velkom tilasb men AU AARHUS VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "velkom tilasb men AU AARHUS VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITET"

Transkript

1 AU AARHUS UNIVERSITET velkom tilasb men VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES - EN INTRODUKTION TIL EKSTERNE UNDERVISERE VED ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT ERHVERV OG SAMFUNDSVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FUGLESANGS ALLÉ ÅRHUS V TELEFON: FAX:

2 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Velkommen til Erhvervsøkonomisk Institut Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen som ny medarbejder på Erhvervsøkonomisk Institut, Erhverv og Samfundsvidenskab, Aarhus Universitet, hvor du nu indgår i vores team af velmotiverede og engagerede medarbejdere. At være ekstern underviser er et udfordrende job, og her i starten vil der være en lang række ting, som er ukendte og kan være svære at gennemskue. Vi har derfor forsøgt at samle en række relevante oplysninger om ansættelse, undervisning, aflønning og andre praktiske informationer, og det er mit håb, at vi med denne introduktion kan hjælpe dig til at få en god start på din ansættelse. Kan du ikke finde svar på alle dine spørgsmål i denne introduktion, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte din faglige eller administrative uddannelseskoordinator, sekretariatsleder Ingrid Lautrup eller vores kommunikationskoordinator Didde Trolle Jeg vil endnu engang ønske dig velkommen! Med venlig hilsen Michael Christensen Institutleder

3 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Indholdsfortegnelse Ansættelse og løn... 4 Nogle praktiske detaljer... 6 Web... 7 Organisation... 8 Undervisning... 9 Eksamensaktiviteter Bibliotek Kurser Bilag 1: Normer for undervisningsaktivitet Bilag 2: Liste over faglige og administrative uddannelseskoordinatorer Bilag 3: Nyttige links... 17

4 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 4 Ansættelse og løn Ved ansættelse som undervisningsassistent eller ekstern lektor modtager du en ansættelseskontrakt, som indeholder oplysninger om de formelle forhold i forbindelse med ansættelsen, herunder løn og arbejdsvilkår. Er du ansat som ekstern lektor, vil du ved semesterstart få tilsendt en oversigt over budgetterede timer for semesteret. Lønnen for et semester udbetales i fem lige store rater. Når semesteret er afsluttet, sammenholdes det budgetterede antal timer med det faktisk opnåede antal timer, og en eventuel forskel overføres til det efterfølgende semester. Er du ansat som undervisningsassistent (timelærer), skal du, hver måned, udfylde timesedler med opgørelse af udført undervisning, vejledning eller eksamensaktiviteter. Lønsedler finder du på Lønsedler udfyldes og mailes til den administrative uddannelseskoordinator. Her kan du også hente hjælp til at udfylde lønsedlen. Løn Din lønsats fremgår af din ansættelseskontrakt. Normsatsen, for de aktiviteter, som du bliver lønnet efter, fremgår af bilag 1. Skatten afregnes via E-skat, og lønnen overføres til din NEM-konto. Lønsedler findes kun digitalt og sendes til din e-boks på Din tilknytning til instituttet At være ekstern underviser betyder, at du oftest ikke har så tæt, daglig kontakt med dine kolleger hvad enten det er faste undervisere på instituttet eller andre eksterne undervisere. Dine faste holdepunkter i det daglige arbejde er derfor den faglige og den administrative uddannelseskoordinator (se bilag 2). Vi udsender et nyhedsbrev til alle eksterne undervisere på BS nogle gange om året, og du vil desuden blive inviteret til relevante temadage og seminarer, som holdes i de faglige miljøer.

5 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 5 Dine data I forbindelse med din ansættelse registrerer vi dine faglige interesse- og kompetenceområder, samt hvilke uddannelsesretninger du ønsker at undervise inden for. Dette gør, at vi evt. kan tilbyde dig ekstra undervisning inden for områder, hvor du har interesse og ekspertise. Vi registrerer desuden din adresse, telefonnummer, mailadresse(r), mv. Det er vigtigt, at den administrative uddannelseskoordinator eller Didde Trolle får besked, hvis der sker ændringer i disse data, så det kan blive opdateret i databasen.

6 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 6 Nogle praktiske detaljer Nøgle og adgangskort Har du brug for at kunne komme ind på skolen uden for normal åbningstid, kan du rekvirere nøgle og adgangskort hos sekretariatsleder Ingrid Lautrup (lokale M315, Nøglen og adgangskortet giver adgang til M-bygningen via indgangen på hjørnet over for U-bygningen og midt i M-bygningen ved pedellernes port. Desuden kan nøglen bruges i de forskellige døre, der leder op til M 3. sal. Dueslag Ved din ansættelse får du tildelt et dueslag, hvor den administrative uddannelseskoordinator, studerende og andre kan lægge materiale til dig. Dit dueslag finder du i lokale M332a. Kopiering Instituttet råder over 4 kopimaskiner placeret hhv. ved M306, M313, M320 samt på C-gangen (1. sal). Her er du velkommen til at tage kopier af materiale til undervisning. Du kan altid rette henvendelse til sekretariatsleder Ingrid Lautrup (lokale M315, hvis du har spørgsmål vedrørende kopimaskinerne. Der findes desuden et par meget hurtige kopimaskiner på stueetagen i M-bygningen, ved siden af trykkeriet. Koden til kopimaskinerne kan du få oplyst af din administrative uddannelseskoordinator. Mødelokaler Instituttet råder over to mødelokaler: M303 og M323. Har du brug for et mødelokale, kan du rette henvendelse til den administrative koordinator eller sekretariatslederen, der kan reservere et lokale for dig. Parkering Der er som udgangspunkt fri parkering på skolens område. Dog skal du være opmærksom på, at parkeringspladserne ved hovedindgangen kun er til tidsbegrænset parkering (1 time), og at Europark overvåger pladserne. P-kælderen er kun åben i skolens åbningstid, så du skal huske at få din bil ud inden skolen lukker eller at have din nøgle og adgangskort med. Med opførelsen af S-bygningen ( ) kommer der en ny parkeringskælder. Frem til 2012 kan der forventes lidt byggerod, hvilket vil påvirke mange af skolens nuværende parkeringspladser omkring M- og U-bygningen.

7 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 7 Web Skolens website ASB s website finder du på Det er skolens generelle kommunikationskanal. Her findes eksternt rettet information om ASB, uddannelser, forskning, organisation, mv. Erhvervsøkonomisk Instituts hjemmeside Denne side finder du på www. asb.dk > Institutter, eller på: Her finder du blandt andet oplysninger om instituttets faste medarbejdere, undervisnings- og forskningsaktiviteter, samt instituttets historie og organisation, mv. CampusNet CampusNet er skolens virtuelle læringsplatform, der giver undervisere og studerende nem og fleksibel adgang til undervisningsrelevante oplysninger samt mulighed for at udveksle informationer og dokumenter med hinanden. På CampusNet kan du blandt andet uploade forelæsningsplaner og undervisningsmateriale, se timeplaner, sende beskeder ud til de studerende, og aflyse timer. Du finder CampusNet via > CampusNet, eller på: Hvis du ikke tidligere har anvendt CampusNet, kan du få en introduktion på: Du kan også altid få hjælp til CampusNet hos den faglige uddannelseskoordinator. Desuden udbydes introduktionskurser til CampusNet ved hver semesterstart.

8 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 8 Organisation Erhvervsøkonomisk Institut bor i M-fløjen 3. sal, samt C-bygningen 1. og 2. sal. Der er omkring 60 fastansatte medarbejdere og knap 70 eksterne undervisere. Til hver uddannelsesretning er der en faglig uddannelseskoordinator og en administrativ uddannelseskoordinator (se bilag 2). Den faglige uddannelseskoordinators vigtigste opgave er at sikre, at uddannelsen opfylder de faglige mål og leveres i den faglige kvalitet, der er påkrævet. Den faglige uddannelseskoordinator fungerer som din sparringspartner, når det gælder det faglige indhold af din undervisning. Den administrative uddannelseskoordinator er behjælpelig med de praktiske aspekter af undervisningen. Det er bl.a. bogbestillinger, skemalægning, lokaler, assistance i forbindelse med CampusNet, kontakt til biblioteket, besvarelse af generelle spørgsmål fra studerende, renskrivning af eksamensopgaver, modtagelse af skriftlige opgaver fra de studerende og meget andet. Du er altid velkommen til at kontakte den administrative koordinator, hvis du har nogle praktiske spørgsmål.

9 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 9 Undervisning Undervisningssemester Mange fag følger de generelle semestre fra februar maj og fra september december. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle fag er af samme varighed. Nogle fag kan være komprimeret eller af anden grund være af kortere varighed de kan starte senere i semesteret eller slutte tidligere. Dette kan betyde, at der afholdes eksamener allerede i henholdsvis marts og oktober. Fagansvar Som ekstern lektor har du ansvaret for de fag, som du underviser i, hvilket betyder, at du, under hensyntagen til fagets målsætninger, selv skal planlægge undervisning, pensum, eksamen, mv. Fagkatalog Fagbeskrivelser findes i fagkataloget, der er en netværksbaseret oversigt over det samlede fagudbud på ASB. Der er adgang til fagkataloget via CampusNet eller på: I fagbeskrivelsen findes information om et fags indhold, målsætning, eksamensform, pensum, ECTSpoint, mv. Fagbeskrivelsen kan ikke ændres i løbet af semestret. Undervisningsmateriale For at de studerende i god tid kan anskaffe de bøger, der skal bruges i undervisningen, skal bøgerne bestilles hos ASB s boghandel (HVB) et par måneder før semesterstart. Den administrative uddannelseskoordinator formidler bestillingen af bøger til HVB, og hun kan i de fleste tilfælde skaffe et frieksemplar af lærebogen fra forlaget til underviseren. Hvis du ønsker at anvende artikler og uddrag af bøger i undervisningen, kan biblioteket lave et e-kompendium. Hvis du vil benytte denne mulighed, skal du, senest 2 uger før semesterstart, sende en liste over det samlede materiale til den administrative uddannelseskoordinator, som formidler den videre til biblioteket. Herefter samler biblioteket materialet, sikrer at alle regler om ophavsret overholdes og gør e-kompendiet tilgængeligt via CampusNet for både dig og de studerende. Skolens politik om ophavsret skal altid overholdes. Spørgsmål herom kan rettes til den administrative koordinator, ASB bibliotek, eller du kan læse om reglerne på:

10 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 10 Undervisningslokaler og AV-udstyr Du kan finde en oversigt over skolens lokaler på: Af oversigten fremgår, hvilket udstyr der er i de forskellige lokaler. De fleste lokaler er udstyret med netadgang, projektor (beamer), almindelig overheadprojektor, tavle og whiteboard. Der er pc i mange lokaler og adgangsproceduren fremgår af installationen. Hjælp til det tekniske udstyr kan fås hos Teknisk Forvaltning, Ove Dan Andersen (tlf ), Svend Søborg (tlf ), Henrik Thomsen (tlf ) eller hos pedellerne (tlf ). Aflysning af undervisning Hvis du får brug for at aflyse undervisning, hvilket dog altid bør være absolut sidste udvej, kan det gøres i kalenderfunktionen på CampusNet. Den administrative koordinator skal altid have besked om dette med det samme og du skal i samarbejde med hende planlægge erstatningstimer hurtigst muligt. På Cand.merc.aud-studiet skal alle erstatningstimer dog placeres på mandage eller fredage evt. som aftenundervisning. Evaluering af din undervisning Alle fag bliver evalueret i løbet af semesteret. Information om evalueringstidspunkt og -procedure får du fra den administrative uddannelseskoordinator, der også bestiller evalueringsskemaer. Du vil altid blive orienteret om resultatet af evalueringen. Vejledningsaktiviteter Som ekstern underviser kan man få tildelt opgaver som vejleder, hvor man skal rådgive den studerende, hjælpe med at fortolke emnet og give idéer til forskellige aspekter af emnet. En vejleder skal som minimum rådgive og kommentere i de indledende faser omkring problemformulering, afgrænsning og disposition med henblik på at etablere et godt grundlag for projektet/ afhandlingen.

11 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 11 Eksamensaktiviteter Eksamen for fag i efterårssemesteret ligger som regel i december/januar og for fag i forårssemesteret som regel i maj/juni. Reeksamen holdes i henholdsvis februar og august. Underviseren udarbejder eksamensopgaverne, der generelt skal afspejle de emner og det materiale, der er gennemgået i undervisningen. Mundtlige eksamener Datoer for mundtlige eksamener fastsættes af planlægningskontoret i samarbejde med den administrative uddannelseskoordinator og med udgangspunkt i undervisernes ønsker. Under mundtlige eksamener skal karakterlisten (eksamensprotokollen) løbende udfyldes af underviser og censor. Både eksaminator og censor skal under voteringen tage notater til brug ved eventuelle klagesager. Skriftlige eksamener Hvis en skriftlig eksamensopgave består af flere delspørgsmål, skal den vejledende vægt af hvert spørgsmål fremgå. En eksamensopgave skal afleveres til den administrative koordinator senest 14 hverdage før eksamensdagen. Hun hjælper bl.a. med at få opgaven korrekturlæst, renskrevet på officiel eksamensskabelon og godkendt. Sammen med opgaven, eller snarest derefter, skal du aflevere en vejledende opgaveløsning til den faglige koordinator, så hun kan uploade denne på CampusNet efter eksamen er afholdt. Ved de fleste skriftlige eksamener på skolen har de studerende ret til at medbringe og bruge pc. Således kan mange studerende, under eksamen, have adgang til internettet via det trådløse netværk på skolen. De endelige karakterer for en skriftlig eksamen skal være instituttet i hænde senest 4 uger efter eksamensdagen. Karaktererne skal være anført på den originale eksamensprotokol og forsynet med din og evt. censors underskrift. Vær opmærksom på, at de studerende har mulighed for at klage over karakteren på en skriftlig eksamen indtil to uger efter, at karakteren senest skulle have været offentliggjort. Det er derfor en god idé at opbevare de skriftlige eksamensbesvarelser minimum et par måneder efter eksamensdagen. Karakterer Karaktergivning sker efter 7-trins-skalaen (12-skalaen). Information om 7-trinsskalaen findes på:

12 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 12 Bibliotek Som underviser eller vejleder med tilknytning til Erhvervsøkonomisk Institut har du mulighed for at blive oprettet som låner på skolens bibliotek. Ud over en righoldig bogsamling giver biblioteket også adgang til en lang række elektroniske ressourcer, som f.eks. artikler, databaser, mv. Skolens bibliotek tilbyder også at udarbejde e-kompendier til dine undervisningsforløb. Som underviser står du selv for udvælgelsen af litteraturen, og du bestemmer også kompendiets struktur, således at det matcher undervisningsforløbet. I e-kompendiet skabes der links til litteratur fre pensum. Kompendiet er primært baseret på e-tidsskrifter, men det er også muligt at anvende bibliotekets trykte samling, dog med helt specifikke omfangsregler, hvilket biblioteket hjælper med at overholde. Som udgangspunkt må man ikke selv uploade publicerede videnskabelige artikler på CampusNet, og ved at lade biblioteket lave e-kompendiet, sørger de for, at alle regler for ophavsret bliver overholdt. Biblioteket har desuden udarbejdet en folder, som giver et indtryk af, hvad biblioteket ellers kan tilbyde dig som nyansat underviser. Folderen kan ses på: Instituttet er tilknyttet tre kontaktpersoner på biblioteket, som du til enhver tid kan henvende dig til, nemlig: Lone Jensen Anne Andersen Betina Sjøstrøm

13 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 13 Interne kurser udbudt af LearningStylesLab ASB s LearningStylesLab (LSL) udbyder pædagogiske kurser for alle undervisere, hvor også vores eksterne undervisere er mere end velkomne til at deltage. Kurserne dækker emner inden for f.eks. pædagogik, læringsstile, stemmeformidling, kropsbrug og kropssprog samt regler og love, der er gældende i forhold til undervisning. Vi informerer løbende om disse kurser i vores nyhedsbrev, men du er også altid velkommen til at kontakte den administrative koordinator for at høre om aktuelle kurser. Ved deltagelse i disse kurser honoreres eksterne undervisere i forholdet 1:1 time. Honoreringen udbetales ved årets udgang. Kurser udbudt af ASB Executive Skolen udbyder, gennem ASB Executive, en række kurser for er-hvervslivet. Som ekstern underviser har du mulighed for at deltage i disse kurser med minimum 25 % rabat på normalprisen. Se mere om aktuelle kurser på > Videreuddannelse, eller på

14 Bilag1: Normer for undervisningsaktiviteter ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 14 Handelshøjskolen, Aarhus Universitet UNDERVISNINGSNORMER Aflønningsnormer for alle uddannelserne angivet i arbejdstimer (AT) Aktivitet Normenhed Intern underviser Ekstern lektor Gældende pr. 1. februar 2010 Timelærer Ekstern censor Ekstern VIP Undervisning Undervisning af studerende Undervisning 1 Undervisningstime 3,50 2,50 Seminarbehandling Undervisningstime 2,00 Øvelser Øvelsestime 2,50 Studiecafé Time 1,00 Tilstedeværelse 9 Undervisningstime 1,00 Internatkoordinering 9 Weekend 36,00 Undervisning af instruktorer Instruktion om øvelser 2 Instruktion om studiecafé Individuel vejledning af instruktorer 3 Instruktionsmøde Studiecafé Øvelsestime 4,00 6,00 0,05 Undervisning af ph.d.-studerende Vejledning 10 Semester 50,00 50,00 Undervisning 1 Undervisningstime 4,50 4,50 Komitedeltagelse ved 1-årsevaluering Komitedeltagelse 8,00 Øvelsesopgaver 4 Vejledning Kandidatafhandling 1. periode 7 Afhandling Kandidatafhandling 2. eller 3. periode 7 Afhandling Masterafhandling 7 Afhandling HD-afhandling 7 Afhandling Bachelorafhandling 7 Afhandling HD 1. dels-projekt Projekt Projekthjemmeopgave 5 (over 25 sider 8 pr. studerende) Projekt Stor hjemmeopgave 5 (16-25 sider 8 pr. studerende) Opgave Alm. hjemmeopgave 5 (7-15 sider 8 pr. studerende) Opgave Mindre hjemmeopgave 5 (4-6 sider 8 pr. studerende) Opgave Lille hjemmeopgave 5 (1-3 sider 8 pr. studerende) Opgave Praktikforberedelse cand.merc. 16 Praktikrapport Endnu ikke fastlagt 17,00 4, ,00 13,00 10,00 8,00 5,00 3,00 1,50 1,00 0,50 3,00 Udarbejdelse af eksamensopgave Skriftlig stedprøveopgave eller hjemmeopgave 5 HD tværfaglig opgave Opgave Opgave 5,00 + fagets ECTS-vægt 25 Evaluering af eksamensbesvarelse 17 Kandidatafhandling Masterafhandling HD-afhandling Bachelorafhandling HD 1. dels-projekt Projekthjemmeopgave 5 (over 25 sider 8 pr. studerende) Stor hjemmeopgave 5 (16-25 sider 8 pr. studerende) Alm. hjemmeopgave 5 (7-15 sider 8 pr. studerende) Mindre hjemmeopgave 5 (4-6 sider 8 pr. studerende) Lille hjemmeopgave 5 (1-3 sider 8 pr. studerende) Skriftlig stedprøve 8 timer Skriftlig stedprøve 6 timer Skriftlig stedprøve 5 timer Skriftlig stedprøve 4 timer Skriftlig stedprøve 3 timer Skriftlig stedprøve 2 timer 7,00 7,00 5,00 3,00 6 2,00 3,00 6 2,00 6 1,50 6 1,00 6 0,50 6 1,00 6 0,75 6 0,63 6 0,50 6 0, ,25 6 Mundtlig eksamen min. 3,00 1,50 60 min. 2,00 1,00 45 min. 1,50 0,75 30 min. 1,00 0,50 25 min. 0,84 0,42 20 min. 0,67 0,33 15 min. 0,50 0,25 Simultantolkning Eksamenshold 5,00 Simultantolkning 0,50 0,50 Dialogtolkning 2,00 0,33 Forhandlingsteknik 2,17 0,50 Løbende evaluering 0,42 Diverse Organiseret individuel feedback 11 0,33 Undersøgelse af eksamenssnyd - afhandling eller projekt 13 Opgave 5,00 2,00 Undersøgelse af eksamenssnyd - i øvrigt 13 Opgave 3,00 2,00 Formand i ankenævn 14 Klage 2,00 Medlem af ankenævn Klage Censornorm for pågældende eksamensaktivitet 1 Omfatter alle undervisningsformer med undtagelse af seminarbehandlinger og øvelser. 2 Der aflønnes kun for instruktionsmøder for alle instruktorer på én gang. Et instruktionsmøde skal som minimum dække 2 øvelsestimer. 3 Der aflønnes for antallet af øvelsestimer på samtlige hold, som underviseren er ansvarlig for. 4 Udarbejdelse og retning af opgaver, som stilles i løbet af undervisningen og som ikke indgår i eksamen. 5 Begrebet hjemmeopgave dækker alle skriftlige prøvetyper, som ikke er stedprøver, dvs. også projektrapporter, seminarrapporter og praktikrapporter. 6 Hvis der på de sproglige uddannelser iht. eksamensbeskrivelsen skal vurderes både fagindhold og fremmedsproglige kompetence, fordobles normen. 7 Ved bivejleder deles normen efter aftale. Hvis afhandlingen inkl. evt. forlængelsesperioder afleveres blank eller slet ikke afleveres, aflønnes den faktisk forbrugte tid, dog aldrig højere end normen. 8 Der regnes med et normalsidebegreb på 2200 typeenheder excl. blanktegn. 9 Findes kun på masteruddannelserne. 10 Der aflønnes maks. for 6 semestre. 11 Normen benyttes kun, hvor der iht. studieordningen er tale om organiseret individuel feedback til eksaminander. 12 Hvis der sker vejlederskift ved en ny periode, fordobles normen. 13 Der aflønnes ved undersøgelse af eksamenssnyd inkl. kontrolsamtale, uanset om der sker indberetning eller ej. 14 Formanden får desuden aflønning som medlem af ankenævnet. 15 Der aflønnes for alle eksaminander, der møder frem. Udebliver eksaminanden, aflønnes efter halv norm. Hver eksamensdag aflønnes dog altid med mindst 1 time uanset antal eksaminander. 16 Ud over denne aflønning aflønnes der desuden efter vejledningsnormen for den relevante opgavestørrelse. 17 Der aflønnes også for blanke besvarelser ved hjemmeopgaver og stedprøver, men ikke ved afhandlinger eller HD 1. dels-projekt. Udebliver eksaminanden, aflønnes ikke.

15 Bilag 2: Liste over faglige og administrative koordinatorer ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 15 Linje/studie Faglig Uddannelseskoordinator Administrativ Uddannelsesskoordinator Bachelor HA (alle retninger) Per Madsen Charlotte Sparrevohn Cand.merc. Cand.merc.aud. Frank Thinggaard Bodil Jespersen MSc in Management Accounting and Controlling Morten Jakobsen Bodil Jespersen MSc in Finance Anders Grosen Berit Jensen MSc in Finance and International Business Anders Grosen Berit Jensen MSc in Logistics Sanne Wøhlk Bodil Jespersen HD HD 1. del Per Madsen Bodil Jespersen HD i Regnskab Finn Schøler Karin Vinding HD i Finansiering Michael Christensen Karin Vinding HD i Logistik Ole Mortensen Karin Vinding

16 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 16 Øvrige administrative medarbejdere Sekretariatsleder Ingrid Lautrup Telefon: Fax: (Fax til hele instituttet) Ingrid sidder med generel administration i institutsekretariatet. Controller Betty Laursen Telefon: Betty sidder med økonomistyring, projektstyring og HR i forbindelse med bl.a. ansættelse af eksterne undervisere. Kommunikationskoordinator Didde Trolle Telefon: Didde sidder med intern og ekstern kommunikation og web, samt databaseadministration. Administrativ forskningskoordinator Susanne Lannie Telefon: Susanne sidder med registrering af instituttets forskningsaktiviteter og generel forsknings- og ph.d.-administration.

17 Bilag 3: Nyttige links ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 17 Her er en samling af gode links til forskellige dele af ASB s web: ASB s hjemmeside: Erhvervsøkonomisk Instituts hjemmeside: CampusNet: Oversigt over undervisningslokaler og deres udstyr: Information om 12-trins-karakterskalen: ASB s biblioteks hjemmeside: Fagkatalog med beskrivelse af de fag, der udbydes af de forskellige institutter: Oversigt over kurser, seminarer og konferencer generelt på ASB: IT-support: Uddannelsesbekendtgørelser:

NYHEDSBREV DECEMBER 2009

NYHEDSBREV DECEMBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV DECEMBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Opdatering af instituttets database over eksterne undervisere - Revision

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Institutmøde 26. maj 2005. Michael Christensen

Institutmøde 26. maj 2005. Michael Christensen Institutmøde 26. maj 2005 Michael Christensen Dagsorden Præsentation af forskningsprioriteringsområderne Økonomistyring, v/pall Rikhardsson Finansiering, v/anders Grosen Informatik, v/pernille Kræmmergaard

Læs mere

DSBR NYHE NYHEDSBREV MARTS Emnerne i dette nyhedsbrev er:

DSBR NYHE NYHEDSBREV MARTS Emnerne i dette nyhedsbrev er: ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV MARTS 2010 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Faglig udvikling og omstruktureringer på AU - Undervisningssituationen på

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 Deltagere Dagsorden Per Madsen; Søren Erik Nielsen; Frank Pedersen; Steen Nielsen; Finn

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik *

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Februar 2007 / PNB Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes eksamener med udgangspunkt i skriftlige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS COMMUNICATION. ekom VELKOMMEN TIL INSTITUT FOR ERHVERVSKOMMUNIKATION

AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS COMMUNICATION. ekom VELKOMMEN TIL INSTITUT FOR ERHVERVSKOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS COMMUNICATION ekom VELKOMMEN TIL Velkomstbrochure til nye medarbejdere ved Institut for Erhvervskommunikation INDHOLD 3 INDHOLD INDHOLD

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2012 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de oplyses på Instituttets

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen

Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 4. december 2015 Bacheloruddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted

Læs mere

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Eksamensplan sommer 2015 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 10. juni 2015 Retningslinjer Bacheloruddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Bacheloruddannelsen Reeksamensplan vinter 2017/18

Bacheloruddannelsen Reeksamensplan vinter 2017/18 Bacheloruddannelsen Reeksamensplan vinter 2017/18 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 27. oktober 2017 Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Revideret november 2014 Velkommen som studerende under Åbent Universitet. Denne pjece er en introduktion til studiet på

Læs mere

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Der er indgået aftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale mellem København NORD Lundtoftevej 93 2800

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Lektionskatalog. 7. semester moduler

Lektionskatalog. 7. semester moduler Lektionskatalog 7. semester moduler Rummets sociologi - Rum, mobilitet og sted Critique and counter critique - Sociological time-diagnoses Recognition, respect and redistribution Biographical method Forløbsanalyse

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 4. oktober 2016 kl. 10.00-14.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Institutmøde 25. januar 2007

Institutmøde 25. januar 2007 Dagsorden 13.00-13.30 Fusionsmidler og nye aktiviteter Michael Christensen 13.30-13.45 Nye databaser Jan Bartholdy 13.45-14.15 Ny MSc in Information Management Søren Erik Nielsen 14.15-14.30 Kaffe 14.30-16.00

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 10. februar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Jeg savnede undervisning med mere substans især på 2. semester, hvor jeg synes,

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 AKTIVITETSKALENDER HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisnings-tilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2013 starter alle hold

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Kære HD 2. delsstuderende

Kære HD 2. delsstuderende Kære HD 2. delsstuderende Som det sikkert er dig bekendt, skal du nu til at vælge valgfag på dit HD 2. dels-forløb. Denne korte note beskriver valgfagsproceduren samt - mere interessant - den række af

Læs mere

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Ph.d. håndbog Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 1. Programmet... 4 1.1. Ph.d. programleder... 4 1.2. Sekretær... 4 1.3.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

INDHOLD - HA(dat.)-studiet

INDHOLD - HA(dat.)-studiet Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 INDHOLD - HA(dat.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 1. del undervisning... 6 Oversigt over fagene... 6 1.

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Kursusgang 1: it-introduktion

Kursusgang 1: it-introduktion Kursusgang 1: it-introduktion Kursusgangen vil fokusere på at introducere forløbet, samt at give forståelsen af helt basale universitetsredskaber som E-mail, Moodle og andre lignende nødvendige it-redskaber.

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

Epidemiologisk evidens og opsummering

Epidemiologisk evidens og opsummering Epidemiologisk evidens og opsummering Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. juni 2014 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Eksamen i almen medicin

Eksamen i almen medicin Eksamen i almen medicin Mundtlig eksamen i almen medicin afholdes i slutningen af 6. semester. Eksamen består af 2 elementer: 1) en videooptaget konsultation med ledsagende skriftlig rapport (udfyldt analyseskema)

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

Information fra Studieadministrationen. Studiestart 16. august 2010

Information fra Studieadministrationen. Studiestart 16. august 2010 Information fra Studieadministrationen Studiestart 16. august 2010 03-10-2012 side 2 Efter- og videreuddannelsen består bl.a. af: Pædagogiske diplomuddannelser Ansvarlig for modulerne er : Kirsten Hillman,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig sektion SKT (Skolechef, uddannelsesleder, studieadministrator) Formål Resume af proceduren Proceduren sikrer, at eksaminer planlægges

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt Eksamensreglement Gyldig 01.06.2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighed... 3 2. Eksamensansvarlige:... 3 3. Det lovmæssige grundlag... 3 Love:... 3 Bekendtgørelser:... 3 Uddannelsesbekendtgørelser:...

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Organisation og ledelse 2015/2016

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Organisation og ledelse 2015/2016 AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Organisation og ledelse 2015/2016 Semesterstart: I efteråret 2015 starter alle hold i uge 35-36 I foråret 2016 starter 2. semester i uge 5-6. På 4. semester skrives det

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere