Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan"

Transkript

1 Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO DK LT nr.: Rev. 00

2 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL INFORMATION ANVENDELSE BEGRÆNSNINGER KONSTRUKTION BENYTTEDE STANDARDER, DIREKTIVER, ANVISNINGER M.V DRIFTSPRINCIPPER CERTIFIKATER TEKNISKE DATA TYPESKILT MÅLSKITSE FOR VAKUUMSTATION, EKSEMPEL KAPACITET MONTERING MONTERING AF HOVEDKOMPONENTER TILSLUTNINGER BETJENINGS VEJLEDNING OPSÆTNING AF SYSTEMET BETJENING AF ANLÆGGET ALARMER START STOP SKÆRM OVERSIGT TILBEHØR VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE AF LABO-SCAN STYRING VEDLIGEHOLDELSE AF CENTRALFILTER. SE AFSNIT VEDLIGEHOLDELSE AF VAKUUMBLÆSERE OG VENTILER FEJLSØGNING FEJLSØGNING GENERELT SYSTEMET STOPPER PLUDSELIGT NEDSAT ELLER INGEN TRANSPORT AF RÅMATERIALE TIL FLERE ELLER ALLE VAKUUMBEHOLDERE NEDSAT ELLER INGEN TRANSPORT AF RÅMATERIALE TIL ENKELTE VAKUUMBEHOLDERE REPARATION UDSKIFTNING AF BUNDKLAP PÅ VAKUUMBEHOLDER SCANNING... 44

3 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 3 af UDSKIFTNING AF BUNDKLAP PÅ VAKUUMBEHOLDER SVR (RUSTFRIT STÅL)... 45

4 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 4 af GENEREL INFORMATION 1.1 Anvendelse Labotek s transportsystem er et fuldautomatisk system til distribution af plastråmateriale. Systemet er forsynet med central blæser og styring, som sikrer, at hver enkelt plastmaskine får tilført råmateriale efter behov. Systemet designes og dimensioneres i overensstemmelse med den enkelte plast-virksomheds installation af plastmaskiner, behov og krav. Systemet er velegnet til transport af alle typer frit flydende plastgranulat, og et indbygget, centralt støvfiltreringssystem sikrer, at miljøet i plastvirksomheden ikke belastes. Den enkelte vakuumbeholder (PGT eller SVR (rustfrit stål)) kan monteres eller kombineres med Labotek s tørreapparater eller doseringsudstyr. 1.2 Begrænsninger Det centraliserede transportsystem må kun anvendes til det beskrevne formål. Systemet kan ikke anvendes til materialer i pulver- eller væskeform eller til levende væsner. Det centraliserede transportsystem skal betjenes af kvalificeret operatør(er) i overensstemmelse med korrekte procedurer. Systemet må ikke monteres i områder med eksplosionsfare. 1.3 Konstruktion R2618

5 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 5 af 45 Systemet er baseret på vakuumtransportprincippet og kan bestå af følgende hovedkomponenter (se ovenstående tegning): 1 Vakuumstation Anvendes til at skabe det nødvendige vakuum i systemet, så materialetransport kan finde sted. Vakuumstationen leveres som en komplet enhed bestående af vakuumblæser med motorbeskyttelse, centralt selvrensende støvfilter samt rør- og ventilsystem. Alternativt til centralt selvrensende filter kan indbygges en returblæsningsventil, som vender luftstrømmen i systemet og renblæser filtre monteret i vakuumbeholdere (pos.2). 2 Vakuumbeholdere (PGT eller SVR) Monteres på hver plastmaskine i en beholderstørrelse der svarer til den enkelte maskines timekapacitet. 3 Labo-Scan styring Samordner og koordinerer samtlige funktioner i systemet. 4 Rensugningsventiler Monteres ved silo(er) / tørrebeholder(e) for at sikre, at systemet tømmes efter hver transportcyklus, så propdannelser forhindres effektivt. Alternativt kan der monteres pneumatiske skydespjæld under siloer/tørrebeholdere. Disse anvendes til at rensuge rørsystemet og til at sikre, at den samme mængde materiale transporteres under hver transportcyklus. Derudover kan Laboteks øvrige produktprogram integreres i systemet f.eks.: 5 Varmlufttørrer type CD (ikke vist på tegning) For tørring og konditionering af ikke-hygroskopiske råmaterialer. 6 Tørlufttørrer type DDL, DFD og MDFD (MDFD vist på tegning) For tørring af hygroskopiske materialer. For at sikre en stabil produktion anbefales det at installere tørlufttørrere i områder, hvor luftens relative fugtighed varierer med årstiderne eller er konstant høj, selvom materialet karakteriseres som mindre hygroskopisk. 7 Dosere- og blandeudstyr type Gravimix eller RS (RS type IDV vist på tegning). Gravimix er designet for gravimetrisk blanding og dosering af hovedmateriale, regenerat, masterbatch og andre additiver. Ratio-Selector type RS er designet for blanding af to hovedmaterialer eller hovedmateriale og regenerat.

6 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 6 af 45 8 Mobil tørrer type DDM (Ikke vist på tegning) Flytbar og øger dermed fleksibiliteten i produktionen. 9 Centralfilter, selvrensende filter type WAM Filteret er monteret mellem vakuumstation og vakuumbeholder og renser efter hver transportcyklus Vakuumstation Vakuumstationen er forsynet med styreskab, filter, mindst 1 vakuumblæser samt alle nødvendige forbindelsesrør, således at vakuumstationen udgør en fuldt funktionsklar enhed. Styreskabet er fremstillet af lakeret metalplade og rummer alle nødvendige elektriske komponenter til start og drift af vakuumstationen. Den elektriske motor for hver vakuumblæser er forsynet med en kontaktor med termisk overstrømsrelæ. Den elektriske motor er som standard leveret med direkte start. Systemer, hvor der er installeret mere end én vakuumblæser, er forsynet med indbygget startforsinkelsesmodul for minimering af startstrøm til hele vakuumstationen. Forsiden af skabet er samtidig en låge, hvorpå den kombinerede sikkerheds- og hovedafbryder er monteret. Typeskilt for hele vakuumstationen er placeret på skabet. Efterløbstid For at undgå flere på hinanden følgende opstart af vakuumblæseren er styringen forsynet med en tidsforsinkelsesfunktion, der giver mulighed for at lade blæseren køre i sekunder, efter transportbehovet er ophørt. Da maksimalafbryderen (termosikringen af blæseren) under opstart af blæseren gennemløbes af en stor startstrøm, kan det i sjældne tilfælde forekomme, at maksimalafbryderen udkobler grundet for mange starter inden for en ikke fast defineret tidsperiode. Friskluftventil Vakuumblæseren kan være forsynet med en friskluftventil, der åbner når systemer er færdig med at transporterer og blæseren derved kører efterløbstid. Ventilen åbner for at blæseren ikke skal suge vakuum i et lukket system. Der tages derfor luft ind gennem ventilen indtil blæseren er stoppet, eller indtil der igen er materialetransport. Tidspunkt for lukning af ventil er fast defineret til 30 sek. Dette svare til nedløbstiden for blæseren. Først når blæseren står stille lukker ventilen. Sikkerhedsventil For at forhindre at blæseren overbelastes ved en evt. blokering af vakuumrøret, er der på de største blæseres tilgangsside monteret en sikkerhedsventil, der åbner automatisk, hvis vakuummet overstiger et vist niveau.

7 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 7 af 45 Frekvensomformer Option. Frekvensomformeren indstilles i % lufthastighed, herved kan hver vakuumstation have en individuel lufthastighed afhængig af karakteren af materiale der bliver transporteret. Det betyder at råmateriale bliver transporteret skånsomt og levetiden på rør og slanger forlænges. Endvidere reduceres energi forbruget. Filtre Vakuumstationen kan leveres med et af følgende filtre: Centralfilter, selvrensende filter type WAM Filteret er monteret mellem vakuumstation og vakuumbeholder og rengøres efter hver transportcyklus. Det selvrensende centralfilter må kun benyttes til rensning af vakuumluft i det anlæg, hvor det er monteret. Vedr. WAM-filter, se separat instruktionsbog. Returblæsningsventil/ blow-back ventil Ventilen anvendes til at vende luftstrømmen fra vakuumblæseren. Ved hjælp af blæseluften renblæses filtret i vakuumbeholder efter hver transportcyklus. Cyklon Filtrerer luften løbende Vakuumbeholdere Vakuumbeholderen er fremstillet i støbt aluminium (PGT) eller rustfrit stål (SVR) og leveres komplet med bundklapsystem (niveaukontrol) og vakuumventil. Ventilen er trykluftstyret og aktiveres via en magnetventil (for 24 VAC). Vakuumventilen er af samme type som rensugningsventil nævnt under punkt

8 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 8 af Labo-Sscan styring Labo-Scan styringen består af en Siemens PLC med TP 177 MICRO kontrolpanel. R Rensugningsventil Rensugningsventilen er en enkeltvirkende, normalt lukket 2-vejs sædeventil monteret med magnetventil. Rensugningsventilen åbnes med trykluft og lukkes med en returfjeder ved trykaflastning (se afsnit 2.2.5). Ventilens lukkebevægelse styres ved at drøvle udluftssiden på magnetventilen. Ventilsystemet er fremstillet i overfladebehandlet stål og aluminium. Ventilen er monteret på en Ø50mm rørstuds ved kompression af en O-ring.

9 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 9 af Rørsystem Labotek s specielt designede rørsystem er som standard udført i aluminiums rør, fittings er udført i rustfrit stål. Standard rørdiameter er Ø38 og Ø50mm Returklap i vakuumbeholder Returklappen består af en pakning (52) og en Returklap (51) monteret på vakuumbeholderens tilgangsrør (50). Returklap er monteret i begge de følgende tilfælde: 1. Hvis der i rørsystemet anvendes en koblingsstation. 2. Hvis fælles materialerør anvendes for flere maskiner. 2. Hvis der er blowback ventil på vakuumstationen. Returklappen sikrer, at der ikke suges falsk luft ind i systemet fra flere beholdere. I værste tilfælde kan dette forårsage, at materiale suges fra én vakuumbeholder til en anden gennem rørsystemet. R Benyttede standarder, direktiver, anvisninger m.v. Direktiv nr. 2006/95/EU (lavspændingsdirektivet) Direktiv nr. 2004/108/EU (EMC-direktivet). Direktiv nr. 2006/42/EU (maskindirektivet).

10 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 10 af Driftsprincipper Transport Bundklappen i vakuumbeholdere fungerer som niveaukontrol og kontrollerer materialeniveauet kontinuerligt. Labo-Scan styringen registrerer og starter vakuumstationen ved registrering af lavt niveau i alle tilsluttede vakuumbeholdere. Transportcyklussen foregår i et forudvalgt tidsrum, der svarer til, at vakuumbeholderen netop bliver fyldt op med råmateriale. Hver transportcyklus afsluttes med, at rensugningsventiler (hvis monteret) åbner, og materialelinierne rensuges for at undgå propdannelser. Derved opnås let og ubesværet materialeflow Konstruktion Den totale transport af råmateriale er baseret på et antal transportcyklusser. For at sikre et hurtigt materiale- og/eller farveskift er vakuumbeholderen på hver plastforarbejdningsmaskinen dimensioneret således, at både krav til kapacitet og hurtigt materiale- og/eller farveskift imødekommes Transportcyklus Se endvidere sekvensdiagram afsnit for operationssekvensen for hver transportcyklus: 1. Når vakuumbeholder (21) er tom, lukker bundklappen, som også er en niveaukontrol, og aktiverer derved en mikroswitch. Dette registreres i Labo-Scan styringen (10) ved hjælp af et elektrisk signal. 2. Via bundklappen i beholderne registrerer Labo-Scan styringen alle tomme beholdere, der stiller sig i kø. Alle beholdere aktiveres og fyldes efter først ind/først ud princippet. 3. Vakuumblæseren (18) starter, og vakuumventilen (23) åbner i et forudindstillet tidsrum (menu 3.2). 4. Der skabes et vakuum i rørsystemet, og råmateriale transporteres til vakuumbeholderen i et for hver enkelt vakuumbeholder forudindstillet tidsrum. 5. Når beholderen er fuld, åbner rensugningsventil (25) (hvis monteret) og lukker luft ind i systemet via materialesugerøret (menu 3.2). Hvis skydespjæld er monteret, lukker dette i slutningen af transportcyklussen og rensuger derved rørsystemet.

11 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 11 af Vakuumventil (23) lukker og neutraliserer dermed vakuum i vakuumbeholder (21) 7. Vægten af råmaterialet i vakuumbeholderen (21) åbner bundklappen, og råmaterialet vil falde ned i maskintragten. 8. Når bundklappen åbner, afbrydes signalet til styringen (10). Bundklappen forbliver åben, indtil i maskintragten er sunket så meget, at bundklappen uhindret kan lukke. 9. Labo-Scan styringen skifter til næste beholder i køen, og transportcyklussen gentages nu med denne kanals beholder aktiveret. 10. Når alle vakuumbeholdere er fyldt op, vil blæseren fortsætte i et forudindstillet tidsrum ( sek.)(menu 3.1) med friskluftventil (12) åben for at undgå overbelastning af blæseren. Friskluftventilen lukker efter et forudindstillet tidsrum efter blæseren er stoppet (menu 3.2). R2616 Principskitsen viser et system monteret med blow-back ventil (14). Udstyr vist på skitsen kan være ekstraudstyr.

12 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 12 af Sekvensdiagram Nedenstående sekvensdiagrammer viser aktivering af systemets komponenter over én transportperiode. R1918_R01_DK

13 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 13 af Certifikater IQ-Net certifikat

14 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 14 af ISO certifikat

15 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 15 af TEKNISKE DATA 2.1 Typeskilt Serienummeret består af en kode (A)(B), et typenummer (C) og et løbenummer (D) Koden (A) og (B): Det første og sidste ciffer (A) i koden angiver fremstillingsår. Eks. 0SA9 = De to midterste bogstaver (B) i koden angiver maskinens karakteristika: SX = Standard apparater. KX = Speciel udførelse efter kundeønske. EX = Speciel mærkning for løse styringer. ES = Speciel mærkning for erstatningsstyringer Typen (C) Typenummeret består af to cifre, der karakteriserer maskintypen: MSC Labo-Scan styring: Løbenummer (D) Løbenummeret er et femcifret tal, der henviser til maskinens eksakte produktionsnummer. Tel: Fax: Strøbjergvej 29 DK-3600 Frederikssund Denmark Type: Model no: Serial no: Date: MiniScan Volt: 220/240 Volt Amp: 0,5 Amp 9SA Forsikring: 10 Amp kw: 0,05 kw Hz: 50/60 Hz 9SA A B C R2620_DK D

16 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 16 af Målskitse for vakuumstation, eksempel Alle mål i mm. R2617 Skitsen viser en 3xLT6 SVS med blowback-ventil og filter. 2.3 Kapacitet Laboteks brede program af vakuumstationer, vakuumbeholdere, rørsystemer etc. samt den modulopbyggede Labo-Scan styring gør det muligt at imødekomme næsten alle krav til kapacitet og design.

17 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 17 af 45 Alle systemer dimensioneres ud fra den enkelte kundes oplysninger om kapaciteter, antal forarbejdningsmaskiner, transportafstande ligesom der tages højde for en eventuel fremtidig udvidelse af produktionen. 3. MONTERING 3.1 Montering af hovedkomponenter Alle hovedkomponenter i systemet er konstrueret for separat montering i overensstemmelse med individuelle krav og behov Vakuumstation Vakuumstationen anbringes fritstående og fastgøres med bolte i de forborede huller. Stationens kapacitet er dimensioneret i overensstemmelse med transportafstande oplyst til Labotek, hvorfor det anbefales at kontakte Labotek før eventuel omplacering. Vakuumstationen forbindes elektrisk som vist i nøglediagram 2018 placeret i lommen bag i instruktionsbogen Labo-Scan styring Labo-Scan styringen kan anbringes enten på væg eller i forbindelse med produktionens øvrige styringsapparater, således at den er let tilgængelig. Labo-Scan styringen forbindes elektrisk som vist i nøglediagram placeret i lommen bag i instruktionsbogen Vakuumbeholder Vakuumbeholderne kan monteres direkte på maskintragt eller på eventuel tørrer-, blander- eller doseringsenhed Rensugningsventil Filtreret trykluft ((5-10 bar ( kpa)) tilsluttes rensugningsventilens studs Blow-back ventil Filtreret trykluft ((5-10 bar ( kpa)) tilsluttes blow-back ventilens studs.

18 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 18 af Skydespjæld, pneumatisk Filtreret trykluft ((5-10 bar ( kpa)) tilsluttes skydespjældets studs. (Se nedenstående skitse) R Centralfilter, selvrensende filter, type WAM filter Centralfilter forbindes med rør eller slange til vakuumstation. 3.2 Tilslutninger Rørsystem Tilstræb at arrangere både materialerør og vakuumrør således at det samlede antal bøjninger bliver så lille som muligt for at sikre en optimal udnyttelse af vakuum Installering af el-kabel Et 4-leder hovedforsyningskabel (3 faser + jord) forbindes til klemrækken i vakuumstationens(ernes) styreskab. Interne kabelforbindelser mellem styreskab og vakuumstation samt eventuel blowback ventil er foretaget af Labotek. Se nøgleskema bag i instruktionsbogen. Labo-Scan styringen forsynes med enkeltfaset spænding til klemmerne. Kabler monteres i henhold til vedlagte el-diagram Trykluftsystem Vakuumventiler er monteret på toppen af vakuumbeholderne. De pneumatisk styrede ventiler skal tilsluttes et trykluftsystem, der leverer filtreret og tør luft ((5-10 bar ( kpa)).

19 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 19 af 45 Sædvanligvis er trykluft med anførte tryk ført frem til hver forarbejdningsmaskine og trykluft til vakuumventiler kan med fordel tages herfra. Fra produktionens trykluftsystem føres en trykluftslange frem til hver rensugningsventil og forbindes til dennes tilslutningsstuds Centralfilter (se også separat instruktionsbog) Der tilføres trykluft på max. 10 bar.

20 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 20 af Betjenings vejledning Systemet styres fra et touch panel, der er indbygget i styreskabets frontplade. Panelet har ingen knapper, og skal derfor styres via touch på skærmen 4.1 Opsætning af systemet Brugeren starter opsætningen ved at trykke på Service menu. (Se herunder) Status viser hvilken kanal der bliver transporteret til, inkl. navn på kanal. Betjening af anlægget. (Se punkt 4.2) Service menu. (Se punkt 4.1.1) Viser om transportsystemet er: Startet, Stopper eller er Stoppet. Vises startet er transportsystemet aktiveret. Vises stopper, er systemet i gang med at lukke ned. Der transporteres til de kanaler der allerede er indlæst, men der kan ikke indlæses nye kanaler. Vises stoppet er systemet stoppet. Der er ingen transport, og der kan ikke indlæses kanaler. Start / Stop af transport systemet. For at starte systemet trykkes på ON. Når systemet er startet vil knappen blive tonet. For at stoppe systemet trykkes på OFF. Når systemet er ved at stoppe vil knappen blive tonet. For at transporterer til de enkelte kanaler, skal denne aktiveres. (Se punkt 4.2.2)

21 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 21 af Service menu Her skal der bruges et brugernavn og kodeord. Brugernavn: Admin Kodeord: 1001 Opsætning af kanal navne og type. (Se punkt 4.1.2) Opsætning af blæser og alarm. (Se punkt 4.1.3) Alarm liste her bliver alle alarmer logget så de kan kaldes frem senere. (Se punkt 4.3.1) Juster kontrasten op i touch panel. Juster kontrasten ned i touch panel. Aktiveres når man ønsker at rengøre touch panelet så man ikke uforvarende får aktiveret noget. Kalibrer touch skærmen på panelet hvis det er kommet ud af justering. Sætter panelet i transfer mode hvis der skal ligges nyt software i panelet. Informationer om hvor mange kanaler og skydespjæld Labo-Scan systemet indeholder, og hvilke revisioner af panel og PLC systemet indeholder. Bemærk at skydespjæld altid er placeret på de første kanaler. Til valg af frekvensomformer. (Se punkt 4.1.6) Vælger hvilket sprog du ønsker i panelet. Justere dato og klokke. (Se punkt 4.1.5) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til Main skærm. Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Følgende skal sættes op før systemet tages i brug. (Se punkt 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, og evt )

22 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 22 af Opsætning af kanal navne og type Bladre videre til de resterende sider. Her vælges hvilken funktion kanalen skal aktiveres som Vælg mellem følgende: INGEN DH MASKINE Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Tryk på feltet Navn for at navngive kanalen. Her tilføjes hver kanal et unikt navn (max. 8 tegn) samt type.

23 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 23 af Opsætning af blæser og alarm Opsætning af tid for automatisk reset af alarm lampe. ( sek) (Se punkt ) Opsætning af Efterløbstid for blæser. ( sek) (Se punkt ) Opsætning af rengørings form. Vælg mellem: Cyklon. Central filter. Blow-back ventil. (Se punkt ) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Opsætning af Blowback tid ved start og stop. (0-10 sek) (Se punkt ) Opsætning af hastighed på frekvensomformer under efterløb, hvis tilvalgt. ( %)

24 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 24 af Alarm reset tid Når en alarm aktiveres, starter denne timer. Når tiden er udløbet bliver alarmen deaktiveret. Alarmen bliver ikke kvitteret, dette skal ske manuelt. Tiden kan indstilles fra sek Efterløbstid for blæser Indstilling af den tid blæseren skal fortsætte efter endt transportcyklus når ingen maskiner mangler materiale. Denne funktion er oprettet for at begrænse antallet af opstart (i tilfælde hvor beholdere mangler materiale lige efter blæseren er stoppet) og dermed opvarmning af kontaktorer og motorværn. Den optimale indstilling kan først indstiller når anlægget tages i drift grundet den forskellige transport afstande og antal beholdere. Tiden kan indstilles fra sek Rengøringstype Rengøring af centralfilter (WAM-filter), cyklon eller blow-back ventil Blowback tid ved start & stop Blow-back start indikerer blow-back før transport. Blow-back indikere blow-back efter transport. (Se punkt 1.5.4)

25 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 25 af Opsætning af DH og Maskine Opsætning af transport- og rensugningstider på DH og Maskiner er beskrevet under 4.2 Betjening af anlægget. (Se punkt ) og (punkt )

26 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 26 af Ur & dato Note: Når brugeren åbner denne skærm, opdateres indtastningsfelterne til den aktuelle dato, tid og dag. For at få vist den korrekte tid i alarm listen, skal tiden indstilles. Aktuel dato, tid og dag. Indtast dato og klokkeslæt, ved at trykke på de respektive tal. Indtast dag, ved at trykke på dagen. Tryk på Set for at aktiverer ændringerne. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

27 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 27 af Option Tryk på feltet, for at tilvælge frekvensomformer. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

28 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 28 af Betjening af anlægget Oversigt over de enkelte DH / Maskiner Bladre videre til de resterende DH / Maskiner. Navn på de enkelte DH / Maskiner. Indikere om DH / Maskinen er aktiv kan enten være: OFF: ikke aktiv. ON: Aktiv. F/F: Er i kø til transport. Tryk HJEM. for at komme tilbage til Main skærm. Ved tryk på et billede går du til opsætningen af denne enkelte DH eller Maskine, alt efter om der på billeder er repræsenteret en DH (Se punkt 4.2.2) eller en Maskine (Se punkt 4.2.3).

29 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 29 af Oversigt over DH Aktiv bundklap og der transporteres til DH. Tryk her for at justere transport. (Se punkt ) Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Tryk her for at aktivere / deaktivere transport hertil. Knap tekst viser det aktuelle valg f.eks. ON at der er valgt transport til denne kanal. Justeringer er normalt ikke påkrævet under almindelig drift. Justering af sugerør og af transport- og rensugningstid kan måske være nødvendig ved skift til materialetype af anden granulatstørrelse eller støvindhold. Driften er fuldautomatisk og kræver ingen manuel indgriben. Kun almindelig overvågning af systemets drift og funktion er nødvendig. Denne omfatter: A: Check forsyningsspænding og spænding til magnetventiler. B: Kontroller tryk og filtre i trykluftsystemet. C: Check og tøm det centrale støvfilter/ WAM filter dagligt eller med regelmæssige mellemrum alt efter behov. D: Check LaboScan styringen. Filtre (hvis monteret) i vakuumbeholdere skal efterses regelmæssigt og rengøres efter behov. Beskadigede filtre skal udskiftes.

30 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 30 af Justering af DH Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Her justeres transporttid. Her justeres rensugningstid. Opsætning af hastighed på frekvensomformer for denne DH, hvis tilvalgt. (20-100%) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

31 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 31 af Oversigt over Maskine Aktiv bundklap. Der transporteres ikke til maskine. Tryk her for at justere transport. (Se punkt ) Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Tryk her for at aktivere / deaktivere transport hertil. Knap tekst viser det aktuelle valg f.eks. ON at der er valgt transport til denne kanal.

32 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 32 af Justering af Maskine Tryk her for at bladre mellem kanalerne. Justering af transporttid. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm. Justering af rensugningstid. Tryk her for at vælge suge adresse. (Se punkt ) Opsætning af hastighed på frekvensomformer for denne Maskine, hvis tilvalgt. (20-100%) For at sikre optimalt materialeflow skal alle justeringer og test produktion være udført inden indstilling påbegyndes. Den produktionsmaskine som er placeret længst væk fra materiale silo(erne) skal altid justeres først: 1. Afbryd alle beholdere undtagen den monteret længst væk (transportafstand). 2. Indstil transporttiden for denne beholder til 999 sekunder og rensugningstiden til 0 sekunder. 3. Registrer transporttiden ved at iagttage, hvornår materialeflowet til beholderen stopper. Det sker, når beholderen er helt fyldt. 4. Indstil denne tid som Transport tid. 5. Under næste transportcyklus registreres rensugningstiden ved at løfte sugerøret op af materialet. Dernæst registreres tiden det tager at tømme røret. 6. Indtast denne tid i Rensugning.

33 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 33 af Oversigt over Suge adresser Her vælges de suge adresser, som er defineret som DH beholder i opsætning af kanal navn. Hvis en kanal er defineres som Maskiner eller Ingen, vil denne ikke blive vist, da det ikke er muligt at transporterer fra den. Bladre videre til de resterende sider. (bliver synlig hvis der er mere end 7 skydespjæld. Her vælges suge adresse. Tegnet indikere den valgte kanal. Når der er valgt adresse ved at trykke på det aktuelle felt, går skærmen tilbage til det forrige billede. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm.

34 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 34 af Alarmer Ved Alarm vil dette billede fremkomme og være fremme så længe der er aktive alarmer. Antallet indikerer aktive alarmer. Ved at trykke på feltet, vises alarmlisten over de aktive alarmer. (For alarm historik, Se punkt 4.3.1) Ved alarm forekomst, vil denne knap fremkomme. Ved at trykke på knappen bliver alarmlampen slukke og knappen forsvinder igen. Alarmen bliver automatisk resat efter en given tid (default 60 sek.) Hermed forsvinder knappen igen Alarmer: Alarm liste over aktive alarmer. Ved forekomst af en alarm, vil dette billede vises forrest på skærmen. En aktiv alarm indikeres med et (C) som er vist efter alarmtidspunktet ( :26:55) og alarm nummeret (7). Alarm teksten (DH 7 Transportfejl) er angivet under tidspunktet. Ved at trykke på knappen! nederst til højre i vinduet, kvitteres alarmen og der vises herefter (CA). Hvis brugeren ikke når at kvitterer alarmen, før denne igen er forsvundet, vises (CG). C = Come A = Acknowledge G = Gone Det er ikke muligt, at betjene panelet før end alarmvinduet er lukket igen. Dette gøres ved at trykke på krydset øverst i højre hjørne. Til denne styring er der udelukkende tilknyttet transport alarmer En transportfejl kan forekomme på alle kanaler. Fejlen bliver aktiveret hvis der transporteres til en kanal 3 gange, uden at bundklappen i transportørbeholderen forbliver nede grundet fyldt beholder. Transportfejlen forsvinder igen når bundklappen i beholderen forbliver nede i 20 sek. Dette er ensbetydende med, at beholderen er fuld. Fejlen forsvinder ligeledes hvis kanalen slukkes (sættes til OFF).

35 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 35 af Alarm liste Alarm listen viser de alarmer som er aktive og som har forekommet med tidspunkt og dato. Der føres log af alarmer der kommer, alarmer der bliver kvitteret, og alarmer som forsvinder. Tryk TILBAGE. for at komme tilbage til punkt Tryk HJEM for at komme til Main skærm Hovedafbryder på vakuumstation Hovedafbryderen er en ON / OFF afbryder for START / STOP af vakuumblæser. Hovedafbryderen bør normalt stå på ON, da blæserfunktionen styres af LaboScan styringen. 4.4 Start 1. VIGTIGT! Check at filterpatron er monteret i filter. 2. Check at forsyningsspænding anført på typeskilt på vakuumstationens styreskab tilsvarer aktuel forsyningsspænding. 3. Check at styresignaler til rensugningsventiler og vakuumventiler er 24 VAC, og 24 VDC til vakuumbeholdernes bundklapper. 4. Check at trykluftforsyningen til ventiler for vakuum, rensugning og blow-back, hvis monteret, er tilsluttet transportudstyret. 5. Check at vakuumstation er fastspændt. 6. Check at alle tilsluttede vakuumblæsere roterer i pilens retning (i modsat fald, er 2 faseledninger blevet forbyttet ved tilslutning af hovedkabel).

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere