Erhvervs- GrundUddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- GrundUddannelsen"

Transkript

1 Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: Fax:

2 INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Århus Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder. Folderen er delt op i afsnit der fortæller om: Erhvervsgrunduddannelsen - EGU 3 Placering i uddannelsesbilledet 3 Målgruppe 4 Uddannelsesbeviset 4 Uddannelsens opbygning 5 Praktikdelen 6 Begrænsninger i branchevalg 7 Undervisningsdelen 8 Henvisning til EGU 9 Introduktionskursus 10 EGU-vejlederne 11 Lokaler 11 ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N, 4. sal 8000 Århus C Tlf: Fax: KOLOFON Udgivet af EGU - Århus Grafik og layout: Bjarne Gren/Leif Ravn Fotos: Egå Produktionshøjskole m.fl ÅRHUS KOMMUNE Beskæftigelsesforvaltningen 2 EGU - Erhvervsgrunduddannelsen

3 ErhvervsGrundUddannelsen - EGU Erhvervsgrunduddannelsen er en 2-årig kompetencegivende erhvervsuddannelse for unge mellem 16 og 30 år. Uddannelsen kan i særlige tilfælde gennemføres over 3 år. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt. Målet er at give de unge kompetencer og redskaber til at fortsætte videre i uddannelse eller kvalificere sig til job på ordinære vilkår inden for den branche deres EGU-forløb retter sig mod. EGU er i Århus Kommune placeret i Beskæftigelsesforvaltningen. Denne folder informerer grundlæggende om EGU i en uddannelsesverden der hele tiden forandres. Vejledere der har kontakt med unge, der ønsker at blive optaget på uddannelsen, er altid velkomne til at kontakte EGU for at få yderligere information og gode råd. Placering i uddannelsesbilledet Erhvervsgrunduddannelsen skal give den unge grundlæggende personlige, sociale og faglige kompetencer. Det er kompetencer den unge kan tage med sig videre i anden uddannelse, eksempelvis en ordinær erhvervsuddannelse (EUD). Eller de kan bruges til at få job på det ordinære arbejdsmarked. EGU handler om at få mulighed for at dygtiggøre sig og få et springbræt til at komme videre. EGU fokuserer på individuelle uddannelsesplaner og på tæt vejledning og støtte. EGU EUD, SOSU m.fl. ARBEJDSMARKEDET Erhvervsgrunduddannelsen - EGU 3

4 Målgruppe EGU er en mulighed for unge der søger en kortere og bogligt mindre krævende uddannelse end de ordinære ungdomsuddannelser. Typisk har de unge der søger en EGU ikke de skolemæssige kompetencer, der kræves for at gennemføre f.eks. en almindelig erhvervsuddannelse på teknisk skole eller handelsskole. Og de har behov for den tætte personlige vejledning og støtte, der er en del af et EGU-forløb. For at blive optaget på EGU i Århus skal følgende forudsætninger være opfyldt: - den unge skal være mellem år på optagelsestidspunktet - den unge skal være afklaret om hvilken branche uddannelsen skal foregå i - den unge må efter uddannelsen forventes at kunne etablere sig på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller påbegynde en anden uddannelse - den unge skal kunne møde stabilt og arbejde 37 timer om ugen i praktiktiden - den unge skal være bosat i Aarhus Kommune Er disse forudsætninger opfyldt kan den unge som udgangspunkt optages på EGU. Uddannelsesbeviset Når uddannelsen er gennemført, får eleven et Uddannelsesbevis. Heri er beskrevet hvilke skole- og praktikdele uddannelsen har bestået af. For hvert praktiksted er desuden udfærdiget et Gennemførelsesbevis, hvori der står hvilke arbejdsopgaver eleven har løst. Med Uddannelsesbeviset i hånden er eleven berettiget til dagpenge på dimittendsats. Hvis eleven afbryder uddannelsen inden den er gennemført, udfærdiges et Delvist Gennemførelsesbevis. Heri medtages de uddannelseselementer en unge har gennemført. Eleven kan være berettiget til dagpenge også med en delvist gennemført EGU. Dette følger de gældende a-kasseregler. 4 EGU - Erhvervsgrunduddannelsen

5 Opbygning En EGU er en 2-årig ungdomsuddannelse. Praktikdelen af uddannelsen kan forlænges så det samlede uddannelsesforløb tages over 3 år. Uddannelsen omfatter fra minimum 20 til maksimum 40 ugers undervisning, resten er arbejdspladspraktik i en virksomhed. I skoleperioderne får eleven skoleydelse og i praktikperioderne får eleven løn. Lønnen svarer til den normale elev/lærlingeløn i den valgte branche. Uddannelsen følger en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan som tager udgangspunkt i elevens ønsker, behov og evner. Her er tre eksempler på hvordan en uddannelsesplan kan se ud: Eksempel 1: Køkken/kantine 18 mdr. praktik i køkken/kantine 6 mdr. Grundforløb på matematikkursus Teknisk Skole 4 t./ugentlig 20 uger Eksempel 2: Lager/transport 12 mdr. lagerpraktik 12 mdr. chaufførpraktik Truck-, kran-, lastbil-, hængerkørekort og logistik. Ialt 20 uger på Teknisk Skole Eksempel 3: Butik 8 mdr. praktik i butik 10 mdr. praktik i butik Højskoleophold 20 uger Erhvervsgrunduddannelsen - EGU 5

6 Praktikdelen Som EGU-elev er man i praktik det meste af sin uddannelsestid. Praktikken er som udgangspunkt tilrettelagt med 37 timer om ugen. Praktikken kan finde sted: i en privat virksomhed i en offentlig virksomhed i et praktikværksted på en skole I alle tre praktikforløb ansættes EGU-eleven i en nærmere aftalt periode. Elev og virksomhed underskriver en praktikaftale, hvor målet med ansættelsen og ansættelsens længde, løn samt elevens arbejdsopgaver fremgår. Ved alle praktikaftaler er der en aftalt prøvetid på mellem én og tre måneder, hvor begge parter har ret til at opsige aftalen. I en praktik i en privat virksomhed er det virksomheden der aflønner eleven. Lønnen svarer til lærlinge-/elevløn på det pågældende fagområde. I en praktik i en offentlig virksomhed er lønnen den samme for alle elever og det er EGU der udbetaler elevløn. Hvilke former for praktik den enkelte elev vil få afhænger af branchevalget. Nogle fagområder eksisterer primært inden for det offentlige, fx det pædagogiske område. Andre brancher er private virksomheder, f.eks. håndværksfag som murere, tømrere, smede mv. 6 EGU - Erhvervsgrunduddannelsen

7 Begrænsninger i branchevalg EGU opretter som udgangspunkt praktikaftaler i alle brancher med udgangspunkt i den enkelte unges eget erhvervsvalg, ønsker og kompetencer. Der kan være brancher, hvor vi i EGU vurderer at det aktuelt ikke er muligt at finde praktikpladser. Dette vil vi i den første samtale med den unge gøre opmærksom på og søge løsninger på. Erhvervsgrunduddannelsen - EGU 7

8 Undervisningsdelen Undervisningen foregår på mange forskellige undervisningsinstitutioner. Eksempelvis AMU-kurser, daghøjskoler, erhvervsskoler, højskoler, VUC, ungdomsskoler, specielt tilrettelagte EGU-kurser, osv. Undervisning kan være heldagsundervisning, men kan også være tilrettelagt med få timer om ugen. Vi vil altid søge at kombinere praktik og undervisning, så det giver en fuld arbejdsuge. 8 EGU - Erhvervsgrunduddannelsen

9 Indstilling til EGU Den unge kan ikke selv tilmelde sig EGU, men skal af en vejleder indstilles til optagelse på EGU. Vejlederen kan være UU-vejleder, vejleder på en produktionsskole, sagsbehandler osv. Ofte vil det være vejlederen, der foreslår EGU som en uddannelsesmulighed. Vejlederen indstiller den unge til optagelse på EGU og aftaler herefter sammen med den unge tidspunkt for en visitationssamtale med en EGU-vejleder. I forlængelse af visitationssamtalen vurderer et visitationsudvalg om den unge kan optages på EGU. Erhvervsgrunduddannelsen - EGU 9

10 Introduktionskursus Når den unge er optaget på EGU starter han/hun på det førstkommende introduktionskursus. Det er obligatorisk at deltage i dette kursus. Kontakt EGU for at få oplyst datoer for start på introduktionskurser. Du kan også se aktuelle startdatoer under EGU-AARHUS på Introduktionskurset varer op til tre uger og finder sted på hold med elever. Eleverne modtager skoleydelse under kurset og har ikke udgifter i forbindelse med kurset. På introduktionskurset arbejdes der med udvikling af elevernes uddannelsesplan. Og der snakkes om arbejdsmarkedsforhold, økonomi, samarbejde, krav, forventninger og meget andet. Kurset skal sikre at EGU-vejledere og elever lærer hinanden at kende og at der skabes gode sociale netværk mellem eleverne. I løbet af kurset arrangerer vi en aften hvor forældre, kontaktpersoner m.fl. kan få information om erhvervsgrunduddannelsen og elevens forløb. Vi bestræber os på, at eleverne starter deres uddannelse med praktik eller skoleperiode umiddelbart efter introkurset. Hvor dette ikke kan lade sig gøre vil eleverne modtage skoleydelse i perioden mellem introkursus og start i praktik. 10 EGU - Erhvervsgrunduddannelsen

11 EGU-vejlederne Hver elev får tilknyttet en EGU-vejleder, som har til opgave at støtte eleven i gennemførelsen af hele erhvervsgrunduddannelsen. Støtten gives ud fra et helhedssyn, hvor elevens personlige, sociale og faglige udvikling er et samlet fokuspunkt. Håndteringen af personlige problemer der forstyrrer uddannelsen, pludselige behov for ændring af uddannelsesplanen, problemer der opstår på praktikstedet, økonomiske vanskeligheder mm. er nogle af de områder vejlederen støtter eleven med. EGU-vejlederen følger løbende op på EGU-elevens uddannelse. EGUvejlederen har eksempelvis kontakt med praktikstedet eller den skole eleven går på, og vejlederen kan efter aftale med eleven eventuelt have kontakt med elevens forældre. EGU-vejlederen følger eleven tæt for at kunne give eleven den hurtige og konkrete støtte, han eller hun har brug for. Lokaler EGU-Århus er centralt placeret i Århus midtby, få minutters gang fra Rådhuspladsen. Her afholdes blandt andet dansk- og matematikundervisning, introduktionskurser og andre EGU-aktiviteter. EGU-lokalerne er et åbent sted, hvor eleverne kan komme forbi og få en snak med deres EGU-vejleder. EGU Vestergade 58 N, 4. sal 8000 Århus C Tlf: Fax: Erhvervsgrunduddannelsen - EGU 11

12 ErhvervsGrund- Uddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: Fax: ÅRHUS KOMMUNE Beskæftigelsesforvaltningen

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk egu mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk Jeg elsker lugten af våd forårsjord Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED?

LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK. egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? LÆS MERE PÅ WWW.EGU.DK egumod på mere HVOR RUND ER DIN VIRKSOMHED? JEG ElSKER lugten AF VÅD FORÅRSJORD Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE

GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE Forord Denne guide er tænkt som en hjælp til uddannelses- og erhvervsvejlederen. Bogen er rammen om de funktioner, du som vejleder skal varetage. Bogen er udarbejdet

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere