Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen"

Transkript

1 Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen

2

3 Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først og fremmest tænkt som et dagligt arbejdsværktøj for dig, som arbejder i byggebranchen. Derfor dækker vores løsninger byggeriet fra kælder til kvist og fra nybyggeri til renovering. Vi har forsøgt at gøre informationen kortfattet og letforståelig, og hvor det har været muligt, har vi suppleret med anvendelsesnøgler mv. I nogle afsnit har vi samlet den tungere og mere teoretiske del af informationerne på de farvede sider sidst i afsnittet. Du kan som altid finde uddybende oplysninger på eller via vores gratis Weber App, som netop er udkommet i en opdateret version (læs mere om dette i afsnit 17). Savner du særlige oplysninger i bogen og har du forslag til forbedringer er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os på tlf eller på Go fornøjelse! Saint-Gobain Weber A/S 3

4 Webers digitale verden Bestem selv, hvordan du vil holde dig ajour eller finde konkret information Weber giver dig flere digitale muligheder. Weber App vores eget multiværktøj Hvad enten du er håndværker, ingeniør, arkitekt eller Gør det selv er, er Weber App en nyttigt, gratis værktøj: Weber App giver dig bl.a.: Information om alle Webers produkter bl.a. direkte adgang ved scanning af QR-kode på produktets emballage. Instruktionsvideoer. Farveoversigt til bygningens facade. Kontaktoplysninger til vores tekniske konsulenter og kundeservice m.m. Læs mere på side 264 her i bogen Vi er på Facebook, Twitter og YouTube! Facebook: Få inspiration, nyheder og tips. Twitter: Læs bl.a. om når vi introducerer nye produkter og indarbejder nyt i Weber App. YouTube: Se bl.a. en række Gør det selv - videoer, hvor vi instruerer dig i at anvende vores produkter. Hold dig ajour: Tilmeld dig vores nyhedsmail! Hold dig orienteret med det samme. Med vores nyhedsmail får du nyheder både fra Weber og om byggeriet generelt. Desuden samler vi op på gode byggetips, nye vejledninger osv. Læs mere på side 265 her i bogen Læs mere på side 263 her i bogen

5 Indhold: Side 6 afsnit 1 Terrændæk: Bolig, industri mv. 22 afsnit 2 Fundament: Ydervægge, skillevægge mv. 34 afsnit 3 Kælder: Vægge, opmuring og efterisolering 48 afsnit 4 Mur og væg: Opmuring og mørtel samt anvendelse af Leca blokmurværk 78 afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning: Æstetik og farver samt pudsning af lodrette facader 114 afsnit 6 Facadeisolering: Systemer til facade og sokkel 134 afsnit 7 Gulv: Program og anvendelse 162 afsnit 8 Vådrum: Badeværelser og fliseopsætning mv. 176 afsnit 9 Restaurering: Restaurering med mørtler og puds 190 afsnit 10 Tætning og fugtsikring: Fugtrenovering af murværk og fugtisolering af kældre 204 afsnit 11 Beton: Støbeopgaver, elementmontage og betonrenovering 226 afsnit 12 Diverse: Sand, grus og sten 230 afsnit 13 Klima og bæredygtighed: Bæredygtigt byggeri 236 afsnit 14 Lovgivning og Bygningsreglement: Mærkning, produktsikkerhed og Bygningsreglement 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø: Miljøklasser og sikkerhedsanvisninger 252 afsnit 16 Weber-service: Service, maskinudstyr og byggepladsindretning 260 afsnit 17 Digitale medier: Internet og Weber App 266 afsnit 18 Ordforklaringer 5

6 6

7 afsnit 1 Terrændæk Indhold: 1.1 Terrændæk Løsninger, bolig Produktoversigt/ anvendelsesnøgle Levering Forbrug Udførelse Løsninger, industri Terrændæk i øvrigt/radon

8 1.1 Terrændæk Terrændæk er gulvkonstruktioner, som opbygges direkte på jorden. Konstruktionen kan bruges både til bolig- og industribyggeri. Et terrændæk opbygges med et isoleringslag og en betonplade som trykfordelende bærelag. Med Leca coated som hele eller dele af isoleringslaget får du både varmeisolering, kapillarbrydning og et suglag for trykudligning for radon i en samlet løsning. I Danmark produceres Leca letklinker på Webers fabrik. Det er de danske produkter, der ligger til grund for egenskaber og eksempler i håndbogen. Isoleringslaget kan udføres efter to metoder: 1 Leca coated som hele isoleringslaget Den rene Leca løsning (Leca coated) anvendes ofte til gulve med kraftig belastning som eksempelvis tungt erhverv og industribyggeri, hvor materialets stivhed sikrer en stærk, robust løsning. Løsningen kan dog også anvendes til almindeligt boligbyggeri. 2 En kombiløsning med Leca coated og trykfaste isoleringsplader Kombiløsningen med Leca coated og trykfaste isoleringsplader anvendes primært til bygninger som beboelse, kontorer og institutionsbyggeri, da energikravene er størst til den type byggeri. 8

9 1.2 Løsninger, bolig Bygningsreglement og varmeisolering Kravene til isolering af og energiforbrug i en bygning er detaljeret beskrevet i bygningsreglement I tabellerne har vi vist nogle retningslinjer, der niveaumæssigt kan leve op til bygningsreglementet i forbindelse med nybyggeri og om-/tilbygninger. Det eneste, som er et direkte krav, er værdierne for Maks. U-værdi. Isoleringskrav til terrændæk og kældergulve mod jord Bygningskategori U-værdier (W/m²K) Generelle krav Maks. U-værdi +15 C og derover C Nybyggeri - - 0,20 Tilbygninger 0,10 0,15 0,20 Ombygninger 0,12 - Sommerhuse 0,15 0,20 Løsninger: U-værdier terrændæk Konstruktion Med gulvvarme Gulvbelægning 100 mm beton med varmeslanger Evt. isoleringsplade Leca coated Med tynd gulvbelægning Gulvbelægning 100 mm beton Evt. isoleringsplade Leca coated Ønsket U-værdi (W/m 2 K) Uden pladeisolering Pladeisolering, lambdaværdi og tykkelse 0,038 W/m K 0,041 W/m K 100 mm 150 mm 150 mm 300 mm 0, , , , (150) 150-0, , , , , (150) (150) - 0, Da 150 mm er minimumstykkelsen på laget af Leca coated, er den reelle U-værdi 0,14 W/m²K for lagtykkelserne angivet i parentes. 9

10 Løsninger, der kan opfylde kravene U-værdi: 0,10 W/m 2 K 100 mm beton 150 mm isolering l 0,041 W/m K 410 mm Leca coated 100 mm beton 150 mm isolering l 0,041 W/m K 150 mm isolering l 0,041 W/m K 150 mm Leca coated U-værdi: 0,12 W/m 2 K 100 mm beton 100 mm isolering l 0,038 W/m K 360 mm Leca coated 100 mm beton 150 mm isolering l 0,041 W/m K 270 mm Leca coated Disse konstruktioner opfylder i langt de fleste tilfælde energikravene i bygningsreglementet. Da kravene afhænger af bygningens samlede energiramme, kan der dog være tilfælde, hvor isoleringstykkelsen skal øges. Men som hovedregel danner disse konstruktionsforslag et godt og sikkert grundlag for bygningens isolering. 10

11 1.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt/anvendelsesnøgle Leca letklinker Produkt Leca coated Vægt (tør) Middel densitet Kg/m 3 Løst Leveringsform Tør Drænlateknilag Geo- Flyde- isolering Sække Bigbags 50 liter Antal sække pr. palle Sække 50 liter/stk. Weber har et bredt spekter af Leca sorteringer. Se mere på Kapillarbrydende lag Anvendelse Leca Leca

12 1.4 Levering Leca letklinker kan leveres på 4 måder: Med blæservogn 1 Med blæservogn blæses Leca letklinker gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet op til 30 meter fra vognen. Blæserens kapacitet er ca. 1 m³ pr. minut. Til håndtering af slangerne og samtidig fordeling af materialet må entreprenøren regne med at stille 2 mand til rådighed. Ved tilsætning af ca. 5 liter vand pr. m 3 Leca letklinker kan blæsningen også anvendes på byggepladser med krav om støvbegrænsning. Blæseren tilsluttes pladsens byggevand med en almindelig haveslange. Løst leveret til aftipning 2 Lastbilen kan medbringe op til 103 m 3 Leca letklinker. Der kræves fast kørevej. 3 Bigbags En bigbag indeholder 2,5 m³ Leca letklinker. Transportvægten er ca. 600 kg for Leca coated. Bigbags kan leveres på paller. Opsækket på paller 4 Hver sæk rummer 50 liter, Leca letklinker. En sæk Leca coated vejer ca. 12 kg. På en palle er der 21 sække svarende til 1,05 m 3. Blæservognene med anhænger rummer op til 103 m 3 Leca letklinker. Der kræves fast kørevej. 1.5 Forbrug Uanset udlægningsmetode skal der altid indregnes et komprimeringstillæg på ca. 10 %. Yderligere skal der medregnes et spild ved evt. midlertidig oplagring på pladsen inden udlægning. 12

13 1.6 Udførelse Udlægning af Leca coated Når fundamentet er opmuret, og rørføringer samt rørgennemføringer er etableret, udlægges Leca coated. Der kræves ikke udlægning og afretning af sandlag. Leca letklinkerne tilpasser sig underlaget og kan udlægges direkte på bæredygtig jord. Overhøjde Leca coated udlægges med en overhøjde på 10 % af lagtykkelsen. Ved udlægning med blæserslange er kun 7 % overhøjde nødvendig, idet materialet allerede ved udblæsningen opnår en lejring, der svarer til 3 % komprimering. og vibreres lagvis. 2 overkørsler pr. udlagt lag giver som regel tilstrækkelig komprimering. Ved udlægning af Leca coated kan lagets topkote før og efter komprimeringen afsættes med laser og pladefodsstadie. Udjævning Efterhånden som laget udlægges, udjævnes hele laget til den ønskede tykkelse f.eks. med en asfaltskraber. Letklinkerne tilpasser sig automatisk helt tæt til rør, rørgennemføringer og langs fundamenter, så kuldebroer undgås. Vibrering Leca letklinker kan udlægges og vibreres i op til ca. 40 cm lagtykkelse med en let pladevibrator med bred plade. Større lagtykkelser udlægges Udblæsning. Komprimering med let pladevibrator. Udjævning med asfaltskraber. Leca coated lægger sig helt tæt til rør. 13

14 Leca coated som hele isoleringslaget Når Leca coated udgør hele isoleringslaget, kan der med fordel udlægges støbeunderlag i hele gulvets udstrækning. Anvend et armeringsnet eller et diffusionsåbent materiale som f.eks. fiberdug eller en kombination af begge. Et støbeunderlag mellem Leca coated og beton forhindrer, at materialerne blandes sammen under udstøbningen af betonen. Støbeunderlaget udlægges lige over eller lige under armeringsnettet. Som underlag kan der anvendes en let fiberdug på ca g/m². Armeringsnet kan være svejst stålnet af 4 mm koldtrukket, ribbet armeringstråd med 150 mm maskevidde. Armeringsnet er godt at gå på, da det fordeler trykket på Leca letklinkerne. Samtidig er armeringsnet velegnet som underlag for opklodsninger af rør eller armering. Fiberdug udlagt over armeringsnet. Støbeunderlag anvendes især til flydende beton, pumpebeton eller selvkomprimerende beton. En fiberdug med en vægt på ca g/m² tåler, at man går på den, og reducerer fodsporene væsentligt. Udlægning af armeringsnet. Armeringsnet kan med fordel udlægges, før Leca letklinkerne komprimeres. Nettet øger pladevibratorens arbejdsbredde og gør det lettere at trække den rundt i snævre hjørner, uden at den graver sig ned. Komprimeringen udføres med en let pladevibrator med bred plade. Plastfolie, asfaltpap og andre diffusionstætte støbeunderlag hindrer betonens udtørring nedad og bør kun bruges, hvor det tydeligt fremgår af tegninger eller beskrivelse. Armerede gulve kræver både støbeunderlag og et stabilt underlag for armeringens opklodsninger. Hertil kan anvendes en let fiberdug i kombination med et armeringsnet. Komprimering. 14

15 Kombinationsløsning med Leca coated Leca coated udlægges som beskrevet under Udlægning. Når laget er afrettet og plant, er det nemt og hurtigt at udlægge isoleringspladerne. Ved rørgennemføringer etc. skæres isoleringspladerne til. Hvis isoleringspladerne har et elasticitetsmodul > 900 kn/m² og en tykkelse 150 mm, kan den tilstrækkelige komprimering af Leca letklinkerne ske ved at komprimere direkte oven på isoleringspladerne med en let pladevibrator. Svindarmeringen til gulvbetonen, eventuelt med gulvvarmeslanger, kan herefter klodses op på isoleringspladerne. Udlægning af pladeisolering. Når isoleringspladerne er lagt ud, efterfyldes med Leca coated, hvis der er behov. Det sikrer effektivt mod kuldebroer i det øverste isoleringslag. Komprimering af kombinationsgulv. Efterfyldning. 15

16 1.7 Løsninger, industri Ved industribyggeri opbygges gulvkonstruktionen normalt direkte som terrændæk på bæredygtig jord. Løs Leca coated indgår naturligt i denne konstruktion. Bygningsreglementet Energibestemmelser i bygningsreglementet kræver, at også industribygninger, der opvarmes til +5 C og derover, isoleres. Kravet til gulvkonstruktionen er, at denne mindst har en varmeisolering svarende til en U-værdi på 0,20 W/m 2 K. Udlægning og tykkelser Leca coated udlægges direkte på den bæredygtige jord. Ved en lagtykkelse på mindst 300 mm har man sikret, at kravet til mindste isolering og dermed en U-værdi på 0,20 W/m 2 K er overholdt, og samtidig har man fået et effektivt kapillarbrydende lag. Ved en øget lagtykkelse af Leca coated forbedres U-værdien, og dermed formindskes bygningens samlede energiforbrug. Belastninger For at sikre, at laster fra f.eks. trucks eller reoler overføres til de bærende jordlag på en sikker måde, er det vigtigt at vælge et isoleringsmateriale med så stor en stivhed (E-modul) som muligt. Leca coated er med sit høje E-modul et oplagt valg. Trykfordelingen fra den bærende gulvplade til de underliggende lag kan forøges ved at udlægge et sandlag mellem gulvpladen og Leca letklinkerne. Der placeres en fiberdug mellem sandlaget og Leca letklinkerne. Et sådant sandlag vil også under byggeperioden kunne fungere som underlag for eventuelle midlertidige byggepladsveje. Weber har udviklet et specielt beregningsprogram, Leca ConstructionCalculator Terrændæk, der hjælper med at dimensionere betonpladen. Se mere på 16

17 Armerede gulve Armeret beton Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord Fugefri gulve Slidlag som semifleksibel belægning Cementstabiliseret grus Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord Gulve med belægningssten Belægningssten Sand Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord Armerede gulve med trykfordelende sandlag Armeret beton Sand Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord 17

18 1.8 Terrændæk i øvrigt Produktdata Leca letklinker fremstilles ved brænding af en speciel lerart i roterovne ved ca C. Efter brændingen er leret omdannet til små lette klinker med en lukket cellestruktur. Den lukkede cellestruktur gør klinkerne højisolerende, og de glasagtige cellevægge modvirker vandoptagelse, hvilket gør Leca letklinkerne kapillarbrydende. Robusthed: Leca letklinker er kemisk neutrale, angribes ikke af råd, svamp eller insekter og er frostbestandige. Leca letklinker er et miljøvenligt naturprodukt, der er neutralt over for både natur og indemiljø. Overfladebehandling/coating: Til isolering og kapillarbrydning i terrændæk leveres altid coatede Leca letklinker. Det er et specialprodukt, som kun fremstilles i sorteringen mm. Produktet sikrer kapillarbrydningen, da coatningen hindrer opstigningen af fugt. Permeabelt: Permeabilitet er et udtryk for, hvor nemt luft eller væske kan trænge gennem et materiale. Leca letklinker indlejres i terrændæk med punktvis kontakt mellem de enkelte korn, hvilket sikrer en høj og vedvarende permeabilitet og mulighed for trykudligning for radon. Bærelag/betonplade Bærelaget udføres som svindarmeret beton eller betonplade med bærearmering afhængigt af belastningen. Betontypen vælges afhængigt af anvendelse af terrændækket. 18

19 Letfyld/fundering på blød bund Fundering af bygninger på sætningsgivende blød bund kan med fordel udføres med Leca letklinker som kompenseret fundering. Det er en nem, billig og gennemprøvet løsning. Så let kan det gøres: I bunden af byggegruben udlægges geo- 1 tekstil. Oven på geotekstilen udlægges Leca Geotekstilen foldes ind over den opfyldte Leca Princippet er, at vægten af det nye hus ikke må bidrage med yderligere belastning af grunden under huset. Vægten af den udgravede jord skal altså være min. = den samlede vægt af hus og Leca letklinker. P P1 + P2 På det udlagte Leca lag udstøbes en lastfordelende betonplade. Derefter opmures husets fundamenter på betonpladen. P2 P2 P1 P1 Ved enfamiliehuse er der normalt tale om, at der skal udgraves cm jord, som skal erstattes med Leca Løs Leca indbygges mellem fundamenterne som varmeisolerende lag og underlag for gulvbetonen. Gulvbetonen udstøbes. Leca indbygges omkring den lastfordelende betonplade som varmeisolering. Herefter opføres boligen helt på normal vis. Lastkompensation med Leca vælges typisk af følgende grunde: Det er en økonomisk attraktiv metode som alternativ til pæleramning, borede fundamenter eller total jordudskiftning. Metoden er skånsom mod nabobebyggelser under udførelsen. En teknisk, nem løsning der er enkel at udføre Den lastfordelende betonplade virker også som tætning mod radon. Der kan trykudlignes for radon i Leca letklinkerlaget. Leca letklinkerlaget bidrager væsentligt til terrændækkets varmeisolering. Leca som letfyld anvendes på tilsvarende måde ved vejbygning samt som tilfyldning bag havnekajer og ved brovederlag. Yderligere information: Se/download Letfyld-brochuren fra eller scan QR-koden 19

20 Radon Radon er en radioaktiv luftart i jorden, der udløser radioaktiv stråling, som er sundhedsskadelig. Det er derfor vigtigt, at begrænse indholdet af radon i den indendørs luft til så lavt et niveau som muligt. Bygningsreglementet kræver, at bygninger skal udføres, så det sikres, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m³ Ved at tage højde for en effektiv radonsikring af bygningen allerede i projekteringen er det muligt at anvende nogle enkle løsninger, der både er rationelle at udføre, robuste og langtidsholdbare til gavn for bygningens fremtidige brugere. Trykudligning: 3 trin til effektiv reduktion af radonindholdet: At sikre trykudligning af lufttrykket under gulvet mod jord. Passivt/aktivt radonsug Trykudligningen af terrændækket sker ved at forbinde laget af Leca letklinker med atmosfæren gennem et lodret rør, der føres op over taget. Røret isoleres, hvor det føres gennem uopvarmet tagrum. Passivt sug frembringes af de naturlige drivkræfter som temperaturforskelle og vindpåvirkninger. Det aktive sug udføres ved at montere en ventilator på trykudligningsrøret. Derved er det muligt at forøge undertrykket under betonpladen i terrændækket og samtidig minimere indtrængningen af radon ind i bygningen. I forbindelse med udførelse af aktivt sug bør de fugtmæssige konsekvenser i gulvkonstruktionen vurderes også over tid. Forudsætningen for en effektiv trykudligning i terrændækket er at indbygge et lag med en meget åben struktur i terrændækkonstruktionen et suglag. Sugelaget etableres bedst med et lag af Leca coated. + + At sikre terrændækkets lufttæthed mod jord. At sikre luftskifte i bygningen. Et lag Leca coated vil samtidig danne et effektivt kapillarbrydende lag. Trykudligningen giver ikke anledning til ventilation af laget, og den gode isoleringsevne af Leca coated reduceres ikke. Ifølge SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger vurderes radonsug som den mest effektive metode til at hindre radon i at trænge ind i bygninger. Radonsikring er mere detaljeret beskrevet på Du kan også scanne QR-koden for mere information. 20

21 Tætning af terrændæk Da den radonholdige luft kommer ind i bygningen fra jorden under bygningen gennem revner og sprækker, skal det tilstræbes at tætne den samlede konstruktion mod jord bedst muligt. Samling mellem fundament og betonplade og samling mellem fundament og ovenstående væg skal derfor også være tætte. Lufttætte samlinger opnås ved at forsegle overgange og samlinger med murpap eller en flydende membran som f.eks. weber.tec Superflex 10. Luftskifte De skærpede krav til bygningernes tæthed nødvendiggør en aktiv udluftning og en regelmæssig vedligeholdelse af ventilationssystemet. Regelmæssig udluftning vil reducere både radonindholdet i indeluften og fugtniveauet i bygningen. Ved brug af mekanisk ventilation skal det sikres, at undertrykket i bygningen ikke forøges. 21

22 22

23 afsnit 2 Fundamenter Indhold: 2.1 Fundamentet Løsninger Produktoversigt/ anvendelsesnøgle Forbrug Udførelse Fundamenter i øvrigt

24 Fundamentet Fundamentet omkranser terrændækket og bærer selve bygningen. Denne bærende funktion stiller derfor store krav til styrke, stabilitet og robusthed. Samtidig er fundamentet det sted, hvor flere konstruktioner samles. Det betyder, at kravene til tæthed og linjetab (kuldebroer) skal opfyldes effektivt. Dette afsnit omhandler ydervægs- og skillevægsfundamenter opbygget med de stabile, stærke og uforgængelige Leca blokprodukter. 1 Ydervægsfundament 2 Skillevægsfundament 24

25 2.2 Løsninger Bygningsreglement og varmeisolering Varmeisoleringen i fundamenter angives ved et linjetab, der er udtryk for, hvor meget varme, der kommer ud gennem fundamentet. Jo lavere linjetab, jo bedre. Tabellen indeholder værdier fra bygningsreglementet og giver nogle retningslinjer, der er fornuftige at følge. Det eneste, som er et direkte krav, er værdierne for Maks. linjetab. Isoleringskrav til fundamenter Ydervægsfundamenter Linjetab Y f (W/m K) Bygningskategori Generelle krav +15 C og derover C Maks. linjetab Nybyggeri - - 0,40 0,20 (gulvvarme) Tilbygninger 0,12 0,20 0,40 0,20 (gulvvarme) Ombygninger 0,12 - Sommerhuse 0,15 0,40 0,20 (gulvvarme) Skillevægsfundamenter Ingen specifikke krav, men varmetabet skal indregnes i terrændækkets varmetab. 25

26 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok Leca blok 600 Linjetab Y f [W/m K]: 0,15 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,15 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok 330 mm Leca termblok Linjetab Y f [W/m K]: 0,14 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,15 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok 390 mm Leca termblok Linjetab Y f [W/m K]: 0,11 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,10 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok 450 mm Leca termblok Linjetab Y f [W/m K]: 0,10 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,10 Ydervæggene er vist med bagmurselement af letklinkerbeton, densitet 1500 kg/m 3. Kantisoleringen er 15 mm isolering med l = 37 mw/m K. Se flere eksempler på konstruktionsløsninger på 26

27 Skillevægsfundament Leca blok Det anbefales altid at bruge 2 eller 3 skifter Leca blokke eller en skillevægsplade i skillevægsfundamenter, da det giver det mindste varmetab. Fundamentopbygning Se flere eksempler på konstruktionsløsninger på Linjetab Y k U-værdi (W/m 2 K) 3 Leca blokke 600 øverst - 0,24 2 Leca blokke 600 øverst - 0,30 Beton 0,09 0,53 27

28 2.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt blokprodukter til fundamenter Blokprodukt Bredde mm Højde mm Længde mm Transportvægt kg/stk. Antal stk./palle , , , ,2 60 Leca blokke , , , , , , ,9 96 Leca blokke ,4 72 (styrkeblok) , , , ,9 36 Leca termblokke , , ,2 24 Leca flexhjørne , ,6 44 Leca skillevægsplader , ,4 60 Leca mursten , , ,0 60 Udstøbningsblokke , , , ,0 24 Anvendelsesnøgle blokprodukter til fundamenter Konstruktion Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter Leca blokke 600 Leca blokke 800 Leca termblokke Leca flexhjørne Leca mursten Leca skillevægsplader Udstøbningsblokke Mærkning: Blok 800 har 2 riller på langs i liggefladen. Blok 600 har ingen riller. Leca blok 600 Leca blok 800 Leca termblok Leca flexhjørne Leca mursten Leca skillevægsplade Udstøbningsblok Levering Leca blokprodukter leveres på paller og beskyttes mod nedbør med plastfolie. Blokkene bør altid overdækkes, også når der er taget blokke fra pallerne, hvorefter overdækning kan ske med presenning eller lignende. Hver palle er forsynet med etiket med CE-mærke. 28

29 2.4 Forbrug Forbrugsoversigt mørtel Produkt Leca blokke Leca termblokke Leca mursten* Tørmørtelforbrug pr. lb.m Vådmørtel- Funktionsmørtel FM 5 weber pumpbar limmørtel forbrug pr. lb.m Dimensionsbredde + muremørtel KC 20/80/550 ligge- og studsfuger liggefuger alene studsfuger alene ligge- og studsfuger liggefuger alene 290 mm 5,8 kg 4,2 kg 0,4 kg 4,0 liter 2,9 liter 330 mm 6,7 kg 4,8 kg 0,5 kg 4,6 liter 3,3 liter 350 mm 7,1 kg 5,1 kg 0,5 kg 4,9 liter 3,5 liter 390 mm (L: 490 mm) 8,0 kg 5,7 kg 0,5 kg 5,5 liter 3,9 liter 390 mm (L: 248 mm) 10,3 kg 5,7 kg 1,0 kg 7,1 liter 3,9 liter 330 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 350 mm 5,2 kg 3,8 kg 0,4 kg 3,6 liter 2,6 liter 390 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 450 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 490 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 110 mm 2,0 kg - - 1,4 liter - Dette skema viser det forventede nettomørtelforbrug pr. skifte eksklusive spild pr. lb.m fundament. Der regnes med 10 mm mørtelfuger og 3 mm limfuger. * Leca mursten mures altid med fyldte fuger Forbrugsoversigt udstøbningsblokke Produkt Dimensionsbredde Antal blokke pr. m 2 væg Betonforbrug pr. m 2 væg Udstøbningsblokke 150 mm 10 stk. 0,07 m mm 10 stk. 0,11 m mm 10 stk. 0,14 m mm 10 stk. 0,19 m mm 10 stk. 0,23 m mm 10 stk. 0,28 m 3 29

30 2.5 Udførelse Betonfundamentet under den varmeisolerende top føres ned til fast bund og frostfri dybde, der er mindst 0,9 m under jordoverfladen. Dybden er afhængig af jordbundens beskaffenhed. Der mures i forbandt, og studsfugerne skal forskydes mindst 76 mm. Ved anvendelse af Leca termblokke i op til 390 mm bredde opnås dette ved at starte hvert skifte med et Leca flexhjørne. Betonfundamenternes bredde må ikke være mindre end bredden af Leca blokkene i toppen af fundamentet. Betonen i jordrenden vælges efter byggeriets art. Opmuring Blokkene opmures direkte på den bærende fundamentbeton. Opsugning af fugt fra underlaget er meget ringe på grund af blokkenes struktur med grove porer mellem Leca letklinkerne. Ved opmuringen har den beskedne sugning den fordel, at man får bedre tid til at rette blokkene ind, før mørtlen suges død. Blokkene skal således ikke forvandes inden opmuring. = Hulrum udfyldes med isolering af mineraluld eller polystyren Som vist på skitsen udfyldes det hulrum, som opstår, med isolering af mineraluld eller polystyren i forbindelse med opmuringen. Tilpasning ved hjørner er mere detaljeret beskrevet på under Udførelse - Fundamenter. Ved opmuringen af fundamenterne med Leca blokke udføres fugerne med fyldte fuger, og der anvendes en mørtel med en trykstyrke på mindst MC 4,5 MPa som f.eks. en funktionsmørtel FM 5 eller en receptmørtel KC 20/80/550. Funktionsmørtlen er den smidigste og letteste at arbejde med. 30

31 Som alternativ til mørtel i studsfugerne kan disse udføres som limede fuger med weber pumpbar limmørtel. Tildanning af blokke En bajonetsav med hårdmetalklinge er et godt værktøj til deling og smigskæring af blokkene. Disse kan også let og hurtigt deles med en almindelig blokklipper eller en håndsav med hårdmetalklinge. Leca termblokke mures med mørtel i liggefugen, der skal være helt udfyldt undtagen området mellem blokkenes isoleringskerner. Her placeres en fugefilt af mineraluld, der svarer til bredden af blokkenes isoleringskerner. I studsfugerne anvendes weber pumpbar limmørtel, der påføres med en tandspartel. Vælger man at mure med traditionel 10 mm mørtel i studsfugerne, skal der, ligesom i liggefugen, placeres en fugefilt af mineraluld ud for isoleringskernen. Leca mursten mures altid med fyldte fuger. Ved større opgaver og til mere nøjagtig tilpasning anbefales det at anvende et skærebord med tørtarbejdende hårdmetalklinge, f.eks. en ringsav. Mindre bearbejdning kan udføres med økse eller murhammer. Leca termblokke kan klippes, når isoleringen først gennemskæres med en kraftig håndstiksav. Se afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning, for pudsning af fundamenter. 31

32 2.6 Fundamenter i øvrigt Produktdata Leca blokke fremstilles af Leca letklinker, bindemidler og vand. Produktionen foregår på Saint-Gobain Weber A/S fuldautomatiske anlæg i Gadbjerg, som sikrer et målfast og ensartet produkt. Blokkene er kemisk neutrale, frostbestandige og angribes ikke af råd og svamp. Leca blokke har grundet de mange luftceller gode varmeisolerende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og relativt lav vægt. Udstøbningsblokke kendes også som Fundablokke eller forskallingsblokke og er lavet af beton. Udstøbningsblokke anvendes inden for en række forskellige områder afhængigt af, hvilken beton der støbes ud med. Anvendelsen af udstøbningsblokke er udførligt beskrevet i brochuren Udstøbningsblokke fra Blokgruppen Dansk Beton (BIB) og kan rekvireres eller downloades på hjemmesiden Styrkeforhold Leca blokke kan bruges til den øverste del af fundamenter. Af hensyn til trykfordelingen på jorden under fundamentet og evt. uensartet jord er det nødvendigt, at den nederste del af fundamentet består af udstøbt beton. Denne beton skal have mindst samme bredde som Leca blokkene ovenover, og blokkene skal være understøttet under hele blokbredden. Under ydervægge og bærende skillevægge skal minimumshøjden på beton være 300 mm, og under ikke-bærende skillevægge skal betonen tilsvarende have en minimumshøjde på 200 mm. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan betonfundamentet alternativt udføres af udstøbningsblokke på et afretningslag af beton. Der skal tages hensyn til ensidigt jordtryk som f.eks. ved skrånende terræn. Styrker Murværk i normal inspektionsklasse Yderligere oplysninger på Leca blokke 600 (MPa) Leca blokke 800 (MPa) Leca termblokke (vangerne) (MPa) Basistrykstyrke Karakteristisk f k 2,3 3,8 2,3 Regningsmæssig f d 1,44 2, Regningsmæssig f d 1,44 2,38 1,44 Vederlagstryk Ved koncentrerede laster med tilstrækkelig sidestøtte f d 1,87 3,09 1,87 Bøjningstrækstyr- Karakteristisk f xk1 0,20 0,20 0,20 ke om liggefuger Regningsmæssig f xd1 0,12 0,12 0,12 Bøjningstrækstyr- Karakteristisk f xk2 0,45 0,45 0,45 ke om studsfuger Regningsmæssig f xd2 0,26 0,26 0,26 Elasticitetsmodul Karakteristisk E k Regningsmæssig E d

33 Stabilitet Ved massive eller sammenmurede blokkonstruktioner i fundamenterne vil vandrette laster på konstruktionen over fundamentet fra bl.a. vind normalt ikke have nogen stabilitetsmæssig betydning for fundamentet. Ydervægsfundamenter vil imidlertid på grund af de skærpede isoleringskrav ofte blive udført delt øverst i fundamentet, hvor formur og bagmur står på hver sin blok (eller vange i Leca termblokke) adskilt af isolering. For at sikre stabilitet og tolerancemuligheder skal bredden af blokke ved delte fundamenter mindst være mm bredere end væggen ovenover. Blokken bør f.eks. være 120 mm under bagmuren og under bærende skillevægge med bredde mm. Følgende forhold må tages i betragtning af den projekterende ved beregning af sådanne fundamentdele: Optagelse af vandret last fra vind Optagelse af skivekræfter fra stabilitet Optagelse af jordtryk og eventuel kørsel Søjlevirkning i sokkel fra lodret last. Søjlelængde i væg over sokkel må eventuelt forøges, hvis væggen ikke kan påregnes fastholdt ved overkant sokkel. Se konstruktionsdetaljer på Blokkene kan være adskilt fra terrændækkets betonplade. Her skal hver fundamentdel betragtes som selvstændige bærende konstruktioner, der skal beregnes. 33

34 34

35 afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge løsninger Produktoversigt/ anvendelsesnøgle Forbrug Opmuring Overfladebehandling og fugtsikring efterisolering og dræning af kælderydervægge Kælderydervægge i øvrigt

36 Kælderydervægge Leca blokprogram og Weber-fugtisoleringsprogram til kælderydervægge opfylder to helt afgørende krav: En effektiv fugtsikring og varmeisolering af kældervæggene. I dette afsnit kan du læse mere om vores produktprogram og løsninger samt opmuring og overfladebehandling mv. Til slut i afsnittet kan du læse mere om udvendig efterisolering af kældre. Kælderydervæg Weber har et totalt fugtisoleringsprogram til kældervægge og -dæk. Detaljeret oversigt over produkter, anvendelse og forbrug kan du finde på eller i afsnit 10 Tætning og fugtsikring. Kældervægge Armerede kældervægge opmures af 350 eller 390 mm Leca rilleblokke med 2 stk. armeringsstål B550 i hvert skifte. Denne løsning er særligt velegnet i de tilfælde, hvor væggen ikke bliver understøttet foroven af et kælderdæk. Dette kan f.eks. være ved: Træbjælkelag Aftrappede kældervægge Høje kældervægge, hvor væggen over terræn udføres som hulmurskonstruktion eller af Leca termblokke. Endelig giver armerede kældervægge mulighed for at øge afstanden mellem de afstivende vægge eller søjler. 36

37 3.2 Løsninger Bygningsreglement og varmeisolering Tabellerne indeholder værdier fra bygningsreglementet og giver nogle retningslinjer, der er fornuftige at følge. Det eneste, som er et direkte krav, er værdierne for Maks. U-værdi og Maks. linjetab. Isoleringskrav til kælderydervægge Bygningskategori U-værdier (W/m²K) Generelle krav Maks. +15 C og derover C U-værdi Nybyggeri - - 0,30 Tilbygninger 0,15 0,25 0,30 Ombygninger 0,20 - Sommerhuse 0,25 0,30 Isoleringskrav til fundamenter Kælderydervægsfundamenter Linjetab Y Bygningskategori f (W/m K) Generelle krav Maks. linjetab +15 C og derover C Nybyggeri - - 0,40 0,20 (gulvvarme) Tilbygninger 0,12 0,20 0,40 0,20 (gulvvarme) Ombygninger 0,12 0,40 Sommerhuse 0,15 0,20 (gulvvarme) Skillevægsfundamenter Ingen specifikke krav, men varmetabet skal indregnes i terrændækkets varmetab. Løsninger kælderydervægge Leca termblokke må KUN anvendes over terræn og som de øverste 30 cm af den del af kældervæggen, der er under terræn. U-værdi kældervægge Bloktype Leca rilleblok 350 mm Leca rilleblok 390 mm H (m) U-værdi under terræn (W/m 2 K) Udvendig isolering: Leca mm 500 mm 1,5 0,21 0,15 2,0 0,20 0,14 2,5 0,19 0,14 1,5 0,20 0,15 2,0 0,20 0,14 2,5 0,18 0,14 Afstand: Min. 150 mm H Leca termblokke: Maks. 300 mm ned En detaljeret beregning af varmetabet kan ses på 37

38 3.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt blokprodukter til kældervægge Blokprodukt Leca rilleblokke Bredde Højde Længde Transportvægt pr. stk. Antal pr. palle Lige blok 350 mm 190 mm 490 mm 21,1 kg 36 stk. Hjørneblok 350 mm 190 mm 490 mm 19,4 kg 36 stk. Lige blok 390 mm 190 mm 248 mm 12,0 kg 48 stk. Hjørneblok 390 mm 190 mm 248 mm 11,1 kg 48 stk. Leca rilleblok Leca rilleblok hjørne Levering Leca blokke leveres på paller beskyttet mod nedbør med hætter. Leca blokprodukter er på hver palle forsynet med CE-mærke. 3.4 Forbrug Mørtelforbrug kælderydervægge Blokprodukt Leca rilleblokke Blokdimensioner Bredde Længde Ca. nettoforbrug af mørtel Funktionsmørtel FM 5 til liggefuger Weber pumpbar limmørtel til studsfuger Lige blok 350 mm 490 mm 62 kg/m 2 mur 2,5 kg/m 2 mur Hjørneblok 350 mm 490 mm 11,3 kg/blok - Lige blok 390 mm 248 mm 75 kg/m 2 mur 5,0 kg/m 2 mur Hjørneblok 390 mm 248 mm 4,4 kg/m 2 mur - 38

39 39

40 3.5 Opmuring Leca rilleblokke har samme egenskaber som en Leca blok 600, men har to riller til armering. Med hensyn til bæreevne/feltlængder: Se I kælderydervægge opmures Leca rilleblokke direkte på fundamentet uden mellemliggende murpap. Liggefugerne skal opmures med fyldte fuger, og rillerne skal udfyldes helt, så armeringen bliver fuldstændig omstøbt. Der skal anvendes weber funktionsmørtel FM 5. Studsfugerne kan udføres med limfuge af weber pumpbar limmørtel. Hvis kældervæggen skal være tykkere end 390 mm, f.eks. hvor ydervæggen ovenover er tykkere, opmures en mindst 100 mm Leca blok 600 umiddelbart foran Leca rilleblokken. Leca blokkene opmures på betonfundamentet på ydersiden af Leca rilleblokkene og forbindes til disse med 5 stk. rustfaste bindere pr. m 2. Ved opmuringen anvendes samme mørtel som til Leca rilleblokkene. Fugtsugningen i Leca rilleblokke er meget ringe på grund af blokkenes struktur af grove porer mellem Leca letklinkerne. Ved opmuringen har den beskedne sugning den fordel, at man får bedre tid til at rette blokkene ind, før mørtlen suges død. Blokkene skal ikke forvandes, men de bør beskyttes mod opfugtning fra nedbør. Mørtlen i de efterfølgende skifter udlægges, så rillerne bliver helt udfyldte og armeringen fuldstændig omstøbt. Fugetykkelsen er 8-10 mm. En 2 kg klaphammer er en god hjælp, når blokkene skal rettes ind, men den må kun bruges umiddelbart efter, at blokkene er lagt i mørtlen. Forbandtet udføres med mindst 76 mm forskydning af studsfugerne. Ved studsfugerne påføres weber bloklim på den allerede opmurede rilleblok med en tandspartel i henhold til anvisningen på emballagen. Der skal altid tilstræbes 100 % klæbedækning. 40

41 Armering Som armering anvendes ribbet armeringsstål 8 eller 10 mm B550. Der anvendes 2 stk. i hvert skifte. Ved stød skal overlapningen på armeringen som minimum være hhv. 730 mm og 910 mm for 8 og 10 mm armering. Stødene bør placeres i de lige murfelter og forskydes fra skifte til skifte. Bukkediameteren for armeringen skal være mindst 32 mm for 8 mm armering og 40 mm for 10 mm armering. Armeringen fastholdes i rillerne med plastafstandsholdere til 15 mm dæklag, der leveres sammen med Leca rilleblokke fra Weber. Hjørner Hjørneblokke i armeret murværk tilpasses ved at fjerne opkanten ud for de tilstødende ligeblokkes armeringsriller, og hvor armeringen i øvrigt skal passere opkanter på hjørneblokken. Opkanten borthugges helt ned til bunden af hjørneblokkens hulhed. Når hjørnearmeringen er anbragt, skal hele hjørneblokkens hulhed udfyldes med mørtel. Ved 390 mm tykke kældervægge anvendes i hvert skifte 2 hjørneblokke ved udadgående hjørner og 3 hjørneblokke ved indadgående hjørner. Ved 350 mm tykke kældervægge anvendes 1 og 2 hjørneblokke for hhv. udadgående og indadgående hjørner. Placering af hjørneblokke ved ud- og indadgående hjørner er vist nedenfor. Ved udlægning af mørtlen skal man sikre, at armeringen bliver helt omstøbt af mørtlen. Armering af hjørneblokke 350 mm 350 mm Indvendig Udvendig Udvendig Indvendig 390 mm 390 mm Indvendig Udvendig Udvendig Indvendig 41

42 3.6 Overfladebehandling og fugtsikring Under terræn Udvendigt under terræn skal kældervægge af Leca blokprodukter altid beskyttes omhyggeligt mod jordfugt. Dette gøres ved at påføre kældervæggen en overfladebehandling bestående af: 1. Berapning 2. Fugtbeskyttelse 3. Eventuelt et beskyttende lag. Den enkle løsning Den enkle og sikre udvendige beskyttelse mod jordfugt fås ved berapning med C 100/400, primning med weber.tec 901 og efterfølgende overfladebehandling med weber.tec Superflex 10. Denne overfladebehandling kan udføres umiddelbart efter primningen. Alternativ Overfladebehandlingen kan alternativt udføres med berapning, asfaltering og et beskyttende udkast. Ved berapningen lukkes porerne i blokkene. Berapningen skal føres helt ned på fundamentbetonen under blokkene. Berapningen med C 100/400 udføres i en tyktflydende blanding, der kastes eller sprøjtes på. Alternativt kan blandingen trækkes på med et stålbræt. Straks efter stødes af, således at laget får en ensartet tykkelse på 2-3 mm, hvorefter det kostes igennem. Over terræn Over terræn overfladebehandles Leca blokkene helt traditionelt med sokkeltætning og puds som ved fundamenter. For at opfylde bygningsreglementets krav til lufttætning skal kælderydervægge af Leca blokprodukter indvendigt altid tætnes omhyggeligt f.eks. ved pudsning med en 2-lags puds eller weber multi 280. Dette skyldes blokkenes åbne struktur. Arbejdet udføres som beskrevet i anvisning Letklinkerblokke. Overfladebehandling fra Blokgruppen (BIB), en gruppe i Dansk Beton. Anvisningen kan ses på hjemmesiden Weber har et totalt fugtisoleringsprogram til kældervægge og -dæk. Detaljeret oversigt over produkter, anvendelse og forbrug kan du finde på eller i afsnit 10 Tætning og fugtsikring. Asfalteringen sker ved påføring ad 2 gange til fuld dækning med asfaltemulsion, koldflydende asfalt eller varm asfalt. Asfaltlaget skal herefter beskyttes med udkastning med cementmørtel C 100/400 i et tyndt sammenhængende lag. Berapning og udkast holdes fugtige nogle døgn og beskyttes mod udtørring af sol og vind. Specialprodukter Hvis specialprodukter som grundmursplader anvendes, skal montagen udføres som beskrevet i den pågældende leverandørs anvisninger. Det skal samtidig sikres, at løsningen er robust samt forbliver tæt over tid. 42

43 3.7 efterisolering og dræning af kælderydervægge Gamle kældervægge er ofte uisolerede og kan som følge deraf være kolde og fugtige. Ved udvendig efterisolering af kældervæggen mindskes varmetabet fra kælderen, kældervæggens temperatur øges, og dermed mindskes risikoen for indvendig kondens på kældervæggen og fugt i væggen. Alt i alt opnås et bedre indeklima og et lavere energiforbrug. Ved at efterisolere med Leca opnår man samtidig den fordel, at kældervæggen drænes. Dette afsnit handler om ukomplicerede kældre, hvor grundvandsspejlet ligger under dræningsniveau, og hvor dræningen derfor udelukkende drejer sig om bortledning af nedsivende overfladevand. Efterisolering af kælderydervæg Leca blok 10 x 19 x 49 cm Drænlag og isolering Leca Fiberdug Evt. tætning Omfangsdræn med mindst 3 fald 43

44 Kælderydervæggen Kælderydervægge af beton støbt in situ forudsættes normalt at være tilstrækkelig tætte til at afvise vand, der siver gennem det grovporøse og drænende lag af Leca Ved dårlige kældervægge, hvor der tidligere har været indsivning af vand, anbefales det at tætne kælderydervæggen udvendigt. Tætte produkter, såsom bitumen, hindrer væggen i at afgive opstigende grundfugt og kan derfor ikke tilrådes. Ifølge SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger skal alle kælderydervægge, som ikke i sig selv er vandtætte f.eks. teglsten eller Leca blokke, fugtisoleres, selv om der benyttes varmeisolering med drænende egenskaber. Indvendig kondensdannelse på den bærende kælderydervæg modvirkes ved den udvendige varmeisolering, idet temperaturen på den udvendige side af kældervæggen og dermed på selve kældervæggen bliver højere. Dræning Et dræn består af et filterelement og en drænledning. Leca letklinker har gode drænende egenskaber. Ifølge SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger er et filterelement af Leca velegnet, da det har en kornstørrelse, der opfylder de såkaldte filterkriterier, som sikrer, at tilstrømningen af vand fra omgivelserne bortledes. Sammenholdt med en stor styrke gør det Leca letklinker til et optimalt materiale til dræn langs fundamenter, kældervægge, i faskiner og sågar under parkeringsanlæg. Drænledningen bør mindst have en diameter på 7 cm og skal opfylde kravene i DS 436 Norm for dræning af bygværker. Drænledningen lægges nederst i det drænende og isolerende lag af Leca letklinker med et fald på mindst 3, og den skal bortlede det nedsivende vand til afløbsbrønd eller faskine. Der bør mindst være 10 cm Leca letklinker hele vejen rundt om drænledningen. Leca faskine Som faskinemateriale er Leca også et velegnet materiale. Foruden de varmeisolerende og drænende egenskaber er Leca uorganisk og uforgængeligt, og der er plads til en masse vand mellem kornene. Læs mere om anvendelse af Leca til faskiner på Før spaden stikkes i jorden Før arbejdet påbegyndes, skal placering af alle elektriske kabler/ledninger samt rør for vand og afløb fra huset fastlægges og afmærkes. Tilslutning af drænledning til faskine eller regnvandsbrønd kan kræve godkendelse fra de lokale myndigheder, som derfor bør kontaktes, før arbejdet går i gang. Ved kældervægge sikrer Leca 10-20, at tilstrømmende vand fra omgivelserne bortledes. En fiberdug mellem Leca letklinkerne og jorden forhindrer uønsket transport af faste partikler fra omgivelserne og ind i laget af Leca 10-20, således at tilstopning og reduktion af isolerings- og dræningsevnen forhindres. 44

45 Udførelse Hvis der er tale om stabil jord og tørt vejr, 1 kan der graves med lodrette sider i indtil 1,7 m dybde. Ved større dybder, ustabil jord eller nedbør skal der graves med skråningsanlæg to på en eller bruges afstivning, så fare for jordskred er effektivt imødegået. Hvis der ikke skal graves ret dybt kan udgravningen udføres som håndgravning. Ellers er en minigravemaskine en effektiv hjælp ved udgravningen. Renden graves langs fundamentet, men ikke dybere end fundamentets underkant. Udgravningen fyldes herefter med Leca , som komprimeres ved stampning for hver lagtykkelse på cm ved ifyldningen. Ved brede udgravninger eller ved skråningsanlæg kan der vekselvis fyldes Leca og jord på hver side af fiberdugen. Som underlag for den afsluttende afdæk- 6 ning afsluttes tilfyldningen eventuelt ved at udlægge en 10 cm Leca blok 600 med knasfuge og fald bort fra huset. Afdækningen af f.eks. murpap lægges ligeledes med fald udefter. Langs kældervæggen bøjes afdækningen op og tætnes til soklen med klæbeasfalt eller en inddækningsliste. Udgravet rende langs kældervæg. Kældervæggen repareres om nødvendigt, 2 således at den er tæt over for nedsivende regnvand. Der placeres en fiberdug mod jorden både 3 i bunden og mod siden, så Leca ikke senere bliver blandet med jorden. Murpap klæbes til soklen. Til sidst lægges en topfyldning med 7 havejord, og der sikres et fald på mindst 1:40 bort fra huset Topdresset med Leca letklinker. Krukker kan evt. placeres ovenpå. Leca hældt i rende, fiberdug mod jord. Der fyldes et mindst 10 cm lag af Leca i bunden som underlag for drænledningen. Drænledning nedlægges med mindst 3 fald mod afløb og tilsluttes regnvandsbrønd eller faskine. 45

46 3.8 Kælderydervægge i øvrigt Produktdata Leca rilleblokke Specielt til armerede vægge fremstilles Leca blokke med riller, der giver plads til 8 eller 10 mm ribbet armeringsstål og den fornødne omstøbning. Leca rilleblokke fremstilles i 350 eller 390 mm bredde og passer dermed under de fleste moderne hulmure og under Leca termblokke. Leca rilleblokke hjørneblok Ved hjørner samt ved afslutninger, for eksempel muråbninger, anvendes hjørneblokke. Hjørneblokkene tilpasses til højre eller venstre anvendelse ved at fjerne opkanten ud for de tilstødende ligeblokkes armeringsriller. Opkanten borthugges helt ned til bunden af hjørneblokkens hulhed. Leca termblok Må kun anvendes over terræn. Leca termblokke består af Leca letbeton og EPS-celleplast (ekspanderet polystyren), der sammenstøbes. Leca termblokke kombinerer formur, isolering og bagmur i én blok og én arbejdsgang på byggepladsen. Hver blok udgør et lille stykke isoleret ydervæg uden kuldebroer. Leca termblokke kan ved normal etagehøjde anvendes over terræn og indtil 300 mm under terræn og fungerer statisk og isoleringsmæssigt som en hulmur med Leca blokke i for- og bagmur. Leca termblok Når hjørnearmeringen er anbragt, skal hele hjørneblokkens hulrum udfyldes med mørtel. Styrkeforhold kælderydervæg af Leca Leca rilleblokke, Murværk i normal inspektionsklasse Leca blokke 600 og Leca termblokke (vangerne) Basistrykstyrke Karakteristisk f k 2,3 MPa Regningsmæssig f d 1,44 MPa Vederlagstryk Regningsmæssig f d 1,44 MPa Bøjningstrækstyrke om liggefuger Karakteristisk f xk1 0,20 MPa Regningsmæssig f xd1 0,12 MPa Bøjningstrækstyrke om studsfuger Karakteristisk f xk2 0,45 MPa Regningsmæssig f xd2 0,26 MPa Elasticitetsmodul Karakteristisk E k 2300 MPa Regningsmæssig E d 1437 MPa Yderligere oplysninger på 46

47 47

48 48

49 afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder Opmuring og mørtel: 4.2 Opmuring og mørtel Den rigtige mørtel til den valgte sten Produktoversigt/ anvendelsesnøgle Levering Forbrug Udførelse, murværk Skader på murværk Farvet mure- og fugemørtel...61 AnvendeLSe af LECA LOCK, LeCA blokke og leca termblokke: 4.10 Opmuring med Leca blokke bygningsreglement og varmeisolering produktoversigt/ anvendelsesnøgle Mørtelforbrug udførelse, Leca blokmurværk Mur og væg i øvrigt Produktdata vedr. Leca produkter...70 Om mørtel og mursten...71 Regler om anvendelse af mørtel..72 Vinterforanstaltninger Muring om sommeren

50 4.1 Løsninger og produktområder Dette afsnit omhandler primært opmuring. 1. del af afsnittet vedrører udelukkende opmuring og mørtel. Se afsnit del af afsnittet indeholder oplysninger om anvendelse og opmuring med Leca blokprodukter. Se afsnit Opmuring og mørtel 2 Anvendelse af Leca Lock, Leca blokke og Leca termblokke Se side Se side

51 4.2 Opmuring og mørtel Denne del af afsnittet omhandler vores mørtelprodukter og anvendelsen af disse. Ud over de forskellige mørteltyper, der dækker ethvert krav til anvendelse og løsning, kan vi også levere et sortiment af farvede funktionsmørtler. Vælg mellem 10 forskellige standardfarver. Se farverne på side

52 4.3 Den rigtige mørtel til den valgte sten Man kan ikke kombinere alle typer mørtel med alle typer sten. Det skyldes primært den transport af vand fra mørtel til sten, der sker i opmuringsøjeblikket. Derfor er det både mureteknisk og styrkemæssigt vigtigt at vælge den optimale kombination af mursten og mørteltype Her kan du altid sikre den optimale løsning Saint-Gobain Weber A/S har udarbejdet en omfattende guide om mørtler og teglsten fra den samlede danske teglværksbranche. Guiden giver en række anvisninger, der sikrer, at mureren er i stand til at udføre det bedst mulige kvalitetsarbejde gennem at vælge den optimale kombination af sten og mørtel. Den trykte guide kan rekvireres hos Saint-Gobain Weber A/S. På kan du finde den digital guide Mørtelvælgeren, hvor du nemt og hurtigt kan finde frem til den rigtige mørtel til den valgte sten. 52

afsnit 1 Terrændæk Indhold:

afsnit 1 Terrændæk Indhold: 6 afsnit 1 Terrændæk Indhold: 1.1 Terrændæk...8 1.2 Løsninger, bolig...9-10 1.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...11 1.4 Levering...12 1.5 Forbrug...12 1.6 Udførelse...13-15 1.7 Løsninger, industri...16-17

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge.............. 34 3.2 løsninger....................... 35 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle................36 3.4 Forbrug.........................36

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: 34 afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge...36 3.2 løsninger...37 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...38 3.4 Forbrug...38 3.5 Opmuring... 40-41 3.6 Overfladebehandling og fugtsikring...42

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

afsnit 2 Fundamenter Indhold:

afsnit 2 Fundamenter Indhold: 22 afsnit 2 Fundamenter Indhold: 2.1 Fundamentet... 24 2.2 Løsninger...25-27 2.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...28 2.4 Forbrug...29 2.5 Udførelse...30-31 2.6 Fundamenter i øvrigt...32-33 23 13 2.1

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Sådan får du det bedste terrændæk

Sådan får du det bedste terrændæk Gode tips og konkret vejledning om kombi-løsningen fra A-Z Kort om Dansk Leca A/S Dansk Leca A/S er en af Europas største producenter af R letklinker. Under det registrerede varemærke fremstilles og sælges

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Værd at vide om Leca letklinker

Værd at vide om Leca letklinker Dato: December 29 Blad: 1-1 Gruppe: Generelt Værd at vide om Leca letklinker LECA er forbogstaverne i den engelske betegnelse for det færdige produkt: Light Expanded Clay Aggregate Leca er et registreret

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter fundamenter Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter Brochuren omhandler forskellige typer blokke og deres anvendelse i fundamenter under ydervægge og indvendige vægge. blokke fremstilles af letklinker,

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1977-2006 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: 1960- Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Dato: November 2009 Blad: 09-08 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Leca blokke 600 Leca blokke 800

Læs mere

afsnit 17 Digitale medier

afsnit 17 Digitale medier 260 afsnit 17 Digitale medier Indhold: 17.1 www.weber.dk...262-263 17.2 Weber App... 264 17.3 Weber på de sociale medier... 265 261 17.1 www.weber.dk På www.weber.dk kan du finde alt om vores produkter

Læs mere

Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag

Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag Opført i perioden: ca. 1960-1980 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag

Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag Opført i perioden: ca. 1960-1980 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Leca terrændæk. Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m.

Leca terrændæk. Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m. Leca terrændæk Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m. Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele:

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: 15/12/2017 PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: bidrager væsentligt til varmeisoleringen og modvirker kuldebroer blokkene er ubrændbare blokkene er uorganiske

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

maxit håndbogen Luk op for maxit håndbogens indhold www.maxit.dk

maxit håndbogen Luk op for maxit håndbogens indhold www.maxit.dk maxit håndbogen 2005 FiboKlinker FiboBlokke SystemMørtel SystemBeton Deitermann ABS Gulve Polyment Gulve Serpo Facadeløsning Luk op for maxit håndbogens indhold www.maxit.dk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK ABF Ankermedet, Skagen Besigtigelses notat Vedr. murværk/sokkel/fugt. DATO: 30.10.2012 Udført af Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S for ABF Ankermedet, Skagen Init: TA 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT KØBENHAVN. 1954. ANVISNING NR.19

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT KØBENHAVN. 1954. ANVISNING NR.19 isoleri"... ~ STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT KØBENHAVN. 1954. ANVSNNG NR.19 Hvor meget Alle traditionelle konstruktioner såsom mure af tunge teglsten, etageadskillelser med lerindskud og dobbelte bræddevægge

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

...fokus på isolering. Styrolit gulv- og drænplader

...fokus på isolering. Styrolit gulv- og drænplader Styrolit gulv- og drænplader Styrolit gulvisolering - et godt grundlag at bygge på Styrolit gulvisolering består af en række basisprodukter, der er udviklet med henblik på at gøre varmeisoleringen så effektiv

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret, onlineversion af vores byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Spørgsmål Grundforløb 1

Spørgsmål Grundforløb 1 Spørgsmål Grundforløb 1 1. Hvad forstås ved en teglbjælke, og hvad er et vederlag? 2. Beskriv den korrekte arbejdsgang for afsyring af udvendig facade mur? 3. Hvad regnes for frostfri dybde for en bygning

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Holmegaardsten - specialprodukter - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Holmegaardserien består, udover normalsten, af et bredt udvalg af specialsten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE

PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE 1 SAMARBEJDSPARTNER... PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Pecafil

Læs mere

Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsudligning

Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsudligning C O N S T R U C T I O N 210.08 Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsudligning C O N S T R Fibertex AM-2 asfaltdug for spændingsabsorbering For at undgå reflekterende revner i det nye asfaltslidlag For

Læs mere

Installations manual. Image Toscana svømmebassin.

Installations manual. Image Toscana svømmebassin. Installations manual. Image Toscana svømmebassin. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S. Udgave: 1.1 10 2003. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Image Toscana svømmebassin.

Læs mere

Vinteropmuring. Vejledning. Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Danmarks bedste vinteropmuringskoncept

Vinteropmuring. Vejledning. Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Danmarks bedste vinteropmuringskoncept Vinteropmuring Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Vejledning Danmarks bedste vinteropmuringskoncept Vinteropmuring Mange har den opfattelse, at der ikke kan udføres et holdbart muret byggeri om

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 BOGÅVEJ Bogøvej 1 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Blad: 9-7/7.4 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Der skal i henhold til myndighedskrav tages hensyn til varmetabet gennem kuldebroer. Skillevægsfundamenter

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton 60 - støvreduceret EPS lightbeton 60 er en hurtigtørrende letvægtsmasse på basis af EPS

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

En innovative virksomhed med flere hundrede års erfaring

En innovative virksomhed med flere hundrede års erfaring Gulvspartel En innovative virksomhed med flere hundrede års erfaring Combimix er en ung svensk virksomhed, der fremstiller mineralbaserede byggematerialer. I sortimentet indgår produkter til blandt andet

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Pressemeddelelse Funktionsmørtler

Pressemeddelelse Funktionsmørtler 18. januar 2001 Af: Civilingeniør Poul Christiansen Teknologisk Institut, Murværk 72 20 38 00 Pressemeddelelse Funktionsmørtler I 1999 blev begreberne funktionsmørtel og receptmørtel introduceret i den

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

- i grunden det bedste underlag

- i grunden det bedste underlag - i grunden det bedste underlag 1 4. udgave Forord Gennem mere end 65 år er LECA brugt til at bygge sunde boliger, og LECA indgår som en naturlig del af lavenergibyggeri i Danmark. LECA letklinker produceres

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sandved 31A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024430-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Produkt- og løsningspalette

Produkt- og løsningspalette Produkt- og løsningspalette 8 2 16 7 20 18 17 12 16 11 13 14 1 15 9 1 1. Letklinker 2. Letklinkerblokke 3. Isoleringsblokke 4. Udstøbningsblokke 5. Hvælvingsplader Overliggere 6. Murværk 7. Opmuring 8.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong understøtter moderne arkitektur med rene linier Enkelt og fleksibelt byggeri med massive ydervægge Nye, skærpede krav

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

Beregning af linjetab ved CRC altanplader

Beregning af linjetab ved CRC altanplader CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 Dokument nr Revision nr Udgivelsesdato 18 maj 2006 Udarbejdet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere