MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge"

Transkript

1 MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A.

2 MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

3

4 MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A. Region Syddanmark Center for Kvalitet

5 MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 2008 Region Syddanmark Lund M., Sørensen J. H., Christensen J. B., Ølholm A. Dansk med engelsk resumé Medicinsk Teknologivurdering 2008; Vejle Version 1.0 Udgivet af Region Syddanmark, Center for Kvalitet November 2008 ISBN Bogen er sat med Adobe Garamond Pro og Interstate Trykt hos La Cour Offset, Vejle i 700 eksemplarer Design og layout af Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 DK-7100 Vejle Telefon Bogen kan downloades fra eller fra under publikationer

6 Indholdsfortegnelse Forord... 9 Resume Abstract Projektorganisation Indledning Baggrund for rapporten Formål Målgruppe Afgrænsning af patientgruppen Afgrænsning af teknologien Rapportens opbygning Metode Indledning Søgeprotokol og informationskilder Litteratursøgninger Foreliggende litteratur Vurdering af litteratur Validering af rapporten Flygtninge i Danmark Flygtninge, PTSD og sundhedsvæsen Udviklingen af behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge i Danmark Konklusion Post-traumatic stress disorder, PTSD Diagnose Prævalens og epidemiologi af PTSD Traumedosis og PTSD Udviklingsmæssige faktorer og PTSD Genetiske og temperamentsfaktorer og PTSD Resiliens og sårbarhedsstudier Risikofaktorer for PTSD Forløb og prognose af PTSD Flygtninge og PTSD Co-morbiditet Fysiske konsekvenser af PTSD Sociale konsekvenser af PTSD Konklusion vedr. PTSD... 68

7 Indholdsfortegnelse 5. Teknologien Oversigt over teknologier Psykosocial behandling Psykosocial behandling af traumatiserede flygtninge Faktorer, der har betydning for behandlingsresultatet Betydningen af den terapeutiske relation Betydningen af patientens psykiske ressourcer Betydningen af patientens symptomkonstellation Konsekvenser for behandlingen af kronisk og kompleks PTSD Konklusion psykosocial behandling Assessment af PTSD Konklusion vedr. assessment Psykofarmakologisk behandling Patofysiologi og psykofarmakologisk behandling af PTSD Det Adrenerge system, noradrenalin og PTSD Serotoninsystemerne og behandling med antidepressiva mod PTSD Antiepileptiske medikamenter og PTSD Dopaminsystemet og PTSD Bivirkningsprofiler samt kulturelle faktorer i forbindelse med medicinering Psykosocial behandling af PTSD interpersonel neurobiologi og neurotransmittere Konklusion vedr. psykofarmakologisk behandling Fysioterapi Konklusion vedr. fysioterapi Psykosocial rehabilitering Konklusion vedr. psykosocial rehabilitering Organisationen Organisering af behandlingen og rehabiliteringen af PTSD Organisering af specialiserede behandlingscentre Private og non-profit centre i internationalt perspektiv Hospitalsbaserede behandlingscentre Offentligt finansierede behandlingscentre Specialiserede behandlingscentre for flygtninge Eksempel på organisering af et dansk rehabiliteringscenter for torturofre der ikke er placeret på et sygehus Det ideelle behandlingscenter Opbygning af det ideelle behandlingscenter

8 Indholdsfortegnelse 6.3. Internationale erfaringer med organisering af behandlingscentre Behandlingsformer Psykologisk behandling af PTSD Farmakologisk behandling af PTSD Individuel, gruppe eller familie? Personalesammensætning Personalets kompetencer Barrierer og adgang Ventetid Udredning og henvisning Rehabilitering Assessment Ressourcer Standardisering og retningslinjer Lovgivning Management og administration Forebyggelse Patienten Introduktion Patienttilfredshed og præferencer i behandling af patienter med PTSD Patienttilfredshed og præferencer i behandling af patienter med kompleks PTSD Etiske aspekter Forskning Tolkning Behandling Konklusion vedr. patienten Økonomien Introduktion Økonomisk evaluering i MTV Foreliggende litteratur Litteraturgennemgang af omkostninger Litteraturgennemgang af omkostningseffektivitet Konklusion vedr. økonomi

9 Indholdsfortegnelse 9. Anbefalinger Anbefaling vedr. assessment Anbefaling vedr. psykosocial behandling Anbefaling vedr. psykofarmakologisk behandling Anbefaling vedr. organisering af behandling og rehabilitering Anbefaling til dokumentation m.v Anbefaling vedr. information og undervisning Anbefaling vedr. forskning og tidlig indsats Anbefaling vedr. koordinering og patientforløb Anbefaling vedr. tolkebistand Anbefaling vedr. økonomi Anbefaling vedr. somatisk udredning Anbefaling vedr. etablering af følgegruppe til implementering af MTV ens resultater Anbefaling vedr. referenceprogram for behandling af PTSD Bilag Bilagsfortegnelse Bilag 1: Søgeprotokol Bilag 2: AGREE-instrumentet til kvalitetsvurdering af anvendte guidelines Bilag 3: Drummonds checklist for economic evaluations (engelsk version) Bilag 4: Kvalitetsvurdering af økonomiske evalueringer Bilag 5: ICD-10 diagnostiske kriterier for PTSD Bilag 6: DSM-IV-TR diagnostiske kriterier for PTSD Bilag 7: Anbefalede DSM diagnostiske kriterier for kompleks PTSD/DESNOS Bilag 8: (Sundheds)økonomisk evaluering Referencer numerisk Referencer alfabetisk

10 Forord Bedre hjælp til traumatiserede flygtninge Det er regionernes opgave at tilbyde behandling til mennesker, der er blevet traumatiserede som følge af krig og tortur i et andet land. Det er en gruppe, der ikke fylder meget i den offentlige bevidsthed. Og såmænd heller ikke på de offentlige budgetter. Men det gør jo ikke indsatsen mindre vigtig, for det er en gruppe mennesker, der har brug for hjælp. Velkvalificeret hjælp. Desværre ved vi for lidt om, hvad det er, der skal til for effektivt at hjælpe. Derfor er det glædeligt, at vi med denne rapport kan få sat en ny dagsorden, hvor vi for alvor kan få sat fokus på, hvad der virker i behandlingen af traumatiserede flygtninge. Derfor er det også mit håb, at rapporten bliver brugt til at planlægge og udføre mere strømlinet, ensartet og evidensbaseret behandling og rehabilitering af torturofrene. I regionsrådet er vi meget bevidste om vores opgave og ansvar, og derfor har vi også tilført området flere midler. Med denne rapport styrker vi uden tvivl det faglige grundlag for den fremtidige indsats. Derfor skal de mange medarbejdere og eksperter, der har bidraget til arbejdet have tak for indsatsen. Det er mit ønske, at denne rapport ikke havner på en hylde. Dertil er problemstillingen alt for barsk, alt for omfattende og alt for omkostningskrævende. Både for de mennesker, der har brug for kvalificeret hjælp og for regionen. Denne rapport er et stort skridt i den rigtige retning. Carl Holst Regionsrådsformand MTV behandling og rehabilitering af PTSD 9

11

12 Resume Indvandrere, herunder flygtninge, udgjorde pr. 1. januar ,6% af den danske befolk ning. Danske undersøgelser viser, at indvandrere bl.a. har højere behandlingsrater for soma tiske sygdomme, har højere forbrug af sundhedsydelser og rapporterer langt højere forekomst af visse psykiske lidelser, end baggrundsbefolkningen. Særligt er antallet af kontakter til sundhedsvæsenet pga. PTSD langt højere for indvandrere end for andre grupper. Historisk set har gruppen af indvandrere og flygtninge med PTSD været overset og underbehandlet i det psykiatriske behandlingssystem, og behandlingskapaciteten synes ikke at være sufficient i de nuværende specialiserede, tværfaglige institutioner, ligesom der hidtil har manglet undersøgelser af effekten af behandlingen og rehabiliteringen. Denne rapport er det samlede resultat af opdrag fra Region Syddanmarks psykiatristab om litteraturstudie af evidensen for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, med særligt henblik på traumatiserede flygtninge. Litteraturstudiet er udformet i MTV-perspektiv og belyser evidensen ud fra elementerne teknologi, organisation, patient og økonomi. Teknologien består af specialiseret, tværfaglig indsats, der her er afgrænset til den terapi og bistand, der ydes af psykologer, psykiatere, fysioterapeuter og socialrådgivere. Den psykoterapeutiske og psykofarmakologiske behandling er sammen med organisatoriske forhold undersøgt, beskrevet og dokumenteret langt mere omfangsrigt end de øvrige former for bistand, ligesom elementerne patient og økonomi generelt er underbelyst i relation til behandling af PTSD. Der sammenfattes og konkluderes i det omfang, evidensen muliggør, ligesom der fremsættes en række anbefalinger vedr. assessment, behandling og rehabilitering, forskning og doku mentation, udredning og forløb, organisation samt for de øvrige MTV-elementer. MTV behandling og rehabilitering af PTSD 11

13

14 Abstract Immigrants including refugees made up 6.6% of the Danish population by the 1 st of January Research on the Danish immigrant population show higher rates of treatment for physical illness and use of health care resources, and report a higher level of occurrence of certain mental disorders than the general population. In comparison, the number of contacts to the health care services due to PTSD is particularly higher. Previously immigrants and refugees with PTSD have been neglected by the Danish general psychiatric health care services, just as the present treatment capacity is insufficient in the specialized, interdisciplinary treatment facilities. The effectiveness of the treatment and rehabilitation programs has yet to be studied and documented. This comprehensive report is the final outcome of enquiries on a literature review of the scienti fic evidence on treatment and rehabilitation of patients with PTSD, with particular reference to traumatized refugees, commissioned by the Region of Southern Denmark s department of psychiatry. The literature review is summarized in a Health Technology Assessment (HTA) perspective, examining the elements technology, organisation, patient and economy. The technology of interest consists of a specialized, interdisciplinary effort, here defined as the therapy and assistance provided by psychologists, psychiatrists, physiotherapists and social workers. Psychotherapy and pharmacotherapy, organisation are by far more comprehensively studied and documented than the other treatment approaches; just as treatment aspects regarding the patient and economy are generally underexposed in relation to PTSD. The evidence is summarized and concluded as far as the findings from the literature review allow. Recommendations for the future are made with regard to assessment, treatment and rehabilitation, research and documentation, diagnosing and patient courses, organisation as for the rest of the HTA elements. MTV behandling og rehabilitering af PTSD 13

15 Projektorganisation Projektgruppen blev nedsat af Center for Kvalitet primo 2008 og udvidet med ekstern faglig ekspertise, angivet med*. Styregruppen såvel som eksterne interessenter blev løbende inddraget i projektfasen. Projektgruppen bestod af: Marie Lund Projektleder og specialkonsulent ved Center for Kvalitet, Region Syddanmark Cand.scient.pol., sygeplejerske Jens Hardy Sørensen* Forskningsleder og psykologfaglig konsulent ved CETT, Vejle Specialist og supervisor i psykoterapi, cand.psyk., ekstern lektor ved Syddansk Universitet Janne Buck Christensen Forskningsmedarbejder ved Center for Kvalitet, Region Syddanmark Stud.scient.san.publ., sygeplejerske Anne Mette Ølholm Studentermedhjælper ved Center for Kvalitet, Region Syddanmark Stud.scient.san.publ. Styregruppen bestod af: Arne Poulstrup Centerchef, Speciallæge i samfundsmedicin, Ph.d., Center for Kvalitet, Region Syddanmark Anette Bækgaard Jakobsen Afdelingschef, Psykiatristabens ledelsessekretariat, Region Syddanmark Marianne Lauritzen Centerchef, Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT), Vejle Vibeke Hallas Centerleder, Rehabiliterings Center for Torturoverlevere og Traumatiserede Flygtninge, (RCT Fyn), Odense Niels Krustrup Centerleder, Rehabiliterings Center for Torturofre- Jylland (RCT Jylland), Haderslev 14 MTV behandling og rehabilitering af PTSD

16 Anna Marie Erbs Behandlingsleder, RehabiliteringsCenter for Torturofre- Jylland (RCT Jylland), Haderslev Marie Lund Projektleder, Center for Kvalitet, Region Syddanmark Janne Buck Christensen Stud.scient.san..publ, sygeplejerske, Center for Kvalitet, Region Syddanmark Anne Mette Ølholm Stud.scient.san.publ, Center for Kvalitet, Region Syddanmark Intern validering og konsulentbistand indhentet fra: Ask Elklit Professor i klinisk psykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Christian Simonsen Speciallæge i psykiatri, psykiatrisk konsulent på behandlingscentrene OASIS og CETT Malene Fabricius Jensen Informationsspecialist, Biblioteksfaglig leder, Sundhedsstyrelsens Enhed for Medicinsk Teknologivurdering Sven-Erik Baun Christensen Ledende bibliotekar, Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), København Ekstern review: Peter Berliner Lektor, mag. art. ved Institut for Psykologi,Center for Multietnisk Traumeforskning (MET), Københavns Universitet Jane Kraglund Direktør i Sundhed, Region Syddanmark Kristian Kidholm Ph.D i Sundhedsøkonomi, MTV-konsulent ved Forsknings- og MTV-afdelingen, Odense Universitetshospital MTV behandling og rehabilitering af PTSD 15

17

18 1. Indledning Denne rapport er det samlede resultat af to særskilte opdrag fra Psykiatristaben i Region Syddanmark. Første opdrag lød på afdækning af evidensen for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, med særligt henblik på traumatiserede flygtninge, hvor feltet ønskedes belyst i MTV-perspektiv med litteraturstudie af elementerne Teknologi, Patient og Økonomi. Organisation blev, som det fjerde element af en MTV, i første omgang ekskluderet, men senere inddraget som et særskilt opdrag. Produktet heraf er nu integreret i denne samlede rapport, der er forsøgt tilpasset en bredere målgruppe end blot regionale beslutningstagere og plan lægge re. At tilgodese flere faglige og administrative niveauer har udgjort den første store udfordring i projektet. Behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge med PTSD foregår via en tværfaglig, specialiseret behandlingsindsats, der er rettet mod bearbejdning og ressourceopbygning i forhold til de fysiske, psykiske og sociale symptomer og problemstillinger, som patienterne præsenterer. Problemstillingerne er en konsekvens af eksponering for krig, flugt, tortur, forfølgelse og organiseret vold og er omfattet af diagnosen posttraumatic stress disorder, herefter refereret som PTSD. I det researcharbejde, der ligger til grund for afrapporteringen, fremgår det, at det ikke er alle flygtninge, der lider af PTSD, ligesom ikke alle patienter med PTSD er flygtninge, hvorfor videnskabelig litteratur om forskning i patienter med PTSD rummer andre og flere populationer end flygtninge. Dette udgør en udfordring for systematikken i afdækningen af, hvad evidens er i relation til behandling og rehabilitering af patienter med PTSD og traumatiserede flygtninge og har samtidigt udgjort den anden store udfordring for projektet. En forudsætning for at kunne afdække evidensen for behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge er derfor først og fremmest at afdække evidensen for behandling af patienter med PTSD generelt. Dernæst at foretage en afgrænset fremstilling af den videnskabelige evidens, der er produceret med specifikt udgangspunkt i flygtningepopulationen med de problemstillinger, der kendetegner denne gruppe. Det antages her, at der er så høj grad af over ensstemmelse mellem de symptomer og problemstillinger, som torturoverlevere og traumatiserede flygtninge uden torturoplevelser henvises til behandling med, at det ikke giver mening at adskille de to grupper i beskrivelsen af evidensen for behandling og rehabilitering. Rapporten er således ikke tiltænkt som en guideline til diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med PTSD eller en gennemgribende diskussion og analyse af PTSD begrebet i relation til traumatiserede flygtninge. Rapporten skal udelukkende læses som en fremstilling af den foreliggende evidens for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge, baseret på et systematisk litteraturstudie suppleret med ekspertviden. MTV behandling og rehabilitering af PTSD 17

19 1.1. Baggrund for rapporten Behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge er en regional opgave finansieret inden for rammerne af Sundhedsloven, Lov om Social Service og Integrationsloven (1) 1. Behand lingen tilbydes primært flygtninge med opholdstilladelse i Danmark eller danske statsborgere med tidligere flygtningestatus, der har været udsat for traumer og/eller tortur som følge af krig eller anden politisk- eller organiseret vold (2) 2. Der knytter sig særlige, vedvarende fysiske, medicinske og sociale problemstillinger til livet som traumatiseret flygtning i eksil, ud over de symptomer, der er omfattet af diagnosen PTSD. At diagnosticere en traumatiseret flygtning med PTSD rummer end ikke omfanget og kompleksiteten af effekterne af tortur og traumatiserende hændelser; livet i eksil er i sig selv forbundet med problemstillinger vedr. social tilpasning og -isolation, tab af socio-økonomisk status, adskillelse fra familiemedlemmer og lignende. Patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge, har generelt en højere forekomst af både somatisering og fysiske lidelser end baggrundsbefolkningen (3). Dette kan betyde et øget forbrug af primære sundhedsydelser (4), øget udskrivning af medicin samt generel overdødelighed, foruden de indirekte omkostninger som nedsat livskvalitet, langvarig funktionsnedsættelse og den sociale og familiemæssige byrde, lidelsen udgør (5). Der er evidens for et kronisk og livsvarigt forløb af PTSD, hvis der ikke behandles (3). Der synes at være betragtelige menne skelige omkostninger, der kan lede til samfundsmæssige omkostninger forbundet med at undlade at behandle, grundet mental, fysisk og social funktionsnedsættelse. Allerede i 2001 konkluderede en arbejdsgruppe vedr. rehabilitering af traumatiserede flygtninge under det daværende Sundhedsministerium, at der var en ulige fordeling af behandlingstilbud under det samlede sundhedsvæsen og for lange ventetider på behandling, hvorfor der var behov for en udbygning, udvikling og forbedring af behandlingstilbuddene samt for undersøgelser af effekten af behandlingen og rehabiliteringen (6). Der foreligger, efter projektgruppens bedste vidende, hidtil ikke noget samlet, dansk materiale om effekten af behandling og rehabilitering til traumatiserede flygtninge, ligesom der heller ikke er identificeret danske eller udenlandske MTV-rapporter om emnet. 1 Hjemmesiden besøgt den 14. maj Traume.dk er en internetportal der er udarbejdet af og udviklet i et samarbejde mellem Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre (RCT København), Dansk Flygtningehjælp, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri på Rigshospitalet (VfTP) og Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT) i Vejle (www.traume.dk). Hjemmesiden besøgt d. 9. juni MTV behandling og rehabilitering af PTSD

20 1.2. Formål Jf. opdraget belyser denne rapport ikke en enkelt problemstilling i relation til behandling og rehabilitering af patienter med PTSD og traumatiserede flygtninge. Formålet med denne MTV-rapport er således: at afklare og sammenfatte den foreliggende evidens for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge, på baggrund af et systematisk litteraturstudie. Rapporten er således ikke tiltænkt som en guideline til diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med PTSD eller en gennemgribende diskussion og analyse af PTSD begrebet i relation til traumatiserede flygtninge. Rapporten skal læses som en fremstilling af den foreliggende evidens for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge, baseret på et systematisk litteraturstudie. Der er ikke iværksat primærforskning til yderligere afklaring eller uddybning af MTV-spørgsmål, da det ligger uden for opdraget. Der sammenfattes udelukkende fund fra videnskabelig primær- og sekundær litteratur, og hvor dokumentationen for behandlingseffekten er ufuldstændig, fremstilles der i stedet en række anbefalinger og forbehold (for tolkningen af evidensen) baseret på faglige ekspertvurderinger. Rapporten belyser delelementerne teknologi, organisation, patient og økonomi, hvor hvert element har en række delspørgsmål knyttet dertil: Figur 1: Oversigt over MTV-elementer indeholdt i opdraget og tilknyttede MTV spørgsmål Teknologi Hvilke former for behandling i den tværfaglige, specialiserede indsats forbedrer outcome for patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge med kompleks PTSD? Patient Hvad er patienter med PTSD og traumatiserede flygtninges syn på og erfaringer med (tværfaglig, specialiseret) behandling? Organisation Hvilke former for organisering er optimal for den tværfaglige specialiserede behandling af patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge? Økonomi Hvilke samfundsmæssige omkostninger er der forbundet med (tværfaglig, specialiseret) behandling af patienter med PTSD og traumatiserede flygtninge sammenlignet med ikke at behandle? MTV behandling og rehabilitering af PTSD 19

21 Tilgangen til behandling og rehabilitering i denne rapport er, at vi anser behandling og rehabilitering som to uadskillelige størrelser qua patientgruppens problemstillinger med eksempelvis uafklarede forhold ved bolig, arbejde, økonomi, børn og skole. Dette er med virkende årsager til, at behandling af denne gruppe patienter først kan igangsættes, når de sociale forhold kan afklares og organiseres. Hermed bliver den tværfaglige, specialiserede indsats indtænkt under hele forløbet Målgruppe Målgruppen for denne rapport er både centrale og decentrale beslutningstagere og plan læggere på alle niveauer, samt klinikere i både primær og sekundær sektor. Desuden henvender den sig til alle andre faggrupper, der har berøring med patienter med PTSD og traumatiserede flygtninge i deres arbejde. Grundet kompleksiteten af de mekanismer, der ligger til grund for udviklingen og behandlingen af traumer, er visse afsnit 3 tilsvarende komplekse og kræver i en vis udstrækning fagspecifik baggrundsviden eller uddannelse af læseren. Andre læsere henvises til de lettere tilgængelige sammenfatninger, konklusioner og anbefalinger, der bygger på den viden og doku mentation, der er præsenteret i de pågældende afsnit. 20 MTV behandling og rehabilitering af PTSD

22 1.4. Afgrænsning af patientgruppen Som det fremgår af de indledende afsnit indeholder opdraget en afdækning af evidensen for behandling og rehabilitering for patienter med PTSD generelt, og gruppen af traumatiserede flygtninge. Ud over at beskrive og sammenfatte evidensen for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD generelt, er der gjort en ekstra indsats for at identificere evidens relateret til kompleks, kronisk PTSD, som den ses hos de traumatiserede og torturerede flygtninge, der er omfattet af behandlingscentrenes målgruppe 4. Som det fremgår i rapporten, er de symptomer, som traumatiserede flygtninge præsenterer ved henvisning til behandling, omfattet af diagnosen PTSD. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der uden videre kan generaliseres over patienter på tværs af diagnosen, fra overlevere af trafikulykker til mennesker, der i længere perioder har levet under og været på flugt fra totalitær kontrol og organiseret vold og terror. Der er både symptomatiske og karakterologiske forskelle på simpel og kompleks PTSD; symptombilledet forekommer mere sammensat, diffust og vedvarende ved kompleks PTSD, og patienterne udvikler ofte karakteristisk personlighedsændring inkl. ændret relationsmønster og identitet (7). Det er i denne henseende vigtigt at understrege, at problemstillingerne ved kompleks PTSD hos traumatiserede flygtninge er mangfoldige: Ud over at leve med de svære symptomer, som PTSD dækker over, er patienternes tilværelse ofte også præget af sorgreaktioner over tab af nære familiemedlemmer, ejendom, identitet og forsørgelsesgrundlag samt over livet i eksil. Mange lever desuden i generel uvished om opholdsgrundlaget i eksillandet, samt uafklarede økonomiske, sociale og bolig forhold. Patienternes basale tryghed opleves med andre ord som truet (8). 3 (Her tænkes dele af afsnit 4.0. og særligt teknologiafsnittet om psykoterapeutisk og psykofarmakologisk behandling i afsnit 5.0.) 4 Herefter refereres der til patientgruppen som traumatiserede flygtninge under den pragmatiske antagelse, at torturerede flygtninge også er traumatiserede. MTV behandling og rehabilitering af PTSD 21

23 1.5. Afgrænsning af teknologien Af Metodehåndbogen for Medicinsk Teknologivurdering (9) fremgår det, at begrebet Medicinsk Teknologi dækker over procedurer og metoder til undersøgelse, pleje, forebyggelse behandling og rehabilitering. I denne sammenhæng dækker teknologien over både behandling og rehabilitering, der tilsammen udgør den tværfaglige, specialiserede indsats på de behandlingsinstitutioner, der varetager opgaven. I denne rapport er denne indsats afgrænset til terapi og bistand fra primært psykologer, psykiatere, fysioterapeuter og socialrådgivere, selvom der reelt indgår flere faggrupper og terapiformer (f.eks. praktiserende læger, sociallæger, syge og sundhedsplejersker, pædagoger m.m.). Figur 2 illustrerer et kontinuum mellem det normale og patologiske reaktionsmønster efter en traumatisk begivenhed. Figuren markerer samtidigt afgrænsningen for denne rapport til den patientgruppe der udvikler et patologisk reaktionsmønster eller kronisk/kompleks PTSD og den tværfaglige, specialiserede indsats, der indgår i behandlingen deraf. Figur 2: Normalt og patologisk reaktionsmønster efter traumatisk begivenhed Overlevelsesmekanismer Stereotyp tænkning Mikrorationel tænkning Vold Trussel Psykologiske forsvarsmekanismer 1/2-1 år Målgruppe og terapeutisk fokus for MTV om behandling og rehabilitering af patienter med PTSD Traumatisk begivenhed Ulykke Katastrofe Chokfase Reaktionsfase Normal akut stressreaktion Bearbejdningsfase Normal posttraumatisk stressreaktion Nyorienteringsfase PTSD Posttraumatisk stress syndrom DESNOS/ Kronisk PTSD Tid Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse Kilde: Videreudviklet efter Williams og Nurmi (10) 22 MTV behandling og rehabilitering af PTSD

24 1.6. Rapportens opbygning Kapitel 1 er en introduktion til og afgræsning af rapporten, dens målgruppe og genstandsfelt samt udvalgte forskningsspørgsmål. Kapitel 2 præsenterer metoden for udarbejdelsen af rapporten, herunder hvilken søgestrategi og hvilke informationskilder, der har dannet grundlag for litteraturstudiet. Kapitel 3 er en kort beskrivelse af den viden, der er om flygtningepopulationen i Danmark, dvs. om den population af etniske minoriteter, der er kommet til landet som flygtninge. Denne sub-population er ikke en konstant størrelse og optræder ikke i nationale statistikker som flygtninge, men som indvandrere eller efterkommere deraf. Derfor antages det her, at de forskningsresultater, der foreligger vedr. etniske minoriteters forhold i Danmark og særligt i det danske sundhedsvæsen, også gælder for gruppen af (traumatiserede) flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, der er omfattet af behandlingscentrenes målgruppe. Kapitel 4 gennemgår diagnosticering, assessment, co-morbiditet og udbredelse af PTSD samt uddybende afsnit om faktorer, der påvirker udviklingen af PTSD. Desuden en kortfattet beskrivelse af de fysiske og sociale konsekvenser af at leve med PTSD. Kapitel 5 omhandler teknologi-perspektivet af PTSD for at skabe overblik over de teknologier, der eksisterer i forbindelse med behandling og rehabilitering af PTSD samt uddybende viden om de behandlingsmetoder, der anvendes. Fyldigheden af afsnittene for de enkelte teknologier er en afspejling af mængden af tilgængelig videnskabelig litteratur på området. Den psykoterapeutiske og psykofarmakologiske tilgang er således bedre belyst, og dermed fyldigere beskrevet, end fysioterapeutiske og sociale tilgange. Kapitel 6 omhandler organisationsperspektivet, hvor der indledes med en overordnet beskri velse af grundlæggende organisatoriske begreber set i relation til organiseringen af specialiserede behandlingscentre. Herefter følger en karakteristik af det ideelle behandlingscenter. Studier der har undersøgt organisatoriske forhold ved behandlingscentre, der er fundet i søgningen, gennemgås mhp. evidens. Kapitel 7 præsenterer patientperspektivet og patientpræferencer samt etiske problemstillinger relateret til forskning, behandling og tolkning relateret til behandling og rehabilitering af patienter med PTSD og traumatiserede flygtninge. Kapitel 8 præsenterer økonomiperspektivet med en introduktion til økonomisk evaluering og anvendelsen deraf i MTV-perspektiv. Omkostningsstudier og omkostningseffektiviteten af behandlingen af patienter med PTSD præsenteres i den udstrækning, der er fundet litteratur. Der er, jf. opdraget, ikke foretaget selvstændige analyser af ressourceforbruget eller omkostningseffektiviteten af behandling og rehabilitering på danske forhold. MTV behandling og rehabilitering af PTSD 23

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Dette notat skitserer konsekvenserne heraf for flygtninges mentale sundhed, beskyttelses- og risikofaktorer samt effekter af interventioner.

Dette notat skitserer konsekvenserne heraf for flygtninges mentale sundhed, beskyttelses- og risikofaktorer samt effekter af interventioner. Flygtninge har ofte haft meget voldsomme oplevelser i deres hjemland og under flugten, som har sat dybe spor og præger deres liv i lang tid efter. Belastende omstændigheder før, under og efter flugten

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj ICF på vej mod et tværfagligt værktøj Baggrund Proces Kritik Videre udvikling Samuel Olandersson Souschef/fysioterapeut Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Udbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams

Udbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Julia Egebæk Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Berit.Matzen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7984 Telefon: 76631001 Dato: 29. juli

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering

Udfordringer og muligheder ved implementering Udfordringer og muligheder ved implementering Kunnskapsbasert praksis: Erfaringskonferanse 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, Oslo Det store auditoriet Hans Lund professor,

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression Baggrund og formål Unipolar depression er den hyppigst forekommende

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Health literacy. Dagens program

Health literacy. Dagens program Health literacy Temadag for ledere i sundhedscentre, Marts 2017 Dagens program Hvorfor arbejde med HL? Hvordan kan vi undersøge niveauet af HL? Hvordan kan vi styrke health literacy hos den enkelte og

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Middelfart 2. september 2008 Disposition for

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Livshistorien kan læses i hjertet.

Livshistorien kan læses i hjertet. Livshistorien kan læses i hjertet. Ny forskning viser, at indvandrere rammes markant oftere af hjertesygdomme end etniske danskere. Af Anne Bo og Line Zinckernagel Biostatistisk Afdeling Disposition Lidt

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login.

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login. DEN PRAKTISKE LITTERATURSØGNINGSPROCES Fagkonsulentens version 15. januar 2014 KIBI 1. Kronologisk procesbeskrivelse Formøde med fagkonsulent og søgespecialist: Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten

Læs mere

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr 1 Målgruppe Mennesker som har været udsat for: Tortur Organiseret

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes Baggrund og formål I Danmark udgør type 2-diabetes 80-85 % af de

Læs mere

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Bilag 27 Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Policyspørgsmål: Hvilke teknologier er effektive i forhold til at forbedre

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for fedmekirurgi Baggrund og formål Der har i Danmark været en kraftig udvikling i antallet af personer med svær overvægt i løbet af de

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for høfeber. Guidelines Kontakt projektgruppe Morten Opstrup/Lone Bilde, SST Kontakt søgespecialist Jens Peter Andersen/Birgitte

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet Baggrund og formål Håndtering af patienter

Læs mere

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge,

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Formiddagens program > Eksilstress

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Fremadrettede perspektiver Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Faser i KOL rejsen Almen praksis, sygehuse, kommuner mm Endelig diagnose Første diagnose, ventetid på

Læs mere

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering.

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Claus Vinther Nielsen Professor, forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og

Læs mere

Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv hvordan rummer vi forskellighed?

Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv hvordan rummer vi forskellighed? Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv hvordan rummer vi forskellighed? Maria Kristiansen, lektor, forskningsgruppeleder, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet, mail: makk@sund.ku.dk Dias 1

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte

Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København - 10. november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Oplæggets pointer Flygtningene

Læs mere

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en Baggrunden for de Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed - og for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Hvad anbefaler man i dag og

Læs mere