ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ / TFL Klager: BB og ELM 4540 Fårevejle Indklaget energiselskab: Klageemne: SEAS NVE Net A/S CVR & SEAS NVE Strømmen A/S CVR V/ SEAS NVE Strømmen A/S Hovedgaden Svinninge Målerklage Indsigelse vedrørende det målte forbrug Målerrapport. Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Regitze Buchwaldt UDPEGET AF DANSK ENERGI Niels Grovn Hans Christian Wenzelsen

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 1. august 2008 til 18. januar Påklaget beløb: kr Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 1. september Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 15. september Klageformular modtaget i ankenævnet: 14. januar Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 19. januar Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 10. februar KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Nærværende sag drejers sig om hvorvidt indklagede skal tilbagebetale kr , som angives at skyldes elforbrug samt distribution og afgifter. Klagernes elforbrug var i perioden fra 2005 til 2009 relativt stabilt med et forbrug på kilowatttimer (kwh) om året. Den 14. juni 2010 blev klagers måler udskiftet med en fjernaflæst måler. Klager modtog efterfølgende en årsopgørelse på kr ,82 for kwh, hvilket svarende til en stigning på % i forhold til det foregående forbrugsår (bilag 1). Klager gjorde indsigelse, hvilket blev afvist af indklagede med henvisning til, at en teknisk undersøgelse af den nedtagne måler ikke havde afsløret fejl på måleren, jf. bilag 2. Klager indgik betalingsaftale med indklagede, og sagen blev efterfølgende indbragt for ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Indklagede skal betale kr til klager. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør klager gældende, at det opkrævede forbrug ikke kan have fundet sted, da klager ikke har særligt strømforbrugende apparater, og bl.a. opholder sig i udlandet i en længere periode hvert år.

3 Side 3 4/ Påstandsbeløbet opgøres således: El forbrug , jf. bilag 1 kr ,17 Rateplansgebyr, jf. bilag 3 kr. 100,00 Renter/betalingsordning, jf. bilag 3 kr. 836,00 Målerundersøgelse, jf. bilag 4 kr ,75 El forbrug (skønnet realistisk KWh) kr ,60 El forbrug (skønnet realistisk KWh) kr ,05 I alt kr ,27 I opgørelsen er anvendt de satser, som fremgår af de pågældende fakturaer. INDKLAGEDES STANDPUNK TIL KLAGERS KRAV: Frifindelse. INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSER: Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at det målte forbrug er leveret, og at der ikke er fundet fejl på måleren ved efterfølgende kontrol. Indklagede har oplyst vedrørende forbruget de sidste fem år: = kwh = kwh = kwh = kwh = kwh Indklagede har anført, at har oplyst, at der har været tilsluttet en campingvogn med elvarme i perioden, og at klager har benyttet en sauna. SEKRETARIATETS BEHANDLING Sagen blev forelagt nævnet den 10. februar Sagen blev dog udsat på indhentning af yderligere oplysninger hos klager om strømforbruget for campingvognens varmeovn og gulvvarme samt saunaen. Klager har i den forbindelse fremlagt oplysninger om disse apparaters strømforbrug samt brugsperioder. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Årsopgørelse af 24. august 2010 Bilag 2: Målerrapport og kalibreringscertifikat. Bilag 3: Betalingsaftale af 21. september Bilag 4: Faktura nr af 14. oktober 2010.

4 'l 'I' ( I I t ' I ') 111]\?l1 ' I Side n t L...- _ f---'! ;. I t ("/liiii"'ii':'\i / Bente Bak Madsen Egon Lynge Madsen Svellebakken 11e Veddlnge Bk DK-4S40 F~revejle Artig opgørelse t Kundenummer Aftagenummer Aftalekonto F~kturanummer M~lemummer , Svellebakken 11 C, Veddlnge Bk, 4540 FSrevejle Arlig opgørelse for perioden El-forbrug i alt Opkrævet a conto Total Heraf udgør 25% moms 9.820,77 kr kwh kwh Fakturadato Forfaldsdato I "! ,17 kr.!il ,35 kr. ~ ;; ,82 kr. I Beløbet trækkes via Betalingsservice Da du inden for det sidste Ar har faet ny m åler, gør vi opmærksom på, at dette er den sidste Arsopgørelse, du modtager. Frem over vil du overgå til kvartalvis afregning af dit faktiske forbrug. Den næste opgørelse vii du modtage i oktober måned. SEAS-NVE Strømmen A/S CVR-nr Hovedgaden Svlnnlnge. Telefon lo Fax lo kundecenterli!lseas-nve.dk

5 I '. l ', ( I, I I \ f( I ANE BILAG nr.: "1 Side nr.:.:-- "'--\ Kundenummer Aftagenummer Aftalekonto Fakturanummer Fakturadato Forfaldsdato ~ ! I nformation om opgørelsen Opgørelsen viser forskellen mellem det, du har betalt a conto og dit faktiske forbrug. Opgørelsen beregnes efter de priser, afgifter m.v., som har været gældende I løbet af perioden. Du kan bestille en mere specificeret el-regning ~ eller i Kundecentret p~ telefon MAleraflæsning M ~ leraflæsn ing den Elektronisk aflæsning M~leraflæsning den Aflæsning via forsyningsvirksomhed Forbrug i perioden '1 :~ i Il 398 kwh ~ O kwh 398 kwh Forbrug fra tidligere m3ler: M~leraflæ s n i ng den Aflæsning via forsyningsvirksomhed M~leraflæsning den Aflæsning via internet Forbrug i perioden kwh kwh kwh Gen:'l~msn its pi"js Gennemsnitlig pris for el ekskl. abonnement 0,45 kr./kwh Inkl. moms. Gennemsnitlig pris for transport af el og afgifter ekskl. abonnement 1,34 kr./kwh ink/. moms. Opgørelse Til SEAS-NVE Strømmen AIS, CVR-nr , betaler du for levering af strøm, som er indkøbt p~ det frie el-marked. Abonnement Markeds-el kwh Total Heraf udgør moms 2.607,18 kr. 150,00 kr ,88 kr ,88 kr. <;> '" w ~ ~ Cl) Til SEAS-NVE Net A/S, CVR-nr , betaler du for transport af strøm I el-nettet og for afgifter. Abonnement Transport og offentlige forpligtelser kwh Total Heraf udgør moms 7.790,46 kr ,73 kr ,57 kr ,29 kr. Opgørelse total Heraf udgør moms ,64 kr ,17 kr. SEAS-NVE Strammen N S sikrer dig fordelagtige ei-pnser og målrettet r~ dg lvn l n g gennem et stærkt sama rtj~de mellem SEAS-NV cg de selvstændige J-selskaber I Koge, Nakskov, Næstved og Vordlngborg_

6 ANE rbilagn_~_. : ~ ~ Side nr.: Her kan du se udviklingen I dit el-forbrug Oversigten nedenfor viser, hvordan el-forbruget har været de seneste fem ilr. Side 3 Ar 2010/ /2008 _ 2008/ / /2005 o J O.OOO kwh Ændring: +1759% kwh Ændring: - 47% kwh Ændring: +4% kwh Ændring: - 3% kwh kwh Arllgt el-forbrug Hold øje med el-forbruget. Det er den sikreste milde at undgå ekstraregninger ~. Du kan følge dit forbrug på Her kan du nemt og hurtigt se forandringer i dit el-forbrug. Du kan ogsil tilmelde dig vores nyhedsbreve pil og få gode råd til at bruge energien bedre. Brændselsdeklaratio n VII du vide, hvordan din strøm er produceret? Gå Ind på for at finde den seneste brændselsdeklaration. Offentlige forpligtelser Vil du se, hvordan de offentlige forpligtelser administreres? Gå ind på for at se fordelingen. For sen betaling Overskridelse af betalingsfristen medfører opkrævning af gebyr og renter. Betalingsservice Hos Kundecentret kan du tilmelde dig Betalingsservice. Du skal have personnummer, bankkonto og oplysninger fra giroko... klar, når du ringer. Flytning I forbindelse med flytning skal du henvende dig til Kundecentret, så du Ikke kommer til at hæfte for forbruget på adressen, efter at du er flyttet. Selvbetjening på kan du registrere flytning og aflæsning af din el-måler under "Selvbetjening". Du kan og sil se en oversigt over dit el-forbrug. Du skal bruge dit kundenummer og målemummer - numrene finder du øverst på dine el-regninger. God fornøjelse! Kontakt Hvis du har spørgsmil/, er du velkommen til at kontakte Kundecentret på telefon , hvor vi er klar til at hjælpe dig. Vores telefoner er åbne fra på alle hverdage. Du kan også sende os en e-mali på pil kan du læse mere om dit el-selskab. Her kan du bl.a. fil gode råd om energibesparelser og finde Information om vores produkter, priser og services. Døgnvagt ved strømsvigt Telefon SEAS-NVE Strammen NS sikrer dig fordelagtige el-priser og m51rettet r5dglvnlng gennem et stærkt samarbej de mellem SEAS-NVE og de selvstændige

7 selas ANE,BILAG nr.: Side nr.: -- -'-~f~~-~n,,~ Målerapport Bente Madsen Svellebakken 11 C 4540 Fårevejle Vedr installations nr Denne rapport indeholder kommenterede resultater for måleundersøgelser foretaget ifølge DEFU. teknisk rapport 356. Måler nr: Målertype: F 7 Kontrol af ovenstående måler har givet følgende resultat: Middelværdi for målt afvigelse ved 0,5 Aog 10A Symetrisk belastning er: 0,79% Langtidskontro l af tælleværk: 100 kwh OK Mekanisk kontrol: OK Bemærkninger: Efter kalibreringen er målerkappens plomber brudt. Tælleværkets talruller. tandhjul, omsætningshjul og drev er blevet undersøgt. der er ikke konstateret mekaniske fejl. Der er i forbindelse med kontrol af måleren ikke fundet anledning til yderligere bemærkninger. SEAS-NVE måleafdelingen

8 DANAK CAL Rcg nr 395 Hovedgaden 36 seas nve DK-<l"'20 SV1 n, ge. Tel ';) 00 wwwseas nve dk Kalibreringscertifikat Certifikat nr.: 740_100907_D M51eafdelingen d MSIeundersøgelse efter TR udg. AI BILAG nr.: Side nr.: Rekvirent Nummer Navn Adresse 740 SEAS-NVE Hovedgaden Svlnnlnge laboratorium Navn Adresse SEAS-NVE Hovedgaden Svlnnlnge KalIbreringsudstyr Type Sporbar til HEG System 4200 Nr Arepa, OANAK reg. nr. 22 ReferencebetIngelser MIlerdata Fabrikat Type SpændIng Strøm Klasse LI< F7 3x230/400 V. 10/40 A. 2 Kalibrering Udført iht. aftale mellem rekvirenten og SEAS-NVE dateret den: Kalibrering udført den Afsluttet den Prøveprotokol nr _100907_CDE Dato og underskrift Ove F. Jacobsen Dette certifikat ms kun gengives i sit fulde omfang Gengives dele af certifikatet skal SEAS-NVE's skriftlige accept indhentes forinden. I li.. r Side 1 af 2

9 * DANAK CAL Reg n- 3 5 seas n\le Hovedgaden 36. Ot< v,nn,nge Te Kalibreringscertifikat Certifikat nr.: 740_100907_D Måleafdelingen d M~leundersøgelse efter TR udg. BILAG nr.. ISide nr.: ANE Kalibreringen er kun gældende for de I tabellen III givne emner Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr Nr. 9 Nr. 11 0,5 A loa loa 10 A loa loa 40A Nr Fabriks nr. Lokal nr. SynvnetriSk Symmetrisk SymmetriSk L1 U L3 Symmetrisk Mekanisk cosop= l CDSqI- l CDSqI-0.5 coscp- l ~ - 1 CDSqI- l CDSqI- l Kontrol Re$.[ %] Res.[%] Res.[%] Res.["'] Res.[%] Res.[% ] Res.[%] O 7S X K.llbrerlna... ultater. - Resultet'" er den relative forskel I malt eneral mellem ø..-veemne OG referencemiler MAleuSlkkerhed : ~04% MAleuslkkerheden er analvet med et konfidensniveau DA omkring 95% (ke 2) Andre kalibreri rametre Spænding : 3x V. Frekvens: so Hz Andre resultater Nr. 2 I Tomaang: ok I Nr. 10 I M31erkonstant (tælleværk): ok Nr. 3 I Start: ok I I SOl-snit: Dette certifikat ms kun gengives I sit fulde omfang Gengives dele af certifikatet skal SEAS-NVE's skriftlige accept Indhentes forinden. Side 2 af 2

10 <. ' I I I ( I, Bente Bak Madsen Egon Lynge Madsen Svellebakken llc Veddinge Bk DK-4540 Fårevejle BIL C nr.: -_.... _- -.~---I Si( t " s 'r:ørullllll::l\l Beta lingsaftale ; Kundenummer BetalIngsaftaienr Aftalekonto FOrbrugssted ! ~ Svellebakken 11 C, 4540 FSrevejle '~ VI bekræfter hermed, at der d er indgået betalingsaftale vedrørende manglende indbetaling af ,38 kr. Beløbet afvikles således: Rate Forfaldsdato Afdrag , , , , , ,03 NSr der indgås en betalingsaftale, vil du blive opkrævet et momsfrit gebyr på 100,00 kr. samt renter, som p.t. udgør 8,20% p.a. af restgælden fra forfaldsdato. Gebyr og renter bliver opkrævet sammen med de enkelte afdrag. Vi sender et girokort, som du skal bruge til indbetaling ca. 8 dage før hver forfaldsdato. Følgende beløb indgik i betalingsaftalen: li! i :i I l ~ ~ Faktura/Bilagsnr. Tekst Forfaldsdato Beløb Vores tilgodehavende Rateplansgebyr Renter ps betalingsordning ,82 kr. 100,00 kr. 836,56 kr. Fremtidige og andre fakturaer, som Ikke er med i denne betalingsaftale, skal indbetales rettidigt og sideløbende med betalingsaftalen. Hvis du ikke betaler ovenstsende afdrag rettidigt, vil du modtage en rykker med gebyr på 100,00 kr. Betaler du ikke afdraget inkl. gebyret på den fremsendte rykker, bortfalder betalingsaftalen og der vil uden yderligere varsel blive afbrudt for el-leverancen. Afbrydelsen kan undgås, hvis du indbetaler hele restbeløbet forinden, eller hvis du stiller tilfredsstillende sikkerhed for betaling af fremtidig el-leverance. Hvis du flytter fra forbrugsstedet, vil betalingsaftalen blive ophævet og vores tilgodehavende bliver medtaget ps den samlede Slutopgørelse af forbrugsstedet. Såfremt du ved en eventuel misligholdelse ikke længere er kunde i vores net- og forsyningsområde, vil hele restgælden blive overgivet til inkasso med de dertil hørende omkostninger. Eventuelle følgeskader af enhver art på grund af afbrydelse og gentilslutning er uden ansvar for SEAS-NVE. Fortsættes pil bagsiden. SEAS-NVE St rømmen A/S CVR-nr. DK Hovedgaden Svlnnlnge Telefon Fax SEAS-NVE Strømmen N S slkrer dig fordelagtige elpriser og msirettet rsdglvnlng gemem et stærkt samarbejde mellem SEAS-NVE og de selvstændige elselskaber I Køge, Nakskov, Næstved og Vordingborg.

11 Bente Bak Madsen Egon Lynge Madsen Svellebakken lle Veddlnge Bk DK-4S40 F~revej'e 1=- Ar~ E Lf I...fLAG nr.: _--,_-/ IS:oe nr.: " Opgørelse Kundenummer Aftagenummer Aftalekonto Fakturanummer Fakturadato Forfaldsdato Millemummer , Svellebakken 11 C, Veddlnge Bk, 4540 Filrevejle Opgørelse for perioden B-forbrug I alt øvrige beløb - se specifikation side 2 Total Heraf udgør 25% moms 429,39 kr. 403 kwh I 978,17 kr.! 1.168,75 kr ,92 kr. VI gør opmærksom pa, at du ud over denne regning har en igangværende betalingsaftale. Beløbet trækkes via Betalingsservice - B O ks Slip for rudekuverteme og paplrbunkeme med e-boks. NAr du tilmelder dig e-boks, vil du fremover fil dine elregninger fra SEAS-NVE elektronisk. Du kan tilmelde dig til e-boks pa SEAS-NVE Strømmen A/ S CVR-nr Hovedgaden Svlnnlnge Telefon Fax

12 I I " l ~ ANE i BiLAG nr.: -qrside nr.: f 2.. S lde~ Kundenummer Aftagenummer Aftalekonto Fakturanummer Fakturadato Forfaldsdato H lC Infonnation om opgørelsen Du kan bestille en mere specificeret el-regning p~ eller I Kundecentret p telefon MIleraflæsning M~leraflæsnlng den Elektronisk aflæsning M leraflæsning den Elektronisk aflæsning Forbrug I perioden 801 kwh 398 kwh 403 kwh Gennemsnitspris Gennemsnitlig pris for el ekskl. abonnement 0,54 kr./kwh Inkl. moms. Gennemsnitlig pris for transport af el og afgifter ekskl. abonnement 1,36 kr./i<wh Inkl. moms. Opgørelse Til SEAS-NVE Strømmen NS, CVR-nr , betaler du for levering af strøm, som er IndKøbt ~ det frie el-marked. Abonnement Markeds-el 403 kwh 25,06 kr. 218,23 kr. Total 243,29 kr. Heraf udgør moms 48,66 kr. --~ Til SEAS-NVE Net NS, CVR-nr , betaler du for transport af strøm I el-nettet og for afgifter. Abonnement Transport og offentlige forpligtelser 403 kwh Total Heraf Udgør moms 146,98 kr. 187,80 kr. 547,08 kr. 734,88 kr. Til SEAS-NVE Holding NS, CVR-nr , betaler du for gebyrer, renter mv. M lerundersøgelse værksted Total Heraf udgør moms 233,75 kr ,75 kr ,75 kr. Opgørelse total Heraf udgør moms 429,39 kr ,92 kr. Brændselsdeklaration VII du vide, hvordan din strøm er produceret? G~ Ind p for at finde den seneste brændselsdeklaration. Offentlige forpligtelser VII du se, hvordan de offentlige forpligtelser administreres? G~ ind ~ for at se fordelingen. SEAS-NVE Strømmen A/S sikrer dig fordelagtige el-priser og mairettet rl dglvnlng gennem et stærkt samarbejde mellem SEAS-NVE og de selvstændige el-selskaber I Køge, Nakskov, Næstved og Vordingborg.

13 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 13 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretuge forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til EnergitiIsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Målt og faktureretforbrug Kravet i sagen består i en årsopgørelse på ,82 kr. vedrørende elforbrug på KWh i perioden 1. august 2009 til 31. juli Efter nævns- og retspraksis påhviler det en forbruger, at dokumentere eller sandsynliggøre en påstand om, at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, når der ikke er tegn på målerfejl. Måleren som målte forbruget er blevet undersøgt på et uvildigt DANAK akkrediteret målerlaboratorium, og denne undersøgelse har ikke kunnet påvise fejlvisninger på elmåleren. Der har således på undersøgelsestidspunktet ikke kunnet påvises fejl eller andre årsager til eventuel fejlregistrering på måleren. Herefter er udgangspunktet, at indklagede kan afregne klager det antal kilowattimer, som fremgår af målervisningerne, medmindre det på anden måde kan sandsynliggøres, at der kan have været en periodisk fejlvisning på måleren, som målerundersøgelsen ikke har kunnet påvise.

14 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET Side 14 4/ Andre omstændigheder Nævnet kan på baggrund af de historiske målerdata konstatere, at klagers elforbrug forud for målerudskiftningen i 2010 igennem flere forbrugsår var relativt stabilt. Målerdata for perioden efter målerudskiftningen bekræfter endvidere forbruget før udskiftning af klagers måler. Det omtvistede kraver derfor baseret på en væsentlig afvigelse i klagers normalforbrug. De indhentede elforbrugsoplysninger vedrørende klagers sauna og campingvogn kan ikke forklare størrelsen på det omtvistede forbrug. Henset til de foreliggende forbrugsdata finder nævnet ikke anledning til at betvivle klagers oplysninger om, at installationsadressen er en velisoleret bjælkehytte fra 1996 uden elvarme, samt at klager årligt opholder sig i udlandet i en længere periode. På baggrund af ovenstående, og særligt henset til målerdataene både før og efter udskiftningen af elmåleren, finder nævnet det i nærværende sag usandsynligt, at klager skulle have forbrugt KWh i perioden 1. august 2009 til 14. juni Nævnet finder derfor, at det omtvistede forbrug må skyldes en ikke konstaterbar periodisk fejlregistrering på den nedtagne måler. Dette indebærer, at det registrerede antal kilowatttimer på den nedtagne måler ikke modsvarer det reelle elforbrug i perioden. Klager får derfor medhold i ikke at skulle betale det krav, som ligger til grund for faktura nr af 14. oktober Beregning af elforbruget Nævnet finder, at klagers elforbrug i perioden 1. august 2009 til 14. juni 2010 skal beregnes som det gennemsnitlige forbrug i de forudgående 5 år før forbrugsåret 2009/10. Klager er forpligtet til at betale dette forbrug, Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr til ankenævnet, jf. ankenævnets daværende vedtægter. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse

15 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 15 4/ AFGØRELSE Klager, Bente Bak og Egon Lynge Madsen, fritages for til de indklagede, SEAS NVE Net A/S & SEAS-NVE-Strømmen A/S, at betale ,82 kr. for et elforbrug på KWh for perioden 1. august 2009 til 31. juli Indklagede skal i stedet beregne klagernes elforbrug for perioden 1. august 2009 til 14. juni 2010 som det gennemsnitlige forbrug i de forudgående 5 år før forbrugsåret 2009/10. SEAS-NVE Strømmen A/S skal på vegne af de indklagede i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 2 5. MAJ / specialkonsulent

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4000 Roskilde Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR 2108 5200 & Scanenergi Elsalg CVR 2511 3284 & Sinus Energi A/S (binavn til Scanenergi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/09731 Sagsbehandler: /MRO/SUSJ Forbruger: John Johannesen Dagmarsgade 36 2200 København Elhandelsselskab: Klageemne: Energiselskabet Natur-Energi CVR 3091 3728 Svanevej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4520 Svinninge Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Sekretariat:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 4291 Ruds Vedby Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0607 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: TC 3400 Hillerød Energi Fyn Net A/S CVR-nr. 2558 7987 & Energi Fyn Handel A/S CVR-nr. 2566 4132 v / Administrationsservice

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4671 Strøby Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 v/ SEAS- NVE Holding Hovedgaden 36 4520 Svinninge

Læs mere

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /KAO 7000 Fredericia Energiselskab: TREFOR Varme CVR 1701 0131 Kokbjerg 30 6000 Kolding Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg Erstatning Strømafbrydelse Skade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling.

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling. 12/04900 / TFL MRO Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. CVR 1990 8070 Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/06981 Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 5220 Odense SØ Energiselskab: Gul Strøm CVR 3502 4409 Tagensvej 85 2200 København N Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/01964 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0147 /BA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4736 Karrebæksminde SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen.

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen. / SUSJ Klager: Bjørn Sune Bruun Andersen Neergaardparken 15 4140 Borup Indklaget energiselskab: Borup Varmeværk A.m.b.a. CVR 1489 8018 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Klageemne: Bækgårdsvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0269 /SUSJ Klager: JH 9530 Støvring Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1782 8843

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0778 /TFL Klager: GES 4930 Maribo Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: AR 2605 Brøndby DONG Energy Nord Forsyning A/S CVR 2115 8747 & DONG Energy Nord Elnet A/S CVR 2115 8739 v / Dong Energy

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN Klageren: Indklaget energiselskab: NN 2920 Charlottenlund Nesa Forsyning A/S (CVR 2115 8747) & Nesa Net A/S (CVR 2115 8739) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: G 6740 Bramming Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR-nr. 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ Klager: Indklaget energiselskab: NN 8000 Århus C Forsyning A/S CVR 2742 5100 & NRGi Net A/S CVR 2126 2498 v / Energi Danmark - NRGi Dusager 22 8200 Århus N Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0138 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 2791 Dragør Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR Klager: NN Indklaget energiselskab: Klageemne: 2300 København S Tidligere: KE Marked A/S CVR 2550 1861 & KE Forsyning A/S SE nr. 1143 4312 Nu: DONG Energy City

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0728 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JTT 4623 Lille Skensved SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: 1) 2) Indklaget energiselskab: DMH & KJ begge boende: E 5672 Broby Faaborg Elforsyning A/S Sundvænget 5 5600 Fåborg CVR 2560 5640 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0008 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 6760 Ribe Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0032 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: XX 1909 Frederiksberg C Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v / KE Marked A/S CVR 2550

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0052 /IOE Klager: Indklaget energiselskab: L-LA og LG 5560 Aarup Naturgas Fyn Distribution A/S CVR 2921 4824 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0278 /TFL Klager: BW 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Silkeborg Forsyning A/S CVR 3193 5520 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 7430 Ikast Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 6000 Kolding Forsyning A/S CVR 2742 5100 & TRE-FOR EL-NET A/S CVR 2080 6397 Kokbjerg 30 6000 Kolding v / TRE FOR Energi Danmark

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Svinningevej 6 4572 Nørre Asmindrup SEAS-NVE KV-Net A/S CVR 2578 4510 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Opsigelse af aftaler - Bristede

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE /AIQ Klager: Indklaget energiselskab: X Lægepraksis CVR v / Læge NN EnergiMidt Net A/S CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel A/S CVR 2547 2322 v / EnergiMidt A/S CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-01 01-0830,sEN Klager: - 9000 Aalborg Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Aalborg Forsyning - AKE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 6100 Haderslev Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: A/B XX v / BL Husumgade aa 2200 København N DONG Energy City Forsyning A/S CVR 2550 2108 & DONG Energy City Elnet A/S CVR 2991 5458

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 3370 Melby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0528 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: KN 8900 Randers Energi Randers Net A/S CVR 2391 2435 & Energi Randers Forsyningspligt A/S CVR 2548 1941 v / Energi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0281 /TFL Klager: CR Frankrig Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen CVR 2918 9420 [Boulevarden

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer CVR 2620 3562 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 8900 Randers Energi Randers Varme A/S CVR 2548 2026 Agerskellet 7 8900 Randers Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: X 2500 Valby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0044 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 2900 Hellerup KE Varme A/S CVR 2608 9263 v / KE Marked A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR 2550 1861 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Rebild 9520 Skørping Rebild Varmeværk A.m.b.a. CVR 1849 6607 Rebild Kirkevej 1 Rebild 9520 Skørping Kontrakt Særaftale om fritagelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0029 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0029 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0029 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: AA 2720 Vanløse Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0714 /MPE Klager: BMA 2800 Lyngby Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

5.970,95 kr ,24 kr ,71 kr kwh kwh

5.970,95 kr ,24 kr ,71 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Cacilie Pram Kjølbye Kompagnistræde 4, 1. Kære Cacilie Pram Kjølbye Din årsopgørelse går fra den 1. januar 2015 til den 3. januar 2016 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9352 Dybvad Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8 a 9352 Dybvad CVR 4092 0013 (registreret som DYBVAD VARME- VÆRK AMBA JENS PETER STOUBY)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. marts 2005.

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. marts 2005. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0007 /GF Klager: Indklaget energiselskab: NN 2980 Kokkedal HNG - Hovedstadens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0221 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LTL 5200 Odense V Fjernvarme Fyn A/s CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 5000 Odense C Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 5270 Odense N Odense Kommunale Fjernvarme v / Fjernvarme Fyn A/S CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 Postboks 1303 5100 Odense C Nyropsgade 30

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere