Læs inde i bladet bl.a. om Mr. Egebjerg - det første af en række planlagte interviews med vore kendte ansigter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs inde i bladet bl.a. om Mr. Egebjerg - det første af en række planlagte interviews med vore kendte ansigter."

Transkript

1 Læs inde i bladet bl.a. om Mr. Egebjerg - det første af en række planlagte interviews med vore kendte ansigter. Besøg vores websted: og se EGEBJERGBLADET I FARVER

2 Beboerannoncer er gratis De annoncer, bladet bringer, er gratis for medlemmerne af beboerforeningen Egebjergklubben. Det samme gælder beboerannoncer på hvor vi som oftest også optager beboerannoncerne fra bladet. De annoncepriser, der er anført andetsteds her i bladet, gælder for professionelle, dvs firmaer m.v., der sælger varer eller tjenesteydelser. Mand. d. 3. marts: Tirsd. d. 11. marts: Torsd. d. 21. febr.: Torsd. d. 6. marts: Mand.d. 10 marts: Torsd. d. 27. marts: Mand. d. 31. marts: Onsd. D. 7. maj: Side 2 Aktiviteter i Fælleshuset Blomstervennerne. Best.møde i Kulturhistorisk Selskab. Generalforsamlinger Generalforsamling i Egebjergklubben og Fælleshuset Generalforsamling i Egebjerg Sportsklub Generalforsamling i Egebjerg Gourmetklub Generalforsamling i Grundejerforeningen Egebjerglund Syd Generalforsamling i Egebjergnettet Generalforsamling i Aagesdal Grundejerforening. EGEBJERGBLADET udgives af Beboerforeningen Egebjergklubben, der også lejer lokalerne af kommunen, og som står for en række forskellige arrangementer for medlemmerne; se mere på Foreningen Egebjerg Fælleshus driver og udlejer lokalerne, f.eks. til private fester, se Medlemmer af grundejerforeningerne i Egebjerg er automatisk medlem af Egebjergklubben. De er tillige medlemmer af Egebjerg Fælleshus, hvis deres grundejerforening yder tilskud til Fælleshuset (se dettes hjemmeside). Haveaffald Første afhentning i 2008 : mandag den 7. april. Arrangementer i Kulturhistorisk Selskab i første halvår af 2008 Lør. 23/2 Tirs. 18/3 Lør. 26/4 Besøg i Pederstrup (Storfyrstinde Olga-samlingen m.m.). DVD-aften. Diverse videooptagelser fra Egebjerg år gl. Tur til Roskilde Domkirke. PWJ viser rundt (tilmelding nødvendig). Tirs. 20/5 Skovtur i Egebjergene. EGEBJERGBLADETS udgivelsestidspunkter og deadlines i 2008 MÅNED DEADLINE OMDELING Marts 25. febr. kl /9. April 31. marts kl /13. Maj 30. april kl /18. Juni 2. juni kl /15. INTET BLAD I JULI Forsidebilledet: Finn Jappe i en svingom med Jytte Kraglund, fotograferet til karneval i Fælleshuset.

3 NØDRÅB Fælleshuset er stadig uden kasserer I sidste blad søgte Fælleshuset efter en person, der kunne påtage sig at være kasserer. Det har ikke givet nogen form for respons. Diverse personlige henvendelser har heller ikke givet noget resultat. Uden en kasserer til at holde styr på vores ind- og udbetalinger kan vi ikke fortsætte med at drive huset. Resultatet vil blive, at: Egebjergklubben og alle interesseforeningerne ingen lokaler har til afholdelse af deres aktiviteter og møder. Det samme gør sig gældende for: Grundejerforeningerne, som således ikke har lokaler til deres møder og generalforsamlinger. Udlejning til private med henblik på fester vil således også være slut. Det vil ganske enkelt være en katastrofe for Egebjergs sociale liv, hvis Fælleshuset må lukke. Det lyder måske dramatisk, men nødråbet er ikke overdrevet, da situationen kan ende som beskrevet. Som der stod i januarbladet, er det ikke noget særligt tidskrævende arbejde at udføre. Selve bogføringen kan foregå ved hjælp af et bogføringsprogram, men rent faktisk også i hånden. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at der blandt kvarterets over 700 husstande ikke findes en eneste person, der vil påtage sig dette arbejde. Tænk lige på, at man ikke altid kan nyde uden også engang imellem at måtte yde. I håb om at denne henvendelse bærer frugt, bedes du venligst kontakte mig på tlf eller via mail hvis du mener at kunne påtage dig denne opgave og dermed sikre, at alle Egebjergs aktiviteter kan fortsætte. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende, hvis du har yderligere spørgsmål. Men det haster meget, da vi har generalforsamling den 21/2. På Fælleshusets bestyrelses vegne Jan Tegner Årgang 40, nr. 2 Side 3

4 Grundejerforeningen Egebjerglund Syd holder generalforsamling torsdag den 27. marts 2008 i henhold til lovene. Medlemmerne vil modtage skriftlig indbydelse, der sammen med øvrigt materiale vil kunne ses på efterhånden som det foreligger. Har du ikke modtaget din indbydelse i begyndelsen af marts, så skriv til eller ring til Bestyrelsen Det var dengang Annonce fra EGEBJERGBLADET, juli 1972 OLIE har det som andre varer. Når alle skal bruge den, er den dyr, og om sommeren er den billig. Ved De, at De via grundejerforeningen har en særlig fællesrabat, hvis De køber OK olie Og for øjeblikket er der yderligere en særlig sommerrabat. Varebestilling sker på tlf AS 7068, og det skal oplyses, at der købes gennem fælleskonto Ved bestilling senest tirsdag den 18. juli leveres olien med fællesrabat og sommerrabat til 264,70 kr. inkl. moms pr liter. Efter denne dato stiger prisen antagelig til 295,11 kr. Betaling kan ske over 10 rater i tiden sept..- juni, og restsaldo opkræves i to rater i juli og august. Graddagssystem kan bestilles. Hvis De kender en billigere oliepris, så ring til F. Jappe Indkaldelse til Generalforsamling i Egebjerg Gourmetklub mandag den 10.marts 2008 kl i Egebjerg Fælleshus Dagsorden a. Valg af dirigent b. Mesters beretning c. Fremlæggelse af regnskab og evt. budget d. Fastsættelse af kontingent e. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant f. Kommende arrangementer g. Indkomne forslag h. Eventuelt På bestyrelsens vegne Leif Aage Formand Gør noget godt for dig selv Zoneterapi & Massage styrker og forebygger Inden for begge behandlingsformer kan man opnå en positiv og gavnlig effekt På kroppen og dermed ens velbefindende. Ring for tidsbestiling Jeg ser frem til at på byde dig velkommen. også aften. Side 4 Med venlig hilsen Carin Simonsen ZCD zoneterapeut /erhvervs- & idrætsmassør

5 HUSK Lone Tegner fmd. for EGEBJERGKLUBBEN Indkaldelse til generalforsamling den 21. februar 2007 kl. 20 i EGEBJERGKLUBBEN og i FÆLLESHUSET Dagsorden iflg. vedtægterne. Se eventuelt de respektive hjemmesider og Og så er der øl og vand på husets regning. Jan Tegner fmd. for FÆLLESHUSET Fra vore egne rækker I dette nummer (side 6-8) indleder vi en serie interview med kändisser fra kvarteret. Vi starter med Mister Egebjerg himself, Finn Jappe. Ham blev der jo skrevet meget om, da han fyldte 70 den 22. november Og naturligvis mest om hans arbejde i Egebjerg ud fra de talrige tillidsposter, han har beklædt i området, og de mange initiativer, han har været med til at realisere. Det skal vi ikke skrive om en gang til. Til gengæld skriver vi om mennesket Finn. Om hans opvækst, uddannelse og karriere. Og til sidst spørger vi, hvem han vil foreslå som den næste i rækken. Det fortsætter vi så over så længe, der er stof i det. Derefter går vi videre med at interviewe formænd i vore interesseforeninger. Egebjerg Sportsklub holder ordinær generalforsamling torsdag den 6. marts kl i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8. Indkaldelse med dagsorden i henhold til lovene er ved at blive udsendt til medlemmerne og lægges sammen med øvrigt materiale på Medlemmer, der ikke måtte have modtaget indbydelsen medio februar, kan skrive til eller ringe til Frank Aabaad ( ). Send os din adresse. Henrik Redaktionen også har lavet aftale med Andreas Abitz om at levere stof til bladet nogenlunde fast. Og det er så foreløbig blevet til de to artikler om boligmarkedet i Egebjerg, som man har kunnet læse i de foregående numre. Årgang 40, nr. 2 Side 5

6 Hvordan er din familiebaggrund Jeg blev født i Holte den 22. november 1934 som den ældste af tre søskende. Jeg har stadig min søster og min broder. Vi havde til dagen og vejen, men ikke meget at slå til Søren med. Hvordan var din skolegang Jeg gik i den lokale kommuneskole fra første til femte klasse og blev derefter optaget på Holte private Gymnasium, der også havde mellem- og realskole. Efter 4. mellem, hvor jeg jo nok havde brugt lidt rigelig tid på meget andet end skolearbejdet, fik jeg valget imellem at gå 4. mellem om og så komme i gymnasiet eller at komme i realklassen og slutte med realeksamen. Jeg valgte det sidste. Hvad begyndte du så på Ja, min mor arbejdede på Holte Station, så hun fik mig optaget som elev i DSB. Men det varede kun kort tid, da det blev konstateret, at jeg var farveblind. Heldigvis kunne min mors chef hjælpe mig ind ved Toldvæsenet, og jeg startede som toldvæsenselev i Hillerød. Efter 17 aar og mod på livet Interview med Finn Jappe de første måneder med teoretisk undervisning blev jeg så som syttenårig sendt ud på mit første af de ialt 85 forskellige tjenesteder, jeg har haft i toldvæsenet. Da jeg var 17 år gammel, stod jeg i Fakse Ladeplads og skulle i gang med det virkelige liv som tolder. Jeg tog fx imod skibe, opsøgte hovmesteren og plomberede de lagre af cigaretter og spiritus, som ikke var til personligt brug. Når jeg skulle hjem til Holte, kunne det ske, at jeg cyklede, men ellers gav min mor de 17 kr., som en returbillet kostede. Hun havde ikke meget at undvære, men hun ville jo da gerne se sin store dreng. Du var jo ung dengang. Der var vel også noget med bal og piger Ja, da. Jeg blev hurtigt populær i ungdomslivet. Den gang var det ikke dårligt at være københavner eller det, der lignede. Vi var fire knægte, der spillede mausel før ballerne, og der var altid en af os, der løb med alle pengene. Han gav så den første bajer, når vi kom hen til ballet. Der traf jeg min første rigtige kæreste. Hun hed Erna, og vi blev ringforlovede. Hvad Toldsoldaten Den unge tolder så efter den glade tid i Fakse Ladeplads Så skulle jeg springe soldat. Jeg kom til Frøslev ved Padborg, men var kun rekrut i 3 måneder. Så blev jeg taget til korporal i militærtolden. Ligesom der er et militærpoliti, var der også et militærtoldvæsen. I Padborg skulle man kontrollere soldaterne, når de kom hjem fra Itzehoe. Man kunne ikke have, at tyske toldere skulle kontrollere dansk militær. Hvordan trivedes du der Jeg var meget privilegeret. Havde eget værelse med rengøring og adgang til at vælge mellem fire tjenestebiler med chauffør, når tjenesten krævede det, Da min familie kom på besøg for at se, hvad det slemme militær gjorde ved deres lille Finn, fandt de mig midt i arbejdstiden i en lænestol med fødderne oppe læsende i en avis. Så holdt medlidenheden op. Har du nogle soldaterhistorier fra den gang Jo da. Der var fx en dag, hvor jeg stod i en grænsekiosk, måske var det Mutter Pötsch, da der pludselig kom to MP ere og overlod en desertør i min varetægt, hvorefter de forsvandt. Ups. Jeg viste fangen min maskinpistol og forklarede ham, at jeg agtede at skyde efter hans ben, hvis han stak af. Men jeg måtte jo tilstå, at jeg ikke sigtede og ramte ret godt, så jeg kunne ikke garantere. Det beroligede fangen, og vi kom i god forståelse frem til vagten i Frøslevlejren, hvor fangen skulle tisse. Så vist så godt, ind til jeg kom i tanker om, at WC vinduet var en flugtmulighed, og ganske rigtigt. Side 6

7 En anden gang, gjorde vi alvor af en drøm. Når vi kom sent hjem fra en udgang, hvor vi havde fået, så huen passede, fantaserede vi om, hvor dejligt det kunne være, hvis vi havde en ko i lejren, der kunne levere den livsnødvendige mælk dagen efter. Stor var forbavselsen hos de andre, da vi en morgen kom hjem med en rigtig ko. Men den allerbedste var vel den gang, jeg blev udkommanderet som brandvagt til en teaterforestilling, hvor man gav Styrmand Karlsens Flammer. Jeg betalte mig fra, at en af mine chauffører tog vagten, så jeg kunne nyde forestillingen fra salen. Pludselig blev idyllen brudt ved, at der kom besked om, at Toldbarakken i Frøslevlejren brændte. Jeg styrtede hjem kun for at opdage, at alt blev flammernes bytte. Min maskinpistol, der stod i et skab, begyndte at skyde for sig selv, jeg blev også selv ramt, heldigvis ufarligt, panikken bredte sig, og en af MP erne fik bogstavelig talt ild i kasketten, da han kom lidt for tæt på. Jo, det var tider, og faktisk Rygende ruiner søgte jeg om at få tjenesten forlænget, men nej, sagde min chef i Toldvæsenet. Nu havde man bekostet så meget uddannelse på mig, at man også gerne ville have lidt glæde af mig. Jeg forlod modstræbende det glade liv i Padborg. Undervejs havde jeg også mistet Erna. Vi voksede fra hinanden, og forlovelsen blev hævet. Hvad skete der så Nu var jeg i mellemtiden blevet 20 år og kom så til at gøre tjeneste ved en Vejerbod i København. I første omgang flyttede jeg hjem til mor. Så fik jeg et værelse i Holte en kort tid, og derefter fik jeg et værelse på Frederiksberg, og det beholdt jeg i en del år. Lad os lige gøre dit private familieliv op. Hvem kom efter Erna Det blev jo Jonna. Vi giftede os i begyndelsen af 60 erne og fik 2 børn, en dreng og en pige. Først boede vi i Ryesgade på 32 kvadratmeter. Derefter flyttede vi til Strandboulevarden, og midt i 60 erne købte vi så Egebjergvej 100A, først som fritidsgrund, hvor jeg bl.a. dyrkede gulerødder, som jeg kunne sælge til købmanden. I det hele Sankt Jakob taget blev Egebjerg jo min skæbne på godt og ondt. Jonna og jeg blev skilt, et nyt uroligt parforhold blev indledt og afsluttet, indtil jeg for 14 år siden traf Inge Lise ved en danseaften i Baghuset. Jeg kom alene, og Inge Lise fulgtes med Jan Tegner. Jeg troede i første omgang, at de var et par, men da min fejltagelse blev opklaret, dansede jeg med hende resten af aftenen, og vi fulgtes ad hjem. Dagen efter, det var i januar, imponerede jeg hende med en lille buket nyplukkede vintergækker, arrangeret i en Gammel Dansk miniflaske. Siden har det været os to. OK. Så skal vi videre med karrieren. Kan du en tolderhistorie eller to fra den gang i tresserne Selvfølgelig. Det var jo sådan, at når vi havde kontrolleret og plomberet skibene ved anløb, skulle vi også tjekke dem, før de kunne få lov til at sejle igen. Derfor havde jeg lavet en aftale med et højhushotel om, at jeg kunne få lov til at inspicere havnen Fortsættes næste side Mangler du energi Så prøv Aloe Vera juice fra Forever Living Products - og mærk forskellen Mail til Eller ring dages fuld tilfredshedsgaranti eller pengene tilbage. Årgang 40, nr. 2 Side 7

8 sådan lidt fra oven, når jeg skulle holde øje med, at ingen sejlede uden forlov. En dag var der så alligevel en formastelig skipper, der stak af uden tilladelse. Han skulle nordud, så jeg kontaktede brovagterne på Langebro og Knippelsbro, så han fik lov til at sejle gennem Langebro, men ikke ud, hverken gennem Knippelsbro eller Langebro. Så fik vi startet toldkutteren og bordet synderen. Han havde intet at fortolde, så han var bare på tværs og måtte acceptere at betale udgifterne til aktionen. Var der virkelig så stor respekt for toldere den gang Ja, bestemt. En gang skulle jeg kontrollere en erfaren herre, der havde siddet inde 17 år for vold. Han stod i Sydhavnen bevæbnet med en spade, og jeg var lidt spændt. Men han underkastede sig min undersøgelse stille og roligt. En anden gang skulle jeg prøve at fange nogle smuglere på fersk gerning. Jeg fandt på at gemme mig i en tom tønde lige ved det forventede gerningssted. Og ganske rigtigt. Da smuglergodset skiftede hænder, kunne jeg springe op af tønden og anholde synderne. Og de fandt sig i det. Er der en særlig begivenhed, du vil fremhæve Det skulle da være den gang, jeg var med til arrangere, at en af The Beatles blev fotograferet i en gul enmandsubåd, som toldvæsenet havde fået i sin varetægt. Hvordan er en lang historie, den må vente. Ubåden var en del af det uafhentede gods, som skulle sælges ved den årlige auktion, og den indbragte senere kr. Vi blev kontaktet af manageren, og jeg formidlede kontakten og sikrede, at det kunne lade sig gøre. Jeg ved, at du i de sidste mange år arbejdede som papirtiger i toldvæsenet. Fortæl lidt om det OK, den 3. april 1967 blev momsen indført, og dermed fik vi nye og større opgaver. Fx havde bygherrer jo mulighed for at få refunderet moms på visse betingelser. Og det kom jeg ind i på en helt central position. Faktisk passerede 40% af alle byggerier i Storkøbenhavn mit skrivebord fra , og jeg besøgte samtlige 26 kommuner i området med råd og vejledning. Det var så omfattende, at jeg med fordel kunne købe en bil, så jeg kunne få betalt godtgørelse for mine talrige tjenesteture. Derefter havde jeg flere lederposter og sluttede med at lede kontrollen med momsopgørelser. Vi kom jo også ind på kontraktstyring, og vi blev som ledere spurgt, hvor meget vi forventede at kunne hente hjem det kommende år. Jeg skød gerne på mill., men fik typisk hentet 22 hjem. I det hele taget var man ret tilfredse med min tjeneste, men da jeg blev 62 år, sagde jeg farvel og tak. Kan du helt slippe alle de tal og regnskaber Nej. Se bare der, siger Finn, og peger på sin ottoman, hvor 6-8 forskellige årsregnskaber ligger udsorteret. Og så passer jeg naturligvis også Inge Lises regnskab, slutter Finn. Og til allersidst, Finn, hvem synes du, vi skal interviewe i næste nummer Det skal være Flemming Adrian! Side 8

9 Ryd op i skuret. Primo februar: Savner du de svenske TV-kanaler, eller ønsker du at kunne modtage digitalt TV på dit gamle (analoge) TV skal du bruge en såkaldt Set top boks af typen DVB-T og din eksisterende antenne. En stueantenne er ofte tilstrækkelig til at modtage de danske kanaler. Du kan ad den vej gense de svenske kanaler, der har erstattet dem, der blev nedlagt i oktober sidste år. Det her gælder ikke modtagelse via parabol eller kabel. Bokse til DVB-S er til satellitmodtagelse, og DVB-C bokse er til kabel-tv (hos TDC benævnt Selector). Se mere på Vi er ved at indsamle erfaringer og lægger dem på - under Erfaringsudveksling og under Spørgsmål og svar. Der ligger allerede nu en del om bokse og antenneforhold. Det er tid at fjerne vinterens ophobninger i skuret; ud med spindelvæv og gamle aviser. Gør plads ved vinduerne til spiring og stikling af forårets planter og se til de vinteropbevarede blomsterknolde. Ryd op i frøposerne og smid de frø ud, der er blevet for gamle. Noter, hvad der skal købes til den nye sæson, og skaf de nye kataloger fra frøfirmaerne. Send gerne dine erfaringer eller spørgsmål til Du kan også ringe og snakke om dit spørgsmål med et medlem af bestyrelsen. På hjemmesiden kan du under knappen Bestyrelsen se lidt om, hvad vi hver især mener at have lidt forstand på. Hjemmesiden er som bekendt offentligt tilgængelig, men vi arbejder primært for vore medlemmer; de har betalt gildet. Vi snakker gerne med alle og hjælper det, vi kan, men vore medlemmer har som nævnt første prioritet. Generalforsamlingen 2008 holdes mandag den 31. marts kl i Egebjerg Fælleshus. Indbydelse vil blive udsendt til medlemmerne og lagt på hjemmesiden, hvor materiale til generalforsamlingen også vil blive lagt efterhånden som det foreligger. Har du ikke modtaget din indbydelse medio marts, så skriv til adressen ovenfor eller ring til Bestyrelsen Årgang 40, nr. 2 Side 9

10 Dit lokale statsskovdistrikt har ændret navn! Buderupholm Statsskovdistrikt er blevet til Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland, Kronborg Statsskovdistrikt er blevet til Skov- og Naturstyrelsen, Øresund, Jægersborg Statsskovdistrikt er blevet til Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden og Fussingø Statsskovdistrikt er blevet til... De lokale enheder i Skov- og Naturstyrelsen har netop fået nye navne. Det er sket pr. 1. januar Navneændringerne kommer efter, at Skov- og Naturstyrelsen som led i en omrokering i Miljøministeriet ændrede organisation 1. oktober Ændringerne har bl.a. medført, at Skov- og Naturstyrelsen nu i højere grad fokuserer indsatsen på naturoplevelser til danskerne og turister. Find listen med de nye navne og læs mere om årsagen til ændringerne på: Fra Københavns Statsskovdistrikt til Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Fra Anitas brokkasse Advokaten: Denne myasthenia gravis, påvirker den Deres hukommelse Vidnet: Ja. Advokaten: Og på hvilken måde påvirker den deres hukommelse Vidnet: Jeg glemmer. Advokaten: De glemmer Kan De give os et eksempel på noget, De har glemt Dette er taget fra bogen: Disorder in the American Courts, og er ting der rent faktisk er blevet sagt i retten, ord for ord, nedskrevet og nu udgivet af retsreportere, som måtte forsøge at holde masken, mens disse ordvekslinger fandt sted. Pr. 1. januar 2008 skiftede alle Skov- og Naturstyrelsens lokale enheder navn, og således også Københavns Statsskovdistrikt, der nu hedder Skovog Naturstyrelsen, Østsjælland med hjemmesiden Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland administrerer statsskovene i området vest for København ud til Isefjorden. Fra Tokkekøb Hegn i nord, nær Allerød, til Regnemark i syd, nær Køge. Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland administrerer ha. Heraf er de ha løvskov, 950 ha nåleskov, ha søer og ha enge, dyrefolde, græssletter og krat. Henvendelser til Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland, skal fortsat ske til Fægyden 1 eller på tlf Side 10

11 Velkomsttale til Det årlige lavsstævne og -gilde i Øl- og Vinmagerlavet Kære damer, kære lavsbrødre Som oldermand tilkommer det mig at holde en lille velkomsttale til dette årlige stævne og til det efterfølgende lavsgilde. Og som alle talere før mig, der ikke selv kan finde ordene, har jeg fundet en række bevingede ord, som jeg vil fornøje jer med. Først af Johannes Møllehave: Om tidsbeherskelse Det har altid undret mig, at folk passer bedre på deres penge end på deres tid. Det er dog en erfaring, som de fleste har gjort, at pengene undertiden kommer igen, mens tiden aldrig kommer igen. Tiden er Vorherres måde at give kredit på. Annoncering i Egebjergbladet Priser pr. indrykning 42,5 x 59 mm 90 kr. 42,5 x 122 mm 170 kr. 88 x 59 mm 170 kr. 88 x 122 mm 300 kr. 85 x 180 mm (1/3 side) 400 kr. 122 x 180 mm (½ side) 450 kr. 1 helside 600 kr. Henvendelse til redaktionen: tlf eller mail: Om alder. Man siger visdommen kommer med alderen - men sommetider kommer alderen alene. Og så nogle af Storm P s: Om sludder. Det er pudsigt, at der med de relativt få ord, som findes i sproget, kan siges så meget sludder. Om rigtig dovenskab. Egentlig skulle jeg hvile mig, men jeg gider ikke. Om øl, der udvider. Der er jo det, at tobaksrygning sammentrækker blodkarrene - men når man ta'r sig et par glas øl, så udvider de sig igen. Og en sidste Storm P. Som barn mente man, at jeg aldrig blev noget videre - men jeg narrede dem - jeg blev slet ikke til noget. Og den uforlignelige Emma Gad: Om gnavne mænd. Gnavenhed i Hjemmet er en saare almindelig Egenskab hos Ældre Mænd. At tale til Manden om det, vil neppe føre til noget Resultat. Om at skue Kavalérgangen. Hvis en Dame er nedringet, eller hendes Kjole ved et Uheld kommer til at vise lidt mere af Benet end beregnet, bør en Herre lige saa lidt lade sit Blik hvile derpaa, som han vilde gøre, hvis hun var højhalset eller iført lang Kjole. Om behagekunsten. Kunsten at behage er en af de vigtigste Egenskaber for en Kvinde. Lad dette Særegne danne Grundlaget for Deres Væsen, uden at De derfor synes kunstlet eller unaturlig. Søren Kirkegaard kunne også: Om udvikling. Alle vil Udvikling - ingen vil Forandring. Om lediggang. Lediggang som saadan er ingenlunde Roden til alt Ondt, tværtimod, den er et sandt guddommeligt Liv, naar man ikke keder sig. Og en sidste af Søren K: Selv klare hjerner kan have tågede dage. Lad os trøste os ved det, når vi vågner i morgen. Velkommen igen Oldermanden Årgang 40, nr. 2 Side 11

12 Grundejerforeningerne i Egebjerg har modtaget dette tilbud fra Ballerup Kommune Til havefolket

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

EGEBJERGBLADET I FARVER

EGEBJERGBLADET I FARVER Læs inde i bladet bl.a. om 2 fastelavnsfester i Egebjerg, om boligmarkedet i vort område netop nu, om reglerne for leje af Fælleshusets lokaler - og om grundejerforeningernes snerydningsordning. Besøg

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere