Læs inde i bladet bl.a. om Mr. Egebjerg - det første af en række planlagte interviews med vore kendte ansigter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs inde i bladet bl.a. om Mr. Egebjerg - det første af en række planlagte interviews med vore kendte ansigter."

Transkript

1 Læs inde i bladet bl.a. om Mr. Egebjerg - det første af en række planlagte interviews med vore kendte ansigter. Besøg vores websted: og se EGEBJERGBLADET I FARVER

2 Beboerannoncer er gratis De annoncer, bladet bringer, er gratis for medlemmerne af beboerforeningen Egebjergklubben. Det samme gælder beboerannoncer på hvor vi som oftest også optager beboerannoncerne fra bladet. De annoncepriser, der er anført andetsteds her i bladet, gælder for professionelle, dvs firmaer m.v., der sælger varer eller tjenesteydelser. Mand. d. 3. marts: Tirsd. d. 11. marts: Torsd. d. 21. febr.: Torsd. d. 6. marts: Mand.d. 10 marts: Torsd. d. 27. marts: Mand. d. 31. marts: Onsd. D. 7. maj: Side 2 Aktiviteter i Fælleshuset Blomstervennerne. Best.møde i Kulturhistorisk Selskab. Generalforsamlinger Generalforsamling i Egebjergklubben og Fælleshuset Generalforsamling i Egebjerg Sportsklub Generalforsamling i Egebjerg Gourmetklub Generalforsamling i Grundejerforeningen Egebjerglund Syd Generalforsamling i Egebjergnettet Generalforsamling i Aagesdal Grundejerforening. EGEBJERGBLADET udgives af Beboerforeningen Egebjergklubben, der også lejer lokalerne af kommunen, og som står for en række forskellige arrangementer for medlemmerne; se mere på Foreningen Egebjerg Fælleshus driver og udlejer lokalerne, f.eks. til private fester, se Medlemmer af grundejerforeningerne i Egebjerg er automatisk medlem af Egebjergklubben. De er tillige medlemmer af Egebjerg Fælleshus, hvis deres grundejerforening yder tilskud til Fælleshuset (se dettes hjemmeside). Haveaffald Første afhentning i 2008 : mandag den 7. april. Arrangementer i Kulturhistorisk Selskab i første halvår af 2008 Lør. 23/2 Tirs. 18/3 Lør. 26/4 Besøg i Pederstrup (Storfyrstinde Olga-samlingen m.m.). DVD-aften. Diverse videooptagelser fra Egebjerg år gl. Tur til Roskilde Domkirke. PWJ viser rundt (tilmelding nødvendig). Tirs. 20/5 Skovtur i Egebjergene. EGEBJERGBLADETS udgivelsestidspunkter og deadlines i 2008 MÅNED DEADLINE OMDELING Marts 25. febr. kl /9. April 31. marts kl /13. Maj 30. april kl /18. Juni 2. juni kl /15. INTET BLAD I JULI Forsidebilledet: Finn Jappe i en svingom med Jytte Kraglund, fotograferet til karneval i Fælleshuset.

3 NØDRÅB Fælleshuset er stadig uden kasserer I sidste blad søgte Fælleshuset efter en person, der kunne påtage sig at være kasserer. Det har ikke givet nogen form for respons. Diverse personlige henvendelser har heller ikke givet noget resultat. Uden en kasserer til at holde styr på vores ind- og udbetalinger kan vi ikke fortsætte med at drive huset. Resultatet vil blive, at: Egebjergklubben og alle interesseforeningerne ingen lokaler har til afholdelse af deres aktiviteter og møder. Det samme gør sig gældende for: Grundejerforeningerne, som således ikke har lokaler til deres møder og generalforsamlinger. Udlejning til private med henblik på fester vil således også være slut. Det vil ganske enkelt være en katastrofe for Egebjergs sociale liv, hvis Fælleshuset må lukke. Det lyder måske dramatisk, men nødråbet er ikke overdrevet, da situationen kan ende som beskrevet. Som der stod i januarbladet, er det ikke noget særligt tidskrævende arbejde at udføre. Selve bogføringen kan foregå ved hjælp af et bogføringsprogram, men rent faktisk også i hånden. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at der blandt kvarterets over 700 husstande ikke findes en eneste person, der vil påtage sig dette arbejde. Tænk lige på, at man ikke altid kan nyde uden også engang imellem at måtte yde. I håb om at denne henvendelse bærer frugt, bedes du venligst kontakte mig på tlf eller via mail hvis du mener at kunne påtage dig denne opgave og dermed sikre, at alle Egebjergs aktiviteter kan fortsætte. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende, hvis du har yderligere spørgsmål. Men det haster meget, da vi har generalforsamling den 21/2. På Fælleshusets bestyrelses vegne Jan Tegner Årgang 40, nr. 2 Side 3

4 Grundejerforeningen Egebjerglund Syd holder generalforsamling torsdag den 27. marts 2008 i henhold til lovene. Medlemmerne vil modtage skriftlig indbydelse, der sammen med øvrigt materiale vil kunne ses på efterhånden som det foreligger. Har du ikke modtaget din indbydelse i begyndelsen af marts, så skriv til eller ring til Bestyrelsen Det var dengang Annonce fra EGEBJERGBLADET, juli 1972 OLIE har det som andre varer. Når alle skal bruge den, er den dyr, og om sommeren er den billig. Ved De, at De via grundejerforeningen har en særlig fællesrabat, hvis De køber OK olie Og for øjeblikket er der yderligere en særlig sommerrabat. Varebestilling sker på tlf AS 7068, og det skal oplyses, at der købes gennem fælleskonto Ved bestilling senest tirsdag den 18. juli leveres olien med fællesrabat og sommerrabat til 264,70 kr. inkl. moms pr liter. Efter denne dato stiger prisen antagelig til 295,11 kr. Betaling kan ske over 10 rater i tiden sept..- juni, og restsaldo opkræves i to rater i juli og august. Graddagssystem kan bestilles. Hvis De kender en billigere oliepris, så ring til F. Jappe Indkaldelse til Generalforsamling i Egebjerg Gourmetklub mandag den 10.marts 2008 kl i Egebjerg Fælleshus Dagsorden a. Valg af dirigent b. Mesters beretning c. Fremlæggelse af regnskab og evt. budget d. Fastsættelse af kontingent e. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant f. Kommende arrangementer g. Indkomne forslag h. Eventuelt På bestyrelsens vegne Leif Aage Formand Gør noget godt for dig selv Zoneterapi & Massage styrker og forebygger Inden for begge behandlingsformer kan man opnå en positiv og gavnlig effekt På kroppen og dermed ens velbefindende. Ring for tidsbestiling Jeg ser frem til at på byde dig velkommen. også aften. Side 4 Med venlig hilsen Carin Simonsen ZCD zoneterapeut /erhvervs- & idrætsmassør

5 HUSK Lone Tegner fmd. for EGEBJERGKLUBBEN Indkaldelse til generalforsamling den 21. februar 2007 kl. 20 i EGEBJERGKLUBBEN og i FÆLLESHUSET Dagsorden iflg. vedtægterne. Se eventuelt de respektive hjemmesider og Og så er der øl og vand på husets regning. Jan Tegner fmd. for FÆLLESHUSET Fra vore egne rækker I dette nummer (side 6-8) indleder vi en serie interview med kändisser fra kvarteret. Vi starter med Mister Egebjerg himself, Finn Jappe. Ham blev der jo skrevet meget om, da han fyldte 70 den 22. november Og naturligvis mest om hans arbejde i Egebjerg ud fra de talrige tillidsposter, han har beklædt i området, og de mange initiativer, han har været med til at realisere. Det skal vi ikke skrive om en gang til. Til gengæld skriver vi om mennesket Finn. Om hans opvækst, uddannelse og karriere. Og til sidst spørger vi, hvem han vil foreslå som den næste i rækken. Det fortsætter vi så over så længe, der er stof i det. Derefter går vi videre med at interviewe formænd i vore interesseforeninger. Egebjerg Sportsklub holder ordinær generalforsamling torsdag den 6. marts kl i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8. Indkaldelse med dagsorden i henhold til lovene er ved at blive udsendt til medlemmerne og lægges sammen med øvrigt materiale på Medlemmer, der ikke måtte have modtaget indbydelsen medio februar, kan skrive til eller ringe til Frank Aabaad ( ). Send os din adresse. Henrik Redaktionen også har lavet aftale med Andreas Abitz om at levere stof til bladet nogenlunde fast. Og det er så foreløbig blevet til de to artikler om boligmarkedet i Egebjerg, som man har kunnet læse i de foregående numre. Årgang 40, nr. 2 Side 5

6 Hvordan er din familiebaggrund Jeg blev født i Holte den 22. november 1934 som den ældste af tre søskende. Jeg har stadig min søster og min broder. Vi havde til dagen og vejen, men ikke meget at slå til Søren med. Hvordan var din skolegang Jeg gik i den lokale kommuneskole fra første til femte klasse og blev derefter optaget på Holte private Gymnasium, der også havde mellem- og realskole. Efter 4. mellem, hvor jeg jo nok havde brugt lidt rigelig tid på meget andet end skolearbejdet, fik jeg valget imellem at gå 4. mellem om og så komme i gymnasiet eller at komme i realklassen og slutte med realeksamen. Jeg valgte det sidste. Hvad begyndte du så på Ja, min mor arbejdede på Holte Station, så hun fik mig optaget som elev i DSB. Men det varede kun kort tid, da det blev konstateret, at jeg var farveblind. Heldigvis kunne min mors chef hjælpe mig ind ved Toldvæsenet, og jeg startede som toldvæsenselev i Hillerød. Efter 17 aar og mod på livet Interview med Finn Jappe de første måneder med teoretisk undervisning blev jeg så som syttenårig sendt ud på mit første af de ialt 85 forskellige tjenesteder, jeg har haft i toldvæsenet. Da jeg var 17 år gammel, stod jeg i Fakse Ladeplads og skulle i gang med det virkelige liv som tolder. Jeg tog fx imod skibe, opsøgte hovmesteren og plomberede de lagre af cigaretter og spiritus, som ikke var til personligt brug. Når jeg skulle hjem til Holte, kunne det ske, at jeg cyklede, men ellers gav min mor de 17 kr., som en returbillet kostede. Hun havde ikke meget at undvære, men hun ville jo da gerne se sin store dreng. Du var jo ung dengang. Der var vel også noget med bal og piger Ja, da. Jeg blev hurtigt populær i ungdomslivet. Den gang var det ikke dårligt at være københavner eller det, der lignede. Vi var fire knægte, der spillede mausel før ballerne, og der var altid en af os, der løb med alle pengene. Han gav så den første bajer, når vi kom hen til ballet. Der traf jeg min første rigtige kæreste. Hun hed Erna, og vi blev ringforlovede. Hvad Toldsoldaten Den unge tolder så efter den glade tid i Fakse Ladeplads Så skulle jeg springe soldat. Jeg kom til Frøslev ved Padborg, men var kun rekrut i 3 måneder. Så blev jeg taget til korporal i militærtolden. Ligesom der er et militærpoliti, var der også et militærtoldvæsen. I Padborg skulle man kontrollere soldaterne, når de kom hjem fra Itzehoe. Man kunne ikke have, at tyske toldere skulle kontrollere dansk militær. Hvordan trivedes du der Jeg var meget privilegeret. Havde eget værelse med rengøring og adgang til at vælge mellem fire tjenestebiler med chauffør, når tjenesten krævede det, Da min familie kom på besøg for at se, hvad det slemme militær gjorde ved deres lille Finn, fandt de mig midt i arbejdstiden i en lænestol med fødderne oppe læsende i en avis. Så holdt medlidenheden op. Har du nogle soldaterhistorier fra den gang Jo da. Der var fx en dag, hvor jeg stod i en grænsekiosk, måske var det Mutter Pötsch, da der pludselig kom to MP ere og overlod en desertør i min varetægt, hvorefter de forsvandt. Ups. Jeg viste fangen min maskinpistol og forklarede ham, at jeg agtede at skyde efter hans ben, hvis han stak af. Men jeg måtte jo tilstå, at jeg ikke sigtede og ramte ret godt, så jeg kunne ikke garantere. Det beroligede fangen, og vi kom i god forståelse frem til vagten i Frøslevlejren, hvor fangen skulle tisse. Så vist så godt, ind til jeg kom i tanker om, at WC vinduet var en flugtmulighed, og ganske rigtigt. Side 6

7 En anden gang, gjorde vi alvor af en drøm. Når vi kom sent hjem fra en udgang, hvor vi havde fået, så huen passede, fantaserede vi om, hvor dejligt det kunne være, hvis vi havde en ko i lejren, der kunne levere den livsnødvendige mælk dagen efter. Stor var forbavselsen hos de andre, da vi en morgen kom hjem med en rigtig ko. Men den allerbedste var vel den gang, jeg blev udkommanderet som brandvagt til en teaterforestilling, hvor man gav Styrmand Karlsens Flammer. Jeg betalte mig fra, at en af mine chauffører tog vagten, så jeg kunne nyde forestillingen fra salen. Pludselig blev idyllen brudt ved, at der kom besked om, at Toldbarakken i Frøslevlejren brændte. Jeg styrtede hjem kun for at opdage, at alt blev flammernes bytte. Min maskinpistol, der stod i et skab, begyndte at skyde for sig selv, jeg blev også selv ramt, heldigvis ufarligt, panikken bredte sig, og en af MP erne fik bogstavelig talt ild i kasketten, da han kom lidt for tæt på. Jo, det var tider, og faktisk Rygende ruiner søgte jeg om at få tjenesten forlænget, men nej, sagde min chef i Toldvæsenet. Nu havde man bekostet så meget uddannelse på mig, at man også gerne ville have lidt glæde af mig. Jeg forlod modstræbende det glade liv i Padborg. Undervejs havde jeg også mistet Erna. Vi voksede fra hinanden, og forlovelsen blev hævet. Hvad skete der så Nu var jeg i mellemtiden blevet 20 år og kom så til at gøre tjeneste ved en Vejerbod i København. I første omgang flyttede jeg hjem til mor. Så fik jeg et værelse i Holte en kort tid, og derefter fik jeg et værelse på Frederiksberg, og det beholdt jeg i en del år. Lad os lige gøre dit private familieliv op. Hvem kom efter Erna Det blev jo Jonna. Vi giftede os i begyndelsen af 60 erne og fik 2 børn, en dreng og en pige. Først boede vi i Ryesgade på 32 kvadratmeter. Derefter flyttede vi til Strandboulevarden, og midt i 60 erne købte vi så Egebjergvej 100A, først som fritidsgrund, hvor jeg bl.a. dyrkede gulerødder, som jeg kunne sælge til købmanden. I det hele Sankt Jakob taget blev Egebjerg jo min skæbne på godt og ondt. Jonna og jeg blev skilt, et nyt uroligt parforhold blev indledt og afsluttet, indtil jeg for 14 år siden traf Inge Lise ved en danseaften i Baghuset. Jeg kom alene, og Inge Lise fulgtes med Jan Tegner. Jeg troede i første omgang, at de var et par, men da min fejltagelse blev opklaret, dansede jeg med hende resten af aftenen, og vi fulgtes ad hjem. Dagen efter, det var i januar, imponerede jeg hende med en lille buket nyplukkede vintergækker, arrangeret i en Gammel Dansk miniflaske. Siden har det været os to. OK. Så skal vi videre med karrieren. Kan du en tolderhistorie eller to fra den gang i tresserne Selvfølgelig. Det var jo sådan, at når vi havde kontrolleret og plomberet skibene ved anløb, skulle vi også tjekke dem, før de kunne få lov til at sejle igen. Derfor havde jeg lavet en aftale med et højhushotel om, at jeg kunne få lov til at inspicere havnen Fortsættes næste side Mangler du energi Så prøv Aloe Vera juice fra Forever Living Products - og mærk forskellen Mail til Eller ring dages fuld tilfredshedsgaranti eller pengene tilbage. Årgang 40, nr. 2 Side 7

8 sådan lidt fra oven, når jeg skulle holde øje med, at ingen sejlede uden forlov. En dag var der så alligevel en formastelig skipper, der stak af uden tilladelse. Han skulle nordud, så jeg kontaktede brovagterne på Langebro og Knippelsbro, så han fik lov til at sejle gennem Langebro, men ikke ud, hverken gennem Knippelsbro eller Langebro. Så fik vi startet toldkutteren og bordet synderen. Han havde intet at fortolde, så han var bare på tværs og måtte acceptere at betale udgifterne til aktionen. Var der virkelig så stor respekt for toldere den gang Ja, bestemt. En gang skulle jeg kontrollere en erfaren herre, der havde siddet inde 17 år for vold. Han stod i Sydhavnen bevæbnet med en spade, og jeg var lidt spændt. Men han underkastede sig min undersøgelse stille og roligt. En anden gang skulle jeg prøve at fange nogle smuglere på fersk gerning. Jeg fandt på at gemme mig i en tom tønde lige ved det forventede gerningssted. Og ganske rigtigt. Da smuglergodset skiftede hænder, kunne jeg springe op af tønden og anholde synderne. Og de fandt sig i det. Er der en særlig begivenhed, du vil fremhæve Det skulle da være den gang, jeg var med til arrangere, at en af The Beatles blev fotograferet i en gul enmandsubåd, som toldvæsenet havde fået i sin varetægt. Hvordan er en lang historie, den må vente. Ubåden var en del af det uafhentede gods, som skulle sælges ved den årlige auktion, og den indbragte senere kr. Vi blev kontaktet af manageren, og jeg formidlede kontakten og sikrede, at det kunne lade sig gøre. Jeg ved, at du i de sidste mange år arbejdede som papirtiger i toldvæsenet. Fortæl lidt om det OK, den 3. april 1967 blev momsen indført, og dermed fik vi nye og større opgaver. Fx havde bygherrer jo mulighed for at få refunderet moms på visse betingelser. Og det kom jeg ind i på en helt central position. Faktisk passerede 40% af alle byggerier i Storkøbenhavn mit skrivebord fra , og jeg besøgte samtlige 26 kommuner i området med råd og vejledning. Det var så omfattende, at jeg med fordel kunne købe en bil, så jeg kunne få betalt godtgørelse for mine talrige tjenesteture. Derefter havde jeg flere lederposter og sluttede med at lede kontrollen med momsopgørelser. Vi kom jo også ind på kontraktstyring, og vi blev som ledere spurgt, hvor meget vi forventede at kunne hente hjem det kommende år. Jeg skød gerne på mill., men fik typisk hentet 22 hjem. I det hele taget var man ret tilfredse med min tjeneste, men da jeg blev 62 år, sagde jeg farvel og tak. Kan du helt slippe alle de tal og regnskaber Nej. Se bare der, siger Finn, og peger på sin ottoman, hvor 6-8 forskellige årsregnskaber ligger udsorteret. Og så passer jeg naturligvis også Inge Lises regnskab, slutter Finn. Og til allersidst, Finn, hvem synes du, vi skal interviewe i næste nummer Det skal være Flemming Adrian! Side 8

9 Ryd op i skuret. Primo februar: Savner du de svenske TV-kanaler, eller ønsker du at kunne modtage digitalt TV på dit gamle (analoge) TV skal du bruge en såkaldt Set top boks af typen DVB-T og din eksisterende antenne. En stueantenne er ofte tilstrækkelig til at modtage de danske kanaler. Du kan ad den vej gense de svenske kanaler, der har erstattet dem, der blev nedlagt i oktober sidste år. Det her gælder ikke modtagelse via parabol eller kabel. Bokse til DVB-S er til satellitmodtagelse, og DVB-C bokse er til kabel-tv (hos TDC benævnt Selector). Se mere på Vi er ved at indsamle erfaringer og lægger dem på - under Erfaringsudveksling og under Spørgsmål og svar. Der ligger allerede nu en del om bokse og antenneforhold. Det er tid at fjerne vinterens ophobninger i skuret; ud med spindelvæv og gamle aviser. Gør plads ved vinduerne til spiring og stikling af forårets planter og se til de vinteropbevarede blomsterknolde. Ryd op i frøposerne og smid de frø ud, der er blevet for gamle. Noter, hvad der skal købes til den nye sæson, og skaf de nye kataloger fra frøfirmaerne. Send gerne dine erfaringer eller spørgsmål til Du kan også ringe og snakke om dit spørgsmål med et medlem af bestyrelsen. På hjemmesiden kan du under knappen Bestyrelsen se lidt om, hvad vi hver især mener at have lidt forstand på. Hjemmesiden er som bekendt offentligt tilgængelig, men vi arbejder primært for vore medlemmer; de har betalt gildet. Vi snakker gerne med alle og hjælper det, vi kan, men vore medlemmer har som nævnt første prioritet. Generalforsamlingen 2008 holdes mandag den 31. marts kl i Egebjerg Fælleshus. Indbydelse vil blive udsendt til medlemmerne og lagt på hjemmesiden, hvor materiale til generalforsamlingen også vil blive lagt efterhånden som det foreligger. Har du ikke modtaget din indbydelse medio marts, så skriv til adressen ovenfor eller ring til Bestyrelsen Årgang 40, nr. 2 Side 9

10 Dit lokale statsskovdistrikt har ændret navn! Buderupholm Statsskovdistrikt er blevet til Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland, Kronborg Statsskovdistrikt er blevet til Skov- og Naturstyrelsen, Øresund, Jægersborg Statsskovdistrikt er blevet til Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden og Fussingø Statsskovdistrikt er blevet til... De lokale enheder i Skov- og Naturstyrelsen har netop fået nye navne. Det er sket pr. 1. januar Navneændringerne kommer efter, at Skov- og Naturstyrelsen som led i en omrokering i Miljøministeriet ændrede organisation 1. oktober Ændringerne har bl.a. medført, at Skov- og Naturstyrelsen nu i højere grad fokuserer indsatsen på naturoplevelser til danskerne og turister. Find listen med de nye navne og læs mere om årsagen til ændringerne på: Fra Københavns Statsskovdistrikt til Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Fra Anitas brokkasse Advokaten: Denne myasthenia gravis, påvirker den Deres hukommelse Vidnet: Ja. Advokaten: Og på hvilken måde påvirker den deres hukommelse Vidnet: Jeg glemmer. Advokaten: De glemmer Kan De give os et eksempel på noget, De har glemt Dette er taget fra bogen: Disorder in the American Courts, og er ting der rent faktisk er blevet sagt i retten, ord for ord, nedskrevet og nu udgivet af retsreportere, som måtte forsøge at holde masken, mens disse ordvekslinger fandt sted. Pr. 1. januar 2008 skiftede alle Skov- og Naturstyrelsens lokale enheder navn, og således også Københavns Statsskovdistrikt, der nu hedder Skovog Naturstyrelsen, Østsjælland med hjemmesiden Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland administrerer statsskovene i området vest for København ud til Isefjorden. Fra Tokkekøb Hegn i nord, nær Allerød, til Regnemark i syd, nær Køge. Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland administrerer ha. Heraf er de ha løvskov, 950 ha nåleskov, ha søer og ha enge, dyrefolde, græssletter og krat. Henvendelser til Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland, skal fortsat ske til Fægyden 1 eller på tlf Side 10

11 Velkomsttale til Det årlige lavsstævne og -gilde i Øl- og Vinmagerlavet Kære damer, kære lavsbrødre Som oldermand tilkommer det mig at holde en lille velkomsttale til dette årlige stævne og til det efterfølgende lavsgilde. Og som alle talere før mig, der ikke selv kan finde ordene, har jeg fundet en række bevingede ord, som jeg vil fornøje jer med. Først af Johannes Møllehave: Om tidsbeherskelse Det har altid undret mig, at folk passer bedre på deres penge end på deres tid. Det er dog en erfaring, som de fleste har gjort, at pengene undertiden kommer igen, mens tiden aldrig kommer igen. Tiden er Vorherres måde at give kredit på. Annoncering i Egebjergbladet Priser pr. indrykning 42,5 x 59 mm 90 kr. 42,5 x 122 mm 170 kr. 88 x 59 mm 170 kr. 88 x 122 mm 300 kr. 85 x 180 mm (1/3 side) 400 kr. 122 x 180 mm (½ side) 450 kr. 1 helside 600 kr. Henvendelse til redaktionen: tlf eller mail: Om alder. Man siger visdommen kommer med alderen - men sommetider kommer alderen alene. Og så nogle af Storm P s: Om sludder. Det er pudsigt, at der med de relativt få ord, som findes i sproget, kan siges så meget sludder. Om rigtig dovenskab. Egentlig skulle jeg hvile mig, men jeg gider ikke. Om øl, der udvider. Der er jo det, at tobaksrygning sammentrækker blodkarrene - men når man ta'r sig et par glas øl, så udvider de sig igen. Og en sidste Storm P. Som barn mente man, at jeg aldrig blev noget videre - men jeg narrede dem - jeg blev slet ikke til noget. Og den uforlignelige Emma Gad: Om gnavne mænd. Gnavenhed i Hjemmet er en saare almindelig Egenskab hos Ældre Mænd. At tale til Manden om det, vil neppe føre til noget Resultat. Om at skue Kavalérgangen. Hvis en Dame er nedringet, eller hendes Kjole ved et Uheld kommer til at vise lidt mere af Benet end beregnet, bør en Herre lige saa lidt lade sit Blik hvile derpaa, som han vilde gøre, hvis hun var højhalset eller iført lang Kjole. Om behagekunsten. Kunsten at behage er en af de vigtigste Egenskaber for en Kvinde. Lad dette Særegne danne Grundlaget for Deres Væsen, uden at De derfor synes kunstlet eller unaturlig. Søren Kirkegaard kunne også: Om udvikling. Alle vil Udvikling - ingen vil Forandring. Om lediggang. Lediggang som saadan er ingenlunde Roden til alt Ondt, tværtimod, den er et sandt guddommeligt Liv, naar man ikke keder sig. Og en sidste af Søren K: Selv klare hjerner kan have tågede dage. Lad os trøste os ved det, når vi vågner i morgen. Velkommen igen Oldermanden Årgang 40, nr. 2 Side 11

12 Grundejerforeningerne i Egebjerg har modtaget dette tilbud fra Ballerup Kommune Til havefolket

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Velkommen til Generalforsamling 2016 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Erik Mollerup, Court Møller og

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere