DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER:... 3 LEDER... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN... 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER:... 3 LEDER... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN... 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE... 5"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR ÅRGANG BESTYRELSEN INFORMERER: LEDER TILMELDING TIL MAILINGLISTEN NY OG REVIDERET HJEMMESIDE UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER: UDDANNELSESDAG APRIL EVALUERING AF WORK-SHOPS OKTOBER DOS FONDEN GÖRAN BAUERS GRANT NOF FELLOWSHIP SAKS FELLOWSHIP KORRESPONDANCER MØDER OG KURSER I DANMARK

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, sektorchef, klinisk forsk. lektor Per Kjærsgaard-Andersen Ortopædkirurgisk afdeling Vejle Sygehus, Kabbeltoft Vejle Næstformand Ledende overlæge Benn Rønnow Duus Ortopædkirurgisk afdeling M Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke København NV Kasserer Overlæge, ph.d. Bo Sanderhoff Olsen Ortopædkirurgisk afdeling T Herlev Hospital, Herlev Ringvej Herlev Redaktør Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Steen Lund Jensen Ortopædkirurgien Nordjylland Klinik Farsø, Højgaardsvej Farsø Sekretær Overlæge, professor, dr. med., ph.d, Benny Dahl Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Klinik 2162 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse i DOS kan kun ske via hjemmesiden: Aktivér linket Meld dig ind i DOS og udfyld ansøgningen sammen med oplysninger om personlige data. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Steen Lund Jensen Sekretariatsleder Gitte Eggers Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, 3342 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Fax ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 12. maj 2010 TEKST: Fredag den 12. maj 2010

3 LEDER Bestyrelsen informerer Først og fremmest vil vi fra bestyrelsen ønske jer alle et rigtigt godt nytår. Der er mange nye tiltag på bedding, og I får her en kort orientering, ikke alene om nogle af de kommende ændringer, men også om planlagte tiltag og aktiviteter i I bestyrelsen har vi igennem de sidste måneder gennemgået vores organisationsstruktur, strategiplan og ikke mindst vores ansigt udadtil vores hjemmeside. Vi har etableret et samarbejde med en professionel virksomhed, således at såvel opbygningen af og ikke mindst brugen af hjemmesiden bringes up-to date. Vores redaktør og webmaster overlæge Steen Lund Jensen vil på et andet sted i dette nummer af Bulletin nærmere uddybe ændringer og muligheder med den nye hjemmeside. Derudover har vi i bestyrelsen også sat en proces i gang, som skal ende med et oplæg til en ny organisationsstruktur og en ny strategiplan til implementering allerede i dette efterår. Vi vil på den nye hjemmeside skabe mulighed for at kunne åbne et Diskussionsforum, som bl.a. skal bruges til at få jeres input i processen helt frem til generalforsamlingen 2010, ligesom vi vil holde vores medlemmer orienteret via s, som udsendes via mailinglisten. Diskussionsforum holdes kun åben når bestyrelsen finder et relevant tema som vi har brug for medlemmernes kommentarer til. Ellers er dette forum ikke tilgængelig for almen debat i dagligdagen imellem vores medlemmer På samme vis vil vi i tiltagende grad holde jer orienteret via Mails fra Bestyrelsen. Så er du ikke allerede tilmeldt mailinglisten så skynd dig at få dette effektueret. Du klarer det hurtigt og problemfrit via vores hjemmeside på 3

4 I forbindelse med etablering af den nye hjemmeside har vi i bestyrelsen brug for vores medlemmers input vedrørende fremtiden for DOS Bulletinen. Dette vil vi naturligvis bruge såvel Diskussionsforum som mailinglisten til. Vi har jo besluttet at der ikke afvikles forårsmøde i DOS-regi længere, bl.a. fordi DOS er medarrangør af NOF-kongressen i maj måned i år i Århus, samt EFORT-kongressen i København i juni måned næste år. Vi håber derfor, at mange af vores medlemmer vil fremsende indlæg til de to kongresser samt ikke mindst tilmelde sig kongresserne som aktive deltagere da vi jo nu har skabt tid og plads i jeres langsigtede kongresplanlægning. I kan allerede nu tilmelde jer NOF-kongressen i Århus på Specialeplanlægning er stadigvæk i sin vorden ude i regionerne. Bestyrelsen er vidende om, at der foreligger vidt forskellige regionale opfattelser af, hvorledes især regionsfunktionerne skal håndteres. Vi har fra Sundhedsstyrelsen fået en henvendelse vedrørende enkelte regionsfunktioner. Dem har vi bedt fagområderne kommentere, og med en hurtig og effektiv indsats fik vi på 2 uger samlet det nødvendige responsum ind. Vi afventer nu at Sundhedsstyrelsen endeligt kan melde sin samlede specialeplanlægning ud. Det var lidt om nogle af de kommende tiltag og ændringer. I bestyrelsen glæder vi os til at arbejde med hvert enkelt af disse, og vi vil anbefale alle, at I på den nye hjemmeside følger med, da vi som sagt fra tid til anden vil holde jer opdateret med arbejdsprocessen. På vegne af bestyrelsen Per Kjærsgaard-Andersen Formand 4

5 Ny og revideret hjemmeside DOS hjemmeside har eksisteret i sin nuværende form i mere end 10 år. Selvom hjemmesiden fortsat opfylder sit væsentligste formål at tjene som informationskilde for medlemmerne må man erkende, at både design og de funktioner, hjemmesiden tilbyder, ikke lever op til dagens standard. Bestyrelsen har derfor iværksat en proces med en revision af hjemmesiden, idet vi gerne vil forbedre vores organisations ansigt udadtil og tilbyde medlemmerne ny og bedre service. Vi vil bl.a. forbedre vores medlemsdatabase med mulighed for log-in og redigering af egne oplysninger. Vores mailingliste skal integreres i medlemsdatabasen, så man her kan angive, om man ønsker at få tilsendt de nyhedsbreve, som vi planlægger at udsende 6-12 gange årligt. Servicen omkring abstracts og ansøgning til DOS Fonden vil efter planen blive forbedret, således at man selv løbende kan redigere oplysningerne frem til deadline. Et diskussionsforum vil ikke blive en fast bestanddel af hjemmesiden, men vil kunne oprettes ad hoc. Det vil f.eks. være relevant i forbindelse med diskussion af DOS strategiplan og fremtidige struktur. Der arbejdes også med at tilbyde vores samarbejdspartnere i industrien reklamer på hjemmesiden. Den nuværende medlemsdatabase indeholder kun medlemmer, som er indmeldt via hjemmesiden siden august 2004, og derfor kun 377 af selskabets knap 1000 medlemmer. Vi skal derfor opfordre alle medlemmer til at lade sig registrere i den nye medlemsdatabase, og de som allerede er registrerede, til at tjekke og evt. opdatere egne oplysninger. Vi skal samtidig opfordre medlemmerne til at tilmelde sig til mailinglisten, hvilket fremover foregår ved registreringen i medlemsdatabasen eller ved log-in til de personlige oplysninger i denne. Det vil på den nye hjemmeside tydeligt fremgå, hvorledes man foretager disse ting. Adressen på vores hjemmeside vil uændret være 5

6 Den ny hjemmeside planlægges at gå i luften medio februar, forhåbentlig samtidig med udgivelsen af dette nummer af Bulletinen. Selvom den nye hjemmeside gerne skulle fremtræde helt færdig, vil der fortsat være behov for justeringer og forbedringer hen ad vejen. Medlemmerne opfordres derfor til fortsat at komme med ideer og forslag hertil. Vi glæder os til at præsentere den nye hjemmeside og håber på stor opbakning blandt medlemmerne. På bestyrelsens vegne Steen Lund Jensen Redaktør og webmaster 6

7 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Torsdag d. 22. oktober 2009 kl Referat 1. Valg af dirigent Søren Overgaard blev valgt med applaus. 2. Oplæg til ekstraordinær generalforsamling (Per Kjærsgaard-Andersen) PKA redegjorde for baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling, herunder diskussionen om resurfacing behandling. Dette er nu tilføjet referenceprogrammet for total hoftealloplastik. 3. Godkendelse af tillæg til Referenceprogrammet Total Hoftealloplastik v/dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi: Resurfacing hoftealloplastik (Ole Ovesen) Der har været enkelte kommentarer siden 9. september 2009 hvor tillægget blev lagt på selskabets hjemmeside. OO redegjorde for de ændringer der er foretaget; herunder formuleringer vedr. antal operationer pr. enhed og kontraindikationer, Vedr. formulering om osteoporose vil arbejdsgruppen udarbejde forslag til dette. Forslaget vil herefter bliver vurderet og godkendt af bestyrelsen. Forsamlingen tiltrådte denne fremgangsmåde. Vedr. formulering om metaloverfølsomhed gælder dette også f.eks. kutan nikkel-allergi. Forsamlingen tiltrådte tillægget til referenceprogrammet. 4. Referenceprogrammerne Total Hoftealloplastik & Knænær osteotomi og primær Knæalloplastik v/dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi: Antibiotikaprofylakse hos patienter med hofte- eller knæalloplastik (Peter Holmberg Jørgensen) 7

8 Dette vedr. antibiotikabehandling ved tandbehandling hos patienter med hofte- og knæalloplastik. Bakteriæmi er generelt forekommende ved f.eks. tandbørstning men oftest af relativ kort varighed og i beskedent antal Disse bakterier fra mundhulen har ringe evne til at adhærere til metalliske og polymere overflader. Der er ingen evidens for effekten af profylaktisk antibiotika ved tandbehandling af protesepatienter. Dog kan der være indikation i tilfælde af RA, hæmofili og neutropeni, men ikke generelt ved immundefekter. Forsamlingen tiltrådte tillægget til referenceprogrammet. 5. Eventuelt PKA præsenterede selskabets sekretariatsleder som er ansat pr. 1. oktober Selskabets redaktør Sajida Afzal stopper som redaktør pr. 1. december. Generalforsamlingen tiltrådte at selskabets web-redaktør Steen Lund Jensen tilknyttes som ad hoc bestyrelsesmedlem frem til næste generalforsamling i oktober Bestyrelsen er blevet opmærksom på at selskabet iflg. vedtægterne skal have en lægelig revisor. Søren Solgaard har accepteret at påtage sig denne opgave, og generalforsamlingen tiltrådte dette. PKA opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig selskabets mailingliste i forbindelse med omlægningen af kommunikation fra DOS til medlemmerne. Forsamlingen blev opfordret til at tilmelde foredrag til NOF2010 og der blev gjort opmærksom på det ekstraordinært lave registreringsgebyr. Benny Dahl 8

9 UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER Uddannelsesdag Fredag d. 23. april 2010 kl Dalum Landbrugsskole ved Odense. Uddannelsesdagen retter sig mod 1) Basis / Introduktionslæger, som står for at skulle foretage et specialevalg og ønsker basal ortopædkirurgisk træning i en workshop, samt 2) Uddannelses-interesserede ortopædkirurger, som vil bidrage til at bedre rekrutteringen til vores speciale og som har behov for råd og vejledning i det daglige virke som vejledere og uddannelsesansvarlige. Program 10:00-11:30: Fælles formiddag om rekruttering med 3 diskussionsoplæg: Karriere-/specialevalget Overlæge Jan Greve, Videreuddannelses-sekretariat Nord Hvad påvirker mig i valget af speciale To Basis / Introduktions-læger som står for at skulle vælge speciale Fælles akut modtagelse: Uddannelse og rekrutteringsplatform Ledende Overlæge Marianne Breddam 11:30-12:15: Frokost 12:15-15:45: Basis / Introduktionslæger: Workshop med teoretiske oplæg og praktiske øvelser i knæ artroskopi og osteosyntese af frakturer i overekstremiteten. 9

10 Uddannelsesinteresserede ortopædkirurger: Workshop med 3 stationer om uddannelse: Det komplicerede forløb herunder teoretiske / praktiske / sproglige / kulturelle problemer Inger Terp, sprogcenteret Odense. Overlæge Hans R.I. Jørgensen, PUF Evalueringsmetoder under intro- og hoveduddannelse Overlæge Per Pallesen, PKL. Overlæge Thomas Lind, UDDU Karrierevejledning og individuelle uddannelsesplaner Overlæge Kim Holck. Overlæge Jan Greve 15:45-16:00: Evaluering Deltagelse er gratis. Da antallet af arbejdsstationer er begrænset, er der kun plads til de 30 først tilmeldte Basis / Introduktionslæger. Der er intet loft på deltagerantallet blandt Uddannelsesinteresserede Ortopædkirurger. Tilmelding med Navn, titel og arbejdssted til: Formand for Uddannelsesudvalget (UDDU), Niels Wisbech Pedersen, senest d. 2. april

11 Evaluering af DOS workshop 21. oktober 2009 i København Til DOS efterårsmødet blev der som vanligt afholdt en fire timers workshop for basis- og introduktionslæger i ortopædkirurgi. Der var stor interesse for at tilmelde sig, så de 30 deltagere havde været hurtige ved tasterne. Emnet var denne gang Osteosyntese Principper. Som forelæser var inviteret Overlæge Henrik Grønborg fra Rigshospitalet, mens Afdelingslæge Michael Brix fra Odense Universitetshospital og 1. reservelægerne Marianne Lind og Anders Troelsen fra Hvidovre Hospital var inviteret som instruktører ved arbejdsstationerne. Første del var en teoretisk gennemgang af principperne for frakturlære med forklaring af reponering og stabilitet, samt en gennemgang af de forskellige osteosyntese metoder såsom K-tråde, tension-band, skruer, skinner, marvsøm og ekstern fiksation. Anden del bestod af praktisk afprøvning af disse osteosyntese metoder 11

12 ved arbejdsstationer med kunstknogler. Her havde følgende firmaer beredvilligt stillet op: Biomet, Osmedic, Smith and Nephew, Stryker, Swemac og Synthes. Slutteligt fik deltagerne udleveret kursusbevis og evaluerede workshoppen skriftligt på en skala fra 1-5 (bedst) med karakteren 4,4 for den teoretisk del og 4,2 for den praktiske del, hvilket er et flot resultat. Tak til alle involverede parter for den store indsats; lad os håbe, deltagerne nu brænder endnu mere for at blive ortopædkirurger. De to årlige workshops prioriteres højt af DOS bestyrelsen og Uddannelsesudvalget, og vil således fortsætte, selvom der fremover kun afholdes ét årligt DOS møde. Til foråret vil workshoppen således blive afholdt i forbindelse med den nye Uddannelsesdag d. 23. april 2009 på Dalum Landbrugsskole ved Odense. Hold øje med DOS hjemmesiden og send tilmeldingen hurtigt, mens der er plads. På uddannelsesudvalgets vegne Henrik Palm Hoveduddannelsesrepræsentant 12

13 Dansk Ortopædisk Selskabs Fond Dansk Ortopædisk Selskabs Fond har til formål at yde støtte til udvikling og uddannelse indenfor Dansk Ortopædisk Kirurgi, herunder deltagelse i nationale og internationale kurser og kongresser. Uddeling af Fondens midler foregår 2 gange årligt med ansøgningsfrist henholdsvis 28. februar og 31. august. Ansøgning foregår via formularen på DOS hjemmeside, hvor også reglerne kan læses og yderligere information indhentes. Vær opmærksom på at kun ansøgninger, der opfylder betingelserne, kan komme i betragtning. Vær også opmærksom på, at det er et krav, at modtageren møder op til næste DOS møde, hvor tildelingen af legatet annonceres ved udlevering af diplom. Ansøgningsfrist for denne runde er 28. februar 2010 med tildeling ultimo marts. HUSK: Der kan kun ansøges via hjemmesiden 13

14 Nordic Orthopaedic Federation APPLY FOR GÖRAN BAUER S GRANT Göran Bauer s grant the return of DKK, app DKK is annually given to members of NOF. The purposes of the grant are to support study tours to orthopaedic institutions as a part of a scientific project, and to sponsor scientific meetings. In both instances the work should be aiming at a publication in Acta Orthopaedica. The application should be ed to: Deadline March 31 st The application, in English, must include the following headings: Introduction, research plan or work plan, an outline of the budget, and a short CV. The grant application must be sent electronically, attached as a Word file, and it must not exceed characters (including spaces), preferably less, applications longer than characters will be truncated. Please name the file your name. The successful candidate(s) will be announced at NOF Congress Aarhus May

15 APPLY FOR NOF FELLOWSHIP Please go to NOF Homepage for further information. Deadline March 31 st The successful candidate(s) will be announced at NOF Congress Aarhus Bjarne Møller-Madsen NOF Secretary General SAKS legater Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) har mulighed for at give økonomisk støtte (7.000 kr.) til hver af 2 yngre kollegers deltagelse i 14 th ESSKA Congress 9-12 maj Oslo, Norge. Ansøgning sendes til Sekretær i SAKS Peter Faunø. mail: Deadline for ansøgning er 1. maj Peter Faunø 15

16 KORRESPONDANCER EFORT Spring Travelling Fellowship Norge maj 2009 Forårets EFORT Travelling Fellowship blev i år afholdt i Norge (Bergen, Trondheim og Oslo), og det var en meget inspirerende, lærerig og positiv oplevelse, med et fagligt meget højt niveau. Blandt de 23 deltagere var repræsentanter fra Norge, Ungarn, Slovenien, Schweiz, Tyrkiet, Holland, Tyskland, Spanien, England, Irland, Serbien, Portugal, Sverige og sidst men ikke mindst en ung lovende kollega fra Brasilien, der ekstraordinært havde fået tildelt en plads grundet en flot udarbejdet lægefaglig vinderpris-opgave. Jeg fik rig lejlighed til at afprøve mine sproglige færdigheder i selskab med mine fellows, og det var en meget positiv, og også til tider morsom oplevelse. Norsk Ortopædisk Forening var værter og hele programmet osede af professionalisme og en sjældent set smidig og disciplineret navigation i Time Schedule for den daglige gennemførelse af aktiviteterne, herunder også aftenens sociale events. Dagene var lange (ca. kl ) og alle var godt brugte ved dagens afslutning, men for yngre, kommende ortopædkirurger kan jeg på det varmeste anbefale at ansøge DOS om indstilling til deltagelse i kommende års Travelling Fellowships. For mit vedkommende vil jeg benytte lejligheden til, at takke DOS for indstillingen som dette års Travelling Fellow. I det følgende vil essensen af de seks dages oplevelser blive skitseret, fordelt på det faglige og sociale indhold. Dag 1 (Bergen) Mandag morgen var der velkomst på Haukeland University Hospital (bygget i 1983, med ca ansatte) hvor flere repræsentanter (heriblandt formanden) fra Norsk Ortopædisk Forening var til stede. Efter en 16

17 varm velkomst startede dagens faglige inputs. Norsk Hofte-Knæ Alloplastikregister er på fuld højde med det danske og resultaterne er i store træk i overensstemmelse mellem begge registre. Man anbefaler herudover primært at anvende cementerede THA med antibiotika (AB) samt systemisk AB x 4 på operationsdagen. AB herudover har ikke vist effekt på revisionsraten efter THA. Igennem de senere år har incidensen af THA-revisioner, grundet infektion, i Norge været stigende. Årsagen hertil er ikke kendt endnu. I Norsk Hoftefraktur Register er registreret frakturer frem til Resultater fra dette register har vist, at af de hoftenære frakturer opereres 94 % inden 48 (mean 21) timer efter skaden. Man har ikke fundet en signifikant sammenhæng imellem ventetid på operation eller tidspunkt på døgnet for operation, og mortaliteten. Derimod har resultaterne vist, at der er en signifikant øget risiko for re-operation såfremt patienten opereres udenfor almindelig (kl. 8-16) dagtid. Med hensyn til skrue-osteosyntese (2 skruer) vs hemialloplastik ved collum femoris fraktur (n=25.000) fandtes efter 3 år ingen signifikant forskel i mortalitet, mens der 3 måneder postoperativt fandtes 30% øget risiko for død hos patienter med indsat hemialloplastik (korrigeret for alle de væsentlige co-faktorer/variable). Med hensyn til osteosyntese ved per-/subtrokantære frakturer (n=5.500 i perioden 2005/2006) fandtes en større reoperationsrate (ca 10% efter 3 år) med intramedullært søm (IM) end med DHS, men ptt. med IM havde langt færre smerter. Tendensen i Norge går klart imod flere IM osteosynteser frem for skinner (i 2005 fik blot 14% IM mod 30% i 2008). Et omfattende register af skulder, ankel, albue og håndalloplastikker tilbage til 1994 blev ligeledes præsenteret. Af skuldre fandtes en 10-års overlevelse på 80% og 90% for hhv totale- og hemialloplastikker. Undervisningen sluttede kl. 17 og aftenens sociale event var en smuk sightseeing med bus og guide i Bergen samt efterfølgende middag. Dag 2 (Bergen) Haukeland var igen rammen om dagens program. Vi startede med at deltage i morgenkonference på ortopædkirurgisk afdeling hvor røntgenlægen var omdrejningspunktet og præsenterede det foregående døgns patienter på røntgenskærmen. Herefter gik vi til operation theatre hvor alle fik en pc-skærm og kunne følge en live operation (hoftealloplastik) 17

18 hvor kirurg og underviser korresponderede livligt under seancen. Efter dette spændende indslag gik vi til det mere teoretiske stof. Sarkom behandlingen i Norge er samlet på Radium hospitalet i Oslo samt på Haukeland sygehus. På Haukeland foretages ca 50 operationer af sarkomer årligt. Norge er en del af Scandinavian Sarcoma Group (SSG). I Norge er lokalrecidiv frekvensen af sarkomer faldet fra 20 til 15 procent over en 20-årig periode ( ) og 95 % af alle diagnosticerede sarkomer behandles i sarkomcenter. Næste emne var behandlingen af distale radiusfrakturer, det er omdiskuteret, om patienterne skal behandles med skinneosteosyntese eller ekstern fiksation? Resultaterne af et Ph.d. studie med skinneosteosyntese ( Dynawrist ) vs ekstern fiksation (Hoffmann, bridging og non-bridging teknik) blev præsenteret ved dr. Yngvar Krukhaug. I studiet fandtes at skinneosteosyntese gav signifikant bedre anatomisk rekonstruktion og funktionalitet (sandsynligvis grundet tidlig mobilisering) end ekstern fiksation (bridging). Ved sammenligning mellem skinneosteosyntese og Hoffmann (non-briding) fandtes ingen signifikant forskel på disse parametre. Konklusionen var at skinneosteosyntese er et godt alternativ til ekstern fiksation. I studiet indgik også biomekaniske undersøgelser og i den forbindelse fik vi en spændende rundvisning i biomekanisk laboratorium. Om eftermiddagen sagde vi farvel til Haukeland og tog i (næsten) samlet flok flyveren til Trondheim, hvor der om aftenen var forberedt en herlig middag til de trætte fellows. Dag 3 og 4 (Trondheim) I Trondheim fik jeg en klar fornemmelse af begrebet lyse nætter idet mørket aldrig helt falder på om aftenen/natten, selv i maj måned. Heldigvis var der mørklægningsgardiner på hotellet, så det var ikke et problem (og fuglene kvidrede trods alt heller ikke, selvom det var lyst udenfor ). Om morgenen blev vi på vanlig vis transporteret med bus. I dag var målet St. Olav Hospital, der servicerer ca borgere. Hospitalet står foran en betragtelig ombygning med etablering af en helt ny centerstruktur med alt tænkeligt højteknologi, fra IP-telefoni på sengestuerne til robotter i kælderen. Ombygningen forventes færdig i Nye tiltag, som accelereret patientforløb (inspirationen til dette blev hentet hjem efter en studietur til Vejle og Hvidovre Hospitaler) er allere- 18

19 de blevet implementeret. Trafiklys ortopædi (tidsmæssig prioritering af operationer) og ekstern præoperativ planlægning (sygeplejersker er i telefonisk kontakt med patienterne helt op til selve operationsdagen) reducerer omkostninger og antallet af aflyste operationer ved løbende monitorering af co-morbiditet/compliance hos den enkelte patient. Trondheim er kendt for sine talrige naturvidenskabelige institutioner/ læreranstalter, og dette har haft sin afsmittende effekt på byens sygehus der nyder godt af et konstruktivt samarbejde med disse institutioner (f.eks. NKSOI: Nasjonalt KompetenseSenter for Ortopediske Implantater, hvor læger, ingeniører, Ph.d-studerende og andet teknisk personale arbejder med blandt andet RSA, FEM-analyser, lavvirulente infektioner mm.). Et konkret eksempel på dette er St. Olavs omfattende arbejde/forskning med ucementeret custom made THA-proteser. Protesen er ca. dobbelt så dyr som en standard protese, men til gengæld opvejes dette af betydelige fordele for patienterne (gode biomekaniske egenskaber med nedsat risiko for protesenære frakturer, bedre præoperativ planlægning (web-baseret navigation) med blandt andet bedre offset tilpasning. Protesen anvendes primært til yngre patienter. Ved 7-10 års follow-up på 83 indsatte custom made THA-proteser fandtes ingen aseptiske løsninger. Efter 13 års follow-up på 21 proteser fandtes 3 revisioner (alle acetabulum liner). In vitro studier, udført på St. Olav, af protesen har vist mere fysiologisk strain proksimalt i custom made protesen end ved standardprotesen. RSA-undersøgelser viste dog ingen signifikant forskel i den mekaniske stabilitet imellem de to proteser. Kliniske studier ved St. Olav har vist et signifikant større fald i BMD (stress shield) i især Gruen zone 3 og 4 efter 60 måneder, i custom made protesen. Desuden fandtes på samme follow-up tidspunkt signifikant øget subsidence i custom made protesen. Større kliniske studier med længere follow-up vil nok være nødvendigt for at påvise eventuelle vigtige forskelle imellem de to protesetyper. Et af hovedemnerne var ortopædiske proteseinfektioner. Antibiotika resistens er nøgleordet. Bakterier har eksisteret i mere end 3,5 mia år, antibiotika i bare 50 år (siden 1941).. Muligvis findes en resistent genpool i naturen? Lokal behandling (f.eks gentamicin cement) med antibiotika øger muligvis resistens udviklingen, dog uden at der er evidens for dette i litteraturen. Small colony variants (SCV) bakteriekulturer (første gang påvist i 1906) fremkaldes ved lokalbehandling med antibio- 19

20 tika. På St. Olav fandt man 22 cases (proteseinfektioner) med forskellig fænotype, og af disse cases havde de 16 været udsat for gentamicin På proteseoverfladen dannes en biofilm hvortil bakterierne adhærerer. I forbindelse med revision tages prøveskrab fra proteseoverfladen. Falsk negative prøvesvar er ikke ukendt, og årsagen kunne, ifølge vore norske kollegaer, være den at et skrab på proteseoverfladen ikke er nok til at løsne bakterier i tilstrækkelig mængde. Som svar på dette har en lille gruppe forskere på St. Olav eksperimenteret med løsning af biofilmen på proteseoverfladen ved hjælp af sonication (ultralyd under vand). I et lille studie med 8 rotter viste denne metode sig overlegen i forhold til skrabemetoden. Det norske ACL-register blev også præsenteret og har eksisteret siden Ca patienter er registreret i dag, og indgår i et skandinavisk samarbejde. Ca 10% af alle opererede (primær ACL-rekonstruktion) patienter har artrose efter 10 år. Der anvendes en af to operationstyper (Hamstring = 61% og BPTB = 39%) ved ACL-rekonstruktioner i Norge. Af 2000 primære ACL-rekonstruktioner blev revideret, hvilket nogenlunde skulle svare til revisionsraten i Danmark. I Norge gennemføres aktuelt studier med bioabsorberbare- vs metalskruer og de foreløbige resultater viser ingen forskel i stabilitet efter 2 år. 2/3 af bioskruerne er resorberet efter 2 år, Patienter der opereres med bioskruer er generelt mere tilfredse end patienter opereret med metalskruer. Dag 3 og 4 blev på forbilledlig vis afsluttet med sociale events med guided tour og spisning, blandt andet i The Norwegian Opera House. Dag 5 (Oslo) Efter en smuk flyvetur fra Trondheim til Oslo på dag 4 ankom vi til Rikshospitalet. Hospitalet omfatter også Aker og Ullevål sygehuse og tæller dermed mere end ansatte. Hovedstrukturen er 14 nationale kompetencecentre. Akutkirurgien er fysisk beliggende på Ullevål, og eneste akutte ortopædiske funktion på Rikshospitalet er replantationskirurgien (hånd- og mikrokirurgi) % af alle ortopædkirurgiske patienter er børn med kongenitte eller neuroortopædiske sygdomme. En sjov detalje var præsentationen af 600 norske patienter med i alt > 2,5 meters forlængelsesosteotomi (Ilizarov metoden) med største forlængelse på hele 39 cm hos en enkelt patient. Vel vidende at længdevækstpotentialet ved 20

21 Ilizarov metode er ca. 1 mm/dag må vore norske kolleger have en vis erfaring (og tålmodighed). Hovedbudskabet ved forlængelsesosteotomier var at der først skal gøres nødvendig forlængelse af bløddelene, eventuelt med ekstern fiksation og hudincisioner. Dagen sluttede med flot sightseeing og super middag. Dag 6 (Oslo) Vores sidste dag var henlagt til Olympiatoppen der organisatorisk hører under Ullevål sygehus og huser et sports research center samt et olympisk træningscenter. I løbet af dagen var vi rundt om mange spændende sportstraumatologiske emner, og der er ikke plads til at nævne alt her. Hovedbudskabet og et aktuelt emne var cox-2 hæmmere og NSAID der ved senelæsioner ikke bør gives i initialfasen, men gerne senere under reparationsfasen. Ved sene-knogle læsioner (rotator cuff, ACL og PCL m.fl.) samt muskelskader bør disse drugs helt undlades da de hæmmer helingen. Den gamle læresætning om at forebygge frem for at behandle gælder ikke mindst sportsskader, og begreber som excentrisk træning, hamstring og hvile er et must. En norsk opgørelse viser at 30% af alle fodboldspillere på et tidspunkt får en fibersprængning Om forebyggelse kan læses meget mere på: Matthias Therbo p.t. Rigshospitalet 21

22 TUREN TIL SIBIRIEN PÅ MASTER-COURSE HOS ILIZAROV August 2009 Ideen om at tage et kursus på Ilizarov s center for restorativ surgery er kommet under min ansættelse på ortopædkirurgisk afdeling KAS Glostrup, da jeg holdte et undervisningsforedrag om ekstern fiksation. Metoden kender jeg helt tilbage fra min tid under ansættelse på de ortopædiske afdelinger i Ukraine, hvor der er udbredt anvendelse af eksternt apparatur ad modum Ilizarov ved akut og rekonstruktiv behandling af ortopædiske sygdomme. Den bruges aktivt i flere lande såsom Italien, Tyskland, England, Norge, Holland, Østeuropa, USA, Canada, Kina, Japan, flere asiatiske lande og i Danmark. Via The Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics in Kurgan Russia hjemmeside fandt jeg kursusdatoer, programmer og kontaktinformation. Flertallet af programmerne varede i uger, men der var kun et enkelt 2 ugers komprimeret kursus som afholdtes i august måned, som jeg kunne passe ind arbejdsmæssigt. Desuden var der lagt vægt på at det ikke ville være et teoretisk forløb med workshop med case demonstration, men en mere praktisk orienteret dagligdag, med adgang til operationsstue og mulighed for at gå i vask og assistere til undervisningsoperationer og deltage aktivt ved planlægning, lejring, adgange, apparaturgeometri, montering, dermed muligheden for at lære flere nuancer og indretninger. Jeg fik taget kontakt til International Department via med spørgsmål om jeg kunne optages på dette meget komprimerede forløb og efter dette blev bekræftet, startede forberedelserne FORBEREDELSER OG FLYREJSE Efter at fået bevilget tjenestefri af ledelsen på den anæstesiafdeling, hvor jeg er under supplerende ansættelse, sendte jeg bekræftelse til Ilizarov s International Department med dato for min ankomst og tilbagerejse, tillige med alle de nødvendige skannede dokumenter. Jeg fik herefter program, hoteltilbud og alle rekvisitioner vedr. de praktiske ting. 22

TUREN TIL SIBIRIEN PÅ MASTER-COURSE HOS ILIZAROV

TUREN TIL SIBIRIEN PÅ MASTER-COURSE HOS ILIZAROV TUREN TIL SIBIRIEN PÅ MASTER-COURSE HOS ILIZAROV August 2009 Ideen om at tage et kursus på Ilizarov s center for restorativ surgery er kommet under min ansættelse på ortopædkirurgisk afdeling KAS Glostrup,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl 0800 1600 Til stede:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2009 38. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2009........................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS...................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS............ 4 BESTYRELSEN INFORMERER......................

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 14. AO-Basis Kursus: Principles in Operative Fracture Management Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 1 Kursets formål Kurset giver det teoretiske fundament indenfor behandlingsprincipperne

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere