BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE"

Transkript

1 2014 FORSIKRING

2 BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan gøre brug af den. Det er nemt og hurtigt for dig at få et til bud om at deltage i den branchetilpassede forsikringsaftale, som Arbejdsgiverne i sam arbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis tilbyder sine medlemsvirksomheder. Vælger du at være med i aftalen, opnår også din virksomhed et bedre forhandlingsgrundlag i forbindelse med præmier og skader over for forsikringsselskaberne, da medlemsvirksomhederne ikke betragtes individuelt, men som en del af en stor gruppe virksomheder med en stor præmievolumen. Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale med Arbejdsgiverne og med deltagelse af de forsikringsselskaber, som Arbejdsgiverne ønsker. På den måde sikrer vi, at kvaliteten og præmieniveauet hele tiden holdes på plads. Alle virksomheder, der er med i aftalen, har adgang til hjælp fra forsikrings-specialister hos Willis, der har mange års erfaring med lige netop denne branche og de proble matikker, som man ofte støder på i forbindelse med f.eks. ansvarsskader. Flere gange om året holder Arbejdsgivernes forsikringsråd møde med Willis og drøfter optimering af aftalen med hen syn til kvalitet og pris. Her drøftes også udviklingen i skadestatistikken og brancheområdet generelt, så der altid kan handles proaktivt og fremadrettet. Du kan læse mere om, hvilke dækninger forsikringsaftalen omfatter, og hvad nogle af dine kollegaer i branchen har fået ud af at deltage i forsikringsaftalen på de følgende sider.

3 KUNNE DU TÆNKE DIG ET TILBUD? Der skal afgives meget få oplysninger for at få et tilbud. Kontakt Willis eller se mere på vores hjemmeside: Hanne Lüdeking, mæglerassistent Telefon: Anders Nielsen, konsulent Telefon:

4 DÆKNINGERNE Der er mange besparelser at hente for Arbejdsgivernes medlemmer ved at benytte sig af de fordelagtige forsikringsaftaler. Besparelserne kan samtidig ofte være med til at opveje udgiften til medlemskabet hos Arbejdsgiverne. Gruppeforsikringerne i brancheaftalen Lovpligtig og frivillig arbejdsskadeforsikring Lovgivningen kræver, at du forsikrer dine medarbejdere. Du har herudover mulighed for at medforsikre medhjælpende ægtefælle. Du opnår en lavere præmie med Arbejdsgivernes aftale. Gruppeulykkesforsikring Invaliditetsdækning fra 5% varigt mén og gratis medforsikring af børn under 18 år, når begge for ældre er forsikret. Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringen er udvidet til at omfatte bl.a. erhvervsansvar, produktansvar, ingrediensdækning, forureningsansvar, fareafværgelse, graveskadedækning og reparationsansvar. Erhvervsretshjælpsforsikring Erhvervsretshjælpsforsikring kan tilbydes som et tillæg til en erhvervs- og produktansvarsforsikring. All-risk forsikring All-risk dækningen er et erhvervsløsøreprodukt specielt tilpasset medlemsvirksomheder i Arbejdsgiverne, som dækker langt ud over de sædvanlige brand-, vand- og tyveridækninger. Motorkøretøjsforsikring for erhvervs- og privatbiler Forsikringen kan etableres med dækning for motoransvarsforsikring alene eller motor ansvars- og kasko forsikring. Der er fast præmie, dvs. ingen tab af bonus i forbindelse med en skade. På rene motoransvarsskader er der ingen selvrisiko. Netbankindbrudsforsikring Forsikringen yder beskyttelse mod tab på netbankskonti. Mulighed for både en basis- og en udvidet dækning samt mulighed for alternative forsikringssummer, der tilsammen gør, at forsikringen kan tilpasses behovet hos den enkelte virksomhed. Øvrige forsikringer Livsforsikring for virksomhedens nøglepersoner Blandt andet krav fra banker har medført en stigende efterspørgsel på livsforsikringer for virksomhedernes nøglepersoner, det vil sige for virksomhedernes ledere, ejere og partnere. Forsikringen er en ren risikoforsikring uden opsparing eller bonus. Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringen dækker erstatningsansvar, som medlemmer af direktion, ledelse og bestyrelse kan ifalde; omkostninger, som virksomheden pådrager sig ved friholdelse af bestyrelse, ledelse og direktion for ansvar samt sagsomkostninger i forbindelse med erstatningskrav. Kriminalitetsforsikring En kriminalitetsforsikring dækker det formuetab, en virksomhed kan få, hvis virksomhedens medarbejdere begår kriminalitet mod virksomheden. Forsikringen dækker f.eks. direkte formuetab som følge af medarbejderens kriminelle handlinger og undladelser; erstatningsansvar overfor tredjemand, som følge af medarbejderes kriminelle handlinger og undladelser; IT-kriminalitet begået af såvel medarbejdere og af tredjemand (f.eks. hacking); datarekonstruktion samt undersøgelsesomkostninger. Behandlingsforsikring Behandlingsforsikringen giver en behandlings garanti på 10 dage, der kan være med til at sikre, at du og dine medarbejdere kan være hurtigt tilbage på arbejde igen. Willis Debitorforsikring Virksomheder glemmer ofte at sikre sig mod tab på deres største aktiv, nemlig deres tilgode havender hos kunderne. Med WIP Debitorforsikring kan man sikre sig mod denne risiko. Det sker gennem en kreditvurdering og fastsættelse af kreditmaksimum pr. kunde med efterfølgende overvågning. Kan en forsikret kunde ikke betale, dækker forsikringsselskabet 90 % af tabet. Dermed opnår virksomheden en aftale med fokus på enkel administration, bredere dækning og vilkår og ikke mindst lave omkostninger. Transportforsikring Transportforsikring for værktøj mv. i egne biler og for vareforsendelser. Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikringen omfatter alle ansatte under rejser til udlandet i virksomhedens interesse og kombinerede ferie- og erhvervsrejser. Forsikringen er udvidet til at omfatte bestyrelsesmedlemmer, gæster og ledsagende ægtefælle/samlever.

5 JEG SPAREDE 25 % PÅ MINE FORSIKRINGER, DA JEG SKIFTEDE TIL ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSAFTALE Jeg blev ret overrasket, da jeg fik tilbuddet på mine forsikringer fra forsikringsmægleren fra Willis. Jeg havde da ikke forestillet mig, at jeg kunne spare så meget. Ca kr. blev det faktisk til, og det er da bestemt værd at tage med i en tid, hvor vi vist alle sammen er opmærksomme på udgifterne. Det er også godt, at jeg ikke selv skal bruge tid på at holde øje med udviklingen Willis passer forsikringerne til, efterhånden som der er brug for det. Leif Frisk Smedager Smede- & Maskinforretning Bolderslev Især bil- og arbejdsskade forsikringerne var billige, og de var på alle måder lige så gode som dem, jeg havde tidligere.

6 JEG FIK HURTIG HJÆLP TIL AT FÅ DEN RIGTIGE BEHANDLING

7 Medlemskabet i Arbejdsgiverne har først og fremmest været en positiv oplevelse, fordi jeg fik hjælp til at få gennemgået mine forsikringer af en professionel og uvildig forsikringsmægler. Jeg har også bemærket, at ansvarsdækningerne er tilpasset metalbranchens behov, og at alle dækninger løbende bliver tilpasset udviklingen i branchen. Selv stod jeg pludselig og havde brug for behandling af en skavank, som jeg havde pådraget mig, og her kan jeg sige, at jeg fik god vejledning af Willis og også er meget tilfreds med den behandling, jeg har fået. I sådan nogle situationer tænker man på, at det er vigtigst med den rigtige rådgivning og kvalitet i forsikringerne. Men fakta er, at jeg også har fået en rigtigt skarp pris af Willis via mit medlemskab i Arbejdsgiverne, og det er faktisk lidt svært at være utilfreds med. Kim Rohrberg, Sørby VVS ApS Slagelse

8 LÆS MERE Forside Kontakt indtast søgeord søg OM BRANCHEAFTALEN ERHVERVSFORSIKRINGER ETABLERING AF FORSIKRINGER NYHEDER HVIS SKADEN ER SKET Mere end 1100 medlemsvirksomheder har allerede valgt Arbejdsgivernes attraktive forsikringsaftale Forsikringer betragtes ofte som et kedeligt område, men når alt kommer til alt, er de nødvendige, hvis uheldet er ude, og skaden er sket. Kunsten er selvfølgelig at finde ud af, hvilke forsikringer der er behov for og at sikre, at de rent faktisk vil erstatte netop dit økonomiske tab, hvis uheldet er ude. Konkurrencedygtige præmier og brede dækninger Det er aldrig en udfordring at forhandle sig frem til en billig præmie. Udfordringen er at få en lav præmie uden at gå på kompromis med dækningen. Forsikringsaftalen under Arbejdsgiverne udnytter fordelene ved at kunne indkøbe forsikringer på vegne af 1100 medlemmer. Resultatet er en konkurrencedygtig præmie samt en god bred dækning tilpasset branchens særlige behov. Attraktive besparelser Der er mange besparelser at hente for Arbejdsgivernes medlemmer ved at benytte sig af de fordelagtige forsikringsaftaler. Vi oplever normalt, at nye medlemmer opnår en besparelse på omkring 15 % samt en forbedring af dækningsomfanget. Besparelserne kan samtidig ofte være med til at opveje udgiften til medlemskabet hos Arbejdsgiverne. Hvad der er sparet, er tjent... Kontaktoplysninger Willis I/S Brendstrupgårdsvej Århus N Telefon Willis Marketing & Kommunikation MIR august 2014