GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning"

Transkript

1 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

2 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) eller (800) Fax (913) Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Tlf. +44 (0) (uden for Storbritannien) (kun i Storbritannien) Fax +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf Fax Alle rettigheder reserveret. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter. Garmin, Garmin-logoet, GPSMAP, AutoLocate, BlueChart, g2 Vision og MapSource er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Ultrascroll, mygarmin og GFS er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. NMEA og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Juni 2009 Delnummer Rev. A Trykt i Taiwan

3 Introduktion Denne vejledning indeholder oplysninger om følgende produkter: GPSMAP 420/420s GPSMAP 450/450s GPSMAP 421/421s GPSMAP 451/451s GPSMAP 520/520s GPSMAP 525/525s GPSMAP 521/521s GPSMAP 526/526s GPSMAP 550/550s GPSMAP 555/555s GPSMAP 551/551s GPSMAP 556/556s Tip og genveje Tryk på HOME i alle skærmbilleder for at vende tilbage til skærmen Hjem. Tryk på MENU i alle overordnede skærmbilleder for at få adgang til avancerede indstillinger. Tryk kort på Tænd/sluk-knappen for at justere skærmindstillingerne. trykke på SELECT. Fremhæv derefter Navigationskort, og tryk på SELECT igen. Hurtige links Tænd og sluk for enheden: side 3. Indsamling af GPS-satellitsignaler: side 5. Indsættelse og fjernelse af SD-kort: side 6. Gendannelse af fabriksindstillinger: side 6. Brug af navigationskort: side 8. Ændring af kortindstillinger: side 12. Navigation til en destination: side 22. Oprettelse og brug af waypoints: side 24. Konfiguration af systemindstillinger: side 37. Brug af ekkoloddet: side 44. Alarmer og meddelelser: side 55. Introduktion Generelt om brugervejledningen Når du i denne vejledning får besked på at vælge et emne, vises små pile (>) i teksten. De betyder, at du skal markere en serie af emner på skærmen ved hjælp af Vippeknappen og trykke på tasten SELECT efter hvert emne. Hvis du for eksempel ser vælg Kort > Navigationskort, skal du fremhæve Kort og GPSMAP 400/500-serien brugervejledning i

4 Introduktion Indholdsfortegnelse Introduktion... i Tip og genveje... i Generelt om brugervejledningen... i Hurtige links... i Overensstemmelseserklæring...iv Produktregistrering...iv Kontakt Garmin...iv Sådan kommer du i gang... 1 Oversigt over enheden... 1 Tænd og sluk for enheden... 3 Initialisering af enhedens indstillinger... 3 Justering af baggrundslys... 4 Brug af tastatur... 5 Indsamling af GPS-signaler... 5 Brug af simulatortilstand... 6 Visning af systeminformation... 6 Gendannelse af fabriksindstillinger... 6 Indsættelse og fjernelse af SD-kort... 6 Beskrivelse af skærmen Hjem... 7 Brug af kort... 8 Brug af navigationskortet... 8 Ændring af navigationskortindstillinger Brug af det delte navigationskort Brug af Perspektiv 3D Brug af Overflade 3D Brug af Undervands 3D Brug af fiskekort Aktivering af satellitbilleder med høj opløsning Visning af luftfotos Visning af oplysninger fra strømforholdsstationer Detaljerede vej- og POI-data Brug af automatisk guidning Brug af skærmen Kort/ekkolod Find Navigation til en destination Oprettelse og brug af waypoints Oprettelse og brug af ruter Brug af spor Brug af BlueChart g2 Vision Navigation med en Garmin-autopilot Visning af oplysninger Visning af et kompas Visning af tal Visning af rejseoplysninger Visning af brændstofmålere Visning af oplysninger fra tidevandsstationer Visning af oplysninger om strømforhold Visning af brugerdata Visning af andre fartøjer ii GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

5 Introduktion Konfiguration af plotteren Konfiguration af systemindstillinger Konfiguration af måleenheder Ændring af systemsprog Konfiguration af navigationspræferencer Konfiguration af kommunikationsindstillinger Indstilling af alarmer Indstilling af alarmen Total brændstof ombord Konfiguration af Min båd Konfiguration af Andre fartøjer Brug af ekkoloddet Beskrivelse af den fulde skærm Beskrivelse af skærmen Split frekvens Beskrivelse af skærmen Split zoom Beskrivelse af skærmen Temp. log Indstilling af ekkolod Avancerede ekkolodsindstillinger DSC (Digital Selective Calling) Brug af plotteren sammen med en VHF-radio Tilføjelse af en DSC-kontakt Visning af DSC-listen Modtagelse af nødopkald Mand over bord-nødopkald iværksat fra en VHF-radio Mand over bord-nødopkald iværksat fra plotteren Positionssporing Foretagelse af et individuelt rutineopkald Opkald til et AIS-mål Appendiks Specifikationer Alarmer og meddelelser Optagelse af screenshots Vedligeholdelse af enheden Softwarelicensaftale Indeks GPSMAP 400/500-serien brugervejledning iii

6 Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Hg lamperne i produktet kan indeholde kviksølv og skal genbruges eller bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. Der findes flere oplysninger på Overensstemmelseserklæring Garmin erklærer hermed, at GPSMAP 400-serien og GPSMAP 500-serien er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet: Produktregistrering Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag! Gå til Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted. Kontakt Garmin Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din enhed. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til eller kontakte Garmin USA på telefon (913) eller (800) I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) iv GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

7 Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Oversigt over enheden TÆND/SLUK/ BAGGRUNDSLYS OMRÅDE (+/-) VIPPEKNAP MARK SELECT MENU HOME Strøm/data Ekstern GPSantenne SD-kortstik GPSMAP 520/525/550/555 GPSMAP 526 vist GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

8 Sådan kommer du i gang Ekstern GPSantenne Strøm/data GPSMAP 420/450 NMEA 2000 Ekstern GPSantenne Strøm/data GPSMAP 526/556 GPSMAP 421/ /551 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

9 Tænd og sluk for enheden Du tænder for enheden ved at trykke og slippe Tænd/sluk-knappen. Når advarselsskærmen vises, skal du vælge Jeg accepterer for at få vist skærmen Hjem. Bemærk: Første gang du tænder for enheden, skal du konfigurere de grundlæggende indstillinger. Se Initialisering af enhedens indstillinger. Du slukker for enheden ved at trykke og holde på Skærmen Hjem Tænd/sluk-knappen. Sådan kommer du i gang Initialisering af enhedens indstillinger Første gang du tænder for enheden, skal du konfigurere de grundlæggende indstillinger. Bemærk: Du kan ændre disse indstillinger senere vha. skærmen Opsætning (side 6). Sprog - vælg det sprog, der skal vises på skærmen. Velkommen - vælg OK. Butiks demonstration - vælg NEJ. (Denne funktion er kun tilgængelig, første gang enheden tændes). NMEA-enheder - hvis du har NMEA 0183-enheder tilsluttet til en seriel port, skal du her specificere, hvilke porte der er tilsluttet. AIS-modtager (er ikke tilgængelig, hvis du vælger Ingen for NMEAenheder) - vælg Ja, hvis en af enhederne, som er tilsluttet en seriel port, er en AIS-modtager (Automatic Identification System). Positions format - angiv det koordinatsystem, der skal bruges til positionsaflæsninger. Tids format - angiv, om du vil have tiden vist i formatet 12 timer, 24 timer eller UTC (Universal Time Code). System enheder - angiv enheder til målinger på skærmen som Statute, Metrisk eller Nautisk. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

10 Sådan kommer du i gang Minimum sikker dybde - vælg den mindste sikkerhedsdybde for din båd. Du kan finde flere informationer i bådens specifikationer. Lavvands alarm - kun tilgængelig, hvis du modtager dybdedata med NMEA-ekkolod. Vælg Ja eller Nej. Minimum frihøjde - vælg den mindste frihøjde for din båd. Du kan finde flere informationer i bådens specifikationer. Område for kollisionsalarm - vælger den afstand, inden for hvilken en alarm vil lyde, hvis et AIS-fartøj nærmer sig din båd (side 43). Kollisionsalarm til - vælger det tidsrum, inden for hvilket en alarm vil lyde, hvis et AIS-fartøjs kurs vil skære sikkerhedszonen omkring din båd (side 43). Hvis et vandhastighedshjul registreres, vil en meddelelse spørge, om du vil kalibrere det nu. Vælg Ja eller Nej. Justering af baggrundslys 1. Tryk kort på Tænd/sluk-knappen. 2. Vælg Baggrundslys. For at få enheden til at justere baggrundslyset automatisk efter den omgivende belysning, skal du vælge Auto belysning (automatisk baggrundslys er kun tilgængeligt på GPSMAP 525, 526, 555 og 556). Sådan skifter du mellem dag- og nattilstand: 1. Tryk kort på Tænd/sluk-knappen. 2. Vælg Farve valg. 3. Tryk til venstre eller til højre på Vippeknappen for at skifte mellem tilstandene. 4 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

11 Brug af tastatur TÆND/SLUK/ BAGGRUNDSLYS OMRÅDE (+/-) VIPPEKNAP MARK SELECT MENU HOME Sådan kommer du i gang TÆND/SLUK/BAGGRUNDSLYS - tryk og hold nede for at tænde eller slukke for enheden, tryk kort for at justere baggrundslys samt dag- og nattilstande. OMRÅDE (-/+) - Tryk for at justere ekkoloddets område. Tryk for at zoome ind eller ud på et kort. Tryk for at rulle en side op eller ned i lister. VIPPEKNAP - Tryk op, ned, mod venstre eller mod højre for at gå igennem menuer, markere felter eller indtaste data. MARK - Tryk for at markere et waypoint. SELECT - Tryk for at vælge fremhævede emner. HOME - Tryk for at vende tilbage til skærmen Hjem. MENU - Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger og konfigurationsmuligheder; tryk for at gå tilbage til forrige skærm, når det indikeres. Indsamling af GPS-signaler Når du tænder for enheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den aktuelle position. Når enheden finder satellitsignaler, lyser signalstyrkesøjlerne øverst på skærmen Hjem grønt. Når enheden mister satellitsignalerne, forsvinder de grønne søjler, og positionsikonet viser et blinkende spørgsmålstegn. Hvis du ønsker at få flere oplysninger om GPS, kan du besøge Garmins websted på GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 5

12 Sådan kommer du i gang Brug af simulatortilstand Simulatortilstand slukker for GPS-modtageren for indendørs brug eller til øvelser. Enheden sporer ikke satellitter i simulatortilstand. ADVARSEL: Prøv ikke at navigere vha. Simulatortilstand, da GPSmodtageren er slukket. De linjer med satellitsignalstyrke, der vises, er kun simuleringer, og de repræsenterer ikke styrken af de faktiske satellitsignaler. Sådan aktiverer du simulatortilstand: 1. Vælg Opsætning > System > Simulator på skærmen Hjem. 2. Vælg Opsætning for at indstille hastighed, sporkontrol og position. Visning af systeminformation Du kan få vist softwareversionen, konturkortversionen og enheds-idnummeret for din plotter. Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at kunne opdatere systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata. Vælg Opsætning > System > System information på skærmen Hjem. Gendannelse af fabriksindstillinger BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de oplysninger, som du har tilføjet. 1. Vælg Opsætning > System > System information > Fabriksindstillinger på skærmen Hjem. 2. Vælg Ja for at gendanne alle fabriksindstillinger, eller vælg Nej for at annullere. Enheden genstarter og beder dig om at justere enhedens indstillinger (side 3). Indsættelse og fjernelse af SD-kort Enheden understøtter SD-kort (Secure Digital). Indsæt BlueChart g2 Vision SD-kort (ekstraudstyr) for at se højopløselige satellitbilleder og luftfotos af havne, marinaer og andre bestemmelsessteder. Indsæt tomme SD-kort for at overføre data, f.eks. waypoints, ruter og spor, til en anden kompatibel Garmin-enhed eller en computer (side 34). SD-kortlæser findes i nederste højre hjørne på enheden. Du indsætter SD-kortet ved at åbne adgangslåget og trykke SD-kortet ind, til der lyder et klik. Tryk på kortet igen, og udløs det, så du kan tage det ud af plotteren. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

13 Sådan kommer du i gang Ekkolod - konfigurer og få adgang til ekkolodsoplysninger (side 44). Note: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har en enhed med et indbygget ekkolodsmodul (modelnumre, som ender på et s som f.eks. GPSMAP 526s), eller hvis du har en transducer, som er tilsluttet til et eksternt ekkolod, f.eks. Garmin GSD 20/21/22. Bemærk: Hvis du bruger et SD-kort til at overføre waypoints fra MapSource, skal du opdatere til den nyeste version af MapSource ved at klikke på Hjælp > Kontroller, om der er nye opdateringer, eller se Garmins websted på Kort/ekkolod - opsæt skærmen til at vise et kort og ekkolod på en delt skærm (side 21). Find - få adgang til navigationsfunktioner (side 22). Information - få vist informationer herunder instrumentbrætfunktioner, strømforhold, himmellegemer, brugerdata og information om andre fartøjer (side 30). Konfigurer - adgang til enheds- og systemindstillinger (side 37). Beskrivelse af skærmen Hjem Brug skærmen Hjem til at få adgang til alle andre skærme. Tryk på HOME i alle skærmbilleder for at vende tilbage til skærmen Hjem. Kort - vælger kortene Navigation, Fiske, Perspektiv 3D, Overflade 3D, Undervands 3D og delte navigationskort. Bemærk: Overflade 3D, Undervands 3D og Fiskekort er kun tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

14 Brug af kort Brug af kort Din plotter har et kort, der dækker hele verden, samt et detaljeret kort over indsøer i USA eller BlueChart g2-kartografi for enten USA s kystlinje eller et specifikt lands kystlinje. Navigations kort - viser alle relevante navigationsdata, der er tilgængelige på dine forudindlæste kort, inklusive bøjer, lys, kabler, dybdespotninger, marinaer og tidevandsstationer i visning ovenfra. Perspektiv 3D - giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til din rute) og bruges som visuel navigationshjælp. Delt navigationskort - viser to forskellige zoomniveauer på navigationskortet på samme tid. Fiskekort og undervands 3D-visninger er tilgængelige, hvis du bruger BlueChart g2 Vision-forudprogrammerede SD-kort (ekstraudstyr). Overflade 3D - giver et fugleperspektiv fra oven og bag din båd som tredimensionel navigationshjælp. BlueChart g2 Vision-overflade 3D er mere detaljeret end de forudindlæste data. Bemærk: Hvis du bruger en GPSMAP 420/421/520/521/525/526 (inklusive s -modeller), skal du indsætte et BlueChart g2 Vision forprogrammeret SD-kort (ekstraudstyr) for at vise detaljerede navigationskort og overflade 3D-kort. Brug af navigationskortet Brug navigationskortet til at planlægge din kurs, til at se kortoplysninger og som navigationshjælp. Du får adgang til et navigationskort på skærmen Hjem ved at vælge Kort > Navigationskort. Fiske kort - viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden navigationsdata. Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på åbent hav. Undervands 3D - en undervandsvisning i 3D, der visuelt repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

15 Din båd Synligt vrag Fyr Synlig klippe Tidevandsstation Signal Marineservice Zoomskala Brug af kort Andre fartøjer - vis oplysninger om andre fartøjer, hvis din plotter er tilsluttet til en ekstern AIS- (Automatic Identification System) eller DSC- (Digital Selective Calling) enhed (side 49). Stop navigation - stop navigation til din destination (kun tilgængelig under navigation). Datafelter - vis eller skjul tal for cruising, navigation, fiskeri, brændstof eller sejlads. Navigationskort med g2 Vision Menuen Navigationskort Du kan få adgang til yderligere indstillinger eller funktioner for navigationskortet ved at trykke på MENU. Fuldskærmskort - viser navigations- eller fiskekortet på hele skærmen, uden tal. Waypoints og spor - vis, tilføj og konfigurer waypoints (side 24) og spor (side 26). Datafelter GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

16 Brug af kort Cruising - aktiver eller deaktiver datafelterne GPS-hastighed, GPS-kurs, Dybde og GPS-position. Vælg Konfiguration af datafelt for at konfigurere dataenes position på skærmen. Navigation - aktiver eller deaktiver datafelterne Distance til destination, Ankomst, Afvigelse og Pejling til waypoint. Vælg Auto for at aktivere datafeltet Navigation, når du navigerer til en destination. Vælg Konfiguration af datafelt for at konfigurere funktionerne Ruteslag, Næste sving og Destination. Fiske - aktiver eller deaktiver datafelterne Dybde, Vandtemperatur og Fart gennem vand. Brændstof - aktiver eller deaktiver datafelterne Brændstofforbrug, Resterende brændstof, Område og Brændstoføkonomi. Sejler - aktiver eller deaktiver datafelterne Fart gennem vand, Vind hastighed, Vindvinkel og Wind Velocity Made Good (VMG). Vælg Vind for at skifte mellem Sand vindvinkel og Relativ vindvinkel. Beskrivelse af, hvordan Vind VMG og Waypoint VMG optræder i datafelterne Plotteren skifter automatisk mellem visning af Vind VMG og Waypoint VMG i datafelterne Waypoint VMG vises under disse forhold: Datafeltet Ruteslag viser Waypoint VMG, når du navigerer en rute eller en automatisk guidelinje. Datafeltet Sejler viser Waypoint VMG, når du navigerer en rute eller en automatisk guidelinje, og du deaktiverer datafeltet Ruteslag. Vind-WMG vises under disse forhold: Datafeltet Sejler viser Vind VMG, når du ikke navigerer en rute eller en automatisk guidelinje. Datafeltet Sejler viser Vind VMG, når datafeltet Ruteslag er aktiveret. Kort opsætning - tilpas indstillinger for navigationskort (side 12). Beskrivelse af kortdata BlueChart g2 og BlueChart g2 Vision-kort anvender grafiske symboler til angive kortfunktioner, der følger standarderne for amerikanske og internationale kort. Andre funktioner, der er fælles for de fleste kort, omfatter dybdekonturlinjer (med dybt vand illustreret med hvidt), tidevandszoner, spotdybde (som illustreret på oprindelige papirkort), navigationshjælp og -symboler samt forhindringer og kabelområder. 10 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

17 Brug af kort Navigation til en destination på kortet 1. På skærmen Hjem vælger du Kort. 2. Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Delt navigationskort. 3. Brug vippeknappen til at vælge det punkt på kortet, hvor du gerne vil hen. 4. Tryk på SELECT. 5. Vælg Naviger til. 6. Vælg Go To (eller Guide til, når der anvendes et forprogrammeret BlueChart g2 Vision-kort til automatisk guidning). 7. Følg den farvede linje på skærmen til destinationen. Hvis du vil oprette en rute til et punkt på kortet, skal du se på side 25. Panorering på navigationskortet Brug Vippeknappen til at flytte kortmarkøren ( ) væk fra din aktuelle position og rulle til andre områder af navigationskortet. Når du panorerer forbi kanten på den aktuelle kortvisning, bevæger skærmen sig fremad for at fortsætte kortdækningen. Mens du bevæger kortmarkøren, kan du se afstanden og kursen fra din aktuelle position samt koordinaterne for markørens position i kortets nederste højre hjørne. Du panorerer på kortet ved at trykke op, ned, til højre eller til venstre på Vippeknappen. Kortmarkør Du stopper panorering ved at trykke på MENU og derefter vælge Stop panorering. Zoom ind og ud på kortet Tasterne Område (-/+) styrer zoomniveauet, som angives på skalaen nederst på navigationskortet ( ). Linjen under tallet angiver distancen på kortet. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

18 Brug af kort Adgang til andre emneinformationer Brug kortmarkøren ( ) til at vise oplysninger om kortelementer, waypoints og kort på skærmen. Sådan får du adgang til andre emneinformationer: 1. Fremhæv et emne på navigationskortet med kortmarkøren, og tryk på SELECT. Valgt emne 2. Vælg emnet. Hvis der er mere end ét emne i området, skal du vælge Gense og derefter vælge emnet. Visning af oplysninger fra tidevandsstationer Oplysninger fra tidevandsstationer vises på kortet med et detaljeret ikon, der viser det aktuelle tidevandsniveau. Du kan få vist en uddybende graf over en tidevandsstation til udsigter for tidevandsniveauet på forskellige tidspunkter eller forskellige dage. Brug kortmarkøren ( ) til at fremhæve et ikon for tidevandsstation ( ), og tryk på SELECT. Der er flere oplysninger om tidevand på side 32. Ændring af navigationskortindstillinger Du kan ændre kortindstillingerne på skærmen Hjem ved at vælge Kort > Navigationskort > MENU > Opsætning af kort. Fotos - indstiller satellitbilleder i høj opløsning til Fra, Kun land eller Til. Det er kun muligt at få satellitbilleder i høj opløsning, når man anvender et BlueChart g2 Vision SD-kort. Tidevand/strømforhold - slår tidevand og strømforhold til eller fra (side 32). Servicepunkter - slår marineservicepunkter til eller fra. Roser - viser en kompasrose omkring din båd med indikation af kompasretningen. Sand vindretning eller relativ vindretning vises, hvis enheden er tilsluttet en kompatibel marinevindsensor. 12 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

19 Brug af kort Detalje - justerer antallet af detaljer, der vises på kortet ved forskellige zoomniveauer. Vindretningsindikator Kompasrose Tryk til venstre på Vippeknappen for at få færre kortdetaljer. Tryk til højre på Vippeknappen for at få flere kortdetaljer. Ændring af kortets udseende På skærmen Hjem vælger du Kort > Navigationskort > MENU > Opsætning af kort > Kortets udseende. Orientering - skift perspektiv for kortvisningen. Nord op - indstiller den øverste kortvisning til nordlig retning. Kurs op - indstiller kortvisningen til den aktuelle sporretning. Rute op - indstiller kortet, så retningen for navigation altid er opad. Kurslinjen vises lodret på skærmen, hvis den vises. Kurslinje - trækker en forlængelseslinje fra bådens stævn i sejlretningen. Fra - slår kurslinjen fra. Distance - angiver distancen til slutningen af kurslinjen. Tid - angiver, hvor lang tid der er, til du når slutningen af kurslinjen. Verdenskort - viser et basalt verdenskort eller et satellitbillede (når Fuldt verdenskort er valgt). GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

20 Brug af kort Spot dybder - slå dybdespotninger til eller fra, og angiv en farlig dybde. Sik.regulering - identificerer en valgt dybde. Områder med mindre dybde end den specificerede værdi vises med blå skygge, mens områder med større dybde end den specificerede dybde vises med hvid skygge. Skyggen er altid tegnet ved den valgte dybde eller dybere. Brug af det delte navigationskort Brug det delte navigationskort til at vise to forskellige zoomniveauer på navigationskortet på samme tid. Symboler - ændrer symbolpræferencerne. Navigationssymbol-størrelse - justerer størrelsen på de navigationssymboler, der vises på kortet. Navigationssymbol-type - angiver navigationssymbolsættet (NOAA eller IALA). POI er til lands - aktiverer eller deaktiverer visningen af POI er (interessepunkter) til lands. Fyrvinkler - aktiverer eller deaktiverer den sektor, hvor et navigationslys er synligt. Hvis du vælger Til, bortfiltreres fyrvinkler afhængigt af zoomniveauet. Kort omrids - slå kortomrids til, når du anvender BlueChart g2 Vision SD-kort, og du ønsker at se, hvilket område kortene dækker. Fotopunkter - aktiverer eller deaktiverer kameraikoner (side 20) ved brug af et BlueChart g2 Vision SD-kort. Delt navigationskort (med et BlueChart g2 Vision-kort) Den øverste halvdel af skærmen er zoomet 10 gange længere ind end den nederste halvdel af skærmen. Tasterne Område (-/+) styrer zoomniveauet. Tryk på MENU for at få vist yderligere indstillinger (side 9). 14 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

21 Brug af kort Brug af Perspektiv 3D Perspektiv 3D giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til din rute) og bruges som visuel navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler. Den er også til hjælp, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne og ankerpladser. Du kan få adgang til Perspektiv 3D på skærmen Hjem ved at vælge Kort > Perspektiv 3D. Tryk på tasten Område (+) for at flytte visningen tættere på din båd og lavere ned mod vandet. Tryk på tasten Område (-) for at flytte visningen væk fra båden. Visning af detaljer om navigationssymboler som signaler, lys og forhindringer: 1. Brug Vippeknappen til at pege på navigationssymbolet. Når markøren er over navigationssymbolet, er dette fremhævet. 2. Tryk på SELECT for at vise oplysninger om navigationssymbolet. Indstillinger for Perspektiv 3D For at få adgang til yderligere indstillinger eller valgmuligheder på skærmen Perspektiv 3D skal du trykke på MENU. Waypoints - vis, sorter, eller filtrer eksisterende waypoints, eller opret nye. Nyt waypoint - rediger, slet eller opret et nyt waypoint. Aktive spor - administrer spor (side 26). Gemte spor - viser en liste over spor, der er blevet gemt. Andre fartøjer - se oplysninger om andre fartøjer. Hvis du vil have vist oplysninger om andre fartøjer, skal din enhed være sluttet til en ekstern AIS- (Automatic Identification System) eller DSC- (Digital Selective Calling) enhed. Datafelter (side 9) - vis eller skjul cruising, navigation, fiskeri, brændstof, sejladstal eller kompastape. Når denne er aktiveret, vises kompastape øverst på skærmen Perspektiv 3D som en grafisk repræsentation af en kurs. Kortets udseende - tilpas Perspektiv 3D-kortet. Områderinge - aktiverer eller deaktiverer områderingene for at muliggøre distancemåling. Rute bredde - juster bredden på den rutelinje, der trækkes, når du navigerer. Denne indstilling påvirker også ruter (Lav rute til), men den påvirker ikke automatisk guidning (Guide til). Waypoints og spor - vis, tilføj og konfigurer waypoints og spor. Spor - aktiver eller deaktiver spor (side 26). GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 5

22 Brug af kort Brug af Overflade 3D Et BlueChart g2 Vision SD-kort tilbyder Overflade 3D, der giver en tredimensionel visning fra oven og bag din båd (i henhold til din rute). Det er beregnet som visuel navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler. Den er også til hjælp, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne og ankerpladser. Overflade 3D Navigationskort Tryk på tasten Område (+) for at flytte visningen tættere på din båd og lavere ned mod vandet. Tryk på tasten Område (-) for at flytte visningen væk fra båden. Skalaen ( ) vises midlertidigt nederst på skærmen. Visning af detaljer om navigationssymboler som signaler, lys og forhindringer: 1. Brug Vippeknappen til at pege på navigationssymbolet. Når markøren er over navigationssymbolet, er dette fremhævet. 2. Tryk på SELECT for at vise oplysninger om navigationssymbolet. Indstillinger for Overflade 3D For at få adgang til yderligere funktioner eller valgmuligheder på skærmen Overflade 3D skal du trykke på MENU. Du finder indstillinger og funktioner i relation til Waypoints og spor, Andre fartøjer og Datafelter under Menuen Navigationskort på side 9. Du kan tilpasse udseendet af skærmen Overflade 3D ved at vælge MENU > Kortets udseende. Stil - vælger, hvordan kortdata vises over 3D-terræn. Klassisk - anvender farveskemaer til at indikere 3D-terræn. Kort - leverer kortoplysninger i 3D-visning. Fotos - leverer satellitfotobilleder udover kortoplysninger. 16 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

23 Brug af kort Farefarver - aktiverer eller deaktiverer farefarver. Indstillingen Fra viser land, som du ville se det fra vandet. Indstillingen Til viser lavt vand og land med en farveskala. Blå angiver dybt vand, gul angiver lavt vand, og rødt angiver meget lavt vand. Rute bredde - juster bredden på den rutelinje, der trækkes, når du navigerer. Denne indstilling påvirker også ruter (Lav rute til), men den påvirker ikke automatisk guidning (Guide til). Brug af Undervands 3D Ved hjælp af dybdekonturlinjerne fra BlueChart g2 Vision-kartografien giver Undervands 3D en undervandsvisning af hav- eller søbunden. Brug tasterne Område til at justere visningen. Bemærk: Du skal have en enhed i s -serien (f.eks. en GPSMAP 420s) og en transducer, der er kablet gennem et marinenetværk, for at modtage ekkolodsoplysninger. Indstillinger for Undervands 3D For at få adgang til yderligere funktioner eller valgmuligheder på skærmen Undervands 3D skal du trykke på MENU. Vis - vælger undervandsvisning af for, agter, bagbord eller styrbord. Overflade 3D (Farver på vandfarer) Områderinge - aktiverer eller deaktiverer områderingene for at muliggøre distancemåling. Sikker dybde - justerer dybden, hvor rød indikerer farlige dybder. Ekkolodskegle (kun tilgængelig, hvis der findes ekkolod) - slår visning af din transducers dækningsområde til eller fra. Fiskesymboler (kun tilgængelig, hvis der findes ekkolod) - viser ikkebundfaste mål (f.eks. fisk). Målene angives med røde, grønne og gule kugler. Rød angiver de største mål, mens grøn indikerer de mindste mål. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

24 Brug af kort Fiskekortet anvender detaljerede dybhavsmålingsdata på et forprogrammeret BlueChart g2 Vision SD-kort og virker bedst ved dybhavsfiskeri på åbent hav. Ikke-bundfaste mål Vælg Kort > Fiske kort på skærmen Hjem. Undervands 3D Spor - aktiver eller deaktiver sporloggen. Datafelter - vis eller skjul tal for cruising, navigation, fiskeri, brændstof eller sejlads (side 9). Brug af fiskekort Brug fiskekortet for at få en detaljeret forhindringsfri visning af bundkonturerne på kortet. Du kan få adgang til yderligere indstillinger eller funktioner for navigationskortet ved at trykke på MENU. Navigationssymboler - viser navigationshjælpemidler som signaler, lys og forhindringer. 18 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

25 Brug af kort Du finder indstillinger og funktioner i relation til Fuldskærmskort, Waypoints og spor, Andre fartøjer og Datafelter under Menuen Navigationskort på side 9. Fiskekortskærmens udseende tilpasses ved at vælge MENU > Opsætning af kort (side 12). Bemærk: Når det er aktiveret, vises satellitbillederne i høj opløsning kun ved lavere zoomniveauer. Hvis du ikke kan se højopløsningsbillederne i dit BlueChart g2 Vision-område, skal du enten zoome mere ind vha. tasten Område (+) eller indstille et højere detaljeniveau (side 13). Aktivering af satellitbilleder med høj opløsning Du kan lægge satellitbilleder i høj opløsning på land- eller havdelene eller begge på navigationskortet, når du bruger et forprogrammeret BlueChart g2 Vision SD-kort. Sådan aktiverer du satellitbilleder: 1. Tryk på MENU, mens du får vist navigationskortet. 2. Vælg Kort opsætning > Fotos. 3. Vælg mellem følgende muligheder: Fra - standardkortinformation vises på kortet. Kun land - standardkortinformation vises på vand med fotos, der dækker landjorden. Til - fotos dækker både vand og land ved en angivet uklarhed. Jo højere du angiver procentdelen, i jo større grad vil satellitbillederne dække både land og vand. Fotooverlay fra Kun land-fotooverlay Fotooverlay ved 50% Fotooverlay ved 100% GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

26 Brug af kort Visning af luftfotos Forprogrammerede BlueChart g2 Vision SD-kort indeholder luftfotos af mange landmærker, marinaer og havne. Brug disse fotos til at orientere dig i forhold til omgivelserne eller for at få et indtryk af en marina eller en havn inden ankomst. Adgang til luftfotos fra navigationskortet: Brug Vippeknappen til at fremhæve et kameraikon med markøren, og vælg Luftfoto eller Gense. Perspektiv Frihøjde Luftfoto Bemærk: Brug tasterne Område til at zoome ind og ud, mens du viser luftfotoet i fuldskærmsvisning. Visning af oplysninger fra strømforholdsstationer Hvis strømforholdsstationer er tilgængelige i dit BlueChart g2 Visionområde, vises de på navigationskortet som en markeret pil. Disse ikoner viser en strøms hastighed og retning på én gang. Vælg Gense eller navnet på stationen for at få vist en strømgraf. Ikon for strømforholdsstation 20 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

27 Brug af kort Detaljerede vej- og POI-data BlueChart g2 Vision indeholder detaljerede vej- og POI-data (data om interessepunkter), herunder meget detaljerede kystveje og POI er som f.eks. restauranter, overnatningsmuligheder, lokale seværdigheder og meget mere. Hvis du ønsker instruktioner om at søge efter og navigere til disse POI er, kan du se afsnittet Find, der starter på side 22. Skærmen Navigationskort Brug af automatisk guidning Automatisk guidning foreslår automatisk ruter på baggrund af tilgængelige BlueChart g2 Vision-kortoplysninger. Se side 38 for vejledning i, hvordan du indstiller automatisk guidning til din båd. Afsnittet Find på side 22 har flere oplysninger om, hvordan du bruger automatisk guidning. Brug af skærmen Kort/ekkolod Bemærk: Skærmen Kort/ekkolod er ligesom skærmen Ekkolod tilgængelig, hvis du bruger et ekkolodsmodul, som har tilkoblet en transducer. Brug skærmen Kort/ekkolod til at vise navigationskort, fiskekort, Overflade 3D eller Undervands 3D og ekkolod på samme tid. Skærmen Ekkolod Kombination af navigation og ekkolod Du kan få adgang til andre indstillinger og valgmuligheder til kort-/ekkolodskærmen ved at trykke på MENU. Sådan vises en delt kort-/ekkolodskærm: 1. Vælg Kort/ekkolod på skærmen Hjem. 2. Vælg korttypen på den delte skærm. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

28 Find Find Brug funktionen Find på skærmen Hjem til at søge efter og navigere til waypoints, ruter, spor og tjenester såsom nærliggende brændstoftanke, værksteder og ramper. Bemærk: Du skal oprette waypoints og ruter, før du kan navigere til dem. Du kan navigere til en destination ved hjælp af tre metoder: Go To, Lav rute til eller Guide til. Navigation til en destination Du kan søge efter og navigere til waypoints, ruter, spor og tjenester såsom nærliggende brændstoftanke, værksteder og ramper. Sådan begynder du at navigere: 1. På skærmen Hjem vælger du Find. 2. Vælg den kategori, du vil navigere hen til. Go To - tager dig direkte til din destination. Lav rute til - opretter en rute fra din placering til en destination, og giver dig mulighed for at tilføje sving til ruten. Guide til - søger i BlueChart g2 Vision-kortdata for at finde den bedste vej til din destination. Du skal bruge et BlueChart g2 Vision SD-kort for at få vist denne indstilling. Advarsel: Guide til tager ikke hensyn til lavt vand og forhindringer. Du skal for sikkerhedens skyld altid løse evt. uoverensstemmelser eller spørgsmål, før du fortsætter navigationen. 3. Vælg en destination. 22 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

29 Find Bemærk: Tryk på den højre eller venstre pil for at vise yderligere oplysninger eller for at vise positionen på et kort. 4. Vælg Naviger til. 5. Vælg Go To. ELLER Vælg Guide til, når du bruger et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-kort til at bruge automatisk guidning. 6. Følg den farvede linje på skærmen til destinationen. Sådan stopper du navigation: Tryk på MENU, og vælg Stop navigation. Sådan søger du efter en destination via navnet: 1. På skærmen Hjem vælger du Find > Søg efter navn. 2. Brug Vippeknappen til at vælge tegn, og stav i det mindste en del af navnet på din destination. 3. Vælg SELECT for at få vist de nærmeste 50 destinationer, som indeholder søgekriterierne. 4. Vælg positionen > Naviger til > Go To eller Lav rute til (eller Guide til, når du bruger et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-kort). GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

30 Find Oprettelse og brug af waypoints Du kan gemme op til waypoints (3.000 waypoints på modellerne GPSMAP 421/451/521/551/526/556, inklusive s -modeller) med et brugerdefineret navn, symbol, dybde, vandtemperatur og kommentar for hvert enkelt waypoint. Sådan opretter du et nyt waypoint: 1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem. 2. Brug kortmarkøren ( ) til at vælge den destination, du vil oprette som et waypoint. 3. Tryk på SELECT. 4. Vælg Opret waypoint. Sådan markerer du din nuværende position som et waypoint: Tryk på tasten MARK på en vilkårlig skærm. Rediger waypoint - angiv et specifikt navn, symbol, vanddybde eller vandtemperatur. Slet - sletter waypointet. Mand over bord - angiver den aktuelle position som Mand over bord-placering. Højre eller venstre pil - skifter mellem waypointoplysninger og navigationskortet. Sådan redigerer du et eksisterende waypoint: 1. Brug kortmarkøren ( ) på navigationskortet til at fremhæve waypointet på navigationskortet. ELLER Vælg på skærmen Hjem Information > Bruger data > Waypoints. 2. Vælg det waypoint, som du vil redigere. 3. Vælg Rediger waypoint. 4. Vælg den waypoint-attribut, du vil ændre (Navn, Symbol, Dybde, Vand temp., Kommentar eller Position). Sådan flytter du waypointet på navigationskortet: 1. Vælg waypointet på navigationskortet. 2. Vælg Gense. (Knappen Gense vises kun, når der er mere end ét waypoint i nærheden). 3. Vælg knappen til det waypoint, du vil redigere. 4. Vælg Flyt. 5. Tryk på SELECT for at gemme den nye position, eller tryk på MENU for at annullere handlingen. Sådan får du vist en liste over alle waypoints: På skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Waypoints. Bemærk: Hvis du vælger MARK, oprettes der kun et waypoint på din aktuelle position. 24 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

31 Find Sådan sletter du et waypoint eller en MOB: 1. Brug kortmarkøren ( ) på navigationskortet til at fremhæve waypointet eller MOB en på navigationskortet. ELLER På skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Waypoints. 2. Vælg det waypoint eller den MOB, du vil slette. 3. Vælg Gense > Slet (knappen Gense vises kun, hvis der er mere end et waypoint i nærheden). Oprettelse og brug af ruter Du kan oprette eller gemme op til 20 ruter (100 ruter på modellerne GPSMAP 421/451/521/551/526/556, inklusive s -modeller) med op til 250 waypoints hver. Sådan opretter du en rute fra din nuværende position: 1. Brug kortmarkøren ( ) på navigationskortet til at vælge din destination. 2. Vælg Naviger til > Lav rute til. 3. Brug kortmarkøren ( ) til at vælge den position, hvor du vil foretage den sidste drejning mod din destination. 4. Tryk på SELECT. Gentag dette trin for at tilføje yderligere drejninger. 5. Tryk på MENU for at annullere, for at fortryde den sidste drejning eller for at begynde at navigere ruten. Sådan opretter du en rute et andet sted: 1. Vælg Information > Bruger data > Ruter > Ny rute på skærmen Hjem. 2. Vælg Brug kort eller Brug waypoint-liste. 3. Hvis du vælger Brug kort, skal du bruge kortmarkøren ( ) til at vælge den indledende position, hvor du ønsker at starte den nye rute. Hvis du vælger Brug waypoint-liste, skal du vælge det første waypoint på ruten. 4. Vælg positionen for den første drejning, og tryk på SELECT. Gentag, indtil ruten er færdig. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 5

32 Find 5. Vælg MENU for at gemme ruten. 6. Vælg ruten for at redigere ruten, slette ruten eller navigere til ruten. Sådan opretter du en rute ved brug af automatisk guidning (når du bruger et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-kort): 1. Vælg din destination på navigationskortet. 2. Vælg Naviger til > Guide til. Din rute beregnes. BEMÆRK: Du kan ændre den automatiske guidning-sti til en rute ved at vælge slutningen af stien og vælge Naviger til > Lav rute til. Automatisk guidning-stien forbliver på skærmen, så du kan spore den, mens du opretter en rute. Sådan redigerer du en rute: 1. Vælg Information > Bruger data > Ruter på skærmen Hjem. 2. Vælg den rute, du vil redigere. 3. Vælg Rediger rute. Du kan redigere rutens navn eller bruge kortet eller drejlisten til at redigere rutens drejninger. Sådan sletter du en rute: 1. Vælg Information > Bruger data > Ruter på skærmen Hjem. 2. Vælg den rute, du vil slette. 3. Vælg Slet > OK. Sådan springer du et waypoint over på en rute: 1. Opret en rute som beskrevet tidligere. 2. Vælg det waypoint, der efterfølger det waypoint, du vil springe over. 3. Vælg Naviger til > Go To (eller Lav rute til). Brug af spor Et spor er en registrering af din rute. Det spor, der aktuelt registreres, er dit aktive spor. Et aktivt spor kan gemmes. Aktivering af sporloggen: Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints og spor > Spor > Til. En stilinje på kortet viser dit spor. 26 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

33 Sådan sletter du det aktive spor: Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints og spor > Aktive spor > Ryd aktivt spor. Sporhukommelsen slettes. Det aktuelle spor registreres fortsat. Sådan følger du det aktive spor: 1. Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints og spor > Aktive spor > Følg aktivt spor. 2. Vælg enten det tidspunkt, hvor det aktive spor begyndte, eller Hele log. 3. Følg den farvede linje på skærmen. Find Sådan gemmer du det aktive spor: 1. Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints og spor > Aktive spor > Gem aktivt spor. 2. Vælg enten det tidspunkt, hvor det aktuelle spor begyndte (eller Midnat, hvis det vises), eller Hele log. 3. Hvis du vil navngive et spor, ændre dets farve eller gemme det som en rute, skal du vælge Rediger spor. Sådan redigeres eller slettes et gemt spor: 1. Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints og spor > Gemte spor. 2. Vælg det spor, du vil redigere eller slette. 3. Vælg Rediger spor for at ændre dets navn eller farve, eller vælg Slet for at slette sporet. Sådan indstiller du aktive sporvalg: Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints og spor > Aktive spor > Aktive spor valg. Optage metode - vælg Fra, Fyld eller Forfra. Fra - registrerer ikke en sporlog. Fyld - registrerer en sporlog, indtil hukommelsen er fuld. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

34 Find Forfra - registrer kontinuerligt sporloggen og erstatter de ældste spordata med nye data. Optageinterval - definerer den frekvens, som sporet skal registreres med. Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater, men det fylder hurtigere sporloggen op. Interval - angiver, om intervallet skal bestemmes efter afstand, tid eller opløsning. (Vælg Skift for at indstille værdien). Distance - registrerer sporet på baggrund af distance mellem punkter. Tid - registrerer sporet på baggrund af et tidsinterval. Opløsning - registrerer sporet på baggrund af afvigelse fra din kurs. Denne indstilling anbefales til optimal udnyttelse af hukommelsen. Distanceværdien (Skift) er den maksimale fejlmargin, der tillades fra den sande kurs, før der registreres et sporpunkt. Skift - indstiller værdien for intervallet. Spor farve - angiver farven for sporet. Overflade 3D - giver et fugleperspektiv fra oven og bag din båd. Til visuel navigationshjælp. BlueChart g2 Vision-overflade 3D er mere detaljeret end de forudindlæste data (side 16). Undervands 3D - en undervandsvisning i 3D, der visuelt repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne. Fiske kort - viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden navigationsdata. Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på åbent hav. Satellitbilleder i høj opløsning - satellitbilleder i høj opløsning, der giver realistiske billeder af land og hav på navigationskortet. Luftfotos - få vist lystbådehavne og andre navigationsrelevante luftfotos, der hjælper dig med at visualisere dine omgivelser. Detaljerede veje og POI-data - få vist veje, restauranter og andre interessepunkter (POI er) langs kysten. Strømforholdsdata - få vist en oversigt over oplysninger fra strømforholdsstationer (side 32). Brug af BlueChart g2 Vision Forprogrammerede BlueChart g2 Vision SD-kort (ekstraudstyr) giver dig mulighed for at udnytte din enhed mest muligt. Ud over detaljerede søkort har BlueChart g2 Vision følgende funktioner: 28 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

35 Find Automatisk guidning - bruger den specificerede båds sikkerhedsdybde og kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination (side 38). Bemærk: Du kan ikke overføre BlueChart g2 Vision-data fra SD-kortet til din computer med henblik på visning eller som sikkerhedskopi. Du kan kun anvende SD-kortet på Garmin GPS-enheder, der er kompatible med BlueChart g2 Vision. Navigation med en Garmin-autopilot Når du starter en hvilken som helst type navigation (Go To, Lav rute til, Guide til eller Følg spor), bliver du spurgt, om du vil bruge autopiloten, hvis du er tilsluttet en kompatibel Garmin-autopilot. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

36 Visning af oplysninger Visning af oplysninger Brug skærmen Information til at få adgang til oplysninger om instrumentbrætmålere, tidevand, strømforhold, brugerdata og andre fartøjer. Visning af et kompas Vælg på skærmen Hjem: Information > Instrumentbræt > Kompas. Visning af tal Du kan vise og tilpasse numeriske data, inklusive vanddybde, GPS-oplysninger og navigationsoplysninger. Du kan tilpasse antallet af viste felter samt typen af oplysninger, der skal vises i hvert enkelt felt. Du kan vise op til seks felter med numeriske oplysninger. Du får vist talskærmen ved på skærmen Hjem at vælge Information > Instrumentbræt > Tal. Tilpasning af talskærmen: 1. Vælg på skærmen Hjem: Information > Instrumentbræt > Tal. 2. Tryk på MENU, og vælg Opsætning. 30 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

37 Visning af oplysninger 3. Vælg antallet af felter, der skal vises (3, 4, 5 eller 6). 4. Vælg den oplysning, der skal vises i hvert felt. Du kan nulstille rejseoplysninger, maksimumhastighed, totaltæller eller alle værdier ved at trykke på MENU, mens du får vist rejseoplysningerne. Visning af rejseoplysninger På skærmen Hjem skal du vælge Information > Instrumentbræt > Trip. Visning af brændstofmålere For at vise brændstofmålere skal du på skærmen Hjem vælge: Information > Instrumentbræt > Brændstof. Brændstofniveau i hver tank, samlet mængde resterende brændstof, brændstofflow for hver motor, samlet brændstofflow, brændstoføkonomi for hver tank samt samlet brændstoføkonomi vises. Bemærk: For at kunne få vist oplysninger om brændstofforbrug skal din enhed være tilsluttet en ekstern brændstofsensor som f.eks. Garmin GFS 10. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

38 Visning af oplysninger Sådan synkroniseres brændstofmålerne med brændstoffet: På skærmen Hjem skal du vælge: Information > Instrumentbræt > Brændstof > MENU. Fyld alle tanke - vælges, når tanken er fuld. Der vises et estimat over brændstofkapaciteten. Juster estimatet om nødvendigt. Kom brændstof på båden - vælges, hvis du har tanket mindre, end hvad der kan være i en fuld tank. Der vises et estimat over den mængde brændstof, der er blevet tanket. Juster estimatet om nødvendigt. Indstil total brændstof ombord - vælg denne mulighed for at angive den samlede mængde brændstof i dine tanke. Brændstoføkonomi - vælg enten GPS-hastighed eller Fart gennem vand (vha. data fra et hastighedshjul) til beregning af brændstoføkonomi. Visning af oplysninger fra tidevandsstationer Bemærk: Du skal bruge et BlueChart g2 Vision-kort for at få vist oplysninger fra tidevandsstationer. 1. Vælg Information > Tidevand og strømforhold > Tidevand. 2. Vælg en tidevandsstation. Oplysninger fra tidevandsstationen vises. Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information om tidevand for en anden dato. Vælg Vis rapport for at få vist tidevandsudsigten fra den valgte station. Visning af oplysninger om strømforhold Brug skærmen Aktuel forudsigelse for at få vist oplysninger om strømforhold. Bemærk: Du skal bruge et BlueChart g2 Vision-kort for at få vist oplysninger om strømforhold. 1. Vælg Information > Tidevand og strømforhold > Strøm. 2. Vælg en strømforholdsstation. Oplysninger fra strømforholdsstationen vises. 32 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

39 Visning af brugerdata Hvis du vil se brugerdata, skal du på skærmen Hjem vælge Information > Bruger data. Waypoints - få vist en liste over alle gemte waypoints (side 15). Ruter - få vist en liste over gemte ruter (side 25). Spor - få vist en liste over gemte spor (side 26). Visning af oplysninger Data overførsel - overfør waypoints, ruter og spor til og fra et SD-kort eller netværk. Ryd brugerdata - slet alle brugerdefinerede waypoints, ruter og spor. Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information om strømforhold for en anden dato. Vælg Vis rapport for at få vist en rapport om tidevandsforhold fra den valgte station. Bemærk: Du kan vælge information fra både tidevandsstation og strømforholdsstation direkte fra navigationskortet. Sådan kopierer eller sammenfletter du MapSource-data til din plotter: 1. Indsæt et SD-kort i din plotter, så du kan lægge en fil over på SD-kortet. Denne fil leverer oplysninger, som MapSource anvender til at formatere data. Processen skal kun udføres første gang, du kopierer eller sammenfletter MapSource-data til din plotter fra et bestemt SD-kort. 2. Kontroller den MapSource-version, du har på din computer, ved at klikke på Hjælp > Om MapSource. Hvis versionen er ældre end , skal du opdatere til den nyeste version ved at klikke på Hjælp > Kontroller, om der er nye opdateringer eller se Garmins websted på 3. Indsæt SD-kortet i en SD-kortlæser tilknyttet din computer. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

40 Visning af oplysninger 4. Fra MapSource skal du klikke på Overfør > Send til enhed. 5. Fra vinduet Send til enhed skal du vælge det drev, der er tilknyttet SDkortlæseren, samt de datatyper, du vil kopiere til plotteren. 6. Klik på Send. 7. Indsæt SD-kortet i din plotter. 8. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Data overførsel. 9. Gør et af følgende: Vælg Hent data fra kassette for at overføre data fra SD-kortet til plotteren og kombinere dem med eksisterende brugerdata. Vælg Erstat fra kassette for at overskrive dataene på din plotter. 10. Vælg filnavnet på listen. Dataene overføres fra SD-kortet til plotteren. Sådan overfører du data (waypoints, ruter, spor) til et SD-kort: 1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket på forsiden af enheden. 2. På skærmen Hjem skal du vælge: Information > Bruger data > Data overførsel > Gem på kassette. 3. Gør et af følgende: Vælg filnavnet på listen. Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil. Indtast filnavnet ved hjælp af Vippeknappen, og vælg Udført. 4. Vælg Ja for at gemme waypoints, ruter og spor på SD-kortet. Filnavnet gemmes som.adm. Sådan overfører du data (waypoints, ruter, spor) fra et SD-kort: 1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket på forsiden af enheden. 2. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Data overførsel. 3. Gør et af følgende: Vælg Hent data fra kassette for at overføre data fra SD-kortet til plotteren og kombinere dem med eksisterende brugerdata. Vælg Erstat fra kassette for at overskrive emner på din plotter. 4. Vælg filnavnet på listen. Dataene overføres fra SD-kortet til plotteren. Kopiering af indbyggede kort til et SD-kort: 1. Indsæt et SD-kort (på mindst 4 GB) i SD-kortstikket på forsiden af enheden. 2. På skærmen Hjem skal du vælge: Information > Bruger data > Data overførsel > Kopier indbygget kort for at kopiere de kort, som er indlæst på din plotter, over på SD-kortet. Sådan overfører du data til eller fra et NMEA 2000-netværk: 1. Tilslut enheden til et NMEA 2000-netværk. (Se installationsvejledningen til GPSMAP 4000/5000). 34 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

41 Visning af oplysninger Bemærk: Kun de følgende enheder er NMEA 2000-kompatible: GPSMAP 451/451s GPSMAP 526/526s GPSMAP 551/551s GPSMAP 556/556s 2. På skærmen Hjem vælger du Information > Bruger data > Data overførsel > Netværk. 3. Gør et af følgende: Vælg Klon bruger data for at overføre waypoints, ruter og spor til andre plottere, der er sluttet til netværket. Eksisterende brugerdata overskrives på disse plottere. Vælg Flet bruger data for at overføre data mellem alle de plottere, der er sluttet til netværket. Entydige data kombineres med eksisterende data på hver plotter. Sikkerhedskopiering af data på en computer: 1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket på forsiden af enheden. 2. På skærmen Hjem skal du vælge: Information > Bruger data > Data overførsel > Gem på kassette. 3. Gør et af følgende: Vælg filnavnet på listen. Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil. Indtast filnavnet ved at bruge Vippeknappen, og tryk på SELECT. 4. Fjern SD-kortet fra enheden, og isæt det i en SD-kortlæser, der er tilknyttet en computer. 5. Fra Windows Explorer skal du åbne mappen Garmin\UserData på SD-kortet. 6. Kopier den pågældende.adm-fil på kortet, og sæt den ind et sted på computeren. Gendannelse af data til din plotter: 1. Kopier den pågældende.adm-fil fra computeren og over på et SD-kort i mappen Garmin\UserData. 2. Indsæt SD-kortet i din plotter. 3. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Data overførsel > Erstat fra kassette. Sådan sletter du alle waypoints, ruter og spor: 1. På skærmen Hjem vælger du Information > Bruger data > Ryd bruger data. 2. Vælg Waypoints, Ruter, Gemte spor eller Alle. 3. Vælg OK for at slette dataene. Visning af andre fartøjer Hvis du vil have vist information om andre både, skal du på skærmen Hjem vælge Information > Andre fartøjer. Bemærk: Hvis du vil have vist oplysninger om andre både, skal din enhed være sluttet til en ekstern AIS- (Automatic Identification System) eller DSC- (Digital Selective Calling) enhed. Se side 49 for at få flere oplysninger. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 5

42 Visning af oplysninger AIS-liste - få vist oplysninger om alle de både, din enhed overvåger. AIS-listen viser MMSI erne eller (hvis båden sender det) navnene på AIS-bådene, sorteret efter område. Den båd, der er tættest på din båd, vises øverst på listen. DSC-liste - få vist de seneste 100 opkald. DSC-listen viser de seneste opkald fra en båd. Hvis der modtages et andet opkald fra samme båd, erstatter det det første opkald på listen. Vælg Indstillinger for at sortere opkald efter navn, type, MMSI, afstand fra din båd eller tidspunktet, hvor opkaldet blev modtaget. Vælg Indstillinger > Slet alle for at slette alle opkald fra listen. Sådan tilføjer du en DSC-kontakt: 1. Vælg Tilføj kontakt. 2. Brug Vippeknappen til at indtaste fartøjets MMSI-nummer. 3. Brug Vippeknappen til at indtaste fartøjets navn. 36 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

43 Konfiguration af plotteren Brug skærmen Opsætning til at konfigurere enhedsindstillinger. Konfiguration af systemindstillinger For at ændre generelle systemindstillinger skal du vælge Opsætning > System på skærmen Hjem. Simulator - angiv Simulatortilstand til Til eller Fra. Vælg Opsætning for at indstille simulatorvalg som f.eks. simuleret position, hastighed og retning. Bipper/display - vælg Bipper til, når enheden frembringer lyde. Vælg Display > Baggrundslys for at gøre baggrundslyset lysere eller mørkere. Vælg Display > Farve valg for at skifte mellem Dagtilstand og Nattilstand (side 4). Auto tænding (GPSMAP 421/451/521/551/526/556, inklusive s - modeller) - slå automatisk tænding Til eller Fra. Når Til er valgt, tændes plotteren automatisk, når strømforsyningen aktiveres, medmindre plotteren er slukket ved brug af Tænd/sluk-knappen, før strømmen fjernes. GPS - få vist GPS-satellitter. Satellitvisning - se GPS-satellitkonstellationen. WAAS/EGNOS - slå WAAS (i Nordamerika) eller EGNOS (i Europa) til eller fra. WAAS/EGNOS kan give mere nøjagtige oplysninger om Konfiguration af plotteren GPS-positionen. Når WAAS eller EGNOS anvendes, er enheden dog længere tid om at oprette satellitforbindelse. Fartfilter - vælg Til, Fra eller Auto. Fartfiltret beregner en gennemsnitshastighed for din båd over en kort periode, hvilket sikrer jævnere fartværdier. Systeminformation - vis systeminformation, og gendan fabriksindstillinger. Knappen Gem på kassette fungerer som et fejlsøgningsværktøj. En repræsentant for Garmins produktsupport vil muligvis bede dig om at bruge denne funktion for at hente data om din plotter. Hændelseslog - viser en liste over systembegivenheder. Vælg hændelsen for at få vist yderligere oplysninger. Konfiguration af måleenheder Du skal vælge Opsætning > Præferencer > Enheder på skærmen Hjem for at skifte måleenheder. System enheder - global indstilling, der definerer enkelte måleenheder på en gang: Statute (mh, ft, ºF), Metrisk (kh, m, ºC), Nautisk (kt, ft, ºF) eller Brugerdefineret. Vælg Brugerdefineret for at definere enheder for dybde, temperatur, afstand, fart, højde, størrelse og tryk. Bemærk: Du skal kunne modtage dybdedata med NMEAekkolod eller bruge et Garmin ekkolodsmodul for at få vist dybde- og temperaturoplysninger. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

44 Konfiguration af plotteren Kurs - angiver den reference, der bruges til at beregne kursoplysninger. Auto magnetisk - indstiller automatisk din positions magnetiske deklination. Sand - indstiller det geografiske nord som kursreference. Grid - indstiller grid nord som kursreference (000º). Bruger magnetisk - giver dig mulighed for at indstille værdien for den magnetiske variation. Positions format - skift den koordinattype, som en given koordinatlæsning vises i. Skift kun positionsformat, hvis du bruger et kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat. Kort datum - skift det koordinatsystem, som kortet er struktureret i. Du skal kun ændre kortdatum, hvis du anvender et kort, der angiver en anden kortdatum. Tid - angiv tidsindstillingerne. Tids format - vælg mellem formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC. Tidszone - indstil den tidszone, som du ønsker at få vist. DST (sommertid) - vælg Fra, Til eller Auto. Den automatiske indstilling slår sommertid til eller fra afhængigt af årstid. Ændring af systemsprog Du kan skifte systemsprog på skærmen Hjem ved at vælge Opsætning > Præferencer > Sprog og derefter vælge sproget. Konfiguration af navigationspræferencer Hvis du vil redigere dine navigationspræferencer, skal du vælge Opsætning > Præferencer > Navigation på skærmen Hjem. Ruteetiketter - for gemte ruter bestemmer denne funktion, om rutedrejningerne skal indikeres med tal (Drej 1, Drej 2 osv.) eller med waypoint-navn, eller om beskrivelsen af drejninger skal være skjult. Drejningsovergang - indstil, hvor lang tid før eller hvor langt fra en drejning på en rute du skal bruge som overgang til næste slag. Hastighedskilder - specificer den sensor, der anvendes til vindtal og brændstoføkonomi. Tryk på Vind eller Brændstoføkonomi for at skifte mellem vand (fra en vandhastighedssensor) og GPS (fra den beregnede GPS-hastighed). Auto guide - indstil parametre for automatisk guidning: Sikker dybde - indstil minimumdybde (refererende til dybdedatum på søkort), der tillades ved beregning af en vej til automatisk guidning. En sikker dybe på mindre end 1 meter er ikke tilladt ved brug af automatisk guidning. 38 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

45 Konfiguration af plotteren Sikker højde - indstil minimumhøjden (refererende til højdedatum på søkortet), som båden kan sejle sikkert under. Afstand til kystlinje - indstil sikkerhedsafstanden for båden til kysten: Nærmest, Nær, Normal, Langt eller Længst. Konfiguration af kommunikationsindstillinger For at ændre kommunikationsindstillingerne skal du på skærmen Hjem vælge Opsætning > Kommunikation. Seriel port 1 - konfigurerer det input-/outputformat for seriel port 1, der skal bruges, når du slutter din plotter til eksterne NMEA-enheder, en computer eller andre enheder fra Garmin. Seriel port 2 (hvis understøttet) - konfigurerer det input-/outputformat for seriel port 2, der skal bruges, når du slutter din plotter til eksterne NMEAenheder, en computer eller andre enheder fra Garmin. Garmin dataoverførsel - understøtter input eller output fra Garmins navnebeskyttede data til kommunikation med software fra Garmin. Garmin fjernoverførsel for ekkolod (GPSMAP 420/450/520/550/ 525/555) - understøtter input eller output af Garmins navnebeskyttede ekkolodsdata til kommunikation med software fra Garmin. NMEA Standard - understøtter input eller output fra standarddata fra NMEA 0183, DSC og ekkolod NMEA-inputsupport til DPT-, MTW- og VHW-sætninger. NMEA High Speed - understøtter input eller output fra standard data til de fleste AIS-modtagere. NMEA 0183 opsætning - aktiverer eller deaktiverer NMEAoutputsætninger til ekkolods-, rute-, system- og Garmin NMEAindstillinger. Sådan aktiverer eller deaktiverer du NMEA 0183-outputsætninger: 1. På skærmen Hjem vælger du Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning. 2. Vælg en indstilling (Ekkolod, Rute, System eller Garmin). 3. Vælg den NMEA 0183-outputsætning, der skal slå output til eller fra. Pos. nøjagtighed - juster antallet af cifre (To cifre, Tre cifre eller Fire cifre) til højre for kommaet til transmission af NMEA-output. Waypoint ID er - vælg, hvordan enheden identificerer waypoint-koder (Navne eller Tal). GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

46 Konfiguration af plotteren NMEA 2000-enheder - opretter en liste over de NMEA enheder, der findes på dit netværk. Hvis NMEA 2000-enheden har konfigurationsvalgmuligheder eller -indstillinger, skal du vælge den pågældende enhed for at få vist en liste over valgmulighederne. Bemærk: Kun de følgende enheder er NMEA 2000-kompatible: GPSMAP 451/451s GPSMAP 526/526s GPSMAP 551/551s GPSMAP 556/556s CANet-enheder - opretter en liste over CANet-enhederne på dit netværk. Hvis en CANet-enhed har konfigurationsvalgmuligheder eller -indstillinger, skal du vælge den pågældende enhed for at få vist en liste over valgmulighederne. Bemærk: Kun GPSMAP 420/450/520/550/525/555 (inklusive s - modeller) er CANet-kompatible: Indstilling af alarmer Du kan indstille enheden til at udløse en alarm, når der opstår særlige forhold. Som standard er alle alarmer deaktiverede. Sådan indstiller du en alarm: 1. På skærmen Hjem vælger du Opsætning > Alarmer. 2. Vælg en alarmkategori. 3. Vælg en alarm. 4. Vælg Til for at slå alarmen til. 5. Angiv alarminformation Indstilling af navigationsalarmer For at indstille en navigationsalarm skal du på skærmen Hjem vælge Opsætning > Alarmer > Navigation. Ankomst - indstil en alarm til at lyde, når du er inden for en specificeret afstand eller tid til et sving eller destinationswaypoint. Type - vælg, om ankomstalarmer kun skal afspilles, når du nærmer dig destinationer, eller når du nærmer dig enten drejninger eller destinationer. Vælg Fra for at deaktivere ankomstalarmer. Aktivering - angiv, om ankomstalarmen skal udløses efter tid til ankomst eller afstand til ankomst. Skift tid/skift distance - hvis Aktivering er indstillet til Tid, skal du vælge Skift tid for at angive antallet af minutter før ankomst, hvor alarmen skal afspilles. Hvis Aktivering er indstillet til Distance, skal du vælge Skift distance for at angive distancen før ankomst, hvor alarmen skal afspilles. Brug Vippeknappen til at ændre tid eller afstand. Ankervagt - indstil en alarm til at lyde, når du overskrider en specificeret afdriftsdistance. Kursafvigelse - indstil en alarm til at lyde, når du når en kursafvigelse på en specificeret afstand. 40 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

47 Konfiguration af plotteren Indstilling af systemalarmer For at indstille en systemalarm skal du på skærmen Hjem vælge Opsætning > Alarmer > System. Vækkeur - indstil en alarm ved hjælp af systemuret (GPS). Enheden skal være tændt, for at vækkeuret virker. Batteri - indstil en alarm til at blive udløst, når batteriet når en specificeret lav spænding. GPS-nøjagtighed - indstil en alarm til at lyde, når GPS-nøjagtigheden kommer uden for den angivne værdi. Indstilling af ekkolodsalarmer For at indstille en ekkolodsalarm skal du på skærmen Hjem vælge Opsætning > Alarmer > Ekkolod. Bemærk: Du skal kunne modtage dybdedata med NMEA-ekkolod eller bruge et Garmin ekkolodsmodul for at konfigurere ekkolodsalarmer. Lavt vand - indstil en alarm, der skal lyde, når dybden bliver mindre end den angivne værdi. Dybt vand - indstil en alarm, der skal lyde, når dybden bliver større end den angivne værdi. Vandtemperatur - indstil en alarm til at lyde, når transduceren rapporterer en temperatur, der er 2 F (1,1 C) over eller under den angivne temperatur. Fisk - indstil en alarm til at lyde, når enheden registrerer et mål under båden, der passer til de specificerede symboler. - der lyder en alarm ved alle størrelser fisk. - der lyder kun en alarm ved medium størrelse og store fisk. - der lyder kun en alarm ved store fisk. Indstilling af alarmen Total brændstof ombord Du kan indstille plotteren til at afspille en alarm, når den samlede mængde resterende brændstof når det specificerede niveau. Bemærk: Før du kan få vist oplysninger om brændstofforbrug, skal din enhed være tilsluttet en ekstern brændstofsensor som f.eks. Garmin GFS 10. Aktivering af alarmen Total brændstof ombord og indstilling af brændstofalarmniveauet: 1. På skærmen Hjem vælger du Opsætning > Alarmer > Brændstof > Total brændstof ombord > Til (eller Fra). 2. Hvis du vælger Til, skal du bruge Vippeknappen til at angive brændstofniveauet, hvor alarmen skal lyde. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 41

48 Konfiguration af plotteren Konfiguration af Min båd Du kan konfigurere indstillinger for din båd ved på skærmen Hjem at vælge Opsætning > Min båd. Køl offset - udlign overfladelæsningen af en køls dybde, så du kan måle dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra transducerens placering. Indtast et positivt tal til køl offset. Du kan indtaste et negativt tal, så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan trække flere meter vand. Sådan foretager du køl offset: 1. Vælg Opsætning > Min båd > Køl offset på skærmen Hjem. 2. Brug Vippeknappen til at angive den målte afstand fra transducerens placering til vandlinjen eller bådens køl. Hvis du måler ned til kølen (transduceren er installeret i vandlinjen), skal du angive et (+) positivt tal. Dette viser dybden ved kølens bund. Hvis du måler op til vandlinjen (transduceren er installeret på kølens bund), skal du angive et (-) negativt tal. Det viser dybden fra overfladen. 3. Tryk på Udført for at acceptere tallet. Transducer ved overfladen Et (+) positivt tal viser dybden ved bunden af kølen. Transducer nederst på kølen Et (-) negativt tal viser dybden fra overfladen. Temp. Offset - indstil temperaturoffset for temperatursensoren på din transducer. Juster fart gennem vandet - brug denne menu til at justere fart gennem vand. Følg vejledningen på skærmen for at justere farten. Hvis du ikke bruger en transducer med hastighedssensor, vises denne menu ikke. Bemærk: Hvis båden ikke bevæger sig hurtigt nok, eller hastighedssensoren ikke registrerer hastigheden, vises meddelelsen Hastighed for lav. Vælg OK, og øg sikkert bådens fart. Hvis denne besked vises igen, skal du standse båden og kontrollere, at hastighedssensorhjulet ikke sidder fast. Hvis hjulet kan dreje rundt uden modstand, skal du kontrollere kabelforbindelsen. Hvis denne besked vises igen, skal du kontakte Garmins produktsupport. Brændstofkapacitet - indtast din båds samlede brændstofkapacitet. 42 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

49 Konfiguration af plotteren Konfiguration af Andre fartøjer Hvis du vil konfigurere indstillinger for andre både end din egen, skal du på skærmen Hjem vælge Opsætning > Andre fartøjer. BEMÆRK: Når du vil konfigurere AIS- eller DSC-oplysninger for andre både, skal enheden sluttes til en ekstern AIS- eller DSC-enhed. AIS - tænd eller sluk for AIS (Automatic Identification System). AIS alarmerer dig mht. trafik i området ved at vise id, position, kurs og fart for de både, der befinder sig inde i området og er udstyret med transponder. DSC - tænd eller sluk DSC (Digital Selective Calling). AIS-alarm - aktiver eller deaktiver en sikkerhedszone omkring din båd. Funktionen bruges til at undgå kollisioner, og zonen kan tilpasses. Tilpasning af sikkerhedszoneindstillinger: På skærmen Hjem vælger du Opsætning > Andre fartøjer > AISalarm. Område - skift den målte radius for sikkerhedszonen til en bestemt afstand fra 500 ft. til 2,0 nm (eller fra 150 m til 3,0 km, eller fra 500 ft. til 2,0 mi). Tid til (sikkerhedszone) - afspiller en alarm, hvis AIS eller MARPA registrerer, at et mål vil overskride sikkerhedszonen inden for det angivne tidsinterval (fra 1 til 24 minutter). GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 43

50 Brug af ekkoloddet Brug af ekkoloddet Ved tilslutning til en transducer kan de følgende plottere bruges til at registrere fisk: GPSMAP 420s GPSMAP 450s GPSMAP 421s GPSMAP 451s GPSMAP 520s GPSMAP 525s GPSMAP 521s GPSMAP 526s GPSMAP 550s GPSMAP 555s GPSMAP 551s GPSMAP 556s Beskrivelse af den fulde skærm Vælg funktionen Fuld skærm for at få vist en graf i fuld skærm af transducerens ekkolodaflæsninger. Vælg Ekkolod > Fuld skærm på skærmen Hjem. Dybde Temperatur Fart Ikke-bundfaste mål Transducerfrekvens eller strålebredde Fuld skærm Område Beskrivelse af skærmen Split frekvens Brug skærmen Split frekvens (kun transducere med dobbeltfrekvens) til at få vist både 50 khz- og 200 khz-frekvensen på den samme skærm. En 50 khz frekvensgraf vises til venstre, og en 200 khz frekvensgraf vises til højre. Vælg Ekkolod > Split frekvens på skærmen Hjem. 44 GPSMAP 400/500-serien brugervejledning

51 Brug af ekkoloddet Dybde, temperatur og fart Dybde, temperatur og fart Område Indzoomet dybdeskala Vinduet Zoom Område Zoomniveau Frekvenser Splitfrekvens Beskrivelse af skærmen Split zoom Brug skærmen Split zoom til at få vist samtlige ekkoloddata på grafen og en indzoomet del på samme skærm. Vælg Ekkolod > Split zoom på skærmen Hjem. Transducerfrekvens eller strålebredde Split zoom Beskrivelse af skærmen Temp. log Hvis du bruger en transducer, der kan måle temperatur, vil skærmen Temp. log indeholde en grafisk log over temperaturaflæsninger over tid. Den aktuelle temperatur og dybden vises i øverste venstre hjørne. Vælg på skærmen Hjem Ekkolod > Temp. log. GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 45

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Læs mere

GPSMAP. 6000/7000-enheder brugervejledning

GPSMAP. 6000/7000-enheder brugervejledning GPSMAP 6000/7000-enheder brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800)

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

GPSMAP 700-serien brugervejledning

GPSMAP 700-serien brugervejledning GPSMAP 700-serien brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

GPSMAP. 7400/7600 serien. Brugervejledning. Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01841-36_0C

GPSMAP. 7400/7600 serien. Brugervejledning. Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01841-36_0C GPSMAP 7400/7600 serien Brugervejledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01841-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

GPS 152H Brugervejledning

GPS 152H Brugervejledning F O R E L Ø B I G GPS 152H Brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

OREGON. -serien 450, 450t, 550, 550t. brugervejledning

OREGON. -serien 450, 450t, 550, 550t. brugervejledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t brugervejledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800)

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Sitemap - Garmin Oregon 450t. Udarbejdet af Søren P. Petersen, maj 2012

Sitemap - Garmin Oregon 450t. Udarbejdet af Søren P. Petersen, maj 2012 Sitemap - Garmin Oregon 450t Udarbejdet af Søren P. Petersen, maj 2012 Garmin Oregon 450t Sitemap Side 2 Sitemap Kort Vælg feltvisning {hvis de er valgte} Marker punkt på kort Kompas Opsætning af siden

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Minn Kota i-pilot LINK System Det er avanceret. Det er automatisk bådkontrol. Det er nytænkning.

Minn Kota i-pilot LINK System Det er avanceret. Det er automatisk bådkontrol. Det er nytænkning. Minn Kota i-pilot LINK System Det er avanceret. Det er automatisk bådkontrol. Det er nytænkning. Det er i-pilot LINK Vigtige egenskaber: Kompatibel med følgende Minn Kota frontmonteret motorer (efter 2011):

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere