ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/ /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR Amagerfælledvej København S Tlf Fax CVR Klageemne: v / SEAS-NVE Holding A/S CVR Hovedgaden Svinninge Regningsklage Klage over krav om betaling af gebyr for afbrydelse og gentilslutning. Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Martin Salamon Udpeget af Dansk Energi Hans Christian Wenzelsen Helle Birthe Jensen

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 16. maj 2010 til 15. august Påklaget beløb: 847,95 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 7. oktober Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 11. oktober Klageformular modtaget i ankenævnet: 18. oktober Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 20. oktober Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 10. juni KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen udspringer af kravet om betaling af A conto-regning (bilag 1) af 29. juli 2010 med fakturanummer med forfaldsdato 12. august 2010 for betalingskravet på 1.330,51 kr. Indklagede udsendte en A conto-regning den 29. juli 2010 til klagers adresse. Da betalingen udeblev, sendte indklagede en betalingspåmindelse til klager den 1. september 2010 (bilag 2). Da betalingen stadig udeblev fra klager, sendte indklagede en betalingspåmindelse og et lukkevarsel til klager den 15. september 2010 (bilag 3) med forfaldsdato den 22. september Af lukkevarslet fremgik, at klager ville blive pålagt et gebyr på 843,75 kr. for lukning og genåbning, såfremt lukningen blev gennemført. Den 29. september 2009 sendte indklagede en lukkemeddelelse til klager, hvor indklagede gjorde opmærksom på, at strømmen ville blive afbrudt den 5. oktober 2010 (bilag 4). Klager var ifølge indklagedes system stadig i restance den 5. oktober 2010, hvorfor indklagede afbrød for strømmen den 5. oktober Efter afbrydelsen havde fundet sted, kontaktede klager indklagede og fortalte, at beløbet var blevet indbetalt. Indklagede modtog senere samme dag en

3 Side 3 4/ kvittering på, at beløbet var indbetalt inklusiv lukke- og genåbningsgebyr (bilag 5). Den 6. oktober 2010 kontaktede klager igen indklagede, og fortalte, at klagers bank havde oplyst, at restancen var blevet betalt 22. september Den 7. oktober 2010 henvendte klagers mor sig skriftligt til indklagede, hvor hun påpegede, at det måtte være fejl fra indklagedes side, at beløbet ikke var lokaliseret tidligere, og at indklagedes fejl havde resulteret i en strømafbrydelse. Indklagede besvarede henvendelse den 11. oktober 2010, hvor indklagede bekræftede, at indbetalingen var fundet i systemet, men at klager havde angivet forkert kode ved indbetalingen, hvorfor indklagede ikke kunne lokalisere beløbet til at starte med. Indklagede tilbagebetalte det overskydende beløb på 1.645,73 kr. fra lukkevarslet (bilag 2), men fastholdte kravet om betaling af den fremsendte A conto-regning samt lukke- og genåbningsgebyret på i alt 2.493,68 kr. Den 12. oktober 2010 havde klager og indklagede yderligere skriftlig korrespondance, hvor indklagede fastholdt kravet for lukke- og genåbningsgebyr, og oplyste klager om, at hun kunne klage til Ankenævnet på Energiområdet. Klager indbragte sagen for ankenævnet den 20. oktober PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: At det opkrævede beløb for lukke- og åbningsgebyret samt renter tilbagebetales helt eller delvist. Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har gjort gældende, at beløbet var blevet betalt efter 2. betalingspåmindelse, hvorefter indklagede alligevel afbrød for strømmen på installationsadressen. Klager har endvidere gjort gældende, at klager og hendes ægtefælle skyndte sig at betale beløbet igen, da indklagede afbrød for strømmen. Klager har anført, at det er muligt for indklagede, at søge et indbetalt beløb fra deres kunder, selvom beløbet er indbetalt til en fejlkonto. Klager har endvidere anført, at hun ved to telefoniske henvendelser til indklagede henviste til, at indklagede kunne søge efter beløbet, men at indklagede oplyste, at der ikke fremgik noget beløb af deres fejlkonto.

4 Side 4 4/ Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholder kravet. Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har anført, at det ikke var muligt, at placere det indbetalte beløb på klagers konto, fordi klager havde anført en forkert FIK linje. Indklagede har endvidere anført, at de søger i alle åbne fakturaer, når de modtager uplacerbare beløb. Men det er ikke er muligt for indklagede at fremsøge beløb, hvis de stammer fra indbetalinger, der ligeledes omfatter rykkergebyrer og renter. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: A conto-regning af 29. juli Bilag 2: Vedr. manglende betaling af 1. september Bilag 3: Lukkevarsel af 15. september Bilag 4: Lukkemeddelelse af 29. september Bilag 5: Indbetalingskort Bekræftelse af 5. oktober 2010.

5 Side nr.: A _...._n Hi Ejby OK-4623 LIlie Skensved A conto-regning Kundenummer Aftagenummer _. Aftalekonto 53 Fakturanummer Fakturadato Forfaldsdato MAlemummer 217(.... 1, Ejby, 4623 UII. Skensved A contowregning nr. 3 for perioden Forventet ~rsforbru9 Forventet a conto-forbrug Total Heraf udgør 25% moms 266,10 kr kwh 547 kwh 1.330,51 kr ,51 kr. Ud over denne regning skyldes' øvrigt: 105,35 kr. mao ks Slip for rudekuverterne og papirbunkerne med e-boks. N3r du tilmelder dig e-boks, vil du fremover ti dine elregninger fra SEAS NVE elektronisk. Du kan tilmelde dig til e-boks pi dk/eboks, SEAS-NVE 5tremmen AIS CVR-nr Hov~9aden Svinnlnge Telefon Fax _,,,:12555 AI varl - ' DK Lilie Skensved... "'" " INDBETALINGSKORT Kan bel.s I pengelflstllut og på posthuse "I ~lmfogbmbsmodlap seas nve KA 71 KVITTERING Checks og...".n.. ~cupl.rellllld.lortcflold ti.. p.nll'",nsu.- ~.,... DIII.Iongwo. Ved konitne D<o,,'lft' ' "...,. ;ntti\uc med UI"""'aI_ det...\4< _ pe/l1i"'l<'wiiiaie/t ll...:tlerin'\lsljy' ~., _101 ~ iii"'~ det., ondbetai, seas nve Kvlttonnp PBS nr., DeOgr\l" ,..,., '.J ---,-""'''''------, '-Dtl.. I\9'-O = --r Kroner "Ti Øre ::-'--,- -:--:--:-.-JL-_,-,,- d., _...,_ N == --- -,-_-'- -'- Til mariane' an..rnng - Undgå venl;qst 1It skrive I MØOnIIHnae felt FIK ;~ (03 00) 347 Kt.ndefW" :10000( ; < Fa1Øo.Alr

6 Side nr.: Side 2 Kundenummer Aftagenummer 16! Aftalekonto 327 Fakturanummer :- Fakturadato Forfaldsd.to Information om _ conto-regning A conto-regningen er en foreløbig betaling for dit forventede, grlige ehorbrug. Du vii modtage 3 a conto-regninger om ~ret samt en,srsopgørelse. A conto-regningerne er beregnet pa grundlag af dit (orventede Irsforbrug og de priser, afgifter m.v., som var gældende, da regningen blev udskrevet. Du kan bestille en mere specificeret el-regning pa www,seas-nve.dk eller i Kundeeentret p3 telefon Forklaring til a conto-regning Beløbet er beregnet ud (ra det forventede a conto-forbrug inkl. abonnement og afgifter. Alle beløb er inkl. moms. Gennemsnitspris Gennemsnitlig pris for el ekskl. abonnement 0,51 kr./kwh ink!. moms. Gennemsnitlig pris for transport af el og afgifter ekskl. aborlnement 1,35 kr./kwh ink!. moms. Til 5EAS~NVE Strømmen A/S, CVR~nr , betaler du tor levering af strøm, som er indkøbt pj det frie ehtiarked. 316,56 kr. Til SEAS ~ NVE Net A/S, CVR~nr , betaler du for transport af strøm I el~nettet og for afgifter ,95 kr. A conto total Heraf udgør moms 266,10 kr ,51 kr. For sen betaling Overskridelse af betalingsfristen medfører opkrævning af gebyr og renter. Betalingsservice Hos Kundeeentret kan du tilmelde dig Betalingsservic.e. Du skal have personnummer, bankkonto 09 oplysning!1' fra girokort. klar, n~r du ringer. Flytning I forbindelse med flytning skal du henvende dig til Kundeeentret, ss du Ikke kommer til at hæfte for forbruget ps adressen, efter at du er flyttet. Selvbetjening pi nve.dk kan du registrere flytning og anæsning af din el msler under "Selvbetjening". Du kan 09s~ se en overstgt Over dit el-forbrug. Du skal bruge dit kundenummer og m5!ernurnmer ~ numrene finder du øverst pi dine el-regninger. God fornøjelse! Sf AS N'Æ Strømmen A/S slkre-r dig fordeljtgtlge el ' pr;'!ier 09 rnilretl:er ri dglvn,ng gennem et stærkt samarbttjde mellem SEAS-N"E 09 de selvstændige ej selsbber I Koge, Njtkskov. Næstved 09 Vordingborg.

7 BILAG nr.: Side nr.: Alia.rz Har Ejby DK-4623 Lille Skensved Vedr. manglende betaling Kundenummer M~lernr ' 'O Aftalekonto Forbrugssted 327 Har Forfaldsdato Lilie Skensved VI har endnu Ikke modtaget betaling af nedenstaende beløb. VI gar ud fra, at der er tale om en forglemmelse og beder dig derfor betale beløbet p.a vedhæftede girokort. Det skyldige beløb opgøres ssledes: Beløb ifølqe faktura med forfaldsdato 12.0B ,51 kr. Gebyr 100,00 kr. Renter 5,67 kr. Total 1.436,18 kr. Beløbet bedes Indbetalt senest den For at dække vore omkostninger er der p51agt et gebyr, samt morarenter for overskridelse af betalingsfnsten. Gebvr og renter skal betales, selvom din Indbetaling har krydset dette brev. Slfremt betalingsfristen ikke overholdes, eller du Ikke har truffet aftale vedr. betaling, vil du modtage endnu en rykker, hvor du vil blive opkrævet yderligere renter og gebyr. L... ", j Hvis du har spørgsmsi, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter ps telefon Du bedes aflæse din el-msler, Inden du ringer. Med venlig hilsen Ku ndecentret SEAS NVE strømmen AIS CVR-nr. DK Hovedgaden Svinninge. Telefon Fi!lX kundecentercseas-nve.dk SEAS Nve Strømmen A/S sikrer dig fordel.gtlge elpr1ser OQ msl~ttet rjdgivning gennem et stærkt sam.rbejde meuem SfAS-Nve og de sel... stændlg. elselskabet I Koge, NaklkO"l. N.sNed 00 VOIoln9b0r9. - -B KOfllont." I....' INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut ~ på posthuse Kreø.tømUMmer og Otlebsmodl&ier KA7l - - KrNtomurnmer og belabsmodlager KVITTERING 1._. _.. _!r 28 seas n\le seas n\le Ejby DK-4623 Une Skensved I Und'l1Iknflvcd ovøfel1lellra k~ PBS-nr Dee.gr.IY r""''''' ~ t<u!'iden I j Øl"1.L ~lo:iaio ::. ----r " '1 Øte _--' ' _liibo:l_" '- -'- T. ma~ atl.nng.l!nød6 vtln:g&i M Wive I ~ telt FIK 152 {Ol 00)141 1$ ,: '-' < Fakturanr

8 ~\.. \ ',,- (~ '" -' _ t ( ) All. H _ "varte" Ejby DK-4623 Lille Skensved Lukkevarsel Kundenummer Målemr. 161 l 2132 Attalekonto Forbrugssted 32: H Forfaldsdato lille Skensved Betal nu og spar næsten B50 kr.! VI har tidligere sendt dig en betatin9sp~mindelse, men har endnu ikke modtaget din betaling. Hvis du betaler ""est den , undg5r du at fl lukket ror strømmen. Det koster 843,75 kr. at ti lukket og gen5bnet strømmen Indenfor normal arbejdstid. Det skyldige beløb er specificeret p.1 bagsiden. Hvis du derimod betaler efter fristens udløb, risikerer du, at der bliver.tbrudt for strømmen yden yderllgoro ~. Da der kan ga op til S hverdage, før vi modtager din betaling,.kal du sende en kopi af kvitteringen, enten pi faxnr elter pj kyndm;ontcrqf!,ca.-nye,dk. s1 du Ikke risikerer at fa afbrudt for strømmen I denne periode. Har vl,kke modtaget din betaling e"er en kopi af kvitteringen, vil du få afbrudt for strømmen fra og med den 04.10,2010. Du vil blive opkrævet omkostninger I forbindelse med afbrydelsen, hvis du har betalt efter betalingsfristens udløb, uden at du har sendt 0$ en kopi af din kvittering. Vi patager os intet ansvar for de eventuelle skader, der m tte følge af afbrydelsen. Du kan ogd undg~ at f afbrudt for strømmen, hvis du stiller sikkerhed for den rremtidlge levering. Dette kan ske enten ved en kontant indbetaling til SEAS-NVE eller ved en bankgaranti. Sikkerhedsstillelsen udgør et beløb ps op til 6 mdr's rorbrug. Hvis du stiller sikkerhed, uden at betale denne rykker, vil dit nuværende sky~ige beløb blive sendt til retlig inkasso. Fortsættes pa bagsiden. SEAS-NVE Stremmen AIS CVR nr. DK24213S28 Hovedgaden Sv nninge. Telefon Fax nve.dk ~ nve.dk SEAS-NVE Strømmen A/S sllcr~ d g fordelagtige elprl'ier og milrettet rldghming gcnnem et stætkt samllrbcjde mel*" 5EAS-NVE og de sejvuændlgc else4slr.ber I Kogl!, Nakskov, Næstved og Vordlngbol"g. L Ft82nr....,I,' I',, INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse l12 ---li ~.~"m::8::::-i- AI' Hu,~ _ Ejby DK-4623 Lille Skensved seas nve KA KVITTERING seas nve PftS'i'\I OotJjJrlV Kunden' ~ ---r r. øte '-O.U!ingsUlo = -r-kfmot------"ti =~:_:-:--:_:_:_..J.--:---:--:-----D.. _..._,. - :-::---- -'-.,- -'- ni,,-as""'" ltieto>ng. \kl. 1IOI'I11g!U 81: llnyel ~ leli: FIK 752 (03 00) 3'7 KUnd~ 168 ' <30021, < LukkeYOlS8l

9 '. BILAG nr.: Side nr.: Det skyldige beløb opgøres diedes: Beløb ifolge faktura Tidligere opkrævet gebyr TIdligere opkrævet renter Gebyr for denne rykker Ydenlgere renter Tota. med forfaldsdato ,51 kr. 200,00 kr. 11,02 kr. 100,00 kr. 4,20 kr ,73 kr. Til dækning af vores omkostninger ved denne rykker, er der opkrævet gebyr og renter efter rentelovens regler. Gebyr og renter skal betales, selvom din indbetaling har krydset denne rykker. Kan du ikke betale hele det skyldige beløb ps en gang skal du inden udløbet af betalingsfristen ps denne rykker, kontakte vores kundecenter for at høre om dine muhgheder ror at indgi en betal/ngsaftale. Har du ikke mulighed for at Indg~ en betalingsaftaie ps de vilkår, SEAS-NVE kan tilbyde. henvises du til at søge en ordning med din bank eller eventuelt søge hjælp hos din kommune. Afbrydelsen af strømmen koster kr. 375,00 (beløbet er momsfrit). GentIlslutning af strammen pi hverdage inden kl , koster kr. 468,75 ink!. moms og gentilslutning efter kl eller I weekend- og helligdage koster kr. 937,50 ink!. moms. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter pi telefon Du bedes aflæse din el-måler, inden du ringer. Med venlig hilsen Kundeeentret SEAS-HYE strømmen A/S CVR.-nr. OK242IJ528. Hovedgaclen Svinninge. Telefon Fax ti, SEAS-NIJE Strømmen AJS sikrer dig rord.l~tig~ etptl~r og mllr!ttet: rjdglvning glfflnem et stærkt sarmrbejde mellem SEAS-Nve 09 de selvst..-ndlge elseltkabet I KCIQe. HMtskov, NzJtved 00 IJordlnqborg.

10 ANE BILAG nr.: nve I I- _... '1;:) -- - Ejby DK-4623 Lilie Skensved Lukkemeddelelse ~Slernummer IK.~u:nd:e~n~u~m~m::e_r_~1~68~:.: ::.FO~r:b:n:'9~s~st~e_d_...::H~'.:.._...::._ Aftalekonto 32: 3. _4~6:23::L~III:e:S:k:e~ns:v:e:d~:,:S:--===f:O=:-=1=0==.; Afbrydelsesdato ps grund af manglende betaling har vi afbrudt for el-leverancen. på bagsiden kan du se en opgørelse over, hv',,' du sl<vlder, og hvad du skal gøre for at få gentilsluttet din strøm.. ~ Vi sender besked til din forsyningsleverandør om, at el leverancen er afbrudt. ~ i. 1 Fortsættes på bagsiden. SEAS-NVE HOlding A/S CVR~nr. DK257B4413. Hovedgaden Svlnnlnge Te lefon Fax ~ L. Reg nr. Betalings-ID og indbetaler Kenianr. AI H ~.. _...,1.-.;:;;. Ejby DK-4623 Lille Skensved, ' ~~indb~tallngskp~t.. I ~'d;i~:;;~::'~b~m'dia9" Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA 71 4-!~ e;~_$ n_\j_~ $_ El _ '-_-+"0l!:d~e,rskrift -:i~v er.0rsel fra konto Kreditornummer og beløbsmoot8ger Kvittering " _ri.!. _$_. KViTTERiNG M Tilmelding lil BetalingsService PBS nr : DSb.gr,nr Kundenr : ~ ----r Kroner ,.. Øre...L!leta7i g5d810 / _.L...JL-.. Dag _ Mår.ed Iv -'-...JL-. Til 'Tlaskine! aflæsning. Undgå venligst at skrive l nedenstående felt FIK 752 (03.00) 347 Kull.(lenr: Fak\ufanr: +71<500r -, < Lukk MTl eddelelse

11 ANE, I BILAG nr.:/) :t Side nr.:,,, / / Det skyldige beløb opgøres ssledes : Forsyning Net Tidligere opkrævet gebyr Tidligere opkrævede renter Yderligere renter Gebyr for afbrydelse Gebyr for gentilslutning Inden for normal arbejdstid (heraf moms 93,75 kr.) Total /, I.\.l, 1'] -;-' 316,56 kr. t 1.013,95 kr. 300,00 kr ,22 kr. 4,20 kr. 375,00 kr. 468,75 kr ,68 kr. Gentilslutning kan ske, nsr: Du har indbetalt det samlede tilgodehavende og sendt en kopi af kvitteringen til SEAS-NVE. Du kan enten faxe kopien til fax nr eller malle den til dk. Du skal være opmærksom P~, at yderligere forfaldne regninger efter afbrydelsesdatoen ogss skal indbetales, før gentilslutning kan ske. Der er stillet tllfred,sstlllend" sikkerhed for betaling af fremtidig levering, hvorefter vores tilgodehavende vil blive inddrevet ved retslig inkasso. Af sikkerhedsmæssige grs.ger, skal du være hjemme ved genwslutnlngen. Hvis betaling eller fax/mali af kvitteringen er modtaget inden kj ps hverdage, kan gentijslutning foretages samme dag. Skal gentilslutning foretages i weekend- og helljgdage euer efter k J ps hverdage, vil der blive opkrævet et ekstra gebyr ps 468,75 kr. UlovUg gentilslutning lii'il'n"dføre anmeldelse til SIkkerhedsstyrelsen og/euer politiet. Det er som forbruger dit eget ansvar at give SEAS-NVE meddelelse om adresseændringer. Det er Jigeledes dit eget ansvar a~ tilmelde dig som forbruger til SEAS-NVE. Hvis du har spørgsmsi, er du velkommen til at kontakte vores InkassoafdeJing ps telefon Med venug hilsen Inkassoafdelingen SEAS NVE Holding A/S CVR nr. OK Hovedgaden Svlnnlnge. Telefon Fax

12 Side 1 af 1 Indbetalingskort - Bekræftelse Hæves på: Tekst på egen kontoudskrift: Beløbsmodtager: Beløb: Gebyr: Betalingsdato: Udskrevet af: T. - - l Bud,,"tkonto ( ~-1117) al _.. d SEAS-NVE Holding 2493,68 0, Udskrevet den: kj. 14:29 ~\.... rz saphtmlp://htmlviewer.sap.comluowiaa VUEI6dXWOZVU4XVW /HTMLOOOO 14.htm l O

13 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 12 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transport ydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«l, og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«l, medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Betalingen Nævnet konstaterer, at klager har foretaget en indbetaling via en elektronisk overførsel (netbankl af beløbet til indklagedes indbetalingskonto. Af det oplyste fremgår, at klager i forbindelse med overførslen ved en fejltastning har angivet en forkert betalingsidentifikationskode ved den elektroniske overførsel af betalingen. Til trods herfor kan det konstateres, at beløbet er trukket på klagers konto og modtaget af indklagedes pengeinstitut og viderekonteret til indklagedes konto den 22. september Udgangspunktet efter gældsbrevslovens principper er, at kreditor efter gældsbrevslovens 5, stk. 2, kan anvise betalingsstedet. Ved at fremsende indbetalingskort har kreditor anvist ethvert dansk pengeinstitut som betalingssted, herunder brug af pengeinstitutternes elektroniske betalingssystemer.

14 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRADET Side 13 4/ Ved brug af elektronisk netbetaling gælder lov om betalingstjenester og elektroniske penge (betalingstjenesteloven), hvorefter betaling er sket, når trækket er foretaget på betalerens konto. Betalingen er således sket rettidigt efter betalingstjenesteloven 69. Hertil kommer i øvrigt også, at en kreditor, som har et uidentificeret indbetalt beløb fra en kunde stående, hurtigere end de oplyste 9 dage skal udtage betalingen til kontrol, ligesom det alene beror på indklagedes egne bogføringsmæssige forhold, at indbetalingen ikke inden for 9 dage er blevet afstemt med klagers saldo. Lukke- og genåbningsgebyr Nævnet lægger herefter det oplyste til grund, at klager - uanset at denne havde indtastet en forkert kode - har indbetalt beløbet rettidigt og med frigørende virkning den 22. september 20 IO. Der har således ikke foreligget nogen misligholdelse fra klagers side med betalingen, hvorfor forsyningsafbrydelsen er sket i strid med parternes leveringsaftaler. Indklagede har i øvrigt heller ikke på andet grundlag godtgjort omstændigheder, der kan berettige til en formodning om en betydelig kreditrisiko for klagers fremtidige netbetalinger. Også af denne grund er forsyningsafbrydeisen sket i strid med parternes leveringsaftale og branchens vejledning om procedurer for restanceinddrivelse. Indklagedes kontraktstridige forsyningsafbrydelse tillægges herefter den virkning, at klager får medhold i kravet om at få tilbagebetalt de opkrævede og betalte lukke- og genåbningsgebyrer. Indklagede skal derfor inden 30 dage tilbagebetale lukkegebyr på 375 kr. og gentilslutningsgebyr på 468,75 kr., i alt 843,75 kr. Morarente af oprindelig gæld Som sagen er oplyst finder nævnet derimod ikke at kunne give klager medhold i kravet om fritagelse på betaling af betalte morarenter frem til 22. september 20 IO. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. I, nr. I, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt la, jf. også 2 i bekendtgørelse nr. 733 af 27. juni 2011 om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2.

15

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4520 Svinninge Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Sekretariat:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4671 Strøby Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 v/ SEAS- NVE Holding Hovedgaden 36 4520 Svinninge

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 4291 Ruds Vedby Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36

Læs mere

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR:

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR: AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /JHE 5750 Ringe Energiselskab: Blue Energy Havnegade 31, st. 1058 København K CVR: 3460 8784 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0607 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: TC 3400 Hillerød Energi Fyn Net A/S CVR-nr. 2558 7987 & Energi Fyn Handel A/S CVR-nr. 2566 4132 v / Administrationsservice

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/01964 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/09731 Sagsbehandler: /MRO/SUSJ Forbruger: John Johannesen Dagmarsgade 36 2200 København Elhandelsselskab: Klageemne: Energiselskabet Natur-Energi CVR 3091 3728 Svanevej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: 1) 2) Indklaget energiselskab: DMH & KJ begge boende: E 5672 Broby Faaborg Elforsyning A/S Sundvænget 5 5600 Fåborg CVR 2560 5640 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 7430 Ikast Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4000 Roskilde Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR 2108 5200 & Scanenergi Elsalg CVR 2511 3284 & Sinus Energi A/S (binavn til Scanenergi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0147 /BA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4736 Karrebæksminde SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: AR 2605 Brøndby DONG Energy Nord Forsyning A/S CVR 2115 8747 & DONG Energy Nord Elnet A/S CVR 2115 8739 v / Dong Energy

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ Klager: Indklaget energiselskab: NN 8000 Århus C Forsyning A/S CVR 2742 5100 & NRGi Net A/S CVR 2126 2498 v / Energi Danmark - NRGi Dusager 22 8200 Århus N Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN Klageren: Indklaget energiselskab: NN 2920 Charlottenlund Nesa Forsyning A/S (CVR 2115 8747) & Nesa Net A/S (CVR 2115 8739) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0728 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JTT 4623 Lille Skensved SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: G 6740 Bramming Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR-nr. 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0827 / TFL Klager: BB og ELM 4540 Fårevejle Indklaget energiselskab: Klageemne: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 V/ SEAS NVE Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0269 /SUSJ Klager: JH 9530 Støvring Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1782 8843

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg Erstatning Strømafbrydelse Skade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/06981 Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 5220 Odense SØ Energiselskab: Gul Strøm CVR 3502 4409 Tagensvej 85 2200 København N Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0032 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: XX 1909 Frederiksberg C Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v / KE Marked A/S CVR 2550

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Svinningevej 6 4572 Nørre Asmindrup SEAS-NVE KV-Net A/S CVR 2578 4510 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Opsigelse af aftaler - Bristede

Læs mere

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Anders Carstensen Klosterstræde 20, 4. tv Kære Anders Carstensen Din årsopgørelse går fra den 10. oktober 2014 til den 10. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0778 /TFL Klager: GES 4930 Maribo Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 6000 Kolding Forsyning A/S CVR 2742 5100 & TRE-FOR EL-NET A/S CVR 2080 6397 Kokbjerg 30 6000 Kolding v / TRE FOR Energi Danmark

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0528 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: KN 8900 Randers Energi Randers Net A/S CVR 2391 2435 & Energi Randers Forsyningspligt A/S CVR 2548 1941 v / Energi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 3370 Melby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: X 2500 Valby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR

Læs mere

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling.

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling. 12/04900 / TFL MRO Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. CVR 1990 8070 Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse

Læs mere

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Nicolaj Bork Christiansen Ærenprisvej 21 2820 Gentofte Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 1. oktober 2014 til den 27. september 2015 og første acontoregning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg Ioan Lucian Danciu Fakturanr....: 8443997 Fakturadato...: 01 11 2016 Kundenr....: 77167 Forfaldsdato...: 15 11 2016 Side...: 1 Kontraktnr.: El Energi Viborg Forsyning A/S, CVR 25604849 Vand Energi Viborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 8900 Randers Energi Randers Varme A/S CVR 2548 2026 Agerskellet 7 8900 Randers Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter jeres forbrug fra den 26. september 2014 til den 29. september 2015

Læs mere

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Henning Weise Løvspringsvej 1 A, 2. TV 2920 Charlottenlund Årsopgørelse for distribution af el og afgifter samt første acontoregning Opgørelsen omfatter distribution af el og afgifter fra den 11. november

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR Klager: NN Indklaget energiselskab: Klageemne: 2300 København S Tidligere: KE Marked A/S CVR 2550 1861 & KE Forsyning A/S SE nr. 1143 4312 Nu: DONG Energy City

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /KAO 7000 Fredericia Energiselskab: TREFOR Varme CVR 1701 0131 Kokbjerg 30 6000 Kolding Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen.

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen. / SUSJ Klager: Bjørn Sune Bruun Andersen Neergaardparken 15 4140 Borup Indklaget energiselskab: Borup Varmeværk A.m.b.a. CVR 1489 8018 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Klageemne: Bækgårdsvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0044 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 2900 Hellerup KE Varme A/S CVR 2608 9263 v / KE Marked A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR 2550 1861 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0138 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 2791 Dragør Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Rebild 9520 Skørping Rebild Varmeværk A.m.b.a. CVR 1849 6607 Rebild Kirkevej 1 Rebild 9520 Skørping Kontrakt Særaftale om fritagelse

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr.

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr. Årsopgørelse og 1. acontoregning Side 1 af 8 Steen Borg Pilestræde 21 1112 København K Kære Steen Borg Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning på adressen Kronprinsessegade 10, 4. tv, 1306 København

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 6100 Haderslev Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ / ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 2900 Hellerup Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821 & HMN Gassalg CVR 2691 8480 v / HMN Naturgas

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /sen Klager: ADD Indklaget energiselskab: 6000 Kolding TRE-FOR Varme A/S CVR 1701 0131 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. marts 2005.

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. marts 2005. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0007 /GF Klager: Indklaget energiselskab: NN 2980 Kokkedal HNG - Hovedstadens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE /AIQ Klager: Indklaget energiselskab: X Lægepraksis CVR v / Læge NN EnergiMidt Net A/S CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel A/S CVR 2547 2322 v / EnergiMidt A/S CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-01 01-0830,sEN Klager: - 9000 Aalborg Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Aalborg Forsyning - AKE

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0126 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav: 3 x 25 kr. i rategebyr

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

Arsopgørelse Ž7exx 2,2 DONG

Arsopgørelse Ž7exx 2,2 DONG MODTAGET Arsopgørelse Ž7exx 2,2 DONG EGEMAR á CLAUSE Side 1 af 6 IlÍl" Il i ' 'I II"Il I I II II' II ' I' DONG Energy Minister Erna Hamiltons Legat Sales & Distribution Als Teknikerbyen 25 for videnskab

Læs mere

Vi kan ikke se, at du har betalt din elregning. Derfor beder vi om, at du betaler regningen senest den 12. februar 2009.

Vi kan ikke se, at du har betalt din elregning. Derfor beder vi om, at du betaler regningen senest den 12. februar 2009. DONG energy 1111',11111', '" " 111,11 11 11' '""", 111 Gaderummet Regnbuen Kundenummer 670672309 Rådmandsgade 60, ST Kontonummer 480850405 2200 København N Dato 01.02.2009 Regningsnummer 850 002 722 754

Læs mere

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S -05-2011 Sagsnr. 02/36 17 RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S [JGU-MJJ-2011-05-26-00137-04-SA-MJJ-2011-12-15.DOC] Indholdsfortegnelse Forord... 02 1. Forfaldsdato... 02 1.1... 02 1.2... 02 2. Første rykkerskrivelse...

Læs mere