AKO Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION"

Transkript

1 Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation af loggeren 2.3- Elektrisk installation Strømforsyning Temperaturfølere, AKO-14901, NTC Digital indgang Indgang med ma Fjern alarm Kommunikation til PC 2.4- Forbindelser til loggeren 3- KONFIGURATION 3.1- Fabriksindstilling 3.2- Ændring af opsætning Generel programmering Valg af sprog Indstilling af dato og tid Valg af scanningsfrekvens Indgange Beskrivelse af individuel indgang Valg af indgangstype Konfigurér digital indgang (NO/NC) Konfigurér ma indgang Programmering af alarmer Kommunikation 4- DRIFT 4.1- Tasternes funktion 4.2- Lysdiodernes betydning 4.3- Information i displayet Sekvensvis visning af hver indgang Visning af alle indgange Visning af alarmer Visning af registrerede alarmer Grafisk visning af Udprintning af grafik 4.4- Hukommelse og batteri back-up 4.5- Aktivering og reset af alarmer Aktivering af første alarm Reset af alarmer Aktivering af efterfølgende alarmer 4.6- Annullering af udprintning 5- VEDLIGEHOLDELSE 5.1- Udskifte printerpapir 5.2- Batterier 5.3- Sikringer 5.4- Rengøring 5.5- Periodevis verificering 6- RESERVEDELE 1-INTRODUKTION Denne instruktion gælder følgende modeller : AKO Datalogger med printer AKO Datalogger uden printer Begge modeller har mulighed for PC tilslutning. Ved anvendelse af en RS232/RS485 adaptor (leveres som tilbehør) kan overføres til PC. Se information 1572H151. AKO Model med printer AKO Model uden printer 1

2 2-INSTALLATION Installation af loggeren må kun udføres af kvalificerede personer. Følg instruktionen 2.1- Medfølgende tilbehør I emballagen medleveres følgende tilbehør : Teknisk blad (engelsk-, tysk-, fransk-, spansksproget). Denne version på dansk kan rekvireres efter behov. 3 stk. skruer for vægmontering med tilhørende plugs 1 stk. papirrulle AKO (kun for logger AKO-15720) 5 stk. NTC temperaturfølere AKO-14901, med 1,5 m kabellængde. Yderligere følere bestilles separat Installation af loggeren Dataloggeren skal installeres i en placering hvor omgivelsestemperaturen holdes indenfor +5 og 40 C, maximum 80%RH. samt almindelige rene omgivelser. Loggeren monteres lodret på en stabil væg. Etablér huller i kassen for de nødvendige kabler. Fastgør loggeren med de medfølgende skruer Elektrisk installation Installationen skal udføres i henhold til gældende regler. For at kapslingen stadig opfylder beskyttelsesgrad IP 65, skal tilslutningerne udføres med samme kapslingsklasse Strømforsyning Tilslutningen skal udføres i henhold til gældende regler for installationsstedet, idet der skal anvendes godkendte kabler, afbrydere m.v. Forsyningen er : 230V, 50/60Hz, In: 50mA. Monteres en afbryder foran loggeren bør denne være behørigt mærket, idet loggeren fungerer som opsamlingsudstyr og alarmenhed. Dataloggeren er klassificeret i KATEGORI II, i henhold til standard IEC Temperatur følere AKO-14901, NTC type Disse temperaturfølere skal benyttes ved registrering af temperaturer i køle- og frostrum for at imødekomme standard EN Følerkablerne kan forlænges, evt. med anvendelse af forlængerkabel AKO Temperaturafvigelsen for en evt. kabelforlængelse må maksimalt være 0,35 C pr. 100m forlængelse 10 kanals logger kan tilsluttes op til 10 stk. NTC følere AKO Loggeren leveres incl. 5 stk. følere. For at undgå forstyrelser fra øvrige installationer, må følere og følerkabler må aldrig monteres i nærheden af kraftkabler eller styreledninger. For at sikre korrekte temperaturregistreringer skal følerne monteres et passende sted, så de ikke påvirkes af varme fra kilder, såsom luftstrømme, ventilatorer, strålevarme eller træk Digitale indgange Anvendes til registering af kontaktfunktioner, dørkontakter, relæstatus m.v. Se instruktion 1572H Indgange med ma signal Kan anvendes til alle former for ma transmittere (Fugt - Tryk - Niveau m.v.). Se instruktion 1572H Alarmfunktion Dataloggeren har 2 stk. NO (normalt åbne) relækontakter. Max. belastning 5A, 250V cos j =1. Relæerne er beregnet for ekstern alarm for henholdsvis maksimum alarmgrænse og minimum alarmgrænse Kommunikation til PC Data kan overføres til PC og behandles med software AKO (Leveres sammen med adaptor AKO-80003). Se instruktion1572h Tilslutning af loggeren Tilslutning til loggeren udføres efter nedenstående skema. Det anbefales at alle tilsluttede indgange mærkes med identifikation, for at lette den efterfølgende konfiguration. Anvendes ma indgangssignal SKAL polariteten respekteres. Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 Position ON Position OFF + - Når ledningstilslutningerne er udført, skal microswitchene stilles i den korrekte position i relation til indgangssignalet. MÁX. MIN. Tr- Tr+ GND INDGANG Anvendes ma signal skal microswitchen stilles i position ON. 230V Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 INDGANGE Anvendes NTC føler eller digital indgang skal microswitchen stilles i position OFF. 3-KONFIGURATION 3.1- Indstilling fra fabrikken General programmering Sprog: Spansk Dato og tid: Spansk tid Scannings frekvens : 15 minutter; Periode: 7 dage Indgange Beskrivelse for hver indgang: - Indgang 1: NUM. 1 - Indgang 2: NUM. 2 - Indgang - Indgang - Indgang - Indgang 6: NUM. 6 - Indgang 7: NUM. 7 - Indgang 8: NUM. 8 - Indgang 9: NUM. 9 - Indgang 10: NUM. 10 Indgangssignal: NTC temperaturføler Alarmer: Afbrudt Kommunikation: Til en enkelt logger 2

3 3.2 - Ændring af konfigurationen. Tasternes funktion er beskrevet i punkt Generel programmering Indgange Kommunikation Vælg SPROG ENGELSK AR REGISTRO ALARMAS VISUALIZAR GRAFICA IMPRIMIR GRAFICA Sproget i loggerens display er ENGELSK. I den anledning er denne del af instruktionen gengivet som udlæsningen forekommer i displayet Ønsket beskrivelse for hver indgang Indgang 2 = FROSTRUM LOGGED Beskrivelse Alle indgangene er nummereret fra 1 til 10, og relaterer til tilslutningsskemaet i punkt 2.4. Hver af de 10 indgange har 10 karakterer til rådighed til beskrivelsen. De danske bogstaver æ, ø og å, kan dog ikke anvendes. For at skrive det ønskede ord eller reference anvendes for valg af karakterplacering 1, 2, 3 o.s.v. Tasterne og anvendes for det ønskede bogstav eller symbol. Bekræft ændringen med tasten Valg af type af indgang Er en indgang programmeret som CANCELLED, og alle indgange er valgt til visning i displayet ( se 4.3.2), vil "----" vises for den aktuelle indgang. Hvis en indgang er programmeret som, NTC eller ma, og den tilhørende tilslutning ikke er forbundet, vil "Ex" blive vist for den aktuelle indgang. (x = nummeret på indgangen) Konfigurér digital indgang (NO/NC) For alle indgange som programmeres som digitale indgange, er det vigtigt at funktionen vælges korrekt. NO(normalt åben kontakt) betyder at kontaktfunktionen er åben i normal stilling. NC(normalt sluttet kontakt) betyder at kontaktfunktionen er sluttet i normal stilling. Afhængig af kontaktfunktionens status, vil ON eller OFF vises i displayet, både i sekvensvisning (4.3.1) og ved udlæsning af alle indgange (4.3.2) Konfigurér ma indgang For alle indgange som programmeres som ma indgange, er det vigtigt at opsætningen vælges korrekt. 2 karakterer er til rådighed for udlæsning af værdien, både i sekvensvisning (4.3.1) og ved udlæsning af alle indgange (4.3.2). Værdien 4, skal svare overens med minimumværdien for det ønskede område.(minimum -90) Værdien 20, skal svare overens med maksimumværdien for det ønskede område.(maksimum +990) Konfigurér alarmer Alle indgange hvor der ikke ønskes alarmer, skal programmeres som CANCELLED. Det er muligt for hver indgang at programmere maksimum værdi med tidsforsinkelse og minimumværdi med tidsforsinkelse. En maksimum alarmgrænse kan midlertidigt undertrykkes (f.eks. i forbindelse med afrimning), ved at tilknytte en indgang for forsinkelse 2. Den valgte digitale indgang aktiverer tidsforsinkelsen indstillet for DELAY 2 MAX. LEVEL. Tidsforsinkelser programmeres i minutter. Konfigurér loggerens adresse for kommunikation adresse 127 til kommunikation LOGGED PRINT GRAPHYC AR PROG. GENERALES ENTRADAS COMUNICACIÓN Indstil DATO OG KLOKKESLET DAG I MÅNEDEN = Vælg LOGNINGS INTERVAL 15 min. PERIODE 7 dage GENERAL MING INPUTS Vælg Type af indgang for INDGANG 2: FROSTRUM Konfigurér INDGANG (NO/NC) Digital type = NC (normally closed) for INDGANG 3:NUM Konfiguration af ma indgang Defineret som Værdi 20 = 100% for INDGANG 4: NUM Opsætning af alarmer Aktivér ALARMER for ønskede INDGANGE Aktivér YES alarmer for INDGANG 5: NUM.5 Dataloggerens funktioner når en programmeret værdi overskrides: - Alarmindgangen kan identificeres på displayet i alarmoversigten. (punkt 4.3.3) - Lysdiode 1 (maksimum) eller lysdiode 2 (minimum) aktiveres. - Udgangsrelæ for henholdvis maksimum eller minimum aktiveres. - Alarmen bliver registreret i alarmoversigten. (punkt 4.3.4) GENERAL MING INPUTS PROG. GENERALES IDIOMA FECHA Y HORA FRECUENCIA LECTURA GENERAL MING LANGUAGE DATE AND TIME LOGGING INTERVAL GENERAL MING LANGUAGE DATE AND TIME LOGGING INTERVAL INPUT INPUT 2: NUM. 2 INPUT INPUT 2: FROSTRUM INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT UNIT NUMBER IDIOMA ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH DATE AND TIME YEAR MONTH DAY OF THE MONTH DAY OF THE WEEK HOUR MINUTE LOGGING INTERVAL 15 MIN. PERIOD 7 D 2: NUM. 2 2: FROSTRUM Konfigurér ALARM for MAKSIMUM med TIDSFORSINKELSE for een alarm CONNECTED Alarm for maksimumgrænse 10 C relateret til den forrige indgang INDGANG 5: NUM.5 Konfigurér ALARM for MINIMUM med TIDSFORSINKELSE for een alarm CONNECTED Forsinkelse for minimumgrænse 15 min. relateret til den forrige indgang INDGANG 5: NUM.5 UNIT NUMBER 127 DAY OF THE MONTH 23 2: NUM 2 FROSTRUM 2: FROSTRUM CANCELLED CANCELLED NO CONTACT NC CONTACT CANCELLED UNITS VALUE 4 VALUE 20 UNITS % UNITS VALUE 4 VALUE 20 VALUE CONNECTED CONNECTED YES NO CONNECTED VALUE MAX LEVEL DELAY 1 MAX LEVEL INPUT FOR DELAY 2 DELAY 2 MAX LEVEL VALUE MAX LEVEL DELAY 1 MAX LEVEL INPUT FOR DELAY 2 DELAY 2 MAX LEVEL CONNECTED VALUE MIN LEVEL DELAY MIN LEVEL VALUE MIN LEVEL DELAY MIN LEVEL Kommunikation Når flere loggere er tilsluttet en PC, skal de identificeres ved tildeling af et nummer (adresse) til hver logger i relation til dens placering i forbindelsesdiagrammet. Antallet af mulige loggere i et netværk er 32. Det maksimale nummer for identifikation er Indstilling af dato og klokkeslet. Programmering af dag i ugen: mandag = 1 tirsdag = 2 onsdag = 3 torsdag = 4 fredag = 5 lørdag = 6 søndag = Valg af scannings- eller logningsfrekvens. Når logningsfrekvensen vælges, er perioden for kapaciteten forudbestemt. D.v.s. mængden af i de grafiske præsentationer og kapaciteten på loggerhukommelsen. Det er muligt at vælge een af de følgende værdier : Frekvens = 15 min. Dataperiode = 7 dage Hukommelse = 62 uger Frekvens = 5 min. Dataperiode = 24 r Hukommelse = 62 dage Frekvens = 1 min. Dataperiode = 12 r Hukommelse = 31 dage Frekvens = 30 sek. Dataperiode = 6 r Hukommelse = 15 dage Frekvens = 5 sek. Dataperiode = 60 min. Hukommelse = 62 r VALUE MAX LEVEL 10 DELAY 1 MAX LEVEL 0 VALUE MIN LEVEL -25 DELAY MIN LEVEL

4 4-DRIFT og BETJENING 4.1- Tasternes funktion - Gå trinvis ned gennem menuen - Reducere værdi - Gå trinvis op gennem menuen - Øge værdi Tast anvendes til: - Bekræfte værdier - Få adgang til display i tilfælde af strømsvigt - Adgang til indgange og alarmer fra normal display visning - I programmeringsfase, retur til forrige visning - Få adgang til programmering fra normal visning - For adgang til og skifte frem i grafisk visning (punkt 4.3.5) Tast (kun for AKO logger med printer): - Ved tryk på tasten fremføres papiret nogle få linier uden printfunktion 4.2- Lysdioder LED 1: - Konstant tændt: Maksimum alarm aktiveret. Alarmrelæ aktiveret - Blinker: Maksimum alarm aktiveret. Alarmrelæ inaktiv LED 2: - Konstant tændt: Minimum alarm aktiveret. Alarmrelæ aktiveret - Blinker: Minimum alarm aktiveret. Alarmrelæ inaktiv LED 3: - I kommunikation med PC: Datalogger modtager information LED 4: - I kommunikation med PC: Datalogger afsender information LED 5: - Strømforsyning 4.3- Information i display Sekvensvis visning af indgange Normal visning i display. Normal udlæsning i display efter strømtilslutning, og efter 30 sek. forløb hvis ændringer er foretaget. Indhold i display: - Numerisk identifikation af indgange - Beskrivelse Kan indkodes efter punkt Værdi eller status for en indgang Vises i stort format. (ved digitale indgange vises ON eller OFF afhængig af status på indgangen). Ikke tilsluttede eller indgange programmeret som CANCELLED, ( ) vises ikke i display sekvensen. - Enheder For indgange programmeret som NTC, ( ) er enhederne i C. For indgange programmeret som, vises enhederne som programmeret i Dato og klokkeslet Indstilles efter Visning af alle indgange samtidigt Vælges denne funktion vises alle indgange konstant i displayet, indtil der ønskes skiftet til en anden visning. Skift foretages med eller Displayets visning: - Numerisk identifikation af indgangen - Værdi eller status for en indgang For indgange programmeret som indgang, vises ON eller OFF afhængig af indgangens status. For indgange programmeret som CANCELLED ( ) vises "----". For indgange der ikke er tilsluttet eller uden for området, vises "Ex", ( x = nummeret på indgangen). - Enheder For indgange programmeret som NTC, ( ) er enhederne i C. For indgange programmeret som, vises enhederne som programmeret i Dato og klokkeslet Indstilles efter Alarm display Indhold i display: Informationen vises som den aktuelle status for indgange der tidligere er programmeret som: CONNECTED = YES ( ) - Numerisk identifikation af indgange - Betydningen af informationen for hver indgang Ingen information. Indgangens værdien overskrider ikke grænserne progarmmeret efter Den aktuelle værdi for indgangen er højere end programmeret under ( ) Den aktuelle værdi for indgangen er lavere end programmeret under ( ) T1 Værdien for maksimum eller minimum grænserne er overskredet, men tidsforsinkelsen 1 ikke udløbet. T2 Værdien for maksimum grænsen er overskredet, indgang for forsinkelse 2 er aktiveret, men forsinkelse 2 ikke udløbet. A Værdi for maksimum eller minimum grænse er overskredet og tidsforsinkelsen udløbet Visning af registrerede alarmer En alarmsituation betegnes fra punktet hvor programmerede grænseværdier og tidsforsinkelser er overskredet. Displayets visning: De sidste 6 alarmer kan vises fra loggerens hukommelse. - Numerisk identifikation af indgange - Dato og tidspunkt for aktivering af alarmen - Pil opad Alarm for maksimum grænse - Pil nedad Alarm for minium grænse Grafisk visning af i displayet For at kunne vise som grafisk kurve, skal følgende defineres: Begyndelsestidspunktet for perioden som ønskes vist. (Perioderne afhænger af scanningsfrekvensen programmeret under punkt ). Nummeret på den ønskede indgang Følgende information vises i displayet forud for præsentationen af i kurver - Numerisk identifikation af indgangen - Beskrivelse som programmeret under Dato og tidspunkt for starten på perioden - Periode og varighed på den grafiske visning - Logger frekvensen - Registrerede maksimum og minimum værdier - Værdien på programmeret maksimum alarmgrænse - Værdien på programmeret minimum alarmgrænse 6

5 DRIFT Og BETJENING Pilene som vises i højre side af displayet, indikerer hvilke taster som kan aktiveres i den aktuelle funktion Sekvensvis visning af hver indgang Visning af alle indgange Visning af alarmer Visning af registrerede alarmer Visning af grafik i displayet Udprintning af grafik ( kun AKO-15720) INPUT VALUES 1: E1 6: E 6 2: 7: E 7 3: OFF 8: E 8 4: E4 9: E 9 5: E5 10: E10 INPUT VALUES 1: E1 6: E 6 2: 7: E 7 3: OFF 8: E 8 4: E4 9: E 9 5: E5 10: E10 LOGGED LOGGED LOGGED 1: 6: 2: 7: 3: 8: 4: 9: 5: A 10: LOGGED 5: :00 1: : :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: Udprintning af grafik (kun AKO logger) Papiret i den indbyggede printer er af "Termopapir typen". Ønskes udprintningen opbevaret i lang tid, anbefales en fotokopiering. Længden af den udprintede grafik for en given indgang, er mindre end en DIN A4 side. For at kunne udprinte skal følgende defineres: - Begyndelsestidspunktet for perioden som ønskes udprintet. (Perioderne afhænger af scanningsfrekvensen programmeret under ) - Nummeret på den specifikke indgang der ønskes udprintet, eller ALL INPUTS hvis alle indgange ønskes udprintet. For hver indgang udprintes følgende informationer: - Den numeriske identifikation for den aktuelle indgang, Stemmer overens med nummereringen af indgange på tilslutningsskemaet - Beskrivelsen som programmeret i Startdato og klokkeslet for perioden - Perioden eller varigheden for den aktuelle udprintning - Scannings frekvensen - Registrerede maksimum og minimum værdier - Værdien på programmeret maksimum alarmgrænse - Værdien på programmeret minimum alarmgrænse Følgende gælder for grafiske præsentationer Indeholder loggeren ingen eller afventes registrering af de første værdier i en valgt periode, vises eller udprintes "WITHOUT DATA" ( ingen ). Grafikkens højde eller "y" akse, repræsenterer de registrerede værdier, og skalaen justeres automatisk efter disse. Højeste og laveste værdi indikeres. Længden eller "x" aksen er tidsforløbet. Vises grafikken i displayet kan tasten anvendes til fremføring af grafen langs aksen. Varigheden og hukommelsen for grafikken afhænger af scanningsfrekvensen programmeret i Med 15 minutters scanningsinterval eller frekvens, kan AKO holde for over 1 år. Det er derfor muligt at udprinte efter behov i overensstemmelse med EN Datalogger AKO (uden printer) har samme faciliteter, dog foregår udprintning via PC med hjælp af softwareprogrammet AKO Hvis scanning hyppigere end 15 min. ønskes, og registrering ønskes i henhold til EN12830, skal udprintninger udføres inden udløb af hukommelseskapaciteten, og udprintningerne opbevares over 1 år. Scanningsinterval = 15 min Scanningsinterval = 5 min Scanningsinterval = 1 min Scanningsinterval = 30 sek Scanningsinterval = 5 sek periodens længde = 7 dage periodens længde = 24 r periodens længde = 12 r periodens længde = 6 r periodens længde = 60 min INPUT 2: ICES 2-INPUT: ICES PERIOD 7 D FREQUENCY 15 MIN MAX 5,9 MIN -20, tidsenhed på aksen = dage tidsenhed på aksen = r tidsenhed på aksen = r tidsenhed på aksen = r tidsenhed på aksen = minutter :00:00 INPUT 2: ICES PRINTING Only in AKO Har alarmer været programmeret for indgangen i den aktuelle periode, og de ligger mellem højeste og laveste værdi i grafen, vil stiplede linier indikere alarmgrænserne. Registrerede værdier kan derfor let sammenholdes med alarmgrænserne. 7

6 4.4- Hukommelse og Batteri Back-up Kapaciteten på loggerens hukommelse afhænger af logningsfrekvensen og perioden som programmeret under I tilfælde af strømsvigt vil loggerens back-up batteri holde loggeren i funktion i mere end 36 r. Displayet vil slukkes, men loggeren vil fortsætte med logning og registrering af. Hvis tasten aktiveres under strømudfald vil displayet blive aktivt i ca. 2 minutter. Hvis loggeren er uden strøm i mere end 36 r, vil registrering af ophøre, og det vil ikke være muligt at aktivere displayet. Alle tidligere registrerede samt alle i programmeringen forbliver i hukommelsen. Når strømforsyningen genetableres, genoptages logning og registrering og displayet bliver aktivt Aktivering og bekræftelse af alarm Aktivering af første alarm Alarmrelæet som hører til henholdvis maksimum eller minimum alarmgrænse aktiveres. se 2.4 Den tilhørende lysdiode tændes konstant; LED 1 = maksimum; LED 2 = minimum Bekræftelse af alarm Tryk på tasten Relæet deaktiveres. Lysdioden begynder at blinke og blinker indtil alarmsituationen er ophørt eller alarmgrænsen ændres i konfigurationen Aktivering af efterfølgende alarmer Er en alarmsituation bekræftet og relæet deaktiveret (LED blinker), og en ny alarmsituation opstår, vil det tilhørende relæ atter blive aktiveret og lysdioden igen lyse konstant Stop udprintning For at stoppe en igangværende udprintning trykkes på tasten. 5-VEDLIGEHOLDELSE 5.1- Skift af papir (kun for AKO logger) Skift af papir kan foretages uden afbrydelse af strømmen eller åbning af loggeren. Papirskift kan foregå ved blot at åbne det transparente låg. Hvis nødvendigt kan fremføring af resten af den opbrugte papirrulle ske ved tryk på tasten. Når en ny papirrulle isættes må det erindres at papirtypen er termopapir, hvorpå der kun kan printes på den ene side. Det er derfor nødvendigt at respektere korrekt isætning som vist på tegningen. Når den nye rulle er placeret i korrekt position, indsættes papirenden i printeren og tasten holdes indtrykket indtil printeren selv griber papiret. Hvis papirfremføringen stopper og papiret endnu ikke er synligt på fronten af printeren, gentages tryk på tasten indtil papiret kommer tilsyne i toppen af printeren Batterier Dataloggeren er forsynet med Ni-Cd batterier. Hvis back-up perioden ikke overholdes kan batterierne udskiftes med nye af typen Strømforsyningen skal afbrydes ved skift af batterier Sikringer For beskyttelse er loggeren forsynet med sikringer. Afbryd strømmen før evt. udskiftning Rengøring Rengøring af de udvendige overflader kan foretages med en opvredet blød klud. Slibemidler, petroleum, alkohol og opløsningsmidler må ikke anvendes Periodisk kontrol Anvendes loggeren i fødevaresektoren, og EN12830 standarden ønskes opfyldt, skal vedligeholdelse af loggeren omfatte en periodisk kontrol i henhold til pren RESERVEDELE OG TILBEHØR AKO Rulle med termisk printerpapir AKO NTC temperaturføler med 1,5 m kabel AKO Program for PC AKO Forlængerkabel til temp. føler (100m rulle) AKO RS-232/RS-485 adaptor (se instruktion 1572H151) AKO Pt 100 til ma, adaptor (se instruktion 1572H151) AKO Fugtføler med ma, adapter, rørtype (se instruktion 1572H151) AKO Fugtføler med ma, adapter, for vægmontering (se instruktion 1572H151) AKO Strømforsyning for fugtføler, kan forsyne 5 følere (see publication 1572H151) Advarsel: Sikkerhedsforskrifterne skal følges. Ved installation og brug af loggeren skal producentens instruktion følges. Teknisk service: Kontakt den autoriserede installatør REV D.L.: B Informationen i denne instruktion er ikke bindende, og kan blive ændret af producenten uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. 8

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere