Allergiklinikken i Slagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allergiklinikken i Slagelse"

Transkript

1 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den Allergiklinikken i Slagelse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus: Alle indikatorer i de patientsikkerhedskritiske standarder på trin 1 og 2 er helt opfyldt, og alle øvrige indikatorer er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt. Ekstern survey Surveyteamets sammenfattende konklusion efter ekstern survey: Klinikken præsterer ved sit 1. gang akkrediteringsbesøg meget fine processer og resultater. Klinikken synes at have arbejdet fokuseret på at udarbejde relevante retningsgivende dokumenter og har i relation til disse en solid og konsistent praksis. Klinikkens arbejde med overvågning, målsætninger og opfølgning på resultater er set i forhold til klinikkens mindre end 1 år lange akkrediteringsforberedelse tilfredsstillende, men dog med mulighed for at få en mere systematisk tilgang til disse områder. Akkrediteringsnævnets begrundelse Der er fundet mangler i to patientsikkerhedskritiske indikatorer på trin 1 og 2, der er vurderet henholdsvis ikke opfyldt og i nogen grad opfyldt. Endvidere er der fundet mangler i et antal indikatorer, der er vurderet i nogen grad opfyldt eller ikke opfyldt. Omfanget af manglerne er sådan, at de i væsentlig grad påvirker institutionens evne til at sikre patientsikkerheden og patienternes lovfæstede rettigheder. Der tildeles derfor akkreditering pågår indtil der kan ske en fornyet vurdering ved fokuseret resurvey inden for 3 måneder efter Akkrediteringsnævnets afgørelse. Fokuseret resurvey Surveyteamets sammenfattende konklusion efter opfølgningssurvey: Fokuseret resurvey: Klinikken har indført nye ru ner for at sikre pa entsikkerheden yderligere i. lægemiddelområdet Alle ansa e har gennemført vedligeholdelsestræning i genoplivning Klinikken har sikret systema kken i kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring på de områder, der manglede. Klinikken præsterer ved resurvey fine resultater på implementering.

2 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Ledelsesgrundlag (2/5) Planlægning, drift og økonomi (3/5) Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel

3 1.1.3 Planlægning, drift og økonomi (3/5) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken udgøres af én ejer (klinikchefen) og to ansatte. Der findes således kun én ledelse. Klinikken har mål for aktiviteter, kvalitet og økonomi, og der finder dialog sted vedr. effektivisering. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der findes kun én ledelse på klinikken - klinikchefen. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Indikator 10 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Datasikkerhed (4/5) Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Inddragelse af borgerne i udvikling af kvaliteten af sygehusets ydelser (5/5)

4 1.1.7 Inddragelse af borgerne i udvikling af kvaliteten af sygehusets ydelser (5/5) Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Kvalitetspolitik og -organisation (1/8) Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Kvalitetsovervågning (2/8) Ikke relevant Der findes ikke relevante indberetningsprogrammer for klinikken. Ikke relevant Rapporterer ikke til RKKP, idet er ikke findes relevante kvalitetsprogrammer for klinikkens ydelser. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Tilsynsrapport er offentlig tilgængelig. Øvrige kvalitetsdata er ikke offentligt tilgængelige.

5 1.2.3 Kvalitetsovervågning (2/8) Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken har fastsat mål for de resterende områder, udført kvalitetsovervågningen og prioriteret Kvalitetsforbedring (3/8) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikkens systematik ift anvendelse af resultater fra overvågningen er i overensstemmelse med indikatorkrav Patientsikkerhed og risikostyring (4/8) Klinikken har ikke beskrevet potentielle ricisi, men italesætter samstemmende, at anafylaksi er den største risiko, klinikken kan påføre deres patient. I den forbindelse foregår der en automatisk kompetencevedligeholdelses-undervisning hvert 2. år. Se begrundelse i indikator 2.

6 1.2.6 Patientsikkerhed og risikostyring (4/8) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været UTH Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været UTH Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været UTH på tværs af sektorgrænser. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Patientidentifikation (5/8) # Ikke relevant Der lagres ikke billeder af røntgen- eller ultalydundersøgelser. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der lagres ikke billeder af røntgen- eller ultalydundersøgelser Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse (6/8) Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel

7 Patientklager og patientskade-erstatningssager (7/8) Ikke relevant Udgår for små klinikker, hvor klagen går direkte fra modtager til klinikejer. Ikke relevant Udgår for små klinikker, hvor klagen går direkte fra modtager til klinikejer. Ikke relevant Udgår for små klinikker, hvor klagen går direkte fra modtager til klinikejer. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været patientklager. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været patientskade-erstatningssager. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer (8/8) Dokumentstyring (1/4)

8 1.3.1 Dokumentstyring (1/4) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Patientjournalen (2/4) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Allergi og intolerans (3/4)

9 1.3.4 Allergi og intolerans (3/4) I betydelig grad opfyldt Retningslinien beskriver ikke regler for dokumentation,hvis der ikke er allergi eller intolerans (begge er minimumskrav). Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken har defineret mål for kvaliteten og udført kvalitetsovervågning i overensstemmelse med indikatorkrav. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken har gennemført tiltag for forbedringer, vurderet effekten og konkluderet handling Sikkerhed og fortrolighed ved personhenførbare data (4/4) Ansættelse af personale (1/6) Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel.

10 1.4.1 Ansættelse af personale (1/6) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Introduktion af nyt personale (2/6) Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Arbejdstilrettelæggelse (3/6) Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel.

11 1.4.4 Arbejdstilrettelæggelse (3/6) Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Uddannelse og kompetenceudvikling (4/6) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Bemyndigelse af klinisk personale med forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (Læger, tandlæger, jordemødre og kiropraktorer) (5/6) Der er ikke læger ansat udover ejeren og kun ejeren udfører procedurer og tager beslutninger om behandlingsformer. Der er ikke læger ansat udover ejeren og kun ejeren udfører procedurer og tager beslutninger om behandlingsformer. Der er ikke læger ansat udover ejeren og kun ejeren udfører procedurer og tager beslutninger om behandlingsformer. Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (6/6)

12 1.4.7 Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (6/6) Klinikkens personale italesætter samstemmende, at delegatet vurderes af klinikchefen ved, at patienten altid vurderes af chefen selv ved et efterfølgende besøg Hygiejnepolitik og organisation (1/5) Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Ikke relevant Klinikken har kun ambulante- og ikke indlagte patienter. Ikke relevant Anlægger og plejer ikke blærekateter. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Anlægger og plejer ikke centralt venekater. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Yder ikke respiratorbehandling.

13 1.5.3 Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udfører ikke procedurer, der indebærer risiko for, at patienter pådrager sig infektioner. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant HAI-BA er ikke i drift/klinikken udfører ikke procedurer, der indebærer risiko for, at patienterne pådrager sig infektioner. Indikator 10 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler (3/5) Der genbehandles ikke medicinsk udstyr eller tekstiler Der genbehandles ikke medicinsk udstyr eller tekstiler Der genbehandles ikke medicinsk udstyr eller tekstiler Der genbehandles ikke medicinsk udstyr eller tekstiler Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der genbehandles ikke medicinsk udstyr eller tekstiler Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der genbehandles ikke medicinsk udstyr eller tekstiler Hånd- og uniformshygiejne (4/5)

14 1.5.5 Hånd- og uniformshygiejne (4/5) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken har defineret mål for kvaliteten og udført kvalitetsovervågning i overensstemmelse med indikatorkrav. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken har gennemført tiltag for forbedringer, vurderet effekten og konkluderet handling Rengøring (5/5) Kvalitetsovervågningen foregår ved dialog mellem personalet, der visuelt vurderer kvaliteten af rengøringen. Dette er tilstrækkeligt med baggrund i klinikkens ydelser. Ved kvalitetsbrist er der umiddelbart derefter en samtale med rengøringsassistenten. Ikke relevant, mål Kvalitetsmål er opfyldt. opfyldt Beredskabsplan (1/2) Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indgår ikke i den regionale beredskabsplan.

15 1.6.1 Beredskabsplan (1/2) Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan Interne beredskabshændelser (2/2) Henholder sig til udlejers rapport fra brandtilsynet. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været faktiske hændelser. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været faktiske hændelser Anskaffelse og implementering af apparatur til klinisk brug (1/4)

16 1.7.1 Anskaffelse og implementering af apparatur til klinisk brug (1/4) Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Håndtering af apparatur til klinisk brug (2/4) Ikke relevant Klinikken råder over et løbebånd, spirometer, pulsur og lignende. Standarden vurderes ikke at være relevant. Ikke relevant Klinikken råder over et løbebånd, spirometer, pulsur og lignende. Standarden vurderes ikke at være relevant. Ikke relevant Klinikken råder over et løbebånd, spirometer, pulsur og lignende. Standarden vurderes ikke at være relevant. Ikke relevant Klinikken har ikke højrisikoapparatur. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Klinikken har ikke højrisikoapparatur Kontrol, vedligehold, reparation og udfasning af apparatur til klinisk brug (3/4) Ikke relevant Klinikken råder over et løbebånd, spirometer, pulsur og lignende. Der skal ikke foretages særskilt vedligehold eller kontrol af disse apparater. Standarden vurderes ikke at være relevant. Ikke relevant Klinikken råder over et løbebånd, spirometer, pulsur og lignende. Der skal ikke foretages særskilt vedligehold eller kontrol af disse apparater. Standarden vurderes ikke at være relevant. Ikke relevant Klinikken råder over et løbebånd, spirometer, pulsur og lignende. Der skal ikke foretages særskilt vedligehold eller kontrol af disse apparater. Standarden vurderes ikke at være relevant.

17 Kontrol, vedligehold, reparation og udfasning af apparatur til klinisk brug (3/4) Ikke relevant Klinikken råder over et løbebånd, spirometer, pulsur og lignende. Der skal ikke foretages særskilt vedligehold eller kontrol af disse apparater. Standarden vurderes ikke at være relevant. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Klinikken råder over et løbebånd, spirometer, pulsur og lignende. Der skal ikke foretages særskilt vedligehold eller kontrol af disse apparater. Standarden vurderes ikke at være relevant. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Klinikken råder over et løbebånd, spirometer, pulsur og lignende. Der skal ikke foretages særskilt vedligehold eller kontrol af disse apparater. Standarden vurderes ikke at være relevant. Forsyning af utensilier (4/4) Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed (1/5)

18 1.8.1 Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed (1/5) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der er ikke foretaget større om- eller nybygninger Bygninger og lokalers egnethed (2/5) Har ikke haft nybygninger, ombygninger eller foretaget væsentlige ændringer i lokaler til patientbehandling. Har ikke haft nybygninger, ombygninger eller foretaget væsentlige ændringer i lokaler til patientbehandling. Har ikke haft nybygninger, ombygninger eller foretaget væsentlige ændringer i lokaler til patientbehandling. Har ikke haft nybygninger, ombygninger eller foretaget væsentlige ændringer i lokaler til patientbehandling Håndtering af affald (3/5) Ikke relevant Håndterer, opbevarer og bortskaffer ikke kemikalier og isotoper.

19 1.8.3 Håndtering af affald (3/5) Ikke relevant Håndterer, opbevarer og bortskaffer ikke kemikalier og isotoper Tekniske forsyninger (4/5) Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Ikke relevant Der benyttes ikke vand til procedurer. Ikke relevant Lufttryk, ilt, gasser og vakuum benyttes ikke. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udfører ikke procedurer, der kræver dette anlæg. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Ingen brugsvand til procedurer. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udfører ikke procedurer, der kræver dette anlæg. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Indikator udgår idet der ikke er relevante tekniske forsyninger Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger, it-systemer og kommunikationssystemer (5/5) Der forefindes ingen patientkritiske forsyninger af den art standarden omtaler Der forefindes ingen patientkritiske forsyninger af den art standarden omtaler Der forefindes ingen patientkritiske forsyninger af den art standarden omtaler

20 1.8.5 Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger, it-systemer og kommunikationssystemer (5/5) Der forefindes ingen patientkritiske forsyninger af den art standarden omtaler Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der forefindes ingen patientkritiske forsyninger af den art standarden omtaler Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der forefindes ingen patientkritiske forsyninger af den art standarden omtaler Informeret samtykke (1/3) Ikke relevant Der er ikke forskning på klinikken. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der er ikke forskning på klinikken. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Patientens og pårørendes inddragelse som partnere (2/3) Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel.

21 2.1.2 Patientens og pårørendes inddragelse som partnere (2/3) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Resultat fra sidste journalaudit viser 100 % målopfyldelse, og klinikken har blot mundtligt effektvurderet tiltaget fra første måling. Der foreligger ikke en skriftlig plan, referat eller andet, men tiltag er gennemført og effekten er vurderet. Religiøs og kulturel støtte til patienter og pårørende (3/3) Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Ikke relevant Patienter tilbydes ikke kost. Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Vigtige samtaler med patienten og pårørende (1/2) Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel.

22 2.2.1 Vigtige samtaler med patienten og pårørende (1/2) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Skriftlig information om behandlingsforløb og patientrettigheder (2/2) Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: I betydelig grad opfyldt Klinikken har gennemført en overvågning i forhold til om patienten i det hele taget fik udleveret en bestemt patientpjece. Målsætning for overvågningen er ikke defineret. I betragtning af at klinikken er i gang med at gennemføre sit første survey, vurderes denne ene overvågning i betydelig grad at have opfyldt indikatorkravet. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken har gennemført tiltag for forbedringer, vurderet effekten og konkluderet handling Sundhedsfaglig kontaktperson (1/1) Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel.

23 2.3.2 Sundhedsfaglig kontaktperson (1/1) Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Henvisninger (1/1) Der findes intet formelt notat eller en regional aftale, der beskriver krav til eller opfølgning på kvaliteten af indhold i henvisningen. Der foreligger skabelon til henvisninger.klinikchefen oplever ikke problemer med henvisningernes kvalitet. Der foreligger let tilgængelig skabelon. Klinikchefen oplever ikke problemer med henvisningernes kvalitet. Krav er defineret i skabelon Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (1/5) Har ikke psykiatriske patienter Har ikke psykiatriske patienter

24 2.7.3 Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (1/5) Har ikke psykiatriske patienter Har ikke psykiatriske patienter Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke psykiatriske patienter Forebyggelse af selvmordsrisiko (2/5) Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Smertevurdering og -behandling (3/5) Udfører ikke procedurer hvor der er behov for en plan for smertebehandling. Udfører ikke procedurer hvor der er behov for en plan for smertebehandling. Udfører ikke procedurer hvor der er behov for en plan for smertebehandling. Udfører ikke procedurer hvor der er behov for en plan for smertebehandling.

25 2.7.5 Smertevurdering og -behandling (3/5) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer hvor der er behov for en plan for smertebehandling Behandling af den enkelte akutte patient (4/5) Modtager ikke henvist akutte patienter eller egne akutte patienter. Modtager ikke henvist akutte patienter eller egne akutte patienter. Modtager ikke henvist akutte patienter eller egne akutte patienter. Modtager ikke henvist akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henvist akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henvist akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henvist akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henvist akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henvist akutte patienter eller egne akutte patienter Behandling af den elektivt henviste patient (5/5)

26 2.7.7 Behandling af den elektivt henviste patient (5/5) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: De hyppigste lidelser findes på hjemmeside. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Retningslinjen indeholder ikke et tidskrav til udarbejdelsen af en behandlingsplan, men der udarbejdes konsekvent en behandlingsplan for den enkelte patient ved første besøg. Der er ikke defineret tidsfrister i andre aftaler. Indikator 10 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 11 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken har defineret mål for kvaliteten og udført kvalitetsovervågning i overensstemmelse med indikatorkrav. Indikator 12 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken har gennemført tiltag for forbedringer, vurderet effekten og konkluderet handling Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse (1/3) I betydelig grad Der foreligger ikke retningslinjer for rekvisition af rtg. opfyldt I betydelig grad Idet der ikke foreligger retningslinjer for rekvirering af røntgen, kan det ikke vurderes opfyldt hvorvidt dette gøres korrekt. Der italesættes dog en proces, som altid starter med en ordination, som klinikkens eneste lægesekretær rekvirerer på samme måde hver gang.

27 2.8.2 Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse (1/3) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Undersøgelser udført uden for diagnostisk afdeling (2/3) Der forekommer ikke undersøgelser udenfor diagnostisk enhed i klinikken Der forekommer ikke undersøgelser udenfor diagnostisk enhed i klinikken Der forekommer ikke undersøgelser udenfor diagnostisk enhed i klinikken Der forekommer ikke undersøgelser udenfor diagnostisk enhed i klinikken Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der forekommer ikke undersøgelser udenfor diagnostisk enhed i klinikken Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der forekommer ikke undersøgelser udenfor diagnostisk enhed i klinikken Rettidig reaktion på prøvesvar og undersøgelsesresultater (3/3) # Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Klinikken har ikke undersøgelsessvar, der kræver akut indsats.

28 2.8.6 Rettidig reaktion på prøvesvar og undersøgelsesresultater (3/3) # Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken har gennemført en journalaudit 2 gange, hvori svarafgivelse til patienten indgår som en kvalitetsindikator. Klinikken har imidlertid ikke eksplicit formuleret en målsætning, men italesætter en 100%-målsætning. Denne målsætning blev indfriet allerede ved første audit. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Lægemiddelordination (1/7) # Klinikken dokumenterer lægemiddelordinationer i FMK, som klinikken anvender som enstrenget lægemiddeldokumentationssystem. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Lægemiddeldispensering (2/7) # Ikke relevant Der udføres ikke vanskelige, individuelle dosisberegninger.

29 2.9.2 Lægemiddeldispensering (2/7) # Lægemiddeladministration (3/7) # Klinikken har udarbejdet retningslinje som beskriver lægemiddeladministration. Ved administration forstås omdeling og eventuel hjælp til indtagelse af lægemidler, samt personalets observation i den forbindelse. Kontrollen udføres ved, at klinikkens sygeplejerske eller læge sikrer korrekt identitet af patient og ordineret lægemiddel, observerer, at patienten tager sin medicin (hvis peroral administration) - alternativt injicerer sygeplejerske/læge lægemidlet - og endelig observeres patienten i et stykke tid for allergiske reaktioner eller andre umiddelbare bivirkninger. Klinikken dokumenterer lægemiddeladministration i FMK, som klinikken anvender som enstrenget lægemiddeldokumentationssystem. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Opbevaring af lægemidler (4/7) Ikke relevant Patienter medbringer ikke lægemidler til klinikken. Ikke relevant Patienter administrerer ikke medicin. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk:

30 Opbevaring af lægemidler (4/7) Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål Kvalitetsmål er opfyldt. opfyldt Lægemidler til akutte situationer (5/7) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål Kvalitetsmål er opfyldt. opfyldt Medicingennemgang (6/7) Udfører kun konkrete enkeltstående behandlinger Udfører kun konkrete enkeltstående behandlinger Udfører kun konkrete enkeltstående behandlinger Udfører kun konkrete enkeltstående behandlinger Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører kun konkrete enkeltstående behandlinger Forsyning af lægemidler (7/7)

31 2.9.8 Forsyning af lægemidler (7/7) Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Observation og opfølgning på kritiske observationsfund (1/2) # Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale (2/2) Der sedreres ikke patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale. Der sedreres ikke patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale. Der sedreres ikke patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale. Der sedreres ikke patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale.

32 Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale (2/2) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der sedreres ikke patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale Vurdering forud for procedurer i anæstesi (1/4) Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi Patientens ophold i opvågningsenheden (2/4) Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi.

33 Patientens ophold i opvågningsenheden (2/4) Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi Sikker kirurgi (3/4) # Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi Infusion med blodkomponenter (4/4) Der gives ikke blodtransfusioner. Der gives ikke blodtransfusioner. Der gives ikke blodtransfusioner. Der gives ikke blodtransfusioner. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke blodtransfusioner. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke blodtransfusioner.

34 Infusion med blodkomponenter (4/4) Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke blodtransfusioner Adgang til ydelser på intensiv terapienhed (1/1) Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke intensiv terapi Hjertestopbehandling (1/1) # Det er dokumenteret, at alle ansatte i klinikken har gennemført vedligeholdelsestræningen.

35 Ernæringsscreening, plan og opfølgning (1/1) Har ikke indlagte patienter. Har ikke indlagte patienter. Har ikke indlagte patienter. Har ikke indlagte patienter. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke indlagte patienter. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke indlagte patienter. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke indlagte patienter Rehabilitering (1/2) Udfører ikke procedurer, der medfører rehabilitering. Udfører ikke procedurer, der medfører rehabilitering. Udfører ikke procedurer, der medfører rehabilitering. Udfører ikke procedurer, der medfører rehabilitering Genoptræningsplaner (2/2)

36 Genoptræningsplaner (2/2) Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Forebyggelse og sundhedsfremme (1/1) Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel.

37 Forebyggelse og sundhedsfremme (1/1) Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med kun ét ledelsesniveau og én matrikel Epikrise (1/3) Epikriser sendes samme dag, som patienten afsluttes. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken har defineret mål for kvaliteten og udført kvalitetsovervågning i overensstemmelse med indikatorkrav. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken har gennemført tiltag for forbedringer, vurderet effekten og konkluderet handling Information ved overflytning mellem afdelinger og sygehuse (2/3) Har ikke indlagte patienter. Har ikke indlagte patienter. Har ikke indlagte patienter. Har ikke indlagte patienter Udskrivelsesplanlægning i samarbejde med patienten og videregivelse af information (3/3)

38 Udskrivelsesplanlægning i samarbejde med patienten og videregivelse af information (3/3) Har ikke indlagte patienter. Har ikke indlagte patienter. Har ikke indlagte patienter. Har ikke indlagte patienter. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke indlagte patienter Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager (1/1) Ikke relevant Patienter ledsages aldrig under transport. Ikke relevant Patienter ledsages aldrig under transport. Ikke relevant Patienter ledsages aldrig under transport. Ikke relevant Patienter ledsages aldrig under transport. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Patienter ledsages aldrig under transport. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Patienter ledsages aldrig under transport Palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom og omsorg for patientens pårørende (1/2) Behandler ikke patienter med behov for palliativ indsats. Behandler ikke patienter med behov for palliativ indsats.

39 Palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom og omsorg for patientens pårørende (1/2) Behandler ikke patienter med behov for palliativ indsats. Behandler ikke patienter med behov for palliativ indsats. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Behandler ikke patienter med behov for palliativ indsats Værdig omgang med afdøde (2/2) Dødsfald erklæres ikke. Dødsfald erklæres ikke. Dødsfald erklæres ikke Udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper (1/3) Klinikken har udarbejdet flere kliniske retningslinjer i relation til deres patientgrupper, men der italesættes ikke en proces for denne udarbejdelse som sådan. Klinikchefen og sygeplejersken har en dialog vedr. vigtigheden af forskellige retningslinjer, og klinikchefen udarbejder så disse. Klinikken har udarbejdet flere kliniske retningslinjer i relation til deres patientgrupper, men der italesættes ikke en proces for denne udarbejdelse som sådan. Klinikchefen og sygeplejersken har en dialog vedr. vigtigheden af forskellige retningslinjer, og klinikchefen udarbejder så disse. Klinikken har udarbejdet flere kliniske retningslinjer i relation til deres patientgrupper, men der italesættes ikke en proces for denne udarbejdelse som sådan. Klinikchefen og sygeplejersken har en dialog vedr. vigtigheden af forskellige retningslinjer, og klinikchefen udarbejder så disse.

40 Udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper (1/3) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Rapporterer ikke til RKKP. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Rapporterer ikke til RKKP Behandling på intensiv terapienhed Har ikke intensiv terapi. Har ikke intensiv terapi. Har ikke intensiv terapi. Har ikke intensiv terapi. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 10 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 11 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 12 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi.

41 Sygehusets tilrettelæggelse af konkrete patientforløb (3/3) Klinikken modtager og behandler ikke patienter, der er omfattet af nationalt udmeldte pakkeforløb eller øvrige komplekse forløb. En forløbsbeskrivelse i forhold til klinikkens hyppigt forekommende forløb forefindes. Klinikkens størrelse gør endvidere, at de ansatte (læge, sygeplejerske, lægesekretær) ikke er i tvivl om indholdet af de enkelte patientforløb. Ikke relevant Ikke ansvarlig for kronikerforløb. Ikke relevant Ikke ansvarlig for kronikerforløb. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Patienter indgår ikke i de nationale pakkeforløb. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Patienter indgår ikke i de nationale pakkeforløb.

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Medicinsk Speciallægeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-11-2015 Gyldig til 06-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 22-04-2015 Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-10-2014 Gyldig til: 27-11-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Glostrup Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-06-2015 Gyldig til: 28-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Christianshavns Kirurgiske Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Gildhøj Privathospital

Gildhøj Privathospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-06-2014 Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-02-2014 Gyldig til: 02-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-12-2015 Gyldig til 26-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS Øjenlægernes Center København ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 30-11-2015 Gyldig til 24-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 25-02-2015 Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 30-10-2014 Gyldig

Læs mere

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 28-01-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter)

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-11-2015 Gyldig til 28-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Kæbekirurgisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02 12 2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 26 01 2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-10-2015 Gyldig til: 21-12-2018

Læs mere

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 20-06-2014 Gyldig til: 14-08-2017

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 10-06-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 04-08-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler

Aleris-Hamlet Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 19-02-2014 Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Gyldig til: 16-10-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 25-02-2015 Gyldig til 21-04-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-01-2015 Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-08-2014 Gyldig til: 21-10-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MR Scanner Viborg Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Hospitalsenheden Horsens Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-05-2014 Gyldig til: 25-06-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 02-04-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning PTU's RehabiliteringsCenter Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 07-11-2013 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-02-2015 Gyldig

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-11-2013 Gyldig til 23-01-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Andel af indikatorer

Læs mere

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-11-2015 Herlev Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-04-2015 Gyldig til: 18-06-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-08-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 21-10-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 19-02-2014 Steno Diabetes Center Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-10-2015 Gyldig til 21-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Sirculus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sirculus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Sirculus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 21-05-2015 Gyldig til: 15-07-2018 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret

Læs mere

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Nørmark Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-08-2015 Gyldig til 06-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 28-02-2014 Gyldig til 24-04-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Mølholm Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 05-09-2013 Gyldig til: 30-10-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 99,46% 100,00%

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-06-2015 Sygehus Lillebælt Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-07-2015 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 16-01-2015 Gyldig til: 12-03-2018

Læs mere

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-03-2014 Gyldig til: 30-04-2017

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-01-2015 Regionshospitalet Randers Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 15-05-2014 Gyldig til: 09-07-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatrien i Region Nordjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-11-2013 Gyldig til: 23-01-2017

Læs mere

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 20-11-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,60% 91,84% 88,24%

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-01-2014 Gyldig til:

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aleris-Hamlet Hospitaler Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,25% 98,18% 96,97% Begrundelse for

Læs mere

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Skovhus Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 03-10-2013 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Gyldig til: 27-11-2016 99,13% 94,00% 81,58% 80,00% Begrundelse

Læs mere

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 07-01-2016 Bornholms Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 21-05-2015 Gyldig til: 15-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Øjenkirurgisk Center Fakse

Øjenkirurgisk Center Fakse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 13-04-2016 Øjenkirurgisk Center Fakse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 26-11-2015 Gyldig til: 20-01-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Denne tabel skal ikke forstås som en log, der beskriver alle ændringer, men skal vise, hvor man kan genfinde indhold fra DDKM

Læs mere

10. juni 2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

10. juni 2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-04-2015 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 23-06-2018

Læs mere

Københavns Søvn- og Snorkeklinik

Københavns Søvn- og Snorkeklinik Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Københavns Søvn- og Snorkeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-10-2015 Gyldig til: 25-11-2018

Læs mere

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-09-2015 Gyldig til 23-11-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Københavns Søvn- og Snorkeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Københavns Søvn- og Snorkeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Københavns Søvn- og Snorkeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 01-10-2015 Gyldig til 25-11-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Kysthospitalet Skodsborg Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 23-11-2016 Gyldig til 18-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-03-2016 Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-09-2015 Gyldig

Læs mere

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-07-2015 MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 04-02-2015 Gyldig til: 31-03-2018

Læs mere

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3 B-014 Styringsværktøj Trin 3 OBS: Arket indeholder kun de standarder hvor der er krav om kvalitetovervågning på trin 3 1.1.3 - Planlægning, drift og økonomi (3/5) Der foreligger dokumentation for, at ledelser

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 31-08-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Der er 10 ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkreditering pågår Der er krav om opfølgning på væsentlige områder, herunder

Læs mere

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-02-2015 Gyldig til 31-03-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-09-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Alle standarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af

Læs mere

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-06-2015 Gyldig

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Surveyrapport til offentliggørelse Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Grymer Privathospital ApS Survey: 1 Ekstern survey Startdato: 12-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus

Læs mere

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 29-02-2016 Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Standardsæt for Kommuner - Sygepleje Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 09-12-2015

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 20-06-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7042 AROS Privathospital Akkreditering gyldig fra: 20-09-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status

Læs mere

Holbæk Sygehus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017

Holbæk Sygehus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 26-11-2014 Holbæk Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Ændringer i standardsættet som helhed

Ændringer i standardsættet som helhed Artikel I. Bilag 1 Hvad er nyt i 2.version Afsnit 1.01 Ændringer i standardsættet som helhed (a) Sygdomsspecifikke standarder Den mest synlige ændring er, at de sygdomsspecifikke standarder nu ikke omhandler

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 15-02-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 15-02-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2011 ag-nævn Anna Guttesen Følgende standarder er ikke opfyldt: 1.4.1 og 2.11.2. Herudover er standard 1.2.4 vurderet delvis opfyldt. Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje

Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-03-2016 Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje Standardsæt for Kommuner - Sygepleje Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 11-11-2015

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 09-05-2012 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 18-01-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Følgende standarder er ikke opfyldt: 1.5.3 og 2.18.1 Akkrediteret med bemærkninger Følgende standarder er delvist opfyldt: 1.2.5,

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle standarder er opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af virksomhedsgrundlaget

Læs mere

2 : Selvevaluering (I gang) Start: 02-03-2010

2 : Selvevaluering (I gang) Start: 02-03-2010 2 : Selvevaluering (I gang) Start: 02-03-2010 Standard Indikator Trin Helt opf. SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag 01 Virksomhedsgrundlag 02 Implementering af 2 X virksomhedsgrundlaget 03 Dokumentation for

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Præhospital- og beredskabsenheden, Region Org.: Nordjylland Type: Ekstern survey Startdato: 10.09.2012 Slutdato: 13.09.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 08-09-2011 jp-nævn Jesper Poulsen 2 akkrediteringsstandarder er ikke opfyldt, hvor manglerne i standard 1.7.1 er tungtvejende ift. patienternes sikkerhed. Akkrediteret

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 16-04-2012 pøj-nævn Per Østergaard Jensen Alle akkrediteringsstandarder, på nær én, er opfyldt. Akkrediteret Standarder der er ikke opfyldte SGH.2.10.02 (1) Sedation

Læs mere