Referat af borgermøde om Vesterport banegrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af borgermøde om Vesterport banegrav"

Transkript

1 Referat af borgermøde om Vesterport banegrav Tirsdag den 14. marts kl i Palads Teatret. Velkomst v. Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann bød velkommen og fortalte indledningsvist om formålet med mødet. Lokaludvalget ser mødet som en god anledning til at blive klogere på både planer og processer for projektet. Det er blandt andet spørgsmål vedrørende trafik, udvikling af flere centrale bydele, parkeringspladser og om der er tænkt i alternative løsninger, så Palads måske kan blive bevaret. Bent Lohmann præsenterede ligeledes aftenens program og oplægsholdere. Oplæg v. Diddi Maja Thiemann fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Mads Laursen fra Økonomiforvaltningen Diddi Thiemann præsenterede indledningsvist de forudsætninger, der ligger til grund for det videre arbejde med udviklingen af Vesterport banegrav. Forudsætningerne indeholder blandt andet, hvilke trafikale konsekvenser projektet medfører, forslag om reducering til en karré, at projektet bør forholde sig til byens historie og forsøge at bevare Palads Teatret. Diddi Thiemann fremlagde videre beslutningen, som den blev truffet af Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget har blandt andet et ønske om flere bolig-m2, en samlet trafikplan for området, offentlig adgang, gode byrum, en arkitektonisk bearbejdning af bygningerne samt øget begrønning. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i deres videre arbejde fokusere på støj fra veje, støj og vibrationer fra banen, luftforurening fra dieseltoge, sol, skygge- og vindforhold, placering af friarealer byrummenes indretning og funktion, parkering og præcis placering af byggefelter. 1

2 Oplæg v. Henrik Thomas Fauerskov fra WERK-arkitekter Henrik Thomas Fauerskov fremviste indledningsvist en graf, der viser de seneste tyve års befolkningsudvikling i København. Det er anslået, at København vil stige med cirka 1000 nye indbyggere hver måned over de kommende 10 år. Det betyder samtidig, at der skal tænkes i nye byrum, boliger, flere arbejdspladser og flere rekreative områder. Området omkring banegravene er i dag karakteriseret ved transittrafik og indbyder ikke til ophold. Formålet med projektet er at omdanne området til en rekreativ bydel, der skal forbinde Østre Anlæg og Tivoli i et grønt stræde. Byggeplanerne skal tage udgangspunkt i den velkendte københavner karréstruktur, hvor der skal implementeres forskellige bygningsudtryk og funktioner. Tårnene, som er en del af projektet, skal følge det københavnske princip, som er tårne, der er placeret på en base. Derudover er der fokus på, at de vigtige kig igennem byen bliver bevaret, og at voldanlæggets grønne karakter bliver genindført. Området skal være mangfoldigt; det skal være et område, hvor kultur, grønne områder, byliv, events og cyklister mødes og danner en synergi, så det fungerer som et nyt mødested i bydelen. Oplæg v. Arne Høi, Kunstakademiet Arne Høi fra Kunstakademiet lagde ud med at forklare, at den betydning, som vi hver især tillægger Palads Teatret, hviler på egne erfaringer og følelser eksempelvis har man måske fået sit første kys oppe på bagerste række. Og det er netop de erfaringer og følelser, der er med til at give bygningen betydning. Men en mars-boer ville tillægge Palads Teatret samme betydning, som alle andre bygninger, han så for første gang. I Danmark har vi cirka bygninger, der er fredede, hvoraf de cirka er i København. Derudover er der cirka bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ifølge Arne Høi er det vigtigt, at byen ikke står stille, og det er vigtigt, at man udvikler byen, men med respekt for det eksisterende. Oplæg v. Jakob Lange, Foreningen Hovedstadens Forskønnelse Ifølge Jakob Lange bør vi orientere os mod Frederiksstaden, som er æstetisk flot, inden, vi begynder at projektere og bygge nyt. Det flotte udtryk, der i dag er i Frederiksstaden, skyldes at kongen den gang forærede grundene væk men i samme ombæring stillede krav til byggerierne. Vi skylder derfor os selv at stille højere krav til nye projekter og bygninger. Vi er kommet ind i en ond spiral, hvor der bliver bygget massivt, idet grundpriserne er høje. Københavnerne bliver taberne, når sælger og køber danner front. Derudover undrer det Jakob Lange, at ankerkendte arkitekter ønsker, at lægge navn til nogle af de bygninger, der skyder op i byen. Det må være kravet, at den kommende arkitektur er enestående, publikumsorienteret, og at det samtidig respekterer Middelalderbyen, Voldområdet fra Kastellet til Tivoli. 2

3 Ifølge Jakob Lange er der flere skrækeksempler på dårlig arkitektur, der inden for de seneste år er skudt op såsom Østerport station, Postgrunden, IKEA, området omkring Tivoli og Carlsberg Tårnet. Jakob Lange mener afsluttende, at politikerne på Rådhuset skal tænke sig grundigt om, inden der bliver sagt ja til nye byggeprojekter. Kommentarer og spørgsmål Spørgsmål: Har man overvejet at bygge ud mod H.C. Andersens Boulevard og Jarmers Plads og sprede tårnene ud? Svar: I processen har vi været vidt omkring om det skulle vende den ene eller anden vej. I sidste ende er vi ude i nogle tekniske ting og noget omkring fortidsmindebeskyttelse. Det er årsagen til, at vi ikke kan bygge i netop det område. Spørgsmål: Hvorfor er politikerne ikke blevet informeret om de høje bebyggelsesprocenter i projektet? Svar: Politikerne er blevet informeret om bebyggelsesprocenterne. Bebyggelsesprocenten beskriver det areal, der er bygget på og det areal, der ikke er bygget på. Vi skal ikke have fokus på tallet, men kvaliteten af volumenerne, og om man får det lys og luft, der skal være. I Københavns Kommune kigger vi først på livet mellem husene, så kigger vi på byrummene, som skal rumme mangfoldighed og være funktionelle og så kigger vi til sidst på bygningerne. Spørgsmål: Hvorfor vil DSB gå ind i dette projekt skal projektet finansiere den fejlslagne investering i DC4- togene? Svar: DSB Ejendomme er sat i verden for at udvikle og sælge ejendomme. Det provenu, som DSB Ejendomme generer, går ind i moderselskabet DSB. Spørgsmål: Vi skal byde ideer og fornyelse velkommen i byen. Det er vigtigt, vi beholder miljø, charme og attraktionsværdi. Vi skal bevare det, der er værd at bevare og ikke partout være imod projektet bare for at være imod. I Palads har vi noget, der er unikt. Kan hovedmuren ud mod Axeltorv ikke blive bevaret, så man bygger bagud? Som borgere har vi ret til udsyn og luft. Kommentar: Turisterne kommer for at opleve den smukke Middelalderby vi skal bevare facaderne. Turisterne kommer ikke for at se højhuse. Spørgsmål: Kan man udarbejde en samlet tegning over Københavns skyline med nuværende og kommende tårne? 3

4 Svar: Det kan man sagtens lave. Man kan blandt andet se tegninger på Københavnerkort, hvor det er illustreret. Spørgsmål: Det grønne strøg er dejligt initiativet er rigtig godt. Ideen med at lave slanke tårne holder ikke helt, da de ser tykke og massive ud kunne man sætte reelle spir på de kommende tårne i projektet? Og hvorfor to hoteller? Ét ville give mere plads til grønne områder Svar: Spirene kunne være interessante. Vi vil gerne styrke den københavnske egenart. Det grønne strøg det er måske ikke illustreret grønt nok. Men det er et grønt område med træer, græsarealer og måske endda grønne siv. Det grønne element er vigtigt for byen. I for hold til hotellerne er intet fastlagt, men vi er stadig i visionsfasen. Spørgsmål: Man bør overdække hele banegraven og bygge en busterminal. Jeg undrer mig over den politiske proces af indstillingen fremgår det tydeligt, at det er et klart nej fra forvaltningens side. Det er valg-år. Det er nu man skal tage politikkerne i ed man skal lytte til forvaltningen. Svar: Hvis hele banegraven bliver overdækket, så kommer man ind i jernbaneregulativet vedrørende tunneller, og det stiller store krav til brand og udluftning. Derfor er det ikke en fuld overdækning, der er planen. Det kan bedst forklares på den måde at de nuværende broer bliver udvidet. Spørgsmål: I Tivolis Venner er vi imod højhuse i Indre By. Det undrer mig, at man ikke skeler til Rambølls undersøgelse fra 2006, der fastslår 86 % af borgerne er i mod højhusbyggerier og 75 % er imod byggerier over fem etager. Hvorfor har vælgerne ikke en større gennemslagskraft? Kommentar: Mere grønt eksempelvis grønne bakker i Vester Farimagsgade, så man kan kigge ned på togene. Man bør lave Palads om til et kulturhus gerne med et par biografsale. Spørgsmål: Det ville være en ide, at lave en idekonkurrence om det gode liv på banegraven? Spørgsmål: Ifølge Nordisk Film egner Palads sig ikke som biograf. Hvad mener man med det? Jeg kan ikke finde grunden? Svar: Vi er glade for at drive biograf i bygningen. Vi kan også se muligheder i projektet. Vi kan godt fortsætte med at drive biograf her, men vi oplever at vores gæster efterspørger en række krav, der er svære at imødekomme. Det er blandt andet krav til størrelsen på lærred, stole, teknik og lyd og så hele den udvendige vedligeholdelse af en over 100 år gammel bygning. Spørgsmål: Det er den første bygning, der er bygget til biograf. Den er værd at bevare. Den omkringliggende flotte arkitektur forsvinder ved dette projekt. Der kommer glasfacader over det hele, og det ødelægger den københavnske charme. 4

5 Kommentar: Projektets høje tårne matcher ikke den nuværende skyline i København. Vi skal værne om vores unikke skyline og ikke bygge højt. Eksempelvis kunne kultiverede byer, som Rom og Venedig ikke finde på at bygge høje bygninger i deres gamle flotte byer. Vi skal huske, vi ikke får mere af det gamle derfor er det gamle værd at bevare. 5

Referat af borgermøde om Postgrunden

Referat af borgermøde om Postgrunden Referat af borgermøde om Postgrunden Onsdag d. 3. februar kl. 19 21 i Postgården Indre By Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg var vært for borgermødet, som blev afholdt i forbindelse med den forudgående

Læs mere

Referat af informationsaften om Holmens Kanal

Referat af informationsaften om Holmens Kanal Referat af informationsaften om Holmens Kanal Tirsdag den 19. september kl. 18.45-21.00 i Kuppelsalen, Danske Bank Program for aftenen: Velkomst ved Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg og Kristian

Læs mere

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé - 16. januar 2017 07-03-2017 Sagsnr. 2017-0116928 Dokumentnr.

Læs mere

Referat af borgermøde den 7. juni Sagsnr

Referat af borgermøde den 7. juni Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 4 Referat af borgermøde den 7. juni 2017 Borgermøde den 7. juni 2017 i Centralpostbygningen på Posthusgrunden, Tietgensgade 37 Til

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016, Startredegørelse for Postgrunden Teknik- og Miljøudvalget behandlede startredegørelse for Postgrunden.

Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016, Startredegørelse for Postgrunden Teknik- og Miljøudvalget behandlede startredegørelse for Postgrunden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 17. september 2018 Bilag 1 - Oversigt over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2018-0247832 Dokumentnr.

Læs mere

15. Opfølgning på startredegørelse af den 2. maj 2016 til forslag til lokalplan "Postgrunden", Vesterbro ( )

15. Opfølgning på startredegørelse af den 2. maj 2016 til forslag til lokalplan Postgrunden, Vesterbro ( ) Bilag 6 15. Opfølgning på startredegørelse af den 2. maj 2016 til forslag til lokalplan "Postgrunden", Vesterbro (2016-0250847) Bilag Bilag 1 Videreudvikling af projektet efter TMU-mødet den 2. maj 2016

Læs mere

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By Borgerpanelundersøgelse Forholdene i Indre By Gennemført 24-27. februar 2017 Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By Sammenfatning: Indre By som helhed Prioriteringer med hensyn

Læs mere

INDRE BY BYDELSPLAN 2017

INDRE BY BYDELSPLAN 2017 INDRE BY BYDELSPLAN 2017 Bilag 7 Referater af borgermøde med relation til bydelsplanen Indholdsfortegnelse Side 2: Borgermøde om fremtidens busser Side 2 6: Borgermøde med relation til bydelsplanen Side

Læs mere

Lokaludvalget havde den 21. januar et borgermøde om sagen. Ca. 60 borgere deltog. En opsummering af synspunkterne:

Lokaludvalget havde den 21. januar et borgermøde om sagen. Ca. 60 borgere deltog. En opsummering af synspunkterne: Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Lokaludvalget er blevet bedt om et høringssvar vedrørende

Læs mere

UDDRAG AF KOMMUNEPLAN Bilag 2

UDDRAG AF KOMMUNEPLAN Bilag 2 Bilag 2 1 2 3 4 5 6 UDDRAG AF ARKITEKTURBY KØBENHAVN 18 01 EGENART / FOKUSOMRÅDER Byens kulturarv København bærer som hovedstad et nationalt ansvar for at bevare sin kulturarv. En stor del af Danmarks

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentarer Københavns blå og grønne områder må ikke betragtes som potentielle byggegrunde.

Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentarer Københavns blå og grønne områder må ikke betragtes som potentielle byggegrunde. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt lokalplanforslaget

Læs mere

Bliv en del af Københavns nye centrum

Bliv en del af Københavns nye centrum Bliv en del af Københavns nye centrum Butik og restaurant i Axel Towers Se mere på axeltowers.dk eller kontakt RED Property Advisers på 33 13 13 99 eller retail@red.dk Byens bedste beliggenhed Nu har du

Læs mere

Der redegøres nærmere for baggrunden for forslaget i det følgende.

Der redegøres nærmere for baggrunden for forslaget i det følgende. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen Som drøftet med teknik- og miljøborgmesteren i vores møde den 8. august 2018, idet vi er opmærksomme på

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Haveforeningen Birkevang - et helt særligt område med 140 helårsboliger i udkanten af København

Haveforeningen Birkevang - et helt særligt område med 140 helårsboliger i udkanten af København Haveforeningen Birkevang - et helt særligt område med 140 helårsboliger i udkanten af København Husum, 2700 Brønshøj bestyrelsen@birkevang.dk www.birkevang.dk 16/05-2019 Kære Københavns Kommune, Vi sender

Læs mere

Den 4. januar 2017 udsatte forvaltningen lokaludvalgets svarfrist til efter lokaludvalgets møde de 12. januar Det takker vi for!!.

Den 4. januar 2017 udsatte forvaltningen lokaludvalgets svarfrist til efter lokaludvalgets møde de 12. januar Det takker vi for!!. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har den 20. december

Læs mere

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning HERNING + 78 meter 55 meter FORELØBIG ILLUSTRATION HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning 16. maj 2019

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Bilag 6 Referat af borgermøde om LP Borgmestervangen

Sagsnr Dokumentnr Bilag 6 Referat af borgermøde om LP Borgmestervangen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 06-08-2015 Sagsnr. 2015-0183480 Bilag 6 Referat af borgermøde om LP Borgmestervangen Københavns Kommune afholdt borgermøde mandag

Læs mere

Borgermøde d. 25/ i Hovedkassen på Københavns Rådhus.

Borgermøde d. 25/ i Hovedkassen på Københavns Rådhus. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26-04-2017 Referat af borgermøde d. 25-4-17 Borgermøde d. 25/4 2017 i Hovedkassen på Københavns Rådhus. Tilstede var 24 personer:

Læs mere

Referat af åbent dialogmøde om Distortion

Referat af åbent dialogmøde om Distortion Referat af åbent dialogmøde om Distortion Onsdag den 26. april kl. 17.00 18.30 i Bethesda Velkomst v. Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann bød velkommen og fortalte om lokaludvalgets

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Bilag 7 - Referat af borgermøde vedr. lokalplan Bomhusvej maj 2018

Bilag 7 - Referat af borgermøde vedr. lokalplan Bomhusvej maj 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling REFERAT Bilag 7 - Referat af borgermøde vedr. lokalplan Bomhusvej 18 4. maj 2018 Dato: 20. marts 2018 Tid: 17.00-19.00 Sted: Ungdomsboligerne,

Læs mere

Forslag til Højhusstrategi for København

Forslag til Højhusstrategi for København Bilag 4 Forslag til Højhusstrategi for København Forord København er en attraktiv europæisk storby, der indtager en central rolle i udviklingen af en stærk Øresundsregion. Mange ønsker at arbejde og bo

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

3. Arkitektens fremlæggelse af projektet v. Kim Utzon

3. Arkitektens fremlæggelse af projektet v. Kim Utzon KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 6 Referat af borgermøde den 17. maj 2017 Borgermøde den 17. maj 2017 på Wake Up Hotel i Borgergade Til stede var 25 personer:

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Ny Østergade. Standardrapport

Ny Østergade. Standardrapport Ny Østergade Standardrapport 1. Angiv dit postnummer Svar 1070 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1104 1110 1110 1110 1110 1111 1111 1123 1265 1358 2000 2100 2100 Procent Antal Under 20 år 0% 0 20-29 år

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

HENVENDELSER MODTAGET I HØRINGSPERIODEN

HENVENDELSER MODTAGET I HØRINGSPERIODEN HENVENDELSER MODTAGET I HØRINGSPERIODEN Til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 555 Postgrunden Offentlig høringsperiode fra den 10. september 2018 til den 1. oktober 2018 Bilag 3 Høringssvar Besvarelser

Læs mere

caroline hus i carlsberg byen

caroline hus i carlsberg byen caroline hus i carlsberg byen Caroline Hus ligger centralt i Carlsberg Byen, med Bryggernes Plads på den østlige side og Ottilia Plads på den nordvestlige side. Placeringen sikrer et frit udsyn mod den

Læs mere

Indre By Lokaludvalg er blevet bedt om et høringssvar vedrørende forslag til kommuneplanstrategi 2014 med svarfrist den 15. maj 2014.

Indre By Lokaludvalg er blevet bedt om et høringssvar vedrørende forslag til kommuneplanstrategi 2014 med svarfrist den 15. maj 2014. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Økonomiforvaltningen Indre By Lokaludvalg er blevet bedt om et høringssvar vedrørende

Læs mere

Sagsnr Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen. Dokumentnr

Sagsnr Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 23-07-2015 Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen Sagsnr. 2015-0145742 Dokumentnr. 2015-0145742-4 Svar til Lokaludvalget vedr.

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Referat af borgermøde om lokalplanforslag Laksegade Øst med kommuneplantillæg, afholdt d. 15. maj 2019

Referat af borgermøde om lokalplanforslag Laksegade Øst med kommuneplantillæg, afholdt d. 15. maj 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling REFERAT Bilag 7 Referat af borgermøde 3. juni 2019 Referat af borgermøde om lokalplanforslag Laksegade Øst med kommuneplantillæg, afholdt

Læs mere

Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus

Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus Notat 3. januar 2018 Sagsbeh.:AT J.nr.: 01.00.05-P00-21-17 By Byggeri og Ejendomme Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus Input 1 Michael Kahr Jørgensen MJ har læst om projekt

Læs mere

Velkomst ved ordstyrer Lise Pedersen, enhedschef for Byplan Nord, Københavns Kommune

Velkomst ved ordstyrer Lise Pedersen, enhedschef for Byplan Nord, Københavns Kommune Bilag 9 Referat af borgermøde Referat af borgermøde den 8. oktober 2018 Kvarteret ved Bella Center II kl. 19-21 Mødedeltagere: Der var fremmødt 17 borgere. Derudover deltog bygherre og rådgivere, en repræsentant

Læs mere

Projektet kaldes et visuelt pejlemærke og gennemgås. Foto af området vises.

Projektet kaldes et visuelt pejlemærke og gennemgås. Foto af området vises. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 5 - Referat fra borgermødet Dato: Onsdag d. 17.8 2016 Tid: 19.00-21.00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade Mødedeltagere: 5 (+9 embedsmænd)

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 1 Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58,

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Indsigelser overfor plan for ombygning og forhøjelse af Hotel Scandinavia

Indsigelser overfor plan for ombygning og forhøjelse af Hotel Scandinavia Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail FI8W@okf.kk.dk www.avlu.dk Indsigelser overfor plan for ombygning og forhøjelse af Hotel Scandinavia

Læs mere

Høringssvar: Sadolin & Holmblad tillæg nr. 2 Lokalplanforslag

Høringssvar: Sadolin & Holmblad tillæg nr. 2 Lokalplanforslag Badensgade den 31. maj 2016 Høringssvar: Sadolin & Holmblad tillæg nr. 2 Lokalplanforslag Type: Lokalplan Høringsperiode: 07.04.16 til 02.06.16 Bydel: Amager Øst Sagsnr: 2016-0061958 Bestyrelsen for Grundejerforeningen

Læs mere

Bilag 6 Referat af borgermøde på AAU d. 9. december 2015

Bilag 6 Referat af borgermøde på AAU d. 9. december 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 10-10-2016 Bilag 6 Referat af borgermøde på AAU d. 9. december 2015 På AAU i Sydhavnen. Borgere til stede ca.: 48 Jacob Matzen (JM)

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Resumé af borgermødet

Resumé af borgermødet Resumé af borgermødet - d. 01. september i Østerbrohuset Dagsorden: 1. Velkomst ved ordstyrer Michaela Brüel 2. Gennemgang af lokalplanforslaget ved Jørgen Abrahamsen 3. Gennemgang af projektet udarbejdet

Læs mere

Borgermøde Amager Øst Input til arbejdet med Plejecenter og Seniorbofællesskab i Sundparken

Borgermøde Amager Øst Input til arbejdet med Plejecenter og Seniorbofællesskab i Sundparken Bilag 8 Lergravsparkens Skole 19-06-2018 Borgermøde Amager Øst Input til arbejdet med Plejecenter og Seniorbofællesskab i Sundparken Lokaludvalget for Amager Øst, FSB og Københavns Kommune Borgermøde Amager

Læs mere

Lokalplan nr. 440 tillæg 1

Lokalplan nr. 440 tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 6 Referat af borgermøde den 18. august 2016 Dato: 18.09.2016 Tid: 19.00 21.00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3 BILAG 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Hvidbog 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge november 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade

Læs mere

04. FEB UDVIKLINGSPROJEKT - MASTERPLAN GIMBELGRUNDEN SDR. HAVNEGADE, KOLDING

04. FEB UDVIKLINGSPROJEKT - MASTERPLAN GIMBELGRUNDEN SDR. HAVNEGADE, KOLDING 04. FEB. 2016 UDVIKLINGSPROJEKT - MASTERPLAN GIMBELGRUNDEN SDR. HAVNEGADE, KOLDING IBA SDU GIMBELGRUNDEN RAMMER FOR LIVET/MANGFOLDIGHED Gimbelgrunden et nyt udviklingsområde i Kolding midtby, vis a vis

Læs mere

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen Ny bro over havnen 1. DEL Oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania. Spørgsmål og svar. 2. DEL Gruppediskussioner Deltagere: ca. 60 1. DEL Om den nye bro over havnen Lokaludvalgsformand, Bent

Læs mere

Notat - Forvaltningens gennemgang af de udtalelser modtaget ved naboorienteringer om byggeri på Trekroner Centervej 50

Notat - Forvaltningens gennemgang af de udtalelser modtaget ved naboorienteringer om byggeri på Trekroner Centervej 50 Emner i nabo-udtalelser Parkeringsforhold Forvaltningens bemærkninger I forbindelse med første naboorientering var der væsentlig flere bemærkninger angående parkeringsforhold. Der er modtaget færre bemærkninger

Læs mere

Konklusioner på spørgeskemaundersøgelse om lokalplanforslaget Ny Østergade / St. Regnegade.

Konklusioner på spørgeskemaundersøgelse om lokalplanforslaget Ny Østergade / St. Regnegade. Spørgeskemaundersøgelse Ny Østergade Gennemført 12.-18- september 2017 Konklusioner på spørgeskemaundersøgelse om lokalplanforslaget Ny Østergade / St. Regnegade. Spørgsmål 1-3. Baggrundsfakta: Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2018 Plan for Vesterbro Lokaludvalgs borgerinddragende og formidlende miljøarbejde i 2018

Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2018 Plan for Vesterbro Lokaludvalgs borgerinddragende og formidlende miljøarbejde i 2018 Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2018 Plan for Vesterbro Lokaludvalgs borgerinddragende og formidlende miljøarbejde i 2018 For 2018 foreslår sekretariatet, at Lokaludvalget fokuserer på følgende:

Læs mere

Generelle kommentarer:

Generelle kommentarer: Opsamling fra møde om omdannelse af 300 p-pladser ifm. køb af parkeringsanlæg i Indre By mellem arbejdsgruppe i Indre By Lokaludvalg og Mobilitet & Byrum, Teknik- og Miljøudvalget, 08.12.2015 Generelle

Læs mere

UDKAST FREDERIKSBERG HOSPITAL HELE BYENS NYE KVARTER VISION

UDKAST FREDERIKSBERG HOSPITAL HELE BYENS NYE KVARTER VISION UDKAST HELE BYENS NYE KVARTER FREDERIKSBERG HOSPITAL VISION JANUAR 2019 JUNI 2018 BORGERDIALOG Visionsprocessen - i tre spor IDÉWORKSHOP 1, 2, 3, 4 & 5 + KULTURNAT + DIGITALE INPUT AKTØRDIALOG AKTØRMØDER

Læs mere

Bilag 3 - Redegørelse på baggrund af BR beslutning

Bilag 3 - Redegørelse på baggrund af BR beslutning KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 - Redegørelse på baggrund af BR beslutning Borgerrepræsentationen vedtog i møde den 11. april 2013 pkt. 29, at TMF og

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Endnu bedre ville det være, hvis stien langs Søerne blev ført under de krydsende, meget trafikerede gader.

Endnu bedre ville det være, hvis stien langs Søerne blev ført under de krydsende, meget trafikerede gader. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Borgerrepræsentationen Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Noget vil være en gentagelse af tidligere fremsendte høringssvar, noget vil være nyt.

Noget vil være en gentagelse af tidligere fremsendte høringssvar, noget vil være nyt. København 22. december 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks 348 1503 København V Vedr. revideret lokalplan for Amagerbanen Syd. Vi har følgende kommentarer til det reviderede lokalplansforslag

Læs mere

Øvrige input vedr. udviklingen af Rungsted Kyst stationsområde. Sendt til administrationen i juni 2018

Øvrige input vedr. udviklingen af Rungsted Kyst stationsområde. Sendt til administrationen i juni 2018 Øvrige input vedr. udviklingen af Rungsted Kyst stationsområde Sendt til administrationen i juni 2018 1 # 1 Afsender: Anne-Grethe Brings, Ulvemosen 18, st., 2960 Rungsted Modtaget d. 9. juni 2018 pr. mail

Læs mere

Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg og VVM. Ingvar Sejr Hansen. //Økonomiforvaltningen

Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg og VVM. Ingvar Sejr Hansen. //Økonomiforvaltningen Postgrunden Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg og VVM Ingvar Sejr Hansen //Økonomiforvaltningen Høj befolkningsvækst Lav BNP-vækst Realvækst pr indbygger (BNP), årligt gennemsnit 2009 2014

Læs mere

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL Overordnet vision og delvisioner På Hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige

Læs mere

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 2 Referat af beboermøde den 4. december 2013 Baggrunden for mødet var, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal

Læs mere

Borgermøde Sundbyøster skole d. 29. september 2015

Borgermøde Sundbyøster skole d. 29. september 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling REFERAT Borgermøde Sundbyøster skole d. 29. september 2015 Dato: 29.september 2015 Tid: Kl. 19-21.00 Sted: Sundbyøster skole Mødedeltagere:

Læs mere

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013 Dato: 22. februar 2013 Sags id: 190-2012-76937 Dok. nr.: 190-2013-39571 Center for By, Miljø og Erhverv Stiager 2 3500 Værløse Direkte telefon: 72 35 54 52 E-mail: bme@furesoe.dk Opsamling på borgermøde

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Jacobsen hus i carlsberg byen

Jacobsen hus i carlsberg byen Jacobsen hus i carlsberg byen I det nordvestlige hjørne af Carlsberg Byen ud mod de grønne arealer i Søndermarken findes det arkitektonisk smukke Jacobsen Hus, tegnet af Henning Larsen Architects. Lejemålet

Læs mere

Opfølgning på TMU vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter.

Opfølgning på TMU vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Vedr. Sølund Plejecenter Opfølgning på TMU 21.01.13 vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter. Notatet

Læs mere

I udkastet bruger forvaltningen udtrykket "afspilles musik". Det kan forstås som musik, der ikke spilles live - og dermed vil

I udkastet bruger forvaltningen udtrykket afspilles musik. Det kan forstås som musik, der ikke spilles live - og dermed vil Teknik- og Miljøforvaltningen Det er med behersket glæde, at Indre By Lokaludvalg har læst udkastet til revision af "Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune". Vi læser udkastet som

Læs mere

Tidsplan CENTRALE SPØRGSMÅL DET MENER BYRÅDET BYGGE BÆREDYGTIGT

Tidsplan CENTRALE SPØRGSMÅL DET MENER BYRÅDET BYGGE BÆREDYGTIGT Tidsplan DET MENER BYRÅDET Udbygningen af området skal ske i etaper og afstemmes med en udvikling af bymidten i øvrigt CENTRALE SPØRGSMÅL Hvordan kan området fungere som bydel, selv om det udbygges i etaper?

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her: planid=

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her:   planid= KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 28. september 2017 Sagsnr. 2017-0310966 NABOORIENTERING Dokumentnr. 2017-0310966-4 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 432 Carlsberg

Læs mere

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia Fredericia kommune Gothersgade 7000 Fredericia Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d. 03.12.18 Sag: Dalegade 34 7000 Fredericia Generelt til indsigelserne: Min eneste interesse er at skabe et

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Trine Schreiner Tybjerg, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Afvigelser fra lokalplanenn Dispensationsansøgningen omfatter afvigelse fra følgende bestemmelser:

Afvigelser fra lokalplanenn Dispensationsansøgningen omfatter afvigelse fra følgende bestemmelser: Bilag 2 Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 29, Tovelillevej 35, Kong Volmers Vej 14 og 15, Amager Strandvej 160 samt interessegrupper 23-03-2012 Sagsnr. 2012-24482 Dokumentnr. 2012-172958

Læs mere

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande Planstrategi 2019 Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande I forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategi 2019 har Byrådet besluttet at sætte fokus på udviklingen af midtbyerne

Læs mere

VALBY LOKALUDVALGS HØRINGSSVAR TIL KOMMUNEPLAN09

VALBY LOKALUDVALGS HØRINGSSVAR TIL KOMMUNEPLAN09 VALBY LOKALUDVALG Valby Kulturhus, 1. sal Valgårdsvej 4-8 2500 Valby www.valbylokaludvalg.kk.dk VALBY LOKALUDVALGS HØRINGSSVAR TIL KOMMUNEPLAN09 Valby Lokaludvalg har modtaget ovenstående til høring. Lokaludvalgets

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER!

FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER! FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER! VISION På hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige fremtidsløsninger

Læs mere

Referat fra borgermøde

Referat fra borgermøde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Referat fra borgermøde Dato: 14.3.2016 Tid: Kl. 19-21 Sted: Østerbrohuset, Århusgade, Kbh Ø Mødedeltagere: Ca. 35 Kim Vindbjerg

Læs mere

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG 7 principper for udformningen af en ny strandboulevard Østerbro Lokaludvalg Vennemindevej 39 2100 København Ø 35 55 74 36 oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

Læs mere

Grønt Råd Planstrategi 2015 26. november 2015 Navn / stilling / oplæg Bæredygtighed Planstrategi hvad er grundlaget og rammerne Forholdet til Visionen Temaer i Planstrategi 2015 Erhverv Uddannelse Trafik

Læs mere

Nabomøde i Ørestad Syd 11.Juni 2019

Nabomøde i Ørestad Syd 11.Juni 2019 Velkommen til: Nabomøde i Ørestad Syd 11.Juni 2019 Program Velkomst ved adm. direktør Anne Skovbro 18.05: Oplæg fra By & Havn: Status på byggeprojekter ved salgschef Anne Aage Status på infrastruktur ved

Læs mere

ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL

ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL Borgerpanelet i Odense Kommune "Vores Odense" giver alle borgere, som er fyldt 18 år og bor i Odense Kommune, en mulighed for at komme med deres input til kommunens arbejde.

Læs mere

Unikt erhvervslejemål centralt beliggende tæt på Rådhuspladsen i hjertet af København

Unikt erhvervslejemål centralt beliggende tæt på Rådhuspladsen i hjertet af København Unikt erhvervslejemål centralt beliggende tæt på Rådhuspladsen i hjertet af København H.C. Andersens Boulevard 9-11 1553 København V M. Goldschmidt Ejendomme A/S Indretningsforslag NU HAR I MULIGHED FOR

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

8. april Sagsnr Bilag 1 Overblik over den politiske behandling. Dokumentnr

8. april Sagsnr Bilag 1 Overblik over den politiske behandling. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 8. april 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget den 8. april 2019, Drøftelse af forslag til

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S I R O S K I L D E B Y M I D T E VIEWS FRA ANKOMST SITUATIONEN

N Y T P A R K E R I N G S H U S I R O S K I L D E B Y M I D T E VIEWS FRA ANKOMST SITUATIONEN N Y T P A R K E R I N G S H U S I R O S K I L D E B Y M I D T E VIEWS FRA ANKOMST SITUATIONEN 14. Maj. 2013 1 Plan 1:500 SNIT SCENARIE 1-1:250 50 P 50 P 52 P 50 P 50 P 50 P 49 P 47 P 52 P 50 P Hoveddisponering

Læs mere

at der kommer et stort hotel i Hambrosgade med sengepladser, baseret på en lokalplan fra 2007.

at der kommer et stort hotel i Hambrosgade med sengepladser, baseret på en lokalplan fra 2007. Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Indre By Lokaludvalg har skrevet sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen om status på planerne om at indrette nyt hotel i Hambrosgade, nyt hotel i KAB-ejendommen

Læs mere