- i grunden det bedste underlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- i grunden det bedste underlag"

Transkript

1 - i grunden det bedste underlag 1 4. udgave

2 Forord Gennem mere end 65 år er LECA brugt til at bygge sunde boliger, og LECA indgår som en naturlig del af lavenergibyggeri i Danmark. LECA letklinker produceres af Dansk Leca A/S, og er underlagt både intern og ekstern kvalitetskontrol. LECA er CE mærket i henhold til: DS/EN , lette tilslag til beton og mørtel. DS/EN , lette tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandlinger samt til ubundne og bundne anvendelser. DS/EN , termisk isolering i byggeriet - produkter - in situ-fremstillede ekspanderede letklinker (LWA). Dansk Leca A/S har kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001:2000, miljøledelsessystem efter DS/EN ISO 14001:1996 samt energiledelsessystem efter DS 2403: Systemerne er certificeret af Det Norske Veritas. Dansk Leca A/S er medlem af VarmeIsoleringsForeningen, VIF. KVALITETSPRODUKT LECA og Lecaterm er registrerede varemærker, der ejes af Leca Trading & Concession A/S. Patentet til Lecaterm fremstilling indehaves af Leca Trading & Concession A/S. Hensigten med denne guide er at videregive nyttige erfaringer om LECA-produkters egenskaber og anvendelse. Informationerne er udarbejdet som forslag, til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves ud førelse. Generelt 2 Yderligere information og nyeste viden kan ses på hjemmesiden hvorfra mere uddybende brochurer også kan downloades eller bestilles. Dansk Leca A/S påtager sig ikke ansvar for dimensionering, projektering eller noget juridisk ansvar for de vejledende informationer, der er indeholdt i denne guide.

3 Sortiment og levering Løs LECA LECA -blokke Terrændæk Generelt Terrændækkets opbygning Udlægning af løs LECA Betonlag Fugtspærre Varmeisolering Gulve med gulvvarme Indlagte rør Fundamenter Generelt Varmetab ved ydervægsfundamenter Varmetab ved skillevægsfundamenter Opmuring Sokkeltætning og -puds Radonsikring Generelt Trykudligning Lufttæt terrændæk Vægge Generelt Lufttæthed Varmeisolering Opmuring Muråbninger Overfladebehandling Dræning og udvendig isolering af kælderydervægge Indhold 3

4 Sortiment og levering Løs LECA Løs LECA er et uorganisk naturprodukt - små lette keramiske korn, der fremstilles af dansk ler. LECA er stærkt, stabilt og varmeisolerende. Det er uforgængeligt, frostbestandigt, ubrændbart og angribes ikke af råd, svamp eller insekter. Løs LECA til terrændæk leveres som LECA let 8-22 coated eller LECA coated. Løs LECA kan leveres på 4 forskellige måder: Sortiment og levering Blæservogn Med denne leveringsform, blæses løs LECA gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet - op til 30 meter fra vognen. Slanger til blæsning over større afstand kan efter aftale medbringes. Blæserens kapacitet er ved almindelig blæsning ca. 1 m 3 løs LECA pr. minut. Til håndtering af slangerne og samtidig fordeling af materialet må entreprenøren regne med at skulle medvirke med 1-2 mand. Ved tilsætning af ca. 5 ltr. vand pr. m 3 løs LECA kan blæsning også anvendes på byggepladser med krav om støvbe grænsning. Blæseren tilsluttes pladsens byggevand med en almindelig slange. Blæservognene rummer med anhænger op til 103 m 3 løs LECA. Bæredygtig kørevej er nødvendig. 4

5 Løst på bil til aftipning Disse vogntog kan medbringe op til 103 m 3 løs LECA. De behøver bæredygtig kørevej helt frem til brugsstedet. Big bags En big bag indeholder 1 m 3 løs LECA. Transportvægten er ca. 180 kg/m 3 for LECA let 8-22 coated og ca. 230 kg/m 3 for LECA coated. Big bags kan leveres på paller. Både big bags og paller er éngangsemballage. Sække på paller Hver sæk rummer 100 ltr. Sække med LECA let 8-22 coated vejer ca. 17 kg. Sække med LECA coated vejer ca. 22 kg. På en palle er der ialt 30 sække = 3 m 3. Højden af en palle med sække er ialt 2,55 m. Både sække og paller er éngangs emballage. LECA -blokke LECA-blokkene har gode varmeisolerende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og lav vægt. LECAblokke fremstilles af LECA, cement, vand og eventuelt sand. Fugtsugningen er meget ringe på grund af blokkenes struktur med grove porer mellem LECA-kornene. LECA-blokke produceres i blokformater og typer i henhold til skema på næste side: Sortiment og levering 5

6 Sortiment og levering 6 LECAblokke 600 LECAblokke 500 LECAblokke 800 Lecaterm ligeblokke Lecaterm hjørneblokke LECA-mursten Længde mm Højde mm Bredde mm LECArilleblokke lige hj Middeltørvægvægt Transport- kg/stk. kg/stk. 5,6 6,4 6,7 7,7 8,4 9,6 10,6 12, ,9 14, ,2 18, ,4 21, ,6 22, ,8 25, ,4 18, ,3 19, ,2 21, ,9 9, ,2 12, ,1 15, ,1 19, ,5 16, ,6 17, ,8 20, ,5 16, ,6 17, ,9 10, ,6 22, ,7 12, ,6 22, ,7 12, ,0 1,1 Transportvægten angiver vægten inkl. den normale leveringsfugt. Den traditionelle LECA-blok 600 (før benævnt LECA-blok) anvendes til fundamenter, massive og hule mure, brandvægge m.m. LECA-blok 500 (før benævnt LECA-letblok) anvendes i ydervægsfundamenter i maks. 2 skifter i byggerier op til 1½ etage.

7 LECA-blok 800 (før benævnt LECA-styrkeblok) anvendes, hvor der er behov for varmeisolerende blokke med større styrke end den traditionelle LECA-blok 600. Lecaterm-blok er en sandwichopbygget blok, der kombinerer den stærke LECA-blok 600 med højisolerende celleplast. Kernen af celleplast er forsynet med svalehalenoter, som ved indstøbningen sikrer en permanent fastlåsning af de to vanger. Lecaterm-blokke anvendes i de 2 øverste skifter i fundamentet, og som ydervægge kommer blokkene hele huset rundt uden unødvendige kuldebroer. LECA-rilleblok anvendes til kælderydervægge under terræn. De langsgående riller i oversiden af blokkene giver plads til 8 mm ribbet armeringsstål og den fornødne omstøbning. LECA-mursten anvendes i fundamenter til tilpasning af forskellige højder under henholdsvis for- og bagmur. LECA-blokkene fremstilles på en række fabrikker, fordelt over hele landet. Deklarationer med blokkenes tekniske egenskaber, tolerancer m.m., udstedes af producenterne og kan rekvireres hos den aktuelle leverandør. Levering LECA-blokke leveres på paller beskyttet mod nedbør. LECA-blokke er på hver palle forsynet med CE mærke som f.eks.: DS/EN CPD Sortiment og levering 7

8 Terrændæk Generelt Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løs LECA indgår naturligt i denne konstruktion som isolerende, kapillarbrydende og trykudlignende lag. LECA let 8-22 coated anvendes ved fladebelastninger under 5 kn/m² og LECA coated anvendes ved fladebelastninger fra 5 kn/m² og opefter. Terrændækkets opbygning i 5 korte træk Terrændæk 1) Før den løse LECA leveres, afgraves muld og ikke bæredygtig jord. Herefter afrettes bunden til den projekterede kote om nødvendigt ved indfyldning med stabilt grus, der vibreres. Også tilfyldninger ved vand- og kloakledninger skal komprimeres omhyggeligt. 2) Evt. rørføringer monteres og løs LECA coated udlægges. Mindst 150 mm for at opfylde kravet om kapillarbrydende lag. U-værdier se side ) Løs LECA coated afrettes og LECA-net/fiberdug eller trykfast pladeisolering udlægges, hvorefter laget vibreres. 4) Gulvbetonen udstøbes. 5) Færdiggørelse med gulvbelægning og evt. dertil hørende fugtspærre. 8

9 Trægulv på strøer (Fugtspærre) Beton LECA-net/ fiberdug Løs LECA coated evt. med rørinstallationer Bæredygtig jord Klinkegulv Beton Trykfast pladeisolering Løs LECA coated evt. med rørinstallationer Bæredygtig jord Terrændæk 9

10 Udlægning af løs LECA LECA lagets topkote før og efter komprimering afsættes normalt med laser og pladefodsstadie. Alternativt markeres koterne f.eks. med kotepinde af stål, der i forvejen er udsat jævnt fordelt over arealet. Lidt hvid maling på toppene gør dem lettere at se, når der udlægges LECA. LECA udlægges med en overhøjde svarende til ca. 8 % af lagtykkelsen. Ved udlægning gennem slange, er kun 5 % overhøjde nødvendig, idet LECA ved indblæsning forkomprimeres ca. 3 %. Efter udlægning komprimeres til rette kote med en let vibrator med bred plade. Lagtykkelser over 400 mm udlægges og vibreres lagvis. 2 overkørsler pr. udlagt lag giver som regel tilstrækkelig komprimering. Fald mod afløb etableres i LECA laget og ikke i beton-, afretnings- eller slidlag. Arbejdet med vibrering af LECA og udstøbning af gulv betonen går lettere, hvis der først udlægges et støbeunderlag i hele gulvets udstrækning. Hertil bør vælges et LECA-net, en diffusionsåben fiberdug på mindst 70 g/m 2, eller en kombination af begge dele. LECA-net er et svejst stålnet fremstillet af 4 mm armeringstråd og med en maskevidde på 150 mm. Det leveres i målene 5 x 2,15 m eller 2,5 x 2,15 m. Nettet udlægges direkte på LECA laget, hvor det hindrer forskydninger og fodspor. Nettet øger pladevibratorens arbejdsbredde og gør det lettere at trække vibratoren rundt i snævre hjørner, uden at den»graver sig ned«. Terrændæk En fiberdug forhindrer at LECA og beton blandes sammen under udstøbningen. Anvendelse af fiberdug anbefales specielt til flydende og selvkomprimerende betoner. 10

11 Kombinationsgulve, hvor der anvendes trykfast pladeisolering ovenpå LECA letklinker, behøver ikke yderligere støbeunderlag. I kombinationsgulve, hvor den trykfaste isolering har et elasticitetsmodul > 900 kn/m 2 og en tykkelse op til 150 mm, kan den tilstrækkelige komprimering af LECA laget ske ved at komprimere direkte oven på iso leringspladen. I disse tilfælde er det således ikke nødvendigt med et LECA-net/fiberdug. Betonlag Bygningskonstruktioner skal være lufttætte mod jorden for at hindre radon-opsivning i bygningen og utilsigtet ventilation fra bygningen. For at betonpladen kan regnes lufttæt skal betonpladen svindarmeres og udføres af mindst»beton 16«eller fabriksfremstillet let konstruktionsbeton styrke 16 MPa i 10 cm s tykkelse. Svindarmering bestående af min. 5 mm profileret armeringsstål pr. 150 mm i begge retninger skal placeres i midten af betonpladen. Armering kan leveres som svejste net i formatet 5 x 2,35 m. Betonlaget udstøbes bedst i kvadratiske felter med sidelængder på højst 4-5 meter. Armeringen skal være gennemgående i eventuelle støbeskel. Mellem betonpladen og ydervægsfundamenter anbringes murpap eller en mindst 10 mm tyk isoleringsstrimmel, der hindrer util sigtet vedhæftning. Isoleringsstrimlen bidrager samtidig til kuldebroisoleringen. Umiddelbart efter udstøbning bør der etableres en beskyttelse mod udtørring af betonen, f.eks. ved tildækning med plastfolie. Hvis betonoverfladen udtørrer for hurtigt, er der risiko for revnedannelse. Beskyttelse mod udtørring opretholdes i mindst 8 døgn. I kolde perioder skal betonen beskyttes mod frost. Betonen udføres og behandles i øvrigt som beskrevet i normerne og den omfattende speciallitteratur. Terrændæk 11

12 Fugtspærre Ved blanding af beton tilsættes en betydelig mængde vand. Heraf findes en del stadig i betonen længe efter støbning, hærdning og den synlige udtørring af overfladen. Fugtfølsomme materialer i gulvbelægning og undergulv må derfor beskyttes mod den resterende byggefugt. Ved meget store gulvarealer og i periodevist uopvarmede huse er der risiko for omvendt varme- og fugtstrøm. Her må en fugtteknisk vurdering afgøre, om en fugtspærre bør indlægges. Gulve med gulvvarme se side 16. Strøgulve skal beskyttes med en fugtspærre af mindst 0,2 mm plastfolie, der anbringes ovenpå betonlaget. Plastfolien udlægges med mindst 20 cm s overlæg og føres helt op bag fodpanelerne - brug tape, indtil panelerne kommer på. Bemærk at plastfolien skal føres under varme- og vandrør. Strøgulve til tætte belægninger, som f.eks. vinyl eller tæp - per med gummibagside, bør ud over plastfolie be skyttes ved udluftning gennem åbninger eller spalter i fodpanelerne. Åbningerne vil medvirke til, at trægulvet kan holde sig i fugtligevægt med rumluften. Gulvbelægninger, der klæbes direkte på beton eller afretningslag, gør det ofte ønskeligt at anbringe fugtspærren under betonen. Herved hindres betonens udtørring nedefter, og der må regnes med en væsentlig længere udtørringstid. Tætte gulvbelægninger, som f.eks. vinyl stiller øgede krav til fugtspærrens tæthed. Den bør derfor vælges i samråd med gulvbelægningens leverandør. Terrændæk 12 Ikke fugtfølsomme gulve, som f.eks. klinker, kræver ingen fugtspærre. Det samme gælder for en række diffusionsåbne gulvbelægninger som kokos og visse tæppekvaliteter. Fritidshuse I uopvarmede bygninger eller bygninger, der kun periodevis opvarmes, er der risiko for kondens på dampspærrende lag i gulvene.

13 Diffusionstætte gulvbelægninger bør derfor ikke anvendes, og trægulve bør udføres efter de særlige retningslinier, der er udgivet af gulvproducenterne og retningslinierne i SBIanvisning 178,»Bygningers fugtisolering«. Med LECA let 8-22 coated eller LECA coated som kombineret varmeisolering og kapillarbrydende lag kan kondensvand, der udskilles i isoleringen, frit forsvinde nedefter. Varmeisolering Bygningsreglementerne kræver fra 1. januar 2006, at man ved nybyggeri overholder flere krav i forbindelse med bygningernes varmeisolering. Dels skal man overholde en fastlagt energiramme, og dels skal man overholde en fastlagt maks. størrelse af det dimensionerende transmissionstab for bygningens klimaskærm eksklusive vinduer og døre, men inklusive terrændæk, fundamenter, ydervægge og tage. Derudover er der også krav til overholdelse af en mindste varmeisolering for den enkelte konstruktion. Det vil sige, at man i hvert enkelt tilfælde skal have udført beregninger, hvor man skal bruge U-værdien eller linietabet for den enkelte konstruktion. U'-værdien for forskellige løsninger med løs LECA i terrændækket ses på de næste sider og eventuel kompensation for kuldebroer ved skillevægsfundamenter, se side Ved til- og ombygninger er der fortsat krav til overholdelse af U-værdien for den enkelte konstruktion. Her er kravet 0,15 W/m²K ved terrændæk uden gulvvarme og 0,12 W/m²K ved terrændæk med gulvvarme. Disse krav kan dog lempes til 0,30 W/m²K, hvis andre bygningsdele tilsvarende isoleres bedre, således at husets samlede varmetab ikke forøges. Isolering i strøgulve I strøgulve kan op til halvdelen af den samlede isolering udlægges mellem strøerne over fugtspærren. Dette gælder for rum med normale fugtforhold. Yderligere isolering over betonen må frarådes, da den giver risiko for fugtdannelse på oversiden af fugtspærren. Forholdene er nærmere beskrevet i SBI-anvisning 184,»Bygningers energibehov«. Terrændæk 13

14 U'-værdier (W/m 2 K) LECA let 8-22 coated Terrændæk 14 U'-værdierne er de ukorrigerede U-værdier, hvor der ikke er taget hensyn til eventuelle kuldebroer som f.eks. skillevægsfundamenter (se side 23-24).

15 15 U'-værdier (W/m 2 K) LECA coated Terrændæk

16 Gulve med gulvvarme Af hensyn til varmefordelingen i gulvet indstøbes elkabler eller varmeslanger normalt 5-8 cm under overfladen i et cm tykt betonlag. I opvarmede gulve anbringes fugtspærren under betonen med elkabler eller varmeslanger. Normalt anvendes en 0,2 mm plastfolie, med mindre gulvbelægningens tæthed stiller særlige krav. I kraftigt isolerede opvarmede gulve uden fugtfølsomme materialer er fugtspærre ikke påkrævet. Gulvvarmen må først startes efter betonens hærdning. Diffusionstæt gulvbelægning må først udlægges, når betonen er udtørret, og gulvvarmen har fungeret mindst en måned. Elvarmekabler placeres og fastgøres efter leverandørens anvisning og installationsvejledning. Kablerne kan evt. som præfabrikation monteres på LECAnet. Nettet medvirker til varmefordelingen og opklodses til den ønskede højde f.eks. med afstandsklodser af samme typer, som anvendes til bærende armering. Rørslanger opklodses, så de overalt bliver hævet mindst 35 mm over betonens underside. Terrændæk 16

17 Indlagte rør Kun rør, der tåler at blive anbragt under fugtige forhold, bør anvendes i terrændæk. LECA er kemisk set inaktiv overfor metaller, men som andre porøse materialer yder LECA ingen beskyttelse mod fugt eller kondens på indlagte rør. Detaljerede anvisninger for indstøbning af rørinstallationer findes i SBI-anvisning 129,»Korrosionforebyggelse i VVSinstallationer«Rørene skal sikres bevægelsesrum til de længdeændringer, der sker ved temperatursvingninger. Varmerør over betonen bør isoleres selvstændigt, blandt andet for at beskytte trægulve og belægninger mod for kraftig udtørring. Terrændæk 17

18 Fundamenter Generelt Dette afsnit omhandler LECA-blokkes anvendelse i fundamenter for ydervægge og bærende skillevægge. Eksemplerne viser konstruktioner i byggeri til og med 2 etager og med fundamenter i lempet funderingsklasse. Varmetab ved ydervægsfundamenter (linietab) Som nævnt under afsnittet varmeisolering i terrændæk side 13, stillles der i bygningsreglementerne fra 1. januar 2006 krav til nybyggeriets energiramme, og størrelsen af transmissionstabet fra klimaskærmen. For at kunne beregne transmissionstabet omkring fundamenter er der på de følgende sider angivet linietabet for forskellige fundamentløsninger. Ved til- og ombygninger er der fortsat krav til linietabet for ydervægsfundamenter. Kravet er 0,15 W/m K ud for terrændæk uden gulvvarme og 0,12 W/m K ud for terrændæk med gulvvarme. Disse krav kan dog lempes til henholdsvis 0,40 W/m K og 0,20 W/m K, hvis andre dele af bygningen tilsvarende isoleres bedre, således at tilbygningens samlede varmetab ikke forøges. Fundamenter 18

19 »Den lune ramme«varmetabet gennem samlingen mellem terrændæk og ydervæg har traditionelt været begrænset ved at afslutte fundamentet med LECA-blokke også kaldet»den lune ramme«. Beregninger af linietabet viser, at løsningen med»den lune ramme«er næsten optimal. Konstruktionen beskytter effektivt gulve og bagmure mod kulde ved det kuldekritiske område ud for gulvbetonen. Samtidig brydes den kuldebro mellem terrændæk, bagmur og jorden under huset, som et betonfundament udgør.»den lune ramme«er desuden let at udføre og meget stabil at bygge på. Fundamenter 19

20 Løsninger Afhængig af det ønskede niveau for linietab kan den øverste del af fundamentet udføres med 2 eller 3 skifter LECAblokke 600, Lecaterm-blokke eller LECA-blokke 500. Linietab for flere fundamentstyper kan ses på Fundamenter 20

21 A B C A. Gulvbetonen støder ind mod LECA fundamentet uden kantisolering B. Gulvbetonen støder ind mod LECA fundamentet med 15 mm kantisolering C. Gulvbetonen støbes ind over LECA fundamentet, hvor der regnes med samme isolering foran gulvbetonen som i den ovenstående hulmur Fundamenter 21

22 Dobbeltmurede og delte fundamenter Fundamenternes øverste del kan - eksempelvis for at opnå en fundamentsbredde, der ikke svarer til blokkenes standardmål - udføres med 2 vanger, der opmures side om side af LECAblokke eller LECA-mursten. Der skal mures massivt med mørtel i alle fuger - også mellem vangerne. Udføres ydervægsfundamentet som et delt fundament på grund af de skærpede isoleringskrav, skal vangen under bagmuren udføres med mindste bredde på 120 mm. Er fundamentet delt i 2 skifters højde og støder gulvbetonen op til et sådan delt fundament, skal den inderste fundamentblok forankres til gulvbetonen med min. 1 stk. 3 mm rustfast binder pr. blok. Fundamenter 22 Udføres det delte fundament af Lecaterm-blokke i 2 skifter, skal der ikke bindere i liggefugen mellem disse 2 skifter. Udføres det delte fundament til gengæld af separate LECA-blokke med løst placeret isolering imellem og i 2 skifters højde, placeres også 1 stk. 3 mm binder pr. blok i liggefugen mellem disse 2 skifter. Murbinder Lecatermblokke

23 Varmetab ved skillevægsfundamenter Skillevægsfundamenter, der gennembryder isoleringen i terrændækket eller kældergulvet, er - uanset hvilken type gulvisolering, der gennembrydes - en kuldebro, som altid skal indregnes i terrændækkets U-værdi. Skillevægge med LECA-blokke som den øverste del af skillevægsfundamentet beskytter væggens nederste del mod afkøling og kondens. Ved anvendelse af 2 LECA-blokke øverst kan der ifølge DS 418 ses bort fra linietabet, men der skal stadig regnes med reduceret U-værdi for det areal, skillevægsfundamentet udgør af terrændækkets areal. Et uisoleret betonfundament danner en stor kuldebro til jorden under bygningen. For at kompensere for disse kuldebroer kan varmeisoleringslagets tykkelse i terrændækket øges, så det opvejer det dårligere isolerende skillevægsfundament. Dette gøres nemmest med et løsfyldsprodukt som LECA, der kan udlægges i præcis den tykkelse, der ønskes. Fundamenter 23

24 Tabellen»Ekstra LECA letklinker«viser, hvor meget ekstra LECA, der skal bruges i terrændækket for at opveje det øgede varmetab gennem skillevægsfundamentet. Ekstra LECA letklinker i mm Tabelværdier kan interpoleres med hensyn til U-værdi, fundamentsbredde og arealforhold. Fundamenter 24

25 Opmuring Pallerne med blokke placeres med kran eller andet egnet hjælpemiddel så tæt ved brugsstedet som muligt. De enkelte blokke løftes tæt på kroppen på en måde, så ryggen forbliver rank, og der undgås vrid. Ved håndtering af blokke kan der eventuelt anvendes hjælpeværktøj som f.eks. løftetang, der betjenes af 2 mand. Der bør anvendes arbejdshandsker ved håndteringen. Blokkene opmures direkte på den bærende fundamentsbeton, som altid bør være bredere end eller lig med blokkene. Murpap anvendes ikke under blokke, der indgår i fundamenter. Blokkene skal ikke forvandes, og de bør beskyttes mod tilfældig opfugtning fra nedbør. En 2 kg klaphammer er en god hjælp, når blokkene skal rettes ind, men den må kun bruges umiddelbart efter, at blokkene er lagt i mørtelen. Der skal mures i forbandt og studsfugerne skal forskydes mindst en kvart bloklængde. Ved høje sokler over terræn indlægges fugearmering (type se side 40) i hvert skifte. Hvor den øverste del af fundamentet udføres delt i 2 skifters højde, skal der placeres rustfaste bindere som nævnt i afsnittet»dobbeltmurede og delte fundamenter«side 22. Fundamenterne skal sikres mod vejrligsskader. Beton til stribefundamenter kan i almindelighed ud støbes med dimensioner og blandingsforhold som beskrevet i SBI-anvisning 181,»Fundering af mindre bygninger«og SBI-anvisning 189,»Småhuse«. Mørtelen skal have en trykstyrke på mindst MC 4,5 MPa som f.eks. en kalkcementmørtel KC 20/80/550 eller en cementmørtel C 100/400. KC-mørtelen er den smidigste og letteste at arbejde med. Fundamenter 25

26 Fundamenter 26

27 LECA-blokke 600 og LECA-blokke 500 mures med fyldte fuger. Til blokke, der er mindst 290 mm brede, kan der anvendes fuger med op til 50 mm bred luftspalte i midten, når der ved projekteringen er taget hensyn til reduktionen af det bærende tværsnit. Som alternativ til mørtel i studsfugerne kan disse udføres som limede fuger med f.eks. LIP limmørtel. Med studsfugerne udført som»knas fuger«, hvor blokkene stødes tæt sammen uden mørtel eller lim, kan LECA-blokke op mures i 2 skifters højde, når de regningsmæssige spændinger reduceres ved multiplikation med faktor 0,7. Der må ikke regnes med kraftoverførsel i studsfugerne eller trykfordeling på tværs af fugerne. Fundamenter 27

28 Lecaterm-blokke mures med fuger, der er helt ud fyldte, u ndtagen området mellem blokkenes celleplast kerner. I liggefugen placeres her en fugeisolering af 60 x 20 mm mineraluld. I studsfugen er blokkene forsynet med udragende ender af celleplast, der stødes tæt sammen. Ved delte blokke, hvor den udragende kerne mangler, anbringes i stedet et stykke fugeisolering. LECA-mursten mures med fyldte fuger. I fundamenter anvendes LECA-mursten normalt kun i 1 eller 2 skifters højde. Tildanning Et godt værktøj til deling, smigskæring og tilpasning af blokkene er en bajonetsav med hårdmetalklinge. Alternativt kan anvendes en letbeton-håndsav med hårdmetaltænder. Mindre bearbejdning og tilpasning kan udføres med økse eller murhammer. Til deling af LECA-blokke er en almindelig blokklipper let og hurtig at anvende. Lecaterm-blokke kan klippes, når man først gennemskærer celleplasten med en kraftig håndstiksav. Fundamenter 28

29 Sokkeltætning og -puds Ydervægsfundamenterne skal tætnes på den udvendige side med en grovgrunding, der føres helt ned på fundamentsbetonen under blokkene. Inden grovgrundingen repareres eventuelle skår og eventuelle fuger tætnes. Der bruges samme mørtel som til grovgrundingen. Med en afsluttende sokkelpuds får fundamenterne en jævn, ensartet overflade. Pudsen beskytter samtidig mod beskadigelse f.eks. ved havearbejde. Grovgrunding udføres med cement og sand 1:3 i en tyktflydende blanding, der sprøjtes, kastes eller trækkes på med et stålbræt. Straks efter»stødes af«, således at laget får en ensartet tykkelse på 2-3 mm, hvorefter det kostes igennem. Pudsning kan udføres med kalkcementmørtel KC 35/65/650 eller tilsvarende. Ved middel til stærke påvirkninger kan foreslås den stærkere blanding KC 20/80/550, men den svinder mere og revner nemmere. Efterbehandling Grovgrunding og puds holdes hver især fugtige nogle døgn og beskyttes mod udtørring af sol og vind. Materialerne må herefter sikres passende udtørringsbetingelser. Specialprodukter til tætning og puds bør vælges og anvendes efter de pågældende leverandørers anvisninger. Fundamenter 29

30 Radonsikring Generelt Radon er en radioaktiv luftart, der især kommer fra undergrunden. Den er yderst sundhedsskadelig. Det er derfor meget vigtigt at begrænse indholdet af radon i luften indendørs til så lavt et niveau som muligt.»bygningsreglement 1995«(kapitel ) samt»bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«(kapitel 6.5.2) kræver, at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte for at forhindre, at radon trænger op i bygningen fra undergrunden. SBI-anvisning 189, 2. udgave, der indeholder vejledninger om, hvordan konstruktioner kan udføres, så de opfylder»byg nings regle ment for småhuse, BR-S 98«, nævner bl.a.:»radon trænger op gennem jorden sammen med luft, når barometerstanden er faldende. Da der er tale om lufttrykforskelle på op til 0,1 atmosfære, kan indtrængning af radon kun undgås ved at tryk ud ligne det kapillarbrydende lag til atmosfæren, samtidig med at terrændækket gøres så tæt som muligt.«radonsikring 30

31 Trykudligning Trykudligning af det kapillarbrydende LECA lag kan foretages effektivt gennem et lodret rør, der føres fra LECA laget til over tag. Denne løsning, der skaber et passivt sug under gulvkonstruktionen, kan sammenlignes med det, der i bygningsreglementerne kaldes enkle forbedringer. Løsningen åbner også mulighed for efterfølgende at ændre fra passivt sug til aktivt sug under gulvet, idet der kan monteres en ventilator direkte på/i det lodrette rør. Aktivt sug kan være relevant, hvis radonkoncentrationen efter en eventuel måling viser sig at være for høj, og metoden må betragtes som en effektiv forbedring. Radonsikring 31

32 Lufttæt terrændæk For at opnå et lufttæt terrændæk er det ikke nok, at betonpladen er tæt (se side 11). Tilslutninger ved rørgennemføringer og tilslutninger til soklen skal også være tætte. Hvor der er tale om gulvbelægninger på strøer, opnås en lufttæt for bindelse ved at føre murpappen ned på betonpladen og fastklæbe eller fastsvejse pappen, (figur 1). Denne løsning egner sig ikke til gulve, hvor der bagefter skal udlægges pudslag eller klinker. I den situation bør betonpladen støbes ovenpå soklen, (figur 2). Skillevægsfundamenter skal også tætnes efter ovenstående principper, (figur 3). Figur 1. Figur 2. Radonsikring 32 Figur 3.

33 Vægge Generelt Dette afsnit omhandler LECA-blokkes anvendelse i hule mure, skillevægge og kældervægge. Anvisningerne i dette afsnit tager sigte på huse til og med 2 etager over terræn, højde under 8,5 m og beliggende i by, skov eller landbrugsområde. Arbejdet udføres i normal kontrolklasse og normal sikkerhedsklasse. Lufttæthed Da der i bygningsreglementerne stilles krav til klimaskærmens lufttæthed, skal bagmure og massive ydermure med LECA-blokke altid tætnes omhyggeligt med puds indvendigt. Varmeisolering Som nævnt under afsnittet varmeisolering i terrændæk side 13, stilles der i bygningsreglementerne fra 1. januar 2006 krav til nybyggeriers energiramme og størrelsen af transmissionstabet fra klimaskærmen. For at kunne beregne transmissionstabet omkring ydervægge er der på de følgende sider angivet U-værdien for forskellige ydervægsløsninger. Ved til- og ombygninger er der fortsat krav til U-værdien for kældervægge mod jord og ydervægskonstruktioner. Kravet er 0,20 W/m²K. Dette krav kan dog lempes til 0,40 W/m²K, hvis andre dele af bygningen tilsvarende isoleres bedre, således at tilbygningens samlede varmetab ikke forøges. Massive ydermure af LECA-blokke skal derfor altid udføres med en tillægsisolering, eller væggen kan udføres af Lecaterm-blokke. Vægge 33

34 U'-værdier (W/m 2 K) Hule mure. Bagmur af 100 mm LECA-blokke 600 Formur Vægtykkelse mm Isolering λdekl 0,037 tykkelse mm Isoleret del U -værdier Ved fals inkl. 30 mm isolering Vejl. værdi 6 % falsareal ,29 0,53 0, mm tegl H ,24 0,21 0,50 0,47 0,26 0, ,17 0,44 0, ,27 0,46 0, mm LECAblokke ,23 0,20 0,44 0,42 0,24 0, ,16 0,39 0,17 Hule mure. Bagmur af 150 mm LECA-blokke 600 Formur Vægtykkelse mm Isolering λdekl 0,037 tykkelse mm Isoleret del U -værdier Ved fals inkl. 30 mm isolering Vejl. værdi 6 % falsareal ,27 0,47 0, mm tegl H ,23 0,20 0,45 0,43 0,24 0,21 Vægge mm LECAblokke ,16 0,25 0,22 0,19 0,40 0,18 0,42 0,26 0,40 0,23 0,38 0, ,16 0,36 0,17

35 De vejledende U -værdier for hule mure med 6 % falsareal er beregnet med 30 mm isoleringsstrimler λ dekl. 0,038 W/m K i vindues- og dørfalse. Linietabet ved false er her så lille, at det ikke medregnes i murens varmetab, men fladearealet af falsen og kuldebrovirkningen herfra er medregnet i U'-værdien med den procentvise andel. Puds er ikke medregnet. Et 10 mm tykt lag puds har en isolans på 0,01 m 2 K/W. Der vil normalt kunne ses bort fra korrektion for murbindere U f, hvis der anvendes rustfaste bindere i 3 mm tykkelse (maks. 8 stk. pr. m 2 ) eller 4 mm tykkelse (maks. 4 stk. pr. m 2 ). I andre tilfælde må der foretages beregning iht. DS 418. Andre mure af LECA-blokke Kælderydervægge Ved kælderydervægge bidrager LECA-blokkene til isoleringen, og gør det muligt at undgå væsentlige kuldebroer. Til opvarmede rum er en supplerende isolering dog nødvendig. Resulterende U-værdier for kældervægge kan findes i brochuren»kældervægge«, som gerne tilsendes. Vægge 35

36 Opmuring Under hule ydermure bør i almindelighed udlægges murpap i soklens fulde bredde, og ind over gulvbetonen, hvor den fastklæbes. Pappen isolerer mod fugt og danner samtidig et glide lag, hvori mindre bevægelser hidrørende fra bygningssvind og udtørring kan optages. For at føre fugt, der måtte trænge gennem formuren, ud af væggen, indlægges tillige en bane murpap med den ene side under formuren, den anden ført op i fugen over bagmurens nederste blokskifte. Tilsvarende murpap anbringes over muråbninger til vinduer, døre m.m. Her bør fugtisoleringen føres mindst 150 mm ud i hulrummet i hver ende. Kælderydervægge opmures direkte på fundamentet uden mellemliggende murpap. Pallerne med blokke placeres med kran eller andet egnet hjælpemiddel så tæt ved brugsstedet som muligt. De enkelte blokke løftes tæt på kroppen på en måde, så ryggen forbliver rank, og der undgås vrid. Der bør anvendes arbejdshandsker ved håndteringen. Stillads anvendes og indstilles i højden, så der opnås de bedst mulige arbejdsstillinger. Vægge 36 LECA-blokke mures med fyldte fuger. Til blokke, der er mindst 190 mm brede, kan dog anvendes fuger med op til 50 mm bred luftspalte i midten, når der ved projekteringen er taget hensyn til reduktionen af det bærende tværsnit.

37 Lecaterm-blokke mures med fuger, der er helt udfyldte, undtagen området mellem blokkenes celleplastkerner, hvor en isoleringsstrimmel af mineraluld 60 x 20 mm placeres i liggefugen. I studsfugerne er blokkene forsynet med udragende ender af celleplast, der blot skal stødes tæt sammen. Ved delte blokke, hvor den udragende kerne mangler, anbringes i stedet et stykke fugeisolering. Til opmuringen anvendes i almindelighed mørtel som KC 35/65/650 til ydervægge og KC 50/50/700 til indervægge. Af styrkehensyn vil der ofte være foreskrevet en stærkere mørtel, f.eks. KC 20/80/550 til bærende vægge. Ved kælderydervægge anvendes altid en mørtel med en trykstyrke på mindst MC 4,5 MPa som f.eks. KC 20/80/550. Væggene skal beskyttes mod vejrligsskader. Ca. netto mørtelforbrug med fyldte fuger 100 mm blokmur 120 mm blokmur 150 mm blokmur 190 mm blokmur 230 mm blokmur 290 mm blokmur 330 mm blokmur 350 mm blokmur 390 mm blokmur 330 mm Lecaterm-blok 350 mm Lecaterm-blok 390 mm Lecaterm-blok 350 mm rilleblok, lige 390 mm rilleblok, lige 350 mm rilleblok, hjørne 390 mm rilleblok, hjørne 190 mm blokmur med delte fuger 108 mm mursten l/m² ,8 pr. stk. 6,4 pr. stk Vægge 37

38 Forskydningen i forbandtet er i murværksnormen fastsat til at skulle være mindst en kvart bloklængde. Med 100 mm blokke startes med pasblokke for at opnå den nødvendige forskydning. Når væggene opmures med 390 mm Lecaterm-blokke, begynder arbejdet med den specielle hjørneblok. Hermed er forbandtet automatisk i orden, og normens krav om en kvart bloklængde s forskydning af studsfugerne er ligeledes i orden. Fugtsugningen i LECA-blokke er meget ringe på grund af blokkenes struktur af grove porer mellem LECA kornene med lukkede celler. Ved opmuringen har den beskedne sugning den fordel, at man får bedre tid til at rette blokkene ind, før mørtelen»suges død«. Blokkene skal ikke forvandes, og de bør beskyttes mod tilfældig opfugtning fra nedbør. Mørtelen udlægges således, at mørtelstriberne bliver helt udfyldte og fugearmeringen fuldstændig omstøbt. En 2 kg klaphammer er en god hjælp, når blokkene skal rettes ind, men den må kun bruges umiddelbart efter, at blokkene er lagt i mørtelen. Kælderydervægge LECA-blokke skal i kælderydervægge opmures direkte på fundamentet uden mellemliggende murpap. Kælderydervæggene skal opmures i forbandt med fyldte fuger med mørtel med en trykstyrke på mindst MC 4,5 MPa som f.eks. KC 20/80/550. Vægge 38 Armerede kældervægge opmures af 350 mm eller 390 mm LECA-rilleblokke med 2 stk. ribbet armeringsstål 8 mm B 550 i hvert skifte. Armerede kældervægge er særlig velegnede i de tilfælde, hvor kældervæggen ikke bliver understøttet for oven af et kælderdæk f.eks. ved træbjælkelag. Yderligere giver de armerede kældervægge mulighed for at øge afstanden mellem de understøttende skillevægge. Rillerne giver plads til den korrosionsbeskyttende om støbning med mindst 15 mm mørtel. Armeringens place-

39 ring sikres med almindelige plastafstands holdere til 15 mm dæklag. Ved stød skal overlapningen på armeringen være mindst 450 mm og placeres i de lige murflugter. I hjørnerne placeres armeringen som vist nedenfor. Bukkediameteren for armeringsstålet skal være mindst 24 mm. Hjørneblokke i armeret murværk tilpasses ved at fjerne opkanten ud for de tilstødende ligeblokkes armeringsriller, og hvor armeringen i øvrigt skal passere opkanter på hjørneblokken. Opkanten borthugges helt ned til bunden af hjørneblokkens hulhed. Når hjørnearmeringen er anbragt, skal hele hjørneblokkens hulhed udfyldes med mørtel. Ved 390 mm tykke kældervægge anvendes 2 hjørneblokke pr. hjørne i hvert skifte ved udadgående hjørner. Ved indadgående hjørner anvendes 2 og 3 hjørneblokke pr. hjørne i hvert skifte ved henholdsvis 350 mm og 390 mm tykke kældervægge. Placering af hjørneblokke ved ud- og indadgående hjørner for 350 mm og 390 mm blokke er vist nedenfor. 350 mm 350 mm Indvendig udvendig udvendig Indvendig 390 mm 390 mm Indvendig udvendig Vægge udvendig Indvendig 39

40 Fugearmering For at forebygge revner som følge af bygningssvind og temperaturbevægelser indlægges gennemgående armering i hvert 3. skiftes liggefuge. Ved kælderydervægge af massive LECA-blokke og hule ydervægge i formuren indlægges dog armering i hvert 2. skifte. Tilsvarende armering lægges i fugerne 1 skifte under og 1 skifte over muråbninger samt under væggens øverste skifte. I de tynde mure af 100 mm eller 150 mm LECAblokke lægges 1 stk. stål i midten af de fuger, der skal svindarmeres. Til 190 mm og tykkere mure bruges 2 stål i hver armeringsfuge. De placeres i hver sin side af muren, med et dæklag mod det fri på mindst 30 mm. Armeringen skal være korrosionsfast i den miljøklasse, hvori den anvendes. Til passiv miljøklasse, f.eks. indvendigt murværk i opvarmede og tørre lokaler, kan anvendes Bi-stål 40 eller 6 mm ribbet armeringsstål B 550. Til de fleste andre formål, herunder den udvendige formurvange, med murværk i moderat eller aggressiv miljøklasse, anvendes korrosionsbestandig svindarmering af rustfast Bi-stål 40 eller 6 mm rustfast ribbet armeringsstål W eller tilsvarende. Vægge 40

41 Bindere i hule mure Bindere indlægges mellem for- og bagmurvangerne i henhold til»norm for murværkskonstruktioner DS 414, 6. udgave«og SBI-anvisning 157,»Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure«. For hulrum op til 150 mm anvendes 3 mm bindere, og ved større end 150 mm hulrum anvendes 4 mm bindere. Disse skal efter indmuringen være retlinede mellem murvangerne. Der anbringes 1 binder pr. blok i hvert andet skifte. Desuden 1 binder i hvert skifte ved lodrette false og ud for tværvægge. I skiftet ud for etageadskillelser placeres 3 bindere pr. blok. Forbindelsen mellem bagmure og tværstående skillevægge etableres sædvanligvis ved sammenmuring, men kan også udføres med 2 stk. 3 mm rustfaste bindere i hvert blokskifte. Dilatationsfuger Længdeudvidelseskoefficienten i C -1 for LECA-blokmurværk er Det anbefales at begrænse murfelternes længde mellem dilatationsfuger eller murafbrydelser i henhold til nedenstående tabel. Vægge 41

42 Muråbninger I åbne false føres hulrummets isolering helt frem i vindues - lysningen. Senere dækkes isoleringen med tilsætninger af træ eller plademateriale, hvortil vinduesrammerne fastgøres. I lukkede false skal forbindelsen mellem formur og bagmur fugtisoleres og forsynes med en kuldebroafbrydelse. Dette kan eksempelvis udføres med mindst 30 mm tykke strimler af celleplast. LECA-murbjælker er præfabrikerede, armerede overliggere til vindues- og døroverliggere i murede konstruktioner. LECA-murbjælker vejer ca. 30 % mindre end tilsvarende bjælker i almindelig beton. Bjælkerne leveres i bredder og længder svarende til LECAblokkenes modul og i samme højde på 190 mm, så højden også passer med 3 skifter mursten. Vægge 42 På opsiden er LECA-murbjælkerne forsynet med løfteøjer, som ved transport, oplagring og montage skal vende opad. Vederlaget fordeles ligeligt i begge sider. Dimensionering af LECA-murbjælker, herunder bl.a. udregning af belastninger, foretages af det enkelte projekts rådgivende ingeniør. Bæreevnetabel med forudsætninger kan ses i brochuren»leca-murbjælker«, som gerne tilsendes.

43 Tildanning Et godt værktøj til deling, smigskæring og tilpasning af blokkene er en bajonetsav med hårdmetalklinge. Alternativt kan anvendes en letbeton-håndsav med hårdmetaltænder. Mindre bearbejdning og tilpasning kan udføres med økse eller murhammer. Til deling af LECA-blokke er en almindelig blokklipper let og hurtig at anvende. Lecaterm-blokke kan klippes, når man først gennemskærer celleplasten med en kraftig håndstiksav. Fastgørelser Til fastgørelser i LECA-blokke anbefales i almindelighed plastpløkke eller -dybler. Som alternative muligheder kan nævnes specialskruer, kilesøm, krydsende søm eller parvis islåede dykker. Til særlige opgaver kan anvendes klæbeankre eller gennemgående bolte. Metalekspansionsbolte kan ikke anbefales. For produkterne Fischer-Dübel, Hilti letbetondybel, NKT Montaflex og Upat klæbeankre foreligger rapporter fra udtrækningsforsøg. Vægge 43

44 Overfladebehandling Indvendig overfladebehandling Til manuel pudsning udkastes væggen først med ce mentmørtel C 100/400, efter rumfang 1 del cement : 3 de le skarpt sand. Efter afstødning, når udkastet er tilstrækkelig afbundet, pudses med kalkcementmørtel KC 50/50/700. Gipspuds Den grovporøse overflade på LECA-blokke er velegnet til gipspudsning, både manuelt og med maskine. Tyndpuds En række fabriksblandede produkter er vel egnede til LECA-blokke. De er især fordelagtige, hvor opmuringen er sket så nøjagtig, at små lagtykkelser kan opnås. Tyndpuds kan give en god bund for maling, tapetsering m.m. Ydervægge skal dog udføres lufttætte (se side 33). Vægge 44 Cementbaseret murmaling Med cementbaseret murmaling + sand kan væggens LECA-struktur bibeholdes, samtidig med at overfladen»lukkes«. Påføringen sker med en nylonkalkkost.

45 Udvendig overfladebehandling Før manuel pudsning udkastes væggen med cementmørtel C 100/400, efter rumfang 1 del cement : 3 dele skarpt sand. Dette stærke lag bør være tyndt for ikke at revne ved svind eller temperaturpåvirkninger. Berapningen holdes fugtig nogle døgn og skærmes mod udtørring af sol og vind. Behandlingen kan afsluttes med en egnet facademaling. Pudsning Til pudsen kan der anvendes kalkcementmørtel KC 50/50/700. Stærkere puds revner nemmere og bør kun anvendes, hvor det er nødvendigt f.eks. på grund af slid eller miljøforhold. Det anbefales at anvende velgraderet sand eller tørmørtel. Pudsningen bør ske på fugtigt underlag og holdes fugtigt nogle døgn, hvor den skærmes mod udtørring af sol og vind. Cementbaseret murmaling Med cementbaseret murmaling + sand, der påføres med en nylonkalkkost, er der mulighed for at bibeholde LECAstrukturen synlig i overfladen. Behandlingen afsluttes med en strygning uden sandtilsætning. For yderligere oplysninger henvises til BIB hæfte»over fladebehandling af blokmurværk«. Hæftet kan bestilles på BIB s hjemmeside Vægge 45

46 Overfladebehandling af kælderydervægge Udvendigt under terræn skal kældervægge af blokprodukter altid tætnes omhyggeligt med berapning, asfaltering og udkast med cementmørtel. Tætningen føres helt ned til fundamentbetonen under blokkene. Berapning udføres med C 100/400 i en tyktflydende blanding, der sprøjtes, kastes eller trækkes på med et stålbræt. Straks efter»stødes af«, således at laget får en ensartet tykkelse på 2-3 mm, hvorefter det kostes igennem. Asfaltering sker ved påsmøring til fuld dækning, om nødvendigt to gange, med asfaltemulsion, koldtflydende asfalt eller med varm asfalt. Det er afgørende for resultatet, at leverandørens anvisning nøje følges. Udkastningen udføres med C 100/400 i et tyndt sammenhængende lag. Specialprodukter som visse cementbundne fugtisoleringsmidler eller grundmursplader kan vælges alternativt, og skal anvendes efter de pågældende leverandørers anvisninger. Udvendigt over terræn - se sokkeltætning og puds (side 29). Indvendigt er det tilstrækkeligt med berapning. Ønskes væggene pudsede, udkastes først med cementmørtel C 100/400. Efter afstødning, når udkastet er tilstrækkeligt afbundet, pudses med mørtel KC 50/50/700. Vægge 46

47 Dræning og udvendig isolering af kælderydervægge Vægdræn og omfangsdræn skal altid udføres for at beskytte kældervæggen mod vandtryk og deraf forårsaget vandgennemstrømning. Vægdræn og udvendig varmeisolering kan kombineres ved at anvende løs LECA. LECA laget skal som drænlag være mindst 200 mm tykt op langs væggen og adskilt fra jorden med fiberdug. Foroven skal laget afdækkes med asfaltpap, der lægges med fald udefter. Langs kældervæggen bøjes pappen op og klæbes fast. Vægdræn kan også udføres af 50 eller 75 mm LECA-drænplader, der opsættes med knasfuge (dvs. uden mørtel i fugerne. Pladerne ophæftes med mørtel på væggen, der i forvejen er behandlet med berapning og asfaltering. Før jorden tilbagefyldes, dækkes pladerne med et lag fiberdug. Foroven anbringes tillige en strimmel asfaltpap, der bøjes op og klæbes fast til væggen. Også til efterisolering af in situ støbte kældervægge af beton er anvendelse af løs LECA velegnet. Se brochuren»udvendig efterisolering af kældre«, som gerne tilsendes. Vægge 47

48 Telefon LECA-Byggeinformation Vestre Teglgade København SV Telefax LECA-Ekspedition Randersvej Randers Telefax Vestre Teglgade København SV Telefax Tolderlundsvej Odense C Telefax Dansk Leca udgave

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Blad: 9-7/7.4 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Der skal i henhold til myndighedskrav tages hensyn til varmetabet gennem kuldebroer. Skillevægsfundamenter

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge.............. 34 3.2 løsninger....................... 35 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle................36 3.4 Forbrug.........................36

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: 34 afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge...36 3.2 løsninger...37 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...38 3.4 Forbrug...38 3.5 Opmuring... 40-41 3.6 Overfladebehandling og fugtsikring...42

Læs mere

Sådan får du det bedste terrændæk

Sådan får du det bedste terrændæk Gode tips og konkret vejledning om kombi-løsningen fra A-Z Kort om Dansk Leca A/S Dansk Leca A/S er en af Europas største producenter af R letklinker. Under det registrerede varemærke fremstilles og sælges

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Leca terrændæk. Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m.

Leca terrændæk. Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m. Leca terrændæk Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m. Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Dato: November 2009 Blad: 09-08 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Leca blokke 600 Leca blokke 800

Læs mere

afsnit 1 Terrændæk Indhold:

afsnit 1 Terrændæk Indhold: 6 afsnit 1 Terrændæk Indhold: 1.1 Terrændæk...8 1.2 Løsninger, bolig...9-10 1.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...11 1.4 Levering...12 1.5 Forbrug...12 1.6 Udførelse...13-15 1.7 Løsninger, industri...16-17

Læs mere

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge.

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. 17/01/2018 PROJEKTERING Dette afsnit omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner. Arbejdet

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter fundamenter Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter Brochuren omhandler forskellige typer blokke og deres anvendelse i fundamenter under ydervægge og indvendige vægge. blokke fremstilles af letklinker,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring

Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring Marts 2015 2. udgave SfB (21) (22) Ff5 Håndtering og opmuring 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Dansk Beton Blokgruppen Nørre Voldgade

Læs mere

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele:

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: 15/12/2017 PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: bidrager væsentligt til varmeisoleringen og modvirker kuldebroer blokkene er ubrændbare blokkene er uorganiske

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Værd at vide om Leca letklinker

Værd at vide om Leca letklinker Dato: December 29 Blad: 1-1 Gruppe: Generelt Værd at vide om Leca letklinker LECA er forbogstaverne i den engelske betegnelse for det færdige produkt: Light Expanded Clay Aggregate Leca er et registreret

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk. Terrændæk, før. Beton. Nyt terændæk

Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk. Terrændæk, før. Beton. Nyt terændæk Energiløsning UDGIVET AUGUST 2017 Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk Terrændæk i småhuse opført frem til 17 er relativt dårligt isolerede. Især i huse opført før 172 er varmeisoleringen

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge blokmure Ydermure Skillevægge Denne brochure omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Læs mere

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1 C12 SfB ( ) Fh 2 Februar 2006 Side 1 Nyt navn BRICTEC-murværksarmering (bistål 37R) hedder nu MURTEC rustfrit bistål 37R, men stadig samme suveræne styrke. Indledning På disse sider gennemgås en række

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Construction Metodebeskrivelse

Construction Metodebeskrivelse Construction Metodebeskrivelse Standsning af opstigende fugt med SikaMur -InjectoCream A5 folder Ny.indd 1 19-02-2008 11:16:58 Indhold 1. Forbehandling...3 2. Boring af huller...3 3. Murtype...4 4. Klargøring

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem rceasybuild.com VELKOMMEN TIL RC BETON OG RC EASYBUILD Hos RC Beton ønsker vi at give vores kunder de bedste muligheder for at bygge effektivt. På den baggrund

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT.  Lette løsninger for et bedre klima! JACKON SOKKELELEMENT Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI 02-2015 (1. revidering 06-2016) www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Terrændæk på en enkel måde Jackon

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

...fokus på isolering. Styrolit gulv- og drænplader

...fokus på isolering. Styrolit gulv- og drænplader Styrolit gulv- og drænplader Styrolit gulvisolering - et godt grundlag at bygge på Styrolit gulvisolering består af en række basisprodukter, der er udviklet med henblik på at gøre varmeisoleringen så effektiv

Læs mere

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet! K www.lip.dk 235 Hurtig Cement / 275 Hurtigt Pudslag Forarbejdningstid ca. 1 1/4 time Klar til spartling/flisebelægning efter ca. 4 timer Belægningsklar med f.eks. vinyl efter 24 timer Velegnet til gulvvarme

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning POROTHERM teglblokke fra Wienerberger er fremstillet af ler,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - den stærke hvide isolering Februar 2012 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Dæk over krybekælder ændres til nyt terrændæk. Nyt terændæk

Dæk over krybekælder ændres til nyt terrændæk. Nyt terændæk Energiløsning Dæk over krybekælder ændres til nyt terrændæk UDGIVET AUGUST 2017 Dæk over krybekælder ændres til nyt terrændæk Krybekælderdæk er især anvendt i småhuse frem til 1960, men findes også i nyere

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre Rørcenterdagene 14. juni 2017 Radonsikring af bygninger for kloakmestre Ulla Byrlund Konsulent Bygninger & Miljø Program Hvad er radon? Radon i danske boliger? Måling Sundhedsaspekter Regler om radon Indtrængningsveje

Læs mere

Temperatur og hærdning

Temperatur og hærdning Vedr.: Til: Vinterstøbning og styrkeudvikling i terrændæk EXPAN Betons styrkeudvikling ved lave temperaturer I vintermånederne med lave temperaturer udvikles betonens styrke meget langsommere end resten

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere