A. P. Møller Skolen Årsskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012"

Transkript

1 A. P. Møller Skolen Årsskrift

2 A. P. Møller Skolen Fjordallee 1 D Schleswig Tlf Webside: Åbningstider Mandag - torsdag Fredag Rektor Jørgen Kühl Vicerektor Fl. Rasmussen (gymnasieafd.) Afdelingsleder Klaus Pløen (fællesskoleafd.) Titel: A. P. Møller Skolens årsskrift Redaktion: Fl. Rasmussen (ansv. redaktør) Tryk: Flensborg Avis Fotografier: Side 4: Unterricht Innovativ - Deutscher Lehrerpreis Side 18: Luftfoto-indehaver: Steffi Jannsen Side 43: TV2 nyhedsblog Øvrige fotos: A. P. Møller Skolen

3 Indhold Kære læser Med dette årsskrift gør A. P. Møller Skolen for fjerde gang status over de mange forskellige aktiviteter, der har fundet sted i løbet af det forgangne skoleår. Det har ikke været muligt at dække alt, der er hændt og sket; men udplukket af begivenheder viser en skole i fortsat vækst og udvikling. Og ikke mindst en skole med en særlig ånd, tør vi efterhånden godt sige. I de første par år herskede på glimrende vis en meget energisk og søgende pionerånd. Denne er efterhånden ved at forvandle sig til skolens egen ånd. Ikke en stillestående og bagudskuende ånd, men en dynamisk og selvbevidst, fremadskuende ånd. Her hersker en vis friskhed og evne til at tænke og turde og prøve nyt, både blandt elever og lærere. Det vidner billederne i nærværende årsskrift om. Og samtidig fortæller de om glæden og begejstringen og også stoltheden over at være med til at skabe en god, ambitiøs og sjov skole. Jo, der hygges på A. P. Møller Skolen, der er tid til fest og glæde, til muntre fællesaktiviteter, men samtidig også til seriøst og målrettet arbejde. Vi tør godt stille krav til hinanden, både i hverdag og i fest. Resultaterne taler for sig selv. God fornøjelse med årsskriftet! Redaktionen Rektors årsberetning Side 4 Besøg på skolen Side 9 Farvel, hr. Møller Side 11 Store Forældremøde Side 12 Indsats for trivsel Side 13 Skolestart i 11. årgang Side 14 Turen til Toftlund Side 15 Travlhed i 9. klasse Side 16 Fastelavn Side 17 Billeder fra året Side 18 Motionsdag Side 19 Lejrskole i København Side 20 Rejsen til Italien Side 21 En præst i krigens helvede Side 22 Poetry Slam Side 23 Litteraturfest Side 24 Matematik og naturvidenskab Side 26 Politik og mindretal Side 28 Besøg i Folketinget og hos Mærsk Side 29 Udendørsliv Side 30 Studentereksamen Side 32 Petro Challenge Side 37 Musikalske indslag Side 38 Dimission i F9 og F10 Side 39 En pastor takker af Side 40 Julen Side 41 Da Nils Oliver mødte dronningen Side 43 Forskelligt fra årets løb Side 44 Medarbejderoversigt Side 47 3

4 Rektors årsberetning Ved det store forældremøde den 27. marts satte rektor fokus på bl.a. trivsel i skolen og på diskriminering af mindretallet. A. P. Møller Skolen er nu ved at nærme sig afslutningen på det fjerde skoleår siden åbningen den 1. september Skolen har overstået den første, intensive og til tider også hektiske opbygningsfase med etablering af rammer, indhold, målsætninger, pædagogisk praksis og implementering af nye reformer og tiltag, som uddannelsesmyndighederne med jævne mellemrum melder ud. I sommers blev det første kuld studenter ført op til eksamen og udklækket med særdeles gode resultater. A. P. Møller Skolens historiske første studenterårgang formåede at sætte sit præg på skolen med en festlig huetid, halløjdag og dimission. Samtidig fik deres smil og glæde, deres klare identifikation med danske traditioner og værdier også sat et uaftvætteligt positivt præg på lokalsamfundet, der tog de nye studenter til sig. A. P. Møller Skolen er således blevet rodfæstet og etableret. Visionerne omsættes i den daglige praksis. Vi er kommet meget langt siden indvielsen. Allerede nu opfattes vi i mange forskellige sammenhænge i Danmark og Tyskland som en eksemplarisk dansk mindretalsskole. Så sent som i torsdags, den 22. marts, blev det tydeligt, da hele vores nuværende 13. årgang sammen med 13. årgang på Duborg- Skolen deltog i et diskussionsarrangement på Christiansborg. I oktober 2011 blev A. P. Møller Skolens særlige status understreget, da den som eneste repræsentant for danske skoler uden for Danmark og en blandt en håndfuld danske gymnasier var inviteret til Dronningens Fredensborgarrangement for repræsentanter for institutioner fra hele den danske undervisningssektor. Skolens medarbejdere er aktivt involveret og repræsenteret i en række danske sammenhænge, herunder initiativer, råd og bestyrelser, hvilket løbende bidrager til at positionere A. P. Møller Skolen og dermed synliggøre det danske mindretal for Danmark. Interessen for A. P. Møller Skolen er ubrudt stor. Det aflæses ikke mindst ved de utallige henvendelser og forespørgsler om besøg og oplæg samt om arrangementer. P.t. har over personer gæstet skolen siden åbningen for mindre end fire år siden. Lidt over halvdelen af de besøgende kommer med en tysk baggrund og stifter således her på stedet for første gang bekendtskab med det danske mindretal. Skolen har lige siden åbningen været den største danske attraktion uden for Danmark. Interessen for at bese skolen er usvækket stor. A. P. Møller Skolen har gjort og gør fortsat en forskel. Det gælder ikke blot den prægtige bygning, som A. P. Møller Fonden har skabt og foræret til Skoleforeningen og hele det danske mindretal. Det gælder også pædagogikken og de konkrete resultater, som opnås her på stedet. Det er ikke blot i Danmark, at interessen findes. I Tyskland nyder A. P. Møller Skolen tilsvarende anseelse. Skolen er på mange måder blevet et referencepunkt. En særlig glæde var det, at en af vores dygtige gymnasielærere, Sanne Engedal Pedersen, den 30. november 2011 af forbundskansler Angela Merkel fik overrakt den tyske lærerpris på baggrund af en indstilling fra hendes egne elever i idrætsprofilklassen, som tog studentereksamen i fjor. Det var første gang, at en lærer ved en dansk mindretalsskole fik tildelt så fornem en udmærkelse på forbundstysk niveau. Dette siger en del om de mange dygtige og engagerede lærer på skolen og om kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Og der gemmer sig vitterligt en stor og engageret indsats bag de gode historier. Der slides i det daglige. Der er fuldt drøn på hele tiden. Medarbejdernes positive indstilling og gode humør bidrager til at videreudvikle en god skole og til at søge og finde nye veje for en tidssvarende undervisning. Lærerne imødekommer behovet for differentieret undervisning, selv om realiteten i dag er den, at der findes store differentieringsbehov og spring i samme klasse. Det er udfordrende og krævende at forsøge at imødekomme alles behov. Det lykkes ikke altid, men der arbejdes kontinuerligt og reflekterende med at tilpasse og optimere læringsprocesserne. Årets lærer: Sanne Engedal Pedersen fra A. P. Møller Skolen modtog den 30. november 2011 årets tyske lærerpris, der blev overrakt af forbundskansler Angela Merkel. (Foto: Unterricht innovativ - Deutscher Lehrerpreis ) 4

5 En skole er nemlig ikke blot en læringsinstitution, men tillige en lærende organisation. På A. P. Møller Skolen læner vi os ikke tilbage, men fokuserer kontinuerligt på at videreudvikle praksis. Det sker ved at fastholde og videreføre positive resultater og tiltag. Det sker tillige ved at udtænke og iværksætte nye aktiviteter, som kan bidrage til at forbedre rammebetingelserne for almen dannelse for flest mulige. På A. P. Møller Skolen er der plads til alle. Vi er ikke alle ens, og derfor er der behov for fleksible tilgange og tilbud. Fra starten har vi etableret tilbud om lektiecafé efter skoletid. Dette er en hjælp til en del elever, som har brug for en ekstra forklaring i matematik, tysk, filosofi eller latin eller som holder af sammen med kammeraterne at læse lektier med mulighed for at få svar og råd fra en lærer, såfremt der måtte være behov for det. Trivselsfremmende aktiviteter og tilbud spiller en stor rolle på A. P. Møller Skolen. Skole er jo heldigvis andet og mere end prøver, klausurer og eksaminer. Skoletiden skal være dannende og en oplevelse for de unge, så de får mulighed for at samle på minder og erfaringer, de kan trække på og gøre brug af i andre sammenhænge. Dertil hører jævnlige tilbud om foredrag, koncerter, teater, ekskursioner. Eleverne har selv skabt gode traditioner med fx den årlige fastelavnsfest for alle årgange. De navnkundige LAN-parties lever videre og tiltrækker stadig mange unge, der tilbringer en hel nat sammen omkring computerspil og hyggeligt samvær. På en stor skole kan det ikke undgås, at der fra tid til anden opstår friktion. Hvor mange unge mennesker samles og hvor puberteten og overgangen fra barn til ung, fra ung til voksen finder sted opstår der kriser. Kriser danner os som mennesker, men når man er midt i den, er det blot en ringe trøst. Da har man behov for hjælp og støtte. På A. P. Møller Skolen ser vi heldigvis kun sjældent hårdnakkede konflikter mellem eleverne; men der opstår som nævnt friktion, der kan medføre ubehag, tårer og hos nogle endog fortvivlelse. Det er vi meget opmærksomme på. Derfor har vi sidste år skabt det såkaldte Trivselsråd med repræsentanter for elever og lærere, som har fokus på at Trivselsfremmende aktiviteter og tilbud spiller en stor rolle på A. P. Møller Skolen. Skole er jo heldigvis andet og mere end prøver, klausurer og eksaminer. Skoletiden skal være dannende og en oplevelse for de unge, så de får mulighed for at samle på minder og erfaringer, de kan trække på og gøre brug af i andre sammenhænge. 5 modvirke mobning og udelukkelse og samtidig at fremme trivsel for de unge. I denne forbindelse er der blevet etableret et korps af kontaktelever på hhv. 10. og 11. årgang, der skoles til at hjælpe og bistå andre elever, som har brug for at blive hjulpet på vej. Trivselsrådet afholder skolingsarrangementer for kontakteleverne bl.a. på Christianslyst og en særlig antimobningsstrategidag med eksterne eksperter, som blev afholdt på skolen ultimo februar Musiklivet er mangfoldigt og vigtigt på A. P. Møller Skolen. Vores dygtige og engagerede musiklærere i fællesskolen og gymnasiet formår at stimulere elevernes musikalske evner og forståelse på en måde, der fører til konkrete resultater i det daglige og i forbindelse med en stribe koncerter i årets løb. Lad mig i denne forbindelse blot nævne medvirken i Spil Dansk-Dagen den 27. oktober, den traditionelle fælles julekoncert i Pauluskirken, Luciapigerne, samarbejdsrådets julefest, Forårskoncerten og det sønderjyske gymnasiekorsamarbejde, som er et samarbejde mellem de sønderjyske gymnasier og Sønderjyllands Symfoniorkester. I år stod opførelsen af Carmina Burana på programmet. Og for første gang blev en af de tre afslutningskoncerter henlagt til A. P. Møller Skolen. 550 overværede de 300 dygtige sangeres og symfoniorkestrets koncert i vores idrætshal. Det var en storslået og uforglemmelig oplevelse, der bekræfter og understreger værdien af det store arbejde, vores musiklærere yder hver eneste dag til gavn for eleverne og skolen som helhed. Dertil kommer jævnligt koncerter og musiktilbud på skolen dels målrettet til enkelte årgange, dels som fælles aktiviteter. Musikaktiviteterne bidrager til at danne de unge som hele mennesker. At give dem indtryk og oplevelser, som sætter spor, og som åbner forståelse for kulturelle sammenhænge. Naturvidenskaben er et andet fokusområde på skolen. Her pågår der en lang række forskellige initiativer og aktiviteter, som løbende udbygges og videreudvikles. Lad mig nævne et udpluk i flæng: Vesuv og Pompeji, PetroChallenge, Dansk Naturvidenskabsfestival med foredrag den 29. september 2011 ved en forsker ved Syddansk Universitet om nanoteknologi. Aktuelt er der

6 Elevambassadørerne fra A. P. Møller Skolen formidler viden om mindretallet til ungdomsuddannelserne i Danmark. Desuden viser de gæsteklasser rundt på skolen. Projektet er et samarbejde mellem Grænseforeningen og Dansk Skoleforening for Sydslesvig, som i årene før A. P. Møller Skolen udelukkende fandt sted med elever fra Duborg-Skolen i Flensborg. I år 2006 indledte rektor Jørgen Kühl første samtaler med Grænseforeningen om en udvidelse af samarbejdet til også at omfatte A. P. Møller Skolen, og i dag, fire år efter skolens start, er arbejdet i fuld sving. På billede ses elever fra det nuværende hold, som sammen med Gunver Westergaard fra Grænseforeningen samt Thomas Rohrmoser og Anja Udolph, begge lærere på skolen, skabte en både givende og munter introduktionsdag til ambassadørarbejdet den 16. februar iværksat en særlig APMS Science Group for interesserede elever på årgang, som løbende skal monitorere Slien, og som i øvrigt indgår i et samarbejde med GEOMAR. Matematikkens Dag blev afholdt her på skolen som led i et EU-finansieret Interreg IVa-projekt, som A. P. Møller er netværkspartner i, og var samtidig et brobygningsarrangement til de afgivende fællesskoler. Science og Samværs-dagen er en brobygningsdag for elever i F8 og F10 i forhold til F9 og F11. En række flere tiltag kunne nævnes. Sprog og kultur er ligeledes af central betydning og befinder sig ligeledes under udvikling. Lige som der er udnævnt en særlig Science Coordinator, har vi i indeværende skoleår udnævnt en Sprog & Kultur-koordinator med fokus på disse aktiviteter samt med henblik på at fremme udveksling med gymnasier i Danmark og internationalt. Lad mig også her i flæng nævne aktiviteter såsom Litterraturfest.nu, i 2011 med foredrag ved den islandske forfatter Jón Kalman Stefánsson og den danske Helle Helle, hvor adskillige gymnasieklasser deltog. Det dansk-tyske poetry slamstævne den 18. november, hvor en af vores dygtige elever efterfølgende gav smagsprøver på sin digtning i tysk regionalradio. Filosofiolympiaden 2012 er et andet væsentlig initiativ, hvor skolens elever aktivt deltog og nåede langt i den danske konkurrence. Nordisk venskabsbysamarbejde, hvor A. P. Møller Skolen også deltager som aktiv part i lærer- og elevsamarbejdet. Udveksling og samarbejde 6 med danske gymnasier. Dertil kommer samarbejdet med Rønde for fællesskolens vedkommende, som vil blive videreført i de kommende år. Historie og samfundsforhold er endnu et væsentligt fokusområde, der sigter på forankring og udblik. I denne forbindelse har historiehold bl.a. set på den lokale og regionale historie. Samtidig formidles det internationale perspektiv. Samfundsaspektet tages løbende op i foredrag, temadage og andre aktiviteter. Således afholdes der lige efter påskeferien et politisk debatmøde med landdagskandidater. Idrætslivet hører uadskilleligt sammen med A. P. Møller Skolen. Vi har fremragende idrætsfaciliteter inde og ude. De er i brug hver eneste dag: i løbet af skoledagen til idrætsundervisning, om eftermiddagen og aftenen går Slesvig IF og SdU brug af hallen. Fredagen før efterårsferien deltager hele skolen traditionen tro i motionsdagen, som tilrettelægges af idrætsprofilklassen på 12. årgang. En gang om året arrangeres A. P. Møller Skolens løb for alle løbeinteresserede. Idrætsprofilklasserne i gymnasiet gennemfører atletikstævner, hvor de dyster med Lornsenschule og Duborg-Skolen. I dette skoleår blev vores 16 kajakker taget i brug på Slien. Flere aktiviteter kunne nævnes. A. P. Møller Skolen er således en skole i løbende bevægelse. Udadvendte aktiviteter spiller ligeledes en stor rolle på skolen. Elevambassadørerne indgår i et aktivt samarbejdet med elevambassadørerne på Duborg-Skolen og bidrager således til at formidle viden om mindretallet til ungdomsuddannelserne i Danmark. I år er elevambassadørerne også begyndt at vise ungdomsgrupper rundt på selve skolen. Det er et godt og positivt initiativ, som vi agter at fortsætte med, selv om Sydslesvigudvalget projektstøtte udløber ultimo Grænseforeningen, der koordinerer projektet, er lige som de to sydslesvigske gymnasier indstillet på at videreføre og videreudvikle konceptet, der på en og samme tid danner vores egne unge og oplyser andre. Samarbejde med danske og tyske universiteter er allerede institutionaliseret. Det gælder især Syddansk Universitet og Aarhus Universitet, hvis rullende universitet også i marts 2012 overtog undervisningen i gymnasiet en hel dag. Som netværkspartner i det tidligere nævnt dansk-tysk matematikprojekt er der desuden etableret kontakter til Kiels Universitet. Inden for det naturvidenskabelige område samarbejdes der med det internationalt kendte og ansete GEOMARinstitut. Det har bl.a. ført til, at en af vores første studenter i indeværende år er blevet

7 tilknyttet GEOMAR som forskningsfrivillig. Meget mere og flere såvel igangværende som påtænkte tiltag med fremadrettede perspektiver kunne nævnes. Med skoleåret blev A. P. Møller Skolen for første gang den største danske skole i Sydslesvig. Lige siden 2008 har skolen målt i kvadratmeter været klart den største. Nu blev den også den danske skole med de fleste elever. Ved skoleårets start havde vi 543 elever fordelt på 267 i fællesskolen og og dermed en håndfuld flere end på den nu næststørste Duborg-Skolen. I løbet af året er der sket afgang og tilgang begge steder, så lige nu er de to fællesskoler med gymnasieoverbygning omtrent lige stor med hver knap 10 % af samtlige elever på de 46 danske skoler. For A. P. Møller Skolens vedkommende tyder de aktuelle prognoser på, at elevtallet ikke blot holdes, men forventes at vokse yderligere i de kommende år. Allerede til næste år vil antallet af klasser i fællesskolen øges fra de nuværende 11 til mindst 12. Gymnasiet får også til næste år 15 klasser. I alt vil der således efter sommerferien være 27 klasser til deling om 25 stamklasselokaler. Dette stiller endnu større udfordringer til skemalægningen, som vanskeliggøres af, at idrætshallen er i brug i næsten alle ugens skemapositioner. Det er således ingen vild overdrivelse, når det konstateres, at A. P. Møller Skolen faktisk er ved at være for lille. Fortsætter udviklingen, får vi brug for en tilbygning for at kunne sikre den høje undervisningskvalitet. Flere klasser indebærer, at der skal ansættes flere lærere. Efter sommerferien vil der således igen være en del nye ansigter i underviserstaben i såvel fællesskolen som gymnasiet. På gymnasieområdet skyldes det, at vi i indeværende skoleår afhjælper Duborg-Skolens overtallighed på gymnasielærerområdet ved at have stillet timer til rådighed for hele 8 undervisere. Uden disse time på A. P. Møller Skolen, ville der ikke have været beskæftigelse til ca. 5 gymnasielærere, som er ansat på Duborg-Skolen. De forlader os igen til sommerferien, eftersom beskæftigelsessituationen synes at lette i Flensborg. I stedet ansættes der nye lærere her på A. P. Møller Skolen. Vi har aktuelt 71 ansøgninger til 4-5 stillinger i gymnasiet. Der vil dog fortsat i begrænset omfang kunne være tale om enkelte medarbejdere med delt ansættelsessted på de to gymnasieskoler også i det kommende skoleår. A. P. Møller Skolen er en set i sydslesvigsk målestok stor og meget søgt skole. Det kan aflæses af elevtallet, der fortsat vokser, selv om den demografiske udvikling i delstaten som helhed forudser en markant nedgang i elevtallet i de kommende år. Klassekvotienten i fællesskolen er i dette skoleår oppe på 25 i snit pr. klasse. Dette høje tal skal ses i sammenhæng med, at klassekvotienten i samtlige Skoleforeningens skoler med klassetrin 1-10 i 2011 blev anslået til 18,7 elever. Med andre ord: På A. P. Møller Skolen underviser hver fællesskolelærer i gennemsnit en tredjedel flere elever end alle de danske mindretalsskoler i snit. A. P. Møller Skolen bidrager således i meget høj grad til, at den samlede klassekvotient ligger på det leje, den har i dag. Dertil kommer, at der i fællesskolen opereres med niveaudelte fag. Her ligger det faktiske elevtal på de enkelte udvidede hold til dels markant over kvotienten på 25. Sidste skoleår havde en del udvidede hold elever pr. hold og pr. lærer. Samtidig var lærer-elev-ratioen for Skoleforeningens 46 skoler set under ét på 12,5. På A. P. Formand for Skoleforeningen, Per Gildberg, taler for skole- og børnehavelederne ved det store planlægningsmøde forud for protestaktionen den 21. april Møller Skolen var ratioen på 13,5 elever pr. lærer i fællesskolen. Vores fællesskolelærere yder en enorm indsats for at fastholde og videreudvikle det højre undervisningsniveau, der findes på skolen, på trods af de høje klassekvotienter og de særlige udfordringer på store niveaudelte hold i klasselokaler, der ikke er normeret til samme. Gymnasielærerne underviser i gennemsnit også flere elever, end det er tilfældet for de to gymnasier betragtet under ét: I 2011 blev det anslået, at lærer-elev-ratioen i profilgymnasierne lå på 7,47 elever pr. årsværk. Ifølge Skoleforeningens resultataftale med Sydslesvigudvalget for 2012 er et resultatmål for indeværende kalenderår at øge antallet af elever pr. årsværk i gymnasiet. A. P. Møller Skolen kan imidlertid næppe være ment i denne sammenhæng: Her undervises nemlig allerede pga. af udstrakt samlæsning 8,1 gymnasieelever pr. gymnasielærer og dermed 0,6 flere end gennemsnittet for de to gymnasieskoler. I fællesskolen og gymnasiet ydes der en stor indsats, som må fremhæves og påskønnes. Disse tal viser, at A. P. Møller Skolen ikke blot er den største, men tillige velsagtens den skole, som har den bedste driftsøkonomi pr. elev. Det er således de store klasser og hold her på skolen, som bidrager til, at andre skoler til dels kan have langt færre elever pr. klasse og lærer - og som dermed sikrer, at de mange små og mindre danske skoler på trods af de aktuelle nedskæringer og be- 7

8 Den 21. april: Et seks kilometer langt optog, bestående af demonstranter fra det danske mindretal, prægede bybilledet i Flensborg. Optoget gik fra Exe, forbi Skoleforeningens hovedbygning i Stuhrsallee, ned gennem Rådhusgade og derfra via gågaden ned til havnespidsen, hvor forskellige talere, heriblandt også Felizitas Tries fra A. P. Møller Skolens 13. årgang, sammenfattede dagens budskab: At mindretallet ikke vil finde sig i forskelsbehandling! sparelser fortsat findes også i de områder, hvor mindretallet lever meget spredt. Besparelser er en realitet i dagens Danmark og Tyskland. Det gør sig også gældende i Slesvig-Holsten, hvor de generelle besparelser har ramt det danske mindretal med samme vægt som alle andre borgere. Derudover bestemte delstatsregeringen under ministerpræsident Carstensen i 2010, at de danske skoler skulle spare ekstraordinært meget. Det førte til ensidige og asymmetriske nedskæringer på 15 % i tilskuddet. Dette protesterede vi alle imod og gik på gaden den 26. juni 2010 og var efterfølgende med til at skrive under på indsigelser, hvilket flere end gjorde i alt. Men dette har ikke kunnet rokke ved CDU-FDP-delstatsregeringens kurs over for mindretallet: Det diskrimineres fortsat. A. P. Møller Skolen har spillet og spiller fortsat en aktiv rolle i kampen for ligestilling og borgerrettigheder. Skolen er aktiv i alle de sammenhænge, hvor det gælder om at markere, begrunde og forklare kravet om, at vores børn også er 100 % værd. Som ingen anden dansk skole har A. P. Møller Skolen kontinuerligt i offentligheden med aktiv deltagelse i demonstrationer, underskriftsindsamling, foredrag, taler, artikler, kronikker og senest bøger taget stilling til og forklaret situationen. Det er sket i et fortrinligt samarbejde med de andre danske skoler og børnehaver samt institutioner og organisationer. Vi er alle forbundne kar. Derfor skal vi alle bidrage til hele mindretallets bedste også i den aktuelle krisesituation. Den 6. maj skal der afholdes landdagsvalg i Slesvig-Holsten. Her satser det samlede danske mindretal på, at der tilvejebringes et regeringsskifte, så en ny regering kan genoprette ligestillingen af eleverne på de danske skoler med dem på offentlige skoler. I denne forbindelse er det påkrævet, at alle medlemmer af mindretallet, alle elever, forældre og pårørende, venner og sympatisører klart viser, at vi, at vores børn, at vores elever, at hele det danske mindretal er 100 % værd. Derfor afholder Dansk Skoleforening for Sydslesvig sammen med de andre danske mindretalsorganisationer lørdag den 21. april i tiden kl en 100 %-aktionsdag i Flensborg. Målet er at samle mindst fra hele mindretallet fra Kiel i sydøst, Rendsborg i syd, Garding i sydvest, Bredsted i vest, Slesvig og Egernførde i midten og Kappel i øst og mange flere til for at manifestere kravet om, at ligestillingen skal reetableres. Der indsættes særtog fra Kiel og Rendsborg, som skal bringe til Flensborg. Derudover indsættes der særbusser. Vi mødes alle den 21. april fra kl på Exe i Flensborg. Herfra starter optoget kl og fører et synligt og mangfoldigt mindretal igennem Flensborgs travle gader ned til havnespidsen, hvor der vil blive holdt korte taler bl.a. ved en elev fra A. P. Møller Skolen, og hvor der synges for borgerrettigheder og ligestilling. Det er af afgørende betydning, at flest muligt møder frem den 21. april. Det drejer sig om at sende et eftertrykkeligt og umisforståeligt signal om, at vores børn også er 100 % værd. Da vi demonstrerede sidste gang den 26. juni 2010, var vi knap fra hele fællesskoledistriktet, der drog her fra A. P. Møller Skolen gennem Slesvigs gågade. Vi skulle gerne være lige så mange fra den sydligere del af Sydslesvig, når vi gør tallet op i Flensborg den 21. april. Derfor lyder opfordringen: Notér datoen, køb togbilletbadgene efter påske, tag børn, forældre, bedsteforældre, naboer, venner og mange flere med til et festligt optog for ligestilling igennem Flensborg. Afslutningsvis vil jeg gerne rette en tak for altid godt og særdeles konstruktivt samarbejde til samarbejdsrådet med Cléo i spidsen, til vores fællesrådsmedlemmer, til elevrådet, til skolens elever og forældre, til undervisere i fællesskolen og gymnasiet, til vicerektor, afdelingsleder, studieledere og skolevejledere til pedeller, skolesekretærer, kantinepersonale, ITtekniker, biblioteksassistent og rengøringsassistenter. Takken gælder også vores samarbejdende skoler i fællesskole- og gymnasiedistriktet, som vi har et fortrinligt og veletableret samarbejde med om alle sager af fælles interesse. Endelig vil jeg gerne takke Skoledirektionen samt Skoleforeningens centraladministration, teknisk afdeling, EDB-kontoret, indkøbskontoret, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning og Center for Undervisningsmidler samt Dansk Sundhedstjeneste, SSF og de andre danske organisationer i Sydslesvig og naturligvis også vore venner i Grænseforeningen for det altid gode og tillidsfulde samarbejde til fælles gavn og gensidig inspiration. For økonomisk støtte til projekter ved skolen skal også lyde en stor tak til Sydslesvigudvalget. 8

9 Ambassadør på besøg Fredag den 20. januar besøgte Danmarks ambassadør i Tyskland, Per Poulsen-Hansen, A. P. Møller Skolen. Sammen med sin hustru Elisabeth Bloch, generalkonsul Henrik Becker- Christensen, Skoleforeningens formand Per Gildberg og næstformand Udo Jessen samt afdelingsleder Olaf Runz, Samrådets formand Flemming Meyer og SSF's generalsekretær Jens Christiansen blev ambassadøren vist rundt på skolen af rektor, der fortalte om A. P. Møller Skolen og institutionens virke for det danske mindretal i Sydslesvig. Danfoss på besøg Mads Clausen Fonden muliggjorde i foråret årgangs studierejse til Vesuv, og i januar besøgte den naturvidenskabelige profilklasse på 11. årgang med lærerne Svend Duggen og Ole Andresen i spidsen Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet i Sønderborg.. Tirsdag den 25. oktober besøgte direktør Jørgen Mads Clausen så A. P. Møller Skolen blandt flere mål på en lille visit rundt i Sydslesvig. Rektor viste ham og de øvrige gæster rundt på skolen. Fra venstre ses: Grænseforeningens næstformand Jens Andresen, rektor Jørgen Kühl, direktør Jørgen Mads Clausen, Danfoss, generalsekretær for SSF Jens Christiansen og fra Erhvervsforeningen direktør Gerd Pickardt. 9

10 Dansk Skoleforening for Sydslesvig A. P. Møller Skolen er en skole i Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Foreningen er forældrestyret og ledes i det daglige fra Flensborg, hvor skoledirektionen og foreningens administration har adresse. Det sydslesvigske danske mindretals skolehistorie tager sit udgangspunkt i grænsedragningen i Efter 1.verdenskrigs afslutning opstod der nationale mindretal på begge sider af den nye grænse mellem Danmark og Tyskland, et dansk mindretal i Sydslesvig og et tysk mindretal i Nordslesvig. Siden 1960'erne har de danske børnehaver og skoler haft en meget stabil tilgang. Elevtalsudviklingen har stort set fulgt udviklingen i fødselstallene. Dansk Skoleforening for Sydslesvig driver i dag 46 skoler med ca elever. Sideløbende med etableringen af danske skoler udvikledes et dansk børnehavearbejde i Sydslesvig. Skoleforeningens første børnehave blev indviet i I dag er der 55 danske børnehaver med ca børn. Som en af de første konsekvenser af den nye retslige og politiske situation i Sydslesvig oprettede en kreds af dansksindede forældre den 5. maj 1920 en dansk skoleforening i Flensborg med det formål at sikre dansk skolegang for det danske mindretals børn. I første omgang samledes foreningens kræfter om oprettelse af danske skoler i Flensborg. Senere kom foreningens arbejde efterhånden til at omfatte hele Sydslesvig. I begyndelsen af 1920'erne måtte det danske mindretal kæmpe for sin eksistensberettigelse og for sin ret til at oprette og drive danske skoler. Også under nazismen ( ) havde det danske skolevæsen i Sydslesvig vanskelige arbejdsvilkår. I 1936 fandtes der 10 skoler med i alt ca elever. I foråret 1945 var elevtallet blevet reduceret til under 500. I perioden umiddelbart efter 2. verdenskrigs afslutning fik det danske skolevæsen i Sydslesvig en nærmest eksplosiv tilgang af elever. Efter Forbundsrepublikkens oprettelse i 1949 og efter Bonn-København forhandlingerne i normaliseredes udviklingen. 10

11 Farvel, hr. Møller Den 16. april, midt på formiddagen, indløb den triste besked om, at Mærsk McKinney-Møller var gået bort. Ved A. P. Møller Skolen gik flaget på halvt, og elever og lærere blev underrettet. Skolen bærer navn efter Mærsk McKinney-Møllers far, Arnold Peter Møller, hvis familie oprindeligt kom fra den sydvestlige del af Danmark, et område der som bekendt var under tysk herredømme i årene fra 1864 til Mærsk McKinney-Møller arvede sin store kærlighed til danskheden og det sønderjyske fra sin far, og med familiefonden støttede han landsdelen både nord og syd for grænsen med gaver og donationer. En sådan gave er A. P. Møller Skolen. Forud for åbningen i 2008 gik et byggeforløb, som hr. Møller selv deltog i med stor energi og indsigt. Således er skolens beliggenhed, udseende ude som inde, dens materialer og farver, dens møbler og indretning altsammen emner, som hr. Møller personligt involverede sig i. Han skrev ikke bare en check, nej, han satte sin signatur på stedet med sit personlige præg, der gik helt ned i den mindste detalje, om det så var farven på brandalarmen eller udstyret i lærernes skabe i klasseværelserne, for nu blot at nævne nogle få eksempler. Alle vi, der bruger skolen, er hr. Møller dybt taknemmelige for det enorme engagement, han lagde i opførelsen af A. P. Møller Skolen. Hans ideer fungerer, stilen fungerer og imponerer. Huset er til gavn og glæde for unge mennesker - samt til inspiration for lærere og gæster fra nær og fjern. Hr. Møller er kendt for at have hyldet idealet om, at den, der har evnen, har pligten, ligesom han stod ved sin faders ord om at udvise rettidig omhu. Begge formuleringer giver god mening, de er glimrende ledestjerner, også for skolefolk. Ved A. P. Møller Skolen forsøger vi at efterleve disse ord, ligesom vi generelt helst ser tingene gjort på en måde, som vi fornemmer måtte være i giverens ånd. Mærsk McKinney-Møller blev født Han døde 2012, 98 år gammel. Han skal ikke blive glemt! Bårebuket fra A. P. Møller Skolen ved bisættelsen af Mærsk McKinney- Møller, lørdag den 21. april

12 Store Forældremøde Tirsdag den 27. marts kl afholdtes det årlige store forældremøde på A. P. Møller Skolen. Programmet bød på beretninger ved rektor, samarbejdsrådets formand, fællesrådsrepræsentanterne samt forældrefondens kasserer. Samarbejdsrådsformand Cleo Cooper-Bühring fremhævede det gode samarbejde mellem skole og hjem, ligesom hun udtrykte sin tilfredshed med, at Samarbejdsrådets julefest på skolen (se side 43) var blevet en stor succes. Formanden efterlyste flere bidragsydere til forældrefondet, der bl.a. støtter elevernes ekskursioner med skolen. Efter mødets beretninger og debat var der kaffe og hygge i aulaen. Samarbejdsrådet ved A. P. Møller Skolen Formand: Andrea C. Cooper-Bühring Næstformand: Holger Nissen Kasserer: Michael Sager Michaela Bumann Udo Jessen Tanja Pfeifer Birgit Jürgensen-Schuhmacher Forældrevalgte medlemmer af fællesrådet Wolfram Schmidt, Randi Kuhnt, Mette Sunesen, Andrea Cleo Cooper-Bühring A. P. Møller Skolens forældrefond Indbetal venligst til: Dansk Skoleforening e.v. Kontonummer: BLZ (Union-Bank) Verwendungszweck: Forældrefond APMS Angiv venligst indbetalers navn og by. Elevmedlemmer: Helene Nissen Lærermedlemmer: Björn Ohlsen Thomas B. Rohrmoser 12

13 Kontaktelever Fra venstre, stående: Phillip Fehlhaber, Mario Schäfer, Jenny Jacobsen, Thore Hemmersbach, Felizitas Tries, Sarah Wellenkoeter, Ronja Benckwitz, Lisa Schmidt, Jannik Wiggers, Thore Sager, Mareike Naujocks, Alena Strelow. Fra venstre, siddende: Emely Hus, Jelena Pirkstein, Hagen Clausen, Jorun Marie Breuer. For at opleve en god skoletid er det bl.a. en forudsætning, at man trives og føler sig integreret. En trussel mod denne forudsætning kan være konflikter med andre, og naturligvis er en skole nødt til at forholde sig til dette. Trivselsrådet Ved A. P. Møller Skolen lancerede vi i 2010 et program til modvirkning af mobning og udelukkelse samt til fremme for de unges trivsel på skolen. Programmet omfatter bl.a. uddannelse af elever indenfor kommunikation, konfliktmægling, teambuilding og social læring. Det er tanken, at de unge selv skal sprede viden om, hvorledes konflikter forebygges og løses. I den forbindelse er der etableret en gruppe kontaktelever, der bl.a. laver klasseoplæg om fx netikette (god opførsel på internettet), omgangstone, konfliktmægling og respekt for andre samt meget mere. Hjælp til selvhjælp Udover at afholde kurser for klasser, fungerer kontakteleverne som samtalepartnere for elever, der har behov for at tale om mobning og manglende trivsel, enten deres egen eller andres. Disse samtaler foregår helt anonymt og under tavshedspligt. Via samtalerne får eleverne bl.a. råd om, hvorledes de kan forholde sig konstruktivt til problemet. Nye kontaktelever på vej Før sommerferien rekrutteres nye elever fra 9. og 11. klasse, der under mottoet for omsorg, respekt og tolerance forberedes på det ærefulde, men ikke helt lette hverv som kontaktelever. Kontaktlærere er Tove Breuer og Katrin Fritzsche. Hold sammen mod mobning! Finja Jette Ralfs fra A. P. Møller Skolens 13. årgang vandt i december tredjepladsen i Kreis Schleswig-Flensburgs antimobningskampagne. Med den flotte placering fulgte 100 euro. Konkurrencen gik ud på at udforme en plakat til forebyggelse af mobning blandt børn og unge, og Finja valgte at beskæftige sig med mobning på internettet. Komiteen blev overbevist af hendes veldesignede og sigende plakat, der bærer teksten: Hold sammen mod mobning på internettet. Plakatkonkurrencen var arrangeret af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sydslesvig) i samarbejde med skolepsykolog i Slesvig, Roland Storjohann. På billedet viser en stolt Finja Ralfs sin vinderplakat frem sammen med skolepsykolog Hans Jessen. 13

14 G11 - Go start Sli-rundfart på første skoledag af Louise, G11.1 Slesvig, 15. august 2011 De fem forskellige profilklasser i den nye 11. årgang var meget spændte, da det ringede ind klokken 7.50 på første skoledag efter ferien. Klasselærere og studieleder orienterede dem, og bagefter gik alle ned til Slien, hvor båden ventede. Eleverne nød solen og kom i snak med hinanden, sammen hyggede man sig, og musik- og klasselærer Meike Nielsky introducerede en fællessang i form af en let kanon, som bidrog til den rigtig gode stemning ombord. Hele turen varede to timer, og der var god plads til småsnak, klassebilleder og de enkeltbilleder, der senere skulle overføres til persongalleriet på Skoleintra. Det var Erik Fredens, studieleder for årgangen, som havde organiseret turen, så de nye elever kunne få en god start, inden hverdagen satte ind. Undervejs blev der spist medbragte madpakker, før det tidligt på eftermiddagen var tid til at pakke sammen og køre hjem efter en første, skøn skoledag. 11. årgang by night Kort efter skoleårets begyndelse samledes 11. årgang efter skoletid for at lære hinanden og skolen bedre at kende. Dette skete gennem en introduktion til det forestående gymnasieforløb, og såmænd også ved at danse lanciers i festsalen. Desuden var der forskellige sportsarrangementer, udendørs traktement ved grillen, fællessang og indendørs aktiviteter om aftenen. Alle overnattede på skolen og mødtes tidligt næste morgen på trappen for at synge I østen stiger solen op. Derpå var der morgenbord i kantinen. Stemningen var god, alle var glade og mange fik nye kammerater. 14

15 Turen til Toftlund Den april drog de sproglige og æstetiske profilklassers elever på 11. årgang til Højskolen for Musik og Teater i Toftlund, hvor de beskæftigede sig med diverse kreative aktiviteter. Turen var tilrettelagt af de to klasselærere Hanne Bewernik og Meike Nielsky. 15

16 En travl november i 9. klasse Skoleåret bød på en nysammensat årgang i fællesskolens 9. klasse med 77 elever. Især november måned blev en travl og oplevelsesrig måned for eleverne og deres lærere. 2. november Efterskolebesøg Hele årgangen var på efterskolebesøg til Rejsby & Rinkenæs Efterskole. Her fik eleverne indtryk af livet på en efterskole. Skolerne præsenterede sig med oplæg, gruppearbejde i blandede hold, fælles spisning og dans. 3. november Ekskursion til Flensborg Udover fysiske udfordringer i Sportland, som eleverne til deres store glæde havde helt for sig selv, og efterfølgende spisepause hos McDonalds, bød turen til Flensborg på et møde med Isted-loven, der i 2011 netop var kommet tilbage til Sydslesvig efter sine mange ophold andre steder, senest ved Tøjhusmuseet i København. Løven blev i sin tid, året 1862, sat til minde om de faldne danske soldater i slaget på Isted hede i juli Isted ligger lidt nord-vest for Slesvig, og både løvens historie samt den dertil hørende guidede udstilling, som viste sig at være glimrende historieundervisning, gav eleverne lejlighed til at få indblik i denne del af deres lokalområdes historie. Der blev dog også tid til shopping i gågaden i Flensborg, førend turen atter gik hjem til Slesvig og en hyggelig overnatning på skolen med fælles pizza og spændende aktiviteter rundt omkring på skolen, fx bagning, fodbold, hygge og fest. Faktisk blev det først ud på de lyse morgentimer, at eleverne afsluttede med oprydning efter natten og fælles morgenmad. Og så stod den ellers igen på normalt skema hele fredagen! Torsdag den 3. november: Elever fra 9. klasse besøger Istedløven i forbindelse med ekskursion til Flensborg 30. november Forfatterbesøg Forfatteren Margret Steenfatt fra Hamborg besøgte skolen, og alle eleverne i 9. klasse havde læst bogen Auf immer und ewig som optakt til forfatterens historie om livet som forfatter eller indblik i fra idé til bogudgivelse. Og efter alt dette klarede 9. klasse så også lige projektopgave-opstarten og terminsprøverne i uge 46 ( nov. ). Jo, der var nok at se til i november

17 Fastelavn er mit navn Fastelavnsmandag, den 20. februar, var A. P. Møller Skolen fyldt med nørder, monstre, hekse, frugter, gulerødder, kommunistiske revolutionære, popbands, pirater, Alice i eventyrland, Disney-figurer, 1980erdrenge og -piger og mange flere. Det muntre virvar skyldtes Elevrådets traditionelle fastelavnsfest. der som i de foregående år blev indledt med, at hver af skolens 26 klasser samt lærerne optrådte på en catwalk udklædt ud fra det emne, klassen havde valgt. Efter at dagens vinder - F7B - var blevet kåret af en jury bestående af elever, en lærer og pedel, var der fastelavnsboller til alle. Efterfølgende fortsatte undervisningen i profilgymnasiet i time, hvor fastelavnsklædte elever som altid aktivt deltog i den skemalagt undervisning

18 Spredte indtryk fra A. P. Møller Skolen

19 Motionsdag Fredag den 7. oktober blev den traditionelle motionsdag før efterårsferien afholdt på A. P. Møller Skolen. Idrætsprofilklassen på 12. årgang havde tilrettelagt og styrede dagens program, som bl.a. bød på løb, cykling, fitness, volleyball, bordtennis, langbold og fodbold. En snes elever bagte pizzasnegle til alle, som blev indtaget i frokostpausen. Dagens højdepunkt var et afsluttende stafetløb for alle klasser. 19

20 Lejrskole i København Sidst i april måned havde F8 en uforglemmelig lejrskolerejse til København. Elever og lærere boede på Ishøj Strand Hostel i smukke omgivelser tæt ved vand og strand - og rejste hver dag ind til København, hvor programmet bl.a. bød på guidet busrundtur forbi Amalienborg og Christiansborg, samt gåture i indre København. Der blev også tid til at opleve Christiania, se performance-teaterstykket Et trommespil og prøve kræfter på Eksperimentariet. Selvfølgelig blev der også tid til lidt indkøb og is på Strøget. Kort tid forud for rejsen døde skibsreder Mærsk McKinney-Møller, A. P. Møller Skolens giver, og derfor viste elever og lærere deres og skolens respekt ved at tage til Hellerup Kirkegård, hvor hr. Møller ligger begravet. Det blomsterhav, der mødte dem, vidnede om et indflydelsesrigt og respekteret menneske. Tekst og foto: TJ 20

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse 1 Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse videre på et af universiteterne efter studentereksamen,

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE Ligeledes skal hertugdømmet Sønderjylland ikke forenes med Danmarks rige og krone og ikke incorporeres deri, således at en er herre over dem begge. fra Constitutio

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) 1 Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst.

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst. Velkomsthæfte 2011 Første skoledag skal du blandt andet lære din klasse at kende på en gåtur til Mosede Fort - men inden fotograferer vi alle de nye klasser foran skolen. I dette hæfte kan du læse om introperioden

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Tuesday, April 03, 2012 10:19 AM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten april 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien.

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien. UGEBREVET DATO: 13. februar 2015 NR.: 23. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Friske

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. juni 2013

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. juni 2013 Nyhedsbrev Erritsø Fællesskole Nyt fra Anders Axø juni 2013 Kære elever, forældre og medarbejdere ved Erritsø Fællesskole Vi glæder os rigtig meget, og nu varer det ikke længe før Erritsø Fællesskole er

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

Pædagogisk koncept for fællesskoleafdelingen ved A. P. Møller Skolen

Pædagogisk koncept for fællesskoleafdelingen ved A. P. Møller Skolen Pædagogisk koncept for fællesskoleafdelingen ved A. P. Møller Skolen A. P. Møller Skolens fællesskoleafdeling på 7.-10. klassetrin er opbygget og arbejder ud fra delstaten Slesvig-Holstens Gemeinschaftsschulverordnung

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 2015 Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse. Det er derfor med stor glæde, at vi sender tilbuddet om det femårige gymnasieforløb ud til

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juli 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juli 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Tuesday, July 03, 2012 7:19 AM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten juli 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juli 2012

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg Klima- forandringen - Hvordan vil vi tackle de globale og lokale udfordringer i Norden og Slesvig-Holsten? Temakonference for beslutningstagere og interesserede fra Norden og Slesvig-Holsten 1. marts 2008

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Vi forventer følgende af kommende rektor: Vi ønsker os en rektor, der respekterer skolens helt særlige karakter og er enig i skolens værdigrundlag. Rektor skal

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Undervisningsmateriale til årsmøderne 2016

Undervisningsmateriale til årsmøderne 2016 Undervisningsmateriale til årsmøderne 2016 Kan downloades her www.syfo.de/aarsmoede/undervisningsmateriale eller www.skoleforeningen.org/aarsmoede-2016-undervisningsmateriale ÅRSMØDERNE 2016 INTRO Det

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Eleverne møder Michaelsfest Forældrearbejdsdag.

Eleverne møder Michaelsfest Forældrearbejdsdag. Nr.1 september 2009 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen og Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest torsdag den 24. september 2009. Adresse: Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg, telefon

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Fredagsbrev uge 22. . Bestillingerne af DVD'er med musicalen er nu i gang. Tirsdag er sidste frist.

Fredagsbrev uge 22. . Bestillingerne af DVD'er med musicalen er nu i gang. Tirsdag er sidste frist. Fredagsbrev uge 22 Kære forældre Kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan på Udefriskolen. Det viste sidste uges musical, som var et enestående projekt, hvor alles kompetencer og ressourcer kom i

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere