Dansk Maskinhandlerforening. Beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2007 2008"

Transkript

1 Dansk Maskinhandlerforening Beretning

2 2 Indholdsfortegnelse: Dansk Maskinhandlerforening branchen og verdenen omkring os... side 3 Afsætning af traktorer og maskiner... side 6 Landbruget side 6 Medlemsforhold september side 9 DM's medlemmer i tal side 10 DM møder side 14 Arbejdet i bestyrelsen og de øvrige udvalg i side 14 CLIMMAR (vores europæiske brancheorganisation)... side 16 DM/SALA-Arbejdsgiver... side 17 DM-Forlag og DMiBRUGT... side 18 DM-Akademi / Uddannelser... side 19 Sekretariatet... side 19 Afslutning... side 20

3 3 DANSK MASKINHANDLERFORENING OG VERDENEN OMKRING OS Dansk Maskinhandlerforening Dansk Maskinhandlerforening har i beretningsåret gennemgået meget store forandringer nok de største forandringer i nyere tid i foreningens 90 års historie. Disse forandringer, som er gennemført i perioden, har bestyrelsen i DM arbejdet med i en årrække sammen med den tidligere direktion i sekretariatet. Som led i et generationsskifte i sekretariatet, besluttede bestyrelsen allerede i januar måned 2007, at sekretariatet skulle flytte til Jylland i forbindelse med ansættelsen af Michael Husfeldt som ny direktør for sekretariatet. I efteråret 2007 blev der brugt mange ressourcer på at overdrage opgaverne til den nye organisation og planlægning af flytningen af sekretariatet fra København til Kolding. Sekretariatet flyttede ind i kontorhuset TradeCity A/S i Kolding 1. februar 2008, og i foråret /sommeren kom den nye organisation på plads i sekretariatet. Det er naturligvis ikke uden problemer at flytte et sekretariat og opbygge en helt ny organisation fra bunden. Det nye personale i sekretariatet i Kolding var først fuldtalligt og på plads 1. august Men processen har været en spændende udfordring og de målsætninger, som var opsat, er nået, både økonomisk og personalemæssigt. Det har været et spændende år, hvor både bestyrelsen og sekretariatet har været spændt for. Så store forandringer kan aldrig planlægges 100 % uden, at der opstår nye udfordringer under vejs og nye korrigerende beslutninger, der skal tages i processen. Foråret/sommeren var på mange områder en stabiliseringsperiode for sekretariatet, som nu er afsluttet, og den næste fase i processen er vi allerede godt i gang med, den kalder vi udviklingsfasen. Udvikling af branchedelen i Dansk Maskinhandlerforening prioriteres højt, og mulighederne og ressourcerne er til stede efter, at SALA varetager vores opgaver omkring hovedorganisation og arbejdsgiverrådgivning pr. 1. september Det har også været et år med mange aktiviteter i foreningen, startende med overenskomstforhandlinger i februar måned, og ikke mindst planlægning af foreningens 90 års jubilæum. Dansk Maskinhandlerforening har med mere synlighed og en aktiv indsats, ikke mindst fra det nye sekretariatets side, oplevet noget nær en historisk tilgang af nye medlemmer i foreningen det seneste år. Samtidig er ordrebogen med nye medlemmer, som kommer ind i løbet af året og næste år, allerede fyldt godt op. Vi er meget taknemlige for den positive opbakning og forståelse, der har været blandt medlemmerne og deres medarbejdere i hele denne forandringsproces.

4 4 Året har også været brugt til at implementere og følge op på foreningens nye vision, mission og værdier. Efter snart et års arbejde med disse overordnede målsætninger, har det ikke givet anledning til ændringer. Alle målsætninger og arbejdsværdier passer særdeles godt i tråd med de aktiviteter og mål, der nu er fokus i det daglige praktiske arbejde. Dansk Maskinhandlerforenings vision: Vi skaber værdier for vores medlemmer hver dag Dansk Maskinhandlerforenings mission: Vores mission er at skabe viden og lønsomhed hos vore medlemmer og deres medarbejdere Foreningen har endvidere udarbejdet 4 værdier, som skal afspejle vores forening og medlemmernes arbejde og adfærd i forhold til vores omgivelser og medarbejdere. Dansk Maskinhandlerforenings 4 værdier: Åbenhed Engagement Fortrolighed Ansvarlighed ÅRET I BRANCHEN Landbrugsmaskinbranchen har også i år haft højkonjunktur, efterspørgslen efter nye maskiner og traktorer har været på et særdeles højt niveau. På markedspladsen er konkurrencen hård, både på pris, produktfordele og leveringstid. Vore leverandører udnytter deres produktionskapacitet helt op til grænsen, små nedbrud i produktionsapparatet og underleverandørers forsinkelser har skabt store problemer i slutleddet. Kunden bliver skuffet, når leveringsdatoen ikke overholdes, og der skal bruges meget unyttig tid til at forklare og planlægge klargøring, og ikke mindste håndtering af det i byttetagende materiale, som måske er solgt på forhånd. Hele kæden rammes af en enkelt forsinkelse, som ofte giver store ekstraomkostninger, utilfredshed og frustrationer blandt medlemmernes medarbejdere. En god handel fra starten, kan lynhurtigt ende med et negativt dækningsbidrag, når der sker forsinkelser i leveringen på maskine nr. 1 i salgskæden. Mange forretninger har igen år oplevet mangel på arbejdskraft. Vi er, som alle andre virksomheder, midt i et overophedet arbejdsmarked, hvor efterspørgslen er større end udbuddet på en lang række fagområder. Store årgange forlader arbejdsmarkedet i en tidlig alder pga. en attraktiv efterlønsordning, og små årgange starter på arbejdsmarkedet (årgang 1945 var på ca personer og årgang 1983, som er på vej ind på arbejdsmarkedet, er på ca personer). Ydermere er vi, som alle andre, ramt af faldende interesse for erhvervsuddannelserne. Mangel på specielt faglært personale indenfor reservedele og værksted/service, er et stort problem. Vi står med ryggen mod fremtiden, hvis vi ikke snart får motiveret alle forretninger til at tage et større ansvar omkring uddannelse, således at hver enkelt forretning som minimum kan uddanne deres egen fødekæde.

5 5 VERDENEN OMKRING OS I skrivende stund (red. ultimo oktober mdr.) har den såkaldte finanskrise blæst ind over landet. Finanskrisen er hovedsagelig skabt i Amerika. Det viser sig ved, at tabet på "Subprime" obligationer er oppe på 661 mia. dollars. Derudover er der en stor risiko for, at denne spiral ikke er stoppet endnu. Tilliden, bankerne imellem, er nu helt i bund. Ingen banker tør låne ud til hinanden. Pengene bliver i stedet placeret i helt sikre papirer. Dette gøres ikke for at tjene på renten, men for at sikre sig pengene igen. Dette kaldes i daglig sprog KONTANTBOBLEN. Når dette er sagt, tror de fleste, at krisen vil aftage indenfor de næste 2 kvartaler. Genopbygningen af den finansielle situation vil udvikle sig positivt ved øget tilsyn med bankerne, ved nye regler for risikoopgørelse, ved regler for lønningsformer (bonusaflønning for bankansatte) og kontrol med nye finansielle produkter, samt en ændring af den finansielle struktur. I Danmark har Folketinget etableret en fond på 35 mia. kr. for at sikre det private beredskab. Det er ydermere vedtaget, at SP'en (bunden opsparing) bortfalder. Bankerne må ikke udbetale udbytte i 24 måneder for at konsolidere branchen. Aktietilbagekøb straffes. Der kommer ingen nyetableringer eller forlængelse af optionsprogrammer. Til sidst sker der en oprustning af finanstilsynet. Dette er alle meget positive ting, som er besluttet for at genskabe tilliden til økonomien. Man har hævet renten for at forhindre danske kroner i at forsvinde ud af landet. Ca. 60 mia. kr. er sendt ud af landet. Det er en tredjedel af landets reserver. Rentestigningen har stoppet denne trafik, og når reserverne er steget 10 til 12 mia. kr. igen, vil renten atter blive sænket. Renten i dag er historisk høj med 1,25 % over eurozonen. Man forventer imidlertid, at renter indenfor de næste 12 måneder vil falde med op til 2 procent. Hvor meget bliver maskinbranchen ramt af finanskrisen? Det er et godt spørgsmål, som næppe nogen kan give et endeligt svar på. Vi oplever i disse uger et antal forretninger, som laver små tilpasninger på service-/værkstedssiden, endvidere ser vi et lille, men stigende antal kunder, som ønsker at hæve handler, der er indgået for få måneder siden. Vi har medlemmer, som overvejer muligheden for en planlagt arbejdsfordeling på værkstedet, med baggrund i faldende ordreindgang på service- og vedligeholdelsesopgaver. Vi ser også en stille, men synlig opbremsning i salget af nye traktorer og maskiner. Vi vil i den kommende tid være meget påvirket af landbrugets situation. Dollarkursens udvikling (højere dollarkurs giver højere indtjening på en stor del af landbrugseksporten), adgang til likviditet og renteudviklingen. En anden faktor, som mange af os spekulerer på, er prisudviklingen på jord. Landbrugsjord handles nu mange steder til op mod kr. pr. hektar. Iflg. tal fra Danmarks statistik er den gennemsnitlige pris på landbrugsjord steget med ca. 34 % på bare 2 år. Danmark har nu nogle af de højeste jordpriser i EU. Samtidig er priserne på det resterende boligmarked faldende, renten og produktionsomkostningerne er stigende.

6 6 I lyset af finanskrisen er vi måske så småt ved at observere en tendens til faldende priser på jord? Et godt spørgsmål er selvfølgelig - Bliver der prikket hul på prisboblen på jord? Og hvad bliver konsekvenserne for os, hvis det sker. Man taler i disse dage om den reelle effekt/påvirkning af finanskrisen, og den såkaldt psykologiske effekt. Her kan vi som branche, personer og virksomheder påvirke omgivelserne med et positivt og optimistisk syn. Man må have lidt is i maven i disse måneder, for fremtiden ser slet ikke så sort ud. AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2007/2008. Traktorer 2007 Igen i 2007 steg efterspørgslen efter nye traktorer, der blev i 2007 solgt i alt stk. Det er 373 (11,8 %) flere end i Den gennemsnitlige størrelse på traktorerne steg fra 161 hk til 164,2 hk. De kategorier der springer mest i øjnene er: hk der solgte 167 stk. det er 496,4 % mere!! end i 2006, hvor der blev solgt 28 stk., hk der med 38 stk. solgte er 57,8 % mindre end i 2006, hvor tallet var 90 stk. og så kategorien hk, som i 2007 kom med på listen med hele 39 enheder, mod ingen i Pressere Salget af pressere til sæson (slut d ) nåede 333 enheder, mod 177 enheder til sæson (slut d ). En stigning i sæson på 88 %. Mejetærskere Antallet af solgte mejetærskere, til sæson nåede (slut d ) op på 392 stk., mod 345 stk. til sæson (slut ). En stigning på 13 % i forhold til Finsnittere Finsnittersalget nåede i sæson (slut d ) op på hele 42 stk. hvor sæson (slut d ) opnåede 39 stk. Det giver en stigning på 7,7 % i sæson LANDBRUGET 2008 Klima, jordbrug og fødevareproduktion. Hedder en pjece som Landbrugsraadet har publiceret i november I denne belyses nogle af de scenarier, som man bør kunne forvente i de kommende år. Vi har måske allerede her i 2008, fået en lille forsmag på hvad der er i vente? Citat: I løbet af de sidste 100 år er den globale middeltemperatur steget med 0,74 grader C. Vi kan forvente yderligere temperaturstigninger, hvis ikke udledningen af drivhusgasser som CO 2, metan og lattergas stabiliseres og mindskes.

7 7 Det vil føre til afsmeltning af ismasser og stigende vandstand i verdenshavene, samt hyppigere og voldsommere tilfælde af ekstreme vejrsituationer med risiko for oversvømmelser og andre ødelæggelser. I nogle områder forventes mindre nedbør med deraf følgende risiko for fødevaremangel. Ødelæggelserne vil blive størst i lavtliggende områder og i verdens fattigste egne. De menneskeskabte klimaændringer vil derfor forøge ulighederne på sundhedsområdet og i forsyningen af fødevarer, rent vand og andre ressourcer. Man forventer en temperaturstigning på mellem 1,4 og 5,8 grader C i dette århundrede. Det betyder at vandstanden forventes at stige med mellem 9 og 88 cm. Citat slut. Til trods for dette, eller måske pga. dette (det kan være vi skal til at høste 2 gange på en sæson?) er der mange danske landmænd, som har en ret stor investeringslyst, såvel til maskiner som til dyrevenlige staldsystemer og bedre gyllehåndtering. Tendenser til større bedrifter, såvel med dyreenheder som med arealer, og hvad der dermed følger, af automatisering, mekanisering og computerstyrede maskiner. GPS har efterhånden været undervejs i en del år, og det ser ud til, at det for alvor har fået bidt sig fast, sådan som ideerne for snart mange år siden blev udklækket. Dvs. at markkort og data samarbejder mellem mejetærsker, såmaskine, gødningsspreder og sprøjte, samt faste kørespor nu er muligt. Dette betyder så, at det nu og fremover bedre kan lade sig gøre, at køre med meget større /bredere maskiner og dermed gøre det mere økonomisk attraktivt at investere i sådanne udstyr. De senere år er jordpriserne blevet skruet meget op, hvilket har givet en værdiforøgelse, som mange har valgt at investere i udvidelse/fornyelse. Det totale antal af bedrifter, er faldet med bedrifter i forhold til sidste år, fra til bedrifter. Til gengæld er antallet af bedrifter på 125 ha og opefter, steget med 215 bedrifter. Gennemsnitlig hektarstørrelse er øget igen i Nogle har herunder valgt, at søge til andre lande for at udvide: Sverige, England, Tyskland og de tidligere østlande er populære. En del gamle udtjente danske maskiner finder ligeledes vej dertil.

8 8 Til trods for lavere noteringer (pt. sender svineproducenterne kr. 186 med hver gris), har bankerne typisk indtil nu, valgt at tro på fremtiden, og derfor ladet nogle gå længere end normalt. Risikovilligheden er for manges vedkommende også blevet større, så nogle tør satse på futures. Andre melder sig ud af andelsbevægelsen for derved at kunne tjene lidt mere til sig selv, uden at skulle tænke på fællesskabet eller sikkerheden ved det. Troen på fremtiden, kan blandt andet ses i salget af traktorer, mejetærskere og pressere. Pressersalget i sidste sæson var helt specielt, dels på grund af nye modeller, men også for at kunne levere til flere halmkraftværker, dette kan også afspejles i valget af rotor- eller rystermejetærskere. Desværre er der mange landmænd, som har ventet længe, meget længe på miljøgodkendelser, og som nu på grund af krisen måske ikke kommer til at gøre brug af den længe ventede godkendelse. FOR LÅNTE PENGE I 2002 havde danske landmænd en gæld på 193 milliarder kr., mens erhvervets samlede driftsindtjening var 2,4 milliarder kr.. I dag er landmændenes samlede gæld omkring 315 milliarder kr., og den samlede driftsindtjening var 3,7 milliarder kr. i Dette viser, at landmændenes gæld er vokset brat. De dramatiske prisstigninger på jord har gjort det muligt for landmænd at overleve økonomisk, selv om de aldrig har tjent penge på den primære drift. Dette kan formentlig medføre en del tvangsauktioner blandt landmænd, der har en svag drift og kun har klaret sig ved at belåne jorden. Men det vil også ramme landmænd med høj produktivitet, som har ekspanderet aggressivt og har meget høj gæld. Høstprognose 2008 Årets kornhøst forventes at blive på ca. 95,4 millioner hkg svarende til 9,5 millioner tons, hvilket kun er 1 procent under rekordhøsten i Det skal imidlertid understreges, at årets prognose er udarbejdet med en meget stor usikkerhed, idet høstresultatet varierer enormt meget fra mark til mark, dels på grund af forskellen mellem jordtyper og dels på grund af, at tørken indtrådte senere i nogle egne af landet end andre. På trods af den generelt store høst er der derfor landmænd, som har høstet et meget lille udbytte. Specielt udbyttet af vinterhvede, der har været rekordhøjt på lerjorde med god vandholdende evne, trækker det samlede kornudbytte i positiv retning. Sverige har haft en meget dårlig hvedehøst, USA derimod som i Danmark, en ret god hvedehøst. Forhåbentligt er der nok overskud til, at der igen kan laves lagre, så man igen kan få et fornuftigt/roligt prisniveau, og derved en lavere foderpris. Men meget afhænger af disse lagre, hvis de ikke er der, så bliver markedet meget ustabilt, og priserne ligeså. Summa summarum: Landbruget og deres samarbejdspartnere er og har altid været en omskiftelig og lidt usikker branche. Men vi kan jo lide det!! Ligesom vi er glade for årstidernes skiften, så har hver sin tid en spændende udfordring.

9 MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2008 Aktive medlemmer Antallet af aktive medlemmer var i september mod 148 på samme tid sidste år. Antallet af tilknyttede udsalgssteder er i år 41 mod 40 sidste år. Således det samlede antal forretninger ultimo udgør 196 enheder. I beretningsåret har der været en afgang på 3 medlemmer og en tilgang på 10 medlemmer. Passive medlemmer Antallet af passive medlemmer var i oktober mod 71 sidste år. Arbejdsgivermedlemmer Udover de aktive og passive medlemmer varetager DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne (via SALA) for aktuelt 23 virksomheder med tilknytning til sekretariatet. Sidste år udgjorde antallet 24 virksomheder. (Se efterfølgende grafikker) Antal medlemmer Aktive medlemmer (status) Hovedforretninger Årstal

10 10 DM S MEDLEMMER I TAL I 2008 Omsætningen hos medlemmerne af DM udgjorde i 2007 kr mio. mod kr mio. i Sammenholdt med omsætningen i 2006 er det i løbende priser tale om en stigning på 17,3 %. Den gennemsnitlige omsætning for de i alt 155 forretninger var således kr. 63,7 mio. i 2007 mod kr. 56,9 mio. i 2006 svarende til en stigning på 11,9 %. Omsætningskoncentrationen fortsætter. Omsætningerne på over 100 mio. kr. (33 medlemmer) udgjorde i ,1 % af den samlede omsætning. Den tilsvarende procent var i 2006 på 48,9 %.

11 11 Nedenstående grafer illustrerer omsætningsfordelingen. BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2008 Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på indberetninger fra alle DM medlemmer. Den samlede beskæftigelse i september 2008 udgjorde i alt personer. Under DM- Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget personer i 172 virksomheder. (DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening) Den gennemsnitlige beskæftigelse i en medlemsvirksomhed var i oktober 2008 på 21,96 person. På de efterfølgende sider er grafiske illustrationer af beskæftigelsen og beskæftigelsessammensætningen.

12 12 Beskæftigelsen hos medlemmerne af DM pr. 30. september 2008 Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre Salgschef/produktchef 36 Sælger (repræsentant) 220 Lagerchef/forvalter 142 Lagerassistent 428 Elev (lager) 39 Værkfører 146 Værkførerassistent 29 Fagl. Svende 1194 Ufagl. Arb. 144 Lærlinge 360 Direktør 252 Medhjælpende hustru 10 Kontorassistent 71 Bogholder/bogholderass. 121 IT-medarbejder 7 Elev (administration) 5 Adm. Chef/forretningsfører 39 Andre 29 Total Grandtotal 3272

13 13 Beskæftigelsessammensætning i den gennemsnitlige maskinforretning pr. 30. september 2008 Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre Salgschef/produktchef 0,24 Sælger (repræsentant) 1,48 Lagerchef/forvalter 0,95 Lagerassistent 2,87 Elev (lager) 0,26 Værkfører 0,98 Værkførerassistent 0,19 Fagl. Svende 8,01 Ufagl. Arb. 0,97 Lærlinge 2,42 Direktør 1,69 Medhjælpende hustru 0,07 Kontorassistent 0,48 Bogholder/bogholderass. 0,81 IT-medarbejder 0,05 Elev (administration) 0,03 Adm. Chef/forretningsfører 0,26 Andre 0,20 Total 1,72 4,08 12,57 3,13 0,26 0,20 Grandtotal 21,96

14 14 DM MØDER/SEMINARER 2007/2008 I maj måned blev der afholdt 3 regionale møder med information om DM overenskomsten Deltagerne fik et godt kendskab og indsigt i en lang række praktiske forhold omkring overenskomster, aktuel lovgivning omkring arbejdsmarkedet og indlæg fra PensionDanmark. Der deltog i alt 160 ledere og medarbejdere på disse 3 møder. Der har været afholdt chefmøder i maj måned i Ringsted, Kolding og Viborg. På møderne var der indlæg fra konsulenter fra Skat vedr. regler for gulpladebiler, og et indlæg (økonomisk vejrudsigt) fra Danske Bank med fokus på økonomi i Dansk Landbrug. På mødet i Viborg, var der kandidatopstilling til region Midt og Nord. ARBEJDET I BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG Bestyrelsen har i året afholdt 4 ordinære møder heraf et over 2 dage. Bestyrelsesmøderne har i perioden ændret sig omkring mødestruktur. Emnerne er løftet op, så de på mange områder indeholder beslutninger og drøftelser på et mere taktisk niveau, og der er udviklet forskellige nye tiltag omkring mødeforberedelse. Møderne afholdes så vidt muligt i sekretariatet i Kolding. Herudover har formanden og dele af bestyrelsen deltaget i forskellige udvalgsmøder, overenskomstforhandlinger, ligesom formanden har deltaget på CLIMMAR-kongressen. Formanden har deltaget i SALA s bestyrelsesmøder, økonomiudvalgsmøder og SALA barselsudligningsfonden. Direktøren er repræsenteret i SALA s direktørkreds og diverse udvalg under SALA. Et udvalg har haft møde på Christiansborg med folketingspolitiker Henrik Høegh primært vedr. dieselafgifter på diesel, som forbruges på demomaskiner m.m. DM udvalgsmøder har primært været afholdt indenfor DMiBRUGT og DM kvalitetsprojektet. Der blev i foråret oprettet et udvalg, som har arbejdet med lovpligtigt sikkerhedseftersyn på hejse-, løfte- og transportmaskiner. Resultat af dette arbejde vil blive præsenteret primo Der blev afholdt pressemøde i forbindelse med vores generalforsamling 2007 i Hornstrup. Pressemødet var en stor succes, med fremmøde fra en stor del af fagpressen, som efterfølgende gav mange rigtige gode artikler om Dansk Maskinhandlerforening. Der har været afholdt et møde i fællesudvalget DM / Dansk Metal/3F med fokus på uddannelse og efteruddannelse. På mødet blev der besluttet, at gennemføre en undersøgelse vedr. vores landbrugsmaskinmekanikerlærlingeuddannelse, samt en analyse af lærlingebehovet for de kommende år ( ).

15 15 Resultaterne af disse analyser vil forlægge i efteråret Med baggrund i den viden undersøgelserne vil frembringe, vil der blive udarbejdet en handlingsplan for rekruttering af unge til landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen. I fællesudvalget DM / HK-Privat har der været afholdt et møde med fokus på aktiviteter og efteruddannelse. Der er iværksat en større handlingsplan, som mange medlemmer vil få glæde af i 2009 bl.a. kursustilbud på efteruddannelse inden for kontor/administration, butik og lager, samt et tilbud om deltagelse i en studietur på Agritechnica udstillingen i november DM RÅDGIVNING OG DM FORSIKRING Der har været arbejdet og rådgivet en del omkring færdselsregler, lovpligtigt sikkerhedseftersyn på diverse maskiner. I den seneste perioden har sekretariatet oplevet en væsentlig stigning i antallet af syns og skønssager, samt tvistigheder omkring handler/aftaler. DM forsikringsaftalen Der har i sidste halvdel af 2007 været ført forhandlinger med Codan Forsikring, om forbedringer af forsikringsdækningen på skadesforsikringsprogrammet i DM forsikringsaftalen. Der er aftalt følgende forbedringer med ikrafttræden pr. 1. januar 2008: Bygnings- og Erhvervsløsøreforsikring Reglerne omkring Varmt arbejde vil fremover blive en del af policen dog har man accepteret, at ansatte under DM-aftalen kan varetage Varmt arbejde på egne bygninger inden for den ansattes fagområde. Det samme vil være gældende, når der udføres Varmt arbejde i virksomheden, og dette er en naturlig del af den daglige aktivitet/produktion. All risk dækning medforsikret uden præmieberegning med følgende summer: Risikoforsikring sum kr med en selvrisiko på kr Forsikringen gælder for både bygning og løsøre med de undtagelser og begrænsninger som er nævnt i forsikringsbetingelserne. Bærbare computere er meddækket for indtil kr overalt i Danmark under EDB kaskoforsikringen. Fremover er de forsikrede genstande ændret til at gælde for bærbart elektronisk udstyr dækningsomfang på samme vilkår som tidligere. Meromkostningsdækning er nu automatisk medforsikret uden beregning skal dog kunne indeholdes i den på policen anførte sum. Erhvervs- og produktansvarsforsikring Hæftelsesansvar for underentreprenører medforsikres uden beregning: Forsikringen dækker fremover sikredes hæftelsesansvar ved brug af underentreprenører.

16 16 Det præciseres, at underentreprenørernes selvstændige ansvar ikke omfattes af policen samt, at det er en betingelse for forsikringens dækning, at de underentreprenører, der benyttes har tegnet selvstændig ansvarsforsikring. Varmt arbejde har ikke tidligere været en del af policen. Reglerne omkring Varmt arbejde vil fremover blive en del af policen dog har man i aftaleperioden fra bl.a. fraveget krav om certificering. Forhandler- og værkstedsforsikringen Tyveri fra åben bygning altså bygning uden port sidestilles med tyveri fra pladsen. Transportklausulen ændres således, at max. forsikringssummen pr. begivenhed udgør kr (indeks 2007) der er ingen begrænsning i antallet af køretøjer og påhængsredskaber. Transportdækningen udvides, så den også dækker ved transport af indregistrerede køretøjer. Skade som sker ved af- og pålæsning er dækket. Konsignationsdækning i Danmark er meddækket som standard uden beregning. Bortkomst og nu meddækket uden beregning dog gælder særlige betingelser. Autoforsikring Max. nyværdi for indregistrerede, uindregistrerede og godkendte traktorer og arbejdsmaskiner kr , ændret til kr uden beregning for forhøjelse af sum. Max. nyværdi for prøveplader til bil og traktorer kr , ændret til max. nyværdi kr uden beregning. Højere nyværdi kan selvfølgelig etableres. Arbejdsskadeforsikring 10 % præmienedsættelse på arbejdsskadeforsikringen. Der blev i 2007 startet op på forhandlingerne om en Behandlingsforsikring, som DM medlemsvirksomhederne med fordel kan etablere for deres ansatte, samt ægtefælle/samlever og børn. Aftalen er dog først forhandlet færdig i år og blev lanceret i første halvdel af Derudover gennemførte Willis i 2007 en undersøgelse af forsikringsselskabernes tilbud på området for Direktions- og bestyrelsesansvar (ledelsesansvar). Denne forsikring lanceres dette efterår. Endvidere ligger der et tilbud til DM medlemmerne i forbindelse med etablering af Erhvervs-Rejseforsikring. CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter i alt 17 europæiske lande. Total antal virksomheder (landbrugsmaskinforretninger) omfatter ca forretninger, som beskæftiger ca medarbejdere. Sammenlagt omsatte disse virksomheder for ca. 36,2 milliarder Euro i 2007.

17 17 Landene er Belgien, Danmark, England, Holland, Italien, Irland, Letland, Luxembourg, Polen, Portugal, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Jens-Aage Jensen og Michael Husfeldt deltog i oktober måned 2007 i CLIMMAR kongressen 2007 i Bruxelles. Danmark var i marts måned i København vært ved den årlige CLIMMAR workshop for generalsekretærerne. Præsidentskabet og sekretariatet bestrides fortsat af Frankrig med vicepræsidenter fra Holland, Schweiz og Ungarn. DM-ARBEJDSGIVER DM og SALA Samarbejdet Samarbejdet mellem Dansk Maskinhandlerforening og SALA blev fuldt udbygget fra september måned 2007, hvor SALA overtog alle opgaver på det overenskomst- og ansættelsesretlige område som serviceleverandør til DM-Arbejdsgiver. Arbejdsgiverne har fået de serviceydelser fra SALA, der hører under SALA som hovedorganisation. Dansk Maskinhandlerforening er nu fuldt integreret i det daglige arbejde, som SALA udfører på hovedområderne arbejdsret, arbejdsmiljø, uddannelse, arbejdsmarkedsforhold og samarbejdsrelationer samt diverse projekter, som SALA har fået offentlige tilskud til. Servicetilbudet SALA modtager nu alle henvendelser fra medlemmer af DM-Arbejdsgiver om overenskomst- og ansættelsesretlige anliggender. At dømme efter det daglige antal henvendelser, er der bud efter og behov for dette servicetilbud. Henvendelserne strækker sig fra afklaring af mindre detaljer til løsning af større og komplicerede personalesager. De nye overenskomster fra foråret 2008, hvor en del blev lavet om, har medført en del spørgsmål og vejledning i takt med, at nye regler trådte i kraft. For at forbedre servicen for medlemmerne er der etableret direkte telefonomstilling mellem sekretariatet i Kolding og SALA s sekretariat. Fagretlige sager Der har i årets løb været afholdt et antal mæglingsmøder, hvor SALA har bistået medlemmerne i forbindelse med rejste krav. Alle disse sager er blevet forligtet på mæglingsmøderne. En enkelt sag har været indbragt for Arbejdsretten, hvor en virksomhed blev tilpligtet at betale en bod for manglende løn- og pensionsbetalinger. Information og kurser SALA og DM-Arbejdsgiver arbejder løbende på at forbedre informationen til medlemmerne af DM-Arbejdsgiver. Den orange mappe bliver omlagt til en internetversion, og der udsendes løbende meddelelser om aktuelle forhold i Arbejdsgivernyt fra DM-arbejdsgiver. Det tilstræbes naturligvis at ramme det rigtige tidspunkt for disse informationer, det vil sige lige når virksomhederne skal bruge dem.

18 18 Desuden gennemføres i samarbejde med DM-Arbejdsgiver kursustilbud til forskellige grupper, virksomhedsledere, værkførere, lønadministratorer m.v. for at højne kvaliteten af de daglige personalerelationer på virksomhederne. Forårets overenskomstforhandlinger Den absolut væsentligste begivenhed i årets løb var fornyelsen af overenskomsterne i foråret Efter den midlertidige forlængelse af overenskomsterne i foråret 2007, blev der denne gang lagt op til en mere selvstændig forhandling med klare ønsker om tilpasninger af overenskomsterne, bl.a. som konsekvens af SALA-tilhørsforholdet. Det blev i væsentlig grad gennemført. Forhandlingerne foregik i en god atmosfære og forligene opnåede stor tilslutning ved urafstemningen blandt arbejdstagerne. Begge overenskomster er minimallønsoverenskomster, hvorfor der på den enkelte virksomhed og for den enkelte medarbejder efterfølgende har været tale om en regulering af lønforholdene. SALA Barseludligning Dansk Maskinhandlerforenings medlemskab af SALA betyder, at alle medlemsvirksomhederne også er tilsluttet SALA Barseludligning. Dansk Maskinhandlerforenings medlemsvirksomheder har ikke en stor andel af kvinder blandt de ansatte og vil derfor i gennemsnit være nettobidragsydere til udligningsordningen. I perioden april 2007 til marts 2008 er der modtaget 7 ansøgninger om refusion for barselsorlov og 90 ansøgninger om refusion for fædreorlov. DM FORLAG OG DMiBRUGT 2007/2008 DM Orienteringer i farverne Blå, Grøn, Orange og Rød udsendes nu pr. mail, og der er ingen begrænsninger på, hvor mange mail-modtagere der hos det enkelte medlem kan benytte mail-service blot skal indehaveren eller den daglige leder fortælle sekretariatet, hvilke typer orienteringer medarbejderen skal have tilsendt. Der har været udsendt mailmodtagerskemaer til alle medlemmer ultimo Brancheorientering (Blå) udsendes nu i 2 versioner som chef/leder- og en medarbejderversion. DMiBRUGT DMiBRUGT avisen fortsætter på tredje år i et oplag på over eksemplarer hver 3. uge og distribueres via et samarbejde med Landbrug Fyn A/S. Avisudgaven er udkommet i lidt varierende sidetal fra 12 til 16 sider udviklingen har været stabil men ikke fuldt tilfredsstillende. Der har været en del positiv respons på vores lederindlæg i avisen det er netop her vi kan synliggøre os og ikke mindst få kommunikeret DM holdninger og aktiviteter ud til omgivelserne. Der er igangsat nye aktiviteter både omkring avisudgaven og internetsiden for at styrke DMiBRUGT 2009.

19 19 DM-UDDANNELSE DM akademi vil være betegnelsen for fremtidens udbud af kurser/uddannelser i Dansk Maskinhandlerforening. Der er udbudt et værkfører lederkursus i efteråret 2008 og der er allerede oprettet en venteliste til næste kursus. Der er endvidere udbudt et 2-dages dieselkursus i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars med meget stor succes, vi modtog i løbet af få uger mere en 60 tilmeldinger. 4 hold er pt. etableret. Efter planen udbydes der blandt andet lederkurser for lagerchefer i en ny form i vinteren 2008/2009, og der udbydes i januar måned et kursus i salg og rådgivning. Der bliver endvidere udbudt 1-dages kurser i lovpligtig sikkerhedseftersyn i januar måned Der arbejdes pt. med at tilrettelæge brandsikkerhedskurser i Varmt arbejde (som er/bliver et krav fra forsikringsselskaberne). Endvidere er der igangsat et større projekt omkring kurser/uddannelse i 2009 i arbejdsmiljø. SEKRETARIATET Sekretariatet flyttede fra Kobbelvænget i Brønshøj til kontorhuset TradeCity A/S i Kolding den 1. februar På personalesiden blev det nye sekretariat fuldtalligt pr. 1. august 2008 som følgende: Michael Husfeldt (direktør) Helle Helth Hansen (direktionssekretær) Annette Hansen (økonomiassistent) Per Hedetoft Fasting (konsulent) Endvidere er Morten Junker Andersen ansat ca. 6-8 timer pr. uge, en studerende fra Syddansk Universitet. Sekretariat fungerer uændret som sekretariat for brancheforeningerne Maskinleverandørerne, LIB og Gafsam. Efter indflytning til kontorhuset TradeCity A/S i den nordlige bydel i Kolding (200 m. fra Scandic Hotel og ca. 400 m. til motorvejsafkørselen nord) har sekretariatet fået en hel ny servicedimension over for medlemmerne. Sammen med de andre virksomheder i huset har vi adgang til virkelig gode servicefaciliteter med mødelokaler fra 6 til 65 personer med AV-ustyr og egen cafe/køkken, som kan servicere gæster og kursusdeltagere.

20 20 Vi glæder os over, at rigtig mange medlemmer allerede bruger disse faciliteter til bl.a. personalemøder, sælgermøder, ansættelsessamtaler, produktpræsentationer, kurser, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og meget mere. Det har givet os mulighed for endnu mere synlighed, nærhed og dialog med hele organisationen. AFSLUTNING Det er bestyrelsens ønske og håb, at du deltager i generalforsamlingen 2008 på Koldinghus Slot i Kolding. Du får rig lejlighed til at møde kolleger, høre nyt og måske blive inspireret med nye ideer. Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til årets generalforsamling og 90 års jubilæum den 21. november 2008 på Koldinghus Slot, som blev grundlagt midt i 1200-tallet og var gennem århundreder et af Danmarks vigtigste kongeslotte. Det brændte i 1808 og stod længe som en romantisk ruin. Slottets restaurering er i sig selv en attraktion af verdensklasse. Velkommen! Bestyrelsen Jens-Aage Jensen Carsten Mølby Søren Hundahl Søren Holst Sørensen Lars Møller Andersen November 2008

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010

Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010 Til ledelsen og medarbejdere i Dansk Maskinhandlerforenings medlemsvirksomheder Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010 Dansk

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER OG UDSALGSSTEDER SAMT DM-ARBEJDSGIVER MEDLEMMER Invitation til DM-Arbejdsgiver Informationsmøder

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2009 Varmt arbejde kurser. Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), har aftalt et samarbejde

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Resumé Malerfaget stærkt påvirket af krisen (side 3) I oplevede ca. halvdelen af virksomhederne omsætningsfald og kun 16 % havde en stigende

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale FORSIKRING 2014 Branchetilpasset forsikringspakke Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 3 Marts. 2011 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER OG UDSALGSSTEDER SAMT DM-ARBEJDSGIVER MEDLEMMER Invitation til DM-Arbejdsgiver Informationsmøder vedr. nye overenskomster m.m. Som tidligere informeret afholder

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 5 - December 2008 Invitation til DM Arbejdsgiver kursus DM Arbejdsgiverforening og SALA inviterer til informationsseminar, omkring vores overenskomster og generelle arbejdsmarkedsforhold. Seminaret

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Flemming Larsen, 10 05 12 Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Trækamp seminar Moelven A/S torsdag den 10. maj 2012 Succes eller fiasko? Virksomheds forhold Konjunktur Succes eller fiasko? Omkostninger

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

DM GENERALFORSAMLING 2010.

DM GENERALFORSAMLING 2010. 1 DM GENERALFORSAMLING 2010. Mine Damer og Herrer. Det er mig en glæde, at jeg på DM S bestyrelse samt sekretariatets vegne, kan byde jer alle hjertelig velkommen til Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening

Dansk Maskinhandlerforening Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2008 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Brancheforeningen for landbrugsmaskinforretninger

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE FORSIKRING 2013 BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Nyhedsbrev nr. 16 Oktober 2013 Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Emner: Climmar kongres 2013 Digital post er din myndighed klar Danmarks bedste lærling tilmelding Stjålne maskiner Reception

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hovedkonklusioner fra temperaturmålingen

Hovedkonklusioner fra temperaturmålingen Set i lyset af den globale, finansielle uro og økonomiske krise har ErhvervslederForum taget initiativ til at tage temperaturen på virksomheder i Aalborg Samarbejdets kommuner. Aalborg Samarbejdets Sekretariat

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Referat fra DM Fremtidsværksted, den 16. 17. juni 2009, Hovborg

Referat fra DM Fremtidsværksted, den 16. 17. juni 2009, Hovborg Referat fra DM Fremtidsværksted, den 16. 17. juni 2009, Hovborg Deltagere i flg. deltagerliste. Formål: At identificere og klarlægge branchens muligheder og trusler i fremtiden. At identificere og synliggøre

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Udvikling i landbrugets produktion og struktur

Udvikling i landbrugets produktion og struktur Udvikling i landbrugets produktion og struktur Indlæg ved jens Ejner Christensen Verdens befolkning fremskrevet i mia. personer Befolkningsvækst og fødevareefterspørgsel, pct. pr. år 1979-99 2000-15* 2015-30*

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse

Orientering fra DM-Uddannelse Nyhedsbrev nr. 5 Marts 2015 Orientering fra DM-Uddannelse Emner: Jurakursus Nyt Best Practice Akademi Situationsbestemt ledelse Husk, at søge kompetencemidler Kolding den 3. marts 2015 HHH Jurakursus Sidste

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse

Orientering fra DM-Uddannelse Nyhedsbrev nr. 3 Februar 2015 Orientering fra DM-Uddannelse Emner: Situationsbestemt ledelse Nyt Best Practice Akademi 16 ledere i DM og ML har gennemført lederuddannelsen Lederkursus 2015 2016 Husk, at

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Til Klima-, energi- og bygningsudvalget og Miljøudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 30.

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Orientering fra ML-Uddannelse

Orientering fra ML-Uddannelse Nyhedsbrev nr. 1 Februar 2015 Orientering fra ML-Uddannelse Emner: Jurakursus Situationsbestemt ledelse Nyt Best Practice Akademi Lederkursus 2015 2016 Husk, at søge kompetencemidler Kolding den 18. februar

Læs mere