Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:"

Transkript

1 Ledelsesberetning Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings formål er at: Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om årsager og behandling. Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lunge- og luftvejssygdomme. Forebygge at lunger og luftveje bliver syge. Yde støtte til forskning, udvikling og uddannelse. Indrette og drive rekreationshjem. Fremme internationalt samarbejde. Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for mennesker med lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme. Formålet søges opnået gennem blandt andet: Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevelser i et socialt samvær. Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed. Kommunikation med medlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som debatforum samt inspiration for medlemmerne og øvrige interessenter. At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftveje. Støtte til forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering. Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende. I 2013 er Danmarks Lungeforening blevet omtalt af omverdenen som en mindre, hurtigtgående speedbåd - hurtig på handlinger, sjov at samarbejde med og utrolig ivrig efter at opnå meget ambitiøse mål. Og denne metafor må siges at ramme godt i forhold til at beskrive den udvikling, som foreningen har foretaget de sidste 3½ år. Året 2013 har igen været et aktivt år, hvor Danmarks Lungeforening har gennemført en række projekter som led i den offensive strategi, der eksekveres over en 5-årig periode fra I 2010 bevilgede bestyrelsen et beløb på MDKK 15 af foreningens formue til at gennemføre den aktivitetsplan, der er bundet op på denne strategi. I 2013, ligesom i 2011 og 2012, tog foreningen således flere, stærke og sikre skridt i retning af at opnå den formulerede vision om sundere lunger - livet igennem: 1

2 Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. 1. TÆT PÅ PATIENTERNE Vi går altid efter en positiv tilgang i vores arbejde for lungepatienter, pårørende og fagfolk. I 2013 prioriterede vi i alle mærkesager og projekter (fx Palliativ indsats til KOL-patienter og Liv i Lungerne) at holde et klart fokus på patienten og på de optimistiske vinkler af livet med en lungesygdom. Året bragte også en øget opbakning til vores arbejde fra alle dele af sundhedsvæsenet, et markant politisk fokus på lungesagen og en større interesse fra både sponsorer og private samarbejdspartnere. 2. UDVIKLINGEN POLITISK, ØKONOMISK OG PÅ AKTIVITETSNIVEAU Som forening er vi lykkedes med at samle viden, veldokumenteret fakta og sundhedsøkonomiske beregninger fra de videnskabelige og faglige selskaber inden for lungeområdet i et argumentationspapir, hvor vi i fællesskab med andre patientorganisationer begrunder behovet for en national, forpligtende indsats for lungerne i Danmark. Med bestyrelsesformand Johannes Flensted-Jensen for bordenden er dette papir blevet byggesten for vores fortsatte faglige og politiske indsats for flere midler til forbedringer i forebyggelse, opsporing, behandling og rehabilitering af lungesygdomme. Rent politisk var den største sejr for lungesagen i 2013, at lungerne blev skrevet ind som særligt fokusområde i Danske Regioners økonomiaftale for 2014 med Regeringen. Vi arbejder løbende med at påvirke landets beslutningstagere i vores politiske arbejde. Vi har i 2013 bl.a. præsenteret argumentationspapiret for den daværende sundhedsminister Astrid Krag, været til foretræde for Folketingets sundhedsudvalg og mødtes med Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og andre vigtige samarbejdspartnere og interessenter. Alle steder har vi mødt stor lydhørhed omkring vores argumenter og vi ser hele tiden små skridt i den rigtige retning. Danmarks Lungeforening er på vegne af de sjældne lungediagnoser også stærkt engageret politisk i organsagen. Langt størstedelen af danskerne - hele 87 procent - har en positiv holdning til organdonation. Alligevel har kun ganske få registreret sig i Donorregistret. I 2011 vedtog Folketinget en national målsætning om, at ventelisten på organer til donation skal fjernes inden for overskuelig fremtid. Siden har Danmarks Lungeforening sammen med andre eksperter og patientforeninger i sidste halvdel af 2013 siddet med i en arbejdsgruppe, som i en rapport er kommet med nye anbefalinger til, hvordan flere danskere tager aktivt stilling. I starten af 2014 blev Folketinget præsenteret for rapporten med en række konkrete forslag, der retter sig mod målet om at få flere til at tage aktivt stilling til organdonation. Helt grundlæggende er vores argumentationspapir fortsat byggestenen for vores faglige og politiske indsats og gennemslagskraft for at skaffe flere midler til forbedringer i forebyggelse, opsporing, behandling og rehabilitering af lungesygdomme. Sagen er, at lungesagen nemt kunne blive det næste store behandlingsområde, som begunstigedes af nøjagtig den samme opmærksomhed som fx kræft og hjerter. Forudsætningerne er kendte, og lungesagen 2

3 har det meste på plads. Fire faktorer er centrale. For at lykkes skal lungesagen mønstre stærke personligheder, behandlinger der virker, enighed og en folkelig opbakning. På de to første faktorer er lungesagen foran på point. Stærke personligheder skal kæmpe for sagen, dvs. dygtige læger med en høj grad af integritet. Dem har vi. Det næste er behandlinger, der virker. I dag ved vi, at hvis de mest udbredte diagnoser på lungeområdet behandles i tide, kan patienterne helbredes eller udviklingen i sygdommene kan sættes i stå, inden alvorlige skader er opstået. På de sidste to faktorer halter vi desværre efter. Det ville gavne lungesagen, hvis man en dag får en mere samlet lungesag, hvor alle lungesygdomme samles i én organisation. Det arbejder vi stadig for og er åbne over for alle samarbejdsmuligheder. Den sidste faktor er folkelig opbakning. Vi skal have flere medlemmer, flere som støtter arbejdet og flere midler til bl.a. forskning, oplysningsarbejde og patientstøtte. Foreningen er igen i 2013 lykkedes med at hente midler til et øget aktivitetsniveau. Et fortsat forbedret kendskab til lungerne har også medvirket til, at vi er lykkedes med at få flere tilskud til at gennemføre vores vigtige projekter. Det har i 2013, helt unikt, været muligt at øge de direkte aktivitetsudgifter til TDKK mod budgetteret TDKK Bestyrelsens proaktive beslutning om at investere i udviklingsaktiviteter aflæses således forventeligt i form af et underskud på ca. TDKK I 2013 har bestyrelsen ligeledes taget et kritisk blik på udviklingen i investeringsstrategien. På baggrund af finansmarkedernes udvikling de senere år har bestyrelsen valgt at søge et højere afkast ved at omlægge investeringerne til en bredere portefølje. Omlægningen har i første omgang medført et lavere afkast end ventet i 2013, men med et større potentiale for et højere afkast i fremtiden. Nedenstående grafer dokumenterer vores meget tilfredsstillende aktivitetsniveau i Medlemstilvæksten i Danmarks Lungeforening har været støt stigende siden I 2013 rundede vi medlemmer. Ca. 80 % er patienter og pårørende, mens de resterende 20 % er sundhedsprofessionelle, der arbejder inden for lungeområdet. 3

4 Antallet af positive medieomtaler af lungesagens mærkesager stiger forsat, og kvaliteten/størrelsen af omtalerne er markant forbedret i forhold til sidste år. I 2013 er Danmarks Lungeforening blevet citeret i både landsdækkende radio og TV-indslag samt i mange, større artikler om lungesygdomme i landsdækkende medier. Vores hjemmeside er populær. En større synlighed på nettet er afgørende vigtig for, at man finder Danmarks Lungeforening via søgemaskiner som fx Google. Som følge af en større eksponering i 2013 både i medier og via SEO (søgemaskineoptimering) har hjemmesiden således oplevet en stigning i antal unikke besøgende. 3. STRATEGISKE PROJEKTER OG PARTNERSKABER Vores arbejde fokuserer fortsat på at dække hele lungernes livsakse. Vi er særligt stolte af, at året 2013 bragte, at vi konkret fik mulighed for at arbejde videre med fire meget vigtige områder, som alle bidrager til vores vision om sundere lunger livet igennem. Undervisningssitet Liv i Lungerne, hjælp til lungesyge børn og deres familier, en række animerede film til forebyggelse og opsporing af lungesygdomme, Lungepakker til danske arbejdspladser med lungefunktionsmålinger og til slut projektet Palliativ indsats til KOL-patienter. En meget stor tak til Forebyggelsesfonden, TrygFonden, A.P. Møller Fonden, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet, AstraZeneca samt en række andre private virksomheder for deres støtte. På den baggrund har vi bygget videre på vores fundament med disse meget stærke projekter, som alle understøtter vores formålsparagraf. Projekterne er uddybet i det følgende: Projekt Liv i lungerne Liv i lungerne er et undervisningssite, skræddersyet til den nye skolereform, som skal få folkeskoleelever og lærere i 7. til 10. klasse til at engagere sig i sundhed. Liv i lungerne blev i 2013 et færdigudviklet online læringsite, hvis grundidé bygger på, at de unge i udskolingen ( kl) gennem egne produktioner får 4

5 ordet (via film, blogindlæg, kampagner mm) og påvirkes til at være opmærksomme på lunger, luft og sundhed. Produktet får ros overalt og er implementeret i flere skoler. Vi står dog over for en stor udfordring, idet der mangler midler til at lancere sitet, og vi leder efter partnere at samarbejde med. Et eksempel på et partnerskab, er samarbejdet med Sundhedsstyrelsen omkring Skod-det-nu, hvor Liv i Lungerne blev markedsført. I Røgfrit København sidder Anne Brandt i advisory board for Københavns Kommunes strategi omkring deres strategi om et røgfrit København i Projekt Et godt familieliv Familier med børn ramt af en lungesygdom lever isoleret fra den øvrige familie, venner, skolekammerater og kolleger på grund af høj risiko for infektion og utallige indlæggelser. I 2013 blev det muligt at påbegynde en væsentlig indsats her. Der er fortsat et stort behov for meget mere forskning og støtte til disse børn og familier. I kølvandet på projektet har vi bl.a. taget initiativ til at nedsætte referencegruppen Børn, unger og lunger og afholdt to familiecamps. Projekt om film og undervisningsmateriale til tidlig opsporing Danmarks Lungeforening modtog støtte fra AstraZeneca A/S til at udføre et allerede i 2011 konceptualiseret projekt om animerede film til brug i forebyggelsen af lungesygdomme. Resultatet blev et let forståeligt billedmateriale i form af en række filmklip på forskellige sprog, som kan understøtte tidlig opsporing af lungesygdomme som fx KOL og astma. Filmklippene findes på arabisk, tyrkisk, grønlandsk, engelsk og dansk. Projekt Lungepakker På baggrund af lungesundhed på arbejdspladsen-projektet, Friske Forsyninger, som blev afsluttet primo 2013, har vi udviklet et koncept, som vi i 2013 påbegyndte salget af til danske virksomheder. Lungepakken, som vi kalder konceptet, er konkret blevet leveret til bl.a. Norddjurs Kommune, Dansk Metal, Hotel og Restaurantskolen. Helt overordnet består en lungepakke af lungefunktionsmåling og rådgivning af medarbejderne i forhold til lungesundhed. Danmarks Lungeforenings lungekorps, som består af sundhedsfaglige eksperter med speciale i lungerne, foretager alle målinger. Projekt Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening har i samarbejde med Palliativt Videncenter gennemført den første danske undersøgelse af KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ (lindrende) indsats. Projektets formål er at sørge for større omsorg og livskvalitet til svært syge KOL-patienter. I 2013 blev resultaterne formidlet i en videnskabelig rapport udviklet i samarbejde med Palliativt Videncenter, Rapport om Palliativ indsats til KOL-patienter. Det var den første danske undersøgelse af sin art. I august 2013 holdt Danmarks Lungeforening en konference på Herlev Hospital, hvor specialister, forskere og politikere mødtes for at sætte fokus på udfordringerne ved de palliative indsatser. Konferencen om lindrende og rehabiliterende indsatser til KOL-patienter blev indledt med lungemonologerne "Med Luft på Stemmen". Monologerne er blevet til på baggrund af interviews med lungesyge og med inspiration fra rapporten om palliative indsatser til KOL-patienter. Teksterne er skrevet af Danmarks Lungeforenings ambassadør, skuespiller Line Kruse, og var med til at give både rapporten og konferencen liv og nerve. 5

6 Offentliggørelse af rapporten har startet en relevant debat om palliation i medierne, og i kølvandet på konferencen har Danmarks Lungeforening taget initiativ til at oprette og facilitere et nationalt, fagligt netværk om palliation. Partnerskaber Vi glæder os over, at der i 2013 blev skabt muligheder for at starte en udvikling omkring partnerskaber som samarbejdsform. I 2013 er der udviklet og skabt erfaringer med samarbejde med flere erhvervsvirksomheder fx KMD og Maribo Medico. Der blev desuden indgået strategiske partnerskaber med Forum for Mænds Sundhed og Københavns Kommune. I Københavns Kommune tog partnerskabet udgangspunkt i frivilligområdet samt i Røgfrit København 2025, hvilket resulterede i løntilskud og konkret produktudvikling til gavn for både Røgfrit København og Danmarks Lungeforening. Vores læring omkring partnerskaber i 2013 er, at vi i disse stærke samarbejder kan opnå øget synlighed via flere kommunikationskanaler og derfor mulighed for at engagere langt flere i lungesagen. De videnskabelige og faglige selskaber, som Danmarks Lungeforening har sekretariatsfunktion for, giver en stor værdi til foreningens arbejde. En særlig stor tak til samarbejdet med Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA), som i mange sammenhænge og på en lang række andre fronter er en stærk alliance for foreningen. Danmarks Lungeforening nyder i øvrigt det positive samarbejde med landets lungespecialister, både hvad angår sygeplejersker og læger, som gør en stor indsats. 4. SAMARBEJDER FOR EN STYRKET LUNGESAG Vi var tæt på en mulig sammenlægning med patientforeningen LungePatient.dk, men på det afsluttende repræsentantskabsmøde i LungePatient.dk 30. juni 2013 blev der ikke samlet flertal for at sammenlægge LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening. Danmarks Lungeforening tog denne beslutning til efterretning, og omend vi havde set frem til en organisatorisk styrkelse af lungesagen, fortsætter vi ufortrødent arbejdet for lungesagen og for de mange hundredetusinde danskere med sygdomme i lungerne. Samtidig håber og forventer vi, at samarbejdet med LungePatient.dk, som i de seneste år har været særdeles givende, fortsætter på lokalt niveau. Vi er fortsat fokuserede på fordelene ved en mere overordnet strategi om at samarbejde med de organisationer, som repræsenterer lungerne i Danmark, som fx i samarbejdet om argumenterne for en national, forpligtende indsats på lungeområdet var også året, hvor vi opdaterede og moderniserede vores vedtægter, som i hovedtræk var 20 år gamle. De nye vedtægter betyder blandt andet, at bestyrelsen fremadrettet vil bestå af et flertal af medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Som organisation står vi nu klar til at kæmpe alle lungepatienters sag og indsamle midler til at gøre en større forskel for alle, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. Vi mener fortsat, at vores mål er sat rigtigt. Der er for mange lungesyge, som ikke får den rigtige hjælp, og det kan vi hurtigere lykkes med at gøre noget alvorligt ved i stærke samarbejder og partnerskaber. 6

7 5. ANDRE AKTIVITETER Den nationale kvalitetsdatabase for rehabilitering (KOALA), som Danmarks Lungeforening fik overdraget i 2010, har i 2013 udviklet sig til en ny tværsektoriel KOL-rehabiliteringsdatabase. Det bliver spændende, hvordan kommunerne tager imod databasen, da det langt hen af vejen er der, den skal forankres. En anden væsentlig opgave var igen i 2013 at gennemføre befolkningsundersøgelserne af danskernes tobaksvaner ( Danskernes udsættelse for tobak og Danskernes rygevaner ), som vi gennemfører hvert år sammen med Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. 6. ANDET Danmarks Lungeforenings klare grafiske profil blev videreført i 2013 i genoptrykningen af pjecer og på hjemmesiden, som er blevet videreudviklet i I 2013 kom Danmarks Lungeforening også på Facebook og har i dag en velbesøgt profil. Sideløbende med, at vi har udført arbejdet med de store projekter, har vi også fortsat arbejdet med at udvikle og opbygge en solid it-platform, så vores værktøjer til at styre vores projekter, relationer til medlemmer og interessenter og økonomien er tidssvarende og effektive. Foreningen modtager mange uopfordrede ansøgninger, og mange vil gerne arbejde hos os. Dette vidner om, at den store entusiasme og dygtighed, som hovedkontorets kompetente medarbejdere skaber, spreder sig og rammer andre. På personalesiden er vi vokset fra seks fuldtidsansatte i 2010 til 12 i FRIVILLIGHED Vi er gået fra 8 lokalforeninger og 20 lokale og landsdækkende netværk i 2009 til 14 lokalforeninger og 60 netværk i En tredobling i antal netværk. En kæmpestor tak til alle vores frivillige også dem som arbejder frivilligt hos os på hovedkontoret. 7

8 Vi er utroligt glade for et tæt samarbejde med mennesker, som arbejder frivilligt, fordi de bidrager til, at vi kan gøre en endnu større forskel i at forbedre livet for mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. 9. FAGLIGHED OG ANSVARLIGHED I 2013 fik vores rådgivning flest henvendelser fra patienter, mens hver femte var pårørende. I 2013 var der 648, der ringede eller skrev til vores rådgivere og fik råd og hjælp. Vores rådgivning er for lungepatienter, pårørende, efterladte og andre, der har brug for hjælp og viden i forbindelse med en lungesygdom, rygestop, sociale forhold, træning og meget andet. Alle som kontakter vores rådgivning får en fantastisk, professionel rådgivning takket være de dygtige fagpersoner, som også arbejder frivilligt i vores rådgivning. Hjerting Kystsanatorium er det eneste sanatorium, som Danmarks Lungeforening fortsat ejer. En mindre men ikke mindre væsentlig udvikling er foretaget her. Baseret på det dygtige faglige arbejde, som foregår på Hjerting, har det været muligt at gå fra udelukkende at servicere Sundhedstjenesten i Sydslesvig til at sætte fokus på at udvikle Hjerting som en fortsat del af Danmarks Lungeforenings aktiviteter. Resultatet af dette arbejde er en godkendelse som social institution til aflastning og kortvarige anbringelser af børn for danske kommuner, et etableret samarbejde med Esbjerg og Varde Kommuner, et afprøvet samarbejde med Børnehjertefonden samt flere aktiviteter i regi af foreningen fx familiecamps for familier med alvorligt lungesyge børn og lokalforeningsaktiviteter. 10. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR / FREMTIDEN Den fortsatte øgning i aktivitetsniveau har også i 2013 været betinget af en bestyrelsesbeslutning og villighed til at investere egne midler. Denne indsats har krævet en ekstraordinær arbejdsindsats på hovedkontoret. Vi forventer, at alt den opmærksomhed, som arbejdet i 2013 har givet foreningen, vil gøde en vækst i vores økonomi, der fremover vil kunne finansiere foreningens udvikling og udgøre et stærkt, økonomisk fundament. Foreningens vækst skal komme af, at vi øger kendskabet til vores arbejde i befolkningen, hos politikerne og i sundhedsvæsenet. Vi ønsker at tiltrække flere, som vil melde sig ind i foreningen, både private og erhvervsmedlemsskaber, og flere som vil give private gaver (bidrag og donationer) til de projekter inden for forskning, forebyggelse og patientstøtte, vi har i støbeskeen. I udgangen af 2013 besluttede bestyrelsen derfor at rette fokus på handlinger og aktiviteter, der vil gøre Danmarks Lungeforening til en økonomisk bæredygtig forening. I 2014 glæder vi os til at videreføre den offensive strategi for lungesagen. Alle vores fremtidige projekter udvælges ud fra, at de bringer os tættere på vores vision om sundere lunger til alle i vores samfund. Vores fundament er stærkt, og nu er vi klar til at gå nye veje for at udnytte det store potentiale, lungesagen har. 8

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforening Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens årsmøde torsdag den 12. juni 2014 Dirigent Da

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforening Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygd stiftet 1901 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens årsmøde den 6. juni 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16.

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. Lungebarn workshop Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. august 2014 PROGRAM FOR WORKSHOP Danmarks Lungeforening hvem, hvad og hvorhen?

Læs mere

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 BRED ENIGHED BLANDT SUNDHEDSPERSONALET: TELEMEDICIN BIDRAGER POSITIVT TIL BEHANDLING AF KOL KOL PATIENTER

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Danmarks Lungeforenings årsberetning 2014

Danmarks Lungeforenings årsberetning 2014 Danmarks Lungeforenings årsberetning 2014 Jeg mistede min mor efter nogle hårde år med svær lungesygdom. Jeg har på nært hold set, hvor barskt det kan være Henrik Slot Nielsen Henrik gjorde en forskel.

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre!

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt 20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! De sidste fire år har været ned ad bakke. Jeg var aktiv hver dag, kunne gå ud, cykle,

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Lungeforenlngen og Matas l kampen mod lungesygdomme 600.000 danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Tjek lungerne, før det er for sent

Læs mere

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning 0 Brug os Danmarks Lungeforening har flere forskellige tilbud og rådgivning, som du og dine patienter kan benytte

Læs mere

Lungeforeningens årsberetning

Lungeforeningens årsberetning s årsberetning 2015 Victoria har mange infektioner, lungebetændelser og nærmest konstant feber. Fireårige Victoria lider af en kronisk lungesygdom og immundefekt. Victoria er hjemme mange dage om året,

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

HAR I BRUG FOR ET PUSTERUM? SÆT FOKUS PÅ LUNGESUNDHED MED VORES LUNGEPAKKE

HAR I BRUG FOR ET PUSTERUM? SÆT FOKUS PÅ LUNGESUNDHED MED VORES LUNGEPAKKE HAR I BRUG FOR ET PUSTERUM? SÆT FOKUS PÅ LUNGESUNDHED MED VORES LUNGEPAKKE LUNGESUNDHED Over 700.000 danskere er ramt af kroniske lungesygdomme såsom astma og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), en stor

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum En helhed i behandling og i hverdagslivet! Fra ensomhed til livsmod gennem

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Præsentation af Liv i Lungerne

Præsentation af Liv i Lungerne Præsentation af Liv i Lungerne Skriv meget gerne til mig på mm@lunge.dk, hvis I ønsker præsentationen elektronisk. Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 49, B-8 :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74

Læs mere

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække!

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Konferencen Er hygiejnen hjemme? Rådet for bedre hygiejne, Christiansborg 10.sep. 2015 Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Sundhedsfaglig

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Gabet mellem forskellige gruppers perspektiver på Beslutninger ved Livets Afslutning Dødshjælp (BLAD) Møde 23. januar 2014

Gabet mellem forskellige gruppers perspektiver på Beslutninger ved Livets Afslutning Dødshjælp (BLAD) Møde 23. januar 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 250 Offentligt Gabet mellem forskellige gruppers perspektiver på Beslutninger ved Livets Afslutning Dødshjælp (BLAD) Møde 23. januar 2014 Folketingets

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Vil pa'enter og pårørende have innova'on?

Vil pa'enter og pårørende have innova'on? Vil pa'enter og pårørende have innova'on? Ja, det vil de da!.og hvad kræver det så? Vi er mange, der skal gøre noget nyt!.og noget af det sammen Pa'ent Tilgængelighed Centralisering Sammenhæng Helhed Fokus

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 04.05.2015 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsregnskab 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling torsdag den 18.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Velkommen til temadag for forældre

Velkommen til temadag for forældre Velkommen til temadag for forældre PROGRAM Kl. 10 11 Velkomst og nyt fra Lungebarn og Lungeforeningen Kl. 11 12.15 Børn og unges sygdomsopfattelse hvordan oplever dit barn at leve med en kronisk sygdom?

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Stil skarpt på KOL-patienters livskvalitet

Stil skarpt på KOL-patienters livskvalitet Lindrende indsats (til lungesyge) er et must: Stil skarpt på KOL-patienters livskvalitet Af Trine Pio Udgående palliative KOL-teams, hotlines, et større grad af samarbejde mellem hospitaler, læger og hjemmepleje,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice.

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. FIND MERE INFORMATION - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. SUNDHED.DK Sundhed.dk tilbyder en lang række informationer om fx sundhed,

Læs mere

Ergoterapi og KOL. Ulighed i tilgængelighed til ergoterapi

Ergoterapi og KOL. Ulighed i tilgængelighed til ergoterapi Ergoterapi og KOL Ulighed i tilgængelighed til ergoterapi Ergoterapi til mennesker med lungelidelser Rapport om Palliation og KOL, Lungeforeningen og Palliativt Videnscenter 2013 Samme symptomer Dyspnø

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Kort om Hjerteforeningen Interesseorganisation med særligt fokus på forebyggelse, patientstøtte og forskning, stiftet i 1962 136.800

Læs mere

DANMARKS FØRSTE DEMENSVENLIGE KOMMUNER

DANMARKS FØRSTE DEMENSVENLIGE KOMMUNER DANMARKS FØRSTE DEMENSVENLIGE KOMMUNER Mål og ambitioner Demensrummet vil skabe Danmarks første Demensvenlige kommuner - demonstrationskommuner for den bedste pleje og omsorg, for det bedst mulige liv

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Endometriose Foreningen Beretning 2016

Endometriose Foreningen Beretning 2016 1 Endometriose Foreningen Beretning 2016 En pessimist ser forhindringer, mens en optimist ser muligheder i enhver forhindring, de måtte støde på. Så når vi i Endometriose Foreningens bestyrelse skal se

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Nyt fra Lungebarn, Lungeforeningen og Børnelungefonden

Nyt fra Lungebarn, Lungeforeningen og Børnelungefonden Nyt fra Lungebarn, Lungeforeningen og Børnelungefonden PROGRAM Walk and talk Nyt fra Lungebarn, LF og Børnelungefonden Pause Rådgivning workshop Drøftelse af familieaktiviteter FOKUS PÅ BØRN OG UNGE GAME

Læs mere

Regionsmøder efterår 2015

Regionsmøder efterår 2015 Regionsmøder efterår 2015 Først skal vi tale om vores ståsted, - dernæst strategi Ståsted Ståstedet, definerer organisationens personlighed Hvordan vil Sundhedsvæsenet udvikle sig?»det er svært at

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Gør ADHD til håb og handlekraft

Gør ADHD til håb og handlekraft Gør ADHD til håb og handlekraft ADHD-foreningens målsætningsprogram 2016 2018 Oplæg til godkendelse på ADHD-foreningens Landsmøde 29. maj 2016 EN KORT BAGGRUND Da ADHD-foreningen blev dannet i 1982, fandtes

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed Odgers Berndtson A/S PROFIL Dansk Selskab for Patientsikkerhed Direktør INTRODUKTION Dansk Selskab for Patientsikkkerhed Om Dansk Selskab for Patientsikkerhed Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en uafhængig

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Nyhedsbrev. Nyt fra bestyrelsen. 2015, Nr. 1. Ergoterapi fagligt selskab for lungerehabilitering har fået nyt logo.

Nyhedsbrev. Nyt fra bestyrelsen. 2015, Nr. 1. Ergoterapi fagligt selskab for lungerehabilitering har fået nyt logo. Nyhedsbrev 2015, Nr. 1 Ergoterapi fagligt selskab for lungerehabilitering har fået nyt logo. Nyt fra bestyrelsen Året 2015 har været et begivenhedsrigt år for EFS Lungerehabilitering. Det var året, hvor

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere