Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle. per 16. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle. per 16. december 2013"

Transkript

1 Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle per 16. december 2013 Projekttitel/Projektholder Postnr. Grønt tema Tilskud (kr.) 1 Folkemøde om Skifergas 3600 At oplyse om skifergas og udvindingen heraf i Nordsjælland Bjørn Tving Stauning, Frederikssund Klimaforening 2 Vi deles om jorden Hans Jeppe Andersen 3 Stop Madspild - en undervisningskampagne Stop Spild Af Mad 4 Sammen Mod Madspild (tidligere Bespis København) Comminiqué 6731 Med inspiration i konceptet 'landshare' vil ansøger stille jord, vand og viden til rådighed til en økologisk fælleshave i Sydvestjylland, hvor interesserede kan dyrke og spise egne grøntsager og urter Stop Madspild er et undervisningsforløb, der sigter mod at få elever i folkeskolens ældste klasser til at arbejde journalistisk og projektorienteret med emnet madspild. Eleverne skal dermed gøres i stand til at formidle kampagnens budskaber gennem fx lokalaviser, blogs m.m Event med fokus på madspild under titlen Sammen mod madspild, hvor ideen er, at 5000 danskere skal bespises med fødevarer, der ellers er kasseret hos detailhandlen Næring til Læring Resen Skole 7800 Skolehaver som kan indgå i en mere praksisorienteret undervisning af børn i specialklasserne Hold Stranden Ren- Dag Hold Danmark Rent 3400 Mobilisere frivillige til en national, fælles strandrengøring. Det vil betyde mindre nyt affald (da vi smider mindre affald, hvis der er rent i forvejen), mere attraktive strande og mere viden om affaldets kilder. Konceptet eksisterer allerede i flere af vores nabolande

2 7 Bund til Mund Bund til Mund 8 Bastard Festival - En bæredygtighedsfestival i Helsingør Foreningen Bastard Festival 9 Tænk globalt hand'l lokalt og socialt Benny Rasmussen 10 Work New Ways Maja Baungaard Jensen 11 Hedens Blå Guld: Dansk originale blåbær - "smag på og se på besøgsgarden" Peter Fuglsbjerg 12 Mejeriets fælleshave Else Jespersen 2000 At skabe interesse for bæredygtig turisme og forbrug og udleve denne interesse i form af åbne camps, der også inddrager de lokale. Via fiskeri og indsamling af vand- og strandplanter og måltider af produkterne introduceres en mere bæredygtig livsførelse At udbrede og begejstre til bedre udnyttelse af ressourcer ved at nytænkte eksisterende ressourcer i vores omgivelser og give dem større og/eller ny værdi på en tilgængelig og inspirerende måde Affaldsminimering i mange aspekter- fra mindre henkastet affald til måder at lære borgerne at reparere og genbruge i foreningens egne værksteder. Det oplysende kombineres med det nyttigekonkret genbrug Etablere en portal for professionelle brugere, der gerne vil handle bæredygtigt trods begrænset tid og stramt budget. Der lægges op til en interaktiv model, hvor udbud og efterspørgsel søges matchet Fremme forståelsen for bevarelse af det naturlige hedelandskab og udnyttelsen af dette på en bæredygtig måde ved beplantning med oprindelige planter og traditionel dyrkning. En besøgsgård beplanter et område med oprindelige blåbærsorter Engagere flere i lokalområdet i dyrkning og forbrug af økologiske grøntsager. Dette skal ske ved at udvide aktiviteten i den eksisterende forening markant - både dyrkningsmæssigt og ved at få flere nye medlemmer og abonnenter af grøntsags kasser

3 13 Gro i byen Nina Renee Larsen 14 Bikeit! Cykling for social forandring Cykling for social forandring 15 Stouby - det grønne sogn, hvor vi selv rydder op Stouby og Omegns Lokalråd 16 ByOasen ByOasen - Miljøpunkt Nørrebro 2200 At få flere til at dyrke egne økologiske produkter. Den fysiske løsning er en grokasse; denne er forbundet med opmærksomhedsskabelse, bl.a. events med uddeling af gratis økologiske frø og gør det selvløsninger At udvikle cykelkulturen i lokalområdet Sjælør i København. Dette skal ske ved at etablere systematiske cykelworkshops og andre mere permanente aktiviteter i lokalområdet, som kan fastholde interessen for at benytte cyklen Renhold af veje ved at stille udstyr til rådighed, så borgere kan indsamle henkastet affald At udvikle ByOasens økologiske bybondegård og demonstrere samt formidle biodiversitet Greening the City Jørgen Dahl Madsen 18 Forbrug-Genbrug-Reparation Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov 19 Smart Miljøstation AB Pegasus 2100 Flere delprojekter: 1. Genplantning af gamle træer, som skulle være fældet i f.b.m. anlægsarbejder, 2. Plantning af energipil på tomme grunde og 3. Inspirationsprojekter om farmers market, genbrug og urban gardering Afholdelse af temadag med henblik på mobilisering og koordinering i lokalsamfundet. Der skal skabes netværk mellem borgere erhvervsliv, som skal understøtte hinanden i at fremme en ændret og bæredygtig adfærd Optimering af affaldssortering ved etablering af en 'smart miljøstation' vha. underjordiske affaldsbeholdere til beboelsesejendom. Endvidere information og dialog med beboere samt et lokalt byttemarked

4 20 Future Force Terra Nova 21 Tøjbiblioteket Frivillignet 2400 En teaterforestilling med fokus på bæredygtighed målrettet børn i alderen 8-16 år. Forestillingen skal anspore unge til at sprede bæredygtig adfærd hos venner og familie Etablere et tøjbibliotek, hvor medlemmer mod et lille abonnement får adgang til at låne tøj af høj kvalitet og produceret under ordentlige forhold Det spiselige kvarter Ea Højer 23 Uddannelse af Miljøambassadører i Korsløkken, 5220 Odense C Fyns Almennyttige Boligselskab 24 Oplysningskampagne om klimaog naturskånsomt fiskeri Landsforeningen Levende Hav 2400 At stimulere forgrønningsaktiviteter blandt beboere som led i en boligsocial aktivitet. I ansøgningen er der afsat betydelige midler til medarbejdere i den allerede støttede boligsociale indsats; men også midler til beboernes aktivitet Bæredygtigt forbrug i en stor boligforening. Fokus er på energiog indeklima; men der er også aktiviteter vedr. reduktion af vandforbrug, affaldsforebyggelse og anvendelse af mindre miljøbelastende kemikalier etc Fremme bæredygtigt kystfiskeri i form af information og holdningspåvirkning til såvel fiskere som borgere Miljøvækst - Mod et affaldsløst samfund CradlePeople 2100 En indsats for at stimulere den cirkulære økonomi via igangsættende foredragsvirksomhed samt konkret initiativtagning af mere professionel karakter/faglig velfunderede initiativer

5 26 Fra ubrugte æbler til sund og velsmagende æblemost Vestjyllands Højskole 27 Ottilias Have Foreningen Ottilias Have 6950 En mostpresser i Vestjyllands Højskoles Forundringens have bidrager til bedre ressourceudnyttelse af nedfaldsfrugt, ligesom havens frivillige udbreder kendskabet til brugen af danske frugter og bær og inspirere til privat frugtdyrkning Etablere og drive en foregangsbyhave med alle de faciliteter og muligheder dette indebærer. Der er grønne nyttehaver, biavl og aquaponi og muligheder for at se, hvad der er bæredygtigt materialevalgholdbart og smukt ældende Udbredelse af Byttemarkeder Lama Juma 29 Opstart af Aalborg byhave Karolinelund Aalborg Byhave Karolinelund 30 Grønne jobs ved genbrug af tekstiler til interiørprodukter og design Alexandra Winther Høeg 31 Netværk Økogrønt Helene K. Rasmussen 2605 At realisere en "almennyttig" byttemarked-servicefunktion, der skal uddanne og professionalisere "byttemarkedsgræsrødder" samt potentielle hjemsteder (kommuner/foreninger) for byttemarkeder Økologiske fælleshaver i den tidligere Tivoli i Aalborg. Haverne har en række grønne tilbud, der skal motivere flere til at benytte egne produkter/friske produkter og udbrede kendskabet til økologi 2800 Indsamling af tøj og genanvendelse af tekstiler til kvalitetsprodukter via systuer for marginaliserede kvinder. Projektet skal gennemføres som et demonstrationsprojekt, der efterfølgende omdannes til en forening eller socialøkonomisk virksomhed Etablere et netværk for havedyrkere til videndeling om dyrkning af økologiske grøntsager

6 32 Digital håndbog for etablering og drift af fælleshaves Miljø- og Energicenteret, Aiah Noack 33 Klimarigtig villavej - lokal afledning af regnvand GF Øresund's Vejlaug v/ Ellen Højgaard klasser - fremtidens miljøambassadører Københavns Miljø- og Energikontor, Charlotte Hansen 35 Messe - Omstilling Ry Omstilling Ry v. Svend Åge Munch 2630 Udvikling af en digital håndbog for etablering og drift af fælleshaver (community food gardens). Temaet er formidling af eksisterende løsninger Borgerinddragelse og dokumentation af forløbet omkring et større projekt om lokal afledning af spildevand klasserne på Peder Lykke Skolen uddannes til energiambassadører og skal lære at gennemgå boliger med formålet at reducere ressourceforbrug ift. vand, affald, transport, el og varme Energimesse i Ry med særligt fokus på affald og cirkulær energi skal inspirere til bæredygtige projekter Friland Cathrine Dolleris 8410 Udbrede viden om friland og bæredygtigt byggeri Bæredygtig debatstafet - Danmark rundt! Øko-net 38 Honningbier på taget af Miljøministeriet og Københavns Rådhus Københavns Bybi Forening 5700 En debatstafet om bæredygtig udvikling gennem en foredragsrække/ debatarrangementer i hele landet i samarbejde med aftenskoler og andre oplysningsforbund At placere honningbier på taget af Miljøministeriet og Københavns Rådhus og derved skabe øget interesse for bier og biavl blandt byens borgere I Love Albertslund - Fase 2 Povl Markussen, Agenda Center Albertslund 2620 At mobilisere borgerne i kommunen til at indsamle henkastet affald i forbindelse med forskellige kampagner og fokusområder

7 40 Ladegårds Å - vandets kredsløb i byen Anders Jensen, Miljøpunkt Nørrebro 41 Det Eksperimenterende og Inspirerende Klima- og Miljøværksted Karin Jensen, VedvarendeEnergi- Sønderborg 42 Mad, Krydderier og Bæredygtighed 2013 Kristina Boldt, FødevareBanken 2200 Borgerinddragelse i processen om udvikling af Ladegårds Å/Åboulevard At oprette et værksted/mødested for mennesker, der ønsker at eksperimentere med, og opbygge nye løsninger for, bæredygtig energi eller genbrug I et samarbejde mellem Indvandrekvindecenter Nørrebro og FødevareBanken sættes fokus på inspiration til brugen af overskudsfødevarer i hjælpeorganisationer Mobile byhaver i Vejle 7100 Etablering af mobile byhaver i Vejle Charlotte Jensen, Dyrk Vejle 44 Klimatilpasning for grundejere Hans Christian Andersen, Herfølge Borgerforening 4681 Inspiration til Lokal Afledning af Regnvand - initiativer for grundejere i Herfølge Fra asfalt til grøn terapi Persille Ingerslev, AB Falkoner Alle 46 Mobilistkampagne Gate 21, Anna Thormann 2000 Forbedre viden grundlaget for at dyrke grøntsager i byen - henholdsvis i køkkenet, i fyrrum og i gården. Projektet skal dele erfaringer og frø med andre boligforeninger Understøtter "Formel M" partnerskabet om mobilitetsplaner og -netværk på en række arbejdspladser og i 10 kommuner

8 47 Byttemarked under Copenhagen Fashion Week Danish Fashion Institute, Johanna Topooco 1553 Der afholdes et stort byttemarked for tøj på Rådhuspladsen under Copenhagen Fashion Week ASPEKTRUM debatgruppe Palle R Jensen 2300 Kvalificeret og engagerende debat om de langsigtede miljøudfordringer BYORGANISK - grøn vækst på byens organiske køkkenskrald Missionen blandt hjemløse 2500 Indsamling og anvendelse efter kompostering af organisk køkkenskrald fra køkkener på flere bo- og væresteder på Nørrebro Drivhuset hvor brugte ting får nyt liv Albertslund Kommune 51 Miljø- og klimaambassadører i grundejerforeningerne i Furesø Kommune Furesø Kommune 52 Grøn livsstil - grønne grundejerforeninger og boligforeninger Foreningen Grøn Guide i Allerød 53 Nulskrald Landsby AVV I/S 2620 Etablering af sted, hvor borgere i Albertslund Kommune kan komme og aflevere og bytte brugte ting og sager. Drivhuset skal også fungere som formidlingssted for upcyclingstankegangen Videreudvikling af netværkssamarbejde med 196 grundejerforeninger i Furesø Kommune til også at omhandle fx reduktion af vandforbrug, LAR, grøn mobilitet, vareforbrug og genbrug. Tidligere har der været fokus på energibesparelser og energirenovering Foreningen Grøn Guide i Allerød samler de lokale bolig- og ejerforeninger i et grønt projekt, hvor foreningerne motiveres til at iværksætte forskellige grønne projekter, der kan reducere ressourceforbruget Gennem fællesaktiviteter og holdningspåvirkning er det projektets formål at øge genanvendelsen og mindske ressourceforbruget i landsbyen Tversted

9 54 Regnvand og nyttehaver som vej mod "Det gode boligliv" Gladsaxe Kommune/GAB/DAB 2860 Etablering af 30 nyttehaver i Værebro Park samt LAR fra 450 m2 tagflader i form af vanding til haverne Miljø og fællesskab -hånd i hånd Albertslund Boligsociale Center 56 Når det grønne samler Land.Ø.By Søndergien 2620 Beboerne i en socialt udsat bebyggelse skal via et nye "værested" for reparation og genbrug inspireres til at minimere ressourceforbruget og inspireres til at være kreative med genbrugsmaterialer Etablering af netværk mellem aktører fra landbrug, havebrug og boligsociale områder. Udveksling af idéer og erfaringer, fremme etablering af byhaver mv Projekt Nænsom Fødevareproduktion Foreningen Hernandos Hideaway 4592 Etablering af en række praktiske forsøg med økologisk fødevareproduktion og bæredygtig levevis på Sejerø RESPONS HAB 6100 Øget genbrug af inventar og byggematerialer når lejligheder renoveres Legetøjsbiblioteket Restainable 2100 Udvidelse og videreudvikling af et legetøjsbibliotek. Der skal afholdes månedlige foredrag om kemi og miljø samt workshops med børn og unge om forbrug og ressourcer spørgsmål til DIG omkring verdens tilstand Susanne W. Borg 5462 Udvikling og gennemførsel af kampagne, der via go-cards og web udfordrer danskerne på en række spørgsmål omkring bæredygtighed/miljøets tilstand

10 61 Grønne garager - bæredygtig andelsforening Andelsboligforeningen Vesterbrogade 176/Kochsvej Etablering af grønt tag på garageanlæg ved andelsforening. Formidling til lokale institutioner Miljø-Homeparties for og af indvandrerkvinder Københavns Miljø- og Energikontor 2200 Uddannelse af etniske kvinder som miljøambassadører, der kan udføre miljøgennemgang af lejligheder til arrangementer Opfølgning på Grøn Kirke ordningen Danske Kirkers Råd 2000 Motivering af deltagende kirkers indsats under Grøn Kirke ordningen til en fortsat og forbedret miljøindsats Villavenner.dk Charlotte Kirchheiner Hansen 65 BYHØST Byhøst 66 LAND projektet - Læring og Netværk Demonstrationsprojekt Permakultur Danmark 2970 Etablering af hjemmeside der skal være indgangen til at beboere i et større villakvarter engagerer sig i bæredygtigt forbrug, fx. låneordning, genbrugsmarked, fælleskørsel mv Udvikling og udbredelse af hjemmeside og mobilapp, der hjælper borgere til at finde vilde råvarer og udnytte de lokale grønne ressourcer, der findes rundt omkring i Danmark Etablering af 5 LAND (Learning And Network Demonstration) centre, der skal bidrage med information om bæredygtige løsninger til hverdagen Et væksteksperimentarium for grøn OmDannelse Københavns Åbne Gymnasium 2500 Gymnasieelevernes viden om grøn omstilling skal styrkes. Diverse aktiviteter omkring emnet grøn omstilling og bæredygtighed fx. madaffald til kompost, opsamling af regnvand mv

11 68 Omstilling NU-Frederiksberg Omstillings Cafeen / Omstilling Danmark 2000 Oplysningskampagne på Frederiksberg, hvor der gøres opmærksom på grøn omstilling og de miljøinitiativer og muligheder, der findes lokalt Affaldsreduktion gennem reparation af elektronik Det Økologiske Råd 2300 Informationskampagne med fokus på fremme af reparation af elektroniske produkter frem for anskaffelse af nyt Klimasikring af etageejendomme Ejerforeningen Ingemannsvej SnapRecycle - en bæredygtig applikation Christian Askjær Christiansen 1964 Projektet har til formål at fremvise konkrete eksempler på klimatilpasningsløsninger til beboelsesejendomme, for derigennem at inspirere flere boligforeninger til at håndtere udfordringerne med klimatilpasning Udvikling af en applikation, der gør det let at forære og dermed genbruge ting, der ellers smides ud Hønsehold på Samsø - Vejen til nyttiggørelse af affald Danmarks Naturfredningsforening 73 Guide til bæredygtige indkøb i institutionskøkkener; dilemmaer i forhold til det økologiske spisemærke VIA University College 2100 Projektets formål er udbrede anvendelsen af hønsehold samt at afprøve om fælles hønsehold i et landdistrikt/ø-samfund kan være en egnet metode til at reducere mængden af vegetabilsk husholdningsaffald Udvikling af en elektronisk guide til storkøkkener, der omlægger til økologi. Guiden skal vejlede køkkenpersonalet, så de ikke køber økologiske fødevarer, der er mindre bæredygtige pga. lang transport, brug af kunstvanding etc. i produktionen

12 74 SustaIN Festival Copenhagen SustaIN - Sustainable Initiatives Network 8200 Afholdelse af Sustain Festival Copenhagen; en videns-, kultur- og livsstilsfestival Byens Lunger Den Frivillige Forening Himmelhaven 8000 Etablering af vertikale udendørs plantevægge på henholdsvis Kloster Torv og Frederiksgade i Aarhus Bæredygtige Landsbyer i Sønderborg Kommune, etape 2 Landdistriktsudvalget, Sønderborg Kommune 77 Trash & Guld Miljøpunkt indre by 78 Effektmåling og udbredelse af skraldetragte Hold Danmark Rent 6400 Forskellige bæredygtighedsinitiativer (fælles dyrkning af energiafgrøder, bedre cyklistforhold, energirenoveringer mv.) skal gøre det mere attraktivt at bo og leve i landsbyer i Sønderborg Kommune Et aktiveringsforløb med korte kurser for unge, der introduceres til potentielle job inden for genbrug samt borgerworkshops og events med folk der arbejder med genbrug som ressource Test af protype skraldetragte, der skal forbedre sorteringen af affald Forurening fra brændefyring kan reduceres lokalt Det Økologiske Råd 2300 Viden og initiativer om korrekt brændefyring Pakhuset den lokale symbiose Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk 2800 Istandsætter møbler, der ellers skulle smides ud. Istandsættelsen samt øvrige jobfunktioner varetages af udsatte borgere, der ellers har svært ved at komme i arbejde

13 81 Kemilex app Astma-Allergi Danmark 4000 Udvikling af app til android: Kemilex, som hjælper forbrugeren til at undgå allergifremkaldende kemi i forbrugerprodukter LAR-sekretariatet Grundejeren.dk 2720 Oprettelse af et midlertidigt LARsekretariat, der kan rådgive og vejlede grundejere om lokal nedsivning af grundvand Affaldets ressourcer - et læringsprojekt Grønt Forum 7100 Projektet har til formål at engagere borgere og boligforeninger i Vejle Kommune i bedre affaldssortering ved at formidle budskaber om brug af affald som en ressource Frederiksbjerg BY-DEL Mette Raaschou, VedvarendeEnergi 8000 Etablering af dele-ordning, hvor borgerne kan låne hinandens ting. Der skal dels afholdes en række events, dels oprettes et website, som brugerne kan anvende til at låne og udlåne ting

Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle 2013

Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle 2013 Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle 2013 Projekttitel/Projektholder Postnr. Grønt tema 1 Folkemøde om Skifergas Bjørn Tving Stauning, Frederikssund Klimaforening 2 Vi deles

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013 Miljøpunkt Indre By ÅRSPLAN 2013 Indledning Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i

Læs mere

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum biotoppen PÅ TAGET AF BLÅGÅRD SKOLE BAGGRUND Vi i foreningen DYRK Nørrebro har siden april 2011 drevet den

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Plant. selv i byen. dyrk dig sund

Plant. selv i byen. dyrk dig sund Plant selv i byen dyrk dig sund 2 Drømmen er en grønnere by Visionen med vores indsats er en grønnere og sundere by - en by, der kan klare klimaudfordringerne. Langt de fleste bor og arbejder i byen eller

Læs mere

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk HANDLEPLANER Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk Handleplaner Ø K O L O G I S K S A M S Ø O G J O R D B R U G S F O N D E N S A M S Ø K O L O G I S K INDLEDNING Som forholdsvis nystiftet forening

Læs mere

LAND projektet. Hvad vil LAND projektet? Hvad er udbytterne af LAND projektet?

LAND projektet. Hvad vil LAND projektet? Hvad er udbytterne af LAND projektet? Permakultur Danmark GUIDE til LAND netværket LAND - Læring og Netværk Demonstrationsprojekt Udarbejdet af Cathrine Dolleris for Permakultur Danmark Februar 2014 Indhold Læring og Netværk Demonstrationsprojekt...

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

GUIDE TIL LAND NETVÆRKET LAND - LÆRING OG NETVÆRK DEMONSTRATIONSPROJEKT. Udarbejdet af Cathrine Dolleris for. Permakultur Danmark.

GUIDE TIL LAND NETVÆRKET LAND - LÆRING OG NETVÆRK DEMONSTRATIONSPROJEKT. Udarbejdet af Cathrine Dolleris for. Permakultur Danmark. GUIDE TIL LAND NETVÆRKET LAND - LÆRING OG NETVÆRK DEMONSTRATIONSPROJEKT Udarbejdet af Cathrine Dolleris for Permakultur Danmark April 2014 Version 1.2 1 Indhold GUIDE til LAND netværket... 1 LAND - Læring

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere?

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Idéer har de masser af hos Aarstiderne. Og bæredygtighed ligger dybt i dna'et. Men den systematiske tilgang til forandringer bliver

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Dyrk! Høst! Spis! Anbefalinger og resultater fra konferencen om den spiselige by

Dyrk! Høst! Spis! Anbefalinger og resultater fra konferencen om den spiselige by Dyrk! Høst! Spis! Anbefalinger og resultater fra konferencen om den spiselige by Afholdt den 11. oktober 2013 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Nye veje til grønne løsninger Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Velkommen til Green Cities efterårskonference 2012 I år handler efterårskonferencen om at finde nye og bedre

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G

WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G PRÆSENTATION Anne Mette Thorup Kommunikationskonsulent i Affald & Genbrug Frederiksberg Kommune (2007) R98 (2000 2007)

Læs mere

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune Sekretariat og Integration Sagsnr. Brevid. Ref. KRA Dir. tlf. 4631 7814 kimraben@roskilde.dk 22. december 2014 NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Københavns Madhus har udviklet en idé om at skabe og samle en række beslægtede virksomheder i vores ende af Kødbyen under betegnelsen Madbyen.

Københavns Madhus har udviklet en idé om at skabe og samle en række beslægtede virksomheder i vores ende af Kødbyen under betegnelsen Madbyen. MADBYEN I KØDBYEN Visionen Københavns Madhus har udviklet en idé om at skabe og samle en række beslægtede virksomheder i vores ende af Kødbyen under betegnelsen Madbyen. Med Madbyen vil vi generobre, nyfortolke

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner Når borgere og virksomheder skal spare på energien Energitjenestens tilbud til danske kommuner Energitjenesten en partner for kommuner Med Energitjenesten som samarbejdspartner kan kommunen sætte gang

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Københavns Miljø- og Energikontor

Københavns Miljø- og Energikontor Københavns Miljø- og Energikontor Årsberetning 2013 KMEK.dk Årsberetning 2013 for Københavns Miljø- og Energikontor KMEK Årsberetning 2013 Udgivet af: Københavns Miljø- og Energikontor Blegdamsvej 4B 2200

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i 2014

Det lokale miljøarbejde i 2014 Det lokale miljøarbejde i 2014 Miljøpunkt Amager er i gang med at udarbejde årsplan for 2014. I den sammenhæng skal Miljø & Plan foretage en foreløbig prioritering af indsatserne, inden der fremlægges

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Hæftet er et inspirationskatalog. Det beskriver nogle af de mange dele-, bytte- og låneordninger, der findes i Albertslund. Boligområder VA 4 Syd (lejeboliger)

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

POST 1: UDVINDING DILEMMA:

POST 1: UDVINDING DILEMMA: POST 1: UDVINDING DILEMMA: Din mobiltelefon er blevet stjålet, og du skal have ny. Hvad vælger du? 1. Jeg køber en model, der er lavet af 50 % genanvendte materialer. 2. Jeg vælger den nyeste model, som

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt forankrede miljøprojekter, som

Læs mere

INDHOLD. Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018

INDHOLD. Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018 Årsplan 2015 INDHOLD Læsevejledning Børn og madspild Klimaet og borgerne Formidling af bæredygtig livsstil Budget 2015 Kalender 2015 Bilag: Strategiplan 2015-2018 3 3 5 6 8 10 Årsplan 2015 Dette dokument

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) 679.100. Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft

Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) 679.100. Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft / affaldsselskab Halsnæs Forsyning Albertslund Varde Affald Vestforbrænding Projekttitel Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft Turisters genanvendelse

Læs mere

Om Agenda Center Albertslund

Om Agenda Center Albertslund Om Agenda Center Albertslund Indhold: 1. Lidt historisk om Agenda Centeret 2. ACA s formål 3. ACA - en lokal NGO 4. ACA s profil og principper 5. Den by vi vil en bæredygtig by med 100 % vedvarende energi!

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG Med aktivitetsguiden for Nørrebro og Bispebjerg vil vi gerne inspirere institutioner i området til at bruge lokalområdet i det pædagogiske arbejde med råvarer, mad og

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende,

Læs mere