Nr maj årgang. Algadeprojektet smitter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang. Algadeprojektet smitter"

Transkript

1 Nr maj årgang Foto: Mogens Ballegaard Algadeprojektet smitter Friskolen har bidraget væsentlig til at Algade får en endnu pænere indkørsel fra vest. Hækken er fjernet, og en ny indgang til skolen er etableret, så man ikke som gående eller cyklende behøver at komme på parkeringspladsen med megen morgentrafik. RUNE STENEN

2 Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! Skrumpelev eller landsbypedel? I sidste nummer kurserede jeg over en rapport, som var blevet bestilt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Om nedlægningstruede landsbyer. Nu barsler Ringkøbing-Skjern kommune med planer for en Landsbypedel-ordning. Hvad den overordnede mening med projektet er, kan vi måske få klaring på til de møder, der er blevet indkaldt til. Tænker vi Grønbjerg, vil nogen mene at det har vi ikke brug for, vi kan jo selv. Andre vil sige, at det var da dejligt, så kan vi komme af med nogle af de trivielle opgaver og kaste os over noget nyt. Men hvad nu hvis? Om landsbypedellen står der på kommunens hjemmeside: Ringkøbing-Skjern Kommune og Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har taget initiativ til at etablere en landsbypedel-ordning. Ordningen kan hjælpe lokalsamfundene og de lokale foreninger med at få løst opgaver, som enten ikke løses i dag, eller som løses af frivillige. Opgaverne til landsbypedellen kan være alt fra vedligeholdelse af bygninger eller udendørs arealer, opførelse af mindre ting eller rydning af arealer med henblik på etablering af noget nyt. Målet med ordningen er at give et løft til serviceniveauet i lokalsamfundene og at kræfterne hos lokale ildsjæle kan bruges på nye aktiviteter, arrangementer eller udviklingsopgaver til gavn for lokalsamfundet. Her bliver løftet lidt af sløret for målet med ordningen. Men kan en Landsbypedel f.eks. løfte en op- gave som Algadeprojektet, som nu er kommet godt i gang? Må en landsbypedel f.eks. hjælpe til med udenoms arealerne ved Friskolen? Hvem skal bestemme hvad han/hun skal bestille? Skal hver forening tildeles nogle dage om måneden? Hvem er, eller skal være pedellens chef? Flere spørgsmål rejser sig! Det vil kræve nogle møder, at lægge den plan og finde ud af hvad der skal og kan gøres, hvis vi her i Grønbjerg beslutter os for at søge om at få en landsbypedel. For øvrigt mener jeg...i tråd med ovenstående!!!!!!...at al tung trafik igennem Grønbjerg skal ledes fra A11 om ad Sandbækvej og Sønderkjærsvej til Algade og ligeså den modsatte vej fra Tim. - Var det måske et projekt som en landsbypedel kunne løfte? Deadline for nr. 129 er Lørdag d. 21. juni 2014 Bladet udkommer onsdag d. 16. juli 2014 RUNESTENEN Redaktør: Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9. Tlf: Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af Mogens Ballegaard. Bank: vestjyskbank Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et nej tak! Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse maj 2014

3 Nyt fra Byrådet Ved: Hans Østergaard Nyt fra Byrådet I skrivende stund er foråret over os, flere dage i træk med høj sol, og temperaturer op mod de 20 grader. Naturen grønnes dag for dag, dagene længes og en forhåbentlig god sommer er os i vente. I den anledning har jeg valgt denne gang at indlede med strofer fra Kaj Munks hvad var det dog der skete Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit sølvblå flor et stænk af himlens tone? Den lille anemone, jeg planted der i fjor. Bredbånd. På Byrådets møde i maj blev der behandlet et punkt vedrørende udbredelse af bredbånd til hele Kommunen. Alle er vist enige i, at en forudsætning for vækst i vores Kommune, er at alle har mulighed for at koble sig på bredbånd, og at der er mobildækning i hele vores område. I den anledning blev der i efteråret 2012 gennemført et IT-udbud som skulle sikre alle borgere i kommunen fik adgang til bredbånd og mobildækning. Det daværende byråd forkastede de indkomne tilbud da buddene ansås at være for høje. Regeringen har i økonomiaftalen for 2014 afsat en mindre lånepulje til udbredelsen af bredbånd. Set i lyset af opgavens størrelse er det ikke noget prangende beløb der er tale om. Byrådet vedtog på sit aprilmøde at ansøge om hele det afsatte beløb på 50 mio. kr. og det er nu vort håb at ansøgningen kan imødekommes. Socialudvalget. Vi har i Socialudvalget været på besøgsrunde hos kommunens tilbud inden for Handicap og Psykiatri. En rigtig god oplevelse at se, og høre om de rigtigt gode tilbud Kommunen tilbyder til borgerne inden for dette område. Jeg står i hvert fald tilbage med oplevelsen af at vi har nogle helt fantastiske institutioner, og med dygtige ledere og medarbejdere som skaber de allerbedste rammer, og som løbende udvikler tilbuddene til glæde for brugerne..fortsættes side 6 Indholdsfortegnelse Algade Algadeprojektet 38 Bevaringsværdige gravsten 12 Brugsens generalforsamling 34 Byrådet 3 Gospel i Grønbjerg 43 Grønbjerg Friskole best beretn. 28 Grønbjerghjemmet 50 Grønbjergpiger Anette Schjerlund 54 Guldkonfirmander Klokkens klang 10 Menighedsrådet 45 Mindeord 59 NaturMusen Forældre-beretn. 30 NaturMusen Leder-beretn. 19 Praktikant Andreas 48 Praktikant Kristian 35 Påskekunst 37 Redaktionen 2 Skoleleder beretning 46 Sundhed 49 Talenterne i Grønbjerg 20 Tilsynserklæring Friskolen 6 Ud af Grønbjerg Skole 26 Vandværkets årsberetning 40 Velkomstfolder maj 2014

4 Læge H. Thomsen Manipulation efter aftale Tirsdag og onsdag 9 12 Torsdag Tlf.: Vandværket: Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til Jesper Bagge Tlf.: Kirkebil: Tlf.: Vildbjerg Taxi Genbrugspladsen: Nylandsvej - åben Lørdag L S ervicemeddelelser 7 Zoneterapeut: Tina H. Jeppesen Holmgårdsvej 2 Grønbjerg Tlf Bogbussen Mandag: Tlf.: Grønbjerg Genbrug Algade 33 Torsdag Fredag Lørdag Tlf.: Videbæk Taxi Bent Steffensen Algade 37, Grønbjerg Tlf.: Brugsen: Åben alle dage Dog undtaget Juledag og Nytårsdag Postekspeditionen: Mandag - fredag: Lørdag og søndag lukket Post indleveret efter bliver sendt efterfølgende hverdag. Tlf.: Landsbymusen: Brugskunst Algade 65 Åbningstider: Søndag: Mandag og Onsdag: Tlf.: Politiet i Videbæk: Åben efter aftale Mob: Eller 114 Ringkøbing Politi tlf Lægehuset i Spjald Tlf. tid Lægerne i Tim Tlf.: Telefontid: Vagtlægen i regionen: Alarmcentralen: Politi: Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre Postkasserne tømmes: Ved Brugsen: Mandag - fredag kl. 17 Lørdag og søndag tømmes ikke Offentlig transport: DSB: Billardklubben: Niels Erik Jakobsen Brugsens Bestyrelse: Ivan Mortensen Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald Dagplejerep.: Inger Kjeldgaard Margrethes døtre: Birthe Kamp Flagalle: Holger Therkildsen Forsamlingshus-udl.: Madstedet Spjald GB-hjemmets Venner: Bente Færge Grønbjerg Friskole Bst. Bo Larsen Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen Grønbjerg-2000: Sten Schmidt Gaffa: Malene C. Juelsgaard Gaffa - fodbold: Lars Troelsen Gaffa - gymnastik: Erik Øster Gaffa - klub: Kaj Kviesgaard Gaffa - badminton: Charlotte Dyrberg Jagtforeningen: Jørgen Bank Kirkebetj./Graver: Klaus Tang Kultur og Samvær: Ingrid Kirk Landbetj.: Mogens Frydensberg (Videb.) Lokalhistorisk: Mogens Ballegaard Læsekredsen: Helle Engestoft Manuel terapi: Henrik Thomsen Menighedsrådet: Else Pedersen NaturMusen: Klaus Wolff Nr. Omme: Graver-kontor Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard Posthuset: Brugsen Præsten: Bodil Toftdahl Runestenen: Mogens Ballegaard Røde Kors: Besøgstjeneste Skilte ved byportene: Camilla Boesen Sogneforening: Inger Kjeldgaard Strikkecafé: Anita Husted Støtteforen. Friskole: Grete Tange Vandværket: Jesper Bagge maj 2014

5 MAJ 2014 Side Side MA 12 Åben Skoledag Dagen tiltaget med 9t 42m 20 LØ 14 TI 13 SØ 15 Kirke ON 14 MA TO 15 Jagtf. træning TI 17 Åben skoledag FR 16 Bededag - Konfirmation 10 ON 18 Jagtf. træning LØ 17 TO 19 Grill arrangement Brugsen 50 SØ 18 Kirke ingen FR 20 MA LØ 21 Deadline TI 20 SØ 22 Kirke ingen ON 21 MA 23 Skt. Hans Sogn TO 22 Jagtf. Træning TI 24 FR 23 ON 25 Jagtforen. Træning LØ 24 TO 26 Dimission 8. kl. Grønbjerg Friskole SØ 25 Kirke (AH) FR 27 Sidste skoledag MA LØ 28 TI 27 SØ 29 Kirke (JE) ON 28 MA 30 Nr. sommerskole 27 TO 29 Jagtforen. Træning JULI FR 30 TI 1 Nr. sommerskole LØ 31 ON 2 JUNI TO 3 Jagtforen. træning SØ 1 Kirke FR 4 MA 2 Kultur og Samværs Tur LØ 5 TI 3 SØ 6 Kirke 9 ON 4 Fælles lejrtur Gb Friskole on-to-fr MA 7 28 TO 5 Grundlovsdag Jagtf. Træning TI 8 FR 6 ON 9 LØ 7 Jagtforeningen Flugtskydning TO 10 SØ 8 Pinsedag Kirke 9 FR 11 MA 9 2. pinsed Gudstj LØ 12 TI 10 Jagtf. Åben Præmieskydning SØ 13 Kirke ON 11 MA TO 12 Jagtforen. træning TI 15 FR 13 ON 16 Dagen aftaget med 1t 4m maj 2014

6 .fortsættelse fra side 3 75-års fødselsdage I marts måned blev der rundt i kommunen afholdt 75 års fødselsdag for de af kommunens borgere der er fyldt, eller fylder 75 år i Baggrunden for arrangementerne er en ændring af kommunens forebyggende hjemmebesøg hos seniorer over 75 år. Ideen er at sikre at kommunens ældre medborgere lever så godt og selvhjulpent som muligt med udgangspunkt i det aktive medborgerskab. Der blev afholdt 5 arrangementer, og alle var meget velbesøgte. Det er som følge heraf besluttet at forsætte disse arrangementer i de kommende år, med forskellige temaer fra år til år. Nedrivningspuljen. Kommunen har søgt, og fået tilsagn om midler fra Pulje til Landsbyfornyelse. Kommunen har fået tilsagn om 5,5 mio. kr. og med tillæg af egne midler er der i alt 9,2 mio. kr. i puljen for Der foregår i øjeblikket en politisk afklaringsproces om, hvordan RKSK vil prioritere pengene, for at få mest muligt ud af beløbet. Midlerne kan søges nu, men det kan anbefales at vente indtil Økonomi- og Erhvervsudvalget har taget stilling til de endelige kriterier. Det forventes at disse er besluttet inden sommerferien. Runestenens læsere ønskes en god sommer. Tilsynserklæring Grønbjerg Friskole Ved: Tilsynsførende Lone Astrup Sørensen Hermed uddrag af Lone Astrups Sørensens tilsynsrapport hele rapporten kan læses på Grønbjerg Friskoles hjemmeside. Lone Astrup Sørensen, har indtil nu været Grønbjerg Friskoles eksterne tilsynsførende, men på grund af krav om certificering af tilsynsførende har Lone meddelt Friskolen at hun stopper som ekstern tilsynsførende. Tilsynserklæring for Grønbjerg Friskole for skoleåret 2013 / Tilsynet er gennemført hen over skoleåret 13/14 og baseres bl.a. på samtale med skoleleder, elever, lærere og forældre, orientering om skolens hverdag via medarbejdere og hjemmesiden og tilsynsbesøg på 2 hele skoledage hhv. den 10. oktober 2013 og den 5. marts Ved tilsynet har jeg overværet undervisning på de fleste klassetrin og i mange fag - herunder temauge, idræt, udeskole og opstart af projektuge. Jeg er udpeget som ekstern tilsynsførende og skal give min eksterne vurdering af om undervisningen svarer til det der kræves i folkeskolen om der gives sprogstimulering der svarer til det der kræves i folkeskolen elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk om det samlede undervisningstilbud svarer til det der kræves i folkeskolen om undervisningssproget er dansk. Tilsynserklæring: Grønbjerg Friskole kan nu snart afslutte det 6. skoleår. I dette skoleår er der på nuværende tidspunkt 118 elever fra klassetrin og 10 lærere. På første tilsynsbesøg oplevede jeg, med hvilket gå-på-mod og energi der afvikledes temauge. At se elever fremlægge med stor viden og engagement. Og gå hjem fra skole som eksperter i naturkatastrofer. Mange metoder, og mange forskellige medier tages i brug - og mange kundskaber kræ maj 2014

7 ves for at bidrage i det fællesskab. Mange fag integreres, og som tidligere oplever jeg den særlige tone og nærhed der hersker på skolen - eleverne imellem men også elever og lærere imellem. Jeg oplever, hvordan mellemgruppen nysgerrigt og aktivt kombinerer teori og praktisk øvelse i forsøget på at teste deres kondition. Der er bare en naturlig glæde ved at bevæge sig. De lærer noget, mens de udfordres - og de har det sjovt. Og jeg oplever de ældste elever gå til sagen med henblik på at teste hvordan kroppen forbrænder energi. Også her ses en tydelig vægtning af det denne lille skole står for: samtale, glæde, oplevelser og læring. Jeg oplever en skole der gør hvad de siger. En skole med et kolossalt engagement og en særlig atmosfære og stemning. Hele tiden i gang. Hele tiden bestræbelser på at gøre tingene bedre. En gennemgang af fagplanerne viser, hvordan fagenes indhold og temaer er fordelt på klassetrinnene, og hvor varierede metoder der tages i brug: undervisning i hold, oplæg fra en lærer, gruppearbejde, udeskole aktiviteter og teambuilding for bare at nævne nogle. Gode redskaber i planlægning af undervisningen. På mit andet besøg havde jeg bl.a. glæden af at være med til idræt, fortælletime, projektopstart og udeskole. Og jeg ved godt, at jeg har sagt det tidligere: skolen emmer af gensidig respekt og tillid. Af hjælpsomhed og disciplin. Og af et miljø hvor både læring og trivsel værdsættes. Min vurdering er, at undervisningen og organiseringen af den er på et fagligt højt niveau. Meget velforberedte lærere der ud fra centrale, faglige begreber opnår at skabe nogle selvstændige, reflekterende og ansvarlige elever. vernes undervisning og faglige niveau i fagene dansk, regning /matematik, engelsk, historie og samfundsfag efter min bedste vurdering til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elevernes sprog stimuleres i skrift og tale, og undervisningssproget er dansk. Min vurdering er, at en elev fra Grønbjerg Friskole helt uden problemer kan indgå på tilsvarende klassetrin i folkeskolen. Fagenes indhold og tilrettelæggelse er overordnet dækkende for, hvad der kan forventes af eleverne på de forskellige klassetrin, og eleverne arbejder generelt på det niveau der forventes af dem. Det er min vurdering, at undervisningen tilrettelægges ud fra de af Undervisningsministeriet gældende mål og med størst muligt hensyn til den enkelte elevs behov for udvikling og faglige niveau. Der er udarbejdet fagplaner for 22 forskellige fag, herunder fagdagene. Jeg bekræfter hermed, med henvisning til den af Undervisningsministeriet bekendtgjorte Lov om tilsyn med frie skoler, at ele maj 2014

8 Solceller på LokalBrugsen i Grønbjerg Vi tror på fremtiden...så kom og vær med Vi vil investerer i Grøn Energi med Solceller på taget Vi opererer med en 10 års plan - og investeringen er et led i planen Investeringen er på ,- + moms Lokal opbakning er en nødvendighed Du kan hjælpe med investeringen ved at give tilsagn i Brugsen Du skal være villig til at udlåne beløbet rente og afdragsfrit i 10 år Herefter betales beløbet tilbage Der bliver oprettet en deponeringskonto i Landbobanken Du kan investere fra kr ,- og + Vi går i gang når vi har tilsagn om min. halvdelen af beløbet Du kan følge udviklingen på en søjle i Brugsen Anlægget vil forbedre Brugsens likviditet med ca. kr ,- pr. år Der er allerede givet tilsagn om kr ,- For at være sikre på service mv. i anlæggets levetid arbejder vi sammen med Energi Midt Fakta: Størrelse 56 stk. el-paneler Forventet årlig produktion ca kwh. Installationen udgør ca. 25% af Brugsens nuværende forbrug Mange virksomheder kan med fordel installere solceller, som dækker en del af deres energibehov i dagtimerne. Solceller kan sammenlignes med andre former for energibesparelser, da der ikke leveres energi ud på forsyningsnettet. Rigtig mange virksomheder har et konstant forbrug til f.eks. ventilation, køleanlæg eller serverrum, hvor et solcelleanlæg med fordel kan dække en del eller hele behovet for elektricitet. Flemming Kristensen, Formand Dansk Solcelleforening maj 2014

9 9 14. maj 2014

10 Klokkens Klang Ved: Menighedsrådet Gravers Kjærgaard Herunder et uddrag om klokker af Kirkeministeriets Klokkekonsulent Per R. Møller. Kirkeklokkens fødsel og indtog Lige så længe, der har været kirker i Danmark, har der også været kirkeklokker, men på verdensplan var klokken kendt længe før, idet de ældste vidnesbyrd om klokkestøbning går tilbage til Kina omkring 3000 år f. Kr. Dengang som nu støbes klokkerne af en legering af ca. 80 % kobber og 20 % tin. Da det store kirkebyggeri i og tallet satte ind, tog kirken klokken til sig, sikkert fordi det var det instrument, der på den tid, kunne frembringe den kraftigste lyd og derfor var velegnet til at holde kontakt med menigheden. Til at begynde med havde kirkerne kun én klokke, men i løbet af tallet blev det almindeligt med flere klokker. Klokkens anvendelse Klokkerne blev anvendt såvel i kirkelig som i verdslig sammenhæng, og det er kendt, at der var et helt system af forskellige ringesignaler, der kundgjorde for beboerne, når man skulle samles for at få en vigtig nyhed, eller når der var brand eller ufred. Kendt er det også, at der i høsttiden blev ringet med sankeklokken. Så måtte enhver gå ud på markerne og samle tiloversblevne aks. Klokkerne vigtigste funktion var at ringe til tidebønnerne, hvoraf der oftest var 7. Ringningerne var tegn til, at man skulle samle sig i bøn. Vi regner almindeligvis med, at vores morgen og aftenringning er en rest af disse tidebønsringninger, og at det kun er i folketroen, at det har noget med solen at gøre. I middelalderen havde klokkerne stor magisk kraft. De var hellige indviede instrumenter. Man ringede med dem for at fordrive det onde, og såmænd også for at drive tordenvejret på flugt. Afskrab fra klokkerne eller det fedt, som klokkebommen glider i blev anvendt Den tilbageblevne klokke i Nr. Omme kirke hænger i kirketårnets nordre glughul. Og der bliver den ifølge menighedsrådet hængende. som helbredende medicin, og naturligvis var virkningen størst, dersom der var iblandet urter fra galgebakken hentet ved midnatstide. Klokkeskatten og kanonerne At mange af kirkerne i Midt- og Nordjylland i dag kun har én klokke, skyldes en klokkeskat, der blev udskrevet i Skatten indebar, at kirker, der havde to klokker skulle aflevere den største, og kirker, der havde tre, den største og den mindste. Klokkerne skulle omstøbes til kanoner. Når det blev klokkerne, der kom til at stå for skud, var det først og fremmest på grund af forladekanonen, der var opfundet nogle år tidligere. Støbte man kanonerne af datidens jernstøbegods, eksploderede de ofte i stedet for at drive kuglen frem. Støbte man derimod kanonerne af kobber iblandet tin, som kirkeklokkerne er fremstillet af, holdt de. I alt blev der beslaglagt omkring 375 tons klokkemalm svarende til 2/3 af landets klokkebestand. Vi ved, at klokkeskatten heller ikke gik Nr. Omme kirke forbi. Kirkens nuværende klok- Foto: Mogens Ballegaard maj 2014

11 ke er uden tvivl den ene tilbageværende af de to klokker, kirken havde i middelalderen. Klokkens anvendelse i dag I dag anvendes klokkerne ikke længere i varslingen af hverken ildebrand eller andre katastrofer, men de er alligevel en uundværlig del af vores hverdag. Foruden morgen og aftenringning ringer klokkerne forud for søndagens gudstjenester. At der ringes tre gange er en praktisk foranstaltning, der går tilbage til en tid, hvor folk hverken havde ure på væggen eller om håndleddet. Hver af ringningerne afsluttes med 3 x 3 bedeslag. Klokken har en anden vigtig funktion, når der kimes. Kimning defineres som hurtige slag, mens klokken hænger stille. Kimning signalerer glæde, mens langsomme slag den såkaldte klemtning, der sjældent anvendes symboliserer sorg. Ifølge Kirkeministeriets ringecirkulære skal der kimes i forbindelse med aftenringningen forud for 1. helligdagene samt mellem ringningerne på 1. helligdagene jul, påske, pinse og Kr. Himmelfart. Derudover kimes der også ofte ved bryllupper. Den gamle Rédacteur markerer sin 70-årsdag Jeg er i alle henseender født i den mørke tid, d. 29. november Krigen raser i Europa, Mogens bliver født på Romsdal i Grejs, og det går i alle henseender mod lysere tider. Udviklingen i Østeuropa er ikke til at forudse, men Putin skal ikke lægge en mørk skygge over den markering af min 70-årsdag, som jeg har valgt, der skal løbe af stablen i denne lyse tid lørdag den 9. august 2014 fra kl. 12 -?? De der har lyst til at hilse på og få en bid brød og en kop øl, er velkommen til et Åbent-hus-arrangement på denne lørdag på Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg Vi håber at vi kan få nogle hyggelige timer sammen i vores pavillon og at vejret arter sig til andet end inde aktiviteter. Tag tøj på eller med efter vejrudsigten. Festlige, uhøjtidelige og absolut useriøse indslag er velkommen. Med venlig hilsen Helle og Mogens maj 2014

12 Bevaringsværdige gravsten Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk Den tredje gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er Sognefoged Villads Kjærgaards gravsten. Stenen er ligesom de øvrige sten placeret syd for kirken. Stenen er én af de største bevaringsværdige sten på Nr. Omme kirkegård. Stenen måler 43 cm ved jorden og ca. 40 cm hvor den begynder at spidse til for oven, som bortset fra den svage runding minder om en ligebenet trekant. Stenen er 97 cm høj (over jorden). Stjernen er også her markeret for fødselsdatoen, ligesom korset er placeret ud for dødsdatoen. Øverst er stenen forsynet med et kors der er omkranset af et ornament med stræbere ind mod korset der er det centrale symbol på den kristne tro. Der er ikke tilføjet sentenser af nogen art, men derimod er Villads Kjærgaards tillidspost som Sognefoged påført over hans navn. En sognefoged var på dette tidspunkt udpeget af amtmanden til at udøve en begrænset politimyndighed i sognet. Ikke at forveksle med en sognerådsformand (datidens borgmester) som Villads også var i en periode. mb-foto Denne sten er mere end 100 år gammel, som også var/er et af kriterierne for bevaringsværdigheden. Stenen er højest sandsynlig rejst da Villads Kjærgaard døde i Villads Kjærgaard w 20. september 1827 ^ 31. januar år gammel. Karen Kjærgaard f. Berthelsen w 9. januar 1836 ^ 2. maj år gammel. Henrik Kjærgaard w 3. januar 1875 ^ 16. oktober år gammel. Villads Kjærgaard blev født i Ringkøbing i 1827 af forældrene Gravers Villadsen og Erikke Sophie Jacobsdatter. De blev gift i 1827 og da Villads var syv uger gammel flyttede forældrene til Nr. Omme hvor de havde købt Kjærgård, Algade 75, på 585 tdr. land ved tvangssalg maj 2014 Foto: Mogens Ballegaard

13 Villads Graversen Kjærgaard Karen Kjærgaard f. Berthelsen Villads Kjærgaard var den ældste af en søskendeflok på seks. Fire drenge og to piger. fik, som det fremgår af gravstenen, plads ved siden af sin far, og da Villads kone Karen døde i 1922 blev hun begravet samme sted. I 1846 fik Villads tilladelse til at undervise i Kjærgaard Biskole. Han havde før undervist pastor Cramers børn til dennes tilfredshed. Han havde også undervist i et par nabosogne. Pastor Cramers var præst i Nr. Omme I Runestenen med numrene og 89 kan man få et indblik i Villads Graversen Kjærgaards liv og levned i de unge år, og ikke mindst da han var indkaldt til militærtjeneste i 1852 og undgik derved treårs krigen , der var en forløber for konflikten og krigen i 1864, hvor Villads Kjærgaard dog ikke var involveret. I 1855 overtog Villads Kjærgaard en parcel fra forældrenes gård, hvorpå han byggede gården Algade 72 (i dag beboet af Anders og Karen Højmose). Villads bror Lars Peder Kjærgaard beholdte gården Kjærgård, Algade 75, og sammen med faderen Gravers udstykkede og dyrkede de Algade 75 fra (I dag beboet af Birthe og Anders Kamp Jensen.) Villads Kjærgaard indleder sin beretning med ordene: Denne bog tilhører mig Villads Graversen Kjærgaard. Kort efter fortæller han følgende: I 1856 blev Villads gift med Karen Bertelsen. De fik sammen ti børn hvoraf den ældste kom til at hedde Gravers Kjærgaard. Den 3. januar 1875 blev Henrik Kjærgaard født. Henrik døde den 16. oktober 1898 og År 1827 d. 20. September - skriver atten hundrede toti og syv, den tyvende september, blev jeg født til verden af mine forældre Gravers Villadsen og hustru Erikke Sophie Jacobsdatter, som begge, født af fattig stand. I deres unge år måtte de ud iblandt maj 2014

14 Algade 75 omkring Personerne på billedet er ukendt fremmede for at erhverve det nødvendige til livets ophold. Efter at de således til deres 31 års fylde kunne de blive forenet i ægteskab og i samme velsignet med 4 sønner og 2 døtre. Af hvilke jeg var første som i dåben den 21. september blev kaldt Villads Graversen. Herud fra kan vi sikkert udlede, at Villads og den øvrige familie har taget/fået efternavnet Kjærgaard, efter det sted som faderen købte i Af Villads Graversen Kjærgaard beretning kan man endvidere udlede, at han var utrolig vidende og bevidst om, hvordan man på bedste måde driver et landbrug. Villads G. Kjærgaard drev desuden en slags bankvirksomhed, hvor han lånte penge ud til nybegyndere inden for landbrug, længe før Landbobanken drømte om at opstå. Villads G. Kjærgaard var i en periode amtsrådsmedlem foruden at han i en periode også varetog opgaven som Sognefoged. Villads G. Kjærgaard var sognerådsformand i perioden ca Algade 72 omkring Personerne på billedet er ukendt maj 2014

15 Udstykningerne fra Algade 75 Vi kan af bogen Grønbjerg By og land - før og nu se at adresserne Kjærgårdsvej 2, (Klaus og Hanne Meiner Tang) Kjærgårdsvej 4 (Majbrit og Kim Lørdal), Kjærgårdsvej 8 Langmose (Gitte Led og Asger Andreasen) Kjærgårdsvej 10 (Hanne og Gravers Kjærgaard) Algade 77 (Ejgild og Birgit Skytte) Algade 76 (Henriette Qvist og Jørgen Rasmussen) alle er udstykket fra Kjærgård på Algade 75. Anerne fra Kjærgaard Af anerne fra Villads Graversen Kjærgaards forældre kan vi følge Villads bror Lars Peder Kjærgaard til i dag, idet Gravers Kjærgaard (Kjærgårdsvej 10) og Gravers Sønderbys (Nylandsvej 16) tipoldefar er Lars Peder Kjærgaard. Og hans søn igen Gravers Larsen Kjærgaard er deres bedstefar. Ligeledes kan slægten også føres til Ole Østergaard der i dag bor Grønbjergvej 16, Torsted, til Familien Skytte Algade 77, samt familien Hans Erik Hansen, Kastanjeallé 1. (Øvrige fotos venligst udlånt af Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv) Derudover er som tidligere nævnt også Algade 72 (Karen og Anders Højmose) udstykket fra Algade 75, og ud fra Algade 72 er igen Algade 74 (Jette og Karsten Hansen) udstykket. Sankt Hans 2014 Hermed byder Sogneforeningen til den traditionelle Skt. Hans-fest på det grønne område ved sportspladsen Mandag den 23. juni Aftenens program: grillen er varm årets båltale af Jesper Bagge bålet tændes Der kan købes pølser, øl og sodavand mm. i pavillonen. Igen i år kan man betale kontingent til Sogneforeningen og der udtrækkes som vanligt præmie blandt dem, der indbetaler denne aften. På glædelig midsommer-gensyn Sogneforeningen maj 2014

16 Besøg i Algade 53 Ved: Grete Tange Denne gang er jeg på besøg hos en person, der faktisk har boet i Grønbjerg i 3½år. Han er dog ikke blevet portrætteret i Runestenen, men det rådes der hermed bod på. Hvem Mandens navn er Rasmus Fischer, og han er 43 år. Han kommer oprindelig fra Skovshoved, men i en tidlig alder flyttede han til Jylland. Rasmus gik i skole på Sjælland, men da han skulle i praktik i 8. klasse, kom han til Hotel Dagmar i Ribe som kok. Det var han glad for, og hotellet må også have været glad for ham, for da han var færdig med 8. klasse, henvendte de sig for at spørge, om han ikke kunne tænke sig at komme i lære nu. Det syntes hans mor var for tidligt, så han sagde nej. Året efter rettede de igen henvendelse, men stadigvæk syntes moderen, at han var for ung, så først efter 10. klasse, da mb-foto tilbuddet kom igen, fik han moderens velsignelse til at rejse til Ribe. ØRNHØJ EL Uddannelse og tidligere arbejde Der var Rasmus så i lære i 3½ år, og det var en spændende tid, fortæller han, for Hotel Dagmar serverede både gourmet retter og i Vægterkælderen mere dagligdags menuer. Efter at have taget kokkeuddannelsen der, havde han lyst til at opleve noget ganske andet, og så tog han til Grønland, hvor han var med til at starte et nyt hotel op i Jakobshavn i Diskobugten. Det havde indtil da været transithotel for minearbejdere, der arbejdede et stykke nord for, men de nye indehavere agtede at omdanne det til et turistkursus- og konferencehotel. Det lykkedes til fulde, for det fungerer nu som sådan, og det er blevet udvidet flere gange. Rasmus job på hotellet var som kok, og det kom han til at holde meget af. I det hele ta maj 2014

17 get fortæller han, at Grønland er et specielt sted at være. Der er store vidder og megen ro, så snart man blot bevæger sig en lille smule væk fra byen. Rasmus prøvede også at køre hundeslæde. Især var han optaget af at sejle ud på fjorden, for i løbet af ingen tid var han ganske alene i verden. Han gik også på jagt deroppe, så det var en fritidsinteresse, som han dyrkede dengang. I alt var Rasmus på Grønland i 10 år, men ind imellem var han også hjemme i kortere eller længere tid, hvor han havde arbejde her. Det var ikke på grund af lønnen, at Rasmus blev i Grønland så længe, for den er ikke meget anderledes end i Danmark, men et af målene med at være netop på det hotel var at udlære grønlændere til at overtage jobbet på længere sigt. Det blev dog for hårdt i længden, for mange af de kolleger, der blev ansat, var der ikke ret længe, hvorfor han efterhånden følte, at han skulle hjælpe nye mennesker i gang hele tiden, og til sidst blev det for besværligt. Hjemme igen Til sidst besluttede Rasmus sig for at rejse hjem og blive. Han fik arbejde i Nordsjælland og andre steder. På Pindstrupcentret ved Grenå tog han senere arbejde, og samtidig fandt han Tina, som kom fra Århus, hvor hans familie i øvrigt også kommer fra. Familie med børn Efter 1 års tid flyttede Rasmus og Tina sammen til Hoven, for de ville gerne have et sted ude på landet, hvor de kunne bo. Efter et par år, hvor de fik to børn, flyttede de op i nærheden af Holstebro, hvor hun gik på skole. Kort tid efter flyttede de fra hinanden, og Tina flyttede til Thorsted. Rasmus fandt så huset på Algade 53, som er tæt på skolen og alligevel med udsyn over de store vidder; og det købte han. Her bor han alene, men har dog børnene fra torsdag til mandag hver anden uge. Rasmus håber, at han her har fundet det blivende sted, så børnene får en stabil opvækst. Han og Tina har nemlig 3 børn sammen: Nanna på 9 år, Klara på 8 år, der begge går på Grønbjerg Friskole, og Lukas på 3 år. Desuden er han bonusfar for Mikkel, der er 17 år, og som går på Vostrup Efterskole. Rasmus er glad for friskolen og fortæller, at han har børn, der kommer glade hjem, og det betyder meget. Nuværende job Nu arbejder Rasmus som arbejdsmarkedskonsulent ved maj 2014

18 Holstebro Kommunes jobcenter. Arbejdet består i at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i gang enten på virksomheder eller med en uddannelse. Der sidder også arbejdsmarkedsanvisere, bl.a. Heidi Kjær. Samme sted drives der internt kursuscenter for Holstebro Kommunes ansatte. Kokkeuddannelsen bruger Rasmus ikke så meget, selvom de folk, der kommer på kursus jo skal have mad, men det er der andre, der tager sig af. Fritid Rasmus fortæller, at hans fritid nu går med børn, hus og sommerhus, som han har på Sjællands Odde. Så deciderede fritidsinteresser er der ikke tid til nu. Dog er han i gang med at bygge et stort drivhus på træskelet i haven, som han håber at få færdig, så han kan få glæde af egne tomater til sommer. Rasmus glæder sig over, at der her i byen er så mange, der gør en masse for fællesskabet, og det håber han også, at han kan medvirke til på længere sigt. Med en hjertelig tak for, at Rasmus tog sig tid til at snakke med mig, tager jeg afsked maj 2014

19 NaturMusen - Afd. leder beretning Ved: Klaus Wolff, afdelingsleder Fordelen ved privat institution Da vi i efteråret 2013 havde vores årlige pædagogiske tilsyn fra kommunen, blev vi spurgt om vi ikke kunne tænke os at blive til en kommunal institution. Den tilsynsførende var betaget af alle de Klaus Wolff tiltag vi har gjort i NaturMusen, og han mente, at vi kunne være til stor inspiration for de øvrige kommunale børnehaver. Dette tog vi som et stort skulderklap, men det gav samtidig noget at tænke over i forhold til det at være en privat børnehave. Hvilke vigtige opgaver vi har påtaget os i det at drive børnehave, men også hvilke store privilegier vi har som privat og dermed uafhængig institution. Vil vi gøre tingene på en ny og anderledes måde, kan vi uden videre gå i gang. Så længe vi har bestyrelsens, forældrerådets og dermed forældres opbakning, kan næsten alt lade sig gøre! Det er vigtigt at vi ikke lægger så snævre rammer omkring børnelivet i NaturMusen at alt det vigtige som nærvær, spontanitet og fordybelse udebliver. Vi forsøger at være så alsidig som overhovedet muligt. Det er ikke nok at koncentrere sine kræfter i en bestemt disciplin. Vi har Natur og Musik som hjørnesten i vores arbejde, men vi ser det som meget vigtigt at give børnene et bredt udvalg af aktiviteter. Idræt, teater, kreativt værksted og leg for blot at nævne nogle få! Det er vigtigt at et barn lærer at omgås andre, men inden barnet kan socialiseres og dermed lære at begå sig blandt andre, er det vigtigt at det lærer sig selv at kende. Dette er en af de væsentligste årsager til, at vi i det forgangne år har valgt at fokusere på mindfulness og yoga. Gennem øvelser alene eller med en partner, lærer børnene at mærke deres egne grænser, men også at respektere andres. På fantasirejse gennem en stor skov, lærer børnene at forbinde tankerne med konkrete handlinger. Lade forestillingsevne og bevægelse smelte sammen og derved opnå en større kropsbevidsthed. Noget af det vi har opnået ved mindfulnessog yogaøvelserne, er at børnene har fået små åndehuller i en ellers så travl børnehavehverdag hvor de får mulighed for at stoppe op og mærke sig selv. De gode oplevelser De ugentlige skovdage i sommerhalvåret er uden tvivl en af vores helt store styrker. Som en del af det at være en grøn institution, er vi med i Friluftsrådets Grønne Spire. Et sted hvor vi gennem kurser og materiale, kan samle inspiration til arbejdet med natur og miljø. Om det så foregår i urtepotter i vindueskarmen eller om det er på tur til havet, er der aktivitetsforslag, som er med til at styrke børnenes interesse for naturen. Som bekendt har det grønne Grønne spire - flag hængt foran NaturMusen siden vores 5 års jubilæum i september. Noget jeg tror vi alle glædes over hver dag, men som jeg tror, at forældre også lægger mærke til, ikke mindst når en familie overvejer at melde deres barn ind i NaturMusen. Fortsættes side maj 2014

20 Talenterne fra Grønbjerg At Grønbjerg kan fostre ikke færre end fire sportstalenter, der vil dyrke deres talent, er da noget vi kan bryste os af her i Grønbjerg. Statistisk set skal en by som Ringkøbing med ca indbyggere mønstre 61 talenter og Videbæk med ca indbyggere 24 talenter. (-mb) Christina Mathilde Lauridsen Fodboldspiller Jeg skal møde Christina kl. 11 og så har vi lige en times tid til snak inden hun skal til Vildbjerg og spille kamp. Christina tager i mod i døren og lidt efter lidt dukker hele familien Lauridsen plus en enkelt tilløber på Ommegårdvej 14 frem. Vi begynder med billederne. Christina har ikke en landsholdstrøje med hjemme, dem aflevere man når man har spillet en kamp og dem er der så andre der sørger for at få vasket og ordnet til næste gang de skal i brug. Og det er netop optagelsen på U16 fodboldlandsholdet for kvinder der har bragt mig til Ommegårdvej. Christina finder en DBU trøje og vi går udenfor for at finde et pæn baggrund til det lyse hår og den røde trøje. Skolegangen Christina gik i Grønbjerg Friskole til og med 7. klasse og i Spjald Skole i 8. klasse og går nu på Vedersø Idrætsefterskole. Det med fodbolden er ikke noget Christina har fundet på. Sådan set har hele familien været optaget af fodbold. Mor Margit var med da Grønbjerg rangerede højest på fodboldkvindesiden og faren og de øvrige søskende har da også rørt en fodbold. Christina begyndte da også at spille fodbold i Grønbjerg Idrætsforening (GIF) da hun var 6 år gammel og havde bl.a. sin mor som træner. Christina med DBU trøjen på Men Christina sagde til sin mor at hun ikke gad at banke bøf som var et led i legetræningsmetoden på det tidspunkt. Hun gad ikke at komme til træning, hvis ikke de skulle spille fodbold. Så allerede på det tidspunkt havde den lille krudtugle ambitioner om at komme til at spille fodbold ved en målrettet indsats og det gjorde hun i GIF indtil det 12. år. Spjald og Vildbjerg Christina spillede og trænede videre i Spjald fra år. Under nogle kampe havde Vildbjergs træner lagt mærke til Christina og gennem træneren i Spjald blev hun inviteret til at komme og prøvetræne i Vildbjerg. Det faldt så godt ud at Christina træner i maj 2014

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere