Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan"

Transkript

1 Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO DK LT nr.: Rev. 00

2 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL INFORMATION ANVENDELSE BEGRÆNSNINGER KONSTRUKTION BENYTTEDE STANDARDER, DIREKTIVER, ANVISNINGER M.V DRIFTSPRINCIPPER CERTIFIKATER TEKNISKE DATA TYPESKILT MÅLSKITSE FOR VAKUUMSTATION, EKSEMPEL KAPACITET MONTERING MONTERING AF HOVEDKOMPONENTER TILSLUTNINGER BETJENINGS VEJLEDNING OPSÆTNING AF SYSTEMET BETJENING AF ANLÆGGET ALARMER START STOP SKÆRM OVERSIGT TILBEHØR VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE AF LABO-SCAN STYRING VEDLIGEHOLDELSE AF CENTRALFILTER. SE AFSNIT VEDLIGEHOLDELSE AF VAKUUMBLÆSERE OG VENTILER FEJLSØGNING FEJLSØGNING GENERELT SYSTEMET STOPPER PLUDSELIGT NEDSAT ELLER INGEN TRANSPORT AF RÅMATERIALE TIL FLERE ELLER ALLE VAKUUMBEHOLDERE NEDSAT ELLER INGEN TRANSPORT AF RÅMATERIALE TIL ENKELTE VAKUUMBEHOLDERE REPARATION UDSKIFTNING AF BUNDKLAP PÅ VAKUUMBEHOLDER SCANNING... 44

3 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 3 af UDSKIFTNING AF BUNDKLAP PÅ VAKUUMBEHOLDER SVR (RUSTFRIT STÅL)... 45

4 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 4 af GENEREL INFORMATION 1.1 Anvendelse Labotek s transportsystem er et fuldautomatisk system til distribution af plastråmateriale. Systemet er forsynet med central blæser og styring, som sikrer, at hver enkelt plastmaskine får tilført råmateriale efter behov. Systemet designes og dimensioneres i overensstemmelse med den enkelte plast-virksomheds installation af plastmaskiner, behov og krav. Systemet er velegnet til transport af alle typer frit flydende plastgranulat, og et indbygget, centralt støvfiltreringssystem sikrer, at miljøet i plastvirksomheden ikke belastes. Den enkelte vakuumbeholder (PGT eller SVR (rustfrit stål)) kan monteres eller kombineres med Labotek s tørreapparater eller doseringsudstyr. 1.2 Begrænsninger Det centraliserede transportsystem må kun anvendes til det beskrevne formål. Systemet kan ikke anvendes til materialer i pulver- eller væskeform eller til levende væsner. Det centraliserede transportsystem skal betjenes af kvalificeret operatør(er) i overensstemmelse med korrekte procedurer. Systemet må ikke monteres i områder med eksplosionsfare. 1.3 Konstruktion R2618

5 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 5 af 45 Systemet er baseret på vakuumtransportprincippet og kan bestå af følgende hovedkomponenter (se ovenstående tegning): 1 Vakuumstation Anvendes til at skabe det nødvendige vakuum i systemet, så materialetransport kan finde sted. Vakuumstationen leveres som en komplet enhed bestående af vakuumblæser med motorbeskyttelse, centralt selvrensende støvfilter samt rør- og ventilsystem. Alternativt til centralt selvrensende filter kan indbygges en returblæsningsventil, som vender luftstrømmen i systemet og renblæser filtre monteret i vakuumbeholdere (pos.2). 2 Vakuumbeholdere (PGT eller SVR) Monteres på hver plastmaskine i en beholderstørrelse der svarer til den enkelte maskines timekapacitet. 3 Labo-Scan styring Samordner og koordinerer samtlige funktioner i systemet. 4 Rensugningsventiler Monteres ved silo(er) / tørrebeholder(e) for at sikre, at systemet tømmes efter hver transportcyklus, så propdannelser forhindres effektivt. Alternativt kan der monteres pneumatiske skydespjæld under siloer/tørrebeholdere. Disse anvendes til at rensuge rørsystemet og til at sikre, at den samme mængde materiale transporteres under hver transportcyklus. Derudover kan Laboteks øvrige produktprogram integreres i systemet f.eks.: 5 Varmlufttørrer type CD (ikke vist på tegning) For tørring og konditionering af ikke-hygroskopiske råmaterialer. 6 Tørlufttørrer type DDL, DFD og MDFD (MDFD vist på tegning) For tørring af hygroskopiske materialer. For at sikre en stabil produktion anbefales det at installere tørlufttørrere i områder, hvor luftens relative fugtighed varierer med årstiderne eller er konstant høj, selvom materialet karakteriseres som mindre hygroskopisk. 7 Dosere- og blandeudstyr type Gravimix eller RS (RS type IDV vist på tegning). Gravimix er designet for gravimetrisk blanding og dosering af hovedmateriale, regenerat, masterbatch og andre additiver. Ratio-Selector type RS er designet for blanding af to hovedmaterialer eller hovedmateriale og regenerat.

6 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 6 af 45 8 Mobil tørrer type DDM (Ikke vist på tegning) Flytbar og øger dermed fleksibiliteten i produktionen. 9 Centralfilter, selvrensende filter type WAM Filteret er monteret mellem vakuumstation og vakuumbeholder og renser efter hver transportcyklus Vakuumstation Vakuumstationen er forsynet med styreskab, filter, mindst 1 vakuumblæser samt alle nødvendige forbindelsesrør, således at vakuumstationen udgør en fuldt funktionsklar enhed. Styreskabet er fremstillet af lakeret metalplade og rummer alle nødvendige elektriske komponenter til start og drift af vakuumstationen. Den elektriske motor for hver vakuumblæser er forsynet med en kontaktor med termisk overstrømsrelæ. Den elektriske motor er som standard leveret med direkte start. Systemer, hvor der er installeret mere end én vakuumblæser, er forsynet med indbygget startforsinkelsesmodul for minimering af startstrøm til hele vakuumstationen. Forsiden af skabet er samtidig en låge, hvorpå den kombinerede sikkerheds- og hovedafbryder er monteret. Typeskilt for hele vakuumstationen er placeret på skabet. Efterløbstid For at undgå flere på hinanden følgende opstart af vakuumblæseren er styringen forsynet med en tidsforsinkelsesfunktion, der giver mulighed for at lade blæseren køre i sekunder, efter transportbehovet er ophørt. Da maksimalafbryderen (termosikringen af blæseren) under opstart af blæseren gennemløbes af en stor startstrøm, kan det i sjældne tilfælde forekomme, at maksimalafbryderen udkobler grundet for mange starter inden for en ikke fast defineret tidsperiode. Friskluftventil Vakuumblæseren kan være forsynet med en friskluftventil, der åbner når systemer er færdig med at transporterer og blæseren derved kører efterløbstid. Ventilen åbner for at blæseren ikke skal suge vakuum i et lukket system. Der tages derfor luft ind gennem ventilen indtil blæseren er stoppet, eller indtil der igen er materialetransport. Tidspunkt for lukning af ventil er fast defineret til 30 sek. Dette svare til nedløbstiden for blæseren. Først når blæseren står stille lukker ventilen. Sikkerhedsventil For at forhindre at blæseren overbelastes ved en evt. blokering af vakuumrøret, er der på de største blæseres tilgangsside monteret en sikkerhedsventil, der åbner automatisk, hvis vakuummet overstiger et vist niveau.

7 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 7 af 45 Frekvensomformer Option. Frekvensomformeren indstilles i % lufthastighed, herved kan hver vakuumstation have en individuel lufthastighed afhængig af karakteren af materiale der bliver transporteret. Det betyder at råmateriale bliver transporteret skånsomt og levetiden på rør og slanger forlænges. Endvidere reduceres energi forbruget. Filtre Vakuumstationen kan leveres med et af følgende filtre: Centralfilter, selvrensende filter type WAM Filteret er monteret mellem vakuumstation og vakuumbeholder og rengøres efter hver transportcyklus. Det selvrensende centralfilter må kun benyttes til rensning af vakuumluft i det anlæg, hvor det er monteret. Vedr. WAM-filter, se separat instruktionsbog. Returblæsningsventil/ blow-back ventil Ventilen anvendes til at vende luftstrømmen fra vakuumblæseren. Ved hjælp af blæseluften renblæses filtret i vakuumbeholder efter hver transportcyklus. Cyklon Filtrerer luften løbende Vakuumbeholdere Vakuumbeholderen er fremstillet i støbt aluminium (PGT) eller rustfrit stål (SVR) og leveres komplet med bundklapsystem (niveaukontrol) og vakuumventil. Ventilen er trykluftstyret og aktiveres via en magnetventil (for 24 VAC). Vakuumventilen er af samme type som rensugningsventil nævnt under punkt

8 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 8 af Labo-Sscan styring Labo-Scan styringen består af en Siemens PLC med TP 177 MICRO kontrolpanel. R Rensugningsventil Rensugningsventilen er en enkeltvirkende, normalt lukket 2-vejs sædeventil monteret med magnetventil. Rensugningsventilen åbnes med trykluft og lukkes med en returfjeder ved trykaflastning (se afsnit 2.2.5). Ventilens lukkebevægelse styres ved at drøvle udluftssiden på magnetventilen. Ventilsystemet er fremstillet i overfladebehandlet stål og aluminium. Ventilen er monteret på en Ø50mm rørstuds ved kompression af en O-ring.

9 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 9 af Rørsystem Labotek s specielt designede rørsystem er som standard udført i aluminiums rør, fittings er udført i rustfrit stål. Standard rørdiameter er Ø38 og Ø50mm Returklap i vakuumbeholder Returklappen består af en pakning (52) og en Returklap (51) monteret på vakuumbeholderens tilgangsrør (50). Returklap er monteret i begge de følgende tilfælde: 1. Hvis der i rørsystemet anvendes en koblingsstation. 2. Hvis fælles materialerør anvendes for flere maskiner. 2. Hvis der er blowback ventil på vakuumstationen. Returklappen sikrer, at der ikke suges falsk luft ind i systemet fra flere beholdere. I værste tilfælde kan dette forårsage, at materiale suges fra én vakuumbeholder til en anden gennem rørsystemet. R Benyttede standarder, direktiver, anvisninger m.v. Direktiv nr. 2006/95/EU (lavspændingsdirektivet) Direktiv nr. 2004/108/EU (EMC-direktivet). Direktiv nr. 2006/42/EU (maskindirektivet).

10 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 10 af Driftsprincipper Transport Bundklappen i vakuumbeholdere fungerer som niveaukontrol og kontrollerer materialeniveauet kontinuerligt. Labo-Scan styringen registrerer og starter vakuumstationen ved registrering af lavt niveau i alle tilsluttede vakuumbeholdere. Transportcyklussen foregår i et forudvalgt tidsrum, der svarer til, at vakuumbeholderen netop bliver fyldt op med råmateriale. Hver transportcyklus afsluttes med, at rensugningsventiler (hvis monteret) åbner, og materialelinierne rensuges for at undgå propdannelser. Derved opnås let og ubesværet materialeflow Konstruktion Den totale transport af råmateriale er baseret på et antal transportcyklusser. For at sikre et hurtigt materiale- og/eller farveskift er vakuumbeholderen på hver plastforarbejdningsmaskinen dimensioneret således, at både krav til kapacitet og hurtigt materiale- og/eller farveskift imødekommes Transportcyklus Se endvidere sekvensdiagram afsnit for operationssekvensen for hver transportcyklus: 1. Når vakuumbeholder (21) er tom, lukker bundklappen, som også er en niveaukontrol, og aktiverer derved en mikroswitch. Dette registreres i Labo-Scan styringen (10) ved hjælp af et elektrisk signal. 2. Via bundklappen i beholderne registrerer Labo-Scan styringen alle tomme beholdere, der stiller sig i kø. Alle beholdere aktiveres og fyldes efter først ind/først ud princippet. 3. Vakuumblæseren (18) starter, og vakuumventilen (23) åbner i et forudindstillet tidsrum (menu 3.2). 4. Der skabes et vakuum i rørsystemet, og råmateriale transporteres til vakuumbeholderen i et for hver enkelt vakuumbeholder forudindstillet tidsrum. 5. Når beholderen er fuld, åbner rensugningsventil (25) (hvis monteret) og lukker luft ind i systemet via materialesugerøret (menu 3.2). Hvis skydespjæld er monteret, lukker dette i slutningen af transportcyklussen og rensuger derved rørsystemet.

11 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 11 af Vakuumventil (23) lukker og neutraliserer dermed vakuum i vakuumbeholder (21) 7. Vægten af råmaterialet i vakuumbeholderen (21) åbner bundklappen, og råmaterialet vil falde ned i maskintragten. 8. Når bundklappen åbner, afbrydes signalet til styringen (10). Bundklappen forbliver åben, indtil i maskintragten er sunket så meget, at bundklappen uhindret kan lukke. 9. Labo-Scan styringen skifter til næste beholder i køen, og transportcyklussen gentages nu med denne kanals beholder aktiveret. 10. Når alle vakuumbeholdere er fyldt op, vil blæseren fortsætte i et forudindstillet tidsrum ( sek.)(menu 3.1) med friskluftventil (12) åben for at undgå overbelastning af blæseren. Friskluftventilen lukker efter et forudindstillet tidsrum efter blæseren er stoppet (menu 3.2). R2616 Principskitsen viser et system monteret med blow-back ventil (14). Udstyr vist på skitsen kan være ekstraudstyr.

12 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 12 af Sekvensdiagram Nedenstående sekvensdiagrammer viser aktivering af systemets komponenter over én transportperiode. R1918_R01_DK

13 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 13 af Certifikater IQ-Net certifikat

14 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 14 af ISO certifikat

15 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 15 af TEKNISKE DATA 2.1 Typeskilt Serienummeret består af en kode (A)(B), et typenummer (C) og et løbenummer (D) Koden (A) og (B): Det første og sidste ciffer (A) i koden angiver fremstillingsår. Eks. 0SA9 = De to midterste bogstaver (B) i koden angiver maskinens karakteristika: SX = Standard apparater. KX = Speciel udførelse efter kundeønske. EX = Speciel mærkning for løse styringer. ES = Speciel mærkning for erstatningsstyringer Typen (C) Typenummeret består af to cifre, der karakteriserer maskintypen: MSC Labo-Scan styring: Løbenummer (D) Løbenummeret er et femcifret tal, der henviser til maskinens eksakte produktionsnummer. Tel: Fax: Strøbjergvej 29 DK-3600 Frederikssund Denmark Type: Model no: Serial no: Date: MiniScan Volt: 220/240 Volt Amp: 0,5 Amp 9SA Forsikring: 10 Amp kw: 0,05 kw Hz: 50/60 Hz 9SA A B C R2620_DK D

16 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 16 af Målskitse for vakuumstation, eksempel Alle mål i mm. R2617 Skitsen viser en 3xLT6 SVS med blowback-ventil og filter. 2.3 Kapacitet Laboteks brede program af vakuumstationer, vakuumbeholdere, rørsystemer etc. samt den modulopbyggede Labo-Scan styring gør det muligt at imødekomme næsten alle krav til kapacitet og design.

17 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 17 af 45 Alle systemer dimensioneres ud fra den enkelte kundes oplysninger om kapaciteter, antal forarbejdningsmaskiner, transportafstande ligesom der tages højde for en eventuel fremtidig udvidelse af produktionen. 3. MONTERING 3.1 Montering af hovedkomponenter Alle hovedkomponenter i systemet er konstrueret for separat montering i overensstemmelse med individuelle krav og behov Vakuumstation Vakuumstationen anbringes fritstående og fastgøres med bolte i de forborede huller. Stationens kapacitet er dimensioneret i overensstemmelse med transportafstande oplyst til Labotek, hvorfor det anbefales at kontakte Labotek før eventuel omplacering. Vakuumstationen forbindes elektrisk som vist i nøglediagram 2018 placeret i lommen bag i instruktionsbogen Labo-Scan styring Labo-Scan styringen kan anbringes enten på væg eller i forbindelse med produktionens øvrige styringsapparater, således at den er let tilgængelig. Labo-Scan styringen forbindes elektrisk som vist i nøglediagram placeret i lommen bag i instruktionsbogen Vakuumbeholder Vakuumbeholderne kan monteres direkte på maskintragt eller på eventuel tørrer-, blander- eller doseringsenhed Rensugningsventil Filtreret trykluft ((5-10 bar ( kpa)) tilsluttes rensugningsventilens studs Blow-back ventil Filtreret trykluft ((5-10 bar ( kpa)) tilsluttes blow-back ventilens studs.

18 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 18 af Skydespjæld, pneumatisk Filtreret trykluft ((5-10 bar ( kpa)) tilsluttes skydespjældets studs. (Se nedenstående skitse) R Centralfilter, selvrensende filter, type WAM filter Centralfilter forbindes med rør eller slange til vakuumstation. 3.2 Tilslutninger Rørsystem Tilstræb at arrangere både materialerør og vakuumrør således at det samlede antal bøjninger bliver så lille som muligt for at sikre en optimal udnyttelse af vakuum Installering af el-kabel Et 4-leder hovedforsyningskabel (3 faser + jord) forbindes til klemrækken i vakuumstationens(ernes) styreskab. Interne kabelforbindelser mellem styreskab og vakuumstation samt eventuel blowback ventil er foretaget af Labotek. Se nøgleskema bag i instruktionsbogen. Labo-Scan styringen forsynes med enkeltfaset spænding til klemmerne. Kabler monteres i henhold til vedlagte el-diagram Trykluftsystem Vakuumventiler er monteret på toppen af vakuumbeholderne. De pneumatisk styrede ventiler skal tilsluttes et trykluftsystem, der leverer filtreret og tør luft ((5-10 bar ( kpa)).

19 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 19 af 45 Sædvanligvis er trykluft med anførte tryk ført frem til hver forarbejdningsmaskine og trykluft til vakuumventiler kan med fordel tages herfra. Fra produktionens trykluftsystem føres en trykluftslange frem til hver rensugningsventil og forbindes til dennes tilslutningsstuds Centralfilter (se også separat instruktionsbog) Der tilføres trykluft på max. 10 bar.

20 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 20 af Betjenings vejledning Systemet styres fra et touch panel, der er indbygget i styreskabets frontplade. Panelet har ingen knapper, og skal derfor styres via touch på skærmen 4.1 Opsætning af systemet Brugeren starter opsætningen ved at trykke på Service menu. (Se herunder) Status viser hvilken kanal der bliver transporteret til, inkl. navn på kanal. Betjening af anlægget. (Se punkt 4.2) Service menu. (Se punkt 4.1.1) Viser om transportsystemet er: Startet, Stopper eller er Stoppet. Vises startet er transportsystemet aktiveret. Vises stopper, er systemet i gang med at lukke ned. Der transporteres til de kanaler der allerede er indlæst, men der kan ikke indlæses nye kanaler. Vises stoppet er systemet stoppet. Der er ingen transport, og der kan ikke indlæses kanaler. Start / Stop af transport systemet. For at starte systemet trykkes på ON. Når systemet er startet vil knappen blive tonet. For at stoppe systemet trykkes på OFF. Når systemet er ved at stoppe vil knappen blive tonet. For at transporterer til de enkelte kanaler, skal denne aktiveres. (Se punkt 4.2.2)

21 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 21 af Service menu Her skal der bruges et brugernavn og kodeord. Brugernavn: Admin Kodeord: 1001 Opsætning af kanal navne og type. (Se punkt 4.1.2) Opsætning af blæser og alarm. (Se punkt 4.1.3) Alarm liste her bliver alle alarmer logget så de kan kaldes frem senere. (Se punkt 4.3.1) Juster kontrasten op i touch panel. Juster kontrasten ned i touch panel. Aktiveres når man ønsker at rengøre touch panelet så man ikke uforvarende får aktiveret noget. Kalibrer touch skærmen på panelet hvis det er kommet ud af justering. Sætter panelet i transfer mode hvis der skal ligges nyt software i panelet. Informationer om hvor mange kanaler og skydespjæld Labo-Scan systemet indeholder, og hvilke revisioner af panel og PLC systemet indeholder. Bemærk at skydespjæld altid er placeret på de første kanaler. Til valg af frekvensomformer. (Se punkt 4.1.6) Vælger hvilket sprog du ønsker i panelet. Justere dato og klokke. (Se punkt 4.1.5) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til Main skærm. Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Følgende skal sættes op før systemet tages i brug. (Se punkt 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, og evt )

22 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 22 af Opsætning af kanal navne og type Bladre videre til de resterende sider. Her vælges hvilken funktion kanalen skal aktiveres som Vælg mellem følgende: INGEN DH MASKINE Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Tryk på feltet Navn for at navngive kanalen. Her tilføjes hver kanal et unikt navn (max. 8 tegn) samt type.

23 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 23 af Opsætning af blæser og alarm Opsætning af tid for automatisk reset af alarm lampe. ( sek) (Se punkt ) Opsætning af Efterløbstid for blæser. ( sek) (Se punkt ) Opsætning af rengørings form. Vælg mellem: Cyklon. Central filter. Blow-back ventil. (Se punkt ) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Opsætning af Blowback tid ved start og stop. (0-10 sek) (Se punkt ) Opsætning af hastighed på frekvensomformer under efterløb, hvis tilvalgt. ( %)

24 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 24 af Alarm reset tid Når en alarm aktiveres, starter denne timer. Når tiden er udløbet bliver alarmen deaktiveret. Alarmen bliver ikke kvitteret, dette skal ske manuelt. Tiden kan indstilles fra sek Efterløbstid for blæser Indstilling af den tid blæseren skal fortsætte efter endt transportcyklus når ingen maskiner mangler materiale. Denne funktion er oprettet for at begrænse antallet af opstart (i tilfælde hvor beholdere mangler materiale lige efter blæseren er stoppet) og dermed opvarmning af kontaktorer og motorværn. Den optimale indstilling kan først indstiller når anlægget tages i drift grundet den forskellige transport afstande og antal beholdere. Tiden kan indstilles fra sek Rengøringstype Rengøring af centralfilter (WAM-filter), cyklon eller blow-back ventil Blowback tid ved start & stop Blow-back start indikerer blow-back før transport. Blow-back indikere blow-back efter transport. (Se punkt 1.5.4)

25 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 25 af Opsætning af DH og Maskine Opsætning af transport- og rensugningstider på DH og Maskiner er beskrevet under 4.2 Betjening af anlægget. (Se punkt ) og (punkt )

26 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 26 af Ur & dato Note: Når brugeren åbner denne skærm, opdateres indtastningsfelterne til den aktuelle dato, tid og dag. For at få vist den korrekte tid i alarm listen, skal tiden indstilles. Aktuel dato, tid og dag. Indtast dato og klokkeslæt, ved at trykke på de respektive tal. Indtast dag, ved at trykke på dagen. Tryk på Set for at aktiverer ændringerne. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

27 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 27 af Option Tryk på feltet, for at tilvælge frekvensomformer. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

28 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 28 af Betjening af anlægget Oversigt over de enkelte DH / Maskiner Bladre videre til de resterende DH / Maskiner. Navn på de enkelte DH / Maskiner. Indikere om DH / Maskinen er aktiv kan enten være: OFF: ikke aktiv. ON: Aktiv. F/F: Er i kø til transport. Tryk HJEM. for at komme tilbage til Main skærm. Ved tryk på et billede går du til opsætningen af denne enkelte DH eller Maskine, alt efter om der på billeder er repræsenteret en DH (Se punkt 4.2.2) eller en Maskine (Se punkt 4.2.3).

29 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 29 af Oversigt over DH Aktiv bundklap og der transporteres til DH. Tryk her for at justere transport. (Se punkt ) Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Tryk her for at aktivere / deaktivere transport hertil. Knap tekst viser det aktuelle valg f.eks. ON at der er valgt transport til denne kanal. Justeringer er normalt ikke påkrævet under almindelig drift. Justering af sugerør og af transport- og rensugningstid kan måske være nødvendig ved skift til materialetype af anden granulatstørrelse eller støvindhold. Driften er fuldautomatisk og kræver ingen manuel indgriben. Kun almindelig overvågning af systemets drift og funktion er nødvendig. Denne omfatter: A: Check forsyningsspænding og spænding til magnetventiler. B: Kontroller tryk og filtre i trykluftsystemet. C: Check og tøm det centrale støvfilter/ WAM filter dagligt eller med regelmæssige mellemrum alt efter behov. D: Check LaboScan styringen. Filtre (hvis monteret) i vakuumbeholdere skal efterses regelmæssigt og rengøres efter behov. Beskadigede filtre skal udskiftes.

30 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 30 af Justering af DH Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Her justeres transporttid. Her justeres rensugningstid. Opsætning af hastighed på frekvensomformer for denne DH, hvis tilvalgt. (20-100%) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

31 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 31 af Oversigt over Maskine Aktiv bundklap. Der transporteres ikke til maskine. Tryk her for at justere transport. (Se punkt ) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Tryk her for at aktivere / deaktivere transport hertil. Knap tekst viser det aktuelle valg f.eks. ON at der er valgt transport til denne kanal.

32 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 32 af Justering af Maskine Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Justering af transporttid. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Justering af rensugningstid. Tryk her for at vælge suge adresse. (Se punkt ) Opsætning af hastighed på frekvensomformer for denne Maskine, hvis tilvalgt. (20-100%) For at sikre optimalt materialeflow skal alle justeringer og test produktion være udført inden indstilling påbegyndes. Den produktionsmaskine som er placeret længst væk fra materiale silo(erne) skal altid justeres først: 1. Afbryd alle beholdere undtagen den monteret længst væk (transportafstand). 2. Indstil transporttiden for denne beholder til 999 sekunder og rensugningstiden til 0 sekunder. 3. Registrer transporttiden ved at iagttage, hvornår materialeflowet til beholderen stopper. Det sker, når beholderen er helt fyldt. 4. Indstil denne tid som Transport tid. 5. Under næste transportcyklus registreres rensugningstiden ved at løfte sugerøret op af materialet. Dernæst registreres tiden det tager at tømme røret. 6. Indtast denne tid i Rensugning.

33 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 33 af Oversigt over Suge adresser Her vælges de suge adresser, som er defineret som DH beholder i opsætning af kanal navn. Hvis en kanal er defineres som Maskiner eller Ingen, vil denne ikke blive vist, da det ikke er muligt at transporterer fra den. Bladre videre til de resterende sider. (bliver synlig hvis der er mere end 7 skydespjæld. Her vælges suge adresse. Tegnet indikere den valgte kanal. Når der er valgt adresse ved at trykke på det aktuelle felt, går skærmen tilbage til det forrige billede. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

34 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 34 af Alarmer Ved Alarm vil dette billede fremkomme og være fremme så længe der er aktive alarmer. Antallet indikerer aktive alarmer. Ved at trykke på feltet, vises alarmlisten over de aktive alarmer. (For alarm historik, Se punkt 4.3.1) Ved alarm forekomst, vil denne knap fremkomme. Ved at trykke på knappen bliver alarmlampen slukke og knappen forsvinder igen. Alarmen bliver automatisk resat efter en given tid (default 60 sek.) Hermed forsvinder knappen igen Alarmer: Alarm liste over aktive alarmer. Ved forekomst af en alarm, vil dette billede vises forrest på skærmen. En aktiv alarm indikeres med et (C) som er vist efter alarmtidspunktet ( :26:55) og alarm nummeret (7). Alarm teksten (DH 7 Transportfejl) er angivet under tidspunktet. Ved at trykke på knappen! nederst til højre i vinduet, kvitteres alarmen og der vises herefter (CA). Hvis brugeren ikke når at kvitterer alarmen, før denne igen er forsvundet, vises (CG). C = Come A = Acknowledge G = Gone Det er ikke muligt, at betjene panelet før end alarmvinduet er lukket igen. Dette gøres ved at trykke på krydset øverst i højre hjørne. Til denne styring er der udelukkende tilknyttet transport alarmer En transportfejl kan forekomme på alle kanaler. Fejlen bliver aktiveret hvis der transporteres til en kanal 3 gange, uden at bundklappen i transportørbeholderen forbliver nede grundet fyldt beholder. Transportfejlen forsvinder igen når bundklappen i beholderen forbliver nede i 20 sek. Dette er ensbetydende med, at beholderen er fuld. Fejlen forsvinder ligeledes hvis kanalen slukkes (sættes til OFF).

35 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 35 af Alarm liste Alarm listen viser de alarmer som er aktive og som har forekommet med tidspunkt og dato. Der føres log af alarmer der kommer, alarmer der bliver kvitteret, og alarmer som forsvinder. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm Hovedafbryder på vakuumstation Hovedafbryderen er en ON / OFF afbryder for START / STOP af vakuumblæser. Hovedafbryderen bør normalt stå på ON, da blæserfunktionen styres af LaboScan styringen. 4.4 Start 1. VIGTIGT! Check at filterpatron er monteret i filter. 2. Check at forsyningsspænding anført på typeskilt på vakuumstationens styreskab tilsvarer aktuel forsyningsspænding. 3. Check at styresignaler til rensugningsventiler og vakuumventiler er 24 VAC, og 24 VDC til vakuumbeholdernes bundklapper. 4. Check at trykluftforsyningen til ventiler for vakuum, rensugning og blow-back, hvis monteret, er tilsluttet transportudstyret. 5. Check at vakuumstation er fastspændt. 6. Check at alle tilsluttede vakuumblæsere roterer i pilens retning (i modsat fald, er 2 faseledninger blevet forbyttet ved tilslutning af hovedkabel).

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

DFD 300-450 04.11.2014. LT-nummer: Stykliste nr: Betegnelse: Go to R-027.01.A 208680-208681 Hoveddele DFD 300-450 Side 1

DFD 300-450 04.11.2014. LT-nummer: Stykliste nr: Betegnelse: Go to R-027.01.A 208680-208681 Hoveddele DFD 300-450 Side 1 Indholdsfortegnelse Stykliste nr: Betegnelse: Go to R-027.01.A 208680-208681 Hoveddele DFD 300-450 Side 1 Go to R-027.02.A 208680-208681 Hoveddele Side 2 Go to R-027.03.A 208650 Ventildele Side 3 Go to

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Bring Home the POWER

Bring Home the POWER Bring Home the POWER Cyclo Vac Centralt støvsugersystem bringer Dem Specielt designet til hverdags brug Cyclo Vac s centrale enhed er let at installere i et opbevarings areal i deres hjem så som garage,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere