Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfagspakken, niveau C Annette Kynde, Jens Hagelskjær, Kim Negendahl 1.qo Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Vand, jord og økologi Energi, produktion og miljø Sundhed og levevilkår Tværfagligt evaluerings projektforløb (biologi, kemi og geografi) Side 1 af 9

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Indhold Vand, jord og økologi Biologi: NF grundbogen, 1 udg. Anders Grosen m.fl. Lindhardt og Ringhof. 2014: s Biologi til tiden, 2. udg. Lone Als Egebo et. Al., Nucleus, 2006: Økologi generelt s Vandløb, søer og deres omgivelser s Vanddyr og iltoptagelse, side Vandløbet som økosystem, side Når åen forurenes, side Søen som økosystem, side Makro Index Metoden, Svend Erik Abrahamsen (kopi af analyseskema) Kemi: NF grundbogen, 1 udg. Anders Grosen m.fl. Lindhardt og Ringhof. 2014: s , 71-74, Udleverede noter med opgaver til det periodiske system Udleverede noter med opgaver om opløselighed af salte Udleverede noter med opgaver om elektronegativitet Geografi: NF grundbogen s 11-19, 42-45, Alverdens Geografi, 1 udg. Elsebeth Sanden m. fl. GO forlaget Klima og nedbør s ,36-46, Jordbund, s Jordbund. Geovinde nr , side 2-5. Jordbunden, EMU Udleverede noter og opgaver til Kort og Atlas Udleverede noter og opgaver til Jordbund og jordbunds undersøgelse Udleverede noter og opgaver til temperatur og klima Omfang 23 lektioner i biologi, 40 lektioner i kemi. lektioner i geografi 40 Særlige fokuspunkter Biologi: Udvalgte økologiske processer og deres betydning Økosystemers struktur Vanddyrs iltoptagelse Kårfaktorer og tilpasning Vandløb, søer og livsbetingelser Forurening af vandløb og søer Kemi: Stoffers opbygning, herunder grundstoffer og kemiske forbindelser (salte og molekyler) Reaktionsskemaer, Kemiske undersøgelser vands kredsløb Side 2 af 9

3 Vands tilstandsformer Vand som opløsningsmiddel Let og tungtopløselige salte Geografi: Vandets kredsløb, herunder vandets infiltration og bevægelse i jorden Jordbund. Dannelse, tekstur og struktur, betydning for grundvandsdannelse og landbrug. Nedbør, typer og dannelse. Vandforsyning. Væsentligste arbejdsformer Retur til forside Eksperimentelt øvelsesarbejde organiseret i grupper, klasseundervisning, skriftligt arbejde Eksperimentelt arbejde: Hvilken type stof (salt eller molekyle - polær/upolær) Identifikation af salte Hårdhedsbestemmelse af forskellige vandtyper Biologisk vandkvalitetsanalyse i et vandhul (Makro Indeks) Undersøgelser af forskellige biologiske tilpasninger Undersøgelse af jordbunds tekstur og struktur. Landskabsdannelse og jordbund Vandets kredsløb Årstider og klimatiske forskelle. Side 3 af 9

4 Titel 2 Indhold Energi, produktion og miljø Biologi: Biologi til tiden, 2. udg. Lone Als Egebo et. Al., Nucleus, 2006: Abiotiske og biotiske faktorer, side Planter økosystemets producenter, side Fotosyntese, respiration og vækst, side Økosystemets konsumenter, side 121, 124 og 125 Mikroorganismer og bioteknologi, side Fødevareproduktion, side Landbruget som økosystem, side Landbrugets næringsstoffer, side Kemi: NF grundbogen, 1 udg. Anders Grosen m.fl. Lindhardt og Ringhof. 2014: s , , , Noter om forsuring med opgaver Noter om mængdeberegninger på opløsninger Geografi: Alverdens geografi, Elsebeth Sanden m. fl. GO forlaget 2005 Erhvervs udvikling side side , Dansk landbrug, side , Nitrat og vandmiljø Film skove der forsvandt. DR Udvalgte figurer og tabeller, Landbruget i Tal, landbrugs avisen etc - Økologiens - Kvælstof - Arealanvendelse - Struktur Udleverede noter og opgaver til erhvervsgeografi. Udleverede noter og opgaver til struktur udvikling efter Illustration på udvikling i arealanvendelse. Omfang 35 lektioner i biologi, 25 lektioner i kemi, 27 lektioner i geografi Særlige fokuspunkter Biologi (kernestof): Fotosyntese, respiration, vækst og kulstofkredsløb Mikroskopering (arbejde med og forståelse af mikroskopet som redskab og metode mikroskopering af mange emner bla. Vandpest (grønkorn), spalte åbninger, gærceller mm) Samspillet mellem levende og ikke levende faktorer Stof og energi i fødekæder og fødenet Mikroorganismers vækst og vækstfaktorer. Landbruget som økosystem. Landbrugets næringsstoffer. Side 4 af 9

5 Kemi (kernestof): Mængdeberegninger på blandinger Forsuring Koncentrationsberegninger Syre og base i dagligdagen Definition på syrer og baser Beregning af ph Syre-base titrering Geografi (kernestof): Erhvervsudvikling Struktur udvikling i dansk landbrug, teknologi, arealanvendelse og produktion. Kvælstof i dansk landbrug. Faglige mål: Naturvidenskabelige arbejdsmetoder Skriftlig fremstilling Fortrolighed med anvendelse af naturvidenskabeligt fagsprog herunder symbolsprog Skelne imellem teoretisk model og en observeret virkelighed Analysere fællesfaglige problemstillinger og opstille enkle problemformuleringer ud fra en naturfaglig tilgang Opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser. Foretage systematiske observationer, og undersøgelser herunder dataindsamlinger i forbindelse med feltarbejde og efterbehandling i laboratoriet. Foretage klassifikation. Væsentligste arbejdsformer Retur til forside Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Eksperimentelt arbejde: Gæringsforsøg (IBSE) og ølbrygning Forsuring Dansk landbrugs strukturudvikling og kulturlandskab. Produktion og miljøpåvirkninger i dansk landbrug. Kvælstofkredsløb i en geografiske perspektiv Forandring i landbrugets arealanvendelse Side 5 af 9

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Indhold Sundhed og levevilkår Biologi: Biologi til tiden, 2. udg. Lone Als Egebo et. Al., Nucleus, 2006: Levende organismer, Celler, side Kroppens organsystemer, side Kost og sundhed, Kroppens energibalance, side Kostens energifordeling, side Fordøjelse - fra jord til bord, side Diabetes, side Motion, blodkredsløbet og åndedrættet, blodets bestanddele, side Et sundt hjerte, side Kondition, hurtighed og styrke, side Når vi vælger at få børn, side Den genetiske arv, side Genetiske grundbegreber, side DNA, gener, og proteinsyntesen, side Mutationer, side 162 BBC-dokumentar, Den fantastiske rejse i livmoderen (uddrag) BBC-dokumentar, Enæggede tvilling (uddrag) Animationer fra Kemi: NF grundbogen, 1 udg. Anders Grosen m.fl. Lindhardt og Ringhof. 2014: s , Geografi: Alverdens geografi, Elsebeth Sanden m. fl. GO forlaget 2005 Befolkning side Fødevarer side Madspild, National geografic Udleverede noter og opgaver til fødevare Udleverede noter og opgaver til demografisk transition og fertilitet. Udleverede noter og opgaver til Regional køns og aldersfordeling, migration. Blomsterøen. SCF. Omfang 35 lektioner i biologi, 25 lektioner i kemi. 25 lektioner i geografi Særlige fokuspunkter Biologi (kernestof): Cellers struktur og funktion Side 6 af 9

7 Udvalgte humane organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng. Sundhed og livsstil. Udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning herunder DNA s opbygning og funktion. Proteinsyntesen Almene genetiske grundbegreber. Samspillet mellem arv og miljø. Nedarvningsmønstre Almindelig celledeling og kønscelledeling. Kemi (kernestof): Organisk kemi herunder navngivning af alkaner, alkener og alkoholer Alkohol Nedbrydning af ethanol i kroppen Mængdeberegninger Organisk kemi Alkaner og alkener Bioethanol molbegrebet Geografi (kernestof): Fredstilling og forsyning af fødevare. Den grønne revolution. Madspil Demografisk udvikling, fertilitet, dødelighed og sundhed, migration. I og ulande. Faglige mål: Gruppearbejde. Arbejde med skriftlig fremstilling herunder rapporter og journaler Læsning af faglige tekster. Faglig argumentation Opsamle data Identificere og forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger Identificere og diskutere fejlkilder Opstille enkle hypoteser Læsning og tolkning af tabeller og figurer Væsentligste arbejdsformer Eksperimentelt arbejde: Undersøgelse af kindskrab (mikroskopering af humane celler) Måling af puls og blodtryk Måling af lungefunktion; ekspiratorisk peakflow og lungekapacitet Undersøgelse af energiindtag og tilsvarende forbrænding af forskellige fødevarer Undersøgelse af energiindhold og fordeling af forskellige dagligdagsvare og substitution af årlige valg (hos lokal købmand) Forskellige forsøg med ethanol Side 7 af 9

8 Opvarmning af natron Fødevares forsynings betydning for sundhed og miljø Demografisk transition Regionale køn og aldersfordeling Side 8 af 9

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Tværfagligt projektforløb (biologi, kemi og geografi) Indhold Hovedtemaer (projekttemaer) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Omfang Selvvalgt litteratur og andet kildemateriale bestemt af den enkelte studiegruppes tværfaglige problemstilling. Referencegrundlaget vil være stofområder behandlet inden for fagene biologi, geografi og kemi - suppleret med selvvalgte referencer. Der trækkes lod mellem et udvalg af problemstilling der afspejler holdes arbejde i de tre fag. Faglige mål: Fremstille evalueringsopgave til brug ved naturfagseksamen Opnå erfaring i samspillet mellem mundtlig og skriftlig fremstilling Opnå erfaring med opgaveformen evalueringsopgave Opnå erfaring med tværfagligt samarbejde Virtuelle arbejdsformer/deltagerstyret projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/fremstilling af formidlingsmateriale/præsentation 10 lektioner i VT. Herudover er medgået enkelte lektioner og vejledning fra biologi, kemi og geografi Side 9 af 9

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Anvendelser af faglig læsning i naturfag

Anvendelser af faglig læsning i naturfag Anvendelser af faglig læsning i naturfag Af Jørgen Haagen Petersen og Rene B. Christiansen Abstract Faglig læsning i naturfag er en særlig fagdidaktisk disciplin, der har naturfaglig, kritisk dannelse

Læs mere

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts Lærervejledning til teksthæftet Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Materialet er udarbejdet til undervisningen i biologi på

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2011 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Konsulent Lars Poort

Læs mere

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014 Hold A: Piet/Henrik Hold B: Marion/Henrik Periode Indhold Faglige mål Uge 33 Hold A: Intro til naturfag, Naturium og laboratorier Uge 34 Hold B: Intro

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere