Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter"

Transkript

1 Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter for virksomheden både i den daglige produktion, hvor det er vigtigt, at medarbejdere trives, så de kan producere, men i ligeså høj grad i rekrutteringsøjemed, hvor vi gerne vil signalere, at medarbejdernes trivsel ligger os meget på sinde. Ambitionen med dette projekt er i et samarbejde med Livsstilsgården, at udvikle og implementere et forløb i virksomheden, som handler om Trivsel og Sundhed. Den store udfordring ligger i at motivere medarbejderne. Der er i Bilernes Hus tidligere forsøgt sundhed i form at kostvejledning, hvor kun nogle få kvinder deltog. Bilernes Hus er en arbejdsplads, hvor der er overtal af mandlige medarbejdere. Vi ved, at mænd generelt er sværere at motivere til sundhed, samtidig med, at mænd lever kortere tid end kvinder. Vi vil med dette projekt, gerne lave et anderledes tilbud om sundhed, som netop sætter fokus på motivationen af vores medarbejdere. På Livsstilsgården er personalet uddannet indenfor sundhed, i form af Sygeplejerske, Kostvejledere, Akademi-Coaches og Motionsvejledere. Derudover har personalet uddannelse indenfor Stress og Massage. Bilernes hus, kan se mange muligheder, da Livsstilsgården tilbyder en bred vifte inden for sundhed og trivsel. Sund kost og motion er vigtigt, men vi ser det som en uundværlig faktor, at medarbejderne er motiverede, for overhovedet at få noget ud af forløbet. Der kommer coachingen ind i billedet. Samtidig med udvikling og implementering af det konkrete trivselsforløb, vil der være et tilbud til virksomhedens ansatte om at udvikle og gennemføre et mentorforløb, hvor nogle af virksomhedens medarbejdere vil blive uddannet, så disse i fremtiden kan fungere som trivselsmæssige sparringspartnere for både ledelse og ansatte i virksomheden. Uddannelsen af disse trivselsmentorer vil sikre projektets forankring i virksomheden både i projektperioden, men i endnu højere grad efter projektet er afsluttet. Livsstilsgården står gerne til rådighed med viden og som sparringspartner, efter projekt-forløbet. Beskriv målgruppe: Bilernes Hus, en arbejdsplads med 180 medarbejdere, hvoraf ca. 160 er mænd. Beskriv målsætninger og succeskriterier: Først og fremmest ønsker vi at få motiveret alle vores medarbejdere til en bevidsthed om sundhed og betydningen heraf. Vi ønsker ved hjælp af Livsstilsgårdens koncept, at sætte fokus på

2 motivationen til sundhed og derudfra arbejde med motion, kost og trivsel. Der skal i forløbet være plads til både videns-formidling samt øvelser i praksis. Det skal foregå på en måde så medarbejderne bliver i stand til at bruge det i hverdagen - både på arbejdspladsen og hjemme. Dette for at vores virksomhed kan få mere energiske og motiverede medarbejdere. Der vil komme fokus på trivsel og glæde. Succeskriterier kan på sigt måles på fald i sygefravær, attraktiv arbejdsplads og lettere ved at rekruttere nye medarbejdere. Beskriv indsatser og metoder: Den centrale del på kort sigt i dette projekt, er udviklingen og implementeringen af et konkret trivselsforløb for de ansatte i Bilernes Hus. Forløbet skal udvikles i et samspil med Livsstilsgården, der har stor viden på sundhedsområdet. For at skabe optimale betingelser til forankring af projektet, ønsker vi at inddrage medarbejderne i udviklingen. Dette gøres også for at give medarbejderne den nødvendige følelse af ejerskab for projektet. Helt konkret har Lise-lotte (HR-chef fra Bilernes Hus) og Livsstilskonsulent Hanne Vium, haft en gruppe medarbejdere til personlige interviews, med fokus på hvad de ønsker sig af projektet. Det har været med så stor succes, at vi nu ønsker at lave interviews med endnu en gruppe medarbejdere. Disse medarbejdere vil efterfølgende få til opgave, ude i de enkelte afdelinger, at foretage indsamling af ønsker blandt kollegaerne. På den måde får vi et fantastisk afsæt, til planlægning af de konkrete aktiviteter / tiltag, samtidigt med at alle medarbejdere bliver en del af projektet. Inden opstart (før sommerferien) udarbejdes ligeledes en folder omkring forløbet, så medarbejderne får fokus rettet mod sundhed og de kommende aktiviteter. Folderen udarbejdes i et samarbejde mellem Bilernes Hus og Livsstilsgården. Projektforløb: 1. Obligatorisk Temadag omkring Sundhed. En dag, hvor medarbejderne kan deltage i forskellige workshops. Disse tilrettelægges med udgangspunkt i medarbejdernes ønsker (se ovenfor). Der vil være forskellige foredrag, som omhandler sundhed, bl.a. motion, kost, stress og coaching. Samtidig vil der være forskellige fysiske aktiviteter som medarbejderne sideløbende kan deltage i. 2. Sundhedsprofil: Alle deltagere vil få tilbudt en sundhedsprofil, så det efterfølgende forløb kan planlægges og gøres så effektivt og givende for den enkelte som overhovedet muligt.

3 Sundhedsprofilen vil indeholde En række fysiske afklaringer (Måling af blodtryk, fedtprocent, BMI, kolesterol mm.) Et spørgeskema, der afklarer deltagerens ønsker og behov. Stresstest En samtale med en konsulent, hvor man på baggrund af den fysiske afklaring og spørgeskemaet kommer frem til en fælles forståelse for, hvad der skal fokuseres på i dette forløb. Sundhedsprofilen afsluttes med en individuel handlingsplan, der fortæller den enkelte deltager, hvor han eller hun skal lægge sit fokus i det kommende forløb. 3. Teoretisk uddannelse Skal man lægge sin livsstil om, kræver det dels, at man gøres teoretisk bevidst og dels at man får konkrete værktøjer, der kan hjælpe én i den omstillingsproces, det er at ændre sin livsstil. Teoretisk skal her forstås i sin brede betydning, hvor der lægges vægt på en forståelse af problematikker og værktøjer. Samtidig skal teorien kunne relateres til genkendelige hverdagssituationer. Denne forståelse er central, da livsstilsændringer altid starter oppe i hovedet. Herefter kan man koncentrere sig om eks. den fysiske aktivitet. De enkelte temaer bygges op som enkeltstående moduler, så den enkelte deltager kan deltage efter lyst og behov. Som minimum ønsker vi at medarbejderne skal deltage i de arrangementer, der vil fremgå af hans eller hendes handlingsplan, men har han eller hun lyst, er alle arrangementer åbne for alle. 4. Praktiske aktiviteter Skal der eks. opnås et vægttab eller bedre kondition, så kommer man ikke uden om, at de teoretiske indslag skal suppleres af en række konkrete fysiske og praktiske aktiviteter. Det er dog i denne forbindelse centralt, at de praktiske og fysiske aktiviteter får et præg af konkurrence, glæde og fællesskab. Tingene skal således foregå i en positiv atmosfære, så den fysiske del bliver en naturlig og spændende forlængelse af de teoretiske temaer. Samtidig kan aktiviteterne hjælpe med til at bygge en fællesskabsfølelse i virksomheden, hvor vi på tværs af faglige skillelinjer kan mødes i en fælles kamp om større sundhed. 5. Individuel opfølgning og coaching Utallige er de eksempler, hvor folk efter opnåede resultater falder i og vender tilbage til de gamle vaner. Erfaringen viser, at man ofte kan skabe resultater her og nu. Sandhedens time

4 er, når hverdagen sætter ind, og man selv skal tage kampen op mod de gamle og dårlige vaner. Projektet her satser på at skabe varige forandringer. Dette sikres gennem udviklingen af en opfølgnings- og coaching indsats. Der vil efter endt aktivitet løbende blive fulgt op på vores medarbejdere. Opfølgningen foretages i første omgang af Livsstilsgårdens konsulenter, men kan med tiden overtages af mentorerne i Bilernes Hus (se ovenfor). Hvem medvirker i projektet: Samtlige af vores medarbejdere, skal deltage i Intro-dagen, som opstart til Sundhedsprojektet. Herefter vil det være muligt for alle ansatte, at få udarbejdet en sundhedsprofil. Disse profiler/handlingsplaner følges op af sundhedstilbud, for de medarbejdere der er motiverede og ønsker at arbejde videre med sundheden. Budget: Vi vil som virksomhed gerne gå ind og dække de timer som vores medarbejdere bruger på projektet, altså den tabte arbejdstid. En dag for alle ansatte koster ca. kr Herunder ses tilbuddet, som Livsstilsgården er kommet med, og som vi søger henholdsvis kommunale midler samt VEU-støtte til at dække. Det er muligt at søge VEU, da Livsstilsgården er godkendt til at køre undervisningen som AMU-kurser. Hanne Vium er ansat hos Humanica Sundhedsskole i Hillerød. Vi forestiller os fordelingen af midler på følgende måde: 1. Intro/workshops: 6 timer (6 konsulenter): = 32 t. Køres som AMU-kursus og der søges VEU-støtte. 2. Sundhedsprofiler (sundhedstjek, stress-test, samtale/coaching, handleplan) a 1 times varighed pr. medarbejder. = 180 t. Ønskes dækket af kommunale midler 3. Uddannelse af en gruppe medarbejdere, som skal fungere som mentorer under og efter projektet. = 12 t. Netværksmøder for mentorerne, som afholdes hvert kvartal. Vi vil fra Livsstilsgården være med de første to gange (én gang under projektet og én gang efter) = 4 t. Ønskes dækket af kommunale midler 4. Opfølgning i grupper, men med mulighed for individuelle aktiviteter (som kostvejledning,

5 personlig træningsprogram osv.) Her er det ikke muligt at sætte antal timer på, da det helt afhænger af resultatet i de enkelte handleplaner. Køres som AMU-kurser. 5. Gentagelse af sundhedsprofiler (ca. ½ år efter projektet) = 180 t. Ønskes dækket af kommunale midler 6. - Evaluering. Her udarbejdes en skriftlig evaluering til virksomheden og kommunen, ud fra sundhedsprofiler, samtaler, forløbet samt virksomhedens sygefravær. Evalueringen udarbejdes som statistik. = 40 timer En stikprøve-evaluering af tre tilfældigt udvalgte medarbejdere, for at give en mere nuanceret og konkret beskrivelse af disse medarbejderes oplevelser gennem forløbet. Dette vil kunne indgå i evt. pjece fra kommunen. = 6 t. Ønskes dækket af kommunale midler. Vi ansøger kommunen om 422 timer (til sundhedsprofiler, evaluering, implementering) = kr ,- ekskl. moms. Efter samtale med kommunens sundhedsafdeling, blev evalueringen af projektet vægtet højt. Dette for at kunne bruge erfaringen fra projektet til lignende forløb i kommunen. For at kunne udarbejde en brugbar evaluering, finder vi det nødvendigt at gentage sundhedsprofilerne ½ år efter projektet. Der var i vores første udkast/ansøgning ikke afsat midler til en sådan evaluering. Vores forslag går derfor på, at kommunens midler bruges på sundhedsprofiler før og efter, samt til evaluering og uddannelse af mentorer. De mellemliggende sundhedsaktiviteter, vil kunne køres som AMU-kurser, og finansieres ad anden vej. På den måde er det muligt at lave et endnu bedre og mere fyldestgørende projekt og ikke mindst tilgodese den ønskede evaluering. Tidsplan: Bilernes Hus ønsker at påbegynde projektet ultimo september. Det forventes at forløbet kan gennemføres over en periode på 3-6 mdr. Beskriv kort hvordan der skal evalueres: 1. Løbende evaluering, hvor det synliggøres i virksomheden, hvordan det går og hvor vi er på vej hen. Dette for at bevare fokus og begejstring for projektet.

6 2. Efter endt projektforløb gentages sundhedsprofilerne. Dette til brug og motivering for hver enkelt medarbejder fremover, men også som en samlet evaluering til vores virksomhed. 3. Evalueringen videregives til kommunen, hvor både Bilernes Hus og Livsstilsgården vil stå til rådighed i forhold til vurdering af, hvordan projektets resultater fremover vil kunne videreføres til andre virksomheder. Evaluering af projektet: For at kunne lave en konkret evaluering af projektet, ønsker vi at gentage sundhedsprofilerne efter ½ år. Der vil blive udarbejdet en anonym rapport over gennemsnits målinger (sundhedstjek) og en statistik over medarbejderne tilfredshed med de forskellige elementer i projektet. Samtidigt vil der blive evalueret ud fra hvordan medarbejderne fordeler sig på temadagen ift. de forskellige tilbud. I det videre forløb vurderes på den frivillige deltagelse i aktiviteterne. Sidst vil vi gå ind og se på sygefraværs procenten før og efter projektet. Implementering i virksomheden: Bilernes hus vil udarbejde en Sundheds/Trivselspolitik, hvor der: Tilbydes gratis rygeafvænning Tilbydes gratis kostvejledning Sættes fokus på sund kantinemad Derudover vil virksomheden arbejde på: Personalerabat i motionscenter Firmahold til diverse sportsaktiviteter Mentorer inden for sundhed. En gruppe medarbejdere, som mødes i netværksgruppen én gang i kvartalet. Kontaktperson (navn, telefon, ): Bilernes Hus: Liselotte Lyngvad, Personalechef, Tlf , Livsstilsgården: Hanne Vium, M ,

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Syddjurs Gør livet lettere Indholdsfortegnelse. Indledning. 3 Resume. 4 Syddjurs Gør livet lettere. 5 Deltagerne. 6 Vægtstopperne taber sig men

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Projekt for familier med overvægtige børn

Projekt for familier med overvægtige børn Af Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow Udviklings- og Formidlingscenter for Børn og Unge Evaluering af Projekt for familier med overvægtige børn Udarbejdet af: Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow,

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere