Funktionalitet Delleverance 1 og 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionalitet Delleverance 1 og 2"

Transkript

1 Funktionalitet Delleverance 1 og 2 Version 2.1 August 2018

2 Indholdsfortegnelse 1 AULA INTRODUKTION TIL UDVIKLINGEN AF AULA GENEREL NAVIGATION I AULA Topbar Menu og moduler FUNKTIONALITET I AULA - UDVIKLET I 1. OG 2. DELLEVERANCE Grupper Overblik Beskeder Kalender Filer og dokumenter Søgning Notifikationer Samtykkeerklæringer, supplerende stamdata og tilladelser ADMINISTRATION AF AULA UDVIKLET I DELLEVERANCE 1 OG Håndtere grupper Oprettelse og håndtering af ressourcer Opsætning af kommunale og institutionelle dashboards KORT INTRODUKTION TIL RESTERENDE AULA FUNKTIONALITET Profil Galleri Kontakter SMS Hjemmeside og infotavler Komme/gå Widgets og integrationer

3 1 Aula Aula skal understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel ved at skabe rum for god kommunikation mellem fagprofessionelle, børn og deres forældre. Aula er dermed et værktøj til kommunikation og planlægning, hvor børn, pædagogisk personale, forældre, ledere samt en række kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet (konsulenter, forvaltning m.fl.) kan samarbejde blandt andet ved at få og dele information omkring barnets hverdag. Aula vil give overblik, være let tilgængelig og genkendelig, relevant, sikker og helt igennem nem at bruge, uanset hvad du skal bruge Aula til, og hvordan du tilgår Aula Samlet overblik og én indgang Udover Aulas egne funktioner bliver Aula vært for Widgets, som er applikationer, der tilføjes i brugergrænsefladen og giver adgang til informationer fra andre it-løsninger. Dermed hjælper Aula med at skabe overblik, sammenhæng med og adgang til andre it-løsninger med relevans for børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler. Det kan fx dreje sig om læringsplatforme, bibliotekssystemet, fildelingssystemer og andre relevante løsninger, som kommunen, skolen eller dagtilbuddet vælger at bruge i deres arbejde med og omkring børn og elever. En enklere løsning i en større sammenhæng Aula skal fungere sammen med en lang række andre systemer, fx elevadministration, skemaplanlægning, fildeling, login, læringsplatforme og andre pædagogiske værktøjer. Et væsentligt kriterie for funktioner i selve Aula er derfor, at de begrænser sig til det, der handler om kommunikation og samarbejde. Gennem integrationer vil det så blive understøttet, at andre administrative, pædagogiske og didaktiske opgaver løses i de andre systemer, hvor de hører mest hensigtsmæssigt hjemme. Princippet om at undgå overlappende funktioner og mange forskellige indgange gælder både i sammenhæng med andre systemer og i de enkelte funktioner i Aula. Målet er, at brugeren oplever Aula som overskuelig og let at kommunikere gennem og at få relevant kommunikation fra. 3

4 2 Introduktion til udviklingen af Aula Aula udvikles i tre forskellige delleverancer og for at sikre den rette brugeroplevelse, udvikles brugergrænsefladerne i alle delleverancer gennem workshops og test med personer fra alle brugergrupper. Dette dokument præsenterer Aulas funktionalitet løbende, i takt med at funktionaliteten i de enkelte delleverancer udvikles. På den måde vil du hele tiden få den nyeste viden om Aula, så snart de enkelte delelementer er færdigudviklet. Du kan du altid se den senest opdaterede tidsplan på Aula.dk. Figur 1 Oversigt over udviklingen af Aula Første delleverance: Grupper, Beskeder, Søgning og Lokal administration Anden delleverance: Kalender, Overblik, Opslag, Notifikationer, Sikker Fildeling, Central og Kommunal administration Tredje delleverance: Hjemmesider, Galleri, Samtykkeerklæringer, Login, Infotavler, Komme-gåregistrering, SMS og profil. Vi er nu færdige med anden delleverance og har derfor i denne opdaterede udgave fokus på Kalender, Overblik, Opslag, Notifikationer, Sikker Fildeling samt Central og Kommunal administration. Vi supplerer, som ved første delleverance, dette dokument med en film, som viser den senest udviklede funktionalitet. Du finder filmen på 4

5 3 Generel navigation i Aula Aula kan tilgås på både computere, Chromebooks, smartphones og tablets, og det vil være muligt at tilgå Aulas funktionalitet på alle tre enheder. De forskellige typer af brugere vil her få vist de funktioner, og den kommunikation der er relevante for netop dem. Administrationsmodulet, hvor fx rettigheder, widgets og redaktionel styring af indhold håndteres, herunder opsætning af hjemmesider og infotavler, kan dog kun tilgås via en browser og dermed nemmest på en computer. Figur 2 Aula er tilgængeligt på både computere, smartphones og tablets Aula er overordnet organiseret med en topbar øverst og en menu i enten venstre side eller nederst alt efter om Aula tilgås via browser eller smartphone/tablet. Denne overordnede organisering gør det nemt hele tiden at tilgå de vigtigste funktioner og moduler i Aula. På samme måde er der konsistens i løsningen på tværs af funktionalitet, så fx upload af billeder fungerer på samme måde, når brugeren tilføjer et billede til en besked eller en gruppe. 5

6 3.1 Topbar Aula gør brug af farvepaletter for at angive, hvilken rolle man er logget ind som. Den grønne farve signalerer, at brugeren er logget ind i Aula som medarbejder. Login som Pædagogisk Personale Den blå farve signalerer, at brugeren er logget ind i Aula som forælder eller elev. Login som Forælder/Elev Fra topbaren er det muligt at tilgå: Grupper: Tilgå en liste over de grupper, brugeren er medlem af. Søg: Søge på tværs af hele Aula (Personer, Beskeder, Grupper mm.) Min profil: Tilgå oplysninger, tilladelser mm. tilknyttet egen profil Filtrering på barn/institutionsniveau Hvis man som forældre har mere end et barn i Aula, vil det i topbaren være muligt at filtrere på egne børn. Herved vil forælderen få vist indhold i Aula, der relaterer sig til enten et eller flere børn samtidig. Filtrering af børn på tværs af institutioner i Aula. Den samme filtreringsmulighed gør sig gældende for medarbejdere, der er tilknyttet flere institutioner. Medarbejdere kan være tilknyttet flere institutioner, hvis de fx underviser en dag om ugen på Ungdomsskolen, eller hvis en pædagog er tilknyttet forskellige dagtilbud. I det øjeblik brugeren vælger et barn eller en institution til eller fra, målrettes indhold, information og funktionalitet i Aula til det specifikke barn eller institution. 6

7 3.2 Menu og moduler I Aula-menuen samles funktionalitet under forskellige moduler ude til venstre. Dette gør det muligt at navigere til de vigtigste funktioner i Aula, uanset hvor man befinder sig, samtidig med at antallet af navigationsknapper er begrænset for at sikre overblik. Overblikssiden er det første brugerne møder ved Login til Aula. Her fremgår nyheder, nye kalenderaftaler, skemaændringer og indhold, der er genereret fra de forskellige grupper, som man er medlem af samt fra de forskellige moduler. Det er muligt at filtrere i informationerne, så man kan sortere på vigtighed og udvalgte afsendere. Kalendermodulet er det personlige planlægningsværktøj, hvor skema og begivenheder af forskellig art fremgår. I kalenderen vil man også kunne booke fx læringsmaterialer, lokaler og tekniske ressourcer, alt efter hvordan den enkelte kommune eller institution har valgt at sætte tilgængelige ressourcer op. I Beskedmodulet kommunikeres der mellem medarbejdere (i samme- og/eller andre institutioner), forældre, elever og eksterne personer, og medarbejdere kan skrive og modtage beskeder til/fra adresser udenfor Aula. Beskeder oprettes som beskedtråde og kan foregå som kommunikation mellem flere personer på én gang. I Galleriet kan der tilgås og deles billeder og videoer. Galleri vil ligesom Aulas øvrige funktionalitet fungere på alle mobilenheder, og der vil kunne produceres indhold direkte fra et mobilkamera til galleri. Ved hjælp af opmærkning vil det være muligt at vælge, hvem der fx skal kunne se et billede. Filer og Dokumenter er den samlede indgang til arbejdet med filer og dokumenter i Aula. Hvad du som bruger her kan se og arbejde med afhænger af din rolle som enten medarbejder, forælder, barn eller fx bestyrelsesmedlem. Se mere om dette i afsnit 4.5. Andre moduler og widgets, såsom administrationsmodulet, der i ovenstående ikke er synlig i menuen, udfoldes ved klik på de tre prikker. 7

8 4 Funktionalitet i Aula - Udviklet i 1. og 2. delleverance I de følgende afsnit vil du blive præsenteret for den funktionalitet i Aula, der er udviklet i 1. og 2. delleverance. Delleverance 1 omhandler: Grupper, Beskeder, samt lokal administration af grupper. Delleverance 2 omhandler: Kalender, Overblik, Opslag, Søgning, Notifikationer, Sikker Fildeling samt Central og Kommunal administration. 4.1 Grupper En af grundstenene i Aula er opdelingen af brugere i grupper. Det gør det muligt for brugere at kommunikere med grupper af brugere ved fx at skrive opslag til en gruppe eller indkalde en gruppe til en begivenhed i kalenderen. Grupperne i Aula er enten importeret fra de administrative systemer i kommunen eller bliver oprettet direkte i Aula. Se mere om dette i kapitlet om administration af Aula, afsnit 5.1. Gruppetyper Der findes grundlæggende to typer af grupper i Aula: Gruppe som distributionsliste: En gruppe, der kun benyttes som distributionsliste, gør det nemt og enkelt at sende fx beskeder eller kalenderinvitationer til en hel gruppe af brugere ad gangen. Gruppe med en gruppeside: Grupper kan have deres egen side, hvor fx en klasse eller stue har deres eget sted med indhold kun for dem. Her kan en gruppe dele opslag, billeder og fx have deres egen kalender. Hvilke moduler fx Kalender, Opslag, Filer og dokumenter eller widgets en gruppe indeholder, bestemmes i forbindelse med opsætning af den enkelte gruppe. Grupper med en gruppeside er grupper, som medlemmerne kan tilgå. Alt efter opsætning kan gruppen have sit eget indhold, der er tilgængeligt for gruppens medlemmer. 8

9 Udover de to typer af grupper, er der også forskellige muligheder for opsætning af grupper: Åben: Grupper kan være åbne det vil sige, at alle kan tilmelde sig og tilgå indhold. Med ansøgning: Grupper, hvor man kan ansøge om at blive meldt til gruppen. Lukket: Grupper kan være lukkede fx på klasseniveau eller for en stue hvor brugere, der er tilmeldt gruppen, ikke selv kan melde sig ud og andre brugere ikke selv kan melde sig ind. Forskellige grupper giver muligheder for målrettet kommunikation Fleksibiliteten i opsætningen af grupper, gør disse velegnede til forskellige typer af samarbejde og kommunikation. En hel skole eller dagtilbud kan fx have en gruppe, hvor alle tilknyttede brugere kan informeres om institutionen, og et team af medarbejdere kan oprette en gruppe som et samarbejdsrum om en specifik elev, hvis det er nødvendigt at koordinere indsatser og erfaringsudveksle. Her kan information videregives i beskeder eller opslag, næste møde kan planlægges i kalenderen, og der kan deles og arbejdes på sikre dokumenter (fx en observation). Det er også muligt at opsætte grupper på tværs af institutioner og kommuner. Det vil således være muligt at oprette grupper for bestemte faggrupper i en kommune eller på tværs af institutioner. I børns overgang mellem børnehave og 0. klasse vil der fx kunne oprettes en gruppe for teamet af lærere og pædagoger, der kan koordinere og kommunikere og i fællesskab sikre en god overgang. Under oprettelsen af en gruppe er det muligt at gøre gruppen tidsbegrænset, så den slettes efter et bestemt tidsinterval, uden at den kommunale eller institutionens administrator skal håndtere dette. Det vil fx være relevant for projektgrupper eller grupper rettet mod bestemte og tidsbegrænsede aktiviteter såsom en temauge. Grupper gør det muligt at vælge information til og fra Muligheden for at differentiere i gruppetyper og opsætning gør det ikke blot muligt at målrette information og styrke teamsamarbejdet. Det gør det også muligt som Aula-bruger at vælge information til og fra. Fx vil mange af de frivillige grupper skabe rum for kommunikation, som er målrettet bestemte interesser eller brug. Der kan fx oprettes en gruppe for medarbejdernes løbeklub eller for forældrenes engagement i renovering af daginstitutionens legeplads, hvor brugere, der er interesseret i denne information, kan tilmelde sig gruppen. Ved at håndtere kommunikationen i forskellige grupper sikres det dermed, at brugere simpelthen kan vælge og fravælge udvalgt information, ved enten at deltage i eller undgå bestemte grupper. 9

10 Nye muligheder for samarbejde kræver nye retningslinjer Grupperne opsættes af institutionens eller kommunens administrator, og et medlem af gruppen kan tildeles rettigheder til at administrere gruppen, ligesom gruppens medlemmer kan tildeles forskellige skriverettigheder (se mere under afsnit 5.1 Håndtere grupper). Men med de nye muligheder for samarbejde vil der også nødvendigvis skulle ske en kommunal eller institutionel afklaring om, hvordan grupperne specifikt skal bruges som kommunikationsredskab. Ønskes grupper på tværs af klassetrin/stuer, institutioner og kommuner og i så fald hvilke? Skal der kun være grupper relateret til børns læring og trivsel, eller vil der også være plads til grupper, der ikke rammer denne kerneydelse såsom en gruppe for medarbejderes løbeklub eller forældrenes sociale sammenkomster uden for skoleregi? Skal forældre tilknyttes samtlige grupper, som deres børn er med i? Og hvilken adgang skal de i så fald have? Alt efter hvilken strategi en kommune eller institution vælger, vil grupper kunne oprettes og redigeres i overensstemmelse med denne. 4.2 Overblik Aula overblik er det første brugere ser, når de logger på Aula. Det er her, brugerne ser oprettede opslag fra de grupper, som brugerne selv er medlem af. Det betyder, at det, der vises i overblikket, alene er indhold, der er relevant og målrettet den enkelte bruger. Overblikket i Aula fungerer således som en digital opslagstavle, hvor brugerne kan oprette opslag, tekst eller medier, rettet mod ønskede grupper af brugere fx en gruppe af forældre eller elever. Aula Overblik for forældre 10

11 Afsenderen af et givent opslag kan vælge, om det skal være muligt for gruppen at kommentere på et givent opslag ved at fravælge kommentarfunktionen, i fald denne ikke ønskes. Opslaget kan ligeledes markeres som vigtigt, og vil herefter fremgå markeret med en rød stjerne for gruppens modtagere, som vist på billede af Aula overblik for forældre. Endelig er det muligt at vedhæfte dokumenter og medier til opslaget. Forældre med børn i forskellige institutioner eller en medarbejder tilknyttet flere institutioner, kan filtrere på henholdsvis det barn eller den institution, som opslaget er rettet mod. Alle brugere har mulighed for at filtrere og sortere i opslag, så der nemt kan skabes et hurtigt overblik over brugerens begivenheder og aktiviteter. 4.3 Beskeder Via Aulas Beskedmodul kan brugerne kommunikere med hinanden både én til én og én til mange, og brugerne kan som i Messenger og WhatsApp se kommunikation i en tråd. Opbygningen i beskedtråde giver en mere dialogbaseret samtale og gør det nemt at overskue en samtale selv med flere brugere. Dette vil skabe et overblik over fx den daglige kommunikation i et lærer- eller pædagogteam. 11

12 Rette kommunikation til rette tid I Aula er der indarbejdet en række funktionaliteter i Beskedmodulet, der giver både medarbejdere, forældre og børn mulighed for at tilpasse mængden af information til egne behov, finde frem til bestemte samtaler og sende beskeder. Mute/forlade tråd: Det bliver muligt at forlade en tråd, hvis man ikke ønsker at deltage i en samtale længere eller mute beskedtråden, så man ikke modtager en notifikation, hver gang der kommer en ny besked i tråden. På denne måde kan brugere selv styre, hvilke samtaler de vil deltage i, samt hvor meget de ønsker at blive påmindet om disse i Aula. Søge i beskeder: Aula kommer med en søgefunktion, der gør det nemt at søge efter bestemte beskeder på baggrund af søgeord. Aula søger på både personer og søgeord, færdiggør automatisk søgeordet (autocomplete) og sørger for at markere søgeordet i de fremsøgte beskeder, så brugeren kan se, hvordan søgeordet er relateret til de fremsøgte beskeder. På den måde vil det som bruger være muligt hurtigt og nemt at finde beskeder i hele indbakken, når man fx har brug for at finde gammel information om et bestemt event, men kun kan huske den første halvdel af events navn. Du kan læse mere om søgefunktionaliteten i Aula i afsnit 4.3. Kladder: I beskedkladder gemmer Aula automatisk en kladde af en påbegyndt besked, hvis den ikke sendes, og det er derfor muligt løbende at oprette og sende beskeder, når tiden er til det. Slette beskeder: Medmindre en bruger selv vælger at slette beskeder, vil beskeder opbevares i Aula, så længe brugeren er aktiv på løsningen. Når brugeren ikke længere er aktiv, slettes beskederne automatisk, når der ikke længere er lovhjemmel til at opbevare dem. Fremsøgning af modtager Når en bruger opretter en besked og begynder at skrive i modtagerfeltet (TIL) søger Aula efter potentielle brugere. Ud fra søgeordet vises de mest relevante kontakter. Derudover får man, hvis man i modtagerfeltet fremsøger et barns navn, direkte vist potentielle kontakter, der er tæt på barnet. Det vil fx være barnets forældre eller det pædagogteam, der er tilknyttet barnets stue i daginstitutionen. I Beskedmodulet har brugere også mulighed for at kommunikere med Aula-brugere i andre institutioner og kommuner, og medarbejdere kan også skrive til og modtage beskeder fra personer udenfor Aula. Det sker via den Aula-mailadresse, som alle brugere får. Aula beskeder som dagligt arbejdsredskab For at sikre, at det pædagogiske personale har adgang til et godt arbejdsredskab til kommunikation med forældre og børn, er der udviklet funktionalitet, der specifikt understøtter medarbejdernes daglige arbejde og samarbejdet mellem medarbejdere både på de enkelte institutioner og på tværs af institutioner og kommuner. 12

13 Mapper: Aula giver medarbejdere mulighed for at sortere i beskederne i indbakken. Under menuen Mapper kan medarbejdere således oprette mapper, hvori udvalgte beskeder kan opbevares. Derigennem kan medarbejdere skabe overblik over og let tilgå bagudrettet kommunikation om et givent barn. Autosvar, Bcc og læste beskeder: Medarbejdere kan oprette automatisk svar samt tilføje bccmodtagere og se, hvorvidt en afsendt besked er læst af modtager. Fællespostkasse: Aula giver også medarbejdere mulighed for at være medlem af en Fællespostkasse, hvorfra der kan sendes og modtages beskeder. Et lærerteam vil fx her kunne modtage og svare på elever og forældres beskeder, der egner sig til en fælles postkasse (fx om børns fravær eller sygdom). Ved at bruge Fællespostkassen er denne type kommunikation ikke afhængig af den enkelte lærers respons, men kan håndteres i teamsamarbejdet. Se og besvare aulabeskeder udenfor Aula: For at sikre gode og enkle arbejdsgange for medarbejdere hvis primære kommunikation ikke foregår i Aula (fx medarbejdere i den kommunale forvaltning), vil det også være muligt at modtage og besvare Aula-mails direkte i eksterne mailsystemer (fx Outlook eller Gmail). Beskeder med personfølsomt indhold Det er muligt at sende og modtage beskeder af personfølsom karakter sikkert i Aula, og det bliver nemt at håndtere personfølsomme oplysninger korrekt. Opmærkning af en besked som personfølsom kan fx anvendes i en dialog mellem forælder og lærer omkring en skilsmisse, eller i forbindelse med beskeder fra medarbejder til medarbejder omkring et barns mistrivsel. Det er derfor også muligt at tilknytte en besked eller dele af en beskedtråd til et sikkert dokument i Aulas fildeling, hvor fx en besked om mistrivsel skal tilknyttes et observationsdokument. Alle brugertyper, herunder forældre, pædagogisk personale og elever, har mulighed for at markere en besked som følsom, så modtageren af beskeden nemt kan se, at beskeden indeholder personfølsomme oplysninger. Følsomme beskeder ligger i samme indbakke som almindelige beskeder, så du som bruger har overblik over alle dine beskeder også de personfølsomme. For at tilgå beskeder med personfølsomt indhold vil Aula her kræve to-faktor login. 13

14 Videresendes en besked med personfølsomt indhold, vil beskeden fortsat være markeret som besked med personfølsomt indhold, så det fremgår tydeligt for modtageren. Det er muligt at fjerne markeringen af en besked som følsom igen. I det tilfælde vil afsenderen modtage en advarselsboks, hvori det aktivt skal angives, at beskeden ikke indeholder personfølsomt indhold. Sendes en besked markeret som personfølsom til en ekstern modtager, vil afsenderen ligeledes modtage en advarselsboks, hvori det fremgår, at det kan være imod lovgivningen at videresende personfølsomme oplysninger. Afsenderen skal derfor aktivt angive, at modtageren er en retmæssig modtager, ved at klikke ok. Aula gør det nemt at opmærke og håndtere personfølsomme beskeder. Men det er vigtigt at lærere og pædagoger ved, hvornår de skal opmærke en besked som følsom for at sikre, at hverken for mange eller for få beskeder opmærkes. Der foreligger derfor en kommunal og institutionel opgave i at udarbejde og implementere retningslinjer og arbejdsprocesser for, hvornår beskeder skal opmærkes som havende personfølsomt indhold. 14

15 4.4 Kalender Aulas kalendermodul samler alle aktiviteter og begivenheder ét sted. Kalenderen giver dermed et samlet overblik over skema og begivenheder som fx sommerfest, ferier, fødselsdage og møder. For forældre med flere børn generer kalenderen et samlet overblik på tværs af skoler og dagtilbud, og ved hjælp af filtreringsmuligheden på børn kan forældre få vist indhold i kalenderen, der relaterer sig til enten et eller flere børn samtidig. Medarbejdere, der er tilknyttet flere institutioner kan ligeledes få et samlet overblik i kalenderen eller vælge at filtrere på institution og få vist indhold, der alene relaterer sig til den givne institution. Kalenderen giver brugerne mulighed for at booke hinanden til fx medarbejder-samtaler, skole-hjem-samtaler eller forældremøder, og der kan sendes invitationer ud, hvori der er tilmeldingsmulighed. Forældrene vil i kalenderen kunne vælge mellem udbudte tider til fx en skole-hjem-samtale, så de kan finde den tid, der passer dem bedst, og medarbejdere vil kunne bruge kalenderen til at booke møder med hinanden. I kalenderen vil man også kunne booke læringsmaterialer, lokaler og tekniske ressourcer. Brugerne kan vælge mellem fire forskellige kalendervisninger dag, uge, arbejdsuge eller måned. Disse suppleres med en miniaturekalender i Aula Overblik, hvor brugeren hurtigt kan få et overblik over dagens kalender samt vigtige begivenheder såsom forældresamtaler eller medarbejdersamtaler. Aula kalender app Aulas kalenderfunktionalitet sikrer nem planlægning I Aula kalender kan alle brugere oprette nye begivenheder og invitere enkeltpersoner eller hele grupper. I begivenheden kan brugere vælge at anmode om svar samt start- og slutdato og klokkeslæt. Det er ligeledes muligt at angive, hvorvidt begivenheden er privat, skal gentages ugentligt eller månedligt samt tilføje en beskrivelse og vedhæfte et dokument til begivenheden. Medarbejdere tilknyttet flere institutioner eller forældre med børn i forskellige institutioner, kan filtrere på hhv. institutioner eller børn og her angive, hvilken institution, begivenheden ønskes oprettet for. Medarbejdere kan herudover angive sted for afholdelse og eventuelt booke ekstra lokaler, hvis der er behov for det. Endelig kan medarbejdere tilføje eventuelle ressourcer til den 15

16 aktuelle begivenhed, såsom IT-udstyr, buskort eller lignende. Det er den enkelte skole eller dagtilbud, der selv beslutter, hvilke ressourcer der skal kunne bookes igennem Aulas kalender. Du kan læse mere om oprettelse og håndtering af ressourcer i afsnit 5.2. Når en begivenhed er oprettet og fremgår i kalenderen, er det muligt herfra nemt og hurtigt at få overblik over, hvem der er inviteret og eventuelt redigere begivenheden, hvis der er behov for det. Herudover kan brugeren selvsagt slette begivenheden eller blot ændre dato og tid i kalenderen ved brug af drag and drop. Oprettelse af begivenhed i Aula kalendermodul 16

17 Kalenderen giver den nødvendige information Ved oprettelse og redigering af en begivenhed, er det muligt at tilføje en beskrivelse, der vises når modtageren af invitation ser på begivenheden. Beskeder som Husk madpakke og drikkedunk ifm. en ekskursion, dagsorden ifm. med et forældremøde eller en given lektie kan dermed tilføjes begivenhed. Herudover bliver det muligt at skrive en note ifm. vikardækning, hvor læreren kan skrive en vikarinstruks, og vikaren efterfølgende kan skrive en opfølgende note til læreren efter afviklet undervisning. Kalenderen giver på denne måde mulighed for at orientere om vigtig information, og det bør derfor i kommuner og institutioner drøftes og besluttes, hvordan kalenderen anvendes, og ikke mindst hvad der informeres om hvor. Skal kalenderbeskrivelsen bruges til yderligere information om begivenheder eller bruges alene beskeder og opslag til dette? Fælles anvendelse ift. brugen af de forskellige kommunikationskanaler vil gøre det hurtigt og nemt for medarbejdere, forældre og børn at finde den rette information. Hurtig oprettelse af forældre/skole-hjem-samtaler og medarbejdersamtaler For medarbejdere er det i Aula-kalenderen endvidere muligt at oprette samtaler, eksempelvis forældre- eller skole-hjem-samtaler for enkeltpersoner eller hele grupper såsom en hel stue eller klasse samt her angive, hvorvidt børn eller elever skal deltage eller ej. Herudover angives samtalernes ønskede varighed, interval for pauser samt pausers varighed. I fald der ikke er overensstemmelse mellem den angivne varighed, antal inviterede og intervaller, får modtageren en besked herom. En medarbejder kan således meget hurtigt få generet en invitation til eksempelvis forældresamtaler med angivne datoer og tidsintervaller for samtaler. 17

18 Oprettelse af samtale i Aula kalendermodul Når invitationen sendes, notificeres og modtager forældre invitationen. I invitationen har forældre mulighed for at krydse af ud for ønsket dato og tid, hvorefter begivenheden oprettes i forældres kalender. Hvis elever skal deltage, oprettes begivenheden ligeledes i elevens kalender. Via kalenderen får medarbejdere efterfølgende overblik over dato, tid og intervaller samt hvem der har tilmeldt sig og hvilke tidsrum, der fortsat er ledige. Her vises også navn på det barn, hvis forældre har besvaret invitationen samt en alfabetisk liste over de forældre, der ikke har besvaret invitationen. Det er muligt for medarbejdere at booke en tid på vegne af forældre, hvis der er behov for det. En leder har på samme vis mulighed for at oprette medarbejdersamtaler. 18

19 Enkel og overskuelig planlægning i Aula Udover at Aula gør det let at oprette begivenheder og samtaler, har kalenderen indbygget funktionalitet, der sikrer overblik og gør det nemt at tilrettelægge samarbejde, teammøder mm. Filtrer på begivenheder: Alle brugere har mulighed for at filtrere på de begivenheder, der er oprettet i egen kalender og kan dermed nemt se og tilgå egne aktuelle begivenheder. Delte kalendere: Medarbejdere har adgang til kollegers kalender på egen og øvrige institutioner. Det er en fordel eksempelvis i teamsamarbejdet, ifm. teammøder, hvor teamkoordinatoren, hurtigt kan få et overblik over, hvornår der er ledigt for i kalenderen og alle i teamet dermed kan deltage. Afsender vil modtage en notifikation, i fald der inviteres til et møde, hvor en eller flere deltagere allerede er optagede. Kalender med råderet: I Aula kalendermodul er der endvidere mulighed for at tildele andre råderet til håndtering af kalender. 19

20 4.5 Filer og dokumenter Filer og dokumenter i Aula er den samlede indgang til arbejdet med de aktiviteter og den dokumentation, der understøtter børns trivsel og læring i skole og dagtilbud. Hvad du som bruger her kan se og arbejde med afhænger af din brugerrolle og dermed dine rettigheder. Under filer og dokumenter kan medarbejdere tilgå tre dokumentkategorier; Sikker fildeling, Fælles filer samt kommunens fildelingsløsning, fx Google drev som vist i eksempel nedenfor. Aula filer og dokumenter Sikker fildeling understøtter korrekt håndtering af børns data Børns data skal håndteres sikkert og korrekt. Samtidig skal det sikres, at dokumenter, der indeholder personfølsomme data omkring et barn nemt og hurtigt kan tilgås af relevante medarbejdere. I Sikker fildeling kan medarbejdere oprette, redigere, dele samt uploade dokumenter med personfølsomt indhold direkte i Aula. Det sikres således, at dokumenter af følsom karakter fra start er placeret sikkert og skal dermed ikke uploades fra et sted til et andet. For at tilgå dokumenter i Sikker fildeling vil Aula kræve to-faktor login. Sikker fildeling tager altid udgangspunkt i et barn eller en gruppe, og et dokument skal dermed altid oprettes for et barn eller en gruppe. Det betyder, at når der foretages en fremsøgning på et givent barn eller en gruppe, vil dokumenter mm. omkring barnet vises afhængig af, hvilke rettigheder brugeren har. Samtidig understøtter dette, at der ikke oprettes dubletter af dokumenter for et barn eller en gruppe. Når en medarbejder opretter et dokument i Sikker fil, er det muligt at angive, hvilken dokumentkategori, det skal oprettes i, som vist nedenfor. 20

21 Dokumentkategorier i Sikker fildeling Deler medarbejderen et dokument med flere, angives det hvorvidt disse har rettigheder til at se og redigere i dokumentet. Endelig kan beskeder eller medier tilknyttes Sikker fildeling. Dette kan være relevant i forbindelse med en observation, hvor en medarbejder optager en video eller tager et billede af en bestemt situation eller har indgået en dialog (beskeder) med forældre eller medarbejder omkring et barn eller en gruppe af børn. Dette vil naturligvis skulle ske under hensyntagen til krav om samtykker og rettigheder. I det tilfælde at dokumenter af denne karakter udvikler sig til en decideret sag omkring et barn, understøtter Aula, at disse dokumenter, via en besked, kan sendes sikkert direkte fra Aula til eksempelvis personer, der håndterer sagsbehandlingen, uden først at skulle downloade dokumentet andetsteds. Det er ikke nødvendigvis kun dokumenter med personfølsomt indhold, der placeres i Sikker fildeling. Andre dokumenter, som der er behov for at opbevare sikkert, kan selvsagt ligeledes placeres her. Det kan eksempelvis være dokumenter, der er under udarbejdelse, såsom strategier eller referater, og som seneres skal placeres under fælles filer. Herudover kan eksterne dokumenter importeres til Sikker fildeling. Mapper sikrer overblik over de forskellige dokumenter i Sikker Fildeling Det muligt at oprette interne dokumenter og mapper i den mappestruktur der ønskes. Både et dokument og en hel mappe kan deles med relevante medarbejdergrupper, som billedet viser nedenfor, hvor en mappe med dokumenter relateret til 5.B. er delt med alle medarbejdere tilknyttet gruppen af lærere i 5.B. På den måde kan dokumenter effektivt organiseres og deles med de relevante grupper af medarbejdere. Beslutninger om hvilken mappestruktur den enkelte kommune eller institutioner ønsker at gøre brug af i Sikker fildeling vil her kunne sikre, at dokumenter i Aula ikke sander til og samtidig skabe et fælles overblik og fælles arbejdsgange. 21

22 Mappestruktur i Sikker fildeling Fælles filer adgangen til skolens fælles dokumenter Under Fælles filer kan medarbejdere, forældre samt elever på mellemtrin og udskoling tilgå de dokumenter, der er fælles for institutionen såsom virksomhedsplaner, strategier, mobbepolitik, referater fra bestyrelsesmøder mm. Bestyrelsesmedlemmer og kontaktforældre vil dog, udover adgang til Fælles filer, også kunne arbejde med sikre dokumenter som fx bestyrelsesdokumenter og referater i Aula. Det er den kommunale administrator, institutionsadministratoren samt medarbejdere, der har fået tildelt rettigheder hertil, der kan oprette dokumenter i Fælles filer. Disse kan ligeledes definere hvilke dokumenter grupper af børn, forældre, medarbejdere eller hele institutionen, skal have adgang til. Et overblik og en adgang til institutionens fildelingsløsninger Deling af filer og dokumenter, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger håndteres i kommunens eller institutionens egen fildelingsløsning; Google Drev, Microsoft Onedrive. Filer fra fildelingsløsningerne kan ligeledes nemt knyttes til beskeder eller opslag/kalenderopslag i Aula. 22

23 4.6 Søgning Som bruger i Aula er det muligt at søge på alle væsentlige elementer, fx beskeder, billeder og begivenheder i kalenderen eller en specifik bruger. Dette gøres i overensstemmelse med, hvad den enkelte bruger har rettigheder til at se og fremsøge. Aula vil komme til at indeholde meget information, mange billeder, beskeder og dokumenter. Udover at overblikssiden skal gøre det nemt og overskueligt at finde frem til de forskellige dele af Aula og dermed den rette information, gør søgefunktionaliteten i Aula det ligeledes muligt hurtigt at finde det rette materiale frem. Gennem såkaldt intelligent søgning vil Aula understøtte, at når der fx søges på en bruger, vil det være de mest relevante brugere, der ligger øverst i søgningen. Foruden intelligent søgning giver Aula mulighed for at filtrere i forskellige parametre, som vist ude i højre kolonne. Søge i eget indhold og fremsøge ny information Formålet med den intelligente søgefunktion i Aula er at sikre, at brugerne altid nemt kan finde tilbage til den besked, det opslag eller dokument, som de husker at have læst, men ikke umiddelbart kan finde. Søgefunktionen er også med til at sikre, at brugerne nemt kan fremsøge ny information, hvis en lærer eller pædagog fx har behov for at finde profilinformationer på et barn, ønsker at finde frem til interessante grupper rettet mod en specifik målgruppe fx AKT-vejledere eller vil finde den nyeste information om institutionens kommende aktiviteter. Når søgeresultater vises, vil det være muligt at filtrere på forskellige parametre (Alle, Opslag, Beskeder, Galleri, Personer, Ressourcer, Grupper, Dokumenter) for at målrette visningen til de mest relevante resultater. 23

24 4.7 Notifikationer Aula bliver en enkel og overskuelig kommunikationsplatform og udvikles sådan, at brugere nemt og hurtigt selv kan indstille og justere graden af den information, der ønskes. Notifikation i Aula Når brugere får nye beskeder, opslag eller kalenderopslag vil en notifikation herom altid fremgå i Aula. Opslagsnotifikation: Når en bruger modtager nye opslag, vil der fremgå en notifikation i Aula. Kalendernotifikation: Ved invitation til nye begivenheder eller hvis en allerede accepteret begivenhed ændres eller slettes, modtages der også en notifikation i Aula herom, som vist i eksemplet til venstre. Beskednotifikation: Har brugeren valgt at mute en beskedtråd, notificeres brugeren ikke, og brugeren kan dermed selv styre antallet af ønskede beskednotifikationer. En bruger vil kun modtage ønskede notifikationer en gang. Det betyder eksempelvis, at hvis en forælder med to børn modtager en besked, som omhandler begge børn, vil dette kun fremgå som én besked og den givne forælder vil dermed alene modtage én notifikation. På samme vis vil en medarbejder, som modtager en besked, der rettet mod flere grupper, som medarbejderen er medlem af, kun modtage én besked og én notifikation herom. Push notifikationer Brugerne kan også vælge at modtage push notifikationer udenfor Aula på egen mobil og/eller mail. Via brugerens profil kan brugeren nemt selv styre hvornår samt hvorvidt notifikationer ønskes på mail eller mobil samt hvem brugeren ønsker notifikationer fra; medarbejdere, forældre og børn. Brugere i Aula kan ligeledes vælge at modtage en push notifikation, når de inviteres til nye begivenheder i kalenderen eller ved ændringer, hvis brugeren i sine notifikationsindstillinger har angivet et Ja tak hertil. Modtager brugeren en besked med personfølsomt indhold, vil indhold fra beskeden ikke vises i push notifikationen på mail og mobil. 24

25 4.8 Samtykkeerklæringer, supplerende stamdata og tilladelser Aula understøtter og gør det nemt at håndtere samtykkeerklæringer, supplerende stamdata og tilladelser. Ved fremsøgning af et barn eller en gruppe af børn, fx Blå stue, er det muligt at tilgå en samlet liste over de samtykker, tilladelser samt supplerende stamdata, som er angivet for det enkelte barn eller for en gruppe. En medarbejder kan ligeledes hurtigt skabe sig et overblik over de børn, der eksempelvis har tilladelse til at bade, inden en eventuel tur til den lokale svømmehal. I listen vil de elever, der ikke har fået tilladelse, fremgå øverst, mens de øvrige listes nedenfor. Samtykkeerklæringer I Aula vil der skulle gives en række obligatoriske samtykker omkring kontaktoplysninger og deling af portrætmedier forud for brug. Første gang forældre eller værger logger på Aula vises derfor den obligatoriske liste af samtykker, som de skal tage stilling til ift. deres barn eller børn. Samtykker gives her på tre niveauer; for en klasse/stue, for en årgang eller hele institutionen. Dette gælder eksempelvis samtykke til opbevaring og brug af medier og portrætbilleder i Aula, hvor forældre og værger kan angive, om billeder af deres barn må opbevares og bruges på den enkelte stue eller på hele institutionen. Er der ikke givet samtykke til opbevaring og brug, vil portrætmedier, der er oprettet og opmærket med barnet slettes og kan dermed ikke deles i Aula. På denne måde håndterer Aula automatisk samtykker og sikrer dermed at medier m.v. ikke deles uden de rette samtykker. For at Aula kan håndtere disse samtykker automatisk, er det således vigtigt, at medarbejdere håndterer og opmærker medier korrekt. Medier, der angives som situationsmedier skal ikke opmærkes, hvorimod portrætmedier skal opmærkes. Sker dette ikke, kan Aula ikke håndtere de givne samtykker. Det er derfor et vigtigt opmærksomhedspunkt, at sikre, at medarbejdere kender til og er bevidste om sondringen mellem situations- og portrætmedier, så håndteringen af opmærkede medier kan håndteres korrekt i Aula og i overensstemmelse med lovgivningen. Når et barn skifter institution og således også forvaltningsmyndighed, eksempelvis i forbindelse med start i SFO og skole, skal forældre afgive samtykker på ny, når de er blevet tilknyttet den nye institution og her første gang logger på Aula. Dette gælder ligeledes samtykker for, hvorvidt den afgivne institution fortsat må opbevare portrætmedier af et givent barn. Supplerende stamdata og tilladelser Udover samtykker vil Aula ligeledes håndtere supplerende stamdata og tilladelser. Supplerende stamdata er data, der supplerer de data, der modtages fra UNI-Login og omhandler eksempelvis særlige helbredsoplysninger eller kost. Tilladelser omhandler eksempelvis hvorvidt børn må deltage i svømning eller forlade skole i pauser. 25

26 Supplerende stamdata og tilladelser I Aula er der en standardliste over hhv. supplerende stamdata og tilladelser. Standardlisterne her er ikke obligatoriske og institutionsadministratoren kan således tilvælge tilladelser og supplerende stamdata ud fra standardlisterne samt oprette ny supplerende stamdata og nye tilladelser i Aula alt efter institutionens behov. 26

27 5 Administration af Aula udviklet i delleverance 1 og 2 I administrationsmodulet er det muligt at håndtere rettigheder, widgets, grupper, hjemmesider, infotavler og redaktionel styring af indhold. I Aula vil der være en række forskellige brugerroller som en administrator kan have. Administratorrettigheder kan uddelegeres, så en bruger fx kan administrere en gruppe eller varetage opgaven omkring opsætning af hjemmeside. De forskellige roller og rettigheder skal sikre, at hver enkel kommune og institution kan vælge en model for administrationen af Aula, der passer til egne arbejdsgange og retningslinjer for anvendelse af Aula. Roller og rettigheder i Aula Overordnet set kombinerer Aulas rettighedsmodel adgang i Aula ud fra to elementer: Brugerroller og rettigheder. Roller: Brugere vil have adgang og rettigheder i Aula baseret på deres brugertype, eksempelvis medarbejder, forældre eller institutionsadministrator. Det betyder, at en medarbejder har adgang til sikre filer under Filer/dokumenter, mens en forælder her kun kan se institutionens fælles dokumenter. På samme måde betyder det, at en institutionsadministrator har adgang til at administrere Aula på institutionelt niveau og derfor kan oprette fx tilladelser eller en fællespostkasse. Rettigheder: Udover adgang og rettigheder baseret på brugerroller, vil det også være muligt at uddelegere bestemte rettigheder til brugere. Det betyder, at en medarbejder vil kunne tildeles rettigheden til fx at oprette og redigere grupper eller fælles filer. Ved både at inkludere roller og rettigheder i adgangsstyringen af Aula, er det muligt for hver enkel kommune og institution at vælge en fleksibel organisering af roller og rettigheder, der passer til egne arbejdsgange. Brugervenlig og overskuelig administration af Aula Administrationsmodulet; fremsøgning af brugere 27

28 Den overordnede tilgang til administrationsmodulet er, at administrationen i Aula skal være lige så brugervenlig som den almindelige brug af Aula. Ved at skabe et simpelt og overskueligt administrationsmodul, ønsker vi at forenkle administrationen for særligt institutionens administrator, og ligeledes også for de brugere, der får tildelt forskellige rettigheder til at administrere dele af institutionens opsætning og brug, fx en rettighed til at oprette grupper. I administrationsmenuen til venstre vil det være muligt at navigere til de fire elementer i administrationsmodulet Brugere, Grupper, Indstillinger, Opsætning. Denne menu er ens uanset dine administratorrettigheder (om du er kommunal administrator, institutionsadministrator eller er tildelt udvalgte rettigheder). Hvad du har af muligheder for at administrere under de enkelte moduler afhænger derimod af rolle og rettigheder. Aulas administrationsmodul er så småt i gang med at blive udviklet og en beskrivelse af denne vil følge ifm 3. og sidste delleverance. 5.1 Håndtere grupper Grupper både grupper som distributionsliste og grupper med en gruppeside opsættes og redigeres af kommunens eller institutionens administrator. Grupperne kan her let tilpasses til det samarbejde eller den kommunikation, som skal foregå via gruppen. Se mere om gruppefunktionalitet i afsnit 4.1. Rollen til at administrere en gruppe kan også tildeles til en medarbejder, der således tildeles rettighed til at oprette og håndtere grupper. Oprettelse af grupper Grupper kan oprettes i Aula på to måder: De kan importeres fra kommunes administrative systemer eller oprettes direkte i Aula. Hovedgrupper, fx klasser, vil således blive direkte importeret fra kommunens brugeradministrative system gennem UNI-login. Vi er ved at afklare præcist, hvilke grupper der importeres til Aula og dermed også, hvilke grupper vi anbefaler, at den enkelte institution opretter i Aula for at få mest muligt ud af Aulas funktionalitet. På baggrund af denne afklaring, vil hver kommune og institution selv skulle afgøre, hvilke grupper de ønsker at oprette i Aula i forbindelse med ibrugtagningen af løsningen. 28

29 Gruppens opsætning afgør kommunikationsmuligheder I forbindelse med oprettelse eller redigering af en gruppe, vil administratoren skulle træffe en række valg: Adgang: Her vælges om adgang til gruppen skal være åben, med ansøgning eller lukket. Slutdato: Hvis en gruppe skal være tidsbegrænset fx hvis den er rettet mod bestemte og tidsbegrænsede aktiviteter, angives der en slutdato. Tilføj brugere: Her fremsøges og tilføjes de ønskede brugere til gruppen. Udover at tilføje enkeltbrugere, vil det også være muligt at tilføje en hel eksisterende gruppe, fx 3.A. Ved tilføjelse af en eksisterende gruppe er det muligt at vælge, om alle medlemmer af gruppen skal tilføjes eller om det kun er udvalgte brugere såsom forældre, børn/elever, medarbejdere eller specifikke brugere. På den måde er det enkelt at oprette en ny gruppe og udvælge brugere på baggrund af eksisterende grupper. Tilføjelse af brugere på baggrund af eksisterende grupper Vælg administrator: Hvis der ønskes en anden administrator af gruppen end administratoren, der har oprettet gruppen, er det muligt give en eller flere af gruppens brugere administratorrettigheder til gruppen. Den eller de gruppeadministratorer vil have rettighed til at slette opslag, medier og kommentarer i gruppen, samt håndtere anmeldelser af indhold og ansøgninger om gruppemedlemskab. Denne funktionalitet kan fx være rigtig brugbar, hvis en lærer opretter en projektgruppe til nogle elever, men ønsker at en af eleverne selv står for administrationen af gruppen. Tilføj rettigheder: Det er muligt at differentiere mellem forskellige brugeres muligheder for at skrive og dele indhold i en gruppe. Dette gøres på fire parametre: Skrive opslag, oprette begivenheder, dele medier og oprette beskeder. Både for hver brugerrolle (medarbejder, barn, forældre) og for enkelte brugere er det muligt at til- og fravælge muligheden for at udføre de fire handlinger. 29

30 Overblik over tildeling af rettigheder ifm. oprettelse og redigering af grupper Det er således muligt at have en gruppe med udvalgte lærere og elever, hvor alle kan skrive opslag, men hvor kun lærerne eksempelvis kan uploade film og billeder, ligesom det er muligt at have en gruppe, hvor medarbejdere kan skrive gruppeopslag, mens forældre udelukkende kan kommentere. Gruppeside: Det er muligt at vælge om en gruppe har en gruppeside eller blot er en distributionsliste, hvor det er nemt at sende fx beskeder eller kalenderinvitationer til en hel gruppe af brugere ad gangen. Når en gruppe har en gruppeside, er det muligt at tilpasse sidens moduler, så den kan imødekomme den kommunikation, der ønskes i gruppen. Det vil således være muligt at tilføje en kalender, filer/dokumenter eller en widget til en gruppe. En bruger vil her se indhold i moduler i overensstemmelse med brugerens rettigheder, så fx en forælder under Filer/dokumenter kun vil se fælles filer, mens en medarbejder også her vil have adgang til sikker fildeling. Overblik over tilføjelse af moduler til gruppeside ifm. oprettelse og redigering af grupper 30

31 5.2 Oprettelse og håndtering af ressourcer Den kommunale administrator, institutionsadministratoren samt medarbejdere, der har fået tildelt rettighed hertil, kan i Aula administrationsmodul oprette kommunale og institutionelle ressourcekategorier, såsom læringsmaterialer, lokaler og tekniske ressourcer, for alle grupper eller specifikke grupper. Som vist i eksemplet ovenfor oprettes en ressource ved at angive navn, antal, placering samt ressourceejer. Herudover kan det angives om den pågældende ressource er aktiv eller inaktiv. Er ressourcen inaktiv, angives årsag; fx Ipads opdateres i uge 28. Det er ligeledes muligt at definere, hvem der har rettigheder til at booke ressourcen; fx at det alene en specifik gruppe såsom elever på udskolingstrinnet, der kan booke Ipads. Tildeles til rettigheder til en ressource specifikke brugere eller grupper, vil det således alene være de angivne, og ikke alle brugere, der kan booke den givne ressource. Tildeles der omvendt ikke bookingrettigheder for givne brugere eller grupper, vil alle brugere og grupper automatisk kunne booke ressourcen. Den kommunale og institutionelle administrator har i administrationsmodulet altid det samlede overblik over kommunens eller institutionens oprettede ressourcer og kan her hurtigt og nemt redigere i ressourcekategorier og brugeres/gruppers rettigheder. Fælles ressourcer i kommunen Udover at oprette ressourcer i den enkelte institution, kan der oprettes kommunale ressourcer rettet mod alle institutioner eller specifikke grupper på institutioner. Dette gøres af den kommunale administrator. Det bliver således muligt at tildele eksempelvis en tværinstitutionel gruppe rettigheder til at booke kommunens svømmehal. Håndtering af ressourcer inkluderer også lokaler Lokaler eller andre lokaliteter oprettes på samme vis som de øvrige ressourcer i Aula. I delleverance 3 bygges integrationen til skemaplanlægningssystemer og information herom følger derfor i næste version af dette skriv. 31

32 5.3 Opsætning af kommunale og institutionelle dashboards I Aula opereres der med syv profilgrupper; medarbejdere i skole, medarbejdere i dagtilbud, ledelse i skole, ledelse i dagtilbud, forældre, elever på indskoling og mellemtrin samt elever i udskoling. Det er den kommunale administrator der ifm. med opsætningen af Aula opsætter dashboard for alle profilgrupper og dermed også institutioner. Dette gælder eksempelvis placeringen af widgets samt hvilke profilgrupper, der skal tildeles Komme/gå-modulet. Den kommunale administrator har adgang til kommunens widgets i Aula administrationsmodul. Opsætningen for profilgrupper og institutioner kan løbende tilpasses og justeres af den kommunale administrator. Den institutionelle administrator kan ligeledes tilpasse det kommunalt definerede dashboard dvs. tilføje og fjerne moduler eller fjerne widgets. Eftersom den institutionelle administrator kan tilpasse det kommunalt definerede dashboard, bør det drøftes i hvor høj grad, der ønskes en fælles standard, retningslinjer og ensartethed for dashboard i den enkelte kommune. Herunder bør det ligeledes overvejes, hvad eventuelle retningslinjer betyder for brugeroplevelsen for eksempelvis forældre, der har børn på flere institutioner. 32

33 6 Kort introduktion til resterende Aula funktionalitet Funktionaliteten beskrevet nedenfor vil blive udfoldet i dette dokument i forbindelse med afslutningen på delleverance Profil Aula trækker oplysninger om brugerne fra UNI-Login, herunder navn, relationer (mor og far etc.), klasse, kontaktoplysninger mm. Udover de oplysninger, der kommer herfra, har Aula imidlertid også brug for en række andre oplysninger, som lagres og kan redigeres i profilmodulet. Den enkelte kommune eller institution kan som udgangspunkt selv beslutte, hvilke yderligere informationer, de har brug for om barnet. Dette bliver til felter, der kan udfyldes af brugeren i profilmodulet. Det er altså her, at brugeren kan se og redigere kontaktoplysninger, og forældrene fx kan angive, hvis barnet lider af allergier eller har særlige krav til kost. Det er også her, at man ser og ændrer i samtykker og tilladelser. Det drejer sig fx om, hvorvidt man må dele billeder, video, lyd og kontaktoplysninger vedrørende barnet, eller om barnet fx må deltage i svømning, gå hjem i spisepause mv. Under profilen kan brugeren desuden angive, hvilke notifikationer man ønsker at modtage, fx om det skal være via mail, og hvor tit man ønsker at modtage mails i appen og på telefonen. 6.2 Galleri I galleriet i Aula vil brugerne kunne se og dele billeder og videoer. Dette vil naturligvis skulle ske under hensyntagen til krav om samtykke og rettigheder. Galleri vil fungere på alle computere, Chromebooks, tablets og mobilenheder, og der vil kunne produceres indhold direkte fra et mobilkamera til galleri. I galleriet kan mediefilerne opmærkes med påkrævede data og ved hjælp af opmærkning vil det også være muligt at vælge, hvem der fx skal kunne se et billede. 6.3 Kontakter 6.4 SMS I Aula vil der være adgang til kontaktoplysninger på forældre og medarbejdere samt udvidet søgning og filtrering. Adgangen til oplysninger om andre brugere vil naturligvis være begrænset af de rettigheder og relationer, den enkelte bruger har. Brugere vil også selv kunne oprette personer udenfor Aula som kontakter med kontaktoplysninger fx navn, telefonnummer og . Via Aulas integrerede sms-funktion kan medarbejdere sende sms er til forældre, hvis de har givet samtykke til det. Aula benytter sig af sms-løsningen NemSMS, som drives af e-boks. Brugeren skal derfor være tilmeldt NemSMS. Det primære formål med smsfunktionen er, at pædagogisk personale kan sende påmindelser på baggrund af ulæste beskeder i Aula eller omkring forestående kalenderaftaler. 33

34 6.5 Hjemmeside og infotavler Via Aula vil skoler og institutioner kunne tilpasse og løbende redigere en hjemmeside med både lovpligtige og mere generelle informationer. Desuden kan skoler og institutioner oprette og redigere indhold, der kan publiceres på en skærm (institutionens egen). Både ved hjemmesider og infotavler vil man kunne gøre brug af foruddefinerede skabeloner, som dog i vid udstrækning kan tilpasses skolen og kommunens behov. 6.6 Komme/gå Komme-/gå-modulet i Aula giver medarbejdere mulighed for at se, hvilke børn i SFO og dagtilbud, der er kommet, og om de har forladt institutionen igen. Ligeledes kan forældre til børn i dagtilbud og SFO ved hjælp af Komme/gå modulet indberette ferie og sygdom for deres barn eller meddele, hvem der henter barnet. Aula vil desuden understøtte, at man via en trykfølsom skærm fx en ipad - kan angive, at børn er kommet eller hentet/gået eller at barnet deltager i en aktivitet og med mulighed for at angive lokalitet for den givne aktivitet. Hermed kan medarbejdere løbende opdatere status for et eller flere børn eksempelvis sovetider så forældre får et overblik over den forløbne dag for eget barn. 6.7 Widgets og integrationer Brugergrænseflader widgets - fra andre it-løsninger kan indlejres i Aula, så brugerne får en samlet indgang og et samlet overblik. Mulighederne for, hvilke widgets der kan komme ind i Aula, er nærmest ubegrænsede og besluttes af den enkelte kommune. Det er kommunen eller institutionen, der betaler for en given widget og indgår aftaler omkring pris og vilkår for brug. Aula vil integrere med de mest udbredte brugeradministrative systemer fra IST og KMD. Aula integrerer ligeledes til Google Drev og MS OneDrive, og gør det muligt at dele filer direkte i Aula og tilknytte dem beskeder, opslag og begivenheder. Både de administrative integrationer samt GoogleDrev og OneDrive vil være tilgængelige, når Aula udrulles. Hvad angår læringsplatformene er det i princippet den enkelte kommune, der skal indgå aftale om widgets til Aula, men Aula er i dialog med leverandørerne, og driver det så langt, det er muligt på alles vegne. For at en widget kan udstilles i Aula skal den leve op til specifikke krav om design og sikkerhed, og dette vil blive testet, inden der åbnes for adgang. 34

Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3

Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3 Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3 Version 3.0 December 2018 Indholdsfortegnelse 1 Aula... 3 2 Introduktion til udviklingen af Aula... 4 3 Generel navigation i Aula... 5 3.1 Topbar... 6 3.2 Menu og

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for det kommende lærerteam og forældre til 0. klasse. Klik

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø)

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø) Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Hvem må hvad i grupper?

Hvem må hvad i grupper? Hvem må hvad i grupper? Aula er grupper Gruppe som distributionsliste og rettighedsgruppe En gruppe, der kun benyttes som distributionsliste, gør det nemt og enkelt for medlemmer at sende fx beskeder eller

Læs mere

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere.

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere. 1 Funktioner i Aula I 2019 udrulles Aula til alle landets kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger og andre kommunale institutioner under Folkeskoleloven. Aula erstatter som udgangspunkt skolernes

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø)

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø) Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Version 1.0 Forud for piloten

BRUGERVEJLEDNING. Version 1.0 Forud for piloten BRUGERVEJLEDNING Version 1.0 Forud for piloten Indhold 1 HVAD ER AULA?... 4 2 INTRODUKTION TIL BRUGERVEJLEDNINGEN... 5 Brugervejledningens opbygning... 5 3 GENEREL NAVIGATION I AULA... 6 Menu og moduler...

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (Aula)

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (Aula) Målrettet kommunikation Opret opslag For at gennemføre denne opgaveseddel skal din skoles institutionsadministrator på forhånd have oprettet en Aula-gruppe*, som I kan øve jer på. Hvis ikke, anbefales

Læs mere

Sikker fildeling. Opret sikker fil. Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling.

Sikker fildeling. Opret sikker fil. Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling. Sikker fildeling Opret sikker fil Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling. Gå til Dokumenter og vælg Sikker fildeling Vælg Opret dokument

Læs mere

September Aula anvendelse. Version. 1.0

September Aula anvendelse. Version. 1.0 September 2018 Aula anvendelse Version. 1.0 Indhold Formål... 3 Hvordan vil vi anvende Aula... 4 Hvilke grupper vil vi have i Aula?... 4 Opslag og beskeder giver mulighed for målrettet kommunikation...

Læs mere

november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0

november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0 november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0 Indhold Omfang... 3 Begreber... 3 Administratorrettighed... 3 Administratorrolle... 3 Kommunal administrator... 4 Institutionel administrator...

Læs mere

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler.

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler. Funktionalitet i Aula Aula bliver fra 2019 den platform, som elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets folkeskoler kan bruge til at kommunikere og dele informationer. Og fra 2020 vil pædagoger

Læs mere

ADMINISTRATORVEJLEDNING

ADMINISTRATORVEJLEDNING ADMINISTRATORVEJLEDNING Version. 1.0 Forud for pilot Indhold 1 INTRODUKTION TIL ADMINISTRATORVEJLEDNINGEN... 3 1.1 Administratorvejledningens opbygning... 3 2 GENEREL NAVIGATION... 4 2.1 Menu og moduler...

Læs mere

Kontakt din læringskonsulent. Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point.

Kontakt din læringskonsulent. Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point. Kontakt din læringskonsulent Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point. Pædagogisk personale Formål At du kan anvende og forstå Aula At du får en god forståelse

Læs mere

Præsentation af Aula. Juni 2018

Præsentation af Aula. Juni 2018 Præsentation af Aula Juni 2018 Indhold af præsentation Hvorfor Aula? Alle kan bruge Aula Den lokale skole Teknologi og tilgængelighed Datasikkerhed Tidsplan for Aula Hvorfor Aula? Fra sommeren 2019 bliver

Læs mere

Aula FAQ Version 28. januar 2019

Aula FAQ Version 28. januar 2019 Aula FAQ Version 28. januar 2019 Denne FAQ er lavet på baggrund af de spørgsmål, der er stillet af ledere fra skoler, KKFO og fritidsinstitutioner på Aula workshops i områderne i januar 2019. Man kan finde

Læs mere

Marts Komme/gå 1.0

Marts Komme/gå 1.0 Marts 2019 Komme/gå 1.0 Indhold Omfang... 3 Administration... 3 Henteansvarlig... 3 Sovetider... 3 Fysiske placeringer... 4 Gå med en anden hjem... 4 På tur... 4 Opsætning til fysisk enhed... 4 Statistik...

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

Bilag 2.1.A Begrebs- og Informationsmodel. Samarbejdsplatformen. Side 1 af 15

Bilag 2.1.A Begrebs- og Informationsmodel. Samarbejdsplatformen. Side 1 af 15 Bilag 2.1.A Begrebs- og Informationsmodel Samarbejdsplatformen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Læsevejledning... 3 2 Informationsmodellens begreber, der skal realiseres i Systemet... 4 2.1 Informationer

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Brugere og Grupper i Aula

Brugere og Grupper i Aula Brugere og Grupper i Aula Dette dokument giver et indblik i hvilke brugere og grupper, der importeres i Aula Da dette er under endelige afklaring i projektet og med leverandører vil dokumentet derfor blive

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Figur 1 Tidsramme for udrulningen

Figur 1 Tidsramme for udrulningen Artikel 9 Aula Udrulningstrin 1 Indledning til udrulningen Udrulningen i Aula er planlagt til at vare 8 uger. Herudover er der afsat 2 uger som buffer. Nogle kommuner kan hurtigt gennemføre udrulningen,

Læs mere

FAQ Login og step-up. Version 1.0, December Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved

FAQ Login og step-up. Version 1.0, December Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved FAQ Login og step-up Version 1.0, December 2018 Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved FAQ Denne FAQ imødekommer de oftest stillet spørgsmål vedrørende login. Det er spørgsmål, som er kommet til

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien

Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien Forsiden Dette er forsiden af PersonaleIntra. Menupunkterne er nu at finde foroven, og din egen profil finder du yderst oppe i højre hjørne. Forsiden minder

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

April Hjemmesider overblik over funktionalitet

April Hjemmesider overblik over funktionalitet April 2019 Hjemmesider overblik over funktionalitet Indhold Institutionernes nye hjemmesider... 3 Indledning... 3 Elementer på hjemmesiden... 3 Farvetemaer... 3 Forside... 5 Menu... 6 Indholdssider...

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Bilag 2.1.E - Brugerrejser Samarbejdsplatformen

Bilag 2.1.E - Brugerrejser Samarbejdsplatformen Bilag 2.1.E - Brugerrejser INDHOLDSFORTEGNELSE KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 22 INTRODUKTION TIL BRUGERREJSER En brugerrejse er en visuel, kronologisk fremstilling

Læs mere

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper Oprydningsplan Opbygning og opgavetyper O P R Y D N I N G S P L A N Oprydningsplanens opbygning 21/6 DEADLINE FOR ALLE OPGAVER I PLANEN: 21/6 OPDELT I 5 FASER MED HVER SIN DEADLINE OPDELT I 4 ROLLER: Aula-administrator

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Nedenstående Tager Udgangspunkt I En Outlook Installation På En Mac, Hvor Vi Kommer Ind På Mail, Kalender, Kontaktpersoner Og Opgaver-

Nedenstående Tager Udgangspunkt I En Outlook Installation På En Mac, Hvor Vi Kommer Ind På Mail, Kalender, Kontaktpersoner Og Opgaver- Outlook For Mac (Dk, Ansat) Nedenstående Tager Udgangspunkt I En Outlook Installation På En Mac, Hvor Vi Kommer Ind På Mail, Kalender, Kontaktpersoner Og Opgaver- På DMJX bruger vi Outlook som vores klient

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer. Fokus på anvendelse

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer. Fokus på anvendelse Drejebog Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer Drejebog for uddannelsesforløb for kommunale administratorer giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets lektioner og indhold, som har

Læs mere

Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+

Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Indhold Skemavisning (Uge)... 2 Noter... 4 Fraværsregistrering... 5 Statistikker... 9 Aktivitetskalender... 10 Hvordan oprettes en kalender?...

Læs mere

BYG OG MILJØ SAGSBEHANDLER I BYG OG MILJØ. Version 2.0

BYG OG MILJØ SAGSBEHANDLER I BYG OG MILJØ. Version 2.0 BYG OG MILJØ SAGSBEHANDLER I BYG OG MILJØ Version 2.0 Januar 2019 Indholdsfortegnelse OM DENNE VEJLEDNING... 3 SAGSBEHANDLERADGANG I BYG OG MILJØ... 3 Modtagelse af ansøgninger hos myndigheden... 3 Sag

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 20.12.2018 Redigeret 21-12-2018 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2016 Dokumentnummer

Læs mere

Sådan bruger du planlæggeren

Sådan bruger du planlæggeren Først skal skolen oprettes Når du kommer fra temaugen.dk eller direkte ind via app.temaugen.dk, ser du denne side. Her kan du se om din skole er blevet oprette af en kollega - hvis ikke kan du gå videre

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Sådan bruger du planlæggeren

Sådan bruger du planlæggeren Først skal skolen oprettes Når du kommer fra temaugen.dk eller direkte ind via app.temaugen.dk, ser du denne side - Her kan du se om din skole er blevet oprette af en kollega, hvis ikke kan du gå videre

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for administrative superbrugere. Fokus på anvendelse

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for administrative superbrugere. Fokus på anvendelse Drejebog Aula uddannelsesforløb for administrative superbrugere Drejebog for uddannelsesforløb for administrative superbrugere giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets lektioner og indhold, som

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Vejledning til at anvende Udbud.dk mobil app en Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK APP EN... 4 2.1 FORSIDE OG

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Lokal datamigreringsstrategi for Jammerbugt Kommune I forbindelse med implementeringen af Aula

Lokal datamigreringsstrategi for Jammerbugt Kommune I forbindelse med implementeringen af Aula 1 Lokal datamigreringsstrategi for Jammerbugt Kommune I forbindelse med implementeringen af Aula 1. Baggrund Der lukkes for SkoleIntra til august 2019, hvorfor alle vigtige og nødvendige data skal flyttes

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

HåndOffice Holdopgaver

HåndOffice Holdopgaver HåndOffice Holdopgaver Holdopgaver... 3 Aktiviteter... 3 Opret aktivitet... 4 Aktivitets gentagelser... 8 Deltagere i aktivitet... 10 Oprette opgaver til aktivitet... 10 Send besked til deltagere.... 13

Læs mere

KbhMedarbejder app KbhMedarbejder appen virker både til iphone, ipads og til Android enheder.

KbhMedarbejder app KbhMedarbejder appen virker både til iphone, ipads og til Android enheder. KbhMedarbejder - app og web KbhMedarbejder appen er opdateret og kan bruges både på iphones, ipad og Android telefoner og tablets. Webudgaven er også opdateret. Appen og browserudgavens opbygning og indhold

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Der vil være ændringer inden for de nedenstående områder Kundeservice Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56 www.kmd.dk CVR-nr. DK 26911745

Læs mere

Brugervejledning til EG On Klagenævn

Brugervejledning til EG On Klagenævn Brugervejledning til EG On Klagenævn 1 Introduktion... 2 1.1 Support... 2 1.2 Log ind... 2 2 Dine klagesager... 3 2.1 Stamoplysninger... 3 2.2 Statusoplysninger... 4 2.3 Høringsoverblik... 5 2.4 Kommunikation...

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 4 Tilføje en funktionspostkasse 5 Vise ugenumre

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Log ind MyPage Administrator: oprettelse af brugere Administrator: oprettelse af

Indhold Indhold Introduktion Log ind MyPage Administrator: oprettelse af brugere Administrator: oprettelse af Indhold Indhold... 2 1. Introduktion... 3 2. Log ind... 3 3. MyPage... 4 4. Administrator: oprettelse af brugere... 5 5. Administrator: oprettelse af organisation... 6 6. Administrator: Opsætning af brugere

Læs mere

Artikel 5: Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering

Artikel 5: Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering Artikel 5: Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering Uddannelse af administratorer og superbrugere Netcompany gennemfører følgende uddannelsesforløb inden

Læs mere

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Minikursus i Outlook 2010 Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Outlook 2010 Søren E. Larsen, EUC Sjælland. Rev. februar 2013

Læs mere

edrift Brugervejledning

edrift Brugervejledning edrift Brugervejledning edrift i version 1.0 -.NET Open Source Compent ApS, Slotsgade 2, 3 th. DK-2200 KBH N info@compent.dk compent.dk 1 13. marts 2018 1. Introduktion til edrift... 3 1.1 Resumé af edrifit...

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Tabulex Forvaltning Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Velkomstside... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Quick Guide til MM Omstilling

Quick Guide til MM Omstilling Quick Guide til MM Omstilling 1. Generelt 2. Adgang 3. Startside 4. Brugerindstillinger 4.1. Bruger 4.2. Svargrupper 4.3. Sprog 4.4. Brugerstatus 4.5. Opkaldshistorik 4.6. Kontakter 4.7. Brugeropsætning

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 05.10.2018 Redigeret Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2013 Dokumentnummer 1394720

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Ret mine data... 3 3.2 Tilbudsgivere... 4

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

ROLLEKATALOG - BPI BRUGERPORTALSINITIATIVET ROLLEKATALOG BRUGERAKTØRER OG BRUGERROLLER

ROLLEKATALOG - BPI BRUGERPORTALSINITIATIVET ROLLEKATALOG BRUGERAKTØRER OG BRUGERROLLER ROLLEKATALOG BRUGERAKTØRER OG BRUGERROLLER BRUGERPORTALSINITIATIVET ROLLEKATALOG - BPI til brug i folkeskole og dagtilbud Rollekatalog Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning, formål og scope...3

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

december 2017 Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering

december 2017 Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering december 2017 Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering Indhold Uddannelse af administratorer og superbrugere... 223 Uddannelse af institutionsadministratorer

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere