Læs inde i bladet bl.a. om Mr. Egebjerg - det første af en række planlagte interviews med vore kendte ansigter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs inde i bladet bl.a. om Mr. Egebjerg - det første af en række planlagte interviews med vore kendte ansigter."

Transkript

1 Læs inde i bladet bl.a. om Mr. Egebjerg - det første af en række planlagte interviews med vore kendte ansigter. Besøg vores websted: og se EGEBJERGBLADET I FARVER

2 Beboerannoncer er gratis De annoncer, bladet bringer, er gratis for medlemmerne af beboerforeningen Egebjergklubben. Det samme gælder beboerannoncer på hvor vi som oftest også optager beboerannoncerne fra bladet. De annoncepriser, der er anført andetsteds her i bladet, gælder for professionelle, dvs firmaer m.v., der sælger varer eller tjenesteydelser. Mand. d. 3. marts: Tirsd. d. 11. marts: Torsd. d. 21. febr.: Torsd. d. 6. marts: Mand.d. 10 marts: Torsd. d. 27. marts: Mand. d. 31. marts: Onsd. D. 7. maj: Side 2 Aktiviteter i Fælleshuset Blomstervennerne. Best.møde i Kulturhistorisk Selskab. Generalforsamlinger Generalforsamling i Egebjergklubben og Fælleshuset Generalforsamling i Egebjerg Sportsklub Generalforsamling i Egebjerg Gourmetklub Generalforsamling i Grundejerforeningen Egebjerglund Syd Generalforsamling i Egebjergnettet Generalforsamling i Aagesdal Grundejerforening. EGEBJERGBLADET udgives af Beboerforeningen Egebjergklubben, der også lejer lokalerne af kommunen, og som står for en række forskellige arrangementer for medlemmerne; se mere på Foreningen Egebjerg Fælleshus driver og udlejer lokalerne, f.eks. til private fester, se Medlemmer af grundejerforeningerne i Egebjerg er automatisk medlem af Egebjergklubben. De er tillige medlemmer af Egebjerg Fælleshus, hvis deres grundejerforening yder tilskud til Fælleshuset (se dettes hjemmeside). Haveaffald Første afhentning i 2008 : mandag den 7. april. Arrangementer i Kulturhistorisk Selskab i første halvår af 2008 Lør. 23/2 Tirs. 18/3 Lør. 26/4 Besøg i Pederstrup (Storfyrstinde Olga-samlingen m.m.). DVD-aften. Diverse videooptagelser fra Egebjerg år gl. Tur til Roskilde Domkirke. PWJ viser rundt (tilmelding nødvendig). Tirs. 20/5 Skovtur i Egebjergene. EGEBJERGBLADETS udgivelsestidspunkter og deadlines i 2008 MÅNED DEADLINE OMDELING Marts 25. febr. kl /9. April 31. marts kl /13. Maj 30. april kl /18. Juni 2. juni kl /15. INTET BLAD I JULI Forsidebilledet: Finn Jappe i en svingom med Jytte Kraglund, fotograferet til karneval i Fælleshuset.

3 NØDRÅB Fælleshuset er stadig uden kasserer I sidste blad søgte Fælleshuset efter en person, der kunne påtage sig at være kasserer. Det har ikke givet nogen form for respons. Diverse personlige henvendelser har heller ikke givet noget resultat. Uden en kasserer til at holde styr på vores ind- og udbetalinger kan vi ikke fortsætte med at drive huset. Resultatet vil blive, at: Egebjergklubben og alle interesseforeningerne ingen lokaler har til afholdelse af deres aktiviteter og møder. Det samme gør sig gældende for: Grundejerforeningerne, som således ikke har lokaler til deres møder og generalforsamlinger. Udlejning til private med henblik på fester vil således også være slut. Det vil ganske enkelt være en katastrofe for Egebjergs sociale liv, hvis Fælleshuset må lukke. Det lyder måske dramatisk, men nødråbet er ikke overdrevet, da situationen kan ende som beskrevet. Som der stod i januarbladet, er det ikke noget særligt tidskrævende arbejde at udføre. Selve bogføringen kan foregå ved hjælp af et bogføringsprogram, men rent faktisk også i hånden. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at der blandt kvarterets over 700 husstande ikke findes en eneste person, der vil påtage sig dette arbejde. Tænk lige på, at man ikke altid kan nyde uden også engang imellem at måtte yde. I håb om at denne henvendelse bærer frugt, bedes du venligst kontakte mig på tlf eller via mail hvis du mener at kunne påtage dig denne opgave og dermed sikre, at alle Egebjergs aktiviteter kan fortsætte. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende, hvis du har yderligere spørgsmål. Men det haster meget, da vi har generalforsamling den 21/2. På Fælleshusets bestyrelses vegne Jan Tegner Årgang 40, nr. 2 Side 3

4 Grundejerforeningen Egebjerglund Syd holder generalforsamling torsdag den 27. marts 2008 i henhold til lovene. Medlemmerne vil modtage skriftlig indbydelse, der sammen med øvrigt materiale vil kunne ses på efterhånden som det foreligger. Har du ikke modtaget din indbydelse i begyndelsen af marts, så skriv til eller ring til Bestyrelsen Det var dengang Annonce fra EGEBJERGBLADET, juli 1972 OLIE har det som andre varer. Når alle skal bruge den, er den dyr, og om sommeren er den billig. Ved De, at De via grundejerforeningen har en særlig fællesrabat, hvis De køber OK olie Og for øjeblikket er der yderligere en særlig sommerrabat. Varebestilling sker på tlf AS 7068, og det skal oplyses, at der købes gennem fælleskonto Ved bestilling senest tirsdag den 18. juli leveres olien med fællesrabat og sommerrabat til 264,70 kr. inkl. moms pr liter. Efter denne dato stiger prisen antagelig til 295,11 kr. Betaling kan ske over 10 rater i tiden sept..- juni, og restsaldo opkræves i to rater i juli og august. Graddagssystem kan bestilles. Hvis De kender en billigere oliepris, så ring til F. Jappe Indkaldelse til Generalforsamling i Egebjerg Gourmetklub mandag den 10.marts 2008 kl i Egebjerg Fælleshus Dagsorden a. Valg af dirigent b. Mesters beretning c. Fremlæggelse af regnskab og evt. budget d. Fastsættelse af kontingent e. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant f. Kommende arrangementer g. Indkomne forslag h. Eventuelt På bestyrelsens vegne Leif Aage Formand Gør noget godt for dig selv Zoneterapi & Massage styrker og forebygger Inden for begge behandlingsformer kan man opnå en positiv og gavnlig effekt På kroppen og dermed ens velbefindende. Ring for tidsbestiling Jeg ser frem til at på byde dig velkommen. også aften. Side 4 Med venlig hilsen Carin Simonsen ZCD zoneterapeut /erhvervs- & idrætsmassør

5 HUSK Lone Tegner fmd. for EGEBJERGKLUBBEN Indkaldelse til generalforsamling den 21. februar 2007 kl. 20 i EGEBJERGKLUBBEN og i FÆLLESHUSET Dagsorden iflg. vedtægterne. Se eventuelt de respektive hjemmesider og Og så er der øl og vand på husets regning. Jan Tegner fmd. for FÆLLESHUSET Fra vore egne rækker I dette nummer (side 6-8) indleder vi en serie interview med kändisser fra kvarteret. Vi starter med Mister Egebjerg himself, Finn Jappe. Ham blev der jo skrevet meget om, da han fyldte 70 den 22. november Og naturligvis mest om hans arbejde i Egebjerg ud fra de talrige tillidsposter, han har beklædt i området, og de mange initiativer, han har været med til at realisere. Det skal vi ikke skrive om en gang til. Til gengæld skriver vi om mennesket Finn. Om hans opvækst, uddannelse og karriere. Og til sidst spørger vi, hvem han vil foreslå som den næste i rækken. Det fortsætter vi så over så længe, der er stof i det. Derefter går vi videre med at interviewe formænd i vore interesseforeninger. Egebjerg Sportsklub holder ordinær generalforsamling torsdag den 6. marts kl i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8. Indkaldelse med dagsorden i henhold til lovene er ved at blive udsendt til medlemmerne og lægges sammen med øvrigt materiale på Medlemmer, der ikke måtte have modtaget indbydelsen medio februar, kan skrive til eller ringe til Frank Aabaad ( ). Send os din adresse. Henrik Redaktionen også har lavet aftale med Andreas Abitz om at levere stof til bladet nogenlunde fast. Og det er så foreløbig blevet til de to artikler om boligmarkedet i Egebjerg, som man har kunnet læse i de foregående numre. Årgang 40, nr. 2 Side 5

6 Hvordan er din familiebaggrund Jeg blev født i Holte den 22. november 1934 som den ældste af tre søskende. Jeg har stadig min søster og min broder. Vi havde til dagen og vejen, men ikke meget at slå til Søren med. Hvordan var din skolegang Jeg gik i den lokale kommuneskole fra første til femte klasse og blev derefter optaget på Holte private Gymnasium, der også havde mellem- og realskole. Efter 4. mellem, hvor jeg jo nok havde brugt lidt rigelig tid på meget andet end skolearbejdet, fik jeg valget imellem at gå 4. mellem om og så komme i gymnasiet eller at komme i realklassen og slutte med realeksamen. Jeg valgte det sidste. Hvad begyndte du så på Ja, min mor arbejdede på Holte Station, så hun fik mig optaget som elev i DSB. Men det varede kun kort tid, da det blev konstateret, at jeg var farveblind. Heldigvis kunne min mors chef hjælpe mig ind ved Toldvæsenet, og jeg startede som toldvæsenselev i Hillerød. Efter 17 aar og mod på livet Interview med Finn Jappe de første måneder med teoretisk undervisning blev jeg så som syttenårig sendt ud på mit første af de ialt 85 forskellige tjenesteder, jeg har haft i toldvæsenet. Da jeg var 17 år gammel, stod jeg i Fakse Ladeplads og skulle i gang med det virkelige liv som tolder. Jeg tog fx imod skibe, opsøgte hovmesteren og plomberede de lagre af cigaretter og spiritus, som ikke var til personligt brug. Når jeg skulle hjem til Holte, kunne det ske, at jeg cyklede, men ellers gav min mor de 17 kr., som en returbillet kostede. Hun havde ikke meget at undvære, men hun ville jo da gerne se sin store dreng. Du var jo ung dengang. Der var vel også noget med bal og piger Ja, da. Jeg blev hurtigt populær i ungdomslivet. Den gang var det ikke dårligt at være københavner eller det, der lignede. Vi var fire knægte, der spillede mausel før ballerne, og der var altid en af os, der løb med alle pengene. Han gav så den første bajer, når vi kom hen til ballet. Der traf jeg min første rigtige kæreste. Hun hed Erna, og vi blev ringforlovede. Hvad Toldsoldaten Den unge tolder så efter den glade tid i Fakse Ladeplads Så skulle jeg springe soldat. Jeg kom til Frøslev ved Padborg, men var kun rekrut i 3 måneder. Så blev jeg taget til korporal i militærtolden. Ligesom der er et militærpoliti, var der også et militærtoldvæsen. I Padborg skulle man kontrollere soldaterne, når de kom hjem fra Itzehoe. Man kunne ikke have, at tyske toldere skulle kontrollere dansk militær. Hvordan trivedes du der Jeg var meget privilegeret. Havde eget værelse med rengøring og adgang til at vælge mellem fire tjenestebiler med chauffør, når tjenesten krævede det, Da min familie kom på besøg for at se, hvad det slemme militær gjorde ved deres lille Finn, fandt de mig midt i arbejdstiden i en lænestol med fødderne oppe læsende i en avis. Så holdt medlidenheden op. Har du nogle soldaterhistorier fra den gang Jo da. Der var fx en dag, hvor jeg stod i en grænsekiosk, måske var det Mutter Pötsch, da der pludselig kom to MP ere og overlod en desertør i min varetægt, hvorefter de forsvandt. Ups. Jeg viste fangen min maskinpistol og forklarede ham, at jeg agtede at skyde efter hans ben, hvis han stak af. Men jeg måtte jo tilstå, at jeg ikke sigtede og ramte ret godt, så jeg kunne ikke garantere. Det beroligede fangen, og vi kom i god forståelse frem til vagten i Frøslevlejren, hvor fangen skulle tisse. Så vist så godt, ind til jeg kom i tanker om, at WC vinduet var en flugtmulighed, og ganske rigtigt. Side 6

7 En anden gang, gjorde vi alvor af en drøm. Når vi kom sent hjem fra en udgang, hvor vi havde fået, så huen passede, fantaserede vi om, hvor dejligt det kunne være, hvis vi havde en ko i lejren, der kunne levere den livsnødvendige mælk dagen efter. Stor var forbavselsen hos de andre, da vi en morgen kom hjem med en rigtig ko. Men den allerbedste var vel den gang, jeg blev udkommanderet som brandvagt til en teaterforestilling, hvor man gav Styrmand Karlsens Flammer. Jeg betalte mig fra, at en af mine chauffører tog vagten, så jeg kunne nyde forestillingen fra salen. Pludselig blev idyllen brudt ved, at der kom besked om, at Toldbarakken i Frøslevlejren brændte. Jeg styrtede hjem kun for at opdage, at alt blev flammernes bytte. Min maskinpistol, der stod i et skab, begyndte at skyde for sig selv, jeg blev også selv ramt, heldigvis ufarligt, panikken bredte sig, og en af MP erne fik bogstavelig talt ild i kasketten, da han kom lidt for tæt på. Jo, det var tider, og faktisk Rygende ruiner søgte jeg om at få tjenesten forlænget, men nej, sagde min chef i Toldvæsenet. Nu havde man bekostet så meget uddannelse på mig, at man også gerne ville have lidt glæde af mig. Jeg forlod modstræbende det glade liv i Padborg. Undervejs havde jeg også mistet Erna. Vi voksede fra hinanden, og forlovelsen blev hævet. Hvad skete der så Nu var jeg i mellemtiden blevet 20 år og kom så til at gøre tjeneste ved en Vejerbod i København. I første omgang flyttede jeg hjem til mor. Så fik jeg et værelse i Holte en kort tid, og derefter fik jeg et værelse på Frederiksberg, og det beholdt jeg i en del år. Lad os lige gøre dit private familieliv op. Hvem kom efter Erna Det blev jo Jonna. Vi giftede os i begyndelsen af 60 erne og fik 2 børn, en dreng og en pige. Først boede vi i Ryesgade på 32 kvadratmeter. Derefter flyttede vi til Strandboulevarden, og midt i 60 erne købte vi så Egebjergvej 100A, først som fritidsgrund, hvor jeg bl.a. dyrkede gulerødder, som jeg kunne sælge til købmanden. I det hele Sankt Jakob taget blev Egebjerg jo min skæbne på godt og ondt. Jonna og jeg blev skilt, et nyt uroligt parforhold blev indledt og afsluttet, indtil jeg for 14 år siden traf Inge Lise ved en danseaften i Baghuset. Jeg kom alene, og Inge Lise fulgtes med Jan Tegner. Jeg troede i første omgang, at de var et par, men da min fejltagelse blev opklaret, dansede jeg med hende resten af aftenen, og vi fulgtes ad hjem. Dagen efter, det var i januar, imponerede jeg hende med en lille buket nyplukkede vintergækker, arrangeret i en Gammel Dansk miniflaske. Siden har det været os to. OK. Så skal vi videre med karrieren. Kan du en tolderhistorie eller to fra den gang i tresserne Selvfølgelig. Det var jo sådan, at når vi havde kontrolleret og plomberet skibene ved anløb, skulle vi også tjekke dem, før de kunne få lov til at sejle igen. Derfor havde jeg lavet en aftale med et højhushotel om, at jeg kunne få lov til at inspicere havnen Fortsættes næste side Mangler du energi Så prøv Aloe Vera juice fra Forever Living Products - og mærk forskellen Mail til Eller ring dages fuld tilfredshedsgaranti eller pengene tilbage. Årgang 40, nr. 2 Side 7

8 sådan lidt fra oven, når jeg skulle holde øje med, at ingen sejlede uden forlov. En dag var der så alligevel en formastelig skipper, der stak af uden tilladelse. Han skulle nordud, så jeg kontaktede brovagterne på Langebro og Knippelsbro, så han fik lov til at sejle gennem Langebro, men ikke ud, hverken gennem Knippelsbro eller Langebro. Så fik vi startet toldkutteren og bordet synderen. Han havde intet at fortolde, så han var bare på tværs og måtte acceptere at betale udgifterne til aktionen. Var der virkelig så stor respekt for toldere den gang Ja, bestemt. En gang skulle jeg kontrollere en erfaren herre, der havde siddet inde 17 år for vold. Han stod i Sydhavnen bevæbnet med en spade, og jeg var lidt spændt. Men han underkastede sig min undersøgelse stille og roligt. En anden gang skulle jeg prøve at fange nogle smuglere på fersk gerning. Jeg fandt på at gemme mig i en tom tønde lige ved det forventede gerningssted. Og ganske rigtigt. Da smuglergodset skiftede hænder, kunne jeg springe op af tønden og anholde synderne. Og de fandt sig i det. Er der en særlig begivenhed, du vil fremhæve Det skulle da være den gang, jeg var med til arrangere, at en af The Beatles blev fotograferet i en gul enmandsubåd, som toldvæsenet havde fået i sin varetægt. Hvordan er en lang historie, den må vente. Ubåden var en del af det uafhentede gods, som skulle sælges ved den årlige auktion, og den indbragte senere kr. Vi blev kontaktet af manageren, og jeg formidlede kontakten og sikrede, at det kunne lade sig gøre. Jeg ved, at du i de sidste mange år arbejdede som papirtiger i toldvæsenet. Fortæl lidt om det OK, den 3. april 1967 blev momsen indført, og dermed fik vi nye og større opgaver. Fx havde bygherrer jo mulighed for at få refunderet moms på visse betingelser. Og det kom jeg ind i på en helt central position. Faktisk passerede 40% af alle byggerier i Storkøbenhavn mit skrivebord fra , og jeg besøgte samtlige 26 kommuner i området med råd og vejledning. Det var så omfattende, at jeg med fordel kunne købe en bil, så jeg kunne få betalt godtgørelse for mine talrige tjenesteture. Derefter havde jeg flere lederposter og sluttede med at lede kontrollen med momsopgørelser. Vi kom jo også ind på kontraktstyring, og vi blev som ledere spurgt, hvor meget vi forventede at kunne hente hjem det kommende år. Jeg skød gerne på mill., men fik typisk hentet 22 hjem. I det hele taget var man ret tilfredse med min tjeneste, men da jeg blev 62 år, sagde jeg farvel og tak. Kan du helt slippe alle de tal og regnskaber Nej. Se bare der, siger Finn, og peger på sin ottoman, hvor 6-8 forskellige årsregnskaber ligger udsorteret. Og så passer jeg naturligvis også Inge Lises regnskab, slutter Finn. Og til allersidst, Finn, hvem synes du, vi skal interviewe i næste nummer Det skal være Flemming Adrian! Side 8

9 Ryd op i skuret. Primo februar: Savner du de svenske TV-kanaler, eller ønsker du at kunne modtage digitalt TV på dit gamle (analoge) TV skal du bruge en såkaldt Set top boks af typen DVB-T og din eksisterende antenne. En stueantenne er ofte tilstrækkelig til at modtage de danske kanaler. Du kan ad den vej gense de svenske kanaler, der har erstattet dem, der blev nedlagt i oktober sidste år. Det her gælder ikke modtagelse via parabol eller kabel. Bokse til DVB-S er til satellitmodtagelse, og DVB-C bokse er til kabel-tv (hos TDC benævnt Selector). Se mere på Vi er ved at indsamle erfaringer og lægger dem på - under Erfaringsudveksling og under Spørgsmål og svar. Der ligger allerede nu en del om bokse og antenneforhold. Det er tid at fjerne vinterens ophobninger i skuret; ud med spindelvæv og gamle aviser. Gør plads ved vinduerne til spiring og stikling af forårets planter og se til de vinteropbevarede blomsterknolde. Ryd op i frøposerne og smid de frø ud, der er blevet for gamle. Noter, hvad der skal købes til den nye sæson, og skaf de nye kataloger fra frøfirmaerne. Send gerne dine erfaringer eller spørgsmål til Du kan også ringe og snakke om dit spørgsmål med et medlem af bestyrelsen. På hjemmesiden kan du under knappen Bestyrelsen se lidt om, hvad vi hver især mener at have lidt forstand på. Hjemmesiden er som bekendt offentligt tilgængelig, men vi arbejder primært for vore medlemmer; de har betalt gildet. Vi snakker gerne med alle og hjælper det, vi kan, men vore medlemmer har som nævnt første prioritet. Generalforsamlingen 2008 holdes mandag den 31. marts kl i Egebjerg Fælleshus. Indbydelse vil blive udsendt til medlemmerne og lagt på hjemmesiden, hvor materiale til generalforsamlingen også vil blive lagt efterhånden som det foreligger. Har du ikke modtaget din indbydelse medio marts, så skriv til adressen ovenfor eller ring til Bestyrelsen Årgang 40, nr. 2 Side 9

10 Dit lokale statsskovdistrikt har ændret navn! Buderupholm Statsskovdistrikt er blevet til Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland, Kronborg Statsskovdistrikt er blevet til Skov- og Naturstyrelsen, Øresund, Jægersborg Statsskovdistrikt er blevet til Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden og Fussingø Statsskovdistrikt er blevet til... De lokale enheder i Skov- og Naturstyrelsen har netop fået nye navne. Det er sket pr. 1. januar Navneændringerne kommer efter, at Skov- og Naturstyrelsen som led i en omrokering i Miljøministeriet ændrede organisation 1. oktober Ændringerne har bl.a. medført, at Skov- og Naturstyrelsen nu i højere grad fokuserer indsatsen på naturoplevelser til danskerne og turister. Find listen med de nye navne og læs mere om årsagen til ændringerne på: Fra Københavns Statsskovdistrikt til Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Fra Anitas brokkasse Advokaten: Denne myasthenia gravis, påvirker den Deres hukommelse Vidnet: Ja. Advokaten: Og på hvilken måde påvirker den deres hukommelse Vidnet: Jeg glemmer. Advokaten: De glemmer Kan De give os et eksempel på noget, De har glemt Dette er taget fra bogen: Disorder in the American Courts, og er ting der rent faktisk er blevet sagt i retten, ord for ord, nedskrevet og nu udgivet af retsreportere, som måtte forsøge at holde masken, mens disse ordvekslinger fandt sted. Pr. 1. januar 2008 skiftede alle Skov- og Naturstyrelsens lokale enheder navn, og således også Københavns Statsskovdistrikt, der nu hedder Skovog Naturstyrelsen, Østsjælland med hjemmesiden Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland administrerer statsskovene i området vest for København ud til Isefjorden. Fra Tokkekøb Hegn i nord, nær Allerød, til Regnemark i syd, nær Køge. Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland administrerer ha. Heraf er de ha løvskov, 950 ha nåleskov, ha søer og ha enge, dyrefolde, græssletter og krat. Henvendelser til Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland, skal fortsat ske til Fægyden 1 eller på tlf Side 10

11 Velkomsttale til Det årlige lavsstævne og -gilde i Øl- og Vinmagerlavet Kære damer, kære lavsbrødre Som oldermand tilkommer det mig at holde en lille velkomsttale til dette årlige stævne og til det efterfølgende lavsgilde. Og som alle talere før mig, der ikke selv kan finde ordene, har jeg fundet en række bevingede ord, som jeg vil fornøje jer med. Først af Johannes Møllehave: Om tidsbeherskelse Det har altid undret mig, at folk passer bedre på deres penge end på deres tid. Det er dog en erfaring, som de fleste har gjort, at pengene undertiden kommer igen, mens tiden aldrig kommer igen. Tiden er Vorherres måde at give kredit på. Annoncering i Egebjergbladet Priser pr. indrykning 42,5 x 59 mm 90 kr. 42,5 x 122 mm 170 kr. 88 x 59 mm 170 kr. 88 x 122 mm 300 kr. 85 x 180 mm (1/3 side) 400 kr. 122 x 180 mm (½ side) 450 kr. 1 helside 600 kr. Henvendelse til redaktionen: tlf eller mail: Om alder. Man siger visdommen kommer med alderen - men sommetider kommer alderen alene. Og så nogle af Storm P s: Om sludder. Det er pudsigt, at der med de relativt få ord, som findes i sproget, kan siges så meget sludder. Om rigtig dovenskab. Egentlig skulle jeg hvile mig, men jeg gider ikke. Om øl, der udvider. Der er jo det, at tobaksrygning sammentrækker blodkarrene - men når man ta'r sig et par glas øl, så udvider de sig igen. Og en sidste Storm P. Som barn mente man, at jeg aldrig blev noget videre - men jeg narrede dem - jeg blev slet ikke til noget. Og den uforlignelige Emma Gad: Om gnavne mænd. Gnavenhed i Hjemmet er en saare almindelig Egenskab hos Ældre Mænd. At tale til Manden om det, vil neppe føre til noget Resultat. Om at skue Kavalérgangen. Hvis en Dame er nedringet, eller hendes Kjole ved et Uheld kommer til at vise lidt mere af Benet end beregnet, bør en Herre lige saa lidt lade sit Blik hvile derpaa, som han vilde gøre, hvis hun var højhalset eller iført lang Kjole. Om behagekunsten. Kunsten at behage er en af de vigtigste Egenskaber for en Kvinde. Lad dette Særegne danne Grundlaget for Deres Væsen, uden at De derfor synes kunstlet eller unaturlig. Søren Kirkegaard kunne også: Om udvikling. Alle vil Udvikling - ingen vil Forandring. Om lediggang. Lediggang som saadan er ingenlunde Roden til alt Ondt, tværtimod, den er et sandt guddommeligt Liv, naar man ikke keder sig. Og en sidste af Søren K: Selv klare hjerner kan have tågede dage. Lad os trøste os ved det, når vi vågner i morgen. Velkommen igen Oldermanden Årgang 40, nr. 2 Side 11

12 Grundejerforeningerne i Egebjerg har modtaget dette tilbud fra Ballerup Kommune Til havefolket

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods frostvejr kommer

Læs mere

DVÆRGEFORENINGEN KORT OG GODT NR. 02 NOVEMBER 2011 ÅRGANG 18

DVÆRGEFORENINGEN KORT OG GODT NR. 02 NOVEMBER 2011 ÅRGANG 18 ÅRGANG 18 INDHOLD FORMAND 06 Aksels skolestart 03 FORMAND Dværge i samfund og videnskab 04 05 ekstraordinær generalforsamling 08 10 14 På besøg i det svenske REDAKTØR OG KOLOFON Blandt alverdens dværge

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere