SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 BRUGERVEJLEDNING

2 2 1 SIKKERHED Kom i gang Knapper og menuer Opsætning Justering af indstillinger Funktioner Overvågning af aktiviteter Alti-Baro Sådan får du korrekte aflæsninger Tilpasning af profilen til aktiviteten Brug af profilen Altimeter (Altimeter) Brug af profilen Barometer (Barometer) Brug af profilen Automatic (Automatisk) Autopause Automatisk rulning Baggrundsoplysning Knaplåsning Kompas Kalibrering af kompas Angivelse af misvisning Indstilling af pejlingslås Nedtællingstimer Displays Justering af kontrasten i displayet Ændring af displayfarve Træning med sportstilstande Brug af Suunto Smart Sensor Montering af Suunto Smart Sensor... 38

3 Start af træning Under træning Registrering af ruter Tælle omgange Navigation under træning Brug af kompas under træning Indstilling af højde under træning Find tilbage Firmwareopdateringer FusedAlti FusedSpeed Ikoner Intervaltimer Intervaltræning Logbog Indikator for resterende hukommelse Movescount Movescount-mobilapp Ekstra display på telefon Synkronisering med mobilapp'en Multisport-træning Manuelt skift af sportstilstand Brug af multisport-tilstand Navigation med GPS Sådan får du et GPS-signal GPS-gitre og positionsformater GPS-præcision og strømbesparelse Notifikationer

4 POD-er og pulssensorer Tilknytning af POD-er og pulssensorer Brug af Foot POD Kalibrering af Power POD'er og hældning Seværdigheder Kontrol af din placering Tilføjelse af din placering som seværdighed Sletning af seværdigheder Restitution Restitutionstid Restitutionstilstand Ruter Navigation efter en rute Under navigation Løbepræstationsniveau Servicemenuen Genveje Sportstilstande Stopur Suunto Apps Svømning Svømning i bassin Svømmearter Svømmeøvelser Svømning i åbent vand Klokkeslæt Alarm Synkronisering af klokkeslæt

5 3.37 Rute tilbage Træningsprogrammer Vejrindikatorer Pleje og support Retningslinjer for håndtering Vandfasthed Opladning af batteriet Udskiftning af Smart Sensor-batteri Support Reference Tekniske specifikationer Overensstemmelse CE Overensstemmelse med FCC IC NOM-121-SCT Varemærker Patentmeddelelse Garanti Copyright Indeks

6 1 SIKKERHED Typer af sikkerhedsforholdsregler ADVARSEL: - bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. FORSIGTIG: - bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der medfører beskadigelse af produktet. BEMÆRK: - bruges til at fremhæve vigtige oplysninger. TIP: - bruges til at vise ekstra tip til, hvordan du kan benytte enhedens funktioner og egenskaber. Sikkerhedsforholdsregler ADVARSEL: ALLERGISKE REAKTIONER ELLER HUDIRRITATION KAN FOREKOMME, NÅR PRODUKTET ER I KONTAKT MED HUDEN, SELV OM VORES PRODUKTER OVERHOLDER BRANCHESTANDARDERNE. HOLD I GIVET FALD STRAKS INDE MED BRUGEN, OG SØG LÆGE. ADVARSEL: KONSULTER ALTID DIN LÆGE, FØR DU PÅBEGYNDER ET TRÆNINGSPROGRAM. OVERANSTRENGELSE KAN FORÅRSAGE ALVORLIG PERSONSKADE. 6

7 ADVARSEL: KUN TIL FRITIDSBRUG. ADVARSEL: DU MÅ IKKE UDELUKKENDE STOLE PÅ GPS'EN ELLER BATTERIETS LEVETID. BRUG ALTID KORT OG ANDET BACKUPMATERIALE AF HENSYN TIL DIN EGEN SIKKERHED. FORSIGTIG: ANVEND IKKE OPLØSNINGSMIDLER AF NOGEN ART PÅ PRODUKTET, DA DET KAN BESKADIGE OVERFLADEN. FORSIGTIG: ANVEND IKKE INSEKTMIDLER PÅ PRODUKTET, DA DET KAN BESKADIGE OVERFLADEN. FORSIGTIG: SMID IKKE PRODUKTET VÆK, MEN BEHANDL DET SOM ELEKTRONISK AFFALD FOR AT PASSE PÅ MILJØET. FORSIGTIG: UNDLAD AT SLÅ PÅ ELLER TABE ENHEDEN, DA DEN KAN BLIVE BESKADIGET. 7

8 2 KOM I GANG 2.1 Knapper og menuer Suunto Ambit3 Peak har fem knapper, der giver dig adgang til alle funktioner. BACK LAP START STOP :30 Tuesday NEXT 2sec 2sec VIEW LIGHT LOCK 2sec 8 [Start Stop]: Tryk for at få adgang til startmenuen Tryk for at starte, afbryde eller genoptage træning eller timer Tryk for at forøge en værdi eller gå tilbage i menuen Hold nede for at stoppe og gemme en træning [Next]: Tryk for at skifte displays Tryk for at acceptere en indstilling Hold nede for at få adgang til eller afslutte menuen med indstillinger Hold nede for at få adgang til eller afslutte menuen med indstillinger i sportstilstande [Light Lock]: Tryk for at aktivere baggrundsoplysningen

9 Tryk for at formindske en værdi eller gå ned i menuen Hold nede for at låse knapperne eller låse dem op [View]: Tryk for at ændre visning af nederste række Hold nede for at skifte mellem lyst og mørkt display Hold nede for at få adgang til genvej (se 3.31 Genveje) [Back Lap]: Tryk for at gå tilbage til forrige menu Tryk for at tilføje en omgang under træning TIP: Når du ændrer værdier, kan du forøge hastigheden ved at holde [Start Stop] eller [Light Lock] nede, indtil værdierne begynder at rulle hurtigere. 2.2 Opsætning Din Suunto Ambit3 Peak vågner automatisk, når du tilslutter den til computeren eller en USB-oplader ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Sådan kommer du i gang med at bruge dit sportsur: 1. Tilslut sportsuret til en strømkilde ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. 2. Frakobl USB-kablet, hvis du bruger en computer (for at låse knapper op). 3. Tryk på [Start Stop] eller [Light Lock] for at rulle til det ønskede sprog, og tryk på [Next] for at vælge. 9

10 10 4. Tilknyt med Suunto Movescount-app'en (se 3.21 Movescountmobilapp) ved at trykke på [Start Stop], eller spring over ved at trykke på [Next]. 5. Følg opsætningsguiden for at fuldføre de indledende indstillinger. Indstil værdier ved hjælp af [Start Stop] eller [Light Lock], og tryk på [Next] for at acceptere og gå til næste trin. 6. Tilslut USB-kablet igen, og oplad enheden, indtil batteriindikatoren viser 100 %.

11 1. SUUNTO Language English Yes Pair MobileApp? No Step 1/4 Units :30 100% 11

12 Det tager cirka 2-3 timer at oplade et afladet batteri helt. Knapperne er låst, mens USB-kablet er tilsluttet til en computer. Du kan afslutte opsætningsguiden når som helst ved at holde [Next] nede. Opsætningsguiden følger dig igennem følgende indstillinger: Enheder Klokkeslæt Dato Personlige indstillinger (køn, alder, vægt) 2.3 Justering af indstillinger Du kan ændre indstillingerne for Suunto Ambit3 Peak direkte i uret, via Movescount eller på farten med Suunto Movescount-app'en (se 3.21 Movescount-mobilapp). Sådan ændres indstillingerne i uret: 1. Hold [Next] nede for at åbne menuen med indstillinger. 2. Rul ned i menuen ved hjælp af [Start Stop] og [Light Lock]. 3. Tryk på [Next] for at angive en indstilling. 4. Tryk på [Start Stop] og [Light Lock] for at justere indstillingsværdierne. 5. Tryk på [Back Lap] for at gå til den forrige menu, eller hold [Next] nede for at afslutte. 12

13 :30 2s Tuesday 13

14 3 FUNKTIONER 3.1 Overvågning af aktiviteter Ud over restitutionstiden, som vises i din træningslog, overvåger Suunto Ambit3 Peak din generelle aktivitet både din træning og daglige aktivitet. Overvågning af aktiviteter giver dig et komplet billede af dine aktiviteter, de forbrændte kalorier og din restitutionstid. Overvågning af aktiviteter er tilgængelig som standardvisning i TIME. Du kan få vist displayet ved at trykke på [Next] (sidste display). Du kan vise/skjule displayet med overvågningen af aktiviteter i startmenuen under DISPLAYS (Displays)» Activity (Aktivitet). Skift med [Next]. Displayet med overvågningen af aktiviteter har tre visninger, som du kan ændre ved at trykke på [View]. Activity today Week activity Recovery time 1962 kcal avg 1936 kcal 25 h 14 Activity today (Daglig aktivitet): Kalorieforbruget i dag. Den punkterede linje i søjlediagrammet angiver det gennemsnitlige daglige kalorieforbrug i de sidste syv dage, bortset fra i dag

15 Week activity (Ugentlig aktivitet): Det daglige kalorieforbrug i løbet af de sidste syv dage med i dag længst til højre. Den punkterede linje i søjlediagrammet og den nederste række angiver det daglige kalorieforbrug i de sidste syv dage, bortset fra i dag Recovery time (Restitutionstid): Restitutionstiden for de næste 24 timer på baggrund af den registrerede træning og daglige aktivitet 3.2 Alti-Baro Med ALTI-BARO kan du få vist den aktuelle højde eller barometertrykket. Tryk på [Next] i tilstanden TIME for at få vist ALTI & BARO-displayet. Du kan vise/skjule ALTI-BARO-displayet i startmenuen under DISPLAYS (Displays)» Alti-Baro (Alti-Baro). Skift med [Next]. Du kan få adgang til forskellige visninger, afhængigt af den aktiverede profil, ved at trykke på [View]. Der er tre tilgængelige profiler: Automatic (Automatisk), Barometer (Barometer) og Altimeter (Højdemåler). Du finder oplysninger om angivelse af profiler under Tilpasning af profilen til aktiviteten. Visning af klokkeslæt for solopgang og solnedgang er tilgængelig, når GPS er aktiveret. Hvis GPS ikke er aktiv, baseres tidspunkterne for solopgang og solnedgang på de senest registrerede GPS-data. 15

16 3.2.1 Sådan får du korrekte aflæsninger Suunto Ambit3 Peak måler konstant det absolutte lufttryk ved hjælp af den indbyggede tryksensor. Baseret på denne måling og referenceværdier beregnes højden eller lufttrykket ved havniveau. FORSIGTIG: Området omkring sensoren skal holdes fri for snavs og sand. Der må aldrig stikkes genstande ind i sensoråbningerne. Hvis din udendørsaktivitet kræver nøjagtigt lufttryk ved havniveau eller højde, skal Suunto Ambit3 Peak først kalibreres ved enten at indtaste den aktuelle højde eller det aktuelle lufttryk ved havniveau. TIP: Absolut lufttryk og kendt højdereference = lufttryk ved havniveau. Absolut lufttryk og lufttryk ved havniveau = højde. Højden for din placering kan findes på de fleste topografiske kort eller på Google Earth. Du kan finde en lufttrykreference ved havniveau for din placering ved hjælp af websteder eller de nationale vejrtjenester. 16

17 Hvis Suunto FusedAlti TM er aktiveret, vil højdeaflæsningen automatisk blive korrigeret ved hjælp af FusedAlti samt kalibrering af højde og lufttryk ved havniveau. Du finder flere oplysninger under 3.13 FusedAlti. Ændringer i de lokale vejrforhold vil påvirke højdeaflæsningerne. Hvis det lokale vejr ofte skifter, anbefales det at nulstille den aktuelle højdereferenceværdi ofte, og helst før du starter din rejse, når referenceværdierne er tilgængelige. Så længe det lokale vejr er stabilt, behøver du ikke at indstille referenceværdier. Sådan angives referenceværdier for lufttrykket ved havniveau og højden: 1. Hold [Next] nede for at åbne menuen med indstillinger. 2. Rul til ALTI-BARO (Alti-baro) ved hjælp af [Light Lock], og aktivér med [Next]. 3. Rul til Reference (Reference) ved hjælp af [Light Lock], og aktivér med [Next]. 4. Følgende indstillingsmuligheder er tilgængelige: FusedAlti (FusedAlti): GPS aktiveres, og uret begynder at beregne højde baseret på FusedAlti. Manual altitude (Manuel højde): Indstil højden manuelt. Sea level pressure (Tryk ved havoverfladen): Indstil referenceværdien for lufttrykket ved havniveau manuelt. 5. Indstil referenceværdien ved hjælp af [Start Stop] og [Light Lock]. Acceptér indstillingen med [Next]. 17

18 :30 Tuesday 2s [...] ALTI-BARO [...] ALTI-BARO [...] Reference [...] ALTI-BARO FusedAlti Manual alt... Sea level... Altitude 28 m 18 TIP: Du kan få adgang til indstillingen Reference (Reference) ved at holde [View] nede i ALTI-BARO-displayet. Du kan også angive højden under træning, se også Indstilling af højde under træning Tilpasning af profilen til aktiviteten Du skal vælge profilen Altimeter (Højdemåler), når din udendørsaktivitet omfatter højdeændringer (f.eks. vandring i bakket terræn).

19 Du skal vælge profilen Barometer (Barometer), når din udendørsaktivitet ikke omfatter højdeændringer (f.eks. fodbold, surfing og kanosejlads). Du skal matche profilen med din aktivitet for at få korrekte aflæsninger. Du kan enten lade Suunto Ambit3 Peak vælge en passende profil til aktiviteten, eller du kan selv vælge en profil. BEMÆRK: Du kan definere profilen som en del af sportstilstandsindstillinger i Movescount eller i Suunto Ambit3 Peak. Sådan indstilles profilen ALTI & BARO: 1. Hold [Next] nede for at åbne menuen med indstillinger. 2. Rul til ALTI-BARO (Alti-baro) ved hjælp af [Light Lock], og aktivér med [Next]. 3. Tryk på [Next] for at vælge Profile (Profil). 4. Rul igennem profilmulighederne (Automatic (Automatisk), Altimeter (Højdemåler), Barometer (Barometer)) ved hjælp af [Start Stop] eller [Light Lock]. Vælg en profil ved hjælp af [Next] :30 Tuesday 2s [...] ALTI-BARO [...] ALTI-BARO [...] Profile [...] 19

20 Eksempel på brug: Indstilling af højdereferenceværdien Du er på den anden dag af din todages vandring. Du kommer i tanke om, at du har glemt at skifte fra profilen Barometer (Barometer) til profilen Altimeter (Højdemåler), da du startede vandreturen i morges. Du ved, at de aktuelle højdeaflæsninger fra Suunto Ambit3 Peak er forkerte. Derfor går du hen til det nærmeste sted, hvor der er angivet en højdereferenceværdi på dit topografiske kort. Du retter Suunto Ambit3 Peakhøjdereferenceværdien tilsvarende og skifter fra profilen Barometer (Barometer) til profilen Altimeter (Højdemåler). Dine højdeaflæsninger er nu korrekte igen. Forkerte aflæsninger Hvis profilen Altimeter (Højdemåler) er aktiveret i en længere tidsperiode, hvor enheden er på det samme sted, og det lokale vejr ændres, vil enheden give forkerte højdeaflæsninger. Hvis profilen Altimeter (Højdemåler) er aktiveret, og vejret ændres ofte, mens du stiger eller går ned i højde, vil enheden give dig forkerte aflæsninger. Hvis profilen Barometer (Barometer) er aktiveret i længere tid, når du stiger eller går ned i højde, antager enheden, at du står stille, og den fortolker dine højdeændringer som ændringer i lufttrykket ved havniveau. Derfor vil enheden give dig forkerte aflæsninger af lufttrykket ved havniveau. 20

21 3.2.3 Brug af profilen Altimeter (Altimeter) Profilen Altimeter (Højdemåler) beregner højden på basis af referenceværdier. Referenceværdien kan enten være en trykværdi ved havniveau eller en højdereferenceværdi. Når profilen Altimeter (Højdemåler) er aktiveret, vises højdemålerikonet i displayet. Når profilen Altimeter (Højdemåler) er aktiveret, kan du få adgang til følgende visninger: Øverste række: Din nuværende højde Mellemste række: En graf, der viser højdeændringer for de seneste 24 timer (registreringsinterval: 15. minutter) Nederste række: Skift ved hjælp af [View] for at få vist klokkeslæt, temperatur, solopgang/solnedgang eller referencetryk ved havniveau alt 361m 12 C BEMÆRK: Hvis du bærer din Suunto Ambit3 Peak på håndleddet, skal du tage den af for at få en præcis temperaturaflæsning, fordi din legemstemperatur vil påvirke startaflæsningen. 21

22 3.2.4 Brug af profilen Barometer (Barometer) Profilen Barometer (Barometer) viser det aktuelle lufttryk ved havniveau. Det er baseret på de referenceværdier, der er angivet i indstillingerne, og det løbende målte absolutte lufttryk. Ændringer i lufttrykket ved havniveau vises grafisk i den midterste række på displayet. Når profilen Barometer (Barometer) er aktiveret, vises barometerikonet på displayet. Når profilen Barometer (Barometer) er aktiveret, viser Suunto Ambit3 Peak følgende barometeroplysninger: Øverste række: Det aktuelle lufttryk ved havniveau Mellemste række: En graf, der viser ændringer i lufttrykket ved havniveau for de seneste 24 timer (registreringsinterval: 15. minutter) Nederste række: Skift ved hjælp af [View] for at få vist klokkeslæt, temperatur, solopgang/solnedgang eller referencehøjde 1020hPa 12 C 22 Højdereferencen er den seneste højde, der er brugt i tilstanden ALTI & BARO. Den kan være:

23 Den højde, du har angivet som højdereference i profilen Barometer (Barometer) eller den seneste højde, der er registreret i profilen Automatic (Automatisk), før der blev skiftet til profilen Barometer (Barometer). BEMÆRK: Hvis du bærer din Suunto Ambit3 Peak på håndleddet, skal du tage den af for at få en præcis temperaturaflæsning, fordi din legemstemperatur vil påvirke startaflæsningen Brug af profilen Automatic (Automatisk) Profilen Automatic (Automatisk) skifter mellem profilerne Altimeter (Højdemåler) og Barometer (Barometer) i overensstemmelse med dine bevægelser. Når profilen Automatic (Automatik) er aktiv, skifter enheden automatisk mellem at fortolke ændringer i lufttrykket som højdeændringer eller vejrændringer. alt 361m 1020hPa 12 C 12 C Det er ikke muligt at måle vejr- og højdeændringer samtidigt, eftersom begge dele forårsager ændringer i det omgivende lufttryk. Suunto Ambit3 Peak registrerer lodret bevægelse og skifter 23

24 24 til at måle højde, når det er nødvendigt. Når højden vises, opdateres den med en forsinkelse på højst 10 sekunder. Hvis du befinder dig i konstant højde (mindre end 5 meters lodret bevægelse i løbet af 12 minutter), fortolker Suunto Ambit3 Peak alle trykændringer som vejrændringer. Måleintervallet er 10 sekunder. Højdeaflæsningen forbliver konstant, og hvis vejret ændres, vises ændringerne i lufttrykket ved havniveau. Hvis du bevæger dig i højden (mere end 5 meters lodret bevægelse i løbet af 3 minutter), fortolker Suunto Ambit3 Peak alle trykændringer som højdeændringer. Afhængigt af hvilken profil der er aktiv, kan du få adgang til profilvisningerne Altimeter (Højdemåler) eller Barometer (Barometer) ved hjælp af [View]. BEMÆRK: Når du bruger profilen Automatic (Automatisk), vises ikonerne for barometer eller højdemåler ikke i displayet. 3.3 Autopause Autopause (Autopause) holder pause i registreringen af træningen, når din hastighed er under 2 km/t. Når din hastighed stiger til mere end 3 km/t, fortsætter registreringen automatisk. Du kan slå Autopause (Autopause) til eller fra for hver sportstilstand i Movescount under de avancerede indstillinger for sportstilstanden. Du kan også slå Autopause (Autopause) til eller fra under træning, uden at det påvirker dine Movescount-indstillinger.

25 Sådan slår du Autopause (Autopause) til/fra under træning: 1. Når du er i en sportstilstand, skal du holde [Next] nede for at få adgang til menuen med indstillinger. 2. Rul til ACTIVATE (Aktivér) ved hjælp af [Light Lock], og vælg med [Next]. 3. Rul til Autopause (Autopause) ved hjælp af [Start Stop], og vælg med [Next]. 4. Slå funktionen til/fra ved hjælp af [Start Stop] eller [Light Lock]. 5. Hold [Next] nede for at afslutte. 3.4 Automatisk rulning Ved hjælp af Autoscroll (Automatisk rulning) kan du indstille uret til automatisk at rulle igennem dine sportstilstandsvisninger, mens du træner. I Movescount kan du slå Autoscroll (Automatisk rulning) til/fra for hver sportstilstand og definere, hvor længe de enkelte displays vises. Du kan også slå Autoscroll (Automatisk rulning) til eller fra under træning, uden at det påvirker dine Movescount-indstillinger. Sådan slår du Autoscroll (Automatisk rulning) til/fra under træning: 1. Når du er i en sportstilstand, skal du holde [Next] nede for at få adgang til menuen med indstillinger. 2. Rul til ACTIVATE (Aktivér) ved hjælp af [Light Lock], og vælg med [Next]. 3. Rul til Autoscroll (Automatisk rulning) ved hjælp af [Start Stop], og vælg med [Next]. 25

26 4. Slå funktionen til/fra ved hjælp af [Start Stop] eller [Light Lock]. 5. Hold [Next] nede for at afslutte. 3.5 Baggrundsoplysning Tryk på [Light Lock] for at aktivere baggrundsoplysningen. Baggrundsoplysningen tændes som standard i nogle sekunder og slukkes automatisk. Dette er tilstanden Normal (Normal). Der er tre forskellige baggrundsoplysningstilstande: Mode (Tilstand): Normal (Normal): Baggrundsoplysningen tændes i et par sekunder, når du trykker på [Light Lock], og når alarmen lyder. Off (Fra): Baggrundsoplysningen tændes ikke, når der trykkes på en knap, eller når alarmen lyder. Night (Nat): Baggrundsoplysningen tændes i et par sekunder, når du trykker på en vilkårlig knap, og når alarmen lyder. Toggle (Skift): Baggrundsoplysningen tændes, når du trykker på [Light Lock], og forbliver tændt, indtil du trykker på [Light Lock] igen. Suunto Ambit3 Peak har to baggrundsoplysningsindstillinger: Én "generel" indstilling og én indstilling til sportstilstande. 26

27 Den generelle baggrundsoplysningsindstilling kan ændres i enhedsindstillingerne under GENERAL (Generelt)» Tones/display (Toner/display)» Backlight (Baggrundsoplysning). Se 2.3 Justering af indstillinger. Du kan også ændre de generelle indstillinger i Movescount. Dine sportstilstande kan bruge den samme baggrundsoplysningstilstand som den generelle indstilling (standard), eller du kan definere end anden tilstand for hver sportstilstand under de avancerede indstillinger i Movescount. Ud over tilstanden kan du justere baggrundsoplysningens lysstyrke (i procent), enten i enhedsindstillingerne under GENERAL (Generelt)» Tones/display (Toner/display)» Backlight (Baggrundsbelysning) eller i Movescount. TIP: Når knapperne [Back Lap] og [Start Stop] er låst, kan du stadig aktivere baggrundsoplysningen ved at trykke på [Light Lock]. 3.6 Knaplåsning Hold [Light Lock] nede for at låse knapper eller låse dem op :30 Tuesday 2s :30 Tuesday :30 Tuesday 2s 27

28 Knaplåsningsadfærden kan ændres i enhedsindstillingerne under GENERAL (Generelt)» Tones/display (Toner/display)» Button lock (Knaplåsning). Suunto Ambit3 Peak har to knaplåsningsindstillinger: Én til generel brug, Time mode lock (Tidstilstandslås) og én til træning, Sport mode lock (Sportstilstandslås): Time mode lock (Tidstilstandslås): Actions only (Kun handlinger): Start- og indstillingsmenuer er låst. All buttons (Alle knapper): Alle knapper er låste. Baggrundsoplysningen kan aktiveres i tilstanden Night (Nat). Sport mode lock (Sportstilstandslås) Actions only (Kun handlinger): [Start Stop], [Back Lap] og indstillingsmenuen er låst under træning. All buttons (Alle knapper): Alle knapper er låste. Baggrundsoplysningen kan aktiveres i tilstanden Night (Nat). 28 TIP: Vælg knaplåsningsindstillingen Actions only (Kun handlinger) for sportstilstande, så du ikke kommer til at starte eller stoppe loggen ved en fejl. Når knapperne [Back Lap] og [Start Stop] er låst, kan du stadig skifte display ved at trykke på [Next] og visninger ved at trykke på [View]. 3.7 Kompas Suunto Ambit3 Peak har et digitalt kompas, der gør det muligt for dig at orientere dig i forhold til magnetisk nord. Det

29 hældningskompenserede kompas giver nøjagtige aflæsninger, også selvom kompasset ikke holdes vandret. Du kan vise/skjule kompasdisplayet i startmenuen under DISPLAYS (DISPLAYS)» Compass (Kompas). Skift med [Next]. Kompasdisplayet indeholder følgende oplysninger: Mellemste række: Kompasretning i grader Nederste række: Skift visning til aktuel retning i kardinaler, til klokkeslæt eller tom med [View] 273 NW Kompasset skifter selv til strømsparetilstand efter et minut. Aktivér det igen med [Start Stop] Kalibrering af kompas Hvis du ikke har brugt kompasset tidligere, skal det først kalibreres. Vend og vip uret i flere retninger, indtil det bipper, hvilket indikerer, at kalibreringen er fuldført. 29

30 30 Hvis du allerede har kalibreret kompasset og vil kalibrere det igen, kan du få adgang til kalibreringsindstillingen i menuen med indstillinger. Hvis kalibreringen lykkes, vises teksten CALIBRATION SUCCESSFUL (Kalibreringen lykkedes). Hvis kalibreringen ikke lykkes, vises teksten CALIBRATION FAILED (Kalibreringen mislykkedes). Tryk på [Start Stop] for at forsøge at kalibrere igen. Sådan startes kalibreringen af kompasset manuelt: 1. Hold [Next] nede for at åbne menuen med indstillinger. 2. Vælg GENERAL (GENERELT) med [Next]. 3. Rul til Compass (Kompas) ved hjælp af [Light Lock], og vælg med [Next]. 4. Tryk på [Next] for at vælge Calibration (Kalibrering).

31 3.7.2 Angivelse af misvisning For at opnå korrekte kompasaflæsninger skal du indstille en nøjagtig misvisningsværdi. Papirkort peger mod sand nord. Kompasser peger derimod mod magnetisk nord et område øverst på jorden, hvor jordens magnetiske felt trækker. Da stik nord og den magnetiske nordpol ikke befinder sig samme sted, skal du indstille en deklination på dit kompas. Vinklen mellem magnetisk nordpol og stik nord er din deklination. Misvisningsværdien vises på de fleste kort. Placeringen af magnetisk nord skifter hvert år, så den mest præcise og opdaterede misvisningsværdi finder man på internettet (f.eks. Orienteringskort er derimod tegnet i forhold til magnetisk nord. Det betyder, at når du bruger orienteringskort, skal du deaktivere misvisningskorrektionen ved at sætte misvisningsværdien til 0 grader. Sådan angives misvisningsværdien: 1. Hold [Next] nede for at åbne menuen med indstillinger. 2. Tryk på [Next] for at gå til GENERAL (Generelt). 3. Rul til Compass (Kompas) ved hjælp af [Light Lock], og vælg med [Next]. 4. Rul til Declination (Misvisning) ved hjælp af [Light Lock], og vælg med [Next]. 5. Deaktivér misvisning ved at vælge -- (--), eller vælg W (V) (vest) eller E (Ø) (øst). 31

32 6. Indstil misvisningsværdien ved hjælp af [Start Stop] eller [Light Lock]. 7. Tryk på [Next] for at acceptere indstillingen Compass [...] Declination Declination Declination E Declination E 0.0 Declination E TIP: Du kan også åbne kompasindstillingerne ved at holde [View] nede i tilstanden COMPASS (Kompas) Indstilling af pejlingslås Du kan markere retningen til dit bestemmelsessted i relation til nord ved hjælp af pejlingslåsen. Sådan låses en pejling:

33 1. Med kompasset aktivt skal du holde uret frem foran dig og vende dig mod dit bestemmelsessted. 2. Tryk på [Back Lap] for at låse det aktuelle gradantal, der vises på uret, som din pejling. 3. En tom trekant angiver den låste pejling i forhold til nordindikatoren (udfyldt trekant). 4. Tryk på [Back Lap] for at rydde pejlingslåsen NW 273 NW 273 NW (3.) SW 273 NW BEMÆRK: Når kompasset bruges i en træningstilstand, fungerer knappen [Back Lap] kun som lås og rydning af pejlingen. Afslut kompasvisningen for at tælle omgange med [Back Lap]. 33

34 3.8 Nedtællingstimer Du kan bruge nedtællingstimeren til at tælle ned fra en forudindstillet tid til nul. Timeren giver en kort lyd hvert sekund i de sidste 10 sekunder, og der lyder en alarm, når nul er nået. Du kan vise/skjule nedtællingstimeren i startmenuen under DISPLAYS (Displays)» Countdown (Nedtælling). Skift med [Next]. Sådan indstilles nedtællingstiden: 1. Tryk på [Next], indtil nedtællingstimeren vises i displayet. 2. Tryk på [View] for at justere nedtællingstiden. 3. Indstil time- og minutværdierne ved hjælp af [Start Stop] og [Light Lock]. Acceptér med [Next]. 4. Tryk på [Start Stop] for at starte nedtællingen Countdown 0:05 00 Adjust Set minutes 00:05 Countdown 0:04 59 Started TIP: Tryk på [Start Stop] for at holde pause fra/fortsætte nedtællingen. 34

35 3.9 Displays Suunto Ambit3 Peak leveres med flere forskellige funktioner, f.eks. kompas (se 3.7 Kompas) og stopur (se 3.33 Stopur), der håndteres som displays, som kan vises ved at trykke på [Next]. Nogle af dem er permanente, mens du kan vise eller skjule andre efter behov. Sådan vises/skjules displays: 1. Tryk på [Start Stop] for at gå til startmenuen. 2. Rul til DISPLAYS (Displays) ved hjælp af [Light Lock], og vælg med [Next]. 3. Slå en vilkårlig funktion til eller fra på listen over displays ved at rulle til den ved hjælp af Start Stop eller Light Lock og trykke på Next. Hold om nødvendigt [Next] nede for at afslutte menuen med displays. Dine sportstilstande (se 3.32 Sportstilstande) har også flere displays, som du kan tilpasse for at få vist forskellige oplysninger under træning Justering af kontrasten i displayet Du kan forøge eller formindske displaykontrasten i Suunto Ambit3 Peak under urindstillingerne. Sådan justeres kontrasten i displayet: 1. Hold [Next] nede for at åbne menuen med indstillinger. 2. Tryk på [Next] for komme til indstillingerne GENERAL (Generelt). 3. Tryk på [Next] for at komme til Tones/display (Toner/display). 35

36 36 4. Rul til Display contrast (Displaykontrast) ved hjælp af [Light Lock], og aktivér med [Next]. 5. Forøg kontrasten med [Start Stop], eller formindsk den med [Light Lock]. 6. Hold [Next] nede for at afslutte Ændring af displayfarve Du kan ændre displayvisningen mellem mørk og lys via indstillingerne i uret eller i Movescount eller helt enkelt ved hjælp af knapgenvejen [View] (se 2.1 Knapper og menuer). Du kan også definere displayfarven for en sportstilstand i Movescount. Sådan ændres displayet i urindstillingerne: 1. Hold [Next] nede for at åbne menuen med indstillinger. 2. Tryk på [Next] for komme til indstillingerne GENERAL (Generelt). 3. Tryk på [Next] for at komme til Tones/display (Toner/display). 4. Rul til Invert display (Skift display) ved hjælp af [Start Stop], og skift med [Next] Træning med sportstilstande Brug sportstilstandene (se 3.32 Sportstilstande) til at registrere træningslogge og få vist forskellige oplysninger under træningen. Du kan få adgang til sportstilstandene i menuen EXERCISE (Træning) ved at trykke på [Start Stop] Brug af Suunto Smart Sensor Du kan bruge en Bluetooth Smart-kompatible pulssensor, som f.eks. Suunto Smart Sensor, sammen med din Suunto Ambit3 Peak

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUGERVEJLEDNING SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUGERVEJLEDNING 2 1 SIKKERHED... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Knapper og menuer... 8 2.2 Opsætning... 9 2.3 Justering af indstillinger... 12 3 Funktioner... 14 3.1 Overvågning af aktiviteter...

Læs mere

SUUNTO AMBIT 2.5 Brugervejledning

SUUNTO AMBIT 2.5 Brugervejledning SUUNTO AMBIT 2.5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 6 2 Velkommen................................................................... 8 3

Læs mere

SUUNTO AMBIT2 2.0 BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO AMBIT2 2.0 BRUGERVEJLEDNING SUUNTO AMBIT2 2.0 BRUGERVEJLEDNING 2 1 SIKKERHED... 6 2 Visning af ikoner og segmenter... 8 3 Brug af knapper... 9 3.1 Brug af baggrundsoplysning og knaplåsning... 11 4 Introduktion... 13 5 Tilpasning

Læs mere

SUUNTO AMBIT2 R 2.0 BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO AMBIT2 R 2.0 BRUGERVEJLEDNING SUUNTO AMBIT2 R 2.0 BRUGERVEJLEDNING 2 1 SIKKERHED... 5 2 Visning af ikoner og segmenter... 7 3 Brug af knapper... 8 3.1 Brug af baggrundsoplysning og knaplåsning... 9 4 Introduktion... 11 5 Tilpasning

Læs mere

SUUNTO CORE Brugervejledning

SUUNTO CORE Brugervejledning SUUNTO CORE Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING 2 1 Velkommen... 3 2 Sikkerhed... 4 3 Kom i gang... 6 3.1 Montering på bælte... 6 3.2 Tilknytning... 7 4 Brug Suunto Smart Sensor... 9 5 Pleje og support... 11 5.1

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SUUNTO QUEST Brugervejledning

SUUNTO QUEST Brugervejledning SUUNTO QUEST Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforholdsregler:................................... 5 Sikkerhedsforholdsregler:............................................

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

~ Side 1 ~ ThermoDock

~ Side 1 ~ ThermoDock ThermoDock 1 Forbindelse porten på din iphone / ipod touch / ipad _ 2 Forbindelse stik til dit ThermoDock modul 3 ThermoDock infrarød temperatur målings modul 4 Temperaturføler for berøringsfri temperatur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning SUUNTO M1/M2 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 4 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 4 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

SEA-TOUCH Brugsanvisning

SEA-TOUCH Brugsanvisning EA-TOUCH Brugsanvisning Tak Tak, fordi du har valgt et ur fra TIOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit EA TOUCHur omfatter de nyeste tekniske innovationer. Uret har permanent analog

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere