Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening"

Transkript

1 I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Udviklingschef 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 3 Maj 2015 Ændring af virksomhedsskatteordningen 5 Hævninger i virksomhedsskatteordningen 6 Nye regler for bindende svar 6 Finansieringspakke for landbruget 7 Møde om testamente 8 Omlægningstjek 8 Planteaften Ytteborg 9 Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo 10 Grundlovsarrangement på Kabbel 10 Temaaften Naturplejenet MidtVest 11 Passer BBR-meddelelsen? 12 Åbent Landbrug 13 LandboUngdom 14 Lukkedage 15 Foder der flytter 15

2 Folkevalgtes indlæg v/ Poul Nygaard, bestyrelsesmedlem Foråret kom og sejrede, og snart siger kalenderen også sommer, selvom nattefrosten ikke helt har sluppet sit tag. En søndag, som den 19. april, hvor mange familier tog imod tilbuddet om at komme ud på landet for at se økokøerne komme på græs, kan kun glæde alle i erhvervet. Jeg er sikker på, at dette giver god omtale og snak ved aftensmaden rundt i hjemmene, eftersom de ikke i det daglige har så stor kontakt til os landmænd. Randzoner har også meget opmærksomhed i medierne. Det er et stort diskussionsemne både i befolkningen og blandt os landmænd, og alle ser med spænding frem til en afgørelse. I bebygget område kendes ikke til randzoner, og via omtale opnås forhåbentligt en bedre forståelse for problematikken, og den frustration som kan opstå hos den enkelte landmand, når det kun er herude på landet, der skal være randzoner. Den ophedede diskussion med miljøminister Kirsten Brosbøl og SEGES, som laver beregninger på konsekvensen af den store kvælstofreduktion på 7800 tons kvælstof, er svær at forstå. På det seneste har jeg lavet hegn rundt om Kilen. Her kommer der mere og mere mos i stedet for græs, så her er kvælstofreduktionen altså stor nok. Min holdning er, at der er reduceret nok i de 30 år, der er arbejdet med forskellige miljøplaner. Vandet i Kilen her ved Struer er mere klar, end det har været i mange år. Over hele landet kommer mange flygtninge til. Det kan være svært at se, hvordan en beskæftigelse af så mange nye borgere skal forløbe. Her kan vi måske være behjælpelige. Så mangler I arbejdskraft, kan det måske være en mulighed at kontakte arbejdsformidlingen med henblik på at hjælpe nogle af disse til at blive integreret i vores lokalsamfund. I Lemvig er det Frank Rud på jobcentret, som står for formidlingen. 2

3 Personalenyt v/ Henrik Damgren, direktør 3 medarbejdere går på pension I løbet af 2 måneder går 3 af Landboforeningens trofaste medarbejdere på pension. Revisor Morgens Sørensen blev 65 år den 27. april og gik efter 41 års ansættelse hos Landboforeningen på pension fra samme dato. Regnskabsassistent Irene Christensen blev 65 år den 6. marts og går på pension med udgangen af maj måned. Irene har været ansat i Landboforeningen i 28 år. Endelig er det ejendomskonsulent, Tove Jakobsgaard, som er fyldt 65 år for et par år siden, der nu har valgt at gå på pension med virkning fra og med den 16. juni. Tove har haft job hos Landboforeningen i 27 år. For alle 3 snart tidligere medarbejdere hos Lemvigegnens Landboforening er der al mulig grund til at udtrykke en stor og varm tak for indsatsen gennem mange år og ønske en god og indholdsrig seniortilværelse. Alle 3 har på hver deres felt ydet en flot indsats og service til medlemmer og kunder. Det er foreningen taknemmelig for. For alle 3 gælder også en tak for bidrag til det sociale sammenhold blandt medlemmer og personale. Velkommen til 2 nye medarbejdere Den 20. april tiltrådte Lene Gadgaard i en stilling som miljøkonsulent for landbrugsområdet. Lene har skrevet lidt om sig selv andet steds, men jeg kan lige tilføje, at vi allerede har et godt indtryk af Lene, og glæder os til samarbejdet med hende. Med ansættelsesstart den 1. juni 2015 tiltræder Christian Benedict en stilling som udviklingschef hos Landboforeningen. Stillingen er ny og beskrives andet sted i bladet. Christian er 45 år, og er også uddannet agronom. Han har joberfaring fra en ansættelse i den nu nedlagte Landboforening på Als. Han har de seneste 13 år arbejdet for forskellige virksomheder i Frankrig. Disse jobs har givet Christian erfaring som virksomhedsudvikler og ledelsescoach. Christian Benedict er født på Stevns, er gift og har 5 børn. De har i flere år haft et nedlagt landbrug i Søndbjerg på Thyholm. Ejendommen har været benyttet som feriebolig. Opsagt stilling Desværre er det også sådan, at miljøkonsulent Alice Nielsen som har barselsorlov indtil udgangen af september måned har meddelt os, at hun ikke vender tilbage til jobbet hos Lemvigegnens Landboforening. Alice har været ansat hos os gennem 6 år, og får med sig en stor tak for indsatsen for Lemvigegnens landmænd, hendes gode humør og hendes bidrag til fællesskabet. 3

4 Personalenyt - fortsat Udviklingschef hos Lemvigegnens Landboforening v/ Henrik Damgren, direktør Jeg hedder Lene Gadgaard og er pr. 20. april startet som miljøkonsulent hos Lemvigegnens Landboforening. Mine primære opgaver bliver miljøansøgninger, teknologiansøgninger og tilskudsordninger til naturpleje. Jeg er uddannet agronom i 2011 fra Landbohøjskolen med speciale i Plante og miljø, og er en af de første med en uddannelse både indenfor planteavl og miljø. Jeg kommer fra en stilling som planteavlsrådgiver, og har tidligere været ansat som miljøkonsulent. Jeg er født og opvokset i Thorsminde, og er efter en lille studietur til København nu tilbage i Vestjylland, nærmere betegnet Spjald, hvor jeg bor sammen med min kæreste. Vi har et lille hobbylandbrug med hesteavl af Dansk varmblods heste samt Sportsponyer. Jeg er også regionsformand i avlsforeningen Dansk Varmblod i region 6 (tidligere Ringkøbing og Viborg amter). Som nævnt andet sted i bladet, har vi pr. 1. juni 2015 ansat Christian Benedict i en stilling som udviklingschef hos Landboforeningen. Christian er i færd med at flytte fra Bourgogne til Thyholm, og derfor er ansættelsen sådan, at han indtil den 10. august er ansat gennemsnitligt 2 dage om ugen og efter 10. august på fuld tid. Funktionen som udviklingschef er en forstærket service fra Landboforeningen til landmænd som efterspørger sparring på: Ledelse Lean Forhandlingsteknik Strategi Forretningsudvikling Indkøb Rekruttering Her vil Christian Benedict kunne øse af sine erfaringer fra tidligere jobs, som har omfattet ovennævnte opgaver for mange forskelligartede virksomheder. Vi har valgt at ansætte en person med ovennævnte kompetencer for at i mødekomme såvel et behov, som en øget efterspørgsel på disse områder, og fordi vi forventer, at kravene om rettidighed og ressourceoptimering samt et sikkert fokus fortsat vil være nødvendigt for en rentabel landbrugsvirksomhed. Christian vil kunne træffes på Landboforeningens stand under hele Lemvig marked og dyrskue. 4

5 Ændring af virksomhedsskatteordningen v/ Ulrik S. Poulsen, skattechef De nye ændringer af virksomhedsskatteordningen giver anledning til en del spørgsmål. Der er endnu en række forhold vedrørende de nye regler, der endnu ikke er afklaret. Et af de forhold, man dog skal passe på med, er vedrørende sikkerhedsstillelse. Ændringen af virksomhedsordningen betyder, at der nu kan ske beskatning, hvis en landmand bruger sine landbrugsaktiver til at stille sikkerhed over for egne eller andres kreditorer. Hvis sikkerheden stilles for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, er sikkerhedsstillelsen nemlig en indkomst, der skal beskattes. Beskatningen sker som personlig indkomst, dvs. i mange situationer med en skatteprocent på 56. Der sker dog ikke beskatning, hvis sikkerhedsstillelsen er forretningsmæssigt begrundet, og som udgangspunkt heller ikke, når der stilles sikkerhed for stuehusgælden. Kaution ved generationsskifte Hvis en landmand i forbindelse med salg af hele eller dele af sit landbrug til en søn stiller sikkerhed f.eks. ved at kautionere over for sønnens kreditorer, risikerer landmanden, at der skal betales skat af den værdi, som sikkerhedsstillelsen har for sønnens kreditorer. Det er ifølge SKAT en konkret vurdering, der afgør, om der skal ske beskatning. Køb af sommerhus og aktier Ved køb af private sommerhuse risikerer man beskatning, hvis købet finansieres med private lån med sikkerhed i landbrugsaktiverne. Der kan også ske beskatning, hvis en landmand køber aktier, og der til købet optages et privat banklån, der har sikkerhed i landbrugsejendommen eller i andre af landbrugsaktiverne. Det gælder dog ikke, hvis aktieselskabet og landbrugsvirksomheden har samhandel med hinanden. Tre gode råd Pas på med at stille sikkerhed, når du optager private lån til køb af f.eks. aktier eller sommerhus Pas på med at kautionere for familiemedlemmer, f.eks. ved generationsskifte Kontakt altid din skatterådgiver, før du stiller sikkerhed eller kautionerer 5

6 Pas på hævningerne i virksomhedsskatteordningen v/ Ulrik S. Poulsen, skattechef Nye regler for bindende svar v/ Ulrik S. Poulsen, skattechef Ofte spørger landmænd konsulenten, hvilke penge må jeg bruge til mine køb af private ting. Det er en god ide at snakke med din økonomikonsulent, inden du hæver penge fra virksomhedens konto til en privat udgift. Det er hævninger, når du trækker på en virksomhedskonto til at: Købe dagligvarer, tøj etc. Købe sommerhus Betale skat Købe privat bil Købe aktier, som ikke kan indgå i virksomhedsordningen Udlån til børn og andre private personer Det er virksomhedens overskud og de hævninger, der er foretaget til privat forbrug, der er afgørende for, hvor meget, der kan spares op i virksomhedsordningen. Hvis der er hævet mere end virksomhedens overskud, kan der som hovedregel ikke spares op i virksomhedsordningen. Hvis hævningerne overstiger virksomhedsoverskuddet, kan det medføre, at et opsparet overskud kommer til endelig beskatning, inden du havde planlagt det. Der er vedtaget nye regler for bindende svar. De nye regler betyder, at et bindende svar fra SKAT om værdiansættelse af aktiver ikke vil være bindende for SKAT, hvis det ved et efterfølgende salg af aktivet/aktiverne, eller ud fra størrelsen af det efterfølgende afkast på aktivet, kan begrundes, at værdien afveg med mindst 30 % og mindst 1 mio. kroner på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar. For det andet skal et bindende svar om et aktivs værdi kun være bindende for SKAT i en periode på 6 måneder efter afgivelsen af svaret. Efter de hidtil gældende regler er et bindende svar gyldigt i fem år, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse. Det har dog hidtil været en del af SKAT s praksis på området, at et bindende svar om værdiansættelse kun er gældende i seks måneder. Derfor må denne ændring anses for en præcisering mere end en ændring. Ændringerne har virkning for bindende svar, der afgives den 1. juli 2015 eller senere. Hvis man står overfor at skulle overdrage et aktiv eller en virksomhed, bør man overveje, om det vil være den bedste løsning at anmode SKAT om et bindende svar om værdien af det pågældende aktiv, eller om man i stedet bør anvende ressourcerne på at foretage en så korrekt værdiansættelse af aktivet som muligt. 6

7 Finansieringspakke for landbruget v/ Kenneth Lund, driftsøkonomikonsulent Der er indgået en aftale om en finansieringspakke for dansk landbrug mellem regeringen, Finansrådet, Realkreditforeningen og Landbrug & Fødevarer. Finansieringspakke for landbruget Hovedsigtet med aftalen er at styrke grundlaget for fortsat udvikling i erhvervet ved at forbedre adgangen til kapital samt ved at skabe rammerne for, at der kan findes en holdbar afklaring på gældsramte landmænds fremtidsmuligheder. Landbrug & Fødevarer anerkender vækstministerens indsats med pakken, men understreger også, at det ikke er nok til at genskabe konkurrencekraft og indtjening i erhvervet. Pakkens indhold Konkurstruede bedrifter: Med aftalen lægges op til, at der findes en endelig løsning for gruppen af konkurstruede bedrifter med høj gæld og svag likviditet. Ud fra en individuel behandling skal der ske en gældsnedbringelse for effektive landbrug, og ejerskifte på bedrifter, hvor effektiviteten ikke har kunnet løftes tilstrækkeligt. Det bliver en individuel aftale mellem landmanden og hans pengeinstitut, og hvis aftalen munder ud i en gældseftergivelse kan denne gøres betinget af, at banken får del i en eventuel upside. Realkreditinstitutterne vil deltage i løsningen via en bidragsfastsættelse, der afspejler den lavere gæld, og pengeinstitutterne vil finansiere drift samt nødvendige reinvesteringer. Forbedrede etableringsmuligheder: Vækstfondens udlånsmuligheder lempes midlertidigt ved at reducere bankens medfinansieringsandel for vækstlån fra nu 50 pct. til 30 pct. Samtidig undersøges mulighederne for at skaffe yderligere finansiering til etableringslån fra Den europæiske Investeringsfond, så lånene kan udvides og flere få gavn af tilbuddet. Unge landmænd vil også få bedre mulighed for at tiltrække ansvarlig kapital via en investeringsfond Dansk Landbrugskapital. Dansk landbrugskapital(dlk) etableres med en kapital på 2 mia. kr. Det er en investeringsfond, der etableres via et samarbejde mellem danske pensionsselskaber, andre interesserede investorer og Vækstfonden. Staten skyder 0,5 mia. kr. i fonden. Resten skal komme fra bl.a. pensionskasserne. DLK kan også yde lån herunder ansvarlige lån til landbrugsvirksomheder samt opkøbe hele landbrugsbedrifter, eller dele heraf med henblik på at forpagte dem ud. Investeringsfonden etableres med en bestyrelse udpeget af erhvervs- og vækstministeren. Denne vil i samarbejde med den ansatte ledelse udarbejde de nærmere retningslinjer for fondens virke. 7

8 Få et møde om testamente v/ Bjarne Henriksen, advokat (L) Omlægningstjek v/ Ingvard Kristensen, planteavlskonsulent Du kan nu få et møde med advokat Bjarne Henriksen, hvis du tænker på at oprette testamente. Mødet til afklaring af, om du eller I overhovedet har behov for et testamente, koster ikke noget, men hvis der er behov for at oprette testamente, betales der herfor, og prisen oplyses på mødet. Hvis du er i én af følgende familiesituationer, er det en god idé, at ringe og aftale et møde: Den øgede efterspørgsel på økologiske produkter, kan måske give anledning til overvejelser på den enkelte ejendom, om økologisk produktion kan være med til at øge indtægten? Lige nu er der mangel på økologisk mælk, æg, kyllinger, svinekød og grønsager. Men der er mange usikkerheder i den økologiske produktion, der vanskeliggør budgetlægning m.m. Derfor er der mulighed for, at man kan få gratis besøg af specialister indenfor de nævnte områder. Generationsskifte af bedriften / virksomheden. Enke / enkemand eller fraskilte der bor sammen. Gifte eller ugifte med særbørn (dine, mine og vores børn). Ugifte samlevende. Enlige eller par uden børn. Den ene af jer har gæld eller er erhvervsdrivende med risiko for at få gæld. Du ønsker en anden fordeling af arven end arvelovens fordeling. Du ønsker at arven skal være særeje hos modtageren af arven. Du ønsker at begrænse en eller flere arvingers arv til tvangsarven. Formuegenstande skal øremærkes til bestemte arvinger. Specialisterne har kun en begrænset mængde tid til rådighed, og man kører efter princippet først til mølle. Endvidere kan man også få tilskud til udarbejdelse af omlægningsplaner og budgetter, hvor det er de lokale konsulenter, der i samarbejde med hinanden får lagt fundamentet til en klog beslutning, om man skal omlægge til økologisk drift eller ej. I forhold til de økologiske regler kan det være klogt med en omlægningsdato, der hedder 1. august Derfor vil det være klogt allerede nu, at tage kontakt til Landboforeningen for at aftale en tid til et møde i maj/juni. På vores hjemmeside: /Rådgivning / Ejendom og jura kan du nederst på siden finde en pjece om Arv, Gave og Testamente, hvor disse punkter er mere uddybet. Møde kan aftales på tlf

9 9

10 Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo v/ Kristina B. Pedersen, Skov- og landskabsingeniør, Teknik & Miljø, Lemvig Kommune Gør det lettere for dig selv, og tag kampen op mod kæmpe bjørneklo inden den går i blomst! Der findes grønne bekæmpelsesmetoder, hvor rodstikning/opgravning er den mest effektive. Hvis planten ikke fjernes helt, skal indsatsen gentages, da rødderne kan sætte sideskud, der senere på året vil kunne producere frø. Så er der den kemiske bekæmpelse, som skal påbegyndes, når planten er på kimbladsstadiet i marts-maj måned og evt. med en genbehandling senere på vækstsæsonen. Ved anvendelse af pesticider (glyphosat), bør man kun påføre pesticidet direkte på planterne enten ved pensling eller med håndholdt sprøjte. Den kemiske bekæmpelse kan med fordel anvendes i kombination med andre bekæmpelsesmetoder, såsom slåning. På grund af risikoen for stænk af Kæmpebjørnekloens giftige saft bør enhver, der bekæmper, tage visse sikkerhedsmæssige forholdsregler. På Lemvig Kommunes hjemmeside kan du finde kommunens indsatsplan overfor Kæmpe bjørneklo. I denne plan kan du læse om forskellige bekæmpelsesmetoder, og hvad du skal være opmærksom på. Læs også om Kæmpe-bjørneklo på Naturstyrelsens hjemmeside. Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Lemvig Kommune på mail: eller ringe på Grundlovsarrangement på Kabbel Hovedgård Igen i år er Landboforeningen medarrangør af et grundlovsarrangement på Kabbel Hovedgård den 5. juni 2015 om eftermiddagen. Nærmere oplysninger i dagspressen. 10

11 Naturplejenet MidtVest inviterer til Temaaften: Afgræsning af natur i kombination med jagt ved Flyndersø. Tirsdag den 18. juni kl ved Hjerlhedevej 14. Denne temaaften vil dreje sig om, hvad afgræsning gør ved enge og overdrev, og hvilke naturværdier, vi ønsker at få frem på arealerne. Der vil lægges op til debat, hvordan der kan tages hensyn til den jagt, der ofte også er på de samme arealer. Niels Kanstrup vil medvirke med hans viden indenfor naturpleje og jagt. Niels Kanstrup er vildtbiolog og har skrevet folderen Naturpleje og Jagt, som vil blive uddelt til alle deltagere. Kurt Bjerre, som er formand for jagtkonsortiet med jagt ved Flynder sø, vil også medvirke og fortælle om de udfordringer, de har oplevet for vildtet, efter arealerne er indhegnet. Målgruppen for denne aften er både aktive naturplejere, jægere, lodsejer eller andre med interesse i emnet. Vi har kaffen med og håber på, at den kan nydes i det fri. Det koster 50 kr. for kaffen. Er du medlem af foreningen Naturplejenet Midtvest, er det gratis Tag dine gode travesko på, da vi vil gå en tur i området. 11

12 Passer BBR-meddelelsen, og hvad gør jeg, hvis den ikke passer? v/ Morten Axelsen, arkitekt, Byggeri og Teknik I/S Hvad siger loven Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Registret opdateres løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger. På din BBR-meddelelse kan du se, hvilke oplysninger der er registreret på din ejendom. Du skal være opmærksom på, at oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. De oplysninger, du har pligt til at indberette, er bl.a. oplysninger om: Opførelses år Om- og tilbygnings år Bebygget areal Antal etager Samlet bolig- og erhvervsareal Areal af udnyttet tagetage og udestue Tagdækningsmateriale Energiforsyning. Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, løbende at holde øje med at oplysninger i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger. Kommunen har ligeledes hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed. Det handler også om økonomi. Byggeri & Teknik I/S oplever en stor fejlprocent i arealangivelser på BBRmeddelelserne, og bliver især kontaktet i forbindelse med ejendomshandler. Specielt i boliger med udnyttet loftsetage, der er byg- 12 get om eller til, er der god grund til at få BBR-meddelelsen kigget efter. Der kan være god økonomi i at have styr på sine arealer. Med en principiel dom i Højesteret kan en køber nemlig kræve nedslag i købesummen, hvis man efter overtagelsen opdager, at huset er mindre end anført i salgsopstillingen. Oven i dette skal tillægges, at forkerte arealer også medfører en forkert ejendomsbeskatning. Du kan således blive beskattet af bolig m², som ikke findes. Hvis din forsikringspræmie er beregnet på baggrund af forkerte BBR-oplysninger, kan der opstå problemer, hvis det kommer til udbetaling af en skadeserstatning. Har du f.eks. glemt at indberette, at førstesalen eller dele af kælderen er indrettet til beboelse, kan du komme ud for, at indboet her ikke bliver erstattet ved f.eks. oversvømmelse eller brand. Derudover bruges BBRoplysninger f.eks. tagdækningsmateriale til, at beregne din forsikringspræmie. Kan jeg selv kontrollere mine arealer Det er de færreste, der kontrollerer om deres boligareal stemmer overens med tallene på BBR-meddelelsen. Det er endnu færre der ved, hvordan arealerne rent faktisk skal måles op, da opmålingen kan være en kompliceret affære. Nogen steder skal der måles udvendigt. Andre steder skal der måles indvendigt, og er der kælder med skrånende terræn bliver det ikke lettere, da terrænhøjden også kan spille ind. Dette indikeres kraftigt af den store fejlprocent, der opleves hos rådgivere og kommuner. Det anbefales derfor, at lade Byggeri & Teknik I/S opmåle arealerne, og klare kommunikationen med din kommune.

13 Nyt fra Åbent Landbrug v/ Kirsten Mette Lundgaard Madsen, formand for Åbent Landbrug, Lemvig Langt om længe er der åbnet op for, at vi igen må tage imod besøgende i vores grisestalde, - fra den ene dag til den anden, er det pludselig ikke farligt mere. Nej, - undskyld, nu skal jeg nok være alvorlig. Men flere svinelandmænd, der i det sidste halve år har været i forbindelse med vores sundhedsvæsen, er jo blevet mødt af læger, der med armene oppe over hovedet har sagt til landmanden: Jamen, hvorfor skal jeg behandle dig anderledes, du er jo ikke nær så farlig at få herind som en patient, der lige er kommet hjem efter en ferie i Sydeuropa. Det er tankevækkende, hvilken magt vores medier har. De kan sætte skræk i en hel befolkning, inklusiv vores sundheds- og fødevareministre. Der er 193 elever fra 4. klasserne og 11 lærere fra 6 skoler, der i år skal på gårdbesøg. Det bliver dog kun hos kvægbrug. Vi havde alle aftaler på plads, da der atter blev givet grønt lys for besøg i svinestalde. Ligeledes er alle arrangementer til årets Lemviggaarden på plads, så her bliver heller ingen grisebesøg. Til gengæld bliver der rig mulighed for at se hyrdehundeshow og får på Gjellerodde og besøge Vesterhavsoksen i Vejlby Klit, samt mange gode malkekvægsbesætninger, Kræmmergård og Biogasanlægget. I finder os som altid også på Dyrskuet i Rom, hvor vi stiller op med sandkassen med landbrugslegesager, en konkurrence om frø og korn, forhåbentligt flotte plancher fra de 4. klasser, der har været på gårdbesøg, samt klappegården med mange dyrebørn. Vi håber, at finde grise fra en besætning med høj status og ingen MRSA, så vi kan få en snak om MRSA, i samarbejde med Landboforeningen, dyrlægerne og forbrugerne, der kommer på besøg. Og sidst men ikke mindst; så er der flere i udvalget, der arbejder hårdt med at få børnedyrskuet om lørdagen helt op på den store klinge, så rigtig mange børn (og forældre), får en rigtig god oplevelse af, hvad det vil sige at udstille et dyr på dyrskuet. Tilmelding til børnedyrskuet og cykelringridning er senest den12. maj, dog er tilmeldingsfristen til kalve passeret. Og som rosinen i pølseenden: Følg, like og del os på Opfordre jeres sommergæster til at finde vores og alle andres arrangementer på og Her er der masser af spændende oplevelser, så det slet ikke er nødvendigt at rejse ud af kommunen, for at få en god sommerferie. Rigtig god sommer til jer alle. 13

14 Nyt fra Lemvigegnens LandboUngdom v/ Lotte Flansmose, Lemvigegnens Landbo- Ungdom I vinterens løb har vi har haft 2 weekends i bestyrelsen, der har stået i udviklings- og sammenholdets tegn. Først vores egen weekend, der blev brugt på, at lærer hinanden at kende og rystet sammen, samt planlægning af vores sommerprogram. Sidst men ikke mindst hyggede vi os om aftenen med spil og snak. Den anden weekend var vi samlet en dag sammen med de andre lokalforeningers bestyrelser i region midt-vest. Der blev snakket om forskellige emner til at udvikle LU, samtidig kom ordet crasy ind fra vores foredragsholder. Nu hedder det, at vi skal gøre noget crasy, når vi skal finde på noget vildt eller nyt. Aftenen sluttede med bowling og bytur i Holstebro. Ved årsmødet på regionen blev vi kåret som årets lokalforening i Derfor var det madholdet, der stod for maden til festen, og dermed fik lov til at vise, hvad de havde lært i vinterens løb. Deres mad smagte rigtig godt. Vi havde en god fest. I sidste uge havde vi paintball på programmet, hvor der var 13 deltagere. De havde en sjov aftenen, men med blå mærker til følge. Vi glæder os til at se jer på vores stand til dyrskuet. Vores årlige traktortræk bliver fredag den 19. juni ved Rom flyveplads, hvor vi glæder os til at se rigtig mange af jer. Den årlige vinterfest blev samtidig en afslutning for vores madhold, der igennem vinteren har brugt hver anden tirsdag på at udvikle deres madlavnings evner. 14

15 Landboforeningen har lukket: fredag den 15. maj 2015 (dagen efter Kristi himmelfartsdag) og fredag den 5. juni 2015 (Grundlovsdag) Foder der flytter v/ Jan Rodenberg, direktør SvineRådgivningen SvineRådgivningen præsenterer nye forskningsresultater samt tips og erfaringer fra ind- og udland. Det sker på de årlige fodermøder, der denne gang afholdes den 16. juni i Billund og den 18. juni i Aulum fra kl under temaet: Foder der flytter. Du bliver klædt på til den årlige dyst med dine foderleverandører om foder, der giver de bedste resultater, - i stalden såvel som i kassebogen. Faglige emner i år bliver blandt andet tofasefodring af diegivende søer samt optimal besætningsprofil. Endvidere bydes der ind med forventninger til foderforsyning og priser, fodrings- og handelsstrategi samt nye proteinkilder fra havet. Fra den anden side af Atlanten berettes der til mødet i Aulum om nye tiltag indenfor amerikansk svineproduktion. Indlægget holdes af professor Hans Henrik Stein, der er grunduddannet indenfor dansk svineproduktion, men nu arbejder med ernæring af svin på universitet i Illinois. Endelig belyses det paradoks, at vi lader slagtesvin nøjes med 800 gram daglig tilvækst, selvom de samme smågrise voksede gram om dagen, inden de rykkede ind i slagtesvinestalden. Er dette en naturlov eller blot vanetænkning og rutiner, der står i vejen for at udnytte vækstpotentialet bedre? Vælg en mødedag vælg indlæg om søer, slagtesvin eller begge dele. Mød op og få nye ideer til økonomisk fodring af svin. Program og tilmelding på 15

16 Afsender Lemvigegnens Landboforening Industrivej Lemvig A Industrivej 53, 7620 Lemvig Tlf Fax Hjemmeside: Mandag - torsdag Fredag

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Nr. 3 maj 2014 Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Virksomhedsanalyse 4 Nyt fra driftsøkonomiog regnskabsafdelingen 5 Nyt fra miljøafdelingen 8 Svinerådgivning-

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

kommende ansøgningsrunder om tilskud

kommende ansøgningsrunder om tilskud april 2015 Nr. 4 kommende ansøgningsrunder om tilskud side 03 gylleanalyser side 05 kødkvæg ud på græs side 06 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op

Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op 2 Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Lemvigegnens Landboforening er en naturlig og respekteret del af samfundet som forening i Region Midt og med 150 år i bagagen. Regionen står også for en tredjedel

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension.

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Magasin for jordbrugere Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Læs om hvordan du med Nykredit Privat Portefølje kan få forvaltet din

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

DAHL skat - et selvstændigt fagområde

DAHL skat - et selvstændigt fagområde 1 DAHL skat - et selvstændigt fagområde DAHL skat er dedikeret inden for skatte-, moms- og selskabsretlig rådgivning, og har en stor og mangeårig erfaring med løsning af en bred palet af erhvervslivets

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Investering i landbrug

Investering i landbrug Investering i landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug, Gråkjær 13. januar 2015 Farm Management A/S Torben Andersen H.C. Jørgensen Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel:

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg.

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. Mulighed for at bygge egen drømmeejendom/stutteri tæt ved Aalborg golfklub. Restrup Engvej 24, 9000 Aalborg Fritidslandbrug

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Forvaltningskapitaler

Forvaltningskapitaler Forvaltningskapitaler Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Toldbodgade 33 Postboks 9019 1022

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø SALGSPROSPEKT Værkstedsejendom med beboelse. Dyrlevvej 26, 4720 Præstø Sag ERH14072 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Dyrlevvej 26 4720 Præstø

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur.

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Selveje Ejeren af en landbrugsejendom er en enkeltperson, der driver ejendommen

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere