Yderligere produktoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere produktoplysninger"

Transkript

1 Yderligere produktoplysninger Brugervejledning

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows, Windows-logoet, Outlook og ActiveSync er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. HP ipaq-produkter indeholder Microsoft Windows Mobile version 5.0 til Pocket PC, Phone Edition med Messaging og Security Feature Pack. SD logoet er et varemærke tilhørende dets ejer. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Development Company, L.P. på licens. Alle andre nævnte produktnavne kan være varemærker for deres respektive firmaer. Hewlett-Packard Company kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Disse oplysninger gives i den "forhåndenværende stand" uden garanti af nogen art og med forbehold for ændringer uden varsel. Garantierne, der gælder for Hewlett-Packard produkter og serviceydelser, fremgår udtrykkeligt af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. Dette dokument indeholder firmaejet information, som er ophavsretsbeskyttet. Fotokopiering, reproduktion og oversættelse af dette dokument eller dele heraf til et andet sprog er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard Development Company, L.P. Første udgave august 2006 Dokumentets bestillingsnr.:

3 Indholdsfortegnelse 1 Registering af ipaq Registrering af din HP ipaq Telefon Forskelle mellem GSM- og GPRS/EDGE-teknologi... 4 Kontrol af din tilslutning og signalstyrke... 5 Midlertidig afbrydelse af lyden til et opkald... 6 Sætte et opkald på hold... 7 Foretage et konferenceopkald... 8 Ændring af SIM-PIN (Personal Identification Number)... 9 Brug af opkaldsoversigt Håndtering af opkald ved hjælp af opkaldsoversigt Foretage et opkald fra opkaldsoversigt Få vist detaljer om et opkald Ændring af telefonindstillinger Ændring af ringetonen og ringetype Ændring af serviceindstillinger Ændring af telefonserviceindstillinger Viderestilling af opkald Konfiguration af Vis nummer Blokering af opkald Indtastning af telefonnummer til talebesked eller SMS-beskeder Begrænsning af opkald til bestemte områdekoder eller telefonnumre Ændring af netværksindstillinger Ændring af telefonnetværksindstillinger Få vist tilgængelige telefonnetværk Indstilling af foretrukne netværk Manuelt valg af et telefonnetværk Ændring af ringestyrken Tage notater under et telefonopkald Foretage et opkald fra et hyperlinktelefonnummer Opkald til internationale numre Automatisk valg af frekvensbånd Kopiering af en kontaktperson fra et SIM-kort til en enhed Brug af talebeskeder Oprettelse af en talebesked Sletning af en talebesked Lytning til en talebesked Omdøbning af en talebesked DAWW 3

4 Konfiguration af kanaler Tilslutninger Tilslutninger Tilslutning til Intranet URL'er Ændring af en Intranet URL Opsætning af et automatisk valg for tilslutninger Opsætning af proxyserverindstillinger Opsætning af en WAP-gateway Konfiguration af avancerede proxyindstillinger Brug af avancerede tilslutningsindstillinger Opsætning af en VPN-serverforbindelse Ændring af et gruppenavn for tilslutning Afbrydelse af en forbindelse Wi-Fi (kun udvalgte modeller) Wi-Fi Wi-Fi-betegnelser Automatisk oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk Manuel oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk Søgning efter en IP-adresse Sletning af et trådløst netværk Konfiguration af 802.1x godkendelsesindstillinger Bluetooth Bluetooth-betegnelser Arbejde med Bluetooth Manager Oprettelse af forbindelse til en computer via Bluetooth Brug af din HP ipaq som et trådløst modem med Bluetooth Bluetooth-enhedsprofiler Oprettelse, afslutning og accept af et Bluetooth-partnerskab Omdøbning af et Bluetooth-partnerskab Gøre en enhed genkendelig Åbning af Bluetooth-indstillinger Opsætning af en indgående eller udgående Bluetooth COM-port GPRS/EDGE GPRS/EDGE Ændring af GPRS-netværksindstillinger Redigering af netværksparametre Redigering af en internetforbindelse Redigering af MMS Multimedia Messages-indstillinger Redigering af WAP Information-indstillinger Problemløsning af automatisk registrering Infrarød Overførsel af et element Modtagelse af en infrarød overførsel Synkronisering med den infrarøde forbindelse Kamera Ændring af kameraindstillinger Ændring af farveindstillinger Ændring af komprimeringsindstillinger DAWW

5 Ændring af opløsningsindstillinger Ændring af flimmerfiltret Tænde/slukke for kameralyde Konfiguration af øjeblikkelig visning Brug af selvudløseren Konfiguration af filindstillinger Konfiguration af videoformat Ændring af GPS-indstillinger HP Photosmart Mobile HP Photosmart Mobile Vedhæftelse af en talebesked til et billede Afsendelse af -billeder Visning af et diasshow HP Photosmart Premier HP Photosmart Premier HP Image Transfer Installation af HP Image Transfer Aktivering og ændring af indstillinger Meddelelser Forståelse af Meddelelser Brug af mapper Synkronisering af Opsætning af meddelelseskonti Tekstmeddelelser Multimedia Messaging Service (MMS) Modtagelse af vedhæftelser Modtagelse af mødeforespørgsler Oprettelse eller ændring af en signatur Brug af meddelelser Sammensætning og afsendelse af meddelelser Besvarelse eller videresendelse af en meddelelse Tilføjelse af en vedhæftelse til en meddelelse Hentning af meddelelser Hentning af meddelelser fra en server Installation af en online-adressebog Lære det grundlæggende Indtastning af ejeroplysninger Brug af TodayPanel Lite Visning af oplysninger om operativsystemet Ændring af internationale indstillinger Regulering af lydstyrken Ændring af indstillinger for strømstyring Dæmpning eller justering af lysstyrken for baggrundslyset DAWW 5

6 Installation og fjernelse af programmer Åbning og lukning af programmer Tilpasning af HP ipaq Indstilling af alarmer Genvejsmenuer Visning af klokkeslættet i alle programmer Oprettelse og tildeling af en kategori Regulering af hastigheden til rulning gennem emner i en liste Kalender Ændring af visningen af arbejdsugen Indstilling af en standardpåmindelse for alle nye aftaler Opdatering af en aftale Annullering af en aftale Kontaktpersoner Sletning af en kontaktperson Ændring af oplysninger om kontaktperson Kopiering af en kontaktperson Afsendelse af en -meddelelse til en kontaktperson Afsendelse af en SMS-besked til en kontaktperson Tilføjelse og fjernelse af et billede Arbejde med en liste over kontaktpersoner Noter Skrivning af en note Konvertering af en håndskrevet note til maskinskrift Oprettelse af en kopi af en note Lagringskort Brug af lagringskort Installation af lagringskort Fjernelse af et lagringskort Få vist indhold af et lagringskort Synkronisere Kopiering (eller overførsel) af filer Overførsel af data fra Palm Desktop til Microsoft Windows Mobile Tips til reduktion af omkostningerne ved trådløs synkronisering Opgaver Opsætning af start- og forfaldsdatoer for en opgave Visning af start- og forfaldsdatoer i opgavelisten Angivelse af indstillinger for visning af opgaver på skærmbilledet I dag Markering af en opgave som fuldført Produktspecifikationer Systemspecifikationer DAWW

7 Fysiske specifikationer Driftsmiljø Lovmæssige oplysninger EU-note Produkter med 2,4-GHz trådløs LAN-enhed Frankrig Italien Noter om trådløs Batteriadvarsel Genbrug af batteri Netherlands Battery Notice Bortskaffelse af batteri Udstyrsadvarsel Note om flyvning Medicinsk elektronisk udstyr Advarsel om akustik Indeks DAWW 7

8 8 DAWW

9 1 Registering af ipaq DAWW 1

10 Registrering af din HP ipaq Når du registrerer din HP ipaq hos Hewlett-Packard, modtager du en angående specialtilbud og reklamekampagner. Giv dig tid til at registrere din HP ipaq online på Hvis din postadresse eller -adresse skal opdateres efter registrering, skal du indtaste din brugerid og adgangskode for at redigere din online profil på 2 Kapitel 1 Registering af ipaq DAWW

11 2 Telefon DAWW 3

12 Forskelle mellem GSM- og GPRS/EDGE-teknologi GSM-teknologi anvendes normalt til taleopkald og tekstmeddelelser, hvorimod GPRS/EDGE-teknologi danner forbindelse til et mobiltelefonnetværk, som kan anvendes til webbrowsing, Multimedia Messaging Service (MMS) eller adgang til dit firmanetværk. Bemærk! Anvendelse af GPRS/EDGE-datatjenesteydelser er normalt en ekstra udgift til din standard mobiltelefonserviceydelse. Spørg din mobiltelefonserviceudbyder om dataserviceydelser og -omkostninger. 4 Kapitel 2 Telefon DAWW

13 Kontrol af din tilslutning og signalstyrke Når du har sat et aktivt SIM-kort i din HP ipaq, sluttes din enhed til din serviceudbyders netværk. Ikonet for signalstyrke angiver, at du er tilsluttet din serviceudbyders netværk. En forbindelse med fuld styrke angives ved hjælp af ikonet for fuld signalstyrke. Antallet af lodrette streger på ikonet reduceres, efterhånden som signalstyrken reduceres. Ingen streger betyder intet signal. DAWW Kontrol af din tilslutning og signalstyrke 5

14 Midlertidig afbrydelse af lyden til et opkald Under et opkald kan du midlertidigt afbryde mikrofonen, så den person, som du taler med, ikke kan høre dig, men du kan fortsat høre personen. Peg på Slå fra på telefontastaturet på skærmen. 6 Kapitel 2 Telefon DAWW

15 Sætte et opkald på hold Under et opkald kan du sætte opkaldet på hold, så du kan ringe til et andet nummer eller besvare et indgående opkald. Hvis du har mere end et opkald på linjen, kan du skifte mellem opkaldene. Peg på Hold for at sætte et opkald på hold. Peg på Byt for at skifte mellem opkaldene. DAWW Sætte et opkald på hold 7

16 Foretage et konferenceopkald 1. Peg på knappen Svar/Send. 2. Tryk det første nummer tal på telefontastaturet på skærmen. 3. Peg på Samtale. 4. Peg på Hold, når du har oprettet forbindelse. 5. Tryk det andet nummer, og tryk derefter på Samtale. 6. Peg på Menu > Konference, når du har oprettet forbindelse. Bemærk! Hvis du vil tilføje flere deltagere til konferencen, skal du trykke hvert nummer, oprette forbindelse, og derefter pege på Menu > Konference. 8 Kapitel 2 Telefon DAWW

17 Ændring af SIM-PIN (Personal Identification Number) Angående sikkerheden beskytter SIM (Subscriber Identity Module) PIN (Personal Identification Number) din HP ipaq mod uautoriseret adgang. Du kan tilknytte en adgangskode til at beskytte din enhed og oplysninger. Den første PIN leveres af din serviceudbyder af trådløst netværk. 1. Peg på knappen Svar/Send. 2. Peg på Menu > Indstillinger. 3. Peg på knappen Skift PIN-kode under Sikkerhed. 4. Indtast din nuværende PIN-kode. 5. Peg på Enter. 6. Indtast og bekræft din nye PIN-kode. 7. Peg på OK. Marker knappen Kræv PIN-kode, når telefonen bruges, for at indtaste en PIN-kode, før du foretager opkald. Nødopkald kan foretages når som helst uden først at indtaste en PIN-kode. DAWW Ændring af SIM-PIN (Personal Identification Number) 9

18 Brug af opkaldsoversigt Håndtering af opkald ved hjælp af opkaldsoversigt Opkaldsoversigten indeholder tid og varighed for alle indgående, udgående og mistede opkald samt en oversigt over samlede opkald og giver let adgang til notater, der er taget under et opkald. På telefontastaturet på skærmen: Peg på Menu > Opkaldsoversigt for at få vist alle opkaldene i opkaldsoversigten. Peg på Menu > Filter, og vælg en anden visning for at ændre visningen af opkaldsoversigten. Når du har filtreret Efter opkald, får du vist en liste med alle kontaktpersoner i din enhed, som har tilknyttet et telefonnummer. Peg på Menu > Opkaldsvarighed > Nulstil for at nulstille tælleren for Seneste opk.. Bemærk! Tælleren for Alle opkald kan ikke nulstilles. Peg på Menu > Opkaldsvarighed for at slette de emner i opkaldsoversigten, som er ældre end et bestemt tidsrum. Vælg en tidsperiode under Slet elementer i opkaldsoversigten, der er ældre end. Peg på Menu > Slet alle opkald for at slette hele opkaldsoversigten. Foretage et opkald fra opkaldsoversigt Brug opkaldsoversigten til hurtigt at ringe til en, du for nylig ringede til, eller en, der for nylig ringede til dig. 1. Peg på Start > Telefon > Menu > Opkaldsoversigt. 2. Peg på ikonet ved siden af det ønskede nummer. Få vist detaljer om et opkald 1. Peg på Opkaldsoversigt på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på det telefonnummer, som du ønsker at få vist oplysninger om. Datoen og tidsstemplingen samt varigheden af opkaldet, vises. 10 Kapitel 2 Telefon DAWW

19 Ændring af telefonindstillinger Ændring af ringetonen og ringetype Du kan ændre ringetonen og -typen ved at vælge en anden lyd til at give besked om indgående opkald. 1. Tryk på knappen Svar/Send. 2. Peg på fanebladet Menu > Indstillinger > Telefon på telefontastaturet på skærmen. 3. Peg på Ringetype: eller Ringetone: listefelt. 4. Vælg den lyd, du vil anvende. DAWW Ændring af telefonindstillinger 11

20 Ændring af serviceindstillinger Ændring af telefonserviceindstillinger Når din telefonservice er opsat via din mobiltelefonserviceudbyder, kan du ændre serviceindstillingerne på din HP ipaq. Måske ønsker du at blokere for visse typer af indgående og/eller udgående opkald, viderestille indgående opkald til et andet telefonnummer i forhold til din situation, få meddelelse om indgående opkald, når du allerede taler i telefon, eller lade andre kende din identitet, når du foretager opkald. Sådan ændrer du serviceindstillingerne på telefonen: 1. Tryk på knappen Svar/Send. 2. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 3. Peg på den tjeneste, som du ønsker at ændre, og peg derefter på knappen Hent indstillinger. 4. Foretag ændringerne, og peg på OK. Viderestilling af opkald 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Viderestilling > knappen Hent indstillinger. 3. Marker afkrydsningsfeltet Viderestil alle indgående opkald. 4. Indtast det telefonnummer, der skal modtage viderestillingsopkaldene. Intet svartelefon kan ikke besvares. Ikke tilgængeligtelefonen er slukket. Optagettelefonlinjen er optaget. Konfiguration af Vis nummer 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Vis nummer > knappen Hent indstillinger. 3. Peg på Alle. 4. Peg på OK. Peg på Ingen for at forhindre, at din identitet vises til andre. Blokering af opkald 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Opkaldsspærring > knappen Hent indstillinger. 3. Vælg den type opkald, som du vil blokere. 12 Kapitel 2 Telefon DAWW

21 Indtastning af telefonnummer til talebesked eller SMS-beskeder Indtast det korrekte telefonnummer til talebeskeder eller SMS-beskeder i Telefonindstillinger for at anvende talebesked eller sende SMS-beskeder. Bemærk! Afsendelse af SMS-beskeder er ikke inkluderet i alle netværksserviceaftaler. Spørg din mobilserviceudbyder om din aftale inkluderer denne service. 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på knappen Talebesked og SMS-beskeder > Hent indstillinger. 3. Indtast telefonnummeret til talebeskeden eller SMS-beskeden i det relevante felt. 4. Peg på OK. Hvis du ikke kender de korrekte telefonnumre til talebesked eller SMS-besked, kan du kontakte din mobiltelefonserviceudbyder. Begrænsning af opkald til bestemte områdekoder eller telefonnumre 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Begrænsede numre i listefeltet > Hent indstillinger. 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver begrænsede numre. 4. Peg og hold på feltet Nummermønstre. 5. Peg på Tilføj. 6. Indtast det telefonnummer/de telefonnumre og/eller områdekode/områdekoder, som du vil kunne kalde op til. 7. Peg på Udført, når du er færdig. DAWW Ændring af serviceindstillinger 13

22 Ændring af netværksindstillinger Ændring af telefonnetværksindstillinger I Telefonnetværksindstillinger kan du: Få vist alle tilgængelige trådløse telefonnetværk Bestemme den rækkefølge, hvori din telefon får adgang til andre telefonnetværk (hvis det aktuelle ikke er tilgængeligt) Angive, om du vil ændre netværk manuelt eller automatisk. Sådan ændrer du netværksindstillinger: 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Personlig > Telefon > fanebladet Netværk. 2. Vælg den netværksindstilling/de netværksindstillinger, du vil ændre. Sådan ændrer du netværksindstillinger fra telefontastaturet på skærmen: 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Netværk. 2. Vælg den netværksindstilling/de netværksindstillinger, du vil ændre. Bemærk! Det aktuelle telefonnetværk, som din HP ipaq anvender, står øverst på skærmen og forbliver aktivt, indtil du ændrer det, mister signalet eller ændrer dit SIM-kort. Få vist tilgængelige telefonnetværk Sådan får du vist alle de mobiltelefonnetværk, som du har tilgang til: 1. Peg på fanebladet Menu > Indstillinger > fanebladet Netværk på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Manuelt på listen Netværksvalg. 3. Peg på knappen Find Netværk for at få vist alle de tilgængelige mobiltelefonnetværk. 4. Peg på OK. Indstilling af foretrukne netværk Du kan indstille foretrukne telefonnetværk i den rækkefølge, som din HP ipaq skal have adgang til dem. Hvis det først foretrukne netværk f.eks. ikke er tilgængeligt, forsøger din HP ipaq at få adgang til det næste foretrukne telefonnetværk. Sådan vælger du et foretrukket netværk: 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Netværk på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på knappen Angiv netværk, og vælg dine foretrukne netværk. 3. Indstil rækkefølgen for de foretrukne netværk ved at pege på knapperne Flyt op eller Flyt ned. 4. Peg på OK. 14 Kapitel 2 Telefon DAWW

23 5. Peg på listen Netværksvalg på fanebladet Netværk. 6. Peg på Automatisk. Manuelt valg af et telefonnetværk Nogle gange ønsker du måske at kontrollere udgifterne ved at vide, hvornår tilslutning til det aktuelt valgte netværk ikke er tilgængelig. 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Netværk på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Manuelt på listen Netværksvalg. 3. Vælg det netværk, som du vil anvende, og peg på OK. 4. Hvis det aktuelle netværk ikke er tilgængeligt skal du pege på Vælg og manuelt vælge et andet netværk. DAWW Ændring af netværksindstillinger 15

24 Ændring af ringestyrken Sådan ændrer du ringestyrken, så den passer til din situation og dit miljø: 1. Peg på højttaler-ikonet på navigeringslinjen øverst på skærmbilledet I dag.. 2. Under telefon-ikonet skal du flytte glideren til det ønskede lydniveau. Vælg Til, Vibrer eller Fra for hurtigt at ændre både ringeindstillingerne og lydstyrkeindstillingerne. Tryk på lydstyrkeknappen på siden af HP ipaq som alternativ. Bemærk! Under telefonopkald påvirker ændring af lydstyrken under telefon-ikonet høretelefonens lydstyrke og ikke ringestyrken. 16 Kapitel 2 Telefon DAWW

25 Tage notater under et telefonopkald Sådan opretter du et notat under et telefonopkald: 1. Peg på Menu > Opret note på telefontastaturet. 2. Indtast din tekst. Sådan får du adgang til et notat,som du oprettede under et telefonopkald: 1. Peg på Opkaldsoversigt på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg og hold på navnet eller nummeret til det telefonopkald, som indeholder notatet. 3. Peg på Vis note. Et notat, der er oprettet under et opkald, har du også adgang til fra noteprogrammet. Notattitlen er det telefonnummer eller kontaktnavn, som du var i forbindelse med ved skrivning af notatet. DAWW Tage notater under et telefonopkald 17

26 Foretage et opkald fra et hyperlinktelefonnummer Brug et hyperlinket telefonnummer til hurtigt at taste et telefonnummer fra en eller SMS-besked. Et hyperlinket telefonnummer er understreget på samme måde som en webstedsadresse. Fra en eller SMS-besked, der indeholder et hyperlinket telefonnummer, skal du: 1. Pege på telefonnummeret. 2. Peg på Opkald, eller tryk på knappen Svar/Send for at kalde op til nummeret. 18 Kapitel 2 Telefon DAWW

27 Opkald til internationale numre Du skal indtaste en landekode før telefonnummeret for at foretage et internationalt opkald. 1. På skærmens telefontastatur skal du trykke og holde på 0, indtil (+)-tegnet vises. 2. Indtast landekoden og telefonnummeret. Bemærk! Du kan også indsætte et plus (+)-tegn i en kontaktpersons telefonnummer for at foretage hurtigere opkald. DAWW Opkald til internationale numre 19

28 Automatisk valg af frekvensbånd Din HP ipaq har en integreret GSM/GPRS/EDGE-funktion, som understøtter tre (900/1800/1900) forskellige frekvensbånd til international "roaming". Når du rejser mellem lande og/eller trådløse telefonoperatører, ændrer denne funktion tilslutningsindstillingerne ved at generere en automatisk søgning efter frekvensbånd, når dine hjemlige bånd ikke er til rådighed. Denne funktion er standardindstillingen på HP ipaq. Hvis du vil undgå problemer, når du er ude af landet, skal du følgende disse tips, før du forlader landet: Besøg den mobiltelefonserviceudbyders websted for at se, om tjenesten er tilgængelig, når du er på rejse. Kontrollér, at din mobiltelefonkonto er sat op til international "roaming", og om du skal betale ekstra. 20 Kapitel 2 Telefon DAWW

29 Kopiering af en kontaktperson fra et SIM-kort til en enhed Når du anvender et SIM-kort (Subscriber Identity Module) i flere enheder, skal du bruge SIM Manager til at kopiere kontaktpersoner fra SIM-kortet til den nye enhed. 1. Peg på Start > Programmer > SIM-kontakter. 2. Vælg den kontaktperson eller de kontaktpersoner, der skal kopieres. 3. Peg på Kopier nu. 4. Peg på Start > Programmer > Kontaktpersoner, og søg efter de tilføjede kontaktpersoner for at kontrollere, at du har kopieret kontaktpersonerne til enheden. DAWW Kopiering af en kontaktperson fra et SIM-kort til en enhed 21

30 Brug af talebeskeder Oprettelse af en talebesked Sådan opretter du en selvstændig optagelse (talebesked) eller tilføjer en optagelse til en besked: 1. Peg på Start > Programmer > Noter. 2. Gør ét af følgende: Hvis du vil oprette en selvstændig optagelse, skal du optage fra listen med beskeder. Hvis du vil tilføje en optagelse til en besked, skal du oprette eller åbne en besked. Bemærk! Hvis værktøjslinjen Optagelse ikke vises, skal du pege på Menu > Vis værktøjslinjen Optagelse. 3. Peg på knappen Optag. 4. Tal ind i mikrofonen, der er anbragt i toppen af enheden. 5. Når du er færdig med at optage beskeden, skal du pege på knappen Stop på værktøjslinjen Optagelse. 6. Når du er færdig, skal du pege på OK for at gå tilbage til listen med beskeder. Bemærk! Hvis du optager i en besked, vises et ikon i beskeden. Hvis du opretter en selvstændig optagelse, vises et ikon i listen med beskeder. Du kan også oprette en talebesked i HP Photosmart Mobile og vedhæfte beskeden til et billede. Sletning af en talebesked Sådan sletter du en selvstændigt optaget talebesked: 1. Peg på Start > Programmer > Noter. 2. Peg og hold på beskeden i listen med beskeder. 3. Peg på Slet. Sådan sletter du en optagelse i en besked: 1. Peg på Start > Programmer > Noter. 2. Åbn en besked. 3. Peg og hold på talebesked-ikonen. 4. Peg på Ryd. Lytning til en talebesked 1. Peg på Start > Programmer > Noter. 2. Peg på højttaler-ikonet for at høre beskeden. 22 Kapitel 2 Telefon DAWW

31 Omdøbning af en talebesked 1. Peg på Start > Programmer > Noter. 2. Peg og hold på beskeden for at omdøbe den. 3. Peg på Omdøb/flyt. 4. Indtast det nye navn i navnefeltet. 5. Peg på OK. DAWW Brug af talebeskeder 23

32 Konfiguration af kanaler Muliggør, at denne funktion kan modtage nyheder og information i realtid, såsom trafikradio og vejrrapporter. Spørg din mobiltelefonserviceudbyder om tilgængelighed i dit område. Sådan konfigurerer du telefonrundsendingskanaler: 1. Peg på Start > Indstillinger > Telefon. 2. Peg på fanebladet Mere. 3. Peg på afkrydsningsfeltet Aktiver kanaler under Indstillinger for mobiltelefonrundsending. 4. Peg på knappen Mere Peg på knappen Ny, og indtast derefter kanalnavnet og -nummeret. 6. Peg på OK. 7. Peg på OK. 24 Kapitel 2 Telefon DAWW

33 3 Tilslutninger DAWW 25

34 Tilslutninger Du kan bruge din HP ipaq til at oprette forbindelse til og udveksle oplysninger med andre håndholdte enheder, din computer, forskellige netværkstyper eller internettet. Der er flere måder at oprette forbindelse på, herunder: Wi-Fi Bluetooth GPRS/EDGE Infrarød (Overfør) Alle disse tilslutningstyper kan du få adgang til ved at pege på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser. Bemærk! Wi-Fi-teknologi er ikke tilgængelig på alle modeller. 26 Kapitel 3 Tilslutninger DAWW

35 Tilslutning til Intranet URL'er Hvis du vil oprette forbindelse til intranetsteder, som har punktum i deres URL'er (f.eks. intranet.firmanavn.com), skal du tilføje dem til undtagelseslisten for arbejds-url'er. 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser. 2. Peg på Forbindelser > fanebladet Avanceret > Undtagelser. 3. Peg på Tilføj en ny URL. 4. I URL til arbejdsplads skal du indtaste intranet-url'en. Bemærk! Hvis du anvender mange URL'er, som deler det samme rodfirmanavn, kan du undgå at indtaste dem hver for sig ved at indtaste *.firmanavn.com. DAWW Tilslutning til Intranet URL'er 27

36 Ændring af en Intranet URL 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > Forbindelser > fanebladet Avanceret > Undtagelser. 2. Peg på den intranet URL-undtagelse, du vil ændre, og foretag ændringerne. Bemærk! Hvis du vil slette en arbejds-url-undtagelse, skal du pege og holde på den i listen, og derefter pege på Slet. 28 Kapitel 3 Tilslutninger DAWW

37 Opsætning af et automatisk valg for tilslutninger Hvis du allerede har oprettet mere end én forbindelse, kan du opsætte din HP ipaq til automatisk at opnå den bedst tilgængelige forbindelse. 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > Forbindelser. 2. Under Min ISP eller My Work Network (Mit arbejdsnetværk) skal du pege på Administrere eksisterende forbindelser. 3. Peg på Automatisk valg. DAWW Opsætning af et automatisk valg for tilslutninger 29

38 Opsætning af proxyserverindstillinger Hvis du har forbindelse til din internetserviceudbyder (ISP) eller et privat netværk under synkroniseringen, kan din enhed hente ægte proxyindstillinger under synkroniseringen fra din computer. Hvis disse indstillinger ikke findes på din computer, eller de skal ændres, kan du ændre dem manuelt. Før du begynder, skal du have følgende oplysninger af din internetserviceudbyder (ISP) eller netværksadministrator. Brugernavn Adgangskode Servertype Proxyservernavn Port Type anvendt Socks-protokol Sådan angiver du proxyserverindstillinger: 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > Forbindelser. 2. Hvis der ikke er opsat en proxyserver, skal du pege på Konfigurer min proxyserver. I modsat fald skal du pege på Rediger min proxyserver. 3. Vælg i afkrydsningsfelterne Netværket opretter forb. til internettet og Netværket bruger en proxyserver til at oprette forbindelse til internettet. 4. I feltet Proxyserver skal du indtaste proxyservernavnet. 5. Peg på Avanceret, og rediger de ønskede indstillinger for at ændre indstillinger som portnummer eller proxyservertype. 30 Kapitel 3 Tilslutninger DAWW

39 Opsætning af en WAP-gateway Hvis du vil have adgang til WAP-steder (Wireless Access Point) via Internet Explorer Mobile, skal du konfigurere din enhed til at anvende en WAP-gateway. Før du begynder, skal du have følgende oplysninger af din ISP (Internet Service Provider), mobiltelefonserviceudbyder eller netværksadministrator. Brugernavn Adgangskode ISP-servertelefonnummer WAP-gatewayservernavn Portnummer 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > Forbindelser > fanebladet Avanceret > Vælg netværk > knappen Rediger... Hvis der ikke er blevet opsat en proxyserver, skal du pege på knappen Ny På fanebladet Proxyindstillinger skal du vælge afkrydsningsfelterne Netværket opretter forb. til internettet og Netværket bruger en proxyserver til at oprette forbindelse til internettet. 3. Hvis det er nødvendigt, skal du i feltet Proxyserver indtaste proxyservernavnet. 4. Peg på Avanceret > WAP. 5. I feltet Server skal du indtaste WAP-gatewayservernavnet. Under Port skal du indtaste portnummeret. Det mest almindelige WAP-portnummer er Indtast enhver af de legitimationsoplysninger, der kræves af WAP-gatewayserveren. DAWW Opsætning af en WAP-gateway 31

40 Konfiguration af avancerede proxyindstillinger 1. Indtast proxyservernavnet og -porten for den relevante servertype. 2. Hvis det er nødvendigt, kan du indtaste legitimationsoplysningerne for oprettelse af forbindelse med din proxyserver. 3. Hvis du konfigurerer en Socks-proxy, skal du vælge Socks 4 eller Socks 5. Hvis du anvender Socks 5, skal du indtaste legitimationsoplysningerne for oprettelse af forbindelse med din proxyserver. 32 Kapitel 3 Tilslutninger DAWW

41 Brug af avancerede tilslutningsindstillinger 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > Wireless Manager. 2. Peg på Wi-Fi-ikonet for at aktivere Wi-Fi. 3. Opret forbindelse til et netværk ved at pege på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > forbindelses-ikonet > fanebladet Avanceret > knappen Vælg netværk. 4. Vælg My ISP for at oprette forbindelse til internettet via en Internet Service Provider (ISP) eller vælg Mit arbejdsnetværk for at oprette forbindelse til et firmanetværk. Du bør kun vælge Mit arbejdsnetværk, hvis netværket kræver en proxyserver. Hvis du har behov for at ændre eller oprette et netværkshåndteringsnavn, skal du pege på knappen Rediger... eller Ny... og OK. 5. Fra skærmbilledet Forbindelser skal du pege på fanebladet Avanceret for at opsætte dine Opkaldsregler og Undtagelser og trykke på OK.. DAWW Brug af avancerede tilslutningsindstillinger 33

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Bluetooth til Microsoft Windows Hjælp

Bluetooth til Microsoft Windows Hjælp 第 1 頁, 共 31 頁 Bluetooth til Microsoft Windows Hjælp Introduktion Grundbetjening Sådan virker Bluetooth-teknologien i computeren Sådan bruger du Bluetooth Fejlfinding SOFTWARE UNDER LICENS 2005 Broadcom

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1)

Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1) Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1) Unified Communications Self Care Portal 2 Indstillinger for Unified Communications Self Care 2 Telefoner 4 Yderligere

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Administrationsvejledn

Administrationsvejledn BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Administrationsvejledn ing Publiceret: 2014-01-15 SWD-20140115131607112 Indhold 1 Kom godt i gang...6 Tilgængelighed af administrativ funktion... 6 Tilgængelighed

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.7

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.7 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller, som du kan bruge sammen med PC Suite...2 1.3 Kom i gang...2 1.4 Nødvendige

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Skyfillers Hosted BlackBerry. Kundemanual

Skyfillers Hosted BlackBerry. Kundemanual Skyfillers Hosted BlackBerry Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Enterprise aktivering... 2 BlackBerry 10... 2 BlackBerry Version 6.x eller nyere... 2 BlackBerry Version 4.x og 5.x... 3 Manuel

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

KORT MENUOVERSIGT. Funktioner

KORT MENUOVERSIGT. Funktioner Brugsanvisning KORT MENUOVERSIGT TELEFONBOG A, B, C... OPKALDSLISTE Ubesvarede opkald Besvarede opkald Udførte opkald KALD ET NR. STEMMEKNDO. Telefonbog ABC... Nøgleord Telefon, Afslut samtale, Hjem,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Indhold HTC Desire S... 1

Indhold HTC Desire S... 1 HTC Desire S Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire S, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere