COPENHAGEN. Art Run. (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPENHAGEN. Art Run. (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller"

Transkript

1 COPENHAGEN Art Run (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller

2 Indledning Denne projektbeskrivelse er udarbejdet i samarbejde mellem Ishøj Kommune og VIBE (Videncenter for Begivenheder). Copenhagen Copenhagen Art Run er titlen på en motionsevent, hvor oplevelser og kunst får lov at spille en aktiv rolle. Styregruppen har inddraget kvalificeret viden for at optimere både proces, og for at præge begivenhedens det endelige udfald. 2

3 1) Vision 1) Etablere en tilbagevendende event, der kan udvikle sig således, at Ishøj bliver kendt som et attraktivt levested med kunst og motion i højsæde. 2) Etablere en tilbagevendende event, der over tid, både kan tiltrække regionale, nationale og internationale gæster til Ishøjs og Ishøjs internationale kunstattraktion, ARKEN. 2) Baggrund Ishøj Kommune og VIBE har en fælles interesse i at fortælle den gode historie om Ishøj således, at borgerne bliver bevidste om Ishøjs mangeartede aktiviteter med kunst og motion som omdrejningspunkt. Ishøj Kommune vil, at borgerne og tilrejsende bliver mere bevidste om ARKENs placering i Ishøj og derigennem sætte Ishøj på landkortet som et kunstnerisk åndehul med plads til fordybning, adspredelse og aktivitet. Ovenstående er således baggrunden for Ishøj Kommunes og VIBEs samarbejde. Det indledende samarbejde begyndte tilbage i 2009, hvor der blev talt om form, indhold og målgruppe. Dette har siden ændret sig løbende i takt med at kreative og kompetente kræfter indenfor kunst og motionsløb er blevet inddraget. Ishøj Kommune og VIBE har nu i samarbejde udarbejdet et foreløbigt koncept med form og indhold, som har stort potentiale for at blive et attraktivt og lokalt forankret arrangement. Et arrangement, der befinder sig i blandingsfeltet mellem kunst, opolevelse og motion. Copenhagen Art Run skal primært øge kendskabet til til Ishøjs Kommune smukke naturrige omgivelser, kunstmuseet ARKEN, og generelt tiltrække flere besøgende til hele området. Hertil skal Copenhagen Art Run være en kommunikativ spydspids på en fortælling om Ishøj Kommune som kulturel og aktiv kommune, kun 25 minutter fra Rådhuspladsen i København. Copenhagen Art Run skal være en begivenhed, der på sigt er uafhængigt af partnerne, og som man er villig til at rejse efter for at få en anderledes oplevelse. 3

4 3) Strategi Copenhagen Art Run skal bæres af et bæredygtigt koncept og et stærkt brand, der kan tiltrække kunder år efter år. Dertil skal sikres en stærk organisering mellem viljestærke partnere. Økonomien skal sikres gennem fundraising og forpligtende sponsorater. For at arrangementet kan realiseres, skal der udarbejdes et bæredygtigt koncept. Herefter følger punkter som organisering og økonomiske overvejelser. Nedenstående er en overordnet strategi for Copenhagen Art Runs fremadrettede ÅR: AKTIVITET: Indsats: Første år Der fokuseres hovedsagligt på deltagelse fra Vestegnens kommuner, foreningsliv, institutioner og borgere og virksomheder Deltagere: min. 500 Målrettet indsats for at få Vestegnens kommuner m. fl. til at forpligte sig på deltagelse, og et eventuelt forpligtende samarbejde, som på sigt skaber ejerskabsfølelse. Andet år Internationalt fokus. Deltagere: min. 700 Målrettet kampagne, der fokuserer på et internationalt publikum. Ishøj Kommune og VIBE ønsker i fællesskab at sætte rammerne for en større motionsevent, der kan være medvirkende til at fortælle den gode historie om Ishøj som attraktivt levested og kulturelt åndehul. 4

5 4) Koncept Konceptet for Copenhagen Art Run har fem søjler, der fungerer som rettesnor og inspiration: 1) Kultur: 2) Motion: 3) Natur: 4) Sundhed: At ARKEN som kulturinstitution bliver synlig i folks bevidsthed. At bevægelse er sundt, og Copenhagen Art Run kan få folk, der normalt ikke motionerer, med i et fællesskab. At Ishøj har smukke naturrige omgivelser. At sund mad øger selvværdet og sund sjæl i et sundt legeme. Den femte søjle er Oplevelser og er med udfra betragtningen om, at gode oplevelser og involverende deltageraktiviteter giver os inspiration og glæde i hverdagen, som vi har lyst til at dele med andre. Disse fem søjler repræsenterer således grundkonceptet fra Copenhagen Art Run. Copenhagen Art Run skal sikre at deltageren går hjem med både en god følelse i krop og sjæl. En følelse af, at kroppen er udfordret fysisk og sjælen har fået en åndelig oplevelse. En følelse af sammenhold og medborgerskab, hvor sanserne arbejder i takt med benene. Kunsten og oplevelsen skal indtages på mange måder og flere niveauer. Løberuten vil have 5 forskellige oplevelses hot spots, hvoraf start- og målområde fungerer som ét af disse. På ruten vil løberne opleve 4 hot spots, som på hver sin måde påvirker oplevelsesdimensionen og glæden ved at deltage i løbet. Dette kan fx være musik i form af lys- og lyd installationer, dj og live musik, højtaleropstillinger, interaktive installationer hvor deltagerne er medskabere i oplevelsen, kreative performance, live grafitti eller lign. Detaljeplanlægningen af de enkelte hot spots vil variere fra og vil involvere forskellige indholdsleverandører som kunstnergrupper, kreative, forskellige studieretninger m.fl., der samtidigt ser mulighed og værdi i Copenhagen Art Run som showroom for deres kunst og aktiviteter. Involveringsgraden og den endelige model for involvering m.m. planlægges endeligt senere i forløbet. Afslutningen på løbet ender i et afgrænset område (start- og målområdet), hvor deltagerne har mulighed for at spise, drikke og få den sidste del af oplevelsen med.. Deltagerne vil få mulighed for at købe en løbspakke/ kit, der indeholder alt fra deltagernummer, program for dagen til ARKEN indgangsbillet og mad- og drikkebilletter. Området er et chill-out sted, der på alle måder giver deltagere en lyst til at blive. Her vil der være forskellige aktiviteter der taler til alle målgrupper, live musik, performances og lign. Her vil Copenhagen Art Run s forskellige partnere, som idrætsforeninger, indholdsleverandører, bidragsydende sponsorer og leverandører af f.eks. økologiske madvarer også få en mulighed for at blive eksponeret. Den endelige model for eksponering samt oplevelser i området planlægges endeligt senere i forløbet. Konceptet lægger op til, at det er selve oplevelsesdimensionen, som er løbets konceptuelle trækplaster, hvorfor det forventes at tiltrække flere motionister og kulturbrugere end eliteløbere. Ruten: Løberuten er 5 km. og har start og slut i Ishøj Strandpark. Tidtagning: Her lægges ikke op til individuel tidtagning med chip system. Tidtagning er fælles, men kan intervalstyres efter behov. 5

6 5) Afvikling På nuværende tidspunkt er de praktiske omstændigheder omkring afviklingen af arrangementet ikke endelige. Følgende er bekræftet: Løbssekretariat, herunder tilmelding og udlevering af løbspakken/kit sker enten i ARKEN koncerthal eller ved start- og målområdet. Derudover vil overskuddet eller ca. 10 kr. pr. deltager gå til en Skulpturpark således, at der dannes et bredt, borgerligt, kulturelt medejerskab for arrangementet. Det er tanken at Skulpturparken de efterføl- gende år skal bruges som en oplevelse på løberuten. Ligeledes arbejdes på etablering af blivende installationer i og omkring startog målområdet. Tidspunkt: afholdes første gang onsdag d. 12. september 2012 i tidsrummet I tidsrummet løbes der og fra kl. ca er der mad, underholdning og aktiviteter i start- og målområdet. Sted: Arrangementet afholdes i og omkring Ishøj Strandpark og kulturinstitutionen ARKEN 6) Målgruppe Målgruppen er primært offentlige og private arbejdspladser således, at arbejdspladser kan tilmelde sig i hold. Første år vil der primært satses på kommunale arbejdspladser fra de otte vestegnskommuner,, lokalt foreningsliv, institutioner, klubber og virksomheder. Sekundært vil styregruppen forsøge at tiltrække skoleelever og studerende for at skabe et yngre gennemsnit. Copenhagen Art Run s forskelligartede leverandørerne og sponsorer inviteres også til at deltage og til at aktivere deres netværk. 6

7 7) Succeskriterier Nedenstående er en række overordnede skitserede succeskriterier som arbejdsgruppen på nuværende tidspunkt arbejder mod at indfri: Den gode fortælling: Bæredygtig begivenhed: Samarbejde Ishøj som kunstdestination: Ishøj Kommune, har på længere sigt, et fælles ønske om at ændre den generelle samfundsopfattelse af Ishøj. Derfor vil et af succeskriterierne være, at den gode fortælling om Ishøj som et attraktivt levested og kulturelt åndehul slår igennem mediemuren og når ud til landsdækkende medier. Begivenheden skal være bæredygtig. Konceptet og brandet skal være stærkt nok til, at borgerne husker arrangementet og tilmelder sig igen og at nye kommer til. Målet er at begivenheden opnår økonomisk bæredygtighed efter en periode på tre år, via sponsorater og deltagerbetaling. Begivenheden bruges på længere sigt, som løftestang for et udvidet samarbejde omkring kultur og motionsbegivenheder, imellem Vestegnens kommuner. Borgerne i Ishøj og på Sjælland skal blive bevidste om Ishøj Strandpark og ARKENs beliggenhed og institutionens store fokus på, at give besøgende en oplevelse med både stor international og national kunst. 8) Projektorganisering og bemanding For at sikre fremdrift, overblik og koordinering af processen er der lavet følgende projektorganisering: Styregruppe: John Romlund Kristensen og Jeanet Flørnæss, Ishøj Kommune Emil Spangenberg & Ulrich Ammundsen, VIBE Rolle & ansvar: Fungerer som øverste ansvarlige med særligt fokus på struktur, styring, fundraising og formelle rammer. Claus Nielsen, Projektleder Jeanet Flørness, Ishøj Kommune Vej & Park, Ishøj Kommune Emil Spangenberg, VIBE Arbejdsgruppe: Rolle & ansvar: Udøvende gruppe, der skal udføre opgaver i praksis. Arbejdsgruppen har ansvaret for koordineringen mellem eksterne parter, styregruppen og arbejdsgruppen. Advisory board: Kreativ Direktør i Have PR; Christian Have, Adm. Direktør i Wishbone; Kaare Breinholdt Associate. Professor i sportsøkonomi på CBS; Troels Troelsen Rolle & ansvar: Inddraget ad hoc. Rådgivning, inspiration og netværk. 7

8 9) Økonomi Ishøj Kommune bevilliger projektet en startkapital. Derudover er det en forventning om at ansøge fonde om midler til delfinansiering.. Overblik over mulige indtægter: Bidragsgiver: Aktivitet: Bemærkning: Beløb: Ishøj Kommune Startkapital kr. VIBE Identitet, Konceptudvikling osv. Deltagerbetaling Sponsor A Sponsor B Fundraising Udviklingsomkostninger Studierabat for studerende Mulighed for at finde lokale sponsorer til arrangementet Delfinansiering til delprojekter kr. 8

9 9.1) Arrangementbudget for Copenhagen Art Run (Baseret på tal fra Arkitekturløbet, venligst oplyst af DAC) Budgetpost: Ca. 300 mandetimer bør påregnes Pris i kr.: Markedsføring Website/subsite Plakater Tryk af startnumre Bannere til rute Bannere til målportal Leje af toiletter Teknisk udstyr, lyd Til lokal forening / Løbeklub Parkeringsskiltning Afspærringudstyr leje Indholdsproducenter Vand til målområde Forplejning af frivillige Vejledende total I ALT: kr

10

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

ISTEDGADE GRØNNE SPOTS OG BÆREDYGTIGE OMVEJE

ISTEDGADE GRØNNE SPOTS OG BÆREDYGTIGE OMVEJE ISTEDGADE GRØNNE SPOTS OG BÆREDYGTIGE OMVEJE 1. Baggrund Istedgade er en af Danmarks mest kendte gade med en spraglet fortid og nutid. Her holdt sprutkartellerne til i 20 erne og modstandsgrupperne i 40

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur Vision Overordnet strukturel vision: En veletableret forening med et aktivt medlemsmiljø, som tilbyder en bred række tilbud, og en øget kvalitet af aktiviteter for vores medlemmer. Socialt Medlemmerne

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere