Yderligere produktoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere produktoplysninger"

Transkript

1 Yderligere produktoplysninger Brugervejledning

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows, Windows-logoet, Outlook og ActiveSync er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. HP ipaq-produkter indeholder Microsoft Windows Mobile version 5.0 til Pocket PC, Phone Edition med Messaging og Security Feature Pack. SD logoet er et varemærke tilhørende dets ejer. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Development Company, L.P. på licens. Alle andre nævnte produktnavne kan være varemærker for deres respektive firmaer. Hewlett-Packard Company kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Disse oplysninger gives i den "forhåndenværende stand" uden garanti af nogen art og med forbehold for ændringer uden varsel. Garantierne, der gælder for Hewlett-Packard produkter og serviceydelser, fremgår udtrykkeligt af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. Dette dokument indeholder firmaejet information, som er ophavsretsbeskyttet. Fotokopiering, reproduktion og oversættelse af dette dokument eller dele heraf til et andet sprog er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard Development Company, L.P. Første udgave august 2006 Dokumentets bestillingsnr.:

3 Indholdsfortegnelse 1 Registering af ipaq Registrering af din HP ipaq Telefon Forskelle mellem GSM- og GPRS/EDGE-teknologi... 4 Kontrol af din tilslutning og signalstyrke... 5 Midlertidig afbrydelse af lyden til et opkald... 6 Sætte et opkald på hold... 7 Foretage et konferenceopkald... 8 Ændring af SIM-PIN (Personal Identification Number)... 9 Brug af opkaldsoversigt Håndtering af opkald ved hjælp af opkaldsoversigt Foretage et opkald fra opkaldsoversigt Få vist detaljer om et opkald Ændring af telefonindstillinger Ændring af ringetonen og ringetype Ændring af serviceindstillinger Ændring af telefonserviceindstillinger Viderestilling af opkald Konfiguration af Vis nummer Blokering af opkald Indtastning af telefonnummer til talebesked eller SMS-beskeder Begrænsning af opkald til bestemte områdekoder eller telefonnumre Ændring af netværksindstillinger Ændring af telefonnetværksindstillinger Få vist tilgængelige telefonnetværk Indstilling af foretrukne netværk Manuelt valg af et telefonnetværk Ændring af ringestyrken Tage notater under et telefonopkald Foretage et opkald fra et hyperlinktelefonnummer Opkald til internationale numre Automatisk valg af frekvensbånd Kopiering af en kontaktperson fra et SIM-kort til en enhed Brug af talebeskeder Oprettelse af en talebesked Sletning af en talebesked Lytning til en talebesked Omdøbning af en talebesked DAWW 3

4 Konfiguration af kanaler Tilslutninger Tilslutninger Tilslutning til Intranet URL'er Ændring af en Intranet URL Opsætning af et automatisk valg for tilslutninger Opsætning af proxyserverindstillinger Opsætning af en WAP-gateway Konfiguration af avancerede proxyindstillinger Brug af avancerede tilslutningsindstillinger Opsætning af en VPN-serverforbindelse Ændring af et gruppenavn for tilslutning Afbrydelse af en forbindelse Wi-Fi (kun udvalgte modeller) Wi-Fi Wi-Fi-betegnelser Automatisk oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk Manuel oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk Søgning efter en IP-adresse Sletning af et trådløst netværk Konfiguration af 802.1x godkendelsesindstillinger Bluetooth Bluetooth-betegnelser Arbejde med Bluetooth Manager Oprettelse af forbindelse til en computer via Bluetooth Brug af din HP ipaq som et trådløst modem med Bluetooth Bluetooth-enhedsprofiler Oprettelse, afslutning og accept af et Bluetooth-partnerskab Omdøbning af et Bluetooth-partnerskab Gøre en enhed genkendelig Åbning af Bluetooth-indstillinger Opsætning af en indgående eller udgående Bluetooth COM-port GPRS/EDGE GPRS/EDGE Ændring af GPRS-netværksindstillinger Redigering af netværksparametre Redigering af en internetforbindelse Redigering af MMS Multimedia Messages-indstillinger Redigering af WAP Information-indstillinger Problemløsning af automatisk registrering Infrarød Overførsel af et element Modtagelse af en infrarød overførsel Synkronisering med den infrarøde forbindelse Kamera Ændring af kameraindstillinger Ændring af farveindstillinger Ændring af komprimeringsindstillinger DAWW

5 Ændring af opløsningsindstillinger Ændring af flimmerfiltret Tænde/slukke for kameralyde Konfiguration af øjeblikkelig visning Brug af selvudløseren Konfiguration af filindstillinger Konfiguration af videoformat Ændring af GPS-indstillinger HP Photosmart Mobile HP Photosmart Mobile Vedhæftelse af en talebesked til et billede Afsendelse af -billeder Visning af et diasshow HP Photosmart Premier HP Photosmart Premier HP Image Transfer Installation af HP Image Transfer Aktivering og ændring af indstillinger Meddelelser Forståelse af Meddelelser Brug af mapper Synkronisering af Opsætning af meddelelseskonti Tekstmeddelelser Multimedia Messaging Service (MMS) Modtagelse af vedhæftelser Modtagelse af mødeforespørgsler Oprettelse eller ændring af en signatur Brug af meddelelser Sammensætning og afsendelse af meddelelser Besvarelse eller videresendelse af en meddelelse Tilføjelse af en vedhæftelse til en meddelelse Hentning af meddelelser Hentning af meddelelser fra en server Installation af en online-adressebog Lære det grundlæggende Indtastning af ejeroplysninger Brug af TodayPanel Lite Visning af oplysninger om operativsystemet Ændring af internationale indstillinger Regulering af lydstyrken Ændring af indstillinger for strømstyring Dæmpning eller justering af lysstyrken for baggrundslyset DAWW 5

6 Installation og fjernelse af programmer Åbning og lukning af programmer Tilpasning af HP ipaq Indstilling af alarmer Genvejsmenuer Visning af klokkeslættet i alle programmer Oprettelse og tildeling af en kategori Regulering af hastigheden til rulning gennem emner i en liste Kalender Ændring af visningen af arbejdsugen Indstilling af en standardpåmindelse for alle nye aftaler Opdatering af en aftale Annullering af en aftale Kontaktpersoner Sletning af en kontaktperson Ændring af oplysninger om kontaktperson Kopiering af en kontaktperson Afsendelse af en -meddelelse til en kontaktperson Afsendelse af en SMS-besked til en kontaktperson Tilføjelse og fjernelse af et billede Arbejde med en liste over kontaktpersoner Noter Skrivning af en note Konvertering af en håndskrevet note til maskinskrift Oprettelse af en kopi af en note Lagringskort Brug af lagringskort Installation af lagringskort Fjernelse af et lagringskort Få vist indhold af et lagringskort Synkronisere Kopiering (eller overførsel) af filer Overførsel af data fra Palm Desktop til Microsoft Windows Mobile Tips til reduktion af omkostningerne ved trådløs synkronisering Opgaver Opsætning af start- og forfaldsdatoer for en opgave Visning af start- og forfaldsdatoer i opgavelisten Angivelse af indstillinger for visning af opgaver på skærmbilledet I dag Markering af en opgave som fuldført Produktspecifikationer Systemspecifikationer DAWW

7 Fysiske specifikationer Driftsmiljø Lovmæssige oplysninger EU-note Produkter med 2,4-GHz trådløs LAN-enhed Frankrig Italien Noter om trådløs Batteriadvarsel Genbrug af batteri Netherlands Battery Notice Bortskaffelse af batteri Udstyrsadvarsel Note om flyvning Medicinsk elektronisk udstyr Advarsel om akustik Indeks DAWW 7

8 8 DAWW

9 1 Registering af ipaq DAWW 1

10 Registrering af din HP ipaq Når du registrerer din HP ipaq hos Hewlett-Packard, modtager du en angående specialtilbud og reklamekampagner. Giv dig tid til at registrere din HP ipaq online på Hvis din postadresse eller -adresse skal opdateres efter registrering, skal du indtaste din brugerid og adgangskode for at redigere din online profil på 2 Kapitel 1 Registering af ipaq DAWW

11 2 Telefon DAWW 3

12 Forskelle mellem GSM- og GPRS/EDGE-teknologi GSM-teknologi anvendes normalt til taleopkald og tekstmeddelelser, hvorimod GPRS/EDGE-teknologi danner forbindelse til et mobiltelefonnetværk, som kan anvendes til webbrowsing, Multimedia Messaging Service (MMS) eller adgang til dit firmanetværk. Bemærk! Anvendelse af GPRS/EDGE-datatjenesteydelser er normalt en ekstra udgift til din standard mobiltelefonserviceydelse. Spørg din mobiltelefonserviceudbyder om dataserviceydelser og -omkostninger. 4 Kapitel 2 Telefon DAWW

13 Kontrol af din tilslutning og signalstyrke Når du har sat et aktivt SIM-kort i din HP ipaq, sluttes din enhed til din serviceudbyders netværk. Ikonet for signalstyrke angiver, at du er tilsluttet din serviceudbyders netværk. En forbindelse med fuld styrke angives ved hjælp af ikonet for fuld signalstyrke. Antallet af lodrette streger på ikonet reduceres, efterhånden som signalstyrken reduceres. Ingen streger betyder intet signal. DAWW Kontrol af din tilslutning og signalstyrke 5

14 Midlertidig afbrydelse af lyden til et opkald Under et opkald kan du midlertidigt afbryde mikrofonen, så den person, som du taler med, ikke kan høre dig, men du kan fortsat høre personen. Peg på Slå fra på telefontastaturet på skærmen. 6 Kapitel 2 Telefon DAWW

15 Sætte et opkald på hold Under et opkald kan du sætte opkaldet på hold, så du kan ringe til et andet nummer eller besvare et indgående opkald. Hvis du har mere end et opkald på linjen, kan du skifte mellem opkaldene. Peg på Hold for at sætte et opkald på hold. Peg på Byt for at skifte mellem opkaldene. DAWW Sætte et opkald på hold 7

16 Foretage et konferenceopkald 1. Peg på knappen Svar/Send. 2. Tryk det første nummer tal på telefontastaturet på skærmen. 3. Peg på Samtale. 4. Peg på Hold, når du har oprettet forbindelse. 5. Tryk det andet nummer, og tryk derefter på Samtale. 6. Peg på Menu > Konference, når du har oprettet forbindelse. Bemærk! Hvis du vil tilføje flere deltagere til konferencen, skal du trykke hvert nummer, oprette forbindelse, og derefter pege på Menu > Konference. 8 Kapitel 2 Telefon DAWW

17 Ændring af SIM-PIN (Personal Identification Number) Angående sikkerheden beskytter SIM (Subscriber Identity Module) PIN (Personal Identification Number) din HP ipaq mod uautoriseret adgang. Du kan tilknytte en adgangskode til at beskytte din enhed og oplysninger. Den første PIN leveres af din serviceudbyder af trådløst netværk. 1. Peg på knappen Svar/Send. 2. Peg på Menu > Indstillinger. 3. Peg på knappen Skift PIN-kode under Sikkerhed. 4. Indtast din nuværende PIN-kode. 5. Peg på Enter. 6. Indtast og bekræft din nye PIN-kode. 7. Peg på OK. Marker knappen Kræv PIN-kode, når telefonen bruges, for at indtaste en PIN-kode, før du foretager opkald. Nødopkald kan foretages når som helst uden først at indtaste en PIN-kode. DAWW Ændring af SIM-PIN (Personal Identification Number) 9

18 Brug af opkaldsoversigt Håndtering af opkald ved hjælp af opkaldsoversigt Opkaldsoversigten indeholder tid og varighed for alle indgående, udgående og mistede opkald samt en oversigt over samlede opkald og giver let adgang til notater, der er taget under et opkald. På telefontastaturet på skærmen: Peg på Menu > Opkaldsoversigt for at få vist alle opkaldene i opkaldsoversigten. Peg på Menu > Filter, og vælg en anden visning for at ændre visningen af opkaldsoversigten. Når du har filtreret Efter opkald, får du vist en liste med alle kontaktpersoner i din enhed, som har tilknyttet et telefonnummer. Peg på Menu > Opkaldsvarighed > Nulstil for at nulstille tælleren for Seneste opk.. Bemærk! Tælleren for Alle opkald kan ikke nulstilles. Peg på Menu > Opkaldsvarighed for at slette de emner i opkaldsoversigten, som er ældre end et bestemt tidsrum. Vælg en tidsperiode under Slet elementer i opkaldsoversigten, der er ældre end. Peg på Menu > Slet alle opkald for at slette hele opkaldsoversigten. Foretage et opkald fra opkaldsoversigt Brug opkaldsoversigten til hurtigt at ringe til en, du for nylig ringede til, eller en, der for nylig ringede til dig. 1. Peg på Start > Telefon > Menu > Opkaldsoversigt. 2. Peg på ikonet ved siden af det ønskede nummer. Få vist detaljer om et opkald 1. Peg på Opkaldsoversigt på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på det telefonnummer, som du ønsker at få vist oplysninger om. Datoen og tidsstemplingen samt varigheden af opkaldet, vises. 10 Kapitel 2 Telefon DAWW

19 Ændring af telefonindstillinger Ændring af ringetonen og ringetype Du kan ændre ringetonen og -typen ved at vælge en anden lyd til at give besked om indgående opkald. 1. Tryk på knappen Svar/Send. 2. Peg på fanebladet Menu > Indstillinger > Telefon på telefontastaturet på skærmen. 3. Peg på Ringetype: eller Ringetone: listefelt. 4. Vælg den lyd, du vil anvende. DAWW Ændring af telefonindstillinger 11

20 Ændring af serviceindstillinger Ændring af telefonserviceindstillinger Når din telefonservice er opsat via din mobiltelefonserviceudbyder, kan du ændre serviceindstillingerne på din HP ipaq. Måske ønsker du at blokere for visse typer af indgående og/eller udgående opkald, viderestille indgående opkald til et andet telefonnummer i forhold til din situation, få meddelelse om indgående opkald, når du allerede taler i telefon, eller lade andre kende din identitet, når du foretager opkald. Sådan ændrer du serviceindstillingerne på telefonen: 1. Tryk på knappen Svar/Send. 2. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 3. Peg på den tjeneste, som du ønsker at ændre, og peg derefter på knappen Hent indstillinger. 4. Foretag ændringerne, og peg på OK. Viderestilling af opkald 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Viderestilling > knappen Hent indstillinger. 3. Marker afkrydsningsfeltet Viderestil alle indgående opkald. 4. Indtast det telefonnummer, der skal modtage viderestillingsopkaldene. Intet svartelefon kan ikke besvares. Ikke tilgængeligtelefonen er slukket. Optagettelefonlinjen er optaget. Konfiguration af Vis nummer 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Vis nummer > knappen Hent indstillinger. 3. Peg på Alle. 4. Peg på OK. Peg på Ingen for at forhindre, at din identitet vises til andre. Blokering af opkald 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Opkaldsspærring > knappen Hent indstillinger. 3. Vælg den type opkald, som du vil blokere. 12 Kapitel 2 Telefon DAWW

21 Indtastning af telefonnummer til talebesked eller SMS-beskeder Indtast det korrekte telefonnummer til talebeskeder eller SMS-beskeder i Telefonindstillinger for at anvende talebesked eller sende SMS-beskeder. Bemærk! Afsendelse af SMS-beskeder er ikke inkluderet i alle netværksserviceaftaler. Spørg din mobilserviceudbyder om din aftale inkluderer denne service. 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på knappen Talebesked og SMS-beskeder > Hent indstillinger. 3. Indtast telefonnummeret til talebeskeden eller SMS-beskeden i det relevante felt. 4. Peg på OK. Hvis du ikke kender de korrekte telefonnumre til talebesked eller SMS-besked, kan du kontakte din mobiltelefonserviceudbyder. Begrænsning af opkald til bestemte områdekoder eller telefonnumre 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Serviceydelser på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Begrænsede numre i listefeltet > Hent indstillinger. 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver begrænsede numre. 4. Peg og hold på feltet Nummermønstre. 5. Peg på Tilføj. 6. Indtast det telefonnummer/de telefonnumre og/eller områdekode/områdekoder, som du vil kunne kalde op til. 7. Peg på Udført, når du er færdig. DAWW Ændring af serviceindstillinger 13

22 Ændring af netværksindstillinger Ændring af telefonnetværksindstillinger I Telefonnetværksindstillinger kan du: Få vist alle tilgængelige trådløse telefonnetværk Bestemme den rækkefølge, hvori din telefon får adgang til andre telefonnetværk (hvis det aktuelle ikke er tilgængeligt) Angive, om du vil ændre netværk manuelt eller automatisk. Sådan ændrer du netværksindstillinger: 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Personlig > Telefon > fanebladet Netværk. 2. Vælg den netværksindstilling/de netværksindstillinger, du vil ændre. Sådan ændrer du netværksindstillinger fra telefontastaturet på skærmen: 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Netværk. 2. Vælg den netværksindstilling/de netværksindstillinger, du vil ændre. Bemærk! Det aktuelle telefonnetværk, som din HP ipaq anvender, står øverst på skærmen og forbliver aktivt, indtil du ændrer det, mister signalet eller ændrer dit SIM-kort. Få vist tilgængelige telefonnetværk Sådan får du vist alle de mobiltelefonnetværk, som du har tilgang til: 1. Peg på fanebladet Menu > Indstillinger > fanebladet Netværk på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Manuelt på listen Netværksvalg. 3. Peg på knappen Find Netværk for at få vist alle de tilgængelige mobiltelefonnetværk. 4. Peg på OK. Indstilling af foretrukne netværk Du kan indstille foretrukne telefonnetværk i den rækkefølge, som din HP ipaq skal have adgang til dem. Hvis det først foretrukne netværk f.eks. ikke er tilgængeligt, forsøger din HP ipaq at få adgang til det næste foretrukne telefonnetværk. Sådan vælger du et foretrukket netværk: 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Netværk på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på knappen Angiv netværk, og vælg dine foretrukne netværk. 3. Indstil rækkefølgen for de foretrukne netværk ved at pege på knapperne Flyt op eller Flyt ned. 4. Peg på OK. 14 Kapitel 2 Telefon DAWW

23 5. Peg på listen Netværksvalg på fanebladet Netværk. 6. Peg på Automatisk. Manuelt valg af et telefonnetværk Nogle gange ønsker du måske at kontrollere udgifterne ved at vide, hvornår tilslutning til det aktuelt valgte netværk ikke er tilgængelig. 1. Peg på Menu > Indstillinger > fanebladet Netværk på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg på Manuelt på listen Netværksvalg. 3. Vælg det netværk, som du vil anvende, og peg på OK. 4. Hvis det aktuelle netværk ikke er tilgængeligt skal du pege på Vælg og manuelt vælge et andet netværk. DAWW Ændring af netværksindstillinger 15

24 Ændring af ringestyrken Sådan ændrer du ringestyrken, så den passer til din situation og dit miljø: 1. Peg på højttaler-ikonet på navigeringslinjen øverst på skærmbilledet I dag.. 2. Under telefon-ikonet skal du flytte glideren til det ønskede lydniveau. Vælg Til, Vibrer eller Fra for hurtigt at ændre både ringeindstillingerne og lydstyrkeindstillingerne. Tryk på lydstyrkeknappen på siden af HP ipaq som alternativ. Bemærk! Under telefonopkald påvirker ændring af lydstyrken under telefon-ikonet høretelefonens lydstyrke og ikke ringestyrken. 16 Kapitel 2 Telefon DAWW

25 Tage notater under et telefonopkald Sådan opretter du et notat under et telefonopkald: 1. Peg på Menu > Opret note på telefontastaturet. 2. Indtast din tekst. Sådan får du adgang til et notat,som du oprettede under et telefonopkald: 1. Peg på Opkaldsoversigt på telefontastaturet på skærmen. 2. Peg og hold på navnet eller nummeret til det telefonopkald, som indeholder notatet. 3. Peg på Vis note. Et notat, der er oprettet under et opkald, har du også adgang til fra noteprogrammet. Notattitlen er det telefonnummer eller kontaktnavn, som du var i forbindelse med ved skrivning af notatet. DAWW Tage notater under et telefonopkald 17

26 Foretage et opkald fra et hyperlinktelefonnummer Brug et hyperlinket telefonnummer til hurtigt at taste et telefonnummer fra en eller SMS-besked. Et hyperlinket telefonnummer er understreget på samme måde som en webstedsadresse. Fra en eller SMS-besked, der indeholder et hyperlinket telefonnummer, skal du: 1. Pege på telefonnummeret. 2. Peg på Opkald, eller tryk på knappen Svar/Send for at kalde op til nummeret. 18 Kapitel 2 Telefon DAWW

27 Opkald til internationale numre Du skal indtaste en landekode før telefonnummeret for at foretage et internationalt opkald. 1. På skærmens telefontastatur skal du trykke og holde på 0, indtil (+)-tegnet vises. 2. Indtast landekoden og telefonnummeret. Bemærk! Du kan også indsætte et plus (+)-tegn i en kontaktpersons telefonnummer for at foretage hurtigere opkald. DAWW Opkald til internationale numre 19

28 Automatisk valg af frekvensbånd Din HP ipaq har en integreret GSM/GPRS/EDGE-funktion, som understøtter tre (900/1800/1900) forskellige frekvensbånd til international "roaming". Når du rejser mellem lande og/eller trådløse telefonoperatører, ændrer denne funktion tilslutningsindstillingerne ved at generere en automatisk søgning efter frekvensbånd, når dine hjemlige bånd ikke er til rådighed. Denne funktion er standardindstillingen på HP ipaq. Hvis du vil undgå problemer, når du er ude af landet, skal du følgende disse tips, før du forlader landet: Besøg den mobiltelefonserviceudbyders websted for at se, om tjenesten er tilgængelig, når du er på rejse. Kontrollér, at din mobiltelefonkonto er sat op til international "roaming", og om du skal betale ekstra. 20 Kapitel 2 Telefon DAWW

29 Kopiering af en kontaktperson fra et SIM-kort til en enhed Når du anvender et SIM-kort (Subscriber Identity Module) i flere enheder, skal du bruge SIM Manager til at kopiere kontaktpersoner fra SIM-kortet til den nye enhed. 1. Peg på Start > Programmer > SIM-kontakter. 2. Vælg den kontaktperson eller de kontaktpersoner, der skal kopieres. 3. Peg på Kopier nu. 4. Peg på Start > Programmer > Kontaktpersoner, og søg efter de tilføjede kontaktpersoner for at kontrollere, at du har kopieret kontaktpersonerne til enheden. DAWW Kopiering af en kontaktperson fra et SIM-kort til en enhed 21

30 Brug af talebeskeder Oprettelse af en talebesked Sådan opretter du en selvstændig optagelse (talebesked) eller tilføjer en optagelse til en besked: 1. Peg på Start > Programmer > Noter. 2. Gør ét af følgende: Hvis du vil oprette en selvstændig optagelse, skal du optage fra listen med beskeder. Hvis du vil tilføje en optagelse til en besked, skal du oprette eller åbne en besked. Bemærk! Hvis værktøjslinjen Optagelse ikke vises, skal du pege på Menu > Vis værktøjslinjen Optagelse. 3. Peg på knappen Optag. 4. Tal ind i mikrofonen, der er anbragt i toppen af enheden. 5. Når du er færdig med at optage beskeden, skal du pege på knappen Stop på værktøjslinjen Optagelse. 6. Når du er færdig, skal du pege på OK for at gå tilbage til listen med beskeder. Bemærk! Hvis du optager i en besked, vises et ikon i beskeden. Hvis du opretter en selvstændig optagelse, vises et ikon i listen med beskeder. Du kan også oprette en talebesked i HP Photosmart Mobile og vedhæfte beskeden til et billede. Sletning af en talebesked Sådan sletter du en selvstændigt optaget talebesked: 1. Peg på Start > Programmer > Noter. 2. Peg og hold på beskeden i listen med beskeder. 3. Peg på Slet. Sådan sletter du en optagelse i en besked: 1. Peg på Start > Programmer > Noter. 2. Åbn en besked. 3. Peg og hold på talebesked-ikonen. 4. Peg på Ryd. Lytning til en talebesked 1. Peg på Start > Programmer > Noter. 2. Peg på højttaler-ikonet for at høre beskeden. 22 Kapitel 2 Telefon DAWW

31 Omdøbning af en talebesked 1. Peg på Start > Programmer > Noter. 2. Peg og hold på beskeden for at omdøbe den. 3. Peg på Omdøb/flyt. 4. Indtast det nye navn i navnefeltet. 5. Peg på OK. DAWW Brug af talebeskeder 23

32 Konfiguration af kanaler Muliggør, at denne funktion kan modtage nyheder og information i realtid, såsom trafikradio og vejrrapporter. Spørg din mobiltelefonserviceudbyder om tilgængelighed i dit område. Sådan konfigurerer du telefonrundsendingskanaler: 1. Peg på Start > Indstillinger > Telefon. 2. Peg på fanebladet Mere. 3. Peg på afkrydsningsfeltet Aktiver kanaler under Indstillinger for mobiltelefonrundsending. 4. Peg på knappen Mere Peg på knappen Ny, og indtast derefter kanalnavnet og -nummeret. 6. Peg på OK. 7. Peg på OK. 24 Kapitel 2 Telefon DAWW

33 3 Tilslutninger DAWW 25

34 Tilslutninger Du kan bruge din HP ipaq til at oprette forbindelse til og udveksle oplysninger med andre håndholdte enheder, din computer, forskellige netværkstyper eller internettet. Der er flere måder at oprette forbindelse på, herunder: Wi-Fi Bluetooth GPRS/EDGE Infrarød (Overfør) Alle disse tilslutningstyper kan du få adgang til ved at pege på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser. Bemærk! Wi-Fi-teknologi er ikke tilgængelig på alle modeller. 26 Kapitel 3 Tilslutninger DAWW

35 Tilslutning til Intranet URL'er Hvis du vil oprette forbindelse til intranetsteder, som har punktum i deres URL'er (f.eks. intranet.firmanavn.com), skal du tilføje dem til undtagelseslisten for arbejds-url'er. 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser. 2. Peg på Forbindelser > fanebladet Avanceret > Undtagelser. 3. Peg på Tilføj en ny URL. 4. I URL til arbejdsplads skal du indtaste intranet-url'en. Bemærk! Hvis du anvender mange URL'er, som deler det samme rodfirmanavn, kan du undgå at indtaste dem hver for sig ved at indtaste *.firmanavn.com. DAWW Tilslutning til Intranet URL'er 27

36 Ændring af en Intranet URL 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > Forbindelser > fanebladet Avanceret > Undtagelser. 2. Peg på den intranet URL-undtagelse, du vil ændre, og foretag ændringerne. Bemærk! Hvis du vil slette en arbejds-url-undtagelse, skal du pege og holde på den i listen, og derefter pege på Slet. 28 Kapitel 3 Tilslutninger DAWW

37 Opsætning af et automatisk valg for tilslutninger Hvis du allerede har oprettet mere end én forbindelse, kan du opsætte din HP ipaq til automatisk at opnå den bedst tilgængelige forbindelse. 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > Forbindelser. 2. Under Min ISP eller My Work Network (Mit arbejdsnetværk) skal du pege på Administrere eksisterende forbindelser. 3. Peg på Automatisk valg. DAWW Opsætning af et automatisk valg for tilslutninger 29

38 Opsætning af proxyserverindstillinger Hvis du har forbindelse til din internetserviceudbyder (ISP) eller et privat netværk under synkroniseringen, kan din enhed hente ægte proxyindstillinger under synkroniseringen fra din computer. Hvis disse indstillinger ikke findes på din computer, eller de skal ændres, kan du ændre dem manuelt. Før du begynder, skal du have følgende oplysninger af din internetserviceudbyder (ISP) eller netværksadministrator. Brugernavn Adgangskode Servertype Proxyservernavn Port Type anvendt Socks-protokol Sådan angiver du proxyserverindstillinger: 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > Forbindelser. 2. Hvis der ikke er opsat en proxyserver, skal du pege på Konfigurer min proxyserver. I modsat fald skal du pege på Rediger min proxyserver. 3. Vælg i afkrydsningsfelterne Netværket opretter forb. til internettet og Netværket bruger en proxyserver til at oprette forbindelse til internettet. 4. I feltet Proxyserver skal du indtaste proxyservernavnet. 5. Peg på Avanceret, og rediger de ønskede indstillinger for at ændre indstillinger som portnummer eller proxyservertype. 30 Kapitel 3 Tilslutninger DAWW

39 Opsætning af en WAP-gateway Hvis du vil have adgang til WAP-steder (Wireless Access Point) via Internet Explorer Mobile, skal du konfigurere din enhed til at anvende en WAP-gateway. Før du begynder, skal du have følgende oplysninger af din ISP (Internet Service Provider), mobiltelefonserviceudbyder eller netværksadministrator. Brugernavn Adgangskode ISP-servertelefonnummer WAP-gatewayservernavn Portnummer 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > Forbindelser > fanebladet Avanceret > Vælg netværk > knappen Rediger... Hvis der ikke er blevet opsat en proxyserver, skal du pege på knappen Ny På fanebladet Proxyindstillinger skal du vælge afkrydsningsfelterne Netværket opretter forb. til internettet og Netværket bruger en proxyserver til at oprette forbindelse til internettet. 3. Hvis det er nødvendigt, skal du i feltet Proxyserver indtaste proxyservernavnet. 4. Peg på Avanceret > WAP. 5. I feltet Server skal du indtaste WAP-gatewayservernavnet. Under Port skal du indtaste portnummeret. Det mest almindelige WAP-portnummer er Indtast enhver af de legitimationsoplysninger, der kræves af WAP-gatewayserveren. DAWW Opsætning af en WAP-gateway 31

40 Konfiguration af avancerede proxyindstillinger 1. Indtast proxyservernavnet og -porten for den relevante servertype. 2. Hvis det er nødvendigt, kan du indtaste legitimationsoplysningerne for oprettelse af forbindelse med din proxyserver. 3. Hvis du konfigurerer en Socks-proxy, skal du vælge Socks 4 eller Socks 5. Hvis du anvender Socks 5, skal du indtaste legitimationsoplysningerne for oprettelse af forbindelse med din proxyserver. 32 Kapitel 3 Tilslutninger DAWW

41 Brug af avancerede tilslutningsindstillinger 1. Peg på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > Wireless Manager. 2. Peg på Wi-Fi-ikonet for at aktivere Wi-Fi. 3. Opret forbindelse til et netværk ved at pege på Start > Indstillinger > fanebladet Forbindelser > forbindelses-ikonet > fanebladet Avanceret > knappen Vælg netværk. 4. Vælg My ISP for at oprette forbindelse til internettet via en Internet Service Provider (ISP) eller vælg Mit arbejdsnetværk for at oprette forbindelse til et firmanetværk. Du bør kun vælge Mit arbejdsnetværk, hvis netværket kræver en proxyserver. Hvis du har behov for at ændre eller oprette et netværkshåndteringsnavn, skal du pege på knappen Rediger... eller Ny... og OK. 5. Fra skærmbilledet Forbindelser skal du pege på fanebladet Avanceret for at opsætte dine Opkaldsregler og Undtagelser og trykke på OK.. DAWW Brug af avancerede tilslutningsindstillinger 33

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Brugervejledning. Version: 10.2.1

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Brugervejledning. Version: 10.2.1 PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone Brugervejledning Version: 10.2.1 Publiceret: 2014-05-16 SWD-20140516163555735 Indhold Opsætning og grundlæggende oplysninger...7 Nyt i denne udgivelse... 7 Hurtig oversigt

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere