Nr maj årgang. Algadeprojektet smitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang. Algadeprojektet smitter"

Transkript

1 Nr maj årgang Foto: Mogens Ballegaard Algadeprojektet smitter Friskolen har bidraget væsentlig til at Algade får en endnu pænere indkørsel fra vest. Hækken er fjernet, og en ny indgang til skolen er etableret, så man ikke som gående eller cyklende behøver at komme på parkeringspladsen med megen morgentrafik. RUNE STENEN

2 Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! Skrumpelev eller landsbypedel? I sidste nummer kurserede jeg over en rapport, som var blevet bestilt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Om nedlægningstruede landsbyer. Nu barsler Ringkøbing-Skjern kommune med planer for en Landsbypedel-ordning. Hvad den overordnede mening med projektet er, kan vi måske få klaring på til de møder, der er blevet indkaldt til. Tænker vi Grønbjerg, vil nogen mene at det har vi ikke brug for, vi kan jo selv. Andre vil sige, at det var da dejligt, så kan vi komme af med nogle af de trivielle opgaver og kaste os over noget nyt. Men hvad nu hvis? Om landsbypedellen står der på kommunens hjemmeside: Ringkøbing-Skjern Kommune og Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har taget initiativ til at etablere en landsbypedel-ordning. Ordningen kan hjælpe lokalsamfundene og de lokale foreninger med at få løst opgaver, som enten ikke løses i dag, eller som løses af frivillige. Opgaverne til landsbypedellen kan være alt fra vedligeholdelse af bygninger eller udendørs arealer, opførelse af mindre ting eller rydning af arealer med henblik på etablering af noget nyt. Målet med ordningen er at give et løft til serviceniveauet i lokalsamfundene og at kræfterne hos lokale ildsjæle kan bruges på nye aktiviteter, arrangementer eller udviklingsopgaver til gavn for lokalsamfundet. Her bliver løftet lidt af sløret for målet med ordningen. Men kan en Landsbypedel f.eks. løfte en op- gave som Algadeprojektet, som nu er kommet godt i gang? Må en landsbypedel f.eks. hjælpe til med udenoms arealerne ved Friskolen? Hvem skal bestemme hvad han/hun skal bestille? Skal hver forening tildeles nogle dage om måneden? Hvem er, eller skal være pedellens chef? Flere spørgsmål rejser sig! Det vil kræve nogle møder, at lægge den plan og finde ud af hvad der skal og kan gøres, hvis vi her i Grønbjerg beslutter os for at søge om at få en landsbypedel. For øvrigt mener jeg...i tråd med ovenstående!!!!!!...at al tung trafik igennem Grønbjerg skal ledes fra A11 om ad Sandbækvej og Sønderkjærsvej til Algade og ligeså den modsatte vej fra Tim. - Var det måske et projekt som en landsbypedel kunne løfte? Deadline for nr. 129 er Lørdag d. 21. juni 2014 Bladet udkommer onsdag d. 16. juli 2014 RUNESTENEN Redaktør: Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9. Tlf: Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af Mogens Ballegaard. Bank: vestjyskbank Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et nej tak! Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse maj 2014

3 Nyt fra Byrådet Ved: Hans Østergaard Nyt fra Byrådet I skrivende stund er foråret over os, flere dage i træk med høj sol, og temperaturer op mod de 20 grader. Naturen grønnes dag for dag, dagene længes og en forhåbentlig god sommer er os i vente. I den anledning har jeg valgt denne gang at indlede med strofer fra Kaj Munks hvad var det dog der skete Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit sølvblå flor et stænk af himlens tone? Den lille anemone, jeg planted der i fjor. Bredbånd. På Byrådets møde i maj blev der behandlet et punkt vedrørende udbredelse af bredbånd til hele Kommunen. Alle er vist enige i, at en forudsætning for vækst i vores Kommune, er at alle har mulighed for at koble sig på bredbånd, og at der er mobildækning i hele vores område. I den anledning blev der i efteråret 2012 gennemført et IT-udbud som skulle sikre alle borgere i kommunen fik adgang til bredbånd og mobildækning. Det daværende byråd forkastede de indkomne tilbud da buddene ansås at være for høje. Regeringen har i økonomiaftalen for 2014 afsat en mindre lånepulje til udbredelsen af bredbånd. Set i lyset af opgavens størrelse er det ikke noget prangende beløb der er tale om. Byrådet vedtog på sit aprilmøde at ansøge om hele det afsatte beløb på 50 mio. kr. og det er nu vort håb at ansøgningen kan imødekommes. Socialudvalget. Vi har i Socialudvalget været på besøgsrunde hos kommunens tilbud inden for Handicap og Psykiatri. En rigtig god oplevelse at se, og høre om de rigtigt gode tilbud Kommunen tilbyder til borgerne inden for dette område. Jeg står i hvert fald tilbage med oplevelsen af at vi har nogle helt fantastiske institutioner, og med dygtige ledere og medarbejdere som skaber de allerbedste rammer, og som løbende udvikler tilbuddene til glæde for brugerne..fortsættes side 6 Indholdsfortegnelse Algade Algadeprojektet 38 Bevaringsværdige gravsten 12 Brugsens generalforsamling 34 Byrådet 3 Gospel i Grønbjerg 43 Grønbjerg Friskole best beretn. 28 Grønbjerghjemmet 50 Grønbjergpiger Anette Schjerlund 54 Guldkonfirmander Klokkens klang 10 Menighedsrådet 45 Mindeord 59 NaturMusen Forældre-beretn. 30 NaturMusen Leder-beretn. 19 Praktikant Andreas 48 Praktikant Kristian 35 Påskekunst 37 Redaktionen 2 Skoleleder beretning 46 Sundhed 49 Talenterne i Grønbjerg 20 Tilsynserklæring Friskolen 6 Ud af Grønbjerg Skole 26 Vandværkets årsberetning 40 Velkomstfolder maj 2014

4 Læge H. Thomsen Manipulation efter aftale Tirsdag og onsdag 9 12 Torsdag Tlf.: Vandværket: Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til Jesper Bagge Tlf.: Kirkebil: Tlf.: Vildbjerg Taxi Genbrugspladsen: Nylandsvej - åben Lørdag L S ervicemeddelelser 7 Zoneterapeut: Tina H. Jeppesen Holmgårdsvej 2 Grønbjerg Tlf Bogbussen Mandag: Tlf.: Grønbjerg Genbrug Algade 33 Torsdag Fredag Lørdag Tlf.: Videbæk Taxi Bent Steffensen Algade 37, Grønbjerg Tlf.: Brugsen: Åben alle dage Dog undtaget Juledag og Nytårsdag Postekspeditionen: Mandag - fredag: Lørdag og søndag lukket Post indleveret efter bliver sendt efterfølgende hverdag. Tlf.: Landsbymusen: Brugskunst Algade 65 Åbningstider: Søndag: Mandag og Onsdag: Tlf.: Politiet i Videbæk: Åben efter aftale Mob: Eller 114 Ringkøbing Politi tlf Lægehuset i Spjald Tlf. tid Lægerne i Tim Tlf.: Telefontid: Vagtlægen i regionen: Alarmcentralen: Politi: Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre Postkasserne tømmes: Ved Brugsen: Mandag - fredag kl. 17 Lørdag og søndag tømmes ikke Offentlig transport: DSB: Billardklubben: Niels Erik Jakobsen Brugsens Bestyrelse: Ivan Mortensen Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald Dagplejerep.: Inger Kjeldgaard Margrethes døtre: Birthe Kamp Flagalle: Holger Therkildsen Forsamlingshus-udl.: Madstedet Spjald GB-hjemmets Venner: Bente Færge Grønbjerg Friskole Bst. Bo Larsen Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen Grønbjerg-2000: Sten Schmidt Gaffa: Malene C. Juelsgaard Gaffa - fodbold: Lars Troelsen Gaffa - gymnastik: Erik Øster Gaffa - klub: Kaj Kviesgaard Gaffa - badminton: Charlotte Dyrberg Jagtforeningen: Jørgen Bank Kirkebetj./Graver: Klaus Tang Kultur og Samvær: Ingrid Kirk Landbetj.: Mogens Frydensberg (Videb.) Lokalhistorisk: Mogens Ballegaard Læsekredsen: Helle Engestoft Manuel terapi: Henrik Thomsen Menighedsrådet: Else Pedersen NaturMusen: Klaus Wolff Nr. Omme: Graver-kontor Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard Posthuset: Brugsen Præsten: Bodil Toftdahl Runestenen: Mogens Ballegaard Røde Kors: Besøgstjeneste Skilte ved byportene: Camilla Boesen Sogneforening: Inger Kjeldgaard Strikkecafé: Anita Husted Støtteforen. Friskole: Grete Tange Vandværket: Jesper Bagge maj 2014

5 MAJ 2014 Side Side MA 12 Åben Skoledag Dagen tiltaget med 9t 42m 20 LØ 14 TI 13 SØ 15 Kirke ON 14 MA TO 15 Jagtf. træning TI 17 Åben skoledag FR 16 Bededag - Konfirmation 10 ON 18 Jagtf. træning LØ 17 TO 19 Grill arrangement Brugsen 50 SØ 18 Kirke ingen FR 20 MA LØ 21 Deadline TI 20 SØ 22 Kirke ingen ON 21 MA 23 Skt. Hans Sogn TO 22 Jagtf. Træning TI 24 FR 23 ON 25 Jagtforen. Træning LØ 24 TO 26 Dimission 8. kl. Grønbjerg Friskole SØ 25 Kirke (AH) FR 27 Sidste skoledag MA LØ 28 TI 27 SØ 29 Kirke (JE) ON 28 MA 30 Nr. sommerskole 27 TO 29 Jagtforen. Træning JULI FR 30 TI 1 Nr. sommerskole LØ 31 ON 2 JUNI TO 3 Jagtforen. træning SØ 1 Kirke FR 4 MA 2 Kultur og Samværs Tur LØ 5 TI 3 SØ 6 Kirke 9 ON 4 Fælles lejrtur Gb Friskole on-to-fr MA 7 28 TO 5 Grundlovsdag Jagtf. Træning TI 8 FR 6 ON 9 LØ 7 Jagtforeningen Flugtskydning TO 10 SØ 8 Pinsedag Kirke 9 FR 11 MA 9 2. pinsed Gudstj LØ 12 TI 10 Jagtf. Åben Præmieskydning SØ 13 Kirke ON 11 MA TO 12 Jagtforen. træning TI 15 FR 13 ON 16 Dagen aftaget med 1t 4m maj 2014

6 .fortsættelse fra side 3 75-års fødselsdage I marts måned blev der rundt i kommunen afholdt 75 års fødselsdag for de af kommunens borgere der er fyldt, eller fylder 75 år i Baggrunden for arrangementerne er en ændring af kommunens forebyggende hjemmebesøg hos seniorer over 75 år. Ideen er at sikre at kommunens ældre medborgere lever så godt og selvhjulpent som muligt med udgangspunkt i det aktive medborgerskab. Der blev afholdt 5 arrangementer, og alle var meget velbesøgte. Det er som følge heraf besluttet at forsætte disse arrangementer i de kommende år, med forskellige temaer fra år til år. Nedrivningspuljen. Kommunen har søgt, og fået tilsagn om midler fra Pulje til Landsbyfornyelse. Kommunen har fået tilsagn om 5,5 mio. kr. og med tillæg af egne midler er der i alt 9,2 mio. kr. i puljen for Der foregår i øjeblikket en politisk afklaringsproces om, hvordan RKSK vil prioritere pengene, for at få mest muligt ud af beløbet. Midlerne kan søges nu, men det kan anbefales at vente indtil Økonomi- og Erhvervsudvalget har taget stilling til de endelige kriterier. Det forventes at disse er besluttet inden sommerferien. Runestenens læsere ønskes en god sommer. Tilsynserklæring Grønbjerg Friskole Ved: Tilsynsførende Lone Astrup Sørensen Hermed uddrag af Lone Astrups Sørensens tilsynsrapport hele rapporten kan læses på Grønbjerg Friskoles hjemmeside. Lone Astrup Sørensen, har indtil nu været Grønbjerg Friskoles eksterne tilsynsførende, men på grund af krav om certificering af tilsynsførende har Lone meddelt Friskolen at hun stopper som ekstern tilsynsførende. Tilsynserklæring for Grønbjerg Friskole for skoleåret 2013 / Tilsynet er gennemført hen over skoleåret 13/14 og baseres bl.a. på samtale med skoleleder, elever, lærere og forældre, orientering om skolens hverdag via medarbejdere og hjemmesiden og tilsynsbesøg på 2 hele skoledage hhv. den 10. oktober 2013 og den 5. marts Ved tilsynet har jeg overværet undervisning på de fleste klassetrin og i mange fag - herunder temauge, idræt, udeskole og opstart af projektuge. Jeg er udpeget som ekstern tilsynsførende og skal give min eksterne vurdering af om undervisningen svarer til det der kræves i folkeskolen om der gives sprogstimulering der svarer til det der kræves i folkeskolen elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk om det samlede undervisningstilbud svarer til det der kræves i folkeskolen om undervisningssproget er dansk. Tilsynserklæring: Grønbjerg Friskole kan nu snart afslutte det 6. skoleår. I dette skoleår er der på nuværende tidspunkt 118 elever fra klassetrin og 10 lærere. På første tilsynsbesøg oplevede jeg, med hvilket gå-på-mod og energi der afvikledes temauge. At se elever fremlægge med stor viden og engagement. Og gå hjem fra skole som eksperter i naturkatastrofer. Mange metoder, og mange forskellige medier tages i brug - og mange kundskaber kræ maj 2014

7 ves for at bidrage i det fællesskab. Mange fag integreres, og som tidligere oplever jeg den særlige tone og nærhed der hersker på skolen - eleverne imellem men også elever og lærere imellem. Jeg oplever, hvordan mellemgruppen nysgerrigt og aktivt kombinerer teori og praktisk øvelse i forsøget på at teste deres kondition. Der er bare en naturlig glæde ved at bevæge sig. De lærer noget, mens de udfordres - og de har det sjovt. Og jeg oplever de ældste elever gå til sagen med henblik på at teste hvordan kroppen forbrænder energi. Også her ses en tydelig vægtning af det denne lille skole står for: samtale, glæde, oplevelser og læring. Jeg oplever en skole der gør hvad de siger. En skole med et kolossalt engagement og en særlig atmosfære og stemning. Hele tiden i gang. Hele tiden bestræbelser på at gøre tingene bedre. En gennemgang af fagplanerne viser, hvordan fagenes indhold og temaer er fordelt på klassetrinnene, og hvor varierede metoder der tages i brug: undervisning i hold, oplæg fra en lærer, gruppearbejde, udeskole aktiviteter og teambuilding for bare at nævne nogle. Gode redskaber i planlægning af undervisningen. På mit andet besøg havde jeg bl.a. glæden af at være med til idræt, fortælletime, projektopstart og udeskole. Og jeg ved godt, at jeg har sagt det tidligere: skolen emmer af gensidig respekt og tillid. Af hjælpsomhed og disciplin. Og af et miljø hvor både læring og trivsel værdsættes. Min vurdering er, at undervisningen og organiseringen af den er på et fagligt højt niveau. Meget velforberedte lærere der ud fra centrale, faglige begreber opnår at skabe nogle selvstændige, reflekterende og ansvarlige elever. vernes undervisning og faglige niveau i fagene dansk, regning /matematik, engelsk, historie og samfundsfag efter min bedste vurdering til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elevernes sprog stimuleres i skrift og tale, og undervisningssproget er dansk. Min vurdering er, at en elev fra Grønbjerg Friskole helt uden problemer kan indgå på tilsvarende klassetrin i folkeskolen. Fagenes indhold og tilrettelæggelse er overordnet dækkende for, hvad der kan forventes af eleverne på de forskellige klassetrin, og eleverne arbejder generelt på det niveau der forventes af dem. Det er min vurdering, at undervisningen tilrettelægges ud fra de af Undervisningsministeriet gældende mål og med størst muligt hensyn til den enkelte elevs behov for udvikling og faglige niveau. Der er udarbejdet fagplaner for 22 forskellige fag, herunder fagdagene. Jeg bekræfter hermed, med henvisning til den af Undervisningsministeriet bekendtgjorte Lov om tilsyn med frie skoler, at ele maj 2014

8 Solceller på LokalBrugsen i Grønbjerg Vi tror på fremtiden...så kom og vær med Vi vil investerer i Grøn Energi med Solceller på taget Vi opererer med en 10 års plan - og investeringen er et led i planen Investeringen er på ,- + moms Lokal opbakning er en nødvendighed Du kan hjælpe med investeringen ved at give tilsagn i Brugsen Du skal være villig til at udlåne beløbet rente og afdragsfrit i 10 år Herefter betales beløbet tilbage Der bliver oprettet en deponeringskonto i Landbobanken Du kan investere fra kr ,- og + Vi går i gang når vi har tilsagn om min. halvdelen af beløbet Du kan følge udviklingen på en søjle i Brugsen Anlægget vil forbedre Brugsens likviditet med ca. kr ,- pr. år Der er allerede givet tilsagn om kr ,- For at være sikre på service mv. i anlæggets levetid arbejder vi sammen med Energi Midt Fakta: Størrelse 56 stk. el-paneler Forventet årlig produktion ca kwh. Installationen udgør ca. 25% af Brugsens nuværende forbrug Mange virksomheder kan med fordel installere solceller, som dækker en del af deres energibehov i dagtimerne. Solceller kan sammenlignes med andre former for energibesparelser, da der ikke leveres energi ud på forsyningsnettet. Rigtig mange virksomheder har et konstant forbrug til f.eks. ventilation, køleanlæg eller serverrum, hvor et solcelleanlæg med fordel kan dække en del eller hele behovet for elektricitet. Flemming Kristensen, Formand Dansk Solcelleforening maj 2014

9 9 14. maj 2014

10 Klokkens Klang Ved: Menighedsrådet Gravers Kjærgaard Herunder et uddrag om klokker af Kirkeministeriets Klokkekonsulent Per R. Møller. Kirkeklokkens fødsel og indtog Lige så længe, der har været kirker i Danmark, har der også været kirkeklokker, men på verdensplan var klokken kendt længe før, idet de ældste vidnesbyrd om klokkestøbning går tilbage til Kina omkring 3000 år f. Kr. Dengang som nu støbes klokkerne af en legering af ca. 80 % kobber og 20 % tin. Da det store kirkebyggeri i og tallet satte ind, tog kirken klokken til sig, sikkert fordi det var det instrument, der på den tid, kunne frembringe den kraftigste lyd og derfor var velegnet til at holde kontakt med menigheden. Til at begynde med havde kirkerne kun én klokke, men i løbet af tallet blev det almindeligt med flere klokker. Klokkens anvendelse Klokkerne blev anvendt såvel i kirkelig som i verdslig sammenhæng, og det er kendt, at der var et helt system af forskellige ringesignaler, der kundgjorde for beboerne, når man skulle samles for at få en vigtig nyhed, eller når der var brand eller ufred. Kendt er det også, at der i høsttiden blev ringet med sankeklokken. Så måtte enhver gå ud på markerne og samle tiloversblevne aks. Klokkerne vigtigste funktion var at ringe til tidebønnerne, hvoraf der oftest var 7. Ringningerne var tegn til, at man skulle samle sig i bøn. Vi regner almindeligvis med, at vores morgen og aftenringning er en rest af disse tidebønsringninger, og at det kun er i folketroen, at det har noget med solen at gøre. I middelalderen havde klokkerne stor magisk kraft. De var hellige indviede instrumenter. Man ringede med dem for at fordrive det onde, og såmænd også for at drive tordenvejret på flugt. Afskrab fra klokkerne eller det fedt, som klokkebommen glider i blev anvendt Den tilbageblevne klokke i Nr. Omme kirke hænger i kirketårnets nordre glughul. Og der bliver den ifølge menighedsrådet hængende. som helbredende medicin, og naturligvis var virkningen størst, dersom der var iblandet urter fra galgebakken hentet ved midnatstide. Klokkeskatten og kanonerne At mange af kirkerne i Midt- og Nordjylland i dag kun har én klokke, skyldes en klokkeskat, der blev udskrevet i Skatten indebar, at kirker, der havde to klokker skulle aflevere den største, og kirker, der havde tre, den største og den mindste. Klokkerne skulle omstøbes til kanoner. Når det blev klokkerne, der kom til at stå for skud, var det først og fremmest på grund af forladekanonen, der var opfundet nogle år tidligere. Støbte man kanonerne af datidens jernstøbegods, eksploderede de ofte i stedet for at drive kuglen frem. Støbte man derimod kanonerne af kobber iblandet tin, som kirkeklokkerne er fremstillet af, holdt de. I alt blev der beslaglagt omkring 375 tons klokkemalm svarende til 2/3 af landets klokkebestand. Vi ved, at klokkeskatten heller ikke gik Nr. Omme kirke forbi. Kirkens nuværende klok- Foto: Mogens Ballegaard maj 2014

11 ke er uden tvivl den ene tilbageværende af de to klokker, kirken havde i middelalderen. Klokkens anvendelse i dag I dag anvendes klokkerne ikke længere i varslingen af hverken ildebrand eller andre katastrofer, men de er alligevel en uundværlig del af vores hverdag. Foruden morgen og aftenringning ringer klokkerne forud for søndagens gudstjenester. At der ringes tre gange er en praktisk foranstaltning, der går tilbage til en tid, hvor folk hverken havde ure på væggen eller om håndleddet. Hver af ringningerne afsluttes med 3 x 3 bedeslag. Klokken har en anden vigtig funktion, når der kimes. Kimning defineres som hurtige slag, mens klokken hænger stille. Kimning signalerer glæde, mens langsomme slag den såkaldte klemtning, der sjældent anvendes symboliserer sorg. Ifølge Kirkeministeriets ringecirkulære skal der kimes i forbindelse med aftenringningen forud for 1. helligdagene samt mellem ringningerne på 1. helligdagene jul, påske, pinse og Kr. Himmelfart. Derudover kimes der også ofte ved bryllupper. Den gamle Rédacteur markerer sin 70-årsdag Jeg er i alle henseender født i den mørke tid, d. 29. november Krigen raser i Europa, Mogens bliver født på Romsdal i Grejs, og det går i alle henseender mod lysere tider. Udviklingen i Østeuropa er ikke til at forudse, men Putin skal ikke lægge en mørk skygge over den markering af min 70-årsdag, som jeg har valgt, der skal løbe af stablen i denne lyse tid lørdag den 9. august 2014 fra kl. 12 -?? De der har lyst til at hilse på og få en bid brød og en kop øl, er velkommen til et Åbent-hus-arrangement på denne lørdag på Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg Vi håber at vi kan få nogle hyggelige timer sammen i vores pavillon og at vejret arter sig til andet end inde aktiviteter. Tag tøj på eller med efter vejrudsigten. Festlige, uhøjtidelige og absolut useriøse indslag er velkommen. Med venlig hilsen Helle og Mogens maj 2014

12 Bevaringsværdige gravsten Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk Den tredje gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er Sognefoged Villads Kjærgaards gravsten. Stenen er ligesom de øvrige sten placeret syd for kirken. Stenen er én af de største bevaringsværdige sten på Nr. Omme kirkegård. Stenen måler 43 cm ved jorden og ca. 40 cm hvor den begynder at spidse til for oven, som bortset fra den svage runding minder om en ligebenet trekant. Stenen er 97 cm høj (over jorden). Stjernen er også her markeret for fødselsdatoen, ligesom korset er placeret ud for dødsdatoen. Øverst er stenen forsynet med et kors der er omkranset af et ornament med stræbere ind mod korset der er det centrale symbol på den kristne tro. Der er ikke tilføjet sentenser af nogen art, men derimod er Villads Kjærgaards tillidspost som Sognefoged påført over hans navn. En sognefoged var på dette tidspunkt udpeget af amtmanden til at udøve en begrænset politimyndighed i sognet. Ikke at forveksle med en sognerådsformand (datidens borgmester) som Villads også var i en periode. mb-foto Denne sten er mere end 100 år gammel, som også var/er et af kriterierne for bevaringsværdigheden. Stenen er højest sandsynlig rejst da Villads Kjærgaard døde i Villads Kjærgaard w 20. september 1827 ^ 31. januar år gammel. Karen Kjærgaard f. Berthelsen w 9. januar 1836 ^ 2. maj år gammel. Henrik Kjærgaard w 3. januar 1875 ^ 16. oktober år gammel. Villads Kjærgaard blev født i Ringkøbing i 1827 af forældrene Gravers Villadsen og Erikke Sophie Jacobsdatter. De blev gift i 1827 og da Villads var syv uger gammel flyttede forældrene til Nr. Omme hvor de havde købt Kjærgård, Algade 75, på 585 tdr. land ved tvangssalg maj 2014 Foto: Mogens Ballegaard

13 Villads Graversen Kjærgaard Karen Kjærgaard f. Berthelsen Villads Kjærgaard var den ældste af en søskendeflok på seks. Fire drenge og to piger. fik, som det fremgår af gravstenen, plads ved siden af sin far, og da Villads kone Karen døde i 1922 blev hun begravet samme sted. I 1846 fik Villads tilladelse til at undervise i Kjærgaard Biskole. Han havde før undervist pastor Cramers børn til dennes tilfredshed. Han havde også undervist i et par nabosogne. Pastor Cramers var præst i Nr. Omme I Runestenen med numrene og 89 kan man få et indblik i Villads Graversen Kjærgaards liv og levned i de unge år, og ikke mindst da han var indkaldt til militærtjeneste i 1852 og undgik derved treårs krigen , der var en forløber for konflikten og krigen i 1864, hvor Villads Kjærgaard dog ikke var involveret. I 1855 overtog Villads Kjærgaard en parcel fra forældrenes gård, hvorpå han byggede gården Algade 72 (i dag beboet af Anders og Karen Højmose). Villads bror Lars Peder Kjærgaard beholdte gården Kjærgård, Algade 75, og sammen med faderen Gravers udstykkede og dyrkede de Algade 75 fra (I dag beboet af Birthe og Anders Kamp Jensen.) Villads Kjærgaard indleder sin beretning med ordene: Denne bog tilhører mig Villads Graversen Kjærgaard. Kort efter fortæller han følgende: I 1856 blev Villads gift med Karen Bertelsen. De fik sammen ti børn hvoraf den ældste kom til at hedde Gravers Kjærgaard. Den 3. januar 1875 blev Henrik Kjærgaard født. Henrik døde den 16. oktober 1898 og År 1827 d. 20. September - skriver atten hundrede toti og syv, den tyvende september, blev jeg født til verden af mine forældre Gravers Villadsen og hustru Erikke Sophie Jacobsdatter, som begge, født af fattig stand. I deres unge år måtte de ud iblandt maj 2014

14 Algade 75 omkring Personerne på billedet er ukendt fremmede for at erhverve det nødvendige til livets ophold. Efter at de således til deres 31 års fylde kunne de blive forenet i ægteskab og i samme velsignet med 4 sønner og 2 døtre. Af hvilke jeg var første som i dåben den 21. september blev kaldt Villads Graversen. Herud fra kan vi sikkert udlede, at Villads og den øvrige familie har taget/fået efternavnet Kjærgaard, efter det sted som faderen købte i Af Villads Graversen Kjærgaard beretning kan man endvidere udlede, at han var utrolig vidende og bevidst om, hvordan man på bedste måde driver et landbrug. Villads G. Kjærgaard drev desuden en slags bankvirksomhed, hvor han lånte penge ud til nybegyndere inden for landbrug, længe før Landbobanken drømte om at opstå. Villads G. Kjærgaard var i en periode amtsrådsmedlem foruden at han i en periode også varetog opgaven som Sognefoged. Villads G. Kjærgaard var sognerådsformand i perioden ca Algade 72 omkring Personerne på billedet er ukendt maj 2014

15 Udstykningerne fra Algade 75 Vi kan af bogen Grønbjerg By og land - før og nu se at adresserne Kjærgårdsvej 2, (Klaus og Hanne Meiner Tang) Kjærgårdsvej 4 (Majbrit og Kim Lørdal), Kjærgårdsvej 8 Langmose (Gitte Led og Asger Andreasen) Kjærgårdsvej 10 (Hanne og Gravers Kjærgaard) Algade 77 (Ejgild og Birgit Skytte) Algade 76 (Henriette Qvist og Jørgen Rasmussen) alle er udstykket fra Kjærgård på Algade 75. Anerne fra Kjærgaard Af anerne fra Villads Graversen Kjærgaards forældre kan vi følge Villads bror Lars Peder Kjærgaard til i dag, idet Gravers Kjærgaard (Kjærgårdsvej 10) og Gravers Sønderbys (Nylandsvej 16) tipoldefar er Lars Peder Kjærgaard. Og hans søn igen Gravers Larsen Kjærgaard er deres bedstefar. Ligeledes kan slægten også føres til Ole Østergaard der i dag bor Grønbjergvej 16, Torsted, til Familien Skytte Algade 77, samt familien Hans Erik Hansen, Kastanjeallé 1. (Øvrige fotos venligst udlånt af Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv) Derudover er som tidligere nævnt også Algade 72 (Karen og Anders Højmose) udstykket fra Algade 75, og ud fra Algade 72 er igen Algade 74 (Jette og Karsten Hansen) udstykket. Sankt Hans 2014 Hermed byder Sogneforeningen til den traditionelle Skt. Hans-fest på det grønne område ved sportspladsen Mandag den 23. juni Aftenens program: grillen er varm årets båltale af Jesper Bagge bålet tændes Der kan købes pølser, øl og sodavand mm. i pavillonen. Igen i år kan man betale kontingent til Sogneforeningen og der udtrækkes som vanligt præmie blandt dem, der indbetaler denne aften. På glædelig midsommer-gensyn Sogneforeningen maj 2014

16 Besøg i Algade 53 Ved: Grete Tange Denne gang er jeg på besøg hos en person, der faktisk har boet i Grønbjerg i 3½år. Han er dog ikke blevet portrætteret i Runestenen, men det rådes der hermed bod på. Hvem Mandens navn er Rasmus Fischer, og han er 43 år. Han kommer oprindelig fra Skovshoved, men i en tidlig alder flyttede han til Jylland. Rasmus gik i skole på Sjælland, men da han skulle i praktik i 8. klasse, kom han til Hotel Dagmar i Ribe som kok. Det var han glad for, og hotellet må også have været glad for ham, for da han var færdig med 8. klasse, henvendte de sig for at spørge, om han ikke kunne tænke sig at komme i lære nu. Det syntes hans mor var for tidligt, så han sagde nej. Året efter rettede de igen henvendelse, men stadigvæk syntes moderen, at han var for ung, så først efter 10. klasse, da mb-foto tilbuddet kom igen, fik han moderens velsignelse til at rejse til Ribe. ØRNHØJ EL Uddannelse og tidligere arbejde Der var Rasmus så i lære i 3½ år, og det var en spændende tid, fortæller han, for Hotel Dagmar serverede både gourmet retter og i Vægterkælderen mere dagligdags menuer. Efter at have taget kokkeuddannelsen der, havde han lyst til at opleve noget ganske andet, og så tog han til Grønland, hvor han var med til at starte et nyt hotel op i Jakobshavn i Diskobugten. Det havde indtil da været transithotel for minearbejdere, der arbejdede et stykke nord for, men de nye indehavere agtede at omdanne det til et turistkursus- og konferencehotel. Det lykkedes til fulde, for det fungerer nu som sådan, og det er blevet udvidet flere gange. Rasmus job på hotellet var som kok, og det kom han til at holde meget af. I det hele ta maj 2014

17 get fortæller han, at Grønland er et specielt sted at være. Der er store vidder og megen ro, så snart man blot bevæger sig en lille smule væk fra byen. Rasmus prøvede også at køre hundeslæde. Især var han optaget af at sejle ud på fjorden, for i løbet af ingen tid var han ganske alene i verden. Han gik også på jagt deroppe, så det var en fritidsinteresse, som han dyrkede dengang. I alt var Rasmus på Grønland i 10 år, men ind imellem var han også hjemme i kortere eller længere tid, hvor han havde arbejde her. Det var ikke på grund af lønnen, at Rasmus blev i Grønland så længe, for den er ikke meget anderledes end i Danmark, men et af målene med at være netop på det hotel var at udlære grønlændere til at overtage jobbet på længere sigt. Det blev dog for hårdt i længden, for mange af de kolleger, der blev ansat, var der ikke ret længe, hvorfor han efterhånden følte, at han skulle hjælpe nye mennesker i gang hele tiden, og til sidst blev det for besværligt. Hjemme igen Til sidst besluttede Rasmus sig for at rejse hjem og blive. Han fik arbejde i Nordsjælland og andre steder. På Pindstrupcentret ved Grenå tog han senere arbejde, og samtidig fandt han Tina, som kom fra Århus, hvor hans familie i øvrigt også kommer fra. Familie med børn Efter 1 års tid flyttede Rasmus og Tina sammen til Hoven, for de ville gerne have et sted ude på landet, hvor de kunne bo. Efter et par år, hvor de fik to børn, flyttede de op i nærheden af Holstebro, hvor hun gik på skole. Kort tid efter flyttede de fra hinanden, og Tina flyttede til Thorsted. Rasmus fandt så huset på Algade 53, som er tæt på skolen og alligevel med udsyn over de store vidder; og det købte han. Her bor han alene, men har dog børnene fra torsdag til mandag hver anden uge. Rasmus håber, at han her har fundet det blivende sted, så børnene får en stabil opvækst. Han og Tina har nemlig 3 børn sammen: Nanna på 9 år, Klara på 8 år, der begge går på Grønbjerg Friskole, og Lukas på 3 år. Desuden er han bonusfar for Mikkel, der er 17 år, og som går på Vostrup Efterskole. Rasmus er glad for friskolen og fortæller, at han har børn, der kommer glade hjem, og det betyder meget. Nuværende job Nu arbejder Rasmus som arbejdsmarkedskonsulent ved maj 2014

18 Holstebro Kommunes jobcenter. Arbejdet består i at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i gang enten på virksomheder eller med en uddannelse. Der sidder også arbejdsmarkedsanvisere, bl.a. Heidi Kjær. Samme sted drives der internt kursuscenter for Holstebro Kommunes ansatte. Kokkeuddannelsen bruger Rasmus ikke så meget, selvom de folk, der kommer på kursus jo skal have mad, men det er der andre, der tager sig af. Fritid Rasmus fortæller, at hans fritid nu går med børn, hus og sommerhus, som han har på Sjællands Odde. Så deciderede fritidsinteresser er der ikke tid til nu. Dog er han i gang med at bygge et stort drivhus på træskelet i haven, som han håber at få færdig, så han kan få glæde af egne tomater til sommer. Rasmus glæder sig over, at der her i byen er så mange, der gør en masse for fællesskabet, og det håber han også, at han kan medvirke til på længere sigt. Med en hjertelig tak for, at Rasmus tog sig tid til at snakke med mig, tager jeg afsked maj 2014

19 NaturMusen - Afd. leder beretning Ved: Klaus Wolff, afdelingsleder Fordelen ved privat institution Da vi i efteråret 2013 havde vores årlige pædagogiske tilsyn fra kommunen, blev vi spurgt om vi ikke kunne tænke os at blive til en kommunal institution. Den tilsynsførende var betaget af alle de Klaus Wolff tiltag vi har gjort i NaturMusen, og han mente, at vi kunne være til stor inspiration for de øvrige kommunale børnehaver. Dette tog vi som et stort skulderklap, men det gav samtidig noget at tænke over i forhold til det at være en privat børnehave. Hvilke vigtige opgaver vi har påtaget os i det at drive børnehave, men også hvilke store privilegier vi har som privat og dermed uafhængig institution. Vil vi gøre tingene på en ny og anderledes måde, kan vi uden videre gå i gang. Så længe vi har bestyrelsens, forældrerådets og dermed forældres opbakning, kan næsten alt lade sig gøre! Det er vigtigt at vi ikke lægger så snævre rammer omkring børnelivet i NaturMusen at alt det vigtige som nærvær, spontanitet og fordybelse udebliver. Vi forsøger at være så alsidig som overhovedet muligt. Det er ikke nok at koncentrere sine kræfter i en bestemt disciplin. Vi har Natur og Musik som hjørnesten i vores arbejde, men vi ser det som meget vigtigt at give børnene et bredt udvalg af aktiviteter. Idræt, teater, kreativt værksted og leg for blot at nævne nogle få! Det er vigtigt at et barn lærer at omgås andre, men inden barnet kan socialiseres og dermed lære at begå sig blandt andre, er det vigtigt at det lærer sig selv at kende. Dette er en af de væsentligste årsager til, at vi i det forgangne år har valgt at fokusere på mindfulness og yoga. Gennem øvelser alene eller med en partner, lærer børnene at mærke deres egne grænser, men også at respektere andres. På fantasirejse gennem en stor skov, lærer børnene at forbinde tankerne med konkrete handlinger. Lade forestillingsevne og bevægelse smelte sammen og derved opnå en større kropsbevidsthed. Noget af det vi har opnået ved mindfulnessog yogaøvelserne, er at børnene har fået små åndehuller i en ellers så travl børnehavehverdag hvor de får mulighed for at stoppe op og mærke sig selv. De gode oplevelser De ugentlige skovdage i sommerhalvåret er uden tvivl en af vores helt store styrker. Som en del af det at være en grøn institution, er vi med i Friluftsrådets Grønne Spire. Et sted hvor vi gennem kurser og materiale, kan samle inspiration til arbejdet med natur og miljø. Om det så foregår i urtepotter i vindueskarmen eller om det er på tur til havet, er der aktivitetsforslag, som er med til at styrke børnenes interesse for naturen. Som bekendt har det grønne Grønne spire - flag hængt foran NaturMusen siden vores 5 års jubilæum i september. Noget jeg tror vi alle glædes over hver dag, men som jeg tror, at forældre også lægger mærke til, ikke mindst når en familie overvejer at melde deres barn ind i NaturMusen. Fortsættes side maj 2014

20 Talenterne fra Grønbjerg At Grønbjerg kan fostre ikke færre end fire sportstalenter, der vil dyrke deres talent, er da noget vi kan bryste os af her i Grønbjerg. Statistisk set skal en by som Ringkøbing med ca indbyggere mønstre 61 talenter og Videbæk med ca indbyggere 24 talenter. (-mb) Christina Mathilde Lauridsen Fodboldspiller Jeg skal møde Christina kl. 11 og så har vi lige en times tid til snak inden hun skal til Vildbjerg og spille kamp. Christina tager i mod i døren og lidt efter lidt dukker hele familien Lauridsen plus en enkelt tilløber på Ommegårdvej 14 frem. Vi begynder med billederne. Christina har ikke en landsholdstrøje med hjemme, dem aflevere man når man har spillet en kamp og dem er der så andre der sørger for at få vasket og ordnet til næste gang de skal i brug. Og det er netop optagelsen på U16 fodboldlandsholdet for kvinder der har bragt mig til Ommegårdvej. Christina finder en DBU trøje og vi går udenfor for at finde et pæn baggrund til det lyse hår og den røde trøje. Skolegangen Christina gik i Grønbjerg Friskole til og med 7. klasse og i Spjald Skole i 8. klasse og går nu på Vedersø Idrætsefterskole. Det med fodbolden er ikke noget Christina har fundet på. Sådan set har hele familien været optaget af fodbold. Mor Margit var med da Grønbjerg rangerede højest på fodboldkvindesiden og faren og de øvrige søskende har da også rørt en fodbold. Christina begyndte da også at spille fodbold i Grønbjerg Idrætsforening (GIF) da hun var 6 år gammel og havde bl.a. sin mor som træner. Christina med DBU trøjen på Men Christina sagde til sin mor at hun ikke gad at banke bøf som var et led i legetræningsmetoden på det tidspunkt. Hun gad ikke at komme til træning, hvis ikke de skulle spille fodbold. Så allerede på det tidspunkt havde den lille krudtugle ambitioner om at komme til at spille fodbold ved en målrettet indsats og det gjorde hun i GIF indtil det 12. år. Spjald og Vildbjerg Christina spillede og trænede videre i Spjald fra år. Under nogle kampe havde Vildbjergs træner lagt mærke til Christina og gennem træneren i Spjald blev hun inviteret til at komme og prøvetræne i Vildbjerg. Det faldt så godt ud at Christina træner i maj 2014

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gift/ samlevende /familie Single

Gift/ samlevende /familie Single Navn: Steffen Bonde Alder: 24, født 5. december 1989 Adresse: Havneholmen 38, 2. tv Mail: sbj@citius-remex.com Telefon: +45 31 12 30 33 Facebookside: CitiusRemex og Steffen Bonde Evt webside: www.citius-remex.com

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen:

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen: Skolereform Elevernes tanker om skolereformen 5. klasse har talt med deres klasselærer om Skolereformen. De skulle fortælle, hvad de vidste, hvad de havde hørt, hvad de troede, og hvad de havde af ønsker

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Læs og lær om. Christian Eriksen

Læs og lær om. Christian Eriksen Læs og lær om Christian Eriksen Fakta om Christian Eriksen Christian Danneman Eriksen blev født i Middelfart 14. februar 1992. 1992 var for øvrigt det år, hvor det danske fodboldlandshold blev Europamestre,

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

Til gengæld er der ingen øvre grænse. Alderspræsidenten er Villy Kehlet på 80 år. Han var oprindeligt med til at starte klubben tilbage i år 2000.

Til gengæld er der ingen øvre grænse. Alderspræsidenten er Villy Kehlet på 80 år. Han var oprindeligt med til at starte klubben tilbage i år 2000. Aarhus ældste cykelhold To gange om ugen året rundt mødes en flok cykelentusiaster i Aarhus. Team Olympia Senior har eksisteret i knap 15 år. Medlemmerne er alle over 60 og mødes for at dyrke motion og

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Hermed præsenteres på forsiden høsten af, hvad vi har beskæftiget os med i dansk i 6. klasse i den forløbne måned, for jeg er som dansklærer umådelig stolt

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere