KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD"

Transkript

1 KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD Som forældre er vi naturligvis interesserede i, at vores børn får så god en skolegang som overhovedet muligt. En af de vigtigste forudsætninger for at opnå dette er, at alle forældre, lærere, elever og pædagoger bidrager og trækker i samme retning, og blandt andet af denne grund er skole/hjem samarbejdet af stor betydning. Klasseforældrerådets opgave er netop at styrke samarbejdet mellem hjem og skole, lærer og klasse, samt være bindeled mellem skolebestyrelsen og forældrekredsen. Jo bedre forældre, lærere og skole kender hinanden, des bedre løses de problemer, der opstår i klasserne. Klasseforældrerådets består som regel af fire forældre til børn i samme klasse, og forældrene vælges som regel på det første forældremøde i et nyt skoleår. Det anbefales, at der sker en regelmæssig udskiftning af medlemmerne, da samarbejdet omkring klasse forældrerådet også er med til at styrke sammenholdet i klassen. Dog kan det være praktisk, at ikke alle medlemmer udskiftes på én gang for på denne måde at sikre, at erfaringer og oplysninger lettere gives videre til det nye råd. Klasseforældrerådet er ikke omtalt i folkeskoleloven, og har derfor ingen formel kompetence eller rettigheder, men i skolebestyrelsen prioriterer vi alligevel klasseforældrerådet særdeles højt. Erfaringerne har nemlig vist, at klasseforældrerådene kan være til meget stor nytte for elever og forældre, lærerne og skolens personale i øvrigt. MED VENLIG HILSEN SKOLEBESTYRELSEN

2 HVORFOR FORÆLDRESAMARBEJDE? I fremtidens skole bliver det stadig mere nødvendigt med et tæt samarbejde mellem forældre og skole, derfor afhænger et godt samarbejde blandt andet af et velfungerende klasseforældreråd og aktive lærere omkring den enkelte klasse. Jo bedre forældre, lærere og skole kender hinanden, des bedre løses de problemer, der opstår i klasserne. Et klasseforældreråd har, sammen med klasselæreren, alle muligheder for at etablere en god og bred kontakt med alle forældre i klassen, blandt andet ved at informere forældrene om planer for arrangementer, referater fra møder mv. Et godt og udbygget samarbejde mellem hjem og skole prioriteres meget højt. Hvorfor klasseforældreråd? Formål: Klasseforældrerådet skal være med til at skabe aktivitet og samarbejde mellem elever, forældre, lærere og skolebestyrelse. I forbindelse med møder og festarrangementer deltager klasseforældrerådet aktivt i tilrettelæggelsen og afviklingen af disse.

3 Hvordan klasseforældreråd? Etableringen foregår på det første forældremøde efter skoleårets start. Det skal være frivilligt for alle parter. Klasselæreren bør være naturligt medlem. Klasseforældrerådet i en klasse består af repræsentanter fra 4 hjem, der vælges for et år ad gangen, dog sådan, at der hvert år afgår 2 repræsentanter. Klasseforældrerådet kan ikke: Diskutere enkelte elevers forhold eller adfærd. Diskutere enkelte læreres forhold eller undervisning. KLASSEFORÆLDRERÅDSMAPPE

4 Skolebestyrelsen anser skolehjem samarbejde som et meget væsentligt område, og klasseforældrerådene er en meget vigtig brik i det arbejde. Vi har derfor besluttet at samle erfaringerne fra det arbejde, som klasseforældrerådene har lavet. Årsagen er, at disse erfaringer naturligvis bør komme nye klasseforældreråd til gode, såvel som nye klasselærere også vil have glæde af dette. De aktiviteter, som er foregået via klasseforældrerådenes initiativ og idérigdom, er mange, og skolebestyrelsen glæder sig over, at der sker så meget på vores skole. Klasselærernes meget aktive deltagelse i planlægning og udførelse af alle disse aktiviteter skal i den forbindelse også roses. Så kære klasseforældreråd, brug de erfaringer, som vi her har samlet. Vi har prøvet at dele det ind efter klassetrin, men I kender bedst jeres børn, og derfor er I bedst til at finde ud af, hvad de kan klare, så fra skolebestyrelsen skal der bare lyde en god fornøjelse til gavn for vores skole, med hvad dertil hører. Børnehaveklasser Arrangementerne har bestået af ture ud i naturen med fælles opgaveløsning af forskellig slags. Strandture med medbragt frokost undervejs, eller ture i nærheden af skolen med afslutning på skolen med et traktement eller fælles grill en aften. Erfaringerne er, at der har været en meget høj deltagelsesprocent af forældre og søskende. Indsamling af materialer til brug i dagligdagen i klassen har også været brugt, specielt i forbindelse med højtider. 1. og 2. klasser

5 Skolen er velegnet til mange forskellige aktiviteter. Skattejagt, hvor hele bygningskomplekset har været inddraget. Gymnastiksalene har også været brugt til mange aktiviteter. Skolekøkkenet er brugt mange gange i forbindelse med aktiviteter på skolen. Der har været tale om både bagning og madlavning. Bjørnegrotten er blevet brugt til fælles grill efter nogle timer på sportspladsen. Dragedag med både produktion af og flyvning med drager. Cykeltur til f.eks. Vandværksskoven eller til Åstedhytten har været ture med meget stor opbakning. 3. klasser Familietur til Tversted. Besøg på Sæbygård. Hyttetur. Sct. Hans fest og karneval. Disse arrangementer er fra flere år i den samme klasse, og erfaringerne har været gode for sammenholdet og for forældresamarbejdet. Foruden dette er der lavet sportsarrangementer i gymnastiksalene. Tur til Göteborg med museumsbesøg. Der er lavet cirkus, videoen om Cirkus Bangsbo kan lånes. Der er lavet ture til Tolne. Der er lavet hyttetur med både overnattende og gæstende forældre, en god måde at lære andre børn at kende på. Der er lavet dramaaftener, hvor børn og forældre efter en kort indstudering (45 min.) har opført drama for resten af forsamlingen. Afslutning med diskotek. En klasse har lavet en årets avis i ord og billeder, et fremragende minde at have om noget af sin skoletid. 4. og 5. klasser

6 Vendsyssel Rally med afslutning i Fårup Sommerland. Cykeltur på Læsø. Miletur til Råbjerg og Sandmilen. Bustur til Skagen. Heldagsarrangement på skolen med udgangspunkt i et emne, f.eks. Hans Chr. Andersen, hvor man så laver teater af et af eventyrerne. Andre laver mad, så det ikke kun er åndelig føde, der indtages. Kan også kombineres med andre aktiviteter, så man mødes til sidst til teater og fællesspisning. Besøg på forældres arbejdsplads har også været prøvet. Hytteture har også været gode arrangementer. Man har prøvet at inddrage forældre i temadage, idet disse inviteres med til en afslutning, som kan være forskellige aktiviteter, som så vises frem for forældre. Erfaringerne har været gode, og mange forældre er blevet overrasket over deres barn. Stolte forældre er glade forældre, og mon ikke det smitter af og 9. klasser Erfaringerne med hytteture med eller uden forældre har været gode. Men det er vigtigt, at forældrerådene har været med i planlægningen. Bowling med efterfølgende fællesspisning har været en succes. Ture i vores dejlige natur - også til Hirsholmene har været meget brugt. Konklusionen for skolebestyrelsen må være, at kun økonomi og fantasi sætter grænser for, hvad der sker af aktiviteter, når der findes aktive klasseforældreråd. Når vi overhovedet nævner økonomien, er det naturligvis, fordi der på mange forskellige måder samles penge ind for at kunne finansiere flere af de aktiviteter, der finder sted. Vi

7 er nødt til fra skolebestyrelsen at præcisere nogle ting omkring det at finansiere aktiviteter i forbindelse med skolen. Undervisning i Folkeskolen er gratis. Dette betyder, at ambitionsniveauet hos arrangørerne aldrig må komme derop, hvor man begynder at samle penge ind til at finansiere undervisningsaktiviteter, f.eks. ekskursioner, hvad enten det er indenlands eller uden for rigets grænser. Når vi påpeger dette, er det, fordi man i nogle kommuner har haft problemer med forældrebetaling, helt eller delvist, af egentlige undervisningsaktiviteter, især uden for skolen. Når vi skriver dette, er det ikke for at være negative, men for at undgå at måtte sige nej til en rejse for en klasse og derved at skuffe eleverne. Undervisningstiden skal være gratis for eleverne. Med disse par sider om erfaringer med aktiviteter arrangeret og udført af klasseforældrerådene vil vi sige god fornøjelse. Glade børn giver næsten altid glade forældre og glade lærere, og så kan skolen kun blive endnu bedre. S k o l e b e s t y r e l s e n

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Opgaver Side 3 Klassebog Side 3 Sociale arrangementer 3 Holdninger og debat 3 Forældremøder

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Det var godt, I kom!

Det var godt, I kom! Det var godt, I kom! om barrierer i forældrenetværk Af Jesper Schwartz & Mette Svejgaard, forebyggelseskonsulenter Vi ved, at forældrenetværk skaber trivsel blandt børnene i en klasse eller gruppe. Det

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere