Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen"

Transkript

1 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen Kl Om det igangværende delprojekt Gør en forskel SPIR-projektet Præsentation: Evaluering af projekt Gør en forskel Baggrund Formål Metode Foreløbige resultater fra igangværende projekt SPIR-projektet 2 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1

2 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Baggrund Projekt Gør en forskel Projektet er udviklet inden for skolerengøring af Rengøringsservice i en kommune Rengøringsservices formål: At kunne fastholde medarbejdere, reducere sygefravær og forbedre rengøringskvaliteten Fokus: Faglig og sproglig undervisning samt trivsel og kommunikation Har været gennemført på to skoler i kommunen i perioden med stor succes på en af skolerne Skolen indgik i SPIRs indledende feltstudier, hvor positive konsekvenser for arbejdsmiljøet blev observeret SPIR-projektet 3 Resultater feltstudie Før smed unger ne smørknive i toiletterne og lavede kugler af sæbe og papir, som de kastede op p å væggen, og klasselokaler ne var meget beskidte. Stolene var ikke sat op. Nu er det ikke mere sådan. Det har virket godt, og jeg bliver glad for mit arbejde. Her vil jeg godt arbejde (rengøringsassistent med i ndvandrerbaggrund) Det har virkeligt hjulpet der er sat billeder op af os - nu er vi ikke bare rengøringskællingerne (dansk rengøringsassistent) SPIR-projektet 4 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2

3 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Projekt Gør en forskel (6 måneder) Komponenter: Arbejdsrelateret danskundervisning (3 timer om ugen) Faglig undervisning i rengøring Arbejdsteknik; rengøringsmidler; overflader Gennemgang af arbejdsplan Introduktionsmøde: Præsentation af projektet skoleledelsen, teknisk service, rengøringsledelse og rengøringsassistenter Møder internt i rengøringspersonalegruppen Deltagelse i teammøder for lærere: Præsentation af rengøringsplaner, præsentation af medarbejdere, smiley ordning Temadag: Arbejdsglæde, samarbejde, sammenhold SPIR-projektet 5 Evaluering af proj ekt Gør en forskel Vi følger projektets gennemførelse på en skole i april-oktober 2009 (14 rengøringsassistenter, heraf 12 med indvandrerbaggrund) Evaluering af projektets effekt på det fysiske og især det psykosociale arbejdsmiljø for rengøringsassistenter Procesevaluering af delkomponenter og implementering Baseres på før og efter data primært fra rengøringsassistenter men også skoleledelse, teknisk service, lærere og elever. SPIR-projektet 6 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3

4 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Metode Før intervention (marts-april 2009) 1. interview med rengøringsassistenter Baggrund, migration, skolegang, erhvervserfaring, indgang og begrundelse for at arbejde med skole rengøring oplevelse af arbejdet og arbejdspladsen, holdning og forventning til projekt Gør en forskel Engangskamera og fotoopgave udleveres: positivt og negativt i arbejdsliv 2. interview med rengøringsassistenter Gennemgang af fotos samt besvarelse af NFAs spørgeskema til vurdering af psykosocialt arbejdsmiljø SPIR-projektet 7 NFA Spørgeskema til vurdering af psykosocialt arbejdsmiljø Job-tilfredshed Arbejdspres Indflydelse og udviklingsmuligheder Mening i arbejdet Samarbejde og ledelse Belønning i arbejdet og oplevelse af anerkendelse/respekt Arbejdets påvirkning af privatliv Selvvurderet helbred Psykisk tilstand SPIR-projektet 8 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 4

5 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Metode Før intervention Tillige interviews med rengøringsledelsen, skoleledelsen, teknisk service: Syn på rengøring, klargøring af lokaler, ledelse og samarbejde parterne imellem, holdning og forventning til projektet Under interventionen (maj-september 2009) Deltagelse i alle komponenter samt interviews med udvalgte deltagere Efter interventionen (oktober-november 2009) 3. interview med rengøringsassistenter: Oplevede ændringer Geninterview med rengørings- og skoleledelse: evaluering af forløbet Fokusgruppeinterviews med lærere og elever: syn på rengøring, oprydning og effekt af projekt Gør en forskel SPIR-projektet 9 Foreløbige resultater fra 1. intervi ew med rengøringsassistenterne Migrationsforløb og Baggrunde Indgang til og bevæggrunde for at arbejde med skolerengøring Oplevelse af positivt og negativt i arbejdet Holdninger og forventninger til projekt Gør en forskel SPIR-projektet 10 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 5

6 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Migrationsforløb - Baggrund To typer ansatte (6 personer i hver gruppe, 4 kvinder, 2 mænd) Type 1: Har været i Danmark i en længere årrække (10-30 år) Familiesammenført som barn af eller gift med gæstearbejder eller efterkommer (eks-jugoslaver, tyrkere) Familiesammenført med dansk mand (thailænder) Ansat i Rengøringsservice i mere end 7 år (bortset fra 1) Alder år. Kort skolegang 3-10 år. Erhvervserfaring fra ufaglært arbejde i Danmark: Fabrik, pizzeria, restaurant, rengøring SPIR-projektet 11 Migrationsforløb - Baggrund Type 2: Nyligt indvandret (1-2 år) Arbejdsmigranter med henblik på permanent ophold i DK fra EU-Ø (rumænere) Au-pair og siden gift med dansk mand (filippinere) Ansat i Rengøringsservice i 1-2 år Alder år Uddannelse: Studentereksamen, afbrudt gymnasium eller - videregående uddannelse, faglig uddannelse, 10. klasse ( 4 kan engelsk) Erhvervserfaring: Ufaglært arbejde i oprindelsesland: Fabrik, syning, chauffør, ekspedient, rengøring. I andet land: bageri. SPIR-projektet 12 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 6

7 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Indgang til og begrundelse for at arbejde med skolereng øring Arbejde formidlet igennem: Jobcenter (3) Venner, bekendte Familie: mand, mor, mormor, svigermor Begrundelser: Arbejdet passer til den situation, jeg er i; jeg kan ikke så godt dansk Arbejdstiderne passer med sprogundervisning/børnepasning Jeg kan være sammen med min familie Det var det job, jeg fik anvist Økonomisk selvstændighed (kan sende penge hjem) Vil ikke være på kontanthjælp SPIR-projektet 13 Oplevelse af arbejdet Positivt God ledelse og godt samarbejde Oplevelse af respekt Oplevelse af at udføre vigtigt arbejde Frihed i tilrettelæggelse af arbejde og pauser Arbejde alene Kontakt med lærere, elever, kolleger At få ros gaver, blomster mv. God løn Negativt Lokaler der ikke er rengøringsparate (de fleste) Manglende tid (når lokaler ikke er klar) Defekt inventar Kan være ensomt Kontakt med elever kan være negativt - drillerier (få) Smerter - nedslidning (2 ældre med langvarigt ophold i DK) Lav løn (få med langvarigt ophold i DK) SPIR-projektet 14 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 7

8 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Uddrag fra intervi ew: Oplevelse af arbejde (type 1 l angvarigt ophold) Rengøring er et dejligt arbejde. Jeg har val gt arbejdet, fordi jeg kan lide at være mig selv og planlægge min tid. Jeg vil gerne blive her resten af mit arbejdsliv; det er ligesom mit andet hjem Jeg kan godt lide mit arbejde. Tiderne passer mig jeg kan godt lide børnene, de har lært mig dansk. Jeg vil blive pensioneret herfra jeg er glad på arbejdet hver dag. Arbejdet er det sted, hvor jeg føler mig bedst tilpas også mere end derhjemme SPIR-projektet 15 Uddrag fra intervi ew: Oplevelse af arbejde (type 1 l angvarigt ophold) Det gode ved r engøring er, at det er selvstændigt, man laver sit eget program og kan tage pause, n år det passer en. Det negative er, at det gør ondt i ryggen Jeg kan lide at gøre rent. Det er bedre end fabrik. Her styrer man selv arbejdet, det kan man ikke på fabrik, der skal man indrette sig efter maskinerne. Men det er hårdt, og jeg har travlt (Begge er ældre medarbejdere) SPIR-projektet 16 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 8

9 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Uddrag fra intervi ew: Oplevelse af arbejde (type 2 nyti lkommen) Jeg kan godt lide arbejdet her. Det passer til min situation, jeg kan ikke dansk. Jeg får ros, det gør mig meget glad. Jeg kan godt lide at arbejde alene, jeg kan gå stille og roligt med mine tanker Jeg føler mig respekteret her på skolen. De smiler til mig, og de hilser på mig og taler pænt. I Rumænien er rengøringsassistenter ingenting de taler dårligt til en eller ser slet ikke rengøringsassistenterne Jeg er glad for arbejdet, jeg kan være sammen med min familie, og her er forskellen imellem chef og ansat ikke så stor som i Rumænien. Der opfører chefer sig som præsidenter SPIR-projektet 17 Uddrag fra interview: Oplevelse af arbejde (type 2 nytilkommen) Rengøring i Rumænien er meget hårdere end her, fordi vi ikke har de samme redskaber Jobbet her er godt, ikke for hårdt. I Italien arbejdede jeg i et bageri. Arbejdet bestod i at slæbe 30 kg. tunge s ække og hvis jeg tog 5 min. pause, var chefen efter mig Lønnen er god, Jeg har meget bedre livskvalitet og jeg kan sende penge hj em til familien (rumænere, filippinere) SPIR-projektet 18 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 9

10 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Oplevelse af det mest negative i arbejdet Børnene sætter ikke stolene op og gør ikke klar til rengøringen derfor kommer rengøringen til at tage mere tid, end den burde (Nytilkommen) Arbejdet ville blive lettere, hvis læreren kunne styr e børnene det drejer sig om opdragelse problemet er mest klasserne med ældre elever (Langvarigt ophold) SPIR-projektet 19 Holdning og forventninger til projekt Gør en forskel Holdning De fleste er positive, enkelte med længere ophold er forbeholdende Forventning At blive bedre til dansk - kommunikation lærere, elever, kollegaer, forstå breve - bedre jobmuligheder i fremtiden (rengøringsleder, SOSU assistent, sygeplejerske, buschauffør, mekaniker) At få mere faglig viden At lokaler i højere grad efterlades rengøringsparate Enkelte med længere ophold forventer ingen ændring SPIR-projektet 20 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 10

11 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Uddrag af i nterview om forventni nger Langvarigt ophold i Danmark: Jeg forventer at få mere viden om, hvordan jeg skal bruge kemikalier Jeg tror, det bliver bedre, rengøringen bliver et tema på skolen, det er lærerne, der skal sige noget til børnene, fordi nogle gange ser det slemt ud Jeg er ikke vant til at sidde på en stol og være tålmodig og kan ikke lide det jeg glæder mig ikke til danskkurset, jeg får nok ondt i hovedet SPIR-projektet 21 Uddrag fra intervi ew om forventninger Nytilkomne: Jeg glæder mig; alt, der drejer sig om personlig udvikling, kan jeg godt lide. Jeg tror, jeg får noget ud af det for min sundhed, og det er en fordel at lære dansk, når man vil bo her. Jeg glæder mig til danskkurset, så jeg kan kommunikere med andre på arbejdet, og det er vigtigt at kunne dansk, hvis jeg vil have andet arbejde i fremtiden Projektet kan give mere samarbejde, og de andre kan lære mig at kende, for jeg møder senere end de andre SPIR-projektet 22 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 11

12 Om det igangværende delprojekt Gør en forskel Konklusion De nytilkomne er mest positive mht. Oplevelse af arbejdet De har anden referenceramme kan medføre mindre opmærksomhed på arbejdsvilkår og arbejdsmiljø Holdning og forventning til projekt Gør en forskel Kan tyde på at nytilkomne er særligt motiverede i forhold til arbejdspladstiltag for bedring af arbejdsmiljø (dog ung aldersgruppe og særligt interesseret i dansk undervisning) Lederne oplever de nytilkomne som: Fleksible Ressourcestærke Ikke rettighedshævdende SPIR-projektet 23 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 12

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse Indflydelse på egen arbejdstid som løsningen på tilpasningen mellem arbejdsliv og familieliv Helle Holt Artiklen diskuterer, hvordan organisationsforandringer med henblik på at gøre to arbejdspladser mere

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 1 Tag lederfrakken på Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle INDHOLD Lederskabet - tag lederfrakken

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere