Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle. per 16. december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle. per 16. december 2013"

Transkript

1 Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle per 16. december 2013 Projekttitel/Projektholder Postnr. Grønt tema Tilskud (kr.) 1 Folkemøde om Skifergas 3600 At oplyse om skifergas og udvindingen heraf i Nordsjælland Bjørn Tving Stauning, Frederikssund Klimaforening 2 Vi deles om jorden Hans Jeppe Andersen 3 Stop Madspild - en undervisningskampagne Stop Spild Af Mad 4 Sammen Mod Madspild (tidligere Bespis København) Comminiqué 6731 Med inspiration i konceptet 'landshare' vil ansøger stille jord, vand og viden til rådighed til en økologisk fælleshave i Sydvestjylland, hvor interesserede kan dyrke og spise egne grøntsager og urter Stop Madspild er et undervisningsforløb, der sigter mod at få elever i folkeskolens ældste klasser til at arbejde journalistisk og projektorienteret med emnet madspild. Eleverne skal dermed gøres i stand til at formidle kampagnens budskaber gennem fx lokalaviser, blogs m.m Event med fokus på madspild under titlen Sammen mod madspild, hvor ideen er, at 5000 danskere skal bespises med fødevarer, der ellers er kasseret hos detailhandlen Næring til Læring Resen Skole 7800 Skolehaver som kan indgå i en mere praksisorienteret undervisning af børn i specialklasserne Hold Stranden Ren- Dag Hold Danmark Rent 3400 Mobilisere frivillige til en national, fælles strandrengøring. Det vil betyde mindre nyt affald (da vi smider mindre affald, hvis der er rent i forvejen), mere attraktive strande og mere viden om affaldets kilder. Konceptet eksisterer allerede i flere af vores nabolande

2 7 Bund til Mund Bund til Mund 8 Bastard Festival - En bæredygtighedsfestival i Helsingør Foreningen Bastard Festival 9 Tænk globalt hand'l lokalt og socialt Benny Rasmussen 10 Work New Ways Maja Baungaard Jensen 11 Hedens Blå Guld: Dansk originale blåbær - "smag på og se på besøgsgarden" Peter Fuglsbjerg 12 Mejeriets fælleshave Else Jespersen 2000 At skabe interesse for bæredygtig turisme og forbrug og udleve denne interesse i form af åbne camps, der også inddrager de lokale. Via fiskeri og indsamling af vand- og strandplanter og måltider af produkterne introduceres en mere bæredygtig livsførelse At udbrede og begejstre til bedre udnyttelse af ressourcer ved at nytænkte eksisterende ressourcer i vores omgivelser og give dem større og/eller ny værdi på en tilgængelig og inspirerende måde Affaldsminimering i mange aspekter- fra mindre henkastet affald til måder at lære borgerne at reparere og genbruge i foreningens egne værksteder. Det oplysende kombineres med det nyttigekonkret genbrug Etablere en portal for professionelle brugere, der gerne vil handle bæredygtigt trods begrænset tid og stramt budget. Der lægges op til en interaktiv model, hvor udbud og efterspørgsel søges matchet Fremme forståelsen for bevarelse af det naturlige hedelandskab og udnyttelsen af dette på en bæredygtig måde ved beplantning med oprindelige planter og traditionel dyrkning. En besøgsgård beplanter et område med oprindelige blåbærsorter Engagere flere i lokalområdet i dyrkning og forbrug af økologiske grøntsager. Dette skal ske ved at udvide aktiviteten i den eksisterende forening markant - både dyrkningsmæssigt og ved at få flere nye medlemmer og abonnenter af grøntsags kasser

3 13 Gro i byen Nina Renee Larsen 14 Bikeit! Cykling for social forandring Cykling for social forandring 15 Stouby - det grønne sogn, hvor vi selv rydder op Stouby og Omegns Lokalråd 16 ByOasen ByOasen - Miljøpunkt Nørrebro 2200 At få flere til at dyrke egne økologiske produkter. Den fysiske løsning er en grokasse; denne er forbundet med opmærksomhedsskabelse, bl.a. events med uddeling af gratis økologiske frø og gør det selvløsninger At udvikle cykelkulturen i lokalområdet Sjælør i København. Dette skal ske ved at etablere systematiske cykelworkshops og andre mere permanente aktiviteter i lokalområdet, som kan fastholde interessen for at benytte cyklen Renhold af veje ved at stille udstyr til rådighed, så borgere kan indsamle henkastet affald At udvikle ByOasens økologiske bybondegård og demonstrere samt formidle biodiversitet Greening the City Jørgen Dahl Madsen 18 Forbrug-Genbrug-Reparation Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov 19 Smart Miljøstation AB Pegasus 2100 Flere delprojekter: 1. Genplantning af gamle træer, som skulle være fældet i f.b.m. anlægsarbejder, 2. Plantning af energipil på tomme grunde og 3. Inspirationsprojekter om farmers market, genbrug og urban gardering Afholdelse af temadag med henblik på mobilisering og koordinering i lokalsamfundet. Der skal skabes netværk mellem borgere erhvervsliv, som skal understøtte hinanden i at fremme en ændret og bæredygtig adfærd Optimering af affaldssortering ved etablering af en 'smart miljøstation' vha. underjordiske affaldsbeholdere til beboelsesejendom. Endvidere information og dialog med beboere samt et lokalt byttemarked

4 20 Future Force Terra Nova 21 Tøjbiblioteket Frivillignet 2400 En teaterforestilling med fokus på bæredygtighed målrettet børn i alderen 8-16 år. Forestillingen skal anspore unge til at sprede bæredygtig adfærd hos venner og familie Etablere et tøjbibliotek, hvor medlemmer mod et lille abonnement får adgang til at låne tøj af høj kvalitet og produceret under ordentlige forhold Det spiselige kvarter Ea Højer 23 Uddannelse af Miljøambassadører i Korsløkken, 5220 Odense C Fyns Almennyttige Boligselskab 24 Oplysningskampagne om klimaog naturskånsomt fiskeri Landsforeningen Levende Hav 2400 At stimulere forgrønningsaktiviteter blandt beboere som led i en boligsocial aktivitet. I ansøgningen er der afsat betydelige midler til medarbejdere i den allerede støttede boligsociale indsats; men også midler til beboernes aktivitet Bæredygtigt forbrug i en stor boligforening. Fokus er på energiog indeklima; men der er også aktiviteter vedr. reduktion af vandforbrug, affaldsforebyggelse og anvendelse af mindre miljøbelastende kemikalier etc Fremme bæredygtigt kystfiskeri i form af information og holdningspåvirkning til såvel fiskere som borgere Miljøvækst - Mod et affaldsløst samfund CradlePeople 2100 En indsats for at stimulere den cirkulære økonomi via igangsættende foredragsvirksomhed samt konkret initiativtagning af mere professionel karakter/faglig velfunderede initiativer

5 26 Fra ubrugte æbler til sund og velsmagende æblemost Vestjyllands Højskole 27 Ottilias Have Foreningen Ottilias Have 6950 En mostpresser i Vestjyllands Højskoles Forundringens have bidrager til bedre ressourceudnyttelse af nedfaldsfrugt, ligesom havens frivillige udbreder kendskabet til brugen af danske frugter og bær og inspirere til privat frugtdyrkning Etablere og drive en foregangsbyhave med alle de faciliteter og muligheder dette indebærer. Der er grønne nyttehaver, biavl og aquaponi og muligheder for at se, hvad der er bæredygtigt materialevalgholdbart og smukt ældende Udbredelse af Byttemarkeder Lama Juma 29 Opstart af Aalborg byhave Karolinelund Aalborg Byhave Karolinelund 30 Grønne jobs ved genbrug af tekstiler til interiørprodukter og design Alexandra Winther Høeg 31 Netværk Økogrønt Helene K. Rasmussen 2605 At realisere en "almennyttig" byttemarked-servicefunktion, der skal uddanne og professionalisere "byttemarkedsgræsrødder" samt potentielle hjemsteder (kommuner/foreninger) for byttemarkeder Økologiske fælleshaver i den tidligere Tivoli i Aalborg. Haverne har en række grønne tilbud, der skal motivere flere til at benytte egne produkter/friske produkter og udbrede kendskabet til økologi 2800 Indsamling af tøj og genanvendelse af tekstiler til kvalitetsprodukter via systuer for marginaliserede kvinder. Projektet skal gennemføres som et demonstrationsprojekt, der efterfølgende omdannes til en forening eller socialøkonomisk virksomhed Etablere et netværk for havedyrkere til videndeling om dyrkning af økologiske grøntsager

6 32 Digital håndbog for etablering og drift af fælleshaves Miljø- og Energicenteret, Aiah Noack 33 Klimarigtig villavej - lokal afledning af regnvand GF Øresund's Vejlaug v/ Ellen Højgaard klasser - fremtidens miljøambassadører Københavns Miljø- og Energikontor, Charlotte Hansen 35 Messe - Omstilling Ry Omstilling Ry v. Svend Åge Munch 2630 Udvikling af en digital håndbog for etablering og drift af fælleshaver (community food gardens). Temaet er formidling af eksisterende løsninger Borgerinddragelse og dokumentation af forløbet omkring et større projekt om lokal afledning af spildevand klasserne på Peder Lykke Skolen uddannes til energiambassadører og skal lære at gennemgå boliger med formålet at reducere ressourceforbrug ift. vand, affald, transport, el og varme Energimesse i Ry med særligt fokus på affald og cirkulær energi skal inspirere til bæredygtige projekter Friland Cathrine Dolleris 8410 Udbrede viden om friland og bæredygtigt byggeri Bæredygtig debatstafet - Danmark rundt! Øko-net 38 Honningbier på taget af Miljøministeriet og Københavns Rådhus Københavns Bybi Forening 5700 En debatstafet om bæredygtig udvikling gennem en foredragsrække/ debatarrangementer i hele landet i samarbejde med aftenskoler og andre oplysningsforbund At placere honningbier på taget af Miljøministeriet og Københavns Rådhus og derved skabe øget interesse for bier og biavl blandt byens borgere I Love Albertslund - Fase 2 Povl Markussen, Agenda Center Albertslund 2620 At mobilisere borgerne i kommunen til at indsamle henkastet affald i forbindelse med forskellige kampagner og fokusområder

7 40 Ladegårds Å - vandets kredsløb i byen Anders Jensen, Miljøpunkt Nørrebro 41 Det Eksperimenterende og Inspirerende Klima- og Miljøværksted Karin Jensen, VedvarendeEnergi- Sønderborg 42 Mad, Krydderier og Bæredygtighed 2013 Kristina Boldt, FødevareBanken 2200 Borgerinddragelse i processen om udvikling af Ladegårds Å/Åboulevard At oprette et værksted/mødested for mennesker, der ønsker at eksperimentere med, og opbygge nye løsninger for, bæredygtig energi eller genbrug I et samarbejde mellem Indvandrekvindecenter Nørrebro og FødevareBanken sættes fokus på inspiration til brugen af overskudsfødevarer i hjælpeorganisationer Mobile byhaver i Vejle 7100 Etablering af mobile byhaver i Vejle Charlotte Jensen, Dyrk Vejle 44 Klimatilpasning for grundejere Hans Christian Andersen, Herfølge Borgerforening 4681 Inspiration til Lokal Afledning af Regnvand - initiativer for grundejere i Herfølge Fra asfalt til grøn terapi Persille Ingerslev, AB Falkoner Alle 46 Mobilistkampagne Gate 21, Anna Thormann 2000 Forbedre viden grundlaget for at dyrke grøntsager i byen - henholdsvis i køkkenet, i fyrrum og i gården. Projektet skal dele erfaringer og frø med andre boligforeninger Understøtter "Formel M" partnerskabet om mobilitetsplaner og -netværk på en række arbejdspladser og i 10 kommuner

8 47 Byttemarked under Copenhagen Fashion Week Danish Fashion Institute, Johanna Topooco 1553 Der afholdes et stort byttemarked for tøj på Rådhuspladsen under Copenhagen Fashion Week ASPEKTRUM debatgruppe Palle R Jensen 2300 Kvalificeret og engagerende debat om de langsigtede miljøudfordringer BYORGANISK - grøn vækst på byens organiske køkkenskrald Missionen blandt hjemløse 2500 Indsamling og anvendelse efter kompostering af organisk køkkenskrald fra køkkener på flere bo- og væresteder på Nørrebro Drivhuset hvor brugte ting får nyt liv Albertslund Kommune 51 Miljø- og klimaambassadører i grundejerforeningerne i Furesø Kommune Furesø Kommune 52 Grøn livsstil - grønne grundejerforeninger og boligforeninger Foreningen Grøn Guide i Allerød 53 Nulskrald Landsby AVV I/S 2620 Etablering af sted, hvor borgere i Albertslund Kommune kan komme og aflevere og bytte brugte ting og sager. Drivhuset skal også fungere som formidlingssted for upcyclingstankegangen Videreudvikling af netværkssamarbejde med 196 grundejerforeninger i Furesø Kommune til også at omhandle fx reduktion af vandforbrug, LAR, grøn mobilitet, vareforbrug og genbrug. Tidligere har der været fokus på energibesparelser og energirenovering Foreningen Grøn Guide i Allerød samler de lokale bolig- og ejerforeninger i et grønt projekt, hvor foreningerne motiveres til at iværksætte forskellige grønne projekter, der kan reducere ressourceforbruget Gennem fællesaktiviteter og holdningspåvirkning er det projektets formål at øge genanvendelsen og mindske ressourceforbruget i landsbyen Tversted

9 54 Regnvand og nyttehaver som vej mod "Det gode boligliv" Gladsaxe Kommune/GAB/DAB 2860 Etablering af 30 nyttehaver i Værebro Park samt LAR fra 450 m2 tagflader i form af vanding til haverne Miljø og fællesskab -hånd i hånd Albertslund Boligsociale Center 56 Når det grønne samler Land.Ø.By Søndergien 2620 Beboerne i en socialt udsat bebyggelse skal via et nye "værested" for reparation og genbrug inspireres til at minimere ressourceforbruget og inspireres til at være kreative med genbrugsmaterialer Etablering af netværk mellem aktører fra landbrug, havebrug og boligsociale områder. Udveksling af idéer og erfaringer, fremme etablering af byhaver mv Projekt Nænsom Fødevareproduktion Foreningen Hernandos Hideaway 4592 Etablering af en række praktiske forsøg med økologisk fødevareproduktion og bæredygtig levevis på Sejerø RESPONS HAB 6100 Øget genbrug af inventar og byggematerialer når lejligheder renoveres Legetøjsbiblioteket Restainable 2100 Udvidelse og videreudvikling af et legetøjsbibliotek. Der skal afholdes månedlige foredrag om kemi og miljø samt workshops med børn og unge om forbrug og ressourcer spørgsmål til DIG omkring verdens tilstand Susanne W. Borg 5462 Udvikling og gennemførsel af kampagne, der via go-cards og web udfordrer danskerne på en række spørgsmål omkring bæredygtighed/miljøets tilstand

10 61 Grønne garager - bæredygtig andelsforening Andelsboligforeningen Vesterbrogade 176/Kochsvej Etablering af grønt tag på garageanlæg ved andelsforening. Formidling til lokale institutioner Miljø-Homeparties for og af indvandrerkvinder Københavns Miljø- og Energikontor 2200 Uddannelse af etniske kvinder som miljøambassadører, der kan udføre miljøgennemgang af lejligheder til arrangementer Opfølgning på Grøn Kirke ordningen Danske Kirkers Råd 2000 Motivering af deltagende kirkers indsats under Grøn Kirke ordningen til en fortsat og forbedret miljøindsats Villavenner.dk Charlotte Kirchheiner Hansen 65 BYHØST Byhøst 66 LAND projektet - Læring og Netværk Demonstrationsprojekt Permakultur Danmark 2970 Etablering af hjemmeside der skal være indgangen til at beboere i et større villakvarter engagerer sig i bæredygtigt forbrug, fx. låneordning, genbrugsmarked, fælleskørsel mv Udvikling og udbredelse af hjemmeside og mobilapp, der hjælper borgere til at finde vilde råvarer og udnytte de lokale grønne ressourcer, der findes rundt omkring i Danmark Etablering af 5 LAND (Learning And Network Demonstration) centre, der skal bidrage med information om bæredygtige løsninger til hverdagen Et væksteksperimentarium for grøn OmDannelse Københavns Åbne Gymnasium 2500 Gymnasieelevernes viden om grøn omstilling skal styrkes. Diverse aktiviteter omkring emnet grøn omstilling og bæredygtighed fx. madaffald til kompost, opsamling af regnvand mv

11 68 Omstilling NU-Frederiksberg Omstillings Cafeen / Omstilling Danmark 2000 Oplysningskampagne på Frederiksberg, hvor der gøres opmærksom på grøn omstilling og de miljøinitiativer og muligheder, der findes lokalt Affaldsreduktion gennem reparation af elektronik Det Økologiske Råd 2300 Informationskampagne med fokus på fremme af reparation af elektroniske produkter frem for anskaffelse af nyt Klimasikring af etageejendomme Ejerforeningen Ingemannsvej SnapRecycle - en bæredygtig applikation Christian Askjær Christiansen 1964 Projektet har til formål at fremvise konkrete eksempler på klimatilpasningsløsninger til beboelsesejendomme, for derigennem at inspirere flere boligforeninger til at håndtere udfordringerne med klimatilpasning Udvikling af en applikation, der gør det let at forære og dermed genbruge ting, der ellers smides ud Hønsehold på Samsø - Vejen til nyttiggørelse af affald Danmarks Naturfredningsforening 73 Guide til bæredygtige indkøb i institutionskøkkener; dilemmaer i forhold til det økologiske spisemærke VIA University College 2100 Projektets formål er udbrede anvendelsen af hønsehold samt at afprøve om fælles hønsehold i et landdistrikt/ø-samfund kan være en egnet metode til at reducere mængden af vegetabilsk husholdningsaffald Udvikling af en elektronisk guide til storkøkkener, der omlægger til økologi. Guiden skal vejlede køkkenpersonalet, så de ikke køber økologiske fødevarer, der er mindre bæredygtige pga. lang transport, brug af kunstvanding etc. i produktionen

12 74 SustaIN Festival Copenhagen SustaIN - Sustainable Initiatives Network 8200 Afholdelse af Sustain Festival Copenhagen; en videns-, kultur- og livsstilsfestival Byens Lunger Den Frivillige Forening Himmelhaven 8000 Etablering af vertikale udendørs plantevægge på henholdsvis Kloster Torv og Frederiksgade i Aarhus Bæredygtige Landsbyer i Sønderborg Kommune, etape 2 Landdistriktsudvalget, Sønderborg Kommune 77 Trash & Guld Miljøpunkt indre by 78 Effektmåling og udbredelse af skraldetragte Hold Danmark Rent 6400 Forskellige bæredygtighedsinitiativer (fælles dyrkning af energiafgrøder, bedre cyklistforhold, energirenoveringer mv.) skal gøre det mere attraktivt at bo og leve i landsbyer i Sønderborg Kommune Et aktiveringsforløb med korte kurser for unge, der introduceres til potentielle job inden for genbrug samt borgerworkshops og events med folk der arbejder med genbrug som ressource Test af protype skraldetragte, der skal forbedre sorteringen af affald Forurening fra brændefyring kan reduceres lokalt Det Økologiske Råd 2300 Viden og initiativer om korrekt brændefyring Pakhuset den lokale symbiose Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk 2800 Istandsætter møbler, der ellers skulle smides ud. Istandsættelsen samt øvrige jobfunktioner varetages af udsatte borgere, der ellers har svært ved at komme i arbejde

13 81 Kemilex app Astma-Allergi Danmark 4000 Udvikling af app til android: Kemilex, som hjælper forbrugeren til at undgå allergifremkaldende kemi i forbrugerprodukter LAR-sekretariatet Grundejeren.dk 2720 Oprettelse af et midlertidigt LARsekretariat, der kan rådgive og vejlede grundejere om lokal nedsivning af grundvand Affaldets ressourcer - et læringsprojekt Grønt Forum 7100 Projektet har til formål at engagere borgere og boligforeninger i Vejle Kommune i bedre affaldssortering ved at formidle budskaber om brug af affald som en ressource Frederiksbjerg BY-DEL Mette Raaschou, VedvarendeEnergi 8000 Etablering af dele-ordning, hvor borgerne kan låne hinandens ting. Der skal dels afholdes en række events, dels oprettes et website, som brugerne kan anvende til at låne og udlåne ting

Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle. per 3. september 2013

Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle. per 3. september 2013 Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 421 Offentligt Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle per 3. september 2013 Projekttitel/Projektholder Postnr. Grønt tema Tilskud (kr.)

Læs mere

Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle 2013

Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle 2013 Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle 2013 Projekttitel/Projektholder Postnr. Grønt tema 1 Folkemøde om Skifergas Bjørn Tving Stauning, Frederikssund Klimaforening 2 Vi deles

Læs mere

Puljen til Grønne Ildsjæle

Puljen til Grønne Ildsjæle Puljen til Grønne Ildsjæle Inspirationskatalog 2 Puljen til Grønne Ildsjæle støtter lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter, understøtter den grønne

Læs mere

Puljen til Grønne Ildsjæle - støttede projekter i 2014

Puljen til Grønne Ildsjæle - støttede projekter i 2014 Puljen til Grønne Ildsjæle - støttede projekter i 2014 Projekttitel Projektholder Tilskud (kr.) Maritime nyttehaver KBH Projektet vil øge benyttelsen af Københavns Havn til produktion af lokale fødevarer

Læs mere

The Independent Air 497.000. Landsforeningen Levende Hav. Odense Centralbibliotek 461.200. Landsforeningen Praktisk Økologi (LPØ)

The Independent Air 497.000. Landsforeningen Levende Hav. Odense Centralbibliotek 461.200. Landsforeningen Praktisk Økologi (LPØ) NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-115-00746 Ref. sukro Den 20. november 2015 Oversigt over støttede projekter i 2015 fra Puljen til Grønne Ildsjæle Projekt Titel Projektholder Tilsagn (DKK) The Independent

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Alternative veje til mere genbrug - via reparation

Alternative veje til mere genbrug - via reparation Alternative veje til mere genbrug - via reparation Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier Genbrugsaktiviteter med affald fra genbrugspladsen ; 21. juni 2016 Det Økologiske Råd Miljøorganisation der

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Kontaktoplysninger: Det Bæredygtige Bofællesskab ved Gribskov og Esrum Sø CVR-nummer: Tingbakken 18, 3230 Græsted

Kontaktoplysninger: Det Bæredygtige Bofællesskab ved Gribskov og Esrum Sø CVR-nummer: Tingbakken 18, 3230 Græsted Vision: At skabe en bæredygtig, miljø- og klimavenlig økolandsby med 10-12 huse og et stort fælleshus. Økolandsbyen skal fungere som en off-grid selvforsynende enhed med egen forsyning af varme og elektricitet

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 78 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 78 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 78 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-001-09730 Den 1. december 2014 Notat om tilskud til Grønne Ildsjæle 2014 I 2014 er der for anden gang uddelt midler

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

KANTINE & PERSONALERESTAURANT

KANTINE & PERSONALERESTAURANT KANTINE & PERSONALERESTAURANT SUBSTANS startede oprindelig med at drive kantinen på Nordisk Ministerråd. Det gjorde vi i nogle år, før vi så valgte at starte et nyt køkken op med vores frokosttilbud. I

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Bidrag med ideer og forslag til Frederiksberg som en Grøn og klimavenlig by fra Omstilling Frederiksberg / Omstilling Danmark.

Bidrag med ideer og forslag til Frederiksberg som en Grøn og klimavenlig by fra Omstilling Frederiksberg / Omstilling Danmark. Til: Bygge-, Plan og Miljøafdelingen Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg frederiksbergstrategien@frederiksberg.dk Bidrag med ideer og forslag til Frederiksberg som en Grøn og klimavenlig by fra Omstilling

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Opsummering året 2013 Miljøpunkt Indre By - Christianshavn havde i 2013 særlig fokus på tre hovedområder: Byforgrønnelse (herunder klimatilpasning),

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 Forslag til Ældre- og Handicapforvaltningen mål og indsatser Økologisk mad I forvaltningens madproduktion og i øvrig madlavning udgør økologiske råvarer

Læs mere

Fermenterings kusus igen, med gode Søren Holt

Fermenterings kusus igen, med gode Søren Holt Fermenterings kusus igen, med gode Søren Holt Successens bagside Højt arbejdstryk Vanskeligt at holde det høje niveau med kun frivillig arbejdskraft Forholdsvis få frivillge træk et virkeligt tungt

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Finansudvalget L 1 supplerende svar på spørgsmål 32 Offentligt

Finansudvalget L 1 supplerende svar på spørgsmål 32 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 supplerende svar på spørgsmål 32 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-001-09730 Ref. sukro Den 11. november 2015 Notat om tilskud fra Puljen til Grønne Ildsjæle i 2015 I

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014

Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014 Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014 Indhold Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014... 1 Indledning... 2 Interne projekter... 2 1. Hold Vanløse ren... 2 2. Grønt byrum...

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015 v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet - Formål Partnerskabet Vandet fra landet blev udbudt af NST i december 2013 Partnerskabet

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Reparation og genbrug skal være er trendy

Reparation og genbrug skal være er trendy Reparation og genbrug skal være er trendy Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier, Det Økologiske Råd 26. oktober 2015, Tølløse Det Økologiske Råd Miljøorganisation der arbejder for at fremme bæredygtig

Læs mere

Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy

Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy Lone Mikkelsen, senior rådgiver Kemikalier Det Økologiske Råd 4. november 2014, DAKOFA-konference Det Økologiske Råd Miljøorganisation der arbejder

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2015 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision og overordnede mål side 5 3. Sådan arbejder vi i Valby

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013 Miljøpunkt Indre By ÅRSPLAN 2013 Indledning Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i

Læs mere

Københavns Madhus har udviklet en idé om at skabe og samle en række beslægtede virksomheder i vores ende af Kødbyen under betegnelsen Madbyen.

Københavns Madhus har udviklet en idé om at skabe og samle en række beslægtede virksomheder i vores ende af Kødbyen under betegnelsen Madbyen. MADBYEN I KØDBYEN Visionen Københavns Madhus har udviklet en idé om at skabe og samle en række beslægtede virksomheder i vores ende af Kødbyen under betegnelsen Madbyen. Med Madbyen vil vi generobre, nyfortolke

Læs mere

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum biotoppen PÅ TAGET AF BLÅGÅRD SKOLE BAGGRUND Vi i foreningen DYRK Nørrebro har siden april 2011 drevet den

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2016 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen, Katrine Clausager Rich, Kirsten Henriksen og Peter Juul Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision

Læs mere

Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21

Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21 Holbæk kommune Lokalforumkonsulenterne 13. oktober 2008 Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21 Byrådets temamøde den 9. oktober 2008 Holbæk Kommune vil fremme en bæredygtig udvikling.

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

SYDHAVN GENBRUGSCENTER 2014 IDÉOPLÆG. Bilag 3 Bilag 3

SYDHAVN GENBRUGSCENTER 2014 IDÉOPLÆG. Bilag 3 Bilag 3 SYDHAVN GENBRUGSCENTER 2014 IDÉOPLÆG Bilag 3 Bilag 3 Sydhavn Genbrugscenter - På vej mod et bæredygtigt samfund Obs! Illustrationerne viser ikke det endelig anlæg. For eksempel arbejdes der i øjeblikket

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling

Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling Birgitte Hoffmann Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions [www.cdist.dk] Kompleksiteten og udfordringerne i bæredygtig

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener 28 millioner kr. til mere økologi Fødevareministeriet har afsat 28 millioner kr. i 2013 til at støtte omlægning til økologi i offentlige køkkener. De penge

Læs mere

Plant. selv i byen. dyrk dig sund

Plant. selv i byen. dyrk dig sund Plant selv i byen dyrk dig sund 2 Drømmen er en grønnere by Visionen med vores indsats er en grønnere og sundere by - en by, der kan klare klimaudfordringerne. Langt de fleste bor og arbejder i byen eller

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin. Madspilds-event Lørdag, den 9. juni 2012 Severin kursuscenter På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk HANDLEPLANER Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk Handleplaner Ø K O L O G I S K S A M S Ø O G J O R D B R U G S F O N D E N S A M S Ø K O L O G I S K INDLEDNING Som forholdsvis nystiftet forening

Læs mere

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H).

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H). ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16:00-18.00 på rådhuset (mødelokale H). Medlemmer: Formand Torsten Dybkjær, Erling Petersen,

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 BORGERNE OG ERHVERV SAMARBEJDE OG AKTIVITETER... 3 Samlet oversigt over iværksatte borgeraktiviteter 2013... 4 Grøn Herning Uge... 5 Anerkendelse for

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Anne Dissing Rasmussen E-mail:

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Bilag 1: Aktivitetsplan for CO 2 - og miljøindsatsen i 2016

Bilag 1: Aktivitetsplan for CO 2 - og miljøindsatsen i 2016 Bilag 1: Aktivitetsplan for CO 2 og miljøindsatsen i Aktivitet Mål og succeskriterier Tidsplan Budget Finansiering Borger og boliger Energirenovering af etageejendomme Mindst 5 private foreninger har fået

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Øverst: Strategien sætter

Læs mere

De konkrete projekter for 2012

De konkrete projekter for 2012 Årsberetning 2012 Denne beretning beskriver de indsatsområder og projekter som Miljøpunkt Østerbro har arbejdet med i 2012. Alle indsatsområderne er opdelt i mindre projekter. De opstillede succeskriterier

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 NB! Aktiviteter markeret med grønt gennemføres kun eller hovedsageligt vha. frivilligt arbejde. Da Miljøpunktet planlægger at ansætte ny centerleder

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere