Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden"

Transkript

1 - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe den lejlighed, som vi bor i, af hendes forældre efter den såkaldte 15 % regel. Realkreditkreditforeningen stiller som krav, at jeg står som meddebitor på lånet. Hvis min kæreste står som køber på købekontrakten og skødet, er hun naturligvis ejeren i forhold til tredjemand. Dette har min kæreste en stor fordel af, mens fordelene synes mindre for mig, da jeg hæfter for gælden, men ikke får glæde af eventuel værdistigning, ligesom jeg kan komme i vanskeligheder, hvis min kæreste og jeg går fra hinanden. Kan vi i en samejekontrakt om fast ejendom aftale, at lejligheden er sameje, og at en eventuel avance på et senere salgstidspunkt enten ligedeles eller deles i et andet forhold? Vil indgåelse af aftalen betyde, at jeg skal beskattes af en fordel, da halvdelen af værdien af lejligheden overstiger halvdelen af realkreditlånet, og kan vi i det hele taget bruge en sådan aftale til noget, hvis vi en dag går fra hinanden? Hvis det er muligt med en samejekontrakt, vil SKAT ved et videresalg betragte en eventuel avance som skattepligtig for mig, nu hvor jeg ikke står tinglyst medejer? Til orientering har vi endnu ikke været samlevende i to år, og vi kan derfor ikke benytte 15 % reglen i det indbyrdes forhold.

2 - 2 Når vi har været samlevende i to år har jeg forstået, at vil under alle omstændigheder vil være muligt at overdrage halvdelen af lejligheden efter 15 % reglen til mig. Vil det på det tidspunkt være nødvendigt med tinglysning af nyt skøde og ny købekontrakt eller måske bare en samejekontrakt? Både min kæreste og jeg håber meget, at du kan hjælpe, og vi siger dig tak for din spændende klumme i JP. Med venlig hilsen J.J. Svar Der er her tale om et spørgsmål, der endog meget hyppigt opstår, nemlig hvorledes samlevende er stillet, hvis en lejlighed eller parcelhus erhverves i den enes navn, men hvor begge bidrager til købet af ejendommen enten direkte ved udbetalingen eller ved bidrag til det fælles underhold. Særligt op gennem 1970 erne og i starten af 1980 erne blev der afsagt en lang række domme i sager, hvor samlevende havde erhvervet en bolig, men hvor denne bolig kun stod i den enes navn. Når så samlivet blev ophævet, var det som udgangspunkt den part, der stod som ejer af ejendommen, der løb med hele gevinsten, selv om den anden parts indtægt var en nødvendig forudsætning for overhovedet at erhverve ejendommen. Og der var i en lang periode meget stor forskel på, om sagen blev afgjort ved Vestre Landsret eller Østre Landsret. I tilfælde, hvor så ejeren synes, at det var rimeligt, at den anden part fik en del af gevinsten, rejste skattevæsenet som oftest krav om beskatning af denne, ud fra den betragtning, at der var tale om en skattepligtig gave. Denne gavebeskatning har Højesteret tiltrådt. Derfor er der ingen tvivl om, at den bedste ordning er, at lejligheden eller huset ejes med halvdelen til hver, for så vidt hver part betaler halvdelen af udgifterne og vel at mærke, hvis ejendommen er anskaffet til markedsprisen.

3 - 3 I Deres tilfælde er den første sten på vejen, at Deres samlever som jeg har forstået Deres skrivelse kan købe lejligheden til en forholdsvis lav pris. Og selv om hendes forældre ville acceptere at sælge halvdelen af ejendommen til den lave pris til Dem, vil dette kunne udløse indkomstbeskatning af Dem af forskellen mellem handelsværdien og den lave pris for halvdelen af lejligheden. Først på det tidspunkt, hvor De måtte indgå ægteskab med Deres samlever, vil De blive omfattet af den personkreds, hvor +/- 15 pct. s reglen - hvorefter en fast ejendom ved overdragelse mellem personer indenfor den afgiftspligtige personkreds som udgangspunkt kan værdiansættes til den senest bekendtgjorte offentlige vurdering +/- 15 pct. - kan anvendes ved overdragelse af en fast ejendom fra Deres kærestes forældre til Dem. Og først ved indgåelse af ægteskab skal en eventuel gave fra Deres svigerforældre til Dem afgiftsberigtiges og altså ikke indkomstbeskattes. De vil kunne anvende +/- 15 pct. s reglen, hvis der sker overdragelse fra Deres samlever til Dem, når De har haft fælles bopæl i mere end 2 år men reglen kan altså ikke anvendes ved overdragelse fra Deres samlevendes forældre til Dem. Jeg skal dog her supplerende bemærke, at det bestemt ikke kan afvises, at skattemyndighederne vil acceptere denne værdi, dvs. en værdi svarende til seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. s reglen også ved overdragelse til Dem. Jeg vil tilråde, at De søger at få et bindende svar herpå fra skattevæsenet, hvis De og Deres familie vælger at gå videre med en model om overdragelse af halvdelen af lejligheden fra Deres svigerforældre til Dem. Uanset om lejligheden overdrages til Deres samlever, eller om lejligheden eventuelt tillige overdrages til Dem, vil det være en forudsætning for at anvende +/- 15 pct. s reglen, at lejligheden ikke er vurderet som udlejet. Dette skyldes, at den offentlige vurdering for en lejlighed i udlejet stand typisk er betragtelig lavere end den offentlige vurdering for samme lejlighed i ikke-udlejet stand. Og denne lavere vurdering kan ikke anvendes ved overdragelse af lejligheden til et barn eller et svigerbarn, der bebor lejligheden. De spørger herefter om, hvorvidt De med hensyn til en eventuel gevinst kan stilles som medejer, hvis der etableres en samejekontrakt.

4 - 4 Jeg må her advare imod en sådan kontrakt. Hvis De og Deres kæreste i en samejekontrakt aftaler, at De skal være medejer af lejligheden, er der reelt tale om en overdragelse af halvdelen af lejligheden fra Deres kæreste til Dem på datoen for samejekontraktens underskrift med de heraf følgende konsekvenser, nemlig at De skal indkomstbeskattes af Deres eventuelle fordel ved denne overdragelse eller efter to års samliv på fælles bopæl betale afgift af fordelen. De har pligt til selv at oplyse skattevæsenet om denne overdragelse. Hvis skattemyndighederne mener, at der er grundlag for at beskatte Dem af halvdelen af forskellen mellem handelsværdien og den pris, som Deres samlever er indstillet på at overdrage ejendommen til Dem, og De ikke oplyser om denne samejekontrakt, vil dette kunne medføre alvorlige skattemæssige problemer, herunder en bøde. Det kan, som allerede nævnt, tilføjes, således som De også selv er inde på, at De efter to års samliv på fælles bopæl kan anvende +/- 15 pct. s reglen ved overdragelse af lejligheden fra Deres samlever til Dem. Også en aftale om, at De skal have en andel af en eventuel gevinst ved salg af ejendommen, eller en andel af forskellen mellem anskaffelsessummen og handelsværdien ved samlivets ophør vil kunne udløse skatter eller afgifter. Hvornår beskatningen m.v. indtræder, afhænger af aftalens udformning. Det vil føre for vidt at omtale disse regler på nærværende sted. Sammenfattende kan det konkluderes, at det ikke er muligt at sikre Dem halvdelen af gevinsten uden en kontrakt, der formentlig vil give skattemæssige problemer. Kan De derimod med skattemyndighedernes accept blive medejer ved køb til den lave pris, er det hele på plads. De antyder videre, at De gerne vil sikres mod tab som følge af medhæftelsen. Dette må forudsætte, at De ikke bliver medejer. Der er her to problemer: Dels at De sikres mod tab ved salg af lejligheden i tilfælde af samlivsophævelse. Dels at De tilsikres, at De kommer ud af hæftelsen, hvis samlivet ophæves, og Deres samlever beholder lejligheden.

5 - 5 En model vil her kunne være, at De fik pant i lejligheden. Denne pantsikkerhed skal stå næst efter kreditforeningen i prioritetsordenen. Hvis lejligheden imidlertid bliver solgt med et så stort tab, at der ikke bliver fuld dækning til kreditforeningen, vil De dog ikke have meget ud af at have pantsikkerhed i lejligheden for Deres tab. Vedrørende ophævelse af samlivet, hvor der opstår det problem, at De skal frigøres for Deres hæftelse, bør der oprettes en kontrakt med Deres samlever, hvorefter hun forpligter sig til at få Deres hæftelse sløjfet. De kan her vælge at få ret til at kræve lejligheden solgt bedst muligt, hvis Deres samlever ikke er i stand til at få Dem frigjort fra Deres hæftelse. Deres spørgsmål bringer ihu min gamle chef s bemærkning: Der skal lidt papir til, hvis man skal giftes, herunder måske en særejeægtepagt og et testamente. Men hvis man blot flytter sammen, kræver det mange aftaler og kontrakter og betydelige advokatomkostninger. o

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere