AKO Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION"

Transkript

1 Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation af loggeren 2.3- Elektrisk installation Strømforsyning Temperaturfølere, AKO-14901, NTC Digital indgang Indgang med ma Fjern alarm Kommunikation til PC 2.4- Forbindelser til loggeren 3- KONFIGURATION 3.1- Fabriksindstilling 3.2- Ændring af opsætning Generel programmering Valg af sprog Indstilling af dato og tid Valg af scanningsfrekvens Indgange Beskrivelse af individuel indgang Valg af indgangstype Konfigurér digital indgang (NO/NC) Konfigurér ma indgang Programmering af alarmer Kommunikation 4- DRIFT 4.1- Tasternes funktion 4.2- Lysdiodernes betydning 4.3- Information i displayet Sekvensvis visning af hver indgang Visning af alle indgange Visning af alarmer Visning af registrerede alarmer Grafisk visning af Udprintning af grafik 4.4- Hukommelse og batteri back-up 4.5- Aktivering og reset af alarmer Aktivering af første alarm Reset af alarmer Aktivering af efterfølgende alarmer 4.6- Annullering af udprintning 5- VEDLIGEHOLDELSE 5.1- Udskifte printerpapir 5.2- Batterier 5.3- Sikringer 5.4- Rengøring 5.5- Periodevis verificering 6- RESERVEDELE 1-INTRODUKTION Denne instruktion gælder følgende modeller : AKO Datalogger med printer AKO Datalogger uden printer Begge modeller har mulighed for PC tilslutning. Ved anvendelse af en RS232/RS485 adaptor (leveres som tilbehør) kan overføres til PC. Se information 1572H151. AKO Model med printer AKO Model uden printer 1

2 2-INSTALLATION Installation af loggeren må kun udføres af kvalificerede personer. Følg instruktionen 2.1- Medfølgende tilbehør I emballagen medleveres følgende tilbehør : Teknisk blad (engelsk-, tysk-, fransk-, spansksproget). Denne version på dansk kan rekvireres efter behov. 3 stk. skruer for vægmontering med tilhørende plugs 1 stk. papirrulle AKO (kun for logger AKO-15720) 5 stk. NTC temperaturfølere AKO-14901, med 1,5 m kabellængde. Yderligere følere bestilles separat Installation af loggeren Dataloggeren skal installeres i en placering hvor omgivelsestemperaturen holdes indenfor +5 og 40 C, maximum 80%RH. samt almindelige rene omgivelser. Loggeren monteres lodret på en stabil væg. Etablér huller i kassen for de nødvendige kabler. Fastgør loggeren med de medfølgende skruer Elektrisk installation Installationen skal udføres i henhold til gældende regler. For at kapslingen stadig opfylder beskyttelsesgrad IP 65, skal tilslutningerne udføres med samme kapslingsklasse Strømforsyning Tilslutningen skal udføres i henhold til gældende regler for installationsstedet, idet der skal anvendes godkendte kabler, afbrydere m.v. Forsyningen er : 230V, 50/60Hz, In: 50mA. Monteres en afbryder foran loggeren bør denne være behørigt mærket, idet loggeren fungerer som opsamlingsudstyr og alarmenhed. Dataloggeren er klassificeret i KATEGORI II, i henhold til standard IEC Temperatur følere AKO-14901, NTC type Disse temperaturfølere skal benyttes ved registrering af temperaturer i køle- og frostrum for at imødekomme standard EN Følerkablerne kan forlænges, evt. med anvendelse af forlængerkabel AKO Temperaturafvigelsen for en evt. kabelforlængelse må maksimalt være 0,35 C pr. 100m forlængelse 10 kanals logger kan tilsluttes op til 10 stk. NTC følere AKO Loggeren leveres incl. 5 stk. følere. For at undgå forstyrelser fra øvrige installationer, må følere og følerkabler må aldrig monteres i nærheden af kraftkabler eller styreledninger. For at sikre korrekte temperaturregistreringer skal følerne monteres et passende sted, så de ikke påvirkes af varme fra kilder, såsom luftstrømme, ventilatorer, strålevarme eller træk Digitale indgange Anvendes til registering af kontaktfunktioner, dørkontakter, relæstatus m.v. Se instruktion 1572H Indgange med ma signal Kan anvendes til alle former for ma transmittere (Fugt - Tryk - Niveau m.v.). Se instruktion 1572H Alarmfunktion Dataloggeren har 2 stk. NO (normalt åbne) relækontakter. Max. belastning 5A, 250V cos j =1. Relæerne er beregnet for ekstern alarm for henholdsvis maksimum alarmgrænse og minimum alarmgrænse Kommunikation til PC Data kan overføres til PC og behandles med software AKO (Leveres sammen med adaptor AKO-80003). Se instruktion1572h Tilslutning af loggeren Tilslutning til loggeren udføres efter nedenstående skema. Det anbefales at alle tilsluttede indgange mærkes med identifikation, for at lette den efterfølgende konfiguration. Anvendes ma indgangssignal SKAL polariteten respekteres. Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 Position ON Position OFF + - Når ledningstilslutningerne er udført, skal microswitchene stilles i den korrekte position i relation til indgangssignalet. MÁX. MIN. Tr- Tr+ GND INDGANG Anvendes ma signal skal microswitchen stilles i position ON. 230V Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 INDGANGE Anvendes NTC føler eller digital indgang skal microswitchen stilles i position OFF. 3-KONFIGURATION 3.1- Indstilling fra fabrikken General programmering Sprog: Spansk Dato og tid: Spansk tid Scannings frekvens : 15 minutter; Periode: 7 dage Indgange Beskrivelse for hver indgang: - Indgang 1: NUM. 1 - Indgang 2: NUM. 2 - Indgang - Indgang - Indgang - Indgang 6: NUM. 6 - Indgang 7: NUM. 7 - Indgang 8: NUM. 8 - Indgang 9: NUM. 9 - Indgang 10: NUM. 10 Indgangssignal: NTC temperaturføler Alarmer: Afbrudt Kommunikation: Til en enkelt logger 2

3 3.2 - Ændring af konfigurationen. Tasternes funktion er beskrevet i punkt Generel programmering Indgange Kommunikation Vælg SPROG ENGELSK AR REGISTRO ALARMAS VISUALIZAR GRAFICA IMPRIMIR GRAFICA Sproget i loggerens display er ENGELSK. I den anledning er denne del af instruktionen gengivet som udlæsningen forekommer i displayet Ønsket beskrivelse for hver indgang Indgang 2 = FROSTRUM LOGGED Beskrivelse Alle indgangene er nummereret fra 1 til 10, og relaterer til tilslutningsskemaet i punkt 2.4. Hver af de 10 indgange har 10 karakterer til rådighed til beskrivelsen. De danske bogstaver æ, ø og å, kan dog ikke anvendes. For at skrive det ønskede ord eller reference anvendes for valg af karakterplacering 1, 2, 3 o.s.v. Tasterne og anvendes for det ønskede bogstav eller symbol. Bekræft ændringen med tasten Valg af type af indgang Er en indgang programmeret som CANCELLED, og alle indgange er valgt til visning i displayet ( se 4.3.2), vil "----" vises for den aktuelle indgang. Hvis en indgang er programmeret som, NTC eller ma, og den tilhørende tilslutning ikke er forbundet, vil "Ex" blive vist for den aktuelle indgang. (x = nummeret på indgangen) Konfigurér digital indgang (NO/NC) For alle indgange som programmeres som digitale indgange, er det vigtigt at funktionen vælges korrekt. NO(normalt åben kontakt) betyder at kontaktfunktionen er åben i normal stilling. NC(normalt sluttet kontakt) betyder at kontaktfunktionen er sluttet i normal stilling. Afhængig af kontaktfunktionens status, vil ON eller OFF vises i displayet, både i sekvensvisning (4.3.1) og ved udlæsning af alle indgange (4.3.2) Konfigurér ma indgang For alle indgange som programmeres som ma indgange, er det vigtigt at opsætningen vælges korrekt. 2 karakterer er til rådighed for udlæsning af værdien, både i sekvensvisning (4.3.1) og ved udlæsning af alle indgange (4.3.2). Værdien 4, skal svare overens med minimumværdien for det ønskede område.(minimum -90) Værdien 20, skal svare overens med maksimumværdien for det ønskede område.(maksimum +990) Konfigurér alarmer Alle indgange hvor der ikke ønskes alarmer, skal programmeres som CANCELLED. Det er muligt for hver indgang at programmere maksimum værdi med tidsforsinkelse og minimumværdi med tidsforsinkelse. En maksimum alarmgrænse kan midlertidigt undertrykkes (f.eks. i forbindelse med afrimning), ved at tilknytte en indgang for forsinkelse 2. Den valgte digitale indgang aktiverer tidsforsinkelsen indstillet for DELAY 2 MAX. LEVEL. Tidsforsinkelser programmeres i minutter. Konfigurér loggerens adresse for kommunikation adresse 127 til kommunikation LOGGED PRINT GRAPHYC AR PROG. GENERALES ENTRADAS COMUNICACIÓN Indstil DATO OG KLOKKESLET DAG I MÅNEDEN = Vælg LOGNINGS INTERVAL 15 min. PERIODE 7 dage GENERAL MING INPUTS Vælg Type af indgang for INDGANG 2: FROSTRUM Konfigurér INDGANG (NO/NC) Digital type = NC (normally closed) for INDGANG 3:NUM Konfiguration af ma indgang Defineret som Værdi 20 = 100% for INDGANG 4: NUM Opsætning af alarmer Aktivér ALARMER for ønskede INDGANGE Aktivér YES alarmer for INDGANG 5: NUM.5 Dataloggerens funktioner når en programmeret værdi overskrides: - Alarmindgangen kan identificeres på displayet i alarmoversigten. (punkt 4.3.3) - Lysdiode 1 (maksimum) eller lysdiode 2 (minimum) aktiveres. - Udgangsrelæ for henholdvis maksimum eller minimum aktiveres. - Alarmen bliver registreret i alarmoversigten. (punkt 4.3.4) GENERAL MING INPUTS PROG. GENERALES IDIOMA FECHA Y HORA FRECUENCIA LECTURA GENERAL MING LANGUAGE DATE AND TIME LOGGING INTERVAL GENERAL MING LANGUAGE DATE AND TIME LOGGING INTERVAL INPUT INPUT 2: NUM. 2 INPUT INPUT 2: FROSTRUM INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT UNIT NUMBER IDIOMA ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH DATE AND TIME YEAR MONTH DAY OF THE MONTH DAY OF THE WEEK HOUR MINUTE LOGGING INTERVAL 15 MIN. PERIOD 7 D 2: NUM. 2 2: FROSTRUM Konfigurér ALARM for MAKSIMUM med TIDSFORSINKELSE for een alarm CONNECTED Alarm for maksimumgrænse 10 C relateret til den forrige indgang INDGANG 5: NUM.5 Konfigurér ALARM for MINIMUM med TIDSFORSINKELSE for een alarm CONNECTED Forsinkelse for minimumgrænse 15 min. relateret til den forrige indgang INDGANG 5: NUM.5 UNIT NUMBER 127 DAY OF THE MONTH 23 2: NUM 2 FROSTRUM 2: FROSTRUM CANCELLED CANCELLED NO CONTACT NC CONTACT CANCELLED UNITS VALUE 4 VALUE 20 UNITS % UNITS VALUE 4 VALUE 20 VALUE CONNECTED CONNECTED YES NO CONNECTED VALUE MAX LEVEL DELAY 1 MAX LEVEL INPUT FOR DELAY 2 DELAY 2 MAX LEVEL VALUE MAX LEVEL DELAY 1 MAX LEVEL INPUT FOR DELAY 2 DELAY 2 MAX LEVEL CONNECTED VALUE MIN LEVEL DELAY MIN LEVEL VALUE MIN LEVEL DELAY MIN LEVEL Kommunikation Når flere loggere er tilsluttet en PC, skal de identificeres ved tildeling af et nummer (adresse) til hver logger i relation til dens placering i forbindelsesdiagrammet. Antallet af mulige loggere i et netværk er 32. Det maksimale nummer for identifikation er Indstilling af dato og klokkeslet. Programmering af dag i ugen: mandag = 1 tirsdag = 2 onsdag = 3 torsdag = 4 fredag = 5 lørdag = 6 søndag = Valg af scannings- eller logningsfrekvens. Når logningsfrekvensen vælges, er perioden for kapaciteten forudbestemt. D.v.s. mængden af i de grafiske præsentationer og kapaciteten på loggerhukommelsen. Det er muligt at vælge een af de følgende værdier : Frekvens = 15 min. Dataperiode = 7 dage Hukommelse = 62 uger Frekvens = 5 min. Dataperiode = 24 r Hukommelse = 62 dage Frekvens = 1 min. Dataperiode = 12 r Hukommelse = 31 dage Frekvens = 30 sek. Dataperiode = 6 r Hukommelse = 15 dage Frekvens = 5 sek. Dataperiode = 60 min. Hukommelse = 62 r VALUE MAX LEVEL 10 DELAY 1 MAX LEVEL 0 VALUE MIN LEVEL -25 DELAY MIN LEVEL

4 4-DRIFT og BETJENING 4.1- Tasternes funktion - Gå trinvis ned gennem menuen - Reducere værdi - Gå trinvis op gennem menuen - Øge værdi Tast anvendes til: - Bekræfte værdier - Få adgang til display i tilfælde af strømsvigt - Adgang til indgange og alarmer fra normal display visning - I programmeringsfase, retur til forrige visning - Få adgang til programmering fra normal visning - For adgang til og skifte frem i grafisk visning (punkt 4.3.5) Tast (kun for AKO logger med printer): - Ved tryk på tasten fremføres papiret nogle få linier uden printfunktion 4.2- Lysdioder LED 1: - Konstant tændt: Maksimum alarm aktiveret. Alarmrelæ aktiveret - Blinker: Maksimum alarm aktiveret. Alarmrelæ inaktiv LED 2: - Konstant tændt: Minimum alarm aktiveret. Alarmrelæ aktiveret - Blinker: Minimum alarm aktiveret. Alarmrelæ inaktiv LED 3: - I kommunikation med PC: Datalogger modtager information LED 4: - I kommunikation med PC: Datalogger afsender information LED 5: - Strømforsyning 4.3- Information i display Sekvensvis visning af indgange Normal visning i display. Normal udlæsning i display efter strømtilslutning, og efter 30 sek. forløb hvis ændringer er foretaget. Indhold i display: - Numerisk identifikation af indgange - Beskrivelse Kan indkodes efter punkt Værdi eller status for en indgang Vises i stort format. (ved digitale indgange vises ON eller OFF afhængig af status på indgangen). Ikke tilsluttede eller indgange programmeret som CANCELLED, ( ) vises ikke i display sekvensen. - Enheder For indgange programmeret som NTC, ( ) er enhederne i C. For indgange programmeret som, vises enhederne som programmeret i Dato og klokkeslet Indstilles efter Visning af alle indgange samtidigt Vælges denne funktion vises alle indgange konstant i displayet, indtil der ønskes skiftet til en anden visning. Skift foretages med eller Displayets visning: - Numerisk identifikation af indgangen - Værdi eller status for en indgang For indgange programmeret som indgang, vises ON eller OFF afhængig af indgangens status. For indgange programmeret som CANCELLED ( ) vises "----". For indgange der ikke er tilsluttet eller uden for området, vises "Ex", ( x = nummeret på indgangen). - Enheder For indgange programmeret som NTC, ( ) er enhederne i C. For indgange programmeret som, vises enhederne som programmeret i Dato og klokkeslet Indstilles efter Alarm display Indhold i display: Informationen vises som den aktuelle status for indgange der tidligere er programmeret som: CONNECTED = YES ( ) - Numerisk identifikation af indgange - Betydningen af informationen for hver indgang Ingen information. Indgangens værdien overskrider ikke grænserne progarmmeret efter Den aktuelle værdi for indgangen er højere end programmeret under ( ) Den aktuelle værdi for indgangen er lavere end programmeret under ( ) T1 Værdien for maksimum eller minimum grænserne er overskredet, men tidsforsinkelsen 1 ikke udløbet. T2 Værdien for maksimum grænsen er overskredet, indgang for forsinkelse 2 er aktiveret, men forsinkelse 2 ikke udløbet. A Værdi for maksimum eller minimum grænse er overskredet og tidsforsinkelsen udløbet Visning af registrerede alarmer En alarmsituation betegnes fra punktet hvor programmerede grænseværdier og tidsforsinkelser er overskredet. Displayets visning: De sidste 6 alarmer kan vises fra loggerens hukommelse. - Numerisk identifikation af indgange - Dato og tidspunkt for aktivering af alarmen - Pil opad Alarm for maksimum grænse - Pil nedad Alarm for minium grænse Grafisk visning af i displayet For at kunne vise som grafisk kurve, skal følgende defineres: Begyndelsestidspunktet for perioden som ønskes vist. (Perioderne afhænger af scanningsfrekvensen programmeret under punkt ). Nummeret på den ønskede indgang Følgende information vises i displayet forud for præsentationen af i kurver - Numerisk identifikation af indgangen - Beskrivelse som programmeret under Dato og tidspunkt for starten på perioden - Periode og varighed på den grafiske visning - Logger frekvensen - Registrerede maksimum og minimum værdier - Værdien på programmeret maksimum alarmgrænse - Værdien på programmeret minimum alarmgrænse 6

5 DRIFT Og BETJENING Pilene som vises i højre side af displayet, indikerer hvilke taster som kan aktiveres i den aktuelle funktion Sekvensvis visning af hver indgang Visning af alle indgange Visning af alarmer Visning af registrerede alarmer Visning af grafik i displayet Udprintning af grafik ( kun AKO-15720) INPUT VALUES 1: E1 6: E 6 2: 7: E 7 3: OFF 8: E 8 4: E4 9: E 9 5: E5 10: E10 INPUT VALUES 1: E1 6: E 6 2: 7: E 7 3: OFF 8: E 8 4: E4 9: E 9 5: E5 10: E10 LOGGED LOGGED LOGGED 1: 6: 2: 7: 3: 8: 4: 9: 5: A 10: LOGGED 5: :00 1: : :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: Udprintning af grafik (kun AKO logger) Papiret i den indbyggede printer er af "Termopapir typen". Ønskes udprintningen opbevaret i lang tid, anbefales en fotokopiering. Længden af den udprintede grafik for en given indgang, er mindre end en DIN A4 side. For at kunne udprinte skal følgende defineres: - Begyndelsestidspunktet for perioden som ønskes udprintet. (Perioderne afhænger af scanningsfrekvensen programmeret under ) - Nummeret på den specifikke indgang der ønskes udprintet, eller ALL INPUTS hvis alle indgange ønskes udprintet. For hver indgang udprintes følgende informationer: - Den numeriske identifikation for den aktuelle indgang, Stemmer overens med nummereringen af indgange på tilslutningsskemaet - Beskrivelsen som programmeret i Startdato og klokkeslet for perioden - Perioden eller varigheden for den aktuelle udprintning - Scannings frekvensen - Registrerede maksimum og minimum værdier - Værdien på programmeret maksimum alarmgrænse - Værdien på programmeret minimum alarmgrænse Følgende gælder for grafiske præsentationer Indeholder loggeren ingen eller afventes registrering af de første værdier i en valgt periode, vises eller udprintes "WITHOUT DATA" ( ingen ). Grafikkens højde eller "y" akse, repræsenterer de registrerede værdier, og skalaen justeres automatisk efter disse. Højeste og laveste værdi indikeres. Længden eller "x" aksen er tidsforløbet. Vises grafikken i displayet kan tasten anvendes til fremføring af grafen langs aksen. Varigheden og hukommelsen for grafikken afhænger af scanningsfrekvensen programmeret i Med 15 minutters scanningsinterval eller frekvens, kan AKO holde for over 1 år. Det er derfor muligt at udprinte efter behov i overensstemmelse med EN Datalogger AKO (uden printer) har samme faciliteter, dog foregår udprintning via PC med hjælp af softwareprogrammet AKO Hvis scanning hyppigere end 15 min. ønskes, og registrering ønskes i henhold til EN12830, skal udprintninger udføres inden udløb af hukommelseskapaciteten, og udprintningerne opbevares over 1 år. Scanningsinterval = 15 min Scanningsinterval = 5 min Scanningsinterval = 1 min Scanningsinterval = 30 sek Scanningsinterval = 5 sek periodens længde = 7 dage periodens længde = 24 r periodens længde = 12 r periodens længde = 6 r periodens længde = 60 min INPUT 2: ICES 2-INPUT: ICES PERIOD 7 D FREQUENCY 15 MIN MAX 5,9 MIN -20, tidsenhed på aksen = dage tidsenhed på aksen = r tidsenhed på aksen = r tidsenhed på aksen = r tidsenhed på aksen = minutter :00:00 INPUT 2: ICES PRINTING Only in AKO Har alarmer været programmeret for indgangen i den aktuelle periode, og de ligger mellem højeste og laveste værdi i grafen, vil stiplede linier indikere alarmgrænserne. Registrerede værdier kan derfor let sammenholdes med alarmgrænserne. 7

6 4.4- Hukommelse og Batteri Back-up Kapaciteten på loggerens hukommelse afhænger af logningsfrekvensen og perioden som programmeret under I tilfælde af strømsvigt vil loggerens back-up batteri holde loggeren i funktion i mere end 36 r. Displayet vil slukkes, men loggeren vil fortsætte med logning og registrering af. Hvis tasten aktiveres under strømudfald vil displayet blive aktivt i ca. 2 minutter. Hvis loggeren er uden strøm i mere end 36 r, vil registrering af ophøre, og det vil ikke være muligt at aktivere displayet. Alle tidligere registrerede samt alle i programmeringen forbliver i hukommelsen. Når strømforsyningen genetableres, genoptages logning og registrering og displayet bliver aktivt Aktivering og bekræftelse af alarm Aktivering af første alarm Alarmrelæet som hører til henholdvis maksimum eller minimum alarmgrænse aktiveres. se 2.4 Den tilhørende lysdiode tændes konstant; LED 1 = maksimum; LED 2 = minimum Bekræftelse af alarm Tryk på tasten Relæet deaktiveres. Lysdioden begynder at blinke og blinker indtil alarmsituationen er ophørt eller alarmgrænsen ændres i konfigurationen Aktivering af efterfølgende alarmer Er en alarmsituation bekræftet og relæet deaktiveret (LED blinker), og en ny alarmsituation opstår, vil det tilhørende relæ atter blive aktiveret og lysdioden igen lyse konstant Stop udprintning For at stoppe en igangværende udprintning trykkes på tasten. 5-VEDLIGEHOLDELSE 5.1- Skift af papir (kun for AKO logger) Skift af papir kan foretages uden afbrydelse af strømmen eller åbning af loggeren. Papirskift kan foregå ved blot at åbne det transparente låg. Hvis nødvendigt kan fremføring af resten af den opbrugte papirrulle ske ved tryk på tasten. Når en ny papirrulle isættes må det erindres at papirtypen er termopapir, hvorpå der kun kan printes på den ene side. Det er derfor nødvendigt at respektere korrekt isætning som vist på tegningen. Når den nye rulle er placeret i korrekt position, indsættes papirenden i printeren og tasten holdes indtrykket indtil printeren selv griber papiret. Hvis papirfremføringen stopper og papiret endnu ikke er synligt på fronten af printeren, gentages tryk på tasten indtil papiret kommer tilsyne i toppen af printeren Batterier Dataloggeren er forsynet med Ni-Cd batterier. Hvis back-up perioden ikke overholdes kan batterierne udskiftes med nye af typen Strømforsyningen skal afbrydes ved skift af batterier Sikringer For beskyttelse er loggeren forsynet med sikringer. Afbryd strømmen før evt. udskiftning Rengøring Rengøring af de udvendige overflader kan foretages med en opvredet blød klud. Slibemidler, petroleum, alkohol og opløsningsmidler må ikke anvendes Periodisk kontrol Anvendes loggeren i fødevaresektoren, og EN12830 standarden ønskes opfyldt, skal vedligeholdelse af loggeren omfatte en periodisk kontrol i henhold til pren RESERVEDELE OG TILBEHØR AKO Rulle med termisk printerpapir AKO NTC temperaturføler med 1,5 m kabel AKO Program for PC AKO Forlængerkabel til temp. føler (100m rulle) AKO RS-232/RS-485 adaptor (se instruktion 1572H151) AKO Pt 100 til ma, adaptor (se instruktion 1572H151) AKO Fugtføler med ma, adapter, rørtype (se instruktion 1572H151) AKO Fugtføler med ma, adapter, for vægmontering (se instruktion 1572H151) AKO Strømforsyning for fugtføler, kan forsyne 5 følere (see publication 1572H151) Advarsel: Sikkerhedsforskrifterne skal følges. Ved installation og brug af loggeren skal producentens instruktion følges. Teknisk service: Kontakt den autoriserede installatør REV D.L.: B Informationen i denne instruktion er ikke bindende, og kan blive ændret af producenten uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. 8

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in 28.08.01 1 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere