Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse"

Transkript

1 Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup

2 1. Indledning Læsevejledning Indhold og metoder Samlet vurdering og anbefaling vurdering De unges oplevelse at tilbuddet Beskrivelser Vurderinger Forældrenes oplevelse af tilbuddet: Beskrivelser Vurdering... 7 Bilag Bilag Bilag 3:

3 1. Indledning Rapporten er udarbejdet af CareGroup på baggrund af et anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse på Kejserdal et dagbehandlingstilbud for unge. Tilsynet er aftalt med Fredensborg Kommune. Tilsynet er aftalt og godkendt i kontrakten mellem CareGroup og Fredensborg Kommune, og det specifikke indhold er aftalt og koordineret med Kejserdal. 1.1 Læsevejledning I bilag 1 findes anvendt spørgeguide, i bilag 2 findes en beskrivelse af grundlaget for tilsynet, og bilag 3 baggrunden for tilsyn. Rapporten indledes med en samlet konklusion og en oversigt over samlede anbefalinger. Rapporten indeholder herefter en detaljeret gennemgang af de områder, som tilsynet, igennem samtaler, har sat fokus på. Efter hvert afsnit følger en vurdering. 2. Indhold og metoder Der er aftalt en brugerundersøgelse, og i samarbejde med Kejserdals ledelse, er der valgt fokus på børnenes /de unges oplevelse af Kejserdal, samt forældrenes oplevelse af tilbuddet. Der er aftalt interview med 5 børn/unge, som individuelle interviews. Derudover er det aftalt, at der laves et fokusgruppeinterview med forældrene. Kejserdal har forud for tilsynet set og haft mulighed for at kommentere spørgeguiden 1. Der har ingen kommentarer været. I praksis er der gennemført interview med 5 børn/unge. De interviewede var alle børn/unge imellem 10 og 16 år, og de har været på Kejserdal imellem 3 uger og 3 år. Der var 5 forælde der ønskede at deltage i interview. Ledelse og personalet var hjælpsomme i den praktiske gennemførsel af interview med børn/ unge og forældrene, og tilsynet følte sig velkommen. 3. Samlet vurdering 3.1. vurdering Både børn/unge og forældre er meget tilfredse med tilbuddet på Kejserdal. Der er tilfredse med behandlingen, som de oplever at have stort og konkret udbytte af. De er tilfredse med samarbejdet og kommunikationen med personalet på Kejserdal. Det som både børn/unge og forældre fremhæver, som værende en væsentlig faktor for dem, er Kejserdals evne til at se, høre og lytte til dem. De oplever sig inddraget og de oplever tillid og åbenhed. Endelig har de fokus på at Kejserdal formål at give dem oplevelsen af at være noget værd. 1 Spørgeguide er vedlagt i bilag 1 3

4 4. De unges oplevelse af tilbuddet 4.1 Beskrivelser Alle børn/unge kan formidle en baggrund for hvorfor de er på Kejserdal, og hvad de har brug for hjælp til. jeg skal blive bedre til dansk og matematik, og bedre til at udtrykke mine følelser ; jeg skal blive bedre til at styre mit temperament og til at koncentrere mig, og have hjælp til at afslutte min 9. klasse ; Jeg har haft store problemer i min skolegang, og har store faglige huller som jeg har brug for hjælp til, og så har jeg brug for hjælp til at få styr på min indre vrede, forstå den og styre den ; jeg bliver let hidsig, og har svært ved at være sammen med andre, jeg skal lære at lytte til andre, og give plads til andre lære at være sammen med andre mennesker ; jeg opførte mig ikke ordentlig, og slog andre, og det er blevet bedre Alle børn/ unge giver udtryk for at have behov for hjælp til skolearbejdet, at de har huller, og at det ofte hænger sammen med den sociale kontakt de har haft i tidligere skoler. Alle børn/unge giver samstemmende udtryk for at det hjælper dem at være på Kejserdal. En ung fortæller: jeg har fået konkret hjælp til at kunne sove selv, jeg har fået hjælp til bedre at kunne være sammen med min lillebror, og jeg er blevet fagligt dygtigere ; en anden ung fortæller at han har fået indsigt i sit temperament, fået styr på hvordan det starter, og har fået redskaber til at handle på en anden måde. En ung fortæller at hun har fået god hjælp til det faglige; en fortæller at han er blevet faglig bedre, og jeg bliver ikke så sur mere. En ung fortæller at opholdet på Kejserdal har givet ham muligheden for at se en fremtid. Når tilsynet spørger ind til hvad det er de gør på Kejserdal der hjælper, har børnene/de unge mange gode bud: Faglig hjælp: Der er gode lange frikvarterer, lærerne er interesseret og hjælper med bøgerne, timerne fungerer godt og der er ikke så mange, det opleves hjælpsomt. Social og personlig hjælp: De snakker anderledes, stiller nogle andre spørgsmål, personalet er mere konkrete og nemmere at forstå; de tror på dig; de giver plads; der er mere tid; de går ind i problemstillingerne; De lærer os at opføre os ordentligt, at være sammen med andre mennesker, ved at fortælle os hvad vi skal gøre ; de lærer os at have respekt for hinanden. En anden fremhæver elevsamtalerne, at den barnet/den unge bliver hørt og at personalet virker interesseret, og at personalet er engageret og oprigtigt indstillet på at hjælpe. Alle børn/unge fremhæver også, at det hjælper at der ikke er så mange på Kejserdal, og at der er et godt miljø og en god trivsel. Flere fremhæver det fokus Kejserdal har på at være sund er godt for dem, og de nævner f.eks. kost og motion og de gode udearealer. Børnene/de unge fremhæver også, at de taler meget med de voksne og om hvad der sker og hvorfor. En fortæller: behandlingen består mest i at snakke og fortælle, de voksne er interesserede, lytter og stiller spørgsmål. De taler med mig på en anden måde, en anderledes slags spørgsmål, og de giver mig mere tid. 4

5 Børnene/de unge kender til at der bliver lavet mål for deres udvikling på Kejserdal, det synes alle er i orden, ikke alle er i stand til formulerer hvad de gerne selv kunne tænke sig at få ud af opholdet, ud over at blive bedre fagligt. En enkelt formulerer klart eget mål med opholdet på Kejserdal. Til gengæld oplever de, at de forslag de voksne kommer med er gode. Børnene/de unge oplever sig inddraget i de mål der opstilles, de synes at de snakker med deres kontaktperson om det. Starten på Kejserdal kan de ikke rigtig huske, men fortæller mest hvad der skete op til at de kom på Kejserdal. De fleste af børnene/de unge giver udtryk for nødvendigheden af at der skulle ske noget andet på tidspunktet for deres start på Kejserdal. Men alle er enige i at de blev positivt overraskede over Kejserdal, og mest over de voksne. De fysiske rammer er alle børnene/de unge tilfredse med. De giver udtryk for at der er god plads, der er hyggeligt og mange aktivitetsmuligheder. Det er også ok at Kejserdal ligger så langt væk fra byen, eneste minus er, at det kan være svært at komme hjem med en bus om eftermiddagen. Dagligdagen er fin beskriver børnene/de unge, stille og rolig, lidt som i en folkeskole men meget sjovere. De fremhæver strukturen på dagen, at de ved hvad de skal, hvornår der er timer og pauser og andre aktiviteter. Alle er glade for at få mad på Kejserdal, og en efterlyser at de kunne få varm mad. Morgensamlingen oplever de alle positiv og hyggelig, og som en mulighed for lige at snakke sammen inden de skal i gang med skolearbejde. Børnene/de unge fortæller, at de deltager på skift i tilberedning af frokost, og at der er hyggeligt og en god aktivitet. De fremhæver også, at der er plads til andre aktiviteter, både alle, men også nogle gang for enkelte eller et par stykker. De fleste kan godt lide de ture der arrangeres til skov, biograf o. lign. Et par af de unge fremhæver de individuelle ture de har været på med deres kontaktperson. De har oplevet det betydningsfuldt at de voksne ville bruge tiden på dem alene, og har oplevet sig værdifulde. Alle oplever strukturen i dagligdagen, og de kan godt lide at der er oversigt over dagen, og de ved hvad de skal. Kejserdal arbejder med kontaktperson, og alle børn/unge har en kontaktperson. De er også alle meget tilfredse med deres kontaktperson. De fortæller at de har samtaler ca. en gang om ugen. En oplever at kende sin kontaktperson lidt bedre end de andre voksne. Alle har god tillid til deres kontaktperson og ville gerne tale med kontaktpersonen hvis de oplever et behov. En fortæller at få meget ud af samtalerne, at kunne få hjælp når han er i tvivl, og får hjælp til at undersøge forskellige ting. En anden oplever at kunne få trøst, et kram og at kunne hygge sig med sin kontaktperson. En fortæller at hun oplever at kunne bruge forskellige personaler til forskellige ting, og opsøger de voksne hun mener, kan hjælpe. Samtidig fremhæver stort set alle børn/unge at de kan tale med alle personaler, og at de er meget glade for alle voksne. De børn/unge tilsynet talte med oplevede alle, at der var et godt samarbejde imellem Kejserdal og deres forældre. De fleste var at den overbevisning af deres forældre var godt tilfreds med Kejserdal. Børnene/de unge oplever deres deltagelse i familiesamtalerne som meget forskellige, og af forskellig hyppighed. Ingen oplevede at det var familiesamtalerne 5

6 der var det væsentligst for dem. En enkelt havde også familiesamtaler med en fra kommunen. Alle børnene/de unge ville anbefale Kejserdal til andre der kunne komme i samme situation som dem, og de er alle meget tilfredse, og på en skala fra 1-10, angiver børnene/de unge tilfredshed imellem Vurderinger Tilsynet vurderer at alle børn/ unge som har deltaget i undersøgelsen er meget tilfredse med deres ophold på Kejserdal. De har ingen klager, de har ingen egentlige ønsker om forbedringer. Det vurderes at Kejserdal formår at se børnene, lytte til dem, og give børnene/de unge en oplevelse af at være noget værd. 5. Forældrenes oplevelse af tilbuddet: 5.1 Beskrivelser Forældrene starter med at fortælle at de overordnet er meget tilfredse med Kejserdal. De er tilfredse med at Kejserdal er gode til at finde ind til problemer, de er meget åbne, gode til at finde ud af hvordan deres børn/unge er, og hvilken hjælp der er behov for. Forældrene oplever, at de får redskaber de selv kan bruge der hjemme i forhold til deres barn/unge. De oplever, at Kejserdal er gode til at tage situationer op, og høre hvordan forældrene oplever det i hjemmet. Kejserdal er god til at inddrage forældrene og spørge dem om hvad de har af forslag til en bestemt problemstilling. En forælder udtrykker at Kejserdal har hjulpet med at finde nøglen ind til vores barn. Børnene/de unge trives, oplever forældrene. Forældrene oplever at børnene/de unge gerne vil i skole, og at de kommer glade hjem. Forældrene oplever at Kejserdal er interesserede og involverede i deres børn/unge, og de synes at Kejserdal gør meget for børnene/de unge. Forældrene oplever at børnene/de unge får mere tid og at de inddrages. Kejserdal er god til at se det individuelle barn/ung, og hvor der er udfordringer og styrker. De oplever, at Kejsedal bidrager til at styrke børnenes/de unges selvværd og selvtillid, og at børnene/de unge har tillid til de voksne. Forældrene oplever også, at der bliver talt til børnene/de unge at de bliver hørt. Kejsedal har ingen fordomme og bruger nye tilgange til børnene/de unge. Kejsedal tror på at børnene kan komme videre, og finder frem til det der skal bygges på. Forældrene er enige om, at det de ønsker sig at børnene/de unge kan tage med fra Kejsedal er selvtillid og selvværd, og alle forældre oplever sig sikre på, at det er Kejserdal i stand til at give børnene/de unge. Alle forældre oplever, at der er sket rigtig meget for deres barn/ung og at behandlingen har betydet at deres barn/ung har det meget bedre, og har flere muligheder fremover. Der er ønsker til flere lektier. Nogle af forældrene ønsker sig også at Kejserdal vil blive bedre til konfliktløsning. De oplever at deres barn/ung får skyld for nogle ting, som kunne 6

7 løses. Nogle af forældrene ønsker sig også, at der kunne være personale til stede i børnenes/de unges pauser, hvis der blev behov for hjælp til f.eks. konflikter. Strukturen og dagligdagen oplever forældrene velfungerende, de kan godt lide strukturen og viden om hvad der skal ske. De kan godt lide morgenmøderne, og oplever at det kan være godt for deres børn/de unge at have mulighed for at komme af med noget der kan være sket dagen før, eller lige slappe af inden de går i gang med det faglige. Der er en ligeværdig kommunikation imellem forældre og Kejserdal. Forældrene oplever at Kejserdal lytter til dem, og at de er løsningsorienterede. Forældrene oplever samstemmigt at de har mødt nogle mennesker der ville dem og deres barn/ung noget godt. De oplever sig inddraget og hørt, og at deres forslag til løsninger og forståelser er velkomne. Forældrene oplever sig også forstået i rollen til et barn/en ung der har vanskeligheder, de taler med os, de taler med vores barn/unge, man kan sige at Kejserdal bidrager til at samle os som familie. Om familiebehandlingen fortæller alle forældre at de i starten ikke ubetinget synes om det. En udtrykker Jeg var bange for det, vi havde prøvet flere forskellige former for manglede forståelse og forudopfattelser før, og var bange for at det var det der skulle ske, en anden udtrykker at hun var irriteret over at skulle til familiesamtaler, og en tredje at hun var skeptisk. Nogle af forældrene er ubetinget tilfredse med samtalerne, og andre oplever, at de ikke har så stort udbytte, og måske heller ikke så stort behov. De der er meget tilfredse oplever, efter at være kommet i gang med samtalerne, tillid. De oplever, at der er dialog og udveksling af ideer, at man får hjælp til at se egne blinde pletter. Forældrene oplever, at de kan bruge det til noget, at de får redskaber og indsigt der gør dem bedre til at takle deres barns/unges vanskeligheder. Mål og statusbeskrivelser kender forældrene til, de oplever sig inddraget når der skal opstilles mål. De oplever at statusbeskrivelserne er gode og korrekte beskrivelser af deres børn/unge, selvom de kan være hårde at læse. Forældrenes tilfredshed på en skala fra 1-10 ligger på Forældrene har alle dårlige erfaringer med forløbet forud for starten på Kejserdal. De har i systemet oplevet sig mistænkeliggjort og ofte ikke inddraget. De er opmærksomme på at det dermed har været svært for Kejserdal at skulle arbejde med denne mistænksomhed forud for at der kunne påbegynde en egentlig behandling og samarbejde om barnet/den unge. En udtrykker det således det er synd for Kejserdal at de skal arbejde med at skabe tillid før de kan komme i gang med det egentlige arbejde sammen med os Vurdering Tilsynet vurderer at forældrene er meget tilfredse med tilbuddet på Kejserdal til dem og deres børn. Forældrene oplever, at der reelt er interesse i at hjælpe deres børn, og at de 7

8 faktiske har fået det væsentligt bedre. Derudover oplever forældrene, at Kejserdal også kan se, forstå og rumme dem som forældre, og at de selv har udbytte at behandlingen. 8

9 Bilag 1 Spørgeguide de unge 1. Præsentation hvorfor er jeg her hvad skal vi? 2. Hvordan kan det være at du er her? Hvor længe har du været her? 3. Hvilken hjælp får du? Hvilke mål er der for dig? Hvilken behandling? 4. Oplever du at det hjælper, og hvis, hvad er mest hjælpsomt? 5. Hvad tænker du at du kan få ud af at være på Kejserdal, hvad ønsker du dig at få ud af det? 6. Hvordan var din start, hvordan blev du modtaget, præsenteret for de andre unge, personalet og stedet? 7. Hvordan oplever du stedet (fysisk) og rammerne, (rum og omgivelser)? 8. Hvordan oplever du tilrettelæggelsen af din dagligdag? 9. Hvordan er dit forhold til din kontaktperson? 10. Hvordan oplever du personalet, hvordan er din kontakt til personalet, betyder det noget for dig hvem du taler med af personalet? 11. Hvordan oplever du samarbejdet imellem Kejsedal, dig g dine forældre? 12. Ville du anbefale Kejserdal til andre unge der havde samme vanskeligheder som dig, og hvad ville du sige om Kejserdal? 13. Kender du til de mål der bliver opstillet for dig, og de beskrivelser personalet laver? Er du inddraget? 14. De tre bedste ting ved Kejserdal, og de 3 værste? 9

10 Spørgeguide forældrene 1. Præsentation hvorfor er jeg her hvad skal vi? 2. Hvordan oplever i den behandling jeres barn får på Kejserdal 3. Hvordan oplever I at jeres barn har det her? 4. Oplever I at det hjælper, og hvis, hvad er mest hjælpsomt? 5. Hvad ønsker I at jeres barn skal have ud af at være her? 6. Hvordan var starten, hvordan blev jeres barn modtaget, hvordan blev i modtaget? 7. Hvordan oplever I stedet (fysisk) og rammerne, (rum og omgivelser)? 8. Hvordan oplever I tilrettelæggelsen af børnenes dagligdag? 9. Hvordan oplever I personalet? Fagligt, kommunikativt? 10. Hvordan oplever I samarbejdet imellem Kejserdal og Jer? 11. Hvad er Jeres oplevelse af forældresamtalerne/familiebehandlingen? 12. Hvordan oplever I målopstilling og beskrivelserne af jeres børn? 13. Oplever I jer medinddraget i jeres barns behandling og ophold på Kejserdal, f.eks. opstilling af mål? 14. Oplever i at det også er et tilbud til jer, er det hjælpsomt for jer som forældre, og eventuelt hvad? 10

11 Bilag 2 Grundlag for tilsynet De tidligere års tilsyn varetaget af CareGroup, og derigennem opsamlet viden om Kejserdal, opgaver, tilrettelæggelse af tilbud, organisation og pædagogik. Bilag 3: Baggrund for tilsyn: Kommunen skal føre tilsyn med de institutioner der er etableret og drevet af kommunen/som har driftsoverenskomst/er godkendt af kommunen, med udgangspunkt i Retssikkerhedslovens 16. Tilsynet omfatter: Et kontrol aspekt - at påse at tilbuddet overholder gældende lovgivning, og at tilbuddet er i overensstemmelse med det grundlag kommunalbestyrelsen/bestyrelsen har vedtaget vedr. målgruppe og indsats. Et kvalitetsaspekt at påse at kvaliteten i tilbuddet er i overensstemmelse med vedtagne ydelser og servicestandarder Et udviklingsaspekt der igennem dialog skal medvirke til løbende udvikling af tilbuddet i takt med brugernes behov, herunder sikre metode- personale- og organisationsudvikling Tilsynet er aftalt med Fredensborg Kommune for 2010/2011. Der er aftalt et uanmeldt tilsyn og et anmeldt tilsyn, tilrettelagt som en bruger undersøgelse. Formålet med det uanmeldte tilsyn er væsentligst et kontrolaspekt, at påse at der i tilbuddet er sammenhæng imellem målgruppe, tilrettelæggelse, pædagogik, herunder om der er de fornødne kvalifikationer i medarbejdergruppen til at varetage indsatsen, og om der dokumenteres og sikres overensstemmelse imellem forvaltningen retningsangivelse/ det overordnede formål med visiteringen til tilbuddet, og den udarbejdede pædagogiske indsatsplan og indsats. Formålet med det anmeldte tilsyn er væsentligst et kvalitets- og udviklingsperspektiv, hvor der altså i 2010/2011 i det anmeldte tilsyn er lagt et fokus på brugere at tilbuddet. 11

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 07-11-2010 2 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering...

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Farvergården Fredensborg Kommune 12/8 2010. CareGroup

Uanmeldt tilsyn. Farvergården Fredensborg Kommune 12/8 2010. CareGroup Uanmeldt tilsyn Farvergården Fredensborg Kommune 12/8 2010 CareGroup 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet... 3 2.1 Lovmedholdelighed...

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Granbohus Uanmeldt tilsyn 2011

Granbohus Uanmeldt tilsyn 2011 Granbohus Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 16-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Breelteparken Uanmeldt tilsyn 20-08-2013 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3 2.2 Overordnet

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt Børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Anerkendende ledelse

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Granbohus Fredensborg Uanmeldt tilsyn

Granbohus Fredensborg Uanmeldt tilsyn Granbohus Fredensborg Uanmeldt tilsyn CareGroup 17-06-2010 1 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet... 3 2.1 Lovmedholdelighed... 3 2.2

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 Børn og Skoles sekretariat Dato: Januar 2013 Sagsnr.: Sagsbehandler: acha Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 På baggrund af beslutning

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Plejecenter Sophielund. Hørsholm Kommune

Plejecenter Sophielund. Hørsholm Kommune Plejecenter Sophielund Hørsholm Kommune 22-08-2013 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3 2.2 Overordnet vurdering...3

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Huset i Tveje Merløse

Huset i Tveje Merløse Huset i Tveje Merløse Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Halsnæs Kommune Trekløveret Anmeldt tilsyn 24. november2008

Halsnæs Kommune Trekløveret Anmeldt tilsyn 24. november2008 Page 1 of 10 Halsnæs Kommune Trekløveret Anmeldt tilsyn 24. november2008 1. Indledning 3 1.1. Metode 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg 3 2.1.

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

Dialogredskab til vurdering af uddannelsesparathed

Dialogredskab til vurdering af uddannelsesparathed Dialogredskab til vurdering af uddannelsesparathed OM DIALOGREDSKABET Dialogredskabet er udviklet til elever, forældre, vejledere og lærere for at understøtte dialog om og vurdering af uddannelsesparathed.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager?

Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager? Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager? Oplæg i Nuuk november 2016 Helle Tilburg Johnsen, vicedirektør i Børns Vilkår Program» Hvorfor inddrage børn?» Hvad er børneinddragelse?»

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever?

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? DIALOG # 13 Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej Tilsyn Anmeldt tilsyn 30.04. 2013 Højgård Børnehus Anne Mariesvej 12, Lind 7400 Herning Leder: Anne-Grethe R. Petersen Tilsynsførende: Dorthe Noesgaard Pia Strandbygaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Den gode opstart på ressourceforløb Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Borgers vej videre fra rehabiliteringsteamet Drejebog for overdragelsesmøde Formål med overdragelsesmøde:

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 18-10-2011 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej 40. DK -

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Spørgsmålene er besvaret på en skala fra 1-5 hvor 5 er det bedste Om barnet 2012 Børnenes gennemsnitsalder 3,4 Tilfredshed og trivsel a) Jeg er samlet

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere