VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9"

Transkript

1 VALLENSBÆKNU NUMMER JUNI 2013 VALLENSBAEK.DK 05 SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider SOMMERGYMNASTIK Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3 Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9 Ungdomskriminaliteten FALDER 10

2 INDHOLD SELVTRÆNING I SUNDHEDSHUS NORDMARKEN 7 TEMA OM KLIMA 4-5 SFOERNES SOMMERCAMP 11 VALLENSBÆK KOMMUNE Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand tlf: Hvis bladet udebliver kan du kontakte redaktionen. Rådhusets telefontider Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Rådhusets åbningstider Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Svanemærke FSC mærke VALLENSBÆK nu Vallensbæk Kommune Redaktion: Lasse Bohse og Kim Matthäi Leland. tlf: Layout: Woer+Gregorius Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Omdeling: Post Danmark A/S Foto: Colourbox, Vallensbæk Kommune Forsiden: 9. klasserne fejrede sidste skoledag med karameller, skum og solskin. Redaktionen ønsker alle en god eksamen og god sommer. Deadline: Næste nummer udkommer den 30. juli, deadline for input til artikler/opslag er den 21. juni. Deadline for input til kalenderen er den 28. juni. Følg Vallensbæk Kommune på Facebook: NYTTIGE NUMRE Alarm: 112 Politi: 114 eller Akuttelefonen: 1813 Lægevagt: Tandlægevagt: Dyrenes vagtcentral: 1812 Døgnpleje Rønnebækhus: El-forsyning: Dong Energys vagttlf: Naturgas vagttlf: Spørgsmål om kloak eller kloakproblemer på tlf: Uden for normal arbejdstid kan du kontakte vagten på tlf: Vej og Park: Vej og Park vagttlf: Kommunens vandforsyning HOFOR: HOFOR vagttlf: Vallensbæk Strands vandforsyning: Vagttlf: Varmeforsyning: Vagttlf: Vallensbæk Fjernvarmeværk: Vejlegårdens Fjernvarmeværk: VALLENSBÆK NU

3 Vi skal kæmpe for de svageste ENGAGERET I VALLENSBÆK Niels Erik Tulstrup har gennem de sidste tre år været formand for Ældresagen i Vallensbæk. Kender du en, der er engageret i Vallensbæk, som vi kan portrættere i Vallensbæk NU? Så skriv til os på Ældresagen og Ældrerådet har et godt og gnidningsfrit samarbejde i Vallensbæk. Det sætter Niels Erik Tulstrup stor pris på, for det er ikke en selvfølge, når man kigger rundt på andre kommuner. Da Niels Erik Tulstrup afsluttede en lang erhvervskarriere, blev han ad omveje og ved tilfældigheder formand for Ældresagen i Vallensbæk, som i år har fejret 25 års jubilæum. Der er en gruppe borgere i dette land, der enten økonomisk eller fysisk er meget svage. Det er dem, vi skal gøre noget for, forklarer Niels Erik Tulstrup. Det kan vi blandt andet gøre ved hjælp af vores besøgsvenner, gennem vores demens-cafe Cafe Husk, ved hjælp af tryghedsopkald, stolegymnastik og lignende aktiviteter. Tryghedsopkald er et tilbud til de lidt svage borgere, som ikke kan have en aftale med fx en slægtning om at ringe hver morgen og sige god morgen. Den opgave tager Ældresagen så på sig. Ældresagen yder både et meget stærkt socialt arbejde for de udsatte, som oftest ældre borgere, men har jo i høj grad også stor succes i den anden ende af spektret, hvor en masse mennesker hygger sig med at spille badminton, bridge eller petanque sammen. Der ud over har vi rejser, foredrag, fester og bankospil, og den store spændvidde synes jeg er rigtig interessant at arbejde med og deltage i, fortæller Niels Erik Tulstrup. Jeg er selv besøgsven for en person, og personligt har det givet mig meget, siger Niels Erik. Jeg har altid godt kunnet lide at møde folk med en lang livserfaring. Ham, jeg er besøgsven for nu, har jeg en fælles interesse med for film og skuespillere og musik fra 50 erne og begyndelsen af 60 erne men vi kommer selvfølgelig også rundt om en hel masse andre emner. Hvad kræver det at blive besøgsven? Det kræver en eller anden grad af empati og lyst til at tale med mennesker. Og så kræver det fra en til to timer om ugen. Vi vil gerne have flere mænd, der ønsker at være besøgsvenner. Samtidig vil vi gerne høre fra enlige mænd, der ønsker sig en besøgsven. Det er de enlige mænd, der er mest udsatte for at blive ensomme, forklarer Niels Erik Tulstrup. Ældresagen har over medlemmer alene i Vallensbæk og har på landsplan knap medlemmer. Dermed er den Danmarks største enkeltstående forening. Kunne du tænke dig at blive besøgsven, hjælpe med tryghedsopkald eller på anden måde deltage i Ældresagens arbejde i Vallensbæk, så henvend dig til Niels Erik Tulstrup på tlf eller VALLENSBÆK NU 3

4 KLIMA Samarbejde om at undgå vand i Området omkring Store Vejleå har et rigt dyreliv. Borgmestrene fra de seks kommuner i klimasamarbejdet. A lbertslund, Brøndby, Høje-Taastrup, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk er gået sammen om at sikre sig mod oversvømmelser. Vestegnen er et område, der risikerer at blive hårdt ramt af oversvømmelser, når der opstår skybrud eller stormflod. I 2007 og 2011 oplevede både Ishøj og Vallensbæk, at heftigt regnvejr satte tunneller, veje og ikke mindst kældre under vand. Men nu er der en løsning på vej, som i vidt omfang kan afværge oversvømmelser for de nærmeste naboer til Store Vejleå. Et af Danmarks største regnvandstekniske anlæg Vallensbæk og Tueholm søer bliver i løbet af 2013 og 2014 omlagt. Byggeriet af Ringstedbanen giver nemlig mulighed for at klimasikre området omkring Store Vejleå og dermed beskytte borgerne endnu bedre. Klimasikring ved Vallensbæk Skole Ved store regnskyl løber en masse vand fra omegnskommunerne til Vallensbæk, samtidig med at vi skal håndtere den mængde regnvand, der falder hos os selv. I bund og grund er opgaven derfor at forsinke vandets løb og samle det, så det ikke oversvømmer kældre, veje osv. Denne udfordring tager Vallensbæk Kommune nu op i området omkring Idræts Alle og Vallensbæk Skole: I den store eng i den nye skov ved Vallensbæk Skole vil HOFOR grave ud til et stort reservoir, som kommer til at hænge sammen med et netværk af grøfter på den anden side af Vejlegårdsvej. På den vestlige side af Vejlegårdsvej plantes der løvskov, der tåler midlertidig oversvømmelser, og som vil give en helt særlig biotop med store æstetiske kvaliteter; et sted man vil have lyst til at gå tur, tage klassen hen for at have biologiudflugt mv. Vallensbæk Kloakforsyning A/S står for anlæggelsen og afholder udgiften. Arbejdet starter i sensommeren. 4 VALLENSBÆK NU

5 KLIMA kældrene Det er spildevandsselskaberne i de seks kommuner, der skal planlægge og udføre projektet ved at tilføje nye rensebassiner og pumpestationer. Anlægget udgøres i dag af søer og moser ved Store Vejleå, som de seks kommuner leder deres regnvand til. Fremover vil et nyt elektronisk og automatisk styresystem sladre, når vandstanden i åen bliver for høj, hvorefter en sluse åbnes og leder vandet til Vallensbæk Mose. Herved laves en kontrolleret oversvømmelse af mosen i stedet for af beboelseskvarterer i nærheden af åen. Ved Ishøj Havn bliver der derudover etableret yderligere en sikring i form af en nødpumpe, der kan pumpe å-vandet over slusen ved længerevarende højvande. De nye anlæg skal stå klar i løbet af Den samlede udgift løber op i godt 40 mio. kr., som primært finansieres via den kompensation, som forsyningerne får af Banedanmark, fordi jernbanen mellem København og Ringsted kommer til at snuppe en del af Vallensbæk Sø. På en god forårsdag, hvor solen skinner og vinden blæser, kommer helt op til 97 % af kildepladsens energi fra vedvarende energikilder. Vallensbæk får vand på sol og vind Når man lukker op for vandhanen i Vallensbæk, er dråberne lidt mere bæredygtige end andre steder i landet. En lille del af vandet stammer nemlig fra Lyksager kildeplads, som er Danmarks første, bæredygtige kildeplads. Her hjælper en minivindmølle og et solcelleanlæg med at pumpe vandet op fra undergrunden. Forsyningsvirksomheden HOFOR har et mål om at levere 100 procent CO 2 -neutralt drikkevand inden Et af midlerne er at bruge strøm fra vedvarende energikilder til at drive de pumper, der sørger for at få vandet op fra undergrunden og frem til forbrugerne. Her er Lyksager kildeplads et pilotprojekt, som giver ny viden og erfaringer. Den grønne strøm fra minivindmøllen og solcellerne på kildepladsen bruges til at drive de grundvandspumper, der henter drikkevandet op fra undergrunden og sender det videre til HOFORs vandværk ved Thorsbro. Grundtanken med projektet er at erstatte en del af det konventionelle el-forbrug med lokalt produceret, vedvarende energi. Solen skinner desværre ikke hele tiden i Danmark, og vinden blæser heller ikke altid, så derfor undersøger man på Lyksager kildeplads, hvordan kombinationen af et solcelleanlæg og en vindmølle kan samarbejde om en mere stabil el-produktion. I øjeblikket bidrager solcelleanlægget og minivindmøllen ved at levere ca. 20 % af det årlige el-forbrug. Anlægget er med vilje ikke blevet dimensioneret større, da man vil undgå for meget spildproduktion. Når det ikke er godt solskins- eller blæsevejr, må kildepladsen hente strøm udefra. vandboringer og kan producere vand til knap mennesker, svarende til ca m 3 vand pr. år. VALLENSBÆK NU 5

6 SUNDHED Gratis diabetesog KOL-skole På Diabetes- og KOL-skolen møder du et professionelt hold af undervisere, der giver dig en masse brugbar viden og gode redskaber, som kan gøre din hverdag med sygdom nemmere samt mindske risikoen for, at din sygdom forværres. Ønsker du at vide mere, kontakt sygeplejerske Rikke Korndal Braad på tlf: Diabetes-skolen Starter den 29. august og varer i alt 5 torsdage kl i Ishøj Starter den 4. september og varer 5 onsdage kl i Vallensbæk KOL-skolen Starter den 12. august og varer 9 mandage kl i Ishøj. Forløbsprogram for borgere med hjerte-karsygdomme Har du været igennem et hjerteprogram på Glostrup Hospital, kan du deltage i et forløbsprogram. Forløbsprogrammet består af en hjerteskole, hvor du lærer, hvordan du kan leve med din hjertesygdom, samt deltagelse i et træningsforløb. Begge dele foregår i træningscentret Humlehusene i Albertslund. Forløbsprogrammet indeholder desuden diætvejledning og tilbud om rygestop. Denne del foregår i Vallensbæk Kommune. Vil du høre mere, så kontakt sygeplejerske Rikke Korndal Braad på eller på tlf: Åben demensrådgivning Har du selv eller kender du en, som har besvær med at udføre tidligere velkendte opgaver? Kniber det med hukommelsen? Er du i tvivl om der kan være tale om en demenssygdom? Hver tirsdag kl , kan du møde demenskoordinator Anni Degn til en åben og uforpligtende samtale om demensspørgsmål. Det foregår i Sundhedshus Nordmarken, Tværbækvej 1, 2625 Vallensbæk. Gå med i Vallensbæk Kom og gå sammen med en masse andre borgere og nyd den friske sommerluft og godt selskab. De søde frontgængere i gule jakker vil stå klar til at tage godt imod dig. Vi går fra Syd hver tirsdag og torsdag kl mødested foran Vallensbæk Rådhus. Vi går fra Nord hver mandag og onsdag kl mødested Sundhedshus Nordmarken. Nyt gå-tilbud Til dig, som finder det udfordrende at gå, som fx bruger hjælpemidler i form af rollator eller blot ønsker at gå sammen med andre: Hver onsdag kl. 13 går vi en lille tur fra Sundhedshuset i et roligt tempo med plads til pauser undervejs. Efterfølgende er der kaffe og socialt samvær i Sundhedshuset. Vil du vide mere om Gå med i Vallensbæk, kan du læse mere på Du kan også kontakte projektkonsulent: Helena Flodin Skovgaard på eller tlf: Nye køkkenskoler starter for fædre og børn Fars Køkkenskole har med stor succes haft de første 200 Vallensbæk-fædre i køkkenet, og i august og september starter vi 10 nye køkkenskoler for fædre og deres børn, der går i klasse. Tilmeldingen åbner den 24. juni på www. farskoekkenskole.dk/ tilmelding. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Mette Bøgebjerg Jørgensen på tlf VALLENSBÆK NU

7 Gratis kostvejledning Du kan som borger i Vallensbæk Kommune få gratis kostvejledning hos en klinisk diætist, hvis du har enten sukkersyge, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), utilsigtet vægttab eller er gravid og overvægtig. Sammen med diætisten laver du en handleplan for, hvordan du kan nå dine mål - med udgangspunkt i både dine ønsker og SUNDHED behov. Det er muligt at modtage vejledning ved diætisterne enten på Rådhuset eller i Sundhedshus Nordmarken. Vil du vide mere eller bestille tid, kan du kontakte en af diætisterne: Christina Christiansen, tlf: eller eller Rebecca Leth-Nissen Johansen, tlf: eller Hjerterstarter ved Sundhedshuset Vallensbæk Kommune har fået opsat en hjertestarter udvendigt på det nye Sundhedshus Normarken. Da den sidder udvendigt, vil det på alle tider af døgnet være muligt at anvende hjertestarteren. Kommunen har i øvrigt seks hjertestartere fordelt rundt om i Kommunen. Du finder dem her: Rådhuset, Korsagergård, Idrætscentret, Biblioteket, Pilehaveskolens svømmehal. Trygfonden har udviklet en app "Trygfonden Hjertestart", så du altid har hjælpen lige ved hånden. Med appen kan du bl.a. se hvor der hænger hjertestartere i hele landet og hvordan du giver livreddende førstehjælp. Du kan hente appen i App Store eller Google Play. Selvtræning i Sundhedshus Nordmarken Edith Pedersen på 79 år, er en af de mange, som siden Sundhedshusets åbning den 4. april er blevet visiteret til selvtræning. Edith har fået nyt knæ og i forlængelse af operationen har hun gået i et genoptræningsforløb hos en fysioterapeut på Pilehavehus. Edith havde forinden knæoperationen ikke cyklet i ti år, og hendes mål efter operationen var at komme til at cykle igen. Takket være effektiv træning kan Edith i dag cykle igen. Hvem kan selvtræne? Selvtræning er for borgere I Vallensbæk Kommune, der har været igennem et genoptræningsforløb i Pilehavehus eller på Kærbo. Det er Vallensbæk Kommunes rehabiliteringsterapeut, der henviser til selvtræning. Derudover kan borgere, der har deltaget i et forløbsprogram eller er blevet henvist fra egen læge, selvtræne. Man bliver visiteret til selvtræning i tre måneder. Herefter vurderer rehabiliteringsterapeuten, om borgeren kan fortsætte træningen i et af kommunens andre idræts- og træningstilbud. Selvtræningen er åben alle ugens syv dage kl VALLENSBÆK NU 7

8 SOMMER Sommergymnastik Den 23. juni: Stram op En time, hvor hele kroppen bliver brugt. Du prøver øvelser, der opbygger musklerne, så de bliver stærke og flotte. Den 30. juni: Cirkeltræning Træning, der bygger på den såkaldte stationstræning, hvor man skifter mellem styrke- og konditionsøvelser. Den 7. juli: Puls og styrke En time med god fart på og med et særligt fokus på øvelser, der styrker maven, ryggen og balancen uden vægte. V allensbæk Kommune tilbyder i samarbejde med fitness.dk gratis sommergymnastik om søndagen kl Vallensbæk Mose. Gymnastikken har allerede været i gang et par uger, men alle er meget velkomne helt frem til og med den 1. september, hvor sæsonen slutter. Alle kan være med til gymnastikken. Mød op foran Restaurant Mosen, Rendsagervej 5. Det kan være en god idé at tage vand og et håndklæde med. I tilfælde af regn aflyses gymnastikken, men du kan i stedet benytte tilbuddet om én gratis træningsdag i fitness.dk, Vallensbæk Stationstorv 76, 1. sal (gælder for alle over 18 år). Den 14. juli: Cirkeltræning Træning, der bygger på den såkaldte stationstræning, hvor man skifter mellem styrke- og konditionsøvelser. Den 21. juli: Bodyflow En perfekt kombination af yoga, tai chi og pilates, som giver dig ro og fokus. Du træner styrke og smidighed til skøn, blid musik. Den 28. juli: Effektive ben En god time, hvor der er fokus på at styrke ben og baller. Den 4. august: Familieboks En sjov time for hele familien, hvor vi laver god opvarmning og prøver bokseøvelser. Den 11. august: Stram op En time, hvor hele kroppen bliver brugt. Du prøver øvelser, der opbygger musklerne, så de bliver stærke og flotte. Den 18. august: Bodyflow En perfekt kombination af yoga, tai chi og pilates, som giver dig ro og fokus. Du træner styrke og smidighed til skøn, blid musik. Den 25. august: Cirkeltræning Træning, der bygger på den såkaldte stationstræning, hvor man skifter mellem styrke- og konditionsøvelser. Den 1. september: Zumba Latinamerikansk dans omsat til sjov og effektiv træning, der giver lige så meget livsglæde som kondi. Obs: Denne dag Kl pga. Mosens dag. 8 VALLENSBÆK NU

9 SUNDHEDSMØDER Sundhedsmøder har gjort en forskel Hüsniye, Safiye og Selma er blandt de kvinder, der har fået sundere kost- og motionsvaner med hjælp fra kommunen. S iden efteråret har 13 kvinder med anden etnisk baggrund fra Vallensbæk deltaget på sundhedsmøder, som er et kursus for borgere med kroniske sygdomme, der har brug for tolk. Vi har lært om, hvad der er sund mad og at man ikke skal bruge så meget smør og olie i maden, fortæller Selma, der har opnået et vægttab under forløbet. Nu kigger jeg altid efter nøglehulsmærket, når jeg handler, siger hun. Madvarer kan få lov at bære Nøglehulsmærket, hvis de lever op til en række krav for indholdet af fedt, sukker, salt eller kostfibre - derfor gør Nøglehullet det nemmere at vælge sundere i hverdagen. To kvinder havde som mål at holde op med at ryge. Begge kvinder nåede deres mål. Hüsniye fortæller glad og stolt, at hun stadig er røgfri. Jeg har fået det bedre jeg er ikke så forpustet mere, siger hun og tilføjer, at hun er ude at gå ture flere gange om dagen. Det er hun ikke ene om. Netop holdånden har gjort, at kvinderne får hinanden med ud og motionere. Kvinderne har deltaget i Gå med i Vallensbæk og én har meldt sig som frontgænger. De nye sunde vaner har også bredt sig til kvindernes familier. Safiye fortæller, at hendes mand interesseret læser de brochurer om kost og motion, hun har fået udleveret på kurset. Og Selma fortæller, at både hendes mand og to drenge spiser sundere, end de gjorde før. Vi får flere grøntsager nu og Nogle af deltagerne i sundhedsforløbet sammen med underviserne. mere frugt, siger hun. En af de andre kvinder fortæller at det har været svært at acceptere at have en kronisk sygdom, men at kurset har været med til at give større forståelse for hvad sygdommen betyder og hvad hun kan gøre for at hjælpe sig selv. Sundhedsmøderne er arrangeret af Vallensbæk Kommunes sygeplejerske og kliniske diætister. Der afholdes ligeledes KOL-skoler og Diabetesskoler uden tolk. Hvis du har spørgsmål til kurserne eller er interesseret i at komme med i et forløb, kan du kontakte sygeplejerske Rikke Korndal Braad, eller tlf: VALLENSBÆK NU 9

10 BØRN OG UNGE Vallensbæk Kommunes SSP-konsulent Mark Stahlfest koordinerer det forebyggende arbejde mellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. Ungdomskriminaliteten falder i Vallensbæk Kun seks kommuner i Danmark har fra 2009 til 2012 oplevet et fald i kriminaliteten i forhold til det forventede niveau heriblandt Vallensbæk, som samtidig er den eneste på Sjælland med så flotte resultater. J ustitsministeriets Forskningskontor har i en ny rapport om ungdomskriminalitet kigget på tallene for mistænkte/sigtede årige i alle landets kommuner. Rapporten sammenligner den faktiske mængde kriminalitet blandt unge med det niveau, man kunne forvente i forhold til byens beliggenhed, befolkningstæthed og -sammensætning. Kigger man tallene efter, er det meget tydeligt, at indsatsen mod ungdomskriminalitet bærer frugt i Vallensbæk. Her er tallene faldet konstant siden Det er dejligt at se, at Ungdomskriminaliteten generelt er faldende i landet, og at tallene i særdelshed ser gode ud i Vallensbæk Kommune, siger SSP-konsulent i Vallensbæk, Mark Stahlfest. Vi er en kommune med en stor befolkningstilvækst, og vi forstår både at fastholde de kriminalitetsforbyggende SSP-strategier og navigere og finde løsninger på de akutte behov, de unge har. Vi har bl.a. haft succes med at skabe nogle alternative klubrammer, hvor marginaliserede unge kommer og møder et personale, som er en del af vores Gadeteam. På den måde er vi hele tiden klar til at støtte og hjælpe de unge. Fundamentet er de resurser, som er på skoleområdet. Kommunen og skolelederne prioriterer arbejdet højt, så ressourcelærerne altid har tid til at tale med de unge, så de bliver fastholdt i folkeskolen og derved mindsker risikoen for kriminalitet., forklarer Mark Stahlfest. I top med sikker skoletrafik Rådet for Sikker Trafik undersøger hvert år kommunernes indsats for at skabe sikre skoleveje. Vallensbæk er på en delt 5. plads af samtlige kommuner i landet. Vallensbæk Kommune har i år scoret 81 point, hvilket giver kommunen tre cykelhjelme ud af tre mulige og med følgende beskrivelse fra Rådet for Sikker Trafik: Kommunen arbejder engageret og ambitiøst med at klæde børn og unge på til at klare sig i trafikken. Kommunen har visioner om trafiksikkerhed og har fokus på de muligheder, der er for at arbejde med trafikpolitik på skoler i netværk på tværs af kommune, politi og skoler. 10 VALLENSBÆK NU

11 SommerCamp i uge BØRN OG UNGE Cirkus Big laver gøgl og ballade med børnene SommerCamp er Vallensbæk Kommunes tilbud til børn i fritidsordningerne i sommerferien i år foregår det i ugerne for de børn, der er tilmeldt. De tre SFO er er lukket i samme periode. Personalet, som er medarbejdere fra de tre SFO er, vil have særlig fokus på de forholdsvis nye brobygningsbørn, og generelt vil der blive aldersdifferentieret i de daglige aktiviteter, hvor det er muligt. SommerCampens aktiviteter er rettet mod de børn, som er startet i SFO i maj samt børn i klasse. Ældre børn har spændende sommertilbud, der er mere målrettet deres alder, i Ungdomsskolens Sommerferieaktiviteter. SommerCampens temaer Hver uge har sit eget selvstændige tema, som dækker over en række spændende aktiviteter og noget for enhver smag. Herudover vil der i alle tre uger være fokus på sport og bevægelse. For de børn, der ikke deltager i temaerne, vil der være en helt almindelig SFO hverdag. Uge 28: Cirkus SommerCampen har traditionen tro besøg af gøglertruppen Cirkus Big, der laver forskellige workshops, hvor børnene kan prøve at udfordre sig selv i klovneri, jonglering, gå på line mv. Ugen afsluttes med en lille forestilling, hvor børnene viser for hinanden, hvad de har prøvet i løbet at ugen. Uge 29: Sommer i 3D Ugen starter med at tage ud i naturen og samle materialer til alle de spændende, kreative ting, som børnene skal lave i denne uge. Ugen vil byde på både kunstneriske og hyggelige aktiviteter. Til slut fejres kunstværkerne med bobler og kage. Sampasning i daginstitutioner i lukkeugerne 29 og 30 For de forældre, der ikke har mulighed for at holde ferie i uge 29 og/eller uge 30, tilbyder Vallensbæk Kommune sampasning: De forældre, der har deres barn i Amalieparken, Mejsebo, Nøddeboparken, Sommerfuglen eller Stien, tilbydes sampasning i Daginstitutionen Amalieparken. De forældre, der har deres barn i Birkely, Løkkebo, Regnbuen eller Syvhøjvænge, tilbydes sampasning i Daginstitutionen Løkkebo. Der vil så vidt muligt være personale tilstede fra de institutioner, hvorfra der er tilmeldt børn. Uge 30: De gode gamle dage Fra jord til bord SommerCampen tager på ture til slotte med en masse kulturhistorie og aktiviteter. Børnene skal lære, hvordan man lavede ting og mad i gamle dage, fx ler-perler på bål, snitte knive i træ, filtning, læderværksted, knytning mv. Om fredagen er der fernisering, og her vil blive serveret suppe og brød som i gamle dage. Læs mere og se kontaktoplysninger på VALLENSBÆK NU 11

12 XXXXXXXXXXXXXXX OPSLAGSTAVLEN UDVALGTE NYHEDER FRA VALLENSBAEK.DK BLÅT FLAG PÅ VALLENSBÆK STRAND Borgmester Henrik Rasmussen hejste det blå flag på Vallensbæk Strand Det Blå Flag blev hejst på Vallensbæk Strand Grundlovsdag. Blå Flag er en internationalt miljømærkningsordning, som sikrer dig gode oplevelser ved strand og havn. Det Blå Flag bliver tildelt til de strande og havne, som gør en ekstra indsats for miljøet eller forsøger at højne strandens eller havnens standard. Strandene vurderes på kriterier inden for miljøindsats, vandkvalitet, miljøinformation, drift, badesikkerhed og faciliteter, og her klarer Vallensbæk Strand sig altså godt. De Blå Flag i 2013 gives på baggrund af resultaterne fra de fire foregående år. Læs mere på TJEK DIT BADEVAND Du kan tjekke den aktuelle badevandskvalitet på Særligt efter kraftige regnskyl er det en god idé at tjekke vandkvaliteten, før du tager på stranden. Københ taget d borgerm politiet GRØNNE MURE PÅ PILEHAVESKOLEN De gamle udendørs murvinger i Pilehaveskolens skolegård trængte efterhånden til at blive skiftet ud. De bliver nu erstattet med grønne mure bestående af støbenet (metalhegn) med to meter høj efeu. De nye grønne mure kommer til at give et grønnere og rarere miljø i skolegården, og der vil komme mindre støj, da plantemurene ikke kaster lyden tilbage som de gamle mure gjorde. Samtidig bliver arealet foran indgangen til ungdomsklubben Drop In frisket op og integreret med beplantningen: Fliserne bliver erstattet med græs, og der kommer borde-bænkesæt i sten. I næste Vallensbæk NU kan du læse mere om den kommende renovering og ombygning af Pilehaveskolen. 12 VALLENSBÆK NU

13 Cafemøder med Kræftens bekæmpelse Cafeen er et uformelt og gratis mødested for mennesker og deres pårørende, der har kræft tæt inde på livet. Du kan møde andre i samme situation og udveksle erfaringer og få gode råd. Cafeen er etableret i samarbejde med og drives af frivillige fra Kræftens Bekæmpelse. Cafeen er åben mandage i lige uger fra kl og foregår i foreningshuset, Vejlebrovej 45B, 2635 Ishøj. For mere information kontakt: Birthe Koch, tlf: Birte Hansen, tlf: eller mail: Jannie Johansen, tlf: eller mail.: I den kommende tid Stier og veje bliver fejet af kommunens nye, store fejemaskine, som også kan tage de store veje. Ukrudt bliver fjernet. På fortove og fliser med damp og ild, i bede bliver der luget med håndkraft. Hækkene er mange steder blevet for høje og bliver nu skåret ned i en bedre arbejdshøjde, så de bliver lettere at beskære. Der bliver lagt nyt asfalt, bl.a. i landsbyen, på ridecentret, på Hyttebovej, Kolleruplund og udvalgte stikveje på Nørrebred. Hajtænder, stoplinjer og fodgængerfelter bliver fornyet overalt i kommunen. Rabatterne får den halvårlige klipning, og grøfterne bliver renset op. Et flerårigt projekt med renovering af stierne bliver påbegyndt: Fortove ændres til to rækker fliser, og der kommer nye, højere lygtepæle med LED-lys, der dels er strømbesparende og dels spreder lyset ud på langs af stien, så der kommer mindre lysforurening ind i nærliggende boliger. OPSLAGSTAVLEN avns Vestegns Politi havde eres tryghedsbus med til ødet og fortalte om lokals arbejde. BORGERE HØRTE OM TRYGHED OG STØJ På et dialogmøde den 3. juni fik borgere i Vallensbæk Nord information om det kriminalitetsforebyggende arbejde, byggeriet af den kommende Ringstedbane, kommunens sundhedstilbud mm. Desuden fortalte Københavns Vestegns Politi om nabohjælp som et effektivt værn mod indbrud. VALLENSBÆK NU 13

14 Indtast dit arrangement via så kommer titel, tid og sted med i Vallensbæk NU, hvis det er indtastet inden deadline. Hver søndag kl. 10 er der gudstjeneste. Læs mere på AKTIVITETSKALENDER På er der mere information om det enkelte arrangement juni Distriktsstævne i dressur Vallensbæk Ridecenter 19. juni Vallensbæk Seniorklub besøger Roskilde Domkirke. Kun for medlemmer 10:00 Vallensbæk Stationscenter 19. juni Kommunalbestyrelsesmøde 17:30 Rådhuset 21. juni Sommersang og midnatsgudstjeneste 22:00: Sognegården og Helligtrekongers Kirke 22. juni DM i rulleskøjter. Kom og se landets bedste løbere både børn og voksne. Stævnestart kl. 9. Vallensbæk Idrætscenter 22. juni Dansk Vandrelaug arrangerer vandretur på ca. 14 km. i Vallensbæk mose og omegn. Pris: 15 kr. for medlemmer, 30 kr. for ikkemedlemmer. Start ved Vallensbæk Station kl. 10. Slut samme sted ca. kl. 15. Se mere på 23. juni Sankthans ved havnen. Oplev Vestegnens hyggeligste sanktshans, hvor der både er tivoli, musik og boder foruden børne- og voksenbål. Se program på Arrangeres af Lions Club. (se mere på bagsiden) 14:00 Vallensbæk Havn 24. juni Café for kræftramte. (se side 12) 30. juni 13. juli Ridelejr Vallensbæk Ridecenter 8. juli Café for kræftramte. Se mere info ved den 24. juni. 16:00 Foreningshuset, Ishøj 22. juli Café for kræftramte. (se side 12) 16:00 Foreningshuset, Ishøj juli Få en spændende oplevelse ved de individuelle verdensmesterskaber i Mounted Games. Der er kvalifikationsrunder fra tirsdag den 23. juli til fredag den 26. juli i aldersgrupperne U12, U14, U17 og seniorer. Lørdag eftermiddag mellem afholdes finalerne, som afgør hvem der løber med guldet i alle fire aldersgrupper. Gratis entré for alle. Se mere om programmet på Vallensbæk Ridecenter juli DM i Vandski. Ungdoms og Oldboys DM er torsdag med finaler fredag. Open DM er lørdag med finaler søndag. Der er gode tilskuerforhold på den sydlige bred af Vallensbæk Sø, og tilskuere er meget velkomne. Se mere på Vallensbæk Sø 14 VALLENSBÆK NU

15 Læs mere om de enkelte arrangementer på eller scan koden her med din mobiltelefon. Hvis du ikke har et scannerprogram i din telefon, så send en SMS med teksten scan til 1220, og du får et link tilbage til det gratis program ScanLife. KALENDER Sommergymnastik hver søndag Igen i år kan du deltage gratis i sommergymnastik ved Vallensbæk Mose. Se programmet på www. vallensbaek.dk/sommergymnastik 11:00 Rendsagervej 5 Sommer Linedance med udsigt til mosen Den 6., 13., 20., og 28. juli 10:00 Rendsagervej 5 Sommerens åbningstider Folkeskolerne har sommerferie fra den 29. juni til den 7. august. 0. klasserne starter efter sommerferien på Egholmskolen den 12. august, på Vallensbæk Skole den 12. august og på Pilehaveskolen den 8. august. SFOerne I ugerne flytter de tre skolefritidsordninger ud af deres vante rammer og tager på SommerCamp for de børn, der er tilmeldt (se side 11). Daginstitutionerne og dagplejen har åbent kl mandag til torsdag og kl fredag. I uge er daginstitutioner og dagplejen lukket, og der tilbydes i stedet særskilt pasning i daginstitutionerne Amalieparken og Løkkebo (se side 11) samt i dagplejens legestue Nordstjernen for dagplejernes vedkommende for de børn, der er tilmeldt. Vallensbæk bibliotek har uændrede åbningstider i løbet af sommeren. Rådhuset inklusiv Borgerservice og Jobcenter Vallensbæk har uændrede åbningstider. Rideskolen er lukket fra uge 27 til og med uge 32. I uge 27 og 28 er der ridelejr. Vallensbæk Idrætscenter har lukket i juli måned. Pilehaveskolens svømmehal er lukket fra og med lørdag den 28. juni til og med søndag den 11. august. Seniorhuset Korsagergård er sommerlukket fra og med fredag den 21. juni til og med mandag den 12. august KOMMUNALBESTYRELSESMØDE OG ÅBENT HUS Kommunalbestyrelsen holder møde den 19. juni, hvor alle interesserede er velkomne. Efter mødet er der mulighed for at møde kommunalpolitikerne uformelt. Dagsorden kan hentes på fra fredagen før mødet. Fra mandagen inden kan den hentes på rådhuset i åbningstiden. Tandpleje Vallensbæk kommunale tandpleje har sommerferielukket fra den 1. juli til den 8. august. Ved behov for akut tandbehandling har Tandplejen i Vallensbæk sammen med de andre kommunale tandplejere på Vestegnen en vagtordning i sommerferien fra den 1. juli til den 31. juli, som kan kontaktes på tlf: Ved akut behov udenfor vagtordningens åbningstid søges privat tandlæge eller henvendelse kan ske på Tandlægevagten, Oslo Plads 14, 2100 Kbh. Ø. VALLENSBÆK NU 15

16 SANKTHANS Sankthans ved Vallensbæk Havn Oplev en ægte Vallensbæktradition gennem 39 år: Sankthansbålene tændes ved Vallensbæk Havn. Program: Lørdag den 22. juni Tivoliet har åbent kl , og der er mulighed for at købe forfriskninger. Kl : Musikalsk underholdning ved Vallensbæk Harmoniorkester. Kl. 21: Musikpause Lodtrækning af lotterinumre fra programavis. L ions Club og Vallensbæk Kommune arrangerer igen i år den traditionelle og festlige sankthansaften ved Vallensbæk Havn. Den hyggelige stemning tiltrækker hvert år mange mennesker fra hele Vestegnen, og også i år lægger programmet op til et arrangement for hele familien med hygge og dansk tradition. Søndag den 23. juni, Sankthansaften Kl. 14: Festpladsen åbner Tivoli, Tombola og boder med is, øl, vand, vin mv. Kl : Aktiviteter Vallensbæk Rideskole arrangerer ponyridning for børnene. Spejderne Pilehavegruppen har arrangement for børnene. Kl : Børnebålet bliver tændt Borgmester Henrik Rasmussen holder båltale. Kl : Musik Koncert med Greatesthits.dk Kl : Bålet tændes Borgmester Henrik Rasmussen holder båltale for de voksne, og bålet tændes. Kl. ca : Festfyrværkeri fra Ishøj Havn Kl. 24: Aftenen slutter. Ret til ændringer forbeholdes. 16 VALLENSBÆK NU

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

VALLENSBÆKNU KAMPEN MOD STØJEN. Sommergymnastik. Sommerens åbningstider NU OMLÆGGES SAMMEN I HORSESTIEN 6 KØKKENET 11 TJEK BADEVANDET 14

VALLENSBÆKNU KAMPEN MOD STØJEN. Sommergymnastik. Sommerens åbningstider NU OMLÆGGES SAMMEN I HORSESTIEN 6 KØKKENET 11 TJEK BADEVANDET 14 VALLENSBÆKNU NUMMER 5 17. JUNI 2014 VALLENSBAEK.DK Sommergymnastik 05 KAMPEN MOD STØJEN SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider NU OMLÆGGES SAMMEN I HORSESTIEN 6 KØKKENET 11 TJEK BADEVANDET 14 INDHOLD

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være

Læs mere

DET GODE LIV DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Forebyggelsesafdelingen Motionstilbud i Gentofte Kommune Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Oversigt over nogle af Gentofte Kommunes motionstilbud Tilbuddene i folderen er inddelt i 3 kategorier: Styrketræning

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

30 år VALLENSBÆKNU. Gymnastik i. Sommeravis TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN. tag ud og gem VALLENSBÆK STATIONSCENTER. Henrik SÆTTER KURSEN 3

30 år VALLENSBÆKNU. Gymnastik i. Sommeravis TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN. tag ud og gem VALLENSBÆK STATIONSCENTER. Henrik SÆTTER KURSEN 3 VALLENSBÆKNU NUMMER 4 14. MAJ 2013 VALLENSBAEK.DK 04 Sommeravis tag ud og gem Gymnastik i 30 år VALLENSBÆK STATIONSCENTER NORD Bagsiden TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN Henrik SÆTTER KURSEN 3 Sommerferie- AKTIVITETER

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

God sommer VALLENSBÆKNU. Sommerens åbningstider. Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge KRÆFTRAMTE HJÆLPER HINANDEN 11

God sommer VALLENSBÆKNU. Sommerens åbningstider. Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge KRÆFTRAMTE HJÆLPER HINANDEN 11 VALLENSBÆKNU NUMMER 05 16.-17. JUNI 2015 VALLENSBAEK.DK 05 Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge God sommer SANKTHANSAFTEN Bagsiden Sommerens åbningstider MADMOR FOR 100 UNGDOMSSEJLERE 3 BEDRE RAMMER

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Tank op! Sommerkurser 2015

Tank op! Sommerkurser 2015 Tank op! Sommerkurser 2015 Ubberup Højskole er den største og mest erfarne livsstilshøjskole i Danmark. Vi tilbyder korte og lange høj skolekurser med ernæring, idræt, psykologi og kreative fag som omdrej

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj.

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj. Nyhedsmail gggggggg fra Lokalforeningen i Albertslund Udgivet maj 2015 E-mail: albertslund@diabetes.dk Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien

Læs mere

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Her kan du læse om alle de aktiviteter som bliver udbudt i forbindelse med sommermotion i parkerne 2010. Det er gratis at deltage. Mød blot op i tidsrummet kl.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter NÆSTVED Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-4 Foredag/temamøder 5-6 Motion 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Jul VALLENSBÆKNU. Glædelig. Mød den nye kommunalbestyrelse ÅBENT OG LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR. MILLIONER TIL STØJSIKRING Bagsiden

Jul VALLENSBÆKNU. Glædelig. Mød den nye kommunalbestyrelse ÅBENT OG LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR. MILLIONER TIL STØJSIKRING Bagsiden VALLENSBÆKNU NUMMER 10 17. DECEMBER 2013 VALLENSBAEK.DK Mød den nye kommunalbestyrelse 10 Jul Glædelig MILLIONER TIL STØJSIKRING Bagsiden ÅBENT OG LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR Sort bælte I SELVTILLID 3 Første

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 11. august 2014 til 31. december 2014 MANDAG 06 00-08 00... Morgensvømning (sportsbassin,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Færre lukkedage BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE. Nyt vandselskab. På jagt efter NATUROPLEVELSER 6. MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden

VALLENSBÆKNU. Færre lukkedage BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE. Nyt vandselskab. På jagt efter NATUROPLEVELSER 6. MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden VALLENSBÆKNU NUMMER 1 22. JANUAR 2013 VALLENSBAEK.DK 01 BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE Færre lukkedage MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden Nyt vandselskab På jagt efter NATUROPLEVELSER 6 Boliger i AMALIEPARKEN

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 6-7 Temamøder 8 Kurser 8 9 Rygestop 10 Motionstilbud 11 Hjertebilen, uderådgivning 11 12 Lad dig inspirere

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8.

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. november 2013 Projektleder Christine Wex Projektleder Anja Kammacher, Glostrup Hospital

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Priser til idrætsudøvere og frivillige. Kunstnerrute VIRKSOMHEDER, KOM FRIT FREM! VEJARBEJDER OG OMBYGNINGER 10

VALLENSBÆKNU. Priser til idrætsudøvere og frivillige. Kunstnerrute VIRKSOMHEDER, KOM FRIT FREM! VEJARBEJDER OG OMBYGNINGER 10 VALLENSBÆKNU NUMMER 2 4. MARTS 2014 VALLENSBAEK.DK Kunstnerrute 02 Priser til idrætsudøvere og frivillige VIRKSOMHEDER, KOM FRIT FREM! PENSIONIST- SKOVTUREN Bagsiden Er du vild med FILM OG BØGER? 07 VEJARBEJDER

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg Hjælp til en lettere hverdag KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom Center for Sundhed og Omsorg Har du KOL, type 2 diabetes, kræft eller hjertesygdom? I Helsingør Rehabilitering og Træningscenter får

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose.

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Træning: 10 uger, 1 times træning 1 gang om ugen. KOLsyge træner 2 gange om ugen. Undervisning i træning og motion,

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere