Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke"

Transkript

1 Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres? Hvornår er man ældre? Der findes mange forskellige definitioner og perspektiver Individperspektiv, kommunalt perspektiv og statsligt perspektiv skal altid holde sig for øje på hvilket niveau man taler sundhed og forebyggelse Mange ældre har taget KRAM til sig (kost, rygning, alkohol, motion) Mange overlap mellem de to begreber (sundhed og forebyggelse) Primær forebyggelse = generel oplysning Sekundær forebyggelse = forebyggelse hvor man har identificeret en målgruppe på forhånd (f. eks mammografiscreening) Tertiær forebyggelse = at forhindre gentagelser Strukturel forebyggelse Forebyggelse det er i hvert fald også gymnastik Gymnastik gør folk glade og friske kun positive aspekter ved motion, hvilket igen giver færre lægebesøg Vi skal holde de sunde sunde! Kan også lave meget gymnastik for de svage stolegymnastik og gåture Sundhed er både fysisk aktivitet, men handler også om rammer. At kommunen stiller rammer og valgmuligheder til rådighed. Også sundhed at indgå i sociale relationer møde og snakke med hinanden etablere netværk for de ældre Jo længere vi kan holde de ældre derhjemme, jo billigere Det psykiske aspekt er vigtigt Anti-ensomhed At man kommer i HEP-huset dækker det sociale aspekt Sundhed og forebyggelse fysisk og psykisk. Det fysiske er det nemme! Hvordan håndterer vi ensomheden det sociale aspekt? Vi skal passe på omsorgsvolden passe på tvangen. Der er et stor skisma mellem det frivillige aspekt og tvangen Uden mad og drikke duer helten ikke skabe mulighed for at folk får tilbudt sund mad? Man kan godt sidde og spise sund mad men have det rigtigt dårligt indvendigt! Sammenhold fællesskab! Side 1 af 6

2 Hvad motiverer os til at tænke i sundhed og forebyggelse? Ofte den personlige oplevelse f. eks den syge mor At vi mærker på egen krop det bliver vi motiveret af Første gang skal man måske trækkes med til gymnastik næste gang kommer man frivilligt! Kan være svært at være åben overfor nye mennesker hvordan samle meget forskellige personer i et fællesskab. Mange har berøringsangst! Man er bange for at blotte sig! Ældre gammelperspektivet skræmmer folk væk fra aktiviteten Hvad er motivation i det hele taget? Hænger sammen fra barn til alderdom skal lære den sunde livsstil allerede i barndommen. Også i forhold til det sociale perspektiv Lære kultur hvorfor ser vi så få børn på vores plejehjem? Det er sværere at motivere de ældre de unge er mere impulsive. Mange folk tænker kan det overhovedet lønne sig? får jeg selv noget ud af det her? Handler også om dem der ikke er ældre vi skal alle skoles til samfundet og det personlige ansvar på sundhed og forebyggelsesområdet Børnene skal være med at de gamle giver de unge noget tilbage (og omvendt) Den gode personlige historie motiverer! Vi skal huske at bringe den gode positive historie videre det er den der motiverer At turde åbne sine øjne og ører for andres historier Man skal turde gribe den vilde ide fortælle den gode historie videre Den gode historie diabetes. Et hold der passede godt på hinanden aftalte at mødes i fitnesscenter bagefter. Kommunen greb det og hiver nu det gamle hold ind for at fortælle de nye hold om hvad de gør nu. Nytter ikke vi har en klub for 75+ hvis vi ikke løbende gør opmærksom på den for så dør den ud! Skabe de positive ringe i vandet vi skal turde gribe mulighederne Vigtigt at vi kender de gode historier for at kunne sprede ringene! Oplysning skal ske i øjenhøjde vil de ældre overhovedet oplyses af de yngre? Sund mad kan også demotivere Den sunde mad skal kommunikeres som den gode mad hvordan vender vi det om. Jeg skal ikke have noget sund mad jeg vil ha noget der smager godt! Vi skal holde de sunde sunde hvordan motiverer vi folk inden de har fået en diagnose? Skal måske være en anden slags oplysning til de ældre. For de ældre kan det måske handle mere om det gode liv. Ikke bruge ressourcerne på anti-ryge/anti-fedme i forhold til ældre handler mere om det sociale aspekt Side 2 af 6

3 Diagnoser skaber forskel handling. Men hvordan bevarer man så motivationen når man først har fået diagnosen? Pressen kan være en barriere for den gode historie. Kan vi finde andre kanaler? Finde de borgere det handler om og så få dem til at gå til pressen At gå en tur i naturen kombineret med historisk forening? Nogen der kunne fortælle om egnen mens man går. Kunne motivere flere ud i naturen Kan man opsøge folk uden de har bedt om det? Hvad gør vi med dem der ikke vil? De aktive er altid nemme at få fat i - hvordan når vi dem der ikke vil? Foreningsdanmark de er nemme at motivere Dem der ikke har foreningstradition kan være svære at nå? De asociale er ofte svære at få fat i Svært at nå de ensomme? Vi må acceptere at vi ikke kan få fat i alle desværre ofte dem der er i farezonen Har en lukket kultur det private. Skal ha fokus på de relationelle forhold mellem mennesker Vi skal skabe rammer for netværket! Mandegruppe kunne få hjælp til at lave mad når man var blevet ensom. Blev lukket pga. besparelser men de forsatte selv fordi de havde fået et netværk En ældrepolitik der taler den anden vej hvad kan du gøre for at hjælpe den unge generation? Øse af livsvisdommen! Hvilket ansvar har man som ældre borger i forhold til egen sundhed og forebyggelse? Har man pligt til at holde sig sund? Kan man sige nej tak til træning? Kan der spille nogen psykiske ting ind her? Vi har et personligt ansvar for at holde os sunde og det er kommunens ansvar at de sunde kan holde sig sunde! Man skal holde fast i det personlige ansvar og man skal have lov til at sige nej. Motivere det personlige netværk Vi har et personligt ansvar der hvor man selv kan løfte opgaven Man må forstå, at man som familie har et ansvar. Men nogen gange bor man langt fra sin familie. Man skal tage et personlig ansvar i det nære område nærområdet er din familie! Huske at der også er stor forskel på ældre nogle klarer sig selv og ønsker ingen indblanding andre har fået meget hjælp og går anderledes til det Side 3 af 6

4 Ja man har et personligt ansvar men folk har også betalt skat hele deres liv! Alle må tage ansvar for eget helbred! Må tage ansvar for sine egne sundhedsvaner det ved alle sgu i dag! At være besøgsven - besøge ensomme ældre Nabosamarbejde er det bedste. Yd noget i forhold til det nære. Det forpligtende samarbejde Hvilket ansvar har kommunen i forhold til sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Det er kommunens ansvar at kunne identificere hvilke behov den enkelte kunne have Kommunens ansvar er at skabe de gode rammer Har kommunen et ansvar i forhold til noget socialt/netværk overfor den person der har brugt et langt liv på at skubbe sin familie og venner fra sig? Kan være meget svært at løfte kriser selv her kan kommunen gå ind og støtte Omsorgsbesøg? Social rengøring? Kommunens medarbejdere skal være dygtige nok til at kunne se ind bag facaden, hvis en person siger nej! Handler om at give de rigtige tilbud skabe de rigtige rammer Kommunen skal opfordre til at man holder sig sund hvordan? Meget vigtigt hvordan vi kommunikerer og informerer! Er der forskel på at informere de ældre kontra de ikke-ældre? Kommunen har et rådgivningsansvar Kommer vi for sent ud med vores information? At tage ansvar for egen sundhed informationen skal ud meget tidligere Fremme den hensigtsmæssige adfærd De ansatte skal ikke tale ned til de ældre kommunen skal tale i øjenhøjde. Skal ikke tale som et skolebarn til de ældre respekt! Den ældre generation tilhører en generation, hvor man som barn ikke er blevet opdraget til Sundhed! Det er en meget svær opgave at nå denne generation. Ressourcerne skal bruges til de yngre! Især madmæssigt skal vi måske styrke vores indsats Skal vi opgive de ældre? Og satse på børnene. Svært at svare på Kommunen skal oplyse ved det forebyggende hjemmebesøg selv dem der siger nej til dette besøg burde aktivt informeres. Skrive ud til dem! Hvem er det, der skal skrive informationen? Måske nogle andre end kommunen. Skal den 65 årige skrive til den 65 årige? Skal løbende tænke over hvordan vi rammer målgruppen for information og rådgivning Side 4 af 6

5 Respekten skal være i højsædet og bruge de netværk der er Kommunikere de gode historier ud Bruge de gode historier aktivt i oplysningskampagner Kommunens rolle/ansvar er at være en slags koordinator Vi bliver nød til at kommunikere på mange forskellige måder og via mange forskellige kanaler bruge hele paletten Kommunen har et koordinerende ansvar for at informere om tilbud også de ikke-kommunale tilbud ViPensionister kan også bruges til den gode historie! Kommunens ansvar er at initiere en forventningsafstemning om hvad der er ens eget ansvar og hvad der er kommunens ansvar Kommunen skal stille mange faciliteter til rådighed, så alle de gode initiativer om aktivitet og socialt samvær ikke falder til jorden. Kommunen skal åbne deres lokaler op for de ældre men vigtigt at ansvarsfordelingen afklares på forhånd Praktiske og bureaukratiske barrierer skal ikke stå i vejen for det gode initiativ At de ældre møder de unge, der hvor de ældre er og omvendt Kommunen skal tage et medansvar for at skabe broer over generationskløften med gevinst for begge parter Kommunal koordinatorrolle Tilbud målrettet de svage. Tilbud til dem der ikke har netværk Åbne faciliteter ikke visiterede hvor ældre kan mødes Muligheder skal gives langt tidligere end når man fylder 55. Kunne de opsøgende/forebyggende hjemmebesøg organiseres anderledes i stedet for at være bundet op på alder? Tættere samarbejde mellem forebyggende hjemmebesøg + frivillig koordinator. Nå folk når de har de sociale behov f. eks Kommunen kan stille lokaler til rådighed men når en gruppe har fået stillet et lokale til rådighed, så har gruppen en tendens til at lukke sig om sig selv! En pjece der er målrettet de ældre der kort beskriver ens muligheder som ældre så det kommunale også tager ansvar for hvad der sker privat (pensionistguide) Man ville kunne opnå meget hvis man kunne finde hinanden det kommunale og det private informere hinanden. Henvise til hinanden. Indgå i et samarbejde. Kan bruge info fra kommunen i lokalavisen til de positive historier. Kommunen bør koncentrere sig om at skabe netværk og rammer for de ældre. Indgå i et forpligtende samarbejde mellem foreninger og kommunen? Side 5 af 6

6 Hvis du var borgmester i Egedal Kommune, hvilket konkret forslag ville du fremsætte i forhold til sundhed og forebyggelse på ældreområdet? 24 timers åbning af vores træningsfaciliteter skal tage hensyn til folks individuelle behov og lyst. Kan dog være konflikt med de private træningscentre skal så være visiteret til det (60+ eller noget/ hvis man modtager pension) Pensionistcafe (men hvis alle kan bruge den så konkurrenceforvridende - skal være et visiteret tilbud af en slags - afhængig af pension) Kommunen skal købe en side i LU til den positive historie bruge den gode historie målrettet Busser til at transportere de ældre til skoler; f.eks. for at lave mad sammen til hjemkundskab Optimeret infrastruktur busser mellem byerne i kommunen Et torv, hvor man kan mødes foran det nye rådhus og sundhedshus Informere om tilbud i kommunen meget tidligere Opsætning af bænke på lange strækninger; f.eks. i Ølstykke ved bank og posthus Bruge forebyggende hjemmebesøg anderledes f.eks. at man opsøger borgere kort tid efter eventuelle traumer (mistet ægtefælle eller andre livsomvæltende oplevelser) Grib de gode ressourcer blandt kommunens borgere til at fortælle den gode historie Introducere modulopbygget mad (f.eks. købe sig til de færdigskrællede kartofler og så selv stege flæsket) Frigive madservice fra visitationen Sund mad til alle ældre kalde det god mad til alle ældre Side 6 af 6

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid FORBERED DIN FREMTID Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter Forbered din fremtid 1 Kolofon Forbered din fremtid Udgivet første gang i marts 2009. Nu i 3. oplag september 2012 Redaktion:

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere