Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse til Byens Hegn"

Transkript

1 Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S. Læs om vores generelle betingelser på før du udfylder skemaet. Indsend skemaet elektronisk i Word-format til og vedhæft ALTID visualisering eller skitse. Vedhæft desuden budget, hvis der søges om støtte og evt. kort med markering af ønsket placering. Andet materiale medtages IKKE i vurderingen. Alle felter markeret med * SKAL udfyldes. 1. Ansøger *Navn på ansøger: Navn på evt. kontaktperson: *Ansøger er en virksomhed/forening/person. Bemærk: Ansøger skal være fyldt 18 år. med CPR NR: eller CVR NR: *Har ansøger erhvervsansvarsforsikring? Nej Ja *Har ansøger arbejdsskade- eller heltids ulykkesforsikring? Nej Ja *Postadresse: *Postnummer: *By: *Telefon: * Evt. Hjemmeside: 2. Projekttitel *Titel som anvendes på Byens Hegns hjemmeside og til anden PR: 3. Placering og tidspunkt Ønsket placering, byggepladsnavn: *Længde: *Højde: *Dybde/tykkelse: Er du interesseret i at få udpeget en placering, hvis den ønskede ikke er mulig? Nej Ja *Hvornår vil du gerne have det op: *Ønsket varighed: 4. Budget og finansieringsplan *Søges der om tilskud fra Byens Hegn? Nej Ja (Budget skal vedlægges) *Beløb der søges om hos Byens Hegn. Kr.: Side 1 af 6

2 5. Kort projektbeskrivelse *Skriv max. 400 anslag som kan anvendes på Byens Hegns hjemmeside og til anden PR. 6. Motivation *Beskriv følgende: 1) hvorfor vil du lave projektet: 2) hvordan forholder det sig til byens rum generelt: 3) hvordan forholder det sig til det konkrete sted: 7. Skitse/visualisering *Hvordan vil du beskrive det vedlagte billedmateriale? NB: Links til hjemmesider medtages ikke i vurderingen. Vedhæft filer. skitse af det planlagte motiv/elementer principskitse eksempel på noget lignende jeg/vi har lavet tidligere Andet (beskriv): 8. Erfaring *Har du erfaring fra lignende projekter? (Ift. størrelse, fremgangsmåde og materialevalg) Nej Ja, beskriv evt. kort: 9. Offentligt arrangement *Omfatter projektet en event/et offentligt arrangement ved hegnet? Nej Ja (beskriv arrangementet): Side 2 af 6

3 10. Formidling *Beskriv dine planer for formidling af projektet. Herunder om du/i sender en pressemeddelelse ud, eller planlægger en indvielse/fernisering af projektet. Bemærk: Det skal fremgå hvem der er afsender på værket (der kan anvendes kunstnernavn). 11. Materialebeskrivelse *Besvar følgende: (disse spørgsmål SKAL besvares udførligt for at vi kan vurdere ansøgningen) 1) Hvilke materialer anvendes?: 2) Hvor store er de elementer, som fastgøres til hegnet? 12. Arbejdsbeskrivelse *Beskriv følgende i detaljer: 1) Hvilken type arbejde udføres ved hegnet: 2) Herunder hvilket udstyr og hjælpemidler anvendes: 3) Hvilke sikkerhedsforanstaltninger planlægges: Bemærk: Metroselskabet Byens Hegn kan ikke stille udstyr til rådighed eller assistere ved opsætning/montering. Side 3 af 6

4 13. Udfyldes af Metroselskabet Der gives tilladelse til projektets gennemførelse. Tilladelse gives under forudsætning af, at ansøger følger nedenstående betingelser. Forventet varighed: måneder Bemærk: Ændringer i projektets udførelse (herunder motiv, materialer, formidling og tilknyttede arrangementer) kræver forudgående godkendelse af Metroselskabet Byens Hegn. Ændres projektet uden godkendelse kan bevilliget støtte frafalde. Særlige betingelser: Ansøgere uden erhvervsansvarsforsikring forpligter sig til at bære en selvrisiko på kr for skade på 3. parts ejendom i forbindelse med projektets udførelse, i tilfælde hvor Metroselskabet gøres ansvarlig for skader forårsaget af ansøger og dennes tilknyttede personer, som ikke er ansat af Metroselskabet. (Yderligere betingelser kan tilføjes af Metroselskabet inden underskrift) Byens Hegns styregruppe har bevilliget et tilskud på kr. (+ evt. moms) Tilskud udbetales efter projektets gennemførelse mod faktura (send elektronisk faktura til EAN nr ) eller som B-indkomst (få honorarskema fra Metroselskabet Byens Hegn). Tilskuddet bortfalder hvis projektet ikke er gennemført og faktureret senest d Indgåelse af aftale Ansøger forpligter sig ved underskrift til at følge vedhæftede Retningslinier for Byens Hegn og henstillinger fra Metroselskabet. Ansøger er desuden ansvarlig for overholdelse af gældende dansk lovgivning, herunder lov om ophavsret, og arbejdsmiljøloven samt gældende regler og standarder for det arbejde, der udføres ved hegnet. Dato: Dato: Ansøger (Underskrift og evt. stempel) For Metroselskabet Underskrives først når projektet er godkendt! Side 4 af 6

5 Retningslinier for Byens Hegn per oktober 2013 Før man laver et projekt på Byens Hegn skal man have underskrevet en aftale med Metroselskabet. Ansøgningsskemaet er udformet sådan, at det blot skal underskrives af begge parter for at fungere som kontrakt. Ved underskrivelse af aftalen forpligter man sig til at følge betingelserne for indhold, udformning, materialer og arbejde ved hegnet, samt alle henstillinger fra Metroselskabet. 1. Indhold Alle projekter på Byens Hegn skal følge disse grundlæggende retningslinjer for indhold og udtryk: Indhold på Byens Hegn må ikke stride mod dansk lovgivning (herunder ophavsretsloven) eller lokale politivedtægter. Indhold må ikke være anstødeligt herunder være af pornografisk, seksuel eller voldelig karakter. Indhold må ikke opfordre til vold, hærværk, skabe utryghed eller virke nedgørende overfor personer eller grupper under henvisning til religion, race, køn eller seksualitet mv. Indhold må ikke fremstå som officiel borgerinformation (trafikinformation, information om byggeriet, kommunal information, etc), men skal klart kunne adskilles herfra. Indholdet skal være egnet til at kunne vises til mindreårige. Indholdet skal generelt være målrettet et bredt publikum. Der skal udvises respekt og hensyn overfor naboer til Byens Hegn. 2. Udformning Byggepladshegnene er en sikkerhedsafskærmning, som står i det offentlige rum. Hegnenes primære funktion er at beskytte offentligheden. Derfor stilles der nogle krav til udformningen af projekter på Byens Hegn: Fastgjorte elementer må ikke gøre det muligt at kravle over hegnet Fastgjorte elementer må ikke være af større vægt end hegnet kan bære (der foretages individuel vurdering ud fra de oplysninger som gives i ansøgningen) Fastgjorte elementer må ikke være skarpe eller på anden måde farlige for forbipasserende Elementer der stikker op over hegnet kræver særlig tilladelse (beskrivelse af det tilladte indføjes i aftalen) Projektet skal udføres i overensstemmelse med den beskrivelse som er angivet i ansøgningen og de betingelser og henstillinger Metroselskabet giver. 3. Krav til materialer og udstyr Materialer og udstyr må ikke udgøre en fare eller sundhedsrisiko og skal være mindst muligt belastende for miljøet. Side 5 af 6

6 Ved malerarbejde på stedet skal der bruges vandbaseret facademaling med malkode 2- eller lavere - spørg din farvehandler. Arbejdsmiljølovens regler og bekendtgørelser for anvendelse af materialer og udstyr skal overholdes. Eksempelvis skal krav til værnemidler og særligt arbejdstøj, såsom maske eller handsker, overholdes ved anvendelse af spraymaling, lim, lak, tapetklister og lignende. Se evt. skema II.3 på arbejdstilsynets hjemmeside: 4. Arbejde ved hegnet Når man udfører sit projekt på/ved selve hegnet, og når man skal montere på hegnet gælder følgende vilkår: Det skal man Mødes med Hegnsmesteren før man påbegynder arbejdet ved hegnet Tage sit affald med, når man forlader hegnet (dagligt) Følge gældende lovgivning (herunder arbejdsmiljø lovgivningen) Undgå at genere naboerne og give plads til forbipasserende og anden trafik Det må man Male på pladehegnet Skrue elementer fast efter aftale med Hegnsmesteren Kontakte Hegnsmesteren eller Projektlederen ved problemer eller spørgsmål Det må man ikke Gå ind på byggepladsen Udføre støjende aktiviteter mellem kl. 18 og 07 Lave huller i hegnet eller på anden måde beskadige selve konstruktionen Klistre, lime eller klipse ting fast til selve hegnet Efterlade affald, værktøj og materialer ved hegnet 5. Ejerskab og ansvar Elementer som udstilles på Byens Hegn tilhører som udgangspunkt Byens Hegn, der også har ansvaret for nedtagning og bortskaffelse ved projektets afslutning. Når elementerne er monteret og godkendt af hegnsmesteren, overgår ansvaret for eventuelle ulykker som følge af elementer der falder ned eller på anden måde forårsager skade på ting eller personer til Metroselskabet, medmindre der er indgået en skriftlig aftale om andet. Metroselskabet påtager sig hermed ikke et erstatnings- eller vedligeholdelsesansvar for de opsatte elementer/kunstværker. Aftale om udstilling på Byens Hegn giver ikke Metroselskabet ret til at videresælge eller på anden vis overdrage kunstværker til 3. part, eller anvende værkerne til andre formål. Side 6 af 6

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere