Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: ESFM Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: Tel: Operatør: Jobcenter Aarhus Værkmestergade Aarhus C Kontaktperson: Poul-Erik Tindbæk CVR. nr: Bankoplysninger: Nordea Sct. Clemens Torv 2-6, 8000 Aarhus C Konto nr Resumé Flex-Seniority. I lyset af den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge må flere kræfter bidrage til, at flere seniorer (60+) bliver længere tid på jobbet. Der er behov for at supplere de nationale lovreguleringer og kampagner for at få flere seniorer til at blive længere på jobbet med en målrettet og effektiv rådgivning i forhold til de egentlige beslutningstagere: seniorerne selv - og deres ledere. En sådan rådgivnings-indsats kan bedst realiseres på lokalt-regionalt niveau. Det er målet gennem vejledning og rådgivning på lokalt-regionalt niveau, at Flere seniormedarbejdere fortsætter i længere tid på arbejdsmarkedet Flere ledige seniorer og efterlønnere tilknyttes arbejdsmarkedet på hel- eller deltid Flere virksomheder udvikler god seniorpraksis inden for fastholdelse & rekruttering Flere arbejdsmarkedsaktører informeres om effekten i lokal-regional seniorrådgivning. Aktiviteterne omfatter (1) rådgivning i forhold til virksomhedsledere og seniorer (2) metodeoverførsel, (3) information og (4) evaluering. Det forventes, at % af de involverede seniorer (ledige og ansatte) bliver i længere tid på jobbet, og at % af de involverede virksomheder udvikler dokumenteret bedre seniorpraksis Det er tanken, at erfaringerne fra det 2-årige pilotprojekt kan skabe grundlag for en debat og udbredelse af projektets metoder og derigennem bidrage til en bedre seniorpraksis

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet startede som beskrevet i planen den 1. September 2011 med projektleder og 4 projektmedarbejdere. Projektnavnet FlexSeniority blev udskiftet med det mere målgruppeorienterede navn En3karriere ( udtalt en tredje karriere svarende til en karriere i den tredje alder). De første 1-2 måneder var primært en etableringsfase med teamopbygning og fælles forståelse af mål og metoder. Aktiviteterne er efterfølgende frem til september 2012 blevet gennemført som følger: Der er afholdt 11 kurser for seniormedarbejdere med ca. 20 deltagere på hvert hold. De ni for seniorer i Aarhus kommune, et for seniorer i ISS og et for seniorer i Midttrafik, Aarhus Sporveje. Det er tre mere end de planlagte otte forløb i første projektår. Det fremgår af evalueringsskemaerne, at procentdelen der ønsker at fortsætte på jobbet ligger mellem 30 og 40 %. Der er gennemført 442 virksomhedsbesøg mhp rekruttering og ansat 56 personer i forlængelse heraf. Der er gennemført 4 af de 7 målsatte workshops for ledere/tillidsrepræsentater hos ISS, Johnson Controls, Aarhus TEch og Aarhus kommune. Der er gennemført 52 virksomhedsbesøg med henblik på udformning af en køreplan for god seniorpraksis. De nævnte workshops for ledere og TR ere er afholdt i forlængelse heraf. Der er gennemført et introduktionsforløb i Tivoli Friheden og iværksat et i IKEA. Der er gennemført 281 vejledningssamtaler heraf de 14 med efterlønnere. Der er ialt ansat 56 seniorer via de tre indsatsområder, samtaler, introforløb og virksomhedsbesøg Der er etableret en hjemmeside - - som planlagt Der er gennemført tre kontaktmøder ud af de 6 målsatte Der er udsendt to nyhedsbreve som planlagt Generelt er fastholdelsesaktiviteterne gennemført med god succes, mens rekruttering aktiviteterne er lidt bagefter. At det er gået langsommere med at få ledige ansat i virksomheder skyldes dels, at der har været tale om en lidt tidskrævende projektetableringsfase og dels pga konjunkturerne med færre oplåede jobs på virksomheder. Der er som planlagt etableret en styregruppe, der har afholdt det første møde. Projektbudgettet følges som aftalt og de resultater der kan forventes på nuværende tidspunkt er opnået. Den 20. august 2012 fratrådte den ene jobkonsulent. Der bliver ikke ansat en ny i stedet for. Budgetmæssigt vil Jobcenter Aarhus fortsat garantere den lovede medfinansiering. Ressourcemæssigt reduceres projektet med en medarbejder svarende til en reduktion på 20% i det andet projektår. Som konsekvens heraf må mål for andet projektår tilsvarende reduceres med 20%. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Side 2

3 Mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav 1.1 Der er afholdt 11 kurser 1/3 af de involverede seniorer fortsætter længere tid i strering i database hos job- for seniormedarbejdere med ca. Svar i spørgeskema og regi- samme job end planlagt ved center 20 deltagere på hvert hold. første kontakt med Flexseniority eller finder en anden fortsætte på jobbet ligger Procentdelen der ønsker at plads på arbejdsmarkedet mellem 30 og 40 % - altså over 1/3 fortsætter længere tid på jobbet. Resultatkrav % af de involverede virksomheder kan fremvise positiv fremgang for både rekruttering og fastholdelse af seniorer. Svar i spørgeskema Mål 2 vedrørende ydelser Der er ikke gennemført opfølgning hos virksomhederne i første projektår. Resultatkrav % af de seniorer der indgår i senior intro forløb ansættes i ordinære stillinger og 25 % ansættes med tilskud (af i alt 70 deltagere) Svar i spørgeskema Mål 3 vedrørende organisering Resultatkrav % af de virksomheder der Svar i spørgeskema Der er ansat i alt 56 ledige får en jobkonsulent på virksomhedsbesøg nyansætter mindst én senior seniorer pba projektets aktiviteter indenfor vejledning og virksomhedsbesøg. Der er mange besøg og der skal scannes mange virksomheder for at finde relevante kunder. Der er ikke sendt spørgeskemaer til virksomheder. Der er gennemført et forløb (Tivoli friheden) og iværksat forløb nr. 2 hos IKEA: Hos Tivoli Friheden blev der ansat 6. Der var 19 indkaldt til samtale og 6 der efterfølgende blev ansat heraf 2 ordinært og 4 med løntilskud. Side 3

4 Resultatkrav 3.1 Der nedsættes en styregruppe Dagsorden og referat.. Der er nedsat styregruppe i 3. kvt og de to første møder er afholdt. Resultatkrav 3.2 osv. Der gennemføres 6 kontaktmøder Mødereferater Der er afholdt tre kon- med andre jobcentre i taktmøder projektperioden Mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav 4.1 Ressourceforbruget er fordelt Opfølgning på budget og forbrug Forbruget i første projekt med 20 % i 1. kvartal, 30 % i 2. kvartal, 25 % i 3. kvartal og 25 % i sidste kvartal. år er over 50 %. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET UDGIFTSBUDGET Udgiftskategorier i alt Administration, faktiske udgifter , , , , Projektarbejde, faktiske udgifter , , , , Ekstern konsulentbistand , , , , Revisionsudgifter (PwC) 6.042, , , , Indirekte omkostninger (18 % standardsats) , , , ,32 I alt , , , ,32 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder i alt EU - Socialfond , , , ,66 Kommuner , , , ,66 Stat , , , ,00 I alt , , , ,32 Side 4

5 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2012 Udbetalinger sum år År 20xx Total administration projektarbejde indirekte omkostninger ekstern konsulentbistand revisionsudgifter Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september2012 Indbetalinger Sum år Total EU socialfond Stat Kommune Total TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Ikke aktuelt. Side 5

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer:1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U dvikling

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere