Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Gran Fondo cykelløb og Ironman - orientering Helsingør Svømmehal - haltidsfordeling LÆR AT TACKLE kurser orientering Sundhedsprofil for region og kommuner orientering Ansøgning - MTB-O World Cup Idrætslinjen Helsingør - udvidelse med ekstra spor Støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...18 Bilagsliste...19

2 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7630 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Godkendt.

3 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Gran Fondo cykelløb og Ironman - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8707 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommune er vært for to større internationale idrætsbegivenheder - Gran Fondo cykelløb (World Cycling Tour, UWCT Copenhagen Gran Fondo enkeltstart) samt Ironman (KMD Ironman 70.3 Kronborg). Eventkoordinator Peter Kruse Thomsen fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vil i mødet orientere om de to idrætsbegivenheder. Sagsfremstilling 1. Gran Fondo Helsingør Gran Fondo cykelløb foregår fredag den 30. maj Grann Fondo enkeltstart er et stort internationalt amatørcykelløb med etaper i forskellige lande. Der deltager både danske og udenlandske ryttere. Arrangementet foregår på og omkring Axeltorv i Helsingør, hvor mange tilskuere forventes at møde op til en rigtig byfest. I forbindelse med arrangement afholdes der VM i enkeltstart for U23 ryttere. 2. Ironman Kronborg Ironman triatlon foregår søndag den 14. september Ironman 70.3 Kronborg er en halv Ironman for både professionelle og amatører triatleter. Ironman er et kæmpe brand, hvor tusindvis af triatleter dyster i svømning, cykelløb og løb. Der bliver afholdt Ironman i store dele af verden. Arrangement foregår ved og omkring Kulturhavnen Kronborg, hvor mange tilskuerne forventes at møde op til begivenheden. Inden arrangementet afholdes der lørdag den 13. september yderligere et triatlon arrangement. Det er motionsstævnet 4:18:4, som afholdes i området ved Sommariva. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orientering foretaget.

4 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Helsingør Svømmehal - haltidsfordeling Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8689 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Mette Lene Jensen (V) har bedt om at få følgende på dagsordenen: Jeg ønsker at få en orientering af haltidsfordelingen af Helsingør Svømmehal på dagsordenen til næste SIF-udvalgsmøde. Samtidig ønsker jeg at få en redegørelse for, hvorledes klubberne er blevet orienteret herom, om ordningen med brugeråbning bliver anvendt, hvor ofte og af hvor mange. Ligeledes om klubberne overholder de krav, der i denne forbindelse blev stillet dem på udvalgsmødet d. 3/ , f.eks. at klubberne skulle stille en uddannet livredder som træner, og denne foretog vandprøver. Hans Henrik Schmidt, leder af Helsingør Kommunes idrætsanlæg, deltager under dette punkt. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen blev udsat til det kommende møde.

5 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side LÆR AT TACKLE kurser orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6987 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Helsingør og Fredensborg Kommuner samarbejder om koordinering af kurserne LÆR AT TACKLE, som er målrettet borgere med kroniske lidelser. Kursusprogrammerne er udviklet på Stanford University og udbydes i Danmark via Komiteen for Sundhedsoplysning. Formålet med kurserne er at styrke borgerens personlige ressourcer samt videreformidle værktøjer til håndtering af de udfordringer, borgeren møder i hverdagen med kronisk sygdom. Kurserne er desuden med til at øge den enkeltes oplevelse af kontrol og livskvalitet i hverdagen. Dermed kan kurserne medvirke til at forebygge sygdomsforværring og indlæggelser. LÆR AT TACKLE er et veldokumenteret og valideret koncept, og der evalueres løbende på alle kurser. Evalueringer fra alle deltagende kommuner samles årligt og anvendes til kvalitetsudvikling af kurserne på både lokalt og nationalt niveau. Retsgrundlag Intet at bemærke. Relation til vision og tværgående politikker LÆR AT TACKLE kurserne knytter sig til Helsingør Kommunes sundhedspolitik. Et af fokusområderne i politikken er at støtte borgerne til bedre at kunne håndtere egen sygdom og tage ansvar for sundhed og trivsel i eget liv. Kurserne relaterer sig til Helsingør Kommunes Vision 2020 om tidlig indsats, idet borgerne støttes til at tage ansvar for eget liv. LÆR AT TACKLE understøtter endvidere Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om mental sundhed. Sagsfremstilling 1. Aktuelle kurser Helsingør og Fredensborg Kommuner udbyder for øjeblikket følgende tre kurser: LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE angst og depression 2. Frivillige instruktører Kurserne ledes af frivillige instruktører, som selv har en eller flere længerevarende sygdomme. Udgangspunktet for kurserne er således ligemandsprincippet, hvor både instruktører og kursister kan relatere sig til de mange problematikker, der knytter sig til en hverdag med sygdom. Instruktørerne har gennemført et uddannelsesforløb og modtager supervision under kursusafholdelse.

6 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 3. Kursusforløb Mødedato Side 6 Hvert kursus forløber over seks eller syv uger med et ugentligt undervisningsmodul á 2,5 timer, og der deltager op til 15 personer på et kursus. Alle kurser forløber efter faste undervisningsmanualer, der tager udgangspunkt i følgende fire emner: At kursisterne opstiller mål og lærer at nå disse mål via handleplaner At kursisterne forholder sig til egne symptomer At kursister og instruktører fungerer som rollemodeller for hinanden At der skabes gode rammer for gruppedynamik Kurserne er gratis. 4. Rekruttering Kurserne er for alle borgere, der har kronisk sygdom, kroniske smerter eller angst og depression. Rekruttering sker primært via avisannoncer, jobcenter, almen praksis, boligsociale indsatser, foldere på bl.a. apoteker og biblioteker samt events som eksempelvis Helsingør Messen. 5. Kommende LÆR AT TACKLE kurser Fra 2015 vil Helsingør og Fredensborg Kommuner også udbyde kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Dette kursus er specielt målrettet sygedagpengemodtagere. Kursisterne får værktøjer til, hvordan de kan mestre et arbejdsliv trods langvarig sygdom. Anette Søbye Philipsen, sundhedskonsulent, Center for Sundhed og Omsorg vil på mødet orientere om LÆR AT TACKLE kurserne. Økonomi/Personaleforhold Der er afsat kr. til gennemførelse af kurser. Budgettet dækker licens, materialer, kurser udgifter til forplejning og transport samt gavekort til de frivillige instruktører. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orientering foretaget.

7 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Sundhedsprofil for region og kommuner orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7806 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Sundhedsprofil for region og kommuner kortlægger borgernes aktuelle sundhedstilstand og generelle helbred i region og kommuner - og er nu udarbejdet for tredje gang. Sundhedsprofil 2013 bliver opdelt i to rapporter. Den første rapport er den generelle profil, som netop er kommet. Den anden rapport, som beskriver borgere med kroniske sygdomme og deres forbrug af sundhedsydelser, forventes at komme i juni Sundhedsprofilen bygger på spørgeskemadata fra spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det, som blev udsendt sidste år. I alt er der udsendt spørgeskemaer til borgere over 16 år i regionens 29 kommuner. 43,5 % af borgerne valgte at udfylde skemaet. Der var færrest besvarelser blandt: Mænd Unge/og de ældste Kort uddannede Lav indkomst Ikke-vestlig herkomst I Helsingør Kommune var svarprocenten 42,7, hvilket svarer til, at 1046 borgere har besvaret spørgeskemaet. Resultaterne er siden vægtet for non-response og kommunestørrelse. I forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsprofil 2010 udarbejdede regionen et uddrag af sundhedsprofilen for Helsingør Kommune med særligt fokus på resultater fra Helsingør sammenlignet med Region Hovedstaden. I 2014 udarbejder vi selv en Helsingør model, herefter kaldet pixiudgaven. Retsgrundlag Sundhedsloven (Lov nr. 546/2005 1, ) Relation til vision og tværgående politikker Indgår sammen med Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen i grundlaget for udarbejdelse af årlige handlingsplaner. Sagsfremstilling Sundhedsprofil 2013 er udkommet i to versioner. En stor rapport på 258 sider og en sammenfatning på 26 sider. Derudover udarbejder Center for Sundhed og Omsorg en egen sammenfatning, som har fokus på resultater fra Helsingør sammenlignet med Region Hovedstaden. Sammenlignet med 2010 er der for 2013 udgaven visse begrænsninger i datamaterialet. På grund af en relativ ringe svarprocent er der ikke tilstrækkeligt pålidelige data til, at pixiudgaven kan gå ned og vise sundhedsadfærden på eksempelvis køn, alder og uddannelse i Helsingør Kommune. Her må Helsingør Kommune holde sig til tallene for hele regionen. Hvis Helsingør Kommune fx ønsker at vide, hvor mange unge mellem 16 og 24 år, som er rygere, ja så må man bruge tallene fra regionen, som helhed. Pixiudgaven forventes færdig til gennemgangen af Sundhedsprofilen for Byrådet den 26. maj 2014.

8 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 8 Sundhedsprofil 2013 (den store rapport) beskæftiger sig med følgende temaer: Demografi og sociale forhold, sundhedsadfærd, overvægt, generelt helbred, seksuel adfærd og sexsygdomme, sociale relationer, rammer for borgernes sundhed og individorienteret forebyggelse. Nøgleresultater for sundhedsadfærd, helbred og sociale relationer Her formidles ganske kort nøgleresultaterne for sundhedsadfærden i Helsingør Kommune sammenlignet med Region Hovedstaden: I Helsingør ryger 16 % dagligt (15 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 8 % et storforbrug af alkohol (10 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 18 % tegn på alkoholafhængighed (17 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 11 % meget usunde madvaner (10 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 37 % af borgerne fysisk aktive mindre end 30 minutter dagligt (moderat til hård aktivitet) (32 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 34 % moderat overvægtige, BMI mellem 25 og 30 (30 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 12 % svært overvægtige, BMI 30 (11 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 41 % af de unge prøvet hash (51 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 17 % et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred (13 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 12,8 % et dårligt fysisk helbred (9,1 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 13 % et dårligt mentalt helbred (12 % i Region Hovedstaden) I Helsingør har 23 % et højt stressniveau (21 % i Region Hovedstaden) I Helsingør er 5,8 % ofte uønsket alene (6,0 % i Region Hovedstaden) 1. Udviklingen siden 2010 Der er positive takter i forbindelse med udviklingen siden de seneste sundhedsprofiler. Andelen af borgere, som ryger, er støt faldende. Sundhedsprofilen viser også, at der er områder, hvor udviklingen ikke er positiv, fx for andelen af inaktive og overvægtige borgere. Udviklingen i Helsingør Kommune skiller sig ud fra regionen på tre områder: andelen af fysisk inaktive borgere, selvvurderet helbred og dårligt fysisk helbred. Det gennemgående tema i forbindelse med lanceringen af Sundhedsprofil 2013 har været den sociale ulighed i sundhed. Sundhedsprofilerne har vist, at uligheden slår igennem både med hensyn til sundhedsadfærd, risikofaktorer og sygdomsmønster. Jo kortere uddannelse, jo flere usunde vaner har man statistisk set, og det giver en øget sygelighed. Risikofaktorerne har hver for sig stor betydning for folkesundheden, og flere risikofaktorer sammen giver en markant øget risiko for livsstilssygdomme. Blandt personer med en lang videregående uddannelse er der 71 %, som hverken har usunde kost-, ryge-, alkohol-, eller motionsvaner eller er svært overvægtige, mens det kun gælder for 30 % blandt personer med grundskole. Altså en markant ulighed i sundhed. Ida Kock Møller, Områdeleder, deltager under punktet. Økonomi/Personaleforhold Der er afsat kr. til gennemskrivning af pixiudgave baseret på kommunedata fra Helsingør og tryk af pixiudgave. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

9 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget at sagen forelægges til orientering. Mødedato Side 9 Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orientering foretaget.

10 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Ansøgning - MTB-O World Cup Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7650 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Ansøgning til Helsingør Kommune Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling modtog den 24. februar 2014 en ansøgning fra Dansk Orienterings-Forbund om støtte til indkøb af 33 præmier a 300 kr. i alt kr. i forbindelse afviklingen af en afdeling af World Cup i MTB-O (Mountainbike Orientering) i Helsingør Kommune og omegn i dagene maj Der forventes deltagelse fra op mod nationer, primært europæiske, med udøvere, hvoraf en stor del tilhører den absolutte verdenselite. Dertil kommer et tilsvarende antal ledere. Såvel udøvere som ledere indkvarteres i Helsingør Ferieby på Gl. Hellebækvej 60A. Konkurrencerne afvikles i Teglstrup Hegn og Gurre Sø Skovene samt - for så vidt angår sprint - i Forskerparken i Hørsholm. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Helsingør Kommunes Vision 2020: Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på: Kulturelle muligheder, tilgængelig natur og en levende historie Konferencemuligheder i topklasse Årlige events, der definerer kommunen Et varieret udbud af overnatningsmuligheder En åben, levende by En stemning af ro, nærhed, autenticitet og gådefuldhed Sagsfremstilling I dagene maj 2014 afvikler Danske Orienterings-Forbund en afdeling af World Cuppen i Mountainbike Orientering i Helsingør Kommune. Stævnet afholdes officielt af Dansk Orienterings-Forbunds MTB-O-udvalg, og stævneafviklingen er lagt i hænderne på orienteringsklubberne OK Øst samt Birkerød og Helsingør Ski- og Orienteringsklub. Stævnecentret etableres i forbindelse med Helsingør Ferieby, hvor deltagerne vil blive indkvarteret. Der forventes deltagelse fra op mod nationer, primært europæiske, med eliteudøvere + ledere. Konkurrencerne afvikles i Teglstrup Hegn og Gurre Sø Skovene samt - for så vidt angår sprint - i Forskerparken i Hørsholm.

11 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 11 Der er ikke tradition for større præmier i MTB-O, ligesom der heller ikke gives pengepræmier eller startpræmier. Derimod gives der i reglen præmier til de 3 første i hhv. dame- og herreklasserne for såvel seniorer som juniorer. Disse præmier er typisk en mindre/større gavekurv med lokale naturalier. Til World Cup stævnet den maj 2014 ønsker arrangørerne at uddele i alt 33 præmiesæt til en samlet værdi af kr. Økonomi/Personaleforhold Arrangørerne ansøger om kr. til indkøb af 33 præmiesæt. Budget Idræts- og Begivenhedspuljen ,00 Eventkoordinator ,00 Besparelse ,00 Godkendte ansøgninger: Eventsponsorat Special Olympics Golf Event ,00 Copenhagen Chess Festival ( ) ,00 Stafet for livet ,00 Vm på Tour 2014 (SIF"s bidrag) ,00 Rest pulje ,00 Ansøgninger endnu ikke godkendt: MTB ,00 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Udvalget vedtog at give et tilskud på kr. til arrangementet, idet der lægges vægt på at præmierne kommer fra lokalområdet.

12 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Idrætslinjen Helsingør - udvidelse med ekstra spor Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7577 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Koncept for Idrætsskoler TD og DIF 2009.pdf Indledning/Baggrund I 2009 oprettede Helsingør Kommune en idrætslinje på Snekkersten Skole. Idrætslinjen er et tilbud til talentfulde unge i udskolingen, hvor undervisning og disciplintræning kombineres i skoletiden. Idrætslinjen er opbygget efter Team Danmarks koncept for idrætsskoler (bilag), og der trænes p.t. inden for idrætsgrenene atletik, håndbold, fodbold, tennis og svømning. Som udgangspunkt optages der 28 elever i en idrætsklasse inden for de 5 idrætsgrene. Hvert år modtager idrætslinjen ansøgninger fra 50 til 75 elever pr. klasse. Det vurderes, at størsteparten af eleverne har potentiale til at blive optaget på idrætslinjen. Der er på den baggrund grundlag for at oprette et ekstra spor på idrætslinjen. Et ekstra spor vil ligeledes betyde, at der kan optages talentfulde unge fra andre idrætsgrene, fx skydning, gymnastik, golf, cykling, badminton og orienteringsløb. Sagen forelægges med henblik på udvalgets drøftelse af oprettelsen af et ekstra spor på idrætslinjen og finansieringen heraf. Retsgrundlag Lov nr. 51 Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag). Aftalereform vedr. folkeskolen af 13. juni Bekendtgørelse af lov om eliteidræt. Relation til vision og tværgående politikker Forslaget til en udvidelse af idrætslinjen på Snekkersten Skole, der involverer både kommunen og idrætsforeninger, understøtter Helsingør Kommunes Vision 2020, særligt ambitionen om at tiltrække flere børnefamilier. Udvidelse af idrætslinjen vil endvidere styrke og understøtte initiativer beskrevet i Idrætsog Fritidspolitikken, herunder særligt fokusområderne Idræt og bevægelse i skole og institution, Foreningsidræt og Eliteidræt og talentudvikling. Sagsfremstilling Koordinerede idrætsuddannelser indgår som et bærende element i kommunens idræts- og fritidspolitik, hvor et af formålene er at understøtte og udvikle de bedst mulige talentudviklingsmiljøer. Med etableringen af idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA) er der skabt en sammenhæng i et struktureret talentudviklingsmiljø i alderen år. Dette arbejde sker i regi af Helsingør Talent & Elite, som er den samlede betegnelse for talentudviklingsarbejdet i Helsingør Kommune. Der arbejdes ud fra et talentudviklingskoncept, som sikrer en sammenhængende overgang fra folkeskole til

13 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 13 ungdomsuddannelse. Der samarbejdes på tværs af uddannelsesinstitutioner, idrætsklubber, kommunale centre og erhvervsliv. Oprettelsen af et ekstra spor på idrætslinjen giver mulighed for at optage flere talenter inden for forskellige idrætsgrene, og derved styrke den samlede talentudvikling i Helsingør Kommune. Endvidere vil der være et større rekrutteringsgrund for HEA, når eleverne går ud af folkeskolen. En udvidelse af idrætslinjen understøtter samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Helsingør Kommune. Samarbejdsaftalen har bl.a. til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Helsingør Kommune. Økonomi/Personaleforhold Udvidelsen af idrætslinjen påbegyndes i skoleåret 2015/16 med en klasse. I de kommende år vil idrætslinjen blive udvidet med yderligere to klasser, således at der i 2017 er tre spor på idrætslinjen Antal klasser Udgift Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab indstiller, at sagen forelæggelse til drøftelse med henblik på udarbejdelse af driftsønske til budget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Driftsønske til budget fremlægges på maj-mødet.

14 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7764 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Forslag til principper for tilskud Kulturudvalget.pdf Sagsfremstilling Udvalgsformand Jens Bertram ønsker på baggrund af de mange henvendelser omkring idrætsbegivenheder i Helsingør Kommune en særskilt drøftelse af kommunal støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål. Udvalget kan drøfte om der skal udarbejdes retningslinjer med inspiration i Kulturudvalgets retningslinjer. Økonomi/Personaleforhold Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har i 2014 støttet følgende begivenheder økonomisk via Idræts- og Begivenhedspuljen. Budget Idræts- og Begivenhedspuljen ,00 Eventkoordinator ,00 Besparelse ,00 Godkendte ansøgninger: Eventsponsorat Special Olympics Golf Event ,00 Copenhagen Chess Festival ( ) ,00 Stafet for livet ,00 Vm på Tour 2014 (SIF"s bidrag) ,00 Rest pulje ,00 Ansøgninger endnu ikke godkendt: MTB ,00 Der er ikke indgået flerårige aftaler om tilskud finansieret over Idræts- og begivenhedspuljen. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen drøftet. På mødet blev runddelt revideret oversigt over godkendte projekter og restbudget på Idræts- og begivenhedspuljen Af den reviderede oversigt fremgår et restbudget på kr. i stedet for kr.

15 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 15

16 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/601 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Sponsoraftale Nordsjællands Håndbold 15. maj 2014 Udspecificering af budgettet for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område 15. maj 2014 Kortlægning og implementering af forebyggelsespakkerne 15. maj 2014 Introduktion til social ulighed i sundhed 17. juni 2014 Rideskolernes regnskab 17. juni 2014 FIT midtvejsevaluering Temadrøftelse frivillighed Børne-og ungdomsorganisationernes Fællesråd Folkeoplysningens Samråd Idrætsrådet 19. august september 2014 Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Udvalgsbesøg fra Helsingborg Ikke fastlagt Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fælledlignende baner ved Vapnagaard behandles på mødet den 17. juni 2014.

17 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/250 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Peter Poulsen forespurgte til proceduren for indkaldelse til ekstraordinært møde i Idrætsrådet. Stella Hansen orienterede om, at centret arbejder med sagen om anlæg af fælledlignende baner ved Vapnagaard i færgevejskilen på baggrund af dialog med brugerne. Sagen forelægges på juni-mødet. Stella Hansen orienterede endvidere om, at centret afholder møde med foreningen for Borsholm Forsamlingshus med henblik på kommunens overtagelse af ejendommen pr. 1. august 2014.

18 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 18 Bilagsliste 6. Ansøgning - MTB-O World Cup 1. Ansøgning til Helsingør Kommune (34089/14) 7. Idrætslinjen Helsingør - udvidelse med ekstra spor 1. Koncept for Idrætsskoler TD og DIF 2009.pdf (34219/14) 8. Støtte til idrætsbegivenheder med velgørende formål 1. Forslag til principper for tilskud Kulturudvalget.pdf (38442/14)

19 Bilag: 6.1. Ansøgning til Helsingør Kommune Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 29. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34089/14

20 Dansk Orienterings- Forbund Medlem af DIF og IOF Helsingør Kommune Stengade Helsingør Att. Sundheds-, Idræts-og Fritidsudvalgsformand Jens Bertram Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby (+45) Holte, den 24. februar 2014 Vedr. Orientering om vort World Cup arrangement i MTB-O i Helsingør og omegn i dagene maj 2014 og forespørgsel om Helsingør Kommunes evt. medvirken ved afholdelse af en reception eller lignende og evt. økonomisk støtte til præmieindkøb Vi tillader os hermed at henvende os til Dem for dels at orientere Dem om vort stævne dels for at drøfte en mulig support i form af for eksempel afholdelse af en reception for deltagere og ledere i forbindelse med stævnet og økonomisk tilskud til præmieindkøb. Vi er bekendt med - efter dialog med Helsingør Ski- og Orienteringsklub mangeårige formand Flemming Larsen -,at De i forvejen har et godt kendskab til orienteringssporten, men vi har trods dette, valgt at beskrive vort arrangement og særlige gren af orienteringssporten lidt mere detaljeret. World Cup afdeling 1 i MTB-O til 18. maj Stævnet afholdes officielt af Dansk Orienterings Forbunds Mountain Bike Orienterings Udvalg. (MTB-O-udvalget), og stævneafviklingen er lagt i hænderne på orienteringsklubberne O.K Øst, Birkerød og Helsingør Ski- og Orienteringsklub. Stævnecentret etableres i forbindelse med Helsingør Feriecenter, hvor deltagerne vil blive indkvarteret. Der forventes deltagelse fra op mod nationer, primært europæiske, med eliteudøvere + ledere. Der er etableret en hjemmeside, som beskriver arrangementet, hvortil henvises: Detaljer fremgår af bulletinerne. Konkurrencerne afvikles i Teglstrup Hegn og Gurre Sø Skovene samt f.s.v.a. sprint i Forskerparken i Hørsholm. 1

21 Om orientering og orienteringsløb: Orienteringsløb, herunder MTB-O orienteringsløb foregår rundt omkring i alle Danmarks skove samt naturligvis også med stor deltagelse i internationale stævner. Det gælder såvel eliten som bredden. Synligheden af vore atleter under konkurrence i skovene er naturligt derfor ikke stor. Det danske MTB-O Landshold MTB-O er en relativ ny idræt. MTB-O er en sjov og hurtig variant til traditionelle fodorienteringsløb. Internationale aktiviteter har fundet sted siden I 2009 afviklede Danmark Europamesterskaber i Nordsjælland. Danske atleter har i alle årene opnået nævneværdige resultater, såvel verdensmesterskaber som europamesterskaber. Vi tillader os at henvise til DOF s MTB-O hjemmeside i stedet for en opremsning heraf. Eliten er dog forholdsvis smal og et generationsskifte er i gang, men bestemt med et godt potentiale. Og vi forventer også flotte danske resultater ved World Cuppen. Vore internationale arrangementer i 2014: I 2014 afvikler klubber under DOF 2 internationale aktiviteter, nemlig MTB-O Camp 2014 i april på Bornholm og World Cup afdeling nr. 1 i maj i Helsingør/Hørsholm. MTB-O Camp en er en årligt tilbagevendende begivenhed, der afvikles for 8. gang. Den tiltrækker nu op mod 250 atleter, herunder eliten fra hele Europa. Camp en strækker sig over 5 dage med 2-3 konkurrencer og træningsmomenter dagligt, herunder 2 konkurrencer, der giver ranglistepoint. Camp ens hjemmeside er: Ved World Cup afdelingen forventes tilsvarende deltagelse fra hele den europæiske elite. Her konkurreres i 3 discipliner, sprint (fredag), lang(lørdag) og mix stafet(søndag). Banelægger ved World Cup stævnet er vor tidligere verdens- og europamester Lasse Brun Pedersen. I forbindelse med World Cup afdelingen afvikles også et åbent MTB-O arrangement, hvor medrejsende ledere og supportere samt øvrige interesserede har mulighed for at konkurrere i samme terræner som eliten. Til disse løb forventes op mod deltagere. Sponsorering, samarbejder og præmieindkøb: Der er ikke tradition for større præmier i vor idræt, ej heller pengepræmier eller startpræmier. Derimod gives typisk præmier til de 3-5 første i dame og herreklasserne for såvel seniorer som juniorer. Disse præmier er typisk en mindre til større gavekurv med lokale naturalier ligesom udstyrs-sponsorer ofte bidrager. I alt skal vi fremskaffe 6-10 præmiesæt, pr. konkurrence, dvs i år op mod 30 præmiesæt til vort World Cup Stævne. Hertil søger vi naturligvis naturalie-bidrag, fra materialeleverandører og lokale sponsorer, men det kunne også være i form af et hovedsponsorat for en enkelt eller flere af konkurrencerne eller måske endda et helt stævne der så kommer til at bære hovedsponsorens navn m.v. 2

22 Modydelserne her forestiller vi os kan være annoncering på løbshjemmesiderne, DOF-MTBOhjemmeside, stævnepladser m.v. og selvfølgelig mest mulig mediedækning. Vi er meget interesseret i et særligt samarbejde med Helsingør Kommune, og vi har selv overvejet muligheden for at kommunen evt. vil være værter ved en reception f.eks. på Værftet i forbindelse med åbningen af arrangementet efter/i forlængelse af Model Event en, der går torsdag den 15. maj 2014 eftermiddag. Vi vil meget gerne i en dialog med Dem om mulighederne for en sådan sponsorering og er naturligvis parat til at deltage i et evt. møde herom, gerne efter en indledende, gensidig og uddybende telefonsamtale. Vi er også parat til inden da at uddybe evt. spørgsmål De måtte have indledningsvis, til Dansk Orienterings Forbund, vor idræt og/eller World Cup-stævnet Med venlig hilsen Jørgen Nielsen Sponsoransvarlig Kontaktfakta: Jørgen Nielsen Sydskrænten Holte tlf

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 1.0 Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE FRITID, KULTUR OG UNGE Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Baggrund Svømning på eliteniveau fordrer stor træningsmængde hvilket stiller krav til mad og drikke med hensyn til mængde, variation, sammensætning og timing. Der

Læs mere

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

Handleplaner Plan 2020 3. SKOLE

Handleplaner Plan 2020 3. SKOLE 3. SKOLE Inddragelsen af orienteringsidræt i den øvrige skoleundervisning 1 er på mange måder en naturlig og oplagt kurs i udviklingen af orienteringsporten, og det med afsæt i de forskellige lokale initiativer,

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Lene Hammer-Helmich, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Kirstine Magtengaard Robinson, Charlotte Glümer Oversigt Baggrund Demografi

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere