Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan"

Transkript

1 Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO DK LT nr.: Rev. 00

2 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL INFORMATION ANVENDELSE BEGRÆNSNINGER KONSTRUKTION BENYTTEDE STANDARDER, DIREKTIVER, ANVISNINGER M.V DRIFTSPRINCIPPER CERTIFIKATER TEKNISKE DATA TYPESKILT MÅLSKITSE FOR VAKUUMSTATION, EKSEMPEL KAPACITET MONTERING MONTERING AF HOVEDKOMPONENTER TILSLUTNINGER BETJENINGS VEJLEDNING OPSÆTNING AF SYSTEMET BETJENING AF ANLÆGGET ALARMER START STOP SKÆRM OVERSIGT TILBEHØR VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE AF LABO-SCAN STYRING VEDLIGEHOLDELSE AF CENTRALFILTER. SE AFSNIT VEDLIGEHOLDELSE AF VAKUUMBLÆSERE OG VENTILER FEJLSØGNING FEJLSØGNING GENERELT SYSTEMET STOPPER PLUDSELIGT NEDSAT ELLER INGEN TRANSPORT AF RÅMATERIALE TIL FLERE ELLER ALLE VAKUUMBEHOLDERE NEDSAT ELLER INGEN TRANSPORT AF RÅMATERIALE TIL ENKELTE VAKUUMBEHOLDERE REPARATION UDSKIFTNING AF BUNDKLAP PÅ VAKUUMBEHOLDER SCANNING... 44

3 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 3 af UDSKIFTNING AF BUNDKLAP PÅ VAKUUMBEHOLDER SVR (RUSTFRIT STÅL)... 45

4 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 4 af GENEREL INFORMATION 1.1 Anvendelse Labotek s transportsystem er et fuldautomatisk system til distribution af plastråmateriale. Systemet er forsynet med central blæser og styring, som sikrer, at hver enkelt plastmaskine får tilført råmateriale efter behov. Systemet designes og dimensioneres i overensstemmelse med den enkelte plast-virksomheds installation af plastmaskiner, behov og krav. Systemet er velegnet til transport af alle typer frit flydende plastgranulat, og et indbygget, centralt støvfiltreringssystem sikrer, at miljøet i plastvirksomheden ikke belastes. Den enkelte vakuumbeholder (PGT eller SVR (rustfrit stål)) kan monteres eller kombineres med Labotek s tørreapparater eller doseringsudstyr. 1.2 Begrænsninger Det centraliserede transportsystem må kun anvendes til det beskrevne formål. Systemet kan ikke anvendes til materialer i pulver- eller væskeform eller til levende væsner. Det centraliserede transportsystem skal betjenes af kvalificeret operatør(er) i overensstemmelse med korrekte procedurer. Systemet må ikke monteres i områder med eksplosionsfare. 1.3 Konstruktion R2618

5 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 5 af 45 Systemet er baseret på vakuumtransportprincippet og kan bestå af følgende hovedkomponenter (se ovenstående tegning): 1 Vakuumstation Anvendes til at skabe det nødvendige vakuum i systemet, så materialetransport kan finde sted. Vakuumstationen leveres som en komplet enhed bestående af vakuumblæser med motorbeskyttelse, centralt selvrensende støvfilter samt rør- og ventilsystem. Alternativt til centralt selvrensende filter kan indbygges en returblæsningsventil, som vender luftstrømmen i systemet og renblæser filtre monteret i vakuumbeholdere (pos.2). 2 Vakuumbeholdere (PGT eller SVR) Monteres på hver plastmaskine i en beholderstørrelse der svarer til den enkelte maskines timekapacitet. 3 Labo-Scan styring Samordner og koordinerer samtlige funktioner i systemet. 4 Rensugningsventiler Monteres ved silo(er) / tørrebeholder(e) for at sikre, at systemet tømmes efter hver transportcyklus, så propdannelser forhindres effektivt. Alternativt kan der monteres pneumatiske skydespjæld under siloer/tørrebeholdere. Disse anvendes til at rensuge rørsystemet og til at sikre, at den samme mængde materiale transporteres under hver transportcyklus. Derudover kan Laboteks øvrige produktprogram integreres i systemet f.eks.: 5 Varmlufttørrer type CD (ikke vist på tegning) For tørring og konditionering af ikke-hygroskopiske råmaterialer. 6 Tørlufttørrer type DDL, DFD og MDFD (MDFD vist på tegning) For tørring af hygroskopiske materialer. For at sikre en stabil produktion anbefales det at installere tørlufttørrere i områder, hvor luftens relative fugtighed varierer med årstiderne eller er konstant høj, selvom materialet karakteriseres som mindre hygroskopisk. 7 Dosere- og blandeudstyr type Gravimix eller RS (RS type IDV vist på tegning). Gravimix er designet for gravimetrisk blanding og dosering af hovedmateriale, regenerat, masterbatch og andre additiver. Ratio-Selector type RS er designet for blanding af to hovedmaterialer eller hovedmateriale og regenerat.

6 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 6 af 45 8 Mobil tørrer type DDM (Ikke vist på tegning) Flytbar og øger dermed fleksibiliteten i produktionen. 9 Centralfilter, selvrensende filter type WAM Filteret er monteret mellem vakuumstation og vakuumbeholder og renser efter hver transportcyklus Vakuumstation Vakuumstationen er forsynet med styreskab, filter, mindst 1 vakuumblæser samt alle nødvendige forbindelsesrør, således at vakuumstationen udgør en fuldt funktionsklar enhed. Styreskabet er fremstillet af lakeret metalplade og rummer alle nødvendige elektriske komponenter til start og drift af vakuumstationen. Den elektriske motor for hver vakuumblæser er forsynet med en kontaktor med termisk overstrømsrelæ. Den elektriske motor er som standard leveret med direkte start. Systemer, hvor der er installeret mere end én vakuumblæser, er forsynet med indbygget startforsinkelsesmodul for minimering af startstrøm til hele vakuumstationen. Forsiden af skabet er samtidig en låge, hvorpå den kombinerede sikkerheds- og hovedafbryder er monteret. Typeskilt for hele vakuumstationen er placeret på skabet. Efterløbstid For at undgå flere på hinanden følgende opstart af vakuumblæseren er styringen forsynet med en tidsforsinkelsesfunktion, der giver mulighed for at lade blæseren køre i sekunder, efter transportbehovet er ophørt. Da maksimalafbryderen (termosikringen af blæseren) under opstart af blæseren gennemløbes af en stor startstrøm, kan det i sjældne tilfælde forekomme, at maksimalafbryderen udkobler grundet for mange starter inden for en ikke fast defineret tidsperiode. Friskluftventil Vakuumblæseren kan være forsynet med en friskluftventil, der åbner når systemer er færdig med at transporterer og blæseren derved kører efterløbstid. Ventilen åbner for at blæseren ikke skal suge vakuum i et lukket system. Der tages derfor luft ind gennem ventilen indtil blæseren er stoppet, eller indtil der igen er materialetransport. Tidspunkt for lukning af ventil er fast defineret til 30 sek. Dette svare til nedløbstiden for blæseren. Først når blæseren står stille lukker ventilen. Sikkerhedsventil For at forhindre at blæseren overbelastes ved en evt. blokering af vakuumrøret, er der på de største blæseres tilgangsside monteret en sikkerhedsventil, der åbner automatisk, hvis vakuummet overstiger et vist niveau.

7 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 7 af 45 Frekvensomformer Option. Frekvensomformeren indstilles i % lufthastighed, herved kan hver vakuumstation have en individuel lufthastighed afhængig af karakteren af materiale der bliver transporteret. Det betyder at råmateriale bliver transporteret skånsomt og levetiden på rør og slanger forlænges. Endvidere reduceres energi forbruget. Filtre Vakuumstationen kan leveres med et af følgende filtre: Centralfilter, selvrensende filter type WAM Filteret er monteret mellem vakuumstation og vakuumbeholder og rengøres efter hver transportcyklus. Det selvrensende centralfilter må kun benyttes til rensning af vakuumluft i det anlæg, hvor det er monteret. Vedr. WAM-filter, se separat instruktionsbog. Returblæsningsventil/ blow-back ventil Ventilen anvendes til at vende luftstrømmen fra vakuumblæseren. Ved hjælp af blæseluften renblæses filtret i vakuumbeholder efter hver transportcyklus. Cyklon Filtrerer luften løbende Vakuumbeholdere Vakuumbeholderen er fremstillet i støbt aluminium (PGT) eller rustfrit stål (SVR) og leveres komplet med bundklapsystem (niveaukontrol) og vakuumventil. Ventilen er trykluftstyret og aktiveres via en magnetventil (for 24 VAC). Vakuumventilen er af samme type som rensugningsventil nævnt under punkt

8 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 8 af Labo-Sscan styring Labo-Scan styringen består af en Siemens PLC med TP 177 MICRO kontrolpanel. R Rensugningsventil Rensugningsventilen er en enkeltvirkende, normalt lukket 2-vejs sædeventil monteret med magnetventil. Rensugningsventilen åbnes med trykluft og lukkes med en returfjeder ved trykaflastning (se afsnit 2.2.5). Ventilens lukkebevægelse styres ved at drøvle udluftssiden på magnetventilen. Ventilsystemet er fremstillet i overfladebehandlet stål og aluminium. Ventilen er monteret på en Ø50mm rørstuds ved kompression af en O-ring.

9 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 9 af Rørsystem Labotek s specielt designede rørsystem er som standard udført i aluminiums rør, fittings er udført i rustfrit stål. Standard rørdiameter er Ø38 og Ø50mm Returklap i vakuumbeholder Returklappen består af en pakning (52) og en Returklap (51) monteret på vakuumbeholderens tilgangsrør (50). Returklap er monteret i begge de følgende tilfælde: 1. Hvis der i rørsystemet anvendes en koblingsstation. 2. Hvis fælles materialerør anvendes for flere maskiner. 2. Hvis der er blowback ventil på vakuumstationen. Returklappen sikrer, at der ikke suges falsk luft ind i systemet fra flere beholdere. I værste tilfælde kan dette forårsage, at materiale suges fra én vakuumbeholder til en anden gennem rørsystemet. R Benyttede standarder, direktiver, anvisninger m.v. Direktiv nr. 2006/95/EU (lavspændingsdirektivet) Direktiv nr. 2004/108/EU (EMC-direktivet). Direktiv nr. 2006/42/EU (maskindirektivet).

10 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 10 af Driftsprincipper Transport Bundklappen i vakuumbeholdere fungerer som niveaukontrol og kontrollerer materialeniveauet kontinuerligt. Labo-Scan styringen registrerer og starter vakuumstationen ved registrering af lavt niveau i alle tilsluttede vakuumbeholdere. Transportcyklussen foregår i et forudvalgt tidsrum, der svarer til, at vakuumbeholderen netop bliver fyldt op med råmateriale. Hver transportcyklus afsluttes med, at rensugningsventiler (hvis monteret) åbner, og materialelinierne rensuges for at undgå propdannelser. Derved opnås let og ubesværet materialeflow Konstruktion Den totale transport af råmateriale er baseret på et antal transportcyklusser. For at sikre et hurtigt materiale- og/eller farveskift er vakuumbeholderen på hver plastforarbejdningsmaskinen dimensioneret således, at både krav til kapacitet og hurtigt materiale- og/eller farveskift imødekommes Transportcyklus Se endvidere sekvensdiagram afsnit for operationssekvensen for hver transportcyklus: 1. Når vakuumbeholder (21) er tom, lukker bundklappen, som også er en niveaukontrol, og aktiverer derved en mikroswitch. Dette registreres i Labo-Scan styringen (10) ved hjælp af et elektrisk signal. 2. Via bundklappen i beholderne registrerer Labo-Scan styringen alle tomme beholdere, der stiller sig i kø. Alle beholdere aktiveres og fyldes efter først ind/først ud princippet. 3. Vakuumblæseren (18) starter, og vakuumventilen (23) åbner i et forudindstillet tidsrum (menu 3.2). 4. Der skabes et vakuum i rørsystemet, og råmateriale transporteres til vakuumbeholderen i et for hver enkelt vakuumbeholder forudindstillet tidsrum. 5. Når beholderen er fuld, åbner rensugningsventil (25) (hvis monteret) og lukker luft ind i systemet via materialesugerøret (menu 3.2). Hvis skydespjæld er monteret, lukker dette i slutningen af transportcyklussen og rensuger derved rørsystemet.

11 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 11 af Vakuumventil (23) lukker og neutraliserer dermed vakuum i vakuumbeholder (21) 7. Vægten af råmaterialet i vakuumbeholderen (21) åbner bundklappen, og råmaterialet vil falde ned i maskintragten. 8. Når bundklappen åbner, afbrydes signalet til styringen (10). Bundklappen forbliver åben, indtil i maskintragten er sunket så meget, at bundklappen uhindret kan lukke. 9. Labo-Scan styringen skifter til næste beholder i køen, og transportcyklussen gentages nu med denne kanals beholder aktiveret. 10. Når alle vakuumbeholdere er fyldt op, vil blæseren fortsætte i et forudindstillet tidsrum ( sek.)(menu 3.1) med friskluftventil (12) åben for at undgå overbelastning af blæseren. Friskluftventilen lukker efter et forudindstillet tidsrum efter blæseren er stoppet (menu 3.2). R2616 Principskitsen viser et system monteret med blow-back ventil (14). Udstyr vist på skitsen kan være ekstraudstyr.

12 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 12 af Sekvensdiagram Nedenstående sekvensdiagrammer viser aktivering af systemets komponenter over én transportperiode. R1918_R01_DK

13 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 13 af Certifikater IQ-Net certifikat

14 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 14 af ISO certifikat

15 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 15 af TEKNISKE DATA 2.1 Typeskilt Serienummeret består af en kode (A)(B), et typenummer (C) og et løbenummer (D) Koden (A) og (B): Det første og sidste ciffer (A) i koden angiver fremstillingsår. Eks. 0SA9 = De to midterste bogstaver (B) i koden angiver maskinens karakteristika: SX = Standard apparater. KX = Speciel udførelse efter kundeønske. EX = Speciel mærkning for løse styringer. ES = Speciel mærkning for erstatningsstyringer Typen (C) Typenummeret består af to cifre, der karakteriserer maskintypen: MSC Labo-Scan styring: Løbenummer (D) Løbenummeret er et femcifret tal, der henviser til maskinens eksakte produktionsnummer. Tel: Fax: Strøbjergvej 29 DK-3600 Frederikssund Denmark Type: Model no: Serial no: Date: MiniScan Volt: 220/240 Volt Amp: 0,5 Amp 9SA Forsikring: 10 Amp kw: 0,05 kw Hz: 50/60 Hz 9SA A B C R2620_DK D

16 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 16 af Målskitse for vakuumstation, eksempel Alle mål i mm. R2617 Skitsen viser en 3xLT6 SVS med blowback-ventil og filter. 2.3 Kapacitet Laboteks brede program af vakuumstationer, vakuumbeholdere, rørsystemer etc. samt den modulopbyggede Labo-Scan styring gør det muligt at imødekomme næsten alle krav til kapacitet og design.

17 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 17 af 45 Alle systemer dimensioneres ud fra den enkelte kundes oplysninger om kapaciteter, antal forarbejdningsmaskiner, transportafstande ligesom der tages højde for en eventuel fremtidig udvidelse af produktionen. 3. MONTERING 3.1 Montering af hovedkomponenter Alle hovedkomponenter i systemet er konstrueret for separat montering i overensstemmelse med individuelle krav og behov Vakuumstation Vakuumstationen anbringes fritstående og fastgøres med bolte i de forborede huller. Stationens kapacitet er dimensioneret i overensstemmelse med transportafstande oplyst til Labotek, hvorfor det anbefales at kontakte Labotek før eventuel omplacering. Vakuumstationen forbindes elektrisk som vist i nøglediagram 2018 placeret i lommen bag i instruktionsbogen Labo-Scan styring Labo-Scan styringen kan anbringes enten på væg eller i forbindelse med produktionens øvrige styringsapparater, således at den er let tilgængelig. Labo-Scan styringen forbindes elektrisk som vist i nøglediagram placeret i lommen bag i instruktionsbogen Vakuumbeholder Vakuumbeholderne kan monteres direkte på maskintragt eller på eventuel tørrer-, blander- eller doseringsenhed Rensugningsventil Filtreret trykluft ((5-10 bar ( kpa)) tilsluttes rensugningsventilens studs Blow-back ventil Filtreret trykluft ((5-10 bar ( kpa)) tilsluttes blow-back ventilens studs.

18 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 18 af Skydespjæld, pneumatisk Filtreret trykluft ((5-10 bar ( kpa)) tilsluttes skydespjældets studs. (Se nedenstående skitse) R Centralfilter, selvrensende filter, type WAM filter Centralfilter forbindes med rør eller slange til vakuumstation. 3.2 Tilslutninger Rørsystem Tilstræb at arrangere både materialerør og vakuumrør således at det samlede antal bøjninger bliver så lille som muligt for at sikre en optimal udnyttelse af vakuum Installering af el-kabel Et 4-leder hovedforsyningskabel (3 faser + jord) forbindes til klemrækken i vakuumstationens(ernes) styreskab. Interne kabelforbindelser mellem styreskab og vakuumstation samt eventuel blowback ventil er foretaget af Labotek. Se nøgleskema bag i instruktionsbogen. Labo-Scan styringen forsynes med enkeltfaset spænding til klemmerne. Kabler monteres i henhold til vedlagte el-diagram Trykluftsystem Vakuumventiler er monteret på toppen af vakuumbeholderne. De pneumatisk styrede ventiler skal tilsluttes et trykluftsystem, der leverer filtreret og tør luft ((5-10 bar ( kpa)).

19 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 19 af 45 Sædvanligvis er trykluft med anførte tryk ført frem til hver forarbejdningsmaskine og trykluft til vakuumventiler kan med fordel tages herfra. Fra produktionens trykluftsystem føres en trykluftslange frem til hver rensugningsventil og forbindes til dennes tilslutningsstuds Centralfilter (se også separat instruktionsbog) Der tilføres trykluft på max. 10 bar.

20 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 20 af Betjenings vejledning Systemet styres fra et touch panel, der er indbygget i styreskabets frontplade. Panelet har ingen knapper, og skal derfor styres via touch på skærmen 4.1 Opsætning af systemet Brugeren starter opsætningen ved at trykke på Service menu. (Se herunder) Status viser hvilken kanal der bliver transporteret til, inkl. navn på kanal. Betjening af anlægget. (Se punkt 4.2) Service menu. (Se punkt 4.1.1) Viser om transportsystemet er: Startet, Stopper eller er Stoppet. Vises startet er transportsystemet aktiveret. Vises stopper, er systemet i gang med at lukke ned. Der transporteres til de kanaler der allerede er indlæst, men der kan ikke indlæses nye kanaler. Vises stoppet er systemet stoppet. Der er ingen transport, og der kan ikke indlæses kanaler. Start / Stop af transport systemet. For at starte systemet trykkes på ON. Når systemet er startet vil knappen blive tonet. For at stoppe systemet trykkes på OFF. Når systemet er ved at stoppe vil knappen blive tonet. For at transporterer til de enkelte kanaler, skal denne aktiveres. (Se punkt 4.2.2)

21 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 21 af Service menu Her skal der bruges et brugernavn og kodeord. Brugernavn: Admin Kodeord: 1001 Opsætning af kanal navne og type. (Se punkt 4.1.2) Opsætning af blæser og alarm. (Se punkt 4.1.3) Alarm liste her bliver alle alarmer logget så de kan kaldes frem senere. (Se punkt 4.3.1) Juster kontrasten op i touch panel. Juster kontrasten ned i touch panel. Aktiveres når man ønsker at rengøre touch panelet så man ikke uforvarende får aktiveret noget. Kalibrer touch skærmen på panelet hvis det er kommet ud af justering. Sætter panelet i transfer mode hvis der skal ligges nyt software i panelet. Informationer om hvor mange kanaler og skydespjæld Labo-Scan systemet indeholder, og hvilke revisioner af panel og PLC systemet indeholder. Bemærk at skydespjæld altid er placeret på de første kanaler. Til valg af frekvensomformer. (Se punkt 4.1.6) Vælger hvilket sprog du ønsker i panelet. Justere dato og klokke. (Se punkt 4.1.5) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til Main skærm. Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Følgende skal sættes op før systemet tages i brug. (Se punkt 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, og evt )

22 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 22 af Opsætning af kanal navne og type Bladre videre til de resterende sider. Her vælges hvilken funktion kanalen skal aktiveres som Vælg mellem følgende: INGEN DH MASKINE Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Tryk på feltet Navn for at navngive kanalen. Her tilføjes hver kanal et unikt navn (max. 8 tegn) samt type.

23 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 23 af Opsætning af blæser og alarm Opsætning af tid for automatisk reset af alarm lampe. ( sek) (Se punkt ) Opsætning af Efterløbstid for blæser. ( sek) (Se punkt ) Opsætning af rengørings form. Vælg mellem: Cyklon. Central filter. Blow-back ventil. (Se punkt ) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Opsætning af Blowback tid ved start og stop. (0-10 sek) (Se punkt ) Opsætning af hastighed på frekvensomformer under efterløb, hvis tilvalgt. ( %)

24 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 24 af Alarm reset tid Når en alarm aktiveres, starter denne timer. Når tiden er udløbet bliver alarmen deaktiveret. Alarmen bliver ikke kvitteret, dette skal ske manuelt. Tiden kan indstilles fra sek Efterløbstid for blæser Indstilling af den tid blæseren skal fortsætte efter endt transportcyklus når ingen maskiner mangler materiale. Denne funktion er oprettet for at begrænse antallet af opstart (i tilfælde hvor beholdere mangler materiale lige efter blæseren er stoppet) og dermed opvarmning af kontaktorer og motorværn. Den optimale indstilling kan først indstiller når anlægget tages i drift grundet den forskellige transport afstande og antal beholdere. Tiden kan indstilles fra sek Rengøringstype Rengøring af centralfilter (WAM-filter), cyklon eller blow-back ventil Blowback tid ved start & stop Blow-back start indikerer blow-back før transport. Blow-back indikere blow-back efter transport. (Se punkt 1.5.4)

25 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 25 af Opsætning af DH og Maskine Opsætning af transport- og rensugningstider på DH og Maskiner er beskrevet under 4.2 Betjening af anlægget. (Se punkt ) og (punkt )

26 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 26 af Ur & dato Note: Når brugeren åbner denne skærm, opdateres indtastningsfelterne til den aktuelle dato, tid og dag. For at få vist den korrekte tid i alarm listen, skal tiden indstilles. Aktuel dato, tid og dag. Indtast dato og klokkeslæt, ved at trykke på de respektive tal. Indtast dag, ved at trykke på dagen. Tryk på Set for at aktiverer ændringerne. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

27 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 27 af Option Tryk på feltet, for at tilvælge frekvensomformer. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

28 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 28 af Betjening af anlægget Oversigt over de enkelte DH / Maskiner Bladre videre til de resterende DH / Maskiner. Navn på de enkelte DH / Maskiner. Indikere om DH / Maskinen er aktiv kan enten være: OFF: ikke aktiv. ON: Aktiv. F/F: Er i kø til transport. Tryk HJEM. for at komme tilbage til Main skærm. Ved tryk på et billede går du til opsætningen af denne enkelte DH eller Maskine, alt efter om der på billeder er repræsenteret en DH (Se punkt 4.2.2) eller en Maskine (Se punkt 4.2.3).

29 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 29 af Oversigt over DH Aktiv bundklap og der transporteres til DH. Tryk her for at justere transport. (Se punkt ) Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Tryk her for at aktivere / deaktivere transport hertil. Knap tekst viser det aktuelle valg f.eks. ON at der er valgt transport til denne kanal. Justeringer er normalt ikke påkrævet under almindelig drift. Justering af sugerør og af transport- og rensugningstid kan måske være nødvendig ved skift til materialetype af anden granulatstørrelse eller støvindhold. Driften er fuldautomatisk og kræver ingen manuel indgriben. Kun almindelig overvågning af systemets drift og funktion er nødvendig. Denne omfatter: A: Check forsyningsspænding og spænding til magnetventiler. B: Kontroller tryk og filtre i trykluftsystemet. C: Check og tøm det centrale støvfilter/ WAM filter dagligt eller med regelmæssige mellemrum alt efter behov. D: Check LaboScan styringen. Filtre (hvis monteret) i vakuumbeholdere skal efterses regelmæssigt og rengøres efter behov. Beskadigede filtre skal udskiftes.

30 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 30 af Justering af DH Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Her justeres transporttid. Her justeres rensugningstid. Opsætning af hastighed på frekvensomformer for denne DH, hvis tilvalgt. (20-100%) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

31 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 31 af Oversigt over Maskine Aktiv bundklap. Der transporteres ikke til maskine. Tryk her for at justere transport. (Se punkt ) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Tryk her for at aktivere / deaktivere transport hertil. Knap tekst viser det aktuelle valg f.eks. ON at der er valgt transport til denne kanal.

32 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 32 af Justering af Maskine Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Justering af transporttid. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Justering af rensugningstid. Tryk her for at vælge suge adresse. (Se punkt ) Opsætning af hastighed på frekvensomformer for denne Maskine, hvis tilvalgt. (20-100%) For at sikre optimalt materialeflow skal alle justeringer og test produktion være udført inden indstilling påbegyndes. Den produktionsmaskine som er placeret længst væk fra materiale silo(erne) skal altid justeres først: 1. Afbryd alle beholdere undtagen den monteret længst væk (transportafstand). 2. Indstil transporttiden for denne beholder til 999 sekunder og rensugningstiden til 0 sekunder. 3. Registrer transporttiden ved at iagttage, hvornår materialeflowet til beholderen stopper. Det sker, når beholderen er helt fyldt. 4. Indstil denne tid som Transport tid. 5. Under næste transportcyklus registreres rensugningstiden ved at løfte sugerøret op af materialet. Dernæst registreres tiden det tager at tømme røret. 6. Indtast denne tid i Rensugning.

33 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 33 af Oversigt over Suge adresser Her vælges de suge adresser, som er defineret som DH beholder i opsætning af kanal navn. Hvis en kanal er defineres som Maskiner eller Ingen, vil denne ikke blive vist, da det ikke er muligt at transporterer fra den. Bladre videre til de resterende sider. (bliver synlig hvis der er mere end 7 skydespjæld. Her vælges suge adresse. Tegnet indikere den valgte kanal. Når der er valgt adresse ved at trykke på det aktuelle felt, går skærmen tilbage til det forrige billede. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

34 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 34 af Alarmer Ved Alarm vil dette billede fremkomme og være fremme så længe der er aktive alarmer. Antallet indikerer aktive alarmer. Ved at trykke på feltet, vises alarmlisten over de aktive alarmer. (For alarm historik, Se punkt 4.3.1) Ved alarm forekomst, vil denne knap fremkomme. Ved at trykke på knappen bliver alarmlampen slukke og knappen forsvinder igen. Alarmen bliver automatisk resat efter en given tid (default 60 sek.) Hermed forsvinder knappen igen Alarmer: Alarm liste over aktive alarmer. Ved forekomst af en alarm, vil dette billede vises forrest på skærmen. En aktiv alarm indikeres med et (C) som er vist efter alarmtidspunktet ( :26:55) og alarm nummeret (7). Alarm teksten (DH 7 Transportfejl) er angivet under tidspunktet. Ved at trykke på knappen! nederst til højre i vinduet, kvitteres alarmen og der vises herefter (CA). Hvis brugeren ikke når at kvitterer alarmen, før denne igen er forsvundet, vises (CG). C = Come A = Acknowledge G = Gone Det er ikke muligt, at betjene panelet før end alarmvinduet er lukket igen. Dette gøres ved at trykke på krydset øverst i højre hjørne. Til denne styring er der udelukkende tilknyttet transport alarmer En transportfejl kan forekomme på alle kanaler. Fejlen bliver aktiveret hvis der transporteres til en kanal 3 gange, uden at bundklappen i transportørbeholderen forbliver nede grundet fyldt beholder. Transportfejlen forsvinder igen når bundklappen i beholderen forbliver nede i 20 sek. Dette er ensbetydende med, at beholderen er fuld. Fejlen forsvinder ligeledes hvis kanalen slukkes (sættes til OFF).

35 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 35 af Alarm liste Alarm listen viser de alarmer som er aktive og som har forekommet med tidspunkt og dato. Der føres log af alarmer der kommer, alarmer der bliver kvitteret, og alarmer som forsvinder. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm Hovedafbryder på vakuumstation Hovedafbryderen er en ON / OFF afbryder for START / STOP af vakuumblæser. Hovedafbryderen bør normalt stå på ON, da blæserfunktionen styres af LaboScan styringen. 4.4 Start 1. VIGTIGT! Check at filterpatron er monteret i filter. 2. Check at forsyningsspænding anført på typeskilt på vakuumstationens styreskab tilsvarer aktuel forsyningsspænding. 3. Check at styresignaler til rensugningsventiler og vakuumventiler er 24 VAC, og 24 VDC til vakuumbeholdernes bundklapper. 4. Check at trykluftforsyningen til ventiler for vakuum, rensugning og blow-back, hvis monteret, er tilsluttet transportudstyret. 5. Check at vakuumstation er fastspændt. 6. Check at alle tilsluttede vakuumblæsere roterer i pilens retning (i modsat fald, er 2 faseledninger blevet forbyttet ved tilslutning af hovedkabel).

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

MANUAL. Mini-Feed MF 95

MANUAL. Mini-Feed MF 95 MANUAL Mini-Feed Serienr.... ISO 08.01.02.02.DK 986000 Rev. april 1996 Rev. april 1996 Mini-Feed Side 1 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 2.0 GENEREL INFORMATION 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Begrænsninger 3 2.3 Konstruktion

Læs mere

Betjeningsmanual. Labo-Net Scanning System med MP 277 10 Touch Panel. Serial No... LT nr.: 986404 Rev. 00

Betjeningsmanual. Labo-Net Scanning System med MP 277 10 Touch Panel. Serial No... LT nr.: 986404 Rev. 00 Betjeningsmanual Labo-Net Scanning System med MP 277 10 Touch Panel Serial No... LT nr.: 986404 Rev. 00 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 2 af 43 1.0 Indhold 1.0 Indhold...2 2.0 Generel Information...4

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger System Komponenter Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger Systemkomponenter Introduktion Laboteks centraliserede systemer er anerkendt for høj driftsstabilitet og ydelse.

Læs mere

Labo-Net. Avanceret Touch Screen Styring for Centralanlæg

Labo-Net. Avanceret Touch Screen Styring for Centralanlæg Labo-Net Avanceret Touch Screen Styring for Centralanlæg Labo-Net Introduktion Labo-Net sikrer fuld kontrol over et central materialehåndteringsanlæg. En 10 touch-skærm med brugervenlig betjening, giver

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK Version 2.000001 RTB - Ready To Burn Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. DH-III TØRREBEHOLDERE 15-8000 Liter. Serial Nr... ISO 08.01.02.047.DK LT nr.: 986320 Rev. 03

INSTRUKTIONSBOG. DH-III TØRREBEHOLDERE 15-8000 Liter. Serial Nr... ISO 08.01.02.047.DK LT nr.: 986320 Rev. 03 INSTRUKTIONSBOG -III TØRREBEHOLDERE 15-8000 Liter Serial Nr... ISO 08.01.02.047.DK LT nr.: 986320 Rev. 03 Rev. 03 -III Tørrebeholdere 15-8000 Liter Side 1 of 28 INOLDSFORTEGNELSE 1.0 IDENTIFIKATION...

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsvejledning PV250 P PV350 P

Brugsvejledning PV250 P PV350 P Brugsvejledning PV250 P PV350 P 1 DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PV250 P PV350 P LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING FØR MONTERING OG FØLG ALLE ANVISNINGER, SPECIELT DEM DER OMHANDLER SIKKERHED. DENNE MANUAL

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

HVU Højvakuum. Geovent A/S

HVU Højvakuum. Geovent A/S HVU Højvakuum Samlet eller modulopbygget. Geovent tager udgangspunkt i din situation og leverer den optimale løsning til dit behov for højvakuum. Se nogle af mulighederne. Geovent A/S Hovedgaden 8,DK-8831Løgstrup

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DFD - DH Serie. Fleksibelt Tørreudstyr & Tørrebeholdere

DFD - DH Serie. Fleksibelt Tørreudstyr & Tørrebeholdere DFD - Serie Fleksibelt Tørreudstyr & Tørrebeholdere Fleksible Tørrere Introduktion Tørring af plastik råmaterialer er alt afgørende i fremstillingen af produkter af høj kvalitet. Målet for Laboteks tørreudstyr

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere