Dette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen af elever, der modtager specialundervisning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen af elever, der modtager specialundervisning."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 1. november 2018 Tendenser på specialområdet Dette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen af elever, der modtager specialundervisning. Udvalget får her præsenteret data om andelen, der modtager specialundervisning, antallet af nyvisiterede elever per børn, antallet af forældreklager, antallet af elever i specialundervisningstilbud, der gennemfører udvalgte af folkeskolens afgangsprøver, elevtrivsel hos elever i specialundervisningstilbud og elevfravær hos elever i specialundervisningstilbud. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Rune Hejlskov Schjerbeck Elever, der modtager specialundervisning Der har de senere år været en stigning i andelen af elever, der modtager specialundervisning. Andelen, der modtager specialundervisning Antallet af elever, der modtager specialundervisning er steget fra elever i 2015 til i Det svarer til en stigning på cirka 21 pct. Stigningen skyldes både, at der er kommet flere elever i kommunen, samt at andelen af elever i specialundervisning er steget. Andelen af elever i specialundervisning er steget for både kategori 1, kategori 3 og kategori 4. Stigningen er størst i kategori 3, hvor der er 190 flere elever i skoleåret 2017/18 i sammenligning med skoleåret 2015/16, mens der tilsvarende er 45 flere elever i kategori 4 og 58 flere elever i kategori 1 tilbuddene, jf. figur 1. Inklusion, Integration og Sundhed 1 Dette er inklusiv alle former for specialundervisning. Det vil sige, at det både er elever i specialskole, specialklasse, dagbehandling, BUF-flex og skoleflex. Gyldenløvesgade København V EAN nummer

2 Figur 1: Antallet af børn i specialskole, specialklasse eller BUF-flex i Københavns Kommune pr. 5/9 i hhv. 2015, 2016 og 2017 pr børn (derved reguleret for demografisk udvikling) og i antal Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori / / /18 Anm.: Kategori 1 er elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder samt sårbare unge. Kategori 2 er elever med læse-, skrive- eller talevanskeligheder. Kategori 3 er elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autisme), specifikke indlæringsvanskeligheder (ADHD) eller elever med bevægevanskeligheder. Kategori 4 er elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder (udviklingshæmmede). Nyvisiterede elever Blandt nyvisiterede elever det vil sige elever, der er visiteret til specialundervisning for første gang inden for det seneste skoleår ses en stigning fra 6,3 pr i skoleåret 2015/16 til 7,9 pr børn i skoleåret 2017/18. Der ses særligt en stigning blandt de 6-årige. Antallet af nyvisiterede elever blandt de 6-årige er steget fra 9,2 pr børn i kommunen i skoleåret 2015/16 til 15,5 pr børn i 2017/18. Det skal dog bemærkes, at antallet er faldet lidt blandt de 5-årige. Det kan endvidere bemærkes, at blandt de børn, som visiteres til et specialundervisningstilbud direkte fra skolestart, der er 7 ud 10 drenge. Revisitation Der ses endvidere en udvikling, hvor færre elever i specialundervisningstilbud revisiteres tilbage den almene undervisning senere i skoleforløbet. Af de elever, der blev nyvisiteret til en specialklasse eller -skole i skoleåret 2012/13 på klassetrin var cirka 86,8 pct. fortsat i et specialundervisningstilbud tre år efter. Af de elever, der blev nyvisiteret i skoleåret 2014/15 i klasse var cirka 89,9 pct. i et specialundervisningstilbud tre år efter. Side 2 af 6

3 Forældreklager Der har de seneste år været en stigning i antallet af klager over afgørelserne om specialundervisning. I skoleåret 2014/15 klagede lidt flere end 3 procent af forældrene over afgørelsen, mens det i 2017/18 var steget til knap 7 procent, jf. figur 2. Der var i skoleåret 2017/18 i alt 39 klager, hvoraf 23 klager har fået medhold i forvaltningen, mens 9 har fået medhold i klagenævnet for specialundervisning. Der var dette skoleår 6 klager over afslag på specialskole, 13 klager over afslag på BUF-flex og 20 klager over indholdet i foranstaltningen. Figur 2: Andel klager ud af antal indstillinger. 8% 6% 4% 2% 0% 14/15 15/16 16/17 17/18 Faglige resultater, trivsel og fravær Der ses generelt en forholdsvis stor variation i de faglige resultater og trivselsmålinger blandt elever i specialklasser eller -skoler. Folkeskolens prøver Der er variation fra år til år, hvor mange elever i specialundervisningstilbuddene som er til afgangsprøve og deres resultater, jf. tabel 1. Tabel 1: Antal elever i specialundervisningstilbuddene, der gennemfører udvalgte bundne prøvefag, København. Gennemsnit i enkelte bundne prøvefag Dansk, skriftlig fremstilling Matematik med hjælpemidler Grundet variationen i antallet af elever, der går til afgangsprøver i specialundervisningstilbuddene er det vanskeligt at konkludere noget om, hvorvidt variationerne i resultaterne er udtryk for ændringer i den faglige kvalitet i undervisningen. Side 3 af 6

4 Trivsel Der ses en stor variation i de elever, der går i specialklasser og -skoler svar i de nationale trivselsmålinger. Det er i gennemsnit 60 procent af eleverne i specialklasser og -skoler, der tilkendegiver, at de ti eller meget tit er glad for deres skole. Det dækker over en variation fra 31 procent til 83 procent på de enkelte tilbud, jf. tabel 2. Det skal bemærkes, at tallene alene er for de elever, der har gennemført den nationale trivselsmåling og resultatet er ikke opgjort for de specialklasser eller -skoler, hvor færre en 10 elever har svaret på den nationale trivselsmåling. Tabel 2. Andelen, der tit eller meget tit er glade for deres skole blandt specialklasser og -skoler i Københavns Kommune Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Er du glad for din skole? (Elever fra klasse) Andelen af elever, der har svaret Tit + Meget tit Skoleåret 2016/17 Antal elever med besvarelse Kategori 1 55% 195 Dyvekeskolen 67% 43 Engskolen 71% 49 Frederiksgård Skole 38% 58 Kildevældsskolen 47% 45 Kategori 2 53% 141 Blågård Skole 52% 56 Kirkebjerg Skole 31% 29 Lykkebo Skole 60% 40 Nyboder Skole 81% 16 Kategori 3 69% 192 Frejaskolen 69% 64 Skolen i Charlottegården 62% 77 Skolen i Peter Vedels Gade 79% 28 Skolen ved Sundet 83% 23 Udenfor kategori 58% 60 Hafniaskolen 58% 60 Samlet 60% procent af eleverne i specialklasser og -skoler tilkendegiver, at de sjældent eller aldrig er blevet mobbet i dette skoleår. Det dækker over en variation fra 77 procent til 98 procent på de enkelte specialundervisningstilbud, jf. tabel 3. Tilbud med færre end 10 besvarelser fremgår ikke af oversigten. Side 4 af 6

5 Tabel 3. Andelen, der sjældent eller aldrig er blevet mobbet dette skoleår blandt specialklasser og -skoler i Københavns Kommune Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Er du blevet mobbet i dette skoleår? (Elever fra klasse) Andel, der svarer sjældent + aldrig Skoleåret 2016/17 Antal elever med besvarelse* Kategori 1 86% 189 Dyvekeskolen 89% 43 Engskolen 89% 45 Frederiksgård Skole 82% 58 Kildevældsskolen 87% 43 Kategori 2 93% 134 Blågård Skole 97% 53 Kirkebjerg Skole 87% 27 Lykkebo Skole 98% 38 Nyboder Skole 77% 16 Kategori 3 93% 188 Frejaskolen 93% 63 Skolen i Charlottegården 89% 74 Skolen i Peter Vedels Gade 98% 28 Skolen ved Sundet 97% 23 Udenfor kategori 95% 61 Hafniaskolen 95% 61 Samlet 91% 572 Fravær Der er en del variation i elevernes fravær på de forskellige specialklasser og -skoler. Der ses både forskelle mellem de forskellige tilbud og over tid for de respektive specialundervisningstilbud, jf. tabel 4 Tabel 4. Elevfravær i specialklasser og -skoler i Københavns Kommune 2014/ / / /18 Kategori 1 Dyvekeskolen 8,6% 9,4% 8,9% 9,7% Engskolen 10,1% 11,2% 10,3% 9,7% Frederiksgård Skole 10,3% 11,7% 10,3% 9,8% Kildevældsskolen 10,2% 11,4% 12,6% 12,4% Kategori 2 Blågård Skole 14,8% 12,2% 12,5% 13,2% Kirkebjerg Skole 14,7% 10,2% 9,8% 11,6% Langelinieskolen 9,5% 8,8% 10,9% 12,6% Lykkebo Skole 8,7% 9,1% 9,2% 10,4% Side 5 af 6

6 Nyboder Skole 8,9% 8,4% 8,9% 7,9% Kategori 3 Frejaskolen 8,6% 7,3% 9,9% 8,0% Lundehusskolen 14,7% 7,4% 8,8% 7,2% Skolen i Charlottegården 7,7% 9,7% 8,8% 9,1% Skolen i Peter Vedels Gade 8,9% 8,0% 11,1% 10,6% Skolen ved Sundet 11,7% 11,9% 9,2% 12,4% Kategori 4 Fensmarkskolen 10,0% 11,2% 11,4% 10,4% Skolen i Ryparken 8,5% 6,4% 7,9% 8,5% Strandparkskolen 10,5% 8,2% 6,7% 7,8% Øresundsskolen 12,7% 11,5% 10,3% 11,8% Sårbare unge Hafniaskolen/Skolen på Strandboulevarden 22,5% 18,3% 18,0% 18,7% Samlet Samlet 10,5% 10,1% 10,2% 10,3% Kilde: BUF Overgang til ungdomsuddannelse Af de elever, der i gik i enten specialklasse eller specialskole gik 22 procent i en almen ungdomsuddannelse 9 måneder efter de gik ud af 9. klasse. Derudover var 19 pct. i gang med STU og 51 procent var i gang med en forberedende aktivitet. 8 procent var ikke registreret, at de var i gang med en forberedende eller almen ungdomsuddannelse. 2 I alt 144 elever indgår i denne opgørelse. Side 6 af 6

Notat til opfølgning på temadrøftelserne om bedre fordeling af tosprogede børn og unge i Københavns Kommune

Notat til opfølgning på temadrøftelserne om bedre fordeling af tosprogede børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 14. november 2018 Notat til opfølgning på temadrøftelserne om bedre fordeling af tosprogede børn og unge i Københavns Kommune Børne-

Læs mere

5. SPECIALDAGTILBUD. De politiske pejlemærker for dagtilbud gælder også for specialdagtilbud (se evt faktaark om dagtilbud).

5. SPECIALDAGTILBUD. De politiske pejlemærker for dagtilbud gælder også for specialdagtilbud (se evt faktaark om dagtilbud). 5. SPECIALDAGTILBUD I Københavns Kommune har vi forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov. Tilbuddene tager højde for barnets alder og funktionsniveau. Som udgangspunkt forsøger kommunen så

Læs mere

Bilag 2: Dataark for igangværende og indstillede skoler på faglig handlingsplan samt skoler i fokus, som ikke indstilles til faglig handlingsplan

Bilag 2: Dataark for igangværende og indstillede skoler på faglig handlingsplan samt skoler i fokus, som ikke indstilles til faglig handlingsplan KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 28. januar 2019 Bilag 2: Dataark for igangværende og indstillede skoler på faglig handlingsplan samt skoler i fokus, som ikke indstilles

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen EAN nummer 5798009374301 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 30. august 2017 Sagsnr. 2017-0302298 Dokumentnr. 2017-0302298-1 Socioøkonomi (ESCS) fordelt på folke- og

Læs mere

Som opfølgning på udvalgspunkt "Læreres trivsel og stress" den 10. september 2014 har BUU bedt forvaltningen om at redegøre for:

Som opfølgning på udvalgspunkt Læreres trivsel og stress den 10. september 2014 har BUU bedt forvaltningen om at redegøre for: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til BUU Som opfølgning på udvalgspunkt "Læreres trivsel og stress" den 10. september 2014 har BUU bedt forvaltningen om at redegøre

Læs mere

Aflæggerbordsnotat: Orientering om antallet af elever uden skoletilbud, der hjemmeundervises, i 12,2 og med bekymrende elevfravær

Aflæggerbordsnotat: Orientering om antallet af elever uden skoletilbud, der hjemmeundervises, i 12,2 og med bekymrende elevfravær KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 10. april 2018 Aflæggerbordsnotat: Orientering om antallet af elever uden skoletilbud, der hjemmeundervises, i 12,2 og med bekymrende

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 11.09.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 4. 10. klasseområdet (2012-88366) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4. 10. klasseområdet (2012-88366) Udvalget

Læs mere

Til. Sagsnr Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF

Til. Sagsnr Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF På BUU mødet den 10. april 2013 blev BUFs sygefraværsindsats for

Læs mere

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning d. 28. Oktober kl. 14.00-16.00 1 Program 1. Velkommen, formål og program v. Inge 2. Inklusion 3. Organisering af inklusionsarbejdet

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012.

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale 15-03-2012 Kære Skoleleder Du skal hvert år udmønte 4.200 kr. (31/3 2000-niveau) svarende til p.t. 5.329,40 kr. i lokal løn pr. fuldtidsansat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Til BUU Udvikling i lærernes for kalenderår 2014 til 2015 Siden implementeringen af folkeskolereformen har forvaltningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 Børne- og Ungdomsudvalget behandlede

Læs mere

Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016.

Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til BUU Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet 2009-2012 Bestilling I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Bilag 1. Gennemgang af revideret budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker

Bilag 1. Gennemgang af revideret budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1. Gennemgang af revideret budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker Indhold 1. Indledning... 1 2. Ny kategorisering

Læs mere

Bilag 1. Revideret budgetmodel

Bilag 1. Revideret budgetmodel KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1. Revideret budgetmodel Som led i specialreform version 2.0 foreslås en revision af den eksisterende budgetmodel for specialskoler

Læs mere

Der er benyttet følgende forkortelser for de til områderne tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:

Der er benyttet følgende forkortelser for de til områderne tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 8. maj 2018 TR-udsendelse nr.: 17/18 Vedr.: Områdeinddeling 1. maj 2018 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. For de 5 områder er der

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over faglige resultater i folkeskolen i perioden 2008-2016 Baggrund På BUU-mødet den 7.12.2016

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over høringssvar

Bilag 2: Oversigt over høringssvar Bilag 2: Oversigt over høringssvar nr afsender resumé Forvaltningens kommentarer 1 Skolebestyrelsen ved Engskolen 2 Skolebestyrelsen ved Frederiksgård Skole Meget positive overfor forslaget det bygger

Læs mere

Undersøgelsen har været delt op i to undersøgelser én for 4-9. klasse og én for 3. klasse.

Undersøgelsen har været delt op i to undersøgelser én for 4-9. klasse og én for 3. klasse. Resultatet af den første nationale trivselsundersøgelse for eleverne Undersøgelsen har været delt op i to undersøgelser én for 4-9. klasse og én for 3. klasse. Overordnet set går det rigtig godt på skolen.

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Vedr. områdeinddeling 1. marts 2014 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. Det vil fortsat være muligt at invitere et andet/andre bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole

Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole I forbindelse

Læs mere

Møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Københavns Kommunes Handicapråd d. 8. april 2015

Møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Københavns Kommunes Handicapråd d. 8. april 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 10-03-2015 Møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Københavns Kommunes Handicapråd d. 8. april 2015 Handicaprådet og Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Mariagerfjord Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Sprog 9 2 TRIVSEL 10 2.1 Elevernes trivsel 10 2.2 Fravær 14 3 INKLUSION 15 4

Læs mere

11. april Sagsnr Hovedresultater af Trivselsundersøgelsen Dokumentnr

11. april Sagsnr Hovedresultater af Trivselsundersøgelsen Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 11. april 2019 Hovedresultater af Trivselsundersøgelsen 2019 Svarprocent Svarprocenten er steget fra 80 % i 2017 til 85 % i

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kvalitetsrapport for skoler 2018 KVALITETSRAPPORT FOR SKOLER KK.DK

Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kvalitetsrapport for skoler 2018 KVALITETSRAPPORT FOR SKOLER KK.DK Børne- og Ungdomsforvaltningen Kvalitetsrapport for skoler 2018 1 INDHOLD Indledning 3 Anvendelse af kvalitetsrapporten 4 Overordnede resultater 5 og tendenser 5 Vigtige udfordringer og indsatser 7 Kapitel

Læs mere

Vedr.: Områdeinddeling 1. maj 2019

Vedr.: Områdeinddeling 1. maj 2019 Vedr.: Områdeinddeling 1. maj 2019 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. For de 5 områder er der endvidere angivet, hvem der er Områdetillidsrepræsentant (OTR). Udover de

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 07.09.2011, kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 2. Revision af budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker (2011-90424) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. For de 5 områder er der endvidere angivet, hvem der er Områdetillidsrepræsentant (OTR). Udover

Læs mere

Consentio. Program for d. 18/ KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Consentio. Program for d. 18/ KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Consentio Program for d. 18/6-2014 Program Introduktion ved Hanne Bayer Hvor kom København fra? Hvor ville København hen? Hvordan gjorde vi? 2 Hvor kom vi fra? I 2008 kom STU- uddannelsen for alvor i gang

Læs mere

Politikerspørgsmål om elevsammensætning, incitamentsstruktur mv. Du har den 3. april 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Politikerspørgsmål om elevsammensætning, incitamentsstruktur mv. Du har den 3. april 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet Alex Vanopslagh (I) Politikerspørgsmål om elevsammensætning, incitamentsstruktur mv. 12. april 2018 Sagsnr. 2018-0101946 Dokumentnr.

Læs mere

I bilag 1 er vedlagt den samling data som har indgået i drøftelserne. Datapakken indeholder følgende data:

I bilag 1 er vedlagt den samling data som har indgået i drøftelserne. Datapakken indeholder følgende data: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 20. februar 2019 Orientering til BUU om Ny Start dialogproces med KLF Ved indgåelsen af opdateret arbejdstidsaftale

Læs mere

Notat om økonomiske konsekvenser af lockouten for lærerne i april 2013 for enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Notat om økonomiske konsekvenser af lockouten for lærerne i april 2013 for enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om økonomiske konsekvenser af lockouten for lærerne i april 2013 for enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Svendborg Kommunes Progressionsrapport Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Svendborg Kommune 17/13745 Progressionsmål for skolerne 2014/15 2015/16

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for

Læs mere

Bilag 1: Revideret budgetmodel på specialfritidshjem/kkfo, specialklubber og basisgrupper

Bilag 1: Revideret budgetmodel på specialfritidshjem/kkfo, specialklubber og basisgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 1: Revideret budgetmodel på specialfritidshjem/kkfo, specialklubber og basisgrupper Som led i specialreform 2.0 har Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejdet på at harmonisere

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Spørgsmål om opgørelser over, hvor meget tid psykologer bruger på at udarbejde pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV)

Spørgsmål om opgørelser over, hvor meget tid psykologer bruger på at udarbejde pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 6. maj 2019 Sagsnr. 2019-0112877 Spørgsmål om opgørelser over, hvor meget tid psykologer bruger på at udarbejde pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV)

Læs mere

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Side 1 af 5 Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Det samlede antal elever i grundskolen ændrer sig sjældent meget fra år til år, men fordelingen af elever på folkeskoler og frie grundskoler gør, og

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Dokumentnr.: 727-2016-40223 side 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver... 3 2.1 Karaktergennemsnit i folkeskolens

Læs mere

Bilag - Prognosemetode. Sagsnr Dokumentnr NOTAT

Bilag - Prognosemetode. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag - Prognosemetode Prognosemetode på 0-17 års området I dette bilag præsenteres prognosemetoderne for udarbejdelse af behovsprognoser

Læs mere

Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling)

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Orientering om resultater fra den nationale trivselsmåling I folkeskolereformen er der fokus på at øge trivslen blandt

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune Indhold 1. Resultatet af den nationale trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune... 1 1.1. Kommunalt og nationalt trivselsmål... 2 1.2.

Læs mere

12. marts Sagsnr Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder

12. marts Sagsnr Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 12. marts 2019 Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder På baggrund af en bred politisk

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl!

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt Bilag - Prognosemetode Prognosemetode på 0-17 års området

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Trivselsmåling

Trivselsmåling Trivselsmåling 2015-2016 Formålet med Trivselsmålingen Trivselsmålingen skal give et billede af, hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljøet og ro og orden i klassen. Ud fra denne viden

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1. Kort over skoledistrikter På følgende side findes et detaljeret overblik over skoler og skoledistrikter:

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere