Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. / Skolenummer Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf-toårigt Den naturvidenskabelige faggruppe C-niveau HF-bekendtgørelsen, toårigt hf, (juni 2010) Anna Muff (biologi), Sussi Tobiasen (kemi) og John Theil Pedersen (geografi) 13 Q Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Vand: Salte og Marine miljøer Vand og vandets kredsløb Befolkning, ernæring, fødevareproduktion Energi og Nordsøoliens forekomst Vejr og klima

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Indhold VAND: Salte og Marine miljøer Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Gunnar Søgaard Jensen, Salt fra atom til oplevelser kap 1 til 4 Basiskemi C Helge Mygind mfl. s. 7-26, Atomets opbygning, ioner, navngivning, kemiske reaktioner. Vadehavskompendium: Vadehavets geografi (15 sider) og Vadehavet som økosystem (35 sider) Tekst om Macoma-samfundet (2 sider) Det Danske landskab s Supplerende stof: Film om Saltfremstilling i Mariager. Tidevandskurver og prognoser DMI Inddampningscyklus. Saline DR2. Viden om: Vadehavet Google Earth, satellitbilleder fra Vadehavet Skriftligt arbejde: Rapport: Undersøgelse af Vadehavets Macoma-samfund Rapport: Vadehavet Rapport: Havvandets salinitet Demonstrationsforsøg: Afbrænding af magnesium Omfang Anvendt samlet uddannelsestid 56 timer

3 Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Introduktion af grundlæggende naturvidenskabelig metode. Anvende naturvidenskabeligt fagsprog, herunder symbolsprog. Faglige mål: Vadehavet som økosystem, Biotiske/abiotiske dele i økosystemet Kulstofkredsløb og fotosyntese/respiration. Kiselalgernes produktion, BPP = NPP + R Energistrøm i økosystemet, fødekæder, fødenet Dyrelivet i vadebunden (Macoma samfundet) Tidevand, bølger og havstrømme Landskabsdannelse Havvandets saltindhold Atomets opbygning. Grundstoffernes periodesystem. Afstemme reaktionsskemaer. Ioners opbygning. Salt og kalk. Navngivning af små molekyler og salte. Saltes opløselighed og fældningsreaktioner. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde. Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejdsform, virtuelle demonstrationer, informationssøgning IT, rapportskrivning. Eksperimentelt arbejde.

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Indhold Vand og vandets kredsløb. Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udg. s (økosystemer, fotosyntese, respiration, vækst) Power-point: N-kredsløb, Planters vækst, Biologisk rensning up-loaded i Fronter Naturligvis til gymnasiet, Finn Hansen og Hans Svankjær Jacobsen. Kap 2. og kap 4. Uploaded i Fronter Basiskemi C. Helge Mygind mfl. S , 56-74, Syrer og baser, mængdeberegninger, molekylforbindelser, elektronparbindinger, tilstandsformer, blandbarhed, stofmængdekoncentration. Alverdens geografi): Vand. S Supplerende stof Måling af tværsnit, Strømhastighed og vandføring, sedimenttransport. Skriftligt arbejde: Rapport: Fotosyntese og respiration Rapport: Rensningsanlæg Rapport: Fældningsreaktion med spildevand Fælles faglig fremlæggelse som afslutning på forløbet Omfang Anvendt samlet uddannelsestid 56 timer

5 Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Der arbejdes specielt med videreudvikling af eksperimentel praksis og skriftlig rapportering (Journaler og rapporter), samt fællesfaglig fremlæggelse. Opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser. Besøg på et rensningsanlæg Faglige mål Vandets kredsløb og depoter Variationer i depotfordelingen, klimabetinget Kredsløbets betydning for landskabsdannelsen Vandforbruget, grundvand. Elektronparbinding og polaritet Syrer og baser Mængdeberegninger og stofmængdekoncentration Mikroskopanvendelse Fotosyntese og respiration Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde. Klasseundervisning/ gruppearbejde / eksperimentelt arbejde / virtuelle demonstrationer.

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Befolkning, ernæring og fødevareproduktion Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Biologi til tiden Nucleus. 2. udg. s , 19-25, 26-29, 30-34, 35-44m, , Celler, kulhydrater, fedt, protein, fordøjelsessystemet, energiberegninger (i måltider, indtag og forbrug), regulering af blodsukker, blodkredsløb, lunger, den genetiske arv, genetiske grundbegreber, DNA Eldon Biologicals: Vejledning og teori til blodtypebestemmelse up-loaded i Fronter Power-point: Blodtyper up-loaded i Fronter Anders Grosen mfl. NF Grundbogen Organiske kemi s , s Basiskemi C Helge Mygind mfl. Organiske kemi s syrer/base s Alverdens geografi Befolkning s Supplerende stof Danskernes akademi : Sundhed og sygdom fedme. Als Egebo m.fl.: Biologi til tiden 2. udg. Systime: s , Skriftligt arbejde: Rapport: Fordøjelse af stivelse ved enzymet spytamylase Rapport: Kostanalyse Rapport: Blodtypebestemmelse Rapport: Gæring af sukker til ethanol Rapport: Natriumhydrogencarbonat Rapport : Befolkning

7 Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt samlet uddannelsestid 56 timer Kompetencer, læreplanens mål, progression Der arbejdes fortsat med it, fx i forbindelse med kostanalyse ud fra smartphones applikation og udstrakt brug af internet. Faglige mål: Relatere observationer, modelfremstillinger og symbolfremstillinger til hinanden Udtrykke sig med faglig præcision om naturvidenskabelige emner såvel mundtligt som skriftligt Analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller Fagligt indhold: Organiske stoffer: Kulhydrater, fedt, proteiner Udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i en sundhedsmæssig sammenhæng Befolkningsvækst og prognoser, samt alders- og kønssammensætning Globale fødevareproblemer og fødevareproduktion Malthus teori overført til nutidsforhold. Molekylforbindelsernes opbygning Opbygning af kulhydrater, fedt og protein. Mængdeberegning i forbindelse med kemisk syntese. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde. Klasseundervisning, gruppearbejde, informationssøgning IT, virtuelle demonstrationer, projektarbejde, eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde, kurvetegning, figurfortolkning,

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 4 Indhold Olie og energi, Nordsøens olie. Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udg. s Alverdens geografi: Energi s forbrug og produktion s Anders Grosen mfl. NF Grundbogen Organiske kemi s , s Basiskemi C Helge Mygind mfl. Organiske kemi s syrer/base s Organiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsform og blandbarhed. Alkaner, alkener og alkyner. Forbrændingsreaktioner. Vandelskende og vandskyende ender af molekyler. Supplerende stof: Side Olieraffinaderiet. Behandling og anvendelse af olie og olieprodukter. Kim Rongsted Kristiansen og Gunnar Cederberg: Aurum kemi for gymnasiet 2 Forlaget Malling Beck Side Emulsioner. Film: Viden om olieudvinding Seismiske og geologiske profiler Skriftligt arbejde: Rapport: Neutralisation Rapport: Energi og klimaændringer Omfang Anvendt samlet uddannelsestid 56 timer

9 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Kompetencer, læreplanens mål, progression Opbygning af organisk stof, fotosyntese. Energiproduktion og energiforbrug. Oliedannelse Olieforekomst og produktion og produktionsteknologier. Geologisk efterforskning. Carbonhydrider, især alkaner Organiske stoffers opbygning Navngivning. Forbrændingsreaktioner. Blandbarhed. Mængdeberegning Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde. Klasseundervisning, gruppearbejde, rapportskrivning, informationssøgning IT, Eksperimentelt arbejde. Demonstration. Spil angående navngivning af organiske stoffer. Virtuelle demonstrationer. Titel 5 Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Vejr og klima Kernestof: Alverdens geografi:vejr og klima s Supplerende stof: Hydrotermfigurer DR 2 Viden om: Vejret 15 timer Kompetencer, læreplanens mål, progression Dataindsamling, vejrmålinger, DMI databehandling. IT, tolkning af satellitfotos. Rapportskrivning Faglige mål: Komplekse miljøforhold, miljøets dynamik. Klimaændringer, Vejret, det globale vindsystem, atmosfæren, temperaturbestemmende faktorer, lufttryk, nedbør, nedbørstyper, vejret i Danmark, hydrotermfigurer, klima og plantebælter, klimaændringer, drivhuseffekten, vejrmålinger, DMI, gruppearbejde, fremlæggelse, Viden om: Vejret

10 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning, skriftligt arbejde, dataindsamling, IT- arbejde, gruppearbejde Bearbejdning af satellitfotos. Retur til forside

11

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Informationsteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution HTX Sukkertoppen Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13, 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Fysik B 1a 2a Dennis Nielsen Den benyttede holdbetegnelse Oversigt over gennemførte

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, skoleår

Læs mere