Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Neurologi Traumatiske læsioner

2 Traumatiske læsioner i CNS n En traumatisk beskadigelse af hjernekassen, hjernen eler andre intrakraniele strukturer n Mere end ca danskere får et hovedtraum e om året n Ca indlægges n Ca må behandles på neurokirurgiske afdelinger

3 Traumatiske læsioner n Inddeling: Prim ær / sekundær skade. n Patoanatomisk n Kontusion. - Mindre hæmoragisk læsion i hjernen uden substanstab. n D iffus axonal læsion. - Små kontusioner eler hæmatomer i corpus calosum og hjernestammen. Kan senere føre til degeneration af nervevæv. n Dilaceration. - D irekte sønderrivning af hjernevævet. F.eks. Skudlæsion.

4 Traumatiske læsioner n Typer af kranio -cerebrale læsioner n Hjernelæsioner n Commotio cerebri n D iffus hjerneskade n Fokal hjerneskade n Kraniebrud n Fraktur af theca cran i n Fraktur af basis cran i n Hæmatomer n Epiduralt hæm atom n Subduralt hæm atom n Intracerebralt hæm atom n Subarachnoidalblødning

5 Commotio cerebri n En reversibel forstyrrelse af hjernens funktion i form af kontusion eler kortvarig hukom m elsestab n Hyppig tilstand, som det er vigtigt at vurdere sværhedsgraden af, da der kan opstå andre læsioner i forbindelse med commotio n Stor forskel på let og svær commotio

6 n Let Commotio cerebri n K ortvarig tab af hjernens funktion uden tab af bevidsthed n Evt. kortvarig posttraum atisk am nesi n Evt. kortvarig kortikal blindhed n Svær n Bevidsthedtab < 6 timer n Næsten altid posttraumatisk atisk amnesi n Bradykardi dvs. langsom hjerterytm e (kortvarigt) n H ypotension dvs. lav blodtryk (kortvarigt) n Apnø dvs. respirationsstop (kortvarigt) n Evt. sym ptom er som ved øget ICP

7 Commotio cerebri n Ved oplagt anamnese og klinik ikke behov for parakliniske undersøgelser. Varsles for at kontakte sygehus ved forværr! n Ved mistanke om svær commotio med evt. komplikationer feks. epiduralt hæmatom CT-scanning. n Hvis svær commotio: n O bservation af Puls, BT, Pupilforhold, bevidsthedsniveau, kram per. n Dette gøres for at udelukke en evt. udvikling n Ved forværring i bevidsthed eler kram per CT-scanning

8 Glascow comaskala n Ø jendrejning - Spontan 4 - Ved tiltale 3 - Ved smerte 2 - Ingen 1 n M otorisk respons - Følger opfordringer 6 - M ålrettet respons 5 - Afværgereaktion 4 - Abnorm fleksion 3 - Ekstension 2 - Intet 1 n Verbalt respons - O rienteret 5 - Konfus, men kan svare4 - U sam m enhængende 3 - U forståelige lyde 2 - Intet 1

9 Kraniebrud n Følger af at hovedet har været udsat for et traum e af en vis sværhedsgrad n Ikke nødvendigvis behandlingskrævende n Inddeling n Fissur, kom m inutte-/depressionsfrakturer n Åbne-/lukkede frakturer n Theca-/basis frakturer n Behandling ved: n Større forskydninger i knoglefragm enter n Beskadigelse af hjernevæv grundet knoglefragm enter

10 Intrakranielle hæmatomer n Klassificeres efter deres lokalisation: n Epiduralt hæm atom. n Subduralt hæm atom. n Akut n Subakut n Kronisk n Traum atisk intracerebralt hæm atom. n Traum atisk subaraknoidalblødning.

11 Intrakranielle hæmatomer

12 Epiduralt hæmatom n Melem kranium og dura n Sjælden n H yppigst i aldersgruppen årige n O verrivning af m eningeale kar ifm. traum e (ofte a. m eningea m edia) n Symptomer / klinisk forløb: n Initielt hjernerystelse. Herefter : n (24) tim ers frit interval. Derefter: n Tiltagende hovedpine, bevidsthedpåvirkning, kvalm e. n Pupildilatation, samsidigt. n M odsidig hem iparese. n BT stigning, Puls fald

13 Intrakranielle hæmatomer

14 Epiduralt hæmatom Vurdering: Hvis mindste mistanke om H æm atom bestiles akut CTscanning CT-scanning: linseformet

15 Behandling n Kirurgisk evakuation evt. pimært aflastende borehu ler. n Prognose afhængig af tidsforløb.

16 Subduralt hæmatom n Placeret m elem dura og arachnoidea. n Deles op i akut, subakut og kronisk alt efter tidspunktet for symptomernes indtræden i forhold til traum et n K an opstå ved selv lette traum er. n Skyldes venøsblødning eler kapilær blødning ved hjernedilaceration n Ses ofte hos svært alkoholiserede

17 Intrakranielle hæmatomer

18 Akut subduralt hæmatom K arakteriseres ved : n U dvikles øjeblikkeligt ifm traum et n H ovedpine og kvalm e n Opkastning. n Evt. pupil differens eler tidsinterval som ved epiduralt hæm atom n D årlig prognose m ed stor dødelighed.

19 Akut subduralt hæmatom Ved mindste mistanke skal der CT-scannes H alvm åneform et Behandling ABCDE Akut operation

20 Kronisk subduralt hæmatom n Incidens 1-2 per (Mænd over 50 år eler ældre over 65 år) n Sym ptom er 1-2 m åneder efter traum e. n Dannelse af bindevævskapselomkring hæm atom et efter de første par uger n O sm otisk vandtransport ind i kapslen. n 50% alkoholikere. n O BS epileptikere og pt. i AK-behandling!

21 Symptomer n Skubvis progredierende sym ptom er n Hovedpine n Konfusion n Frem skridende dem ens n Karakterændring n Fokale sym ptom er ses ofte sent n Papilødem hos 20% på diagnosetidspunktet n Ved tvivl CT-scanning

22 Kroniske subduralt hæmatom n CT-scanning Væskespejl melem sedimenterede blodlegem er (hvid) og plasm a

23 Behandling n Operation. n Prognose afhængig af tidsforløb. n Symptomremission hos 95%.

24 Intracerebrale hæmatomer n Blødning direkte i hjernesubstansen pga. overrivning af blodkar. n Ses på en CT-scanning som et fokalt hæmatom eler mindre sam m enflydende hæm atom er n Intracerebrale hæmatomer resorberes ofte spontant, hvorfor m an ofte ikke behøver at operere n Prognosen afhænger af placering af hæm atom et og pt. kliniske tilstand

25 Følger efter kranio-cerebrale traumer Kan først vurderes efter 6-12 mdr. Bedring kan ses op til 2 år efter. n Post com m otionelt syndrom (5-10% efter svær Com m otio) - Hovedpine, dårlig hukommelse, demens, nedsat koncentrationsevne. - Støjoverfølsom hed, irritabilitet. - Alkoholintolerance - Svimmelhed. n Epilepsi ( især svær frakturer eler duralæsioner). n H ydrocephalus (oftest efter SAH). n Demens. (Hyppig)

26 Case 6 n 35 årig kvinde som falder over sønnens ruleskøjte. Slår hovedet hårdt m od flisegulvet i bryggerset. n Er bevidstløs få sekunder, herefter noget chokeret men velbefindende. n Udvikler over de næste timer kvalme, hovedpine, opkastninger og alm en utilpashed. n Objektivt n N eurologisk intakt fraset ovennævnte. E lers sund og rask n H vad er den m est sandsynlige diagnose? n D ifferentialdiagnoser? n H vilke undersøgelser kunne m an bruge i den videre udredning? n Behandling?

27 Case årig m and. Tidligere rask dog enkelte episoder m ed pludselig hovedpine m ed påvirket syn på højre øje. Svundet spontant. Indbringes af Falck da han i forbindelse m ed coitus har fået pludselig stærk hovedpine m ed progredierende bevidsthedstab. Indlægges på intensiv afdeling. Vågner noget op, men bliver igen tiltagende dårlig med påvirket sensorium og opkastninger. 1. D iagnoseforslag? 2. U ndersøgelser? 3. Behandling? 4. Prognose?

28 Case årig mand indbringes efter faldet i eget hjem. Kendt med Atrieflimren, i AK-behandling. Vågen, svarer på tiltale. Hurtige, gentagne planløse bevægelser af højre arm. Rigid ved undersøgelse. Normale reflekser. Nedsat sensibilitet på hele OE. n Diagnose? n Behandling?.

29 Case årig alkoholiseret mand fundet på gaden, halvt påklædt. Kan ikke medvirke til objektiv undersøgelse. Fremstår dement, planløs og urolig. Falder hurtigt hen og sover tungt. Intet objektivt tegn på traum e. n Hvad viser CT? n Behandling?

30 Case årig mand i behandling med AK grundet atrieflim ren. Faldepisode for 2 mdr. siden. Efterfølgende langsom aftagende almentilstand. Fremtræder konfus, aparte og ændret i adfærd. n Diagnose? n H vad viser CT? n Behandling?

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

Den lille Neurokirurg

Den lille Neurokirurg KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille Neurokirurg Af Asma Bashir, læge 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk Kompendium Kittelbog: s. 113-141 Basisbog

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Værd at vide om Alzheimers demens

Værd at vide om Alzheimers demens Værd at vide om Alzheimers demens Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-41 EXE.1874 Indhold Demens

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Hvad er cerebral parese?

Hvad er cerebral parese? Hvad er cerebral parese? CP er den hyppigst forekomne diagnose hos børn med medfødt hjerneskade i Danmark (Esben 2005 s. 3). Det er en tilstand der i 90 % af tilfældene er medfødt og skyldes en skade i

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN PSYKIATRI

AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN PSYKIATRI AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN PSYKIATRI Torsdag d. 3. januar 2013 kl. 09.00-13.00 Lokale: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C Hjælpemidler:

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2012 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2012 1.934 klager. Det er 134 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været faldende, og tallet for

Læs mere

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Kompendium i Voksenpsykiatri

Kompendium i Voksenpsykiatri Kompendium i Voksenpsykiatri Gregers Wegener 1994 MR-Forlag Universitetsparken Århus Universitet 2 Forord Nærværende kompendium er et forsøg på at koncentrere nogle væsentlige begreber fra voksenpsykiatrien.

Læs mere