AKO Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION"

Transkript

1 Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation af loggeren 2.3- Elektrisk installation Strømforsyning Temperaturfølere, AKO-14901, NTC Digital indgang Indgang med ma Fjern alarm Kommunikation til PC 2.4- Forbindelser til loggeren 3- KONFIGURATION 3.1- Fabriksindstilling 3.2- Ændring af opsætning Generel programmering Valg af sprog Indstilling af dato og tid Valg af scanningsfrekvens Indgange Beskrivelse af individuel indgang Valg af indgangstype Konfigurér digital indgang (NO/NC) Konfigurér ma indgang Programmering af alarmer Kommunikation 4- DRIFT 4.1- Tasternes funktion 4.2- Lysdiodernes betydning 4.3- Information i displayet Sekvensvis visning af hver indgang Visning af alle indgange Visning af alarmer Visning af registrerede alarmer Grafisk visning af Udprintning af grafik 4.4- Hukommelse og batteri back-up 4.5- Aktivering og reset af alarmer Aktivering af første alarm Reset af alarmer Aktivering af efterfølgende alarmer 4.6- Annullering af udprintning 5- VEDLIGEHOLDELSE 5.1- Udskifte printerpapir 5.2- Batterier 5.3- Sikringer 5.4- Rengøring 5.5- Periodevis verificering 6- RESERVEDELE 1-INTRODUKTION Denne instruktion gælder følgende modeller : AKO Datalogger med printer AKO Datalogger uden printer Begge modeller har mulighed for PC tilslutning. Ved anvendelse af en RS232/RS485 adaptor (leveres som tilbehør) kan overføres til PC. Se information 1572H151. AKO Model med printer AKO Model uden printer 1

2 2-INSTALLATION Installation af loggeren må kun udføres af kvalificerede personer. Følg instruktionen 2.1- Medfølgende tilbehør I emballagen medleveres følgende tilbehør : Teknisk blad (engelsk-, tysk-, fransk-, spansksproget). Denne version på dansk kan rekvireres efter behov. 3 stk. skruer for vægmontering med tilhørende plugs 1 stk. papirrulle AKO (kun for logger AKO-15720) 5 stk. NTC temperaturfølere AKO-14901, med 1,5 m kabellængde. Yderligere følere bestilles separat Installation af loggeren Dataloggeren skal installeres i en placering hvor omgivelsestemperaturen holdes indenfor +5 og 40 C, maximum 80%RH. samt almindelige rene omgivelser. Loggeren monteres lodret på en stabil væg. Etablér huller i kassen for de nødvendige kabler. Fastgør loggeren med de medfølgende skruer Elektrisk installation Installationen skal udføres i henhold til gældende regler. For at kapslingen stadig opfylder beskyttelsesgrad IP 65, skal tilslutningerne udføres med samme kapslingsklasse Strømforsyning Tilslutningen skal udføres i henhold til gældende regler for installationsstedet, idet der skal anvendes godkendte kabler, afbrydere m.v. Forsyningen er : 230V, 50/60Hz, In: 50mA. Monteres en afbryder foran loggeren bør denne være behørigt mærket, idet loggeren fungerer som opsamlingsudstyr og alarmenhed. Dataloggeren er klassificeret i KATEGORI II, i henhold til standard IEC Temperatur følere AKO-14901, NTC type Disse temperaturfølere skal benyttes ved registrering af temperaturer i køle- og frostrum for at imødekomme standard EN Følerkablerne kan forlænges, evt. med anvendelse af forlængerkabel AKO Temperaturafvigelsen for en evt. kabelforlængelse må maksimalt være 0,35 C pr. 100m forlængelse 10 kanals logger kan tilsluttes op til 10 stk. NTC følere AKO Loggeren leveres incl. 5 stk. følere. For at undgå forstyrelser fra øvrige installationer, må følere og følerkabler må aldrig monteres i nærheden af kraftkabler eller styreledninger. For at sikre korrekte temperaturregistreringer skal følerne monteres et passende sted, så de ikke påvirkes af varme fra kilder, såsom luftstrømme, ventilatorer, strålevarme eller træk Digitale indgange Anvendes til registering af kontaktfunktioner, dørkontakter, relæstatus m.v. Se instruktion 1572H Indgange med ma signal Kan anvendes til alle former for ma transmittere (Fugt - Tryk - Niveau m.v.). Se instruktion 1572H Alarmfunktion Dataloggeren har 2 stk. NO (normalt åbne) relækontakter. Max. belastning 5A, 250V cos j =1. Relæerne er beregnet for ekstern alarm for henholdsvis maksimum alarmgrænse og minimum alarmgrænse Kommunikation til PC Data kan overføres til PC og behandles med software AKO (Leveres sammen med adaptor AKO-80003). Se instruktion1572h Tilslutning af loggeren Tilslutning til loggeren udføres efter nedenstående skema. Det anbefales at alle tilsluttede indgange mærkes med identifikation, for at lette den efterfølgende konfiguration. Anvendes ma indgangssignal SKAL polariteten respekteres. Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 Position ON Position OFF + - Når ledningstilslutningerne er udført, skal microswitchene stilles i den korrekte position i relation til indgangssignalet. MÁX. MIN. Tr- Tr+ GND INDGANG Anvendes ma signal skal microswitchen stilles i position ON. 230V Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 INDGANGE Anvendes NTC føler eller digital indgang skal microswitchen stilles i position OFF. 3-KONFIGURATION 3.1- Indstilling fra fabrikken General programmering Sprog: Spansk Dato og tid: Spansk tid Scannings frekvens : 15 minutter; Periode: 7 dage Indgange Beskrivelse for hver indgang: - Indgang 1: NUM. 1 - Indgang 2: NUM. 2 - Indgang - Indgang - Indgang - Indgang 6: NUM. 6 - Indgang 7: NUM. 7 - Indgang 8: NUM. 8 - Indgang 9: NUM. 9 - Indgang 10: NUM. 10 Indgangssignal: NTC temperaturføler Alarmer: Afbrudt Kommunikation: Til en enkelt logger 2

3 3.2 - Ændring af konfigurationen. Tasternes funktion er beskrevet i punkt Generel programmering Indgange Kommunikation Vælg SPROG ENGELSK AR REGISTRO ALARMAS VISUALIZAR GRAFICA IMPRIMIR GRAFICA Sproget i loggerens display er ENGELSK. I den anledning er denne del af instruktionen gengivet som udlæsningen forekommer i displayet Ønsket beskrivelse for hver indgang Indgang 2 = FROSTRUM LOGGED Beskrivelse Alle indgangene er nummereret fra 1 til 10, og relaterer til tilslutningsskemaet i punkt 2.4. Hver af de 10 indgange har 10 karakterer til rådighed til beskrivelsen. De danske bogstaver æ, ø og å, kan dog ikke anvendes. For at skrive det ønskede ord eller reference anvendes for valg af karakterplacering 1, 2, 3 o.s.v. Tasterne og anvendes for det ønskede bogstav eller symbol. Bekræft ændringen med tasten Valg af type af indgang Er en indgang programmeret som CANCELLED, og alle indgange er valgt til visning i displayet ( se 4.3.2), vil "----" vises for den aktuelle indgang. Hvis en indgang er programmeret som, NTC eller ma, og den tilhørende tilslutning ikke er forbundet, vil "Ex" blive vist for den aktuelle indgang. (x = nummeret på indgangen) Konfigurér digital indgang (NO/NC) For alle indgange som programmeres som digitale indgange, er det vigtigt at funktionen vælges korrekt. NO(normalt åben kontakt) betyder at kontaktfunktionen er åben i normal stilling. NC(normalt sluttet kontakt) betyder at kontaktfunktionen er sluttet i normal stilling. Afhængig af kontaktfunktionens status, vil ON eller OFF vises i displayet, både i sekvensvisning (4.3.1) og ved udlæsning af alle indgange (4.3.2) Konfigurér ma indgang For alle indgange som programmeres som ma indgange, er det vigtigt at opsætningen vælges korrekt. 2 karakterer er til rådighed for udlæsning af værdien, både i sekvensvisning (4.3.1) og ved udlæsning af alle indgange (4.3.2). Værdien 4, skal svare overens med minimumværdien for det ønskede område.(minimum -90) Værdien 20, skal svare overens med maksimumværdien for det ønskede område.(maksimum +990) Konfigurér alarmer Alle indgange hvor der ikke ønskes alarmer, skal programmeres som CANCELLED. Det er muligt for hver indgang at programmere maksimum værdi med tidsforsinkelse og minimumværdi med tidsforsinkelse. En maksimum alarmgrænse kan midlertidigt undertrykkes (f.eks. i forbindelse med afrimning), ved at tilknytte en indgang for forsinkelse 2. Den valgte digitale indgang aktiverer tidsforsinkelsen indstillet for DELAY 2 MAX. LEVEL. Tidsforsinkelser programmeres i minutter. Konfigurér loggerens adresse for kommunikation adresse 127 til kommunikation LOGGED PRINT GRAPHYC AR PROG. GENERALES ENTRADAS COMUNICACIÓN Indstil DATO OG KLOKKESLET DAG I MÅNEDEN = Vælg LOGNINGS INTERVAL 15 min. PERIODE 7 dage GENERAL MING INPUTS Vælg Type af indgang for INDGANG 2: FROSTRUM Konfigurér INDGANG (NO/NC) Digital type = NC (normally closed) for INDGANG 3:NUM Konfiguration af ma indgang Defineret som Værdi 20 = 100% for INDGANG 4: NUM Opsætning af alarmer Aktivér ALARMER for ønskede INDGANGE Aktivér YES alarmer for INDGANG 5: NUM.5 Dataloggerens funktioner når en programmeret værdi overskrides: - Alarmindgangen kan identificeres på displayet i alarmoversigten. (punkt 4.3.3) - Lysdiode 1 (maksimum) eller lysdiode 2 (minimum) aktiveres. - Udgangsrelæ for henholdvis maksimum eller minimum aktiveres. - Alarmen bliver registreret i alarmoversigten. (punkt 4.3.4) GENERAL MING INPUTS PROG. GENERALES IDIOMA FECHA Y HORA FRECUENCIA LECTURA GENERAL MING LANGUAGE DATE AND TIME LOGGING INTERVAL GENERAL MING LANGUAGE DATE AND TIME LOGGING INTERVAL INPUT INPUT 2: NUM. 2 INPUT INPUT 2: FROSTRUM INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT UNIT NUMBER IDIOMA ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH DATE AND TIME YEAR MONTH DAY OF THE MONTH DAY OF THE WEEK HOUR MINUTE LOGGING INTERVAL 15 MIN. PERIOD 7 D 2: NUM. 2 2: FROSTRUM Konfigurér ALARM for MAKSIMUM med TIDSFORSINKELSE for een alarm CONNECTED Alarm for maksimumgrænse 10 C relateret til den forrige indgang INDGANG 5: NUM.5 Konfigurér ALARM for MINIMUM med TIDSFORSINKELSE for een alarm CONNECTED Forsinkelse for minimumgrænse 15 min. relateret til den forrige indgang INDGANG 5: NUM.5 UNIT NUMBER 127 DAY OF THE MONTH 23 2: NUM 2 FROSTRUM 2: FROSTRUM CANCELLED CANCELLED NO CONTACT NC CONTACT CANCELLED UNITS VALUE 4 VALUE 20 UNITS % UNITS VALUE 4 VALUE 20 VALUE CONNECTED CONNECTED YES NO CONNECTED VALUE MAX LEVEL DELAY 1 MAX LEVEL INPUT FOR DELAY 2 DELAY 2 MAX LEVEL VALUE MAX LEVEL DELAY 1 MAX LEVEL INPUT FOR DELAY 2 DELAY 2 MAX LEVEL CONNECTED VALUE MIN LEVEL DELAY MIN LEVEL VALUE MIN LEVEL DELAY MIN LEVEL Kommunikation Når flere loggere er tilsluttet en PC, skal de identificeres ved tildeling af et nummer (adresse) til hver logger i relation til dens placering i forbindelsesdiagrammet. Antallet af mulige loggere i et netværk er 32. Det maksimale nummer for identifikation er Indstilling af dato og klokkeslet. Programmering af dag i ugen: mandag = 1 tirsdag = 2 onsdag = 3 torsdag = 4 fredag = 5 lørdag = 6 søndag = Valg af scannings- eller logningsfrekvens. Når logningsfrekvensen vælges, er perioden for kapaciteten forudbestemt. D.v.s. mængden af i de grafiske præsentationer og kapaciteten på loggerhukommelsen. Det er muligt at vælge een af de følgende værdier : Frekvens = 15 min. Dataperiode = 7 dage Hukommelse = 62 uger Frekvens = 5 min. Dataperiode = 24 r Hukommelse = 62 dage Frekvens = 1 min. Dataperiode = 12 r Hukommelse = 31 dage Frekvens = 30 sek. Dataperiode = 6 r Hukommelse = 15 dage Frekvens = 5 sek. Dataperiode = 60 min. Hukommelse = 62 r VALUE MAX LEVEL 10 DELAY 1 MAX LEVEL 0 VALUE MIN LEVEL -25 DELAY MIN LEVEL

4 4-DRIFT og BETJENING 4.1- Tasternes funktion - Gå trinvis ned gennem menuen - Reducere værdi - Gå trinvis op gennem menuen - Øge værdi Tast anvendes til: - Bekræfte værdier - Få adgang til display i tilfælde af strømsvigt - Adgang til indgange og alarmer fra normal display visning - I programmeringsfase, retur til forrige visning - Få adgang til programmering fra normal visning - For adgang til og skifte frem i grafisk visning (punkt 4.3.5) Tast (kun for AKO logger med printer): - Ved tryk på tasten fremføres papiret nogle få linier uden printfunktion 4.2- Lysdioder LED 1: - Konstant tændt: Maksimum alarm aktiveret. Alarmrelæ aktiveret - Blinker: Maksimum alarm aktiveret. Alarmrelæ inaktiv LED 2: - Konstant tændt: Minimum alarm aktiveret. Alarmrelæ aktiveret - Blinker: Minimum alarm aktiveret. Alarmrelæ inaktiv LED 3: - I kommunikation med PC: Datalogger modtager information LED 4: - I kommunikation med PC: Datalogger afsender information LED 5: - Strømforsyning 4.3- Information i display Sekvensvis visning af indgange Normal visning i display. Normal udlæsning i display efter strømtilslutning, og efter 30 sek. forløb hvis ændringer er foretaget. Indhold i display: - Numerisk identifikation af indgange - Beskrivelse Kan indkodes efter punkt Værdi eller status for en indgang Vises i stort format. (ved digitale indgange vises ON eller OFF afhængig af status på indgangen). Ikke tilsluttede eller indgange programmeret som CANCELLED, ( ) vises ikke i display sekvensen. - Enheder For indgange programmeret som NTC, ( ) er enhederne i C. For indgange programmeret som, vises enhederne som programmeret i Dato og klokkeslet Indstilles efter Visning af alle indgange samtidigt Vælges denne funktion vises alle indgange konstant i displayet, indtil der ønskes skiftet til en anden visning. Skift foretages med eller Displayets visning: - Numerisk identifikation af indgangen - Værdi eller status for en indgang For indgange programmeret som indgang, vises ON eller OFF afhængig af indgangens status. For indgange programmeret som CANCELLED ( ) vises "----". For indgange der ikke er tilsluttet eller uden for området, vises "Ex", ( x = nummeret på indgangen). - Enheder For indgange programmeret som NTC, ( ) er enhederne i C. For indgange programmeret som, vises enhederne som programmeret i Dato og klokkeslet Indstilles efter Alarm display Indhold i display: Informationen vises som den aktuelle status for indgange der tidligere er programmeret som: CONNECTED = YES ( ) - Numerisk identifikation af indgange - Betydningen af informationen for hver indgang Ingen information. Indgangens værdien overskrider ikke grænserne progarmmeret efter Den aktuelle værdi for indgangen er højere end programmeret under ( ) Den aktuelle værdi for indgangen er lavere end programmeret under ( ) T1 Værdien for maksimum eller minimum grænserne er overskredet, men tidsforsinkelsen 1 ikke udløbet. T2 Værdien for maksimum grænsen er overskredet, indgang for forsinkelse 2 er aktiveret, men forsinkelse 2 ikke udløbet. A Værdi for maksimum eller minimum grænse er overskredet og tidsforsinkelsen udløbet Visning af registrerede alarmer En alarmsituation betegnes fra punktet hvor programmerede grænseværdier og tidsforsinkelser er overskredet. Displayets visning: De sidste 6 alarmer kan vises fra loggerens hukommelse. - Numerisk identifikation af indgange - Dato og tidspunkt for aktivering af alarmen - Pil opad Alarm for maksimum grænse - Pil nedad Alarm for minium grænse Grafisk visning af i displayet For at kunne vise som grafisk kurve, skal følgende defineres: Begyndelsestidspunktet for perioden som ønskes vist. (Perioderne afhænger af scanningsfrekvensen programmeret under punkt ). Nummeret på den ønskede indgang Følgende information vises i displayet forud for præsentationen af i kurver - Numerisk identifikation af indgangen - Beskrivelse som programmeret under Dato og tidspunkt for starten på perioden - Periode og varighed på den grafiske visning - Logger frekvensen - Registrerede maksimum og minimum værdier - Værdien på programmeret maksimum alarmgrænse - Værdien på programmeret minimum alarmgrænse 6

5 DRIFT Og BETJENING Pilene som vises i højre side af displayet, indikerer hvilke taster som kan aktiveres i den aktuelle funktion Sekvensvis visning af hver indgang Visning af alle indgange Visning af alarmer Visning af registrerede alarmer Visning af grafik i displayet Udprintning af grafik ( kun AKO-15720) INPUT VALUES 1: E1 6: E 6 2: 7: E 7 3: OFF 8: E 8 4: E4 9: E 9 5: E5 10: E10 INPUT VALUES 1: E1 6: E 6 2: 7: E 7 3: OFF 8: E 8 4: E4 9: E 9 5: E5 10: E10 LOGGED LOGGED LOGGED 1: 6: 2: 7: 3: 8: 4: 9: 5: A 10: LOGGED 5: :00 1: : :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: Udprintning af grafik (kun AKO logger) Papiret i den indbyggede printer er af "Termopapir typen". Ønskes udprintningen opbevaret i lang tid, anbefales en fotokopiering. Længden af den udprintede grafik for en given indgang, er mindre end en DIN A4 side. For at kunne udprinte skal følgende defineres: - Begyndelsestidspunktet for perioden som ønskes udprintet. (Perioderne afhænger af scanningsfrekvensen programmeret under ) - Nummeret på den specifikke indgang der ønskes udprintet, eller ALL INPUTS hvis alle indgange ønskes udprintet. For hver indgang udprintes følgende informationer: - Den numeriske identifikation for den aktuelle indgang, Stemmer overens med nummereringen af indgange på tilslutningsskemaet - Beskrivelsen som programmeret i Startdato og klokkeslet for perioden - Perioden eller varigheden for den aktuelle udprintning - Scannings frekvensen - Registrerede maksimum og minimum værdier - Værdien på programmeret maksimum alarmgrænse - Værdien på programmeret minimum alarmgrænse Følgende gælder for grafiske præsentationer Indeholder loggeren ingen eller afventes registrering af de første værdier i en valgt periode, vises eller udprintes "WITHOUT DATA" ( ingen ). Grafikkens højde eller "y" akse, repræsenterer de registrerede værdier, og skalaen justeres automatisk efter disse. Højeste og laveste værdi indikeres. Længden eller "x" aksen er tidsforløbet. Vises grafikken i displayet kan tasten anvendes til fremføring af grafen langs aksen. Varigheden og hukommelsen for grafikken afhænger af scanningsfrekvensen programmeret i Med 15 minutters scanningsinterval eller frekvens, kan AKO holde for over 1 år. Det er derfor muligt at udprinte efter behov i overensstemmelse med EN Datalogger AKO (uden printer) har samme faciliteter, dog foregår udprintning via PC med hjælp af softwareprogrammet AKO Hvis scanning hyppigere end 15 min. ønskes, og registrering ønskes i henhold til EN12830, skal udprintninger udføres inden udløb af hukommelseskapaciteten, og udprintningerne opbevares over 1 år. Scanningsinterval = 15 min Scanningsinterval = 5 min Scanningsinterval = 1 min Scanningsinterval = 30 sek Scanningsinterval = 5 sek periodens længde = 7 dage periodens længde = 24 r periodens længde = 12 r periodens længde = 6 r periodens længde = 60 min INPUT 2: ICES 2-INPUT: ICES PERIOD 7 D FREQUENCY 15 MIN MAX 5,9 MIN -20, tidsenhed på aksen = dage tidsenhed på aksen = r tidsenhed på aksen = r tidsenhed på aksen = r tidsenhed på aksen = minutter :00:00 INPUT 2: ICES PRINTING Only in AKO Har alarmer været programmeret for indgangen i den aktuelle periode, og de ligger mellem højeste og laveste værdi i grafen, vil stiplede linier indikere alarmgrænserne. Registrerede værdier kan derfor let sammenholdes med alarmgrænserne. 7

6 4.4- Hukommelse og Batteri Back-up Kapaciteten på loggerens hukommelse afhænger af logningsfrekvensen og perioden som programmeret under I tilfælde af strømsvigt vil loggerens back-up batteri holde loggeren i funktion i mere end 36 r. Displayet vil slukkes, men loggeren vil fortsætte med logning og registrering af. Hvis tasten aktiveres under strømudfald vil displayet blive aktivt i ca. 2 minutter. Hvis loggeren er uden strøm i mere end 36 r, vil registrering af ophøre, og det vil ikke være muligt at aktivere displayet. Alle tidligere registrerede samt alle i programmeringen forbliver i hukommelsen. Når strømforsyningen genetableres, genoptages logning og registrering og displayet bliver aktivt Aktivering og bekræftelse af alarm Aktivering af første alarm Alarmrelæet som hører til henholdvis maksimum eller minimum alarmgrænse aktiveres. se 2.4 Den tilhørende lysdiode tændes konstant; LED 1 = maksimum; LED 2 = minimum Bekræftelse af alarm Tryk på tasten Relæet deaktiveres. Lysdioden begynder at blinke og blinker indtil alarmsituationen er ophørt eller alarmgrænsen ændres i konfigurationen Aktivering af efterfølgende alarmer Er en alarmsituation bekræftet og relæet deaktiveret (LED blinker), og en ny alarmsituation opstår, vil det tilhørende relæ atter blive aktiveret og lysdioden igen lyse konstant Stop udprintning For at stoppe en igangværende udprintning trykkes på tasten. 5-VEDLIGEHOLDELSE 5.1- Skift af papir (kun for AKO logger) Skift af papir kan foretages uden afbrydelse af strømmen eller åbning af loggeren. Papirskift kan foregå ved blot at åbne det transparente låg. Hvis nødvendigt kan fremføring af resten af den opbrugte papirrulle ske ved tryk på tasten. Når en ny papirrulle isættes må det erindres at papirtypen er termopapir, hvorpå der kun kan printes på den ene side. Det er derfor nødvendigt at respektere korrekt isætning som vist på tegningen. Når den nye rulle er placeret i korrekt position, indsættes papirenden i printeren og tasten holdes indtrykket indtil printeren selv griber papiret. Hvis papirfremføringen stopper og papiret endnu ikke er synligt på fronten af printeren, gentages tryk på tasten indtil papiret kommer tilsyne i toppen af printeren Batterier Dataloggeren er forsynet med Ni-Cd batterier. Hvis back-up perioden ikke overholdes kan batterierne udskiftes med nye af typen Strømforsyningen skal afbrydes ved skift af batterier Sikringer For beskyttelse er loggeren forsynet med sikringer. Afbryd strømmen før evt. udskiftning Rengøring Rengøring af de udvendige overflader kan foretages med en opvredet blød klud. Slibemidler, petroleum, alkohol og opløsningsmidler må ikke anvendes Periodisk kontrol Anvendes loggeren i fødevaresektoren, og EN12830 standarden ønskes opfyldt, skal vedligeholdelse af loggeren omfatte en periodisk kontrol i henhold til pren RESERVEDELE OG TILBEHØR AKO Rulle med termisk printerpapir AKO NTC temperaturføler med 1,5 m kabel AKO Program for PC AKO Forlængerkabel til temp. føler (100m rulle) AKO RS-232/RS-485 adaptor (se instruktion 1572H151) AKO Pt 100 til ma, adaptor (se instruktion 1572H151) AKO Fugtføler med ma, adapter, rørtype (se instruktion 1572H151) AKO Fugtføler med ma, adapter, for vægmontering (se instruktion 1572H151) AKO Strømforsyning for fugtføler, kan forsyne 5 følere (see publication 1572H151) Advarsel: Sikkerhedsforskrifterne skal følges. Ved installation og brug af loggeren skal producentens instruktion følges. Teknisk service: Kontakt den autoriserede installatør REV D.L.: B Informationen i denne instruktion er ikke bindende, og kan blive ændret af producenten uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. 8

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere