velkom tilasb men AU AARHUS VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "velkom tilasb men AU AARHUS VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITET"

Transkript

1 AU AARHUS UNIVERSITET velkom tilasb men VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES - EN INTRODUKTION TIL EKSTERNE UNDERVISERE VED ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT ERHVERV OG SAMFUNDSVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FUGLESANGS ALLÉ ÅRHUS V TELEFON: FAX:

2 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Velkommen til Erhvervsøkonomisk Institut Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen som ny medarbejder på Erhvervsøkonomisk Institut, Erhverv og Samfundsvidenskab, Aarhus Universitet, hvor du nu indgår i vores team af velmotiverede og engagerede medarbejdere. At være ekstern underviser er et udfordrende job, og her i starten vil der være en lang række ting, som er ukendte og kan være svære at gennemskue. Vi har derfor forsøgt at samle en række relevante oplysninger om ansættelse, undervisning, aflønning og andre praktiske informationer, og det er mit håb, at vi med denne introduktion kan hjælpe dig til at få en god start på din ansættelse. Kan du ikke finde svar på alle dine spørgsmål i denne introduktion, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte din faglige eller administrative uddannelseskoordinator, sekretariatsleder Ingrid Lautrup eller vores kommunikationskoordinator Didde Trolle Jeg vil endnu engang ønske dig velkommen! Med venlig hilsen Michael Christensen Institutleder

3 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Indholdsfortegnelse Ansættelse og løn... 4 Nogle praktiske detaljer... 6 Web... 7 Organisation... 8 Undervisning... 9 Eksamensaktiviteter Bibliotek Kurser Bilag 1: Normer for undervisningsaktivitet Bilag 2: Liste over faglige og administrative uddannelseskoordinatorer Bilag 3: Nyttige links... 17

4 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 4 Ansættelse og løn Ved ansættelse som undervisningsassistent eller ekstern lektor modtager du en ansættelseskontrakt, som indeholder oplysninger om de formelle forhold i forbindelse med ansættelsen, herunder løn og arbejdsvilkår. Er du ansat som ekstern lektor, vil du ved semesterstart få tilsendt en oversigt over budgetterede timer for semesteret. Lønnen for et semester udbetales i fem lige store rater. Når semesteret er afsluttet, sammenholdes det budgetterede antal timer med det faktisk opnåede antal timer, og en eventuel forskel overføres til det efterfølgende semester. Er du ansat som undervisningsassistent (timelærer), skal du, hver måned, udfylde timesedler med opgørelse af udført undervisning, vejledning eller eksamensaktiviteter. Lønsedler finder du på Lønsedler udfyldes og mailes til den administrative uddannelseskoordinator. Her kan du også hente hjælp til at udfylde lønsedlen. Løn Din lønsats fremgår af din ansættelseskontrakt. Normsatsen, for de aktiviteter, som du bliver lønnet efter, fremgår af bilag 1. Skatten afregnes via E-skat, og lønnen overføres til din NEM-konto. Lønsedler findes kun digitalt og sendes til din e-boks på Din tilknytning til instituttet At være ekstern underviser betyder, at du oftest ikke har så tæt, daglig kontakt med dine kolleger hvad enten det er faste undervisere på instituttet eller andre eksterne undervisere. Dine faste holdepunkter i det daglige arbejde er derfor den faglige og den administrative uddannelseskoordinator (se bilag 2). Vi udsender et nyhedsbrev til alle eksterne undervisere på BS nogle gange om året, og du vil desuden blive inviteret til relevante temadage og seminarer, som holdes i de faglige miljøer.

5 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 5 Dine data I forbindelse med din ansættelse registrerer vi dine faglige interesse- og kompetenceområder, samt hvilke uddannelsesretninger du ønsker at undervise inden for. Dette gør, at vi evt. kan tilbyde dig ekstra undervisning inden for områder, hvor du har interesse og ekspertise. Vi registrerer desuden din adresse, telefonnummer, mailadresse(r), mv. Det er vigtigt, at den administrative uddannelseskoordinator eller Didde Trolle får besked, hvis der sker ændringer i disse data, så det kan blive opdateret i databasen.

6 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 6 Nogle praktiske detaljer Nøgle og adgangskort Har du brug for at kunne komme ind på skolen uden for normal åbningstid, kan du rekvirere nøgle og adgangskort hos sekretariatsleder Ingrid Lautrup (lokale M315, Nøglen og adgangskortet giver adgang til M-bygningen via indgangen på hjørnet over for U-bygningen og midt i M-bygningen ved pedellernes port. Desuden kan nøglen bruges i de forskellige døre, der leder op til M 3. sal. Dueslag Ved din ansættelse får du tildelt et dueslag, hvor den administrative uddannelseskoordinator, studerende og andre kan lægge materiale til dig. Dit dueslag finder du i lokale M332a. Kopiering Instituttet råder over 4 kopimaskiner placeret hhv. ved M306, M313, M320 samt på C-gangen (1. sal). Her er du velkommen til at tage kopier af materiale til undervisning. Du kan altid rette henvendelse til sekretariatsleder Ingrid Lautrup (lokale M315, hvis du har spørgsmål vedrørende kopimaskinerne. Der findes desuden et par meget hurtige kopimaskiner på stueetagen i M-bygningen, ved siden af trykkeriet. Koden til kopimaskinerne kan du få oplyst af din administrative uddannelseskoordinator. Mødelokaler Instituttet råder over to mødelokaler: M303 og M323. Har du brug for et mødelokale, kan du rette henvendelse til den administrative koordinator eller sekretariatslederen, der kan reservere et lokale for dig. Parkering Der er som udgangspunkt fri parkering på skolens område. Dog skal du være opmærksom på, at parkeringspladserne ved hovedindgangen kun er til tidsbegrænset parkering (1 time), og at Europark overvåger pladserne. P-kælderen er kun åben i skolens åbningstid, så du skal huske at få din bil ud inden skolen lukker eller at have din nøgle og adgangskort med. Med opførelsen af S-bygningen ( ) kommer der en ny parkeringskælder. Frem til 2012 kan der forventes lidt byggerod, hvilket vil påvirke mange af skolens nuværende parkeringspladser omkring M- og U-bygningen.

7 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 7 Web Skolens website ASB s website finder du på Det er skolens generelle kommunikationskanal. Her findes eksternt rettet information om ASB, uddannelser, forskning, organisation, mv. Erhvervsøkonomisk Instituts hjemmeside Denne side finder du på www. asb.dk > Institutter, eller på: Her finder du blandt andet oplysninger om instituttets faste medarbejdere, undervisnings- og forskningsaktiviteter, samt instituttets historie og organisation, mv. CampusNet CampusNet er skolens virtuelle læringsplatform, der giver undervisere og studerende nem og fleksibel adgang til undervisningsrelevante oplysninger samt mulighed for at udveksle informationer og dokumenter med hinanden. På CampusNet kan du blandt andet uploade forelæsningsplaner og undervisningsmateriale, se timeplaner, sende beskeder ud til de studerende, og aflyse timer. Du finder CampusNet via > CampusNet, eller på: Hvis du ikke tidligere har anvendt CampusNet, kan du få en introduktion på: Du kan også altid få hjælp til CampusNet hos den faglige uddannelseskoordinator. Desuden udbydes introduktionskurser til CampusNet ved hver semesterstart.

8 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 8 Organisation Erhvervsøkonomisk Institut bor i M-fløjen 3. sal, samt C-bygningen 1. og 2. sal. Der er omkring 60 fastansatte medarbejdere og knap 70 eksterne undervisere. Til hver uddannelsesretning er der en faglig uddannelseskoordinator og en administrativ uddannelseskoordinator (se bilag 2). Den faglige uddannelseskoordinators vigtigste opgave er at sikre, at uddannelsen opfylder de faglige mål og leveres i den faglige kvalitet, der er påkrævet. Den faglige uddannelseskoordinator fungerer som din sparringspartner, når det gælder det faglige indhold af din undervisning. Den administrative uddannelseskoordinator er behjælpelig med de praktiske aspekter af undervisningen. Det er bl.a. bogbestillinger, skemalægning, lokaler, assistance i forbindelse med CampusNet, kontakt til biblioteket, besvarelse af generelle spørgsmål fra studerende, renskrivning af eksamensopgaver, modtagelse af skriftlige opgaver fra de studerende og meget andet. Du er altid velkommen til at kontakte den administrative koordinator, hvis du har nogle praktiske spørgsmål.

9 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 9 Undervisning Undervisningssemester Mange fag følger de generelle semestre fra februar maj og fra september december. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle fag er af samme varighed. Nogle fag kan være komprimeret eller af anden grund være af kortere varighed de kan starte senere i semesteret eller slutte tidligere. Dette kan betyde, at der afholdes eksamener allerede i henholdsvis marts og oktober. Fagansvar Som ekstern lektor har du ansvaret for de fag, som du underviser i, hvilket betyder, at du, under hensyntagen til fagets målsætninger, selv skal planlægge undervisning, pensum, eksamen, mv. Fagkatalog Fagbeskrivelser findes i fagkataloget, der er en netværksbaseret oversigt over det samlede fagudbud på ASB. Der er adgang til fagkataloget via CampusNet eller på: I fagbeskrivelsen findes information om et fags indhold, målsætning, eksamensform, pensum, ECTSpoint, mv. Fagbeskrivelsen kan ikke ændres i løbet af semestret. Undervisningsmateriale For at de studerende i god tid kan anskaffe de bøger, der skal bruges i undervisningen, skal bøgerne bestilles hos ASB s boghandel (HVB) et par måneder før semesterstart. Den administrative uddannelseskoordinator formidler bestillingen af bøger til HVB, og hun kan i de fleste tilfælde skaffe et frieksemplar af lærebogen fra forlaget til underviseren. Hvis du ønsker at anvende artikler og uddrag af bøger i undervisningen, kan biblioteket lave et e-kompendium. Hvis du vil benytte denne mulighed, skal du, senest 2 uger før semesterstart, sende en liste over det samlede materiale til den administrative uddannelseskoordinator, som formidler den videre til biblioteket. Herefter samler biblioteket materialet, sikrer at alle regler om ophavsret overholdes og gør e-kompendiet tilgængeligt via CampusNet for både dig og de studerende. Skolens politik om ophavsret skal altid overholdes. Spørgsmål herom kan rettes til den administrative koordinator, ASB bibliotek, eller du kan læse om reglerne på:

10 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 10 Undervisningslokaler og AV-udstyr Du kan finde en oversigt over skolens lokaler på: Af oversigten fremgår, hvilket udstyr der er i de forskellige lokaler. De fleste lokaler er udstyret med netadgang, projektor (beamer), almindelig overheadprojektor, tavle og whiteboard. Der er pc i mange lokaler og adgangsproceduren fremgår af installationen. Hjælp til det tekniske udstyr kan fås hos Teknisk Forvaltning, Ove Dan Andersen (tlf ), Svend Søborg (tlf ), Henrik Thomsen (tlf ) eller hos pedellerne (tlf ). Aflysning af undervisning Hvis du får brug for at aflyse undervisning, hvilket dog altid bør være absolut sidste udvej, kan det gøres i kalenderfunktionen på CampusNet. Den administrative koordinator skal altid have besked om dette med det samme og du skal i samarbejde med hende planlægge erstatningstimer hurtigst muligt. På Cand.merc.aud-studiet skal alle erstatningstimer dog placeres på mandage eller fredage evt. som aftenundervisning. Evaluering af din undervisning Alle fag bliver evalueret i løbet af semesteret. Information om evalueringstidspunkt og -procedure får du fra den administrative uddannelseskoordinator, der også bestiller evalueringsskemaer. Du vil altid blive orienteret om resultatet af evalueringen. Vejledningsaktiviteter Som ekstern underviser kan man få tildelt opgaver som vejleder, hvor man skal rådgive den studerende, hjælpe med at fortolke emnet og give idéer til forskellige aspekter af emnet. En vejleder skal som minimum rådgive og kommentere i de indledende faser omkring problemformulering, afgrænsning og disposition med henblik på at etablere et godt grundlag for projektet/ afhandlingen.

11 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 11 Eksamensaktiviteter Eksamen for fag i efterårssemesteret ligger som regel i december/januar og for fag i forårssemesteret som regel i maj/juni. Reeksamen holdes i henholdsvis februar og august. Underviseren udarbejder eksamensopgaverne, der generelt skal afspejle de emner og det materiale, der er gennemgået i undervisningen. Mundtlige eksamener Datoer for mundtlige eksamener fastsættes af planlægningskontoret i samarbejde med den administrative uddannelseskoordinator og med udgangspunkt i undervisernes ønsker. Under mundtlige eksamener skal karakterlisten (eksamensprotokollen) løbende udfyldes af underviser og censor. Både eksaminator og censor skal under voteringen tage notater til brug ved eventuelle klagesager. Skriftlige eksamener Hvis en skriftlig eksamensopgave består af flere delspørgsmål, skal den vejledende vægt af hvert spørgsmål fremgå. En eksamensopgave skal afleveres til den administrative koordinator senest 14 hverdage før eksamensdagen. Hun hjælper bl.a. med at få opgaven korrekturlæst, renskrevet på officiel eksamensskabelon og godkendt. Sammen med opgaven, eller snarest derefter, skal du aflevere en vejledende opgaveløsning til den faglige koordinator, så hun kan uploade denne på CampusNet efter eksamen er afholdt. Ved de fleste skriftlige eksamener på skolen har de studerende ret til at medbringe og bruge pc. Således kan mange studerende, under eksamen, have adgang til internettet via det trådløse netværk på skolen. De endelige karakterer for en skriftlig eksamen skal være instituttet i hænde senest 4 uger efter eksamensdagen. Karaktererne skal være anført på den originale eksamensprotokol og forsynet med din og evt. censors underskrift. Vær opmærksom på, at de studerende har mulighed for at klage over karakteren på en skriftlig eksamen indtil to uger efter, at karakteren senest skulle have været offentliggjort. Det er derfor en god idé at opbevare de skriftlige eksamensbesvarelser minimum et par måneder efter eksamensdagen. Karakterer Karaktergivning sker efter 7-trins-skalaen (12-skalaen). Information om 7-trinsskalaen findes på:

12 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 12 Bibliotek Som underviser eller vejleder med tilknytning til Erhvervsøkonomisk Institut har du mulighed for at blive oprettet som låner på skolens bibliotek. Ud over en righoldig bogsamling giver biblioteket også adgang til en lang række elektroniske ressourcer, som f.eks. artikler, databaser, mv. Skolens bibliotek tilbyder også at udarbejde e-kompendier til dine undervisningsforløb. Som underviser står du selv for udvælgelsen af litteraturen, og du bestemmer også kompendiets struktur, således at det matcher undervisningsforløbet. I e-kompendiet skabes der links til litteratur fre pensum. Kompendiet er primært baseret på e-tidsskrifter, men det er også muligt at anvende bibliotekets trykte samling, dog med helt specifikke omfangsregler, hvilket biblioteket hjælper med at overholde. Som udgangspunkt må man ikke selv uploade publicerede videnskabelige artikler på CampusNet, og ved at lade biblioteket lave e-kompendiet, sørger de for, at alle regler for ophavsret bliver overholdt. Biblioteket har desuden udarbejdet en folder, som giver et indtryk af, hvad biblioteket ellers kan tilbyde dig som nyansat underviser. Folderen kan ses på: Instituttet er tilknyttet tre kontaktpersoner på biblioteket, som du til enhver tid kan henvende dig til, nemlig: Lone Jensen Anne Andersen Betina Sjøstrøm

13 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 13 Interne kurser udbudt af LearningStylesLab ASB s LearningStylesLab (LSL) udbyder pædagogiske kurser for alle undervisere, hvor også vores eksterne undervisere er mere end velkomne til at deltage. Kurserne dækker emner inden for f.eks. pædagogik, læringsstile, stemmeformidling, kropsbrug og kropssprog samt regler og love, der er gældende i forhold til undervisning. Vi informerer løbende om disse kurser i vores nyhedsbrev, men du er også altid velkommen til at kontakte den administrative koordinator for at høre om aktuelle kurser. Ved deltagelse i disse kurser honoreres eksterne undervisere i forholdet 1:1 time. Honoreringen udbetales ved årets udgang. Kurser udbudt af ASB Executive Skolen udbyder, gennem ASB Executive, en række kurser for er-hvervslivet. Som ekstern underviser har du mulighed for at deltage i disse kurser med minimum 25 % rabat på normalprisen. Se mere om aktuelle kurser på > Videreuddannelse, eller på

14 Bilag1: Normer for undervisningsaktiviteter ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 14 Handelshøjskolen, Aarhus Universitet UNDERVISNINGSNORMER Aflønningsnormer for alle uddannelserne angivet i arbejdstimer (AT) Aktivitet Normenhed Intern underviser Ekstern lektor Gældende pr. 1. februar 2010 Timelærer Ekstern censor Ekstern VIP Undervisning Undervisning af studerende Undervisning 1 Undervisningstime 3,50 2,50 Seminarbehandling Undervisningstime 2,00 Øvelser Øvelsestime 2,50 Studiecafé Time 1,00 Tilstedeværelse 9 Undervisningstime 1,00 Internatkoordinering 9 Weekend 36,00 Undervisning af instruktorer Instruktion om øvelser 2 Instruktion om studiecafé Individuel vejledning af instruktorer 3 Instruktionsmøde Studiecafé Øvelsestime 4,00 6,00 0,05 Undervisning af ph.d.-studerende Vejledning 10 Semester 50,00 50,00 Undervisning 1 Undervisningstime 4,50 4,50 Komitedeltagelse ved 1-årsevaluering Komitedeltagelse 8,00 Øvelsesopgaver 4 Vejledning Kandidatafhandling 1. periode 7 Afhandling Kandidatafhandling 2. eller 3. periode 7 Afhandling Masterafhandling 7 Afhandling HD-afhandling 7 Afhandling Bachelorafhandling 7 Afhandling HD 1. dels-projekt Projekt Projekthjemmeopgave 5 (over 25 sider 8 pr. studerende) Projekt Stor hjemmeopgave 5 (16-25 sider 8 pr. studerende) Opgave Alm. hjemmeopgave 5 (7-15 sider 8 pr. studerende) Opgave Mindre hjemmeopgave 5 (4-6 sider 8 pr. studerende) Opgave Lille hjemmeopgave 5 (1-3 sider 8 pr. studerende) Opgave Praktikforberedelse cand.merc. 16 Praktikrapport Endnu ikke fastlagt 17,00 4, ,00 13,00 10,00 8,00 5,00 3,00 1,50 1,00 0,50 3,00 Udarbejdelse af eksamensopgave Skriftlig stedprøveopgave eller hjemmeopgave 5 HD tværfaglig opgave Opgave Opgave 5,00 + fagets ECTS-vægt 25 Evaluering af eksamensbesvarelse 17 Kandidatafhandling Masterafhandling HD-afhandling Bachelorafhandling HD 1. dels-projekt Projekthjemmeopgave 5 (over 25 sider 8 pr. studerende) Stor hjemmeopgave 5 (16-25 sider 8 pr. studerende) Alm. hjemmeopgave 5 (7-15 sider 8 pr. studerende) Mindre hjemmeopgave 5 (4-6 sider 8 pr. studerende) Lille hjemmeopgave 5 (1-3 sider 8 pr. studerende) Skriftlig stedprøve 8 timer Skriftlig stedprøve 6 timer Skriftlig stedprøve 5 timer Skriftlig stedprøve 4 timer Skriftlig stedprøve 3 timer Skriftlig stedprøve 2 timer 7,00 7,00 5,00 3,00 6 2,00 3,00 6 2,00 6 1,50 6 1,00 6 0,50 6 1,00 6 0,75 6 0,63 6 0,50 6 0, ,25 6 Mundtlig eksamen min. 3,00 1,50 60 min. 2,00 1,00 45 min. 1,50 0,75 30 min. 1,00 0,50 25 min. 0,84 0,42 20 min. 0,67 0,33 15 min. 0,50 0,25 Simultantolkning Eksamenshold 5,00 Simultantolkning 0,50 0,50 Dialogtolkning 2,00 0,33 Forhandlingsteknik 2,17 0,50 Løbende evaluering 0,42 Diverse Organiseret individuel feedback 11 0,33 Undersøgelse af eksamenssnyd - afhandling eller projekt 13 Opgave 5,00 2,00 Undersøgelse af eksamenssnyd - i øvrigt 13 Opgave 3,00 2,00 Formand i ankenævn 14 Klage 2,00 Medlem af ankenævn Klage Censornorm for pågældende eksamensaktivitet 1 Omfatter alle undervisningsformer med undtagelse af seminarbehandlinger og øvelser. 2 Der aflønnes kun for instruktionsmøder for alle instruktorer på én gang. Et instruktionsmøde skal som minimum dække 2 øvelsestimer. 3 Der aflønnes for antallet af øvelsestimer på samtlige hold, som underviseren er ansvarlig for. 4 Udarbejdelse og retning af opgaver, som stilles i løbet af undervisningen og som ikke indgår i eksamen. 5 Begrebet hjemmeopgave dækker alle skriftlige prøvetyper, som ikke er stedprøver, dvs. også projektrapporter, seminarrapporter og praktikrapporter. 6 Hvis der på de sproglige uddannelser iht. eksamensbeskrivelsen skal vurderes både fagindhold og fremmedsproglige kompetence, fordobles normen. 7 Ved bivejleder deles normen efter aftale. Hvis afhandlingen inkl. evt. forlængelsesperioder afleveres blank eller slet ikke afleveres, aflønnes den faktisk forbrugte tid, dog aldrig højere end normen. 8 Der regnes med et normalsidebegreb på 2200 typeenheder excl. blanktegn. 9 Findes kun på masteruddannelserne. 10 Der aflønnes maks. for 6 semestre. 11 Normen benyttes kun, hvor der iht. studieordningen er tale om organiseret individuel feedback til eksaminander. 12 Hvis der sker vejlederskift ved en ny periode, fordobles normen. 13 Der aflønnes ved undersøgelse af eksamenssnyd inkl. kontrolsamtale, uanset om der sker indberetning eller ej. 14 Formanden får desuden aflønning som medlem af ankenævnet. 15 Der aflønnes for alle eksaminander, der møder frem. Udebliver eksaminanden, aflønnes efter halv norm. Hver eksamensdag aflønnes dog altid med mindst 1 time uanset antal eksaminander. 16 Ud over denne aflønning aflønnes der desuden efter vejledningsnormen for den relevante opgavestørrelse. 17 Der aflønnes også for blanke besvarelser ved hjemmeopgaver og stedprøver, men ikke ved afhandlinger eller HD 1. dels-projekt. Udebliver eksaminanden, aflønnes ikke.

15 Bilag 2: Liste over faglige og administrative koordinatorer ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 15 Linje/studie Faglig Uddannelseskoordinator Administrativ Uddannelsesskoordinator Bachelor HA (alle retninger) Per Madsen Charlotte Sparrevohn Cand.merc. Cand.merc.aud. Frank Thinggaard Bodil Jespersen MSc in Management Accounting and Controlling Morten Jakobsen Bodil Jespersen MSc in Finance Anders Grosen Berit Jensen MSc in Finance and International Business Anders Grosen Berit Jensen MSc in Logistics Sanne Wøhlk Bodil Jespersen HD HD 1. del Per Madsen Bodil Jespersen HD i Regnskab Finn Schøler Karin Vinding HD i Finansiering Michael Christensen Karin Vinding HD i Logistik Ole Mortensen Karin Vinding

16 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 16 Øvrige administrative medarbejdere Sekretariatsleder Ingrid Lautrup Telefon: Fax: (Fax til hele instituttet) Ingrid sidder med generel administration i institutsekretariatet. Controller Betty Laursen Telefon: Betty sidder med økonomistyring, projektstyring og HR i forbindelse med bl.a. ansættelse af eksterne undervisere. Kommunikationskoordinator Didde Trolle Telefon: Didde sidder med intern og ekstern kommunikation og web, samt databaseadministration. Administrativ forskningskoordinator Susanne Lannie Telefon: Susanne sidder med registrering af instituttets forskningsaktiviteter og generel forsknings- og ph.d.-administration.

17 Bilag 3: Nyttige links ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 17 Her er en samling af gode links til forskellige dele af ASB s web: ASB s hjemmeside: Erhvervsøkonomisk Instituts hjemmeside: CampusNet: Oversigt over undervisningslokaler og deres udstyr: Information om 12-trins-karakterskalen: ASB s biblioteks hjemmeside: Fagkatalog med beskrivelse af de fag, der udbydes af de forskellige institutter: Oversigt over kurser, seminarer og konferencer generelt på ASB: IT-support: Uddannelsesbekendtgørelser:

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

Gør tanke til handling VIA Kommunikation. Velkommen til Campus Holstebro

Gør tanke til handling VIA Kommunikation. Velkommen til Campus Holstebro Gør tanke til handling VIA Kommunikation Velkommen til Campus Holstebro VIA Kommunikation 3 INDHOLD Velkommen til Campus Holstebro... 4 Campusledelsen... 5 Råd og Udvalg... 6 Åbningstider... 7 Praktiske

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

DØK Intro 92. Intro håndbog

DØK Intro 92. Intro håndbog DØK Intro 92 Intro håndbog Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere