Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt"

Transkript

1 Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

2 Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten skal udover den visuelle overvågning også kunne lagre de registrerede data til brug som dokumentation for mælkens kvalitet, samt sikre, at Arlas krav til mælkens opbevaring overholdes. Begrundelsen for denne dokumentation er at kunne eftervise, at mælken er nedkølet og opbevaret korrekt. Kravene til tankvagten skal ligeledes sikre, at de typer, der udbydes, er sammenlignelige og opfylder et minimum af faciliteter. Definition En tankvagt er en computerenhed monteret på mælkekøletanken, der registrerer følgende data: Køleprocessen Tydelig indikation af tankens funktion i forhold til de ønskede parametre Hjælpe brugeren med at sikre, at mælkens opbevaring er korrekt og foregår optimalt Hjælpe landmanden med at minimere eventuelle omkostninger forbundet med fejl på anlægget Tankvagten skal være et fuldautomatisk system, der ved normal drift ikke skal betjenes. Tankvagten kan være en integreret del af mælkekøletankens eget styresystem eller en stand alone enhed. Brugere Følgende personer kan i forskellige sammenhæng være brugere af tankvagten: Mælkeproducenten Ansætte på bedriften, der har ansvaret for mælkens køling og opbevaring For mælkeproducenten vil tankvagten være det daglige hjælpemiddel til overvågning af mælkekøletankens funktion og dermed kvaliteten af den mælk, der skal leveres til mejeriet. Tankvognschaufføren Chaufføren vil via tankvagten kontrollere mælkens køling mv. inden indvejning i tankvognen Chaufføren skal følge de instruktioner, der er angivet i forbindelse med eventulle alarmer på tankvagten Arla Foods bestemmelser og krav til den leverede mælk Kravene til den leverede mælk findes i den til enhver tid gældende version af Arlagården. Ordliste Omrøre Vaskeautomat/CIP anlæg Temperaturføler Konduktivitet sensor Typisk en eller flere roterende aksler monteret med 2 eller flere rørblade, drevet af en gearmotor. Omrøringen skal sikre en tilstrækkelig opblanding af mælken i forbindelse med nedkøling, opbevaring og afhentning System til automatisk rengøring af mælkekøletanken Termometer til registrering af mælkens temperatur i tanken. Sensor til detektering af rengøringsvæskens ledningsevne (ms/cm). Konduktivitetsmålingen angiver, om rengøringsvæsken indeholder den korrekte dosering af rengøringsmidler Specifikationer Alle tankvagter, der bliver godkendt og optages på Arlas grønne liste over godkendte tankvagter, skal som minimum opfylde specifikationerne i dette dokument.

3 Konstruktion Generelle krav: En tankvagt skal, som udgangspunkt være konstrueret og med et materialevalg (f.eks. plast og rustfri stål), der gør den egnet til at blive installeret og fungere i et forholdsvis hårdt miljø, som findes i et mælkerum. Det gælder både i forhold til den daglige brug, rengøring og vedligeholdelse af tankvagten. Det er producentens ansvar, at anlægget installeres i henhold til gældende regler og normer gældende i de enkelte lande, hvor tankvagten monteres (f.eks. Stærkstrømsreglementet i DK). Alt udstyr og komponenter skal være CE mærket. Display Tankvagten skal være forsynet med et læsbart display. Displayet skal være læsbart både i solskin og i mørke. Let forståelige alarmer På tankvagten skal det enkelt og logisk kunne aflæses om, der er alarm på anlægget, eller der er tale om normal drift. Dette skal fremgå af displayet og i form af et visuelt signal f.eks. en grøn og en rød lampe. Oplysningerne om mælkekøletankens drift skal kunne aflæses uden at skulle betjene anlægget. Tankvagten kan være en integreret del af mælkekøletankens eget styresystem, der styrer kølingen, omrøring og rengøring af tanken. Dog skal alle registreringer og opsamling af data ske via tankvagten, som om den er en separat enhed. Der er ikke krav om særskilte sensorer og følere til tankvagten. Tankvagten kan også installeres på tanken som en stand alone enhed. Grænseflader Tankvagten skal kunne overføre målinger og data til en ekstern enhed f.eks. gårdens stald PC, USB stik eller andet elektronisk udstyr. Tankvagten skal være tilsluttet følgende sensorer/følere og kunne udføre følgende funktioner: Temperaturføler placeret i tanken Sensor til registrering af tankens omrøring Kontakt til vaskautomat/cip enhed Detektering af dosering af rengøringsmidler i forbindelse med vask af tanken Kommunikationsenhed til stald PC, smart phone eller lignende Indikation af indpumpning af mælk i tanken efter afhentning af mælk og rengøring af tanken Overførsel af registrerede data i CSV format

4 Tankvagten skal kunne foretage følgende målinger og registreringer inden for følgende intervaller mv.: Registrering Specifikationer/krav Temperatur sensor Måleinterval (min. krav) -10 o til +80 o C. Skala min. 0.1 o C. Nøjagtighed +/- 0,2 o C. Omrører Signal der angiver, at akslen rotorer eller står stille Strømforsyning til mælkekøletanken og køleanlægget Signal der angiver, at anlægget er stoppet pga. strømafbrud Vaskeautomat/CIP anlæg Signal der angiver, om rengøringen er i gang eller afsluttet Lagring af data Data skal lagres i op til 60 dage og udlæses som CSV filer Registrering af første mælk i tanken efter afhentning og rengøring Valgfri metode til detektering af indpumpning af mælk i tanken Sker indirekte ved, at kølemaskinen starter Registrering af hændelser: Hændelser er funktioner, der ikke kontrolleres af tankvagten, men som tankvagten skal kunne registrere. Tankvagten skal kunne registrere følgende hændelser: Hændelse Første mælk i tanken Registrering af indpumpning af den første mælk efter tanken er tømt og rengjort Omrøring påbegyndt Omrøre startet Omrøring ophørt Omrøre stoppet eller nedbrud på anlægget Rengøring påbegyndt Vaskeautomat/CIP anlæg startet Rengøring ophørt Vaskeautomat/CIP anlæg stoppet eller fejl på anlægget Strømforsyningen tilsluttet Tankvagten tilsluttes Strømforsyningen afbrudt Tankvagten afbrydes eller nedbrud på strømforsyningen Alarmer Alle alarmer skal vises i tankvagtens display, enten i form af en tekst eller i koder. Det er et krav, at teksten til hver alarmkode forefindes i et skema eller tabel opklæbet umiddelbart vedsiden af tankvagten. Tankvagten skal kunne afgive følgende kritiske alarmer: Alarm nr. Kritiske alarmer 1 Nedkøling Mælketemperaturen over x o C. i y minutter 2 Omrøring Ingen omrøring i x minutter 3 Strømafbrydelse Strømafbrud i x minutter eller fejl på tankvagten Instruktive alarmer 1 Rengøring Vasketemperatur på x o C. ikke opnået 2 Rengøring Vasketemperatur på x o C. ikke opnået i y minutter 3 Dosering af rengøringsmidler F.eks. ledningsevne på ns/cm ikke opnået eller anden detektering

5 Tankvagten skal kunne indstilles til følgende sprog: Dansk Svensk Engelsk Tysk Fransk Hollandsk Alarmer karakteriseres som kritiske eller instruktive alarmer. Der skal altid tages aktion på en kritisk alarm, og der skal forefindes en tydelig instruktion opklæbet ved siden af tankvagten. Der skal på tankvagten være en status, der angiver, om der er handlet på en kritisk alarm eller ej. Det kan enten være på displayet eller i form af et visuelt signal. Samtidig skal det tydelig angives, om årsgane til alarmen er fundet og løst. Det kan f.eks. være i form af et ja eller nej på displayet eller en tændt eller slukket lampe. En alarm anses for afsluttet, hvis følgende handling er foretaget: Type af alarm Handling Kritisk alarm Alarm accepteret, kan først ske efter næste vask Instruktiv alarm Alarm accepteret Rød og grøn lampe Fase Alarm type Accepteret Grøn lampe Rød lampe Ingen alarm Konstant lys Slukket Kritisk Nej Slukket Blinker Kritisk Ja Slukket Konstant lys Instruktiv Blinker Slukket Kritisk og instruktiv Nej Blinker Blinker Kritisk og instruktiv Ja Blinker Konstant lys Brugergrænseflader Her følger kravene til tankvagtens brugergrænseflader. Hoved menu: Tankvagten skal have en såkaldt hovedmenu, der kan vises i displayet. Supplerende informationer så som Lokal dato og klokkeslæt Mælkekøletankens faser (drift, vask, pause) Mælkens aktuelle temperatur Alarmer skal vises i displayet i form af tekst eller koder. Vises alarmer som koder, skal der være en tydelig forklarende tekst opklæbet umiddelbart ved siden af tankvagtens display. Desuden skal der i menuen være en liste over alarmer, der endnu ikke er taget aktion på. Denne liste skal være tilgængelig i displayet med en enkelt tast på tankvagten. For hver uafsluttet alarm skal der være tilgængelige informationer om tidspunkt for alarmen. Dette skal ligeledes kunne findes med en enkelt tast.

6 Konfiguration: Følgende punkter skal fremgå af displayet: Lande kode Bedriftens CHR nr. Tank nummer Hvis flere tanke på gården Tankvagtens serie nr. Producentens ID Kommunikation til stald pc eller andet elektronisk udstyr: Det skal være muligt at udlæse de data, der opsamles i tankvagten til andet elektronisk udstyr som f.eks. gårdens stald pc, tankleverandørens computer, USB stik o.lign. Alle data, der opsamles, skal gemmes i 60 dage som udlæselige CSV filer. Generelle krav til data overførsel Tankvagten skal være sat op med et gængs styresystem, så data kan overføres til en standard pc med en opdateret Windows version. Der skal være tilgængelige CSV filer på følgende: Alarmer og hændelser Accept af alarmer Analoge værdier i forbindelse med tankvask Tankvagtens øvrige set up Alle data skal være forsynet med dato og klokkeslæt. Når data er registreret, må de ikke kunne ændres manuelt. Tankvagten skal gemme alle data i 60 dage, og den skal være forsynet med et backupsystem, der sikrer, at data ikke går tabt som følge af nedbrud eller strømsvigt. Data skal ligeledes kunne udlæses fra tankvagten på stedet og overføres til f.eks. pc via kabel i forbindelse med service på anlægget mv. Kabel og den nødvendige software skal følge med udstyret. Kravspecifikationer: Filerne skal kunne udlæses som CSV filer: Drift: Mælkens temperatur måles i 0,1 o C. Vask: Dato og klokkeslæt Aktuel medgået tid Tid for start af vask Temperaturforløb gennem hele vasken Tidspunkt for afslutning af vask Maksimum temperatur under vask (angives i 0,1 o C.) Vasketid i minutter Vask hvor temperaturen ikke har været over den definerede starttemperatur Ved hver enkelt alarm eller hændelse skal der ske en registrering og logning med dato og klokkeslæt.

7 Bruger manual: Med enhver tangvagt skal der følge en brugermanual på det aktuelle sprog. Manualen skal indeholde følgende instruktioner: Hvordan man finder listen over kritiske alarmer Instruktion i tolkning af kritiske alarmer Forslag til problemløsning fejlfindingsliste Tekniske specifikationer og software guide Sammen med brugermanualen skal der være en enkelt side med en entydig instruktion til ophængning ved siden af tankvagten til brug for mejeriets chauffører. På instruktionen til chaufførerne skal det fremgå, hvordan man finder: Listen over kritiske alarmer på tankvagtens display Betydningen af den enkelte alarm (Må mælken indvejes eller ej)

8 Eksempler på brug af tankvagt: Afhentning af mælk fra tank i normal drift Mælken afhentes af mejeriets tankvogne hver dag eller hver anden dag Chaufføren ankommer til mælkerummet og tjekker tankvagten => den grønne lampe lyser eller blinker Chaufføren indvejer mælken og starter tankvasken => tankvagten nulstiller automatisk alle instruktive alarmer Afhentning af mælk fra tank med kritisk alarm Mælken afhentes af mejeriets tankvogne hver dag eller hver anden dag Chaufføren ankommer til mælkerummet og tjekker tankvagten => den røde lampe lyser eller blinker Chaufføren kontrollerer typen af den kritiske alarm => listen over kritiske alarmer trykkes frem på tankvagtens display og teksten til den pågældende alarm læses Chaufføren kontrollerer sin procedure for den pågældende alarm => mælken indvejes eller chaufføren tager kontakt til ejeren og meddeler, at mælken ikke kan indvejes Tanken tømmes og vask af tanken startes => tankvagten nulstiller automatisk alle alarmer Kontrol af instruktiv alarm Mælken afhentes af mejeriets tankvogne hver dag eller hver anden dag Landmanden går ind i mælkerummet og tjekker tankvagten => den grønne lampe blinker og en alarm fremgår af displayet (enten som tekst eller kode) Landmanden beslutter, om der skal tages aktion på alarmer eller ej => landmaden trykker på knappen afslut alarm, og den grønne lampe stopper med at blinke og lyser konstant Kontrol og afhentning af mælk med kritisk alarm Mælken afhentes af mejeriets tankvogne hver dag eller hver anden dag Landmanden går ind i mælkerummet og tjekker tankvagten => den røde lampe blinker og en alarm fremgår af displayet (enten som tekst eller kode) Landmanden kontrollerer sin procedure for den pågældende alarm => Landmanden trykker på knappen Accepter kritisk alarm, og den røde lampe stopper med at blinke og lyser konstant. På den måde kvitteres læsning af alarmen Chaufføren ankommer til mælkerummet og tjekker tankvagten => den røde lampe lyser konstant Chaufføren kontrollerer typen af den kritiske alarm => listen over kritiske alarmer trykkes frem på tankvagtens display og teksten til den pågældende alarm læses Chaufføren kontrollerer sin procedure for den pågældende alarm => mælken indvejes eller chaufføren tager kontakt til ejeren og meddeler, at mælken ikke kan indvejes Tanken tømmes og vask af tanken startes => tankvagten nulstiller automatisk alle alarmer

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere