T-DOC ENDOTRACE FULD KONTROL OVER DINE ENDOSKOPER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T-DOC ENDOTRACE FULD KONTROL OVER DINE ENDOSKOPER"

Transkript

1 T-DOC ENDOTRACE FULD KONTROL OVER DINE ENDOSKOPER

2 2 T-DOC EndoTrace OPNÅ HELT NYE HØJDER AF EFFEKTIVITET OG KONTROL Insufficiente arbejdsgange i endoskopiafsnittet kan medføre en mangelfuld genbehandling af dine endoskoper og kan betyde forsinkelse af planlagte endoskopier, fordi endoskoper er forsinkede eller måske ikke tilgængelige. T-DOC EndoTrace giver dig mulighed for at få det fulde overblik over dine endoskoper! T-DOC EndoTrace udvikles kontinuerligt og kan tage hånd om både produktions- og ledelsesaspekter i forbindelse med genbehandling af endoskoper. T-DOC giver dig et overblik i real tid over dine endoskoper, så du kan optimere dine investeringer og sikre et højt og ensartet kvalitetsniveau. T-DOC EndoTrace er en del af Getinges modulære T-DOC produktportefølje verdens førende instrumentsporbarheds- og managementløsning. Med over 650 T-DOCinstallationer i mere end 35 lande verden over har vi erfaringen til at imødegå dine udfordringer. Lad T-DOC være det bærende element for at styre genbehandlingen af dine endoskoper, så du kan fokusere på det, der er allervigtigst patienten! T-DOC er udviklet af Getinge IT Solutions en Microsoft Gold Certificeret Partner

3 T-DOC EndoTrace 3 HVAD VI TILBYDER DIG: SPAR PENGE, OPTIMER HÅNDTERINGEN AF DINE ENDOSKOPER OG SÆT PATIENTEN I CENTRUM Opnå fuld sporbarhed af dine endoskoper Fuld sporbarhed er sikret med T-DOC EndoTrace, da endoskoperne og endoskopiventilerne registreres gennem hele deres levetid og knyttes til alle processer, handlinger og aktører, som de kommer i berøring med. Som følge af total sporbarhed er der altid et dokumenteret register over, om de korrekte procedurer er fulgt. Derudover ved du altid, hvor endoskoperne er, når du skal bruge dem. Kvalitetssikrer din produktion T-DOC EndoTrace omfatter en lang række funktioner, som understøtter kvalitetssikring. Anvendelse af håndteringstrin, som beskriver korrekt håndtering er med til at sikre, at manuelle rengøringsprocedurer følges omhyggeligt. Den elektroniske logning af maskinprocesser dokumenterer, at dine endoskoper får den korrekte rengørings- og desinfektionsbehandling. Eftersom brugeren skal registrere sig ved arbejde i T-DOC, registreres alle handlinger og den ansvarlige bruger kan identificeres. Forbedrer patientsikkerhed Med et højt fokus på infektionskontrol og kvalitetssikring, kan du minimere spredning af sygehuserhvervede infektioner. Hvis der mod al forventning alligevel skulle forekomme kontaminering, er det ved hjælp af T-DOC EndoTrace muligt, hurtigt og effektivt, at identificere alle involverede parter. Patienter kan således øjeblikkeligt få den nødvendige behandling, og en potentiel meget alvorlig sundhedsrisiko kan undgås. Implementér best practice, og sikrer overholdelse af lovpligtige standarder Ved hjælp af de mange muligheder for rapporter og statistikker i T-DOC, kan ledelsen implementere procedurer i overensstemmelse med best practice ikke udelukkende baseret på formodninger, men på faktiske data. Med T-DOC EndoTrace kan du kæde dine genbehandlingsprocedurer for endoskoper sammen. Du har derfor altid en dokumenteret registrering af, at dine endoskoper er desinficeret korrekt og i overensstemmelse med hospitalets foruddefinerede arbejdsprocedurer samt lovpligtige standarder. Bedre overblik over endoskoperne og forøget effektivitet T-DOC EndoTrace giver centraliseret kontrol over dine endoskoper og giver både endoskopiafsnittet og behandlingsstuerne mulighed for at danne sig et klart overblik. Eftersom T-DOC EndoTrace overvåger alle kritiske tidsintervaller, kan du udvælge endoskoper efter udløbstidspunkt og dermed minimere antallet af genbehandlinger. T-DOC EndoTrace sikrer derudover en korrekt behandling af hvert enkelt endoskop og antallet af forkert behandlede eller beskadigede endoskoper kan således minimeres og derved kan betragtelige besparelser opnås. T-DOC giver dig fuld kontrol over dine endoskoper og tilsikrer et højt niveau af kvalitetssikring på linje med sterilcentralen

4 4 T-DOC EndoTrace UDNYT DE UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER FOR FORBEDRET GENBEHANDLING AF ENDOSKOPER Fuld sporbarhed T-DOC EndoTrace registrerer og dokumenterer alle processer, maskiner, patienter, operationer, læger osv., som et endoskop kommer i berøring med fra det anskaffes til det kasseres inkl. endoskopiventiler og andet tilbehør, som anvendes med endoskopet. Sporbarhed opnås ved hjælp af stregkoder, RFID og/eller andre mærkningsteknologier. Kontrol over alle kritiske tidsintervaller T-DOC EndoTrace giver fuld kontrol over den komplekse håndtering og rengøring af endoskoper, eftersom du kan registrere og overvåge alle kritiske tidsintervaller imellem desinficering, tørringsprocessen, transport til og den faktiske anvendelse på en patient. T-DOC EndoTrace kan eksempelvis styre en eller flere transportmetoder og alarmerer automatisk personalet, hvis et tidsinterval er overskredet. Nem rengøring og kontrol af endoskoper En skærmbaseret liste over håndteringstrin, som er tilgængelig i T-DOC med touch-funktionalitet, gør personalet i stand til at udføre en nøjagtig demontering, manuel rengøring og kontrol af endoskoper. Dette ved hjælp af billeder, lyd og/eller video. T-DOC kan tilpasses, så det stemmer overens med dine specifikke arbejdsprocedurer. T-DOC EndoTrace kan eksempelvis sikre, at udvalgte trin i håndteringsprocessen ikke kan afsluttes af brugeren, medmindre en korrekt arbejdsprocedure er blevet fulgt. Elektronisk datalogning T-DOC EndoTrace kan forbindes direkte med endoskopvaskere og kan derved levere datalogning af cyklusparametre, som f.eks. cyklusfaser, tid, temperatur, kontrolværdier for kanalgennemstrømning, forbrug af rengørings- og desinfektionsmiddel. Alle data lagres elektronisk i T-DOC EndoTrace, og kan vises i en graf eller i et simpelt listeformat. Derudover er det muligt at indhente ydeevnedata på udstyr til brug i forbindelse med service og vedligeholdelse. Avanceret lagerkontrol T-DOC tilbyder avancerede lagerstyringsværktøjer, som kan strømline bestillings- og lageropgørelsesprocesser. Du kan f.eks. få en komplet oversigt over din aktuelle beholdning af endoskoper med angivelse af deres værdi. Med denne information kan du foretage de nødvendige indkøb af nye endoskoper, som sikrer at en tiltagende efterspørgsel kan imødekommes. Komplet overblik over dine endoskopreparationer Med T-DOC s reparationsfunktionalitet opnår du fuld kontrol over alle dine reparationer. Du kan derved spore; hvilke endoskoper blev repareret, af hvilken reparatør, hvor og hvornår reparationen fandt sted samt holde styr på de anvendte procedurer og omkostninger. Relevante informationer kan udveksles mellem reparatøren og endoskopiafsnittet eller andre afdelinger. Dermed strømlines dine reparationsprocedurer. Produktion af prioriterede endoskoper T-DOC fast track funktionaliten giver dig mulighed for prioriteret behandling af endoskoper gennem hele produktionscyklussen. Dette betyder, at et endoskop, som er markeret til fast tracking bliver behandlet før andre endoskoper. Undervejs i produktionen bliver personalet meddelt om afvigelser, hvilket sikrer en rettidig levering. Derudover giver T-DOC værktøjerne til at kvantificere og kontrollere alle omkostninger for fast track produktion, hvilket kan anvendes i forbindelse med afregning. Ledelsesrapportering Administrationen forenkles, da T-DOC samler alle data i én central papirløs database. Rapporter kan nemt genereres ud fra disse data og eksporteres til de almindelige anvendte administrative programmer og/eller tilpasses netop dine behov. Du kan eksempelvis udtrække rapporter om følgende emner: Genbehandlingstid Reparationshistorik Genbehandling af udløbne endoskoper Tilbagekaldelse af endoskoper

5 T-DOC EndoTrace 5 T-DOC ENDOTRACE og principperne for flow-effektivitet Manuel rengøring, kontrol og kvalitetssikring Logning af maskinprocesser Returnering af brugte enheder Brugte endoskoper og deres relaterede endoskopiventiler returneres til endoskopiafsnittet og registreres i T-DOC EndoTrace. T-DOC alarmerer personalet, hvis endoskopet kræver en særlig genbehandling. Hvert enkelt endoskop og deres tilhørende endoskopiventiler rengøres og kontrolleres manuelt i overensstemmelse med hospitalets foruddefinerede håndteringstrin. Billeder og videosekvenser kan vises på PC en for at understøtte korrekt demontering, rengøring og kontrol af endoskopet. Uren side Manuelt rengjorte endoskoper registreres i T-DOC EndoTrace og tilknyttes deres respektive desinfektionsprocesser. Eventuelle uoverensstemmelser imellem det registrerede program og det krævede program vises for brugeren. Alle procesparametre dokumenteres og lagres. T-DOC alarmerer personalet, hvis endoskopet kræver en særlig genbehandling i desinfektionsprocessen. Administration og styring Informationer om endoskoper, brugere, processer og meget mere er tilgængelig og kan styres via T-DOC s administrator PC. Alle udførte handlinger i Produktionscyklussen dokumenteres, og relevante data kan udtrækkes som rapporter eller som simple online søgninger. Behandlingsstue Ren side Transport Sporing på behandlingsstuen Placering i tørreskab Brugte endoskoper og deres tilhørende endoskopiventiler kan tilknyttes en patient eller et journalnummer. De faktiske omkostninger for behandlingen af en patient dokumenteres og gemmes. T-DOC alarmerer personalet, hvis endoskopets tilstand ikke er i orden. Transport til behandlingsstuen Måden hvorpå endoskopet transporteres til behandlingsstuen registreres i T-DOC EndoTrace. T-DOC kan også holde styr på forkortelse af holdbarhedstider under transport og alarmerer personalet, hvis endoskopets tilstand ikke er i orden. Udlevering til en afdeling Når endoskoper udleveres til en afdeling, registrerer T-DOC Endo- Trace, hvem endoskopet udleveres til. T-DOC alarmerer personalet, hvis endoskopets tilstand ikke er i orden. Når desinfektionsprocessen er gennemført og verificeret, anbringes det desinficerede endoskop i et tørreskab. T-DOC EndoTrace holder styr på eventuel forlængelse af udløbstiden, mens endoskopet er placeret i tørreskab.

6 6 T-DOC EndoTrace VORES LØFTE TIL DIG Fuld service og support Den bedste service Getinge tilbyder komplette service- og supportløsninger, som gør det muligt at optimere implementeringen og anvendelsen af dit T-DOC-system. I sidste ende giver dette en forøget driftstid og produktion uden afbrydelser til faste vedligeholdelsesomkostninger. Vores målsætning er at levere de bedst mulige betingelser for din succes med T-DOC. Under alle implementeringsog produktionsfaser tilbyder vi en lang række serviceydelser. T-DOC s professionelle serviceorganisation sikrer en vellykket implementering, hvorimod en T-DOC serviceaftale berettiger dig til omfattende fordele allerede fra produktionsstart. Du kan vælge mellem vores fire niveauer af T-DOC servicesupport: T-DOC Platin-serviceaftale Den ultimative serviceløsning med 24-timers T-DOC servicesupport, herunder den hurtigste responstid, to årlige on-site besøg og T-DOC hardwareservice. Fleksible træningsmuligheder Træning sikrer, at du kan udnytte alle fordelene ved de forskellige funktioner i T-DOC EndoCycle. Vi tilbyder træning af medarbejdere på alle erfaringsniveauer og i flere udformninger. Fra klasseundervisning i en af Getinge s faciliteter til supervision af brugere og IT-afdelinger på hospitalerne. Fra grundlæggende og avanceret standardiseret produkttræning til kurser, som er tilpasset til netop dine behov. Erfaringsudveksling i T-DOC brugergrupper Getinge anbefaler og støtter etableringen af lokale T-DOC brugergrupper, som allerede findes i flere lande. I dette forum kan du få glæde af andre T-DOC-brugeres erfaringer og give forslag til den fremtidige udvikling af T-DOC. T-DOC Guld-serviceaftale Serviceløsningen i høj kvalitet med omfattende T-DOC servicesupport, herunder kortere responstid, et årligt on-site besøg og T-DOC hardwareservice. En integreret del af T-DOC servicekonceptet omfatter nem adgang til et erfarent og dedikeret lokalt supportteam, som understøttes af vores centrale T-DOC supporthovedkvarter T-DOC Sølv-serviceaftale Den avancerede serviceløsning med et højt niveau af T-DOC servicesupport, herunder opdateringer og opgraderinger og et årligt systemcheck. T-DOC Bronze-serviceaftale Den basale serviceløsning med et omkostningsbevidst niveau af T-DOC servicesupport.

7 T-DOC EndoTrace 7 UDNYT MULIGHEDER I T-DOC - MEGET MERE END SPORBARHED Digital dataregistrering med T-DOC EndoCycle T-DOC EndoTrace kan kombineres med T-DOC EndoCycle og sikre direkte integration med Getinges automatiserede endoskopdekontaminatorer og derved lagre cyklusparameterdata. Ubegrænsede muligheder med T-DOC 2000 T-DOC EndoTrace kan kombineres med vores mest avancerede løsning, T-DOC 2000, som automatiserer alle processer til håndtering af sterile varer på dit hospital. Løsningen indeholder en lang række avancerede funktioner, som forbedrer effektivitet og kvalitetssikring, herunder f.eks.: Fuldstændig integration med sterilcentralen Avancerede fast track funktionaliteter for sterile varer Avancerede operationsstuefunktionaliteter Fuldstændig lagerstyring af alle sterile varer Styring af flere hospitaler Den modulære opbygning af T-DOC-produkterne gør det muligt at tilbyde skalerbare løsninger, som er velegnet til sundhedsinstitutioner af enhver størrelse. Vi kan således garantere dig samme konsekvente, ensartede infrastruktur, hvis du ønsker at opgradere dit T-DOCsystem med yderligere funktionaliteter til imødekommelse af fremtidige behov. T-DOC er repræsenteret af et dedikeret, verdensomspændende netværk af Getinge-salgsselskaber og certificerede partnere. Lad os præsentere dig for din lokale T-DOCrepræsentant. Kontakt os på Vi tilbyder dig en T-DOC-løsning, der passer til dine specifikke behov, baseret på erfaringer i verdensklasse. Er du klar til at udnytte mulighederne?

8 KOMPLETTE LØSNINGER TIL INFEKTIONSKONTROL Getinge er verdens førende leverandør af løsninger til effektiv rengøring, desinfektion og sterilisering inden for sundheds- og biovidenskabssektoren. Vores målsætning er at hjælpe vores kunder med at levere bedre pleje med lavere omkostninger til følge. Det gør vi ved at tilbyde velgennemtænkte og specialtilpassede løsninger. Det betyder, at vi står ved vores kunders side hele vejen fra arkitektonisk planlægning og undervisning frem til sporbarhed og support med komplette løsninger, langsigtet engagement og global tilstedeværelse. Getinge Always with you DA Göteborgstryckeriet Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske og konstruktionsmæssige ændringer. Getinge IT Solutions ApS Amaliegade København K DANMARK Telefon: Fax: Getinge Danmark A/S Industriparken 44B DK-2750 Ballerup DANMARK Telefon: Fax: getinge.com GETINGE GROUP er en ledende global leverandør af produkter og systemer, der bidrager til kvalitetsforbedring og effektivisering af omkostninger inden for sundhedssektoren og biovidenskaben. Vi driver forretning under mærkerne ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på patientmobilitet og sårpleje. GET- INGE er leverandør af udstyr til behandling af infektioner inden for sundhedssektoren og forebyggelse af kontaminering inden for biovidenskaben. MAQUET specialiserer sig i løsninger, behandlinger og produkter til kirurgiske indgreb og intensivafdelinger.

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER 2012 NUMMER 16 LØSNINGER TIL FRONTLØBERNE INDHOLD I ONE TRÆF DIN HIDTIL BEDSTE BESLUTNING Tag kontrol over dine data ET FRISK SYN PÅ ANALYSE Omvælt din forretningsforståelse BLIV SMARTERE MENS DU ER MOBIL

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Potentielle fordele og risici ved RFID.

Potentielle fordele og risici ved RFID. 1 Potentielle fordele og risici ved RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: http://www.rfididanmark.dk

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

2 cases med anvendelse af RFID.

2 cases med anvendelse af RFID. 1 2 cases med anvendelse af RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: http://www.rfididanmark.dk

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere