Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:"

Transkript

1 Ledelsesberetning Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings formål er at: Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om årsager og behandling. Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lunge- og luftvejssygdomme. Forebygge at lunger og luftveje bliver syge. Yde støtte til forskning, udvikling og uddannelse. Indrette og drive rekreationshjem. Fremme internationalt samarbejde. Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for mennesker med lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme. Formålet søges opnået gennem blandt andet: Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevelser i et socialt samvær. Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed. Kommunikation med medlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som debatforum samt inspiration for medlemmerne og øvrige interessenter. At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftveje. Støtte til forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering. Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende. I 2013 er Danmarks Lungeforening blevet omtalt af omverdenen som en mindre, hurtigtgående speedbåd - hurtig på handlinger, sjov at samarbejde med og utrolig ivrig efter at opnå meget ambitiøse mål. Og denne metafor må siges at ramme godt i forhold til at beskrive den udvikling, som foreningen har foretaget de sidste 3½ år. Året 2013 har igen været et aktivt år, hvor Danmarks Lungeforening har gennemført en række projekter som led i den offensive strategi, der eksekveres over en 5-årig periode fra I 2010 bevilgede bestyrelsen et beløb på MDKK 15 af foreningens formue til at gennemføre den aktivitetsplan, der er bundet op på denne strategi. I 2013, ligesom i 2011 og 2012, tog foreningen således flere, stærke og sikre skridt i retning af at opnå den formulerede vision om sundere lunger - livet igennem: 1

2 Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. 1. TÆT PÅ PATIENTERNE Vi går altid efter en positiv tilgang i vores arbejde for lungepatienter, pårørende og fagfolk. I 2013 prioriterede vi i alle mærkesager og projekter (fx Palliativ indsats til KOL-patienter og Liv i Lungerne) at holde et klart fokus på patienten og på de optimistiske vinkler af livet med en lungesygdom. Året bragte også en øget opbakning til vores arbejde fra alle dele af sundhedsvæsenet, et markant politisk fokus på lungesagen og en større interesse fra både sponsorer og private samarbejdspartnere. 2. UDVIKLINGEN POLITISK, ØKONOMISK OG PÅ AKTIVITETSNIVEAU Som forening er vi lykkedes med at samle viden, veldokumenteret fakta og sundhedsøkonomiske beregninger fra de videnskabelige og faglige selskaber inden for lungeområdet i et argumentationspapir, hvor vi i fællesskab med andre patientorganisationer begrunder behovet for en national, forpligtende indsats for lungerne i Danmark. Med bestyrelsesformand Johannes Flensted-Jensen for bordenden er dette papir blevet byggesten for vores fortsatte faglige og politiske indsats for flere midler til forbedringer i forebyggelse, opsporing, behandling og rehabilitering af lungesygdomme. Rent politisk var den største sejr for lungesagen i 2013, at lungerne blev skrevet ind som særligt fokusområde i Danske Regioners økonomiaftale for 2014 med Regeringen. Vi arbejder løbende med at påvirke landets beslutningstagere i vores politiske arbejde. Vi har i 2013 bl.a. præsenteret argumentationspapiret for den daværende sundhedsminister Astrid Krag, været til foretræde for Folketingets sundhedsudvalg og mødtes med Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og andre vigtige samarbejdspartnere og interessenter. Alle steder har vi mødt stor lydhørhed omkring vores argumenter og vi ser hele tiden små skridt i den rigtige retning. Danmarks Lungeforening er på vegne af de sjældne lungediagnoser også stærkt engageret politisk i organsagen. Langt størstedelen af danskerne - hele 87 procent - har en positiv holdning til organdonation. Alligevel har kun ganske få registreret sig i Donorregistret. I 2011 vedtog Folketinget en national målsætning om, at ventelisten på organer til donation skal fjernes inden for overskuelig fremtid. Siden har Danmarks Lungeforening sammen med andre eksperter og patientforeninger i sidste halvdel af 2013 siddet med i en arbejdsgruppe, som i en rapport er kommet med nye anbefalinger til, hvordan flere danskere tager aktivt stilling. I starten af 2014 blev Folketinget præsenteret for rapporten med en række konkrete forslag, der retter sig mod målet om at få flere til at tage aktivt stilling til organdonation. Helt grundlæggende er vores argumentationspapir fortsat byggestenen for vores faglige og politiske indsats og gennemslagskraft for at skaffe flere midler til forbedringer i forebyggelse, opsporing, behandling og rehabilitering af lungesygdomme. Sagen er, at lungesagen nemt kunne blive det næste store behandlingsområde, som begunstigedes af nøjagtig den samme opmærksomhed som fx kræft og hjerter. Forudsætningerne er kendte, og lungesagen 2

3 har det meste på plads. Fire faktorer er centrale. For at lykkes skal lungesagen mønstre stærke personligheder, behandlinger der virker, enighed og en folkelig opbakning. På de to første faktorer er lungesagen foran på point. Stærke personligheder skal kæmpe for sagen, dvs. dygtige læger med en høj grad af integritet. Dem har vi. Det næste er behandlinger, der virker. I dag ved vi, at hvis de mest udbredte diagnoser på lungeområdet behandles i tide, kan patienterne helbredes eller udviklingen i sygdommene kan sættes i stå, inden alvorlige skader er opstået. På de sidste to faktorer halter vi desværre efter. Det ville gavne lungesagen, hvis man en dag får en mere samlet lungesag, hvor alle lungesygdomme samles i én organisation. Det arbejder vi stadig for og er åbne over for alle samarbejdsmuligheder. Den sidste faktor er folkelig opbakning. Vi skal have flere medlemmer, flere som støtter arbejdet og flere midler til bl.a. forskning, oplysningsarbejde og patientstøtte. Foreningen er igen i 2013 lykkedes med at hente midler til et øget aktivitetsniveau. Et fortsat forbedret kendskab til lungerne har også medvirket til, at vi er lykkedes med at få flere tilskud til at gennemføre vores vigtige projekter. Det har i 2013, helt unikt, været muligt at øge de direkte aktivitetsudgifter til TDKK mod budgetteret TDKK Bestyrelsens proaktive beslutning om at investere i udviklingsaktiviteter aflæses således forventeligt i form af et underskud på ca. TDKK I 2013 har bestyrelsen ligeledes taget et kritisk blik på udviklingen i investeringsstrategien. På baggrund af finansmarkedernes udvikling de senere år har bestyrelsen valgt at søge et højere afkast ved at omlægge investeringerne til en bredere portefølje. Omlægningen har i første omgang medført et lavere afkast end ventet i 2013, men med et større potentiale for et højere afkast i fremtiden. Nedenstående grafer dokumenterer vores meget tilfredsstillende aktivitetsniveau i Medlemstilvæksten i Danmarks Lungeforening har været støt stigende siden I 2013 rundede vi medlemmer. Ca. 80 % er patienter og pårørende, mens de resterende 20 % er sundhedsprofessionelle, der arbejder inden for lungeområdet. 3

4 Antallet af positive medieomtaler af lungesagens mærkesager stiger forsat, og kvaliteten/størrelsen af omtalerne er markant forbedret i forhold til sidste år. I 2013 er Danmarks Lungeforening blevet citeret i både landsdækkende radio og TV-indslag samt i mange, større artikler om lungesygdomme i landsdækkende medier. Vores hjemmeside er populær. En større synlighed på nettet er afgørende vigtig for, at man finder Danmarks Lungeforening via søgemaskiner som fx Google. Som følge af en større eksponering i 2013 både i medier og via SEO (søgemaskineoptimering) har hjemmesiden således oplevet en stigning i antal unikke besøgende. 3. STRATEGISKE PROJEKTER OG PARTNERSKABER Vores arbejde fokuserer fortsat på at dække hele lungernes livsakse. Vi er særligt stolte af, at året 2013 bragte, at vi konkret fik mulighed for at arbejde videre med fire meget vigtige områder, som alle bidrager til vores vision om sundere lunger livet igennem. Undervisningssitet Liv i Lungerne, hjælp til lungesyge børn og deres familier, en række animerede film til forebyggelse og opsporing af lungesygdomme, Lungepakker til danske arbejdspladser med lungefunktionsmålinger og til slut projektet Palliativ indsats til KOL-patienter. En meget stor tak til Forebyggelsesfonden, TrygFonden, A.P. Møller Fonden, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet, AstraZeneca samt en række andre private virksomheder for deres støtte. På den baggrund har vi bygget videre på vores fundament med disse meget stærke projekter, som alle understøtter vores formålsparagraf. Projekterne er uddybet i det følgende: Projekt Liv i lungerne Liv i lungerne er et undervisningssite, skræddersyet til den nye skolereform, som skal få folkeskoleelever og lærere i 7. til 10. klasse til at engagere sig i sundhed. Liv i lungerne blev i 2013 et færdigudviklet online læringsite, hvis grundidé bygger på, at de unge i udskolingen ( kl) gennem egne produktioner får 4

5 ordet (via film, blogindlæg, kampagner mm) og påvirkes til at være opmærksomme på lunger, luft og sundhed. Produktet får ros overalt og er implementeret i flere skoler. Vi står dog over for en stor udfordring, idet der mangler midler til at lancere sitet, og vi leder efter partnere at samarbejde med. Et eksempel på et partnerskab, er samarbejdet med Sundhedsstyrelsen omkring Skod-det-nu, hvor Liv i Lungerne blev markedsført. I Røgfrit København sidder Anne Brandt i advisory board for Københavns Kommunes strategi omkring deres strategi om et røgfrit København i Projekt Et godt familieliv Familier med børn ramt af en lungesygdom lever isoleret fra den øvrige familie, venner, skolekammerater og kolleger på grund af høj risiko for infektion og utallige indlæggelser. I 2013 blev det muligt at påbegynde en væsentlig indsats her. Der er fortsat et stort behov for meget mere forskning og støtte til disse børn og familier. I kølvandet på projektet har vi bl.a. taget initiativ til at nedsætte referencegruppen Børn, unger og lunger og afholdt to familiecamps. Projekt om film og undervisningsmateriale til tidlig opsporing Danmarks Lungeforening modtog støtte fra AstraZeneca A/S til at udføre et allerede i 2011 konceptualiseret projekt om animerede film til brug i forebyggelsen af lungesygdomme. Resultatet blev et let forståeligt billedmateriale i form af en række filmklip på forskellige sprog, som kan understøtte tidlig opsporing af lungesygdomme som fx KOL og astma. Filmklippene findes på arabisk, tyrkisk, grønlandsk, engelsk og dansk. Projekt Lungepakker På baggrund af lungesundhed på arbejdspladsen-projektet, Friske Forsyninger, som blev afsluttet primo 2013, har vi udviklet et koncept, som vi i 2013 påbegyndte salget af til danske virksomheder. Lungepakken, som vi kalder konceptet, er konkret blevet leveret til bl.a. Norddjurs Kommune, Dansk Metal, Hotel og Restaurantskolen. Helt overordnet består en lungepakke af lungefunktionsmåling og rådgivning af medarbejderne i forhold til lungesundhed. Danmarks Lungeforenings lungekorps, som består af sundhedsfaglige eksperter med speciale i lungerne, foretager alle målinger. Projekt Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening har i samarbejde med Palliativt Videncenter gennemført den første danske undersøgelse af KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ (lindrende) indsats. Projektets formål er at sørge for større omsorg og livskvalitet til svært syge KOL-patienter. I 2013 blev resultaterne formidlet i en videnskabelig rapport udviklet i samarbejde med Palliativt Videncenter, Rapport om Palliativ indsats til KOL-patienter. Det var den første danske undersøgelse af sin art. I august 2013 holdt Danmarks Lungeforening en konference på Herlev Hospital, hvor specialister, forskere og politikere mødtes for at sætte fokus på udfordringerne ved de palliative indsatser. Konferencen om lindrende og rehabiliterende indsatser til KOL-patienter blev indledt med lungemonologerne "Med Luft på Stemmen". Monologerne er blevet til på baggrund af interviews med lungesyge og med inspiration fra rapporten om palliative indsatser til KOL-patienter. Teksterne er skrevet af Danmarks Lungeforenings ambassadør, skuespiller Line Kruse, og var med til at give både rapporten og konferencen liv og nerve. 5

6 Offentliggørelse af rapporten har startet en relevant debat om palliation i medierne, og i kølvandet på konferencen har Danmarks Lungeforening taget initiativ til at oprette og facilitere et nationalt, fagligt netværk om palliation. Partnerskaber Vi glæder os over, at der i 2013 blev skabt muligheder for at starte en udvikling omkring partnerskaber som samarbejdsform. I 2013 er der udviklet og skabt erfaringer med samarbejde med flere erhvervsvirksomheder fx KMD og Maribo Medico. Der blev desuden indgået strategiske partnerskaber med Forum for Mænds Sundhed og Københavns Kommune. I Københavns Kommune tog partnerskabet udgangspunkt i frivilligområdet samt i Røgfrit København 2025, hvilket resulterede i løntilskud og konkret produktudvikling til gavn for både Røgfrit København og Danmarks Lungeforening. Vores læring omkring partnerskaber i 2013 er, at vi i disse stærke samarbejder kan opnå øget synlighed via flere kommunikationskanaler og derfor mulighed for at engagere langt flere i lungesagen. De videnskabelige og faglige selskaber, som Danmarks Lungeforening har sekretariatsfunktion for, giver en stor værdi til foreningens arbejde. En særlig stor tak til samarbejdet med Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA), som i mange sammenhænge og på en lang række andre fronter er en stærk alliance for foreningen. Danmarks Lungeforening nyder i øvrigt det positive samarbejde med landets lungespecialister, både hvad angår sygeplejersker og læger, som gør en stor indsats. 4. SAMARBEJDER FOR EN STYRKET LUNGESAG Vi var tæt på en mulig sammenlægning med patientforeningen LungePatient.dk, men på det afsluttende repræsentantskabsmøde i LungePatient.dk 30. juni 2013 blev der ikke samlet flertal for at sammenlægge LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening. Danmarks Lungeforening tog denne beslutning til efterretning, og omend vi havde set frem til en organisatorisk styrkelse af lungesagen, fortsætter vi ufortrødent arbejdet for lungesagen og for de mange hundredetusinde danskere med sygdomme i lungerne. Samtidig håber og forventer vi, at samarbejdet med LungePatient.dk, som i de seneste år har været særdeles givende, fortsætter på lokalt niveau. Vi er fortsat fokuserede på fordelene ved en mere overordnet strategi om at samarbejde med de organisationer, som repræsenterer lungerne i Danmark, som fx i samarbejdet om argumenterne for en national, forpligtende indsats på lungeområdet var også året, hvor vi opdaterede og moderniserede vores vedtægter, som i hovedtræk var 20 år gamle. De nye vedtægter betyder blandt andet, at bestyrelsen fremadrettet vil bestå af et flertal af medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Som organisation står vi nu klar til at kæmpe alle lungepatienters sag og indsamle midler til at gøre en større forskel for alle, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. Vi mener fortsat, at vores mål er sat rigtigt. Der er for mange lungesyge, som ikke får den rigtige hjælp, og det kan vi hurtigere lykkes med at gøre noget alvorligt ved i stærke samarbejder og partnerskaber. 6

7 5. ANDRE AKTIVITETER Den nationale kvalitetsdatabase for rehabilitering (KOALA), som Danmarks Lungeforening fik overdraget i 2010, har i 2013 udviklet sig til en ny tværsektoriel KOL-rehabiliteringsdatabase. Det bliver spændende, hvordan kommunerne tager imod databasen, da det langt hen af vejen er der, den skal forankres. En anden væsentlig opgave var igen i 2013 at gennemføre befolkningsundersøgelserne af danskernes tobaksvaner ( Danskernes udsættelse for tobak og Danskernes rygevaner ), som vi gennemfører hvert år sammen med Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. 6. ANDET Danmarks Lungeforenings klare grafiske profil blev videreført i 2013 i genoptrykningen af pjecer og på hjemmesiden, som er blevet videreudviklet i I 2013 kom Danmarks Lungeforening også på Facebook og har i dag en velbesøgt profil. Sideløbende med, at vi har udført arbejdet med de store projekter, har vi også fortsat arbejdet med at udvikle og opbygge en solid it-platform, så vores værktøjer til at styre vores projekter, relationer til medlemmer og interessenter og økonomien er tidssvarende og effektive. Foreningen modtager mange uopfordrede ansøgninger, og mange vil gerne arbejde hos os. Dette vidner om, at den store entusiasme og dygtighed, som hovedkontorets kompetente medarbejdere skaber, spreder sig og rammer andre. På personalesiden er vi vokset fra seks fuldtidsansatte i 2010 til 12 i FRIVILLIGHED Vi er gået fra 8 lokalforeninger og 20 lokale og landsdækkende netværk i 2009 til 14 lokalforeninger og 60 netværk i En tredobling i antal netværk. En kæmpestor tak til alle vores frivillige også dem som arbejder frivilligt hos os på hovedkontoret. 7

8 Vi er utroligt glade for et tæt samarbejde med mennesker, som arbejder frivilligt, fordi de bidrager til, at vi kan gøre en endnu større forskel i at forbedre livet for mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. 9. FAGLIGHED OG ANSVARLIGHED I 2013 fik vores rådgivning flest henvendelser fra patienter, mens hver femte var pårørende. I 2013 var der 648, der ringede eller skrev til vores rådgivere og fik råd og hjælp. Vores rådgivning er for lungepatienter, pårørende, efterladte og andre, der har brug for hjælp og viden i forbindelse med en lungesygdom, rygestop, sociale forhold, træning og meget andet. Alle som kontakter vores rådgivning får en fantastisk, professionel rådgivning takket være de dygtige fagpersoner, som også arbejder frivilligt i vores rådgivning. Hjerting Kystsanatorium er det eneste sanatorium, som Danmarks Lungeforening fortsat ejer. En mindre men ikke mindre væsentlig udvikling er foretaget her. Baseret på det dygtige faglige arbejde, som foregår på Hjerting, har det været muligt at gå fra udelukkende at servicere Sundhedstjenesten i Sydslesvig til at sætte fokus på at udvikle Hjerting som en fortsat del af Danmarks Lungeforenings aktiviteter. Resultatet af dette arbejde er en godkendelse som social institution til aflastning og kortvarige anbringelser af børn for danske kommuner, et etableret samarbejde med Esbjerg og Varde Kommuner, et afprøvet samarbejde med Børnehjertefonden samt flere aktiviteter i regi af foreningen fx familiecamps for familier med alvorligt lungesyge børn og lokalforeningsaktiviteter. 10. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR / FREMTIDEN Den fortsatte øgning i aktivitetsniveau har også i 2013 været betinget af en bestyrelsesbeslutning og villighed til at investere egne midler. Denne indsats har krævet en ekstraordinær arbejdsindsats på hovedkontoret. Vi forventer, at alt den opmærksomhed, som arbejdet i 2013 har givet foreningen, vil gøde en vækst i vores økonomi, der fremover vil kunne finansiere foreningens udvikling og udgøre et stærkt, økonomisk fundament. Foreningens vækst skal komme af, at vi øger kendskabet til vores arbejde i befolkningen, hos politikerne og i sundhedsvæsenet. Vi ønsker at tiltrække flere, som vil melde sig ind i foreningen, både private og erhvervsmedlemsskaber, og flere som vil give private gaver (bidrag og donationer) til de projekter inden for forskning, forebyggelse og patientstøtte, vi har i støbeskeen. I udgangen af 2013 besluttede bestyrelsen derfor at rette fokus på handlinger og aktiviteter, der vil gøre Danmarks Lungeforening til en økonomisk bæredygtig forening. I 2014 glæder vi os til at videreføre den offensive strategi for lungesagen. Alle vores fremtidige projekter udvælges ud fra, at de bringer os tættere på vores vision om sundere lunger til alle i vores samfund. Vores fundament er stærkt, og nu er vi klar til at gå nye veje for at udnytte det store potentiale, lungesagen har. 8

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16.

Lungebarn workshop. Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. Lungebarn workshop Danmarks Lungeforenings FamilieCamp, Stenstruplund v. Hanne Markussen og Marianne Obed Madsen Lørdag 16. august 2014 PROGRAM FOR WORKSHOP Danmarks Lungeforening hvem, hvad og hvorhen?

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum En helhed i behandling og i hverdagslivet! Fra ensomhed til livsmod gennem

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Præsentation af Liv i Lungerne

Præsentation af Liv i Lungerne Præsentation af Liv i Lungerne Skriv meget gerne til mig på mm@lunge.dk, hvis I ønsker præsentationen elektronisk. Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 49, B-8 :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Lungenyt. Vi kæmper også din kamp for luft

Lungenyt. Vi kæmper også din kamp for luft Nr. 5 december 2013 Vi kæmper også din kamp for luft DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD Lungenyt Nu får du en mere moderne patientorganisation Lungedagen 2013 fik medvind Fokus på mere lindring til lungepatienter

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice.

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. FIND MERE INFORMATION - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. SUNDHED.DK Sundhed.dk tilbyder en lang række informationer om fx sundhed,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 Vi slog igennem politisk i 2013 Side 13 Nummer 02 maj 2014 Side 15 Lungenyt Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger livet igennem SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 TEMnAge-

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center under

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen 1. Støtte og materiale fra Danmarks Lungeforening Infokort (visitkort), hvor I kan skrive spirometri tallene Plakater til at reklamere for dagen En patientfolder

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle Udfordringer i kvalificeringen på det basale sygehusniveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Karen Marie Dalgaard Forsker v. PAVI, Videncenter

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter v/ Nicolai Kirkegaard, sygeplejerske MKS. Temadag - Ergoterapeutforeningen 6. november 2014

Palliativ indsats til KOL-patienter v/ Nicolai Kirkegaard, sygeplejerske MKS. Temadag - Ergoterapeutforeningen 6. november 2014 Palliativ indsats til KOL-patienter v/ Nicolai Kirkegaard, sygeplejerske MKS Temadag - Ergoterapeutforeningen 6. november 2014 Hvem er jeg? VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 12. marts 200 september 2011 Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 1. Indledning Danske Patienter arbejder for at fremme patientinteresser i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kystsanatoriet i Hjerting

Kystsanatoriet i Hjerting Kystsanatoriet i Hjerting www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Kystsanatoriet i Hjerting - hvem er vi? Danmarks Lungeforenings Kystsanatorium er en døgninstitution, som ligger i harmoniske

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Ny hjemmeside for den palliative indsats i Region H. Jesper Sloth Møller, kommunikationsrådgiver

Ny hjemmeside for den palliative indsats i Region H. Jesper Sloth Møller, kommunikationsrådgiver Ny hjemmeside for den palliative indsats i Region H Jesper Sloth Møller, kommunikationsrådgiver Orientering til Sundhedsfagligt Råd 12. december 2014 Målgruppen Basispersonale: Læger, sygeplejersker og

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere