Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Gran Fondo cykelløb og Ironman - orientering Helsingør Svømmehal - haltidsfordeling LÆR AT TACKLE kurser orientering Sundhedsprofil for region og kommuner orientering Ansøgning - MTB-O World Cup Idrætslinjen Helsingør - udvidelse med ekstra spor Støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...18 Bilagsliste...19

2 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7630 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Godkendt.

3 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Gran Fondo cykelløb og Ironman - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8707 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommune er vært for to større internationale idrætsbegivenheder - Gran Fondo cykelløb (World Cycling Tour, UWCT Copenhagen Gran Fondo enkeltstart) samt Ironman (KMD Ironman 70.3 Kronborg). Eventkoordinator Peter Kruse Thomsen fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vil i mødet orientere om de to idrætsbegivenheder. Sagsfremstilling 1. Gran Fondo Helsingør Gran Fondo cykelløb foregår fredag den 30. maj Grann Fondo enkeltstart er et stort internationalt amatørcykelløb med etaper i forskellige lande. Der deltager både danske og udenlandske ryttere. Arrangementet foregår på og omkring Axeltorv i Helsingør, hvor mange tilskuere forventes at møde op til en rigtig byfest. I forbindelse med arrangement afholdes der VM i enkeltstart for U23 ryttere. 2. Ironman Kronborg Ironman triatlon foregår søndag den 14. september Ironman 70.3 Kronborg er en halv Ironman for både professionelle og amatører triatleter. Ironman er et kæmpe brand, hvor tusindvis af triatleter dyster i svømning, cykelløb og løb. Der bliver afholdt Ironman i store dele af verden. Arrangement foregår ved og omkring Kulturhavnen Kronborg, hvor mange tilskuerne forventes at møde op til begivenheden. Inden arrangementet afholdes der lørdag den 13. september yderligere et triatlon arrangement. Det er motionsstævnet 4:18:4, som afholdes i området ved Sommariva. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orientering foretaget.

4 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Helsingør Svømmehal - haltidsfordeling Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8689 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Mette Lene Jensen (V) har bedt om at få følgende på dagsordenen: Jeg ønsker at få en orientering af haltidsfordelingen af Helsingør Svømmehal på dagsordenen til næste SIF-udvalgsmøde. Samtidig ønsker jeg at få en redegørelse for, hvorledes klubberne er blevet orienteret herom, om ordningen med brugeråbning bliver anvendt, hvor ofte og af hvor mange. Ligeledes om klubberne overholder de krav, der i denne forbindelse blev stillet dem på udvalgsmødet d. 3/ , f.eks. at klubberne skulle stille en uddannet livredder som træner, og denne foretog vandprøver. Hans Henrik Schmidt, leder af Helsingør Kommunes idrætsanlæg, deltager under dette punkt. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen blev udsat til det kommende møde.

5 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side LÆR AT TACKLE kurser orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6987 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Helsingør og Fredensborg Kommuner samarbejder om koordinering af kurserne LÆR AT TACKLE, som er målrettet borgere med kroniske lidelser. Kursusprogrammerne er udviklet på Stanford University og udbydes i Danmark via Komiteen for Sundhedsoplysning. Formålet med kurserne er at styrke borgerens personlige ressourcer samt videreformidle værktøjer til håndtering af de udfordringer, borgeren møder i hverdagen med kronisk sygdom. Kurserne er desuden med til at øge den enkeltes oplevelse af kontrol og livskvalitet i hverdagen. Dermed kan kurserne medvirke til at forebygge sygdomsforværring og indlæggelser. LÆR AT TACKLE er et veldokumenteret og valideret koncept, og der evalueres løbende på alle kurser. Evalueringer fra alle deltagende kommuner samles årligt og anvendes til kvalitetsudvikling af kurserne på både lokalt og nationalt niveau. Retsgrundlag Intet at bemærke. Relation til vision og tværgående politikker LÆR AT TACKLE kurserne knytter sig til Helsingør Kommunes sundhedspolitik. Et af fokusområderne i politikken er at støtte borgerne til bedre at kunne håndtere egen sygdom og tage ansvar for sundhed og trivsel i eget liv. Kurserne relaterer sig til Helsingør Kommunes Vision 2020 om tidlig indsats, idet borgerne støttes til at tage ansvar for eget liv. LÆR AT TACKLE understøtter endvidere Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om mental sundhed. Sagsfremstilling 1. Aktuelle kurser Helsingør og Fredensborg Kommuner udbyder for øjeblikket følgende tre kurser: LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE angst og depression 2. Frivillige instruktører Kurserne ledes af frivillige instruktører, som selv har en eller flere længerevarende sygdomme. Udgangspunktet for kurserne er således ligemandsprincippet, hvor både instruktører og kursister kan relatere sig til de mange problematikker, der knytter sig til en hverdag med sygdom. Instruktørerne har gennemført et uddannelsesforløb og modtager supervision under kursusafholdelse.

6 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 3. Kursusforløb Mødedato Side 6 Hvert kursus forløber over seks eller syv uger med et ugentligt undervisningsmodul á 2,5 timer, og der deltager op til 15 personer på et kursus. Alle kurser forløber efter faste undervisningsmanualer, der tager udgangspunkt i følgende fire emner: At kursisterne opstiller mål og lærer at nå disse mål via handleplaner At kursisterne forholder sig til egne symptomer At kursister og instruktører fungerer som rollemodeller for hinanden At der skabes gode rammer for gruppedynamik Kurserne er gratis. 4. Rekruttering Kurserne er for alle borgere, der har kronisk sygdom, kroniske smerter eller angst og depression. Rekruttering sker primært via avisannoncer, jobcenter, almen praksis, boligsociale indsatser, foldere på bl.a. apoteker og biblioteker samt events som eksempelvis Helsingør Messen. 5. Kommende LÆR AT TACKLE kurser Fra 2015 vil Helsingør og Fredensborg Kommuner også udbyde kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Dette kursus er specielt målrettet sygedagpengemodtagere. Kursisterne får værktøjer til, hvordan de kan mestre et arbejdsliv trods langvarig sygdom. Anette Søbye Philipsen, sundhedskonsulent, Center for Sundhed og Omsorg vil på mødet orientere om LÆR AT TACKLE kurserne. Økonomi/Personaleforhold Der er afsat kr. til gennemførelse af kurser. Budgettet dækker licens, materialer, kurser udgifter til forplejning og transport samt gavekort til de frivillige instruktører. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orientering foretaget.

7 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Sundhedsprofil for region og kommuner orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7806 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Sundhedsprofil for region og kommuner kortlægger borgernes aktuelle sundhedstilstand og generelle helbred i region og kommuner - og er nu udarbejdet for tredje gang. Sundhedsprofil 2013 bliver opdelt i to rapporter. Den første rapport er den generelle profil, som netop er kommet. Den anden rapport, som beskriver borgere med kroniske sygdomme og deres forbrug af sundhedsydelser, forventes at komme i juni Sundhedsprofilen bygger på spørgeskemadata fra spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det, som blev udsendt sidste år. I alt er der udsendt spørgeskemaer til borgere over 16 år i regionens 29 kommuner. 43,5 % af borgerne valgte at udfylde skemaet. Der var færrest besvarelser blandt: Mænd Unge/og de ældste Kort uddannede Lav indkomst Ikke-vestlig herkomst I Helsingør Kommune var svarprocenten 42,7, hvilket svarer til, at 1046 borgere har besvaret spørgeskemaet. Resultaterne er siden vægtet for non-response og kommunestørrelse. I forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsprofil 2010 udarbejdede regionen et uddrag af sundhedsprofilen for Helsingør Kommune med særligt fokus på resultater fra Helsingør sammenlignet med Region Hovedstaden. I 2014 udarbejder vi selv en Helsingør model, herefter kaldet pixiudgaven. Retsgrundlag Sundhedsloven (Lov nr. 546/2005 1, ) Relation til vision og tværgående politikker Indgår sammen med Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen i grundlaget for udarbejdelse af årlige handlingsplaner. Sagsfremstilling Sundhedsprofil 2013 er udkommet i to versioner. En stor rapport på 258 sider og en sammenfatning på 26 sider. Derudover udarbejder Center for Sundhed og Omsorg en egen sammenfatning, som har fokus på resultater fra Helsingør sammenlignet med Region Hovedstaden. Sammenlignet med 2010 er der for 2013 udgaven visse begrænsninger i datamaterialet. På grund af en relativ ringe svarprocent er der ikke tilstrækkeligt pålidelige data til, at pixiudgaven kan gå ned og vise sundhedsadfærden på eksempelvis køn, alder og uddannelse i Helsingør Kommune. Her må Helsingør Kommune holde sig til tallene for hele regionen. Hvis Helsingør Kommune fx ønsker at vide, hvor mange unge mellem 16 og 24 år, som er rygere, ja så må man bruge tallene fra regionen, som helhed. Pixiudgaven forventes færdig til gennemgangen af Sundhedsprofilen for Byrådet den 26. maj 2014.

8 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 8 Sundhedsprofil 2013 (den store rapport) beskæftiger sig med følgende temaer: Demografi og sociale forhold, sundhedsadfærd, overvægt, generelt helbred, seksuel adfærd og sexsygdomme, sociale relationer, rammer for borgernes sundhed og individorienteret forebyggelse. Nøgleresultater for sundhedsadfærd, helbred og sociale relationer Her formidles ganske kort nøgleresultaterne for sundhedsadfærden i Helsingør Kommune sammenlignet med Region Hovedstaden: I Helsingør ryger 16 % dagligt (15 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 8 % et storforbrug af alkohol (10 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 18 % tegn på alkoholafhængighed (17 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 11 % meget usunde madvaner (10 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 37 % af borgerne fysisk aktive mindre end 30 minutter dagligt (moderat til hård aktivitet) (32 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 34 % moderat overvægtige, BMI mellem 25 og 30 (30 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 12 % svært overvægtige, BMI 30 (11 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 41 % af de unge prøvet hash (51 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 17 % et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred (13 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 12,8 % et dårligt fysisk helbred (9,1 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 13 % et dårligt mentalt helbred (12 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 23 % et højt stressniveau (21 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 5,8 % ofte uønsket alene (6,0 % i Region Hovedstaden) 1. Udviklingen siden 2010 Der er positive takter i forbindelse med udviklingen siden de seneste sundhedsprofiler. Andelen af borgere, som ryger, er støt faldende. Sundhedsprofilen viser også, at der er områder, hvor udviklingen ikke er positiv, fx for andelen af inaktive og overvægtige borgere. Udviklingen i Helsingør Kommune skiller sig ud fra regionen på tre områder: andelen af fysisk inaktive borgere, selvvurderet helbred og dårligt fysisk helbred. Det gennemgående tema i forbindelse med lanceringen af Sundhedsprofil 2013 har været den sociale ulighed i sundhed. Sundhedsprofilerne har vist, at uligheden slår igennem både med hensyn til sundhedsadfærd, risikofaktorer og sygdomsmønster. Jo kortere uddannelse, jo flere usunde vaner har man statistisk set, og det giver en øget sygelighed. Risikofaktorerne har hver for sig stor betydning for folkesundheden, og flere risikofaktorer sammen giver en markant øget risiko for livsstilssygdomme. Blandt personer med en lang videregående uddannelse er der 71 %, som hverken har usunde kost-, ryge-, alkohol-, eller motionsvaner eller er svært overvægtige, mens det kun gælder for 30 % blandt personer med grundskole. Altså en markant ulighed i sundhed. Ida Kock Møller, Områdeleder, deltager under punktet. Økonomi/Personaleforhold Der er afsat kr. til gennemskrivning af pixiudgave baseret på kommunedata fra Helsingør og tryk af pixiudgave. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

9 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget at sagen forelægges til orientering. Mødedato Side 9 Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orientering foretaget.

10 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Ansøgning - MTB-O World Cup Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7650 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Ansøgning til Helsingør Kommune Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling modtog den 24. februar 2014 en ansøgning fra Dansk Orienterings-Forbund om støtte til indkøb af 33 præmier a 300 kr. i alt kr. i forbindelse afviklingen af en afdeling af World Cup i MTB-O (Mountainbike Orientering) i Helsingør Kommune og omegn i dagene maj Der forventes deltagelse fra op mod nationer, primært europæiske, med udøvere, hvoraf en stor del tilhører den absolutte verdenselite. Dertil kommer et tilsvarende antal ledere. Såvel udøvere som ledere indkvarteres i Helsingør Ferieby på Gl. Hellebækvej 60A. Konkurrencerne afvikles i Teglstrup Hegn og Gurre Sø Skovene samt - for så vidt angår sprint - i Forskerparken i Hørsholm. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Helsingør Kommunes Vision 2020: Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på: Kulturelle muligheder, tilgængelig natur og en levende historie Konferencemuligheder i topklasse Årlige events, der definerer kommunen Et varieret udbud af overnatningsmuligheder En åben, levende by En stemning af ro, nærhed, autenticitet og gådefuldhed Sagsfremstilling I dagene maj 2014 afvikler Danske Orienterings-Forbund en afdeling af World Cuppen i Mountainbike Orientering i Helsingør Kommune. Stævnet afholdes officielt af Dansk Orienterings-Forbunds MTB-O-udvalg, og stævneafviklingen er lagt i hænderne på orienteringsklubberne OK Øst samt Birkerød og Helsingør Ski- og Orienteringsklub. Stævnecentret etableres i forbindelse med Helsingør Ferieby, hvor deltagerne vil blive indkvarteret. Der forventes deltagelse fra op mod nationer, primært europæiske, med eliteudøvere + ledere. Konkurrencerne afvikles i Teglstrup Hegn og Gurre Sø Skovene samt - for så vidt angår sprint - i Forskerparken i Hørsholm.

11 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 11 Der er ikke tradition for større præmier i MTB-O, ligesom der heller ikke gives pengepræmier eller startpræmier. Derimod gives der i reglen præmier til de 3 første i hhv. dame- og herreklasserne for såvel seniorer som juniorer. Disse præmier er typisk en mindre/større gavekurv med lokale naturalier. Til World Cup stævnet den maj 2014 ønsker arrangørerne at uddele i alt 33 præmiesæt til en samlet værdi af kr. Økonomi/Personaleforhold Arrangørerne ansøger om kr. til indkøb af 33 præmiesæt. Budget Idræts- og Begivenhedspuljen ,00 Eventkoordinator ,00 Besparelse ,00 Godkendte ansøgninger: Eventsponsorat Special Olympics Golf Event ,00 Copenhagen Chess Festival ( ) ,00 Stafet for livet ,00 Vm på Tour 2014 (SIF"s bidrag) ,00 Rest pulje ,00 Ansøgninger endnu ikke godkendt: MTB ,00 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Udvalget vedtog at give et tilskud på kr. til arrangementet, idet der lægges vægt på at præmierne kommer fra lokalområdet.

12 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Idrætslinjen Helsingør - udvidelse med ekstra spor Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7577 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Koncept for Idrætsskoler TD og DIF 2009.pdf Indledning/Baggrund I 2009 oprettede Helsingør Kommune en idrætslinje på Snekkersten Skole. Idrætslinjen er et tilbud til talentfulde unge i udskolingen, hvor undervisning og disciplintræning kombineres i skoletiden. Idrætslinjen er opbygget efter Team Danmarks koncept for idrætsskoler (bilag), og der trænes p.t. inden for idrætsgrenene atletik, håndbold, fodbold, tennis og svømning. Som udgangspunkt optages der 28 elever i en idrætsklasse inden for de 5 idrætsgrene. Hvert år modtager idrætslinjen ansøgninger fra 50 til 75 elever pr. klasse. Det vurderes, at størsteparten af eleverne har potentiale til at blive optaget på idrætslinjen. Der er på den baggrund grundlag for at oprette et ekstra spor på idrætslinjen. Et ekstra spor vil ligeledes betyde, at der kan optages talentfulde unge fra andre idrætsgrene, fx skydning, gymnastik, golf, cykling, badminton og orienteringsløb. Sagen forelægges med henblik på udvalgets drøftelse af oprettelsen af et ekstra spor på idrætslinjen og finansieringen heraf. Retsgrundlag Lov nr. 51 Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag). Aftalereform vedr. folkeskolen af 13. juni Bekendtgørelse af lov om eliteidræt. Relation til vision og tværgående politikker Forslaget til en udvidelse af idrætslinjen på Snekkersten Skole, der involverer både kommunen og idrætsforeninger, understøtter Helsingør Kommunes Vision 2020, særligt ambitionen om at tiltrække flere børnefamilier. Udvidelse af idrætslinjen vil endvidere styrke og understøtte initiativer beskrevet i Idrætsog Fritidspolitikken, herunder særligt fokusområderne Idræt og bevægelse i skole og institution, Foreningsidræt og Eliteidræt og talentudvikling. Sagsfremstilling Koordinerede idrætsuddannelser indgår som et bærende element i kommunens idræts- og fritidspolitik, hvor et af formålene er at understøtte og udvikle de bedst mulige talentudviklingsmiljøer. Med etableringen af idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA) er der skabt en sammenhæng i et struktureret talentudviklingsmiljø i alderen år. Dette arbejde sker i regi af Helsingør Talent & Elite, som er den samlede betegnelse for talentudviklingsarbejdet i Helsingør Kommune. Der arbejdes ud fra et talentudviklingskoncept, som sikrer en sammenhængende overgang fra folkeskole til

13 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 13 ungdomsuddannelse. Der samarbejdes på tværs af uddannelsesinstitutioner, idrætsklubber, kommunale centre og erhvervsliv. Oprettelsen af et ekstra spor på idrætslinjen giver mulighed for at optage flere talenter inden for forskellige idrætsgrene, og derved styrke den samlede talentudvikling i Helsingør Kommune. Endvidere vil der være et større rekrutteringsgrund for HEA, når eleverne går ud af folkeskolen. En udvidelse af idrætslinjen understøtter samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Helsingør Kommune. Samarbejdsaftalen har bl.a. til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Helsingør Kommune. Økonomi/Personaleforhold Udvidelsen af idrætslinjen påbegyndes i skoleåret 2015/16 med en klasse. I de kommende år vil idrætslinjen blive udvidet med yderligere to klasser, således at der i 2017 er tre spor på idrætslinjen Antal klasser Udgift Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller, at sagen forelæggelse til drøftelse med henblik på udarbejdelse af driftsønske til budget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Driftsønske til budget fremlægges på maj-mødet.

14 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7764 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Forslag til principper for tilskud Kulturudvalget.pdf Sagsfremstilling Udvalgsformand Jens Bertram ønsker på baggrund af de mange henvendelser omkring idrætsbegivenheder i Helsingør Kommune en særskilt drøftelse af kommunal støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål. Udvalget kan drøfte om der skal udarbejdes retningslinjer med inspiration i Kulturudvalgets retningslinjer. Økonomi/Personaleforhold Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har i 2014 støttet følgende begivenheder økonomisk via Idræts- og Begivenhedspuljen. Budget Idræts- og Begivenhedspuljen ,00 Eventkoordinator ,00 Besparelse ,00 Godkendte ansøgninger: Eventsponsorat Special Olympics Golf Event ,00 Copenhagen Chess Festival ( ) ,00 Stafet for livet ,00 Vm på Tour 2014 (SIF"s bidrag) ,00 Rest pulje ,00 Ansøgninger endnu ikke godkendt: MTB ,00 Der er ikke indgået flerårige aftaler om tilskud finansieret over Idræts- og begivenhedspuljen. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen drøftet. På mødet blev runddelt revideret oversigt over godkendte projekter og restbudget på Idræts- og begivenhedspuljen Af den reviderede oversigt fremgår et restbudget på kr. i stedet for kr.

15 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 15

16 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/601 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Sponsoraftale Nordsjællands Håndbold 15. maj 2014 Udspecificering af budgettet for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område 15. maj 2014 Kortlægning og implementering af forebyggelsespakkerne 15. maj 2014 Introduktion til social ulighed i sundhed 17. juni 2014 Rideskolernes regnskab 17. juni 2014 FIT midtvejsevaluering Temadrøftelse frivillighed Børne-og ungdomsorganisationernes Fællesråd Folkeoplysningens Samråd Idrætsrådet 19. august september 2014 Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Udvalgsbesøg fra Helsingborg Ikke fastlagt Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fælledlignende baner ved Vapnagaard behandles på mødet den 17. juni 2014.

17 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/250 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Peter Poulsen forespurgte til proceduren for indkaldelse til ekstraordinært møde i Idrætsrådet. Stella Hansen orienterede om, at centret arbejder med sagen om anlæg af fælledlignende baner ved Vapnagaard i færgevejskilen på baggrund af dialog med brugerne. Sagen forelægges på juni-mødet. Stella Hansen orienterede endvidere om, at centret afholder møde med foreningen for Borsholm Forsamlingshus med henblik på kommunens overtagelse af ejendommen pr. 1. august 2014.

18 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 18 Bilagsliste 6. Ansøgning - MTB-O World Cup 1. Ansøgning til Helsingør Kommune (34089/14) 7. Idrætslinjen Helsingør - udvidelse med ekstra spor 1. Koncept for Idrætsskoler TD og DIF 2009.pdf (34219/14) 8. Støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål 1. Forslag til principper for tilskud Kulturudvalget.pdf (38442/14)

19 Bilag: 6.1. Ansøgning til Helsingør Kommune Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 29. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34089/14

20 Dansk Orienterings- Forbund Medlem af DIF og IOF Helsingør Kommune Stengade Helsingør Att. Sundheds-, Idræts-og Fritidsudvalgsformand Jens Bertram Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby (+45) Holte, den 24. februar 2014 Vedr. Orientering om vort World Cup arrangement i MTB-O i Helsingør og omegn i dagene maj 2014 og forespørgsel om Helsingør Kommunes evt. medvirken ved afholdelse af en reception eller lignende og evt. økonomisk støtte til præmieindkøb Vi tillader os hermed at henvende os til Dem for dels at orientere Dem om vort stævne dels for at drøfte en mulig support i form af for eksempel afholdelse af en reception for deltagere og ledere i forbindelse med stævnet og økonomisk tilskud til præmieindkøb. Vi er bekendt med - efter dialog med Helsingør Ski- og Orienteringsklub mangeårige formand Flemming Larsen -,at De i forvejen har et godt kendskab til orienteringssporten, men vi har trods dette, valgt at beskrive vort arrangement og særlige gren af orienteringssporten lidt mere detaljeret. World Cup afdeling 1 i MTB-O til 18. maj Stævnet afholdes officielt af Dansk Orienterings Forbunds Mountain Bike Orienterings Udvalg. (MTB-O-udvalget), og stævneafviklingen er lagt i hænderne på orienteringsklubberne O.K Øst, Birkerød og Helsingør Ski- og Orienteringsklub. Stævnecentret etableres i forbindelse med Helsingør Feriecenter, hvor deltagerne vil blive indkvarteret. Der forventes deltagelse fra op mod nationer, primært europæiske, med eliteudøvere + ledere. Der er etableret en hjemmeside, som beskriver arrangementet, hvortil henvises: Detaljer fremgår af bulletinerne. Konkurrencerne afvikles i Teglstrup Hegn og Gurre Sø Skovene samt f.s.v.a. sprint i Forskerparken i Hørsholm. 1

21 Om orientering og orienteringsløb: Orienteringsløb, herunder MTB-O orienteringsløb foregår rundt omkring i alle Danmarks skove samt naturligvis også med stor deltagelse i internationale stævner. Det gælder såvel eliten som bredden. Synligheden af vore atleter under konkurrence i skovene er naturligt derfor ikke stor. Det danske MTB-O Landshold MTB-O er en relativ ny idræt. MTB-O er en sjov og hurtig variant til traditionelle fodorienteringsløb. Internationale aktiviteter har fundet sted siden I 2009 afviklede Danmark Europamesterskaber i Nordsjælland. Danske atleter har i alle årene opnået nævneværdige resultater, såvel verdensmesterskaber som europamesterskaber. Vi tillader os at henvise til DOF s MTB-O hjemmeside i stedet for en opremsning heraf. Eliten er dog forholdsvis smal og et generationsskifte er i gang, men bestemt med et godt potentiale. Og vi forventer også flotte danske resultater ved World Cuppen. Vore internationale arrangementer i 2014: I 2014 afvikler klubber under DOF 2 internationale aktiviteter, nemlig MTB-O Camp 2014 i april på Bornholm og World Cup afdeling nr. 1 i maj i Helsingør/Hørsholm. MTB-O Camp en er en årligt tilbagevendende begivenhed, der afvikles for 8. gang. Den tiltrækker nu op mod 250 atleter, herunder eliten fra hele Europa. Camp en strækker sig over 5 dage med 2-3 konkurrencer og træningsmomenter dagligt, herunder 2 konkurrencer, der giver ranglistepoint. Camp ens hjemmeside er: Ved World Cup afdelingen forventes tilsvarende deltagelse fra hele den europæiske elite. Her konkurreres i 3 discipliner, sprint (fredag), lang(lørdag) og mix stafet(søndag). Banelægger ved World Cup stævnet er vor tidligere verdens- og europamester Lasse Brun Pedersen. I forbindelse med World Cup afdelingen afvikles også et åbent MTB-O arrangement, hvor medrejsende ledere og supportere samt øvrige interesserede har mulighed for at konkurrere i samme terræner som eliten. Til disse løb forventes op mod deltagere. Sponsorering, samarbejder og præmieindkøb: Der er ikke tradition for større præmier i vor idræt, ej heller pengepræmier eller startpræmier. Derimod gives typisk præmier til de 3-5 første i dame og herreklasserne for såvel seniorer som juniorer. Disse præmier er typisk en mindre til større gavekurv med lokale naturalier ligesom udstyrs-sponsorer ofte bidrager. I alt skal vi fremskaffe 6-10 præmiesæt, pr. konkurrence, dvs i år op mod 30 præmiesæt til vort World Cup Stævne. Hertil søger vi naturligvis naturalie-bidrag, fra materialeleverandører og lokale sponsorer, men det kunne også være i form af et hovedsponsorat for en enkelt eller flere af konkurrencerne eller måske endda et helt stævne der så kommer til at bære hovedsponsorens navn m.v. 2

22 Modydelserne her forestiller vi os kan være annoncering på løbshjemmesiderne, DOF-MTBOhjemmeside, stævnepladser m.v. og selvfølgelig mest mulig mediedækning. Vi er meget interesseret i et særligt samarbejde med Helsingør Kommune, og vi har selv overvejet muligheden for at kommunen evt. vil være værter ved en reception f.eks. på Værftet i forbindelse med åbningen af arrangementet efter/i forlængelse af Model Event en, der går torsdag den 15. maj 2014 eftermiddag. Vi vil meget gerne i en dialog med Dem om mulighederne for en sådan sponsorering og er naturligvis parat til at deltage i et evt. møde herom, gerne efter en indledende, gensidig og uddybende telefonsamtale. Vi er også parat til inden da at uddybe evt. spørgsmål De måtte have indledningsvis, til Dansk Orienterings Forbund, vor idræt og/eller World Cup-stævnet Med venlig hilsen Jørgen Nielsen Sponsoransvarlig Kontaktfakta: Jørgen Nielsen Sydskrænten Holte tlf

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 1.0 Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden 2007-2010. Baggrund Med udgangspunkt i at udvikle eliteidrætten, herunder særligt talentudviklingen, i København

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder.

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder. BALLE RU P Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder:

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder: Samarbejdsaftale Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Team Danmark aftalen Horsens Kommune Dagsorden 1. Støttekoncept. Team Horsens vs.

Læs mere

Sportscollege. Sportscollege Ballerup

Sportscollege. Sportscollege Ballerup Sportscollege Ballerup 1 2 er for dig, der ønsker at kombinere udviklingen af dit idrætstalent med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. Du vil blive tilbudt udvikling af dit idrætstalent gennem træning

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

e n a d December 2014

e n a d December 2014 Spor tsl ig gr un e l s e n n a d d du December 2014 1 Idræt, fag og trivsel på højt plan Nu kan nuværende og kommende folkeskoleelever i IkastBrande Kommune vælge mere aktivitet og idræt i skolen. Ikast

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2016/ For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2016/ 2017 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau Velkommen på Idrætslinjen Sidste skoleår oprettede Skovvangskolen en idrætslinje. Der blev taget godt imod det nye tiltag, og der er i skrivende

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Special Olympics Idrætsfestival 2018

Special Olympics Idrætsfestival 2018 Special Olympics Idrætsfestival 2018 Helsingør Kommune som værtsby for Special Olympics Idrætsfestival 2018 21-10-2014 Idræts- og Fritidskoordinator Jens Højberg Baggrund: Helsingør Kommune har gennem

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Sportscollege Horsens rethink 2016

Sportscollege Horsens rethink 2016 Sportscollege rethink 2016 Sportscollege mission er følgende: Sportscollege skal øge kvaliteten i horsensiansk idræt samt medvirke til at fastholde og tiltrække unge mennesker med talent inden for idræt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev Er du et talent? Er du et talent?... så har Idrætsklasserne på Sønder Otting Skole det rigtige tilbud til dig. Idrætsklasserne er for unge talenter, som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Randers Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole Hvorfor? Den nye skolereform giver mulighed for at tilgodese talentudviklingen inden for idræt ved at skabe rum til

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/ Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/12-215 Til forberedelse for en ansøgning om forlængelse har vi udarbejdet en redegørelse for Team Copenhagen Eliteidrætsakademis virke

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

e n a d December 2014

e n a d December 2014 Spor tsl ig gr un e l s e n n a d d du December 2014 1 Idræt, fag og trivsel på højt plan Nu kan nuværende og kommende folkeskoleelever i IkastBrande Kommune vælge mere aktivitet og idræt i skolen. Ikast

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020 Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup mod 2020 Dette notat er blevet til på baggrund af evaluering 1 (interview) og workshop 2 med de 6 idrætter i Elitekommunesamarbejdet i Ballerup. Det skal bruges

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Nyt tilbud til unge talenter Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! 13. august 2008 bliver en ganske særlig dag. Denne dag slår Sønderbroskolen i Aalborg

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere