Dansk Maskinhandlerforening. Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2007 2008"

Transkript

1 Dansk Maskinhandlerforening Beretning

2 2 Indholdsfortegnelse: Dansk Maskinhandlerforening branchen og verdenen omkring os... side 3 Afsætning af traktorer og maskiner... side 6 Landbruget side 6 Medlemsforhold september side 9 DM's medlemmer i tal side 10 DM møder side 14 Arbejdet i bestyrelsen og de øvrige udvalg i side 14 CLIMMAR (vores europæiske brancheorganisation)... side 16 DM/SALA-Arbejdsgiver... side 17 DM-Forlag og DMiBRUGT... side 18 DM-Akademi / Uddannelser... side 19 Sekretariatet... side 19 Afslutning... side 20

3 3 DANSK MASKINHANDLERFORENING OG VERDENEN OMKRING OS Dansk Maskinhandlerforening Dansk Maskinhandlerforening har i beretningsåret gennemgået meget store forandringer nok de største forandringer i nyere tid i foreningens 90 års historie. Disse forandringer, som er gennemført i perioden, har bestyrelsen i DM arbejdet med i en årrække sammen med den tidligere direktion i sekretariatet. Som led i et generationsskifte i sekretariatet, besluttede bestyrelsen allerede i januar måned 2007, at sekretariatet skulle flytte til Jylland i forbindelse med ansættelsen af Michael Husfeldt som ny direktør for sekretariatet. I efteråret 2007 blev der brugt mange ressourcer på at overdrage opgaverne til den nye organisation og planlægning af flytningen af sekretariatet fra København til Kolding. Sekretariatet flyttede ind i kontorhuset TradeCity A/S i Kolding 1. februar 2008, og i foråret /sommeren kom den nye organisation på plads i sekretariatet. Det er naturligvis ikke uden problemer at flytte et sekretariat og opbygge en helt ny organisation fra bunden. Det nye personale i sekretariatet i Kolding var først fuldtalligt og på plads 1. august Men processen har været en spændende udfordring og de målsætninger, som var opsat, er nået, både økonomisk og personalemæssigt. Det har været et spændende år, hvor både bestyrelsen og sekretariatet har været spændt for. Så store forandringer kan aldrig planlægges 100 % uden, at der opstår nye udfordringer under vejs og nye korrigerende beslutninger, der skal tages i processen. Foråret/sommeren var på mange områder en stabiliseringsperiode for sekretariatet, som nu er afsluttet, og den næste fase i processen er vi allerede godt i gang med, den kalder vi udviklingsfasen. Udvikling af branchedelen i Dansk Maskinhandlerforening prioriteres højt, og mulighederne og ressourcerne er til stede efter, at SALA varetager vores opgaver omkring hovedorganisation og arbejdsgiverrådgivning pr. 1. september Det har også været et år med mange aktiviteter i foreningen, startende med overenskomstforhandlinger i februar måned, og ikke mindst planlægning af foreningens 90 års jubilæum. Dansk Maskinhandlerforening har med mere synlighed og en aktiv indsats, ikke mindst fra det nye sekretariatets side, oplevet noget nær en historisk tilgang af nye medlemmer i foreningen det seneste år. Samtidig er ordrebogen med nye medlemmer, som kommer ind i løbet af året og næste år, allerede fyldt godt op. Vi er meget taknemlige for den positive opbakning og forståelse, der har været blandt medlemmerne og deres medarbejdere i hele denne forandringsproces.

4 4 Året har også været brugt til at implementere og følge op på foreningens nye vision, mission og værdier. Efter snart et års arbejde med disse overordnede målsætninger, har det ikke givet anledning til ændringer. Alle målsætninger og arbejdsværdier passer særdeles godt i tråd med de aktiviteter og mål, der nu er fokus i det daglige praktiske arbejde. Dansk Maskinhandlerforenings vision: Vi skaber værdier for vores medlemmer hver dag Dansk Maskinhandlerforenings mission: Vores mission er at skabe viden og lønsomhed hos vore medlemmer og deres medarbejdere Foreningen har endvidere udarbejdet 4 værdier, som skal afspejle vores forening og medlemmernes arbejde og adfærd i forhold til vores omgivelser og medarbejdere. Dansk Maskinhandlerforenings 4 værdier: Åbenhed Engagement Fortrolighed Ansvarlighed ÅRET I BRANCHEN Landbrugsmaskinbranchen har også i år haft højkonjunktur, efterspørgslen efter nye maskiner og traktorer har været på et særdeles højt niveau. På markedspladsen er konkurrencen hård, både på pris, produktfordele og leveringstid. Vore leverandører udnytter deres produktionskapacitet helt op til grænsen, små nedbrud i produktionsapparatet og underleverandørers forsinkelser har skabt store problemer i slutleddet. Kunden bliver skuffet, når leveringsdatoen ikke overholdes, og der skal bruges meget unyttig tid til at forklare og planlægge klargøring, og ikke mindste håndtering af det i byttetagende materiale, som måske er solgt på forhånd. Hele kæden rammes af en enkelt forsinkelse, som ofte giver store ekstraomkostninger, utilfredshed og frustrationer blandt medlemmernes medarbejdere. En god handel fra starten, kan lynhurtigt ende med et negativt dækningsbidrag, når der sker forsinkelser i leveringen på maskine nr. 1 i salgskæden. Mange forretninger har igen år oplevet mangel på arbejdskraft. Vi er, som alle andre virksomheder, midt i et overophedet arbejdsmarked, hvor efterspørgslen er større end udbuddet på en lang række fagområder. Store årgange forlader arbejdsmarkedet i en tidlig alder pga. en attraktiv efterlønsordning, og små årgange starter på arbejdsmarkedet (årgang 1945 var på ca personer og årgang 1983, som er på vej ind på arbejdsmarkedet, er på ca personer). Ydermere er vi, som alle andre, ramt af faldende interesse for erhvervsuddannelserne. Mangel på specielt faglært personale indenfor reservedele og værksted/service, er et stort problem. Vi står med ryggen mod fremtiden, hvis vi ikke snart får motiveret alle forretninger til at tage et større ansvar omkring uddannelse, således at hver enkelt forretning som minimum kan uddanne deres egen fødekæde.

5 5 VERDENEN OMKRING OS I skrivende stund (red. ultimo oktober mdr.) har den såkaldte finanskrise blæst ind over landet. Finanskrisen er hovedsagelig skabt i Amerika. Det viser sig ved, at tabet på "Subprime" obligationer er oppe på 661 mia. dollars. Derudover er der en stor risiko for, at denne spiral ikke er stoppet endnu. Tilliden, bankerne imellem, er nu helt i bund. Ingen banker tør låne ud til hinanden. Pengene bliver i stedet placeret i helt sikre papirer. Dette gøres ikke for at tjene på renten, men for at sikre sig pengene igen. Dette kaldes i daglig sprog KONTANTBOBLEN. Når dette er sagt, tror de fleste, at krisen vil aftage indenfor de næste 2 kvartaler. Genopbygningen af den finansielle situation vil udvikle sig positivt ved øget tilsyn med bankerne, ved nye regler for risikoopgørelse, ved regler for lønningsformer (bonusaflønning for bankansatte) og kontrol med nye finansielle produkter, samt en ændring af den finansielle struktur. I Danmark har Folketinget etableret en fond på 35 mia. kr. for at sikre det private beredskab. Det er ydermere vedtaget, at SP'en (bunden opsparing) bortfalder. Bankerne må ikke udbetale udbytte i 24 måneder for at konsolidere branchen. Aktietilbagekøb straffes. Der kommer ingen nyetableringer eller forlængelse af optionsprogrammer. Til sidst sker der en oprustning af finanstilsynet. Dette er alle meget positive ting, som er besluttet for at genskabe tilliden til økonomien. Man har hævet renten for at forhindre danske kroner i at forsvinde ud af landet. Ca. 60 mia. kr. er sendt ud af landet. Det er en tredjedel af landets reserver. Rentestigningen har stoppet denne trafik, og når reserverne er steget 10 til 12 mia. kr. igen, vil renten atter blive sænket. Renten i dag er historisk høj med 1,25 % over eurozonen. Man forventer imidlertid, at renter indenfor de næste 12 måneder vil falde med op til 2 procent. Hvor meget bliver maskinbranchen ramt af finanskrisen? Det er et godt spørgsmål, som næppe nogen kan give et endeligt svar på. Vi oplever i disse uger et antal forretninger, som laver små tilpasninger på service-/værkstedssiden, endvidere ser vi et lille, men stigende antal kunder, som ønsker at hæve handler, der er indgået for få måneder siden. Vi har medlemmer, som overvejer muligheden for en planlagt arbejdsfordeling på værkstedet, med baggrund i faldende ordreindgang på service- og vedligeholdelsesopgaver. Vi ser også en stille, men synlig opbremsning i salget af nye traktorer og maskiner. Vi vil i den kommende tid være meget påvirket af landbrugets situation. Dollarkursens udvikling (højere dollarkurs giver højere indtjening på en stor del af landbrugseksporten), adgang til likviditet og renteudviklingen. En anden faktor, som mange af os spekulerer på, er prisudviklingen på jord. Landbrugsjord handles nu mange steder til op mod kr. pr. hektar. Iflg. tal fra Danmarks statistik er den gennemsnitlige pris på landbrugsjord steget med ca. 34 % på bare 2 år. Danmark har nu nogle af de højeste jordpriser i EU. Samtidig er priserne på det resterende boligmarked faldende, renten og produktionsomkostningerne er stigende.

6 6 I lyset af finanskrisen er vi måske så småt ved at observere en tendens til faldende priser på jord? Et godt spørgsmål er selvfølgelig - Bliver der prikket hul på prisboblen på jord? Og hvad bliver konsekvenserne for os, hvis det sker. Man taler i disse dage om den reelle effekt/påvirkning af finanskrisen, og den såkaldt psykologiske effekt. Her kan vi som branche, personer og virksomheder påvirke omgivelserne med et positivt og optimistisk syn. Man må have lidt is i maven i disse måneder, for fremtiden ser slet ikke så sort ud. AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2007/2008. Traktorer 2007 Igen i 2007 steg efterspørgslen efter nye traktorer, der blev i 2007 solgt i alt stk. Det er 373 (11,8 %) flere end i Den gennemsnitlige størrelse på traktorerne steg fra 161 hk til 164,2 hk. De kategorier der springer mest i øjnene er: hk der solgte 167 stk. det er 496,4 % mere!! end i 2006, hvor der blev solgt 28 stk., hk der med 38 stk. solgte er 57,8 % mindre end i 2006, hvor tallet var 90 stk. og så kategorien hk, som i 2007 kom med på listen med hele 39 enheder, mod ingen i Pressere Salget af pressere til sæson (slut d ) nåede 333 enheder, mod 177 enheder til sæson (slut d ). En stigning i sæson på 88 %. Mejetærskere Antallet af solgte mejetærskere, til sæson nåede (slut d ) op på 392 stk., mod 345 stk. til sæson (slut ). En stigning på 13 % i forhold til Finsnittere Finsnittersalget nåede i sæson (slut d ) op på hele 42 stk. hvor sæson (slut d ) opnåede 39 stk. Det giver en stigning på 7,7 % i sæson LANDBRUGET 2008 Klima, jordbrug og fødevareproduktion. Hedder en pjece som Landbrugsraadet har publiceret i november I denne belyses nogle af de scenarier, som man bør kunne forvente i de kommende år. Vi har måske allerede her i 2008, fået en lille forsmag på hvad der er i vente? Citat: I løbet af de sidste 100 år er den globale middeltemperatur steget med 0,74 grader C. Vi kan forvente yderligere temperaturstigninger, hvis ikke udledningen af drivhusgasser som CO 2, metan og lattergas stabiliseres og mindskes.

7 7 Det vil føre til afsmeltning af ismasser og stigende vandstand i verdenshavene, samt hyppigere og voldsommere tilfælde af ekstreme vejrsituationer med risiko for oversvømmelser og andre ødelæggelser. I nogle områder forventes mindre nedbør med deraf følgende risiko for fødevaremangel. Ødelæggelserne vil blive størst i lavtliggende områder og i verdens fattigste egne. De menneskeskabte klimaændringer vil derfor forøge ulighederne på sundhedsområdet og i forsyningen af fødevarer, rent vand og andre ressourcer. Man forventer en temperaturstigning på mellem 1,4 og 5,8 grader C i dette århundrede. Det betyder at vandstanden forventes at stige med mellem 9 og 88 cm. Citat slut. Til trods for dette, eller måske pga. dette (det kan være vi skal til at høste 2 gange på en sæson?) er der mange danske landmænd, som har en ret stor investeringslyst, såvel til maskiner som til dyrevenlige staldsystemer og bedre gyllehåndtering. Tendenser til større bedrifter, såvel med dyreenheder som med arealer, og hvad der dermed følger, af automatisering, mekanisering og computerstyrede maskiner. GPS har efterhånden været undervejs i en del år, og det ser ud til, at det for alvor har fået bidt sig fast, sådan som ideerne for snart mange år siden blev udklækket. Dvs. at markkort og data samarbejder mellem mejetærsker, såmaskine, gødningsspreder og sprøjte, samt faste kørespor nu er muligt. Dette betyder så, at det nu og fremover bedre kan lade sig gøre, at køre med meget større /bredere maskiner og dermed gøre det mere økonomisk attraktivt at investere i sådanne udstyr. De senere år er jordpriserne blevet skruet meget op, hvilket har givet en værdiforøgelse, som mange har valgt at investere i udvidelse/fornyelse. Det totale antal af bedrifter, er faldet med bedrifter i forhold til sidste år, fra til bedrifter. Til gengæld er antallet af bedrifter på 125 ha og opefter, steget med 215 bedrifter. Gennemsnitlig hektarstørrelse er øget igen i Nogle har herunder valgt, at søge til andre lande for at udvide: Sverige, England, Tyskland og de tidligere østlande er populære. En del gamle udtjente danske maskiner finder ligeledes vej dertil.

8 8 Til trods for lavere noteringer (pt. sender svineproducenterne kr. 186 med hver gris), har bankerne typisk indtil nu, valgt at tro på fremtiden, og derfor ladet nogle gå længere end normalt. Risikovilligheden er for manges vedkommende også blevet større, så nogle tør satse på futures. Andre melder sig ud af andelsbevægelsen for derved at kunne tjene lidt mere til sig selv, uden at skulle tænke på fællesskabet eller sikkerheden ved det. Troen på fremtiden, kan blandt andet ses i salget af traktorer, mejetærskere og pressere. Pressersalget i sidste sæson var helt specielt, dels på grund af nye modeller, men også for at kunne levere til flere halmkraftværker, dette kan også afspejles i valget af rotor- eller rystermejetærskere. Desværre er der mange landmænd, som har ventet længe, meget længe på miljøgodkendelser, og som nu på grund af krisen måske ikke kommer til at gøre brug af den længe ventede godkendelse. FOR LÅNTE PENGE I 2002 havde danske landmænd en gæld på 193 milliarder kr., mens erhvervets samlede driftsindtjening var 2,4 milliarder kr.. I dag er landmændenes samlede gæld omkring 315 milliarder kr., og den samlede driftsindtjening var 3,7 milliarder kr. i Dette viser, at landmændenes gæld er vokset brat. De dramatiske prisstigninger på jord har gjort det muligt for landmænd at overleve økonomisk, selv om de aldrig har tjent penge på den primære drift. Dette kan formentlig medføre en del tvangsauktioner blandt landmænd, der har en svag drift og kun har klaret sig ved at belåne jorden. Men det vil også ramme landmænd med høj produktivitet, som har ekspanderet aggressivt og har meget høj gæld. Høstprognose 2008 Årets kornhøst forventes at blive på ca. 95,4 millioner hkg svarende til 9,5 millioner tons, hvilket kun er 1 procent under rekordhøsten i Det skal imidlertid understreges, at årets prognose er udarbejdet med en meget stor usikkerhed, idet høstresultatet varierer enormt meget fra mark til mark, dels på grund af forskellen mellem jordtyper og dels på grund af, at tørken indtrådte senere i nogle egne af landet end andre. På trods af den generelt store høst er der derfor landmænd, som har høstet et meget lille udbytte. Specielt udbyttet af vinterhvede, der har været rekordhøjt på lerjorde med god vandholdende evne, trækker det samlede kornudbytte i positiv retning. Sverige har haft en meget dårlig hvedehøst, USA derimod som i Danmark, en ret god hvedehøst. Forhåbentligt er der nok overskud til, at der igen kan laves lagre, så man igen kan få et fornuftigt/roligt prisniveau, og derved en lavere foderpris. Men meget afhænger af disse lagre, hvis de ikke er der, så bliver markedet meget ustabilt, og priserne ligeså. Summa summarum: Landbruget og deres samarbejdspartnere er og har altid været en omskiftelig og lidt usikker branche. Men vi kan jo lide det!! Ligesom vi er glade for årstidernes skiften, så har hver sin tid en spændende udfordring.

9 MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2008 Aktive medlemmer Antallet af aktive medlemmer var i september mod 148 på samme tid sidste år. Antallet af tilknyttede udsalgssteder er i år 41 mod 40 sidste år. Således det samlede antal forretninger ultimo udgør 196 enheder. I beretningsåret har der været en afgang på 3 medlemmer og en tilgang på 10 medlemmer. Passive medlemmer Antallet af passive medlemmer var i oktober mod 71 sidste år. Arbejdsgivermedlemmer Udover de aktive og passive medlemmer varetager DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne (via SALA) for aktuelt 23 virksomheder med tilknytning til sekretariatet. Sidste år udgjorde antallet 24 virksomheder. (Se efterfølgende grafikker) Antal medlemmer Aktive medlemmer (status) Hovedforretninger Årstal

10 10 DM S MEDLEMMER I TAL I 2008 Omsætningen hos medlemmerne af DM udgjorde i 2007 kr mio. mod kr mio. i Sammenholdt med omsætningen i 2006 er det i løbende priser tale om en stigning på 17,3 %. Den gennemsnitlige omsætning for de i alt 155 forretninger var således kr. 63,7 mio. i 2007 mod kr. 56,9 mio. i 2006 svarende til en stigning på 11,9 %. Omsætningskoncentrationen fortsætter. Omsætningerne på over 100 mio. kr. (33 medlemmer) udgjorde i ,1 % af den samlede omsætning. Den tilsvarende procent var i 2006 på 48,9 %.

11 11 Nedenstående grafer illustrerer omsætningsfordelingen. BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2008 Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på indberetninger fra alle DM medlemmer. Den samlede beskæftigelse i september 2008 udgjorde i alt personer. Under DM- Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget personer i 172 virksomheder. (DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening) Den gennemsnitlige beskæftigelse i en medlemsvirksomhed var i oktober 2008 på 21,96 person. På de efterfølgende sider er grafiske illustrationer af beskæftigelsen og beskæftigelsessammensætningen.

12 12 Beskæftigelsen hos medlemmerne af DM pr. 30. september 2008 Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre Salgschef/produktchef 36 Sælger (repræsentant) 220 Lagerchef/forvalter 142 Lagerassistent 428 Elev (lager) 39 Værkfører 146 Værkførerassistent 29 Fagl. Svende 1194 Ufagl. Arb. 144 Lærlinge 360 Direktør 252 Medhjælpende hustru 10 Kontorassistent 71 Bogholder/bogholderass. 121 IT-medarbejder 7 Elev (administration) 5 Adm. Chef/forretningsfører 39 Andre 29 Total Grandtotal 3272

13 13 Beskæftigelsessammensætning i den gennemsnitlige maskinforretning pr. 30. september 2008 Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre Salgschef/produktchef 0,24 Sælger (repræsentant) 1,48 Lagerchef/forvalter 0,95 Lagerassistent 2,87 Elev (lager) 0,26 Værkfører 0,98 Værkførerassistent 0,19 Fagl. Svende 8,01 Ufagl. Arb. 0,97 Lærlinge 2,42 Direktør 1,69 Medhjælpende hustru 0,07 Kontorassistent 0,48 Bogholder/bogholderass. 0,81 IT-medarbejder 0,05 Elev (administration) 0,03 Adm. Chef/forretningsfører 0,26 Andre 0,20 Total 1,72 4,08 12,57 3,13 0,26 0,20 Grandtotal 21,96

14 14 DM MØDER/SEMINARER 2007/2008 I maj måned blev der afholdt 3 regionale møder med information om DM overenskomsten Deltagerne fik et godt kendskab og indsigt i en lang række praktiske forhold omkring overenskomster, aktuel lovgivning omkring arbejdsmarkedet og indlæg fra PensionDanmark. Der deltog i alt 160 ledere og medarbejdere på disse 3 møder. Der har været afholdt chefmøder i maj måned i Ringsted, Kolding og Viborg. På møderne var der indlæg fra konsulenter fra Skat vedr. regler for gulpladebiler, og et indlæg (økonomisk vejrudsigt) fra Danske Bank med fokus på økonomi i Dansk Landbrug. På mødet i Viborg, var der kandidatopstilling til region Midt og Nord. ARBEJDET I BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG Bestyrelsen har i året afholdt 4 ordinære møder heraf et over 2 dage. Bestyrelsesmøderne har i perioden ændret sig omkring mødestruktur. Emnerne er løftet op, så de på mange områder indeholder beslutninger og drøftelser på et mere taktisk niveau, og der er udviklet forskellige nye tiltag omkring mødeforberedelse. Møderne afholdes så vidt muligt i sekretariatet i Kolding. Herudover har formanden og dele af bestyrelsen deltaget i forskellige udvalgsmøder, overenskomstforhandlinger, ligesom formanden har deltaget på CLIMMAR-kongressen. Formanden har deltaget i SALA s bestyrelsesmøder, økonomiudvalgsmøder og SALA barselsudligningsfonden. Direktøren er repræsenteret i SALA s direktørkreds og diverse udvalg under SALA. Et udvalg har haft møde på Christiansborg med folketingspolitiker Henrik Høegh primært vedr. dieselafgifter på diesel, som forbruges på demomaskiner m.m. DM udvalgsmøder har primært været afholdt indenfor DMiBRUGT og DM kvalitetsprojektet. Der blev i foråret oprettet et udvalg, som har arbejdet med lovpligtigt sikkerhedseftersyn på hejse-, løfte- og transportmaskiner. Resultat af dette arbejde vil blive præsenteret primo Der blev afholdt pressemøde i forbindelse med vores generalforsamling 2007 i Hornstrup. Pressemødet var en stor succes, med fremmøde fra en stor del af fagpressen, som efterfølgende gav mange rigtige gode artikler om Dansk Maskinhandlerforening. Der har været afholdt et møde i fællesudvalget DM / Dansk Metal/3F med fokus på uddannelse og efteruddannelse. På mødet blev der besluttet, at gennemføre en undersøgelse vedr. vores landbrugsmaskinmekanikerlærlingeuddannelse, samt en analyse af lærlingebehovet for de kommende år ( ).

15 15 Resultaterne af disse analyser vil forlægge i efteråret Med baggrund i den viden undersøgelserne vil frembringe, vil der blive udarbejdet en handlingsplan for rekruttering af unge til landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen. I fællesudvalget DM / HK-Privat har der været afholdt et møde med fokus på aktiviteter og efteruddannelse. Der er iværksat en større handlingsplan, som mange medlemmer vil få glæde af i 2009 bl.a. kursustilbud på efteruddannelse inden for kontor/administration, butik og lager, samt et tilbud om deltagelse i en studietur på Agritechnica udstillingen i november DM RÅDGIVNING OG DM FORSIKRING Der har været arbejdet og rådgivet en del omkring færdselsregler, lovpligtigt sikkerhedseftersyn på diverse maskiner. I den seneste perioden har sekretariatet oplevet en væsentlig stigning i antallet af syns og skønssager, samt tvistigheder omkring handler/aftaler. DM forsikringsaftalen Der har i sidste halvdel af 2007 været ført forhandlinger med Codan Forsikring, om forbedringer af forsikringsdækningen på skadesforsikringsprogrammet i DM forsikringsaftalen. Der er aftalt følgende forbedringer med ikrafttræden pr. 1. januar 2008: Bygnings- og Erhvervsløsøreforsikring Reglerne omkring Varmt arbejde vil fremover blive en del af policen dog har man accepteret, at ansatte under DM-aftalen kan varetage Varmt arbejde på egne bygninger inden for den ansattes fagområde. Det samme vil være gældende, når der udføres Varmt arbejde i virksomheden, og dette er en naturlig del af den daglige aktivitet/produktion. All risk dækning medforsikret uden præmieberegning med følgende summer: Risikoforsikring sum kr med en selvrisiko på kr Forsikringen gælder for både bygning og løsøre med de undtagelser og begrænsninger som er nævnt i forsikringsbetingelserne. Bærbare computere er meddækket for indtil kr overalt i Danmark under EDB kaskoforsikringen. Fremover er de forsikrede genstande ændret til at gælde for bærbart elektronisk udstyr dækningsomfang på samme vilkår som tidligere. Meromkostningsdækning er nu automatisk medforsikret uden beregning skal dog kunne indeholdes i den på policen anførte sum. Erhvervs- og produktansvarsforsikring Hæftelsesansvar for underentreprenører medforsikres uden beregning: Forsikringen dækker fremover sikredes hæftelsesansvar ved brug af underentreprenører.

16 16 Det præciseres, at underentreprenørernes selvstændige ansvar ikke omfattes af policen samt, at det er en betingelse for forsikringens dækning, at de underentreprenører, der benyttes har tegnet selvstændig ansvarsforsikring. Varmt arbejde har ikke tidligere været en del af policen. Reglerne omkring Varmt arbejde vil fremover blive en del af policen dog har man i aftaleperioden fra bl.a. fraveget krav om certificering. Forhandler- og værkstedsforsikringen Tyveri fra åben bygning altså bygning uden port sidestilles med tyveri fra pladsen. Transportklausulen ændres således, at max. forsikringssummen pr. begivenhed udgør kr (indeks 2007) der er ingen begrænsning i antallet af køretøjer og påhængsredskaber. Transportdækningen udvides, så den også dækker ved transport af indregistrerede køretøjer. Skade som sker ved af- og pålæsning er dækket. Konsignationsdækning i Danmark er meddækket som standard uden beregning. Bortkomst og nu meddækket uden beregning dog gælder særlige betingelser. Autoforsikring Max. nyværdi for indregistrerede, uindregistrerede og godkendte traktorer og arbejdsmaskiner kr , ændret til kr uden beregning for forhøjelse af sum. Max. nyværdi for prøveplader til bil og traktorer kr , ændret til max. nyværdi kr uden beregning. Højere nyværdi kan selvfølgelig etableres. Arbejdsskadeforsikring 10 % præmienedsættelse på arbejdsskadeforsikringen. Der blev i 2007 startet op på forhandlingerne om en Behandlingsforsikring, som DM medlemsvirksomhederne med fordel kan etablere for deres ansatte, samt ægtefælle/samlever og børn. Aftalen er dog først forhandlet færdig i år og blev lanceret i første halvdel af Derudover gennemførte Willis i 2007 en undersøgelse af forsikringsselskabernes tilbud på området for Direktions- og bestyrelsesansvar (ledelsesansvar). Denne forsikring lanceres dette efterår. Endvidere ligger der et tilbud til DM medlemmerne i forbindelse med etablering af Erhvervs-Rejseforsikring. CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter i alt 17 europæiske lande. Total antal virksomheder (landbrugsmaskinforretninger) omfatter ca forretninger, som beskæftiger ca medarbejdere. Sammenlagt omsatte disse virksomheder for ca. 36,2 milliarder Euro i 2007.

17 17 Landene er Belgien, Danmark, England, Holland, Italien, Irland, Letland, Luxembourg, Polen, Portugal, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Jens-Aage Jensen og Michael Husfeldt deltog i oktober måned 2007 i CLIMMAR kongressen 2007 i Bruxelles. Danmark var i marts måned i København vært ved den årlige CLIMMAR workshop for generalsekretærerne. Præsidentskabet og sekretariatet bestrides fortsat af Frankrig med vicepræsidenter fra Holland, Schweiz og Ungarn. DM-ARBEJDSGIVER DM og SALA Samarbejdet Samarbejdet mellem Dansk Maskinhandlerforening og SALA blev fuldt udbygget fra september måned 2007, hvor SALA overtog alle opgaver på det overenskomst- og ansættelsesretlige område som serviceleverandør til DM-Arbejdsgiver. Arbejdsgiverne har fået de serviceydelser fra SALA, der hører under SALA som hovedorganisation. Dansk Maskinhandlerforening er nu fuldt integreret i det daglige arbejde, som SALA udfører på hovedområderne arbejdsret, arbejdsmiljø, uddannelse, arbejdsmarkedsforhold og samarbejdsrelationer samt diverse projekter, som SALA har fået offentlige tilskud til. Servicetilbudet SALA modtager nu alle henvendelser fra medlemmer af DM-Arbejdsgiver om overenskomst- og ansættelsesretlige anliggender. At dømme efter det daglige antal henvendelser, er der bud efter og behov for dette servicetilbud. Henvendelserne strækker sig fra afklaring af mindre detaljer til løsning af større og komplicerede personalesager. De nye overenskomster fra foråret 2008, hvor en del blev lavet om, har medført en del spørgsmål og vejledning i takt med, at nye regler trådte i kraft. For at forbedre servicen for medlemmerne er der etableret direkte telefonomstilling mellem sekretariatet i Kolding og SALA s sekretariat. Fagretlige sager Der har i årets løb været afholdt et antal mæglingsmøder, hvor SALA har bistået medlemmerne i forbindelse med rejste krav. Alle disse sager er blevet forligtet på mæglingsmøderne. En enkelt sag har været indbragt for Arbejdsretten, hvor en virksomhed blev tilpligtet at betale en bod for manglende løn- og pensionsbetalinger. Information og kurser SALA og DM-Arbejdsgiver arbejder løbende på at forbedre informationen til medlemmerne af DM-Arbejdsgiver. Den orange mappe bliver omlagt til en internetversion, og der udsendes løbende meddelelser om aktuelle forhold i Arbejdsgivernyt fra DM-arbejdsgiver. Det tilstræbes naturligvis at ramme det rigtige tidspunkt for disse informationer, det vil sige lige når virksomhederne skal bruge dem.

18 18 Desuden gennemføres i samarbejde med DM-Arbejdsgiver kursustilbud til forskellige grupper, virksomhedsledere, værkførere, lønadministratorer m.v. for at højne kvaliteten af de daglige personalerelationer på virksomhederne. Forårets overenskomstforhandlinger Den absolut væsentligste begivenhed i årets løb var fornyelsen af overenskomsterne i foråret Efter den midlertidige forlængelse af overenskomsterne i foråret 2007, blev der denne gang lagt op til en mere selvstændig forhandling med klare ønsker om tilpasninger af overenskomsterne, bl.a. som konsekvens af SALA-tilhørsforholdet. Det blev i væsentlig grad gennemført. Forhandlingerne foregik i en god atmosfære og forligene opnåede stor tilslutning ved urafstemningen blandt arbejdstagerne. Begge overenskomster er minimallønsoverenskomster, hvorfor der på den enkelte virksomhed og for den enkelte medarbejder efterfølgende har været tale om en regulering af lønforholdene. SALA Barseludligning Dansk Maskinhandlerforenings medlemskab af SALA betyder, at alle medlemsvirksomhederne også er tilsluttet SALA Barseludligning. Dansk Maskinhandlerforenings medlemsvirksomheder har ikke en stor andel af kvinder blandt de ansatte og vil derfor i gennemsnit være nettobidragsydere til udligningsordningen. I perioden april 2007 til marts 2008 er der modtaget 7 ansøgninger om refusion for barselsorlov og 90 ansøgninger om refusion for fædreorlov. DM FORLAG OG DMiBRUGT 2007/2008 DM Orienteringer i farverne Blå, Grøn, Orange og Rød udsendes nu pr. mail, og der er ingen begrænsninger på, hvor mange mail-modtagere der hos det enkelte medlem kan benytte mail-service blot skal indehaveren eller den daglige leder fortælle sekretariatet, hvilke typer orienteringer medarbejderen skal have tilsendt. Der har været udsendt mailmodtagerskemaer til alle medlemmer ultimo Brancheorientering (Blå) udsendes nu i 2 versioner som chef/leder- og en medarbejderversion. DMiBRUGT DMiBRUGT avisen fortsætter på tredje år i et oplag på over eksemplarer hver 3. uge og distribueres via et samarbejde med Landbrug Fyn A/S. Avisudgaven er udkommet i lidt varierende sidetal fra 12 til 16 sider udviklingen har været stabil men ikke fuldt tilfredsstillende. Der har været en del positiv respons på vores lederindlæg i avisen det er netop her vi kan synliggøre os og ikke mindst få kommunikeret DM holdninger og aktiviteter ud til omgivelserne. Der er igangsat nye aktiviteter både omkring avisudgaven og internetsiden for at styrke DMiBRUGT 2009.

19 19 DM-UDDANNELSE DM akademi vil være betegnelsen for fremtidens udbud af kurser/uddannelser i Dansk Maskinhandlerforening. Der er udbudt et værkfører lederkursus i efteråret 2008 og der er allerede oprettet en venteliste til næste kursus. Der er endvidere udbudt et 2-dages dieselkursus i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars med meget stor succes, vi modtog i løbet af få uger mere en 60 tilmeldinger. 4 hold er pt. etableret. Efter planen udbydes der blandt andet lederkurser for lagerchefer i en ny form i vinteren 2008/2009, og der udbydes i januar måned et kursus i salg og rådgivning. Der bliver endvidere udbudt 1-dages kurser i lovpligtig sikkerhedseftersyn i januar måned Der arbejdes pt. med at tilrettelæge brandsikkerhedskurser i Varmt arbejde (som er/bliver et krav fra forsikringsselskaberne). Endvidere er der igangsat et større projekt omkring kurser/uddannelse i 2009 i arbejdsmiljø. SEKRETARIATET Sekretariatet flyttede fra Kobbelvænget i Brønshøj til kontorhuset TradeCity A/S i Kolding den 1. februar På personalesiden blev det nye sekretariat fuldtalligt pr. 1. august 2008 som følgende: Michael Husfeldt (direktør) Helle Helth Hansen (direktionssekretær) Annette Hansen (økonomiassistent) Per Hedetoft Fasting (konsulent) Endvidere er Morten Junker Andersen ansat ca. 6-8 timer pr. uge, en studerende fra Syddansk Universitet. Sekretariat fungerer uændret som sekretariat for brancheforeningerne Maskinleverandørerne, LIB og Gafsam. Efter indflytning til kontorhuset TradeCity A/S i den nordlige bydel i Kolding (200 m. fra Scandic Hotel og ca. 400 m. til motorvejsafkørselen nord) har sekretariatet fået en hel ny servicedimension over for medlemmerne. Sammen med de andre virksomheder i huset har vi adgang til virkelig gode servicefaciliteter med mødelokaler fra 6 til 65 personer med AV-ustyr og egen cafe/køkken, som kan servicere gæster og kursusdeltagere.

20 20 Vi glæder os over, at rigtig mange medlemmer allerede bruger disse faciliteter til bl.a. personalemøder, sælgermøder, ansættelsessamtaler, produktpræsentationer, kurser, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og meget mere. Det har givet os mulighed for endnu mere synlighed, nærhed og dialog med hele organisationen. AFSLUTNING Det er bestyrelsens ønske og håb, at du deltager i generalforsamlingen 2008 på Koldinghus Slot i Kolding. Du får rig lejlighed til at møde kolleger, høre nyt og måske blive inspireret med nye ideer. Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til årets generalforsamling og 90 års jubilæum den 21. november 2008 på Koldinghus Slot, som blev grundlagt midt i 1200-tallet og var gennem århundreder et af Danmarks vigtigste kongeslotte. Det brændte i 1808 og stod længe som en romantisk ruin. Slottets restaurering er i sig selv en attraktion af verdensklasse. Velkommen! Bestyrelsen Jens-Aage Jensen Carsten Mølby Søren Hundahl Søren Holst Sørensen Lars Møller Andersen November 2008

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

DM GENERALFORSAMLING 2010.

DM GENERALFORSAMLING 2010. 1 DM GENERALFORSAMLING 2010. Mine Damer og Herrer. Det er mig en glæde, at jeg på DM S bestyrelse samt sekretariatets vegne, kan byde jer alle hjertelig velkommen til Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening

Dansk Maskinhandlerforening Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2008 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Brancheforeningen for landbrugsmaskinforretninger

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE FORSIKRING 2013 BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Klimaændringer og deres betydning for afgrødevalg

Klimaændringer og deres betydning for afgrødevalg Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaændringer og deres betydning for afgrødevalg Professor Jørgen E. Olesen AARHUS Temperatur over de sidste 2000 år CRU, UEA McCarthy

Læs mere