Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Cphbusiness Nørrebro"

Transkript

1 Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014

2 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder og en kantine. Endvidere har afdelingen en serviceminded studievejledning og studieadministration. På Cphbusiness Nørrebro udbyder vi: Serviceøkonomuddannelsen Professionsbacheloruddannelsen i international hospitality management Jeg håber, at du vil få en god studietid i disse omgivelser og byder dig hjertelig velkommen. I denne håndbog finder du praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Specifikke informationer finder du på intranettet Fronter eller i den landsdækkende studieordning, som du kan finde på Cphbusiness hjemmeside. Med venlig hilsen John Callisen Områdechef - Service og Oplevelse

3 A adresse alkohol Adresse Cphbusiness Nørrebro Blågårdsgade 23B 2200 København N Hjemmeside: Alkohol Det er bortvisningsgrund, hvis du er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i forbindelse med undervisningen. B bibliotek boghandel brugernavn Bibliotek Studerende på Cphbusiness Nørrebro kan anvende biblioteket på: Cphbusiness City Landemærket 11, 4. sal 1119 København K. Åbningstider: Mandag - torsdag fra kl Fredag fra kl I vinterhalvåret også aftenåbent onsdag - torsdag fra kl Telefon: Mail: Her har studerende adgang til håndbøger, leksika, aviser, CD-rom, faglitteratur, danske og udenlandske tidsskrifter og et mindre udvalg af skønlitteratur.

4 Samtlige ansatte, studerende og kursister fra alle afdelinger på Cphbusiness kan benytte biblioteket. Som lånerkort benyttes sygesikringsbevis eller anden legitimation. Boghandel Polyteknisk Boghandel sælger alle relevante lærebøger samt lommeregnere. På adressen finder du en oversigt over dine studiebøger. Du kan vælge at få bøgerne sendt hjem til dig eller afhente dem i Polyteknisk Boghandel, Anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby. Brugernavn Ved studiestart får du tildelt et brugernavn (cph-xxxx), som du skal bruge til alle IT-systemer fx din konto og Fronter. C computer Computer Alle studerende bør medbringe en bærbar computer til undervisningen, da brug af IT er integreret i undervisningen. D dimission dispensation Dimission Der afholdes dimission for færdiguddannede serviceøkonomer/ihm ere umiddelbart efter afholdelse af den ordinære eksamen i den afsluttende hovedopgave/ba-projekt. Efter dimissionen indbyder Cphbusiness Nørrebro samtlige dimittender og deres gæster til en reception.

5 Cphbusiness Nørrebro opfordrer de studerende til at arrangere en dimissionsfest. Afdelingen har tidligere ydet økonomisk støtte til dette. Dispensation Studerende har i visse tilfælde mulighed for at søge om dispensation for gældende regler. Det drejer sig om følgende: Praktikvirksomhed Studerende kan søge om dispensation fra kravet om, at praktikopholdet skal gennemføres i en virksomhed inden for det valgte speciale under forudsætning af, at vedkommende har valide argumenter for ønsket om at gennemføre opholdet i en anden servicevirksomhed. Dispensationsansøgningen stiles og afleveres til studievejledningen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Praktik. Problemformulering til den afsluttende hovedopgave Studerende kan søge om dispensation fra kravet om, at den afsluttende hovedopgave skal skrives med udgangspunkt i en problemformulering omhandlende praktikvirksomheden. Dispensationsansøgningen vedlagt en skriftlig godkendelse fra praktikvirksomheden skal afleveres til den studerendes vejleder til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres i studieadministrationen senest én måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. Lukket opgave (kun afsluttende hovedopgave) Studerende kan søge om tilladelse til at lukke deres afsluttende hovedopgave ifald praktikvirksomheden eller den virksomhed, opgaven omhandler, ønsker det. Det er oftest tilfældet, hvor virksomheden har bidraget til opgaven med fortrolige oplysninger. Får en studerende senest én måned før den officielle start på opgaven tilladelse til at lukke den afsluttende hovedopgave, vil det blive tilstræbt, at censor til den mundtlige eksamen ikke kommer fra en virksomhed i den pågældende branche. En formular til godkendelse af aflevering af lukket opgave findes i vejledningen til den afsluttende hovedopgave på Fronter. Formularen skal afleveres til den studerendes vejleder til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres til i studieadministrationen senest én måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen.

6 2-maks. 3 studerende kan skrive afsluttende hovedopgave i fællesskab 2-maks. 3 studerende kan søge om tilladelse til at skrive deres afsluttende hovedopgave i fællesskab under forudsætning af, at de i samråd med deres respektive praktikvirksomheder kan løse en mere brancherelateret problemstilling eller en opgave stillet af en anden virksomhed inden for specialet. Studerende skal være opmærksomme på, at mundtlig eksamen i det afsluttende eksamensprojekt altid er individuel, og at hver enkelt studerende således er ansvarlig for hele indholdet i den skriftlige opgave. Det skal dog fremgå af opgaven, hvilke afsnit/kapitler den enkelte studerende har skrevet. Ved den mundtlige eksamen bliver studerende, som har skrevet i fællesskab, eksamineret umiddelbart efter hinanden. En formular til godkendelse af aflevering af fælles afsluttende projektopgave findes i vejledningen til den afsluttende hovedopgave på Fronter. Formularen skal afleveres til de studerendes vejledere til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres til studieadministrationen senest én måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. Ekstra tid til eksamen Studerende med visse funktionsnedsættelser, herunder ordblindhed, har mulighed for at søge om ekstra tid til individuelle skriftlige eksamener aflagt under traditionelle eksamensforhold under forudsætning af, at vedkommende har officiel dokumentation, der bekræfter nedsættelserne. Dispensationsansøgningen stiles til og afleveres i studievejledningen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. 4. forsøg ved obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve eller ekstern eksamen Studerende, der ikke har bestået en obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve eller ekstern eksamen i tre forsøg, kan i ganske særlige tilfælde søge om mulighed for et fjerde forsøg under forudsætning af, at vedkommende har særdeles valide argumenter for et ekstra forsøg. Den studerende skal aflevere en dispensationsansøgning for et fjerde forsøg vedlagt en handlingsplan, der viser, hvordan vedkommende påtænker at bestå den obligatoriske læringsaktivitet, interne prøve eller eksterne eksamen. Dispensationsansøgningen stiles og afleveres til områdechef John Callisen.

7 E eksamen eksamensprojekter eksamensregler evaluering Eksamen Der findes tre former for eksamener på serviceøkonomuddannelsen/ihmuddannelsen: Obligatoriske læringsaktiviteter (OLA) Aktiviteter, der skal gennemføres og efterfølgende bedømmes med bestået eller ikke bestået. Bedømmelsen foretages udelukkende af en underviser på serviceøkonomuddannelsen/ihm-uddannelsen på Cphbusiness Nørrebro. Ifald en studerende ikke får godkendt en obligatorisk læringsaktivitet, skal den pågældende aktivitet enten gennemføres på ny eller den studerende får stillet en ny opgave af underviseren. Der vil i løbet af studietiden forekomme obligatoriske læringsaktiviteter, som underviseren oplyser om ved semestrets begyndelse Interne prøver Bedømmelsen foretages af en underviser på serviceøkonomuddannelsen/ihm- uddannelsen på Cphbusiness Nørrebro. Ifald en studerende ikke består en intern prøve, får han/hun mulighed for at rette de(n) dele af det afleverede skriftlige arbejde, underviseren har vurderet som ikke tilfredsstillende eller deltage i en ny mundtlig prøve. Eksterne eksamener Aktiviteter, der skal gennemføres og vurderes ud fra 7-trinsskalaen, og skal bestås med minimum karakteren 02; Bedømmelsen foretages af en underviser på serviceøkonomuddannelsen/ihm- uddannelsen og en ekstern censor. Såfremt en studerende ikke består en ekstern prøve, skal han/hun gennemføre en ny prøve. Studerende har tre forsøg til at bestå en obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve og ekstern prøve. Hvis en studerende ikke består en eksamen eller lign. i tre forsøg, vil vedkommende blive udmeldt fra serviceøkonomuddannelsen/ihm-uddannelsen. Den studerende er til enhver tid ansvarlig for at holde sig ajour med status på hans/hendes obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne prøver.

8 Endvidere er den studerende ansvarlig for aktivt at følge op på situationen, ifald han/hun ikke har bestået en eller flere af ovennævnte eksamener. Dette sker ved henvendelse til underviser eller studievejledningen. Hvis en studerende bliver forhindret i at deltage i en obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve eller ekstern eksamen grundet sygdom, skal vedkommende aflevere en lægeerklæring for at undgå at blive registreret for et brugt forsøg. Lægeerklæringen skal afleveres i studieadministrationen senest kl. 15 på den dag, hvor sygdommen er opstået. Studerende skal være opmærksomme på, at en rettidigt afleveret lægeerklæring udelukkende har til formål at undgå at blive registreret for et brugt forsøg. Hvis en eksamen omfatter aflevering af et skriftligt projekt eller andet skriftligt materiale til Cphbusiness Nørrebro, er afleveringsfristen altid kl på afleveringsdagen i studieadministrationen. Studerende, der afleverer efter kl , vil blive afvist og således ikke få mulighed for at deltage i eksamen. Med mindre andet oplyses, afleveres eksamensprojekter altid i følgende eksemplarer: 2 hard-copies som afleveres i studieadministrationen, 1 digital kopi som uploades til Fronter i afleveringsmappen under holdets/underviserens navn. Cphbusiness Nørrebro anbefaler, at studerende ikke afleverer eksamensopgaver før afleveringsdagen, da de efter aflevering ikke er tilgængelige for rettelser. Studerende på serviceøkonomuddannelsen skal være særligt opmærksomme på, at deltagelse i de enkelte obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne prøver sker på baggrund af følgende forudsætninger: Alle interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter på 1. år skal være bestået/godkendt, før den studerende kan deltage i den tværfaglige individuelle eksamen på 1. år. Den studerende kan ikke deltage i prøven i valgfrit element (speciale), før den tværfaglige eksamen og eksamenen i økonomi på 1. år samt alle interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter på 3. semester er bestået/godkendt. Alle eksterne eksamener, interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter skal være bestået/godkendt, før den studerende kan aflægge eksamen i den afsluttende hovedopgave. Der henvises til den landsdækkende studieordning for yderligere oplysninger om eksamener på serviceøkonomuddannelsen/ihm-uddannelsen, herunder blandt andet beskrivelser af de enkelte eksamener, skriftlige besvarelsers omfang samt afleveringsdatoer.

9 Eksamensprojekter Alle eksamensprojekter skal afleveres i administrationen medmindre anden information gives. Det er ikke muligt at aflevere efter en aftalt deadline. Eksamensregler Regler for eksamener på serviceøkonomuddannelsen/ihm-uddannelsen samt regler for brug af egen PC ved skriftlige eksamener findes på Fronter. Studerende forventes at tjekke deres s dagligt, så de er ajour med mails fra Cphbusiness. Evalueringer Cphbusiness evaluerer løbende dets uddannelser. I årets løb modtager studerende invitationer til at deltage i evalueringen af uddannelsen, studiemiljøet, underviserne mv. Cphbusiness opfordrer alle studerende til at tage del i dette arbejde, idet vi løbende forbedrer uddannelserne bl.a. med udgangspunkt i disse evalueringer. F Ferie Framelding til eksamen Fravær Fredagsbar Fronter Ferie Efterårsferie oktober 2014 Juleferie 24. december januar 2015 Påskeferie april 2015 St. Bededag 1. maj 2015 Kristi Himmelfartsferie maj Pinsedag 25. juni 2015 Framelding til eksamen Studerende er automatisk tilmeldt samtlige obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne eksamener. Det er ikke muligt at framelde sig en obligatorisk læringsaktivitet, interne prøver eller eksterne eksamener. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen.

10 Fravær På Cphbusiness er der ikke mødepligt, men vi anbefaler, at du deltager i undervisningen så meget som muligt. Fredagsbar Det er studenterorganisationen, der arrangerer fredagsbarer, som foregår på fredage på skift på de forskellige Cphbusiness-afdelinger. Find info om fredagsbar her: cphbusiness.dk/studieliv/fredagsbarer Alle studerende er velkommen til alle fredagsbarerne. Kontakt studenterorganisationen hvis du vil være en del af fredagsbarteamet. Fronter Fronter er Cphbusiness intranet. Det er det sted, hvor Cphbusiness Nørrebro samler al information til studerende. Cphbusiness kommunikerer med de studerende via intranettet og den , som er knyttet hertil. På Fronter kan studerende hente undervisningsmateriale samt uploade opgaver. Desuden er det her alle skemaændringer og andre vigtige beskeder kan ses. Husk derfor at tjekke Fronter hver dag på internetadressen H hjemmeside helpdesk hjælpemidler Hjemmeside Cphbusiness hjemmeside har følgende internetadresse: Her kan du finde generelle informationer om uddannelserne samt links til Fonter, Selvbetjening mv. Helpdesk Har du brug for hjælp med IT på Cphbusiness, kan du skrive til Hjælpemidler ved skriftlige eksamener Studerende må gerne anvende hjælpemidler til skriftlige eksamener. Det kan f.eks. omfatte bøger, kompendier, udleveringsmateriale, formelsamlinger, noter, opgaver og lommeregner.

11 Studerende må ikke anvende mobiltelefoner, Bluetooth eller øvrig telekommunikation under eksamen. Ligeledes skal WIFI slås fra computere med Internet-forbindelse til enten Cphbusiness eller privat udbyder. Hvis en studerende anvender telekommunikation eller Internet under en skriftlig eksamen, vil vedkommende blive bortvist fra eksamenen. I infoskærme information internet Infoskærme Der er placeret en infoskærm i stueetagen. Her kan studerende bl.a. finde information om foredrag, eksamener og andre aktuelle oplysninger. Information Beskeder og øvrige oplysninger til studerende fra studieadministrationen, studievejledningen, undervisere, ledelsen på Cphbusiness mv. sendes til de studerendes på Cphbusiness mailsystem. Studerende er derfor forpligtede til at tjekke deres Cphbusiness-mail hver dag. Det kan forekomme, at beskeder og øvrige oplysninger ikke kan formidles via . Sådanne oplysninger vil blive formidlet via infoskærmen i studieetagen. Derudover har den studerende mulighed for at tilmelde sig SMS-service via Selvbetjening. Cphbusiness udleverer ikke oplysninger om studerende til andre parter. Det betyder blandt andet, at studerende på serviceøkonomuddannelsen/ihmuddannelsen ikke kan få oplyst andre studerendes telefonnumre, private adresser og lignende. Internet Alle studerende har adgang til internettet via trådløst netværk på hele Cphbusiness Nørrebro.

12 K kantine klager kopi Kantine Cphbusiness Nørrebro har en kantine, som er placeret i kælderen i hovedbygningen. Kantinen har åbent fra Klager over eksamen Hvis en studerende ønsker at klage over en eksamen, skal han/hun aflevere en skriftlig og begrundet klage til områdechef John Callisen, Cphbusiness Nørrebro senest to uger efter, at bedømmelsen er blevet offentliggjort. Cphbusiness Nørrebro forelægger herefter klagen for den underviser og eksterne censor (ved eksterne eksamener), der har varetaget eksamen. John Callisen sender herefter en foreløbig afgørelse til den studerende til udtalelse. På baggrund af denne udarbejder John Callisen en endelig afgørelse, der sendes til den studerende. Den studerende kan anke Cphbusiness Nørrebros afgørelse og begrundelse til et ankenævn nedsat af Censorformandskabets sekretariat. Anken skal være skriftlig og begrundet og afleveres til områdechef John Callisen, der fremsender anken til sekretariatet. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr af 16/12/2013. Kopi Studerende betaler ikke for at printe og kopiere på Cphbusiness.

13 M medarbejdere Medarbejdere Følgende medarbejdere er tilknyttet serviceøkonomuddannelsen/ihmuddannelsen på Cphbusiness Nørrebro: Ledelse John Callisen, områdechef Tlf.: Synne Stuhr, studieleder Tlf.:: Studieadministration Simone Klysner Tlf.: Lisa Nilsson Tlf: Studievejledning/ Studieadministration Gitte Godsk Hansen Tlf.: Studievejledning Christine Nolsø Tlf.:

14 O orlov overflytning Orlov Studerende kan søge orlov fra uddannelsen, når de har gennemført 1. studieår og har bestået samtlige obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne eksamener i denne periode. Der kan kun i ganske særlige tilfælde søges orlov inden afslutningen på 1. studieår, herunder sygdom, barsel, adoption og indkaldelse til værnepligttjeneste. Overflytning Studerende kan søge om overflytning til serviceøkonomuddannelsen på et andet uddannelsessted under forudsætning af, at de har bestået samtlige bundne forudsætninger, interne prøver og eksterne eksamener på 1. studieår. Overflytning skal finde sted inden d. 1. juli på 1. studieår, og den studerende er selv ansvarlig for skriftligt at søge overflytning til det nye uddannelsessted i god tid inden denne frist. Den studerende er ligeledes ansvarlig for skriftligt at orientere studieadministrationen på Cphbusiness Nørrebro om overflytningen og bede om, at vedkommendes sag og karakterer bliver overflyttet til det nye uddannelsessted. Studerende kan i ganske særlige tilfælde søge godkendelse af overflytning på et senere tidspunkt end inden d. 1. juli under forudsætning af, af vedkommende har gode argumenter for ønsket om overflytning. I så tilfælde skal henvendelse rettes til studievejledningen. P parkering praktik print og kopi Parkering Det ikke muligt at parkere på Cphbusiness Nørrebros område.

15 Praktik Studerende skal gennemføre et obligatorisk 13-ugers praktikforløb. På serviceøkonomuddannelsen skal praktikforløbet være i en virksomhed inden for den studerendes valgfri element (speciale). Praktikken skal finde sted i perioden fra juli oktober for studerende på serviceøkonomuddannelse og marts juni for IHM-uddannelsen. Studerende er ansvarlige for at finde deres egen praktikplads. Praktikkoordinatoren introducerer studerende på 1. år til praktikopholdet i starten af 2. semester. Introduktionen omfatter blandt andet formelle krav til praktikperioden, procedurer for ansøgning om en praktikplads, praktikopholdets tilrettelæggelse, standard praktikdokumenter mv. Der henvises i øvrigt til den landsdækkende studieordning for yderligere oplysninger om praktikforløbet. Print og kopi Studerende betaler ikke for at printe og kopiere på Cphbusiness. Husk at Cphbusiness er en miljøbevidst virksomhed spar derfor på papiret. R rygning Rygning Cphbusiness Nørrebro er et røgfrit miljø, og rygning er derfor ikke tilladt indenfor. Rygning må udelukkende finde sted i gården foran Cphbusiness Nørrebro.

16 S skema speciale SPS studieaktivitet studiegrupper studiekort studenterforening studieråd studie coach su Skema Skemaer udarbejdes for ét semester ad gangen og er tilgængelige i Selvbetjening. Desuden kan studerende få adgang til deres skema via Cphbusiness skema-app. Skemafri dage vil typisk være dage, som er beregnet på projektarbejde og gruppearbejde. Speciale Se: Valgfrit element SPS Studerende med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, f.eks. ordblindhed, nedsat synsevne eller talevanskeligheder, har mulighed for at søge specialpædagogisk støtte (SPS). Støtteordningen giver mulighed for at få tildelt hjælpemidler, der muliggør gennemførelsen af uddannelsen. Studerende kan henvende sig i studievejledningen for yderligere oplysninger om SPS. Studieaktivitet Studerende skal være studieaktive for at kunne modtage uddannelsesstøtte fra SU-styrelsen. Studerende på serviceøkonomuddannelsen anses for at være studieaktive, når de opfylder følgende betingelser: Deltager i førstkommende ordinære eksterne eksamen, ordinære interne prøve og/eller ordinære obligatoriske læringsaktivitet. Deltager i førstkommende reeksamen/sygeeksamen (udelukkende muligt i tilfælde af, at man ikke består den ordinære eksamen eller ordinære interne prøve eller er syg og kan fremvise en lægeerklæring.) Består uddannelsens obligatoriske læringsaktiviteter og/eller er aktiv i opfyldelsen af ikke-beståede obligatoriske læringsaktiviteter. Er i eller har gennemført uddannelsens studiepraktikophold.

17 Studiekort I løbet af de første uger på studiet får du udlevet et studiekort, som også fungerer som studie- og printerkort. Hvis en studerende erklæres studieinaktiv, giver Cphbusiness Nørrebro besked til SU-styrelsen om, at den studerende er erklæret studieinaktiv, og at uddannelsesstøtte fra SU-styrelsen skal stoppes. Eventuel for meget udbetalt SU vil blive krævet tilbagebetalt. Den studerende modtager samtidig en med besked herom. Hvis en studerende ikke deltager i førstkommende ordinære eksamen og/eller reeksamen, skal den studerende i samarbejde med studievejledningen udarbejde en handlingsplan for gennemførelse og afslutning af uddannelsen for at være studieaktiv. I forbindelse med reeksamenen i hovedopgaven bliver studerende dog først SU-berettigede fra den måned, hvor eksamensperioden starter. Studerende skal endvidere bestå samtlige obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksamener på 1. og 2. semester inden udgangen af den studerendes 2. studieår for at kunne fortsætte på uddannelsen. Udenlandske studerende Studerende uden dansk statsborgerskab skal være opmærksomme på, at studieaktivitet kan have indflydelse på deres ret til at ophold sig i Danmark. Cphbusiness Nørrebro er forpligtet til at informere offentlige myndigheder om studerendes studieinaktivitet. Ligeledes skal studerende uden dansk statsborgerskab være opmærksomme på, at studerende normalt kan bruge fire år på at gøre serviceøkonomuddannelsen færdig. Det gælder dog ikke studerende fra andre lande end Danmark, EU og associerede lande, som maksimalt kan bruge tre år fra uddannelsens påbegyndelse. Det har hjemmel i lovgivning om ophold Danmark. Det henvises til den landsdækkende studieordning for regler omhandlende eksterne prøver. Studiegrupper På serviceøkonomuddannelsens/ihm-uddannelsens første år skal metodeprojektet og visse andre obligatoriske læringsaktiviteter aflægges i studiegrupper. Det er ikke muligt at udarbejde metodeprojektet og gruppebaserede obligatoriske læringsaktiviteter alene. En studiegruppe består af 3-5 studerende. Det er ikke muligt at forme en studiegruppe bestående af færre eller flere studerende. De studerende i en studiegruppe bør være fra samme klasse. Studiegruppen opfordres kraftigt til at udarbejde et skriftligt regelsæt for gruppens arbejde og medlemmernes forpligtelser i forbindelse hermed.

18 Udmeldelse Hvis en studerende ønsker at udmelde sig fra serviceøkonomuddannelsen/ihmuddannelsen, skal vedkommende sende en mail via Cphbusiness mailsystem til studieadministrationen eller studievejledningen og sende/aflevere sit studiekort Med studiekortet kan du som studerende opnå rabatter flere steder. Se listen her: Studenterforening Cphbusiness har en studenterforening med studerende, som arbejder for at skabe sociale og faglige begivenheder for alle studerende på Cphbusiness. Studenterforeningen arbejder bl.a. med fredagsbar, den årlige Kick-Off party, virksomhedsbesøg, workshops, undervisning, sportsarrangementer og meget andet. På hjemmesiden kan du læse om studenterforeningen og se, hvordan den er organiseret på Cphbusiness: Studieråd På hver uddannelse er der et studieråd (kaldet Programme Student Council), hvor uddannelsen evalueres og drøftes for at sikre den bedst mulige uddannelse for dig. Der vælges 1-2 repræsentanter fra hvert hold til at sidde i studierådet. Der er også et studieråd pr. afdeling (Campus Student Council) og et overordnet råd for hele Cphbusiness (Academy Student Council). Studiecoach Hvert hold på 1. og 2. semester har tilknyttet en studiecoach. Studiecoachen har overblik over studieforløb, eksamener m.v. på det pågældende semester og holder endvidere øje med den enkelte studerendes tilstedeværelse i undervisningen. SU Alle ansøgninger om ydelser fra SU-styrelsen skal indgives digitalt på minsu på For at kunne oprette en ansøgning på minsu skal du logge på med NemID. U udmeldelse I Urkund

19 til studieadministrationen. Den studerende vil herefter blive udmeldt og ydelser fra SU-styrelsen stoppet. Urkund Urkund er et system, der kan hjælpe undervisere og censorer til at verificere indholdet af eksamensopgaver. Det har desværre vist sig nødvendigt at tage Urkund i brug, da der har været flere eksempler på, at studerende har brugt direkte afskrift af eksisterende materiale i deres eksamensopgaver. Urkund er et objektivt værktøj, der kan identificere plagiat. Den studerende skal være opmærksom på, at afskrift ikke er tilladt i skriftlige opgaver og betragtes som snyd. Afskrift medfører, at opgaven afvises. I grelle tilfælde bliver den studerende forlænget et år eller helt bortvist fra uddannelsen. Sidstnævnte indebærer endvidere, at Cphbusiness Nørrbro orienterer andre uddannelsessteder i sit netværk om bortvisningen. V valgfrit element I vejledere og vejlederskift Valgfrit element På 1. semester vil de studerende blive introduceret til uddannelsens valgfri elementer (specialer). De studerende træffer herefter et endeligt valg af speciale. Vejledere og vejlederskift Studerende tildeles vejledere, inden de skal i praktik. Vejlederen er tilknyttet den samme studerende i forbindelse med praktikophold og udarbejdelsen af afsluttende projektopgave. Vejlederne er undervisere på serviceøkonomuddannelsen/ihm-uddannelsen, og de studerende får mulighed for at indgive vejlederønsker i løbet af 2. semester. Ønskerne imødekommes i det omfang, det er muligt. Vejlederne yder faglig sparring i forbindelse med praktikopholdet samt den afsluttende projektopgave. Det er kun i særlige tilfælde muligt at skifte vejleder. Hvis en studerende ønsker at skifte vejleder, skal det ske med velbegrundet årsag hos studielederen.

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2014 til 2016. Institutionsspecifik fællesdel

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2014 til 2016. Institutionsspecifik fællesdel SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2014 til 2016 Institutionsspecifik fællesdel september 2014 revideret 1. september 2014 Institutionsspecifik fællesdel for studieordningen for uddannelsen til Serviceøkonom

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere