Havnecentret. November Præsentation til kunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havnecentret. November 2013. Præsentation til kunder"

Transkript

1 Havnecentret November 2013 Præsentation til kunder

2 Oversigtsbillede Havnecentret set fra ankomst siden.

3 Beskrivelse Aarhus Havn Havnecenter - Arkitektonisk beskrivelse Havnecenteret skal rumme mange forskellige funktioner, og markere sig i omgivelser der er præget af store flader, infrastruktur og sammensat industriel bebyggelse. Derfor er centerets arkitektur tænkt med enkle, klare principper som kan aflæses på stor afstand og som kan danne en samlende ramme om de ulige programmer centret forener. Beliggenheden byder, at bygningen fremstår både åben og interessant til alle sider kort sagt skal det være et pejlemærke som orienterer sig 360o rundt, uden bagside. Dette skal tilgodese både synligheden for passerende og havnens brugere, og ligeledes sikre at havnecentrets brugere har udsyn og orientering mod alle verdenshjørner. Kombineret med behovet for en mulig etapevis udvidelse fremkommer motivet med den stjerneformede bygning, hvor enkle længer kobles omkring et fælles atrium som også fungerer som ankomstrum. En gennemgående base samler alle funktionerne i stueplan, og danner visuelt en sokkel for kontorfløjene og de større volumener som rummer værkstederne. Basen indeholder både udadvendte funktioner som foyer og cafeteria, samt faciliteter til havnearbejdere og værksteder/lagre. Hovedindgangen markerer sig som en tilbagetrækning i basen, med direkte tilknytning til kundecenteret som er strategisk placeret mellem foyer og gateområdet. Ligesom havnecenteret skal være havnens omdrejningspunkt, er det centrale højloftede atrium havnecenterets omdrejningspunkt, hvorfra man kan overskue hele centeret. Her bliver man taget imod som medarbejder eller gæst og kan nå alle centerets funktioner. Rummet fungerer derudover som kantine, forsamlingsareal og auditorium (via en bred amfiteatralsk trappe). Atriet har en sekundær adgang fra området indenfor ISPS-perimeteren. På første sal omkring atriet ligger det fælles mødecenter med egne opholdsarealer, i forlængelse af amfi-trappen. De øvrige etager i længerne omkring atriet er fleksible kontorarealer, disponeret som en blanding af storrumsog cellekontorer til hhv. Aarhus Havn og eksterne lejere. Fra samtlige etager i bygningen er der adgang til udeophold, i form af terrasser, tagterrasser eller balkoner. Facadeudtrykket er tænkt til at understrege bygningens dynamiske form, og alsidige orientering. De vandrette vinduesbånd er valgt for tilgodese bygningens fleksibilitet og panoramiske udsyn, og den enkle, let aflæselige struktur med fremspringende etageadskillelser og udkragende gavlterrasser formår samtidigt på en enkel måde at omkranse og integrere de skiftende etageantal samt forskellige funktioners varierende krav til rumhøjder. Bygningen har et underspillet maritimt formsprog, sammensat af de lyse facadebånd, fremspringende terrasser og fælles opholds- dæk. Facadebåndenes dominerende motiv er bevidst fremhævet for at tillade en større fleksibilitet og variationsmulighed i f.eks. placering og udformning af vindues- eller døråbninger i de mellemliggende partier, uden at de samlede proportioner svækkes. Båndene selv, og de større flader af fibercement-beklædning som indrammer værkstederne, er raffineret detaljerede gennem vekslende spor og perforeringer som giver skala og raffinement til det overordnede billede når man nærmer sig bygningen. Som et supplerende materiale (primært i stueplan) udføres basens lukkede partier af grafisk bearbejdede betonelementer i kontrasterende nuancer, hvilket matcher ideen om et overordnet råt og modstandsdygtigt udtryk, som samtidigt med enkle midler fremstår visuelt interessant både på afstand og nært hold.

4 Trådhegn 3D View set fra nordøst 3D View af ankomst fra syd Trådhegn 3D View forplads og havnecenter 1920 værn rampe Halvtag Trosselbiler Niveaufri overgang x Halvtag for cykel og knaldert parkering In-situ beton Bundopbygning med rodvenligt bærelag Vejbelysning Asfalt GK 3.20 GK S F - C oloc s te n S F - C oloc s te n Indkørsel GK 3.20 Cykelskur 54 pladser 00 GK p- pladser p- pladser SF- Coloc sten Træer som f.eks. spidsløn xx Kote 2.70 Vejlampe S F - C oloc s te n Vejlampe 17 p- pladser begrønnet areal GK 3.20 SF- Coloc sten personale parkering S F - C oloc s te n SF- Coloc sten 2500 venderadie bil personale parkering Affvanding i de begrønnede arealer ra m pe GK 3.20 Renovation Flagstang 104 P- Pladser kantsten Kote Kote Cykelskur SF- Coloc sten opstribning med mørke SF- coloc SF- Coloc sten 7500 opstribning med mørke SF- coloc Cykelsti Bundopbygning med rodvenligt bærelag Siddemøbler 2.70 x venderadie Lastvogn Bundopbygning med rodvenligt bærelag gæsteparkering Cykelparkering 20 stk kote 2.70 SF- Coloc sten 14 p- pladser Støjskærm In-situ beton p- pladser In-situ beton SF- Coloc sten GK 3.20 Afvanding i de begrønnede arealer opstribning med mørke SF- coloc 22 P- Pladser Rampe ned Eksisterende bygning Vandvejen 5 GK P- Pladser Cykelskur 54 pladser GK 3.20 Kote 2.70 GK 3.20 Bundopbygning med rodvenligt bærelag GK 3.20 Trådhegn Kote 2.70 Halvtag til havnecykler GK P- Pladser S F - C oloc s te n Mørk sten S F - C oloc s te n Mørk sten GK 2.70 Kote D View af værksted- og garagebygning Renovation Opstribning i hvid termoplast Truckstop 34 pladser KOTE 2.70 Skrotcontainer S F - C oloc s te n Mørk sten 14 P- Pladser Opstribning i hvid termoplast Opstribning i hvid termoplast Kote 2.70 Eksisterende bygning Oceanvej 3 Kote 2.70 Eksisterende bygning Eksisterende bygning Vandvej e en 2 2 Vandvejen Vandvejen Kote D View - værksted og hovedbygning set fra nord 3D View af værksted og hovedbygning set fra sydvest DIVERSE DIVERSE LAGER OG GARAGER FENDER MATERIALE JERNPLADER 9 M MASTER SKILTESTANDERE FLÅDER F DÆKFENDERE BLOMSTERKUMMER GRANIKANTSTEN GITTEMASTER DIV. VEKSELLAD DIV. VEKSELLAD DIV. VEKSELLAD GRISE KABELRØR BETONSTEN ANDRE FENDERE Trådhegn Trådhegn Beton-elementer OCEANVEJ VANDVEJEN OCEANVEJ OCEANVEJ Eksist. tankanlæg

5 3D View Forplads og havnecenter

6 3D View Ankomst fra syd.

7 3D View Værksted og hovedbygning set fra sydvest VINDUER PORTE GRAFISK BETON Ral 7021 Ral 2001 Grå

8 3D View Værksted og hovedbygning set fra nord

9 3D View Værksted og garagebygning SWISS PEARL GRAFISK BETON Hvid Grå

10 3D View Set fra nordøst

11 Niveau 1 Niveau 4 Niveau 2 Niveau 5 Niveau 3 HAVNECENTER OVERSIGTSPLAN NIVEAU 1-5 Tegning nr

12 30 m 715 m 54 m 4 m Kłkken 216 m 152 m 48 m 281 m Cafeteria 231 m 59 m Kantine 132m 20 m Vrksteder 1570m 200 m 12 m 120 m 24 m 7 m 31 m Kundecenter 350 m 40 m 21 m 20 m 144 m Kantine 209 m 7 m Aarhus Havn: 357 m Havnearbejdere: 54 m 200 m 557 m 715 m 769 m F llesomr der: V rksteder og lager: 1570 m Kantine/kłkken: 389 m 231 m F lles faciliteter: 248 m 21 m 868 m HAVNECENTER Trappe og teknik: 140 m 203 m 85 m 364 m OVERSIGTSPLAN NIVEAU m 203 m 569 m Tegning nr

13 3D - Interiør Ankomst og modtagelse ved kundecenter

14 3D - Interiør Atrium, kantine set fra hovedindgangen

15 3D - Interiør Hovedtrappe i atrium binder niveau 1 og 2 sammen

16 D D EI2 30 D D TP.04 D D D EI2 30 D D EI2 30 D D EI2 30 D D D D D D EI2 30 D EI2 30 D EI2 30 D D D.2.T6.01 E 30-C D D D E 30-C D D D D.2.T5.01 E 30-C D.2.T5.02 E 30-C D D D D D D D D D.2.T4.02 D D D.2.T4.01 D E 60-C D D D D D D D.2.S2.01 D EI2 30 D D D D D D EI2 60-C A2-s1,d0 D D D D EI2 30 D D D D.2.T3.01 E 30-C D D EI2 30 D D D D D D D D D D D D D D D D EI2 30 D.2.T1.02 E 30-C D D D.2.T1.01 D D D D D D D D D D D D D D.2.T2.02 D D.2.T2.01 D m Lejem l m Lejem l m 10 m 14 m 273 m 100 m 11 m 8 m 11 m Kantine 30 m 84 m 25 m 24 m Młdecenter 611 m 9 m 6 m Kontorer og młderum V rksteder 546 m 52 m 62 m 20 m 30 m 18 m 89 m Aarhus Havn: 449 m 546 m 995 m F llesomr der: Kantine/kłkken: Młdecenter: 30 m 622 m F lles faciliteter: 47 m Trappe og teknik: 73 m 106 m 43 m 222 m Lejere: 457 m Terrasse: 141 m HAVNECENTER OVERSIGTSPLAN NIVEAU 2 Tegning nr

17 3D - oversigt Mødecenter på niveau 2 og atrium trappe Lejemål Mødecenter Atrium hovedtrappe Stort mødelokale Taghave Elevatorer Fleksibelt ophold Fleksibelt ophold Depoter

18 3D - Interiør Mødecenter og fleksibelt ophold på niveau 2

19 D TP.04 D T.02 D D D D.3.T4.02 D D D.3.T4.01 D T.01 D D D D D D D D.3.S1.01 EI2 60-C A2-s1,d0 D D D D D D D D D.3.T3.02 D D D D D D D D D.3.T3.01 D D D D D D.3.T1.01 D.3.T1.02 D D D D D D D D D D D D D D D D D D.3.T2.02 D.3.T2.01 D D m 14 m 24 m Lejem l m Lejem l m 10 m 16 m Teknik - v rksteder 188 m 7 m 11 m 8 m 93 m Kontorer 931 m 16 m 25 m 24 m 62 m 27 m 30 m Aarhus Havn: 938 m F llesomr der: Trappe og teknik: 73 m 109 m 45 m Lejere: V rksteder og lager: Terrasse 227 m 457 m 188 m 149 m HAVNECENTER OVERSIGTSPLAN NIVEAU 3 Tegning nr

20 20 m 17 m 24 m Lejem l m Lejem l m 10 m 16 m 7 m 11 m 8 m 104 m Lejem l 7 17 m Lejem l 7 61 m Lejem l 8 Lejem l 9 18 m 18 m Lejem l m 11 m 25 m 142 m 14 m 24 m 43 m Lejem l 8 71 m Lejem l 9 77 m 37 m 16 m 21 m F llesomr der: Trappe og teknik: 73 m 129 m 45 m 247 m Lejere: m 149 m m Terrasse: 154 m HAVNECENTER OVERSIGTSPLAN NIVEAU 4 Tegning nr

21 45 m 24 m Lejem l m 16 m 10 m 30 m 7 m 11 m 8 m 116 m 61 m 151 m 24 m Lejem l m 45 m F llesomr der: Młdecenter 30 m Trappe og teknik: 73 m 129 m 45 m 61 m 308 m Lejere: HAVNECENTER OVERSIGTSPLAN 808 m NIVEAU 5 Terrasse: 141 m Tegning nr

22 Havnecentrets profil og lejervilkår Havnecentrets vision: Danmarks center for udvikling og drift af søtransport Havnecentrets formål: At være et center: som er et bæredygtigt omdrejningspunkt for Aarhus Havns aktiviteter der, som et inspirerende og åbent center, skaber synergi mellem Aarhus Havns virksomheder og samarbejdspartnere, der skal understøtte udvikling af effektive og konkurrencedygtig transportløsninger Strategi: For at leve op til havnecentrets vision og formål, vil Aarhus Havn tilbyde faciliteter og services i et center, der er præget af åbenhed og inviterer til fællesskab i fællesområder samtidig med, at der er klare adskillelser mellem de enkelte virksomheders kontorområder. Aarhus Havn vil give husets lejere muligheden for at have fokus på de enkelte virksomheders primære opgaver. For at imødekomme dette, varetager Aarhus Havn den daglige drift af centret. Aarhus Havn vil inddrage husets lejere i et åbent samarbejde omkring centerets drift, funktioner og services. Virksomhederne, der har lejemål i havnecentret, er forpligtede til at deltage i udgifter til fælles faciliteter. Fælles faciliteter: Som lejer i Havnecentret får man udover et fællesskab med andre lejere adgang til følgende fælles faciliteter: Fælles kantine m/produktionskøkken tilknyttet Aktivitetsrum i tæt tilknytning til kantine Mødecenter m/7-8 mødelokaler Fotoatelier 2 gæsterum m/mulighed for overnatning Motionsrum m/tilhørende bade- og omklædningsfaciliteter Tørrerum til tøj P-plads for cykler og biler HAVNECENTRET PROFIL OG LEJERVILKÅR

23 Basispakke Lejemålet indeholder en basispakke, betaling for denne er udover huslejen. Serviceydelser: Basispakken indeholder: Udv. vinduespolering Rengøring og indv. vinduespolering af indvendige fællesarealer Affaldshåndtering Skiltning (1 skilt på Skilteportal v/p-plads, 1 skilt v/reception, 1 skilt v/indgang til lejemålet) Cykelparkering P-plads for biler Sne- og glatførebekæmpelse Renholdelse af udvendige fællesarealer Receptionsfunktioner: o Modtagelse af gæster til lejere (ved kundecentret) Dørtelefon m/forbindelse til de enkelte lejemål o Modtagelse af vareleverancer til lejere: Større leverancer (ved lageret) Postleverancer el. lign. (ved kundecentret) Drift- og vedligeholdsopgaver: Basispakken indeholder: Serviceeftersyn på div. Bygningsdele, installationer og BMS-systemet der sikrer en optimal drift og efterlever myndighedskrav. Drift- og vedligeholdelse af adgangskontrol (ADK) fra fællesområder til lejemålet (Ekskl. udlevering af adgangskort, der afregnes særskilt) Viceværtsfunktioner i forbindelse med installerede bygningsdele og installationer (indenfor tidsrummet ) I basispakken er der ikke indeholdt udgifter til: Indv. vedligeholdelse og fornøden fornyelse af det lejede Forandringer af det lejede Viceværtsfunktioner i forbindelse med installerede bygningsdele og installationer (i tidsrummet ) Lejer er forpligtet til at kontakte Aarhus Havn for udførelse af alle ovennævnte punkter. Aarhus Havn forestår kontakt til håndværkere og andre leverandører. HAVNECENTRET PROFIL OG LEJERVILKÅR

24 Basispakke (fortsat): Produktionskøkken: Køkken-/kantine-/forplejningsdrift forpagtes ud. Basispakken indeholder: Forpagters udgifter til personale og råvarer + avance Forbrugsudgifter vedr. el, vand, ventilation og varme Drifts- og vedligeholdsudgifter som f.eks. rengøring, fornyelse af inventar, serviceudgifter, forsikring, skatter (listen er ikke udtømmende) Husleje Valgfrie serviceydelser Fiberforbindelse Rengøring/indv. vinduespolering: Der stilles krav til, at hvis lejer vil have eksternt firma til at udføre rengøring i eget lejemål, skal lejer indgå aftale med Aarhus Havns rengøringsfirma. Rengøringsaftaler skal tegnes mellem lejer selv og rengøringsfirmaet. Fællesområder: Basispakken indeholder: Drifts- og vedligeholdsudgifter som f.eks. rengøring, fornyelse af inventar, serviceudgifter, forsikring, skatter (listen er ikke udtømmende) Standard bord-/stoleopstilling i mødelokaler Husleje I basispakken er der ikke indeholdt udgifter til: Betaling af mad til medarbejdere Forplejning m.m. til møder Bord-/stoleopstilling i mødelokaler der ikke er standard AV-udstyr Betaling af disse udgifter foregår via virksomhederne efter forbrug. HAVNECENTRET PROFIL OG LEJERVILKÅR

25 Oversigt over arealer i lejemål Lokalisering Lejemål total Niveau Lejemål Kontorarealer Andel af fællesarealer Areal i alt Terrasse [m²] [m²] [m²] [m²] 2 Lejemål Lejemål Lejemål Lejemål Lejemål Lejemål Lejemål Lejemål Lejemål Lejemål Lejemål Lejemål HAVNECENTER LEJEMÅL OVERSIGT AREALER

26 Overordnet tidslinie for etablering af Havnecenter November Juni 2016 Bygninger Projektering Projektering Udbud/ Idriftsætning/ Fase 1 Fase 2 Forhandling Byggeperiode Indflytning Omlægning af veje Projektering Udbud Byggeperiode Kontrahering 18/ Belægninger ved Havnecentret Projektering/udbud Byggeperiode Lokalplan 934 Udarbejdelse af lokalplanforslag Off. Høring/ behandling Truckstop Projektering/ udbud Byggeperiode Byrådets 1. behandling Godkendelse af byrådet Overordnet tidslinie for etablering af Havnecenter

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN VISUALISERING AF HALSSKOV MARITIME BY HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN + + = Den forslåede bebyggelsesplan

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 side 2 BAGGRUND I forbindelse med omlægning af Vordingborg Køkkenets produktion er 11.000 m2 produktionshaller blevet ledige.

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Universitetstorvet ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE LANDSKAB PLANLÆGNING & BYRUM MAA MDL DANSKE ARK GRØNNEGADE 93 D DK - 8000 AARHUS C

Universitetstorvet ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE LANDSKAB PLANLÆGNING & BYRUM MAA MDL DANSKE ARK GRØNNEGADE 93 D DK - 8000 AARHUS C ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE LANDSKAB PLANLÆGNING & BYRUM MAA MDL DANSKE ARK GRØNNEGADE 93 D DK - 8000 AARHUS C FON +45 86 18 96 34 info@kristinejensen.dk www.kristinejensen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

City House A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg C Tel. (+45) 98 77 17 00 Fax (+45) 98 77 17 07 mail@cityhouse.dk www.cityhouse.dk

City House A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg C Tel. (+45) 98 77 17 00 Fax (+45) 98 77 17 07 mail@cityhouse.dk www.cityhouse.dk City House A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg C Tel. (+45) 98 77 17 00 Fax (+45) 98 77 17 07 mail@cityhouse.dk www.cityhouse.dk 2 Indholdsfortegnelse: 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 Domicilet

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3 Ejendomsanalyse Rolighedsvej Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. Postboks 1163 1010 København K +45 3373 0800 www.freja.biz Forsidefoto: Jan Oscarsson Øvrige fotos i mappen:

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere