EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014."

Transkript

1 EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i december Næste evaluerings- og opfølgningsplan vil blive offentliggjort januar/februar Skolens ledelse vurderer, at undervisning, mål og metoder på Tybjerg Privatskole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolens tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen fra Herlufholm kostskole, har været på tilsynsbesøg, mandag den 10. marts Rapporten kan læses på skolens hjemmeside. Næste aftalte tilsyn er 2. marts Elevstatus. 1. I 2014 er 29 nye elever startet, 19 af dem er startet i børnehaveklassen i sommeren 2014, så 10 er reelt nye. 14 elever har forladt Tybjerg Privatskole. Vi har pt. 149 elever fordelt på 9 klassetrin, inklusiv børnehaveklassen. 3 elever har vi opsagt samarbejdet med. 8 elever er flyttet af geografiske og transportmæssige problemer. 3 elever er stoppet, da de har ønsket andet skoletilbud. Resultatet giver ikke anledning til yderligere generelle overvejelser/foranstaltninger; udover de overvejelser, der i den enkelte, konkrete situation er gjort i tæt dialog mellem forældrene, de ansvarlige lærere og skolens ledelse.

2 2. Nedenfor anføres en opgørelse over ventelisten pr. 1. december 2014 til såvel de kommende 6 års børnehaveklasser og nuværende klasser. Til børnehaveklassen Skoleåret : 34 elever skrevet op. Skoleåret : 32 elever skrevet op. Skoleåret : 20 elever skrevet op. Skoleåret : 12 elever skrevet op. Skoleåret : 8 elever skrevet op. Skoleåret : 4 elever skrevet op. Venteliste og ønske om optagelse til andre klasser pt.: Antal elever Aktive Passive Børnehaveklassen Konklusionen er den, at der fortsat er en særdeles god søgning til Tybjerg Privatskole nu og fremover. En hyppig nævnt årsag til at forældre vælger, at skrive deres barn op til skolen er den, at eleverne trives, samt at forældresamarbejdet og fagligt fokus pr. renomme er stort på skolen.

3 Trivsel. 1. I skoleåret har vi valgt at skifte klasselærerfunktionen ud med primærvoksne. Vi forventer at evaluere på dette skift i foråret Vi har forventning til, at en nær voksen-relation (primærperson) kan være med til at højne trivslen. 2. Der har i 2014 været afholdt løbende lærer/elev samtaler, og også her er det generelle billede, at eleverne i overvejende grad trives godt på Tybjerg Privatskole. Lærerteamet omkring klassen arbejder videre med de områder, som er fremkommet ved samtalerne og inddrager såvel kolleger som forældre i dette arbejde. I perioder har der været sat ekstra ind ift. trivsel og uro i enkelte klasser, dette for at forebygge mistrivsel. Der har været udarbejdet planer med fokuspunkter for arbejdet, og forældrene har været inddraget i processen. 3. Fra sommerferien 2014 og frem, har der været arbejdet ud fra modellen fri for mobberi. Skolens AKT pædagog kommer jævnligt rundt i klasserne og laver oplæg i samarbejde med klasseteamet. Der vil fortsat være fokus på trivselsarbejdet i I efteråret 2014 har der været afholdt SSP arrangement i 5. klasse. Næstved Kommunes SSP medarbejder besøgte klassen om formiddagen, og havde oplæg med til dem. Samme aften deltog SSP medarbejderen sammen med to politifolk, et personale fra lærerteamet, samt klassens forældre. Her blev dagens drøftelser og undervisning fremlagt for forældrene. Der er i samråd med SSP Næstved, besluttet at lignende arrangementer fremover skal afholdes for 6. klasserne i stedet for i 5. klasse. Vi har i fællesskab vurderet, at vores elever vil få mere ud af arrangementet, når de er et år ældre. Det bliver derfor fremover afholdt i efteråret, i 6. klasse. 5. Skolen har ansat pædagogisk afdelingsleder i SFO/klub. Afd. lederen fungerer også som Akt og SSP kontakt på skolen, og deltager i SSP netværket i Næstved kommune. Hun er ugentligt i kl. og lave forebyggende trivselsarbejde. For kl. drejer det sig om fri for mobberi og fra kl bruges relevante materialer, der passer til alderstrinnet, og hvad der ellers rører på sig i de enkelte klasser, herunder arbejde med Sikker chat osv.

4 I det kommende skoleår er der booket kursus i fri for mobberi til to pædagoger, så der allerede fra spireforløbet (vores førskole) og derefter i 0. klasse arbejdes forebyggende med den samme metode. I november 2014 har 9. klasse deltaget i en ungdomsundersøgelse i samarbejde med Næstved kommunes SSP. I SFO-regi, er der som før nævnt ansat ny leder. Dette har medført, at der er kommet mere overblik og styring på nye tiltag, samt visioner. I den forbindelse har et af fokuspunkterne været, at tilbyde aktiviteter for de større elever. Derfor er der indført klubmøder, hvor eleverne fra 5.-9.kl. selv er med til at præge udbuddet af aktiviteter. Der har fra august været afviklet forløb med musik, skovtur/leg og bål, bordtennis turnering og madlavning. Dette har medført, at især eleverne fra 5. og 6. klasse har syntes det var sjovt at blive på skolen, selvom de kunne tage hjem. Derudover er der skåret ned på muligheden for at være på spille gadgets, pc, tablet, telefon osv. Der er nu fast spillefri skole mellem kl 15. og kl 16. hver dag, hvor der tilbydes aktiviteter i stedet. Vi har i år haft 4 elever på legepatrulje kursus. Sammen med 4 andre elever fra 6. og 7. kl. står de sammen med en pædagog fra SFO en for at arrangere lege to gange om ugen. Dette er lagt i E-lektionerne (ekstralektioner). Vi har i år mere målrettet arbejdet med dokumentation af hverdagen. Vi har i højere grad oplyst forældrene om, hvad der er af tilbud, og hvad deres børn laver, når de er her. I forlængelse af dette, udstilles der ting som børnene har lavet, og samtidig bruges vores tabulex tavle nu i højere grad til at informere om dagen, og vise billeder af diverse aktiviteter. I dette skoleår har vi valgt at det er lederen af SFOén, der foretager MUS (medarbejder udviklings samtalen) med personalet fra SFOén. Det forventes at gøre samtalerne mere relevante, med tråd til hverdagen.

5 Skole/hjemsamarbejdet og kommunikation. 1. Der har været afholdt 2 skole/hjemsamtaler i samtlige klasser i løbet af 2014, hvor blandt andet trivsel har været berørt helt naturligt. 2. I kalenderåret 2014 har kommunikationen mellem skolen og hjemmene igen været i fokus. Der er bl.a. fra starten af skoleåret været indført faste ugebreve hjem til forældrene i alle skoleuger. I disse breve skildres, hvad der er foregået, og hvad der skal foregå i kommende uge, samt en oversigt over lektier og andet relevant. 3. Der bliver månedligt udsendt et nyhedsbrev gældende for hele skolen, til alle forældre og samarbejdspartnere, samtidig ligger det på skolens hjemmeside, hvor også nye og gamle forældre/elever kan følge med. Nyhedsbrevet indeholder nyt fra skolelederen, personalet, skolebestyrelse samt støtteforeningen. Nyhedsbrevet har fået nyt og lækkert design. 4. Skolens hjemmeside samt procedurer og retningslinjer er også under kraftig revision. Vi forventer, at det tilrettede materiale bliver lagt på skolens hjemmeside i løbet af første halvår Faglighed samt opfølgning og evaluering af undervisningen. 1. I skoleåret har vi fortsat afholdelse af teammøder, således at teamet omkring barnet, dvs. lærere og pædagoger har holdt fast ugentligt møde, hvor udvikling og evaluering drøftes og igangsættes. Dette har givet et langt bedre samarbejde mellem personalet, blandt andet i forhold til barnets hverdag og faglige udvikling. 2. I de enkelte klasser bliver eleverne evalueret hen over dagen/ugen/året. Der er indført praksis for, at alle skolens elever som minimum bliver testet to gange årligt. Sidste år var det fast i uge 40 og uge 10, men i år har klasseteamet selv vurderet, hvornår det var mest passende. I disse perioder laves der en mere grundig testning/evaluering. Disse test/evalueringer, bliver blandt andet brugt som status for den periode der er gået, samt som pejling for den kommende periodes planlægning. Resultaterne bliver også brugt ved skole/hjemsamtalerne.

6 3. Skolens 8. og 9. klasser har gennemført terminsprøver i efteråret, med et tilfredsstillende resultat. Det er første gang skolen skal have elever til afgangsprøver hvilke er nøjagtig de samme prøver, som gennemføres i den almindelige folkeskole. 4. I skoleåret har vi fortsat morgenbånd men vi har fravalgt eftermiddagsbåndet. Vores evaluering af eftermiddagsbåndet var, at det faglige udbytte ikke stemte overens med vores forventninger. Morgenbåndet er blevet et godt tiltag, som børnene har meget glæde af. Tanken med morgenbåndene er dels at fokusere på, at børnene bliver fysisk aktiveret inden skoledagens start og på læsning. Skoleårets planlægning. 1. Vi har i skoleåret valgt at prioritere længere pauser, primært efter frokosten. For skolens ældste elever har der i dette tidsrum været tilbud om ekstra lektioner (E-lektion), blandt andet lektiecafe, musik og bevægelse samt kor. Flere af de ældste elever har også været på legepatrulje kursus og fungerer nu som legepatrulje for skolens yngste elever. Det vurderes at være et godt tiltag. Pausens længde og indhold, evalueres i foråret Personaleudvikling. 1. Der har været afholdt MUS-samtaler blandt personalet i foråret 2014 og igen i december. Vi har valgt at flytte MUS samtalerne til slutningen af året, så vi kan nå at få personalets ønsker om kurser mv. med i det nye budget. 2. MUS samtalerne for skolens pædagogiske personale bliver varetaget af skolens pædagogiske afdelingsleder. 3. Til MUS-samtalerne har der været udarbejdet et standardskema, som har været vejledende for samtalen. Der vil fremadrettet blive afholdt MUSsamtaler efterår/vinter.

7 4. Der har været afholdt to fælles kursusdage for hele skolens personale, med fokus på it-rygsæk, intranettets anvendelsesmuligheder, specialundervisning og ordblindhed. Fokus har også været på det sociale i personalegruppen. Skolebestyrelsens evaluering. 1. Der har siden sommerferien været særlig fokus på skolens udvidelse af bygningsmassen. Der kommer til at mangle 2 klasselokaler til skolestart Der afholdes ugentlige møder i byggegruppen. 2. Der har været ekstra fokus på økonomi, blandt andet budget, saldobalancer samt ny indrapporterings skabelon. Punkter fra sidste års evaluering. 1. Er skrevet ind i dette års evaluerings og opfølgningsplan Med venlig hilsen Kenneth Oksborg. Skoleleder

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kvalitetsrapportens indhold... 3 Kvalitetsrapportens formål... 3 Kvalitetsrapportens

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere