Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Cphbusiness Nørrebro"

Transkript

1 Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014

2 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder og en kantine. Endvidere har afdelingen en serviceminded studievejledning og studieadministration. På Cphbusiness Nørrebro udbyder vi: Serviceøkonomuddannelsen Professionsbacheloruddannelsen i international hospitality management Jeg håber, at du vil få en god studietid i disse omgivelser og byder dig hjertelig velkommen. I denne håndbog finder du praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Specifikke informationer finder du på intranettet Fronter eller i den landsdækkende studieordning, som du kan finde på Cphbusiness hjemmeside. Med venlig hilsen John Callisen Områdechef - Service og Oplevelse

3 A adresse alkohol Adresse Cphbusiness Nørrebro Blågårdsgade 23B 2200 København N Hjemmeside: Alkohol Det er bortvisningsgrund, hvis du er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i forbindelse med undervisningen. B bibliotek boghandel brugernavn Bibliotek Studerende på Cphbusiness Nørrebro kan anvende biblioteket på: Cphbusiness City Landemærket 11, 4. sal 1119 København K. Åbningstider: Mandag - torsdag fra kl Fredag fra kl I vinterhalvåret også aftenåbent onsdag - torsdag fra kl Telefon: Mail: Her har studerende adgang til håndbøger, leksika, aviser, CD-rom, faglitteratur, danske og udenlandske tidsskrifter og et mindre udvalg af skønlitteratur.

4 Samtlige ansatte, studerende og kursister fra alle afdelinger på Cphbusiness kan benytte biblioteket. Som lånerkort benyttes sygesikringsbevis eller anden legitimation. Boghandel Polyteknisk Boghandel sælger alle relevante lærebøger samt lommeregnere. På adressen finder du en oversigt over dine studiebøger. Du kan vælge at få bøgerne sendt hjem til dig eller afhente dem i Polyteknisk Boghandel, Anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby. Brugernavn Ved studiestart får du tildelt et brugernavn (cph-xxxx), som du skal bruge til alle IT-systemer fx din konto og Fronter. C computer Computer Alle studerende bør medbringe en bærbar computer til undervisningen, da brug af IT er integreret i undervisningen. D dimission dispensation Dimission Der afholdes dimission for færdiguddannede serviceøkonomer/ihm ere umiddelbart efter afholdelse af den ordinære eksamen i den afsluttende hovedopgave/ba-projekt. Efter dimissionen indbyder Cphbusiness Nørrebro samtlige dimittender og deres gæster til en reception.

5 Cphbusiness Nørrebro opfordrer de studerende til at arrangere en dimissionsfest. Afdelingen har tidligere ydet økonomisk støtte til dette. Dispensation Studerende har i visse tilfælde mulighed for at søge om dispensation for gældende regler. Det drejer sig om følgende: Praktikvirksomhed Studerende kan søge om dispensation fra kravet om, at praktikopholdet skal gennemføres i en virksomhed inden for det valgte speciale under forudsætning af, at vedkommende har valide argumenter for ønsket om at gennemføre opholdet i en anden servicevirksomhed. Dispensationsansøgningen stiles og afleveres til studievejledningen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Praktik. Problemformulering til den afsluttende hovedopgave Studerende kan søge om dispensation fra kravet om, at den afsluttende hovedopgave skal skrives med udgangspunkt i en problemformulering omhandlende praktikvirksomheden. Dispensationsansøgningen vedlagt en skriftlig godkendelse fra praktikvirksomheden skal afleveres til den studerendes vejleder til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres i studieadministrationen senest én måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. Lukket opgave (kun afsluttende hovedopgave) Studerende kan søge om tilladelse til at lukke deres afsluttende hovedopgave ifald praktikvirksomheden eller den virksomhed, opgaven omhandler, ønsker det. Det er oftest tilfældet, hvor virksomheden har bidraget til opgaven med fortrolige oplysninger. Får en studerende senest én måned før den officielle start på opgaven tilladelse til at lukke den afsluttende hovedopgave, vil det blive tilstræbt, at censor til den mundtlige eksamen ikke kommer fra en virksomhed i den pågældende branche. En formular til godkendelse af aflevering af lukket opgave findes i vejledningen til den afsluttende hovedopgave på Fronter. Formularen skal afleveres til den studerendes vejleder til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres til i studieadministrationen senest én måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen.

6 2-maks. 3 studerende kan skrive afsluttende hovedopgave i fællesskab 2-maks. 3 studerende kan søge om tilladelse til at skrive deres afsluttende hovedopgave i fællesskab under forudsætning af, at de i samråd med deres respektive praktikvirksomheder kan løse en mere brancherelateret problemstilling eller en opgave stillet af en anden virksomhed inden for specialet. Studerende skal være opmærksomme på, at mundtlig eksamen i det afsluttende eksamensprojekt altid er individuel, og at hver enkelt studerende således er ansvarlig for hele indholdet i den skriftlige opgave. Det skal dog fremgå af opgaven, hvilke afsnit/kapitler den enkelte studerende har skrevet. Ved den mundtlige eksamen bliver studerende, som har skrevet i fællesskab, eksamineret umiddelbart efter hinanden. En formular til godkendelse af aflevering af fælles afsluttende projektopgave findes i vejledningen til den afsluttende hovedopgave på Fronter. Formularen skal afleveres til de studerendes vejledere til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres til studieadministrationen senest én måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. Ekstra tid til eksamen Studerende med visse funktionsnedsættelser, herunder ordblindhed, har mulighed for at søge om ekstra tid til individuelle skriftlige eksamener aflagt under traditionelle eksamensforhold under forudsætning af, at vedkommende har officiel dokumentation, der bekræfter nedsættelserne. Dispensationsansøgningen stiles til og afleveres i studievejledningen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. 4. forsøg ved obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve eller ekstern eksamen Studerende, der ikke har bestået en obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve eller ekstern eksamen i tre forsøg, kan i ganske særlige tilfælde søge om mulighed for et fjerde forsøg under forudsætning af, at vedkommende har særdeles valide argumenter for et ekstra forsøg. Den studerende skal aflevere en dispensationsansøgning for et fjerde forsøg vedlagt en handlingsplan, der viser, hvordan vedkommende påtænker at bestå den obligatoriske læringsaktivitet, interne prøve eller eksterne eksamen. Dispensationsansøgningen stiles og afleveres til områdechef John Callisen.

7 E eksamen eksamensprojekter eksamensregler evaluering Eksamen Der findes tre former for eksamener på serviceøkonomuddannelsen/ihmuddannelsen: Obligatoriske læringsaktiviteter (OLA) Aktiviteter, der skal gennemføres og efterfølgende bedømmes med bestået eller ikke bestået. Bedømmelsen foretages udelukkende af en underviser på serviceøkonomuddannelsen/ihm-uddannelsen på Cphbusiness Nørrebro. Ifald en studerende ikke får godkendt en obligatorisk læringsaktivitet, skal den pågældende aktivitet enten gennemføres på ny eller den studerende får stillet en ny opgave af underviseren. Der vil i løbet af studietiden forekomme obligatoriske læringsaktiviteter, som underviseren oplyser om ved semestrets begyndelse Interne prøver Bedømmelsen foretages af en underviser på serviceøkonomuddannelsen/ihm- uddannelsen på Cphbusiness Nørrebro. Ifald en studerende ikke består en intern prøve, får han/hun mulighed for at rette de(n) dele af det afleverede skriftlige arbejde, underviseren har vurderet som ikke tilfredsstillende eller deltage i en ny mundtlig prøve. Eksterne eksamener Aktiviteter, der skal gennemføres og vurderes ud fra 7-trinsskalaen, og skal bestås med minimum karakteren 02; Bedømmelsen foretages af en underviser på serviceøkonomuddannelsen/ihm- uddannelsen og en ekstern censor. Såfremt en studerende ikke består en ekstern prøve, skal han/hun gennemføre en ny prøve. Studerende har tre forsøg til at bestå en obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve og ekstern prøve. Hvis en studerende ikke består en eksamen eller lign. i tre forsøg, vil vedkommende blive udmeldt fra serviceøkonomuddannelsen/ihm-uddannelsen. Den studerende er til enhver tid ansvarlig for at holde sig ajour med status på hans/hendes obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne prøver.

8 Endvidere er den studerende ansvarlig for aktivt at følge op på situationen, ifald han/hun ikke har bestået en eller flere af ovennævnte eksamener. Dette sker ved henvendelse til underviser eller studievejledningen. Hvis en studerende bliver forhindret i at deltage i en obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve eller ekstern eksamen grundet sygdom, skal vedkommende aflevere en lægeerklæring for at undgå at blive registreret for et brugt forsøg. Lægeerklæringen skal afleveres i studieadministrationen senest kl. 15 på den dag, hvor sygdommen er opstået. Studerende skal være opmærksomme på, at en rettidigt afleveret lægeerklæring udelukkende har til formål at undgå at blive registreret for et brugt forsøg. Hvis en eksamen omfatter aflevering af et skriftligt projekt eller andet skriftligt materiale til Cphbusiness Nørrebro, er afleveringsfristen altid kl på afleveringsdagen i studieadministrationen. Studerende, der afleverer efter kl , vil blive afvist og således ikke få mulighed for at deltage i eksamen. Med mindre andet oplyses, afleveres eksamensprojekter altid i følgende eksemplarer: 2 hard-copies som afleveres i studieadministrationen, 1 digital kopi som uploades til Fronter i afleveringsmappen under holdets/underviserens navn. Cphbusiness Nørrebro anbefaler, at studerende ikke afleverer eksamensopgaver før afleveringsdagen, da de efter aflevering ikke er tilgængelige for rettelser. Studerende på serviceøkonomuddannelsen skal være særligt opmærksomme på, at deltagelse i de enkelte obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne prøver sker på baggrund af følgende forudsætninger: Alle interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter på 1. år skal være bestået/godkendt, før den studerende kan deltage i den tværfaglige individuelle eksamen på 1. år. Den studerende kan ikke deltage i prøven i valgfrit element (speciale), før den tværfaglige eksamen og eksamenen i økonomi på 1. år samt alle interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter på 3. semester er bestået/godkendt. Alle eksterne eksamener, interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter skal være bestået/godkendt, før den studerende kan aflægge eksamen i den afsluttende hovedopgave. Der henvises til den landsdækkende studieordning for yderligere oplysninger om eksamener på serviceøkonomuddannelsen/ihm-uddannelsen, herunder blandt andet beskrivelser af de enkelte eksamener, skriftlige besvarelsers omfang samt afleveringsdatoer.

9 Eksamensprojekter Alle eksamensprojekter skal afleveres i administrationen medmindre anden information gives. Det er ikke muligt at aflevere efter en aftalt deadline. Eksamensregler Regler for eksamener på serviceøkonomuddannelsen/ihm-uddannelsen samt regler for brug af egen PC ved skriftlige eksamener findes på Fronter. Studerende forventes at tjekke deres s dagligt, så de er ajour med mails fra Cphbusiness. Evalueringer Cphbusiness evaluerer løbende dets uddannelser. I årets løb modtager studerende invitationer til at deltage i evalueringen af uddannelsen, studiemiljøet, underviserne mv. Cphbusiness opfordrer alle studerende til at tage del i dette arbejde, idet vi løbende forbedrer uddannelserne bl.a. med udgangspunkt i disse evalueringer. F Ferie Framelding til eksamen Fravær Fredagsbar Fronter Ferie Efterårsferie oktober 2014 Juleferie 24. december januar 2015 Påskeferie april 2015 St. Bededag 1. maj 2015 Kristi Himmelfartsferie maj Pinsedag 25. juni 2015 Framelding til eksamen Studerende er automatisk tilmeldt samtlige obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne eksamener. Det er ikke muligt at framelde sig en obligatorisk læringsaktivitet, interne prøver eller eksterne eksamener. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen.

10 Fravær På Cphbusiness er der ikke mødepligt, men vi anbefaler, at du deltager i undervisningen så meget som muligt. Fredagsbar Det er studenterorganisationen, der arrangerer fredagsbarer, som foregår på fredage på skift på de forskellige Cphbusiness-afdelinger. Find info om fredagsbar her: cphbusiness.dk/studieliv/fredagsbarer Alle studerende er velkommen til alle fredagsbarerne. Kontakt studenterorganisationen hvis du vil være en del af fredagsbarteamet. Fronter Fronter er Cphbusiness intranet. Det er det sted, hvor Cphbusiness Nørrebro samler al information til studerende. Cphbusiness kommunikerer med de studerende via intranettet og den , som er knyttet hertil. På Fronter kan studerende hente undervisningsmateriale samt uploade opgaver. Desuden er det her alle skemaændringer og andre vigtige beskeder kan ses. Husk derfor at tjekke Fronter hver dag på internetadressen H hjemmeside helpdesk hjælpemidler Hjemmeside Cphbusiness hjemmeside har følgende internetadresse: Her kan du finde generelle informationer om uddannelserne samt links til Fonter, Selvbetjening mv. Helpdesk Har du brug for hjælp med IT på Cphbusiness, kan du skrive til Hjælpemidler ved skriftlige eksamener Studerende må gerne anvende hjælpemidler til skriftlige eksamener. Det kan f.eks. omfatte bøger, kompendier, udleveringsmateriale, formelsamlinger, noter, opgaver og lommeregner.

11 Studerende må ikke anvende mobiltelefoner, Bluetooth eller øvrig telekommunikation under eksamen. Ligeledes skal WIFI slås fra computere med Internet-forbindelse til enten Cphbusiness eller privat udbyder. Hvis en studerende anvender telekommunikation eller Internet under en skriftlig eksamen, vil vedkommende blive bortvist fra eksamenen. I infoskærme information internet Infoskærme Der er placeret en infoskærm i stueetagen. Her kan studerende bl.a. finde information om foredrag, eksamener og andre aktuelle oplysninger. Information Beskeder og øvrige oplysninger til studerende fra studieadministrationen, studievejledningen, undervisere, ledelsen på Cphbusiness mv. sendes til de studerendes på Cphbusiness mailsystem. Studerende er derfor forpligtede til at tjekke deres Cphbusiness-mail hver dag. Det kan forekomme, at beskeder og øvrige oplysninger ikke kan formidles via . Sådanne oplysninger vil blive formidlet via infoskærmen i studieetagen. Derudover har den studerende mulighed for at tilmelde sig SMS-service via Selvbetjening. Cphbusiness udleverer ikke oplysninger om studerende til andre parter. Det betyder blandt andet, at studerende på serviceøkonomuddannelsen/ihmuddannelsen ikke kan få oplyst andre studerendes telefonnumre, private adresser og lignende. Internet Alle studerende har adgang til internettet via trådløst netværk på hele Cphbusiness Nørrebro.

12 K kantine klager kopi Kantine Cphbusiness Nørrebro har en kantine, som er placeret i kælderen i hovedbygningen. Kantinen har åbent fra Klager over eksamen Hvis en studerende ønsker at klage over en eksamen, skal han/hun aflevere en skriftlig og begrundet klage til områdechef John Callisen, Cphbusiness Nørrebro senest to uger efter, at bedømmelsen er blevet offentliggjort. Cphbusiness Nørrebro forelægger herefter klagen for den underviser og eksterne censor (ved eksterne eksamener), der har varetaget eksamen. John Callisen sender herefter en foreløbig afgørelse til den studerende til udtalelse. På baggrund af denne udarbejder John Callisen en endelig afgørelse, der sendes til den studerende. Den studerende kan anke Cphbusiness Nørrebros afgørelse og begrundelse til et ankenævn nedsat af Censorformandskabets sekretariat. Anken skal være skriftlig og begrundet og afleveres til områdechef John Callisen, der fremsender anken til sekretariatet. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr af 16/12/2013. Kopi Studerende betaler ikke for at printe og kopiere på Cphbusiness.

13 M medarbejdere Medarbejdere Følgende medarbejdere er tilknyttet serviceøkonomuddannelsen/ihmuddannelsen på Cphbusiness Nørrebro: Ledelse John Callisen, områdechef Tlf.: Synne Stuhr, studieleder Tlf.:: Studieadministration Simone Klysner Tlf.: Lisa Nilsson Tlf: Studievejledning/ Studieadministration Gitte Godsk Hansen Tlf.: Studievejledning Christine Nolsø Tlf.:

14 O orlov overflytning Orlov Studerende kan søge orlov fra uddannelsen, når de har gennemført 1. studieår og har bestået samtlige obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne eksamener i denne periode. Der kan kun i ganske særlige tilfælde søges orlov inden afslutningen på 1. studieår, herunder sygdom, barsel, adoption og indkaldelse til værnepligttjeneste. Overflytning Studerende kan søge om overflytning til serviceøkonomuddannelsen på et andet uddannelsessted under forudsætning af, at de har bestået samtlige bundne forudsætninger, interne prøver og eksterne eksamener på 1. studieår. Overflytning skal finde sted inden d. 1. juli på 1. studieår, og den studerende er selv ansvarlig for skriftligt at søge overflytning til det nye uddannelsessted i god tid inden denne frist. Den studerende er ligeledes ansvarlig for skriftligt at orientere studieadministrationen på Cphbusiness Nørrebro om overflytningen og bede om, at vedkommendes sag og karakterer bliver overflyttet til det nye uddannelsessted. Studerende kan i ganske særlige tilfælde søge godkendelse af overflytning på et senere tidspunkt end inden d. 1. juli under forudsætning af, af vedkommende har gode argumenter for ønsket om overflytning. I så tilfælde skal henvendelse rettes til studievejledningen. P parkering praktik print og kopi Parkering Det ikke muligt at parkere på Cphbusiness Nørrebros område.

15 Praktik Studerende skal gennemføre et obligatorisk 13-ugers praktikforløb. På serviceøkonomuddannelsen skal praktikforløbet være i en virksomhed inden for den studerendes valgfri element (speciale). Praktikken skal finde sted i perioden fra juli oktober for studerende på serviceøkonomuddannelse og marts juni for IHM-uddannelsen. Studerende er ansvarlige for at finde deres egen praktikplads. Praktikkoordinatoren introducerer studerende på 1. år til praktikopholdet i starten af 2. semester. Introduktionen omfatter blandt andet formelle krav til praktikperioden, procedurer for ansøgning om en praktikplads, praktikopholdets tilrettelæggelse, standard praktikdokumenter mv. Der henvises i øvrigt til den landsdækkende studieordning for yderligere oplysninger om praktikforløbet. Print og kopi Studerende betaler ikke for at printe og kopiere på Cphbusiness. Husk at Cphbusiness er en miljøbevidst virksomhed spar derfor på papiret. R rygning Rygning Cphbusiness Nørrebro er et røgfrit miljø, og rygning er derfor ikke tilladt indenfor. Rygning må udelukkende finde sted i gården foran Cphbusiness Nørrebro.

16 S skema speciale SPS studieaktivitet studiegrupper studiekort studenterforening studieråd studie coach su Skema Skemaer udarbejdes for ét semester ad gangen og er tilgængelige i Selvbetjening. Desuden kan studerende få adgang til deres skema via Cphbusiness skema-app. Skemafri dage vil typisk være dage, som er beregnet på projektarbejde og gruppearbejde. Speciale Se: Valgfrit element SPS Studerende med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, f.eks. ordblindhed, nedsat synsevne eller talevanskeligheder, har mulighed for at søge specialpædagogisk støtte (SPS). Støtteordningen giver mulighed for at få tildelt hjælpemidler, der muliggør gennemførelsen af uddannelsen. Studerende kan henvende sig i studievejledningen for yderligere oplysninger om SPS. Studieaktivitet Studerende skal være studieaktive for at kunne modtage uddannelsesstøtte fra SU-styrelsen. Studerende på serviceøkonomuddannelsen anses for at være studieaktive, når de opfylder følgende betingelser: Deltager i førstkommende ordinære eksterne eksamen, ordinære interne prøve og/eller ordinære obligatoriske læringsaktivitet. Deltager i førstkommende reeksamen/sygeeksamen (udelukkende muligt i tilfælde af, at man ikke består den ordinære eksamen eller ordinære interne prøve eller er syg og kan fremvise en lægeerklæring.) Består uddannelsens obligatoriske læringsaktiviteter og/eller er aktiv i opfyldelsen af ikke-beståede obligatoriske læringsaktiviteter. Er i eller har gennemført uddannelsens studiepraktikophold.

17 Studiekort I løbet af de første uger på studiet får du udlevet et studiekort, som også fungerer som studie- og printerkort. Hvis en studerende erklæres studieinaktiv, giver Cphbusiness Nørrebro besked til SU-styrelsen om, at den studerende er erklæret studieinaktiv, og at uddannelsesstøtte fra SU-styrelsen skal stoppes. Eventuel for meget udbetalt SU vil blive krævet tilbagebetalt. Den studerende modtager samtidig en med besked herom. Hvis en studerende ikke deltager i førstkommende ordinære eksamen og/eller reeksamen, skal den studerende i samarbejde med studievejledningen udarbejde en handlingsplan for gennemførelse og afslutning af uddannelsen for at være studieaktiv. I forbindelse med reeksamenen i hovedopgaven bliver studerende dog først SU-berettigede fra den måned, hvor eksamensperioden starter. Studerende skal endvidere bestå samtlige obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksamener på 1. og 2. semester inden udgangen af den studerendes 2. studieår for at kunne fortsætte på uddannelsen. Udenlandske studerende Studerende uden dansk statsborgerskab skal være opmærksomme på, at studieaktivitet kan have indflydelse på deres ret til at ophold sig i Danmark. Cphbusiness Nørrebro er forpligtet til at informere offentlige myndigheder om studerendes studieinaktivitet. Ligeledes skal studerende uden dansk statsborgerskab være opmærksomme på, at studerende normalt kan bruge fire år på at gøre serviceøkonomuddannelsen færdig. Det gælder dog ikke studerende fra andre lande end Danmark, EU og associerede lande, som maksimalt kan bruge tre år fra uddannelsens påbegyndelse. Det har hjemmel i lovgivning om ophold Danmark. Det henvises til den landsdækkende studieordning for regler omhandlende eksterne prøver. Studiegrupper På serviceøkonomuddannelsens/ihm-uddannelsens første år skal metodeprojektet og visse andre obligatoriske læringsaktiviteter aflægges i studiegrupper. Det er ikke muligt at udarbejde metodeprojektet og gruppebaserede obligatoriske læringsaktiviteter alene. En studiegruppe består af 3-5 studerende. Det er ikke muligt at forme en studiegruppe bestående af færre eller flere studerende. De studerende i en studiegruppe bør være fra samme klasse. Studiegruppen opfordres kraftigt til at udarbejde et skriftligt regelsæt for gruppens arbejde og medlemmernes forpligtelser i forbindelse hermed.

18 Udmeldelse Hvis en studerende ønsker at udmelde sig fra serviceøkonomuddannelsen/ihmuddannelsen, skal vedkommende sende en mail via Cphbusiness mailsystem til studieadministrationen eller studievejledningen og sende/aflevere sit studiekort Med studiekortet kan du som studerende opnå rabatter flere steder. Se listen her: Studenterforening Cphbusiness har en studenterforening med studerende, som arbejder for at skabe sociale og faglige begivenheder for alle studerende på Cphbusiness. Studenterforeningen arbejder bl.a. med fredagsbar, den årlige Kick-Off party, virksomhedsbesøg, workshops, undervisning, sportsarrangementer og meget andet. På hjemmesiden kan du læse om studenterforeningen og se, hvordan den er organiseret på Cphbusiness: Studieråd På hver uddannelse er der et studieråd (kaldet Programme Student Council), hvor uddannelsen evalueres og drøftes for at sikre den bedst mulige uddannelse for dig. Der vælges 1-2 repræsentanter fra hvert hold til at sidde i studierådet. Der er også et studieråd pr. afdeling (Campus Student Council) og et overordnet råd for hele Cphbusiness (Academy Student Council). Studiecoach Hvert hold på 1. og 2. semester har tilknyttet en studiecoach. Studiecoachen har overblik over studieforløb, eksamener m.v. på det pågældende semester og holder endvidere øje med den enkelte studerendes tilstedeværelse i undervisningen. SU Alle ansøgninger om ydelser fra SU-styrelsen skal indgives digitalt på minsu på For at kunne oprette en ansøgning på minsu skal du logge på med NemID. U udmeldelse I Urkund

19 til studieadministrationen. Den studerende vil herefter blive udmeldt og ydelser fra SU-styrelsen stoppet. Urkund Urkund er et system, der kan hjælpe undervisere og censorer til at verificere indholdet af eksamensopgaver. Det har desværre vist sig nødvendigt at tage Urkund i brug, da der har været flere eksempler på, at studerende har brugt direkte afskrift af eksisterende materiale i deres eksamensopgaver. Urkund er et objektivt værktøj, der kan identificere plagiat. Den studerende skal være opmærksom på, at afskrift ikke er tilladt i skriftlige opgaver og betragtes som snyd. Afskrift medfører, at opgaven afvises. I grelle tilfælde bliver den studerende forlænget et år eller helt bortvist fra uddannelsen. Sidstnævnte indebærer endvidere, at Cphbusiness Nørrbro orienterer andre uddannelsessteder i sit netværk om bortvisningen. V valgfrit element I vejledere og vejlederskift Valgfrit element På 1. semester vil de studerende blive introduceret til uddannelsens valgfri elementer (specialer). De studerende træffer herefter et endeligt valg af speciale. Vejledere og vejlederskift Studerende tildeles vejledere, inden de skal i praktik. Vejlederen er tilknyttet den samme studerende i forbindelse med praktikophold og udarbejdelsen af afsluttende projektopgave. Vejlederne er undervisere på serviceøkonomuddannelsen/ihm-uddannelsen, og de studerende får mulighed for at indgive vejlederønsker i løbet af 2. semester. Ønskerne imødekommes i det omfang, det er muligt. Vejlederne yder faglig sparring i forbindelse med praktikopholdet samt den afsluttende projektopgave. Det er kun i særlige tilfælde muligt at skifte vejleder. Hvis en studerende ønsker at skifte vejleder, skal det ske med velbegrundet årsag hos studielederen.

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Studiehåndbog 2015-2016. Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.)

Studiehåndbog 2015-2016. Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.) Studiehåndbog 2015-2016 Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.) Indholdsfortegnelse Velkommen til Dania Campus Viborg...3 Personalet i Viborg...4

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Velkommen. Kirsten Ringgaard Afdelingschef cphbusiness Lyngby

Velkommen. Kirsten Ringgaard Afdelingschef cphbusiness Lyngby Velkommen 2013 A-Z Velkommen Velkommen til cphbusiness Lyngby A-Z er ment som en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle informationer om dit kommende uddannelsessted. Folderen er

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1

store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 2 Indhold Velkommen... 4 Vores værdier... 5 Din studiestart.... 7 At studere hos os.... 8 Støtte til dig under

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere