ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARNE JACOBSEN I GENTO FTE"

Transkript

1 ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

2 ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger

3 ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger Gentofte Kommune har valgt at markere 100 året for Arne Jacobsens fødsel med denne guide over et udvalg af Arne Jacobsens bygninger i Gentofte. Ingen anden kommune end Gentofte har så mange bygningsværker af den verdenskendte arkitekt. Blandt hans mest kendte er Bellevue Teater, området omkring Bellevue Strandpark, Bellavista, Munkegårdsskolen og Kystvejens Tankstation. Gentofte Kommune 2002 Guiden er bygget op omkring 24 udvalgte bygninger, der viser Arne Jacobsens arkitektoniske udvikling - fra byggeriet af de mere traditionelle enfamilieshuse med de første funktionalistiske træk til de mere visionære og modernistiske bygningsværker. Tekst og layout: Tina Ole Olsen, arkitekt MAA Teknisk Forvaltning Arkitekturområdet Jeg håber, at guiden vil medvirke til at sætte fokus på og højne interessen for den rigdom af spændende arkitektur, vi har i vores kommune. Foto: Fotograf Peter Bak Rasmussen Tryk og grafisk produktion: ProGrafica as Hans Toft Borgmester Portrætfoto af Arne Jacobsen udlånt af Kunstakademiets Bibliotek Samlingen af Arkitekturtegninger Bidragyderne og Gentofte Kommune ISBN: Forsidemotiv: Udsnit af Kystvejens Tankstation Hjemmesideadresse: Guidens benyttere bedes respektere private områder.

4 Den udlængsel og frihed, der prægede efterkrigstidens fremsynede europæiske arkitekter, viste sig i dyrkelsen af lette og funktionelle huse, der åbnede sig op mod lyset og naturen. Det var de modernistiske ideer Arne Jacobsen blev eksponent for i Danmark. Han vendte ryggen til det monumentale og det pyntede. I stedet stræbte han efter at skabe enkle huse, hvis rene flade og form afspejlede husets indre funktioner. Den danske offentlighed mødte for alvor de nye moderne strømninger inden for arkitektur ved en boligudstilling i Forum i Her vandt Arne Jacobsen sammen med vennen Flemming Lassen en konkurrence om "Fremtidens Hus". De to arkitekter havde skabt et provokerende spiralformet hus i hvide farver, der indeholdt al fremtidens tekniske komfort, lige fra landingsplads til helikopter på det flade tag og elektrisk garageåbner. Udstillingen gjorde Arne Jacobsens navn kendt, og det blev starten på en lang og særdeles produktiv karriere. Arne Jacobsen og modernismen Arkitekten Arne Jacobsen bragte de modernistiske strømninger til Danmark. I sin meget produktive karriere tegnede Arne Jacobsen de fleste typer af bygninger, fra mindre enfamilieshuse til store villaer, skoler og rådhuse. Han er desuden berømt for sine totaldesign. I flere af sine byggerier designede Arne Jacobsen alt fra lamper og inventar til tekstiler og indretning af haver. Geniale og visionære bygningsværker som SAS Hotel, St. Catherine's College i England, Munkegårdsskolen og Bellavista er blandt de projekter, der er kendt verden over. I 1929 fik Arne Jacobsen sin egen tegnestue, og han startede med at bygge en lang række af enfamilieshuse i Gentofte. Hans første huse var enkle i gult murværk med sadeltag. Formmæssigt var de asymmetriske facader og de forskellige vinduesåbninger nyskabende. Nogle af de tidligste huse kan ses på Gotfred Rodes Vej og på Hegelsvej i Charlottenlund. Den mere rendyrkede internationale modernisme, viser sig i hans eget hvide hus på Gotfred Rodesvej, Kystvejens Tankstation, Bellavista, Bellevue Strandpark og Bellevue Teateret. Arne Jacobsen blev født den 11. februar 1902 i København, hvor han voksede op i et klunkehjem på Østerbro. Allerede i skoletiden på Nærum Kostskole havde Arne Jacobsen vist store talenter inden for tegningskunsten. Oprindeligt ville han have været billedkunstner. Men efter at have fuldført sine studier på Teknisk Skole, blev han optaget på Kunstakademiets Arkitektskole i Her blev han beundret for sine evner til at formgive, men også hans talent for at fange de nye strømninger inden for bygningskunst blev bemærket. Året efter sin afgang fra Arkitektskolen modtog han Akademiets lille Guldmedalje for et Nationalmuseum i Klampenborg, der dog aldrig blev realiseret. Udviklingen i Arne Jacobsens arkitektur bliver til en gradvist større opløsning af den traditionelle bygningsform. Former og flader trækkes fra hinanden og opstår igen i nye sammenhænge. Det traditionelle sadeltag bliver sat sammen i nye skrå vinkler, som man blandt andet kan se det i hans verdensberømte bygningsværker Søholm I - III og i Munkegårdsskolen. Arne Jacobsen boede i Gentofte Kommune næsten hele sit liv, kun afbrudt af sin flugt til Sverige i 1943 under besættelsen. Kommunen er beriget med nogle af hans største værker inden for dansk og international arkitektur. Arne Jacobsen var produktiv lige indtil sin død den 24. marts i 1971.

5 Wandels hus. C.V.E. Knuths Vej 9, Hellerup, Fru Schoppes hus Baunegårdsvej 22, Gentofte, 1928 Arne Jacobsen tegnede sit første enfamilieshus for maleren Sigurd Wandel. Huset blev opført i en tid, hvor arkitekterne var inspirerede af enkle hustyper fra byggeriet på landet. I fru Schoppes enfamilieshus på Baunegårdsvej fastholder Arne Jacobsen den enkle planopbygning og sadeltaget, der er inspireret af det traditionelle landhus. Wandels rektangulære hus danner grundlag for opbygningen af Arne Jacobsens gule enfamilieshuse med sadeltag og tagudhæng, der veksler mellem symmetriske og asymmetriske facader. Den asymmetriske facade mod nord er en lukket mur med et trappevindue, en indgangsdør og et lille vindue. Mod syd er facaden til gengæld meget symmetrisk, idet vinduesfagene med havedørene er forskudt mod husets kanter. Kopier af Thorvaldsens medaljoner er anbragt over havedørene. Husets planer er enkle og traditionelle. Øverst er der soveværelser, og i stueplan er der dagligstue, køkken, forstue og herreværelse. Huset er i gule mursten med tagudhæng, der er trukket ned over facaden. Men den trekantede kvist, asymmetrien i facaderne og anvendelsen af jernvinduer i forskellige størrelser viser, at Arne Jacobsen er parat til at gå nye og mere moderne veje i sin arkitektur. Kvisten, der normalt blev placeret på midten, er her trukket ud til kanten af huset. Det har givet mulighed for en mere asymmetrisk fordeling af vinduesåbningerne mod haven. Planerne er opbygget med soveværelser på første sal og opholdsrum og køkken i stueetagen. Blev præmieret af Gentofte Kommune i Blev præmieret af Gentofte Kommune i

6 Eget hus Gotfred Rodesvej 2, Charlottenlund, Bannisters hus Hegelsvej 16, Charlottenlund, 1929 Arne Jacobsens eget hjem betegnes ofte som et af de første moderne huse i Danmark. Huset bærer præg af de internationale modernistiske strømninger, der så småt var ved at slå igennem i Danmark. Det er opført samme år, som Arne Jacobsen vandt konkurrencen om "Fremtidens Enfamilieshus" i Forum. Det var bestemt ikke alle, der var begejstrede for Arne Jacobsens hvide hus, som var et brud med det romantiske længdehus med sadeltag. Huset er bygget som en kasse med fladt tag, hvide facader, store stålvinduer, og moderne skibstrappe. Det er opført i pudset mursten og har sortmalede sokler. Planerne er traditionelt opbygget med dagligstue, herreværelse og spisestue i stueplan, og soveværelser på 1. sal. Der er adgang til tagterassen på 1. sal ad skibstrappen, fra haven. Huset er en iscenesættelse af den frie og lette livsstil, der symboliserer den modernistiske tankegang. Bannisters hus var Arne Jacobsens første store enfamilieshus. Han opførte det for sin svigerinde Estrid og hendes rige engelske mand T.D.W Bannister. Estrid var i øvrigt kvindefiguren bag Jørgen Frantz Jacobsens roman "Barbara". Karnapperne og de mange opsprosninger i vinduerne er tydeligt inspireret af engelsk byggestil. Sadeltaget er uden udhæng. Det er trukket helt ned til de sammenhængende vinduesbånd med skodder. Bannisters hus er interessant, fordi det toetages hus er delt i to hovedelementer. Den ene del er opført i traditionelle gule mursten, mens den anden og noget mindre del, der indeholdt herreværelse og bibliotek, er udført i træ. Foruden hovedhuset består Bannisters hus af yderligere to enetages fløjbygninger, der er forskudt på hver side af hovedhuset. Sidefløjen mod haven indeholder spisestue og solterrasse, mens fløjen mod gaden er depotrum og garage. 3 4

7 Rothenborgs hus Klampenborgvej 37, Klampenborg, 1930 Vöhtz' hus Julie Sødringsvej 5, Charlottenlund, Rothenborgs hvide hus i Klampenborg blev Arne Jacobsens egentlige gennembrud. I aviserne sammenlignede man Arne Jacobsen med Le Corbusier. Overretssagfører Max Rothenborgs hustru, fru Rothenborg, var begejstret for de modernistiske tanker, og hun var med til at diskutere og realisere udformningen og indretningen af huset. Alligevel mener mange, at der ikke er tale om et helt gennemført modernistisk hus. Arne Jacobsen vælger at bruge murværk i stedet for det moderne jernbeton, og de engelsk inspirerede planer er stadig forholdsvis traditionelle. Udadtil har huset et modernistisk præg. De hvide bygningskroppe flyder som et skib mellem de høje træer. Husets store jernvinduer er vendt mod parken, og solterrassens hvide mure indgår i et samspil med de hvide kubistiske former. Blev udvidet i 1941 af Arne Jacobsen og er senere ændret flere gange. Det særlige ved Vöhtz' hus er det flade tag og den hvide fløj, der indeholder garage og indgangsparti. Huset er adskilt i to elementer, hvilket var atypisk for tidens gule enfamilieshuse. Indgangspartiet står i kontrast til hovedhusets røde mursten. Den hvide, plastiske overflade er ført rundt om huset, hvor den indgår i sammenhæng med haveterrassens hvide mure. Anvendelsen af to forskellige facadematerialer bliver en af Arne Jacobsens specialiteter, som også kan ses i Ungdomsboligerne fra I Vöhtz' hus arbejder Arne Jacobsen med forskellige vinduestyper i facaderne. Mod haven slutter vinduerne om hjørnet på huset, mens de mod øst fremstår som kasseformede karnapper. På første sal er der adgang til en solterrasse. Planløsningen er mere utraditionel, da køkkenets vægge skærer sig ind i stuen. 5 6

8 Bellevue Strandbad Strandvejen, Klampenborg, 1932 Efter mødet med kystvejens hvide tankstation åbner Arne Jacobsens "Hvide by ved Sundet" sig for den kørende på den nye Strandvej. Bellevue Strandbad var det første Arne Jacobsen tegnede, inden han i samarbejde med Gentofte Kommune udarbejdede en samlet plan for området. Områdets beboere havde længe klaget over den manglende mulighed for at afskærme nøgenheden ved omklædning på den nye badestrand. Da Strandvejen blev trukket tilbage fra stranden, tegnede havearkitekten C.Th. Sørensen planen for området, og Arne Jacobsen vandt konkurrencen om et badeanlæg. En ny S-bane åbnede i 1934, og flere både fik fast rute til badestranden. Det var en anløbsbro for rutebådene, der adskilte et betalingsbadeanlæg mod nord og en fri tilgængelig stranddel mod syd. Den betalende stranddel var opdelt i en sydlig del med omklædningskabiner for kvinder, og en nordlig del med omklædningskabiner for mænd. Fælleskabinerne var placeret i nærheden af indgangspartiet ved den gamle villa og på den nordligste del af stranden. De blev taget i brug når der var stor tilgang af badegæster. Ideen med omklædningskabiner havde den fordel, at man kun skiftede tøj og forlod kabinen for opbevaring af tøjet i en fælles gaderobe. Herre- og kvindeafdelingen var hver opbygget som en tværgående ryg med 6 fløje. Hver af de 6 fløje indeholdt 16 kabiner i to rækker, hvis afslutning var en brusekabine og to bænke. Omklædningskabinerne var anbragt vinkelret på garderoberne, der var bygget ind under skråningen på parken. Garderoben og kabinefløjene er udført som hvidmalede jernbetonkonstruktioner, og facadebeklædningen er lette konstruktioner. Der var tidligere lange vinduesbånd på de mere lukkede garderobefacader. Kun vinduesbåndene på kvindernes fællesomklædning ved indgangspartiet er bevaret. Endvidere designede Arne Jacobsen alt fra de kendte blåstribede livreddertårne til iskiosker, billetter, sæsonkort og isemballage. Kioskerne, kabinerne og anløbsbroen er forsvundet i tidens løb. I 1938 tilføjede Arne Jacobsen Bellevue et kioskanlæg og kajakklub. 7 8

9 Thorvald Pedersens hus Kongehøjen 3, Klampenborg, 1933 Mattssons Ridehal Bellevuevej 12, Klampenborg, 1934 Fabrikant Thorvald Pedersen, der sammen med broderen Harald grundlagde Novo, fik et langt samarbejde med Arne Jacobsen. Huset med det flade tag og de to terrasser, der har udsigt over Øresund, er en arkitektonisk manifestation af ideen om det moderne menneske, der lever det frie og aktive liv. Arne Jacobsen har arbejdet med kubistiske former, der ligger fastforankret som horisontale elementer eller hæver sig op mod himlen i vertikal retning. Da det eksisterende ridehus ved Klampenborg Station skulle omdannes til et luksuriøst ridecenter, valgte ejeren, berideren og den tidligere stuntman Axel Mattsson, at Arne Jacobsen skulle løse opgaven. De gamle staldbygninger blev ombygget, og der blev opført en ridehal i jernbeton. De synlige jernbetonbuer bærer et 8 centimeter tykt hvælv. Mod øst gennembrydes gavlpladen af en tilbygning, der indeholder tilskuerpladser. Villaen er opført i hvidmalet jernbeton. I stueetagen er hall'en centrum. Herfra er der adgang til herreværelse og spisestue. Den ene fløj i bygningen indeholder dagligstuen, ud til haven mod øst. Den anden og mindre fløj er indrettet med køkken, anretterrum og pigekammer. Fra hall'en fører en smukt formet vindeltrappe op til de seks soveværelser på 1. etage, hvorfra der er udgang til en terrasse. Via en spindeltrappe er der adgang til 2. sal, hvor der blev indrettet motionsrum med udgang til en brie-soleil terrasse. Førstesalen, der er hævet på søjler, er først opført senere. Huset er ændret flere gange. Rørformede ventilationskanaler indgår som et moderne element i gavlen. Bortset fra tagpappet mellem buerne står alt frem i samme hvide farve og materiale. I buerne blev der indlagt glassten i et 10 meter bredt bånd, der markerede hallens runding og gav den et naturligt lys. Glasstenene er siden blevet erstattet af et smallere ovenlysvindue. Mattssons ridehus fik meget ros i pressen. 9 10

10 Bellavista Strandvejen og Bellevuevej 1-7, Klampenborg, 1934 Bellavista bliver regnet for et af Arne Jacobsens mesterværker. Her kunne han virkeliggøre drømmen om den moderne by. Et tidligere landsted, Villa Bellavista, blev nedrevet til fordel for 68 eksklusive lejligheder, der blev opført i den hvide modernistiske stil. Kommunen ønskede hvide huse med flade tage, og de måtte ikke overstige en højde på 3 etager og kun 2 etager ved Strandvejen. For at udnytte sundudsigten valgte Arne Jacobsen at placere husene i 3 fløje omkring en græsplæne. Boligkomplekset indeholdt 68 moderne lejligheder med stor komfort. Boligbebyggelsen blev også tilført enkelte butikker. I nord og sydfløjen er lejlighederne forskudt i en rytme i forhold til hinanden, så hver lejlighed får to stuer med udsigt til havet. Altanerne indgår i den faste rytme, men opnår visuelt at være en selvstændig form. Sydfløjen optager terrænspringet, hvilket giver mulighed for at udnytte kælderetagen til garage. Lejlighederne, der ligger bagerst og parallelt med Strandvejen er traditionelt opbygget og er uden forskydninger i facaden. Bygningen er opført i hvidpudset mur og etageadskillelsen er et jernbjælkelag. Taget er lavet i tagpap, vinduesrammerne er i teaktræ og kun altanens rækværk er i jernbeton. I pressen blev Arne Jacobsen omtalt som den store elegante modernist og sammenlignet med Le Corbusier. Arne Jacobsen opnår flotte virkninger ved hjælp af etageforskydningerne, de rundede hjørner i bygningens afslutninger, de ekstra karnapper og tremmeværket over altanerne. Husets mange former kaster et væld af forskellige skygger på den hvide mur, afhængigt af døgnets tidspunkter. Bellavista blev tilføjet endnu en fløj og atriumhuse "Ved Bellevue Bugt" i Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1934 og fredet i

11 Tennishal for Hellerup Idrætsklub Hartmannsvej 37, Hellerup, Kystvejens Tankstation Kystvejen 24, Skovshoved 1937 H.I.K. er den største af de tre sportshaller Arne Jacobsen fik opført i Gentofte Kommune. Tennishallen er på 3000 m 2 og rummede tre tennisbaner, hvoraf den ene var en forsænket opvisningsbane med tilskuerpladser. Hallen er bygget som en konstruktion af 26 jernbetonbuer. Taget består udvendigt af aluminiumstagpap, og loftet er beklædt med træfiberplader. Gavlene er opført i gul mursten. Loftet var malet i en svag grøn tone, og PH-tennislamper oplyste tennishallen. Ovenlyset kom ligeledes fra de fire langsgående vinduesspalter. Klubhuset er placeret vinkelret på tennishallen. Huset har sadeltag og er i gul mursten med hvidmalede vinduesrammer. Der er adgang fra hall'en til klublokalet på første sal via en smuk spindeltrappe. Omklædningsbygningen er formet som en moderne tilbygning med fladt tag og rundede hjørner, med et gennemgående vinduesbånd. Klubbygningen og det indvendige i tennishallen er siden blevet ændret. "Paddehatten" bliver den kaldt. Arne Jacobsens berømte hvide tankstation. Den indgår som en del af den plan, som Arne Jacobsen lavede for området ved Bellevue Strandpark. I servicestationen dyrker Arne Jacobsen den frie form, og bygningen anses for at være et af hans funktionalistiske mesterværker. Den hvide bygning måler 9 gange 15 meter. Den er støbt i jernbeton og beklædt med hvide meissnerfliser. Den kasseformede bygnings skrå tag er skudt frem i en ellipseformet overdækning, der er understøttet på midten af en rund søjle. Formen har ligheder med ryglænet af den senere Myrestol. Om aftenen oplystes ellipsens form nedefra ved hjælp af stærke lyskastere. Vaskehallen er husets største rum. Stationen indeholder yderligere kontor, to toiletter, lager og fyrrum. Bygningen står uforandret siden sin opførelse. Kun de røde Texacostandere er blevet udskiftet. Blev præmieret af Gentofte Kommune i Tankstationen er fredet og under restaurering

12 Bellevue Teater og Restauration Strandvejen , Klampenborg, I 1935 blev Bellevue kro og værtshuset Gl. Bellevue nedlagt til fordel for den nye Strandvej. I stedet blev Bellevueteateret med tilhørende restaurationsfløj opført. Teaterbygningen har sin indgangsfacade vendt mod Strandvejen. Scenetårnet er omgivet af to fløje, der peger ud mod stranden og markerer sig i facaden i to cirkulære trappetårne. De to fløje rummer garderobe og foyer for publikum og skuespillere. Indgangspartiet er formet som en buet væg med en baldakin og indeholder billetkontor og foyerbar, som oprindeligt var to kiosker. Publikum modtages i forhallen, hvorefter det ledes ind gennem foyeren og derfra videre til teatersalen. Selve teatersalen er opført som en rammekonstruktion i jernbeton. Loftet var beklædt med hvidt asbestlærred, og væggene med hvidt og blåstribet lærred. Scenevæggen og balkonens bølgede former var beklædt med spanskrør. De lette materialer ledte stemningen hen på det frie sommerliv. Dette forstærkedes af taget, der elektrisk kunne skydes til side og trække sommerluften ind i rummet. Restaurationen var opdelt i en sommer- og vinterrestauration. Huset er en rammekonstruktion i jernbeton, og resten af bygningen er opført i murværk. Mod vandet er der spændt glas op mellem jernrammerne. Den frit formede sommerbar var lavet i teaktræ, og vinterrestaurationens kamin skød sig ind i nicher i væggen. Væggene i sommerrestauranten var beklædt med bambusstokke. Teateret er, efter en periode som biograf, blevet ført tilbage til sin oprindelige funktion med plads til 750 personer. Det er undergået en gennemgribende restaurering og er blevet ført tilbage til sit oprindelige udseende. Taget kan igen skydes til side ligesom i gamle dage. Restaurationen blev ombygget til boliger i 1952, og en del af bygningen er blevet genskabt som restaurant. Blev præmieret af Gentofte Kommune i 1937 og fredet i

13 K. Johnsens hus Ordrupvej 185, Charlottenlund, 1938 Boligbebyggelse på Jægersborg Allé Jægersborg Allé 48-52, Charlottenlund, 1939 K. Johnsens hus er et gult, muret hus med sadeltag, dækket af grå vingetegl. Det særegne ved dette hus er, at det består af to bygningskroppe, der er skåret ind i hinanden. Blokkene har samme retning, men de ligger forskudt. Den ene fløj har en første sal, mens den anden fløj mod haven har stueplan og høj kælder. Huset regnes for en fin repræsentant for funktionalismen, hvor selvstændige bygningskroppe arbejder sammen og bliver til en form. Villaen er placeret skråt i forhold til vejen, så haven ligger ugenert. Arne Jacobsen arbejder med lukkede flader og med vinduesfag, der er forskudt ud til husets kanter. Husets sydfacade har et karnapvindue, der afslutter det lange hus. Indgangspartiet er placeret i sammenskæringen mellem de to blokke, og haveterrassen løfter sig op imod hovedhuset i havefacaden. Som en fin detalje er huset omkranset af en rundet mur ved gaden. Huset blev præmieret af Gentofte Kommune i Bebyggelsen for murermester G.C. Andersen består af tre blokke, der indeholder 73 lejligheder på henholdsvis 2, 2 1 / 2 og 3 værelser. Blokkene er forbundet af lave garagebygninger. De tre bygninger blev opført med en blok, der via en mellembygning havde sammenhæng med nabohuset. Mellem bygningerne er der anlagt nedsænkede gårdrum, hvorfra der er opgang gennem kælderen til lejlighederne. Altanerne og de fremskudte vindueskarnapper er indlagt i hvidmalede betonrammer, der fremstår som selvstændige elementer. De skyder sig op gennem taget og står i kontrast til hovedhusets gule mursten. Huset markerer sig ved, at Arne Jacobsen lader to materialer møde hinanden. Et tema han ligeledes anvender i Ungdomsboligerne. Taget er i eternitskifer og murene i gule sten. De spinkle hvidmalede vinduespartier er senere udskiftet med kraftigere vinduesrammer

14 Kædehusene på Ellebækvej Ellebækvej og 22-34, Gentofte, 1943 Rækkehusene Sløjfen Sløjfen 21-35, Gentofte, 1943 De 18 kædehuse på Ellebækvej i rød mursten, er et af de sidste byggerier Arne Jacobsen nåede at opføre inden sin flugt til Sverige, under besættelsen. Kædehusene er på 1 1 / 2 etage og har sadeltag med høj rejsning. Husene er forskudt i forhold til hinanden. Indgangspartiet er indrykket i forhold til en tværgående mur, der binder husene sammen. Mod haven giver husenes forskydning mulighed for terrasser, der er placeret i nicher. Arne Jacobsen opnår ved fremrykningen af husene en god udnyttelse af det lille areal og giver husene en privathed i forhold til hinanden. Det overdækkede indgangsparti på søjler er et tema Arne Jacobsen også anvender i Sløjfens rækkehuse. Husene har hvidmalet træværk og tagrender, der står i kontrast til de røde mure. Gadefacadens vinduer er tilført de obligatoriske skodder. Kædehusene har stue, spisestue og køkken. På tagetagen er der værelse, to kamre og bad. Der er ligeledes faciliteter i kælderen. Det lange samarbejde Arne Jacobsen havde med medicinalfirmaet Novo førte til opførelsen af funktionærboligerne på Sløjfen. På det tidspunkt lå bebyggelsen ud til den tidligere Hørsholmvej. Efter krigen boede Arne Jacobsen i enderækkehuset nr. 21, hvor han også indrettede tegnestue i kælderen. Sløjfen er stort set identisk med rækkehusbebyggelsen Ridevangen, der blev præmieret af Gentofte Kommune i Husene er opført i rød mursten, med et let udhængende sadeltag og hvidmalet træværk. Gadefacadens brede indgangsparti hviler på hvidmalede søjler. Havefacaden er tilført en lavere sidefløj, der danner væg til den hævede terrasse. Terrassedøren er som indgangspartiet overdækket af det fremskudte tag, og møder taghøjden af det lavere tag på sidefløjen. Huset er kun på én etage og indeholder stue og spisestue, to kamre, soveværelse, køkken og høj kælder. Blev præmieret af Gentofte Kommune i

15 Ungdomsboliger for Gentofte Kommune Ved Ungdomsboligerne 32-60, Gentofte, Kædehusene Søholm I Strandvejen 413, Bellevuekrogen 20-26, , Klampenborg På grund af den danske ungdoms indsats under 2. Verdenskrig, tildelte Gentofte Kommune et legat til opførelse af boliger for nygifte unge under 30 år, til leje i en begrænset periode. Boligerne opstod som tre sydvestvendte blokke, med udsigt til et haveanlæg og den daværende sø. En blok indeholdt 24 lejligheder, fordelt som toværelses- og etværelseslejligheder. Sydvestfacadens altaner og karnapper er indlagt i et hvidmalet betongitter. De skyder sig op gennem det flade sadeltag som en selvstændig form og er med til at opløse det traditionelle udtryk i bygningen. Da lejlighederne var små, blev der indrettet ekstra faciliteter i kælderen, indeholdende hobbyrum, festsal, vaskeri og systue. De mindre tilbygninger til hver af blokkene rummede børneinstitutioner og boliger for pædagogerne. Ungdomsboligerne fik international opmærksomhed på grund af den funktionelle og humanistiske standard. Blev præmieret af Gentofte Kommune i De fem kædehuse kaldet Søholm I, udmærker sig ved et samspil mellem to hældende tagflader, forbundet med et lodret vinduesparti og en markant skorsten. De forskudte huses profil mod sundet viser sig som et dynamisk mønster af overlappende former og skygger. Princippet i tagets planer var nyt og var med til at gøre Arne Jacobsen internationalt berømt. For at udnytte havudsigten optimalt, er opholdsstuen placeret på 1. sal med udgang til altan og nedgang til en dobbelthøj spisestue. Fra køkkenet i stueplanet er der nedgang til kælderetagen, der også indeholder garage. Arne Jacobsen boede selv i endehuset ud mod Strandvejen indtil sin død. Han havde tegnestue i huset og lavede derfor en tilbygning ud mod Strandvejen. Haven måtte på grund af udsigten ikke indeholde høje træer, så her planlagde Arne Jacobsen en malerisk have. Haven bestod af et rumligt system af klippede hække, med mere end 300 forskellige plantearter. Blev præmieret af Gentofte Kommune i

16 Rækkehusene Søholm II Bellevuekrogen 2-18, Klampenborg, Rækkehusene Søholm III Bellevuekrogen 1-7, Klampenborg, Rækkehusbebyggelsen er placeret i to fløje med hensyntagen til grundens eksisterende træer. De fire rækkehuse er forskudt i forhold til hinanden og er på én etage for ikke at skærme for udsigten. Husene er på 130 m 2. Her er soveværelserne placeret på første sal, da huset ligger længere væk fra havudsigten. Opholdsrum og køkken er placeret i stueetagen, og der er høj kælder. Søholm III er udformet som dybe, rektangulære kasser. Køkkenet og forstuen ligger i midten af huset. På grund af forskydningen kan rummene udnytte lysindfaldet fra vinduerne i husets side. Ligesom i Søholm I gør Arne Jacobsen oprør mod det traditionelle sadeltag, idet han lader taget følge de skæve indsnit i facaderne. Det specielle ved disse rækkehuse er, at de forskyder sig en lille smule i forhold til hinanden. Dette skjules af det gennemgående tag og forskydningen opfattes dermed som skæve nicher i huset. Østfacadens bagerste væg er beklædt med brædder, hvori der siden er placeret altaner. Den gråmalede bræddebeklædning gentager sig som tema over det lange vinduesbånd i vestfacadens første sal. Husene er opført i gul mursten, gråt eternittag og grå vinduesrammer. Nedløbsrør og dørkarme er hvidmalede. Dagligstuen er vendt mod sydøst med udgang til en nedsænket terrasse. Der er størst højde i soveværelserne mod nordvest på grund af det skrånende tag. Facaden mod indgangspartiet er en ramme af glas og træ mellem de to bærende ydermure af gult murværk. Den tunge huskrop er næsten opløst. De bærende ydermure fremstår som rene skiver, hvor imellem der er udspændt lettere skærmvægge. Blev præmieret af Gentofte Kommune i

17 Alléhusene Jægersborg Allé , Gentofte, Gertie Wandels hus Prins Axelsvej 13, Gentofte, 1961 Allébebyggelsen består af fire parallelle blokke på 82 m, vinkelret placeret mod Jægersborg Allé. Arne Jacobsen tegnede senere endnu to blokke i en rektangulær form, der fungerede som butiksbygninger. Tre af blokkene er på tre etager, mens den sidste blok er på to etager; alle med udnyttet tagetage. Huset markerer afslutningen på Arne Jacobsens produktion af enfamilieshuse. Umiddelbart har huset ligheder med hans tidligere funktionalistiske enfamilieshuse, da det er sammensat af flere former. Bebyggelsen har partier med altankarnapper, som skyder sig op gennem sadeltaget. I Alléhusene fremstår altanpartierne som selvstændige fag i sydvestfacaden. Formerne skyder sig skiftevis op gennem sadeltaget, der herved markerer sig med henholdsvis høj og lav hældning. Nordøstfacaden brydes af trekantede karnapper. Lejlighederne er på 100 m2 med stue, soveværelse, to kamre og køkken med adgang fra cirkulære trappeopgange. Den tredje blok er den mest markante. Altanfagene, der er i samme gule murværk, springer en etage over. Den faste bygningsform er i bevægelse, og den fremstår som om den er opdelt af skiver. Projektet fik en del kritik, da mange mente, at Arne Jacobsen var gået mere op i udseendet af facaden end bearbejdelsen af planerne. Planen er opbygget som en langsgående gang, der skiftevis henvender sig til ude- og inderum. Bygningen lukker sig omkring sig selv og er åben mod gårdnicherne. Ligesom i Munkegårdsskolen gøres gårdrummene ligeværdige med de indendørs rum. Arne Jacobsen planlagde hvert gårdrum med hver deres enkle beplantning og flisebelægning. Udefra fremstår huset således som en lukket form af rene murflader, der i indgangsfacaden er afbrudt af få vinduesåbninger. Vaskehuset skyder sig ud fra huset og markerer, at der er et indgangsparti. Blev præmieret af Gentofte Kommune i

18 Munkegårdsskolen Vangedevej 178, Søborg, 1957 Munkegårdsskolen, med de karakteristiske gårdhaver, regnes for et af Arne Jacobsens store mesterværker. Skolen fik meget omtale i den internationale skoledebat, og det var på grundlag af Munkegårdsskolen, at Arne Jacobsen blev valgt til at tegne St. Catherine s College i Oxford. Han tegnede tillige Nyager Skole i Rødovre og Christianeum Gymnasium i Hamburg. Munkegårdsskolen er bygget op som pavilloner, der indgår i en fast struktur. Huset er bygget op omkring fem gange. Gangene skærer tre bånd, der indeholder klasselokaler. Det fjerde bånd er på to etager og rummer skolens faglokaler. Mellem båndene og gangene er der opstået åbne gårdrum. To gymnastiksale og to rektangulære bygninger, med cykelskure og toiletter, afgrænser den store skolegård ved indgangspartiet. Festsalen og administrationen markerer sig i strukturens midte, forskudt mod hovedindgangen. Klasselokalerne har udgang til egne gårdrum. De har desuden eget forrum i forbindelse med gangarealet. Gårdrummene fremhæves ved hver deres specielle beplantnings- og belægningsstruktur. Taget har skæve tagprofiler ligesom i Søholmbebyggelsen. Det er konstrueret som et afbrudt sadeltag med to hældningsgrader, forbundet af et vinduesbånd. Det anbefales at betragte skolens tagprofil fra boldbanen, hvor trappernes enkle og smukke udformning markerer sig på muren. Skolen er opbygget som bærende lydisolerede dobbeltmure. Mellem murene er der udspændt lette glaskonstruktioner. Munkegårdsskolen er et af de fine eksempler på Arne Jacobsens totaldesign. Han tegnede skolens borde og stole (Tungen), og designede tekstiler og andet inventar. Munkegårdslampen blev senere sat i produktion hos Louis Poulsen A/S. Hans højtalere udført i klart plexiglas og skolens scenetæppe er ligeledes kendte designs. Blev præmieret af Gentofte Kommune i

19 Arne Jacobsens bygninger i Gentofte Kommune 1927 Enfamilieshus, C.V.E. Knuths Vej 9. Enfamilieshus, Krathusvej Enfamilieshus, C.V.E. Knuths Vej 11. Tofamilieshus, Vingårds Allé Enfamilieshus, Baunegårdsvej Eget hus, Gotfred Rodes Vej 2. Enfamilieshus, Gotfred Rodesvej 7. Enfamilieshus, Gotfred Rodesvej 16. Enfamilieshus, Gotfred Rodesvej 18. Enfamilieshus, Hegelsvej Enfamilieshus, Baunegårdsvej 81. Enfamilieshus, Hegelsvej 4. Enfamilieshus, Hegelsvej 8. Enfamilieshus, Hyrdevej 12. Enfamilieshus, Ole Olsens Allé 28. Enfamilieshus, Hegelsvej 29. Enfamilieshus, Klampenborgvej Enfamilieshus, Gotfred Rodes Vej 14. Enfamilieshus, Gotfred Rodes Vej 1. Enfamilieshus, Hyrdevej 5. Enfamilieshus, Tranegårdsvej 25. Enfamilieshus, Kongehøjen 10. Enfamilieshus, Damgårdsvej Bellevue Strandbad, Strandvejen. Enfamilieshus, Anemonevej 48. Enfamilieshus, Hegelsvej 28. Enfamilieshus, Skovvej 64. Enfamilieshus, Skovvej 97. Enfamilieshus, Bernstorffsvej Enfamilieshus, Skovgårdsvej 75. Enfamilieshus, Hegelsvej 27. Enfamilieshus, Julie Sødrings Vej 5. Enfamilieshus, Kongehøjen 3. Enfamilieshus, Hegelsvej 18. Enfamilieshus, Grants Allé 22. Enfamilieshus, Hegelsvej Ridehus, Bellevuevej 12. Bellavista, Strandvejen og Bellevuevej 1-7. Enfamilieshus, Ordrupdalvej 33. Enfamilieshus, Ordruphøjvej 30. Enfamilieshus, Gotfred Rodes Vej 6. Enfamilieshus, Fasanhaven 2. Enfamilieshus, Leopold Parkovsvej 7. Enfamilieshus, Hegelsvej 5. Enfamilieshus, Ole Olsens Allé 30. Junkershallen, Maltegårdsvej 18 A + B. Restauration og kajakklub på Charlottenlund Fort Enfamilieshus, Parkovsvej 19. Enfamilieshus, Dalgårdsvej 13. Enfamilieshus, Hurdlevej 3. Enfamilieshus, Ordruphøjvej Tennishal for H.I.K., Hartmannsvej 37. Enfamilieshus, Kratvænget 9. Enfamilieshus, Jægersborg Allé 57. Enfamilieshus, Ordruphøjvej Bellevue Teater og Restauration, Strandvejen Kystvejens Tankstation, Kystvejen 24. Enfamilieshus, Hegelsvej 9. Enfamilieshus, Skovvangen Kioskanlæg og kajakklub, Strandvejen 336. Indretning af Hvidøre til sukkersygesanatorium. Enfamilieshus, Ordrupvej 185. Enfamilieshus, Bekkasinvej Boligbebyggelse, Jægersborg Allé Boligbebyggelsen lbstrupparken I, Smakkegårdsvej og lbstrupvænget 1-11 og Omklædningsbygning ved Gentofte Stadion Kædehusene på Ellebækvej og Rækkehusene Sløjfen Enfamilieshus, Ordrupgårdvej 12. Enfamilieshus, Lundely Rækkehuse på Ridebanevang 2-38 og Boligbebyggelsen lbstrupparken II, Smakkegårdsvej og Ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne Kæde- og rækkehusene Søholm I og II, Strandvejen 413 og Bellevuekrogen og Prøveklasse til Munkegårdsskolen, Dyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej Boligbebyggelsen Alléhusene, Jægersborg Allé Rækkehusene Søholm III, Bellevuekrogen Enfamilieshus, Mosehøjvej 21A i Charlottenlund Munkegårdsskolen, Vangedevej 178. Rækkehuse på Sløjfen og Ørnegårdsvej "Ved Bellevue Bugt", Strandvejen Enfamilieshus, Prins Axels Vej 13.

20 Index Wandels hus Fru Schoppes hus Eget hus Bannisters hus Rothenborgs hus Vöhtz' hus Bellevue Strandbad Thorvald Pedersens hus Mattssons Ridehal Bellavista Tennishal for Hellerup Idrætsklub Kystvejens Tankstation Bellevue Teater og Restauration K. Johnsens hus Boligbebyggelse på Jægersborg Allé Kædehusene på Ellebækvej Rækkehusene Sløjfen Ungdomsboliger for Gentofte Kommune Kædehusene Søholm I Rækkehusene Søholm II Rækkehusene Søholm III Alléhusene Gertie Wandels hus Munkegårdsskolen

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Skæring Parkvej i Egå

Skæring Parkvej i Egå Parkvej i Egå Nye lavenergiboliger tæt ved strand og by 13 arkitekttegnede funkisboliger Skønne solfyldte haver og terrasser Tæt på skov, strand og by Klik ind på www.skæringparkvej.dk Spørring Hårup Parkvej

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

SkagenhuS - Serien 118

SkagenhuS - Serien 118 Skagenhus - Serien 118 Klassisk dansk arkitektur Alle kender Skagenhusene. De karakteristiske, gulmalede huse, som har deres oprindelse på toppen af Danmark, hvor de to have mødes. Her ligger de med marehalmen

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S

Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S Visionære håndværkere Arkitekt ADA Henning Gudnitz startede sin tegnestue i 1977. I oktober 2005 blev arkitekt m.a.a. Jens Frederiksen og arkitekt m.a.a. Arne Christensen

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro 2 INTRO 3 Indhold Velkommen til en smagfuld bid af Østerbro INTRO 3 OMRÅDE 4 ARKITEKTUR 6 EKSTERIØR 8 Mit elskede Østerbro hører du til typen, der

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Bo smukt til få penge I sommeren 2008 vil 24 lyse og moderne BoKlok ejerlejligheder stå klar til indflytning i Sydbyen. Sydbyen er en ny bydel under

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Funkisplan. - Serien - 1 plan

Funkisplan. - Serien - 1 plan Funkisplan - Serien - 1 plan 96 Ultra moderne luksusbolig Stramme, rene linier og store glaspartier kendetegner det eksklusive FunkisPlan i ét plan. Det flade tag med skjult tagfald, fuldender den stramme

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere