Det lille hæfte om gruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det lille hæfte om gruppen"

Transkript

1 Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA)

2 Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?... 3 Hvem kan blive medlem?... 4 Hvad er "åbne" og "lukkede" møder?... 4 Hvor kan vi holde møder?... 4 Hvilke former for møder kan vi holde?... 5 Deltager-møder... 5 Emne-møder... 5 Studie-møder... 5 Speaker-møder... 5 Nykommer-møder... 5 Spørgsmål og svar-møder... 6 At udvikle jeres form... 6 Hvad slags litteratur skal vi bruge?... 6 Hvad er et gruppesamvittighedsmøde?... 6 Hvordan bliver opgaverne løst?... 7 Hvordan vælger vi betroede tjenere?... 7 Hvilke betroede tjenere behøver vi?... 8 Sekretær... 8 Kassérer... 8 Gruppe Service Repræsentant (GSR)... 9 Gruppeservicesuppleant (GSS) Rotation og kontinuitet Hvilket ansvar har en NA-gruppe? Hvordan kan vores gruppe støtte anden NA-service? Hvordan kan vores gruppe yderligere støtte lokalsamfundet? Hvordan kan gruppen løse sine problemer? Eksempel på mødelederguide Mødeleder: At starte en ny gruppe - tjekliste The Group Booklet, revised 1990, 1997 Narcotics Anonymous World Service, Inc. Dette er Fællesskabs-godkendt litteratur. Oversætters note: Litteratur nævnt med den engelske titel er ikke-oversat litteratur! 1

3 Introduktion Narcotics Anonymous-grupper er selvstyrende. En gruppe kan udføre dens opgaver på lige den måde der passer til dens medlemmer, forudsat at gruppens handlinger ikke indvirker negativt på andre grupper eller NA som helhed. Så dette er ikke en "regelsamling", men den delte erfaring om hvordan mange grupper, med succes, har holdt møder og styret sine aktiviteter. Nyere medlemmer vil måske finde hjælp her, til at forstå hvem der gør hvad, for at få gruppen til at fungere, og hvordan de kan hjælpe. Mere erfarne medlemmer, kan måske få et bredere perspektiv på deres engagement i gruppen. Men uanset hvor meget information vi fylder ind i dette hæfte, vil alle erfare, at den bedste kilde til vejledning for din gruppe er i din gruppe. Der er mange måder at gøre tingene på i Narcotics Anonymous. Og lige som vi alle har vores egen personlighed, således vil grupper udvikle deres egen identitet, deres måde at gøre tingene på, og deres egen specielle måde at bringe NA budskabet. Sådan skal det være. I NA opfordrer vi til enhed ikke ensartethed. Hæftet her forsøger ikke på nogen måde, at prøve på at sige alt der er at sige om at drive en NAgruppe. Hvad du vil finde her er enkle svar på nogle få centrale spørgsmål: Hvad er en NA-gruppe? Hvordan bliver opgaverne løst? Hvad slags møder kan en gruppe holde? Når problemer opstår, hvordan løses de så? Vi håber hæftet viser sig nyttigt når din gruppe søger at opfylde sit hovedformål: at bringe budskabet til den addict der stadig lider. Hvad er en NA-gruppe? Når to eller flere addicts mødes for at hjælpe hinanden med at forblive clean, kan de danne en NA-gruppe. Her er seks punkter 1 der bygger på vores traditioner, som beskriver en NA-gruppe: 1. Alle medlemmer i gruppen er stof-addicts, og alle stof-addicts er berettiget til at være medlemmer. 2. Som gruppe er de selvforsynende. 3. Som gruppe er deres eneste formål, at hjælpe stof-addicts til bedring gennem tilegnelsen af Narcotics Anonymous Tolv Trin. 4. Som gruppe har de ingen tilknytning til andre foretagender udenfor Narcotics Anonymous. 5. Som gruppe udtaler de sig ikke om emner udenfor NA. 6. Som gruppe er deres forhold til offentligheden båret af tiltrækning frem for agitation. Når vi angiver de seks punkter, der adskiller en NA-gruppe fra andre grupper, lægger vi større vægt på stof-addiction her end noget andet sted i vores service litteratur. Dette er fordi Narcotics Anonymous grupper ikke kan være alt muligt for alle mulige, og stadig skabe den umiddelbare identifikation stof-addicts behøver for at finde vej til bedringen. Ved at tydeliggøre vores gruppers eneste medlemsforudsætning og hovedformål på denne måde, har vi en gang for alle givet os selv muligheden for at fokusere på frihed fra aktiv addiction i hovedparten af vores service litteratur, i forvisning om at grupperne leverer tilstrækkelig grundlag for identifikation til de der søger bedring. NA-grupper dannes af addicts som ønsker at støtte hinanden i bedring, i at bringe budskabet direkte til andre addicts, og i at deltage i aktiviteter og service der er i NA. En af de vigtigste måder NA-grupper bruger til at opfylde disse mål, er at holde NA-møder hvor addicts kan dele deres erfaring med bedring, og således støtte hinanden samtidig med at budskabet bringes til andre. Nogle grupper holder et ugentligt møde, andre flere hver uge. Kvaliteten af et NA-møde er direkte afhængig af styrken og solidariteten i NA-gruppen der støtter det. 2

4 NA-grupper - ikke NA-møder - er fundamentet i NA-servicestrukturen. Sammen er grupperne ansvarlige for både at tage de servicebeslutninger, der har direkte indflydelse på dem og hvad de gør på møderne, og de beslutninger der vedrører identiteten af Narcotics Anonymous. For eksempel, ny NA-litteratur bliver godkendt af de regionale repræsentanter på Verdensservicekonferencen (WSC), men først efter disse repræsentanter har fået anvisninger fra de grupper, de taler for. Ligeså, "forslag om at ændre NA's Tolv Trin, Tolv Traditioner, navn, organisering, eller formål, skal godkendes direkte af grupperne" før de kan blive effektueret, i overensstemmelse med vores Andet Koncept. Grupper opretholder kontakt med resten af Narcotics Anonymous gennem repræsentanter valgt til at deltage på gruppens vegne i NA service strukturen. Skrivelser fra Verdensservicekontoret (WSO), heriblandt det kvartalsvis udsendte NA Way Magazine, holder din gruppe opdateret om emner der indvirker på fællesskabet på verdensplan. Hvis din gruppe ikke modtager NA Way Magazine, så få din litteraturansvarlige eller en anden til at kontakte WSO. Hovedformålet for en NA-gruppe er at bringe budskabet om bedring, til den addict der stadig lider. Gruppen giver hvert enkelt medlem muligheden for at dele og at høre erfaringen fra andre addicts, som er i gang med at lære at leve et bedre liv uden at bruge stoffer. Gruppen er det vigtigste værktøj til at bringe budskabet. Den tilbyder et miljø hvor nykommeren kan identificere sig med addicts i bedring og finde en atmosfære af bedring. Nogen gange dannes specielle NA-grupper, for at skabe ekstra identifikation for addicts med specielle behov. For eksempel er der mange mande, kvinde, bøsse og lesbiske grupper i dag. Men fokusset på et NA-møde - selv om det holdes af en specialiseret gruppe - er på bedring fra addiction, og alle addicts er velkomne til at deltage. NA-møder er begivenheder hvor addicts deler deres erfaring, med bedring og med at tilegne sig de Tolv trin, med hinanden. Mens mange, om ikke de fleste, NA-møder holdes af NA-grupper, opstår der hele tiden andre former for møder, uformelle møder mellem venner, større område eller regions speakermøder, møder på konventer, på skoler, institutioner o.s.v. NA-gruppen er en enhed, møderne en begivenhed, og kan holdes uden at en gruppe står bag. ¹ de seks punkter der beskriver en gruppe, er tilpasset fra "AA gruppen" udgivet af Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Gengivet med tilladelse herfra. Hvad er en "hjemmegruppe"? I nogle NA-områder er det blevet en sædvane at medlemmer i fællesskabet forpligter sig personligt i forhold til en speciel gruppe - deres "hjemmegruppe." Selv om denne sædvane ikke er universel, er der mange der tror på at denne praksis kan være til gavn både for det individuelle medlem og for gruppen. For medlemmet skaber det en stabil bedringsbase, et sted at kalde hjemme, et sted at kende og være kendt af addicts i bedring. For gruppen, sikrer dette støtten af en gruppe af stabile forpligtigede medlemmer. En stærk hjemmegruppe kan også fostre en ånd af kammeratskab mellem medlemmerne, der kan gøre gruppen mere attraktiv og støttende for nykommeren. Hjemmegruppen tilbyder mange muligheder for at involvere os i NA-fællesskabet, giver os et godt sted at begynde at give det tilbage som Narcotics Anonymous gav os helt frit. I forpligtigelsen til hjemmegruppen lægger vi en personlig forpligtigelse til NA-sammenhold. Denne forpligtigelse styrker ikke kun vores egen bedring, den hjælper til at sikre at bedring er til rådighed for andre. Vores hjemmegruppe giver os også et sted, hvor vi kan deltage i NA-beslutningsprocessen. 3

5 Mens hjemmegruppekonceptet er den accepterede sædvane i nogle NA områder, er det ukendt i andre. Der er mange, mange måder at tale og tænke omkring de bånd der dannes mellem addicts i deres grupper. Gør det der virker mest passende i jeres område. Hvem kan blive medlem? Hvis en addict ønsker at blive medlem af Narcotics Anonymous, er alt denne behøver et ønske om at stoppe med at bruge. Vores Tredje Tradition sikrer dette. Om en person vælger at være medlem af en bestemt gruppe er også op til denne person. Adgang til møderne i nogle NAgrupper kan være begrænset af forhold udenfor gruppens kontrol - nationale grænseregler f.eks., eller et fængsels sikkerhedsregler. Men grupperne selv forhindrer intet NA-medlem i at deltage. Hvad er "åbne" og "lukkede" møder? "Lukkede" NA-møder er kun for addicts eller de, der tror de har et problem med stoffer. Lukkede møder skaber en atmosfære, hvor addicts kan føle sig mere sikre på, at de der deltager er i stand til at identificere sig med dem. Nykommere vil ofte føle sig mere trygge på lukkede møder af samme grund. Ved starten af et lukket møde, læser mødelederen ofte en erklæring op, der forklarer hvorfor mødet er lukket og henviser ikke-addicts til et åbent møde. "Åbne" NA-møder er lige netop det - åbne for alle, der ønsker at deltage. Nogle grupper afholder åbne møder en gang om måneden, for at ikke-addicterede venner og familie til NA-medlemmerne kan fejre deres mærkedage med dem. Grupper der afholder åbne møder, kan strukturere deres møde således at deltagelsen for ikke-addicts begrænser sig til en kort præsentation. En sådan struktur sikrer at mødet bevarer sit fokus på bedring delt fra en addict til en anden. Det bør gøres helt klart under mødet, at NA-grupper ikke modtager økonomisk støtte fra ikke-addicts. Nogle grupper bruger omhyggeligt planlagte åbne møder, især åbne speaker-møder, til at vise folk fra det omkringliggende samfund hvad Narcotics Anonymous handler om og svare på deres spørgsmål. På sådanne offentlige møder, oplæses ofte en erklæring omkring vores tradition om anonymitet, med en opfordring til gæsterne om ikke at bruge genkendelige ansigtsportrætter, efternavne eller personlige detaljer, hvis de beskriver mødet for andre. Mere information om offentlige møder kan findes i "Guide til Offentlig Information" som du kan få via din gruppeservicerepræsentant (GSR) eller i områdets "Offentlig Informationsudvalg." Hvor kan vi holde møder? NA-møder kan holdes næsten alle vegne. Grupper vil ofte ønske at finde et let tilgængeligt offentligt sted, hvor de kan holde deres møder hver uge. Faciliteter drevet af offentlige instanser eller religiøse og lokale organisationer har ofte lokaler, der kan lejes til en rimelig pris, der passer til gruppens behov. Andre i jeres NA-område kender ofte til steder, der kan passe til jeres møde, tal med dem. De fleste mødesteder er særdeles samarbejdsvillige og generøse. Selv om sådanne steder måtte ønske at donere mødestedet til os, opfordrer vores Syvende Tradition os til at være selvforsynende ved selv at betale alle vore udgifter, inklusiv vores husleje. Nogle steder vil foretrække at få huslejen i form af litteratur eller anden service. Før vi vælger et mødested, bør vi overveje om stedet giver adgang for folk med fysiske begrænsninger. Er der ramper, elevatorer med brede døre og toiletfaciliteter anvendelige for en i en kørestol? Er der parkeringsmuligheder og plads til at komme ud med en kørestol? Der er andre lignende overvejelser jeres gruppe må være opmærksom på. Yderligere information om at række ud og nå de med specielle behov, kan findes i pamfletten om dette (IP#26). 4

6 De fleste grupper finder det ønskeligt at holde møderne i offentlige bygninger af mange forskellige årsager. Stabile møder holdt i offentlige bygninger, forbedrer som oftest NA's omdømme i samfundet. Det anbefales generelt ikke at holde møder i medlemmers private hjem. Varierende arbejdstider og ferier gør det vanskeligt at opretholde faste tidspunkter for møder holdt i private hjem. Møder i private hjem kan influere på nogle medlemmers villighed til at deltage. Selv om nogle grupper holder deres første møder i et medlems hjem, anbefales det at de så snart muligt flytter det til et offentligt sted. Almindelige NA-møder holdt i visse typer af lokaler - misbrugsbehandlinger, klublokaler, politiske partiers lokaler for eksempel - kan kompromittere gruppens uafhængige identitet. Før vi beslutter os for at bruge sådanne lokaler, må gruppen overveje visse spørgsmål: Er stedet åbent for enhver addict, der ønsker at deltage i mødet? Vil stedets administration pålægge os nogle restriktioner for brugen, der er i modstrid med nogen af vores traditioner? Er det tydeligt for alle parter, at det er gruppen, ikke stedet, der understøtter mødet? Har I en klar aftale om lejen med stedet, og er den leje der kræves moderat nok til at gruppen stadig kan bidrage til resten af NAservicestrukturen? Er der så mange af områdets møder placeret i bygningen at, hvis vi måtte lukke, ville hele NA-området blive lammet? Disse er nogle af de spørgsmål gruppen må overveje omhyggeligt før de beslutter sig for hvor NA-møderne skal holdes. Hvilke former for møder kan vi holde? Grupper bruger mange forskellige former på møderne, for at fremme atmosfæren af bedring på disse. De fleste møder varer en time eller halvanden. Nogle grupper har den samme struktur på alle møder. Andre grupper har en struktur med skiftende emner: en uge trin-møde, næste uge speaker-møde, og så videre. Atter andre deler deres møde i forskellige under sessioner efter åbningen, hver med sit emne. Her er et par grundlæggende beskrivelser af nogle af de møde strukturer, med variationer, som synes at være de mest almindelige. Som reference har vi sidst i hæftet indsat et eksempel på en mødelederguide. Deltager møder Mødelederen åbner mødet op så alle gruppens medlemmer kan dele om ethvert emne, der relaterer til bedring. Emne møder Mødelederen vælger et specifikt bedringsrelateret emne til at dele om, eller beder en anden om at fremkomme med et emne. Studie møder Der er flere former for studie møder. Nogle læser op fra NA-godkendt litteratur eller en pamflet hver uge og deler ud fra det - f.eks. Basis Tekst-studie. Andre bruger de Tolv Trin eller Tolv Traditioner som grundlag. Speaker møder Nogle møder beder en enkelt speaker dele sin bedringshistorie eller erfaring med et specifikt aspekt af bedring i Narcotics Anonymous. Andre beder to eller tre speakere tale i kortere tid. Atter andre bruger en kombination med en speaker først og derefter deles der ud fra et emne. Nykommer møder Disse møder bliver ofte forestået af to eller tre af gruppens mere erfarne medlemmer. Disse deler deres erfaring med addiction og med bedring i Narcotics Anonymous. Hvis tiden tillader det åbnes mødet for spørgsmål fra de nyere medlemmer. 5

7 Nykommer møder holdes nogen gange en halv time før eller efter gruppens ordinære møde. Andre grupper gør dem til en del af mødet. Atter andre holder et nykommer møde på en af ugens dage og et "almindeligt" møde en anden dag. Uanset måden, giver nykommer møder mulighed for at addicts der er nye i NA får en introduktion til det grundlæggende i bedring. Spørgsmål og svar møder På S&S møder, bedes folk overveje spørgsmål relateret til bedring og til fællesskabet, skrive dem ned, og anbringe dem i "spørgekurven." Mødelederen trækker så et af disse og beder en om at dele sin erfaring med dette spørgsmål. Efter en eller to har delt deres erfaring med dette spørgsmål, trækker mødelederen et nyt spørgsmål fra kurven, og processen gentages, indtil mødet er ovre. At udvikle jeres form Ovenstående er en grundlæggende beskrivelse af bare nogle få af mange forskellige former for møder, der bruges i NA; bare disse få kan varieres uendeligt. Der er fuld frihed til at være nyskabende. Variér formen på hvilken som helst måde, der passer bedst til jeres gruppes "personlighed" og til de addicts, der er i jeres område. Ofte vil et møde vokse sig større end gruppen oprindelig forventede. En mødeform der fungerer godt for et lille møde, fungerer måske ikke så godt til et større. Når et af jeres møder oplever den slags vokseværk, vil I måske ønske at tilpasse jeres form, måske endda ændre den fuldstændig. Nogle grupper, der oplever at vokse så meget, vælger at dele mødet op i mindre møder der holdes i forskellige lokaler samtidig. Når dette sker giver det hvert medlem mulighed for at deltage aktivt i lige det møde hun eller han vælger. Mange grupper vælger at bruge forskellige former på hvert af disse mindre møder. Hvad slags litteratur skal vi bruge? NA (WSO) producerer mange forskellige publikationer. Dog er det kun passende at bruge NAgodkendt litteratur på NA-møder. Uddrag fra NA-godkendte bøger og pamfletter bliver ofte oplæst i begyndelsen af et NA-møde, og nogle møder bruger dem som basis for deres mødeform. NA-godkendt litteratur repræsenterer det bredeste udtryk for bedringen i Narcotics Anonymous. Grupper sørger ofte for at der er mange andre NA-publikationer til rådighed i mødernes litteratur beholdning. Forskellige NA-servicebulletiner og håndbøger, The NA Way Magazine og et eventuelt lokalt NA nyhedsbrev. Uanset hvad, litteratur af enhver slags lavet af andre tolv trins fællesskaber eller andre organisationer udenfor NA, er ikke ok at have i sortimentet af litteratur eller at læse op på vore møder. At inddrage eller godkende udenforstående foretagender, er direkte i modstrid med NA's Sjette Tradition. Hvad er et gruppesamvittighedsmøde? Formålet med disse møder forklarer næsten sig selv, at tage hånd om gruppens sager på en sådan måde at den forbliver i stand til fortsat at bringe budskabet på bedst mulige måde. Nogle grupper holder disse med faste intervaller, andre gør det kun når der kommer noget op som kræver gruppens opmærksomhed. Nogle af de spørgsmål disse møder sædvanligvis tager op er: Er gruppen effektiv i at bringe NA-budskabet? Føler nykommere og gæster sig velkomne? Er der problemer på møderne der skal løses? Giver mødestrukturen tilstrækkelig retning til møderne? Er mødedeltagelsen stabil eller stigende? 6

8 Er der et godt forhold mellem gruppen og det sted mødet holdes? Mellem gruppen og lokalsamfundet? Bruger vi gruppens midler klogt? Bliver der doneret nok på møderne til at opfylde gruppens behov og også sikre, der kan bidrages videre til resten af servicestrukturen? Er der nok litteratur og forfriskninger? Er der ledige serviceposter i gruppen? Har området, regionen eller verdensservice spurgt gruppen om vejledning, støtte eller afgørelser? Gruppesamvittighedsmøder holdes normalt før eller efter det regulære bedringsmøde, så dette møde bevarer fokus på dets primære formål. Gruppemedlemmer opfordres til at deltage, rejse spørgsmål, og deltage i diskussionerne om gruppens arbejde. Gruppen vælger en til at lede disse møder. De betroede tjenere aflægger rapport om deres ansvarsområde, og emner af vigtighed for gruppen diskuteres. Gruppen, som fundamentet i NA-strukturen, vejledes af både de Tolv Traditioner og de Tolv Koncepter for NA-service. En god forståelse af begge vil holde gruppesamvittighedsmødet på sporet. NA's trin- og traditionsbog, It works: How and Why, giver en rigdom af informationer omkring de Tolv Traditioner. Interesserede medlemmer kan læse om de Tolv Koncepter i A guide to local services. Hvordan bliver opgaverne løst? At sætte stole op til mødet, købe litteratur, skaffe speakere, rydde op efter mødet, betale regningerne, lave kaffe og the - de fleste af de ting en NA-gruppe gør for at afholde et møde, er ret simpelt. Men hvis én person skulle gøre det hele, ville det hurtigt virke overvældende. Derfor vælger gruppen ledere (eller med ordene fra Anden Tradition, betroede tjenere) for at dele opgaverne mellem gruppemedlemmerne. At vælge betroede tjenere er en af måderne gruppen praktiserer NA's tradition om selvforsyning: "Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende..." Nogle gange virker det som om at grupper kører helt af sig selv, men fakta er at nogen må løse opgaverne der skal til for at holde gruppen kørerne. Ved at dele arbejdet, sikrer gruppen at den som helhed er selvforsynende, og at gruppens byrder ikke hviler på skuldrene af en eller to personer. At vælge betroede tjenere giver gruppen mulighed for at styrke medlemmernes bedring. Når gruppemedlemmer accepterer at tjene som sekretær eller kassérer eller the/kaffe m/k'er, hjælper denne accept af ansvar ofte til at fremme deres personlige vækst. Det giver dem også en chance for at hjælpe med at øge gruppens mulighed for at bringe bedrings budskabet. Du behøver ikke være betroet tjener for at være til service for gruppen. Hver uge er der opgaver der skal løses, hjælpe med at gøre klar til mødet, tage imod nykommere, rydde op, servere forfriskninger og andet af den slags. At spørge nye medlemmer om hjælp til disse ting kan få dem til hurtigere at føle sig som en del af gruppen. Hvordan vælger vi betroede tjenere? Når der bliver en post ledig som betroet tjener, afholder gruppen et samvittighedsmøde for at besætte denne. Gruppen bør tilstræbe at udskiftningen af betroede tjenere sker således at alle tjenere ikke forsvinder på en gang. 7

9 Der er et par ting vi må tænke over når vi søger betroede tjenere. En er modenhed i bedringen. Hvis personer, der er helt nye i bedringen, vælges som betroede tjenere, kan det afstedkomme de mister tid og energi, de behøver til deres egen bedring. Gruppemedlemmer med et eller to års cleantid er formentlig allerede veletablerede i deres personlige bedring. Det er også sandsynligt de er mere inde i NA's traditioner og servicekoncepter, såvel som gruppeprocedurer, end helt nye medlemmer. En anden ting at overveje er en stabil deltagelse i gruppen. Kommer de personer I tænker på at vælge regelmæssigt til jeres bedrings møder? Tager de aktivt del i gruppens samvittighedsmøder? Har de levet op til serviceforpligtigelser, de før har påtaget sig? Yderligere spørgsmål kan dukke op når I læser i "A Guide to local services" om NA's Fjerde Koncept for Service, som direkte omhandler behovet for NA-lederskab og de kvaliteter vi bør lægge vægt på, når vi vælger betroede tjenere. Endelig opfordrer vi kraftigt til at I, når I vælger betroede tjenere, først og fremmest tænker på gruppens fælles velfærd. Mens serviceengagement ofte belønner dem der har det, må dette ikke være den primære grund til at vælge en person frem for en anden, som betroet tjener. Som den Første Tradition siger, "Vores fælles velfærd bør komme først." Hvilke betroede tjenere behøver vi? I forskellige områder løses opgaverne på forskellig måde, og de enkle funktioner kaldes noget forskelligt fra sted til sted. Det vigtige er ikke hvem der løser opgaven eller hvad vi kalder den der løser den, men at det bliver gjort. Det følgende er nogle generelle beskrivelser af nogle af de mest almindelige opgaver i NA-grupper. For hver af disse funktioner, er det op til jeres gruppe at opstille realistiske serviceperioder og cleantimekrav. Sekretær Sekretæren (der i nogle grupper kaldes mødeleder) står for det praktiske omkring gruppen, ofte ved at få andre gruppemedlemmer til at deltage i det. Et af de første job for en ny sekretær er at få registreret gruppens nuværende adresse og møde information hos områdeservicekomitéens sekretær og hos WSO. Når der kommer ny sekretær eller GSR, eller der skiftes adresse eller mødetidspunkt/mødested, bør både områdeservicekomitéen og WSO have besked. Andre ting der kan ligge inden for sekretærens ansvarsområde kan være: Åbne op til mødestedet i god tid inden mødet skal starte, sætte stole og borde frem (om nødvendigt), rydde op og låse af efter mødet. Arrangere et bord med NA-bøger og pamfletter, lokale mødelister, flyers om NAarrangementer, servicebulletiner, NA Way Magazine og NA-nyhedsbreve. Sørge for the og kaffe. Indkøbe forfriskninger og andre fornødenheder. Føre en liste over gruppemedlemmernes mærkedage, hvis gruppen ønsker dette. Organisere gruppesamvittighedsmødet. Og hvad der ellers behøver at blive gjort. Mange grupper deler alle disse opgaver op, en til at åbne og lukke lokalet, en anden ansvarlig for forfriskninger, en tredje til at sørge for litteraturen og så videre. Grupper der står for mere end et møde, har som oftest forskellige personer til at tage sig af de forskellige ting på hvert møde. Kassérer Alle grupper, også de der står for mere end et møde, vælger en gruppekassérer. Når gruppen samler ansvaret for alle midler hos en enkelt kassérer, gør gruppen det lettere at lave regnskab over de bidrag de modtager og de udgifter der skal betales, end hvis der er flere forskellige om 8

10 ansvaret for de penge gruppen har. Grupper der står for to eller flere møder ugentlig, bør sørge for at bidragene bliver givet over til gruppekasséreren hurtigt efter hvert møde. På grund af det ekstra ansvar, der er i at have med penge at gøre, når man tjener som gruppekassérer, er det vigtigt at gruppen vælger denne med megen omhu. Hvis gruppen vælger en, der ikke er stand til at klare det ansvar posten indebær, er gruppen medansvarlig hvis penge bliver stjålet, forsyninger ikke købt eller bidrag ikke ført i regnskabet. Det anbefales at grupper vælger kassérere, der er økonomisk velfunderede og gode til at styre deres personlige økonomi. På grund af behovet for overskuelige og forståelige regnskaber anbefales det, at kasséreren vælges for et helt år ad gangen. Hvad laver gruppekasseréren? De tæller de penge medlemmerne bidrager med på hvert møde, med et andet medlem til at sige god for optællingen. De er ekstra omhyggelige med ikke at blande gruppens penge sammen med deres egne. De betaler udgifter, laver gode enkle regnskaber, og aflægger jævnligt rapport til gruppen. Gruppekassérerens opgave kræver god fornemmelse for detaljer. Til at hjælpe denne i at styre disse detaljer, er en Treasurer Handbook mulig at få fra dit område eller WSO. Gruppe Service Repræsentant (GSR) Hver gruppe vælger èn gruppeservicerepræsentant; selv grupper der står for mere end et møde vælger kun en GSR. Disse GSRer udgør fundamentet i vores servicestruktur. GSRer sikrer konstant aktiv inddragelse i diskussionerne, der foregår i vores servicestruktur. De gør dette ved at deltage i Områdeservicekomité-møder (OSK), ved at være til stede i forsamlinger både på område og regionalt niveau, og nogle gange ved at deltage i en OSK-underkomité. Hvis vi er opmærksomme på at vælge stabile, kvalificerede tjenere til dette serviceniveau, vil den resterende del af servicestrukturen kunne forventes at blive sund. Fra dette stærke fundament kan der bygges en servicestruktur, der vil nære, informere og støtte grupperne på samme måde som grupperne nærer og støtter strukturen. Gruppeservicerepræsentanter har et stort ansvar. Mens GSRer vælges af og er ansvarlige overfor gruppen, er de mere end blot gruppesendebude. De er valgt, af gruppen, til at være aktive medlemmer af OSK. Som sådan er de ansvarlige for at handle i NA's fælles interesse, og ikke kun være advokater for deres egen gruppes interesser. Som deltagere i områdekomitéen, må GSRer være så velinformerede som muligt, om dennes arbejde. De læser komitétjenernes og underkomitéformændenes rapporter. De læser de forskellige håndbøger udgivet af WSO omkring områder i service. Efter grundig ransagelse af deres egen samvittighed og hvad de ved om hvordan deres gruppemedlemmer føler, tager de aktivt del i diskussionerne, der skaber den samlede komités samvittighed. Gruppeservicerepræsentanter forbinder deres gruppe med resten af NA-servicestrukturen, især gennem den information de viderebringer i rapporter til og fra OSK. På gruppe samvittigheds møderne sørger GSRen for at give et overblik over områdeaktiviteter, som ofte starter diskussioner medlemmerne imellem, som giver GSRen en fornemmelse for hvordan området bedre kan opfylde gruppens behov. Til bedringsmøderne sørger GSRen for, at der er flyers til rådighed om område og regionale aktiviteter. På områdekomité mødet, giver GSR-rapporten indblik i gruppens vækst, som er vigtigt for OSKs arbejde. Hvis en gruppe har problemer, kan dets GSR dele disse med komitéen i sin rapport. Og hvis gruppen ikke har fundet løsninger på disse problemer, vil OSK-mødets ordstyrer afse tid på komitéens "delingssession"² så GSRen kan indhente den erfaring andre har haft i lignende 9

11 situationer. Hvis der kommer løsninger der er brugbare fra sessionen, kan GSRen rapportere dette tilbage til gruppen. ² i "Guide to Local Services" afsnittet om Områdeservicekomitèen (er oversat til dansk) se afsnittet om "Delingssession" Gruppeservicesuppleant (GSS) Grupper vælger også en anden repræsentant, kaldet suppleant (GSS). Suppleanten deltager i alle OSK-møder (som ikke stemmeberettiget hvis området har afstemninger) sammen med GSRen, så han/hun kan opleve med hvad og hvordan komiteen arbejder. Hvis en GSR er forhindret i at deltage i et OSK-møde, deltager GSSen i stedet. GSSer kan, ligesom andre medlemmer, deltage i områdeunderkomitéer. Erfaring fra at arbejde i underkomitéer giver GSSen øget indblik i hvordan områdeservice helt konkret bliver udført. Et indblik, der gør dem til mere effektive deltagere i OSK, hvis de senere bliver valgt som GSR. Rotation og kontinuitet Rotation er den praksis mange grupper bruger, ved at vælge nye betroede tjenere med faste intervaller, frem for at den samme person sidder på en post år efter år. Rotation giver helt klare fordele for de grupper der praktiserer det. Ved at forsyne ledelsen med mangfoldighed, hjælper det gruppen med at forblive levende og energisk. Det sikrer at intet enkelt individ udøver så meget indflydelse, at gruppen bliver en forlængelse af dennes personlighed. Rotationsprincippet forstærker også NA-fokusset på service frem for den der laver service, i overensstemmelse med vores tro på værdien af personlig anonymitet - det, der har betydning, er at opgaverne bliver løst, ikke den person der gør det. Nogle grupper tillader medlemmer at tjene mere end en periode på nogle poster, så gruppen kan få glæde af de betroede tjeneres erfaring. Når betroede tjenere har fuldført deres periode, giver rotationen dem muligheden for at træde til side for en tid eller at acceptere ansvar andre steder i NA-servicestrukturen, og giver andre medlemmer chancen for at tjene gruppen. Påvirkningen af stabiliteten i gruppen ved rotation, balanceres ved den fortsatte tilstedeværelse af langtidsgruppemedlemmer. De, der har tjent gruppen før og fortsætter med at spille en aktiv rolle i gruppens liv, kan bibringe ønskværdig kontinuitet og modenhed til perspektiverne i en voksende gruppes diskussioner. De kan tjene som gruppens hukommelse, sikre at gruppen ikke behøver "genopfinde den dybe tallerken." De kan også hjælpe nye tjenere og midlertidigt træde til for at aflaste overbebyrdede betroede tjenere. Hvilket ansvar har en NA-gruppe? Det første og vigtigste ansvar en hvilken som helst NA-gruppe har - dens "hovedformål" ifølge den Femte Tradition - er, "at bringe budskabet til den addict, der stadig lider." Og den absolut vigtigste ting en gruppe kan gøre for at opfylde dette, er at holde møder, der tilbyder en indbydende atmosfære hvor NA-bedring kan deles effektivt mellem addicts. Grupper udfører detaljerne i deres møde på forskellig måde, men de søger alle det samme mål: at gøre bedring fra addiction tilgængelig for enhver addict i samfundet, der søger den. Som fundamentet i den verdensomspændende NA-servicestruktur, har grupper et andet ansvar: at hjælpe deres medlemmer til at udvikle og forstå de Tolv Traditioner og de Tolv Koncepter for NA-service. Ved at gøre dette tager grupper del i den fortsatte udvikling af Fællesskabet Narcotics Anonymous, samtidig med at de sørger for selv at få en forståelse for hvordan de højeste idealer i vores fællesskab kan indvirke i deres handlinger. 10

12 Hvordan kan vores gruppe støtte anden NA-service? Det Andet Koncept for NA-service fortæller os at NA-grupperne har det finansielle ansvar og autoritet over al service i "den store" NA-familie. Hver gruppe bør sende stabile, aktive GSRer til at deltage i arbejdet i servicestrukturen på vegne af gruppen. Og hver gruppe bør overveje hvordan de bedst muligt skaffer de midler NA-servicestrukturen behøver for at kunne udføre sit arbejde. Efter at have betalt regningerne, sætter de fleste grupper et lille beløb til side til brug i en nødsituation. Men - sært nok - grupper finder sædvanligvis ud af at for mange penge i kassen giver meget mere besvær end for få. Derfor opfordrer vi til at jeres gruppe aldrig holder store summer i reserve. Mindst en gang om året, deltager GSRen i en regional samling (servicekonferencen f.eks.). Hver gruppe opfordres til, hvis det er muligt, at tage de skridt der gør det muligt at dække udgifterne der er ved deres GSRs deltagelse i dette arrangement. Nogle grupper vælger at sætte penge til side hver måned til denne udgift. Efter at have betalt udgifter og sat til side til nødsituationer, bidrager de fleste grupper med overskydende penge direkte til OSK, RSK og NA WSO. Yderligere diskussion af principperne omkring gruppedonationer til resten af servicestrukturen, kan læses i det Ellevte Koncept for NAservice i A Guide to Local Services. Vejledning i detaljerne omkring direkte donation kan ses i the Trasurer's Handbook, som kan fås hos jeres litteraturansvarlige i området eller hos WSO. Hvordan kan vores gruppe yderligere støtte lokalsamfundet? Bare ved at eksistere, giver gruppen allerede vigtig service til lokalsamfundet. Den giver den støtte addicts i lokalsamfundet behøver for at vende tilbage til samfundet. Men hvordan kan gruppen blive mere effektiv til at række ud til de addicts, der endnu ikke har fundet NA? Der er generelt to veje gruppen kan følge for at opnå dette: gennem områdeservicekomitéen og gennem aktiviteter gruppen selv koordinerer. De fleste NA-grupper bakkes op af en områdekomité³. Denne koordinerer bestræbelserne for at bringe budskabet for de grupper den tjener. Offentlig Information, helpline telefoner og panelmøder for addicts i behandling eller fængsler, er tre metoder de fleste områdekomitéer bringer budskabet, enten direkte til den addict der stadig lider 11

13 eller til de, der kan henvise addicts til NA-møder. Din GSR kan fortælle dig mere om hvordan du og din gruppe mere effektivt kan deltage i dette arbejde. Yderligere information findes i Guide to Local Service-kapitlet om Områdeservicekomitéen. Nogle NA-grupper rækker selv ud i lokalområdet, sammen med andre grupper enten gennem OSK eller gennem lokale foreninger (se afsnittet "Area Committees in Rural Communities" sidst i afsnittet om The Area Service Committee i Guide to Local Services). Dette gør sig især gældende i mindre lokalsamfund og i områder hvor Narcotics Anonymous er nyetableret. En NA-gruppe i en landkommune har naturligt nok ikke så mange medlemmer eller så mange penge, som en områdeservicekomité i en storby, men muligheden for at bringe budskabet effektivt til de, der måtte søge den løsning vi har fundet, eksisterer ikke desto mindre. Hvis jeres gruppe behøver hjælp til at række ud, kan I skrive til WSO. ³ hvis du ikke ved hvordan du kommer i kontakt med den nærmeste Område Service Komite så kontakt WSO. De vil med glæde hjælpe med at skabe kontakten. Hvordan kan gruppen løse sine problemer? NA-grupper støder ind i mange forskellige problemer: møder bliver forstyrret, behandlingscentre sender busfulde af klienter, når gruppen ikke er klar til at tage imod dem, strukturen virker forslidt, klarheden i vores budskab bliver et debatemne, kaffen smager som afløbsrens, oplæsningen i starten af mødet trækker uendeligt ud. Dette er blot et par af de problemer den almindelige NA-gruppe må forholde sig til indimellem. Denne guide er ikke noget "lovkatalog" over hvordan disse problemer løses. Den påpeger dog nogle effektive værktøjer til hvordan gruppemedlemmer kan løse deres egne problemer. Den bedste ressource til løsning af gruppeproblemer, er for det meste gruppen selv. "Da vi havde haft en åndelig opvågnen, som resultat af disse trin," siger vores Tolvte Trin, "forsøgte vi [ ] at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os." Når vi i fællesskab anvender indsigten vi har fået fra denne åndelige opvågnen i vores gruppes problemer, kan vi kalde det gruppesamvittighed. Sund fornuft, åbne sind, rolige diskussioner, nøjagtig information, gensidig respekt, og sund personlig bedring gør det muligt for gruppen at klare stort set alt, der dukker op. Der er en række trykte ressourcer som gruppen måtte ønske at bruge, til at få de informationer de behøver for at træffe sunde beslutninger. Basis Tekst og vores trin- og traditionsbog, It Works: How and Why, giver begge en del information om hvordan NA's Tolv Traditioner kan inddrages i en given situation. Kapitlet i A Guide to Local Services om de Tolv Koncepter for NA-Service giver en dybdegående forklaring på de essentielle underliggende idealer i serviceaktiviteter i Narcotics Anonymous. The NA Way Magazine har ofte artikler om problemer grupperne måtte møde. Og bulletiner tilgængelige hos WSO omhandler i detaljer et righoldigt udvalg af emner, der relaterer til gruppens arbejde. En anden kilde til information, som gruppen kan trække på, er erfaringen hos andre grupper i området eller regionen. Hvis gruppen har et problem og ikke kan finde løsningen selv, kan den spørge gruppens GSR om at dele dette problem på det næste OSK-møde. Områdekomitéen afsætter tid på alle møder, til netop dette formål. Og mens områdekomitéen ikke kan diktere gruppen hvad den skal gøre, udgør den et forum hvor grupper kan dele deres erfaringer om hvad der virkede for dem med hinanden. Workshops afholdt af RSK, kan give den samme mulighed i større målestok. Detaljer om hvordan den regionale komité kan hjælpe med gruppeproblemer, kan læses i kapitlet om RSK i A Guide to Local Services. 12

14 Eksempel på mødelederguide Dette eksempel på en mødelederguide er kun det - et eksempel eller forslag. Det er udformet så I, hvis jeres gruppe vælger det, kan bruge den som den er. Imidlertid opfordres I til at ændre og omarrangere den, så den passer til jeres gruppes behov. Mødeleder: Byd medlemmer velkommen og præsentér dig selv. Hej, jeg hedder og er en addict. Velkommen til møde her i gruppen. Jeg vil åbne mødet med et øjeblik stilhed (15 til 20 sekunder) for at tænke på den addict, der stadig lider, efterfulgt af en Sindsrobøn. En særlig velkomst til nykommeren. Hvis der er nogen, der er til deres allerførste NA-møde, vil vi bede jer om at præsentere jer selv! Vi beder ikke om dette for at sætte jer i forlegenhed, men for at lære jer bedre at kende. Er der nogen her med under 30 dage i bedring? Præsentation Er der nogen udenbys besøgende? Præsentation Er der nogen til dette møde for første gang? Præsentation Hvis det er et lukket møde: Dette er et lukket Narcotics Anonymous-møde. Lukkede NAmøder er kun for addicts eller de der tror de har et problem med stoffer. Hvis der er nogen ikke-addicts til stede, vil vi takke jer for jeres interesse for Narcotics Anonymous. Vores lokale mødeliste, som ligger på litteraturbordet, vil henvise til åbne møder i området. Hvis det er et åbent møde: Dette er et "åbent" Narcotics Anonymous-møde. Vi byder alle ikke-addicts velkomne og takker for jeres interesse i Narcotics Anonymous. Vi beder jer respektere vores hovedformål for mødet, som er at sørge for et sted hvor addicts kan dele deres bedring med hinanden. For at beskytte vores gruppe såvel som vores mødested, beder vi om at der ikke medbringes stoffer eller værktøj på mødet. Hvis I har noget nu, beder vi jer forlade mødet og skaffe jer af med det og komme tilbage hurtigst muligt. Henled opmærksomheden på de med forskellig cleantime - tredive, tres, halvfems dage, seks måneder, ni måneder, et år, atten måneder, to eller flere år. Nøgleringe og mønter deles ud til de, der har mærkedag. Vælg nogen inden mødet til at læse en eller flere af følgende korte uddrag. Disse oplæsninger kan findes i Introguiden, Basis Tekst, IP#1 eller gruppeoplæsningsarkene. a) Hvem er en addict? b) Hvad er NA's program? c) Hvorfor er vi her? d) Sådan virker det. e) De Tolv Traditioner. f) Bare for i dag. g) Vi kommer i bedring. Meddel hvilken type møde dette er (frit emne, emnemøde, trin-møde, speaker-møde osv.). Spørg evt. efter emne eller trin og åben mødet eller præsentér speaker. Omkring ti minutter før mødet skal slutte, sig: det var hvad vi havde af tid, tak for jeres deltagelse. 13

15 Mens kurven går rundt, siges: kurven, der sendes rundt, er en af måderne at praktisere vores Syvende Tradition, som siger, "Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra." Pengene vi samler ind går til husleje, litteratur og forfriskninger. Gennem bidrag fra denne gruppe til forskellige NA-servicekomitéer, hjælper vi også til at bringe NA-budskabet om bedring i vores område og resten af verden. Hvis det er et åbent møde: Jeg vil igen takke vores ikke-addicterede gæster for interessen I har vist for Narcotics Anonymous. På grund af NA's tradition om selvforsyning, beder gruppen om at I ikke lægger penge i kurven, når den kommer forbi jer. Er der nogen NA-relaterede meddelelser? (GSRen vil fortælle om kommende gruppeaktiviteter og NA-arrangementer i området) Efter kurven har gået rundt: Igen tak for I kom i dag. Vil alle der ønsker dette, danne en kreds som afslutning? Forskellige grupper lukker mødet på forskellige måder: med en bøn, oplæsninger fra NA-litteratur eller andet) Når mødet lukkes beder nogle grupper deltagerne om at respektere anonymiteten af andre, man har set og hørt her. Kom tilbage - det virker! At starte en ny gruppe - tjekliste I skal til at starte en ny gruppe? Denne tjekliste, der udspringer af den kollektive erfaring fra NAgrupper, indeholder ting at være opmærksom på, når man starter en ny gruppe. Sæt jer i forbindelse med den nærmeste servicekomité. Et områdeservicekomité-møde er det ideelle sted at annoncere jeres planer om at starte en ny gruppe. Der kan I samle erfaring fra repræsentanter fra andre grupper i området, og høre om den service, der er til rådighed for jeres gruppe, når I behøver den. Skaf jer et mødested. Her er nogle detaljer I bør kende når I åbner et nyt møde: Hvor? Hvornår? Dag, tidspunkt og varighed af mødet. Hvor meget? Hvad koster stedet i leje? Er det realistisk, når I tager højde for det antal I kan forvente til mødet? Hvornår skal lejen betales? Hvilke krav stilles der af stedet? Ingen rygning? Absolut ingen affald? Skal der fejes og vaskes gulv efter mødet? Vinduer der skal lukkes, døre der skal låses? Vil I helst have gruppens post sendt til en betroet tjeners adresse eller til Områdeservicekomitéen? Eller skal den sendes til mødestedet? Vil de sætte en postkasse op, hvor I kan modtage nyhedsbreve og flyers der sendes til jeres gruppe? Giv jeres gruppe et navn. Et par ting I skal overveje er: Er navnet bedringsorienteret? Giver navnet indtryk af, at I er knyttet til det sted I holder mødet? Hvilke betroede tjener behøver gruppen? Hvad forventer gruppen, disse folk skal gøre? Dette hæfte beskriver forskellige betroede tjeneres funktion. Vær sikker på alle gruppemedlemmer er enige om hvad deres betroede tjenere skal lave. 14

16 Hvordan skal gruppens struktur være? Hæftet her beskriver en række forslag som normalt bruges i vores fællesskab. Hvilke måder - eller kombination af måder - vil jeres gruppe bruge? Skal det være et "lukket" NA-møde? Eller et "åbent" møde? Hvilken NA-litteratur ønsker gruppen af ligge inde med? Hvilke forfriskninger skal der være? Har I registreret jeres gruppe hos WSO og hos sekretæren i jeres OSK? I kan få en registreringsformular fra WSO på mailadressen der står nederst eller via hjemmesiden Ved at udfylde den direkte online eller ved at maile den, sikrer I at jeres gruppe er i forbindelse med hele NA. I modtager således også The NA Way Magazine. Registrering i Danmark gøres via hjemmesiden: Andre skrifter der kan fås hos WSO: Narcotics Anonymous, Basis Tekst om Bedring A Guide to Local Services in NA Public Relations Handbook Hospitals and Institutions Handbook Handbook for NA Literature Committees Treasurer's Handbook, Revised Group Treasurer's Workbook, Revised Penge har betydning og Finansiering af NA service To pamfletter om NA's tradition for selvforsyning. Mere information fås ved kontakt til: Fellowship Services World Service Office PO Box 9999, Van Nuys, CA USA Hjemmeside: Mailadresse: Hjemmeside Danmark: som linker til de enkelte områder i Danmark 15

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige

Læs mere

Introduktion til OSK

Introduktion til OSK Narcotics Anonymous OSK Mappe Introduktion til OSK OSK består af repræsentanter; Gruppe Service Repræsentanter- (herefter ), fra grupper indenfor et bestemt område, som mødes månedligt m. det besternte

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 Område: Midtjylland Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Post adresse: OSK.NA Midtjylland Postboks 430 8100 Århus C. Danmark

Læs mere

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt.

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. 11 koncept NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. NA medlemmer i hele verden skænker penge til at opfylde vort fællesskabs hoved formål. Det er forpligtende

Læs mere

Public Relations Håndbog. Kapitel 10

Public Relations Håndbog. Kapitel 10 Public Relations Håndbog Kapitel 10 INTERNET TECHNOLOGI Oversættelse / Første kladde PR HÅNDBOG KAPITEL 10 INTERNET TECHNOLOGI Dette kapitel adresserer til internet teknologi I den forstand det relaterer

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Foretaget og oplæst 2. Præsentationsrunde og afbud.

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?.

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?. Dagsorden OSK møde Torsdag 09/09 2010 - kl. 18.30 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark Disse retningslinier er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage nytte af deres erfaringer

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Sted: Servicekonference III, afholdt i Odense 01. Sindsrobøn 02. Oplæsning af koncepter 03. Præsentationsrunde ADMIN Iver Formand Sofie Vicesekretær Thomas Sekretær

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 5. januar 2012 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Afholdt og oplæst. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR & GSS: GSR Serenity, Naja GSS Serenity,

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udafbejdet af Internetudvalget d 26. April 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær)

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær) Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager.

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager. Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland. 02.08.2012 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde Bestyrelse: Peter, Formand. Thomas, Sekretær. Davis, OSS Stephanie, Kasserer. GSR er: Birgitte, Soulmates Christian,

Læs mere

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 2. marts 2015 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003.

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Opstart af gruppe Mødeforløb

Læs mere

Hvad det er og hvordan det hænger sammen

Hvad det er og hvordan det hænger sammen Hvad det er og hvordan det hænger sammen Anonyme Alkoholikere Fællesskabet og bogen Fællesskabet findes i mindst 160 lande Der er anslået mere end 2.000.000 medlemmer Det er åndeligt fællesskab Der er

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: Søndag d. 31. maj, 2015, kl. 13-16 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Tilstede: Karsten (OIK) Louise, Jesper, Nikolaj (SOV) Anita (Syddanmark) Peter, Kenneth (Nordjylland) Thomas (Midtjylland) Johnny (KBH) Afbud: Ingen Ad.1. Ad.2. Ad.3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed...

Læs mere

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13 1. SINDSROBØN ------------------------------------------------------------------------------- 3 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER------------------------------------------------------------------ 3 3. PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber ÅRSREGNSKAB 2014 Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber 1. januar - 31. december 2014 Overblik budget/forbrug Underudvalg: Forbrug i alt Endeligt budget

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE!

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! :O) Hej til alle i serviceudvalg og i service ellers I har ventet

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

SGM servicegruppemøde

SGM servicegruppemøde Referat af SGM Søndag den 26. august 2012 ACA Danmark Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier SGM servicegruppemøde Tid: søndag den 26. august 2012 kl. 13 16. Sted: Christianskirken

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted.

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : www.aca- danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Årsregnskab 2011. Kontant & Bank regnskab & oversigt

Årsregnskab 2011. Kontant & Bank regnskab & oversigt Årsregnskab 2011 Kontant & Bank regnskab & oversigt Side 2 Kontantregnskab Side 3 & 4 Bankregnskab Side 5 Regnskabs oversigt Side 6 Beholdnings oversigt Regnskabet er udarbejdet den 2. januar 2012 Regnskab

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

RD/RDS Rapport fra EDM i Athen - September 2014

RD/RDS Rapport fra EDM i Athen - September 2014 Til NA Danmark Hej RD/RDS Rapport fra EDM i Athen - September 2014 Her er så min rapport fra Sommer EDM i Athen 2014. Håber den er fyldestgørende og at i kan få en fornemmelse af hvad der er foregået på

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag 19-07-15 - Vendersgade 63, Fredericia - Klokken 12:00 1. Sindsrobøn REFERAT 2. Valg af Ordstyrer og Referent Referent Pippi, Ordstyrer Kenneth 3. Oplæsning af NA-koncept

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014. Administrative komite: Udgifter til afholdelse af RSK møderne: RSK donationer

Budgetoplæg 2015. Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014. Administrative komite: Udgifter til afholdelse af RSK møderne: RSK donationer Budgetoplæg 2015 Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014 Offentlig information (OI) 1.500,00 18.675,00 Oversættesudvalget 22.670,00 14.275,00 Internetudvalget 21.000,00 13.275,00 Hi - udvalget 31.520,00 21.975,00

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

OPBEVARING. INDHOLD: 1 spillebræt, 1 spilenhed, 6 MONOPOLY-bankkort, 6 brikker, 30 ejendomskort, 32 huse, 12 hoteller og 2 terninger.

OPBEVARING. INDHOLD: 1 spillebræt, 1 spilenhed, 6 MONOPOLY-bankkort, 6 brikker, 30 ejendomskort, 32 huse, 12 hoteller og 2 terninger. ALDER 8+ OPBEVARING 2-6 SPILLERE. Læg de 6 brikker i de særlige åbninger i bankørens bakke, så de ikke bliver ridset. 2. Vent på, at spilenheden slukker automatisk (den går i dvale, når den ikke har været

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april.

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Tilstede:Lise-Lotte,Ove,Kurt,Hans-Henrik og Mona 1 Oplæsning af formålet med AA. 2 Valg af ordstyrer:ove 3 Valg af Referent:Mona 4 Tovholder:Sekretær Bill var

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 07.05.2013 20:00 22:40 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais sandal Nissen Normal Forening af kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER DELTAGERE

Læs mere