Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Gran Fondo cykelløb og Ironman - orientering Helsingør Svømmehal - haltidsfordeling LÆR AT TACKLE kurser orientering Sundhedsprofil for region og kommuner orientering Ansøgning - MTB-O World Cup Idrætslinjen Helsingør - udvidelse med ekstra spor Støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...18 Bilagsliste...19

2 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7630 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Godkendt.

3 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Gran Fondo cykelløb og Ironman - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8707 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommune er vært for to større internationale idrætsbegivenheder - Gran Fondo cykelløb (World Cycling Tour, UWCT Copenhagen Gran Fondo enkeltstart) samt Ironman (KMD Ironman 70.3 Kronborg). Eventkoordinator Peter Kruse Thomsen fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vil i mødet orientere om de to idrætsbegivenheder. Sagsfremstilling 1. Gran Fondo Helsingør Gran Fondo cykelløb foregår fredag den 30. maj Grann Fondo enkeltstart er et stort internationalt amatørcykelløb med etaper i forskellige lande. Der deltager både danske og udenlandske ryttere. Arrangementet foregår på og omkring Axeltorv i Helsingør, hvor mange tilskuere forventes at møde op til en rigtig byfest. I forbindelse med arrangement afholdes der VM i enkeltstart for U23 ryttere. 2. Ironman Kronborg Ironman triatlon foregår søndag den 14. september Ironman 70.3 Kronborg er en halv Ironman for både professionelle og amatører triatleter. Ironman er et kæmpe brand, hvor tusindvis af triatleter dyster i svømning, cykelløb og løb. Der bliver afholdt Ironman i store dele af verden. Arrangement foregår ved og omkring Kulturhavnen Kronborg, hvor mange tilskuerne forventes at møde op til begivenheden. Inden arrangementet afholdes der lørdag den 13. september yderligere et triatlon arrangement. Det er motionsstævnet 4:18:4, som afholdes i området ved Sommariva. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orientering foretaget.

4 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Helsingør Svømmehal - haltidsfordeling Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8689 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Mette Lene Jensen (V) har bedt om at få følgende på dagsordenen: Jeg ønsker at få en orientering af haltidsfordelingen af Helsingør Svømmehal på dagsordenen til næste SIF-udvalgsmøde. Samtidig ønsker jeg at få en redegørelse for, hvorledes klubberne er blevet orienteret herom, om ordningen med brugeråbning bliver anvendt, hvor ofte og af hvor mange. Ligeledes om klubberne overholder de krav, der i denne forbindelse blev stillet dem på udvalgsmødet d. 3/ , f.eks. at klubberne skulle stille en uddannet livredder som træner, og denne foretog vandprøver. Hans Henrik Schmidt, leder af Helsingør Kommunes idrætsanlæg, deltager under dette punkt. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen blev udsat til det kommende møde.

5 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side LÆR AT TACKLE kurser orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6987 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Helsingør og Fredensborg Kommuner samarbejder om koordinering af kurserne LÆR AT TACKLE, som er målrettet borgere med kroniske lidelser. Kursusprogrammerne er udviklet på Stanford University og udbydes i Danmark via Komiteen for Sundhedsoplysning. Formålet med kurserne er at styrke borgerens personlige ressourcer samt videreformidle værktøjer til håndtering af de udfordringer, borgeren møder i hverdagen med kronisk sygdom. Kurserne er desuden med til at øge den enkeltes oplevelse af kontrol og livskvalitet i hverdagen. Dermed kan kurserne medvirke til at forebygge sygdomsforværring og indlæggelser. LÆR AT TACKLE er et veldokumenteret og valideret koncept, og der evalueres løbende på alle kurser. Evalueringer fra alle deltagende kommuner samles årligt og anvendes til kvalitetsudvikling af kurserne på både lokalt og nationalt niveau. Retsgrundlag Intet at bemærke. Relation til vision og tværgående politikker LÆR AT TACKLE kurserne knytter sig til Helsingør Kommunes sundhedspolitik. Et af fokusområderne i politikken er at støtte borgerne til bedre at kunne håndtere egen sygdom og tage ansvar for sundhed og trivsel i eget liv. Kurserne relaterer sig til Helsingør Kommunes Vision 2020 om tidlig indsats, idet borgerne støttes til at tage ansvar for eget liv. LÆR AT TACKLE understøtter endvidere Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om mental sundhed. Sagsfremstilling 1. Aktuelle kurser Helsingør og Fredensborg Kommuner udbyder for øjeblikket følgende tre kurser: LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE angst og depression 2. Frivillige instruktører Kurserne ledes af frivillige instruktører, som selv har en eller flere længerevarende sygdomme. Udgangspunktet for kurserne er således ligemandsprincippet, hvor både instruktører og kursister kan relatere sig til de mange problematikker, der knytter sig til en hverdag med sygdom. Instruktørerne har gennemført et uddannelsesforløb og modtager supervision under kursusafholdelse.

6 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 3. Kursusforløb Mødedato Side 6 Hvert kursus forløber over seks eller syv uger med et ugentligt undervisningsmodul á 2,5 timer, og der deltager op til 15 personer på et kursus. Alle kurser forløber efter faste undervisningsmanualer, der tager udgangspunkt i følgende fire emner: At kursisterne opstiller mål og lærer at nå disse mål via handleplaner At kursisterne forholder sig til egne symptomer At kursister og instruktører fungerer som rollemodeller for hinanden At der skabes gode rammer for gruppedynamik Kurserne er gratis. 4. Rekruttering Kurserne er for alle borgere, der har kronisk sygdom, kroniske smerter eller angst og depression. Rekruttering sker primært via avisannoncer, jobcenter, almen praksis, boligsociale indsatser, foldere på bl.a. apoteker og biblioteker samt events som eksempelvis Helsingør Messen. 5. Kommende LÆR AT TACKLE kurser Fra 2015 vil Helsingør og Fredensborg Kommuner også udbyde kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Dette kursus er specielt målrettet sygedagpengemodtagere. Kursisterne får værktøjer til, hvordan de kan mestre et arbejdsliv trods langvarig sygdom. Anette Søbye Philipsen, sundhedskonsulent, Center for Sundhed og Omsorg vil på mødet orientere om LÆR AT TACKLE kurserne. Økonomi/Personaleforhold Der er afsat kr. til gennemførelse af kurser. Budgettet dækker licens, materialer, kurser udgifter til forplejning og transport samt gavekort til de frivillige instruktører. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orientering foretaget.

7 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Sundhedsprofil for region og kommuner orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7806 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Sundhedsprofil for region og kommuner kortlægger borgernes aktuelle sundhedstilstand og generelle helbred i region og kommuner - og er nu udarbejdet for tredje gang. Sundhedsprofil 2013 bliver opdelt i to rapporter. Den første rapport er den generelle profil, som netop er kommet. Den anden rapport, som beskriver borgere med kroniske sygdomme og deres forbrug af sundhedsydelser, forventes at komme i juni Sundhedsprofilen bygger på spørgeskemadata fra spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det, som blev udsendt sidste år. I alt er der udsendt spørgeskemaer til borgere over 16 år i regionens 29 kommuner. 43,5 % af borgerne valgte at udfylde skemaet. Der var færrest besvarelser blandt: Mænd Unge/og de ældste Kort uddannede Lav indkomst Ikke-vestlig herkomst I Helsingør Kommune var svarprocenten 42,7, hvilket svarer til, at 1046 borgere har besvaret spørgeskemaet. Resultaterne er siden vægtet for non-response og kommunestørrelse. I forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsprofil 2010 udarbejdede regionen et uddrag af sundhedsprofilen for Helsingør Kommune med særligt fokus på resultater fra Helsingør sammenlignet med Region Hovedstaden. I 2014 udarbejder vi selv en Helsingør model, herefter kaldet pixiudgaven. Retsgrundlag Sundhedsloven (Lov nr. 546/2005 1, ) Relation til vision og tværgående politikker Indgår sammen med Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen i grundlaget for udarbejdelse af årlige handlingsplaner. Sagsfremstilling Sundhedsprofil 2013 er udkommet i to versioner. En stor rapport på 258 sider og en sammenfatning på 26 sider. Derudover udarbejder Center for Sundhed og Omsorg en egen sammenfatning, som har fokus på resultater fra Helsingør sammenlignet med Region Hovedstaden. Sammenlignet med 2010 er der for 2013 udgaven visse begrænsninger i datamaterialet. På grund af en relativ ringe svarprocent er der ikke tilstrækkeligt pålidelige data til, at pixiudgaven kan gå ned og vise sundhedsadfærden på eksempelvis køn, alder og uddannelse i Helsingør Kommune. Her må Helsingør Kommune holde sig til tallene for hele regionen. Hvis Helsingør Kommune fx ønsker at vide, hvor mange unge mellem 16 og 24 år, som er rygere, ja så må man bruge tallene fra regionen, som helhed. Pixiudgaven forventes færdig til gennemgangen af Sundhedsprofilen for Byrådet den 26. maj 2014.

8 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 8 Sundhedsprofil 2013 (den store rapport) beskæftiger sig med følgende temaer: Demografi og sociale forhold, sundhedsadfærd, overvægt, generelt helbred, seksuel adfærd og sexsygdomme, sociale relationer, rammer for borgernes sundhed og individorienteret forebyggelse. Nøgleresultater for sundhedsadfærd, helbred og sociale relationer Her formidles ganske kort nøgleresultaterne for sundhedsadfærden i Helsingør Kommune sammenlignet med Region Hovedstaden: I Helsingør ryger 16 % dagligt (15 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 8 % et storforbrug af alkohol (10 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 18 % tegn på alkoholafhængighed (17 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 11 % meget usunde madvaner (10 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 37 % af borgerne fysisk aktive mindre end 30 minutter dagligt (moderat til hård aktivitet) (32 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 34 % moderat overvægtige, BMI mellem 25 og 30 (30 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 12 % svært overvægtige, BMI 30 (11 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 41 % af de unge prøvet hash (51 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 17 % et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred (13 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 12,8 % et dårligt fysisk helbred (9,1 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 13 % et dårligt mentalt helbred (12 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 23 % et højt stressniveau (21 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 5,8 % ofte uønsket alene (6,0 % i Region Hovedstaden) 1. Udviklingen siden 2010 Der er positive takter i forbindelse med udviklingen siden de seneste sundhedsprofiler. Andelen af borgere, som ryger, er støt faldende. Sundhedsprofilen viser også, at der er områder, hvor udviklingen ikke er positiv, fx for andelen af inaktive og overvægtige borgere. Udviklingen i Helsingør Kommune skiller sig ud fra regionen på tre områder: andelen af fysisk inaktive borgere, selvvurderet helbred og dårligt fysisk helbred. Det gennemgående tema i forbindelse med lanceringen af Sundhedsprofil 2013 har været den sociale ulighed i sundhed. Sundhedsprofilerne har vist, at uligheden slår igennem både med hensyn til sundhedsadfærd, risikofaktorer og sygdomsmønster. Jo kortere uddannelse, jo flere usunde vaner har man statistisk set, og det giver en øget sygelighed. Risikofaktorerne har hver for sig stor betydning for folkesundheden, og flere risikofaktorer sammen giver en markant øget risiko for livsstilssygdomme. Blandt personer med en lang videregående uddannelse er der 71 %, som hverken har usunde kost-, ryge-, alkohol-, eller motionsvaner eller er svært overvægtige, mens det kun gælder for 30 % blandt personer med grundskole. Altså en markant ulighed i sundhed. Ida Kock Møller, Områdeleder, deltager under punktet. Økonomi/Personaleforhold Der er afsat kr. til gennemskrivning af pixiudgave baseret på kommunedata fra Helsingør og tryk af pixiudgave. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

9 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget at sagen forelægges til orientering. Mødedato Side 9 Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orientering foretaget.

10 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Ansøgning - MTB-O World Cup Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7650 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Ansøgning til Helsingør Kommune Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling modtog den 24. februar 2014 en ansøgning fra Dansk Orienterings-Forbund om støtte til indkøb af 33 præmier a 300 kr. i alt kr. i forbindelse afviklingen af en afdeling af World Cup i MTB-O (Mountainbike Orientering) i Helsingør Kommune og omegn i dagene maj Der forventes deltagelse fra op mod nationer, primært europæiske, med udøvere, hvoraf en stor del tilhører den absolutte verdenselite. Dertil kommer et tilsvarende antal ledere. Såvel udøvere som ledere indkvarteres i Helsingør Ferieby på Gl. Hellebækvej 60A. Konkurrencerne afvikles i Teglstrup Hegn og Gurre Sø Skovene samt - for så vidt angår sprint - i Forskerparken i Hørsholm. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Helsingør Kommunes Vision 2020: Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på: Kulturelle muligheder, tilgængelig natur og en levende historie Konferencemuligheder i topklasse Årlige events, der definerer kommunen Et varieret udbud af overnatningsmuligheder En åben, levende by En stemning af ro, nærhed, autenticitet og gådefuldhed Sagsfremstilling I dagene maj 2014 afvikler Danske Orienterings-Forbund en afdeling af World Cuppen i Mountainbike Orientering i Helsingør Kommune. Stævnet afholdes officielt af Dansk Orienterings-Forbunds MTB-O-udvalg, og stævneafviklingen er lagt i hænderne på orienteringsklubberne OK Øst samt Birkerød og Helsingør Ski- og Orienteringsklub. Stævnecentret etableres i forbindelse med Helsingør Ferieby, hvor deltagerne vil blive indkvarteret. Der forventes deltagelse fra op mod nationer, primært europæiske, med eliteudøvere + ledere. Konkurrencerne afvikles i Teglstrup Hegn og Gurre Sø Skovene samt - for så vidt angår sprint - i Forskerparken i Hørsholm.

11 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 11 Der er ikke tradition for større præmier i MTB-O, ligesom der heller ikke gives pengepræmier eller startpræmier. Derimod gives der i reglen præmier til de 3 første i hhv. dame- og herreklasserne for såvel seniorer som juniorer. Disse præmier er typisk en mindre/større gavekurv med lokale naturalier. Til World Cup stævnet den maj 2014 ønsker arrangørerne at uddele i alt 33 præmiesæt til en samlet værdi af kr. Økonomi/Personaleforhold Arrangørerne ansøger om kr. til indkøb af 33 præmiesæt. Budget Idræts- og Begivenhedspuljen ,00 Eventkoordinator ,00 Besparelse ,00 Godkendte ansøgninger: Eventsponsorat Special Olympics Golf Event ,00 Copenhagen Chess Festival ( ) ,00 Stafet for livet ,00 Vm på Tour 2014 (SIF"s bidrag) ,00 Rest pulje ,00 Ansøgninger endnu ikke godkendt: MTB ,00 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Udvalget vedtog at give et tilskud på kr. til arrangementet, idet der lægges vægt på at præmierne kommer fra lokalområdet.

12 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Idrætslinjen Helsingør - udvidelse med ekstra spor Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7577 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Koncept for Idrætsskoler TD og DIF 2009.pdf Indledning/Baggrund I 2009 oprettede Helsingør Kommune en idrætslinje på Snekkersten Skole. Idrætslinjen er et tilbud til talentfulde unge i udskolingen, hvor undervisning og disciplintræning kombineres i skoletiden. Idrætslinjen er opbygget efter Team Danmarks koncept for idrætsskoler (bilag), og der trænes p.t. inden for idrætsgrenene atletik, håndbold, fodbold, tennis og svømning. Som udgangspunkt optages der 28 elever i en idrætsklasse inden for de 5 idrætsgrene. Hvert år modtager idrætslinjen ansøgninger fra 50 til 75 elever pr. klasse. Det vurderes, at størsteparten af eleverne har potentiale til at blive optaget på idrætslinjen. Der er på den baggrund grundlag for at oprette et ekstra spor på idrætslinjen. Et ekstra spor vil ligeledes betyde, at der kan optages talentfulde unge fra andre idrætsgrene, fx skydning, gymnastik, golf, cykling, badminton og orienteringsløb. Sagen forelægges med henblik på udvalgets drøftelse af oprettelsen af et ekstra spor på idrætslinjen og finansieringen heraf. Retsgrundlag Lov nr. 51 Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag). Aftalereform vedr. folkeskolen af 13. juni Bekendtgørelse af lov om eliteidræt. Relation til vision og tværgående politikker Forslaget til en udvidelse af idrætslinjen på Snekkersten Skole, der involverer både kommunen og idrætsforeninger, understøtter Helsingør Kommunes Vision 2020, særligt ambitionen om at tiltrække flere børnefamilier. Udvidelse af idrætslinjen vil endvidere styrke og understøtte initiativer beskrevet i Idrætsog Fritidspolitikken, herunder særligt fokusområderne Idræt og bevægelse i skole og institution, Foreningsidræt og Eliteidræt og talentudvikling. Sagsfremstilling Koordinerede idrætsuddannelser indgår som et bærende element i kommunens idræts- og fritidspolitik, hvor et af formålene er at understøtte og udvikle de bedst mulige talentudviklingsmiljøer. Med etableringen af idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA) er der skabt en sammenhæng i et struktureret talentudviklingsmiljø i alderen år. Dette arbejde sker i regi af Helsingør Talent & Elite, som er den samlede betegnelse for talentudviklingsarbejdet i Helsingør Kommune. Der arbejdes ud fra et talentudviklingskoncept, som sikrer en sammenhængende overgang fra folkeskole til

13 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 13 ungdomsuddannelse. Der samarbejdes på tværs af uddannelsesinstitutioner, idrætsklubber, kommunale centre og erhvervsliv. Oprettelsen af et ekstra spor på idrætslinjen giver mulighed for at optage flere talenter inden for forskellige idrætsgrene, og derved styrke den samlede talentudvikling i Helsingør Kommune. Endvidere vil der være et større rekrutteringsgrund for HEA, når eleverne går ud af folkeskolen. En udvidelse af idrætslinjen understøtter samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Helsingør Kommune. Samarbejdsaftalen har bl.a. til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Helsingør Kommune. Økonomi/Personaleforhold Udvidelsen af idrætslinjen påbegyndes i skoleåret 2015/16 med en klasse. I de kommende år vil idrætslinjen blive udvidet med yderligere to klasser, således at der i 2017 er tre spor på idrætslinjen Antal klasser Udgift Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller, at sagen forelæggelse til drøftelse med henblik på udarbejdelse af driftsønske til budget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Driftsønske til budget fremlægges på maj-mødet.

14 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7764 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Forslag til principper for tilskud Kulturudvalget.pdf Sagsfremstilling Udvalgsformand Jens Bertram ønsker på baggrund af de mange henvendelser omkring idrætsbegivenheder i Helsingør Kommune en særskilt drøftelse af kommunal støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål. Udvalget kan drøfte om der skal udarbejdes retningslinjer med inspiration i Kulturudvalgets retningslinjer. Økonomi/Personaleforhold Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har i 2014 støttet følgende begivenheder økonomisk via Idræts- og Begivenhedspuljen. Budget Idræts- og Begivenhedspuljen ,00 Eventkoordinator ,00 Besparelse ,00 Godkendte ansøgninger: Eventsponsorat Special Olympics Golf Event ,00 Copenhagen Chess Festival ( ) ,00 Stafet for livet ,00 Vm på Tour 2014 (SIF"s bidrag) ,00 Rest pulje ,00 Ansøgninger endnu ikke godkendt: MTB ,00 Der er ikke indgået flerårige aftaler om tilskud finansieret over Idræts- og begivenhedspuljen. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen drøftet. På mødet blev runddelt revideret oversigt over godkendte projekter og restbudget på Idræts- og begivenhedspuljen Af den reviderede oversigt fremgår et restbudget på kr. i stedet for kr.

15 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 15

16 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/601 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Sponsoraftale Nordsjællands Håndbold 15. maj 2014 Udspecificering af budgettet for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område 15. maj 2014 Kortlægning og implementering af forebyggelsespakkerne 15. maj 2014 Introduktion til social ulighed i sundhed 17. juni 2014 Rideskolernes regnskab 17. juni 2014 FIT midtvejsevaluering Temadrøftelse frivillighed Børne-og ungdomsorganisationernes Fællesråd Folkeoplysningens Samråd Idrætsrådet 19. august september 2014 Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Udvalgsbesøg fra Helsingborg Ikke fastlagt Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fælledlignende baner ved Vapnagaard behandles på mødet den 17. juni 2014.

17 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/250 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Peter Poulsen forespurgte til proceduren for indkaldelse til ekstraordinært møde i Idrætsrådet. Stella Hansen orienterede om, at centret arbejder med sagen om anlæg af fælledlignende baner ved Vapnagaard i færgevejskilen på baggrund af dialog med brugerne. Sagen forelægges på juni-mødet. Stella Hansen orienterede endvidere om, at centret afholder møde med foreningen for Borsholm Forsamlingshus med henblik på kommunens overtagelse af ejendommen pr. 1. august 2014.

18 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 18 Bilagsliste 6. Ansøgning - MTB-O World Cup 1. Ansøgning til Helsingør Kommune (34089/14) 7. Idrætslinjen Helsingør - udvidelse med ekstra spor 1. Koncept for Idrætsskoler TD og DIF 2009.pdf (34219/14) 8. Støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål 1. Forslag til principper for tilskud Kulturudvalget.pdf (38442/14)

19 Bilag: 6.1. Ansøgning til Helsingør Kommune Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 29. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34089/14

20 Dansk Orienterings- Forbund Medlem af DIF og IOF Helsingør Kommune Stengade Helsingør Att. Sundheds-, Idræts-og Fritidsudvalgsformand Jens Bertram Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby (+45) Holte, den 24. februar 2014 Vedr. Orientering om vort World Cup arrangement i MTB-O i Helsingør og omegn i dagene maj 2014 og forespørgsel om Helsingør Kommunes evt. medvirken ved afholdelse af en reception eller lignende og evt. økonomisk støtte til præmieindkøb Vi tillader os hermed at henvende os til Dem for dels at orientere Dem om vort stævne dels for at drøfte en mulig support i form af for eksempel afholdelse af en reception for deltagere og ledere i forbindelse med stævnet og økonomisk tilskud til præmieindkøb. Vi er bekendt med - efter dialog med Helsingør Ski- og Orienteringsklub mangeårige formand Flemming Larsen -,at De i forvejen har et godt kendskab til orienteringssporten, men vi har trods dette, valgt at beskrive vort arrangement og særlige gren af orienteringssporten lidt mere detaljeret. World Cup afdeling 1 i MTB-O til 18. maj Stævnet afholdes officielt af Dansk Orienterings Forbunds Mountain Bike Orienterings Udvalg. (MTB-O-udvalget), og stævneafviklingen er lagt i hænderne på orienteringsklubberne O.K Øst, Birkerød og Helsingør Ski- og Orienteringsklub. Stævnecentret etableres i forbindelse med Helsingør Feriecenter, hvor deltagerne vil blive indkvarteret. Der forventes deltagelse fra op mod nationer, primært europæiske, med eliteudøvere + ledere. Der er etableret en hjemmeside, som beskriver arrangementet, hvortil henvises: Detaljer fremgår af bulletinerne. Konkurrencerne afvikles i Teglstrup Hegn og Gurre Sø Skovene samt f.s.v.a. sprint i Forskerparken i Hørsholm. 1

21 Om orientering og orienteringsløb: Orienteringsløb, herunder MTB-O orienteringsløb foregår rundt omkring i alle Danmarks skove samt naturligvis også med stor deltagelse i internationale stævner. Det gælder såvel eliten som bredden. Synligheden af vore atleter under konkurrence i skovene er naturligt derfor ikke stor. Det danske MTB-O Landshold MTB-O er en relativ ny idræt. MTB-O er en sjov og hurtig variant til traditionelle fodorienteringsløb. Internationale aktiviteter har fundet sted siden I 2009 afviklede Danmark Europamesterskaber i Nordsjælland. Danske atleter har i alle årene opnået nævneværdige resultater, såvel verdensmesterskaber som europamesterskaber. Vi tillader os at henvise til DOF s MTB-O hjemmeside i stedet for en opremsning heraf. Eliten er dog forholdsvis smal og et generationsskifte er i gang, men bestemt med et godt potentiale. Og vi forventer også flotte danske resultater ved World Cuppen. Vore internationale arrangementer i 2014: I 2014 afvikler klubber under DOF 2 internationale aktiviteter, nemlig MTB-O Camp 2014 i april på Bornholm og World Cup afdeling nr. 1 i maj i Helsingør/Hørsholm. MTB-O Camp en er en årligt tilbagevendende begivenhed, der afvikles for 8. gang. Den tiltrækker nu op mod 250 atleter, herunder eliten fra hele Europa. Camp en strækker sig over 5 dage med 2-3 konkurrencer og træningsmomenter dagligt, herunder 2 konkurrencer, der giver ranglistepoint. Camp ens hjemmeside er: Ved World Cup afdelingen forventes tilsvarende deltagelse fra hele den europæiske elite. Her konkurreres i 3 discipliner, sprint (fredag), lang(lørdag) og mix stafet(søndag). Banelægger ved World Cup stævnet er vor tidligere verdens- og europamester Lasse Brun Pedersen. I forbindelse med World Cup afdelingen afvikles også et åbent MTB-O arrangement, hvor medrejsende ledere og supportere samt øvrige interesserede har mulighed for at konkurrere i samme terræner som eliten. Til disse løb forventes op mod deltagere. Sponsorering, samarbejder og præmieindkøb: Der er ikke tradition for større præmier i vor idræt, ej heller pengepræmier eller startpræmier. Derimod gives typisk præmier til de 3-5 første i dame og herreklasserne for såvel seniorer som juniorer. Disse præmier er typisk en mindre til større gavekurv med lokale naturalier ligesom udstyrs-sponsorer ofte bidrager. I alt skal vi fremskaffe 6-10 præmiesæt, pr. konkurrence, dvs i år op mod 30 præmiesæt til vort World Cup Stævne. Hertil søger vi naturligvis naturalie-bidrag, fra materialeleverandører og lokale sponsorer, men det kunne også være i form af et hovedsponsorat for en enkelt eller flere af konkurrencerne eller måske endda et helt stævne der så kommer til at bære hovedsponsorens navn m.v. 2

22 Modydelserne her forestiller vi os kan være annoncering på løbshjemmesiderne, DOF-MTBOhjemmeside, stævnepladser m.v. og selvfølgelig mest mulig mediedækning. Vi er meget interesseret i et særligt samarbejde med Helsingør Kommune, og vi har selv overvejet muligheden for at kommunen evt. vil være værter ved en reception f.eks. på Værftet i forbindelse med åbningen af arrangementet efter/i forlængelse af Model Event en, der går torsdag den 15. maj 2014 eftermiddag. Vi vil meget gerne i en dialog med Dem om mulighederne for en sådan sponsorering og er naturligvis parat til at deltage i et evt. møde herom, gerne efter en indledende, gensidig og uddybende telefonsamtale. Vi er også parat til inden da at uddybe evt. spørgsmål De måtte have indledningsvis, til Dansk Orienterings Forbund, vor idræt og/eller World Cup-stævnet Med venlig hilsen Jørgen Nielsen Sponsoransvarlig Kontaktfakta: Jørgen Nielsen Sydskrænten Holte tlf

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere