På formandsrådsmødet den 23. oktober 2008 orienterede udvalgsformanden om beslutningen og Lindevangskolen tilkendegav interesse for projektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På formandsrådsmødet den 23. oktober 2008 orienterede udvalgsformanden om beslutningen og Lindevangskolen tilkendegav interesse for projektet."

Transkript

1 179. Evaluering af læringsprojektet True North Børne- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker forelagt til næste budgetlægning, et forslag til videreførelse af projektet. Beskrivelse af sagen: Som led i Aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2009 var partierne bag budgetaftalen enige om at udvikle nye metoder til at fremme børns læring bl.a. gennem at udbyde et True North projekt til en interesseret skole på Frederiksberg. Der blev som led i aftalen afsat kr. til projektet i På formandsrådsmødet den 23. oktober 2008 orienterede udvalgsformanden om beslutningen og Lindevangskolen tilkendegav interesse for projektet. Lindevangsskolen har gennemført et samlet forløb for hele lærergruppen i den sidste uge af skoleferien (uge 32) i Svendborg, hvor Svend Erik Schmidt og Nicolai Moltke-Leth fra Center for innovativ læring gennemførte en introduktion til læringsstile kombineret med praktiske øvelser. Denne er fulgt op af 11 læreres deltagelse i en uges kursus i uge 43. Lærernes tilbagemeldinger på udbyttet fra de to kursusforløb er meget positive. I uge 37 gennemførtes camp for elever på Lindevangskolens 6. klassetrin på Nordstrand og i uge 38 for elever på 7. klassetrin. Efter gennemførelsen af første camp blev forløbet justeret, så det i højere grad inddrog de fantastiske udendørsarealer omkring Nordstrand. Det er lærere og elevers samlede vurdering, at de gennemførte camps gav størst udbytte for eleverne på 7. klassetrin. Samarbejdet med Svend Erik Schmidt og Nicolai Moltke-Leth har været præget af, at konceptet var under udvikling i forhold til målgruppen, således at planlægning og afvikling løbende er justeret i forhold til de indhøstede erfaringer. Lindevangsskolen vil lade erfaringerne fra projektet indgå i skolelederkredsens løbende arbejde med udvikling af nye undervisningsmetoder og vurderer, at projektet positivt har bidraget til at sætte nye perspektiver på dette arbejde. True North konceptet er ressourcekrævende. Forløbet for de to klasser på Lindevangskolen har samlet kostet kr., hvoraf kr. er fondsfinansieret og kr. afholdt af de i budgetaftalen afsatte midler. Det er ikke realistisk inden for skolernes decentrale uddannelsesmidler på pr. fuldtidsansat lærer eller den centrale pulje på ca. 2,4 mill. kr., der bl.a. anvendes til fælles uddannelsesaktiviteter som opfølgning på sektorplaner, eksempelvis forbedret læsning på mellemtrinnet, at udrulle konceptet, så det f.eks. anvendes for alle elever på et bestemt klassetrin. Økonomi: Ingen Borgmesterpåtegning: Referat 30. november 2009 Børne- og Undervisningsudvalget - Frederiksberg Kommune Side 449

2 Ingen Behandling: B&U Sagsnummer: ADG/KIR Bilag: Referat 30. november 2009 Børne- og Undervisningsudvalget - Frederiksberg Kommune Side 450

3 Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Margit Ørsted og Jan E. Jørgensen Børne- og Ungedirektør Inger Andersen Konst. Skolechef Anne Drejer Gulager Direktør Nicolai Moltke-Leth 16. oktober Evaluering af projektet med True North. I efteråret 2008 fik skolen tilbudt, at indgå i et projekt med firmaet True North ved Nicolai Moltke-Leth. True North tilbyder personlig udvikling til unge mennesker i aldersgruppen år. Ved hjælp af coaching og personlig udvikling, vil True North give de unge mulighed for, at blive den bedst mulige udgave af dem selv. Et godt fundament i bagagen vil støtte det enkelte menneske til at træffe gode valg hele livet igennem. Kommunalbestyrelsesmedlem Margit Ørsted havde skaffet fondsmidler på kr , Kommunalbestyrelsen havde i budgettet for 2009 bevilget kr til læreraflønning (kursusforløb) og endvidere blev Nordstrand (den ene af kommunens to lejrskoler) stillet til rådighed i uge 37 og uge 38 til afvikling af to camps. På baggrund af flere møder mellem True North og skolen blev følgende aftalt: 1) En repræsentant for True North skulle på et pædagogisk rådsmøde give skolens ansatte (lærere og skolepædagoger) en indføring i de undervisningsprincipper, som elever og lærere ville blive udsat for på de to camps. 2) True North skulle afholde et kursusforløb for samtlige lærere i den sidste uge af sommerferien ) True North skulle afholde et eftermiddagskursus for de lærere der skulle deltage i de to camps. 4) True North skulle afvikle en camp for skolens 6. årgang i uge 37 og en for 7. årgang i uge 38. AD1: Til et pædagogisk rådsmøde i februar 2009 fremlagde en repræsentant for True North de undervisningsprincipper, som True North anvender på deres camps. Lindevangskolen P.G. Ramms Allé Frederiksberg C. - Tlf: Skolens - Skoleinspektør Jens Hammer

4 Desværre blev det ikke den positive oplevelse, som vi havde forventet. Det virkede ikke som repræsentanten havde helt styr på, hvad det var for en målgruppe han stod overfor, hvilket man kan undres over, da han selv er tidligere skoleleder. Da pædagogiske rådsmøder altid ligger udenfor skolepædagogernes tjenestetid, bliver de afholdt i tidsrummet kl Efter en lang arbejdsdag er det derfor vigtigt, at både form og indhold er relevant og givende! To timer kun med øvelser (går sammen med en makker og forestil dig, at du er Michael Jackson, Barack Obama, Martin Luther King, fortæl om din bedste/værste oplevelse etc.), der ikke blev fulgt op med forklaringer på, hvad øvelserne skal bruges til dette var ikke særlig motiverende og efterlod ikke det mest positive indtryk af True North blandt skolens 85 ansatte. Efterfølgende har Nicolai Moltke-Leth beklaget dybt, at vores første møde med True North ikke havde givet et retvisende billede af, hvad True North kan byde på. AD2: I perioden august 2009 var samtlige af skolens lærere på seminar i Svendborg. Hele torsdag den 6. august var reserveret til True North og med firmaets tidligere præsentation på pædagogisk rådsmøde, var forventningerne blandt skolens lærere noget blandet. Formiddagen gav lærerne en indføring i læringsstile ved Svend Erik Schmidt, der er kendt fra flere af TV2 s udsendelser blandt andet Plan B og Skolen verdensklasse på 100 dage. Det var et meget inspirerende og ikke mindst givtigt indlæg, som samtlige lærere fandt meget relevant. Om eftermiddagen var det Nicolai Moltke-Leth, der med teori og praktiske øvelser fulgte glimrende op på formiddagens program. Den efterfølgende evaluering blandt lærerne var den gennemgående vurdering at kurset havde været særdeles godt og professionelt. Mange af de virkemidler, værktøjer og undervisningsprincipper, som man var blevet præsenteret for, havde flere allerede implementeret i deres undervisning. AD3: Fredag den 4. september 2009 kl afholdt Nicolai Moltke-Leth et afklarende kursusforløb, hvor blandt andet ansvarsfordelingen blev aftalt og lærerne fik en orientering om indholdet af de to camps. AD4: Det var et stort ønske fra skolens side, at den ene camp skulle være for skolens to 6. klasser. Baggrunden var dels, at de to klasser var blevet sammenlagt af tre tidligere 5. klasser og vi havde forhåbninger om, at True North s koncept ville kunne have en effekt for klassens faglige og ikke mindst sociale relationer. Det skal dog bemærkes, at for begge klasser galt, at det var en helt ny lærerbesætning der havde overtaget klasserne fra dette skoleår. True North havde tidligere meddelt, at de ikke havde erfaringer med 5-dages camp for denne aldersgruppe, men derimod kun forløb over 3 dage. Skolens leder har bedt de deltagende lærerteams om en skriftlig tilbagemelding på afviklingen af de to camps og desuden har skolens leder været på besøg i samtlige klasser for at få elevernes vurdering. Her følger lærernes vurderinger/kommentarer: 6. årgang lærerne: Hvordan var ugen organiseret?: Tidsmæssigt meget stramt. Der var ikke tid til at fordøje/reflektere hverken for lærere eller elever. Selv i pauserne skulle man være aktiv, dog blev der slækket lidt på dette i løbet af ugen, hvilket virkede godt på eleverne de nød at have tid til fri udfoldelse i skoven, på stranden, på fodboldbanen etc. Dele af ugen var for løst organiseret. Efter en drøftelse med instruktørerne blev ansvarsfordelingen placeret dette skulle være sket hjemmefra og ikke efter 3 dage!

5 Hvordan var det faglige indhold: Noget var alt for svært til 6. klasse meget abstrakt og ukonkret. Dette blev dog bedre i løbet af ugen, hvor eleverne blev bedre til at sætte ord på disse meget abstrakte spørgsmål. De var mange gode/sjove øvelser vedr. samarbejde, accept af regler, at blive hørt, at tage hensyn. Desværre druknede noget faglighed i sællyde, hurra, knips, go og alt for høj musik! Særligt legene/øvelserne med fysisk aktivitet var eleverne glade for, og de virkede godt! Hvordan var udbyttet for eleverne? Eleverne lærte hurtigt at sige det rigtige for så at være fri! Konkrete konflikter undervejs burde der være plads til at løse, men programmet skulle holdes!!! Elevernes forventning til ugen var meget forskellig fra True Norths. Eleverne brokkede sig undervejs over et alt for stramt program dog var langt de fleste deltagende hele tiden. Eleverne fik i løbet af ugen lidt medbestemmelse - f.eks. fik de af instruktørerne lov til at holde en fest den sidste aften. Det blev super hyggeligt, med dans, bål og hygge og en gentagelse af de øvelser eleverne synes var sjove. Hvordan var udbyttet for lærerne? Det faglige indhold for ringe det positive var samværet med eleverne og muligheden for at lære eleverne at kende i andre sammenhænge. Andet? Problematisk, at lærerne ikke måtte tænke selv, at vi ikke måtte trække os tilbage, men skulle deltage på lige fod med eleverne. Hvorfor måtte enkelte elever ikke få små pauser, når de trængte til det? Manglende information fra True North. 6. årgang eleverne: Her følger elevernes vurderinger/kommentarer i ikke prioriteret rækkefølge: - Det var ubehageligt at skulle sidde på gulvet. - Programmet var for langt (kl ) og der var alt for få pauser. - Har fået et bedre kendskab til hinanden. - Hvorfor skulle vi medbringe idrætstøj, når der ikke var fysisk aktivitet? - Lærte at vi skal være mere åbne og havde respekt for hinanden. - Instruktørerne talte ned til børnene. - Gruppearbejdet var godt og lærte meget. - Søde voksne. - Havde nogle andre forventninger til campen, da det var en tidligere jægersoldat der stod for det! - Barnlige lege. - Lærte meget - især omkring samarbejde. - Undervisningen var ensformig. - Det blev bedre midt på ugen. 7. årgang lærerne: Hvordan var ugen organiseret: Lærergruppen var ikke tilstrækkeligt informeret om indholdet af kurset. Programmet var fint struktureret med undervisning og pauser i passende mængder. Hvordan var det faglige indhold: De praktiske opgaver var suverænt gode. Den teoretiske overbygning og debriefing gik lidt hen over hovedet på eleverne. Her ville det have hjulpet, hvis lærerne havde været bedre forberedt. Hvordan var udbyttet for eleverne: Eleverne fik et større kendskab til sig selv og deres samspil med andre. Desuden fik de forskellige værktøjer til at forstå indlæringsmetoder.

6 Hvordan var udbyttet for lærerne: Undervisningen, som var lærerstyret, fungerede kun fordi der var 7 hjælpelærere. Vi har meget glade for den positive stemning i undervisningssituationen. Mange af undervisningsmetoderne og forløbende var meget inspirerende. 7. årgang eleverne: Her følger elevernes vurderinger/kommentarer i ikke prioriteret rækkefølge: - Super sjovt og nyt. - Større sammenhold og kendskab til hinanden. - Programmet lidt for langt burde ikke have fortsat efter aftensmaden. - Drengegruppen på tværs af klasserne er blevet styrket. - Har fået selvtillid. - Lærte af stille personlige mål. - Sjove øvelser. - Lærte nye sider af kammeraterne. - Søde og dygtige instruktører. - Fået bedre koncentration. - Har fået større sammenhold og lærte at acceptere hinandens forskelligheder. Samlet vurdering: Som det fremgår af ovenstående har udbyttet for de to årgange været meget forskelligt. Hvor elever og lærere på 7. årgang var meget begejstret, var det for 6. årgangs vedkommende mere på det jævne! Årsagen til dette kan blandt andet skyldes følgende: - True North havde i den første uge visse begyndervanskeligheder og umiddelbart virkede det ikke som om at programmet var tilpasset aldersgruppen. - Hvor 7. årgang var en fasttømret enhed såvel elev- som lærermæssigt, var 6.årgang to nye klasser og desuden med en helt ny lærerbesætning. - Fra skolens side skulle vi nok i langt højere grad have forberedt 6. årgang på, at det ikke var en almindelig lejrskole, hvor fri leg i de dejlige omgivelser normalt er en vigtig aktivitet på en lejrtur, men derimod et kursusforløb med et helt andet indhold. Dette havde lærerne på 7. årgang gjort meget ud af siden sommerferien, således at eleverne ikke mødte op med falske forudsætninger. Den nye lærergruppe på 6. årgang havde derimod brugt kræfterne på at lære eleverne at kende. - På baggrund af kritikken i den første uge havde True North ændret på strukturen i anden uge, hvilket blandt andet betød at der var indlagt flere pauser og at eleverne ikke skulle være aktive når der blev holdt pauser. Ligeledes havde man dæmpet eller slukket for den meget høje musik i pauserne. - Ligeledes kan lærernes indstilling til True North s koncept have haft betydning. Det er min vurdering, at flertallet af lærerne på 7. årgang var mere åbne og positive end tilfældet var på 6. årgang. - Da True North ikke havde inddraget Nordstrands fantastiske udendørsarealer i deres planlægning, kunne de to camps ligeså godt have været afviklet i et almindeligt klasselokale eller i en gymnastiksal. Dette havde måske også medvirket til at skærpe opmærksomheden hos specielt nogle af drengene på 6. årgang, der på Nordstrand kiggede længselsfuldt ud på den grønne boldbane eller skovområdet. - At udbyttet for 7. årgang var meget større kan måske tilskrives elevernes større modenhed?

7 På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at True North s koncept med visse justeringer vil kunne anvendes i folkeskolen. Det vil være nødvendigt, at tilpasse programmet på en sådan måde, at der tages højde for elevernes forskellighed. True North kan ikke forvente, at eleverne møder lige så top motiveret og engageret, som de børn og unge, som normalt benytter True Norths tilbud. For sidstnævnte børn og unge er det et positivt tilvalg, da forældrene har betalt nogle tusinde kroner for deltagelsen, mens dette ikke er tilfældet for folkeskoleeleverne hvor deltagelsen for nogle elever kan være en sur pligt. Desuden bygger hele True Norths konceptet på, at det optimale ville være, hvis de deltagende lærere havde deltaget i et uge kursus forud for campen. Dette vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre. For Lindevangskolens vedkommende ville det have været 8 læreres normale timer der skulle vikardækkes i en hel uge, med en deraf følgende stor vikarudgift på over kr. True North har tilbudt, at 10 lærere fra Frederiksberg vederlagsfrit kan deltage i et uge kursus i uge 43. Udover Lindevangskolen har Skolen på la Cours Vej, Skolen på Bülowsvej, Skolen på Nyelandsvej, Ny Hollænderskolen og Skolen ved Søerne, valgt at sende lærere til dette flotte tilbud. Til orientering er kursusprogrammet vedlagt. Jens Hammer

8 Miniton Siden Frederiksberg-Kammeraternes Idrætsforening (FKIF) i starten af februar indførte miniton har børn helt ned til fire år spillet badminton med stor succes. På lørdag startes et nyt hold op. Sport side Ring og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Dan Lüth Indehaver FOTO: KLAUS SLETTING JENSEN Uge 39 Tirsdag den 22. september årgang FAST SALÆR Kr inkl. moms. Støtter WWF Til samtlige husstande Eksklusive koncerter Fra oktober bliver dørene atter slået op til en af Europas mest fantastiske koncertsale. Musikken kan igen nydes konservatoriets store sal. Læs side 2 og 3 Venstre slog til Venstres Ungdom holdt årsmøde på Frederiksberg, og skatteminister Kristian Jensen slog Jan E. og det kommunale venstrehold. Læs side 53 KOLONIEN RYKKER Sjette klasser fra Lindevangskolen fik lært nye måder at lære på, da de var på kolonien Nordstrand med en tidligere jægersoldat, Nicolai Moltke-Leth, der har en frisk indgang til at flytte barrierer i de unges hoveder og holdninger. Margit Ørsted (K) er initiativtager til projektet, og Lindevangs skoleleder Jens Hammer kiggede forbi og gav sin uforbeholdne mening. Læs side 16 Deltag i debatten på Dinby.dk Og læs mere om Frederiksbergs handelsliv Anmeld teater NYE KØKKENLÅGER? Ønsker du nye køkkenlåger, skuffer, bordplade mv. Nygammelt tilbyder dig en fuldkommen køkkenrenovering - ring i dag på og få tilsendt en brochure RENOVER DIT KØKKEN OG SPAR PENGE Testamente Fortæl os om du er enlig, samlevende, gift, enke eller enkemand og om der er børn. BYENS BEDSTE BRUNCH BUFFET Derefter får du gratis og skriftligt oplyst, hvilke arveregler der gælder for dig og hvorfor du bør oprette et testamente. Lørdag og søndag kl ,- professionel køkkenrenovering siden 1985 inkl. kaffe og te ad lib. Tag annoncen med og få et glas friskpresset appelsinjuice med i brunchbuffeten - Gyldig til 1/ FOR ENDEN AF NDR. FASANVEJ Nygammelt Skift ikke køkken Skift køkkenlåger -\OOLQJHYHM 9DQO VH ŀ 7OI 0DQGDJ IUHGDJ / UGDJ ŀ Q\JDPPHOW GN SOLGT ELLER GRATIS Peter Bangs Vej Telefon Frederikssundsvej 7. Telefon SÅ RULLER GARDINBUSSERNE RING! * $!.3+% +!24/&,%2 &2! 34/2 (!'% 6ILDMOSE "ABY!SPARGES ELLER 'OURMET KG * Ring for en gratis vurdering *) Tilstandsrapport og energimærke er ikke omfattet af Solgt eller gratis Bjerregaard & Co. 34+.ORMALPRIS Tilbuddet gælder fra september 2009 Borups Alle 130 FLAGDUG i polyester. Findes i hvid og råhvid stryge- og krympefri. 150 cm bredde Før pr. mtr...108,- Nu kun 79,- Alt i stænger, rullegardiner, UNDGÅ DYRE FEJLTAGELSER! plissègardiner, foldegardiner GÅ IKKE TIL MÆNGDEN, MEN GARDIN-MADSEN og persienner, ca DERES GARDINSPECIALIST! gardinprøver i busserne. OG FÅ ET GODT TILBUD Pr. mtr. Klik ind på Før 148,NU KUN: 98,- DERES GARDINSPECIALFORRETNING Gl. Kongevej Nordsjælland * Vi ta r mål * Vi syr * Vi monterer

9 16 Frederiksberg Bladet Tirsdag den 22. september 2009 Holdånden blev banket i vejret, da 6. x og 6. y var taget på udviklings-camp på Frederiksberg Kommunes koloni Nordstrand ved Nykøbing Sjælland. True North Projektets navn True North er en metafor hentet fra navigationens verden. I et kompas peger den magnetiske pil mod den magnetiske nordpol. Den magnetiske nordpol er imidlertid ikke identisk med den sande geografiske nordpol. Der er således en mindre geografisk misvisning på kompasset, når kursen bliver udstukket. Tager man ikke løbende højde for denne afvigelse, ender man ikke på den oprindeligt tilsigtede destination. På samme vis symboliserer den magnetiske nordpol i menneskets liv den tilværelse eller det mål, der defineres gennem opvækst og formes af kulturel baggrund. Riv murene ned og slip din lærelyst løs Livets skole Den tidligere jægersoldat, Nicolai Moltke- Leth vil flytte eller fjerne barrier mod indlæring indeni børn og gøre dem bedre til at træffe beslutninger. AF MORTEN FRIIS OUTZEN FOTO AF: KLAUS SLETTING Udover at være tidligere jægersoldat, er Nicolai Moltke- Leth også kandidat i psykologi og kaptajn af reserven. Langt mod nord set fra Frederiksberg ved Nykøbing Sjælland ligger kommunens koloni, hvor de fleste af byens skoleelever har haft fornøjelse af at tilbringe en uge eller to tæt på sand, skov og strand. Her huserer den tidligere jægersoldat Nicolai Moltke- Leth på en mission. Han vil gøre op med det lidt stive system for indlæring i folkeskolen og sørge for, at flere elever - og deres lærere - får frigjort deres potentiale til at skrue op for indlæring og engagement i undervisningen. Efter tiden som jægersoldat har han læst psykologi på universitetet og er meget optaget af føleleserne intelligens. - Der er behov for at have højere fokus på sociale kompetencer. Den faglige søjle i undervisningen skal selvfølgelig fortsat være stærk, men vi skal udbygge, opbygge ogudbygge de sociale og emotionelle søjler. På den måde skaber vi nemlig de mennesker, der vil kunne begå sig i det næste årtusinde og sikre bedre vilkår for det samfund, vi gerne vil være en del af, siger Nicolai Moltke-Leth. - Frygten for ikke at være god nok, fylder alt for meget i alt for mange af de unge. Og det forfølger dem videre ud i livet. Vi skal have dem aktiveret og dyrke det unikke. Det er de færreste, der slides op. De fleste ruster, siger han - De unge bliver bedre til at vide, hvem de selv er. Det er en effektiv måde at løse konflikter og øge indlæring, siger Margit Ørsted (K). Hun hørte om Nicolai Moltke-Leth kurser og principper og ville gerne prøve tingene af på en skole på Frederiksberg. Men der var ikke lige midler på kommunens skolebudget til den slags. Det er dog sjældent, at Margit Ørsted lader sig stoppe af den slags begrænsninger. Så hun gik i stedet i gang med at søge fondsmidler og skaffede i løbet af ret kort tid kroner. Frederiksberg Kommune lagde vikartimer oveni, så lærerne kunne komme med, hvilket så har gjort det muligt at sætte et pilotprojekt i søen. I første omgang er det så 6. og 7. klasserne fra Lindevangskolen, der er kommet afsted. Skeptisk og positiv - Jeg synes, det er spændende. Også at prøve noget nyt i forhold til teambuilding og sammenhold. Men nogle gange bruger Nicolai (Moltke-Leth, red.) og hans folk nogle ord, som sjette klasses elever simpelthen ikke forstår. Og så er det heller ikke alt, en frisk jægersoldat siger, som en erfaren lærer bare sluger og synes er fantastisk, siger skoleleder på LIndevangskolen Jens Hammer. Han har arbejdet på skolen i tre år og var før det 12 år på Ny Hollænderskole. Han mener klart, at eleverne mindst skal gå i 7. klasse for at få det optimale ud af forløbet. - Der er nogle af principperne eller modellerne, som er for amerikanske til min smag. Man bør i højere grad tilpasse tingene til en nordisk eller dansk hverdag og kontekst, siger han. På Lindevangskolen er der 570 elever og 63 lærere. Oveni de allerede afholdte kurser skal 11 lærere (3 fra Lindevang og 8 fra kommunens øvrige skoler) afsted på jægersoldatens kursus. Margit Ørsted (K) er meget optaget af, at børn og unge får optimale forhold for indlæring i folkeskolen. Her er det Viggo fra 6. X og Kasper fra 6. Y. GAMMEL KONGEVEJ 115 TELEFON

10 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. / 11 pl) Nr. Handletema: eff. via organisering og komp. udvikling Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Projekt True North Økonomi (i hele kr.) udgifter Evt. aktivitetsforudsætninger i den forbindelse Aktuel Budget Årsværk Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på sit møde den 30. november 2009 at der til budget 2011 skulle foreligges et forslag vedr. videreførelse af projekt True North. True North konceptet indebærer dels en kompetenceudvikling af lærerne, dels særlige camps/kurser for eleverne. Forløb for én skole (2x2 klasser samt deres ca lærere) koster kr., hvilket skal ses i sammenhæng med det totale årlige budget til efteruddannelse på ca t.kr. (centralt) og knap t.kr. fordelt på skolerne (ca kr./lærer). En videreførsel af True North således at alle skoler deltager (hver med 2x2 klasser og lærere), vil koste ca. 8x475 t.kr. = t.kr. hvilket vil medføre at samtlige andre kompetence-udviklingstiltag skal aflyses. I dette forslag påregnes det at implementeringen sker over tre skoleår med deraf følgende udgiftsfordeling. Da forløbet bl.a. består af særlige ugekurser og camps, vil implementeringen desuden medføre, at der vil skulle ske en betydelig udvidelse af vikaranvendelsen, idet elever på de klassetrin der ikke er med, vil skulle have vikarer for de lærere, som deltager i forløbet. Udgiften hertil er ikke indregnet, da den vil afhænge af den konkrete time-fagfordeling på skolerne. Såfremt alle lærere og alle elever skal igennem forløbet (ca. 280 klasser og ca. 450 lærere) vil det koste omkring 33 mio. kr. Skoleforvaltningen anser True North for at være et relativt godt efteruddannelsesprojekt for lærerne og et projekt med udviklingsmuligheder i forhold til eleverne. Det er dog ikke realistisk indenfor budgetrammen at udrulle konceptet. De centrale indholdselementer, med fokus på undervisningsdifferentiering, kan med fordel i stedet indgå i arbejdet med kompetenceudviklingsstrategi for lærere og pædagoger, som skoleafdelingen iværksætter i skoleåret 2010/11. Forudsætter andre forslag gennemføres (angiv nr. nr.) Forudsætter andre forslag ikke gennemføres (angiv nr. nr.)

11 Beskrivelse af sammenhæng med andre forslag Evt. sammenhæng med sektorplan navn på sektorplan Beskrivelse af sammenhæng Område Børne- og Ungeområdet Kontaktperson i området: Lars Hove Sørensen og Henrik Mosekilde

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

Kick off. Generelt var det et godt arrangement. Læs mere på

Kick off. Generelt var det et godt arrangement. Læs mere på Kick off D. 17. august 2010 afholdt vi officiel Kick-off får afdelingens elever. Lærere og øvrige interessenter herunder UU samt det lokale uddannelsesudvalg. Vores program var delt i to dele, en elev-

Læs mere

Budgetønske: Dygtige lærere. Sagsnr

Budgetønske: Dygtige lærere. Sagsnr Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE Budgetønske: Dygtige lærere Baggrund Dygtige lærere er centrale for at hæve det faglige niveau i folkeskolen og skabe grundlaget for, at eleverne bliver kompetente

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.april 2013 kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.april 2013 kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Nyt fra elevrådene Danske skoleelever har afholdt kursus for elevrådsrepræsentanterne fra 5. -9. årgang. Trivselsambassadørerne

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

PS-Nord Produktionsskolerne i Region Nord

PS-Nord Produktionsskolerne i Region Nord PS-Nord Produktionsskolerne i Region Nord FORSTANDERKREDSENS EFTERÅRSMØDE I REGION NORDJYLLAND DEN 14. TIL 16. NOVEMBER 2012 PÅ SCANDIC HOTEL AALBORG. Årsmødets tema: Pædagogisk ledelse Årsmødets program:

Læs mere

oktober 2009 Af Kirsten Krogh-Jespersen og lærerteam klasse på Fjerritslev skole

oktober 2009 Af Kirsten Krogh-Jespersen og lærerteam klasse på Fjerritslev skole Man kan lære af hinanden og man kan få venner Af Kirsten Krogh-Jespersen og lærerteam 4.-7. klasse på Fjerritslev skole Af forskellige grunde dannede lærerne på 4. og på 7. klassetrin team i skoleåret

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Evaluering af Sommerferieaktiviteter 2011

Evaluering af Sommerferieaktiviteter 2011 Evaluering af Sommerferieaktiviteter 2011 Sommerferieaktiviteterne 2011 blev gennemført på samme måde som fra 2007 og frem med en udvidet målgruppe end tidligere år. Grundet SFO-lukningerne i tre uger

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde ved Humble skole. Torsdag d. 24. maj 2012 - kl. 19.00-21.30 - på lærerværelset

Referat fra skolebestyrelsesmøde ved Humble skole. Torsdag d. 24. maj 2012 - kl. 19.00-21.30 - på lærerværelset Referat fra skolebestyrelsesmøde ved Humble skole Humble Skole, Rævehøj Børnehave & Fritter, Søbanke Naturbørnehave Tlf.: 6351 6518 www.humbleskole.dk Torsdag d. 24. maj 2012 - kl. 19.00-21.30 - på lærerværelset

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for bakkelandets Vuggestue, Børnenes Spor, Valnødden og SFO en.

Praktikstedsbeskrivelse for bakkelandets Vuggestue, Børnenes Spor, Valnødden og SFO en. Praktikstedsbeskrivelse for bakkelandets Vuggestue, Børnenes Spor, Valnødden og SFO en. Bekendtgørelsens tekst 14: praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk Kære børn og forældre. Den 3.september 2012 Katrinedalskolen er en realitet og vi er bestemt kommet godt fra start her i Kundby.

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter?

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Tema 5: Læringsledelse Fase A: Nuværende praksis 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Fase B: Analyse og vurdering Hvad kendetegner jeres

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Skolegården er lavet om til et o-løbskort

Skolegården er lavet om til et o-løbskort Skolegården er lavet om til et o-løbskort På Frederiksberg har man fået en god ide! Kommunens skolegårde er blevet indtegnet på et o-løbskort, og der er blevet udlagt poster i skolegårdene. Når posterne

Læs mere

Aktive strukturer med fokus på faglighed, motivation og samarbejde

Aktive strukturer med fokus på faglighed, motivation og samarbejde Aktive strukturer med fokus på faglighed, motivation og samarbejde På skoleglæde.nu finder I materialer, værktøjer og inspiration: Undervisningsfilm Motion & bevægelse 120 klassefitnessøvelser Aktiv undervisning

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med Gymnastikhuset, der gerne vil lege med En forening sælger topklassefaciliteter til skolerne i forbindelse med eventdage, hvor foreningens instruktører styrer undervisningen i samarbejde med lærerne og

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 ved generalforsamling tirsdag 26. april 2016 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se jer. Vi deler interessen for vores børns skole, og det er vigtigt

Læs mere

Ugebrev. Nr. 6, skoleåret 2013-14. 21. september 2013

Ugebrev. Nr. 6, skoleåret 2013-14. 21. september 2013 Ugebrev Nr. 6, skoleåret 2013-14. 21. september 2013 Skolen har i en uge været omdannet til et asyl for borgere med alternative virkeligheder. Forløbet bar den engelske titel The Asylum og skiftede eleverne

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14 Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole En forestilling fra grunden med 5. x Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold Baggrund... 3 En

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Åben skole som en investering i, at skolen også fremadrettet er åben. Perspektiverne rækker videre til et lille lokalsamfund, som har brug for at kunne

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev Det pædagogiske personale har nu lavet en ny pædagogisk målsætning for arbejdet i hhv. SFO & Klub. Vi har direkte og konkret kigget på vores praksis, og fundet følgende

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Afbud: Henrik Toft Simonsen, Mette Vöge Jensen

Afbud: Henrik Toft Simonsen, Mette Vöge Jensen Referat Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Onsdag d. 15.1.14 kl. 18.30-21.00 Deltagere: Hans Henrik Heidesleben, Klaus Kolberg, Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per Høxbroe,

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08.

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08. Mellemtrinnet på Vinderød Skole (08/09). På Vinderød skole går man på Mellemtrinnet i 4. 5. og 6. klasse (fra skoleåret 09/10: 3. 6. kl.) Man har hjemklasse i den årgang, man hører til, men en del aktiviteter

Læs mere

Daniel Thomsen & Michael Mark Passionen

Daniel Thomsen & Michael Mark Passionen HVEM ER VI? Konceptet og ideen bag Sportsmakker er skabt af to sportsglade fyre, der har en fælles passion for at motivere flere til at dyrke idræt. Daniel Thomsen & Michael Mark har begge flere års erfaring

Læs mere

B 1. Valg af ordstyrer Henrik Larsen blev valgt til ordstyrer. B/H 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

B 1. Valg af ordstyrer Henrik Larsen blev valgt til ordstyrer. B/H 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde den 27.8.2013 kl. 19.00 22.00 Tina lsen (B), Anette Kjær (B), Henrik Larsen (B), Marttin Stuart Nielsen (B), Jesper Karlshøj- Andersen (B), Dorte Jensen (B), Mirco Jordan (B), Anita Hansen

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere