velkom tilasb men AU AARHUS VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "velkom tilasb men AU AARHUS VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITET"

Transkript

1 AU AARHUS UNIVERSITET velkom tilasb men VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES - EN INTRODUKTION TIL EKSTERNE UNDERVISERE VED ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT ERHVERV OG SAMFUNDSVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FUGLESANGS ALLÉ ÅRHUS V TELEFON: FAX:

2 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Velkommen til Erhvervsøkonomisk Institut Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen som ny medarbejder på Erhvervsøkonomisk Institut, Erhverv og Samfundsvidenskab, Aarhus Universitet, hvor du nu indgår i vores team af velmotiverede og engagerede medarbejdere. At være ekstern underviser er et udfordrende job, og her i starten vil der være en lang række ting, som er ukendte og kan være svære at gennemskue. Vi har derfor forsøgt at samle en række relevante oplysninger om ansættelse, undervisning, aflønning og andre praktiske informationer, og det er mit håb, at vi med denne introduktion kan hjælpe dig til at få en god start på din ansættelse. Kan du ikke finde svar på alle dine spørgsmål i denne introduktion, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte din faglige eller administrative uddannelseskoordinator, sekretariatsleder Ingrid Lautrup eller vores kommunikationskoordinator Didde Trolle Jeg vil endnu engang ønske dig velkommen! Med venlig hilsen Michael Christensen Institutleder

3 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Indholdsfortegnelse Ansættelse og løn... 4 Nogle praktiske detaljer... 6 Web... 7 Organisation... 8 Undervisning... 9 Eksamensaktiviteter Bibliotek Kurser Bilag 1: Normer for undervisningsaktivitet Bilag 2: Liste over faglige og administrative uddannelseskoordinatorer Bilag 3: Nyttige links... 17

4 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 4 Ansættelse og løn Ved ansættelse som undervisningsassistent eller ekstern lektor modtager du en ansættelseskontrakt, som indeholder oplysninger om de formelle forhold i forbindelse med ansættelsen, herunder løn og arbejdsvilkår. Er du ansat som ekstern lektor, vil du ved semesterstart få tilsendt en oversigt over budgetterede timer for semesteret. Lønnen for et semester udbetales i fem lige store rater. Når semesteret er afsluttet, sammenholdes det budgetterede antal timer med det faktisk opnåede antal timer, og en eventuel forskel overføres til det efterfølgende semester. Er du ansat som undervisningsassistent (timelærer), skal du, hver måned, udfylde timesedler med opgørelse af udført undervisning, vejledning eller eksamensaktiviteter. Lønsedler finder du på Lønsedler udfyldes og mailes til den administrative uddannelseskoordinator. Her kan du også hente hjælp til at udfylde lønsedlen. Løn Din lønsats fremgår af din ansættelseskontrakt. Normsatsen, for de aktiviteter, som du bliver lønnet efter, fremgår af bilag 1. Skatten afregnes via E-skat, og lønnen overføres til din NEM-konto. Lønsedler findes kun digitalt og sendes til din e-boks på Din tilknytning til instituttet At være ekstern underviser betyder, at du oftest ikke har så tæt, daglig kontakt med dine kolleger hvad enten det er faste undervisere på instituttet eller andre eksterne undervisere. Dine faste holdepunkter i det daglige arbejde er derfor den faglige og den administrative uddannelseskoordinator (se bilag 2). Vi udsender et nyhedsbrev til alle eksterne undervisere på BS nogle gange om året, og du vil desuden blive inviteret til relevante temadage og seminarer, som holdes i de faglige miljøer.

5 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 5 Dine data I forbindelse med din ansættelse registrerer vi dine faglige interesse- og kompetenceområder, samt hvilke uddannelsesretninger du ønsker at undervise inden for. Dette gør, at vi evt. kan tilbyde dig ekstra undervisning inden for områder, hvor du har interesse og ekspertise. Vi registrerer desuden din adresse, telefonnummer, mailadresse(r), mv. Det er vigtigt, at den administrative uddannelseskoordinator eller Didde Trolle får besked, hvis der sker ændringer i disse data, så det kan blive opdateret i databasen.

6 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 6 Nogle praktiske detaljer Nøgle og adgangskort Har du brug for at kunne komme ind på skolen uden for normal åbningstid, kan du rekvirere nøgle og adgangskort hos sekretariatsleder Ingrid Lautrup (lokale M315, Nøglen og adgangskortet giver adgang til M-bygningen via indgangen på hjørnet over for U-bygningen og midt i M-bygningen ved pedellernes port. Desuden kan nøglen bruges i de forskellige døre, der leder op til M 3. sal. Dueslag Ved din ansættelse får du tildelt et dueslag, hvor den administrative uddannelseskoordinator, studerende og andre kan lægge materiale til dig. Dit dueslag finder du i lokale M332a. Kopiering Instituttet råder over 4 kopimaskiner placeret hhv. ved M306, M313, M320 samt på C-gangen (1. sal). Her er du velkommen til at tage kopier af materiale til undervisning. Du kan altid rette henvendelse til sekretariatsleder Ingrid Lautrup (lokale M315, hvis du har spørgsmål vedrørende kopimaskinerne. Der findes desuden et par meget hurtige kopimaskiner på stueetagen i M-bygningen, ved siden af trykkeriet. Koden til kopimaskinerne kan du få oplyst af din administrative uddannelseskoordinator. Mødelokaler Instituttet råder over to mødelokaler: M303 og M323. Har du brug for et mødelokale, kan du rette henvendelse til den administrative koordinator eller sekretariatslederen, der kan reservere et lokale for dig. Parkering Der er som udgangspunkt fri parkering på skolens område. Dog skal du være opmærksom på, at parkeringspladserne ved hovedindgangen kun er til tidsbegrænset parkering (1 time), og at Europark overvåger pladserne. P-kælderen er kun åben i skolens åbningstid, så du skal huske at få din bil ud inden skolen lukker eller at have din nøgle og adgangskort med. Med opførelsen af S-bygningen ( ) kommer der en ny parkeringskælder. Frem til 2012 kan der forventes lidt byggerod, hvilket vil påvirke mange af skolens nuværende parkeringspladser omkring M- og U-bygningen.

7 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 7 Web Skolens website ASB s website finder du på Det er skolens generelle kommunikationskanal. Her findes eksternt rettet information om ASB, uddannelser, forskning, organisation, mv. Erhvervsøkonomisk Instituts hjemmeside Denne side finder du på www. asb.dk > Institutter, eller på: Her finder du blandt andet oplysninger om instituttets faste medarbejdere, undervisnings- og forskningsaktiviteter, samt instituttets historie og organisation, mv. CampusNet CampusNet er skolens virtuelle læringsplatform, der giver undervisere og studerende nem og fleksibel adgang til undervisningsrelevante oplysninger samt mulighed for at udveksle informationer og dokumenter med hinanden. På CampusNet kan du blandt andet uploade forelæsningsplaner og undervisningsmateriale, se timeplaner, sende beskeder ud til de studerende, og aflyse timer. Du finder CampusNet via > CampusNet, eller på: Hvis du ikke tidligere har anvendt CampusNet, kan du få en introduktion på: Du kan også altid få hjælp til CampusNet hos den faglige uddannelseskoordinator. Desuden udbydes introduktionskurser til CampusNet ved hver semesterstart.

8 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 8 Organisation Erhvervsøkonomisk Institut bor i M-fløjen 3. sal, samt C-bygningen 1. og 2. sal. Der er omkring 60 fastansatte medarbejdere og knap 70 eksterne undervisere. Til hver uddannelsesretning er der en faglig uddannelseskoordinator og en administrativ uddannelseskoordinator (se bilag 2). Den faglige uddannelseskoordinators vigtigste opgave er at sikre, at uddannelsen opfylder de faglige mål og leveres i den faglige kvalitet, der er påkrævet. Den faglige uddannelseskoordinator fungerer som din sparringspartner, når det gælder det faglige indhold af din undervisning. Den administrative uddannelseskoordinator er behjælpelig med de praktiske aspekter af undervisningen. Det er bl.a. bogbestillinger, skemalægning, lokaler, assistance i forbindelse med CampusNet, kontakt til biblioteket, besvarelse af generelle spørgsmål fra studerende, renskrivning af eksamensopgaver, modtagelse af skriftlige opgaver fra de studerende og meget andet. Du er altid velkommen til at kontakte den administrative koordinator, hvis du har nogle praktiske spørgsmål.

9 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 9 Undervisning Undervisningssemester Mange fag følger de generelle semestre fra februar maj og fra september december. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle fag er af samme varighed. Nogle fag kan være komprimeret eller af anden grund være af kortere varighed de kan starte senere i semesteret eller slutte tidligere. Dette kan betyde, at der afholdes eksamener allerede i henholdsvis marts og oktober. Fagansvar Som ekstern lektor har du ansvaret for de fag, som du underviser i, hvilket betyder, at du, under hensyntagen til fagets målsætninger, selv skal planlægge undervisning, pensum, eksamen, mv. Fagkatalog Fagbeskrivelser findes i fagkataloget, der er en netværksbaseret oversigt over det samlede fagudbud på ASB. Der er adgang til fagkataloget via CampusNet eller på: I fagbeskrivelsen findes information om et fags indhold, målsætning, eksamensform, pensum, ECTSpoint, mv. Fagbeskrivelsen kan ikke ændres i løbet af semestret. Undervisningsmateriale For at de studerende i god tid kan anskaffe de bøger, der skal bruges i undervisningen, skal bøgerne bestilles hos ASB s boghandel (HVB) et par måneder før semesterstart. Den administrative uddannelseskoordinator formidler bestillingen af bøger til HVB, og hun kan i de fleste tilfælde skaffe et frieksemplar af lærebogen fra forlaget til underviseren. Hvis du ønsker at anvende artikler og uddrag af bøger i undervisningen, kan biblioteket lave et e-kompendium. Hvis du vil benytte denne mulighed, skal du, senest 2 uger før semesterstart, sende en liste over det samlede materiale til den administrative uddannelseskoordinator, som formidler den videre til biblioteket. Herefter samler biblioteket materialet, sikrer at alle regler om ophavsret overholdes og gør e-kompendiet tilgængeligt via CampusNet for både dig og de studerende. Skolens politik om ophavsret skal altid overholdes. Spørgsmål herom kan rettes til den administrative koordinator, ASB bibliotek, eller du kan læse om reglerne på:

10 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 10 Undervisningslokaler og AV-udstyr Du kan finde en oversigt over skolens lokaler på: Af oversigten fremgår, hvilket udstyr der er i de forskellige lokaler. De fleste lokaler er udstyret med netadgang, projektor (beamer), almindelig overheadprojektor, tavle og whiteboard. Der er pc i mange lokaler og adgangsproceduren fremgår af installationen. Hjælp til det tekniske udstyr kan fås hos Teknisk Forvaltning, Ove Dan Andersen (tlf ), Svend Søborg (tlf ), Henrik Thomsen (tlf ) eller hos pedellerne (tlf ). Aflysning af undervisning Hvis du får brug for at aflyse undervisning, hvilket dog altid bør være absolut sidste udvej, kan det gøres i kalenderfunktionen på CampusNet. Den administrative koordinator skal altid have besked om dette med det samme og du skal i samarbejde med hende planlægge erstatningstimer hurtigst muligt. På Cand.merc.aud-studiet skal alle erstatningstimer dog placeres på mandage eller fredage evt. som aftenundervisning. Evaluering af din undervisning Alle fag bliver evalueret i løbet af semesteret. Information om evalueringstidspunkt og -procedure får du fra den administrative uddannelseskoordinator, der også bestiller evalueringsskemaer. Du vil altid blive orienteret om resultatet af evalueringen. Vejledningsaktiviteter Som ekstern underviser kan man få tildelt opgaver som vejleder, hvor man skal rådgive den studerende, hjælpe med at fortolke emnet og give idéer til forskellige aspekter af emnet. En vejleder skal som minimum rådgive og kommentere i de indledende faser omkring problemformulering, afgrænsning og disposition med henblik på at etablere et godt grundlag for projektet/ afhandlingen.

11 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 11 Eksamensaktiviteter Eksamen for fag i efterårssemesteret ligger som regel i december/januar og for fag i forårssemesteret som regel i maj/juni. Reeksamen holdes i henholdsvis februar og august. Underviseren udarbejder eksamensopgaverne, der generelt skal afspejle de emner og det materiale, der er gennemgået i undervisningen. Mundtlige eksamener Datoer for mundtlige eksamener fastsættes af planlægningskontoret i samarbejde med den administrative uddannelseskoordinator og med udgangspunkt i undervisernes ønsker. Under mundtlige eksamener skal karakterlisten (eksamensprotokollen) løbende udfyldes af underviser og censor. Både eksaminator og censor skal under voteringen tage notater til brug ved eventuelle klagesager. Skriftlige eksamener Hvis en skriftlig eksamensopgave består af flere delspørgsmål, skal den vejledende vægt af hvert spørgsmål fremgå. En eksamensopgave skal afleveres til den administrative koordinator senest 14 hverdage før eksamensdagen. Hun hjælper bl.a. med at få opgaven korrekturlæst, renskrevet på officiel eksamensskabelon og godkendt. Sammen med opgaven, eller snarest derefter, skal du aflevere en vejledende opgaveløsning til den faglige koordinator, så hun kan uploade denne på CampusNet efter eksamen er afholdt. Ved de fleste skriftlige eksamener på skolen har de studerende ret til at medbringe og bruge pc. Således kan mange studerende, under eksamen, have adgang til internettet via det trådløse netværk på skolen. De endelige karakterer for en skriftlig eksamen skal være instituttet i hænde senest 4 uger efter eksamensdagen. Karaktererne skal være anført på den originale eksamensprotokol og forsynet med din og evt. censors underskrift. Vær opmærksom på, at de studerende har mulighed for at klage over karakteren på en skriftlig eksamen indtil to uger efter, at karakteren senest skulle have været offentliggjort. Det er derfor en god idé at opbevare de skriftlige eksamensbesvarelser minimum et par måneder efter eksamensdagen. Karakterer Karaktergivning sker efter 7-trins-skalaen (12-skalaen). Information om 7-trinsskalaen findes på:

12 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 12 Bibliotek Som underviser eller vejleder med tilknytning til Erhvervsøkonomisk Institut har du mulighed for at blive oprettet som låner på skolens bibliotek. Ud over en righoldig bogsamling giver biblioteket også adgang til en lang række elektroniske ressourcer, som f.eks. artikler, databaser, mv. Skolens bibliotek tilbyder også at udarbejde e-kompendier til dine undervisningsforløb. Som underviser står du selv for udvælgelsen af litteraturen, og du bestemmer også kompendiets struktur, således at det matcher undervisningsforløbet. I e-kompendiet skabes der links til litteratur fre pensum. Kompendiet er primært baseret på e-tidsskrifter, men det er også muligt at anvende bibliotekets trykte samling, dog med helt specifikke omfangsregler, hvilket biblioteket hjælper med at overholde. Som udgangspunkt må man ikke selv uploade publicerede videnskabelige artikler på CampusNet, og ved at lade biblioteket lave e-kompendiet, sørger de for, at alle regler for ophavsret bliver overholdt. Biblioteket har desuden udarbejdet en folder, som giver et indtryk af, hvad biblioteket ellers kan tilbyde dig som nyansat underviser. Folderen kan ses på: Instituttet er tilknyttet tre kontaktpersoner på biblioteket, som du til enhver tid kan henvende dig til, nemlig: Lone Jensen Anne Andersen Betina Sjøstrøm

13 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 13 Interne kurser udbudt af LearningStylesLab ASB s LearningStylesLab (LSL) udbyder pædagogiske kurser for alle undervisere, hvor også vores eksterne undervisere er mere end velkomne til at deltage. Kurserne dækker emner inden for f.eks. pædagogik, læringsstile, stemmeformidling, kropsbrug og kropssprog samt regler og love, der er gældende i forhold til undervisning. Vi informerer løbende om disse kurser i vores nyhedsbrev, men du er også altid velkommen til at kontakte den administrative koordinator for at høre om aktuelle kurser. Ved deltagelse i disse kurser honoreres eksterne undervisere i forholdet 1:1 time. Honoreringen udbetales ved årets udgang. Kurser udbudt af ASB Executive Skolen udbyder, gennem ASB Executive, en række kurser for er-hvervslivet. Som ekstern underviser har du mulighed for at deltage i disse kurser med minimum 25 % rabat på normalprisen. Se mere om aktuelle kurser på > Videreuddannelse, eller på

14 Bilag1: Normer for undervisningsaktiviteter ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 14 Handelshøjskolen, Aarhus Universitet UNDERVISNINGSNORMER Aflønningsnormer for alle uddannelserne angivet i arbejdstimer (AT) Aktivitet Normenhed Intern underviser Ekstern lektor Gældende pr. 1. februar 2010 Timelærer Ekstern censor Ekstern VIP Undervisning Undervisning af studerende Undervisning 1 Undervisningstime 3,50 2,50 Seminarbehandling Undervisningstime 2,00 Øvelser Øvelsestime 2,50 Studiecafé Time 1,00 Tilstedeværelse 9 Undervisningstime 1,00 Internatkoordinering 9 Weekend 36,00 Undervisning af instruktorer Instruktion om øvelser 2 Instruktion om studiecafé Individuel vejledning af instruktorer 3 Instruktionsmøde Studiecafé Øvelsestime 4,00 6,00 0,05 Undervisning af ph.d.-studerende Vejledning 10 Semester 50,00 50,00 Undervisning 1 Undervisningstime 4,50 4,50 Komitedeltagelse ved 1-årsevaluering Komitedeltagelse 8,00 Øvelsesopgaver 4 Vejledning Kandidatafhandling 1. periode 7 Afhandling Kandidatafhandling 2. eller 3. periode 7 Afhandling Masterafhandling 7 Afhandling HD-afhandling 7 Afhandling Bachelorafhandling 7 Afhandling HD 1. dels-projekt Projekt Projekthjemmeopgave 5 (over 25 sider 8 pr. studerende) Projekt Stor hjemmeopgave 5 (16-25 sider 8 pr. studerende) Opgave Alm. hjemmeopgave 5 (7-15 sider 8 pr. studerende) Opgave Mindre hjemmeopgave 5 (4-6 sider 8 pr. studerende) Opgave Lille hjemmeopgave 5 (1-3 sider 8 pr. studerende) Opgave Praktikforberedelse cand.merc. 16 Praktikrapport Endnu ikke fastlagt 17,00 4, ,00 13,00 10,00 8,00 5,00 3,00 1,50 1,00 0,50 3,00 Udarbejdelse af eksamensopgave Skriftlig stedprøveopgave eller hjemmeopgave 5 HD tværfaglig opgave Opgave Opgave 5,00 + fagets ECTS-vægt 25 Evaluering af eksamensbesvarelse 17 Kandidatafhandling Masterafhandling HD-afhandling Bachelorafhandling HD 1. dels-projekt Projekthjemmeopgave 5 (over 25 sider 8 pr. studerende) Stor hjemmeopgave 5 (16-25 sider 8 pr. studerende) Alm. hjemmeopgave 5 (7-15 sider 8 pr. studerende) Mindre hjemmeopgave 5 (4-6 sider 8 pr. studerende) Lille hjemmeopgave 5 (1-3 sider 8 pr. studerende) Skriftlig stedprøve 8 timer Skriftlig stedprøve 6 timer Skriftlig stedprøve 5 timer Skriftlig stedprøve 4 timer Skriftlig stedprøve 3 timer Skriftlig stedprøve 2 timer 7,00 7,00 5,00 3,00 6 2,00 3,00 6 2,00 6 1,50 6 1,00 6 0,50 6 1,00 6 0,75 6 0,63 6 0,50 6 0, ,25 6 Mundtlig eksamen min. 3,00 1,50 60 min. 2,00 1,00 45 min. 1,50 0,75 30 min. 1,00 0,50 25 min. 0,84 0,42 20 min. 0,67 0,33 15 min. 0,50 0,25 Simultantolkning Eksamenshold 5,00 Simultantolkning 0,50 0,50 Dialogtolkning 2,00 0,33 Forhandlingsteknik 2,17 0,50 Løbende evaluering 0,42 Diverse Organiseret individuel feedback 11 0,33 Undersøgelse af eksamenssnyd - afhandling eller projekt 13 Opgave 5,00 2,00 Undersøgelse af eksamenssnyd - i øvrigt 13 Opgave 3,00 2,00 Formand i ankenævn 14 Klage 2,00 Medlem af ankenævn Klage Censornorm for pågældende eksamensaktivitet 1 Omfatter alle undervisningsformer med undtagelse af seminarbehandlinger og øvelser. 2 Der aflønnes kun for instruktionsmøder for alle instruktorer på én gang. Et instruktionsmøde skal som minimum dække 2 øvelsestimer. 3 Der aflønnes for antallet af øvelsestimer på samtlige hold, som underviseren er ansvarlig for. 4 Udarbejdelse og retning af opgaver, som stilles i løbet af undervisningen og som ikke indgår i eksamen. 5 Begrebet hjemmeopgave dækker alle skriftlige prøvetyper, som ikke er stedprøver, dvs. også projektrapporter, seminarrapporter og praktikrapporter. 6 Hvis der på de sproglige uddannelser iht. eksamensbeskrivelsen skal vurderes både fagindhold og fremmedsproglige kompetence, fordobles normen. 7 Ved bivejleder deles normen efter aftale. Hvis afhandlingen inkl. evt. forlængelsesperioder afleveres blank eller slet ikke afleveres, aflønnes den faktisk forbrugte tid, dog aldrig højere end normen. 8 Der regnes med et normalsidebegreb på 2200 typeenheder excl. blanktegn. 9 Findes kun på masteruddannelserne. 10 Der aflønnes maks. for 6 semestre. 11 Normen benyttes kun, hvor der iht. studieordningen er tale om organiseret individuel feedback til eksaminander. 12 Hvis der sker vejlederskift ved en ny periode, fordobles normen. 13 Der aflønnes ved undersøgelse af eksamenssnyd inkl. kontrolsamtale, uanset om der sker indberetning eller ej. 14 Formanden får desuden aflønning som medlem af ankenævnet. 15 Der aflønnes for alle eksaminander, der møder frem. Udebliver eksaminanden, aflønnes efter halv norm. Hver eksamensdag aflønnes dog altid med mindst 1 time uanset antal eksaminander. 16 Ud over denne aflønning aflønnes der desuden efter vejledningsnormen for den relevante opgavestørrelse. 17 Der aflønnes også for blanke besvarelser ved hjemmeopgaver og stedprøver, men ikke ved afhandlinger eller HD 1. dels-projekt. Udebliver eksaminanden, aflønnes ikke.

15 Bilag 2: Liste over faglige og administrative koordinatorer ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 15 Linje/studie Faglig Uddannelseskoordinator Administrativ Uddannelsesskoordinator Bachelor HA (alle retninger) Per Madsen Charlotte Sparrevohn Cand.merc. Cand.merc.aud. Frank Thinggaard Bodil Jespersen MSc in Management Accounting and Controlling Morten Jakobsen Bodil Jespersen MSc in Finance Anders Grosen Berit Jensen MSc in Finance and International Business Anders Grosen Berit Jensen MSc in Logistics Sanne Wøhlk Bodil Jespersen HD HD 1. del Per Madsen Bodil Jespersen HD i Regnskab Finn Schøler Karin Vinding HD i Finansiering Michael Christensen Karin Vinding HD i Logistik Ole Mortensen Karin Vinding

16 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 16 Øvrige administrative medarbejdere Sekretariatsleder Ingrid Lautrup Telefon: Fax: (Fax til hele instituttet) Ingrid sidder med generel administration i institutsekretariatet. Controller Betty Laursen Telefon: Betty sidder med økonomistyring, projektstyring og HR i forbindelse med bl.a. ansættelse af eksterne undervisere. Kommunikationskoordinator Didde Trolle Telefon: Didde sidder med intern og ekstern kommunikation og web, samt databaseadministration. Administrativ forskningskoordinator Susanne Lannie Telefon: Susanne sidder med registrering af instituttets forskningsaktiviteter og generel forsknings- og ph.d.-administration.

17 Bilag 3: Nyttige links ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 17 Her er en samling af gode links til forskellige dele af ASB s web: ASB s hjemmeside: Erhvervsøkonomisk Instituts hjemmeside: CampusNet: Oversigt over undervisningslokaler og deres udstyr: Information om 12-trins-karakterskalen: ASB s biblioteks hjemmeside: Fagkatalog med beskrivelse af de fag, der udbydes af de forskellige institutter: Oversigt over kurser, seminarer og konferencer generelt på ASB: IT-support: Uddannelsesbekendtgørelser:

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 Deltagere Dagsorden Per Madsen; Søren Erik Nielsen; Frank Pedersen; Steen Nielsen; Finn

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Informationsmateriale til eksterne undervisere

Informationsmateriale til eksterne undervisere Informationsmateriale til eksterne undervisere Hvordan er man ekstern underviser på audiologopædi? Dette er en vejledning for eksterne undervisere for Audiologopædi v/ Institut for Nordiske Studier og

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 Optagelse... 7 Ansøgning om optagelse... 7 Uddannelsens formål... 8 Cand.merc.(jur.)-studiets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 AKTIVITETSKALENDER HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisnings-tilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2013 starter alle hold

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut 1 Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut Lektor Per Madsen Uddannelseskoordinator 2 Agenda Kort præsentation af instituttet Emnetyper (teoretiske/praktiske) Emneområder til inspiration Virksomhedskontakt

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger

Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger Morten Rask, Institut for ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, mra@asb.dk Baggrund Med udgangspunkt i min medarbejderudviklingssamtale i foråret 2006 aftalte jeg med Institutleder Jan Selmer,

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS

Vejledning tilselvangivelse for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS (Dette papir bygger bl.a. på Vejledning til Selvangivelse for E05 og brev af 22/5 2007 fra institutleder FHM til studienævnet

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium Ankerhus Seminarium Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium J. nr. 7330-06-12-22 Slagelsevej 70-74 4180 Sorø December 2006 Tlf. 57 83 01 38 Fax. 57 83 21 75 1. Eksamens gennemførelse. Eksamen gennemføres

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Statistik over dette års KOT optag til uddannelserne udskudt til næste møde

Statistik over dette års KOT optag til uddannelserne udskudt til næste møde Referat af møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet torsdag d. 23. august 2007 kl. 10.00-13.00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1 Tilstede: John Erik Hansen, Birgitte Lilholt Sørensen,

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere