Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Pharmaceutical Academy Eksamen"

Transkript

1 Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen, ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 1 af 10

2 Essayopgaver 1. Neurologi a) Beskriv de forskellige manifestationer af generaliseret epilepsi. Abscencer er brat indsættende tilfælde med fjernhed, hvor personen pludselig bliver fjern, immobil og med stirrende øjne. Anfaldene varer 5-20 sekunder. Der er efterfølgende ingen erindring om anfaldet. Myoklone anfald er ultrakorte ryk i arme og/eller ben. De kan forekomme på en eller begge sider af kroppen og optræde enkeltvis eller i serier. Tonisk-kloniske anfald indtræder pludseligt, og personen mister bevidstheden og styrter om, evt. med et skrig. Der udvikles herefter universel muskelstivhed (tonisk fase), som går over i en klonisk fase med rykvise kontraktioner, universelt og synkront. Anfaldet kan ledsages af urin- og fæcesafgang. Krampeanfaldene varer typisk under et minut, og efterfølges af længerevarende dyb søvn eller omtumlethed. b) Beskriv typiske symptomer ved intrakranielle tumorer. I begyndelsen er symptomerne ofte uspecifikke med hovedpine, træthed, svimmelhed, nedsat kognitiv funktion eller epileptiske anfald. Afhængigt af tumors placering kan der ses fokale symptomer som lammelser, føleforstyrrelser og afasi. Symptomerne er afhængige af tumors type, væksthastighed og lokalisation. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 2 af 10

3 c) Amyotrofisk lateralsklerose. Redegør for patogenese og symptomatologi samt forløb. Nervecellerne i det motoriske somatiske nervesystem degenerer og dør. Neuroner i de motoriske centre i cortex cerebri og forhornscellerne i hjernestamme og medulla spinalis dør hen. Der indtræder muskelsvækkelse og atrofi. Der kan også være spasticitet. Sygdommen starter snigende, ofte med nedsat kraft og muskelatrofi i hænderne. Efterhånden progredierer sygdommen, så alle muskelgrupper bliver påvirket. Respirationsmuskulaturen påvirkes og respirationsinsufficiens er ofte dødsårsagen. Overlevelsen er 1-3 år efter diagnosetidspunktet. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 3 af 10

4 2. Lungesygdomme a) Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Angiv, hvad der karakteriserer FEV1 (Forcerede Ekspiratoriske Volumen i det første sekund af udåndingen) ved lungefunktionsundersøgelse. Beskriv desuden symptomer og behandling (lægemiddelnavne skal ikke anføres). Ved KOL er det karakteristisk, at FEV1 er nedsat. Symptomerne er hoste, opspyt/ekspektoration og åndenød, der gradvis forværres og ender med at være til stede i hvile. Behandlingen: Rygestop, rehabilitering med motion og kostvejledning, vaccination mod influenza og pneumokokker, farmakologisk behandling med bronkodilatorer og evt. inhaltionssteroid samt iltbehandling. b) Astma. Redegør for patofysiologien og angiv, hvorledes diagnosen stilles ved lungefunktionsundersøgelse. Årsagen til astma er hypersensitivitet (overfølsomhed) i luftvejene, som medfører, at mastceller i luftvejene meget lettere end normalt frigiver histamin og andre stoffer, der udløser inflammation. Frigivelse af histamin fra mastcellerne kan være allergisk betinget eller skyldes fysisk påvirkning som tryk, kulde eller mekanisk irritation. Histaminfrigørelsen fører til, at bronkierne trækker sig sammen, og der startes en inflammation. Inflammationen får slimhinden i luftvejene til at hæve op, og får de slimproducerende celler til at øge produktionen. Samlet fører dette til, at åbningen i bronkier og bronkioler mindskes, hvilket øger modstanden mod luftens passage gennem luftvejene. Denne anfaldsvise forsnævring af luftvejen fører til pibende vejrtrækning og åndenød. Diagnosen astma stilles, hvis FEV1 svinger mellem symptomfri perioder og anfald. FEV1 er nedsat under anfald. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 4 af 10

5 c) Angiv symptomer ved lungecancer Tør hoste, dyspnø/åndenød, hæshed, brystsmerter, hæmoptyse (blodigt opspyt) samt træthed, madlede og vægttab. Desuden kan ses Stokes krave med halsvenestase samt ødem af hals og hoved. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 5 af 10

6 3. Hjerte- og karsygdomme a) Kronisk hjerteinsufficiens (hjertesvigt). Angiv 4 hyppige årsager, anfør symptomer og beskriv NYHA-klassifikationen. Årsager: AMI, iskæmisk hjertesygdom, hypertension, klapsygdomme, atrieflimren/-flagren (arytmier) Symptomer: Først og fremmest træthed og åndenød, desuden hjertebanken, bleghed, halsvenestase, ødemer og ascites. NYHA-klassifikation: NYHA klasse I: let grad af hjerteinsufficiens, der ikke begrænser hverdag ved normal fysisk aktivitet. NYHA klasse II: Lettere symptomer ved fysisk aktivitet. Ingen symptomer i hvile. NYHA klasse III: Betydelige symptomer ved selv let fysisk aktivitet. Ingen symptomer i hvile. NYHA klasse IV: Al fysisk aktivitet giver ubehag, og der er symptomer i hvile. b) Anfør følgesygdomme til arteriel hypertension. Apoplexia cerebri (slagtilfælde), hjerteinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom, aortaaneurisme, nyresvigt. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 6 af 10

7 c) Angiv 2 årsager til sekundær arteriel hypertension. 1. Nyrearteriestenose 2. Overproduktion af aldosteron fra binyrebarken (Conns syndrom) 3. Øget dannelse af adrenalin og noradrenalin i binyremarven (fæokromocytom) 4. Indtagelse af store mængder af lakrids d) Beskriv kort den ikke-medikamentelle behandling af patienter med arteriel hypertension. Rygestop, vægttab, kostændring, motion, reduceret alkoholindtagelse. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 7 af 10

8 4. Cancersygdomme a) Brystcancer. Angiv faktorer, som øger risikoen og redegør for behandlingen (lægemiddelnavne skal ikke anføres). Faktorer, der øger risikoen for brystcancer: Alder Arvelig disposition Alkohol Rygning Behandling: Hos de fleste foretages fjernelse af hele brystet. I nogle tilfælde er sygdommen i et så tidligt stadium, at kun tumoren fjernes. Ved operation fjernes lymfeglandler i armhulen. Afhængigt af tumorens størrelse, type og spredning suppleres der med hormonbehandling (antiøstrogener), strålebehandling og kemoterapi. b) Ovariecancer. Redegør for symptomer og diagnostik. Ovariecancer giver i de tidlige stadier ingen eller få symptomer, og sygdommen opdages ofte sent. Store tumorer giver øget abdominalomfang, og de kan trykke på blære og tarm og medføre hyppige vandladninger og afføringsbesvær. De kan også trykke på lymfeknuderne, således at der udvikles ødem i benene. I de sene stadier kan der være væske i lungehulen (pleuraeksudat) og i bughulen (ascites) samt tarmobstruktion med forstoppelse eller tarmslyng. Diagnosen stilles ved gynækologisk undersøgelse og ultralydsundersøgelse. Ofte vil tumormarkøren CA125 være forhøjet. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 8 af 10

9 c) Prostatacancer. Beskriv vækst og spredning af tumoren samt redegør for behandlingen. Prostatacancer vokser lokalt i prostatakirtlen. Spredningen sker først til de regionale lymfekirtler. Hæmatogen-spredning sker hyppigst til knoglerne, især bækkenknogler, rygsøjlen og costae (ribben). Behandlingen af prostatacancer planlægges ud fra det såkaldte Gleason-score. I de tidlige stadier kan der foretages radikal fjernelse af prostata eller gives strålebehandling. Strålebehandlingen kan være ekstern eller i form af implantation af små radioaktive korn i prostata. Er prostatacanceren vokset igennem prostatakapslen, er kurativ behandling ikke mulig. Da prostatacanceren er afhængig af mandligt kønshormon (testosteron), kan væksten af canceren stoppes i en periode ved at blokkere kroppens testosteronproduktion; Dette kan ske kirurgisk ved fjernels af testiklerne eller med medicin. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 9 af 10

10 Alternativopgaver Modul 2 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar Minus 1 point for forkert svar Rigtigt Forkert 1. Kvindeligt køn er risikofaktor for selvmord x 2. Ved depressiv enkeltepisode er stemningen mest trykket om morgen 3. Ca. 20 % af førstegangsindlagte skizofrene bliver varigt helbredte 4. Ved nervøs spisevægring (anorexia nervosa) kan der være ødemer 5. Myksødem (hypothyroidisme/lavt stofskifte) kan være differentialdiagnose til depressiv enkeltepisode 6. Ved akut svær nyreinsufficiens indtræder typisk hypokaliæmi 7. Hos personer med cøliaki medfører indtag af gluten inflammation i tyndtarmsslimhinden 8. Cirrose (skrumpelever) kan skyldes andet end stort alkoholindtag 9. Spidernaevi er typisk tegn på levercirrose 10. Sortfarvning af afføringen er typisk tegn på tillukning af galdevejene 11. Ved diabetisk ketoacidose optræder typisk langsom og overfladisk vejrtrækning 12. Type II diabetes skal aldrig behandles med insulin Diabetisk neuropati ses både hos patienter med type I og type II diabetes Morgenstivhed i leddene, der varer flere timer er typisk symptom ved slidgigt (artrose) 15. Alle personer med blodtypen AB er Rhesus negative 16. Pludseligt opstået neurologiske udfaldssymptomer som fx talebesvær og lammelser, der varer mindre end 7 dage, betegnes Transitorisk Cerebral Iskæmi (TCI) 17. Højt LDL-kolesterol i blodet øger risikoen for aterosklerose 18. Hodgkins lymfom i stadium I spreder sig hyppigt til knoglevævet Allergiske sygdomme som høfeber og nældefeber medieres typisk af T-lymfocytter Intraabdominalt fedt med æblefacon er forbundet med større sygdomsrisiko end subkutant fedt. x Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 10 af 10

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Guide. Kræftegn du skal holde. 50 øje med. Her er faresignalerne. sider. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Kræftegn du skal holde. 50 øje med. Her er faresignalerne. sider. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 50 øje med Her er faresignalerne Kræftegn du skal holde 18 sider Kræft INDHOLD I DETTE HÆFTE: Læger overser skjulte farer...4

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL EN INTRODUKTION TIL Værd at vide om sygdommen KOL 1 EN INTRODUKTION TIL KOL Værd at vide om sygdommen KOL Om UNIK-KOL Projektets hovedformål er at identificere og udvikle/modne teknologier og nye behandlingsmetoder

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 + 50 KRÆFT TEGN BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT INDHOLD SIDE 4 Især lungekræftpatienter kan nu glæde sig over en ny

Læs mere

Hvad er urininkontinens?

Hvad er urininkontinens? Denne informationsfolder handler om urininkontinens og de problemer de forskellige typer af urininkontinens kan medføre. Samtidig er det en vejledning i, hvordan problemet kan afhjælpes med de hjælpemidler,

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia Muskelsvind Teksten er udarbejdet af konsulenter ved Institut for Muskelsvind. Teksten stammer fra Muskelsvindfondens hjemmeside: www.muskelsvindfonden.dk Væsentlige dele af stoffet er revideret ultimo

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere