+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse"

Transkript

1 Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til at understøtte personer på ledighedsydelse med hurtigt og effektivt at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Målgruppe Borgere visiteret til fleksjob som modtager ledighedsydelse og som skal finde fodfæste på arbejdsmarkedet i et relevant fleksjob. Metode Nytænkningen i denne model er tilgangen til personer på ledighedsydelse, der for de flestes vedkommende har mistet kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet, og hvorfor der skal arbejdes med såvel de faglige, som de personlige kompetencer for at kunne opnå den hurtigste og mest realistiske genindtræden eller omplacering i forhold til arbejdsmarkedet. Processen er tilrettelagt ud fra en afdækning af kompetencer, hvor personprofileringsværktøjer er det gennemgående element og udarbejdelse af en brugbar og realistisk karriereplan, samt relevant virksomhedspraktik. Fra dag et laves en karriere plan rettet mod beskæftigelse. Karriere planen understøttes af følgende tiltag: Garuda test, som basis for karriere planen KUR-profilen afdækning af faktiske kompetencer Coaching og erhvervspsykologiske samtaler i opstarten af forløbet Progressions logbog Daglig kontakt til konsulenter blandt andet ved brug af Skype samt ugentlig jobsøgning og netværksdag Konsulenterne hos +Resurse arbejder med kompetenceudvikling i teori og praksis baseret på et socialkonstruktionistisk grundlag.

2 Vores grundlæggende antagelse omhandler mennesket i verden som et relationsdannende individ, der konstruerer og er medkonstruktør på den verden det handler og agerer i. Det betyder, at vi opfatter interaktionen mellem individer som relationelt betinget. Vi arbejder med etablerede og velafprøvede psykologiske og pædagogiske teorier, og arbejder praksisnært med narrative vinkler på anerkendende ledelse (selvledelse), AI -metoden og Action Learning. Narrativ metode Centralt for narrativ metode er, at den måde hvorpå mennesker vælger at se/fortælle om deres liv, påvirker deres valg og handlinger. Det vil med andre ord sige, at deltagernes positive og negative anskuelser har indflydelse på nuværende adfærd og muligheder for at skabe forandringer. Vi kan med udgangspunkt i narrativ metode bidrage til at deltageren professionelt lærer at identificere positive styrker og potentialer hos sig selv og i omgivelserne. Narrativ metode sætter fokus på at vi selv vælger, hvordan vi anskuer/fortæller vores liv at måden, hvorpå vi anskuer vores liv, påvirker vores oplevelse af muligheder for forandring at få øje på de positive historier og få de negative på afstand at arbejde fremadrettet på at synliggøre ressourcer, se nye muligheder og skaber positive forandringer AI-metoden Tanken bag den anerkendende metode (Appreciative Inquiry) er, at når mennesker mødes med en forventning om, at de har muligheder og ressourcer, så påvirker det dem i en positiv retning til at tro på, at det kan lykkes at skabe den ønskede positive forandring. Anerkendelse i dialogen betyder at vi, som konsulenter i mødet med deltagerne, lytter og anerkender deres perspektiv og vilkår, at vi fokuserer på deres muligheder for forandring og succes, at vi formår at tydeliggøre deres ressourcer og succeser og endelig at vi støtter dem i at træffe valg og skabe de ønskede fremadrettede forandringer. Action Learning Action Learning betyder konsekvente og velmenende krav at tage det personlige ansvar på sig. Der skal handles på refleksionerne. Når den handlende tilgang kobles med de aktuelle udfordringer i jobsøgningen, vil konsulenten sideløbende med anerkendelse, understøttelse, og coaching fokusere på

3 deltagerens personlige ansvarstagen og ret & pligt i henhold til gældende lovgivning og forvaltningspraksis. Deltagerne vil blive mødt med konsekvente og velmenende krav om at tage ansvar for eget arbejdsliv i sin nuværende og fremtidige form. Model Et 13 ugers forløb for 25 deltagere, hvor der i høj grad arbejdes med den enkeltes motivation gennem en reel og realistisk afdækning af kompetencer, samt en brugbar karriereplan. Uge 1+2: Borgeren bliver indkaldt til en indledende samtale, hvor indhold, struktur og deltagelse forventningsafstemmes. Der udarbejdes en KUR-personprofil(a) og en RessourcePlan(b) til afdækning af de personlige og faglige kompetencer og som kommer til at danne grundlag for en individuel og realistisk karriereplan. Uge 3: Individuel jobsøgning med backup af vore konsulenter.

4 Uge 4-13 Start på relevant praktik i 10 uger. Praktikkerne vil være fordelt på 4 dage ugentligt. En dag ugentligt afholdes netværksmøde for alle deltagere, hvor indholdet vil være defineret af de oplevelser, muligheder, succeser hver enkelt oplever i praktikken. Der vil også blive præsenteret redskaber til at håndtere de situationer som evt. kan opstå i praktikkerne vedr. virksomhedens kultur og kommunikation. Netværksmødet vil blive afholdt i en positiv, fremadrettet og motivationsskabende form og danne rammen om at kunne sælge sig selv. Der er mulighed for samtaler med vore konsulenter. a/kur-personprofil: Kompetencer, Udvikling og Ressourcer. Afdækker personlige kompetencer, udviklingsområder og personlige ressourcer. b/ressourceplan: Afdækker opnåede uddannelsesmæssige, faglige og arbejdstilegnede ressourcer, samt sætter fokus på evner og viden. Evaluering Der udarbejdes evaluering med vægt på følgende punkter for de borgere som ikke har opnået ansættelse i fleksjob: Forløb Funktionsmæssig udredning Borgerens egen opfattelse af forløbet Vurdering af ressourcer Vurdering af arbejdsevnen Der vedlægges desuden fremmødestatistik, med dokumenterede fraværsårsager på hver enkelt borger, samt daglig fysisk kapacitet. Projektets metoder Projektets metoder bygger på en lang række erfaringer, der er indhentet fra gennemførelse af andre projekter herunder på rette vej i job men også virksomhedscentrene. Desuden har +Resurse arbejdet med nye måder at inddrage, motivere og kombinere samtaler og virksomhedsvendt aktivering i forhold til de ledige og fleksjobvisiterede. Disse erfaringer inddrages sammen med nogle nye ideer i forhold til involvering af borgeren, f.eks. anvendelse af Skype, daglig kontakt, karriere plan, profil værktøjer samt inddragelse af

5 konsulentbistand i forhold til deltagerens individuelle behov og virksomhedsvendt indsats. Omdrejningspunktet bliver en tæt og intensiv kontakt til borgeren, med en individuel tilgang, hvor borgeren understøttes i at være selvhjulpen og ansvarlig for egen fremtid. Praktisk +Resurse Aps Udarbejder evaluering på det samlede forløb for hver borger Indstiller til etablering af fleksjob i en given virksomhed Fører progressionslogbog på hver enkelt deltager Ved henvisning af borgeren afgiver Jobcenteret tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32. Borgeren er omfattet af kommunens forsikring i forløbet. Virksomhedspraktikken etableres efter 42. Jobcentret henviser alle 25 på en gang, således at jobcenteret eventuelt kan køre kontrolgruppe forløb sideløbende. +Resurse Aps indkalder borgeren ved henvisning. Jobcentret stiller mødelokale med plads til 25 personer til rådighed en gang ugentligt, samt kontorfaciliteter / skrivebord til en medarbejder fra +Resurse, dagligt i projektets løbetid. Forventet effekt ved brug af metoden 70% overgår til fleksjob efter endt forløb. 15% har behov for yderligere virksomhedsrettet indsats, før job etableres. 15% tilbagevisiteres til Jobcenteret enten pga. manglende deltagelse eller en forværring af helbredet, eventuel indstilling til anden ydelse. Evaluering +Resurse udarbejder afslutningsvis en samlet evaluering til LBR, som indeholder beskrivelse af forløbet, effekt, måltal, borgernes oplevelser, læring og forslag til yderligere tiltag. Forankring og implementering +Resurse vil i tilfælde af en implementering i Jobcentret, stille alle de i forløbet beskrevne og brugte værktøjer til rådighed i såvel skriftlig som elektronisk form.

6 Vi vil uddanne de relevante medarbejdere i brugen af disse, samt stå til rådighed, i en nærmere fastsat periode, med faglig og konstruktiv sparring, såfremt der ønskes aftale om dette. Vi ansøger hermed om kr. til metodeudvikling for 25 borgere på ledighedsydelse, samt til afholdelse af 10 netværksmøder. I alt kr. ex. moms. Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere information, samt personligt fremmøde hos LBR.

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig 79755404 Mailadresse til projektansvarlig Flemming.Stoumann@hedensted.dk

Læs mere

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING - inden for beskæftigelsesområdet SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Forord og introduktion til håndbogen Denne håndbog i virkningsevaluering inden for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask E V A L U E R I N G ARBEJDSLIV, STRESS OG DEPRESSION - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask Indholdsfortegnelse Resumé...

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 - 2400 København NV E-mail: hki@hki.dk www.hki.dk CVR: 67790928 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob.

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING Væksthuset - oktober 2014 Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. Indledning, baggrund og formål Væksthuset

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere