echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning"

Transkript

1 echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

2 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garminprodukter. Garmin og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echo et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

3 Introduktion Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om echo 200-, echo 300c-, echo 500c- og echo 550c-fishfindere. Registrering af din enhed Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted. Kontakt til Garmins produktsupport Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) eller (800) I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande. Introduktion Generelt om brugervejledningen I denne vejledning bruges ordet "vælg" til at beskrive følgende handlinger: Markering af et emne og tryk på ENTER. Tryk på en knap som f.eks. ENTER eller MENU. Når du bliver bedt om at vælge menupunkter, vises der muligvis små pile (>) i teksten. De viser, at du skal markere en række punkter på skærmen vha. knapperne eller (side 1) og trykke på knappen ENTER efter hvert punkt. Hvis du f.eks. får vist "vælg MENU > Pausestil/nulstil ekkolod", skal du trykke på MENU, trykke på eller, indtil Pausestil/nulstil ekkolod er markeret, og derefter trykke på ENTER. Angivelse af numeriske værdier Du kan angive numeriske værdier ved indstilling af alarmer eller angivelse af en forskydning. 1. Vælg værdien for det første ciffer vha. og. 2. Vælg en funktion: På echo 200, echo 500c og echo 550c skal du vælge for at gå videre til næste ciffer. På echo 300c skal du trykke på ENTER for at gå videre til næste ciffer. 3. Gentag trin 1 og 2 for at justere værdien for alle cifre. echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning i

4 Introduktion ii Indholdsfortegnelse Introduktion... i Registrering af din enhed...i Kontakt til Garmins produktsupport...i Generelt om brugervejledningen...i Angivelse af numeriske værdier...i Sådan kommer du i gang... 1 Knapper... 1 Aktivering og deaktivering af enheden... 1 Farve- eller gråtonedisplay... 1 Konfiguration af enhedens indledende indstillinger... 1 Automatisk aktivering af enheden... 1 Justering af baggrundslys... 1 Justering af farveskalaen... 2 Indstilling af farvevalg... 2 Justering af kontrasten på echo Indstilling af signaltone... 2 Menuen timeout... 3 Brug af hurtig justering... 3 Visning af sider... 4 Valg af en side... 4 Siden Fuld skærm... 4 Siden Split zoom... 5 Siden Splitfrekvens... 5 Logsider... 6 Siden Blinkfunktion... 8 Åbning af siden Tal... 8 Brug af echo... 9 Indstillinger for skærmen Ekkolod... 9 Alarmer Ekkolods-gain og indstillinger for støj Ekkolodstal Kalibrering Appendiks Specifikationer Rengøring af den ydre beklædning Rengøring af skærmen Systemindstillinger Softwarelicensaftale Indeks echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning

5 Knapper Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Farve- eller gråtonedisplay echo 200 har et gråtonedisplay. echo 300c, echo 500c og echo 550c har farvedisplays. Konfiguration af enhedens indledende indstillinger Første gang du starter enheden, skal du konfigurere en række indledende indstillinger. Du skal også konfigurere disse indstillinger efter gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger (side 19). Du kan opdatere alle indstillingerne senere. 1. Tænd for enheden. Du bliver bedt om at angive de indledende enhedsindstillinger. 2. Følg instruktionerne på skærmen. MENU ENTER echo 300c Viser eller skjuler en liste over indstillinger. Vælger et menupunkt. echo 200, echo 500c og echo 550c Ruller gennem valgmulighederne eller ændrer indstillinger. Vælger sideindstillinger (side 4) på echo 200, echo 500c og echo 550c. Tænder og slukker enheden og justerer baggrundslyset. Aktivering og deaktivering af enheden Tryk på. Automatisk aktivering af enheden Du kan indstille enheden til at tænde, når der tilføres strøm. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > System > Auto tænding > Til. Justering af baggrundslys 1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > System > Baggrundslys. 2. Vælg og for at justere baggrundslysets lysstyrke. TIP: Tryk på for at åbne bjælken til justering af baggrundslys. Tryk flere gange på for at bladre gennem indstillingerne for lysstyrke. echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning 1

6 Sådan kommer du i gang Justering af farveskalaen Før du kan justere farveskalaen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion (side 8). På echo 300c, echo 500c og echo 550c kan du vælge den farveskala, der vises på en ekkolodsskærm. Farveskala Farve Beskrivelse Hvid Gul Stærkt ekko Lilla Mellem ekko Blå Svagt ekko Hvid (sort i nattilstand Intet ekko Blå Rød Stærkt ekko Gul Mellem ekko Lyseblå Svagt ekko Blå Intet ekko echo 200 Mørkere skygger Stærkere ekkoer Lysere skygger Svagere ekkoer Hvid Intet ekko 1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Farveskala. 2. Vælg en farveskala. Indstilling af farvevalg På echo 300c, echo 500c og echo 550c kan du angive farvevalg for ekkolodsskærmen (til dag- eller nattilstand). 1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > System > Farvevalg. 2. Vælg Dag eller Nat. Justering af kontrasten på echo Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > System > Kontrast. 2. Vælg eller for at justere kontrasten. TIP: Hold eller nede for hurtigt at foretage store justeringer. 3. Vælg ENTER. Indstilling af signaltone Du kan indstille, hvornår enheden skal lave lyde. 1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > System > Signaltone. 2. Vælg en funktion: Hvis du vil have enheden til at bippe, når du vælger en enhed, og når en alarm udløses, skal du vælge Til. Hvis du vil have enheden til kun at bippe, når alarmer udløses, skal du vælge Kun alarmer. 2 echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning

7 Menuen timeout Hvis en menu har været åbnet i 15 sekunder, og der ikke er blevet trykket på nogen knapper, lukker menuen, og den forrige skærm vises. Sådan kommer du i gang Brug af hurtig justering Før du kan benytte hurtig justering, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion (side 8). Når du har justeret en indstilling og kommet tilbage til en side, kan du hurtigt vende tilbage til indstillingerne. Når du er kommet tilbage til siden, skal du vælge eller. echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning 3

8 Visning af sider Visning af sider På sider kan du se ekkolodsoplysninger i forskellige formater. Tre ekkolodssider Siden Fuld skærm (side 4) Siden Split zoom (side 5) Siden Splitfrekvens (side 5) Logside for temperatur eller dybde (side 6) Siden Blinkfunktion (side 8) Siden Tal (side 8) Siden Fuld skærm Fuldskærmsvisningen viser en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger fra en transducer. Vælg MENU > Sider > Fuld skærm på en vilkårlig side. ➊ ➋ ➌ ➍ Valg af en side 1. På en vilkårlig side skal du vælge MENU > Sider. 2. Vælg en side. TIP: Hvis du bruger echo 200, echo 500c eller echo 550c, skal du vælge eller fra en vilkårlig side for hurtigt at åbne sidemenuen. Vælg eller for at vælge en side. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➎ Dybden på nuværende position. Vandtemperatur. Fart gennem vand (hvis der er tilsluttet en transducer til registrering af fart gennem vand). Ikke-bundfaste mål. Transducer-frekvens. Skærmdybde, når skærmen ruller fra højre mod venstre. ➏ 4 echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning

9 Siden Split zoom Siden Split zoom viser en fuldskærmsvisning af en graf over ekkolodsaflæsninger på højre side af skærmen og en forstørret del af grafen i venstre side af skærmen. Vælg MENU > Sider > Split zoom på en vilkårlig side. ➊ ➋ ➌ ➍ Visning af sider Forøgelse af bredden på skærmen Zoom Du kan gøre den forstørrede del af siden Split zoom bredere. På siden Split zoom skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Splitstørrelse > Stor. Siden Splitfrekvens På siden Splitfrekvens viser venstre side af skærmen 77 khz frekvens ekkolodsdata, og i skærmens højre side vises 200 khz frekvens ekkolodsdata. BEMÆRK: Siden Splitfrekvens kræver, at du bruger en transducer med dobbeltstråle. Vælg MENU > Sider > Splitfrekvens på en vilkårlig side. ➊ ➋ ➌ ➍ Dybde, vandtemperatur og fart gennem vandet. Indzoomet dybdeskala. Vinduet Zoom. Dybdeområde. echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning 5

10 Visning af sider Logsider Du kan få vist en log over dybdemålinger (side 6) eller vandtemperaturmålinger (side 7) i fuld skærm. Du kan også få vist begge logs samtidig på en delt skærm (side 7). Grafen ruller mod venstre, når der modtages oplysninger. Når du åbner en logside, vises den sidst åbnede logside (dybde, vandtemperatur eller begge). Derefter kan du vælge en anden logside. ➊ ➌ Log for dybde ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➋ ➍ ➊ ➎ ➌ ➏ ➐ Temperatur data Dybde på nuværende position. Dybdeværdi øverst i log. Logvarighed. Dybdeværdi nederst i log. Vandtemperatur på nuværende position. Temperaturværdi øverst i log. Temperaturværdi nederst i log. Log for delt skærm Åbning af siden Dybdelog Skærmen Dybdelog viser en grafisk log over dybdemålinger over tid. 1. Vælg MENU > Sider > Log på en vilkårlig side. 2. Hvis temperaturloggen eller loggen for delt skærm vises, skal du vælge MENU > Skift log > Dybde. Indstilling af varighed for dybdelog Før du kan angive varigheden for dybdeloggen, skal du åbne dybdeloggen eller loggen for delt skærm. Du kan ændre tidsskalaen (varigheden) på dybdeloggen. Hvis du øger varigheden, har du mulighed for at se dybdevariationer over en længere periode. Hvis du sænker varigheden, har du mulighed for at se flere detaljer over en kortere periode. Varigheden vises i det nederste venstre hjørne på skærmen. Indstilling af dybdelogskala Før du kan angive dybdelogskalaen, skal du åbne dybdeloggen eller loggen for delt skærm. Du kan ændre dybdelogskalaen på dybdeloggen. Hvis du øger dybdeskalaen, kan du få vist flere dybdevariationer. Hvis du sænker skalaen for dybdeområdet, har du mulighed for at se flere detaljer i variationen. Hvis skalaen er indstillet til Auto, justeres dybdeområdet automatisk til visning af alle logværdier inden for den valgte varighed. 1. Vælg MENU > Indstillinger for dybde log > Skala. 2. Vælg en skala for dybdeområde. 6 echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning

11 Visning af siden Temperaturdata Skærmen Temperaturdata viser en grafisk log over vandtemperaturmålinger over tid. 1. Vælg MENU > Sider > Log på en vilkårlig side. 2. Hvis dybdeloggen eller loggen for delt skærm vises, skal du vælge MENU > Skift log > Temperatur. Indstilling af varighed for temperaturlog Før du kan angive varigheden for temperaturloggen, skal du åbne temperaturloggen (side 7) eller loggen for delt skærm (side 7). Du kan ændre tidsskalaen på vandtemperaturloggen. Hvis du øger tidsskalaen, har du mulighed for at se temperaturvariationer over en længere periode. Hvis du sænker tidsskalaen, har du mulighed for at se flere detaljer over en kortere periode. 1. Vælg MENU > Temp. logindstillinger > Varighed. 2. Vælg en varighed. Visning af sider Indstilling af skala for temperaturlog Før du kan angive skalaen for temperaturområdet, skal du åbne temperaturloggen (side 7) eller loggen for delt skærm (side 7). Du kan ændre skalaen for temperaturområdet på temperaturloggen. Hvis du øger skalaen for temperaturintervallet, har du mulighed for at se flere variationer i temperaturen. Hvis du sænker skalaen for temperaturintervallet, har du mulighed for at se flere detaljer i variationen. Hvis skalaen er indstillet til Auto, justeres temperaturområdet automatisk til visning af alle logværdier inden for den valgte varighed. 1. Vælg MENU > Temp. logindstillinger > Skala. 2. Vælg en skala for temperaturområde. Samtidig visning af dybdelog og temperaturlog Du kan få vist dybdeloggen og temperaturloggen samtidig på loggen for delt skærm. Du kan justere dybdelogvarigheden (side 6), dybdelogskalaen (side 6), temperaturlogvarigheden (side 7) eller temperaturlogskalaen (side 7) på denne skærm. 1. Vælg MENU > Sider > Log på en vilkårlig side. 2. Hvis temperaturloggen eller dybdeloggen vises, skal du vælge MENU > Skift log > Begge. echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning 7

12 Visning af sider Siden Blinkfunktion Siden Blinkfunktion viser ekkolodsoplysninger på en cirkulær dybdeskala, som angiver, hvad der befinder sig under båden. Den er organiseret som en ring, der starter i toppen og fortsætter med uret rundt. Dybden angives af skalaen inden i ringen. Ekkolodsoplysninger blinker på ringen, når de registreres på den angivne dybde. Farverne angiver forskellige styrker i ekkolodsresultaterne (se tabellen på side 2). Vælg MENU > Sider > Blinkfunktion på en vilkårlig side. Åbning af siden Tal På siden Tal vises numeriske oplysninger i stedet for en graf. Vælg MENU > Sider > Tal på en vilkårlig side. Nulstilling af distancetælleren til nul BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en farthjulstransducer for at distancetælleren kan anvendes. Vælg MENU > Nulstil distancetæller på siden Tal. ➊ ➋ ➊ ➋ Dybde på nuværende position. Dybdeskala. 8 echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning

13 Brug af echo Indstillinger for skærmen Ekkolod Siden Fuld skærm, Split zoom, Splitfrekvens og Blinkfunktion er alle visuelle repræsentationer af området under din båd. Disse ekkolodsvisninger kan tilpasses som angivet i følgende afsnit. Justering af rækkevidden for dybdeskala Før du kan justere rækkevidden for dybdeskalaen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion (side 8). Du kan justere rækkevidden for dybdeskalaen, som vises til højre på siden Fuld skærm, Split zoom og Splitfrekvens samt inden i blinkfunktionen. Denne indstilling bestemmer, hvor dybt ekkoloddet søger efter mål. 1. Vælg MENU > Område. 2. Vælg en funktion: For at gøre det muligt for enheden at justere område automatisk skal du vælge Auto. Hvis du vil øge eller rækkevidden for dybdeskalaen manuelt skal du vælge Manuel, vælge eller og derefter vælge ENTER. Når du angiver rækkevidden på én side, afspejles indstillingen også på de andre sider. Brug af echo Zoomjusteringer Du kan justere zoom på siden Fuld skærm, Split zoom og Splitfrekvens manuelt, eller du kan lade enheden justere zoom automatisk. Du kan justere zoom manuelt ved at vælge intervallet (mængden af ekkolodsdata, der skal vises i et zoom-vindue) og vælge en fast startdybde. Hvis du f.eks. vælger en spændvidde på 15 meter og en startdybde på 5 meter, viser enheden et område fra 5 til 20 meters dybde. Når du justerer zoom automatisk, er spændvidden det område, der vises på skærmen fra konturerne på havbunden. Hvis du f.eks. vælger en spændvidde på 10 meter, viser enheden et område fra havbunden til 10 meter over bunden. Manuel justering af zoom Før du kan justere zoom manuelt, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). Når du angiver spændvidden for zoom på én side, afspejles indstillingen ikke på andre sider. 1. Vælg Menu > Zoom > Manuel zoom > Interval. 2. Vælg den spændvidde, du vil vise. 3. Vælg Dybde. 4. Vælg eller for at justere visningsvinduet. 5. Vælg ENTER > Udført. echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning 9

14 Brug af echo Automatisk justering af zoom Før du kan justere zoom automatisk, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). Når du indstiller zoom til Auto zoom på én side, afspejles indstillingen ikke på andre sider. 1. Vælg Menu > Zoom > Auto zoom. 2. Vælg spændvidden. Låsning af skærmen til havbunden Før du kan justere zoom, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). Du kan låse skærmen til havbunden på siden Fuld skærm, Split zoom eller Splitfrekvens ved at vælge spændvidden og låse skærmen til havbunden. Hvis du f.eks. vælger en spændvidde på 20 meter, viser enheden et område fra havbunden til 20 meter over bunden. Afstanden fra havbunden vises til højre på skærmen. Når du indstiller zoom til Bundlås på én side, afspejles indstillingen ikke på andre sider. 1. Vælg Menu > Zoom > Bundlås. 2. Vælg en spændvidde. Pause på skærmen Ekkolod Før du kan sætte skærmen på pause, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). 1. Vælg MENU. 2. Vælg en indstilling. På echo 200, echo 500c eller echo 550c skal du vælge Pause/Spol tilbage. På echo 300c skal du vælge Ekkolod pause. Genoptagelse på skærmen Ekkolod Når skærmen har været på pause, eller du har fået vist historik, skal du vælge MENU > Genstart ekkolod. 10 echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning

15 Tilbagespoling af ekkolodshistorik Hvis du bruger echo 200, echo 500c eller echo 550c, kan du sætte skærmen på pause og rulle på den for at få vist historik. ➊ ➋ ➌ ➍ ➊ ➍ ➋ ➌ Vandtemperatur på den position, der er angivet af en lodret linje. Rullelinjen giver en indikation af, hvor langt du har rullet tilbage. Dybde på vandret linje. Dybde på den position, der er angivet af en lodret linje. Åbning af ekkolodshistorik Før du kan få vist ekkolodshistorik, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5) på echo 200, echo 500c eller echo 550c. 1. Vælg MENU > Pause/Spol tilbage. 2. Vælg eller for at rulle med skærmen og flytte den lodrette linje. 3. Vælg eller for at justere den vandrette dybdelinje. Brug af echo Indstilling af rullehastigheden for Ekkolod Før du kan justere rullehastigheden for dybdeskalaen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion (side 8). Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkoloddet ruller fra højre til venstre. Brug en højere rullehastigheden til at se flere detaljer, især ved bevægelse eller trolling. Brug en lavere hastighed til at vise ekkolodsoplysningerne længere på skærmen. Når du angiver rullehastigheden på én side, afspejles indstillingen også på de andre sider. 1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Rullehastighed. 2. Vælg en rullehastighed. Visning og justering af dybdelinjen Før du kan få vist dybdelinjen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). Du kan få vist og justere en vandret linje på en ekkolodsskærm. Linjens dybde angives til højre på skærmen. Når du får vist en dybdelinje på en side, vises linjen også på andre sider. 1. Vælg MENU > Dybde linje > Til. echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning 11

16 Brug af echo 2. Hvis du vil justere dybdelinjen, skal du vælge eller. Valg af en frekvens Før du kan vælge en frekvens, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Blinkfunktion (side 8). Hvis du bruger en transducer med dobbeltstråle, kan du vælge en frekvens på 200 khz eller 77 khz. Frekvensen på 200 khz viser bedre detaljer, har en smallere stråle og bruges typisk på lavt vand. Frekvensen på 77 khz har en bredere stråle, så den kan dække et større område. Den kan bruges som søgeværktøj til at finde strukturer og til at se flere fisk. Når du angiver en frekvens på én side, afspejles indstillingen også på de andre sider. 1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Frekvens. 2. Vælg en frekvens. Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål Før du kan angive, hvordan ekkoloddet skal fortolke ikke-bundfaste mål, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). Når du konfigurerer visningen af ikke-bundfaste mål på én side, afspejles indstillingen også på de andre sider. 1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Fiskesymbol. 2. Vælg en funktion: For at vise ikke-bundfaste mål som symboler skal du vælge. For at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med oplysninger om måldybde skal du vælge. For at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med oplysninger om baggrundsoplysninger ekkolod skal du vælge. For at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod og oplysninger om måldybde skal du vælge. A-Scope A-Scope er en lodret blinkfunktion langs højre side af siden Fuld skærm, som viser afstanden til mål i realtid langs en skala. Visningen udvider de nyeste ekkolodsdata, så de bliver tydeligere. Den kan også være nyttig ved registrering af fisk tæt på havbunden. ➊ ➋ ➊ ➋ A-Scope Ekkolodskeglens diameter ved nuværende dybde. 12 echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning

17 Aktivering af A-Scope Fra siden Fuld skærm (side 4) skal du vælge MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > A-Scope > Til. Alarmer Indstilling af alarmer for lavt vand og dybt vand Du kan indstille en alarm til at lyde, når dybden er mindre eller større end en angivet værdi. BEMÆRK: Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes. 1. Vælg MENU > Opsætning > Alarmer på en vilkårlig side. 2. Vælg en funktion: Hvis du vil aktivere en alarm, når dybden er mindre end den angivne dybde, skal du vælge Lavt vand > Til. Hvis du vil aktivere en alarm, når dybden er større end den angivne dybde, skal du vælge Dybt vand > Til. 3. Angiv værdien (side i) for alarmindstillingen. 4. Vælg ENTER for at acceptere værdien. Alarmindstillingen vises. 5. Vælg Udført eller Bekræft. Indstilling af alarm for batterispænding Du kan indstille en alarm til at blive udløst, når batteriet når en angiven lav spænding. BEMÆRK: Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes. 1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > Alarmer > Batteri > Til. Brug af echo 2. Angiv værdien for alarmindstillingen (side i). 3. Vælg ENTER for at acceptere værdien. Alarmindstillingen vises. 4. Vælg Udført eller Bekræft. Indstilling af fiskealarmer Du kan indstille en alarm til at lyde, når enheden registrerer et ikke-bundfast mål. BEMÆRK: Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes. 1. Vælg MENU > Opsætning > Alarmer > Fisk fra en vilkårlig side. 2. Vælg en funktion: Vælg for at udløse en alarm for fisk i alle størrelser. Vælg for kun at udløse en alarm for mellemstore og store fisk. Vælg for kun at udløse en alarm for store fisk. Indstilling af alarm for vandtemperatur Hvis enheden er tilsluttet en temperaturtransducer, kan du indstille alarmen til at lyde, når vandtemperaturen svinger mere end ± 2 F (± 1,1 C). BEMÆRK: Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes. 1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > Alarmer > Vandtemperatur > Til. 2. Angiv værdien for alarmindstillingen (side i). 3. Vælg ENTER for at acceptere værdien. Alarmindstillingen vises. 4. Vælg Udført eller Bekræft. echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning 13

18 Brug af echo Indstilling af afdriftalarm Du kan indstille en alarm til at lyde, når variationer i dybden på den nuværende position overstiger den angivne dybde. BEMÆRK: Alarmindstillinger bliver gemt, når enheden slukkes. 1. Fra en vilkårlig side skal du vælge MENU > Opsætning > Alarmer > Afdrift > Til. 2. Angiv værdien for alarmindstillingen (side i). 3. Vælg ENTER for at acceptere værdien. Alarmindstillingen vises. 4. Vælg Udført eller Bekræft. Ekkolods-gain og indstillinger for støj Du kan justere mængden af gain og støj på en ekkolodsskærm. Når du angiver gain på én side, afspejles indstillingen også på de andre sider. Manuel indstilling af gain Før du kan justere gain, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion (side 8). Gain-indstillingen kontrollerer ekkoloddets følsomhed for at kompensere for vandets dybde og klarhed. Du kan få vist flere detaljer ved at øge gain. Hvis skærmen virker rodet, skal du reducere gain. Du indstiller gain manuelt ved at øge gain-indstillingen, indtil du begynder at kunne se "støj" på den del af skærmen, hvor der er vand, og ved derefter mindske gain en lille smule. BEMÆRK: Hvis du vil indstille gain på siden Splitfrekvens, skal du indstille skærmene for 77 khz og 200 khz hver for sig. 1. Vælg Menu > Gain > Manuel. 2. Vælg for at øge gain-indstillingen, indtil du begynder at se støj på den del af skærmen, hvor der er vand. 3. Vælg for at mindske gain. Indstilling af gain til Auto Før du kan justere gain, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5), Splitfrekvens (side 5) eller Blinkfunktion (side 8). BEMÆRK: Hvis du vil indstille gain på siden Splitfrekvens, skal du indstille skærmene for 77 khz og 200 khz hver for sig. 1. Vælg Menu > Gain. 2. Vælg en funktion: For at få vist skærmen Ekkolod med højere følsomhed og vise svagere signaler og mere støj, skal du vælge Auto høj. For at få vist skærmen Ekkolod med normal følsomhed skal du vælge Auto mel. For at få vist skærmen med lav følsomhed og mindre støj skal du vælge Auto lav. 14 echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning

19 Indstilling af støjundertrykkelse Før du kan indstille støjundertrykkelse, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). Du kan minimere forekomsten af svage ekkolodsresultater ved at øge støjundertrykkelsen. Når du angiver støjundertrykkelse på én side, afspejles indstillingen også på de andre sider. BEMÆRK: Hvis du vil angive støjundertrykkelse på siden Splitfrekvens, skal du indstille skærmene for 77 khz og 200 khz hver for sig. 1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Støjreduktion. 2. Vælg niveau for støjreduktion. Sådan skjules overfladestøj Før du kan skjule overfladestøj, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). Du kan indstille, om ekkolodsresultater tæt på vandets overflade skal vises. Skjul overfladestøj for at undgå rod. Når du får vist eller skjuler overfladestøjen på én side, afspejles indstillingen også på de andre sider. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods opsætning > Overflade støj > Skjul. Brug af echo Ekkolodstal Du kan justere, hvilke tal (vandtemperatur, batterispænding, hastighed gennem vand og distancetæller) der skal vises på siderne Fuld skærm, Split zoom og Splitfrekvens. Du kan også justere størrelsen på tallene. BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en temperaturtransducer for at du kan få vist vandtemperaturen. Enheden skal være tilsluttet en farthjulstransducer for at du kan få vist farten gennem vand. Visning af vandtemperaturen Før du kan få vist vandtemperaturen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). 1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods tal > Vandtemperatur. 2. Vælg Auto. Visning af fart gennem vand Før du kan få vist farten gennem vand, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). 1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods tal > Fart gennem vand. 2. Vælg Auto. echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning 15

20 Brug af echo Visning af batterispænding Før du kan få vist batterispændingen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). 1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods tal > Batteri. 2. Vælg Vis. Visning af tælleren for fart gennem vandet Før du kan få vist tælleren for fart gennem vandet, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). Se side 8, hvis du vil nulstille tælleren. 1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods tal > Distancetæller. 2. Vælg Auto. Indstilling af talstørrelse Før du kan indstille talstørrelsen, skal du åbne siden Fuld skærm (side 4), Split zoom (side 5) eller Splitfrekvens (side 5). 1. Vælg MENU > Opsætning > Ekkolods tal > Tal Størrelse. 2. Vælg en talstørrelse. Kalibrering Indstilling af køl offset Køl offset kompenserer for bådens dybgang i dybdeudlæsningen. Du kan måle dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra transducerens placering. 1. Vælg en indstilling baseret på transducerens placering: Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen ➊, skal du måle afstanden fra transducerens placering til bådens køl. Angiv denne værdi i trin 4 og 5 som et positivt tal. Hvis transduceren er installeret i bunden af kølen ➋, skal du måle afstanden fra transduceren til vandlinjen. Angiv denne værdi i trin 4 og 5 som et negativt tal. ➊ ➋ 2. Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Køl offset på en vilkårlig side. 3. Brug og til at vælge positiv (+) eller negativ (-), baseret på transducerens placering. 16 echo 200, echo 300c, echo 500c og echo 550c Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fishfinder 400C. betjeningsvejledning

Fishfinder 400C. betjeningsvejledning Fishfinder 400C betjeningsvejledning 2006, 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397 8200 eller 800/800 1020

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radomer installationsvejledning 2007-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397,8200

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

GPS 152H Brugervejledning

GPS 152H Brugervejledning F O R E L Ø B I G GPS 152H Brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere